Hyror gällande föreningens
stugor i Huså

Följande hyror fastställdes den 10 augusti 2013 "Årsmötet" att gälla fr.o.m. 15 augusti 2013.

Veckohyra avser perioden lördag kl 12.00 - nästföljande lördag kl 12.00 

PG 16 63 36-8