Hanna Lalander

Hanna Lalander är en en intressant och driftig affärskvinna som stärkt namnet Lalander, speciellt i den norra halvan av landet.

Hanna var vida känd för sin gästfrihet och sin omtanke om anställda, släkt och vänner.

Hon betydde också mycket för släktföreningens fortsatta utveckling efter hennes mans död. Bland annat skänkte hon, tillsammans med yngste sonen Pelle, Smedstorpet till släktföre- ningen. Hennes man Per, som var en av initiativtagarna till föreningen, hade dött knappt två år tidigare.

Läs mer om Hanna i Lalanderbladet från april 2017