Lillrönningen och Tossön

Lillrönningen

Per-Olof, PeO, Lalander tabell N 261 har under några år läst, tittat på fotografier, lyssnat på släktingar och vänner och nu dokumenterat sitt liv. 
Han kallar det Livets filosofi och en livsresa åren 1938 – 20?? 

Slåtter på Lillrönningen

Familjen drev ett jordbruk här tills de flyttade till Tossön. Slåttermaskinen den stod år 2015 fortfarande kvar på gården. Höet lades på de ribbor som syns bakom hästen på bilden – höhässjor – där det fick torka innan det kördes in i höladan. Mums för Brunte och gårdens två kor.

Tossön

Familjen Eva och Hjalmar Lalander tabell N 261 flyttade år 1945-45 till Tossön. Huset hade fyra mindre lägenheter och i lägenheten till höger, på nedre botten, bodde mor, far, mormor och sönerna PeO, Lennart och Bertil. 

Fadern Hjalmar arbetade på sågen vid sjön Liten, inte långt från Indalsälven.

De före detta arbetarbostäderna på Tossön utanför Järpen – även kallade Paulsenska huset och Går’n på Tossön – uppfördes omkring år 1860. Bostadshuset innehåller fyra lägenheter, som ursprungligen beboddes av sågverksarbetare vid Husåsågen. 

Husets fyra lägenheter bestod från början av vardera tre rum och kök. En lägenhet är sedan länge ombyggd till två rum och kök. På gården finns också ett uthus. 

När sågen i början av 1900-talet flyttade sin verksamhet till Pilgrimstad, såldes området med arbetarbostäder till inspektor Hans Paulsen vid Huså bruk. 

Fram tills för några år sedan nyttjades huset alltjämt för boende. 

Text: Byggnadsminnen Länsstyrelsen Jämtlands län

Tossögården

Tossögården förvaltas Arbetarhistoriska föreningen Tossön. Det är en ideell förening och där finns det ett stort utbud av aktiviteter.