Historien om Släktgården

Det började redan 1939…

…..vad jag med dessa rader avser är endast en fråga huruvida Du känner Dig intresserad för att vi gemensamt, som en tacksamhetsåtgärd för det släktarv vi gemensamt fått och som så långt vi känner till, stammar från denna vad Jämtland beträffar, rätt så märkliga plats, köper oss en tomt nära intill boplatsen och från det torp som brukats av våra fäder fr 1750-talet och till dess gruv- och bruksdriften nerlades omkring 1880? …..

Jag hälsar Dig och tecknar
Broderligen
P. Lalander

Sommaren 1939 gjorde grosshandlaren Per Lalander, landsfiskalen Anders Lalander och ingenjören Arvid Lalander en bilresa till Huså. Vid ratten satt Per Lalander d y.

Planerna på att köpa en tomt och där senare bygga en släktgård för en blivande släktförening började ta form och olika lösningar diskuterades.

Dessa funderingar måste dock snart skrinläggas på obestämd. Kriget bröt ut och tiden ansågs ur flera avseenden som olämplig. En del kontakter knöts dock med intresserade släktingar. De som särskilt bör nämnas är bankdirektören Axel Lalander och överläraren Carl Victor Renström. Så dog landsfiskalen Anders 1940 och grosshandlaren Per 1943.

Tomtköp
Köpet av den första tomten på 7 170 kvm genomfördes år 1942 till en kostnad av 500 kronor. Köpare var Per Lalander, Axel Lalander, C.V Renström och Arvid Lalander. Säljare var Alfred Hyttstrand.

Föreningens nuvarande tomt är på totalt 11 490 kvm, den har utökats vid två tillfällen. 1945 förvärvades en tomt på 1 900 kvm för 350 kr och 1950 förvärvades en tomt på 2 420 kvm för 650 kr. Det senaste förvärvet skedde delvis genom insamlade frivilliga bidrag.

Mer än 70 år sedan
Den 10 maj 2016 var det 71 år sedan Pelle Lalander tog första spadtaget till bygget av Smedstorpet