Föreningen  Lalandersläkten


Hyror gällande föreningens

stugor i Huså

 

Följande hyror fastställdes den 10 augusti 2013 "Årsmötet" att gälla fr.o.m. 15 augusti 2013. 

Veckohyra avser perioden lördag kl 12.00 - nästföljande lördag kl 12.00

Vecka

Veckohyra

Dyngshyra

Veckohyra

Dyngshyra

 

medlem

medlem

ej medlem

ej medlem

Fogdegården

 

 

 

 

Oktober - april

3000

576

3600

720

Maj - september

1600

320

2000

400

 

 

 

 

 

Smedstorpet

 

 

 

 

Vecka

Veckohyra

Dyngshyra

Veckohyra

Dyngshyra

 

medlem

medlem

ej medlem

ej medlem

V23 till V 35

800

160

1000

200