Karl Mauritzson

Släktregistret

Ny ansvarig för släktregistret är Karl Mauritzson som redan tidigare hade varit i kontakt  med Janne Leijd och

diskuterat  släktforskning. Han har hela släktregistret i sin dator och är den som skall ha alla uppdateringar.
 Tfn: 08-35 38 96, 073 631 84 20

E-post karl.mauritzson@outlook.com 

Tabell J 144 i släktboken

Född: 1933-10-13 i Mönsterås kommun (H)

Adress: Murkelvägen 1, 192 51  SOLLENTUNA

alternativt

Nyemålavägen 11, 380 52  TIMMERNABBEN


Bonddräng och byggnadsarbetare 1947- -1955 i hembygden

Anställd i Försvarsmakten som underbefäl och officer 1955- -1994

Gratialist 1994

Hemvärnsveteran 2005

Ordförande i Röda Korset Ålemskretsen 1995- -2009

Riksstämmoombud för Röda Korset 2002- -2011

 

. . och sedan 2009 är jag ansvarig för släktregistret (OBS ej medlemsregistret) efter Jan Leijd.
Jag tillhör ej Lalandersläkten men som sambo med Ingrid Ericsson tillhör jag släktföreningen.

Mina äldre anor har jag i indelt soldat, torpare, pigor och drängar i Småland och de yngre anorna efter
industrialismens genombrott utgörs av sjömän och hantverkare från samma trakt.

Efter pensioneringen delar jag och Ingrid tiden mellan min hembygden i Småland (vår, sommar och höst) och Sollentuna. Ett par gånger om året är vi i Ingrids släkts fritidhus i Kläppen, Brattland.

I Småland ägnar jag mig åt jordgubbs- och potatisodling, byggnadsarbete på fritidshus, motorcykelåkning, föreningsliv i hembygdsföreningar, Röda Korset, Hemvärnet m m. Under vintern sysslar jag främst med "manschettarbete" i form av släkt- och hembygdsforskning. I regel brukar det också en utlandsresa varje år.

Mitt motto är att livet inte har någon mening; det får den mening man själv ger det genom meningsfylld verksamhet. För detta fordras initiativ, motivation och hårt arbete!

Föreningen  Lalandersläkten