Föreningen  Lalandersläkten

Hem     Stugor att hyra     Beläggning     Hyror     Styrelsen     Förtroendekvinnor/-män för släktgrenarna     Medlemskap     Verksamhet     Stadgar     Släktböcker

Släktforskaren till Släktregistret        Anders-grenen     Helena-grenen     Gertrud-grenen     Jacob-grenen     Mårten-grenen     Nils-grenen      Olof-grenen     

Tabell J 144 i släktboken
Född: 1933-10-13 i Mönsterås kommun (H)
Adress: Murkelvägen 1, 192 51  SOLLENTUNA
alternativt
Nyemålavägen 11, 380 52  TIMMERNABBEN
Tfn: 08-35 38 96, 0736-3 84 20

E-post

karl.mauritzson@telia.com

Bonddräng och byggnadsarbetare 1947- -1955 i hembygden
Anställd i Försvarsmakten som underbefäl och officer 1955- -1994
Gratialist 1994
Hemvärnsveteran 2005
Ordförande i Röda Korset Ålemskretsen 1995- -2009
Riksstämmoombud för Röda Korset 2002- -2011

. . och sedan 2009 är jag ansvarig för släktregistret (OBS ej medlemsregistret) efter Jan Leijd.
Jag tillhör ej Lalandersläkten men som sambo med Ingrid Ericsson tillhör jag släktföreningen.
Mina äldre anor har jag i indelt soldat, torpare, pigor och drängar i Småland och de yngre anorna efter
industrialismens genombrott utgörs av sjömän och hantverkare från samma trakt.
Efter pensioneringen delar jag och Ingrid tiden mellan min hembygden i Småland (vår, sommar och höst) och Sollentuna. Ett par gånger om året är vi i Ingrids släkts fritidhus i Kläppen, Brattland.
I Småland ägnar jag mig åt jordgubbs- och potatisodling, byggnadsarbete på fritidshus, motorcykelåkning, föreningsliv i hembygdsföreningar, Röda Korset, Hemvärnet m m. Under vintern sysslar jag främst med "manschettarbete" i form av släkt- och hembygdsforskning. I regel brukar det också en utlandsresa varje år.
Mitt motto är att livet inte har någon mening; det får den mening man själv ger det genom meningsfylld verksamhet. För detta fordras initiativ, motivation och hårt arbete!