Berge gård

Erik Olofsson Lalander

Erik var översmältare i Huså, bodde först i torp 22 i Huså, köpte sedan mark till ett jordbruk i Berge omkring 1873. Några år senare köptes ännu en gård som låg alldeles intill. Gårdarna avstyckades från den s k Bengtsgården. 

Erik gifte sig med Lisbeth Andersdotter Grönlund från Huså. Hon var född 14 juli 1833, död 1921. De fick fem barn, de två yngsta dog i unga år. 

Fastigheten såldes till sönerna Jacob och Gustav strax innan faderns död. Dottern Anna Kristina, Gustavs tvillingsyster, gifte sig med Magnus Sundqvist, de bosatte sig i Sulviken.

Gårdarna var till största delen skogbeväxta så mycket arbete lades ned på att röja mark för att kunna odla och få bröd på bordet. 

Jacob Eriksson Lalander

Jacob föddes 25 maj 1864, dog 1940. Han gifte sig 2 juli 1906 med Josefina Mattsson. Josefina föddes 2 juni 1863 i Bratteggen och dog 23 maj 1921. De hade inga barn.  Efter Josefinas död hade Jacob en hushållerska, Hulda Prestberg från Huså, som han sedan gifte sig med. Hulda var änka och hade två barn, Manne och Märta, från ett tidigare äktenskap. 

Gustav Lalander

Gustav Lalander föddes 17 augusti 1868, dog 12 novem-ber 1952. 
Gifte sig med Agnes Hyttsten, född 6 oktober i Huså, död 26 september 1956. De fick åtta barn.

Jenny Lalander Persson

Agnes och Gustavs yngsta dottern Jenny gifte sig med Evert Persson och bodde i Knypplan, Örbyhus i Uppland. Jenny var en person som alla hade fina minnen av och pratade gott om. 

Artiklar från några rader

några rader är en tidning som Föreningen Lalandersläkten gav ut under åren 1996-2011.