några rader

några rader nyhets- och informationsbrev för FÖRENINGEN LALANDERSLÄKTEN och dess medlemmar

Initiativet till ett medlemsblad i Föreningen Lalandersläkten togs vid ett släktmöte vid Fröå gruvor 1995 av Nils Lalander tabell N 523. Redan i mars 1996 var det första numret av ”några rader” färdigt. Nils var redaktör och ansvarig utgivare var föreningens ordförande. Tidningen distribuerades till alla släktingar med känd postadress och blev redan från början en succé. Föreningens medlemsantal ökade markant.

Redan det första numret innehöll utförliga och intressanta beskrivningar av bortgångna släktingar. Många innehållsrika levnadsbeskrivningar av några av föreningens förgrundsfigurer har publicerats och stort arbete har lagts ned på ingående intervjuer med nu levande släktingar. Bakom det lyckade resultatet låg Nils Lalanders djupgående intresse för Lalandersläkten och för dess bortgångna och nu levande individer men även Marias Wiells omfattande arbete med bl a tidningens layout, ett verkligt lagarbete. Sven Lalander uttryckte dessa uppskattande ord i tacktalet vid släktmötet i Stockholm den 5 september 1998 då Maria och Nils avslutade sitt arbete. Han knöt även an till olika teman i tidningen som gemensamma släktdrag.

Birgitta Nordenman tabell N 222 övertog redaktörskapet 1999 och från 2005 tog Maria Götesson Wiell över redaktörskapet. några rader gavs ut med 23 nummer under åren 1996-2011.

Alla Lalanderättlingar har Nils Lalander att tacka för det initiativet och all historik som han samlade och nedtecknade under många år. Tacket utsträcks till att gälla även Birgitta och Maria och alla andra som under åren bidragit till släkthistoriken

Här kan ni läsa några nummer av några rader – mycket nöje!