Utvandringen till USA

Lalandersläktens bidrag till utvandringen var begränsad, men hade stor betydelse för släkten.

Av naturliga skäl var det ingen av Jacob Mårtensson Lalanders barn och barnbarn som utvandrade. De hade antingen avlidit eller blivit för gamla för att bryta upp när utvandringen tog fart.

Elva barnbarns barn utvandrade och i nästa generation ytterligare elva personer.

Antalet Lalanderättlingar i USA har stigit kraftigt.

Familjen Märet och Johan Shold. George, Amanda och Jacob i bakre raden och Johan, Andrew och Märit i den främre

Så här familjärt och härligt kan det se ut på ett släktmöte i Port Hadlock, Wa, USA, 2004. Foto: Jacob Lalander

The emigration to USA
None of the children or grandchildren of the ancestor Jacob Mårtensson Lalander emigrated, which was natural as they were either dead or too old to break upp when the emigration started.

Of Jacob´s 141 great grandchildren 11 emigrated.