Föreningen  Lalandersläkten

 

 

Hyror gällande föreningens stugor i Huså

 

Följande hyror fastställdes den 10 augusti 2013 "Årsmötet" att gälla fr.o.m. 15 augusti 2013.

Veckohyra avser perioden lördag kl 12.00 - nästföljande lördag kl 12.00

 

Veckohyra

Dyngshyra

Veckohyra

Dyngshyra

 

medlem

medlem

ej medlem

ej medlem

Fogdegården

 

 

 

 

Oktober - april

3000 kr

576 kr

3600 kr

720 kr

Maj - september

1600 kr

320 kr

2000 kr

400 kr

 

 

 

 

 

Smedstorpet

 

 

 

 

Vecka

Veckohyra

Dyngshyra

Veckohyra

Dyngshyra

 

medlem

medlem

ej medlem

ej medlem

V23 till V 35

800 kr

160 kr

1000 kr

200 kr