Styrelsen

Föreningen Lalandersläkten – funktionärer

Ordförande
Roland Johansson
205 Slandrom, 832 93 Frösön
Mobil: 070-577 21 01
rj@rolandislandrom.nu

Vice ordförande
Jacob Lalander
Saltsjöbaden
Mobil: 0706524401
jlalander@hotmail.com

Kassör
Mona Brink
monabbrink@gmail.com

Sekreterare
Linda Sävhammar
Linköping
lindamarias@yahoo.se

Uthyrningsansvarig
Linda Johansson
johansson_linda2000@yahoo.se

Förtroendemän/kvinnor för släktgrenarna
Anders-grenen
Vakant

Helena-grenen
Karin Tidbäck
ktidbeck@gmail.com

Mårten-grenen
Robin Hammarström
robin.hammarstrom@hotmail.com

Olof-grenen
Carina Forss
carinaforss@hotmail.com

Jacobgrenen
Liselott Thottmark
liselottolovsson@hotmail.com

Gertrud-grenen
Staffan Wiklander
staffan@wiklanders.se

Nils-grenen
Gudrun Silfver
gudrun.silfver@gmail.com

Styrelsesuppleanter:      
Gunnar Gummesson        gunnar_gummesson@hotmail.com
Inger Lalander 
Lars Renström lars.renstrom@alfalaval.com  

Suppleant kassör
Robert Hagström
hagstrom.robert@yahoo.se
Per-Olof Edman
per.edm21@gmail.com

Övriga funktionärer i föreningen
Stugfogde
Roland Johansson
Mobil: 070-577 21 01
rj@rolandislandrom.nu

Redaktör vakant

USA-kontakter
Amanda Sundquist Hallingström
amandash90@gmail.com

Revisor/revisorssuppleant
Jan Magnus Leijd
Älvsjö
m.leijd@gmail.com

Erland Johansson
Östersund
erland37143@hotmail.com