Husnäset

Husnäset var en av de tre stora gårdarna som hörde till egendomen Mo i Undersåkers socken, vilken ägdes av Nils Nilssons far. Förutom inägorna omfattade Mo 7 000 tunnland skog. 

Inom Husnäsets ursprungliga gräns ligger bland annat Järpens hela stationsområde och hotellets mark.

1882, flyttade Anna-Lena Lalander , tabell N 216, till bonden Nils Nilsson på Husnäsets gård vid Järpen. Han var änkling och behövde en duktig hushållerska. 

De fick tre barn 
Kristina – född 15 februari 1885 
Hjalmar – född 2 maj 1888 
Gustav – född 28 juli 1899 

Stina Wågland berättar om Husnäset

Husnäset var en av de gårdar som forbönderna använde. Den var nästan som på en gästgivargård. 

Kallborna, som skulle till Östersund eller till doktorn i Mörsil, brukade lämna kvar hästar och åkdon tills de kom tillbaka. Medan de väntade på tåget satt de och åt sin matsäck. 

Mor Anna-Lena sålde kaffe till dem för 5 öre koppen. 

Järpen var tingsställe, och medan tinget varade bodde både nämndemän och andra på Husnäset. Många låg kvar över natten. Det bäddades i alla rum både i första och andra våningen. Familjen själv fick flytta ihop sig i köket. 

Stina Wågland finns i tabell N 217