Namnet Lalander

Det finns anledning att tro att släktnamnet Lalander tagits efter gården Lallarvet i Falun. När gruvverksamheten skulle sättas i gång i Huså anställdes folk från Bergslagen, för att man skulle få vana arbetare. Det är troligt att Johan Lalander hörde till dessa och att han kommit från gården Lallarvet.

I mitten av 1700-talet levde på Lallarvet en gruvdräng Carl Carlsson Carolén, vars söner Johan och Olof, födda 1755 och 1759, kallade sig Lalander (Lallander). Även Carolén själv skriver vid något tillfälle Lalander. Caroléns hustru Brita Larsdotter Vilde hade en bror som hette Johan, vilken också var född å Lallarvet. Man kan våga en gissning att den till Huså utflyttade Johan Lalander antingen var en bror till Carolén eller också är samma person som svågern Johan, ehuru den senares födelseår är 1727 och Johan Lalander i Huså uppgivits vara född omkring 1724.