Utvandring Andersgrenen

Johan Albert Cornell från Björnänge, tabell A 12, utvandrade omkring 1920 till New York. I sitt andra äktenskap var han gift med Karin Jacobsson (tabell J 254). Några av deras ättlingar har bott på Ostkusten. 

Eric Algot Pearson från Mörsil, tabell A 244, flyttade 1927 till Ontario, Kanada. Han gifte sig med Inga Joan Kristiansen och deras två söner och barnbarn har bott i Ontario. 

Christina Nilsdotter, tabell A 167, emigrerade sannolikt under 1920-talet, eftersom hon gifte sig 1927 med Michael Arthur Long i San Diego, Kalifornien.