De sju släktgrenarna

Gruvsmeden Jacob Mårtensson Lalander och hans hustru Gertrud Jacobsdotter fick nio barn.

Två av barnen dog kort tid efter födseln
Olof Jacobsson som föddes 1 juli 1799 och dog 13 november samma år
Gertrud Jacobsdotter som föddes 27 april 1808 i Kall och dog i mässling 26 maj 1809.

Olof och Gertruds namn gick vidare till de två yngsta syskonen.

De sju barnen Mårten, Jacob, Nils, Anders, Helena, Olof och Gertrud representerar varsin släktgren