Kallelse årsmöte 2024

Kallelse till årsmöte för Föreningen Lalandersläkten
Föreningen Lalandersläkten kallar alla medlemmar till årsmöte för föreningen.

Datum: 3 augusti 2024
Tid: 10.00 – 12.00
Plats: Hotell Kallgården, Kall

I samband med årsmötet bjuds även in till ett släktmöte vars inbjudan gick ut tidigare under våren. Sista anmälan var 30 juni. Om du vill delta så finns det platser kvar – hör av dig senast 15 juli om du vill komma på släktmötet. Mejla till info@lalander.nu

Förslag till ändring av stadgar
Styrelsen har utarbetat ett förslag till ändring av stadgarna för att underlätta styrelsearbetet. Eftersom stadgarna senast reviderades år 2000 är det nu dags att göra en ändring för att bäst möjliggöra styrelsens arbete. För närvarande är flera befattningar inom föreningen vakanta, vilket innebär att styrelsen inte kan fatta beslut om inte en stadgeändring genomförs.

Föreningens stadgar hittar du på denna sida och det nya förslaget hittar du här
Frågor kring detta förslag kan mejlas in till info@lalander.nu

Varmt välkomna!
Styrelsen Föreningen Lalandersläkten