Historiken bakom stugorna

Fogdegården som den såg ut runt 1850

Fogdegården
Det ursprungliga torpet sattes upp av dagsverkskarlen vid gruvan Clas Pescar under åren 1748-56. Pescar rymde till Norge och efterträddes som torpare av gruvarbetaren Johan Lalander. När Johan omkom i en sprängolycka i Gustafs Gruva 1783 tog hans fosterson, gruvsmeden Jacob Mårtensson Lalander över.

Torpet – som senare kom att kallas Fogdegården – övertogs av Jacobs son Nils Lalander som blev gruvfogde 1827. När Nils dog 1858 tog hans son Johan Petter över såväl torp som faderns befattning som gruvfogde.

Gruvfogden Johan Petter Lalander flyttade till Bonäshamn 1869, och gården fick nya ägare. Torpet stod utan ägare under några år, det övertogs sedan av smältaren Anders Staffansson, som brukade det till sin död 1901.

Torpet arrenderades sedan av skolläraren vid Huså skola, E Ericson, vilken senare inköpte det vid Husåns ägostyckning 1907. Siste ägaren innan gården revs 1939 var Alfred Hyttstrand.

Smedstorpet
Den 10 maj 1945 tar Pelle Lalander, tabell J 303, det första spadtaget till det blivande Smedstorpet

Den 29 juli 1945 kunde Lalanderättlingarna inviga Smedstorpet.

Pelle överlämnade därvid släktstugan till den nybildade föreningen. Det var en gåva från hans föräldrar Hanna och Per. Per hade tyvärr hunnit avlida två år tidigare.