Anna Kristina och Magnus

Magnus Sundqvist

Magnus föddes 1858 i Pynttorpet, ett litet torp, vid sjön Rottnen – mitt emot Gräsmarks kyrka. Där föddes ytterligare fyra pojkar och två flickor. Det blev trångt om utrymmet och fadern flyttade med sin familj över till Mellangården i Ragvaldstjärn. En by som är uppkallad efter finländaren Ragvald, som började bryta mark där. 

Magnus var glad och sällskaplig, fick han många vänner och i glada vänners lag följde tyvärr också spriten. Det var smått om arbete i Värmland. Många emigrerade till landet USA. Vid julkalasen läste man de Amerikabrev man fått, visade vad som fanns i paketen, samtalade om Amerika och förhållandena där.

Det fanns goda arbetsmöjligheter i Norrland, skogsarbete och vid sågverken vid kusten. Magnus och två av hans bröder, Nils och Anders, lånade hästar och for till Hälsingland för att köra timmer. Farbröder etablerade sig i Hälsingland, Magnus fortsatte arbeta i skogen och drog sig sedan mot Jämtland till Undersåker och vidare till Kall.

Anna Kristina Lalander

I Kall mötte han Anna Kristina Lalander som bodde i Berge dit hennes föräldrar Erik Lalander och Lisbet Grönlund flyttat från Huså. Anna Kristina hade bröderna Jacob och Gustav, bröderna hade köpt gården av sin far strax innan han dog 1901. 

Anna Kristina och Magnus gifte sig 1903. Den första tiden bodde de i Berge, flyttade sen till Sulviken, där Magnus arrenderade en liten fjällgård. 

Familjen växte, de fick fyra barn Olof, Maria, Leonard och Märta 1911. Anna Kristina dog redan 1912. 

Olof, Maria, Leonard och Märta

Efter Anna Kristinas död blev det förstås stor sorg och tankar på hur barnen skulle få den omvårdnad de behövde. Det kom en kvinna från Kalls kyrka, en änka som skulle sköta om hushållet. Hon hade egna barn som bodde i kyrkbyn, och när far var borta passade hon på att skicka matvaror till sina barn. Efter drygt ett år fick kvinnan sluta.

Olle och Maria kom till Berge en tid.

Märta, som bara var drygt sex månader när Anna Kristina dog, kom till en mycket bra familj. 

Olle gifte sig med Gustava Hall, de fick inga barn. De bodde i Konäs där de hade ett eget hemman.

Maria

Maria gifte sig med Axel Andersson och de bodde på en gård i Böle, vackert belägen vid Kallsjön. De fick tre barn Anna Märta, Arne och Tage. Anna Märta dog 1971 och Tage 2013. Arne bor kvar på gården med sin sambo Karin Hemming-sson 

Märta

Leonard höll kontakt med sin farbror Nils Olsson och hans maka Maria. De bodde i Ljusdal där Nils var grosshandlare och där de också var mycket aktiva i Baptistförsamlingen. År 1927 flyttade Märta till Maria och Nils i Ljusdal. Där träffade hon Wilhelm (”Ville”) Blomkvist. De gifte sig 1946 och bosatte sig i Stockholm. De hade inga barn.