Föreningen  Lalandersläkten

                                                                

                         

Nils-grenen

Gudrun Silfver

Sam Permansgatan 28B, 831 42 Östersund

Tel: 070-604 43 91

E-post: gudrun.silfver@gmail.com