Föreningen  Lalandersläkten

Hem     Stugor att hyra     Beläggning     Hyror     Styrelsen     Förtroendekvinnor/-män för släktgrenarna     Medlemskap     Verksamhet     Stadgar     Släktböcker

Släktforskaren till Släktregistret        Anders-grenen     Helena-grenen     Gertrud-grenen     Jacob-grenen     Mårten-grenen     Nils-grenen      Olof-grenen     
Gertrudgrenen

Gertrudgrenens Förtroendeman är Staffan Wiklander
Berggården 20, 791 94 Falun.

Tel: 023 - 44 141.
E.mail: staffan4@algonet.se eller swiklander@hotmail.com


Förtroendeman
Staffan Wiklander, Basist och Förtroendeman för Gertrudgrenen är född 1964 och uppvuxen i Stugun, Jämtland. Han läste på 4-årig teknisk linje i Östersund och gjorde militärtjänsten vid Ingenjörstrupperna i Boden. Sedan arbetade han som ljudtekniker vid Sveriges Radio i 10 år för att sedan ta tjänstledigt för ett års musikstudier i Los Angeles, Californien. Staffan berättar att han deltog i släktmötet i Seattle 1992, vilket var fantastiskt trevligt!!
Hemkommen till Sverige började han jobba tillsammans med en musiker/skådespelare i Falun som heter Peter Carlsson och var 1993 med och bildade en musikgrupp som heter "Blå Grodorna". Det har varit hans heltidssysselsättning de senaste tio åren. De senaste två åren har de legat stilla på Scalateatern i Stockholm. Vid sidan av musiken studerar han ekonomi vid högskolan i Borlänge.

Staffan berättar vidare: "Jag träffade min fru Ann Chatrin i Falun 1993 och vi gifte oss 1998. Året därpå åkte vi till Hanoi i Vietnam för att adoptera vårt första barn, Alice, som nu är fyra år. Därefter har vi fått två flickor till, då utan Vietnamresa, Signe 2 år och Ingrid 8 månader.

Vi bor nu i ett hus utanför Falun och åker så ofta vi kan upp till Björnänge, Åre. Där bor min bror Per (som är kantor i Undersåkers församling) på vår släktgård där för övrigt hotellet Björnänge Gård låg en gång i tiden och drevs av min farfars mor Carolina Wiklander. Min syster Anna är sjuksköterska i Karlshamn. Musiken är förstås det som har präglat mitt liv och ligger mig varmast om hjärtat men det måste absolut kombineras med skog, jakt och fjället som är mitt ursprung."
Staffan finner du på sidan 500 i Släktboken.