Nils Gustav Silver – NG Silver

Nils Gustav Silver, tabell N 431, har fått sin historia nedtecknad av Olle Olofsson, fil dr inom naturvetenskap. 

Efter olika befattningar inom industrin började Olle som pensionär intressera sig för Jämtlands kvartärgeologi, släktforskning och lokalhistoria – till lycka för oss Lalanderättlingar. Olle Olofsson växte nämligen upp i Marieby skolas lärarbostad som ligger ca 150 m från den gård där N G Silver bodde med sin familj från 1942. 

N G:s son Bo och Olle är nära jämngamla och de umgicks periodvis mycket under uppväxttiden. Olle besökte då ofta Bo och träffade hans föräldrar och hans mormor, som också bodde där. På så vis blev Olle nära bekant med familjen och deras leverne under åren 1945 – 1958.

Komplettering

Olle Olofsson har hittat ny information om N G Silvers föräldrar. 

Olle skriver så här: 
”De köpte ett torp 1866, som de måste flytta efter laga skifte 1882 till en helt annan plats i Slandrom. Den plats som jag tror de flesta förknippar med familjen Silver/Lalander är den senare. Det visar sig alltså att de bodde på minst två olika ställen i byn. Jag har kompletterat min berättelse om N G Silver med anledning av detta. Sidan två är ändrad litet och en ny efterskrift med några bilder har tillkommit. Bifogar den nya versionen.” 

Den nya versionen är införd.