Bilder
Släktföreningsmötet i Huså Augusti 2005
Picnic innan mötet

Det formella släktmötet

Mingel

Middagen på Huså herrgård