Kurt Lalander

Kurt Lalander föddes 24 januari 1910 i Östersund. 

Kurt tog civilingenjörsexamen på KTH och anställdes 1937 vid Saab Trollhättan. Han flyttade 1941 till Saab Linköping och tjänsten som kontrollchef, därefter chef för provverkstad, mark- och flygprov år 1946.
I mitten av 50-talet utnämndes han till överingenjör. 1968 chef för serieproduktion flygplan. Avgick med pension 1975.

Kurt gifte sig den 28 december 1937 med Ebba född Malmgren.
De fick barnen Susanne född 1940, Margareta född 1943 och Marie-Christine – Chri född 1947.