Bomärket Lalander

Det versala L:et med en prick över var bomärke för vår anfader Jacob Mårtensson Lalander, som inte var så skrivkunnig. Det användes också som bomärke av äldste sonen Mårten.
De första åren i släktföreningens historia användes bomärket som logotype för Föreningen Lalandersläkten, innan emblemet fick sitt nuvarande utseende – där L:et är kombinerat med ett kopparmärke.