Styrelsen

Föreningen Lalandersläkten – funktionärer

Ordförande
Roland Johansson
205 Slandrom, 832 93 Frösön
Mobil: 070-577 21 01
rj@rolandislandrom.nu

Vice ordförande
Jacob Lalander
Freyvägen 5 A 133 38 Saltsjöbaden
Mobil: 0706524401
jlalander@hotmail.com

Kassör
Mona Brink
monabbrink@gmail.com

Styrelsesuppleanter:             

Gunnar Gummesson        gunnar_gummesson@hotmail.com
Inger Lalander 
Lars Renström lars.renstrom@alfalaval.com

Suppleant kassör
Robert Hagström
hagstrom.robert@yahoo.se

och

Per-Olof Edman
Blomsterkungsvägen 102, 165 77 Hässelby
Tel: 08-89 68 88 070 4224984
per.edm21@gmail.com

Sekreterare
Linda Sävhammar
Linköping
lindamarias@yahoo.se

Uthyrningsansvarig
Linda Johansson
Allegatan 32
831 44 Östersund

Tel: 070-3381974
johansson_linda2000@yahoo.se

Förtroendemän/kvinnor för släktgrenarna
Anders-grenen
Vakant

Helena-grenen
Karin Tidbäck

Mårten-grenen
Robin Hammarström
Värnamovägen 1
85732 Sundsvall
Mobil 073-5112479
robin.hammarstrom@hotmail.com

Olof-grenen
Carina Forss
Huså 1600, 830 05 Järpen.
Tel/fax: 0647 – 422 54
carinaforss@hotmail.com

Jacobgrenen
Liselott Thottmark
Stamgärde 151
837 95 Undersåker
liselottolovsson@hotmail.com

Gertrud-grenen
Staffan Wiklander
Berggården 20, 791 94 Falun
Tel: 023 – 44 141
staffan@wiklanders.se

Nils-grenen
Gudrun Silfver
Sam Permansgatan 28B, 831 42 Östersund
Tel: 070-604 43 91
gudrun.silfver@gmail.com

Övriga funktionärer i föreningen
Stugfogde
Roland Johansson
205 Slandrom, 832 93 Frösön
Tel: 063-371 48 Mobil: 070-577 21 01
rj@rolandislandrom.nu

Redaktör vakant

USA-kontakter
Amanda Sundquist Hallingström
amandash90@gmail.com

Revisor/revisorssuppleant
Jan Magnus Leijd Solberga Ängsväg 19 Lgh 1102 125 44 Älvsjö
Tel: 0702685965
m.leijd@gmail.com

Erland Johansson Slandrom 340, 832 93 Östersund
Tel: 063-371 43
erland37143@hotmail.com