MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01C9D87E.59029470" Dokumentet är en enkel webbsidefil (kallas även för webbarkivfil). Om du ser det här meddelandet stöder inte webbläsaren eller redigeraren webbarkivfiler. Hämta en webbläsare som stöder webbarkiv, till exempel Microsoft Internet Explorer. ------=_NextPart_01C9D87E.59029470 Content-Location: file:///C:/68E9C635/Sammans-2005.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" Sammanställning

Sammanställning=

&nbs= p;

<= span style=3D'font-size:10.0pt'>Släktföreningsmötet i Huså= ; 6 - 7 Augusti 2005

&nbs= p;

Foto Ma= ria Wiell

Tre stiliga Lalandersl&au= ml;ktingar som var med vid det första släktmötet 1945 och som ocks&ar= ing; fanns med när föreningen firade 60-årsjubileum i Hus&arin= g;. Birgit Nyström, Vikböle och Nils Lalander, Algutsrum samt sittande Jenny Persson, Knypplan Örbyhus.

Ännu= ett släktföreningsmöte har nu gått av stapeln. Tack PO o= ch Stig för ett mycket trevligt arrangemang! Helgen inleddes med att vi samlades till pic-nic-lunch på lör= dagen utanför den lokal där vi hade det formella släktmötet. Huså välkomnade oss med underbart väder - solen sken - och alla var glada, som det brukar vara på våra träffar. Eft= er mötet hade Leijds, = Tidbecks och Nordenman inbjudit till mingel i och runt föreningens stugor, därefter var det middag i den vackra Hus&ar= ing; herrgård. På söndagen hade några återvän= t hem, de övriga fick en guidning vid Fröå gruva av en fantastisk guide.

Kent Si= lfver, Anneli Gabrielsson och
Andreas - Therese i vagnen

Jan Eri= k Lalander och Birgit Nyström

&nbs= p;

Ann Malmsten-Mittjas och
Per Mittjas

Kerstin Jakobsson, Deisy och Ulf
Andersson, Birgitta Nordenman

Ulla Ra= pp, Ninni Jonsson Wallin och
Jan Wallin

Släk= tmötet började med gemensam pic-nic lunch utanför Koppardalens konferenshus för de som ville - ”alla” dök upp allt= eftersom. Det blev en härlig, solig start på helgen. Stig Dahleman ordna= de med lotteri, något som gav 1 000 kr i tillskott till föreninge= ns kassa - tack alla som köpte lotter. Lycklig vinnare av sommarveckan i Fogdegården blev Ina Eriksson.

På= ; första raden - Anders och Inger Mellberg, Birgitta Österlind, Gulli och S= tig Dahleman

Däre= fter följde ett formellt släktmöte inne i konferenslokalen. Ny styrelse valdes och mer om det finns att läsa på annan plats i tidningen.

Efter m&o= uml;tet visade Jan Leijd en video som sammanställts av olika smalfilmer, bla= nd annat från föreningens första släktmöte i Huså 1945 och från släktmötet i Sällsjö 1= 950.

Vä= rdinnorna i vackra Jämtlandsdräkter
I bakgrunden Daniel Lalander, Nils Lalander
Gudrun Silfver och Inger Mellberg

Ulf And= ersson, Alf Lalander, Deisy Andersson,
Roger Andersson, Kerstin Jacobsson, Svea Andersson,
Lilly Sivertsson, Ina Eriksson, Nils Lalander.

Efter släktmötet samlades alla på Släktföreningens to= mt - i och kring Fogdegården och Smedstorpet. Margareta och Jan Leijd bo= dde i Fogdegården tillsammans med Jans syster Kerstin Leijd Tidbeck och hennes man Göran. Birgitta Nordenman bodde i Smedstorpet. Det var dom som stod för inbjudan och ”kaffekalaset”. Kerstin kom upp till Huså kvällen innan släktmötet med kakburkar fyl= lda med tre olika sorters kakor, som komplement till sockerkakorna som bakats ”på plats”. TACK!

För många av deltagarna var det första gången dom hade tillfälle att se sig omkring på tomten och i stugorna. Det blev mest av det senare, då vädrets makter inte var lika tillmötesgående hela eftermid-dagen. Men det medförde många trevliga samtal och genomgång av pärmar med fotografier - inte minst de från tidigare släktmöten. Ker= stin Leijd Tidbeck underhöll med spel på nyckelharpa.

Gö= ran Tidbeck, Jan Leijd,
PO och Birgitta Österlind

Gö= ran Tidbeck

Ina och= Einar Eriksson

&nbs= p;

Gudrun = Silfver

Ann Mal= msten-Mittjas och Per Mittjas

Roger A= ndersson

&nbs= p;

Kerstin= Leijd Tidbeck

Karl-Er= ik Möller och Ulla Rapp

Jenny P= ersson och Jan Leijd

<= span style=3D'font-size:10.0pt'>Anders-grenen var representera= de av Ulla Rapp, ny suppleant i styrelsen, hennes syster Ingrid ”Ninni= 221; Jonsson Wallin och Ninnis man Jan. Ulla och Ingrid som bor i Bjursås respek-tive Falun, var med när vi hade släktmöte i Falun 2= 003 och det gav mersmak. Ulla och Ninni med familjer har en stark förank= ring i Åre med omnejd. Ulla arbetar på Högskolan Dalarna med lärarutbildning. Ninni har varit redigerare på TV, de senaste 5 åren har hon fått använda den kunskapen på Högskolan Dalarna, där hon startat upp en utbildning för redigerare - tufft och roligt. Till Huså kom även Gunilla och Tommy Sanderfalk från Norrköping i sin husbil. Dom hade inte v= arit i Huså tidigare, men på andra platser som Ånn, där= Tommys mamma och mormor kommer ifrån. Gunilla och Tommy kan du läsa o= m i förra numret av ”några rader”. Dom är nu nya medlemmar i föreningen - varmt välkomna! Nu vet dom att husbilen får plats på tomten …

Ella Ec= kerman, Svea Andersson och Lilly Sivertsson

Anders-= grenens representation
Tommy Sanderfalk, Jan Wallin, Gunilla Sanderfalk,
Ninni Jonsson Wallin och Ulla Rapp

&nbs= p;

Fredrik= och Jenny Möller

Gunilla Sanderfalk, Maria Wiell och Birgitta Nordenman

Ulla, Nin= ni och Jan kom tillsammans med goda vännerna Ann Malmsten-Mittjas och Per Mittj= as från Åre. Ann har varit på släktmöte tidigare tillsammans med sin far - men vid en genomgång av släkt-regist= ret lyckades man inte hitta något Lalandersläktskap.

&nbs= p;

Ann Mar= ie Sturk och Maria Möller

Karl-Er= ik Möller och Olle Sturk

Frå= n Helena-grenen deltog föreningens kassör Janne Leijd och hans hustru Margareta fr&ari= ng;n Älvsjö. Dom hyrde Fogdegården två veckor ”som vanligt” även denna sommar. Jannes syster Kerstin och hennes m= an Göran från Huddinge bodde hos dem några dagar. Kerstin är ny suppleant i styrelsen (läs mer på sid 13). Kerstin Jacobsson från Östersund, som tidigare varit kassör i styrelsen var också med, kom denna gång från ”fritidsgården” i Vik. Kerstin har varit med tidigare på släktmöten, och hennes far tillhörde de personer = som var med och grundade föreningen.

<= span style=3D'font-size:10.0pt'>Jacob-grenen var väl representerade som vanligt - jättetrevligt - med sin förtroendekvinna Birgit Nyström ”i spetsen”, och he= nnes som Carl-Arne från Umeå som ingår i valberedningen. Bir= git och hennes man Arne är vinterboende i Östersund, och sommarboen= de i Vikböle, inom den gård där Birgit är uppvuxen. D&aum= l;r bor hennes syster Anna-Greta i ett eget hus och där förvaltar A= lf, Jan-Erik och Lasse med familjer det hus som Per och Hanna Lalander byggde= .

Alf, Jan = Erik, Lasse och Daniel var med på släktmötet. Daniel som bor i Farsta är föreningens webadministratör och nu också suppleant i styrelsen. Alf från Penningby hade gjort en förteckning över de föremål som föreningen fick från Pelle Lalanders kvarlåtenskap. Alf har en förhoppni= ng att fler skall vara intresserade och släktmötet beslutade att n= ya styrelsen arbetar vidare med detta.

Från Jacob-grenen deltog även Bengt Jacobsson Vik, hans dotter Annika Fri= mert samt sonen Nils-Göran och hans hustru Maria från Östersun= d. Det visade sig när jag pratar med Bengt att även han var med på det första släktmötet 1945, något som missa= des när vi på Släktmötet uppmärksammade de som varit med för 60 år sedan - Sorry! Hela familjen Jacobsson, mamma An= na, pappa Nils Emanuel och barnen Jacob, Bengt och Gertrud cyklade då t= ill Huså. Bengt lovordar ”några rader”, tycker att det är roligt att läsa den och att den fyller en bra funktion. Han hoppas också att föreningen fortsätter att vara livaktig,= det kommer allt fler som blir intresserade. Gården Vik har funnits i släkten i tre generationer, mer om det i ett annat nummer av ”några rader”.

Deisy och= Ulf Andersson Bollnäs är flitiga släktmötesdeltagare och även detta möte tyckte dom var jättetrevligt. Deisy minns många trevliga möten, hon var med på möten redan tillsammans med sin farmor Kristina Jacobsdotter Solberg. Deisy är uppvuxen i Stockholm, men det var en självklarhet att åka till farmor och farfar i Björnänge varje lov - det bara var så. Deisy är kusin med Bengt, Jacke o= ch Gertrud i Vik.

<= span style=3D'font-size:10.0pt'>Nils-grenen hade arton representanter, varav Andreas (3,5 år) och Therese (4 mån) Silfver från Dvärsätt var de yngsta. De hade sina föräldrar Kent Silfver och Anneli Gabrielsson med sig liksom ”gammelfaster” Gudrun Silfver. Kents föräldrar hade planerat att komma, men blev tyvärr sjuka. Gudrun Silfver hade varit= med tidigare, hon är en aktiv person med jakt och hundar som intresse oc= h nu även målning, med såväl akvarell som olja. Deltog tillsammans med Birgit Nyström och andra kursdeltagare på en utställning i oktober i Östersund där hon bor.

Från Umeå kom PO och Birgitta Österlind, det var dom som ordnade det trevliga släktmötet. Från Bj&= ouml;rnösund utanför Norrtälje kom Inger och Anders Mellberg, från Skelleftehamn kom Svea och Roger Andersson, Ella Eckerman kom från Sandnäset Dvärsätt, Lilly Sivertsson från Lockne och= Ina Eriksson med make Einar från Hackås. Svea, Ella, Lilly och Ina är systrar och dom hade bestämt sig för att träffas i Huså i år - jättetrevligt. Det tycker jag är ett ti= ps som vi för vidare - att ordna en syskon-/kusin- eller annan trä= ff i samband med ett Lalandersläktmöte. Denna härliga syskonska= ra (det finns ytterligare en syster och en bror) är också en förebild i andra avseenden. Den positiva anda, den glädje dom sprider är värd att ta efter, att beundra. Deras mamma dog i samband med att deras yngsta syster föddes, sedan hjälptes de a= lla åt, med stöd av en faster, att vara en fungerande familj med a= llt vad det innebär, och det har dom lyckats med - och har en enorm samm= anhållning. Dom är en syskonskara, som alla ser positivt på livet och som = vet att ta vara på varandra. Deras pappa var en stor supporter till föreningen och i fotoalbumen fann dom kort på tre fastrar i hembygdsdräkt.

Från Öland kom Nils Lalander och Maria Wiell och från Uppsala kom B= irgitta Nordenman. Birgitta avgick som förtroendeman för Nils-grenen och som redaktör för ”några rader”, men valdes ti= ll ny ordförande. Maria och Nils föreslog släktmötet att nästa träff blir på Öland 2007.

<= span style=3D'font-size:10.0pt'>Olof-grenen var också v&= auml;l representerade, även den med sin förtroendekvinna Carina Forss ”i spet-sen”. Carina och hennes syster Sonja - en av stugfogd= arna - välkomnade oss alla till Huså. Från Knypplan i Örbyhus kom Jenny Persson som var med redan för 60 år sed= an. Då kom hon med båt, hon och hennes familj rodde över Kallsjön från Berge gård. Den här gången åkte hon med Inger Lalander Mattmar, även hon en sann släktföreningsvän. Från Berge kom den här gången Ann Marie och Olle Sturk samt Maria, Karl-Erik, Jenny och Fredrik Möller vilka numera har sina fritidshus där. Dom är flitiga släktmötesdeltagare och trivdes väl även denna gång. Med på släktmötet var också Gulli och S= tig Dahleman från Ås, en av stugfogdarna och medarrangör av = släktmötet.

<= span style=3D'font-size:10.0pt'>Gertrud- och Mårtengrenarna var inte representerade.

Bengt J= acobsson, Vik var också med 1945 liksom på släktmötet i år, men tyvärr inte på middagen där den andra bil= den med ”60-åringarna” togs, därför presenteras= han på egen bild tagen på hans gård i Vik.

&nbs= p;

&nbs= p;

<= span style=3D'font-size:10.0pt'>Huså herrgård - en pärla i Huså

Huså herrgård drivs av en herrgårdsförening som har ”li= te huvudbry” när det gäller herrgårdens fram-tid och vilken verksamhet som kan bedrivas där, för att det skall kunna= bli ekonomiskt lönsamt. Vid herrgården har man med hjälp av Bygdemedel och EU-medel byggt en flygel och den andra är på gång. Den färdiga flygeln var tänkt att huvudsakligen användas till Gruvmuseum; ett alternativ man nu diskuterar är a= tt ha museet i Bakstugan, där mineralmuseet är. Båda flyglar= na hoppas man kunna hyra ut på olika sätt för att finansiera herrgårdsföreningens verksamhet.

Under som= maren hade herrgården öppet varje dag, då kunde man äta dä= ;r eller ta ”en fika” av något slag. Mycket gott och uppskattat, inte minst av oss som hyrde stugor en längre tid. Det var ideella krafter som skötte allt - matlagning, bakning och servering.=

Tack vare= detta gäng kunde även släktföreningens festmiddag hål= las i herrgården. Som ni ser av bilderna så är det en underb= ar miljö - och maten var superb! Alla lovordade mat, dryck och den trivsamma stämningen. Några saknade Sven Lalanders tradition m= ed bordsplacering, andra visste inte om att det var så han brukade göra….

Maria Möller, Lars och Daniel Lalander,
Gudrun Silfver, Carl-Arne Nyström

Kerstin Jacobsson,Birgit Nyström
Birgitta Nordenman, Anders Mellberg

Roger A= ndersson, Einar och Ina Eriksson,
Gudrun Silfver, Lars och Daniel Lalander,
Ann Malmsten-Mittjas

 

PO och = Birgitta Österlind

Janne L= eijd och Kerstin Leijd Tidbeck

Nils La= lander och Inger Mellberg

 

Carina = Forss, Carl-Arne Nyström
och Karl-Erik Möller

Gulli o= ch Stig Dahleman

Gö= ran Tidbeck och Margareta Leijd

 

Fredrik Möller och Nils Lalander

Ann Malmsten-Mittjas och Jan Wallin

Ann Mar= ie Sturk och Nils L

Ung och= gammal möttes i ivrigt samtal...

...n&ar= ing;gra verkar vara svårare att övertyga...

...andr= a tas med charm

&nbs= p;

Foto Ma= ria Wiell

På söndagen var det utflykt till Fröå gruva. Alla lovordade = guiden Torsten Ahlberg
och det charmanta sätt på vilket han berättade om Fröå - historia och nutid!

Ulf And= ersson, Torsten Ahlberg,
Alf Lalander, Tommy och Gunilla
Sanderfalk och Carina Forss

Torsten= Ahlberg

Piv&ari= ng;n - Fröå gruvas logo

&nbs= p;

 =

------=_NextPart_01C9D87E.59029470 Content-Location: file:///C:/68E9C635/Sammans-2005-filer/image003.gif Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/gif R0lGODlhyACWAPcAAHBoTVFpK////s3LtM62jHKJLrXLTrOskpSqTNrb2o6UTTJHJq7PLXaKTevp 2ZGJaZKsMMrKyIl4b8zZ8aBtnqqYkcu5dGlWS214jLnJbBssUayPcLXM7JBtUsy5tWl1M7u5uMjW TJmltc+25brHlHCKsCQuFrnH1sroL61tVoiWNTJGYneFkaqopurVkSxWmIiGhpiXmFRrjzBGFk5r FW5OM+vc1ExVbJebqJlmL9XrTe3s6Hh4eFVpSpanaXeRy9ycKlVlbtrKiMrKd+vUsK2Vr0c3MNno 9dnYyq14Z6m3y+7rkdfqbqW3Mpmrx6iruKmVVoaa0ImWqam62be2q26PFiUlJOzvs5ew6DQ2Nmdm ZLq6Z4WLmLmqp6e4VsnKhvn38N7n3HhoYurxcsjKZUFWJdrJyZWr3NrZiLq6eqi4Zru8yTM2Iyg2 INjKeVdWWKe76qS5RcrN25mJhcrYd7i7V4iauMjZZkRFRkNFNYdXRbWTytnaeIul3FlIRdnpjUBV FlN1pqepVo6zGFdENtvZm8WTjmh3qNvJmamqZun6TdrlrldVRmVpd52mk3h1ZL6neUNWNMrYh7up Z5eWiMi4VRchN8rJmouUmvnv6rOOMGpaXmh0eam5eszX2OjU8c9iauju+aWpQ0VIVhsiFcvZm8eU cc7Wy5u22aasyOjce1dXNtjbZKu2umF3GuavrvD3/EdUV7a92ZeLlpacuLi6RKeqekRHIzYoJbes t0lchImmxtKWTIKLplqEEbiqVxYYJkU5QnilE0ZVRdKcp2V3XHlpeCQoNeC6k6hYRnygLdjMZBYX FeqyPspsN1VXI5FVdtrK35u2yluAKKI1WmCGsoOXG+uVrqy3oyk0N+raTT9kKIeYf+G1bVdJVjtg FaDFQ6et2MKp4N42SberQrdWeZmCqLupyF1DJ7zgS/L43KXN56o0Nvjr9b2FHn6OuDQpM0Zxw9Eq N6iBuiIZFkBgpTZnuqC+GqHLxh47eYy43oac3yEYIV5fhYm4xsGd3iH/C01TT0ZGSUNFOS4wFwAA AAttc09QTVNPRkZJQ0U5LjBCPKT1ACH/C01TT0ZGSUNFOS4wGAAAAAxjbVBQSkNtcDA3MTIAAAAD SABzvAAsAAAAAMgAlgAACP8AsywQmC1LnjwGswhEqDAbQoTZFgzLwoZim2xs2PgpaLCNFY4K2RyD 1yZLm2Ns8jASczDPqgUACAF40IMRowsPs/ToYTLLsFWPAPTIAyCSwgULvEDwoixAgA9tHBlAweAD AxR3PhjclGfTwIEms+FByGjVBSgdHmyY+SBRhiFolsiVe0XALhlOWHCidGTdOnye1k3wdERA32rV Cgirsi3Wtm8LuPljUaxYrAWRVjimsa2H02ILtkUKcqOHlmIwZLzIswDPV4UNsziE/RUsHtcGMVbc nS3bhwZG2mTEmIUQI4bZSmZZtUrLKgAXcBIVY+vBwVUKxQBg9DXPgw6MbgH/ED+sZqRsipg8eFSg ARsrnRicwpYORZkLQTds8JMHz7UsAJgkBjRJSNDBI1BAYoEFqqjiglwOEkEXGBwEEoQSjfDACRWA tYKPPw3gAws+23AjQzEvDLNNEMUE8FgZL7wggww9xBijDNO4+I1TkQRwA1JlRHIDBj0Uw8lYrSW5 QEED4TGMQ04yMswCrC1ZUg/vZQNPQUZko8AHX1zApEGsEVUedpEg9AAAMAEAwCqMPPIAARJcsMow RugEAGs+zdQBc8ddIIEWkQwTCQLphFFKDx9YswolBnQCizpqXNCBFwy4cM0FhPSwgQRuEmKIBBsY QgAybgjRYIMuXCHXg0vU/yVAPZoFMUoQPGDDDT6O8OqZIz1sU4wu+QShS40yaiHRC7qwwIJqGHCC CQsvFLPNtT3GMmUk2+QxTCNBTHNka7IpxOdC3t7GSCRbZnFbb73lIQYuWaBEyCoqdKKABOA04Icf dhLih5urJJLIB5Gw0cF2eawFQFob2CIBUA/ogQcjDzyTEiMAJPIwdnl8wGZLBvjQSSkElELCDp3Y IgoDJDygBgPKNLDWWWdNYoELLqgS61wOLjGGC0Lw8aAL6hAhQCg/vJDNCtkcw0ksEjQiQxAY6FLP CzcE4NmQM8ZYDwuY4KALBhjgIEPWqr3Qgw8yxOJ1AJE8wsIbSMWixYzDlP+xTWsRvRYMWAgNMwwA jxw3UESyJeeSFRdR9IAKCLgVAJyMpMUIGz38CcAWKlRkQRoSsDHJwo/k9wAbZ0lg04G9PfxIDWsa 8VyARyHgBTcxP6JAJ1R4cQ8ECtjCwCDfQfHAHIa4Eddcf8D6qs+qoCFEXFeoE8oRnkgT4wov5JNP FmDLwIkjWcfISY4z3rBCCTJIwYUMgQzJiQgsYCCjLsxyoksQLtpGGQJxCBmsoAcY0MIKWNADbg0E Ia8h3ALYEJE4MeINApGNk4ahkQvgoSLeYoMo0vEHEgAMAApIAwHQAgAJEGALdICCClSwhUVUYhkb UAEUGoA4SDzgOxu4RFr/9tSGNjzsGoYAwAFWIQYJPOJQp0CCJ8DABBSkARIbSKEB0nEPBSxICETo 2RiGIIjq8QwNqvjDHfhABzTQQRKLsMEOBCAAWByBA+vQxw+qEQ8b2SgffgwEJ9q2tSD0ABPRWgE3 nMUFDByiWtZqjLMAuQJdKMMXxQiCADFgyGGpJhYNaIC2voIHc5mLNVpSCB469wAmIWUYN8kDpxgB oOMoAAKs4INZzkKGK67nEViEgi0gIAg6kMEWLohYGtbzQx8+wBQE0E8HblGS77xiHgAQwi0kIIag PEACDQiDA9JhgANsoBMIKEUvvcCERYDxFTZQBR0IIIglIKIQSxgCH9hI/4chlAIJsKBjKPC4iz3a Y2tb86PYXrC1GZkoofWohwxYQIkeiKEYDeAEJ/kXCxrQAIHGegH4guALXwTBf5GoTA9IcwMucAIC 0ygUlcCClDz0YDtBSVgWMLaBBxjFJOty0yM6UKcsBKUBd5BEIZjABAQcgBIKeIAFJkEAAkCCAA5A ABQuIIgM0OEOZAjBnHqwHjd1oFST6GkSzAKASRjiFY/YADJe0VMobMACQ2CADnSwz3Q0AQIqGJ0b BqAMA2xgDkTggxssAIU0wLCfhXAAGOyoj13EIxDOYhZDAyGDRR6AGwq1UT0wywlu6OJqLKpMMVzR AxgYK6O+mMYKbjCNaf8EYQXF4Ab4epAjp9CgGDvBTBluwYZbrCISSAkCC8y1OFh683AFwZicetAG MbnpApEQw1nfhDgEGEAQO6ADAhRQATAYwA2IwGIFNnAAOuiAAApIRwZUEQID1CENtkhEGi7wgSQY ogKmgAQW9zOPs5rCFMhY0CuEIISexYoO4DCACxjAAD4YQBRCGIIQwIGCP1wCCqoYAhkQoQAvxOEO dJAsLCawRxsFogJj0JouOFsPbmCABJwIQkIZ2tB6qOERPmBRAaZRgA9wQwu2fcNtm1IMzWCgAD1Q sha8EAtDCqsYovBBAxDQA785JYALaINEeKCcgVQEKAGC0yMIQYwKRNP/TQ+oxAUecIGH/fA5ajHE Fu4wBjQsNhGNpUM66gAFCxSiEGkYwg+3gLIDQKEJi2AFJBrwnSTM4QECtiqCE3w9NFgPETxzARFs IJc/qCMN4ECDDgxABjLUgZxVNAArLMAHGLJCAWQohB3tEIjQvoAL3eDFMgQhI4lyAwmQ0ASLwLeC ZuuCBENogBrUwI0CcEMCxgiCFhqhBR88oAG+QIAPxG2knfSAEwgQBHB70A9wccMRKohDZwSojGl8 wKcfMEYNhlLEcmUhOk5MnHVIRQBKXGAOVFgGdDZgV/00oANnXSEfFkGHOigoBG4IAV4tUNVCXGII kICCEO6QCAIsKAxX/0iEBA6QiA4kodCQQAbRXkUEN7ggVde7HjKIoAoiZCAECBiEIlCQDgZYoA4Z AEcd6oDiS5RiCxkYgygWAQtplICzvtbFJTbgjhVwAWswGAQCQs6JA64gH7rQxQokoYgHQNsHj4BB BWjSA24UqRhVgICcBCGI1HGjMo9IxAN48IE5uO4NPKgoBMoAABfRIAAA2MAH1KCFoa6iJMEwF+J6 ugoJcCMRcqL0c4awBSwqYAsMR0ZaNyBghrPaAgJegiC+wIpCnCoNk3BDBpCgDjJcAQokUIACoDAA VoBjCDj3MzJkHsab88ECqeJ0qlKljkII4AoQAMcXhOCGISCKDKJIw/8iDGCASfAhDZdIgwLq6Akk hAEV9dDf90pyCTAoYBUf0MQDun0PFTyAG2kABT1wAzyAAlHFB5SQBscECTDgCwXACZ4RQMowBCrg A6IgCgoQAA3ADT5AAD4gAcPwCDmyDQFUDMpQE79BBR7wABU1E4kACWkiEBmRBRKgFpAwZwajPD/U U6WgQhswCZCwBZXgBldkVQKWCKy2BYnAcb9ABotABBznBm7ABKumA1+QCVCwBYIACUJgAUBnAWiw T6dicst3c9zHaYhgARnWfV4gBEiwCGCQfSFwB0NwB3HAALWgDJIgCVvgAup2AICYBmAQBp5wCqFg BzLQCDFyA87BCLX/UAiCpwZxoACPwA0NIAqJoALg0AwPAAPcoAiKAAOdMADaQAaJwAcqUAA0sQp+ 4zcFIAgAkAGToAYfQAPf4AoFIAmOEQAP8AEKQILX0hkfQAihhAjI0AAfcG8KAAkHgB9UQhQ+0FMb UFW20H0d8AHpdwcEcAlkkCAGcAcJBn1XJWC/EAeJUHoEIAR1QAZQt1gEQDSF4AYG8BZbgAZ3sAgW wApEKARLUHPIYHJfJASIwGDpCIULMgRq6AbIsHQ6MAZPh3yCAA7K4AVuEQIZAAmVMATCBAUH0Amn QAXYIAIHUAEwwAONdBZfUArLUIoMQAbkAAF30AR7dQ+DMAgE0AlQ//AIeIAAZEAAKTYEdCB8VLUB PhBVvNUABvAFXyAJbtAJMwQBH7AFM9AAl3CM03AtQaKBguADkDEDMxAkCqBlZTAEHaAAbPAIz3AA XyBgV3UAVgVfjzAEl8BxaZABprAFQDgGdyAEb1lVureEHIcIX+AGywB9X1AIQoCY+WiFaLBnZGA0 DYYGYYQMQoAMCgJ9DJYq79iFGsYHXQhGPEMGDMAEdWADhbAFQ0AOtdAJfwABiJYG6aAAlPAAtkAC JNACjsAFJPAFttkJaAkJdUkHX8VqCqACJFCTFFaTPqAG6OQDCqgDi7AI8VgFWzB2QSgBv1gZarAF ajAGf0AEi5AGif+gAIKAjaPzeC4SGpFQBl7wAUixADOwABuoAD2wAH9gCA2gB2nIkQTQDYhmcgTQ S8iACGlYVUNwKpMgCCQwCUMwBJOADGnAYEIQArW3fQRwmlvgBpOQe24gnIhwB5dAAALwBVfgAAQA ni4wkMu3fJi5WDqzIMaIXtYjBJVABnFQB7bgBSigCBmAMnzwBYJQC/cgCToaAnxQC5XgRelnAf0E df20nE6aAUzwB2pADqKgAnSQBlRRB3RgAE1QCpLgVcIgDGmgftrACiFwX2lQB27AB8ojm9PgBQQw CVd0B/IlCUOgAN3nAlDgC8pQABU4ADuxI9PQAEFSBnnTAxCgDAv/AglEUAhX9ZZpgAgmh44ISVUL QplxAAEMJmJlGnPpmJGgNphEgAbQl0LTxwrpKJkJUAhooEZbUAiLQDSfaQGoCX3LQAajQwYMhphC IAlCEAduEJ7KIAwoAA6dIAlfcAADEG+bGgchQAZ0sAxjoAYbkAZLiWJqkAHz+Av9xKUZAIeLEAJW Sga1MKal4AVp4AheEGEZgAD3YACJ8AsW6a2IMAR14Glb0AFK+AFkUAlcCnUZoAN3sASpImqJQAMK MAYGIG0fsA3TQAMF4AU5Ugo8wC1qcAUF0IUWoA3LkAZqoCDLV1Ub6pcWMJcE8AWeppRfYHJuAJxV 9UIJ6QKo6Qa6//oLW5AGFvCPrsoEF1oLDKaWS+BpfPBpREMHDKZYrrYF0soHl5AB22d7ECAJiDBu IACvi5AOdzAAiQABaqADkhAHGSAJaJAIKguJULeHdLAIV6BYdLCUQlAKd+AFdNAJDyAKdcAU2wkO TVCTYaoUsPAHDJAOlIkGqHIH86gA00CegqAAd6AMCtsAPqAMfzAGiqAADVAMiPqenQBy21BSwnAH ZcANpQAGpVAADCAMDKCzBIAISggFahCzAxmpAPkFQzCpIYqaQqCzrgucasi6y2CzSLsFavgLAvaP iMAKOlAIaWgBlJoGpVAIJDAG1YMGpwIXyKAKZMAKqIl8d0AC2/8onQewBSQgCAVQBeqAAFdQCkmH AAUAATCpl3/wRmabBoVQTJLwBxnAraXwBw2Kp1/wB4KrA2ngXQogbnSgCmpQB6IwtfvbCTMDDlsA BXcACRLQfXVQADTgA1tQBzgLU9MQB1c5DT4ADuPFGe/JLYuQAWnwAdNQBRmgZSTgCOBAB3d4D8qg sxbQSxmwBX25fMZ4CUJgoemHtF+wv84LmMRrq2ooBD5MqWYoBIKAV8jHB8uABgOABAOQokOwCGgg CXXQYGngPERYpnzgal+Qs/bYRtJ5aHRAAp3wV5KgBtOAAKhmDYJAsRAQBwaApRqWBt4JBaUwBF6V AV6gBg6wh4P/PLaSUApXEAKLeqUIgLh/wL5qkAaNzA33cAc6kA6mYAF0Swdj4AoVILHc8AgqpQIx TAKSWABQ4AUk0ECGEwnBosrtGZbTUAzJugUBoCLCUFKGgAadwApLB3Utq0IjS6BfcAnbZ7+3qwaN BZALsgVeoDNCkAFWRQREMJALQlWEeQc2hwgV4ABeQATIgAZqIAkQkAFCjAZDMJhlin4I+bdfsEav 6gCZUH3jRkPopABfEFbg4AUFUABNUAsGEAc7vLZjQAe2IJ2IYAbkN4+ymAgN2kZMcAVbAL8ZUGSC Jpxb0ACHmQHKwAAhwAQNC7tqkFQZ8AsFQAdXkAYNkAYFsA1f/6UAceADGUAGd+AI3FAew+CLX6IA BlAAJ3gtDXC7XhMaVzkJA5AJoFh62MqXp9KFgsmX/zgAi4CX4gmE6egGp7kgBCCFMTegO8eXsEeg dBACfAlhqFkIcIQNl1AIyEAHLlAIyzDEQ5CrRDAAkkAHbZoGG2CbahDAf1BfwzdkidAJHNwEoqAI Y0AVd5C3W6AIIVALYxAHWwAGA9ABiIAA7XuHQ2AAdDC2Y5sGKuCLBvAH4JBhvyAMynAHf1AI2qAN TCVpQ7CtKqADebx4DeBxYzAITEACPjAMIQAOdihuhYIAFjAN39AAxUoDrKyBdbAM48Ut1zINZToA oMhxCAmcl/9gjOm4cV8wOpNgC7E7pwryji5AABJDCZTglhvQDf/YDW7Qn9iKDAbAAMrqVV+QBndw mOwLAb+AmIVgu9CXAUR4TxmAV5ewmxYQlgrQBNYgCg0wCactCQiAAKIgCBBwD+xEYWTABIh7B7Vw BxCwBW8FAShAdKKAAIXwC3VgAF7Qo2Aq02G5wF6QBK8ABRCQBoKwCOrwBzpgkTowCa67qQzgXcwN CDuRDoqAAGhQBmXQpXEwBCW0nqHRlRBLgjmMlOCgBhtYDN9AwstMBG2bs5c53mkMCYvlAA6QfoVQ CoGJraNTAah1A6NwA8oVDS1gBjYwoBynIF59u26ghXFATnX/OQgM0AlvJAnYusB0sAWSrjMZsIRb 0AmX8AuTMJ7JaFdQoOFpEAeigN9/sAUooA1xTEwGoAg60E8I0ARDcIEr3k4F0KCjw+hjgADgEALK EJ5FqQBDwMH2yAookAFiS9JSygRdetBJYAo+EAALgKiaW8eCQDlEcAmYzQp/8J5I0RlEFgCOgA1/ IAi+UAVq0KVfIgSRgAh0WgpnLKkIaQEWildLiQil0N/vjJBfwAU3gAcrABtZsAKj0AtyIAFmMADI AE0ZilchkKsQQGEGsJ13cBX7O9pKqQK/kAZeUDmSTnrdIApV0AATTAkMVwABeKX5sqiVAA7qR9Lp EAJHLAiW//sH6ziPIbBXJT3KuhqreFkKCKAMikAGavDzKGSKGXAHYPWuCmANDPAHDkCwOnAPcRAH /CrUiWALSOlFbvABokAHhoAMkv4HBsDthfIBdpzhwqkAfhoHVQAOCkcAxaCGfLB0bnCYOaeGukqY dT9rQpDSKEAGXxAEIAEbRnAQ7jIKJ4ADNgAGmWADHjAHMVABcM0AEKDY7aoOizAN4FDxlY6TvzBt RQkFgoCQv1Ccnv2uHwAFYQkFGXzbDbwFD/ALL6MNgxsCDOAFZFAAk5A9T0tGmDIIPW4Ar2oLBrAF MSAJOjAIMkRMggCywe4DXmsNO9q3dTAI32gAR7rrkyDUB/9NORagAmQwBJ2xAN/ArRlAOSoAAFh5 LdOmAJVLfkyQDoOwDZzxeII598rNzJi6w6THfawwBADBaoikIRkM+OCWJQs8XEbyEPLjZ9UqP8Hw YFhTwUEmjjZsOJjT6BKdTsW8eCnVCYKaBl5CQNjy6xcUZJAaNJikwMsWC4J8NMiQqIGCL4kUJFKj LJHRJnwQeBFlrRYDAzruhWDlSoEkSQl8kEnkpUATFWp8pPmiho6aOXfSMfjjVIFONRm8gIsDQZky BsLAGWjCAEWIOnEYhCDnZlGVadtoCDqoZlWZBd9c3pF05cqDVdsClNn2gNIHOl4QNPhAosG2aYBY D/FiYQn/q0lpOlgoOGRLnTp8+LhBs4xMhjuCEmXLggvXQ0J5VhGC/txPHjyNcM0h4tGDDY6ZzBjr 5KoKBBUkvNTS8aVUKTeiEs1MowCBrV8FBE2ycDIOglq1vvhQ4KcCClABigJ+CaGKD0TJQQUEDBLF AAgQm0QSH2pBYa4hhhBEgU7SSMeLdAyIwwsD7iDDggYQ2GIJNeJISYUCIJhGmQziGMQARdK5ow5F UIDgD2tspEMFC+ggQw0Fyvjmm23uYIKPF5uoQycEnumhgQEjWaDLbbbRK5I3CrCgjhA2zOCLB5Ch YwsO69hiiwyWGYIJVeK4g4AMsoEHHjaycMgIPKIjhKKK/0aBZxMzbNguu+xsIGAHBfaaSwFwmCAi ESHUyRSKIe4IMKYPBFlmGVEQUECFESUpYD4DVRAFijTi0EEFTbaAQj5YRakFVU0mybWqELSp5UME 0vACSeJMfGoLSERRQy0vlDlNy71MG4QBcFC4h6p0QlzGFgOYYIKVP5AhI444AKlsGwTGuOILaslo QJAMPlggEs+67LKMACAwoEtwEslgCEi8YAIFMsigYwgChqjjRFaEqyUOMlRBwQB4rMAlC0KMwIVj NnBhgw0jTsbDIngkMAQZ7IiYwxAziMAhk2l+mkQbFEq5QoFJvKjkiy806QAKKH7ZIhFJKukpgPiU 8SIRKP9UEGTqD06qQ5A0GjBFGx1GNHALcgUJgBASGdhCBx1YqbqgZZSBIAOn3NLhihDiUOsP0zJA wBoVfFADgb3gTkeHOOqo5a0CrHkggxCahcCLO1TooXIav5ymlEugmIYGGj6IpIxpvqmC2m2KueOO QQIoQI00LrHAAAO8+EOS19t0g8QQlmGl4hBQWEKQLKwoOVAjrLDChJBDJsWiYOAxRAwPKujCA0r8 IIaIWQRwpQFboFCElULuCCEEWwxJQxIoCLCAgEQsSOKXSbZA4AM1IPEBYDqgEAQSBQw0GhqW8L5a hAAckxMF3SThChWUJgQKCEEtWLE/L6jgRgjA2x1kFwL/JqglAyQI3HjiUAtBIMAHCEhKXsDBgCZs wQAjylYGMpCOOuhAdnVYwhdUsA1lDAIBjtgGN7DRiXv5YhoKaEAAZuClSKygDOBIhwoC0IMHuSEN xAjBHXywBTpIYgOVMNo9DKCKEDCgP00QRSSyQbKTGSE5ycEFKfhBPCNYZAXZEEMFKkCMORhBjxKQ AAwSUAhR1EEUOtiRAYCEJAdIQgV+qwOwFGABOlVCAQBQQRye0QECxeEetSCKBQppFwOEQAdMoMO3 UKADxbwwHRCogxd4I4k6NEBd0TJNHWC1BXCkIT50sMAXhmIAZXRiGgUAR2wgUAAv4MgXVahDExDQ BANk/yBFCKDDDENwQ1HEIUStMgAD7pCBDw2gFBkoA5e6NI0ABGAa07gSCRSgBkHUwQK/EEQ9RbGF FJiinhBAwCREIQjEGEABeUCeEUyWhZEp52TQucAF8JCFYADqDRU4wCvmsIk5EGMTMIiADWJXyh2R rw4j2mAL6aBLFdShErVAkSA6IKMCfOAXhrmDur5ABia4cAu/Y0II1pKGP6gCDekABzj8ggB7ZWAL OuFbA5ShE53gRhIHYKYFazogZUSLN6x4ZTqaYI0qEKgOEMiRQZaRhiEggzin1OAHDICAaeSIAXYp wAAEcIpObKMH24hEJKQ6ummo4QPzFIQaDECGMyEAAf91cOx+MoDEqv0uBCpISMcUqlBcwEMMYpDA IzoghkdIwBsUzYYfYsaICzxiE6rtAhf2aAM0qAFxxCDGGMaAAhQggHzgIIMbyNEgCE6tV7VogCjI AA4fNcEwJ3plHFx4Is2QYBGSCIGcZIgAHWjrqRAgwVjEkgGAniYOiy2IDNVgCwv0B5YZcMAfUieI ATGgCo+EAHngBo4iKaAOSUBGVQpnADW44g5Qy4sBank6LzBgGvpaAGCZRINtVIEGrkhDIuRUB6EF Dpb8CSgBAGRTcjShA5QYnslUbAQtSIAHgCytBDogUTxkIxgsm0MwLvAAK1xADDGgRBfMUIhBZMAQ RRv/AysE4wU19CgDdUCBNeTjhQ58gA2Rm1EFodiESqA0DuRNZjKRqgZ1LKIUapBEJ4joljtI6bx8 AeipkumDL5OXvGoIgSEqYaZakKESpTDAGLyworF8wBXWaAIZBEEOA2RTPhCAgh7UIFYf/OFUc0UA BPYzjRl0ugfgoEG+ujSMafiiSZ3bRjruZs1LIAJZ/0vCJNRwhdeFN1ec/ABDAMWGG1NvDr+WwAYe 8IDR5qGiyYmxBMQwB1xkgwePeIAHzJCJDwBUcooYHx+YMIY7PMUAe1YFDcow2U7Q0rF7qUK3BMPC EYGDG5q+hxhXcsKj/K0BhdPWHeigjBnldz9/qQve/4j4QgwyQEa/uAYCDngHCESxfjNSgXgKQE4U MiFismtAJP7aqgB8oAqZ5nSnO72Ad+YrGwsYhDCm0YC/KiMvD0oEJAyBCETEClZpsAEYHNCJAijg AFCABCMWkoc84MIYGjEDAaa3AQIQYNhiqGge4JGFN1xgDvB4gxiykA0tbEIPXUCGGS5hDWEMQhl3 uII2wKoIJhTgVJlWgQKqnUJw3CMOTbjHeAbB2+7SARwARSsEqmCAjyv8C2kggTLojILDiKIJBYDb fU2IQcA1wRcIOBUs614AVzxADx8YBDgycA9FaEMFNCgAE8jhoFYFjgCTkN3selCMYrjLBz74gDKm Mf/oJS6xDfn6Er+qUIUAFKMHZVCGIOIgiC/wTRQFgIKroWAKBZhCJoUYwgempgI1Tv0NMBDyFWxw hZoggwAHOAAkHhGMN7yhs97gAUetEIxsjCI5oN0AMWwggNELA9K84q2r8Jp7cAVXoJY4KIDhI48M aIAQuAdhMIAkqISXAAe+AAd2CgBXABjBgRsFmAYHIacPUoFO4Dc1CL13eqfFsQao8DMFIIdecSdr cIWaioMK5LtlCAEvIAHHWhwEMIAtUAO8YAAE4AYDED3HAgdrSEBuKIYmWYDemwEIAI3ac6fKaQxh gIIbyZqZmIs0eKpMU4BK+IUvoAMDIIe58INsSK3/WWiBmSECIniFDUgCAugCpvOAB2CECniEkSGE LMADMcAFPICHWOgTCaCeRckEGygFahEFTRAMa0CBJigfcriFf6nADCQQBSiF5EKrJtiAekEAGaGW +im+B3GQsjoNqOkqI1Q8xUMAGkiKDxCdVLGRu6uFnpNBFTC0Smk4V7gHXnGuJkABchAFX1ADMkgH MgCM2UGqpDowOCuAJvmGANiGJgmACFuNfymGMvCFbWCSbWiAOiADWYkPUXgABagaJTEaKOgAU3iF X5A7BZioFniCmSEGZPAI85OABxCDDhA2ZEAEIvCAN4IH5MCD+bsBPFA2CZgePtI5ZUgmURBDctAE /wWoDzVYufx5KqN5hhlQQhK5B/JYERL4gAZYOXcqyZZAokEYhAJYuVJTAQbQFsfCBnBAgAJopx5Q gBnMQGsgvBwghwAgAQdQB3Xgg8Fogo9TgV8QJV/wgl8QBXIgRqMoGIsxiCAcNHCYi6cAB0AoA8qY gWnglwX4ygCIhbGcASapBUhwnw7xn0mAhC8QBV1sR0iABGIoChV4AG+AARAAASJgy5aBhCSYAz3Y gA7wR388gIB0o2BQDjw4HjwgxJURg1cAJG8AgwRIFSX8hWWoKdX4BU1ogGJQgSZoEF38gA5gKvJQ qgGBgp+Qu2JguaFIBPriwWMySWbKlhVRBm4IHP/OkyIFKIAGcIVjcoVnsJUqUINFCIOEaQJheKVF uIJlBKgvUDBygCQvxAsjfJAKzIAwWATmRADK2IuJ05fOoAwu4RIm6ZJvqCE/IwZT8AGkSAMLsIAJ NIBCWI8t8IK5SIQIGAAkQITR8rELqAEClQA9AC0JSIIOSAJIQIQNkCiOabY3gIdjwAU/UAg8eAMQ MANsoIFpgAIISISaUgFl8BsViDv5cDkEIAENEoRqS5DSuaT1aboD2IADoIQHgLbzQ6IA+IbPOaZB qAJfQCYJERwV1UCXDACxyJUPiLsUVIbkUgAasDAEyBZrkEm2wc5ayC9lrCYxe4uVMLNOOFFryL3/ BsAELTkmGigFHhiGLgmAUAOEbwCEOFCE8CEHpJgfKJgfMhiDP7iCS1gCyJqGS0iDU1gDAlA2ALgA PYAOxLyAJBADA9UDf0yCCjg/0PID5MkGhIKHNlCIjfHQLkACEugER+gEH1iENDg3V5jLKYVIUZhG Im2mxXmmafgAAqAC9JMAACCEC/hV1uoAW9iAKi2DAiiGAXEF1OM8pfIBAuEPGpiBD/iGTuCGQrCF JtBEEngnqeIbziMrTbMwmVQDcvipWiDGOOgqvEiqCqwCEsgAcIC8E+25D/gAZtLVYsCXwCqDDwjL JhmDDEiDCvGlQhCaLyCAbpAyhBUaevmbNRgA/0eNCOiACAM1UD8wAj840A3wWEO40aKzMT/pmJCB BxjghjfwAFVIg22oQXUAg07wgmtghUwiAR8YxdJJwT/4ABp4hnfKVxKoQwm4AEIIhmDd2EfwAwB4 gBw91iS6sLA8PjCBgACAm5t4hmZtgPCigUUQnBRcuQyoBENjIFGAAM8pQGsYhEeKChXQCwLJFnCw MJeskQagsH9xhY4TD2Gg1gVogzbYBmxYgGfw2zKIk+LwgkmYBFsQBBcQAkiwgBD4BQLwQT7QxU5Q BxKoAD+ADo2toxqACIs1ghq4VDlMAlPwAA9ABD/oGPrrE+Sxgr7Eg03oAlVghQbYuyYggRpMAv9W CABuWDmuQgB3OiZ1wL1pqIIZLIDz+9WPGRRG4FyJuIAOAIADuARcA9gFoIFi6BJPqoI4QIgyAISs JU7GwNZ3+hpumDijcKcGUFFD65xaUIEcqAIvsB92nab+iBhRKE4aMEkKAxMFyMBpEIZ7oAEu+dsZ 6IFhKIMligRBEMMt8IFcyTCg64b2iko3SAQIMJV7sAZKeIQ2EmEjgA4S5thLTYIUTmGmI4DrCQYr 4JOQsYLvg0w/8IArUITHu4e/g4CkQoEMuL08RQFlYIybKIDbS6KbGc4KkABGCFYAgN4syIOIiih/ DDYJCIBJUYAevofAOC8UAAcTAIQZaAMF6IH/W1CBBbiFBeiEBhA8BijAO1CHABiEuqiDBclbAikE 4fQFV4gWAoGADpgrNVPRUpsLL3jbSFiF4kyiv33CTvPXCNsCIdgCGYkYX9oOD2BhAsmkZciA43wA ABhhEv6Yzq2BA01hU5DDDTCFppOAiXpd5ImFFhgeQzACDyACILElMRKRHpYhCEABRRAGxugBbvAB b20AY1K8BjgAZYuoRxADR82DiAAAohXWDniAA+iB0hQ8Jg0AB4nETnuGKaKBRnyGBpiB/CkAGhiE PlaBRcDTQA0DKMiBb4g7WWGdC7tJyGuAR9C0nUhAdyomDvwAb2SnYhgGR/7bNugBQHiEHpiG/0rY goVJA6fKBQyYqEbAAwIggkv4AlOwAChA0w8gNlIGXUKogYg4ZdJF4SQwhNN1aUPAw4VQjmyYPy2w AkCZgwqYAw+IMi1JB1Y2W2UoBcBRhjH2xm2wBQEQgJUDxym1hQoQ1ke4gKWtauhlhNElWgBIgmwu hdP7V3+BaNaIA+KbAXL4gFvI2koAEEC4BQJZHEP7AECYix/Rg2v4gHFGPRWYW13kt6H4CbcVhXxd pmhd5waogkiwBQtz5IRugzqdgVsog8r5BVZgBSYYgi8ggVgQxDZAng6YhAeAAjSgA01Ah7nYADEw AnQw0JV27UftgBRIARVOZTHI6hqDXarjk/8NZVAz0IEc9AEd+B8vMNObsIXRcRLP2AYfCANbuL1Y tAVIqOaI8gMnZgTWgo4aeIDp1QMAuIQDeAZ8WYDP2Ia8/Qa3swbkfIZbuIVVEIUhaAAfUIGh6IQP yIsCAARAyIFgdgUCcIUPEIbTc4WkdIVvkMEagL4T0oT3dWP/m5bumQZbAIMe8Nvf89tIYIMeyAO/ nQFu2I1E8wJOwGjlgF0rAAA90IRg05T7JNqP8QM9SIZyoAaWflQ9uFTZlu0kkG2ha7Y1yukUqygr 6CiBLAAD2Fq5g1JlyNsZ+JJtiLCOk8VtSAI98AwF7oEHmAOlFeWN/ZgLABRCuNQDBQCPHVz/MvbG MmADx2iAFZxLUWCDMnCAMCCDP2iCCiqAcz7O4xxn3mIA+kIHK+0G4fSB0YGA3BsQtxWExqipCkNB dwoAH4jTsbTwk9twIF0AhFUASuCCUcADb6gAmQYAE8hpt9sASFgfCxACz8tuPUiBZEgBGxcDG79x Hcfx2R4ZjkGeIO8TQvAsJvaAV0gCa2iArybOiLtGwHXyaaSwNqCMS81vyb6Fp6vqiBJdjb2AEweA GRu2LrmFGeCSZ2CDGdDAvZhBcKeHK2gyA7iVJMrrAnyGZ3Br3qpfKDCEw7qG13QERkbHD3iEw+pP LaGBHminbcBvdgo1sEynSFiiC18AQFCG/wXghGLAg2M4Bo5BgwEw9UdYBSs4hgdIg5YB4gEggtR+ cRhPBlCY7Q64VFav9VpPAgrdbc3KAtAyhp3uAkPYjkRwhSQAAF9op88oBkUSPANMuXVpgw+Y01WY ATZ4Bh4FANDl3Dw4GY29BXRAh6c/0KX327Q2gZJpp8qQVi/4b0bwjE6IhHcfX3z9nAAAhGpjgHtA gUFQAKItA9iokXb6gEG/ybnYqgLwDNZBgD6u02Lghgo3AVKYgVBTaBMwgW3whmPYGORhg1pIBMW9 BX5oA37ggUtgOs1GhC9oZhtvddkGhSmH8dh2eRx/+cifOkAJBj+AgU6NKD00BBs4AFfox/8+Zvtb gAAGQLy/ogFfoLNOW4WUXOeSvHYDXYXNeiiLLZSrVycTuIUPsIKFNwFCGOcAaAAoKEmFnz38xgVX UGtAkBElyoBSuAeWrClXAJwZJGJsAGzilaomeIZpbKdktdu0/JJIaIMZYHwTAIg2gEy0McGmYJtt VhYyW+jNEDEyW1xY2FJnVoIDB9Kk+bLEUIcUyUYmo5biZJKTKpOkVNlhoZUsMrPAXAgvC64sfrJo oeRFmSsayjKooDGjwZVF6hx0EtTjWYprDRoECDCtwTNXAC500KPnAiFCNYyIHRtWT40FbEyQAsSG FKk2C56tKrNqRo84ynoUK9Zg24IyM1z/uQpQoAEEq9+U+RqUIcMHQQMGfABkGRANGj0aRFJWIMAH W1R7IPhQZtqMMjQCzCDY2gRbhARNNBi2wAozZnnyZDkk4YGbIRaGD8HTJcKl5BGmiIARUk8ykSqn o2yZIkkwK8dwwiRVcyEpfvysvPFLo8AzGrcAzZjB7csiMA4QYO2h51EDBdNWYw1woUYHHdTwVQ0X XIDOgOigQ0gKqyywAFuu3HILLgZZwcYtZTyoRgEmBPDANIEBFsk0hn0AwS0BbOPKN754wY0CaZSi hgoNzPBNZqt14sgHoK32gV89AhIAINsEQMNA7cFGUBtNwkZKJD3MMJ54/BwDDx5iDCGI/wVDDEEA AW+YgYQHy51Bix1OzFKSStFRl0yAcRaRh3bHBENTNjfhMcomPMDwhBmYwIDJG1OpUAAgZXzzjWUR qAPAAoPdwsYqH3wwDaaYfqPCB1wF6BUAeghYQ4FhdcDGWk2iAMEzk7ZhhVxllHHLVAWUAVgArmyT qKxluPJBA9z4wJgvATzjQzFAFjYDDbu2N4NACwRQRgANVFHFBz58YNQC2zwDbUFswbYWbK4AckuT 4C3Ej3dWpLHFF/HSQcADLSQwwAlTSOPELml2Vc5JI1GXgld6pEANBXjgYkUwmODAQxbB5AJCNAlE I0crLTSycQMGdKLtoowu8E0Pj8ywQP9mHzzzDBsKIECDL9NsQxUgAMQZUlddAYgWIXrIZQI/JhR2 yyomQNhkGSaU8YECH+jarZHbpLZNJBAo40OwAfhi1C2VPQNIA8W08a1gbZQx5GAB3OOKL9b0UO0H baQtt9xskTLbkqnOsDAwMPXNDzyUMKBGAiTY4kgRckzAgRQiOMGv40VQY7DAJ4HSUkgE49GQdvxg kEs0OLQCQws44MAFDDwE8QYjREppwgzbbPONVQgUkGJVUkeCzQM+2DKDFQadHUASOaeUUgfFI59A DGrRY0UZBQRmECkVPmMFKa2y8WC3AfQQCYaUNHAaN52QcMUD1kSyCpHsORkp9wvc4sr/M6zR1WpV gT0IyAJNQou9d+JytwEqjRnj6Vu7rJCNfpRiDRyYAAaKEIojcGAKU0iTExznBCVARzoBG1gKgpGb AFqBH1k4gidy8QQu5AIHqeNEEGIxDECEi4Y0WFQDBKEAGjxjV0YKwALu8gjWLMkEjwBB8Uz1KT0A 4DoPSEIXkBC8bJBiG2VAVRveYoUZBAB7t0tNrKx4Mg/ZL2YFUIEyEEAPNpztFtCaAYZO1iT5zY+G QZRVkTS0vv4VpDVxkUtB7mY3UjRgPJZYCDCoNIo30KII5/jE4jggySmgQl9S2FcGcwENDw4sGUkg xktywzmZBEMOCfBEC3JROhhw4g1v/7hKiapCQ6Op5WQaCsCiMLSJJNDDB1x0BSVAsIZcWMdgHRAY S0S1gQrsIAFaKIaGTGAF+cVlBrcwQSQO9Rm5GcUEADACqmawCgAEpUVBGUQTWsWeN57rFguIRCQA 8YHbLQAQd5mW98rAmYIED0IEeVDd4HK3SPXNCn0DRrtGcQNzREMAsFgHB2TBATisYwpwsOA7UiGN J6xhTQFyU5tScLkk1IQU8LACPI7RjzAMMxciwAEGOHGDHqigE+DQgX7OJpfUBAB8pPjAN7K4PgA0 oBRYw4YwW9CFOWQuc9c5nh7QkYQKmCEBEajAKlaRqkfcghQ02N5mCkC/W0nNBIx4Bv86JgXHbQEC R664BwPUA7uCZOhXbYhE/xaAKDYYKXYm2MYqohSJcJGCj88CpEDv1oaCxgR7lgjGJxwqAGnAAQ4n gKgkOXCCzMpig09QAjQ+ipIUfMoIx1BgFk5KCmbQRIGtCEUC1tAIDKyuB3ETYNRk9zbZBeAWv5CV 8CIxoRaEwRgS6EILilCBDkhgOsWrzjE7sIEomiECV5VAJMQ6iCK5zzAyk92vApCIJKT1GW0gRQ4u 44sqCOOG7CGX0dowjGGw750BWMX32OAKNswgEtx4RA9uI1Amwe9BA4QLQRZyjNOOpx8jgAUswHAE SmYWDpnFrCSdsNEnzEFUII3uBej/sbCYHKMN9GBtMLKBi1g8oRVcWF0sNkGk8wzWKirK7WcW0IAm FYm/xXhAAs4hAQ+0oAIV6IIeJBCg45H2qdGdwwGqCwJP7CAXszjRIPZLPyt8wBo3rIrTvvEAAhj1 A+3pbXtowKJEnUstBvEfbLDRo0g8wjbo2ga62PCBYbxFmkuSC/cCmdhXGUEQDQDGMcwxQVjsIF+S tHBmL8yBdUhUDhtdg5JF9VxoJKOEN4EJPfrWkJlkw5VvwIMWhkEkqyhjBnBhQzGMNI0evA1DbODf tCjRiwjIIhprAIGRKxADCQCoK14JbfKWnLwKeGANHmAeBmKAhHRUgT2AUMEMqNCA/wJYAzQFqEUn FAAhBajDxumZAXsASxANxQ5cc7zrtqQptysiDV3udpKTBgzAP3K5FoywAgsmoLgjhGJxU8DwRBEu SVmsQwmpSEUuOgCN53bFD+LJCQDZtbCG3CQLnGjlML5XlR5MAz0PMsHb9lNrQxDirtNyRAtSIYsn zOLXIMhFBSixgU2IKmc4U14KJLBMKqwhArnAwxs20QpW3MMyYp0BJW5RgAIYKT/zhEAVptGJH9bP nQuwVHsiVQa8zpF7bOjBA2CDRxrOoFUAbc1CdqpvgQbvVasYxg3OMQE4hCIU4VCCE+wgDWmg4gzr gDREKX1wSZ5AFrIALXMDlII8wP8jEh+IRHa8kxuYMKNvuGiE6hohq3mekTPW/OFqWpOHYtiKi7YQ +DkwwAMJ+MEPYphFC+age3R4mLQs+T1LlukBEHhAAnMAAQh4wA1f6EpqgMDrKrYBuzTYYgMAKEC2 fLCoeX4DPUqTH6xpHeBonXwuXZsKrT9gkLXk4UFvKSz3lgQeZniHIMfYBAtOEA4LTlAJmt1FCUgB LVSSLFxURaFCZU2BJE3AZnHAHEjA73WATOACI+BEeIgSLqCKQYzHG3DCJkBTGbAevlmGakyDAiSK CeQBG0wD2ARADCiBHKwBHmzCLDzgVhjZHGzAgJxE8iDP7+XgAXSBGajQHODAVXn/gC8UADwB2lyd SwMwwgboQQP4wCSQgBXRRwN8QIq8BhtwA180QA9U0/swjUbYgi34hYMI14TwE/wBVJMI1AgVRG+s gR0owRQowRE0XgXpQ7/0wuNMwQQsTiAOIiwIgACAwQ4cgRzEwm4sTABRiXfwgwEdQyQQEgIUw0Jk ATS1xxXFAdsxiUDwl6xURSSwxgLwhDHIwQkkX+0RghHgAiEYWRIYzEqwhClsgAdswBy0gAf4ASH4 4iaIASUkQIpAyhsxQLdhmwIIV4/4ktmwQQCQSo9ACCkcREH4ExvA0wIQwgEQADIgQxfcogdAwgZ8 QA8AwMxoiFocRF55x6usRTVO/5MJZIMSOJwTUNgZNB4qSIMd2AGaAF6kVdAUOMEJhIJDhQIshMIa hEdNjEckNsR4XAgzXIIaAAtKAYA18tdnQAts3NX4mNnSLEAVzQAPxIIVbEIuyMETGIgfGIFLGoEY 4GB0HM/veYAHdMCRdYER1N4FiIEYwEACFEMTscc3WIMiuEIVFIAvfIMJAIJ5IYTcWNMrmAKGMIMJ fIOGHMQt4FVgVAAkVMABfGUS/AYy2AAyWF9h9FQWHcRsWCMfscU0DVY/2IEUKEFnKUElAd7j7MIA SoMIpILDOZwIiACaPEEqHMEnJIAiKoEjvAFMiEciGZBkZkE2XIhYFYMoFIYyVP8Bo7SBKxTADChA AayWiphNYOCXg9xKDWICPFzAJpwDplUAU3WAT+pBF1QAMRADS1wHMZiBBxBDDUCZBOTcHOAeFTzb LDzDBrSKCaCAImAGotQPu/ERhKCDCeTAM1yRD6jArVRLNqBcA5CABzzAb3TAVgCAT3YAMhCBGRAA ADhIgK0jgTUJVF7jefWCANqhE4RDOGyUE5xBv+yCRilBmiiBNOjLLkhBANKCLJzACUTDEazBFLQC u6zWasHEMZACMGRDFrRBD9AA+xTAFhQADcSBl53RyzCNYDzJNZ7jVOCVGFzALMwCPeCBMYBACxiD axqfBMTkbXrAK9ikB5iBbxL/w3BKgDH4pGtuwiMoZgUAABRswaygAAoEgAIERWa40cktCTroGUFA 4zRkCwL0QLr0wAFQQo+KwXn25Cbg5AaAifXlwV0dBLnIRTYyAhaxhT/54xSkggY5ASo4zi4MKmBK A37iAC2IgF06QS+wQC/gQD2egOKEwSW1wXZkg6Vqh0xsxzXq0wcggAogwJGIgmXYwgdsgRcYgBdM gwrQEFwM1l0tTQAUAyFsgh9cQAXAADMYwRzYJLAV5xzEJG4G6ZAS6SvMQRckq01OjBwgQTREgByI wVhOYTFEgBcUAyWwG23AqkF0jQpwCjrEz91kwYNkwwNUgAQ8Anqy5K1eAAAE/6MYbMAGQAIk+EEk 7IZcxAWqyEoWIcQAWYEUOEFnOcHDORwOiEC/0IIdisCjcgEXNM4J2EG/SKwSnAAMesIE4IAUNEJN YOqcZkGJGc0H1NRPiIIa2A4NtMEWoGyoloEyUMu4XFMZ2FYAAEAwGIEEbMIFzEEjRAwvDh8IdMGv HkAR2CSRRsNvFgFyFZ3RMasndNQb6ME10IcPOIIarILYoNstIEm+aUuu/MrJnBysGI0J2AJ6SsBW +AGptOIFqK3NzGsFMIIRZNGbAZpT5hVsYA9B9MIaZJBGPY7G0kIU2EEqPMFgYgALcAIPcIEIVBAq OAEtEOwEPMETxKAcYIIS8P/AFQHUbWSDH7xFG2TL1KkABChA7zSNAoimtqiAXkyDKHzA9jDDAvSA I0jTB7TALLiiEQSjHwxnMNwqvBrXcDKbB4yAb3rAkYlBMLatL86g8maJGHzAJUzF2ZyLngUAIBWE EVhTJMiKKBTAPVSBKyzA82APNF7AKhhIgdSAL4ZF7SGIgSQPJDxA0cDK9oikCdzCM5AFbyCYXNTl YP5lBklBL6DJO4iAw4gA4nIBBthBOFRURfGLEkyANODABLSCJyCsCADU+uUJMVzTAnBDjViKCiSC AoAhfYBZCCJAewCAynQVygHJLQwDFzzBObyiS7ZtjMaEEfxu7dleFxCD0Xr/wDkYQhfggUvSBD1I ohX4QQndnhrkRyc0yX6dMOz01wLgwjUYAX6VASMUgAJkXa4AUN0hCKmQilgsCCGggx8oyH90wAPI 6wWkSqBtDxu4JD0cWP9QruOIQCu8lBRwQT++gxRwghRgwsdhwCHQAgdQ0D5SlCxMgCd8loOuAQaI gHegigJRIh9FguzMbgH4wDawAQSAQyd0whw8Qspik22ZCyncgm1JST+IwQOIAejNwjnEgDG84gUE w0/CAAx4Ax74gcJsQhe8gvHeZhcYAw/MgbDlqu7NgjEYWenYAgNwRhyAAwL4wDScRtimhnAJRlBk xSqkQfcmlkGc8RkjCIIY/0ENrLGCIIjNpADLvMo/+UFdcGUHGAGslKsSPAHkBrAUDDQtBCAXNAIB xxTiOs4RTNjjoMIJBKISNO4anIAMvANNtMFJZcEwgM8tWEEeTIjSPIAC3JUaCMLJSkAP+MIsZUFW lEEbbC3JBcAm3LIx1HS04cAD4sJOGt8cUIIzy+ZxDakHKBcO6l6P8qQESICB5AIX+IAwrAIgCEIV 0ABVUEteXUAefMPI0MA9CEOWsYEjgA/12A1aFEwNmLGCkEo8y3MOdMAFgAemys+DyMoqGILPmB0f 24HhigAB42cJlAALNAImYAILyAB+BrATBOK+nIAiToAfY8IJBAELYIImx/+E0rzNAzxCEAFLFkn1 UczDLPiAhtCNfj1DA7iCAhiV9/APzDGzT25C0m2CFsRAMMCrL7YiIXTBOXhAFxhCEbyrGCz1Tbet N/jB8xjB7D2AMtTIIqx2uAGRL+RBGUiXFS3AerFXFVxTkxiBdcIlACCPV6Q1W7N1W9cAAORA0ZRY /LRVt6yCH+BCHhSWXIiA4dKC4WosJjxqNbAABjQCC0iBDGBAYkOOAkaU4ijOYLLAGlD2GrBMRIac 99gCNwxDHoCGXOCXlWpBD2ANpzSJsawFfvlAAHSCqH4AJeSeFoiBcSnvJrw4PBiBgfhkkrL4AxT1 UheBa9aeS+ICT+PCi+P/gh8YQypvw7YswhV8gQ88Qwe0QVBJyzDok+ys19a4gmtg0XmRAiFAIGnl gFqb93kzUcsdw61wj6J83SqAkxHQwz+JQAsM5hOYziE/LAaUAAaMAp1jAKJG7h9OwWY5aES/VIAH AQacAAssBG+wgQmdYhZLgNNASCS4MIoQwn159vBUI2yE6ZAkCg+keAUo1QNqgRYk6Uv6+I//eK52 gTm0wEuShR9sggTAgBHM4COIgeK2QABYw3Z/ACnkcV1wdfl1M29dxSoED0HcjRU8wzYC36icMVqo M6nkwAcQgsdCzTcYiZRECqA9yDYMZqLG+UAHcmEX8igMNAboeaI6TiVZ/5AsyIFdnsBLYUIJDLg0 cMEx4FfIRQI/tEFIu7OxTMozbEYH+GKU1FO10ABBrEJcgNk0RMIzAHOwKZWRHYCaGsMsUIAEQIOt GohrxkAFKBcIzGgR5MI5nENy8cAwXwAMGEML4CgjfMPeLMk+d4scYRPtUEs354ECdFU1Pkh7sAF5 NlFKQLuzq3OnHMR3ykXVdQv8lB1Wmo7hxrnGOiwXmA4G4EGAnzsO7MLjnMEGbZgnWKzF4oATYMCA XxJgCUIBFMMC5MG/oYp5dWjLRAbVBQAb6ME8mZn3AIayx1MkFAOqtMAadMEsxDpS654WeMOo+wkP +Enq8IAxLFURxADkG//Df2tBI2zCbWsBlFFBC8QACBTBhMzPhKQ1bLyXApgALuiYSEKBKKS2tBTD rPVAmo9WEjhDEuSA7qeA7jMRqeB9B0gLH1ERKdRekzwA27/TeTUJ1P+lfjdq1cPUKDRCL5x7oqbC 4zhBXz+BpNrlRAs44l4SPFkK9ogYG1jBe/5M/QDL+PQAGxBCD5yNL6Dc19QTUMHRQTzCLCBfF7TQ AxI3QPi5sOlNo01aGhkk2EVCFx7GtGgRs4niJiN45rRoUWFOjAQ4IrUxYQJAEjYi26RckOdkmzwL SK1aVYYNCQXTivUoU6BHkg5JgEJxtgFoCqM5aiDN0SFHmwXDUpIiZYX/TZ42zIZFWrDVCimnOHA8 EYujFyYuZzFhYjEqCAtOLHDQciJXmpMnLcSeSHVCiQguN2Rg6CWih1c2qwCwYVNmGC4rPLTMahTs DSMTbSLduvXsmYIP2z7cYjNjQeYZM0yQujBQzKwna9ZEyNUChB8tMOZI0L07N8MKMICzMGYsYSM8 uN6I0R0hggQYt0QuaGmiB8osbay0kToywKoGH8KAUUcCFhhHPR4QTTE0iTOg7PQY1aMHwNIPC0RK ldrmJHQ2VkxoKRsTFogBBxHGksIsFlhQEAO2WMCACxykEIGWVKSRppUNn0hFCSWkEYEFXW7gpBcc KBnmJVJqYIMUzQhp/yOYRryZKgsYErtlq20CuKCNHgLAbyQTZsBlBpFmEUOggYwRY7hNJLhAgjc2 SWi4hChqQYIWxODBSd1gqCCGN4wwgpA5KsBBAjEewW4kNgIso4cPRnIpNVJSS6mH7xboQQB1tOAG JjGKao+XJHgxKpmjVkMHAEbcBHC/6vz7LzUrsmsDLATBKosLBmPAJJBR3mBQCikOxGEKDqY44QRZ WnnCk1ZEEDEQDFB1AgR4ssgCj2BGiYXKNyLCo40sVmHEjyxe2goQmm5ZBZCuUCpjhluOBG6OWbTY 5AI/vPGDED82QVOjA7roAt0uNmooXXYrqKCFLnKBh5ALCCmTEEZmif/hEQBFGimPB1K4Jo+QUguw TpeewVQqfpi50wqgKKbYqA46qKEGP/LgYRQTACREj2AuGwkaaJpdIE+vwHpCBAqlOCvCtDgZ5gYG ZwELBzucmGAKVE7gQIknXK2whAhLsOOJMN4oLQ88ViEkjzyCCYZZLShpAQkzEnjgJBPKKMMpIUkZ bQFAnsXvAuUkQDOGt3+TAEo0491IXrthsDveOfjWqEwAjCGXB+DEECMllNqQABoAKmBjgWz2OxYX PNsoA8+uuiKFn64kKDSFJFK4AACCOOEEAwz0KSGlLG4xE9NsjPADHSMOTzjAllvAAZNejp4ZE05W CEJCCnUWodUpZJn/YAI59qqVhUCOtkOEUGI4LBIFVPBCAVd0hIGHybLIhlctuMCmujymwvOyDwIA ZIEyvhE7jzLhid1bMb71QwxKduvfOefkFa8YbCQGRajAJvhRpjI5BhdGgEcwWoKfNvjBSNrRTtmy kQ1CBOMYVjhGNmKRBWYwY3PMwJwVoLSmC9ygLVJgQS+kIQsOnGACsDgGnLKTGn7wqkxsuEAWvFI7 TIQFLApyYYS4gAkZ4OEGPDiVFAwUl57xRRZHCIWreFYNDKiFFk/YAQ8QYBMENAABZYwEDBrRq2xg CjvHgEcMKFEyE+QBU2ALEvysZQJ9+UECsygCDihyAcr4UW9FaEEu/6gwmwpEwAMeWAMIcgECEMDg DfSwAiO8YQRcbFKTRjiJkNoAAEBg53ArOMYImQEMSxyDFMDIxgpWADl6WBJiUzGTEYIAmAOJwA5K OMEanNCqUVhBOk4pWRuw5UM/eKVOpEDVE0KVlt2djhO/Y+IWn1hEHFRRCa2YQg09UavTsWATtUoA N9iAh0hEIgAfUIACehW+bLwBBo5wBAyGAQ9ePSIAVVGYCW7Rg0iELQ+ngUEMiPMGbwTjVzdoBAbw EDsxAKcIMegXDIzRtolMRCAUMcYmGsgIY8wBBmIoiFxiAYwAuegkinFcIOJhD3vU4wUyrekLNGAJ ZmhAphrgx1QwZf+FLOhCBizYhROc0EsR7KIEP+CA8iZgCacMtAwBUonY+GOC62iKiEk0i1owwAku AC8WLMDEqXQmxQnwxZdr3UVYOdEIAIAFBFrIA7P8sIpHHOARbsQUcLSQHEpQQgvHwAUPeBAS7Dgm D8PYxjbKsM4yPIIHWWAoHrzBCM1WjaGx29hqlnSvORCCEJvww2lXIwEj5KGBRoDSasT3hgGF8hki CVsbshGPeLyAt73Nx29xmlMraKCm+QgqKfDQiEAcAnpJU8KqZFGNaqACqjIg5tis6riQ4Mcr+AFL CxSEFi7AAInAG4WE0JoqsNBiAkdwVTdP14gg8IAFXJACFXowDEL/zAJHjMiCFdb4hif4lwUg6AIj hgGDR7DhGJapI5z4U5VtRIINuOjBJh7hGo2wqwsVUC0u1kYRb6xmE2IAQAdyoxuSrhge9PBDSTcx LoHEQAJZeNwCopUFWOajHjTlrUzrYQ/e1kMDQQayJYCxAppmI4Y/+AEcpGGHagQiEGdAhRycwKpd /OAIE1gHLKxGYe1KcCsg64oJNqW7rwYHA24ZRTBwlc1aFVEJcphhXyIU10bAhQtaMsIxDhaABqwR HlaIAQz86wceOIISfaKEbOHBWv4MCGQByoJiTLC2FiC0IoU7SDAaSAgAAKBwhfODEQAwBz2sDWO6 MQY9NocH2sBA/4VaaEVpFnDpPGiA1732Na+BK+SaylTIGgBGPl6gC1Sgwg52mMIZphCFQFSjqRyA w6pQUY1VPdUcNiaQdl+yTu1UelNpOQsMxjvW0wUhC3HWGS3mrLMTiEAaDBonFLkgghaAwQGZGEAF 7hlU/zosGMMgRR44EYsHcMMEx9BCdnABMnauUzGXxoMxvCGGAcaAI7mBQTYoiIv6LXCTuOgjifNn WoluAh7M0EIRDqoFb2THD2ywxK+BrYHf6jwfvhbyPvYhZHvkVAY/CEQ9AnFUWfAuHByIgpSrsY5X nUC6HDiCAHKxFTZoZQHikmCArLCKlp31LGfhASbG2YhswAVVxf9LKw5asYYnRKjNvUAVF56QiwSY IRq5mIU3cPHBw5rgDY3Jwhv4MYwgBKAYMGADCB+fBVywQaCR2AamL80IJ02EIsrpCAUvoMlN0qOB m5RABUReJnJRMA+k5WMjmAGPWfCgAozA1OSPgfOe9xzYu+d9PmC6W95qwKiHkIEMqmEHZje76RyQ 7jomIMMfVEMfV4cFHrb6X8dFx3FWuMWBWpDEc7tlcG8BXoPanmadaaQFrWAQ+mMmAjm0gFmM0IME vGYFeNzsEXZlxBt64A0Sqwe0IAZWwQrwwA+w766qgg0ircLa4LA2whvgQQt4YBMySSL+K3YoYyA2 gQdmQV4+Kl//Qg0XNgcXgoEiYqCyNgEGNsEKHIMUcurXbs7Xfov3dE4DVkDYbtD4nOAdSqAaDmHK AmHZOMDKQqSpkMoOSmAXUuEI3kArymABAkAr1mj7HAcTasUsZIb8yIsHHsTdiqcF9A1BNkQOWOBo YuZTnmACsOFRAGBcGsMxPvA3SmdCWoETEOIg8iAb8OANYmEYsO/SemUUhoFU8KCAxoQFnCNnRoEQ xED0LoARcEF84GEUbmAjuGAWLmoWJE/0cIEQumUWQMwFzUyVZvAGcbDXVlEDco+3kO23WEAGmm0K cKAEAoGoSuAdUOEHSsAJpMEfSkAapkAJku9ngkArpFDrrmMr/0oDB8iw7D6F/OiLvmJBrIYIVUTA CWjFCT6km1rBDnrBDl4o3+QgAU7AGHhAN9jkdSxwE/4PHh7hEYrhAXiAES5AC7LggRwBD/AgFmIh WBjKamIhCILBBYNhIPwgGIwgGErrIkKvgQpnIPKxBTZhH4PBG8JFDLzhDd7AvowBxMSAIWEABDZN C1RplViR145NFfMh93ztBVTx+JxACmihQpRACoLwEOxADqbACVxFFkpgCvbiEEpgDZpNA9jAxqbw SEyA696nZaQxzxCLBcDwDaoJE2JAGzsEqVChLw7kieyuQrrMEzBhcOSFB26v8Q6q0B6BGwaLsCAD D/zQIwFwFP/8MS8BsRFiwRgIIVwsAhrMoQgswhjwQAy0wJOGoRHO7gLnwLQSMBjEABO0wB+9IQga IRXMwbX0L64GZxRq8BgsYRWPbSVDs/duEHqcIBUuhJfe4TWnTQ6UYBe+sRpW8wR2MQKeAAdGgVm2 6kjYADrwowyGKPzeb7yqkRPoyyC0Uit3KRWA0WXWwBPcqwTsiwXkb61mqEu0wBjeAAaDARsiwAHA QAAEIBN2gArypgXmIBfCxwI9MiLUk6R4YJJKMgLy4NS8gRas0hhggBZacBOCYUpwTgNIBQMGBwdm gZ74axbmwBisMiOPYQViYQVyyhIwFOeQzNc6oBl+YQP6oRH/bkBA88FCWcAOpKAXekEw7EAXAmEK REAKduEJmvCXpiDpvDEIccAJGuFpWEIxcIydFmAGRmOI/GIag8Mqq5ITggAG0iKKasUJRCBWTsAT 2qtBmk0EjsC9pOEExMAWQvAeYyACdsAB2gEWzFMAwCATIsAYzMI9s+A22LOeQMARDs0ReIAKKCEC qAAxg2EWhKOiONE/uQDjRkEDMqhAV0AGuMAb8KDEhmNLgCMYOCEYUtKnMDRTb5AlfU0TmqEZuoHv bAAJiIEYKIIFnuAdpOD47G7anoALMCAVpAB6QkQaZCBpaAEXayWEpsYZFwCy3Gdshkh3ppEFvEdJ EQsGOAHd/0LlbQ6EFrxJFuRgAp6qBFxoF1yFGEGECg4gARxgB9ohGhJgB3bABnYgE9gUBCLABqiA 4zAhC44BODxAki4BG3LhNyKgFbKGEuqJIhCLC3JBDswgAmAAzmYvFlzxGBTWFX1NNC1hNbTykCYi F0SAEzYBGPhBlVAxQ1exBnmtEoCgGZAAFEDBBmzgFYhgDrRA30BABHQhCJRgDTAgCOJqMGbRNrOo GraRCeNOBq7DCiJhGLYPmaTDcXQmBpC0GhEUDK0SON5mK4tnCpDHVTjAWjGgBNpLasc1AkDAAz6B XG0gDMo1Gsw1AXIhkiIgASIgE/QxCx6hBUrBAQohBEAACf+oYAA2zREGABscARseQR15gDZg45Es 6w36IRh4TWEXVjRz7xhGoW0M4aASaRY2IQa6YBYoQWORLFMz1NeAwddMAQi6IQHKAQhsIAFewQxS QAugEQdmEQOgtR8wsxHsIBwbZA18aRdlIRV24R1AQGbxYCm3wX1awiWOpRigCCzU4lPoK0J4wHSU Ezi00kDeRpqgVEthoctotL1iwAxgIRMEAAlM1mQH1gy2xgNmY1vyBgR4IBtgYDY8oAsooQEi4BQ8 4BSQwAMG1gc6oRNQ4Hvw4hxOIBo8IQJ4QHM8aAWiRGE7AA+AoXByzxLgYRNWTahGgcZasAKoYHM5 GENhstf/PpdhTcEZkMEGnKEZiKAbEIEI2gYGZuF0MAAHuEBEw+oQ4k4KBGNoaHQYd6YEIgCHgwAP DrHw7uppemBOiqEXoqhY6QuGlTMhgIMSpvdpnVXfWkEJPEEOtnQCuKBVrHQCyrNcEwAJ1FZdB9Yk D817MqKukAAJHIEKQCARvgAEzOAAcqEVzOAUKkABBqEOdEACWBcH1kAOstgTZiGojiEfGgEKJMAb 8gAKLuAn8CBT7WW0vtN79CcCYmCVVgljORcHMxQmc2EciCAagAAIiOBTm6Fz5oALiAosuCALHCow 8ELKpOCRIiBp9KLZTmAXgiAIggUAhViI96QYquAResG+/0LF3saJmpi0iYCjX9KqVp5AGlJBFj7k HXZhF1L0ZXDDDMBgB5AgGrZGN7tgXqmgBfgLOB5i01qAYBHrESQAjrsgkVqACpjDA6xhEKrgHoqB v55AAn6CIphhKia0RLUgCSpgAzRBY2pgki0B5MSgA4zA5aaEdR04Ja0AGFJyNH1NJXmtAvjuGk4Z EZohZEEhBcIPM3XnQYJgRaWgm6SsBFzmCZCPZ0qgBJYKIBuhB/7xHxurGKZhGKYhAFS0OVW0zVjg EGB4ZudLerWSmqvZQ2J2OnvhBvqhzdAyAcR2Bzygjc3AnqkgnVcQOLynAGEOB0BgALoACSihAsgY BKjgnv/CdgAywBp8QRnewEGjxBAMwRSkZh8nFNhWAKvXMQVqAACwTwOgRA8q2hvat6wsdSo4mqMz tdciOHE1wBDMwAZAwRmAABlOGghSABq+R0KE4wZGAYd1oQQ6pajsAN5kIBCkQBqqAS5OIBbwIAgE cRh8+2lwoqhdoezSwoXri0GeV748EgRdmAsowUBqZRtTYTqPABawAQ+0AJ/BoB3aAZzXwAGeAAlk g/2elr+c46yN4W0Oag2ogAc8gAqQgAS0RgASgApwgAce4ANoABCCp2BrIAk2oAuSQGE96AZ0bgVK FMEt1CWbRA8ALBtGoS5HARisAMlIIVP5wWNv7jRBwQz/DGEcTlm0k4EXhIAL+qGPDs0YMABBeqGo wMIOrnZDWmEIfUkK/OEEjuAGbMYQhyEnuIEbiqEBpqEKtoELzw04ELR0OKEYtCAI6MmsXfhpd0kE aGhL68obciECzMABYMEGwCAMHKALBpa834a/1hE4AFkLJCCNDYQKomEHOiEONIKr84YSjIERHmEb KtQYssAIUmAODKECFNdxdbBEW9HX5kAMCKFXViB8MDOjLaErOFfDey1DicEMQGEcTrgbmsEbNKEb ZqEfLsYYLiBUWgCmxcIJbncNqI4FlCACesEbJyAnfnnJj1hZt6EYAmAazgjdksh7lJwHKKvJAzIW Bmdw/2DguXHgaZ8UB+bvnvJmXc01F8qVnnFAXiwqN5LVexphIiIDODghvAegFJqgE6gACu6hCRYh fwcnFkgElvCAHirAEIiBAOBhYbPBBnNQsy3BECQgGAoblmAJM1NKlTa6wvkhwze8c0VzBczADK5h HOQBFJqBF3ih4suBROajBsSAC+SiBDgheWe1F2JlDW77BOSgF7BYCkYhAIYhFnogJ/5wGI5YqEtl vNANsb6HMZ+3yQXxD73HrAeoBezUOamcvQ+tBTp77x4eCQyMgDaNnXV+cB5hIgBgnbvzHMLgCy7h AOiYHDTh4TXZOHThBWIpOQK93oMhGxaW12DJ19h+Bv+TYBMw8QYEfkILspU2urIjXcM5OaduQH89 4K9NoeK7wRS6oRxk4AYuQA9qwDl64R2ozA5woAtoAQN6KZimzJfsoPpAAC97AOaPWPRr/gO4AbnL j0kxs3QaQQt8+g8tEMqTfcqj+wmOIALcWX9tIALaIQyQoMPgKI0VjNa2/SC6ReoJQg7oGBs8YE22 XEseABJmTxd4oAsgwd8DnBg4CFMYlmEzO4JHQQzYQgZ0QRdgKRvaIgg4eqMzdqMv22F5DUODIRoe vv55AQicQR66wRCOr80agb8AgsW7QDKqlYgSqF41O+9EyJCBSUS1XbDAFOPWYFqDBjx6FAvColiD Ahj/YPBgwcMkDy1B3gRppCWmlk0staRMCQMGFxFPRPgUQesEGCoxuoDwYAYpmAEtZs2JEeOmSh4S JPDYtAnAJmMwOBl786bFGkcg/Bh5swkEgSSaHtjU0iuGIUMSkhiClOXYMUvZLGmw5FeD4L17N3mL JUOX4hWMX94ARgowZGCW+AH+CxjwXm8ekCI10w2Iu2S8usgI0qtXEAzGMEgMZIeWEzvVJtrZFSjQ Lmkl/AkQwKWY8AY+Rr4MMszjKBgocfLg9CimGC2NHkUHSxNnzpyYMOHorhOWpxgtQFBpATVXDBiz YszhQRWGVfhWtbwRc2HryplgYdgEEcEbo1jhR31b/41iTD66ULCJXXNko5cVVljSSD+NBHGDLn1Z cswoeih2WmKMrcBJEEEAQ5kVpKAIjGWZXTaYMZB0YQYxZpQTmjM58LLBDSu0UAQtOCR2Q0G70PKE HYeUoMQTJ9hRwgknTBHGb73AVEwPkfSQnHBBQEcJFzBg4Bx8WnBCSDDZ2XdBm86ZxJ0UXGDC3AQR kAeCejHMUkFOc6gkwVSPwGDMdIxgBYAY+4GFFkytPIEBI7jgsglYw+ARSxLQ9ENMMHYloZdewFhx wyixjNiPBsdokMUKQejykIgrxMLNc3lZsiJlKL7o12XHJGGKKWZ04QEokIjWARBzjJIFDr08wQIG Mv9IW40TPOGAAQtOPAFCCRhIuUYov4U0zBsBLNBDD0E8Mo1HWjiyHQtwqvQII1pMt8kFAGgFgBaP wJcTfHNKgQNKnoxXBAgVQDULDHM0bAxO8/FQr71+HHqoFlw1AhYjfvDwhjcgB4NLG1lk4QcewazQ ATRJbOCpIXhkA+FeVvQzLQ/96NLPqMcwBisnDwURSzU3cHJhNjccw6Ilu1KW2V8aYNCCKXZ9xgsQ WpsiAR6jzNLLITIc0gsOUshQwi5O7LKkT2sMhI8sU4QCCywd4QFWD7GABZK/H8gH8E2Cx8SIvmIk irhNJ6kEAyZSiMAFJ6EcARUIMSz8JyUwVBcwDxH/U+yNvXnkYa/HWhAacsrGXOrNMNkww48VWRCC hxEr6KHHJtQQQsEcwdR8jBXHJHZckcAckw3QMgQidBAr9CJDI0j3wwLTkFnB4jGxa7ZqDP1oeoAH cpiR9dbGxBILJr3AussTXLSAAQbvQJmbHb1IJEMqrfgzwQSpfNCDUQwDfUHgwaU6FgAtSOARFzBC ME6WBSMQwg8A6MAjOiAGMWDwcIfz178YxwUccKERSpADetDjFPYALGAwscomhnGxN2QhD4TIw8ny AJ/D4GGHPMBbFmDHDHpYARfwoMcxoNGBIpiEArmQwjt6Eb9SnU0Xr9IFBjQwogx9KVY3eIe0aKEk /xZowApialqKOOSXY7TAA4ZIRhLMEAEziEY0mlhWMIKBB1fZ7wnrCwQORICJQLBABDhoRQlYAII1 7MIO0dqbfXrwBnVhaocHXGDFVuEHfT1Cg5wUwyMQdziaKC4nnOAEC7gghUaIQAlrqMDC5MO4nFhF UZ671MUYcUMbRnATPBDgDoOhBbyJ4YdBlJAV4IGpTYjgHRzwRAKOMIEjyIEDU3DCCWiBgZ3JgAXJ G5FiWNALTLCAE7t4SBRK8A5aeEMXHOAABnrBonhiJmEUYEcHPEAMD4jGHZqo4wN/5zVOYIAW66Ma CETAAim0AgdRwUEuoMUFad0gCKbaBPreEItRjP8CU8PgxAMeIQExVKUq1tmkSRHXAX0lKoNWUUkj BCaFx01gB8YIVMS2Y5U32EQC9sFDHoKRBzyczAhZwAUbZqhDoDpwFjg4RzhkcYJW4CEGGNiEHt5g jFVCE5rRPIJXuToBDuyiBE4g2g2iFYRqsICRvZBCOMLxjlSIwANrOIcdinAIJ0ShD7sYQTQmMIIR fOIT7SAWXYtlCA9owh2M1YQp4HGyHTJLqFnoxwg3waw33OBC3kgZHkxZghLZZ6LPKVEQelAi6T3A kiO14AU5WUHEeeMCnvwg4zgBn1PuRA6hmENIB7UdY0hnJW/wKVFHl4WjZoEUycWjN3bYglFsggP/ J6hHPeAAhwm0olTe2Owb+iELOfQvrP3jQHnNC80pnGA2TlzkFB6nBLnJ4hypQEZSiEAERLhgDU54 ajjgINhoBDYa0dgDPs8xAgoYohuMbSwU4EGzB2pUo5SFxzEsrNOXeMMbLjHlDWLhCC4cZyWcYEks YFLKJoR0gSO1Dgdhu4lM7msTGQzlmXggPWMgjQU4kMUOzPCKPq0kZeV6Q4kZQdmgemOCfnhDAxyB gZjaQUntkIES2hkO8ybAA1GAATrQcYsKSkAXN8AAB7jq1cmNt53jnUA4okCLRkiBFiKI5gROoDBX bsADRHDDAMb7A2ZGY7CfEOwniiAOdoxDFomF/4LW5qgJP1w4G79bGUbRN4oVmAp96JsoTBrx6S+5 5A3D+FIBqUO0WKhgk7U9aY09mS8AUHBfbcpP4WKC2zOVkgtcoMUOOoMICdyyB6PcDgweEANHtOAA 2EgkKvqABexG+xCy2Acc4BgNJCAhAi1wghjQAYAaPGK1/biBuTEgi64eIRQnOK95zbuOQ4TDCVN4 6g7agYQ1gMApFYDEAAjQjUKIdwJnKMEnODDoEfzDr/PIBTvYEYEiEIMX/QRCPzVxAQhnYRSU1vRG J7wCvGm0VBPtR4k5gVEjm7qARBv1l2KguUSB9HArBUCb+HW4Wl+gcDTJYClxm5M5YYAKxCAGAf82 UJWccAPmMHcEDnDQgick6Qxn2McPfrCPPsSjHoeoRi7MIIcIHKAF2Gg2FQ6AjA7oIQcfYAQAuqAE KfTCc/YZxdF64YRecAC7qGjnFGTBgTNM4QiygMW/CeCBc3igCxUwRBHmgggiTHNuPzhDoQMrjhGY AxopcAYo1tAFdzjDHTkovTseQDILZ4HSWbijplWm0TtiCgZFmMUAbg+CA3DDP6AexUp4UAwjj+IN DPXPvTJY85tnRaU6b1NMLvCGfwHMlCLstyEYL4E5LB0qyo4BQ2MgAr1i4QxR+EE1sF6NQ/wA2qHY AZ2xQQUQyD/3kMhBDQKwr1Ukdg1UACRuwVL/KnbXB05wCP3wDuFQgE5QAkewA3JgA2aADIh3DsQg cUWQC4aADIiADGuABaHwZn0QWIF1DuLwD/PgMuVQdIvFWDqSA9AADfniDXdEM9lwMisTWXbnDdCw B/NgBu3gAFRABbd3CpcAL4+we0hTYo0QCzAHA9ERDBSEKFqRFVqhUlNoc35ACEYgQU3mB5vwUizA J41nCHPwFJQwB44QhEiQAJ7QVRMAB1hwflPwbu3UTnDwDv2QCkcgAE+QC/pmHl0ACcmQAwXwAZ1n ClnTDJInC3ZwAtmEM2NDC+/wDofQB2fQBxxgB9k1BRGACIA4B6lwDnAwBedQBE/QBXIgBwh4/wjv UHWf8FfRkHmYNw/UMA4UAArl4ILQQAEUUAQmaA6/aA4UYAwUAIwFSIzASAHUQA3X8BsPOADapm0D 8BsCkAkR0AU4UAE8sB5NqAV+kAf6Ao4zVmv7QoVYqIVGkAdGgAfeSFvwMQd2sQGGsAG+lX0V0AIR kABhlV0TgAVREAXrQIcByWao8A5KAAYC0AXxJ39ndwk5IIg54AzO0A3O0Ay84AJIMAFOMAGHEAiH 4JHvcALldwj7QHXMtAtngAqKZwhEtwaJpwTiI15w5ZGV6I+BBVghmHniQAHlAAoKFozzUARFsAe0 YA7zQAt7MJQ/OQ/zEIzEyJSzSA3l8AojcP8N7WADDuAAYAAG6nCQ0/gbDjAAJlEo97JzWDhBzecH aTlBhMCWbGkEbHCORpCWjKAHHdABL2MIYqAHSDFN7YQFWHAS4dUOsPAEh1APuVENUbB3HHB15CcN JyALAtACQAiEXXAAYlB6yRCRztACjsYLESAlG7l+fRAF/4UKsqAEVwdtVtcP9RAFmSgLshAOseEE TlBuK6ALB0Ga/oh1Nqlw/yBgHDACSCkOJDic83AOO7iUu0gBy7mL89CcFOCCzLmU0OAHO+mV2emV sLADYWADYkIv/FFD6UhDZtmWbpmFR4WO6GhDElSXHYAVfuANFdAFvUAL5UULgWKfExAKDsD/BRwZ CLXxAyVgfh35DiUgCyvwDi0wmV3QAl1gCx2QA+yQDILoDGqRBMgQk3vFoX0HB4IneH1QiX1gdSWA kgf6DlHQD/3wVhiQITLwA1GwD/5Yfj8Qiwp3o8OJlDu4g9LZnHvwD3tQDtG5i7pInboInS64AV2Q WDawA9o5jWCwAzZgA2oIFXSiEv4iEx3jMSmDhX4wDIzwBoxApowwDDUUDOeYJjMUDGzgDY1wAwNg OVzQCyYhATVlj1qgJgWRG9blpy/wAkxyAjhwbK5ECQ/QAVSwdhWqmU5VAmLTD3slopVoiXBATX0A B7IgomfQjzMaBdjVBz+ACuSnNk7wDleH/6oxanXzsAcKp3AUsHD/QIIU0Kr/YKvVOZ1L2YtM+Yuz 4KtzggmOUAFU0AVQCgafYAPIqpVY6QDqgJVh8B0NMxUUIxM9UCkdwyhYIaYXcHxfSjtpskMnAwCl ZQxPcB4JoAQYMAtV8QBiwBUaVQ1+6qeBcBDrkKlr8Ag5oAcAgDs5IAMXQKHOoJlJgJuUuFeWOKIi 2m5uyKmWSHWTGgVUV3WbigWoQKOpypsxWquzKqvFWYKsqpwUsKLuagzmUAQMhQnkgQNOx6CtACAJ 0JVQ+huZYAMekAsDYAO/AQYOYAPbAR/G0AiFkkFasC8x0S+0ti80pwU713wAgEc7BAAPoP9ZSKMm qcABoRAGchADIIVqswIDoaAEuyCi+vCXllh+/ggDNQAAz1ADNbAKLPAG6MCWNdABc/CGDzupI9qw +5B1oZAA7xYOeYsKb5Z1m8qpeQuxJBoOudAK+rYGaxABETB/8+ey85cL8le5INAKraCQiRQBa3AK SKCVWimzFSEAMUuNDmAGZrADPgsfFAMf/7JJ0jEdinKo0xETm+B2tZV9uHRHp8MDb0pRjZBQSuBV ETAd4ESDNyALa3ACuUm2DrupgQYDF9C2q7AKF/AOWiBBhKC2EuAEqDB+0NawDgsH4YAFHJAAFREN e/ehk5qpTkCahbup5Iuwk3oGcnAwB4P/iifwuY/7uPPnh/8LwAEMuZEbuWqYAAvspKMLBpmwAzuA utoppU/AoAzVHlARA+BhbMamHdtBCdwwB5TQAsJKCWLKKEIVDKFzMt4gAXyCA7hgZG9gYQTVCJWh AX8ZbW84fmsgB1XlfI2AAYzUjWQqBiIQuGcAB6NKqeM3fpbaP+eLv5XoBO7bd5pKqXl7v/e7iZEb dgiMwI8buWIcxmB8wGAMR5E7AB4QAR6QJ8QSR0hgA4OZnagrdU/AUCOswXuye2ICnsZGCVBBCYFM CRUwduRxAFrAYZqlUVmgU2wgIbIHD7iAN8HQBscQFVkAGfCAXdLWB60QAe9rB6+5C7wZ/wUH2gu3 MaoRiwp3W4njR3UVi12Hq8XSJopLrMSoIL5YEA6tjMuw/KlgHMYB7MbmQZldYIoM+qCUSQWdscYg cHtyjATR/IzahpUTDKV3zKCYMAcpyx4bjAmD3B2DvMFM9yeGPHbLVsKzoAU06DUaxUvDkAfGlA0l Izt5gAtWYASblM9WEAw7kACPq79htyQGcXUEGqMZm7ExSqIiqsN/ycPii8sIq9CBVnme+gOrGKOp eqpXFwWnELkgLcwjLcynINIgjQQOkAldKaUOEME7gJUSfLoyK7NAKHUlzFCOsMfft8caPMiOED63 J6fnsY0zsUMO5C+4ZEzHJCEn09T3wv/U3tAKjAvAj+KRHNkPV33Vj6rVXe2RCO3RNFq4B41OXp3V j7qiD5HVK1qAMpDVY4MEqGjSIh3SEQDSuVAeYBy6qAiNKu2VEGwDYZAAYSDTNE3Ts0DImjPIMDDI jR3Oie0IaHh7NrAI0WjMylx2BxDZm012MLDU8CAhoG0FsXMxxxQLHoAEc23SkbuiZGZu3jBhIzdy 5kbbN1ButV3b3rACJIfbNwAWw1du3eXbaIEWWBG0QRsxMRAB4+MJSHAwp3Aw0eAJkZtIztSdgr3A C0zYhs3d3a3MJbzZOh3ZOa3B4t3Mt9eSHjDUlAl/k9kKkwl/2EB23LDUxjQpkEwKQXX/Mjjg3Nrm CdAducyhEp/zuitkbL7qFL5KCdLK4FwwCykLFdj43ZTgCMRizBbcApy7uY2bSJ7rTNlNYAv832uY AOfRBZ4QBp+Q3dm93d3t4lC6uQ9FBTf93TXeslQAufHXuYnkh5o7uZp7Hi1AqPNsTPAQEyEzpmT6 CCQMAto92Nm9vyYtByB9CvoWdgdj1wcD5Sv+xVD+4SI+5c8tBwOAj2Gw0gBN0nYd0s0NjZ7wxduW wKEbBs+aAKmdwFkJC9mZ5y/O3QCsuZx7xxv+KFM9udRdHgByxmNsxlXdCjHAAo3wQk0GXPMSzgz6 siyu4kcg3frr5qg43SAA0m5+Csy9/7+l3umoGHZhN+ppPtfNHQaCndqjrtpp3pJ+mAtUcOu3rpBt 3MadgRRIsAMrfZBgsOczzecyy4cWTOMYrszMTnbKDITm8ePTLn9yah7oAXMUHtlkB3/xFxXxR8ao ONLzp+OXu5C5juvEmgu3booOSqwP+qAJ2cxuDITYIO9ufHvqTeYRMAChewoAktqvjgSv7p2BHdgO 8OoJENiv3qykG7PYfOx8/t3bvrIM6nSbnWzKvO0MKt/MxszyzcwaX8IVENkkX8I1Tgk8UATRvuPU Pn9uvAZrLLm3p+ZkDgJdIISxPtcp3awQzLOwPvAEL/SvDtPdGQFEH9MIP+eDLdgFj/+V6qAOEpwJ UR/BzFrYER/x5N7yNo/Ap2Dtcrrv/K7mq23XVK7adE3m6F3S0K3lK67d2O3kbi/3cO/cketMaijY ZM70WLnidu32B2/wT87Ahf3AETznEbzSf026FdGdTE+lg231Upr4WE/TYxzANA+5MW/G1J3oaR7S VO75Yt/1YQeNzr3iNiD3qa/6zd3G0K36qg+NdT73YXAEBT/nWYm6hT+6eh7sowvBVU/wLx3sLD75 lK+dAcwtP97y8sf5zY/AzI/A033GX9z1dL3coW7nkWsGba/6cP/63p/w3t/9cc3igh3Ygx3BEK+z pyulh1/H3jnnWpnn3RnTDp8JWLn/xs+Y+OrP5wAif5kPEGsiYHsCIkIEECAEHmTYMMIphBAdPvSE 5BTEUxU9JUiARCNHJAlOyeFY0mTJHWHCJFjZMsHBkipZzjx5cqUNjjbkILmp0mcYBzvACBAwlOjR oik5htmhDinRHTscOGAKJhNVjkF3ZJLa0QYSGzaCZgID6+lZtEjXGFwzAMQAhAflQHzbUOJDiRjx ZkRi8RQSMxf/1mT5k+nKpTJFGpQjJ4KnjQk25gIBkaZJTxFKnhJpBsSsLg3XrF1LWeEaDxHMgP1q ZjXYqVP79o3tQB1ZMLljqwOjLqqDTGmFG0VKXDjShicODlh4EONFgxedC35oV/pdrYcQZ88+ZSZa 3wipUaOmnKvFkyct1Kun1QIHjApd1JtOSCUXFSog8O+n0uJAC/740y+/AQocQKypvvpqqqhSmoq3 oq7iasKUwlIpttyO03DDtNxzZD0QQ4whBkzmC3C/LvYbsL6E3noLrr7EEms2G9SJza+L+uJrNpH8 6ksk6rBDKKG2XIQRidi+Cmm77TpacqrcolSqJaku1GqrqxywAagMkYLFqqiM43BMogICADs= ------=_NextPart_01C9D87E.59029470 Content-Location: file:///C:/68E9C635/Sammans-2005-filer/image004.gif Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/gif R0lGODlhyACWAPcAAIt2a5CJcbCplZapru/a0qi4zSclIsm7sTMpJqNxla2TjjYxKO/NmGVURcrZ 2yQhGBMTD4ttUOzs662PcXaJc7XHtUIxKNrn6vz47M6xj9Dd6OJcbneIimVxl0ZPcvjXpDgxMez3 +tnc2khCNqa5uvJvivC1r9CPc8vJurjIx3ZnVdrXy1RsTPznuZNWRpOpk2VHNy40T1dKQ4mZq4aY mOvp3LN1bolPOLu3p1hmjGyNVMrMyfnu67OUqpMhLHeHsFhTRdKVjGhlVbi7uf3sye+slvneszBM KLvO1f3t2ThBYG15p1M5Msq4z/KNkNjLunhlRqhoVLzW2yIYFm8yLXl0Z1llZfuQrdzn20ltNnVX RWVTOIysdkk1Wu/XpKiqpuvv92lZT7qrpu3c5GZ0aNfNyNGI0Hl4eWp4dpuXhHdVNmZpZIWWhd3v 9HhpZczWzVVXVnBVabBMUIiGhNGZr5SDW2VKQ2KMNJ2al09ZgUhGQyMnN/u1xWhkR310Wa3Gx5mH hG9nN3ZJN//43ZBbbRghKKa3qbiifKA4QFM4J8nN29/DlM7n6Lupu1lTN8jHq3hZVVVCKVmBS3yh b/vKwtvHqeQ4Ve737tjK3KequxgYGurOp7dWapyJmWZ3V7DG/OzZuOvIvpvFgtJ2zX+Qzfju+EQo JYKJm9vWvUUOEvrHp0hVRGR3QkJZNUNHWXoWJBciFkhCKYqlUo308mhEKygxN83WvCg3IXh3SUAq GGJne39oeHZTj1NHVjYnNOia7+ur6qyEYGoQF3xCSOrkyfiaxrHG192T4WdGWHKfVt74+VhrokhT XKrv7yQXI1cnI87rtVUUHm/n631ALrp1tjxcJbzWykh2IHdWKUQoNOv33tr378jz873ZpVkjPHtH Yr8WMWtSL0o5MEA5MP///1JCOkIxMVpKOVJCMVpCOko5OUA5OlpCMVBKOfb///f390oxLFpKMP// 9f/391FKMPf3//f/9v/3/0AwPv/3zkswO2CEYNPm+JTn5xiEa3i5KSH/C01TT0ZGSUNFOS4wFwAA AAttc09QTVNPRkZJQ0U5LjBCPKT1ACH/C01TT0ZGSUNFOS4wGAAAAAxjbVBQSkNtcDA3MTIAAAAD SABzvAAsAAAAAMgAlgAACP8ADYAYIaMciIMLQJgzt27EgikGxq2TOMLcggUIEJQb8eCBIBjo7JQr J07cuJMgDBjQM3KEuhHtxI08+WDByXIFZYyzIG7EOgSaRiC0eHDgQwPiOIwTCmJBLxDqVKZLx2Tk upfjymkCsXEcwgXl0BV6IC6duIRFQUBAMGLcy3Ls0pUzsFXlOAQGRpR76BWjAQQLagFRAciBlMOH kSB2wIjRBUZtIku+wM/wjMscMmf+MkAFEDgq18lweBDBuIXr9IybYlrdRNV3MW7sqAWGXHMj9Kqz cFHlSJJvxWk5R9Pm0pElT6rTs+DBuokg7iL8qclAuZMmvUbX43sEOrkS9XD/fYAAiC7oC1L3cjZl hFmMxtetbek+rji6fgFH3Kspod89BqRXDh71hADGgW1I0AY/jGhgmBRIGCOhhEhUqFgBA1x2GQ2n OKCICg2AZoA5o5WGgDkKZdUcAj2pI1NbgLElTkd2CJIOOuJcdV1TKT2gh17ivCWDFlvQZFpW6gCn jjrjLEAXSl4hUNRdsBig00lomXMSXujowwRVUK0z0ANWWjFRk64IYYcBsIwgRDmApbeOOFW6V846 6LADw1z9qVSLSubA2d8C5uCFQC21EBTAY4zwI9mjkfHDYIMPSvhHATP88AMNmnHwBxKQAGHFX+qc YxAIJy4k0TpHJdmSOEQh//ASjbaVNJFrqqrUDnJu3YkOcTPKao6rO7ropCZeiRknWgg4Y4AWTLJ6 kDkm+TaSbVFGR546hC5pjhCQcKeJTKwCNtA61cFxRjp6sMPOLkAYMEVCfv4Fa38gtGPoHonKkMYF GjjogIUWLsZYo49KiuGGmv2RSahw1KROiSjKqeUICJBJrEmFZjTCjAbYsSeTOVaUEMgyoENSr+OI c46W9g7rYkULVauJmAg1FWfGz14nbUIT+abOVOmUpq1GYrq2Dhwg6PEABElG6R+6ETVUDgzshCHD A/2doZKTvcBhzrzR4RXgSjIEUKCBYLTxmIOIVTihYogdhmGGm57SoSJhNP9gxbbnCGXRQqhxS55M vFrgC0Z6PTAFDLaRhNtdFuhnZTrnqINbWyOcA8J9LJbEq6rjyMsjWhdJuQAsCEBRDm7RneYQXjfC YONpJ5aOwDpaJhkvCOsYAEFW2Ta12oibp2MfXX+qZLZXU9QyTi1mw5FaOQE4oL32GjjmaGQIttE2 GJQFDOFlP3SKhiGZQCEqeSPAQLMFCx3U0IqIrwwfW+h0BPlUsMqRRej1ACBsQQaw6oo4ZLAAdZDH La5qS82cBAFpfQVVTakOJNDhloRozicZOwc6bJeO2WmpJuI4yDhkoI5apIdrLUPRzqimkJecQ09M EF5GnGevBQxqAQAygPX/9AIAETwobgZrDMIgpbAMZaphQ+jbqBYwAjv4JElnQVFDQECekVTFJBhB gC+8QyMbSY4hCTkRXhoQhswtpS3lIM44yKOl31QEHiVx0hR4VJqLpK5KkHiZT7QUHW5dznYIxOAc hXWa61xkHTCElUWkNJDqnCYr6YAcO+iyQ7OZxhywuAiqnFeLdWDvHSEwUIHAYCDx8QNgjNBeYuT2 B2PgjVOasYYDINEAXfylcy9JB5MUUsexgWAqOJpIGFk0AgM8oEZxOY2WeLMACzgTCMO5SVvQ0Q7c /KWOyAmgzYpykcVlBFVkagBx7iQmm2DsmTCoEQxSKCVQsgVn3ALaFJBV/5JCoWUdEJHdSNyVw/54 Ei9N0oSUXPiXQ7mkiN1zzAUkM74DgUEZ42tD9wyDhAzhUjOGGAIUwvA3jZxDHHpoSOVSdJ0pmCMM QghcyxSHkZI40w5a+Ih2YhOjBzQACsTRS1syWY52sMYc8MCJ5E7ChNIhC3ULTR2ZttCApfjRJj/x aTw/kkJCzdE6XllKU3DzNLf0JSEMgYhL3FKSRBRUPwBCKAgU2hQnGaAWICgIAMAggQsADG51oxvd pOCAiDbGGJjC26YKC6KSliqFI8IIipZigQe8tG/ogIfmCvW5Zj5TDYKwA4oUEka7NiACOELcOOyg hoLQMSsjYRK1mgqU0/+QU2cZfMAW7OCWGCkkqyIThBpgoLmE6G5HEiHKXCCQHIyk6HjlaOqc4MIO oORnhyiiK0NDY8oq2CMEBaqHRd3218JKQREQglCEjPEHJ36UA4RVgR3+ZgB1bEEdTeEdJZdiDjLJ oAFcCcsAWdQ/A6RDC2qwA6y+IiWVaMEPkstNOSIABRlsrZ49OeM4mHCRoEDnK2jRhE+10BbnhjVj N2JHaGElSme2RYXGm5EmLCDbiwRKKwZoAG9d5VZ5+UUlKjmIJvAaGCCvZAR+wIQitKcI9HJPA36d qPhYGQJliG9BC5uBZs4QUij47S9xZIIFbDultnTkHOdIRwNKaAFUsej/HB1hB2sFUY5hmtMczgyD FiS3JBmEYQvloAcdLVBnHNWMgz7cyIfTiE7d9uE65jKHBYL3zC/Fczeo0h2TkmU8dTgDAlDp50EK ApEGNOAl3mFHIvDTSef50ADtNEAQcwOAvooAbk0m2GAJyxjD8gOxA3Ci3gjLS1/mRSRhxKAKV6Sy c+xpL5N0mUq+A7m1/qSuKgmD6/IXP3aoo39SKonKNNeyvfjQwk3io3+m8AAiQfoiTbpLu7eajrtk RNOPbOfn6PK5kqy0IWoth9bQgQ63AqV5AnF1dQ7yJ7s25AvkiLjEJ34Pd9SjHu/gq18dpAi5ZUhv nfoCCWBaUnHsSbLX/54WFzUilzi+jjey2hpZogsrt/yEs3jRdgmrkptM9oRMjXRZi8qCkaA4sp1A bEqpHUGSSNukOWGAnBqEmZKIkKov+AVe6SCwgOTwaCLVyZEQCiIOJlRXoUBuOGAWziq83jU3c5i4 3Oc+93dkXAKKMEYmMjGDU2SGBIaIgxBGpRE7MLCelIwOF3lSEpe9rHKm4QhZxIEOJogpSufMWAO0 gA4XbUQcrP35iEQ3EkKVpUlczzqIE8JuLTjCLObillDmbTuSwCclbJHhTqMC6n4uYHG5YXdFBqIX yPlwlH8B8upM0068lLIcKqCC9KUfzzBAAgBzwMMXUrADLFwgBPagu//4yeEOcjSBVKZy7jlVuMh+ JomDMKe8xspuEsVnxHKb/3xW3LOFngCq3HVGLUSHABCwByjhH4GhdM9yDiyUEQ1kFLRHZ2dlV8OH FtERPArVT9rhEiLWFw0hA5ADFMhnNgECEc8hFPigEp0TAIjQgi7YgtNABT4wfVQQT5BwfQGAB3gw BCkgAlhwCe8gfu4gG3bwMss0Je0nDvTTeNQkE2RiAfDwHtHRMZYDBFDQeRlWdmpwEl9TEo8lgJHg FWuRQnykbOwGBZgTFYCBIntBe+GwI1JSOnnhgcaVEluxVIRyJ1NQCF3VFOWwBTDgQxgRRGk3L0CQ GpOUF+1AAVVwBhT/MAccMAdzEABnUAVVoAIR4AKQ4AI3cAMuIAdygAig+IKI4AMxOH1MUINESBzm lHin8QC5wBNLKA7w0DGiN1tnoRBuFiNWUhuUJxMlsYVfdRqiUxFl11Q+lHtp4Vxz9QBoOBIBQkzv VBt6clKKBGY4k25cCAGBIkkXgy4PkE8DsQXKc3xmY1cC8QDjEAYbsV2qAQBkYIlVQAFswAY0cI80 gAc0UI9nMAdnUIkqoAI3qAU3QJDDcAOkCINOUg52YBY8Yi5TCIs7gSLAKA6LUxIdAYXIaH/3d01a EAHEVZFb0DjIEyQIxBNMkAiohwD1pm6qw26QAGhzcU4q8gCQ8BEw/2CNARI8YDURONNAwgMWJPE6 AzE29XURenAOUIA1tXWONXFX/fEmOYIXe6AXYbAGWLkGQkAGXLkGVbCVZJCVWEkGjsgB9UgDa2AF agkHbAkHFHAGr4EXcQQDbSYl67cT5FGLpicTksYic2RZ8MAEWQQ8DWVX2hYBDVBnH8MEe1YOHWF6 yDFbKrkAa+EI6GE0zQgF8SAX92cTDPQsDfkR+BUgePYAd2I/0TFp+EEVlRc7IOAsp+IdmQQDImg2 hNgchQAETWIAhaCCI9AHQiCWXDmcxJmWWWkFLJCWamkFbdmcaIAG4hALzGEd8YQOVJglzTF6WtJ4 tXgQ1vQAeFQOvP9RFAFyfw8QBgAAAG4ABEmiDoLgAjAABGSyAOFZQrSYkk61AOxwmnVFSSJGJCdV mCvkJFE3QvPkZlVHErfyHDkSlMi0aW0xBVMQBuKhF1ezBSIIZCTIReoIZL2ZF79ZnMQ5olawBvtg BZ5ABlYwosoJByzAnCwAB+gwAquwkHawZh3jXLmSC4QCAjxhaD66EB1BLewAD23WR/pRQJh4ah8j A+mwlFsjEKITOHjEBIJQOWuhMk3iR3HYeuokDobSddMZdUwAOWchEFVXby5xJm0hPMc0lCUzR5oQ BmEwEDIBA1pQW0amfGMRINTTPLnRAGfwnIQ6qGhABod6qFyJBi//iqJcuaJc+aKS2pbx0A56IJcN OU+G4ork0Wam5yKQBzNT4CJiNlo8hU5+Ro6vwg5qwATtAHRL4nIlUW06tEJI51wA1W6ApjuAIQ7t kBJhMHWiaShVlzkTIRQUEZQi0zJMwiTsllIjkFIlEQnHl3xOQiYc2hR76hZu2SmZcQaZQQEcQAFo QK7kSqjouqiJmpxW0AeOsAW9IJdTgWz3N1nyNloCKEnh1hHqkAhKCDQYtEOmGU834hJloQaJ4Jij 9yVOGiTf0UwKFSh9AQLUc0LtRmL+lBFR44x2oGIgEaYqkUgDER25oawwgBtM0hYiJi3PQaTJaDZV JxBjoa1GJhF9/6CP9ngK+8gG3hquHIAGP1uu6FquFHCuj9oHfcAMGTMx6UCOMYJh6pAxFRNqvtd1 HbFmkQAPj5QSHeNi51CEWvMx7OA6cyEQAFhzPHEXa9E0XiEQKMdumzcCFiAUf4EOOvEsWpAOwsUE eNEbD1BCB7EjnSOIIgOMZiVidTWFeYR2PBRkHaEzQOYcv6mP+Fi5lnu5lWuWnMIpbKCiXLkFfQAa zsC0HTtKa/gSzkQo4TYOHIQA9OOYf+suUWt/GORiLseAsMIEdqAyZKIlgbkRC8ETewFqYYJBuOo4 m6eEyoIATHC3eqZiTuu2IXQqRLmOgmimJZEbq/EATYFXrLK4Kv9BJgiXMdyLjnahDjeLj/Z4j+ur vu1rjxyAS35nlvaoqGQQCKErL+sgF3aAobgnJS+RC5ZlDr7wOeaAI6I0I1MgMkWKERJxf+j0bSNB Px8TFrsLdEg1NNdBizJBgHKiHbgHPB2xBVrwr327QE6yecKlBnASIBjxAO3wYnU2DkAAAOPAdf3b eF2xTzkjEZT3ahrKp84BuefbB0NAAkicxEqcxMFGAsEWbDQwA/v4Xom6DxQABbgwKu0hTHZgB0+b EVqCFz4abkyYDdTSEZkkmIujX6hyrVmhMmPWT+qkBdtSbvKDVHiktszHaQ6cqySshJsqE04iA4JA kGrADinhtzv/whUvAQdVYA79wVqCSRAmoQlbcShLMSfoAMRfA2Qcmm5GNhF98AWc8cSm7MRMnMpO bMoe9a1FiwuBYAUZ8xtdHCWFOUoLUU/wEAtKuBAcYWCCkAgd01v3lzFgcRstYxJaYBO/pA5MgGYv l7YEuDsSATyjBDzOoFtaYAGV01BYoRHsEAm0IAibbBo9Ejh+iABp2Q6EayPnoAUNcBWICxhnQnlA YWSm2xwP4BD0EmQ0jAJ/8AdKbAhObAgD8AUvEGwvQAMLbbn1qBlFS7T4awUi9hu2o6Gq01+5UD+T 5W/cDDLpYAfwMA6LQ8x2+QCEZgeRsJ0loQWSpoJJkpPXMQ54/wSmCuWTwFNakPQAMAAFdQkYvkA8 BmA7elLC9kMla8ag4mAFL0GZC9AA4QAS8DwnwncXptQyGFMd4fu/CDAWrEKIe/AcQIAFkfFXAaMB imEhKfAHa53EBh1sMzAAPBuuRRsAgRDLzlQON8JakJc6YZwLKcQQNaOE4QkRIS2YGdETxexHfyhb PZEOamAT8wkCDbBB3Bkk46BQqyIRg6gtPL3NbVaeKoIA0CQI7NBVE4EAsJCYwFMQ20GZCLAFNiIO WyCTUwALrCJWxAQUG2pXCzCzDmitNMyDKbDWAX3cyL3WKWANFSJL2oMEq4zQ+2gI1qACgUAGs8y/ 2+wLf8Ej9v8WvLyjhBbADlVxDoZtI5OUJJ1pLlfzOicxAoIQAYSCrWCRmCQBD3mc2btjzeXySI7z zrn4F3noJCJDC7XCKmH8TExRIlfhwdDkMnaQJM6A2x6kHTbdt2cSRs60Dn8ySsYFBLawPWrNXsgt 0AFdARUg0BWAxIaws5xCjy9AArjQB75kmiOBU2AqRqgSxgZwpL2DR+5JaP4DA4htE1Er4OfEkC8T JOKgBpHtQHS0EHtG0zyhstTcTnuQdFCOp0qoM5E3yFgjCII5QEVXIt5LspQ5DpAjmDKRFRNuNPX8 EH0rEOeYuk7yE+YyAkDwBlE2UVIGPgcSAm1gIKmUSoGuAQX/gMRxvY896AeBgAZ5rd1nQUlxmDHw oHIuAg/RNCN/CwPC7MAYA8YO2N5j1jKCAAXMTB7VZAGJycHw0BZrsSpu5keQNNR7NklriDEGhjVm uqVFB7j+ATwOoVBhlh1uwcOo8mFnARGeXOu/bVB2ST3A0wA4UNxsbQxIYNwpUCHW0O1IYBjbo0QO sMoz8AILXQGM4AdQAOmjykIHNuk600CJrYtNoYRMwARnPNTp0J0nMjtPBxgysLtjNifCxROpO1ty 0XiLy3xiIuD+/QDvPAIF7ICB4iQ3VKbCFEZ3oQkyoG9UdD8ZWHADlEFT8BNe4RJPp9WhgXs+VL6p I0o0jAWF/842CUJeUXZrGmBE29PtFYDQ9fjzAmAIuIALZOBM7VkOglA8hBLqZMgjYuZWYFFG/I4b Dhi1gMGQHOQa4qBiw2Lnzoxm1ILfCQVrnB0n9uNMJMwtbdzvTpLGI6NI5yYUAHsVr/aL9MMjXFMo TYJfJ8JF+GxXKQELFHs297YOjiAC4oNRymDoVFboYOAO7hACkO/4jADdq8zQ1oAFfoALkG5ZdTYV OQof4pALLIKv4y0O/irkITN1Z9FADiEacFITf3gdLlFw7AAz5Vve54DfjQcCENH0aNEkkvfOTXJ/ wr+Q+37a9GSXHA/C+SUm1TES6MAbRDHPgLFTAPU1U4gWzv+krWE6EOeAA8ZQ3MVN4iWexAGNxCme 4oaw0GxAj+/PBTgw9J0vM3rtT26GG80BK7tDPwommACxoNwDA+m0MGECAoE6dQtAmBuBQGK5Bugs qFuHjgk7ceYMPACxAGG6dPDEnWyoycA4EC0dImi57sEDiusQLDAAc4EMnOXSJUpkUiJMBJrKmWuZ FMSIBSrVlWMibtwCh1OmuFwwQms5cQRz7llH0U65jyER1Hpwc5w6RyLAvG0joU2bC3XratDgQIMI B32RWEOChMQAGmzYcKDA5oUhP4HQIHhgThzDci+pIrAw1YBUmObMnRMX1RzZBeI4qjM3boS5dQt0 plWnJR3/13XmYGjhCjmkz3TnTJocZ26KAQsuWyJYN2IcwdvKcS4YJyPMR5Ls0MVSp1Bi0xEhDaxr Oc6mJprqoo4rDuLB1Zwg1qlT3W64AfoOWev52FpizgVhz+EILEApBiRwQAekYIQRvRJkRIMEjRlg gBdo4OCUARipAorHpjAFKibUGUo7C8Qx5YGOWkqNI3Q6Sge2SOCxQDKG1slJMwPKgQGdcmQYoRwt IBmrrAVI6s0ceEwyZwGCWAoppAXU0Yq+cxpQjkYQ7ACCGSV54wi87YoqZyromhzHAJXE4Sq1JIV7 AKdalgpunIHoK4Q/BAwAwUz97qxlgdFk+OKPFP4gtNA//0hA9NBEEWWUhD8MmZADSdFAg4IB/MDl sbTSOYOJdDpyLY45JJOICXOE8NOCdDRywwLSfGoANRD0wChJ7xAoZ4uoxBlBVUGAfECTltJhAgbf YJRqgeGQQnEdNEcQh750GjiKqnVkAC9PduxIZMWptnsAlspqgSmp8Wha8aJqp2jzTjghWu6j+nDC c6Y9DaBKHRnawcKdd9wJoR6BQ/jX33pCCLgedxZ25+AQ2hBssBlooOEPRoTIVEkE0glDn3QwgkkP OCZTckU4HrLgHITOMIeJnGSA4RQZOlKNpV6oyqkcQIDQUbnetpBBPRDMK7YkNJkYZxyVYgJhLRnK KWcEgv/O2aKyJMNiqcxz1GDnvDtvgqw7Mh0aBwEIaIJKHBnSSTJY7dwTp7QRhvOK3u/0XGCPr2sZ 55x2cJDiwMAN7KvwwhvU4AIHG3QAQsIopmEAB1SA4gwlzZmNaKkUgq4cic45B9oYoUIHBnHQCQlm qeJMmvM8EZBhxWdN+zjaB4IjCQYYEEqOKXutSKqcdaqAWr1zhCgnRpjEHsGALbQAglhx7rTipin0 EA+mcWqBozWVylHhvBH0UE9Y17JKuhx12H1gHZvczfMqPfY769o1UNhLBLz2x8twRfpSBBLeYI03 pCAFJJiBpCaFhhfgAAAagkx0KMMQpNwETZAZC48sAA//kqBDBuroigFkcA50SCY48OEcZBBghxx9 KkzsgAF8PpKdjehOHDBKhO8MILZ1OE1f7fgIC1dTtv40TT2OcIE4VjU9A+hhDwtwBrZscpw1gIgg 5ejUScqxBl+YqRzMwJdyRnCGgTygELXA153WMI5CwAIEZFAIvqywE365gxwNUxjDFnYwPurRYQ9D QgEGMIOJ0cAal3igpkbDkKeIQylQygUCttAAyYyIHaDhiudEGEOT8AqFYMNXA3CTI6mYQw1NW0+v oJIO093wggQRm3uYcI50yEAG1PkUS4aiywc0QBAb+RS9qPIAO3SnXMsbx3DQdBLTjcAXwYIZVU4S I5nI/8sAeqOPTWDRH6LkxBwj/MIQBuUoQiGqACQ452AahagIRSiBlELDGRLzBRU4RknqCB1DTmLE 1MTNAHbwjTpcZaxlkkWEoBnHZEbAEIXEEQFhsEM7cgQfeJyyTA9oxzhyZwdxjGiWkLmR+5ImjrFg iToIxckTk3YnIAgCHsWKm7uUBQR16MGRnOvO97iixHLoASdX6QgCJmOOEalkJoWwW9k00UOH5KQW 5miHDB4hAsWJQH96MZwUFKHVAAYoQH8gDAfQICk2fIEEboCgiT44gvdkBympacgDttDREaVjCyT8 FDo+kiv1KRSE9vlaGBpAJB6ZQwvQMcAUwgS1Bsz1JP+JqExahKcVEMgAoA2ww0l55RqJ7PMBMlDD iEwHtptogimVXctNmEKewbIIHUxJ7J12oofUyIl9hWgTfe42hdbgjFzrsIMjUHABvuwFcQ7Ki+H6 klwHKKhxhJwYBwzzB8ppagTneE9bexiemG4BHX4SRxi2sAU7uPBOONqpVk5yPpw8tAHn4A1XDhsR xZ6ECdRSRycjCzs90OozxmpAA3AZJu0gQDx5koEgNigITW7neulJmkNS0suZfUZHStKEa/BUmdKo 46gzsRuNpsASvd1kD+MAwjkEQM4hGGqdg2nnANhJAkMM4BQc6ABiEsMGPEACCmT4iAe1wkjW9LO7 HTH/BzrscFf4nmSGMZzMs3qFAHN8TQVVm006lCOIrKwnaifpDWpCIwOQAoFWI7CDHQTR2OkQMx3B cUh/zNEQA5wDBqZAwHvpAy6bUqVp2msKMUFjgcyEKVj0ojJVkvYR3OZEtwrRhHhw8jYZAGEFdlwY OTS9aT9mWo8NC4EG/nBOwgzgD8pwQx80pbanMLI2wTlJLpwnFXiUA74kPAcIIcPTyUAtTQu5kwFU AANfR80cW1DNR9pxktMBoSNaNNM/gSA8JWphyW22LHzW1BA6AwEGFkCAsXR7kwf0eSENnYompmDZ jvRoR8lEdEsyI7Wj4mnP4xnHd9OILxkIYbhYIK5d//aX1axKAQkDSgGECsmGwhgCrWiYia31pYfs oqef4B50dEBjHdAwQSKq0iLUoHVCK1dNR8sWBwySXV8tIlSL9AoDEJ5WDiioQQWCaHN5kQwdP/lO BlVTW2t0ixPsNdQm0FEaMe3gBjc0YQVvEIEY8DC/9nzcw4xOy70TOw4mcPZ87TiHGArHFweQnexj L1z/sDoYyBWmAm9IZJA/CDVx9NAzMYrFOHIRuzmnIx5osvVJbkEcuj/lg6VkIghUECsm2JorDeCV l5+d5o6aJKMfCUMYLAuAYEQgAgBQwQOckeLVcQZKOMEszYKzHwuUO1nZm/M6IGCAMLjhDDhYgQiG cP+AA5RhDnD40k3UU6eZfO07kMnIQ6hClXagYwWb5vSn9XjHTx+MEYdqZ+QuEPcHjEDm2eV2jNDk GjtEQjK9QceKZPfxJUJtX1Ih2U3C0AefnEPz6NDCZIK1Ux+FATUmOYeyMQA3aAA3sIETCIIiMAFV oAQxmAOAipOgEocAVLoSAgGRq48baYAPUg2dUI8FOIMzSAEH7AQUwIHd470mEILXgYmZIIjcoo+y iQx2uAnX6BOoUYAWO5QWc5R1aidDGAxDEEIhDCsdo4DEeAE/0AI0mCE7WKvkkIoeggeeQADQgYd1 AJ3TYTYmsgDZcT8eeTmJUAEtGIFaCgP4ggI52T//wMu8jjCJMEEAANA8FQCACQgCE6AEAjCCUDgE WoI/0+MJAwACO0CHqYAaGjEwEQqDnuqRcumPNTiDLxCDL/iCTsg9FOA9TMQDRFsOMyq+PSsTYYEB 1wA3h2iHv9GfvdgL4rIq4kocDQA4u5BFBxCk7KOBCmiDDGFCE2kAmqK4skmol9u7cxgR+EKH2Wiy O0kZEOKKp+k1f3ooSICvdPCDDVQBXjEACIgdqJmSnZqN6HCDHqFDGwiGSjABAuABAgiCBoihYEQP cWiAMrGsFRGI9fIOIKCWqMEIFKmCOWA6QLCBHMSDOViBMhAAMXiCL/CF/VCPmXCGrMumogABR+I5 /4cIQBwAOKsSASxwLgcQIAMqFHNSFBgrDB1Dg8Koro8gKTjoKQpKGmaMpBGajIo4RoBaEWX8lMnQ Ea6AFmgMg8VzQhWAKChwsimoCJ9IMxDCpwBMDp/QAgAAABvAQ0pIAgwwAfKqDa5YgBEBApyAGS/0 lirrJdzQiuS4iBGwAkCwgjMgBEiIAEAABDwABAEog97DgVtRj4cEsa/JkzZBCp6DCfhKg0QZggr4 gxarAEQZAhoDQhp7MRIoDDZIjDmggBcYAj/QEPoIr2mzJeXACDlJHthBB3hYSh0BKK1sE29Rh52E Fq3MCT+AhACDBD9QgWnpkcSaucsCocYLwIR6Gv8VAIQgAIRQCII8TAICiIBwTDJCM7A3qzNC9KD2 Uw4EiE19rJl2EJnacwM1cAEbsMMgOABAOIMDUIADmJ+buCX6WJL2Uog28TMnWYDQQQHoo09/sYd/ IZh3eIcQAIO4mIu8GCTI4QAaGAIAiABFyjw96MyheorkyYVykJ21QQfQgZquk6yOUJ8d0aK4SYsq EK9zsAPatM1oWTeosYP30kefWIvwggQ6FIM7vEMCyEMFcIMwqTCikgELKIjysoMzPIkeiYgPpQ3l 0IMRgAM4YLobiAA7DIUkSIIJEIK4xIFO0I7p+IjIEEA8QYApoApfSJKzEIgRwAHi6os3CKAC2gH/ kFSUPzBMIIyQL6AY6aqUfaCAOWADP/ADMlDGBlABfIwaOVmL67KAB40FNBmhCe0N0NAY2YESXzud rqMPJXSEHVGB2gwdEn2aBgCSp2lNLZsGWrADSAAAQlCAKLCBOwwFSqAEE6gikvpReFSPckgzItnQ smkAKDiHIpUTRxqHMBACZICBULUB77QBAggFAEgDqDwDhfCF9JQOEAm29kQRMYGJpxEDLJCAbJUA MJCAELiEUtDPcH2HO4q+hWkDY8C+GYgQBwAAPziDGPzJBtC8hWKIHslRXAE8gOoNCCVEFUIHEPrR doAakmgvPxCv3hDKdGAHaFmPtQkwEI2axoMK/yqYhlClQxdwgSiIggTEw1AABBDaRvVpAJxAM1aS uJ1aDjuQDfVZh2UzsDA5UbecAGKthFDIgAPo0TDYDg8DgQZokq+hEZBYioZYvqiZT+izB38hGDC4 hP68AAkQuL6whnEaDMNIjMSoA1wgg7Ixh58EAoiypRSFvCpEkwDrjbFA1Odggn+FlkZKv8qgD6EE nXNQgT4gNq7wMp8ohxTLJMf71ERIB0G4gWm4gYw9AScogsR1Ay1Ch6hSByCAjHYoL1oiIdlpniWb DbZyzbVgh6e0AUIAgAygAxkdgwNIgwM4g7IZmj2jjyrLCW1ivtOiiqgZTBKoAHEyoB3YAQFCAv9F eIM3WC4sEF5Z1ABGIYwZGII2AIBMKcXa09QAc8L3GIEGiIWU6RHBIoktmI0wYAclEYkV4Yqn0BFF JYjMmxI+7QNaWraGPYfo6cZVooL4pQJ2oAVBEATCNVwnQNwgIMplcrdz6AmbHKwVWc0yUdnMdbf2 NAD7NdXuXNVUTQIbwAExAISFRA6vqI9o1Q2ByJaziBocuIRwnYd7IFf6NGFQc9pzeoHHoQFDaFcm JI6fDAMomGFpBNKZsQBq4VPNm9t0gIIG0NEFOEaoMc2d/K6ZOENbOwdIoD+SOIf9GyFbkwE9oIJX SIVUeIb7pYVpINwbKNyMjYITOIEo6ANeITT/HE2HLkIzGPg5yEPZB4CClYWWLESOBLsBjS3cCQhj ExgDBRAABViDoaAR3TIA18UTJWmJ6cEZOspBRhlCxwTCR15MA8JdEjigF1g4NjAERnhhgliAAsy8 eAWChXo3C3gaLRDK9wKddKjU1hMJCI0aEDViJaG9o7QDKEjfS3riKYiqpxmhGHiFaEiFB8hi+R1c LzZcMT4BLQgDoYCOP8EJyTUIitgpGYICXOW/9GtdcVCDKHCBwg2CYS2CINgFMUCBhugsr1gSvtxS wCqbJwoDelAAA/pdEYA6qwK4bd3WENZPEta0hmmDUSPJF6iAOQAAGF4AO6jU2JRXarEpHIYv/3kV rLm1vzCIhTaZjS+zvybj0AeIudlAh7q1Kz3ThLC1JRkoBCuGgFx4BirY4i5G5jA+gSIIhjCAhKQx hVSRVYUYB32tpS1UkgjIvxFRPz37CBjw5mEghCKgg5mmCECIg4Ygqmgh5CyNo6nQjvMph3YQA6ty gN+1hjQdlAMawkjOhC8gwgjBAwpRoDOwzADwA4SW11QOsA38oHOIhZ3YEXkFqPGaFhUokyHJaLVB USjpxDPEqzE8XwEr6achCZSOBis2hZamWGS2bIw9AYoIg7uzgM4BAp5Os/JaIs9SAY4aDWabJP5A ai3oTjxEwGGAgUFcDehQB0IuZA02EbPgLP/VOIcJaMzGJIHCrAAD+gvAwOe6kIBL2NbiJcnIsYY5 CIDHwJefpGF5/eHOnJn4VGLzfa9aIsRNyegdCYN/hVCP8Gi6owgdnpLEwkeK2wNNKIRo8IFXYOn4 JdxpwFgvvuMTGI4T9QwtsldgrOtlkorO1gQggAOE6hH8UwF1m4M5aOAoMIFFAAAqsANE8AaNQo8R YV08KZM0egAA8AXOaqh2GIEDOJi3gNq6KNOvGu4USEw3JYwb44AzmBQ2GIDlJQNE1tRU/snanDm9 i51aEgLxwt5zkIFYQM/wnpJntB1qWZHztSsQNSNXiIErf+9C8IVX8AFnSIRpoFguLlw5wGz/AGAX 6QiOmXO/qRgH6D1GV4obCOi8MGCbCbyrMOCQTuiEjB3WBGwCObABACiBYZiZjmICguDL14mjNKgy 1wiJ6CiHCUAU4DYrR15MIEwBAgLeVsSC4h2kiWG4go5rnOjVGpZXz3u/5FkAgRXv8cas2aiIz8ky Rz2JFfkIFE2/AEOHu2qAJViCPFCCGNiDLHeGVzB2UwBzMb/jMQcEN5iJAIO119Ki1uhpFmq1k4CH pgiHCIiCCOgbZq40V5iGTGgE1p6AmVaFedgBEygGOdgAO8iv09kziUiSDP4sosUXi6QHHEja/Wxa uagLgPOLFECCQWFTGJuYG4MnMqAAPMDM/x1fiRmGAhVo0Qjwg6dRDXCzNR3JvGlRZSpJC1rytULv kZOAjMG6tVuVVRnwgJbPASXYA2EvhELYg/k29jDH78It3Cg4hVNgl6+FD8fTIja3M9CQnfVaNy2o gwgohxkuwDjoBSpIgQIghBsQ48SdhzLIgEOwhCLw2DfMYJ2gj76MKZkCgeZTAEM5lN9mzCAcblvY gd8tOyxwALa7MRt/AbRaA9cQByameBUAnx+OGuWoM/iSgVRraBnQ1Isu/IEt9GXSqymYNjRxA4g9 ByVQAg/IAU3A/GHfA5p/BXAw9miAh/gVhGFA/RJIAF//AVewP0MFgskvhzypLBjgiDBhtv884QpB mNxhUIBGaIQ1oAJFMAYNSICrjwJyGAMxvoEg4AFyEAN9QIfgM2TXmAJQ2Y6QoBIBCAF/2U+4qAu+ MDiqZcwIeQFMPgU2OAN4QgM20HucEIdKveY+WIcxxK/keYBBBFGK79EA+9q5AQgE59KVO3dOhjhx 5cqJG4FgChCG5RrIOKguRh4PGjV5iLFnD4Q9r8CRfBUtEZUbgqggKrHhRweY7cKMKydDRgMg5sqN QzDuHAx08EaMG5dwgQGECsXB6NSjSZNdyD4pAnPpBFYX5HgsEsWJDoF55Gywi9XuXIM+flScM7DA 1wNx5kAgMIBgwYJzIyb8GULiLwlDAwb/GDIU2NAXEilSvHHgQMOFCxo0fJnBgYMuMmTQqNBiZQEC cQD8RICiQkXOmzZj5aqY7pwKKAYbpKtY7oGB17VlREwoziiCBxFHiEO3EIGzGIVi5PCQY4+Hj4UK fdRE3S4VQcN08SpRIsGPH0uWCLEwok8DPTIQ8HRbDgaTBeYQIDBF/0G5EeXQDfumwEYjNlBDCD+Y kAPGGCdEcQA5lxShigmUEBAWD+RYeCEGmwSDAAggTDEOCPP5BMICMjAhwAVtROaYIkik8MdhA8zw wmCDkfDHiy/OcMoZZ+hihRVkdAYHaBZEoMJaUGwhgx0ypDMCQnmdY5MKYQBhB0UFjWDA/wPpbGGH TQsR55sBU8igB3FQllOIATHUoglzeeQRgyvSQXDnnZr4ko4gvXTQQQmjUNPJeLqcsYAF5yyZTi4K WVCOFpBsAYNB59ixxRZobdHAFsMAsMsuJtgwAYH80KHAGCIccM879WTAwAYTJjEPrRfKYw8Gi5xg wQLrTCHOAiC4B88CCwGSSWJDpGDIEDimYI01ijjwBhLWuJjCX4PNQAMHPaKxhhVCCNEHFEQiYIEf YUSa00JhTFmOBQjglA4QbghxkGsGcVlOOgrV1g5xDIljgCbt5GcUT9TFoIQmmiiRkQd5PPfRHtQV ogkEMcwRgy5dLCzeeHl0MAjJJQ+SRP8Sg+RDRAYTBDMBFIFgE4ga4dASSSKJdPLFHy9QY4MChMiB iBh0NGFCE3SIEYQTTqgyYSVJkDNPKbbm48Um4nQYlwU9LTCCOgKdM4FhXwz2RWEk+OVXtoYN9sIM g+FBwykcoHEGuEKQRggcFrhVZR9aNDAlOhTdFO9NtTUQBiAAAGBHpQ9MUU47Cr3rmwUWPACBOEwk VJsBBuyhhBJ7aLJHDsvV0oFHMSi3h5sNn9GFBx0s4QrIP0icBBG9J7EyyigTAbPLN2ATgRo1RxIJ POlE8EUPgNhARyiE2DE9HXRgMgZUB9jAyQlBUIIBOfbUc6GFGCRBTHwgxDWOOXbJYE7/XuUosMNi L5KQiWCCvUDDtvDAP2W9oYBv2MEQvsCGNQghDA6EBCQI0YueWKBKYaCIQV6zDpvkIi7vat7LDuG4 l9VhAofIQAYWkYFNbMIIRmhB71ogww8w4BATQIAmRIeRisEpdXBawpxq0boYdEAXuuCA7ZbggfDE JGJDGAQGoCjFKBJhE4cIBhaTlzybJcICpoAEIFxAhyAgwgYrCEKAstcDCbyjauSgQxGCYIMTTMAE UiPHrSx0shbIAEQGQAeI6OML+jXJBs5CQgFF4IAd7KACOBBAGuZQBTQIgQV9YEUgHNGKVjgCCEAY l7iqMAdAAGIOfhtHuiCHEyi4AAAR/4hAAOoQgEOcMIUsBMUHPuBCGRohl71kAAN0+cIWuNALDMjA IeoQgQecDnZ5qM4elhCDkMSkdErwiBJyUMRM2K4DSwRZxE6RsuCRcxMte9kEjJc8WrADHrmAhxYE oAIb2AARGygCHbxnAj40YQzkeMc97NGEUSkgFCgbgzt4IBYL6XITdpiLAdSBl9CdywINaIAAVlAG FDwyDVWoAhyA0AcWZGGkluyDJ84QSQoEIA0CwAEO3rACLIyhFO+wkAQcsgAVQKIBkDtHBohgTAYs YhHAPOoHvKBUoi7VC0ml4SaOCkPeJXURycRFIM7RMI+MLg8X40gOIFCIiIUnD9f0wP94csCMJXQg B3kYz3g0koMyGIEIwesdKDJAR5cpE3lqgAE7cpGLYXgKDwn4HiE24ARKlKAYBHgHJuwhgZqWogkn oKcNJuSEEvBBHhaaxyYWoYVgPUAdHQqdBZgQiy2EAQBpwMNLUYACEWBBAja1B/pyq9vdXqgnCOhD lbRQDnYcYqlHBWZUjanUoRrzqblMqheMCgq7CtWKEyhNPNBhnTpRpzmFgEA2IeAMJdROPM1B65/2 YDttzuAHpwCic2bQAnImwQhWnYDLsBgFv9IiEaZ4wDAQoQAxEIITQxPjPK7AB39KwELbm8cYviLH JPDACRsIxULJMQgjREA+BpALaEz/sQB4iEMLKhABb1OsYneAQQIaUEQKCjCATJzCbwhYS2fOQVwj bAJryDVmj4fKQqwZV6lJBSZWglFUZL5SDVuIxQKso5GKZZNhe8gDBE6HkZjARGLi8YAuTiGxHOgi ia6wHQ8woOYohhaZNsRiMEqjhuUhIBff8BQoCNCIEiCCCjaQAAFK4cZ3tIoclU3AGDOLAUps4J6l kMAKnjCEOMwnLh2CB32K0gAo7EC37wCDZFJgjEzsCA0/YgYzXOEKZvTiDFa42xzippgWiyAF47AL AOwVhnSwYwI0PC5yjxpVpAYzl8D8tREYgBVguiwCgdhCPCyQC008IGK12EMtPLCM/xg4LMvUedgS QJYDtupirUU0YgfO0Ikz2G4HaoZiEiqhQlryVZk0i4Q4cmEBRAzDBU9wST2HEYVQXKHBF7qphUqR gCBI7wQH4IEJVMGHINhBC1voQznm8oB1rEEP9MnFGiwAiD7MoQCkPkUHTI3qVa+aGVYwFAdogIcv fGEIQ2gCEpAgLRFoQARvcEc9SiGCWy8gACrwZDsiEYxfH9WoRSUqMJdqVGBLNQnAXEQwlBmz7OaC S6NzjgeuLTLl5Mk6hZDYErT5pxzk4L1uVfsSZhCTPJQBiuqbN70n0Ndnx0IcCFABIWwQhSjwAQM2 IEQEALCBIIzhfP9sMcITsIt0DP9DEIQgAg8osWD07QAEvhoHaOoCj8wBYQBfyITalLUDRSiiMSKI jAQkcIlLEPodIQADqKWlCGMUgAQzaC8HOtGJz9glABiXAToSoWSnT73pVAc20xnwQhpesQ646MMW IhGL4Dzg62wvnXOWoISyN+xhP8jBMtYe17bCHWR5aIQ84j+IJdtQ737IJK+Y+QBIJAAANpCDE4zB GAACIUDCBiRAEzQCJjRYPTAgGCQAIdBCBNhAMDwNJYTPHZGDCPTKAwQLfZzL6K2DITiACAigbYFB 7X0a7kmGA7RIAcjYjgRfB+SBFaSaEqwDPiCDOsxHTxgAwPiR8gXT1T0fAyjXcin/VS/lEtaAQguA QjLVgR9AgSOcA5Q9gBV+XcS4VQxoWx40jBdaRwyEG1uxnTZ1BEyk33i01VtNQS7Qh1ssgDgAQeOc xuDEQyxYQBigAQAEXmJxFh0QQhQowC7Y1FYIXyM0gtL0wGFRYBBEQRDwAA+MAQa4w4XcxQP4RF1k GrFMwRmQGh6gHBoAycqtQy2AwB4QTOjgRmk5iTNQVHAYAD4kgBkkgD741gggBZfkQjA4FdUdoS8K k1MlIQttQgvYUB0oE/bRQ/5ZYZs8zJhBDPmZ3ZWF2/m9XUfEBPqxFfstwSOUAQGgAgrRkgDclAQc Y6YAixvgASEgAicggiU4wQr0/wAhEEInEMIYIMgY9EAjAEIjQEUjKEACOEEUXFYREMAYZJiFiJgz +MQCXGJo+J0BmMMquIICkEhw5JAVsoldcEnouIUB8Esc+AJe4IWwUAM1mIEZIAMukgiXaEIuuMAB MBfWBJkvEhkoGEEwuhBOXhEUkIsf9IEdgsbmQMAUYFtXyQnbLcF0NMx0OIMzUMfXIeWfdMRbjRvb od08qBkxhOMh4AABkEMNxFI4RBsCUMEGfM8GeIcYpAEg2EF/yIAiNAEmPIW69QAmQIU8EkIRKJYT 8AEliAUlWgivOMMCpEO80Ac8JAJoyIUFyBJePASJdMgecMgIbBxegE1r+QICVP/OUSAANfACSqpk 6LCk5ORCIriAUUUXAwzZct3kLhGTTmJNJdDSWC5AGw4lnuDJFLTJwkSMnJAXxuSmcOaJwtgO6cDE DFzln6wZEagQMj3CCrzDEMSZzcRLNsgBQHKCJXBCCdgAAISBCyDDOkBFE2RCE/ACHvTjXdIBICAD JWxWXyYc+oTNFJiCHdhYaCTCXTQADMRDBEzAONziA4BIGOgBXqyDHhQC6IHACIzAGkBCOqgD2BwH MiQANRzDMYhmB3LfFCBABKCQCkFSGlDATwLBCJyDOGTO5kwBi+qbl2iBI6QFFEBBFDaAI8TCHSLF FbrCNVEMc4wfcSpMb6qdGvL/aDeFWwcogaq5QhSRzJIdAMKNQZPBQLw8ADswASdY2Bx8TwnAQRxA QhiYZwJGD1TcZRP0gAJEgQ3wQQkUQRFEiAmgTzrgUEXVh3wAywJcFAwAwgQsSXCMwzqogB50CJT4 YFGMgCxSgz5spjosxTgkwDccAzB0QV10oF1IzoDSwwLcggHAwp2waH3CwxZAQQQcownZEhM2J73F EmlkV4reJjO6zsUQp1kJqcS01dqRoVtVDOzYDinoAumw3QpEURKokBiUwSVYyDu8UjhEgrRNDiS4 gILxwAW4RDogAiEgwyHipXnGZQEI3+F1Amc5QREQg+ahTxw8BKLYh31YgN8h/0AY2AE6aEEEQIId LMAUmMM6nAmJjEA7JEVRlIMbHMMofEM25MdS9MIuWOgxJEBdwAJ9wMIDwMIU9FpR9Vg+nMzK8JJT +ZJOylALWJENpUEdAMCMigOOChaXTEH31cnCaFMeuAJzLKV1RKVvRkwSFYpH5IArdAR5aRMmFOsi 4MAK1AAYkEM5RkCz5oIpTAE8TQMiRC0iDM0wcAIhJEAcxIERJUAC6CMmmOl/AEInVMIKyAo5uMM7 jMEKuIEvTMG61pk5SOhdyEBBpAMU1Ib7rMMI6AFPgIAMbIkQ8G2k/gI1jIIv3IR+XO05WCg1OGyZ gAbLUpsLBNVy8RJs6uQHgP9C5Q5TXuVdyeKCbERbvHQQy16ZyLTVMqSf7eSJt5GORmSEnNyq7bgX W8mqKzSHxJzCI1TCAZRBDTSYBLxS9kmbFUbAMMjB/4HDK1AB8spBAgjfLmSDDTQO13aC5AXeLtAT PhWBGPQfhOrD6E1B5kjbuSgEApjDOcRDPADBFvCUhzCEHrTDOoBAA1RmFYiLGfzCKPQANXSBwfir OsTB1Z5kFzQkYXKf5PwnE8JQDBEByMYmEhKBTrpZ/UGhksSDs2pOLoDqA1wMdPysVd7JdLiO676u rrLdn4zH+DWMECnBDOaB0JQBMdTABYQFzJyDs5LuDbhAWjbNMESDdwJAAmT/QiOUAhx0ggJ0gnde r+R1QhAUQSWYAAGYginAg32cL76aQxXXhzkUhU8UqAzMEjwYqJnYRB8FahhAgAyIiwMRAh3wgi+E QeUUBCQI8SiMAiHoaF1wCcX+p1IJTwwRE2wmVWh5AcciE37FkpwJAjvgDPlaITNtFXnF7upOx3Is TAn7pq6mMFtlGXjtATNckyu4gAt4YwkGgQmURqao6BRogTumZXe6ACGI7VNsDzLIgPXO4x7O4y4o gAmYwAHUwDxEQxU/AxUcMxXUpyk8wwOYQiIcrxwMAyREASEIgR38pC9oQhhASeXIgBsAgSY0KBwA QBxQQzF8wzdcFJRUSQSZ/yQvNOQlwvMUaAIU7KIhX24v4WQxSV0wFIE55d0EBIArQYEWqG8XdR0k T4ElLwd5Ocd6LQzsuA4JKylSovB4/AApMEM0xsA6wAMArMAYYEIoSOJopeIUZBlLTK0LqOkEnMDz 9oA+9oA69EIX6IMMIAMkuME8QoIYuIMJnIAY1EAxXAFRlwBRO0Ex8AEfFIN3WIJTg8MG0MEVmAEp fAIpxAE+QMDx/S0QrEM7DKg6WM8eAkADJMWUAAEhkDM6UEACOATB3IcVToEL7OJNDnJS5TNOqsIH bMIHLIIqVEIGBAEtGWME/CS02eHoxjULs/A1ZRMKewDpcFUt1IKSZmEKX/8265Rdlu2BL8BDJ/gu HVDCm2aDJ+fmM7jA1O7wHKmCKgRBD4hBI8zBTGftoPoCPqwDHKQn0poA9TjBFXhHY/32b2+AUxc3 SaDVEpACKYQbIcSCARQoELSDdK9CAzwAUeyCHTiODSCDJkR3OSxsWgPAGbQ1Uritjs6zGkSBUfGS C+lSTupkMZmTAByCAkxAGgRDAKwFeqjvOAhWXGNqDDylwoxOCaOO2pWwnPxJByyDZevCNOWmdWgC E6TDAahKJUyIIrxDlgUnxiDAMwvCDUTBSvdzEVDCAQBCOWjtHJzBihtiea7APNQDAYiBb28nL/DC MijBRZNCAVj1J1j1tsn/yXhwgBAsgFaXAxD87UwAgQE0aCyQaGkERwPwRBigJDDEAS8Qwi1yCWis LCyoQR0UwSIYwU167DCxtwv12HzPdxoENBSixmHfIaxOASxYjCWfolFKNPsRqTb1Oem4cLiRwgx4 MsZEODsIguChsgkAgAF0QBoUesPoZnaQ8og/cSiYgBgcgBjEAags7Cl0QiZ0ghsZGhzxghJ4zKm7 jgd0QXIv9ycUgM9S5Rm4QTpMARy0Q5LvrQzAgQHoQSzgwloogALgUAO0QxwkACB0bS8ESTno6ESV yZcP5AkUQTDBN3yDwk1WAtYswnwrwCG0Oav+ZB0qI0Jb4YY7g9k95Udc/xtDXzJ5dcABBMMJZEAP zIGC/4mcEEwhWOHpTHYMdMEZSEAIuMMOMNM7uIIXsq4mGPM0CIIauEAEuEC0RgEdoIwRiAEQxEE6 MEE59EIvoNiFjIENJMEuLIzHdAHtoDwvQLacWDXsfAQFGMIcrAMQ6EFI3YsnkQEe3MEdHEIA6DQO OcI4mAE1AAErAMIq6IEfkIEe46LkHI9eHZswWTu2bztgz/dgC3S63CjoIQDFDif5LTTFUMczUYwS 7EIRXBYlQEgG7EJGyOw1bTi1GQAI1MI6aMIQoC0Y1IMB9MIQfJfc4wkV+IAPTMMOQ3y9AsAhUI8q EAEApAMyMIE+ZIMbNP9YYJLDAfglyscAPtAOMtDOqa+6MCzDJ0jTRwhAHHSBNvMGkhT7mbDBMepA BkAOwbSDDLRW184AGgBBAIQBLj67FYZDBKgMU505mYPC1cMMENwaM4G98z//hheCgFOHM9SCK0zH A8SAG7jAHNkAuYo2H9BBDzwBILgCi2oCxUbyA8ABOYQAI5ytIiwBtc0/h0OADww+IthBGBB04vlf KLgpQPDhQa5KlTel6pEj904hOXdO+HyL0SVGxS69lHjQaEnYK2/LSJHqcqCHrylhgADxk7JdHwQ6 AkyoEwwAgFUGwvCq0qMdLhZk0qgIs8CAAQQLpjx44AxGBHn5vGxalOH/0AQAKuyE0aKGFq0pEMCG FTuWbNmwmjQVguWskDMDzvbsaRsD2Y0oNm6csFGEkhMTRXhIEFAFwhRNDw4/MDCHnAgJCuOwRfwA LFpNEEy9QuTDDQA3dgBEAaBmggnTJpKMGTLvgkKGDd2NKSKRYgx8SnAryeOhxKuOHvKEvBLEG6w+ QNpVQYZSCIswk3TUqePI0YJaQGS46ZQdTisKPQIQLbpAaXm3U6YYQJ+0fKxwarY4MmCWfn2zaAsp LWRg/x4mNwC8wQW7TqDEiFBQWKEGHmogJgAZlHJrCHIwkeAeSpK454t1lDrMssKooAIAQPBo5Isz AAlmAkAUCAWMhsi5/0SCeSSYEUZ3+PAlBiW6KGQPJVzpAjcPvonmFR/A8UY3RK7w5gE42lljny1Y YMETTwJ4YaYJ0qDAilt+ooAVWVhh5ZY+EjBjAQSKYrO8N9+E4E10woEikC3ms0/PPT18YL+i4AkQ QBeiIJQSAggYo4ZFCVhUAAGUKoOcLy6w5zVysFgHPVg0+UqTdOyQYQ488BDjCwHwcMOGHg5IQQQY 36kxsMcUcoccRSbacY9ahMxNCU42uOIKS1LpIo8ELEEEJyD0ACKQPtrxBJcXRPFDBUgSAIICClLC pQ8/+mjAEVmoOYa88RR70xk4E3tgihG2UEMFKMaB4LI98Q1rgQVAWP/HXxD0OOPUNNyowgVBAIwi iggItQHDA1AoowYJeBgDCx4SnOcAStyph5tmZulnFmlcUQuxyzSBowo8Hn20VBzEEKORIXa4tJQa JRjjxVrrOUPIGLzxIVfcuugigRKuKKYEYZxZ5ug6UNKjnTBYiWUNT/ZRgBouuK5CjyOs9JaFfSjw xIxyQTBgTaLebNcAd9t9QJwtoMBFi3rvy7csBPSQYQ03hLBCjxH0WGPRA9KARJBpXGj8rgkOiSII Ap5QUIIaVlhBUQlKEYMPcpoRWZmGuHnBT3vRSi4NlkkVA2YxMsFhBxFKgZFiCWi/dJ4xPKhoDx90 3LE2JTZAupgNkPH/gBdLaKmjFSBWUSeQcUaYQwhAOuHiEG5vsWKVPrKo8moWzDCjBxDYXJPNt8sr qqj2lZpbC2vHQass+/UOawQgrj8AjznOMAcAnKEKZTjAAcoQsToMinGLSIICAEAIN+ABEIAQQMTK sAIRjCEwMPKgQlBgABDsCwENWN0XxHBCUx0QBQcYwiXuQQ4JxIoAG7yABBJCjho8QSh2KEc69EGU uFRECT+4QglKQAd5EKMEToCeDIDwAhZM4gUElAUX/GCDcwgBTGRgBdfKVIVOUAAAfhjhOPZllKLE jU1Jedvb5BcBFYzAXrDIn32giIchVCyDBFjBLrSDgkccQAEBUMAE/xqXsCKAAgABAMAaACAGFyKw DDWswRhKYY8PNuQeUxghecZBIgF8ARBfMCUKcICDFqJABK+pASYyV4YdrOASChEBDzBxAAGkoSZC iQc90LEOHfVgFCUoBgZEsAFMhEEGq2iH1F5QAWpQQwc2qEmZVrEPT+hAB5NggR/IRoEAuAGN+6KM Jt6YLvcp5X3vasD8VNAO1N3rjmQxABwm2AjN1eASganBAc7wN0BcIgk4CIAfIhCMQt2FDwDAA8RQ gIL/yUAGYRgRHiKmoFJcCkZzeN8D3HCG1Yn0gIAAgAubENEakMMeT5BkAlO6gobMAwODAMUh6uAH OzkiHrEQx08tUP8ODyyjB01YxjJ+AAQrCIENLNDBF6iRAEKMQgFpCAAFWLAKHThCBxTwwxqyQLYq AAGN6KOMOtmpRsV8VH5+EEI7LEPPytQTAiAQAhxQKAIC1IgAJMEBIEalgDk0oQYocANCI6AwJwSh ERHbASB0oQ51qAAAaehEJ064A4nNMIYKkcApejEO0VKvAQCYwxzWIEk3CAAHLGzCCjTpvycc4Ako eEIZXlNTHhDjEAGoAxSgEA/h9jQR8KBCXLrwjYyQogNorAIbqDhNOlBDAXXQwRzGxgpJUNEPVXIE Lrgl2hEsAI3rfOP60okYcTRgC4BrB6c0YUex4C9faKFoBb9QSVn/YYAH/CWGAvAwBs+4QQV9CEMD wiAE08pAHesYARzC4IYwTLgKAKwCJIRQ4QO8YUGxmuE8YoW5MjwCB1Yt8BbCkMrWQuwAK4hVVQXw CNs+4QnveIc75rGCMgjADb90RDvgkYpUQCAV0ZDBOpK1h4rEoBftoMA+WFANQLwAF+E4gwoCEAAd VGkSkggrG+qwCjboABdA8MRo04jetRplfemawtwaoIK3nkyuc9XbYXpR4TMoIIOL6mcpZMQDMeBh BSgIQx+EgpIJA6Ec5QBCgoUQ6YKdQcIpiXAavmDbiWGAox4khkygEI5EWMB1MDsgAnEXAEAcorYt fMJCxrCLcqhD/xwWEEcsVAAHUwh5Ch2pRSGKJ4dhxIAFrHBElcbhiFFgVgc9wEUE0rCGNUyCAte4 gw5kwYZ2QMcPnljFOkSrNvd91H3pY9+bHbEFITCTzvaaK8rwdZgFZCeggMigonhwiVJwGgOleEIT xACEWDSgAecwOBD6IAQ5CyGkAFh3O6a2BgES0A276AQONtjP/mKgphhIQhI2MYEIRCAc4chFHxQQ sxXTVgRvmAMQZhzRV9+jFL1AwDhubYEFTFjIqXiGbwwAixIgIhOE6AEbVrGKI9DDEat4QRp6kIAe CKAbLzAEF1ohCRZQgAt12AcXdHAHT4xtBNQT97jTigBzd2hu5/9ACRCCTt971fl+lpkCLEAAhDNQ +gxlqOSCePAODGhc0DjYF/XIS/AJr5vhKmD0/iK8Boa7oWDSzq+CApOEQWj+40nAaQQCgY1wRAId j3IdiytXhjOgo7atf4I8YtWLfZF3AfEAQpCnYKRXROMZhRgGImJA1DEeQQgjOIInJsGGFyQgAFzA Axu4kAancl0HfbjDC+5wDUns4wjiNcA4xh1+97HNXSMwuAykZoBO0Z09bdrXJ0n4Pk6NoGBuWEMV mlAGEQD+HTyYB4NqoBHEAAEsoABFqxwcoQ8UMAxGQB3cTs4ODAgQLMOqAMJqAqMyiOOSYIfEABDc wAKKwjA65QH/UCWVDoDEHkHHziAAIkrmUAEDyGEMukBttiAexiEVpqDIXmEHX4EK5OAbXAH4fiAB qGESkq8KkI8FAqAHKmACkoELuE4UoJAFwqcdJCEZ4OAWjqAaum8BRuD7wk+d1Ij8NGEczqEdRsDB 5iO+puAoxAvi4FAPVmFwwG0cPumjZCCgKK8KMmqvLsHG+i0wIgYUiIEYQGECAgD04uEc0GEEHAHS wqUBUgII/kby+uAM/GBlWAgFACEO0sEcfKE8EmMEHyAAWGvFcOARMGEH3CAAIGa2aAwGL6ALEIAe zqHsEEDIfu4VpgEF3gAT4kAPvsADSMEPAEAH2IACXmAfmq0T/3AhDWShDiaBC5RPB16AFa7NqSRB 6bbwFsqBem5ubUhI7RTjKBgxziKgDrIsANIgDQChHa1qDrLstGqikRzJDzKxkdKgkAKgCuJpHRRu 3ewPYvqMYmxMAspAAlaAGIigITNgAoIhAqAgEhJh1OhhwsKF0fgnwwqmjNxKBfAgDVQJEMKgnNaH U0RRKfzgFA8oAw5ABFBABlzx1GjsMTChF0ZgBDThFsYhFnJvB6lABGguBmqBGTqgAPiBHzRgCC6g F5yODRKAF4TgEHCBFbKKiqixB8iABSRBBzwhC7SuFbKArMbr20CgnBbADhogHQ8hAyoBFDRv8wwR FZ6gEh4hA/9UzCVP8BEqgcZoDBVQYSEXBAPkIQlQQQwE4AyYIw6EoBzCoEQiZgzGwMYEDwCaoCEb krdkAhewIR4oMhcsYOAc4QwPrR3ijAIZL8vSIEF6oQHiLwQTAxbYQwgE4PRwIMbGAAXUAQBaq4X6 8jEUASf1QBPI6wZToSMA4B3qYQl8YVeYgRQKwBiMQQM0AA2GgAOozBOoiwK66cmUcR+ogQzE8g72 oTy9TBJKcgTyrgHLQRzUIQwUIAOSYB7kQR44buM4jt84TvAE7z777z43jqYwgKZ4IAkKsQU2IbgS YQvOMcLm4KUUJHPmARAyIDNvqg62YAtiIRGUYgFyAQEe4EP/HcE18y4Sw6AlqqCMHAkVduAoiGJN 1khO4GQE0oC1DuA2D0ACUAABVKC1BknT7mEIugANyzAnx2EKnkEYHoMi9gAEakEXmAsJpGBKPeAP lsABMqEKdIALrs4TtPAIdCANVqEaJKErJ2EfJOEIWqEV+oB6xgEIcnIEfqpOoEAMQkFBOE4eQGw/ +4sH+pTf+pM/9bNAayAzW8AIPuAQAyEebA0dzgHBCgaFImZBNIcAiAEQdgEZ9MBdYMFFdW4BdK48 enIKYJR69qeRjNGRbKETxkNt2AQBUPJN1MYUxQAvY6wUdsAA+sAE+VJiyCET5FAnR4AM4CAWTCEa hGEePiEG/3YFBAohB2ZgCUhBOh0gBoYgEwrgFDpBBwRgGymgFshmFzzhyZLhGvZhEpIhTY+A+J7p TeN0TgNBItVgXtVg5CLpAAggCfiLBzbPQBsSFFqgBRhSYI3gQAX2UI0AFABW5IjLAiYsDFSA8kgE Zp5AABZEDObgZGL1Fm7BAnJhHOBE7cRhRBFNBarAtwCgCvARJMPgjdSHKGA1bsqDNlkLMR/hHTDh AUaAJSsBFYjhHTphDfRgHGBhHZxpHNbB53rHR9ahEPSgA34gBwaAFKQACRxAAxTBHmiADFyBBbiG C0TBE9jADM4gC44Ayo4gC6qBC2thWYb2yIxUHUYgEFwAG//sdl4jAG8TagWSIDOJIWCNIHAFF2AT 9lBBwQsEtwXyIQkqAfQ+Eye0YAQSzBgtKA2IAQcUYAcEoAHgCy1g4QHckLxA9E0WwBbdTgj84B7x UWUBQADQySjUR+3UDwLYx82AQAEOIWYE4AAwYAW+rzZv9AlQgQDeoQnWAA7WoQzbYRXKLhqogCIM oBb2AAKUgAOWIA8GIBOQwBgugB8y4QJEgAOcapv+IRl6gALMgBfu4Ba8LAuu4RrC6ghu4dCAYAHI UhzCrSgiIRLCwW4jABvUAApcIAIyYHAT1gsU1ggy0wg2QSoyQAE60Q7UIRucwTDSgyhQcgEaAF7w sSYAwZH/BOCgniBjO/dzDSAX9iUXYsECRNUREE4F8NEYVdYPACcMzuCN2KxNigIsajcEx2EfdfcA ZIRNHoVin4AA8i0OkPcB3lQGbgEBxMEcasEbaqEWIKAQXIEDOsADBmAZtrcN+OECLkEDOMAIuWAV uOAR5iABhOAIrjAL1HZtt2sSjqAP4AAILABOxaHsxAN03TAeSs5uoYCAQcEIEDhwW4AIQGETKoEq ZAIAIqAKKhgtRPHunlgpZDM9xAEdrKUmVM2RUEAARABSPuQwEACFTzkWyAN0Y2FEVQCGjTGGXzkM /IB9dFiNYnTNMBkBuAQxd7cGSoFNWMZ1aIwALqEe5mAE/xCAFbxyFRDgFkagFtYBBPDBirF4CXIA e/PAGP4ADC4ADOoBE85AByQBjHSAFQLga5JBFMpUTeV3y44AJVZhHGRgHGgN/GyZ3NJFHKAgDari KhrADrRgCyJBHOghQ7eAHa3KczulcxXD7mBBNl8Z0fygDirLqurA3kjY3SCgUx/AY0FzTR6gHR6t ZFVWZSc6DAIgDBQDFsot/OxFP2RaE1bN9A5gpd5mHx+FxmhpHhQhMcH0CaWQKH2kEK64FpQADfKg iHIADBzAm1+kAMigTLOgFegBF+jgCyYhC8CEC7b6CLpBFERhH1ohaubNwdQhbfIZTjr0nbaAvRg0 HjK0p/8iId0coSbcqo4qwzIcms7KoQGggLLKaJccKQBWYKPvZa3GIRxR+AEkUAFfOROtpcAgFgDO 5XXRy30u4wE+dzIQwxQVwEZroB6cAQHacacrJ/Aw5QluQSynsQJ2pRBAAC2kNwbyIA/2AA2sQCHq 4R3mgULggKqPIA4SAA/S9QXkFwe4wBNaQQfEOhkm4UTVEw35mNzexqFJda6ZLj7iwREiAZgiIT4i QQGB4GQQwzAqQ2M9JKbjDIbrEYJUTdA4e57KcU1u4fBM89Bo+bDkzMBouQ5w+AHEQ83yxF3WJZM1 oQF2SQFaS6acYQGqgEUEoC8VxDUkAA4MoBp0YF1rQYr/46KKCwE3dkQXZkAhwGBn7uEAjsAIu2kO wPIa/qEHeIEQZKBKbuHrvIyZxou60Yd90KlD3CUpsnsL6CES5Hp/eSoS2CG8w+GtHQExOppTOOUs zluv7aWE+qCMauIR1rEGhkAp3C2+xuNjLQAB2uFREQyGCwwCIfZk2484zas8wOJz4QsxYKEddkkk U/Ae0MeqalTGKsmWFKEWbsEAOLZJa8FZq7i2f40Z0CATwOAdwKB2yKEUnACOs0AHwJJMra2CzCAO WuEIYOEWtnos9WAdvDB/1WMy3oY9RFCDtwAdWrkPbo3pzmERnwUXUAZl6rwwKDkpYnquxoGW8xEQ nkDV/1BADKB8s5VC7QjQQyFuwigbCvSblk92HTyas9cJyNfMKAr9XPwgDbgklVysFwJmDizoBHVM IYaAGW5hvn0EAuRiVz6cWYsyB0gADHBmHnCsGPYhC84UOmRBFu6AAqQKACbhFiIaFty4Ghrg2xaA DjXbs2P17jQBAeJD1gnu1s4hAQMBHdCQaNe7zj9EFA9DvuxIE0YgsrNMASoWFQ6gQ9yNPchjAXiS pBXOvw1sI1NUCNIj6DpbbUz4pRGgbbudAvy8wS9hDWSgwtIdgVYgITrAGeZ8rWChFq4exKW3EGLA FfBd0i9AZ8ihHvggGf4dOrigK72aCGWgGq5B1GGhPP+zQAbScAGmOZ085HPbxUMMQFy+O+PPIUP7 IBa4XU4Y+uRRJ13OSr465F0OLZJw4AkUpQZkYMrTOxcUIxce9dAMLFweFoZVNgAOo03YRK2LPvyc Xe345SxP1pBSqQwuoRFAwBXgYA5qNoPswR0aAQByqg8cQS32wADo/cOdUxfQAAk0wMZKYaMo4Qqs 7Q62D12T4ZxD/d8XftTJIAuMtBbE4408ZBT1Hj0MgEFjobs7vuNH9LwnI77OKcpFUGaTAi3ehpLh pUcfIbUlQAjiy36GXsAfG8EAogGQBnDCqKjiB0CVAAYQGHh4a8ECAxMRWIwocQGIWhJBaHQTIIAA HDj/ylzaoaddnzkjcaB4Y4/cEDd9hPRpV0jTHp219vjsWSsHGl0efhi7xKNUPR5XWNzRoWOSqKhP q2W5diTrLQi3JOkYMaKWgVq3EDx4YEDTA7Vs1T6AMMVArHPxzrU7t4XeuT5rNcGCNeVBYE0QNBkG /DbwWcFnCT/UNHigAAEHUKwgMOTMWgicF8tYJbBBGCBhSqvwg9BPwocPx2kcN4LeiAUca4EAsc61 xIewDN8KOblyDQlVQIxDBwkP5R09TvVSh65dOwSGC0EYW6iQgey1rOSxossKh3fkyhOgI4CLDgo6 knG5U+1IsixHsmSZVMHQrWq3xuVGsIBDaBkAS199//UGWVyR0BUPOuc4gg496BSm1hRqFWiYYRA0 1htaZ2FYGG9TWDhCAwc8gcoKK4iAQyYGcAYjgGtYUVppQoQhxEGqAaAaHA1JNI5uI4zTjkYaccRb hpwZhkAVgAggxiMoDNdJgPAkko4du+xSTjntxAJmO2kRBoF222W3R1C6KLFHBwO8gwF5pUhQgSj7 TNLeJLIkM0kW8elwBAuGvEBGfOPUMg6AtA3IYWN9+WVAXfSIc06ljpDJloWLQUbmgWoV0tgUvV1n wAOAqSWDAiiUsQIqT1SQyTrWcbbAjGdwsEZpfdR02mluqBaAM6w9pNFDZ7142LEWZcTsOWmMdMAj Iv9IsINHuSTCRC4WQKcSFLgEkMECGpZpwB4PFVILM1aw6YEuQyQhwSXzlLcCMd3gQMGefd4hylRZ tJKFNduwwYYsua1DW1nDriXYYUvGRQ89kcxFjyP0FLbkX26NSthhGV4oqlqdvQVZYSAEsMIjZYhQ Q4twUFcYHHBYcSsaN96oggo5unGaQqWyNuqSmoxzllkN/bhAkOKAGQsCLLn0xLRDBGLBFBaY8oAF CJQDxSHPZpDGTh1nR3YheuTggRLo0lAGMTXUQN4lDrBcAxao3MuCDlyoJ0lWyVTAxj4sBAnCLcZN NKxhBhKmqTjoxOJgLBbDSKFfvXEsdOVKZviXhYf/FQiEGJe9/cUAaIDAGghwrHErDRxUUYXOQvjh RhU8h7HksQsbHcsCuSxgAfDAB7+0Xu1M4cyIzjiTDRRQnHNsYKaYYoAMI6gjkQXjalIILGUzk0Mt aOKRBCiPrAD3BRe8tCIWWMR7Sd3QPGLFEbDcMujgiC6wTkQOUWSqA22mQ0yLUGzaQbmOKQ5TMCJT Av2iOFMVSHfqAMRw3naGM6xBDwRqyMxulcE1VCEMnhDCr1CjglIpi1kBusXRJMI0pklINpF43IhG 9ABnLOAQE4BCWgKDgGwECAEjEIdrEJShnGTnAYVgRgdyUgsyvA0VxJCABN6BRRGgYIuWwcJwLoHF /0toYwXp6YYZCwck3RxtTJwyldCMKA56fCkW42gg5RrosVONykDHGtBYFnCLiIwDCDx4GwEaoAIo CGEtxNpDOdLRgHOIowEQWMCvFBKAKlhEUQhwIQzpyLRI0GMcsYhHH+qAygkcYpWHqMMUHLLJBzzh EQKwQGEegABxqGMdCPiL90Alll9WRxPpskJOXoDF8iizPO+wogS8uKIV2GIFXpQAGLAYRgz4Zyy4 8YgBXMihDnUMArAAJT3omKg72lFDEQTMBCV4GASIZVisWUDoRICFFVQqDDIIUUMeUKktnIMeDWCi EBaykBFgJGn90Y0FSDmXLeAClaiMQB1UmYEMPP+iEo8IAFo2aZFn0ZIzgRGHOZzBR8ecSXFkW0IH dEKCZSrTHnOSQA3U9zb41U1F+LTiJS4BBsPtQZ7rQBhFxPIov0yBckGKhWxi8aIlCU2ppnILqBA0 IO0wcTFc7Qut/PCEHcxhBpkgwQze8lGLhOEUMzgFHuoZhgAEaBVOjcXS7iIdRziiD36oQxoOMZJH PGIRAmgl7dwgGjeUA0DqSEdpzGEOfKxDD3BAaXUMsA4QrGIEaikL96qTHe4VIgbMMMQbqsmDS8Rr tSIQwRuo6VPVOrMGK3gDCnbwBo9MBJDrQFQtHDIuqcJoAWAaJdE0t7F3MlGFizFWAOEZ3AY+QAX/ YpjDGWgwgEwMIDFnWQAcznAKGtDgFC+TSC14CSDYjCAWYDlgpRAJBb4CCwAAUAEQyqGO/53FGQjI hTjsQBlzSIQ6ENSEAczRJdX5iDWVy84vYbEOVzyCJEOgZt2cKdudrohl+GTZBbzovjfQ5rc/W26p CtShkHEMAXQsC2I6xDC3PPedlnPgHS/X1U3qoRdw0IUu2LoArhoABGTgwBngEAc7RAAUKvht0oIE ZVJKpx0jmLKVpROkok5WD1xWKCMXoIc54MENShyBHlCnlj1sxAAyW4PM4LAKEHwsLeh6gS3cpyIU 2GKLOyiDF8dwAQkE2opYEMEKUsDnueFzDIVY/5Y8WbiwxUxQU72TSFsKzKkMbTW66iRphZpLrKSN oBznAMIa1hCPBcTFQ66wggwQFYYtAEIGgHyNetvrVCD0AQi8XgWvf92OVRxhHSPYMpxXsQ5TUUQG vVgDEFaxCplZAQ56QBhHFCyEU2d7Devo4BqEAARPCMAQtzV0h98wBBx8IRMp2IEidoAE3Coan29I wRsUIYK5aXnY1eYysf2DMBcay1hqqfQtNmfjTk91eyNSLqNy0cn0ktJLvFZJIPgSFxbHoh3roO8B FqHXKu8KF6epAgXqQIEApDwAz5oMDmxhC5KQpAICSMOzXLLFacLcFhP+ggBOi4IJpzvdAnhB0f8F QAExC6AC09TiDtKNBzzMYQ5pWPcQSDCEdg9h618wxBe+MAR857u1FxCBBlr7Bgdwee3VXkW1M1sL sozlf39hmGsigjGF29HhzT2LYvr+gFz885sGsIAF6LiAEvlBAIuogyMoQkdHqGARw5FAYVEJAJan 4QWA/etkam7zF+DgEQfYedC3KNjPU7h9rq0A0cUwhC7WdgfTbFWrJkzuN7zh6X9IQQVcj4IKvAAP acDDF3Cw9a2/ZPcpGMLXh4CEfO/AAdRXNNv1MOzeIqqohnMhOIM74KiqU3E4FHJD+tvJhwjouWgB ZCBwgYsIjPIcYRjrDGhQBSiAZCRcABAc6NH/BxrwDu5ADvJgCxUwYThwCCGRBjgwbg5oCDPngAKg HFKCgBVwAMlXAXrmgF8gBqzSWq41e2UwYbBXTW9TaHWDBbvndV+AB5lgCFnnbtTXWq6HBzRgfLo3 N7rHg083BDFob64lAlrGEVqWG+NwC701EZuhToCEdw8kY13VXLcAcWWRC7nAKKbydwjQDmGADkEW C2uAXZlQAAVAAlVgAL5QDjJQBeOAG+ggBMZwASFAgCLwCLbQDRP2CC9gc3ggcxXgEsgnJajwBlW3 gVuEgci3gTDXcziwAyriPu5jU1hgC6jwElhQCm8jhNTkWk/XglvXbpGoAQ7wBtbgice3A7jFnYOr 6Htet3W5xRH/sx02Nk6iokfvFGkeootYaBFXaBaLEXEGkAtl4UIWwVx+xzAGcF3ZNQDGoAg0cDi1 gFISMVlxsAt40AiVEC1chAo8l4CTUXwZKHNDEC1D8I0CMIi7p2dl8FqttQIoQBL4BEal8FM2VQOG VhkpwCo8WE2zhQU7gAJDsAPN126K8AYXoIKu5Xxi0G6qqHupGJA4EBAAOx== ------=_NextPart_01C9D87E.59029470 Content-Location: file:///C:/68E9C635/Sammans-2005-filer/image005.gif Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/gif R0lGODlhyACWAPcAADFKLGmUKrTJ23OKTY5vazNIWcrTdZWqbZOsUZFnUE9qSoqVTm95jEtrMsq5 kJCZrLnJjOnc0O3p2q+5y5ZkO7HNUFRJRk9sjpims/7+/ic1THSLbB1SpolWSXKOrc2rbKa1UnaG lMy5rUc3MquVjyIkJYauLkxYasrJh1RlcDU2NqyVcpaqjUREQ8rKmKLPLWVXRmGe5FhTRkRDN2hm VbrJd+3s6mtGN3d2ZrjJrs3a71dWWLq5iGdnZ7q6eNTpcCdrzRYXF6e5ZdnamI95gcvJqNfojZiv zKi4dnp4eqmpd4iKl9zYy9fp9MvZhdzb2hghI9DxTbrJZrq5l2R1MnZoVoWGiNjMqaWpZdjahnhU Rqasutvp0lVGN9nLudrZqdrZumZYVcrJudfosenWuFqGrbmKU6iqqai4h7u6vEBYNsrYmJmaYq1z QdjLmCY1InVoZpiYm8XJylN3ori6ZYaZYrqqh2VkR7eqd865xndYVkVWRXh2V2ZGQrm4qYaIYqip mTM1J6mqh2J3RN3Myvj48MbZUGR2Vvju56m2uiUoMJmIiJmZdmZpeKJ1b6rIYycyNoeVm6i4l4aH d8rYqWZ2ZpmYh2hZZnhIQaybpMjM2kZTWbqpqYiYd7qqmCEsGEdJT2V0e6vHeMSSkZO17Ovt+b7Z ZVZVN77ZeOj6cufttsnZuMrY25nCRhgYIYeXiMfsNNfMh045P5iIZOz4/HlmR3h6Q+345puHd6u4 qXyjRpqKmcvYyuvd4DYoJj9YJuXxkxkiGGl6pVuCRejZmbeqZURwHbyruVVJU82cqai+6XmksD5b gHdpdolfY+TRdsNrR7nkR5vBbH2iaj9GKeP8Uvjv+RW1kN/N2YWeyBc8fUB40mdKU9ScPFRWJzQp MqVVUeK3uB6ReT1VF12BkV6Cb63XYgXInMTnZ3kyMoyh4cLmiJ/CjH1KUkFiqbAuRyMYGKJhaDqB 4MJ7PuK4kVg7LyEYIYbG/ZrApcpCSmhgi96PkDnnzn+igF1kIqGTvSH/C01TT0ZGSUNFOS4wFwAA AAttc09QTVNPRkZJQ0U5LjBCPKT1ACH/C01TT0ZGSUNFOS4wGAAAAAxjbVBQSkNtcDA3MTIAAAAD SABzvAAsAAAAAMgAlgAACP8AVQDYtAfAITUA1LQqZ6xBwUNH+rHQpYCcgHXrDrTSVe5VDiRrIOQo 4oLGFV0mnLhxMmTImDFDvnwZEsvIkCwxiQ254sYIChSmhphyYuSHEVROnBhA+sPA0R9SaqBqaiCp kTWipD0SIgUVClRSsvyYuu7R1CwGpGx1kgWFFClCRIla8OdApwYbcqBBwYZVtgKbyggTXGaO4cOI LzC7cKGM48JlmM1xjNgw4znkyjErsJkc48eHyywTvcxzIlql3gBQrUaNCjUKhg0rF6qFCgW/fqmh lWFDxQ3DNrAbxGOIzZZ/Tg1BscYWzaPMW+I0kmUNUSdrbOLEicqIE1QG0Jn/qiEKHbof6IiOgfDd SQ32BsbXmG+ghgsDsYCFjJXWAAIQPmBhQBZOxCLEI3UMYwoIYCGwwAEH1AGBLQ6Kogsly3hwwmAe PAZaZYwp5qFjn3kYGjkpbHLBHMxsVsCKy4wWw4jL9BMji5wFAsBqABQAW2zMKLCHa4cogFA/cvRT yRlbKKDABp0UopdxRtxRgxMoDLHAcroEEMAAutRgnBPrFLXOD2wNYZ0LQxC1DlpOoAMBD2iNxVZI ENTgXRaxoGJKVUtBIAoE4BkhaFtSYGnAM3QgQYcBBviAxADD1ODDAkIgMIAQQuBRw4NIYDEALx4w Q04ZHgiTKmHCCGMYOZYx/8bMiGWsOKJhZaS4mGGbbYZZGTHI6GGM+CxTTgEFaKAaABuEsKMKDWwS yhEKrHbEEQU1UI4CDeiiyzBOopCUfQPcsYYbA7CwQQMDUBFLmmIZsAZSX2SBzjqmWEfdd0j9SZQB j9BRgwEoiCKVmEiwlZQUuiCASqgIhFrHAQtgIUonCwwzwADzCQHBxAcgwAICbFCIhA94HOCCEFhg MUwWQrAhxBPKXKDBMtl4kLNgHqw6mKuwznEBOR126NishSGWQgEgcsbZZDQ+FqNjBUACiSLPZogQ AA2kgAE5O1LjZANkp/BKJxAEpwAjxLxL4B0OEDxAP8bI9ktLqMwnBQRVrf/xxTpK1fcSWwSbIoUP SxkgihBIcCoECJxiCV5Tmi7wpxRspBwhhNMMs8Ag5WyAwAEb1LExAtIMMgAbfHQCIRpIuOEDHQsM 4AMKCxTTBAaTCXNqq471HHzRqKraM87Hc9jz8ilMVlmLyIZGq2MxLpNCCYpgvaNBDfzyRguHDINQ IDoC8AsATibUTyRxMOJFm0OUSyBRdAxjTEPGIM4fCpC6N4QolHhLffIkl0RlwQg1EIIpPraBQehC LzVAwMQMVoGoHIAPC6hB4xSHgAA0DAQbG4QCBmGLYVDBFguYRpFg08BB/KEOaDjANP5Qwk35IBZI wMMRcgY8wSRGaCEK0WL/gijEIFrmVcNbns5ypkQlOuYI+DiCY4Rxge3toQ4NAIAKQmDCgiCkNToa mxoaoIBO5EAMLXEC3FDgguw8ggr3owIVfrKcNaBgYBAYwgEC5wMpIAECSKgB4B6BhBWwYXSDaMAg BkGJMYhiUqurA+roECA8jA4CEMgUAobBsgH8wUkbWAAVameLPwxghKdQwAvRAIEBdAINgFjkBiLE BiSQIRvZCB7wXAXEWAlNaItpkTBbpJhhGjOYslrRik5FNFQtL0PP9ECMqGG+BpjwDdQIgDG2t6M3 vGEPBWFAJHakhiZ0Qgyq8Acf3EAM5sQCBULwkpcO4AbZ/cRSUnECBMZQ/xX3PMIHFTDHGoSgQSQc YAqCWAANkICGaUxjFRAYBMgGkVAICSxTrZiGEAYgDRAUgw4xY8QjBlE7JHyADXc4xCgVoItpDGAS GxgAEuqABbqc8heewIYAJnCEB2TjAQ/wQCRS1SpfKpOIiikmMZV6TGOeoKlQHSb5fgHHXwRiHMNY jTdV480ZaDESAkgBQuRgCZjyAScooNMQ3FADE7gVAV9wQRYGRqA1HNAJUviCUShhikAiwCwJPEDL OoGFAzCiDkiQzTRygAAsgKAOgzjEIIbxBx9wSjYbE4IuYvEMNmDBs+ZQgKhEwYMDqM6Bd6hDHQ7B hzropRPl0NgpAYCNcP/sFAMYGKoHQrDbEIRAGCEgR6uGu6JYIbWYsopqVJ/K3BM8lRmb2AQzTgCA GewhESxQgAp6QI4jhGJ7rdkBV/eAD1IcIRJcYAEMeOAGVRCoDixghAt8wAYsUcKtATBBAN5THbxK o7GNI6QQVGuEKCCBDaYQgg8wqQTgNOSwjwvAJiH7ygN4qqYjHEBjpWA6BAhhHSAwhyQ3RpdDDGAD hwilNTfgm4McAn2D0MQDMNDb3Qo1uED9LTkY4FsG+M63IWDAHFLADB/7OBRLU9Fxk6rcqHKGGQBI AQNIsYw9QCIEGBCAAELwhkCogBqv+MRWybEBAWhCDntAwRfA0DYU1IH/vHigxAIqoIppeDC/JkAA e5zggwPkAEKh+uwBhnEArRhUCIJVgqQkkUhr/qGmX7LFAJQgIcEWo6VqmOwwUIgCH2zKHLpA0AIk 3a5FSlQJg9iDk055Shf/YQLB5TE5yBFkcoQiFORYAgaC7OPfBnm35Kha1YIbglAgC9e2tjUDQsGA oTkbesxIAWOknVwiH5MaF1DGPcoBgEAcYQKsEEA5IKECFShDAIlQwy+yqIYN9MMSkrgCTNYQi1hk 4QCJWIULOjENJWTHFLdIBAYSAYgkxIEERZCDGM4QBxZMwQ4RGoAtBgEBXQxgEIzAAgtMN4xDXFEJ s2DDxRfgrQWwgB0n/z7Axv6Aiz/8gQ2S9EEdRDEMTbHB4qZMwticJKQx4qYcKb54CFLAWwb0NhI7 bjYDliEMBhhdVU33AANSoAEVFEAFJyiHBsi9dSh4XRFQKMAJUiDtsS9NEVYrwK3XzoCkO13WTgfA CWIwIwC0QAcZkHEIdDSDbyvgDQ3wErgO8YQvxOIKxHDDTVCQBRYIQBC2mIIfGCEGJejlAH4ARBzE 4PBcFGFOgJB8J+IQBxzgAA1KYANdamBKPgwANnVghB1EbouWbYCVq5BEHWrABgXcAQd8wEIxlIBC NhBSGhsj8R024A3fJ3JIDTjFF2MzgEMkARTINvKyd8vsB/jWA6+aA/+yhX21HvTAaiVIv9dL4HWr QUIDgLE6JLwOhRZEm+wXSMHa97928wGgRb9ADUmQDUegDJGgGuPwAgGwB4fAAsPQUiLECvQGE/b2 TmklCDhgBYzAAqADCGcACy8gDaIgT4CgeX7gAlMgeYKAAX6QA1NQBJaASRBwAELwBwuganfACEoA YTUwShOzBjWwCrcgKKEyABMzU5qiAGjQMAgwQjCHAxvzLQOwBzJwBzTAc6omWgbwDt9Abu+HLCew CdKGY7vmAZ4xbaFwAoDRAvCnhlWnAhpQdVazde9Hh+73fnAYh3qILHzYh2J3AjPQGroxAyqAAcpw XiEgZgHwAi+gAJX/MAy6wWIb8ARr8AiQUgNNsQZrIAZTUAkbEACyMQydgAEVIA1xkAuSMAwexAl+ wAMOwAM+UAOwJAgukAMuYAeUsAZXsAaqtWmHcAqMMAV/gAcWA3NsIDMosAqrQAmUIDGUFiEggAAI gAajc3EYtDF8wAdsUDqRVSRComo0MAhIIApcGIflxnXIsgm+RWOhcAGbkI4X0I7RtQkqsAMtYDXZ gz3Ykz382AL7CAVoF5B3OJADqYct0ALSdT6BsAuJcAQMAADBYAwv4FbjYBAAIHCVoAasUATFUANK YAerMAUikAMkeQAmwIgHgAad8AolmAtIEA3o4HBTIAaCMAsooASA/8BKPFAEgDAJljAFLHAAupBJ EXIHj+ZZdvBo7JAnpYUGObAKmjgFmDQEdKAEWPAHBpCSeYIEoMYIPrACVzkJSuByC1AklnAIPXAI dUBpdQAOsqCHcGgbPQIKtDZ/QQAFrnCXAAl/VacI4AQJgfAGAulN/Fhub3A1ivAG36AI+8iPgvkJ UKCP7AeQ2AMJCMkM7lAQKrALA5cEb/AJ46BNxrAsLaBl2yIHReAAbsADEOACmOQCPMACnIAG5iAK fiAJYvAE1oBdgCAN5pAJVsAFReAHliAIjJAGU3AAbDAFP8mKnNAJSNBIjTMACzAJL6cEeHCM7MAI xokGjJADrXkLq/+ABitTDHXwBz8wHzVgCkZwcbNQA5+1Ai9USuWyB50wCBswjIwAArPQU1LXbPlH ZM7FAD0QDK4QDPaAoEGwoFBQbmjXhYLJmBHaj2GgAjMQoZ/wCaCAPZ+gCGI2oROKdpBwmIL5GrEx DOAUBxhgJDyCVdsEAGeAA1omADrAAubwCNIgBrYIAWgwCA2hLjzACVPADpIgCZMgBoAAb5zoBzjJ A0rAAnYwBR7plCjACZ6AUFkwBXEgCJ7QjKnnpJkze0rQaTkACH/ACA5QBDzACH9gSI2DOAiADuxg DhUgHn9gCUqgBCvgCcc4CbPACK2jknzgIHXABkg2j6EQXWaXAir/8A1QAA8LqghwqAKgEAa+MAMn oBhk1yJP9Y58yIZw6H7ppwLBkH6myo+B4Av56JiJiTVqMCR78ApqcAgv5n+/YAI5cEqdkAuRwAqs gA/skF9eAkAuUAOUQCnGoACHwAN24Ae5EF8/uaRiIAKeIAhogAc8MA0QQIw5wANowAMvWARFMASS N61iwA4ugAd5ugIO4ANKIAg+gACS0KYrMAUkMAVsygg6WFiPZBaiYA4/YApsUAxYgAcrYAcLkDm1 NAko8wetNWp8EG7XggFb4AFL4HSNcAKKsJhBUALfcHWUeo+gQKmAsQlh6FzPlQIDSmQqywxxKHbJ ApcqQG4WAAkl/xAIHrqq2ONzQ2YFL/YGsKEGb6ACezADSfAKLJALuXA/wJoIkjAN/VAO0LkGUuol XiAGniCuKFCtfjAFLoAGrWAOJOAJEIACbuAAJoAKgqAERXAut1MEkucHXiACaUC3fuAHYuAALuAA 2PmVK7ACXDoKnmAHs2BILscGbvpHWuEUPyAKfOsDDmAHkesAgrACJDALdcADnkACLzcLC9AO6QCq exAGtmGh/ugLkAkK5FYAyKC6KtACoAAFm9AzkbAMSxAJSxBcSEZ2oLAJlwCXdPiyBbAHO+BcPfCO YShdYdiyCsACkdAPg+CAqvEHgHAK5KMCG2AFaCAJwOFWLIAPLP9gI574CkrwR04gYZQABjzgAm37 kyRBCdPAiLzHHMWqMj8Bm06KAkUgBuIKBiJ5BWAgByIgBlbaru6qroVLApKLC7MAubMwC3YAuC1j UFIwFELgBA7At3SAB+7qA1PgCSugBBnkAHhgB3ZAjETQB5sAu6QLCjPwwjNQAr5QAq9rjjsws5ZZ oRy6uthXCdKGa7wlVEN1AZCwW82WApcghvYIu3HIhi8LCqCALF6FvTmgBlSwIzGkBpAwAjDFAkjA CAPQOa/EAqgHAMbgWjM4DRPDHEA5DbogDXagCjkgCSfJiGtAEjWAAo+CCmBgRy7gAlfAAz/xglfw x37gCX4gArn/4AdXIAIDrJrq6rCjQLi4wAZ6igsOgAJpigRTYDFY4ACigAUogHgogAc3WcJK4An0 IAiWorc+IAKWkAJWYAE7MLo0UKEzcJAyjHU9AAdmlggTALtQ3AIjYAE0rAIaWgLGfLMtkD2BgJiM OQLB8AZQEAgwEAwHeRvHq39ATHoZkg0vvAOAcAANsSOA1G3N2w9o41KDMAlT0An4IAkTYQKqyA7S MCkRUgedo4omgIKPwIgvYA7SgApTwEpjekdrMF9uEAuQ6wZIIAhF4AmmLAiAcMi1eAUO4AkiwAng KgJTgJ0fYEiD6wL0ILk8AIuC0DhYwAME5QPFka4PbQdOCrll/6vJgOQCntADjdC7MgAKt9wCFtAC M2APudwIzXAGOqADKRAJIZAE5Aa7M/ANgZB+FsANMawItoE9KqCqgfAN3xDDIwCYM+ALkDADgXAH 0gwD3xAMXqcFiwkKVUcNMpADlCBH24QGaDC0f9AleMZQcKAAEiAJ7HAAEIAVKJFnCjCOWvEC7JAD uVDYmIQKISEFglU7j0RQqtmuefwTV3AFFmgEgiwCV1AE9eQGXkAGgAwGhMAFZFAE9AAGaWq2saCa WbsGktAJeboXXzDKQwAGLuAGEOAAcfW2sO0ClIC/kwAH0WUBVQAKQA0KFtCoMrADOxAHcJAIZzAH rpAI2TCyyP9Q1jKsCDMwAjTADTKgAlVgAacAAyNgqlH9DRYw3ipgzV0wtNRQC12gArKgAuk3wxbQ 3tRADXuQC0+QC3ugSKtFPvYjTwFwUJbwB2Y0jTP4X7rwAg2EBCcjCRDwBBlgAzyACtIggmvQFY0j DXWAD/1gAq0wBA5QA/xRIPW2VgvNP/jhBjNxtsRABjxxBV/AExnNBWDAExBQT47stYDsACfIvgPs BZP7cF4w2o8MBpzgBV5QBJSAC3AABztwCXBAyz0AAzsQBiOgBy3QCEmQBGdgCTrwAJogAFsHCtnz mCXQAl1AiPE951WgApH5DSMw1TJAiOJtAV3wCd+gAjIAAzL/QMwNag/KzN/V1QKFkAGVUAkK4LmH EJjjcD+j+QtIsINK8B/vrBsRsiCnYAvT0AoYrkFY4GBeol8IYDARBJ0QoBbEoKZtggKx4AadputK sNC5niVrReP8U7DEoLd2UAQYfbaN7MgiIK5F4AVpIAZiIAeEIAaEUO2EEAERkO290AtM8AQSYAPi /u29kAk0sAkEcAcE8AdJAAdfXgtJ/DVLsAuTgAFxMAE6ANfIYMzfkH7FTMzf3QJEQMMj4I/63QX2 UG6+oAKnoAIVqgLp7gwqMALw0AL14LGO+sJq0AJysAEJsQeToMZfpulYxQJrgAVT4AbTwL1GogYs gAV9pgC2/xAArcAONYAOovAHCKBfDeNWeZYlG3XPNSDIK+CKy9EWdvROm+0GPJEFbSTIbhDkWXsF 9JDBYvDkQU7lWu8FTMAE3h4B3R4BTKDtZBABEiABESDuNgDuam8DXX/2PbADOEADdF8F0z0DWoAM PTABfK+iaXAG2H0CsMsNiuALilnw5eaPOOCPgWABOKsCgi6pZn0HM0AD5z0Dd4DoXdDestAHW409 X21dOjKzLXAKG3AGaAYAwZEL/zUMINAJbPC1AwAAQFcOdWAIrXAHlBIA/SAN7OAEfwA7QlC+ayAN URAF5tDpGB7KWCACJJBW9aF4RaAEhOIDV9CaSvDbKAABSv9ABkwABmDw/UUgAlTOBF4ABhHw7GAv Ab0A9kzgCdouAYjQ/oiA9ohg9vUvAVxw9vJvA7eA9gAhwUYhG4uq4AjjDM6KhMiWTEiTZkmiI0cY wDjRQhY3FW9ahPEoI4wKGjJAyRgRSEYgkjNmqECXytuMMF26jFgAAgQWCzadBZI1YoYiagCMgkoT R4WaAQPKKdhTR9qAAFV1McJyAMuAXwrUbHiFBd0kEbqkmZgWIocNG4+EMBKCZAosWAZQoOm3gQUS RnZmFXFhQJSbIS4ciEIAYc2XKS58rLmr5AolMJSvhCvCxEsEEREIufDCJMITzl6eeAEj+gkTQhFc uxYowVr/IQkCbdSOgOgWW0S9/BCpQoBIDzgEwlgRkGYCBgxnBCxRwYAbN2TfZlzSo6JFCziQVFRx OcL6iC4WTs2QYc4QtxkwZFiYcadVKhA0LFQhoiK7BUVvALx5Y49XJtljADYGUWSGKZAYQIgDzgoA hQUPQKCBrowxphVdWBiEDyUOMKafSh55BAElFhACjQNciKYGTyLIoJ8BZmEDiQV8wMMBPFCQQggh HgEBAReUwKOGGnhAAQIXKHHBBR6cLAIMLwgpoojNYonAgc08YyJHCfzopRcJPJuSkCm5XI2JJ8Ts 5QlCnuBizSeekKBNJsTIpIoqdknEikSUWeKBRNQpQJ9v/2RRYQRkdjhhk0v2QMY7ZFSABJQWNHAG GWTgsJQPc4LjY4c7TjnFlgoGgQEGPfqQJcFW/wtwj0ACUaATPjb4ZAYIeKgDCSykacUEEVDwtQ4q /mhAF11M0KUORpBA45EFBtggSTTYEGKAUiQQBAkf7HDABkkOWKAOH8y1Aw8eHPABBBJ9pMMNHoxE Aold3YBACQd4KMKNLMm4QowrXPjiCy+ucE00JezwLLXVCDGTDIhZS7NiNZlgos3VIsCYtF5syMOZ OCbYBDkMNNGBFA92aEEFFSyQZZMCQFkUFEggkUEFRVToowQ9ZJmBGwAGuEMXGAjgA5lDEOBmgEEs 0AOUS//CAEURjRRRA4BTlOhkVhyUqEMB9HhgAw080BDFCR+mQAMNBNiwhY8V/jDhhQDQwUJfHm0x oAYl7E2EBVZ4EcQOH9hQgpGylVCCjRrsQAFJFHygAwUfsaCDDiEQwELxWXyQtwgeZrFjCAhI8GQK L9ZVct2Di3CgXyOiUOUJIwxggowte+EYkTEluIIJMIo4LU6MmeCCY9PmZGKRTeLIBgMddNBEk0S2 0KDlQ0uApIVKtdt5hhFagAHmPvQY4Q7xDLFliirCmKELpgZoAKURuOlDkW9K2FmNGSxgBAuooZJD /EEB1LhDEexQBwSsoklOSIECWCAJJQyAEZP4VSuoEA3/U9TBXVJwnCVcYAIT5KAc/SjHCjyhClEg QQyCOIAl2IAFN/hACo+QwuF2ggUH4aEYQqAcG2bIg3wxgnORE0KOcHEFJa0Bdg5wgQi8oIR1rcEU qLgCu8ggxY65yQZcsEEEQiOBOY1GAlzQ2Jw2wzwSXCIOR1CGACZwiYecARKywCMMSqCCl8jCFyrg 3gzg0IUq9CEMsjjkHYJSgRvxAQYzuMEdENAKGbBqI+34hv4sAIkGzOAUDlDCGz7hHzXsQQFJEIQg XHAFXjzBGpoAgBpkOYg7CBEBVGDDIaZBP2MEQBcH0EUFHEcHBBjDBMNghBKiUAFYRAMLxeADG3Lw NiWs/8CHQlgAFlCQjBUkEQEIwAMJEIeEWfgKhGzAgx3+gAckOAYFlNiVHYhYhFuAwQdYQQAIfMCD LJaJEGT8WGsg9gSCcCE2AkEEW2yQ0Nv0ogo72MIWIkEObsShETsABc++UUkuJNQaNvhYmMrYC4xx TDRpAIEQYFAFPdzhDjB4QSvKM51VlWCP3/hGA0CxBz8c4BOj9A8ArJAGDMDlEexAgDRy0IBYAoAN fHABFqzJBgVgaBhVHcYwTCAtU2xuGK14gS5cYAgjoOIRWMACH/J2AFvkbQU+WIEU7LCCUawAAXQo Bh5yNAAfHI4OWKgXGwShBFuwwQEO+IADvrCvbyGBB/9oKAISaiAENtDBBw6YAhMcIAIzHe8J2JjT murUpjbZhi2yuc1ALgGHJDBnAsfYwglgoIKNqKALMmALnRR6m9oAlAkNDVNWbKEHPdSCB38AwSC6 gMgEiOAYS7BEEnAAB6gogKk/lQEj+FDKQzBCEmZ5xAEgcAASBkAaK8gJGhRQiT3EshxDwpAuwCqE VoBAChDwQw18UAwjTAEMBIPALAArCDw4zgDFoKIPKFGHpkBgCj5QAirWsALAau6viVuXPPc1QyLN ELAHKAYP8CAIRmjOh5dFGJPQKBobYKwXIvitmrwAxjn1AhtMAIYYJUCIS/yBDT1IARyQwR1Z6OEm Mij/QiFKwQUwGJQtYmJCK21ACTD2lgk8gAEfqFGLOwihC30YgSxy4DsbPOGLbIHKHewwgDeoRBBo 2ENUDsCGJmFGGkggoS74woZhlGMDlYgDLwpYg2JiyBi6EAWQjgQYLPDACCgARBF6QQkUFOMAZsNC NHK4risUWAkQEEKCa+CCdNWgGEhQAhbeliMc7UsJm9MRqnmwEwjzIAIuWAAb5toYMAhiCkz2Qm3E kBpLIC80YKhNmUHai1RIiRe8sMQycUCD7MiABmHQQqJwIAkWYEAQ5jBFDSixDj/4IQcQkIMcvmCE J7TyyifiQyBqUYtijOAGfSACbT6WgyFIoBTWGIAM//ZwABA0QAV38IEgqDEDPtjLBWDggR0ocQCj bIANfziFFFqBoXLI4RGoYMMth3GAGrzABFyIQh14UAFzWGIRhBDBaneQBE6kwQZTWMAB6IAEIYDA DQ64wqhXQCQerMAApnBCFnxgAAP4IBmYi8U9DVCBtKUUAg6AwOGmwIPLKsEHKMCDPg+79MtCAHZX QIHlvt4kByTp6oAABAkY8YEKTB0Bj6iGKUzBhz8koAqHKEkfZMCHPZwnDGGoAgSMUAFTSFIKdQDs D1qBAENgIQt9qIUt5o0AzbMBBlqohx7aQIRJQIAOPPBDGjqx3kEc4hAz2MMjKkCNPdyhKYfgRA2Q YP+HkA/jFRAolShaEQBjNGADPAfBAuzgdTxM0hwImIQceMECK6COE2c4AxzicIaMRQALIDgAEkjk BjtMYVd/WAEOeKAEYBhCFRCoxg9q8H0EIAEFK6BDBRhp1kdAgEc9SjvN8QHDcAAD2JGf2yw3cAMw yCJKyzo3sIvJQQEXgABB4IGt+wApyIJWOABTAIYfAIE/4INZ4AO+6wMtoIHtgoEWqIVXQAIpkAb9 MgI8UIUcwgJTaAVDiAIhMAQC+INpmbfki4VaaAdn0AI2AD2XqgIZwAGosIADOAD/aQEqeAEAuAMF 4AIIiIYAmAYq2JzEqANeCIABOIA6MAHiGwY6GID/x8oNEmIHdqiEOBQRjAoDGWgBUOiBHUgBUJiB RkiCOOiFDUgCyIOAAuscNlg6HnQCOsgCOtA7IIK8R8CDpnMDF0ABVDCCNcg6EKgB/aucVhCCJkES A4g6BeQCN7gCNwgHF6hEwlgsPPCBCKiBKyiCK/iCIRgCYlCCH0AAcKsAEMADF6AHBzACRhCEFWCE HsCBSbCmWEiDFWCgK9I/Gjk6ncinuyKBWeAcAtADWzCDFWiHPugCdNICPbiBTCAuGBgGNZABBNAF alCBX6CCAKCGUHiFHDiArHJHVHiQGoAADBgAWzgXDCEhEiuCAZAAMPhFBJgGBbCuPxgy8PkGl8mo /zucuWbIhD8AhBuJHEJLIjBAhWiogDXwgRs0hwoALB5AEQjgxAlEASewRMg4NSGQAvt6BANwAVGQ gslxgBpAgS8ggyZJRVZ0ANNBu8OCOID5rzXIgiGYgiwAgQpwAE8QsVgAJScQgcBwAj/IhCmwg6N7 BLWJylSogEcohj8wgHcJAJqkA1yYBRrBBWeYhQTgBGe4gcwzgw5QlTiQhS6gATU4iQXQhV9QgT1o gGFQAWrQBSoIlgMQBVEAgWG4hSYohzoIABPgvD+gggLTEAYBgSgwBFOgggVABVNAgD2gFEWAhP3x DkXQAIrEqCSwBCSJBSyYP5p0kHmRgt2MAhDCnP/GwQJQqwFRMAAhWIM1qAEpmCw88ASdKAYpqAAh 0L+7SjsnqJIpYBc3qEUwaIwHEgUScwHsFAG0M048iKYVcAQ7iIVYcAIUOIAp+AF0QAV0QAGfzIJU pAO4WYDMKYZs8oG7WgAasYX+3JFZWIEDXQEC8AIccIQVwIUVYIO3JAI4wAE+OIUW2AGqWLgZmMdA OIUBMCZpgIDHbIUBwABeUAAEqIqqYIRB+AIIQEPIA4FUMIRscgJTOISIdBmbopSJ1IDuKQAMJQAx qAED+MS6EwJzmKy7MgBYAAFfcccIhQD9EgJVGIM1uB1TqIC7ogNdEAI6qAEQICad+DojWRtL9En/ KAIMCpwCLOir2PEB0nEBPBiAR1iBOzADOpABXAjTddCvdYgCdJAGDcwCu2C0P/CGaLKFBcClAnvL LPuDRT2sFdCRdDIs0hkFS8UDXCABErCDSqACgWOwTpqBplCBoUGAcjABkkOqYZAGNlgARqgDY3BI BTiAAFiAAGgFAyhR+hkEWh2GALAUFdAARVBNY70ZnLoZFdiBHYCDP/iBLMihGhiDCqiBRxCFr8MD Q9BBJZiE/9w5LHhMKfgBu3CC29lNA8gCboVONiiGIPmAr/uCGqADUeyrJ8k6H0C1VPMEPIAACOgE SqCEgBGDO5iEcCCBzgCpJ3ABKYgGWDCBWfiD/2mYBnaQBBQoAk8gAR/DlitYl6EzUFzggyoYgD/w hBWYq3SaQHq4ApalA3Y5rCnwhMGyBetqgDog1QHQhUBQA1sYAMtsAFGYBgZZVV0ohvZSgxQwWCRI NHSA0cP0BzYwtADQjpZpzWNVTUjYGQ0AhZn7g1SIghqAQCdwi1YwhzFwWiWohgObhWJAAFT4V1GQ BgNI1x/YzXCj26ljVxRwgNNLOzeoT0uc0qZrEiXpESzAhVH4tBzwgi/gAUDoBCXgAz+QgAywXMuN gCswPyPgAT64AzRYhX7IAVqskmC0xAyQAAcgPwewJhIQBLljnA/QqxVYF8SCosPKET94Ih4YhP84 c8isoQZboAIVaAAqQIA6CAFrwAc5qIoGOATV/QUA+AU0oALGPIAMSAMWQIABoIIKkIIbLYI6AAVQ yB6XUYGJdBmcchkNmIEWoDlD+AEUGIKuagUSARIpQIBQwwJ6MFIwrV9doNtn0EADiMq+8YEKyKvK kYLKQQEFVCw3iAUIhIz8/ToiSs4VcIFZUIJp4IJbyIBbWANRuIJCKIQMKAQzGaPc4AIuyIUDWGEu WAUWqBIXiJIvWANcfDQe+AIwOCwRuE7zcwD1/LpYADtwIQQFvIIk3hEHGASj+AWm+gWmoAIPHQYE GAYrSLdcCICb5RcX8AetegTi+4VhwN5bHU3/E7ihFzCHQahI7TjfPboZrSVW7TiJRZCCZyBOVEgq EGiFKKADjcsnUcCDeE2S+vs6+3oGpls6U6CDsIsFPFjPD7g6N/gCYsCDVHSDH3iGovxSDQQDCLCD BUCBNTgFLsiBVbiFQhgDA/iCMekFRMgAJsgET9iM2igEVZCmW6CENZg+dliDJVmDKwAD7mwSGlag wxIDMfCDKdg6TwhivtUrcPECB6AHL6hFcHGBX9iDHRiEALiDwqMGKqCGU3BHX6qKNxwAub1MBKgG XhqGsNIFXxqG8GKgZTGFWdiOlknfTKIU73AZfW4GK+gbVKhJ+/pP/YtOt5icr1sDaZiGrWOX/yxY V4lGVxcYg2gwhFigAwOQFxdYAU5cAzywBE8ADINxgY3OAifwhCv4AyH4gWqAhXaeBSOQABLOgF44 hkwABE4ggTvJBIghhELwA068VoQk0h/IhCcBDc2Ygn75gBUwg2Koxa0rgnLDLGH2A06YgjMABD8Q BMZdhCIQAwAwpQYYAH9ogVNogANKURYgvuJDADQYhmkoZ10wBAx4hWANFl9qgD1YgFZAAm6tgB+o hRYI0te8mZ3RmYn8htfM52ZwAqelA53Ivw/IQMw0hC9QBSeQAiIagGnIAUp4qysdXCNQjxzgBf3j EVNoklhYA8oim78Yg0dYB5hEp8+oBTbYlf8oqIYA+CYpqI1y44VY9oRFsIQ46OpMGA1A+KepowMT WIBCEIMaycZG4wI5yErsxIKoLgbS9YMtuoLxdAIw0N2YnZw7EYMpyIE4o4ENoIIuiLMGuINxVlFl EYI6YAHrMoFWGAME6AcEyIUNMIZf+AXiOwQAUIAUGIAcfIEFQIAOGLLtMF+c0p9krVo6RgLv3c9u INcFqIEp4AU5WAezfYYsaDtdGIB+kISHu4UVpgUJoAQpMITxMgC1mVIn2GEwIAQpMIX/SgMxmFJD qABmpgReWDJPIIBVWAULMmHRiK4kSIJJKLY8WIQkGCpASAMiwAEv8IJvqgA6yLoh4IEhQAH/tDMd w5gcO0gdO1gFKfECP8gi1a0GFLDmK7gsPGAEixaERyiCWPlZT6q9Q4gzJZgCNgCAYRiEDQCABiAh fMAHh9YFBRiGAVeDrmAvBWCHF2jwBSiGDgiDTaAUNz5fRWCJEmAJfd4EZJiCTuwGWDAEkzuAHFiD W4AABIBhwjCAZxiAuUYFi/7gVRgDJpm6CtAFACSitOMBJpCDNt3JNciFkWYDEMiCH1gDFxYDCMOB AUCDNSEEMeCEZuCEOCCAJIADK2iGS9iBHoiDZvjDMAAEMUCrbCrLnRyYyVIC5JSCWPgAFPBhF0jm hyMDwP1JJxAFCizzA7WEKfCD5nQAtPbr/wDwBwuwgEE4hR14BERflhU9w2PqCgUI465ogHF4gwaQ JTUwh2iA7mpYABOgAKox34zSGVIndfTV5xbIBEoAAei2BQQwgS2FADQAgQBAHv6GgGnIFmk4yS2d BnTw3h8IbBBAAxG1hZ1vBZ1kgSjiBQe4hUmYBFv4g3CwAyz4A65vm+1lhNr4LIvCgSiHA4zSw0bY hGbFKPedhB6whAVYgIKmbDYwhZSOgCIwcSRhglVQDAa0RFTk2ytAgno9LCFygPSGAEAwBRQYBIGj ggE4hThbANqzkAZQAtcTguJDQ4echvwuB3Ioh3JgBtRPfVHApssMAAbliHzWZ18w1kDQn/9/1udJ 8AIGchqIf+7RtIUIoRBKEIUpRTQYdEf5MgFTQIdHaIUF1q7NoZC20UlPoAQ6GAtZrQMCEHtL4INJ KAI+qIM6+FwmiIMniAN074E8HN8dWJRm7dohkwE4oIEkUAKdsC9ioskacAIDAAhKX/AoMSAkRw0W osAUccDDBQQILuzwULICFxZbZuh5cVFEkAE8e9TsGVCH5KkB1EZSaTBsgCQAOwAYe6OGAxAgHHbi 7KmTg4ZKVO54CueHCAE43MLs2NFChaISkFR8K6HiaYuscbwcmDag3IAGVPyxaUXFVioEJqIsCAAC ga5WCFrpkvJIlBRT5hCAELLgWQVbhh7/1ZD2hwgeEJ5EuCAhCokoaTWEkEjWSUEDBSYGnClCZEej FDsu9eiBzAKyHUl6tEgtIyuNMH6wvKUDooIUOkKEtHLBg0cxAzUeVzDxorhxE3amODGFx7cPgo66 FauhpA4dNTJkUFPwC0ClPQBa7Pml5s2AAAoUAPgVwBjP+D55aktBJFk4egT2V0ngDE4YyED1zTdU KfJNVi2AAkoSBwyzygARDkPFL1RUQMUCFQQQAAILgECHLghMwyECj7QiDRpKSCONLgMsQMdmhphj YgMwyMBIHQd0goA0QujIgxDJeHJIA6dg1t0kSejRQwqbnNBMKJeEIWUzSaCWWgsW7ACK/xiCFOPh W1IogcUjhNWABQKxQDBZVxAIweEwATCiRBF2oODCFHbgwUMRs3xAhxJCoENNIC1Qo4YaFnBDkgJq tDfOOG98BwAADdzU0046/aSTOydA0gwBzmhRhTP7EeAfDmGAUo8FFsiiAqxXZRXGl7+M0wkaGwyz ARoHDNJAAwcg8EIAdYDQSXq6mCDNAkKYEAAlTkhjglogLLCAEgcwgoUldQzQCQt/YHHHHmewQAAu sxiygA0sDHIHNcZQOokjjhDQjB56YIKJM/nqocUlAFogAzJZtmAJI2eZoIQgOfzxIgqxoOADEoyw 4cMCVOjSSR0bbMACC5ZMgScPU/CAR/8NPOCDzwrFoAlMC+OpQc0vM8igBiR7jPRdA+P8Iqk/v2jA gTby0aeNMJ5CoUIVHWiRgBYEVBFqBx3oYXW+qI0Qawt38IHFAj57c4ca42wwgDQHmDdAGlSYcEAd AeiiSwBxaqixAVIgANfeJrCRTD+PCFGHHbNU8coAFeDAiAI+nMJHHa0swEIOneAgg3kzLIJUqPt6 rsW/oE95WhgyWAAKDrP4QwUWRaR4hAACsKIDK6wIsMUWOVDyCiA8+KFEJXG8AoclRUgiiBF4YIEH Ehuwg8YKUqyBCACO6ozDIecFAsAeleRQiaNqNEopJETvpA362ugjzBIplOAKFPH7cgP/Jv86k4B/ HSTgdB9a3F+LHiygoB7EKQALMMYv/OENWwHgECzgBQTYMAAFFAMQCKjbiAJgImlUwBDFMgASRrQZ IejiDq2AhS1scQiTcIwHNkhDBUDQClvwAS4BoIYjuqCCGexBBovYT/6q9rn66aEKYRhYD3Ywg4Mx ghp3+AMj+FCJbeSkila0IlAsIQlACEISSeoBL343CUEw4lpIcIIfCCEGNcxgBo06BA0aoAgAqAAA BaAFCyi1iR4A4A1+5MlP3DGHTbRgE5soARTs4YogQKEefchXFapQi/3tb183wF/V4HCJTTRiGAj0 ZGYGESE1DIASXEAFGhYwDVFuKEIb/6pABSQRQyxsAALs6EcrWjGAYbDhALp4QTVsUYM6dOIPuOhE EtDgIjrgwRF/kMsMRlGgU8xsEfG43/060A5MaIGb7RDdEZuygzC04BURkMEdksAISiThitug4hV1 ooENiIERgMDBIuCwA0ZA4BFKmAIjIlSEIviBE16ghgoCQU0AbE8BKViPowDAnkTk4A2UAgAgOVAA +KkACkEIQgkU4YqRBkEWXeDGv/TgjKbhDxyYqJr+4hEMKISUAeADwCky0wB2jCENpzgAC9ghChAY YwC6YMcrFGALERnDGNMoJtzYYIsBqGEDddDFBljUgLoVpzi4mGqLcBAhWLQCF3+4g/8FekgSFSTB Ede8JkydpoW51u+I/dtXB5KgggxY4wxJAMMJrEhFeA42JxyABBvc4JBOWGISkxBDDh6hkD8IoqCA mMQOcDCzQFCDGm58wyY28IpyVEKikHgDKDDwhh0yo2jaAEIBIBEMV2igo0GAH0ldMQJFhQ6T+uvA S53htC64wh72KMEOGDCzTkCgHJ1YAwQykItBHGABSABBiBAwiPY0QBegREAIITCAfphhEsMoR9wG 8CZb9MUErRAFAkaBAKOuoAtIQEAMZ8EHOBaTGopQw9Su6R89cKMPd9WCXEvXB+Bioh2NkEUGIlwK MTCDA+64sDvcWUUOqIANeHCIICr/YQlLvOIPM6qAPS+bhEvsYBOnQOgbAhGIErxhBnUsRy4qMQlq fCIYM1DDIYIRBNcWICq4hZ9HP0pSe8iiD9yQK4IxkY50NNgZyDAyTaGgiDoGYgbUYAEYcjENIkGA Ebl5RCykYA52HOAQ1BjGMAYxjBexgRqM8MdcNzCIL8WQDs8IwC495q2udCKFSHgRCGwBBnxwQRIW 20Ed9lCveDgiiE4L3VxhoIdaSLlq3wgCKzQR4VFjYw7MYAYQKtxaDTBDAwXgcB2wxYhJMBYHPEAC BMwxYkskQRE06AEodsBGAFAjxsEIBKwq8YpcqKES5djDag/Rj2CUYCexRSQURuqK//ctstu3VQQ3 UDrXcQO3He2AlSIUkcjjlkADhqoeGxZgi5dQtw5OAIEgkEAJdvioH4W2hQKGATY6UMFB/hjAIA5h hmKYYQFZDQsSbDEIXQgBCwOAXOIWwBeTbKAJ2NjHApIhhqNUutLd7J/VnPbNqunhBukAriLgYbtC jDrCNlAGFTNMNHegj2gt+IMTkAkINHhCEDyowSS0FYfV9IATm2zB9lTwC0J94hNRYc8bVkIpBXzC jYfYAwdOED97ZDvbt02yPYIg5EUeuJvcrJosEgmJdCeyBIhURAtaEQCJauwRadPFNPq5NwQUQwkL gEQJ5Kyrq9ZAIhDAxyuAvPAFHP+cHYcYywFMogAEPGwAGFoAzScghBcYYgeDUAAN/MACEuxHD2Hg BgxwoIf+Xe1fTmuwNkfgC19oYgIT0EEpah5hWsTgnduQR062oY0WoKIOfzjEZSUxBUGgoQaACNCC krADFWgAEsTenh8/4YtPqOATUIixRaEwg2D4cQMnKDKSi+ttb39UybLgJv4xcQNZLGLb9kh3CZAd TbnCgQzACxjDODQAAqBDi0zVACAAChzAIxDeApzCIQxDA5xNAFgICFxMOQDAACgBCHyI5/WDt1DD IPDBH7ABD7BA5g2AKSAAGrDAANhCK0SBCjSAiyiBHDBBvXQAARhYB+DCXMHU1Wj/QR+0Qwf0we6N gAD4ngDoAC0IH18dARDIAzwBgTbsQZcggTTMmiWwQCcogScQARywBigkyFMowKH4USC8wSeUwLF5 Q431UR/ZHbVBwkcFoNktUv2lnZDdlh9+w9vtTz3soSL8n93ZnZbRFCi8QTUYQgp5ngm0hDdsoAFY CxasjhlQATtsQD/0wy/YAhXQAbAMwAYowADYBgggwSnCGSCcAg50yJzMApoMwClQwQbOQA/sQcBR QR1wQQZwgiM4gzMsgjEaof4kQEpxUz3sXg/cDu5swQRkwgNMgCbQXIRZAyvAkzxogwaYBBscxAGg ASMcgCR4AiAkASBYQSOAAqxk/4XO+BH6BcIncFZn1dEblAAABMMnfJQiMBJNKZIrrF23eZQfCiI8 vJ3T1ENBhlRIRcW6BWAJIIMrRMELBIItiAIVIACFJCCGBMCzoMAfNMAv9EM5lAM+1EIx/AEuKgA7 lIMCfgAeoEExgIAO1gEvOIwlgIAB6EIdOEMS0NAdnN4dKMAGJFFK3EIvDKMjgEPVlAqCsRzLXc2+ 6J4vWMEEHAEGdCUGPEBXakLw1RwrlMHxLd/euGTa/AFlCUImEIEIiEEcvGNWwKOX2aNF0aNFzQz7 6SVefoIiIuTZMZLa5dZtKdkITGUYjED8QGRUIJJxqdvSQAFGoiAVGEMA/AIGLv+VLTRVAPgAD1AC ILwCF7BCP/jAM1DBBrCBP/TDIRDJAmBBQeySSW4AshjLAvzCAKDBKonSUNgC4mzIAWyAJujABORB PJjbNlUNBRhhSjGY7oUBNeLOAzzALkTCNeqANYzlqFlDDHxjCxQVDljAIPzcLFiCJ5DAKMQDETwF JCCIIdXYG1rUz9CjAqxfXr4B+5GPIkBCIi2SR6WdkhFm/XVbCXDD/iTBDMDPIi5i3QUgAZYALMBC LfwCsIxDAxmDxW3ghiCAD5TDK4BiOWwACnxAMbDBIPzCx7AHNZwCGgCeCZCLWEwVCizAIGCBJOBD JRzCAgzAH6DeNNQBkcRBFB7/A3IqIXB1AFTG1Vzlyw3cwDMmQRpMAAZswQPEwRIsQRxAoQDQgjZG mCYonwZI1CXYAhvsgW0ywSLsQz5cU6yoQAEEWyDswfp9Qg7kwCdwD6XIJz2yXx3NXZIJYmF2Gzww UkIWZjDozw34QjCwW4M+aHHh3QtEAxVwVgNQioz9SgMMgjHEyTCoQSCYxx7AyyDYwi8s0Bsm1C/8 AhvUARW0AjV0gaP4w6byQXpkRg5wgSj5wStQUxvFgSYEq5EegyOYmzbhlRbcwFwpq/71wTOewQRs QVf+gxUsQXVWZ5XqgLZqQhM0QQaUgjbU0TjVAX6hgQssAgnEAyZxw6uAgiHt/0AJnMKMBQMo7CjW fcIbXEZ7AEDVHcrc1R/ABmz8fFSgwsNsIdiikh0iNagipRv82EMLmEBxUIGkzEyM6eCmBtyvqMF2 UcMf+EMfmccprGqxBQIpUcFYHMIptIBYWMofqIEutMRRgs8fpEEkDMOcWkAePKEmGGkeZIJwaUE7 FNi4cVMf7Iuz7h41HoGVPgADZKl1XusEKIMmKEMUTmEBtEAPKFsncBAEOMAiuBVw5Qs3qECwNcWx lUDV4WvW9RG+yiSimCrNyEBHCagf+qGQzdZgFij8fIMWPGMLLIGjCqCWlQAjScUMpMcFAYDd+cOE MFR3IOUwQIAkGFUlUtMKKf+AN4Bs9SDKAjWAL6qBeXyHRbWRo3CHBdzBdlCDDk6DAGhCHsjBMaRB HhyDNnHDlKWDsiYrEhrYM/qCdEbrFvyD0zLAdWLnAwzvAxzBBAiAMijDBGTAFkzDAVzWVP3BGYwC OFCZHuzHloBCafRAjKmtftJjsX0CJKxHo3gDFRxKC6jboc7WoQYBPGRboSZk/Y5APUAmI9od2Sli /fbnIMhN3WwAvnpSADSAjBmJc4WZKLUIBpJriLAB94yPN2TGBEEbALQRAZisGqTkHUCdDFiCDPhB GmzAH+zsMbBCHjxBGhwDEdSCL9RDPVBZ/TiZs6aDL+hvEkxnVz5AlezCEuz/AlhiQByAJTX63haw QimwgQn0w6FBESA85ZRFTTNwg4A0QzP0wLH1mD/Op9uS3x5kjBp4w0whXpIdKjzMbyIJ6iLVLxR8 AzzYw0zV3f9O5uEqwhuCB8aqAbB0qmc9ij/QwbwBS2ZMg8eUw5wt1aVaaPVI1Ayc1gDcwSIMQ6Oo AfXumBqEAS5wggh8HDZ8HBGQQB4kAyf4ASPUA1buixZ0ge9iZbUq8Q83QhJk6RA/gBUcMbb+Q/Nu gSbwwgZMAxjwlRiQgCN0gDPUQwIQgBmSBqgQQDCoQY+BFLXBoRfbo8QtEKFw2/wGLICSHd7+YSLN VKEaV/w0ZgDmcRL0o8mm/2Kl+PGlIht7dNfBWTKiNAA+sIAP/IFG/MEKmAewWHIfsUfdyMDprSFQ aVEO4AIu1EstJEM8XNMo/GwmOIAS1DCVdRM3dIErj4BHZyUoLME0/gMGNMPTQu0uJEEcEHEcSGsS p0EpnIENbGMvZIJbtUMflApSXEIzXAIz06dJ+uNHBYM/9mUJBII/nAKGCuaABuyAwk+hKllCzpSh jl3dRYU5l8A3nIACGINJuoRLqO95rN8lw6wJ+DGxWejY1EExjA2lANl5NTIAnJ55JAMMeAOcBdwG rIEIhAAz7AAyInMCYMMxkEAmRIAIEIEz4DQm9AFHqzIN+0ICwIEFnGGVMP9AEiRBCCxBtcYBZkdC HByxtGYCBvQed0aYTbuVMSIFEXAOShHAG1iKhX4HUfsCjd1jH9Fn+pGUUzt1QQqkIhEswEIBPMAx u9HU3ClsCVxCKIBSA+RAKmLGp16qTaD1q4pPZ73BKSyAGfBALdSCP+jjemwApXTBN2ww9yTDIpiA CbysCTSAAHiAOADAKJyKSq0AIRQ2J+RBHhBAEig2N7SyLOgvDXeBFfQADGR2ZjcDDiSBFVRrljZD Zz9AJkzjEXCl8JXCP8TDD1kN53AOgTlDCnjfNJgkX6qtApTHnlLDQMcP/fV2/RnsSLl4ty0SMgjg cf8vIs0WTSlCEqjiMEj/AiWwwKq+gbSl4idYyiMYAgD8lx8rgD/Ugi0sgDecAgV0QS14w746+SE4 ggVUjyXkoqPMwCmkgBqIwzmIAw6EytP4RzKIQGXwNzOTwDFsDjfsni/osH9fAg5MghUQgYI/+INb ayNUKxGDZQh4AAZkw2Z7aymQAikoAxE8s704wzMbY07PVCCwwDBQynfI2KXm9if4w0q8Qht3M4zf lgB+s0ftgFXjOLulHZJBAihwzyBAN1zHzwaUw3lgBgR0wkjspRqcgjeogSPMQgJQQ5abbIp2BwDg yA5kTw4cQAXUUUkAAJqXAwVQ0jLGgwjoN3//dxxkwi6MsgXgeT04eA/A/4EVZHa7O3iWGrqEaymF e0AjJPoRPEAIPEAGNEGkK8M/OENrKzaoGKMxtoMe9Jgf/dhF+RGijE8wHEqKt3GBpro3r/G6Dew5 G1ejsltU1J+WqUCjDAMLTAOcBXRDRZQio2SjKEA/cFYkcdYp1EIw+MIMLNUAgMcf0AC5qO53VAIB UEML7Ncxd9NULiM2cAIJ7HceALphk/u4754eLMISJAEcEMGDEwFmP60VbPYQZzYRc+W1ekAIJHoo PO8RPK8yCLwjKLYxNkMy6oEs6CdRz5REnQeivHMfHcoe+Ceqw3iNE6YAznH8FOrYNWi6nd1xqQD4 sMAYSAicDcAhdC6l7P+BLmbGenxgZ6lBAGTdjJUANdSZSkDCLGjHKVQCDUiUyg7CHhzCJEhNXHXA tjsCISg907f2LmQCue/CLtz5JIR2Dzi4gms2ESwBAwj6LuCAFSRvlV448+p72YcCKajDvwt8wVt6 qLSDcI0AAEBB1cHKG6RA9iCKH0fUOHgDJCDZYVp8Uz81wdKxcScSTdndN+gh/AQB2eUCF4DBKpTD AUAAQPTboEaBGgAAVARq8AuAGoIpyikAoOsQtUAzFM2AdGfWjk8KJvGBU8XhnT1h7sygUaWFpT5a OnSAmSCBI1x5OJHI5CcPESKL4sTZZcUKkW+Z4uwIk4QogyQMGFgJQYT/6JIlSbZkw7DlyIQjR7Y8 eMDgQosCR9SRUqbPmbNmbeF2AOesw69PgaB8evPmExQobww6PEjtTjB7rhAjDrKYcWNXjBM/DobY bxB7fjGXsFeihCJIi+FB4XwiDpdcv6htkNiwAYA3ABQ5NPhmz6E9ChQMUKBIhYwWKiC1+FMlELU9 d07NUHCHBpxJYfbsUACHBKYbWmB0oFArAYlFx3KS4HTsJ5FdmRYtStLMwoMlYeAwJQKVKFGfVqxy PYLBQ6RIHrT6CoMHmFEkLVJIWeItZ/SAy5l2YtJjBmqCCeaN4j6xJ4hPDtrrDWq8OQWKxx5rzETI JENMwxGhsGeyYDC7/+wyzjpTJAhXWuxsBwAG2KA13ADgcK89JtlgDyhcYwgSFQDAjaAddlBDBhVU qILJJtVoIDoVZpgEhxb2KC4POLTo44aXtNCDiDTkkIOXNPwgQY8EnEkkEa7+UXCJRpDpIYmn5otq CSsYWIKIEMR6wIMHuhIQg2wiCSHSFDRQxANSjnjgknYa1INTCDugK5BASrDwk2AoDAIKFd4olRo1 TqGmhBFPrNWxGys87DBXLlPVr8ty7Owb0HJs7RB2CmoyTFYbOmSDDd5QoJxcchFAAGWOqIOgQwjQ Y5MCSligAA1aAHOPc2c4N8o9fKmEhDC0OPMGTNLERRNNwADDD0tq6f+3ljO2wmACAZZ4AJkd/mTg UJ9CwI8q/LJ5IBuuFF0iBA88KDjiRk7QwBUNMPXgEm449bSdk2MCB6+7AgkmkA9VGKGEbzTORgMN RizRVhNJvPFGV+B5zC9XrGjRr1lFE60EX0aQRYQMMujFhicAmaCfcjao5BAL7mhAjUPUqHTcAgrQ hhltCmhBhgFoUKDcTfZQGxQ1qHB7hx4qaQTMFGiQpJBLyuzDTC20SGJNOdjMI4007Dxji8cniDyb S8LooZmoqIpKKoYx6PyBZR7A4AgPhBFGrGwWbcSDE1IYcYdFlrhE8Hb6wMT2DkClhi+LqPll1BKo maGRCTTR4Z4Y3Mn/eeedhVbVFRgTU+HXFmdUmulFMrAhk0zCyeAJHawV4KuvQrggBUg6K0EDbS44 u4BNAADljkP+oAZMUPbwbY8GFDgBlB020YgGDAAULZCABPTADcGhSQ+GS9zi0gCeM0zQcY/DAAO4 cQnLMYU+U5EKA+KQjSMI4wL6SMEFOgaKEJAjFKG4WAoK1QgNqKoHGKyH4GyHiXZgAncd0N1BWtM7 auzACkcQQCl0oIMYLJFWQZiZLEbwDV/YamYjsBGufMUrzIxoRjAKBmf+gY1w7KIXi3DGKKJ2DA6s kQPuiIE6mpCNsW2iHBHBjURUoIAJneIOFqGSCsoFgCUpwgS6mIG5/5IghmR0q0wwwI4eqvCnMyAO cYvjBAUfl8lLwECDfjpUCCyWuazMoVJQ+BYoUpDKC1xAGKEgxwk2sQkYdmwxfJKFLLgxrz6MgJcj uAE19AKAXziEGjLYwgSaQIsmNOEezbzHDGfGDWlO0wKy+MY1R5BBZ/iEAGFowYpUhCPMhAYeN/qV +iaADUdYIw+ZcEQGIpAMfWwjBqRoZhPKYDZFKIB/5XDIBspxiHIMwiGnUECsOiPIQPgiISoYgC5a YAEF7GAJIiCCHvTwEnppoQp6aEYSjpGGCUBQBImgICYxQINL7OASl2iEwoThE6csIWKKEI0ivlUA RbhCEd9QhAYK0P8xsp3gAgwAxWJ2AIqm4fAGvGSaLD5EjYO4hlHNVIYyEDQHZoxIAyfgRhj6QLJL 6OESzWgQHPQABzjAxRE/2YVOVOCzjwnjikGTERRCowINEOEYSRTjKEZRCloIQAdlGJcG+AmFFpRj GBKBxAaGMY0NsKAgajjkb37zDRUoQiD9UMAquLCKTvwvPRjlBnYIB0k9LCUemUgEnNKQi0uixxG7 cOsubJsElWrwcoQakDA8BoVQpGBXsxInJBRhU0hAAhRBPcFnghCzekz3BtVNB9NGEAiG/EIie/ip NtanDfDydGgFuGVYwwAfjJoVo20hAAGa4ZP0nIcTBHjMBdoY3KP/leB5fvnGJXbxjyZoIhmAXQH4 yHEBAOzhIPxc0gGmMYxhlGBuLMhBJRri3Z4uCZAtmEGEWVDHW6wiByrYgxUmgVHCoakKBKhCGC5B hLZmYgucuCQg4kCEeBCgHc54LxEIQIQe9EClT3nKA0LgMVeo4ARC44xfkptcKCvCLN86wRWbRl3b 3YBp9WgIAPh3kLKJl8xkVi4kbimLsE7ztO2QZskw6pPamicZIpiAMtJwAlnsdHoz4sw3TpABHcj4 J+89RAs0W1ksMUl9+IOCIgAwKgC0ADUFWCMzOKANSAxNEQG9jQJAkYMM8CIJqkVtLVpcBbW+ty0Y tUJ6JjGJJKh5/4FpgqQzGtEDl0aCP012xXNV1RlIaAC5Nj3a0X6qgc3u1InTHUEOrXPdYRqkNV7z 7iaWe7ObgfeJaV7gt1+CUbT6WL5tdUQmjnGMnbpiVkhTWgmodM1/7CIerSaBH3rBi2Nk4hWvKIgC vNECAFCDGiooQEIQ8o03MKngBcA0M86WviUrgA+HsI0ECsGFZsAhDI7UgxZq8V4C4IAAkzjDxxl0 VrRyY7ot70IfYMCNtMKhEZdQ1BxsNCsnQuJ945KyItq9xZ+iT+fwGEE9fGmdBaYjSMGAhEFcA28N hGIJKigBcpn0CUXIAhmC60I9ZNHyBX5V5mr6iSPiQad4jIIEjv8IzX7T9w1ZECEOacjDBLaQhyeU ohBQy0ApJrCEju0FNnuAlf0gAYACICRtCdmD/UABCqCSWa84K8Ys1DCIiRaFcjAIgx5CTgBHpMcS ctDEGLzQh5PlcMWCC/vRbwgDjNIgFKSDQnQVkcpvJXcToJCyu2MEBeS2u0RNrd2ZXq4FxnwRCjB6 TQtA0YhQtOANijA8bFTQBwu4vg83BDcU4eGLIMMlAVpwhiMKTATPaEYRIwCwHHrhd/n7vReaeMIZ 8KeGQLgmEPtUw2YlrwCaC9sKSAEsYAZmQAU2oQWGDbyQa1wC4Q7CgAZ2oBNkLb1krxb04L0WgQRa IAUAoREm4QH/5OQGvO8lBOfoYO/oBAcGkmAsUuAxeK6UcARH+Cz47goKvoHoOGMxtAwTWhAGKuT2 giAYguA1DmJEgG5WmkQB3sAX1ocZkKHrBEcGqqkETCQMCEAmYGIL22IUMugEAqx45s/vSkETdoE9 LEAGZKAKzuAUWuAQNEKQvkE1AKkANmBudmAP8AcBDIEOKuEVpqEfCoBSYik4fOrRYuxPrIBjpAkG UM0m4uABEkETlmmZvOcqzKTlnG0EfOETu6weyKERCgBHwGXTSETKRKMGYwRY4GFmkKZXgsAXbuh2 CGAAKsQIfUYRkFDrnswV9mADUgA21meNtGEEZqALZAELT+Qb/whAC3bI/J5Rh75hBiwASjKICP5B E3rBGqxBEzIBDi7hFGAABsjxFPhgEqYAOJZkGDwDazoDFODGsrAADvlgFqpgEvqBBVYBDQ4hBd4n ON5gByEhGECBOhggFHqvC2SuCnBhF5pAB5hJImmBFrLHKogADpzNAjiyCywA6bCLBk4gFHaqBaJs MdJnaHAERmbEHoAFR4hOaW4vOLKjFv5ACQahQhjjQhpiNrRuvz4BFOwB6MhMAzTDVoIGJUdABk4r o+pBBuDAEiwBByoBB3CAyGSgC7pABsjRHLsSBu6gFvgABybBD1rgDqqABiDBAk5BEaZhGljA8E5h EP7ADtDgHv9noeIooRP6AR9YoAdSYBNIkrlAweAKYA7mwAM0QLNkAcZIQQcqsiKhhhb4LgOsoj4I 5aOcIgkGxQJ8oYZO4ATMaeeMkgg1REOAZmhE4yWDYAlzMDT24ABEoQ4OgAVyMRg4BAAs5A1chi/2 4mVKYAeS6xuKslQmo5xsRQX+hw0tIBBGAAeSYBKsoDmsEgfg4A5kAAayEyzLsRy14A7Qciz5IAEH ATgOSQV2oBLwxxuo4ACwAAl4AAsWAAtoYLFWgRJYYBN6IBQKIBQg4RsUIG4ib8wWU7NAgQEi0yIz QJnugRQKgRZ24TIJBSr+hBGTABlGIARkaYY+owTG5Xl8xXn/QkNo4KF6yumLgA6vXERpZmAAhqEc puEWjDAYmrA1gqQE9k82nGQP3kAbviG8tMFEdBEl0XMH7sBId0A7w6AqYWASqLMSKrQK7oA7pxQG vMGR/AEsxxIHxpIGkmsBGCxdykUNpKMB/uAPJuEAlGAGNiES5MBIemAPKqF8IAEZFAF/WgCoGKAf ViEEnmvYLG0OvMIDhqsRFIAI9s5P7KNh6ONP5iMJdqBjWoCnPBRp2G2LMJWcVMWLUDJFXfKLOCMQ D2EVeCEDJiNa+MdrporBHAJIArQEwKsYg/REVqUFWApKdoAGaOBIl7QHsLMH4MMqoRQHdjUsjfUO tCBLy/EO/6oTB6qgB3hjABZQAWxDAdjgEOrgoWBgEwbgDzZhA6gAGVRjBz7wAWToP9MlOPwgCfi0 EGwgBFIAgF4BEJZAP+s1BXAgEp5AE2quKJjCcDjICv4EB0KgAJarNUHh2GTSaPBqi3CEnJDzFTlj MzajMwrgEAaAFc6AF64OACRMwgzijpzEQ17DFcQLCsSLHO7gNwKhBShwD4YsZoeMBobMOivBV4GV ZpuVWNMyLXW1X5BjWcWTD2CABtLmFMjmDwRQF0CgFWwBAQ4BEHpgAWxhEiqhEvZABXDgABBADrCh DDOg7zJADJ4gDhrhDG4hbBPhCW6BFxCgDqzgAJiAFZBiF/9CICqeQmArNAmsMxLO9fZCk9ii7Mk0 oxVhpEQxwwhDg0YoljN4Qw1+gwZwADAaAjeGgX8KYBhuwyAggS/+wmS1YVaYIQkKCCqpcsgqAQ5Q txJotiqvcld7AAeYgyppFw5ogA+qoApqgQZqATzLsStx4A9EAgZwoLn4UAUqweAqQQiEgA1M4Q/o pwKEINc6oROgFA3GAGy1VwzS4AmsIWpeIQ6S4AC4IHQKARviwCoGxVDWY2+boRl6IBKYQdn8Ymwq xaZsKhZdkkUuYzJchDFuijNAVdisDTd8Ad5gQ/g2jTM6lxdfYy9mRbyMEhn4thJQzE9OFw6gtGb5 tgcOQVf/aWBJdzd1rTN3JbcKDgF3pXRKb2BZgzct+6AKUoAFsgYJDqG5UuBqJ2EBDmEF7uAPbIH2 BgABrMAGMsAaeoEV2oQJnuAJbMBdbSANNKEQrOEJrGJv/7URsCINeMFu1yPXNAgUkKEFkEEcwyAU LoDYkOt+PaPYkqZxc7D57CEpFwNFn8wlawTUNoF1mpO/bq/daAQS9OKBrQ50wetOodQKoPNPrjYU OhgOoJPIQFhXe1aDU5d1bxd3+WCTddcrixY6dxUspyBvQOERDiGWyuVu1PRMD6BIBmAQ9iAOsucJ ImgSE6FNGIeWn6ARlqAQ0iAOCCUJcm2YkyAFluCYtmAJ/6CCUauCKF7BChDmBHxquRRQp4YuuZ7M aAp3VvbXRYZ0CZ8MRanM8Mg1uV7mG0oAHowwkF/mNfbPpsgsFGaAwiYBg0PhZqGUZpOAdY1UV8FT Boh1JVL3ENRqV7l0kzcZaM2xHMlySi0ABg5BwvaATVeq9wZqAARhCroVB3JgFcSgE9LAPa7CKUKh BxpBDqy4B6wgDUIAUq2ghZIgZlNAZnsg8h6HAV4qdDxHpztHMaPM4E4IhaJscIOOm1vyf0GjRrTZ cW31BApx/xAC6EDViXDUQ35h4aAASBXSploASkNBdS2nZq2zHFHiSNkwoGmgEkQCk3dgk63ShKu0 OxsaBv+6AAY24BA6YR0jD2FwYA8GYYCEdw8YAQ1y4BZyYKSNLNeGLAUSCZobIRMaIQUO1KRjesh2 YKZNWtcugQEioWAwwD8eIBJCO3QigQHYmNg6RpySJn/3K0cYVkMAuEaWsEWSqwD2IKjg5sv2wIqC AR5eJhBYhlUS8BOAVBgKZHCVswcUgG8okA1lgDkk8LlpdiV6AA4OAa4Bujo3GTyrNDv5YBHKcSu/ BJD0U1Ie4BWgZA8kIQNyoBPYoQHWuxD+JBQ2rqR1bQL/xwrOoAcs4E9SgA8BqBHuBjDDgKVSYAI1 yD38wyr8IwQcnAE2IcpM6cpSVLU1A1hkxBWpBzLeDZz/lSYUJE/ZZOM2qOGAXSHSWmX/AgES4uZj yGwbMg3okmu5TiBX99C5szMMnBsGWNdnKwGF01I7mxV3Q7gWuhMG8hEGLKALTsESalyWMKARWpp1 fuMOwCAHcoALBuEVzmAC/kStqvsEJnACZQBKIgH/WuAMliCpegBKOMbAcfUS4vVPHFx9JUWZGUAf DDZFN+F+uVlh5fhoDEM0Bn1INwObJ/bJrKVjhlFabsOfdIcgPgHeGEATBEADQCEQyowDymZ9KqUY OYBccDw72fAUzhqEr3Yl+KDjLGDIdzcsy1EGUGISTuEAm9yCOTuVWsCRI2EPLsF2XwEXcICIwEAQ BtZ2/3VVKTruEmx1pQYlokJBb1qg9+L1BNr8snFVpRsm2lOgEaQv2iXvAU9AYY0tU5svR2CEYRsD 2VKyRoAACORBHu7h06SlHGjgItQga1tgCTRhAtJGpzQg08osVitFfYpSbZzb1DnyDpBd1XxWSpV8 yK+7FjquO6vgS7rAGi3BCnIhDb5dYCNhpuHAAkagBTpK1m1AfNfDdsWRBmRdKf6ncnqgXlvAsm31 fwAoUnF1ExBGb036sllH+pQN6CL8piQcR2TEVy4DcQ0DRhoj3dMHuQ5dEdbo3YGgHFiAE+IgE3oh Aq7AE/zAD9KAK/JAHvtcp4zxpzpd2+5XNNYHEmag1P+XfAaQXXJXAoSxcw8g+YV3F+IXOneTYwQs wORCOw2WoLOdOpaI4BV0jef3ExmgkwAK+sVodge4BkoiCkp6oPfKPKmSquZ5XudV+l91DUqQoYBQ SY1b4NF8Ln+BDlh0bkXx2GiG1JxmJcrQR/gUQbw44N0tQQIiIAKYAAyE3wsi4EFLgRWwwRMAIaZ3 IOBPdtjCy9OnDMpKYAS0EgFnwFcpWa0pOQySozqTgA94N5S1s2j5QAacc/CDAgMc/KVSQEN5PvIA k3VCIUL51jpDmKx7IJXJNe4BQkaPHZss7NjRooUMUAc3NewBx0qSHhR3LEw444QKSCo0gLpQQJEi KCT/7SkqAcUVSlfwoASDUsKePZLwgtgMAjOYSZEiS0BSpI0DEKGE8hCKgJSMqggSIhDywlRCU6QS mDARI8JSEmYFNGjQ5hVSSg08VQQqEUhFGBpsaVSCQ+MOWxgyZsDBgWMSnyp3wtS6QxcGjSo0Ao04 heMMAwaNmoVotPhEqBOUmyVpZCVSHCuLksCpUiWMDLoWYISxYAEjaoLIEoJqgWzTwk3IQG3aRMNK jzADZaROeGIT2RQnRroi6cpVkOQlUJKEMtOeTpcoa96EObMnpJ8/hQL5HufBGU7HvByNoIoMGKRR pSKqSpUpEy+5IqUQTlZFV68KzQbqQQOANODAllw0/9BlF15J8BHXHYDBcAoMd1SBwwyBWFBFGnFE 0owlDISAgRWKpXDfZSkssoscZ0jEx2c0IGPBKV2cMtoOKtw4wwwWgALKDCO81sKOPALZwg6VwFDR DqnNoMIOoKggnFjIQYdTMCo1B5NL0TlH0004YcmTSNup4B0QMZxwyQmNhWBFHJkck4YYchpFCBlU SYDILU3hiUifeBZSSAZP2NBLMwLiAMdqh0BEWFxxyVAXhXz8gYODd9QCQ2CD4SCDCqfAEQcGoW6B wRJnpBGJeCFMskgImk2wxQQh4gDaWmG8lmMXqPmG42sqzJCQCgkNG2wLd+1mUQs5QlmAClCMBJNz zf+tBNNJ2D2H5Uw3JWfPtCWEqchGHsgTwz1N1LZJIyk0wi4DVizh5hlnHCMGIfY6FR+fhfiJSCE2 FKJJHohc5YUXYNjwhGc0wCGgpTKcMkMPOPChV1xhZAqhhBTecWEVr0wQCQNbPNGDAIlgwAkGkSRC gqi8aBhJGosgSoMemd5h442/dpHQNz+2oMIIP+YILLDCzgAKDhOFkSzQSJ+QAllhNtfTc9GiVAI8 LZUQjE723KRTTDN9+0ZZkKRQxj33xICaBcggc1CaJ+yA5iX6hKKPu7tgIO8x9GLzxBO99CIBoYT8 g02ghLNnQwYZlPIPRAU6SNoMA+JAqaVhAEbjWjT/8KGCBTRMEsoShciRQgialPqAimfsEolmAjDw AAMpTEIYppmOJhoyN37TXBBGp6UzkyP8eqMFjeAAoAV1KavCCRoI84BwYiryU5bTXj1TSS5ZZ1NL 0037E/aQtFBADN9x0Lbbb8MN/0FopqAP/ZAlscQu4vmdhxxPYMOECPSpT4WQClOs4Th9QKkFDTIN hLpguUpQjECU252E2IKDC41uCQGbAAPOsAVURWICrGiEYjgYsiUwAAOTIMAd9AAYSEHKNJACGvA4 khbD6Ox4OrtRJZJwCRrsCHpQ0sAJGOCBEJxgP9AiCdak1ZyxUccmwaAidLrVnJ+gBRIaeENQhNI2 /xm8zW1tC1KQ3raD99GNMim4hN0as5h3wUteaUiDHOTAhCfkoRkykMVJZIExukBwBmGQYF7iIqHd ycBzfNAgDh4wAVctAQOheMASQsCASGBgC4lo3RYYcIInYEBmN7OZILuAStToakjIu9HxmMQkFXzj P0kIAxyCRLRAMCAUxJnaSWLyEunURGtYuuL3roMT6UCnWpD4VrgUwQwOSLN9YVRlC2QRpLa9b5s7 uEQ3L0GiS7CLXc1wF7zikIYzXAJB31KBLEZDoxlZjkJ/mMSDHkQjwQxIEaeoAh92GYIlpMCSkThD CDa0hElugZOaSQQnlyCaQJJGlRbI0WsA0YMb9f9IWSNYViAU4YukDShHFQ1aJLJxAlD05FvRSolL kBOEl3grGCiJ6TChAA+d6AQezixLCU5QBmGEQJvULGNqUAMjo7pNjO9jWhq/2QNxqiuIi6zCIgOh gWv2AQYVheAO8JKXHVgqU/lkSxU0yIdILEGTqWpdJtOgwoRa8gJWwIAcYCUHOIhmNBjzDWpwiTRQ TCARyQnFNyCxgwJocSSVCEMhdVSkUHjAAwwAhVdWOi3xBUFbX4PH2KJoE+V4yUsy7clGSHKE1LYv qUVtLTXFqM33ifEgtHXjCS5GwzD4aCMtsNkgv1qFej4okKOZEB8O87kVjXALcWCFqFD1gIL24AT/ GGCAHEhFuwfE4TQz7OtflTWsRKRhBkFIwgZIkoj9dGUgEJkBA5IQCpF4RQMbEcsvi4lTl1xHOi/p 2mhtAgWcuKJrWBSTBkrQgmWo1rWQCqNfd+U85zUYGWLkBlLdJ8M0loaGpmlBPfrQBy2EQQtdqIcK ZGBIew73YTLoC2hm0IXPpWECD+gkBjQhBwYktBEqu3GNJyAHDGAgEXKIwyR8g+St0uUUQmrBa1Kg IgbENBGggEIoUJGCAhQgBXeACCiyqAFIiPY4LL1atqRzHZ1+7b9eqglNqCYSFShiE1Z4AClgxNq2 9aHBYoRUUiFlYW74eZFklCGFD71XxzLNNDOo/0cXYBBibkDQFzJAFObGursIyaUKe4gxDnJwXSLT jrnWvW6Oh9xJOYAIA6x4gCUmKsOJuuY1mwjFKEsQBCKjJBWo0PIJelCJHjTzSttLDpm95S3o1MRr /mXzaN3ctZ4qAg5+6EUajnBoBucZNYKWMKAvJmgYcAMZe7XIDsLAjYMs8mLnLvGH+8CNPtRjBr6w gKUpSNxTuJgtluODGNCpY008QWRbCMUWYrfJJUT3Q6SKhByWcKD26SpGTIbgsECRhiIIwR+uSAEK AgCFPcQhDqFoRBJU4BOelHl7Lb3vtMIXYGeT9r80/dZPdsCEDBSiF87btoMjXM1w02U0guYGDP8s gu6DgNuxprmY0y0wgneDWBYjCEQXcFAJzDWou5quxcJm4E85TUATNRaAHRNhhS1EVxOR2EIIHmBH TZxBEwI4RlwiLCMI/wa8KmCFEUBQgeWgIhW+CEYm6ngZlFvL2Mg5thORDRMAg2+0VaQ5+Ggqkm+o IA6OQ0SfWyuDPVt4zxHmM6RwK2gZdNsC43YsNyLqQEXLYASy6AMqbyA0X8wArHhZMV/1yanP5cAP E5DAGR4+Mjk8wJKJgIwAMDDYUIRn+e+FQ4P30DYmQ2yQCbECBH5giAoE4hMgSIUJfMIKDlWZasXs XnI2W5JveYvNwZh8ECZfefBBpzmab1wGsv3/WnoXI0gWa6When0GaJCyA6l3bsjAVUwnGF0Qde8m gSPgCy3QImDlIHzFYn7xOTBQBdR2BqUwAZlwXVvgOHWldksQCkE2Y4kgd7GzBJMAB1z1VxNnAajU Ah0FLHtQA6lgCCAwCPYQCKkQBTMABW0CB8hANcjRPS7xfjfxWdsjc8/WZjFHRQWmCHLgOHj2YLBV RgmhK7oSejKUelyFZDCADEWXRo4lYaYRGjDgI7T3YRUYCC1wb5UCTzDwaDRSUTC2MGcwBZMkcJa0 SU1QZJqAY09gR0L2SaHiBzkACKLRPi2gg8oiC0aDNIawAGgQB5UQBOPwCGngB8GgFhZwIz3x/0va YzUxdyW/VIWU92xYmFMl8AmKkAOO41fb5oAWEAYp0AMw1j5+VYC+QWGqJ1sUpmeOtUh86AtRh0r1 UHWBsHt8AFY08DBLBgPSGAjUGGN8AAh+kAtpkAeaoEIhg1c1hgE6cEnRZQUhIAeRwAIskAMX41d7 ECTcRzRGUwELgAIiIA1U4AqnIAk5QAMlEAZAo0Ut1T3dkiXaYhPyh4X/NWBV6DU34VnNIQa6CIZ4 1jY4YAWwMQOygINlxDMjyW2Adox+1QWyYAF7BgeTUEtd4AvPWA8kOY1d8BbW+Ac0cApa0AsRMAor MArJ4AUiwBeD8QqAYEdxcEc6hgEhkAhxkP8IS+B2a9UIMcMmG/AKkmAJOLBXQ7QkGPFKwsIHAeAE q1ABJkANUFAJEJAGIYAQC7kS/QVtO+VSXyNassiXM2dFMhU8biABGQB0PtcDkxAGxzMC+ahUTqIj SHVoCvhXLmmAeiUDmNIHQiON0zgDhoQDG1AFJCABo5AAbVCaFOAIuBAO4bAC9SQIEyAAkLQFZxAH B5cIrCBKMLMEVck3mvAKB5ADTUAgfCaG4AU0rSQDC4AELPAIrVADzsIHoQAKqbFSrOhmyrRMMeFE ExmLGHl/E4ls8EAC4YAIFuFz2mRDz7iYYqgrM2gsI7ArFSYDFiFGE3d6hAEDeuAIjpAM4YD/FCJg BwlAIQMqBhHgCG3gCCtgByswC2aQAGaQDA5AD4TQL70gBkV2eHJgR6xQm7TQC9igIpykAxnACiyA BjkgCbhjjwvxXbv1K7A0AGwwDcMAApJwAFiiJC2wHew3E/3VLT8qNmamCCNQeX55HVgYc9axbCVw I74gC47weQwGdd0YNJT5V5OACyOADPCZkn0GIyz5kpmiZB2QAGS6n/2JFGBwBSIgBuHgCAmQAGQg AWbQBnVKAeBwp/EADaMwCiIQDkH5HrRQCIETKI7jODZgAyGgD8KwC5IgCWAgCVYAB3egjAtRG8VC RCoQo3WwAAcgCXUwCM3RA6BwPOVzZtBR/3+o6jVP9C3cMAK4VoXHMUz3N2BFGlPhIkvuA3pItlvf 4AuKkBbLoiNdcCPZtBrvU1RhUA8gmCncUAsdUAsU0AEUQAFwmgCOIJRvWgt4Qqd1agbzUKfhKq5t 8K3zYAZm4AhpoAnWUApNUAqGmgFy4BHWYAO3AAZMQAYOQJQf4AAkMHHTySMYoVE5UFfvggMnETE7 GGariEU6tX8lgUVYJAMEQADOUA++0JfLIRMBNhM5ZQ8tkVNVJBK+oIzKWFR1ISxm8S2+8A2ztJ4j 8A0oeWEPBpkRBRh7NgtaoAUdwLM92wGIQAhmMAsJYB6jcKB0SqcUYKfeGq5Ie664cATK8P+uGeCu 7YoN+lAAm/APCNQEOqAMyoANXjAK9OCvR+VkxCIsLbAYoRACE2AFrhAxPaCQq9gcMvVS2sk13oMS zuAIFOsMeqACaOZsOlGRL1ElhhsE07KAMuRthgYjGjUkPOIkmVh1I2msRVWpxSUaXUACdqAFNwC6 WoAJo2ADEeAAjiAChDAK6IqubQCudQoN0KC0Suu6bbAC5zoPCZAmzKAPl9AVcRA4E6Az35AMz6AP //APHqAOpXAMREAAMoB9llg0aXsjl6RE+uAKG9ADS4AQcuZyMQG+2ikdyhRFJdAH1kqx6WszsvAN 3Alg2skSKFFz4OsL55YpK0mAjItN2BT/uTkiCzfCM66FYaxXGgfiG3bgCSsQulqwAjaQCaPgn3N6 u60rrvMArtDQBrTruvtgrvNAAUvoEGmkApEQOJrQQ8XQDSngARcgDKWADQSQAIzAhxMXSykLNCcQ ArwkEkKWBDvAJFo0LQ6JEjLxRAQGE12QAPEAp/uZvhQLB84AA7IAq14SLQ05Lb/0DRPgIkzndDNU gBaQiTv4vx2FSjxjpUd1sl2wSHcgA5yLwC7QBmSwR9/QB46gBfFwDNbgBefarXX6uhYsu0prwYPs wc2wA21EA2EgC1bACk1wSUsgEXHgAkvwDx9KsbVgVX44nzjSQzfydl20CQvVCJ0SS8gW/75XQ2BR VA/WqsRJ3MSvTASLQABV8KqhFS1hExNBsAkqAAcqshkK0xZOx3QsmRBCQ3vAooOpQZIkebkvyVe1 EAaoRAKe4Al2kAHYwL66Iq3t4AzJELYfMK6v67rzgMEWzMcWrBWHXDOJyQCsoAkXEFASEQJpIAwT cAyOwAcJgCkKmCzF08lLUACuEAdvNwGNgAw1DAnf8L3I1i00BQUjYK0RDafxQAB927fp6wiLoNHP awFuxiVQEAg7wAtPkAECIACwOXY6kARw4zltYcBLRlGpBFlG1ZKXa3R9cDGopAXYegzfQJJlTAAU gAmYwLPtEA+JU0ARQA8f0A0W7Lr0YP+ufEwGvWAJiJkCYaAHejADOzA7KcAZi4ALIoANu+AMfDDL mVILO0ADFsEkREQ8xfoNKXCbDxACclvDZnE9Lje/zSEDE83KEq3EFK3EFYvRjhDLYO28RDDNeYAn H3rSJz0BkR0K+HhUfNUXQ5eDE6crw5qDYIxNzbwrj+YXFkACXqAHW1rGqOQI1NoBO8uz4OAIvZAB dcInquAG9LDUfGwGZLACjDAJNHAbmCwLoJAIbbQI02wHjuAMHUCxtgADWoDJa20Rv5KpPVQkcTAB S6Ail3CcOvNR12PKdQsDMNy3phkPppnErZwAzgCn7O3KTbyfGo3YmSACEdALQIvSkX3/BAIQAnvQ aTqyjwGe2qkh08k8hmiMGoFxB11ADS55TT6CSjA2rdRK4dLaAbMgAkUQrRYeD/HAp6tp3xmACLiQ s9eExHywAiSwAm+aANXaATeQAFNQBc9dC7WgBfO5JLDUSjrTAqHwITncCAnZyYGwWHAmfyVgAdea ALNA3iwu0U9ure4d5RhNsUQwCvaNCA+AAal1BBNwBFYACtgX4ETTUUGTK7liianEM8lsRtwWIZmC ijgwwyVWxs/6rCsApxtOAIIwBVogrRQOpxUdD/sJwalJAowwCyTeuqV5mkob272gBXpQ4zaO49Xd Q2kBCgZVcuuCEDnS3eWjivI3pBW9/58sXuqlruQSzbMR7QzsTabr3erOULFEkAfhQAiD1XCRkMPY h48yso+vVHUdNQLUMIcCLr2ZHUYjMBqD9DCpDWNdQAE3MK14WuHVDqfU+qxlCujSigeCoAQtXq0S bQbYgA3JsAgd4AxVUON8UAt6YBFNFixNqnnCsgMPID1JUAk9UsNzexKh3hy8TOqlTrFLXNEVHeVl ivCrTqY+u9yxTgDHLQKRPVgngwEbAL0zAl6/biEzQA0q0PEd/6LCnisRrivGWsY5EnqpXQ/SGO3V Tq1wit4uv+0tPq1KoAR2sO3UWqelGQ8dgAmYXONVoM9e5xvAkqnf8AY44mRJ0AKK0P8DjdDdsTQD oP5LdOvTVRDwGH2t5A3Dqv7qC9+zDS/2sZwJQoYB+MBJQrYDeyAjCeHrGl/mTEIN1NBRxM7xGj/y mU1SmR2NDD4CtYAJf07hG26a1k4BG17tE+7yMB/ubfDi6y6g+qwFPcDGEIOHYuAt3egaTlIJZX7p N0L1/W7K2AKfWU2xTJ4ABt/1Tw72PsvwrU4EkZ0DkW0yZ6AA0MtkFDdIOcKDHl+5vG/m+0gN1Djm +ygjZexoQiP4hu/yiC/zgQ/o4P7yLQ7u0F0Le6Hu6l4Rd6BXjvAEJVCTINUroPAASeBRxEOl3iv6 2hNFORFg1RKzMqAHWE+xF+3XZaqv8K7f2gwvByb92IkAEIlS7JFhoeCpUxYstJhhYcbDGSpGzJj4 UMXDERUlUqsI0aOFejO6dKFWzySFG7US1KLQ0kwCCgkStIlpC6bMli1h5mzJsk0CWzQp/BTa0hYf PlVq3dHCZYIVDE3SOIv3zVegQL4UXWwBKkUPhipUBBr7jawKSIrUllBUwq1bKCXsxQ0GD0qwu/Ds QrHnVmIfblWcDe7gTGYHxB20JO6gR3GHgAA7 ------=_NextPart_01C9D87E.59029470 Content-Location: file:///C:/68E9C635/Sammans-2005-filer/image006.gif Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/gif R0lGODlhyACWAPcAANPQ0GiJpGvm91dwjkST/6mIV8i8qBQVEk1FMZsoI99cTXqEeW9TSCYmIol5 ayFq2kk1K7isl/HMt2tLNP7//qmYd4tNSMi4msfGus8wJqh1UCIhGLioif9s0Je127aUZ5mFVZmX iCs3SKbXsKibiIaHeDVDUPxVs6qol5h4SElXazMxJ3EwMI5VOquVZ/Dp140mRMvGq9D0/Hd3ZziK /Ly8uIiKhPa4quza0Lu1mtSQcLameNnIrXh6eFJjc8svdYjz/6urqCYUEZqXlgcHB9XOuDNNaric ctSTimdmVjc3Mquliu+umLJyZ7Pw+1VURGdoZvio3pPM9ZeJd3d1WGUwQZaLiUVGQte8qKabmFhX VixluaqMZBdVuLkqaIp1Rq7b+CNXrNXb5ZmIZ5h7U8e8uDVvkzMnIcesl511iRYhJ3VqV5qVeebo 6Haw0dg3hLzI03Gw+CVQloeEZ4iLmTSQnvBFmresp5inlUJJWKNRTZaoq5OZpoyUiKckVYh3VtNK iv9jwvTvu3VhNUhTWIhpQHVpaHhlRoqVmCcyN0IQDrTtxFZHQ7maiO36/NHHmci4illkVGh1eCIp MLNRaWp0aN9LQNunl8eqiPn47k67yhAQCKeHdThCO2ViR8r4z2RqdlWk/4diWWhZXvvO7hVGlOea jFAVIxMXJJ5kWt3Xv/jWlG8UL7aMXvbu5qyXrYHG4e3u9a21q9ByfpdoQsqppam3u1GVvykxJnCY v5EWQkclHklSQ+zplihjdt28tsGEdpiMlruamFxHU6msuqqKhHUUEkB4xhghGNm4mxtLbbestRM1 fIWXeZkwXakVS7y1hwgQEdutp+XLf6U7hKO6m5FYX7+LiDAWHHdqdmh1WBQIB1E7jPzs+fyGxz99 SdOYomUiInt2RWCc7hlBVZuUY99MoDcmNbSEpN1zqev35QgQCB1rkOamjd/YqMjWuwcIEcusuBYI Ea0YYb29rb21pbW1pb29o7W1sL61rrW9s7O/o46ERbnEdzpjNcLlvSH/C01TT0ZGSUNFOS4wFwAA AAttc09QTVNPRkZJQ0U5LjBCPKT1ACH/C01TT0ZGSUNFOS4wGAAAAAxjbVBQSkNtcDA3MTIAAAAD SABzvAAsAAAAAMgAlgAACP8AMwgcSLCgQYHGFJ1SxLChECGKHkoUsmnTNiIYMW7SuDEjkU0HPnrM CK/ix42bSo5EKbLlyYoHDoCMBmGFEgRKziRIIDBZOx06WilQoEHD0KJHjRI1CmENlTVEm0CgkmRG 0SZBWwHdekTHrl1CwgnZ0ODMxhUNyiKLyTbkgQ1t44bcsGLFhoN48SZQ2LBvxG0RJW5a1zGjSZMZ t4EcKXJbyWgpK1Zcd9EwxpIlN0HeBhlyzE1k696syTPDztOoUxs7bWz1agRPqaxOsGuG0wSzW++c vTNwRLJmieA6k3YD3ANrN254GDPaZ7bRgN/NYMmSwOrUr1vPvl0gJRZ+IzL/nChkG0XElgtjXPcx mkf1kk9+hAdPI+aLmhVvJnIAMsiYZ5yxwRkI4LQCT9VZ111eB8FGBRWmZVDbg3qYxlNqO7Hy0Efy EHcGRmgFCNdxGygHFypxgVTRgGUpgs2Lu7hInowxLseQJZRkEkt4D4lnnmD9rZSRe++p11JFJW1D 2Hzw4BcfZSl11pF/oAV4Rk0rIADBExVayOCXsDklUALhzDEDFV1+uZsQZwyn2QrENcDWiO4tt1Zb zskEUllnHEDeJmMJ4Sc2QmCzSzgDKmIMdWjgEWN4gf2pGWMc0WcYkYlVlhkR0USjmErvcWQRpo85 t8Iup2JZ4BMThOPqq+Ec/wrrrLSGg8AaTr0KARRUiMOCMa4mwMJOw7IwLGtCNIDACuyhldaccJko F0iobLMNMnyyNxkR7K0H6EOynkGQBROMR9FF1ir27UOSDUZpt/Mppu1lIhG2kWKM1QcZZSJBBipb V56xQk0BKuEDKHTYgAgdiDTccDAOR9wwHUNI3IknSaxBBx09KFECFTP0sAAdASzQw8mSSNJDyimD ksckDaCCCjJEwCngcTFtcJFxMSGD4nP8NQAcpYZt46cih7KwC0EJLFQZYzkLhmSoRFiLkWL4PQ1l p1lHU9KS3H6aEmGZRbNOffpduUuAawuBzAYtV1KJJHLXDQooctOdMsomq/+sMgKe4LrAApJ0YtsM g5uM8smMo9zy3VqgUnNZcr5FJxEn8vycTAcILSBbgvq53FhnfIV0OCxMYJAxRP+3AaHnHWA1vYxd xC9J7nJrr0Xr8ItSk54OxtliXoO0AQTI2wzXSWwNNlnv3MKkovD1fYQcApHg2vMKIFNxBjLgh78B triUn8j5SnSiPiEgNgDn6MZtUF/lB6CC83OeWzmglWxb+dUuLLAAA1b3NI/AI2rskgy8WCK89cDr amAjQmYQQ0FtsQce/tETRg4QoOSJKCSu29xn+COXs9nLesgAXMb+s4IzzSAkjOmWtpzXO1wgACNp eR9Z4uep46DoZ83bYVn/llOidslrEzCCQAIEeJACZmQdAILIeUxSmcI8sD4NvFdhIgOZkyxwghJc RwarVpeB2exzFSnL+9xmHEGtQ2ABsklcMAKcK2BsDWNpgBI8EThBvQQmEtRg9DZxBiXQsQEEE5rl lPO2nrVlMDuEE7c+hJ/dIREbp0AdE7MzEEVQymgHeNFDlKSZBQ7yJOhyjwyrtp7HyIOVvJuPEUmp Is4IbBfIE9DnZNIAG6JlA/YzTkpsAqeB8Wx5RHBfljK2BuA0xSkzO+AcO/csznWuEziki13gooYA 0bFn95NJdPInEwjkjC4QKBACJjABC1hgiRYYiCXAYQhLGCMar/QIKM8g/5HhxVIkG6neZeABvcQY xiIyIShlfMctT51QMxAl5C3rQhciJrOXAkLGWI5TMyXgopcrWEv86jOcFTwBVzMoDgTMRAUS6Wkx B3gftHBhyHXYxDhCY5H8MFe/nD1ynJFcASPWOYEnFAgCAvqKJkURz+sgQRaccMACrqCeA3YIGxFp l0c8FT0JuisllxmMQLmVGc4MTyOO2QyVpJdMgdUFjvG76A7B+Rab5iQtchrRBj4Soic8xRBkUdYc 5oBHa8qDLfxBS1uwJTBu1UVoOcXpzsD3FiDKZB1CLBERztEtx0wPG2c4hbGsYQ1OZmCArKNUTBqA 1fNsyoKUwdqSwGrAJ/+ezaFio5e6IIpB452lLkj1HFnmEj+cjaijH40f+MbCHyWU5QmHAw4CBquN 0ImQCMiwi09X2wCMxKm4b+su5mbW0zvFBHPxOwB7zNItyATqDMZaoihEIc8MsCADqV0JgForD8k8 rSOOKahLRFUk6CkJoBssnmRkVkQ46q8BY5EJTnnWyLcIJyeBtd9akHFA5zbgpGtwAE4RUII5JMG6 m8PcLjegBu5+BK/G2bBxNthTy90JkukdEASKOogee6JAbMvkEq2RAAWN6RT5+o+A/vJSlESGgmjj 11itJr1NfWS2UkqJ5RpQESslUmgrUO9bcpqzTowPHrhYgRbskhZkaEH/ThUx6RUY8RQHNOAKBBos FDrxmU2gQgnnLY5P7TcJXPDnDGYeX0wmQRzrhXktKAJ0icbZ5kGwagLLKuJeQQIBRQzLGk0lSERq p2SsKsJo/W2JpzATUNxSDXeTsoxjOHUY48GFyzGF05c3AGj+GMd+c3pLNB4L2fR+pozQXUNKc4KA KZQgCYDuT0z43N0AacFPyDlAJyTJQTLHmDh1QhGk30ZuzEb2m95ah6DOgI0JpM6doihyQRJANABt gCH9PTBAt9hQ/FCtehvZ12W61RHJHDDHlFFCTuCEi8CGmYRlgZaFKVocYzfXJrcC2YBMOoU5POE/ n5GmcMjMxor6WpGa/xPaR4CZbZ+NbwOeKo7QNoKNEr3lSpgeRDsH0QJ3WgMGRh4IpWAitL9UBFPx GRV72ONEjPjHMPXp3X81YrZt7BB8MLfpGc4BJ8jqkXO8/h5yjkOz9+VUo29xCwTc59cQ86nZc7iC Z0IenAC1GDkbVcJet8xyy236Trcu7ka+2wB2TkDny0IGFAmzDRZgY1gWAPV1CPLJPbUWXwVHSSpn vZ71UFl2BKeP1TC1QetdPSZKKmbXx9zrYI/dojI39nljKjDYOGANIJ3uHHixCXlER08y2UZyLWc5 u6C34j2rOX98Fszicnnk8XuCEuzywPIIQR4TACALSBtqyie5c2cIDP96GsNqojmd1pjiKlk5zxHL qSFaqKCMzZwVvzCDMu3nnPEQb43/uTgXFydlGzmEAA4wA1SVM8gAEgk4Ocb1Fg+XWca1d8UVWJBl NsQRP5FxBuugUQNzeIegc+4WQBZwXwYxdHsSfgm0JCoxKex3ZSuhIu9xW2PFETs0PgnIYZswf7+E CgIjZmOXfxOnS2SBCqGzEUIwfVniFGtQPlkyAw6AACpyHCoCD2ghUiPiPiGBV9Vkb74GTBOGV3Em eKE0ATs2CIVwCD+2AkIwAdgQDvB0XwuSAa0Dfk6TElUUcLqTO/PxHr2VT5zCJAV0EfWTWTKheDkI R79kHBCAUG+xFhv/JSh7VUY1ETPNk1hKkE5PsYQC8wRzUAKd0F95wjlxJjRsVHxZmEPG9T3o1Xxa 2AAHdIHGIQ6DUCB7lREUQRFKYyyRR4ILQjTOkSh/gSnygkH+ZlBXNkEWMSRXU0CW8kvv54V+xldn kAgC43WLCBo+FSgRxoDKBBd3QgRCACc3gStJgBZZAjJKAHLRsne/5DYaFV5z4T4wc05ysorx04qH VoNhBg8Q4EBWJwRIRS4t0HPkchCVd3PiV0Ao4R4qURn+MiRHR3pbdTUEVTPOFy0JSEiqNwkONxdy MToHQIU5VUgWtwFmNo4zkAQfZVIzMAdKsA6HdT/NdUzgVI/a5G0R/4ddLAZMxZFcmOOM2OIcE4Bz hzeLasiGxgID1sAIBmEJlEIfCJlVhaESRMJ5TkZwAacemqJ+XmWRFIhyZ1NGzqV32iQP8FBhbPE2 fpSI2AIXkPiTddF2nqBG0EUF6RhCs6ddafc2aiAn26BIlAVzHERcwdSTK6AGoOGMYXcGDNBjRgVh ILEO2Yc6LZAKE4Ag3pcvN7cQ5UEfAOctSeI1/OE1mkI7GqGMhhESiaiFyPERC7d2ziUwd9l/NKma QiNS04RsSfAHo9AmLDkDfeJ6buFcuHmPMgEn+GccjCZhxvF+7rMB5bNX7lMcyLAGdsEIB0YYbKIl FjCQBMkAmCl0lP/iHGwyHvhiGX8Ya0+mbxLUJKdZcAskE0RwV4GlaKCncBCgcA0nNIiJXvVHRGup BIbgAAQ6DGE2e2rEAA5ABU8AUp4wAyl1WNulXrymBhGmV3CWE9kGLWnEYl5HFrjAS3UBM7yGERMA dgRSlGSIOksEngbRdBwyIJypQF2JNv5yGBI5Vk3CbzSmmnECi615iJdIHM0XEoVJIJEVElqwBqnQ BMAADIbACIgFfmr2FE9AHCvgCSDTAIQhF9ild8U5ZpxGZm1hcznVinQhYW81CSn0OgzQmJYGAcfR eBDAotYQby8qJEYDjNgwfk5GH9RDaxX5SQNWPNk2OXi1Ta25DbL/GVykiAorggxqcFMK9zlnwAgM 4KRMcAPFYGfy2Tk2cVIMCmZLKmKh2BbJRJZpiVMggQAZRVdm2pzAkUPHuSy/xCoI0JhyqhFt1E4D qQcWEG9x6ESGykEN4RhPg0UL+TQhCSqmSVDpd3/n9VEf6o0EVUw1MXwctqdp4VELJyBCNQFOegnS UAxWwAipRqVPcAgzwAjEAQGBI2LWk5b+R1n5h2sIQKbHlI9ClKgxgQudoJ8bwAiKxwB9+ha7cHiF oHMsECzuRIIEIQRO9xmo0ADnECCcmVusZB8m4R6aUR/uORLq4hyccj8b4WG9RGYc1lHIA2PCxFP1 SUy6dCUWkArg/1ALxVACnvqTeqSl7Qpm2tCSFBEXa3FAlTMifgcSaAFELyeYXqeFwxVTy4KECABM DIA8ENBjCyunyMOiwVoaohYNIjAK2QAKw3AFWjAKwwABCxERzsqQTgdRTmctRFIYaQVyhGFZtolT OQUaEiQaa6eynnIn2KJHIQUgZcEAokACwhBVa6YcaKEEosoIaXEGgfNCkrGhbnE/3nhMyTUib0MW VrefeAWLUJQlCjd9T2AIayAKfzCL6mV1AjIBLUALGiBfMGAQohAMKJAFVmADDmAFVhAMwWADVRAO WRU2rJYSDRm37TlbcQsT2TY+qCChXkmBx7UJ03eJn4scXRoT9v/jVignMBDAAH/gAFPgAKOwAhsB fnsEMlXLaxlDBS81J3XSAObViIoGnYrUOc2peDKXFmmWZiWSXQiwbfn5BFwwB6LgCSDkJ2dgeOQC eSNoWhlgAVYgVTobvMJrAzo7CoRSEbaDGS/BKZmRJMlqH9ajgLLHjfvXOSAyMMvyLIr2Hxo1ILjQ TbuwHMiTq6KAvg4wDAxQH+4br5SLDPAKMv1lczmzEdF5TsQHGvs5ZsWWTKSbsjQlmFmybTaBZxsg xB04CB8op+0mWvA0AQtCCWtgCMAbDFnwxsJbAm4cBBhgCDC0h8paPVjksfLxRKChObiJWGxWuTRc H9trIM9YRD3/QzqJVgWp006K6wCG4LoMQAZEXBbw+gczULWosCUYk7lpB3NEoD7h1DkSdoE5Q2ZW 3IqTYEyJaSBdbBMM8IGH8IECAihnQC7dmQDWoDoDoQeiMAqjYAPBMARWEARBILxW8Mb5AAB9YLdE csKd10WWcn6zFg0B8seac16Hib0jIn/4SVEMVhFukzMkuQG7gAAjOAE/LAqt2wRNIAob5D7w6oRy ugEIkDGGkEF7WR+0aFmNtMp5VVynqIW+iQCrlSU1cRO88Ad/MAEM0L8DQlTutgtDVgXdUQUIMApO OATGjALGrMzLUAYYUAY2sAKyZB8NCbKiSSTFypFbzCaR1WI2/9WXDUCikoVmrTx9lAhMRghsB1AT k9CXO9ZzEL0GmaoDaXAOGPE2A3MIVBB344MAyQbKTdxRFupIwCYcKzAcgfeyw6GF5ojQOahwWnIT WvAHRsUAbwFa6zQIDJCwioA6etDL8oQAjNADDlACNpAFfeDGDtADvbsMAFADyxAEPSBrK3g1VXMv I8EWBHMzz9kAWZ2DaWHT9/gRjKafimQ/KQE+9iOPqIBPCetO7dRO12AKNjAAJtBidJHPM1AC8UvV VKEYcbFTNwWp9GgRaSYwXuicTkx45shnB3CJZl0gKnkGVTAKRTkIyInOtEsL30kdlsACjMAIo6AF hmAIcpwFQ/+QDYZwB+mbBXeQBYbAvgYVUUICdSlBFzPLtzbxQ5vAkd3ajpNAGMOhcIeZbc+3FpOQ CGowCee1Drj0bgGUCsDACZIwAAw+ACrQhA4wB/mKzw+6BirSFuK1bTgDeIORshZ7ps+XE9SaZnpE 1uqEhC2UwKLwBYcgpxqFDelkAdL9TpvUBC2gBU8wDGvQA1bg0SGdDXfQqcVgrmbWO4/hWV2UGDOY ERyEAP9TBfeMPBiYU5P6S+7DGc71WMZVEp0zCUOtBvGnGVdSBY7sbhbQBNcwAAHQ4AFgAkoQ4Q5w BUKDPbYhvceR4StAXtjm2RqZQ8Xmilo3nY8lR5vACye+bT3/8AdrgKnuUzoK2wLr1IaXeafUYQGM 8ASMYANWAAUOYMzBUAbDSwLFIAzgENcLiB8gOzUT+USpCUDtdAhXOzCBu1o2TVGsGg3TlwjOpQaA xxlgrgZ9KeBXJgTnwAg5sQupwAlRpQID4AM+wOABQAgtOQUTzghOMQOZyzN4rrf2QxkeTtlaGMMk bhPuk45EgBP6TRYL8ATIE9dlWAiFsCxCUAVJkwDALBAMYO1Q0Nc9MArbnQXLQN53gAaXkAxXiw1b pS3+IlBcORLycIk75sii0CqMsMN9mYOBxdM49RFX0NXOAr649kM3HSSeEQ5kvgsWkAZI0AQWQAgM zuxqngeD/xUCzrUBfgWh/7FRZIER0/eRgE45ZwqdH2JTHl/uegRo2oufJVUCMrzi4jABdsEmuDQB hdBzzrBJAiTMZNvdQ4ACVvAK8VALyZAMTCAKZxVWsrRq5qcRMmEsl+BOAjQBw2AIPaAFeYDrcTJ9 OHUOkBGwCsdoxvlD9YMi7nFeCTtaUN4ESmACzm4EA2AGAZAHJTAFNlDzT/AHOhuF/A0iuADQ2IJD eLVaG3eyNqEEk8DTASsTBvJRAWIDjKBzDGBUGuXoPcYCdQp5pYXvadvvo7DG2ZAFwiAMWYAFEsAE lwDlZ0ORWbkYU8lvmevIbw/37KQFWgAKCwAKXTedeHWXfv+v3zLWlzPDfP0BDy1GBO3GAlXATlWg BIlACEbgA47P7FcwWFOwTX6VBEkAcqnM87uE4VUDYwBxANmGBg2UwNu0QqESXAwNrjiwDgHDM548 HeozAcEBCBvOIBhUqNCEFfB27WLBIoG1QxkyJEhwbkKVYSWslMl3J5gwcJduSLvGSMi6aESMIoSH cFPSTUaJLHVqdFu0AwcaQICQcsJWCIyuDMuWzQaxgkpWNNiwQcmmTZ0WTpq0AdUGNZNEwG2g5oCa aE0PwFu3K2sVCCpEqDk8wMgAxlfmlHBwZgOyJ3+S9DiwoWpmq0ZXxN1claBRXCvSVlVDcMWmdQtX nDH7MOL/RLOejpTr0yAz4QkiGSBocOYMBAstWrBgYOGlsQRCsEGogi5eljTDGEiTBqwYFizYhEA1 unSb0r5NnZonAo/Iuk3BV5wLx8LCzCpXvGoB1UMS2QZXlBRUa5NolDDrrDPQQiWRSUy4Sw01UNHr gE2qiuaMXSZA4hwfTEDFhMVUYGwAE+aYw4G4NnhijjWS4KwqJTIj7QxUQkurgaYA1CytDUpjayGG lJikNIg2QaAThgYpx4UQIJiAyUMm2OUU3gYZBIIzsImPAQaMMUaRU2I6RwgLWLEmjTSaaCKNeH6p 5QYWvisqPISmYmubv5raZpt1jCoqs3POOAerlFhochhG/4bpgQ4beuhhgQ2ugOAsgyaEdIX/AFRQ BBWMMGGSB5E5IJq+UIEQgnZMEYExI3wwQzEzfBggDxJnMG2DQWaoZJTMzhDCNIGM+g/UzZAp6KkG cCEos7R4TIjAt87AxcZNnjDrDHFcwA0BWgqxAIJTUrJAD1Fa2ECIXbAMh4EJvOzSDxjOTcACC6wB JhVgkLjkFwlumGA89Ijoi72m4JEQnmiYempPVCxdaLhwdgkHgmFGGaUHKKAgJJs7JimwrFAZKdK0 1za4y4hNTUjkwQcpdJBjJprIgzEVVPDBByNMHoCROaZwoIG5PJljhjUyEyKtCQ8AFq3QrGpgqgYk FQgtXP/OYMusHxOB9iy2EDgLF3HKAaEPrL7Vw4JUUrGAhSpYCKe3kSCGQBG5WfnBCxhO+TYBPZpI RY9rrmmiBbl3OSiqpuTJYxQlttlkGyIcZ5xOIiwtEIKTwglnYi0mnmGUTrTohAI+JjrL0qquuMLI FTppYJJERLjZME9R8dRBNRJBJYABmKgC1lVpvnnVAXgpIWi0NvCECkOSmLD5zdY7q6qjmWbr6YIG ktrGAyhfIRFJ/2u+qU34cUFJJeJzhpK+x4xPXkInOOWkuE8xBgYvvPjBD4id0YOSJpxBEycowQps KEIJcXJcU1BBiAFsihnkYAYz5MCM9EwIHoxQAuq6YqH/hxliGF/RQjagoAXUwUEMXGNdQ0LFiyek LoO4EEEiPESzBh3gMGrISwx9EIAM+U4FcrDZzGCVIgfM4HhJoMKK+iK9CSHjcUo4A42w15eyNABU 2ZuQ1RhWFmQIiC1P4ccOlMQINKXCGTBAox5SoYFUsOBbE8AGNk4iBEV4gRpveMMP3nACZ8hHD/1r AnY60AFjYGMtfdrGA2hAgwcokgYECEUkIymHUJ3ug4zIAyPkCBZDjGIYw9BC4gghiSuIoQ2QctaL DvCEJyRBCV4RAYOAt6nXJWIAPoBLqgYQDUKcA3aaApHMajaAJxQvCXLZgDYcsIZITG9CM3pK9JZ2 oAkR/8QjaPFZQajCECFFSzcSmtA6GCcOMVqhCrMABCUoQQ3/aaAJaTtFONJ2pZN4yRwnwCc+Bwku NQbyBoMEhCLOIaH0oGKRiyQAJOOw0IQSIAxK4cgThvGETmBlGGmYgQcNAQVQZAMUWiAhPk7olo8w oipP4EUSOsELBDDIBDWLXQxNwBg5GIEcjMHdgjjVA1gxRlOMqckckjCJzFBhBklYA0Lk8RdVPgUX VwgNMhzCFiOlRTIFQdaEVhAtuJxFM0up01MGwY9yDOEKzgAEIGax1iagEQZmk9cEhGCuKJkjEIEY ZAfwqldAlI0FgLhrIE4wSAhISB6QlCRi4xBJAjySAP/HWIc8xmMpRjACCoz4EyNGAQUEJMcaorAG AwihBjHE4goTKQhEVqmFFraQQR/iFMqisSrfzbRVZohZHmzWUx+IAFaS0MJjkgCqDRRxDVoIzfSM pZnNTEZrxCqIspbVAHhswFJY/c9XERINx61nQla4AjXSuVZKOMO8Z0vFBOYz112cA7B3HSRe4dsB PYTjFPMILHwBcYqlPGAcDU1oYg/62KI4DXWbHcWfiDUK4lhAFA8WBQSu0AYxpK4TB1Ila1mbBF7E cjGKMYEJ1LAJQgTzZrd81Q5nSlvFqKGnWijBFEaBjLloI4lPWNrRiJAZYVXTutQVQkGsqCM1ZNV6 Bzr/g69CRSf1bOIQ4khCCBhhjbXOgp2zQFPaMOdGRWDjDM4Q7Hz1mle8psMYXhisXuF7Aj8ww7GO BTBCHwlZg2UGFZ0EaSeugA2sEccan30wA4gBADFUAnVueRFlngCFSCghDx7qqWJEAA9k6FZmi6mZ CHTHYsbYJZjFnEIP9NIAiyThCU2k0Y5TM6yBnMVO2CSIkJWQo2odS8nii9MBdtAPSAxBCxaghhdm 4b9ZoI0VrLBAFSywi7megRr4hK83BvmGvQ6SFX44wV71GYg3yOGR34bztxtLgAcspboHQvAorqAF 2KxtXqmA8DCGAAAA0GEFoFtdVTzBWiXIkEE1m5kK/xIBjwaYwBchopnN1MCYPLzq4AOoC81IOQc2 aGFGDWhlEkzaoqo48TTDSsusKY3NYwFICahoz49a95+qwINOexLCDnbwCCskoQrq9J8eWPDWNaZX bXMVb7arTeY35PUEPxB6B7whjbtS4wFxTuiAEfpYXmWxAQg+lBZegwAWtODPoGVAHhYAgDbUgNFX sNRcjreBRzcQVgGYWSI2kIhEBPOWwzRCAAKAs1vuEhkv7QEjYgxVq7TSExsXjRJ4cYXJKS2qptmE jkpucgkZBAKpZTlBJbQnZOygHDsYgs3JS4k0rlHnp3AGs4WAR8EOUtpp7sAPfqDXZzwDv/r0xl25 8f/0qDf2zXB+LGGwEesrVKyyimsAoeYVaAZUjNBmJ2EGpUsQSN9S7w2ES/bzIMQQWV8xsIIVKiDQ CCyAAwE7IzwuIrEiXogGNlqohNbd8nEd4eIv1rT1sWBTFYMA52lyb7kdY4to2IAk2QErmAEIMC9K MBs20gNWeCv3kYdT8AJAMAe7gq/Wy6tBOoE3sAM70Ktss4NA6ALeE7cBizMPmIBhsBx1UwItMAQH GIYLk4l5+SwL8AqLoTcA4INIGAa5UDuDYIRUGIWe2j4f4IvWgQsIiQYIqTsRUQEPYQybQQUG0Bdh gAAqmIOTOwBcQKI1uAK1SII5GIIssIISQARDOJD/HNEMZLC/TcCFaJkurOK/0rC1WZOedZCQvzgD figASFgUCICB9Ok5FmAF/jkb+RCCKvCCNwCEH5Cvu4I9NQsEO/DA+LKDE7CDEow6cOtEOYODCWAA wqgsRniCjdocUdCAemmBB7MALaiYKyC0WMAHQmAduMCFRFACMRADTiBCH3iwcxg4AdmLvKAdTfGd 13FCXdqAQ5AGCSgGBJiBKUg/KjCqU5yBEkABAMCAIMgCAKgBt9CNyUCGXtmAhECWGqkR7VEIrvIe 5mKLUGGLDUiBFDiCMyQjSvgjGGABNWKjcFibKkC9RjwBQMi2+JpEaBMsO4iCKPAGABCsLniz3vu9 /4YCAE5Ql61gAFFoAp+4gRtgghs4FVGwAAZgBELYLC3ABwwgOwpwyZeEyZh8SThIBKpQA1BBBk/z hZ7KBb3zyQFoAFHAhEvgBGmcg06YK1wwqmmcAhIoAhzAgXiohTJoAxzIhx5grmUhqgMgndQQsoLY BGRwDYXwlQmhCraAQ0w4AhcYAhtAgCYABgs4Iz1wJwuIj5SoAmy4HzTbowwUM00cQcGigEyIgnTo AHOQyIbyxMY6hk6MhzQQhWIQho+kzMpkAlNAAnnZhf54Ai2AgiyogRqIBZkkzZfMBApoAxNABnl4 ndoJFRcLEZ/UnQBQAwdIhhsoyhnYQoFYgRlwAP8HGIMliAAMgMp4wAIMeIEXKIN6OAe9IAgoqgoE mAjVOJBoCUsC0SL7Y6K/kJAVcAdIYMsQeIJwcIYGbAJDDJc1ehgKvB9LPMgQ3EBNnC9SeMluQAdF 6r04m7rG8gE6IAWy+8hLaIdLIFBTMNBLiEsIQLRE0LMrgII2KM3SHE0KAAAR2IAFiaXeMoGZuaFE uL4GMgIH8Mg0MEpfycJpZAMUqAeywwEA+AUAeAFX4AEemILmRKbjeQLpLBCFAEu1YJjSYK49lMcv Yg8rGIInYAH+sQad4zkNOI5TwIZTCDYvMIcfwEBJDDNJhLYOoM+X5IMuUMxP9L2GegARCAYcuIb/ RkCCawCGa0gFNEETYACGJhgFDKI7B4WCHggCAIhQmcyEbnDJNugBVECGWBKBVLEpFdAdEYgGSbgl EFGDRrgEJmACB+CFORiDWWsABEiCUSgBEogAA1CFF6hKVcABV4gFVcCCeghDrzyexbuCJMPOaMmM /5CUWzsatGQNtrCBEBiFLNMD/mkCDUiblIBSurmfN6DSDMQnZQ1MhexSlxwA3htTOQtTOYAAJsAE LamCregsUfgN4TgHr7gCXjASlAQdLehTmXQEQHWEWBCGaxiGGHIdcjAxmhERn1SBK0CCdvhIS3WA ObiZPICCMwwBEiCBHCiCNmgDAMCBF8gEV3gB/xxQhSIYhUoIDh1hKa7hHmTpwrMIEoYQlhxDy6qw gSxIArRp0iZ4QBZIhRaII/u5n7qxqxAUrBO4ryzVqyiASR/wr2oFN6l7Bdz0P6UhAvtgBEMYAisw BEIApXPohDywmB7IhlGY0HWVyTbgBGBoh2EwmU25mR3SnShU1L3LhkldBQkQhStwACrwECOIhAhw gCmYAuF8WKhsg27IhFiY2ImtARuA2sk4gxbimlRCAM24rrLQzqVhor6QByPtAXCxBmJt0uOYK/b0 Az+oQIXMpzcwhnnQxMEKBJ51yT0oBeDzPRR0LAtwAE0gB2s6xwaYARsAAFVQBQCwgc7khSGwhf8a EIMFoAMtCAJUhUmGPU2YPN6XBAAySIU/EIUvYASbFJUOmQRyQAUi2JQrAIaPlAC1PT8HuAuUxAAM IIEluIeFxQExiFFXkNjkJNW/PYdZ2xFWIh3KwUMCEbLoCdI9HECqOAArCIESUCP36TrTY5s40svM 1Vyky6cGfgZdyEShI10KyAVmaMxPPMHeEwVtgAVfUAMlMJJoYATQpDcxuN18GIIFgANiKC04sIUe AIDkdUledARHOE0bfleYBABRYF51ebBVqVcTqClycBB4OARM4N5LGAVe8E24eEEUwIAIEM4iUAUx wNu7jVFS3QMbkBTr4oUvZhjsPEf8DQ6P5bH/Fgmf71ras0G2NeKbBEiJcLiSU2AFL8jc+7mnSsyn u4LALeVZOHADM3Az/ezEcQsFKTgGM6gDcuAFUFg3KBiFKQgCltxBAICDMiiDHVwGG7ABOLhal4wF WyA0OECEPYgFG05eRBgGkrAULYkH2DEBclAGFfAFOVCBSYAHJGCC7kXQK3iCgPWUTS0RK0CBHIiB Fn0HADCAMsCAGBjVNlCHNniF69oAFnoCRlAI6ZwICYEAqymN5hpZCSmP7zLDCfAjDdAAWtADc2aB YXCGBMCczNWFZF3IwLwrGIDgTAwE+nSDcQiD0/2v/DwoGogDKRADMHisb1ABSegBLSCEEtCC/2Ag BjggNDHYwTKIB4oWA2IYgiHYA1iAAxkQaZGug5Iu6VtYBCcAg5GWAWV4jRXoCi25BCiAIGYwgpq6 mUlABY/EzXNgIRJRmU4oIgcQhYOlh3zAAHpYTiouAvVtAwyAAgJJC17whCd4GkuhDQlRHSha3IHY DC9SqgPo6BCYgJcNFz1IABj4IwVgawXIAC+R5/a0xHQQgyjogBPwgmcAzBOIBw8wAzn4ZxoI6Dcr aDCQAgB7rAVQbEkYISsIgmVYhiDIZAxgWHorg0teBlsIAkUxaZN2AicAgtDWhJJmh5LWBFgAgkQQ SwmTKF4YBk4QAZu+GWW4mV/AgQDlhBmh6v9sJBWpGsNiGAMSuIM7yIciAIB8WNGJtV1VGII8KJLJ eAJPOK1sRoBudhEEsMNv4jhwMjcBGWuO5JuyCRdraAK2tgRLOAXnOIU79oK9egUpAAMxiAdAcIY3 mIdMdAM38IUwkIPTTV2Chu/DlrNFGgBEUGz96IE9GIJXyIJluGwAiIVYoDc4gGxiCAJi2IMF0ARN EABYgAUB+OzQBgIB2PANFwAgkAFHIAes6QSQSYJv9bDguZnuBUmYISpeCK4SOIAZOYArWIMxqAAU EIZGMIB8KAMUiADjNlWGdeTpRIZI8AQE8I8VkE4I2Ii2MItEwJFjuaLk8iIryAIUmAA9aAH/eemf WTBvS2CFU1AEIcCbeXaGRswjdOjJAMiFOJABwS5oN+jJY5ADOTiGQwYDwwbaUPAAR6AARwgGTu6B EjAEK7CBYAiGLPgoUIACXgSAyPbGjkYEOtBwTQht0A5xET9xAThxJxDpuoi8TkAARjBJBpiBw5gE PuUDFXAAJJCAa3hbIyCEJ1ADg3GKdWASUbSAP5iCCpgCMqiAejAAKnZkEG6IgqBqKbcUlmJ1CVm8 7tmq0iAQUKmV/d2EMgyCCTgOvUmFtnbrZ6gC+3JzXdCFH5iHCtQjOte7XLD3UijBpxuHhZICD4Bv MIiDcTuofVeHwXQEGfABfAAA/RgFG7CJ/ztYBs+EAklgSU0nBj5ABETA+B44bSAIcRkA7REfcVM/ 9VTf8WhANFZXglGwKSMAgD2QBB84EwkwBCOgbSMQAcOKinVQgveZAB7mBE6ogGJYAgMY3zx4GpVD kap+AipnKQmLTrTbIkvphKowjdQ6ELQw0iyAgD86dwWwBLB/BgjE5/QWAi+YBz36AUB4A3Ogd3v3 gABghlLA9wfogrtvJPz0vXHwgNPMhExwBDEYBxoYACpgAxIAJUPIgjsQA1sAKUK4mAWwgT4IAgV3 +GzwAcjfcBH3+JAPbZIveRmIBjcAAzgQlTgREFFRgwCwAT6AAxzAjkMlBxFAhb6YE6eorv+tOBQI aMVDYIAWaAIHkARQMAFJMAFccHIov2YlQACWYv7o5IWxxOq58CZS2wEqVoUQyIIhgABrSAU0B3tL 0AU0Gn8YYAUhkAf8WXs9usC354Nc8IBcSOQw6AJ8v/sSHHgpQHQcloHBfyQ3AIglj2KgiIchHrEy owhp0QIFSrZINogNodOjh0MtnepoAuLRCUiPAoAIKDnSiQwZapo5sRXtAKoD0WYe2EQkyYxad1S1 AzdJhAiYm4YSgUekaDQhE1iwmACBAYSmohxAMaEij6Q8eVYo2bDBU5IrV5R0esKrE4IDB3ghWIFL yYq4ZJFtwNWgwYYVnlS5K9JnSAgElCz/KbBkCQYMFogR+zklRF6VH5K9mHtjzlwpOcdu5fLg2YOU 0FLAkCbdhoKjTI7ajKNBgwDsUARyPcLyiwcaHhJUSSihJVIkKJWGdyJypWFDhp2+aRIQMqRHkiRP pvQ3gjQqVGqyHyi6jsgKRqMYiGoigtwkmUOjbYIHzya8bZsmLG3awgKtFrR6gDKhJI8WJphAyBUN HJCEJ08ggAAvvDCCACMHbKCgW0rgwpUSSkh41wYNxIVAOaoMMYQVCOihQGHzOIOYLovBcAo2QrAi 2Q+UWWYOM8zIIccWx7jhhgewiFZaLI4Yudo4BLwGW2w07IEFlMnkJgEWElAZCSgPPdTJ/zZJPAGF FrxcQUgevtwSHRAhlTTdmijJkEuaYkyi3XZqROMdEQc8wQgEamwXk1ovdRfNNkfdaUFTLFiQCgt6 ADOBCiLkkUgehFylwhVqbJBEEhpBqCACVxzQAFsVvkXWCqPetWpcK+wzhA1DmGiJFyu6uJgf4Zyi CCtveOHFD29IRk0ppUySoxxhdLHsFl08cMw4t3gQR2uuMXmtbAQQk4xuWDSiGwdW8qDKBQCW0AMu xh2nBYFj+lLHSB85IZ1JJdWhjAlumOCPJAtIcsZL2R111CYzvWTwAcgcPJRRhUYjDzyJQtCCKPid QUR/hEyihAlAYbrBAZFoE4kWT5isRf+om6xQalwXrtCJgXatGnNcWVghqzN+5OwHDDzD0CLPusDo h6/AAvuMM5kx4+exzGS2LNTOPmDttUyGki0xPPCARTLhShDuuBLg4MAVhiSxARGdKCGWWHlc4Q+8 8UI3Et0CKJNHg1qAIokkQ4yhhQ2ddGKXWgMzvIlaILP3klFFHbDOOkJEFY6itIjyHiiEmKAGx4l0 4sMVGyDDqZcneyLmJko4CFerL4NsV4d4eZWXzUPwUsXOuOLqhxe6OGMHID/4oQvRunihtBzFlpJj js5KvWTVSsbGZBlYXOAtJ7vpJoFuvOFgAAloQzBJImxf0Ykv38BCd5oimaSJJh1fkcf/Ag/5IAki bXmyIAITeGJPCLTRAyXkiS6BkskBGgcPmbBnE1GxwAQSsR0lSMIHJkBFIiRFCAt6JRJhQVDpPNGJ A5TlCnHx0IW6cgCZrQAvyBjKAbLQhyw8oQq3upUfeOaHYL3hDbogng+9kLwdhSEMD5DaEZH4gOhh 61o14AEmeFCBQ2DBANyTgDtUwYMiFAEAOIjAGnBxgI114nwrIEfc2rQmIHCEHG4sXyR6UAngBAAU SkCAJCKxBgV5IgRLKEEI6FBAtRwwgUZ52J2IsIEz0GcU5EBFA0TgAwtGQwSJEFB/vIKT44RFdbzQ UAlZh5e7IGOFXnFhTY4SAiuEIAkQ/7DVYmD5Mxj8wBy/Ep4uniE8PwwxWcmK2rIeIEyqXes1V7vW Mi5QgUasAQGNgID1LsABNFwPC1vbHheLUIYIXAEX5PBFvdongFwEoBOWJF8iIiGJSkAhEoiAAyz4 ZoM+NKMPeMBDHxZQghIIAR7IKKWgECiTdUTjkNFARgBuoQk5+KkTaiACIYLSMRGYAAp56NAaoMAL k10BLJ88wBWecAUEaIiQyADUUDYBuaNArg/BsIEhGIEYVtwwlj84QY1+1aI3+GEeyctMGIgYtSMK c4nFtFq2YFOGrjViDBUQBSOEEQE0UPUCVeWANa/5CywUwQAoWEAz1leS0cChCKpwQP8GgXJJh0gC Cj6AAxicAIc90HUPzaiGGxDRgzms4Q8QAJRaUIG4wiUScURogEK3gJ4GqMEmREhPJ/LQCROAwgfI aEA7FSRSKCSBEEpABoMQ0IlUJYyQiCvYJrbxHccGg0RTYIQNbeiiFeUseIE4AbB26UNd7IiIOwIm UafGxOldywBVusD2xsAIBtCHERNoRAVIMAY0YBVKyL2mbnCAAwkkoxa10I0WJpXWyGqhrVBogzpk EAswxEEGboBFSmRgJDjwgQtHiAbIYKKWwRKFJkSIBi7MQA41XGFAk+DcGDtBIBOMQgVCWEElvJSg hmx0EhsQU+gIqeH9opYI8jnKzaz/0AcE1BQGO/NC8E4QCB7+QBc/gIEXuNEFIhZRWUMdJvSaWDXb dE0CVlSFJyawoKc0ggQOcAAJGmFda2aVBy/QrgR+4V0JlCEPIoiogMSCpd/IwE0yGI0T6uCE0KjX SFDwhIZBVjAGJrBgG2DPOiQ4Cc1ZcBKTaIASPEdRH+QBGUqYARRMttGS8QIvG9WQAU2635mo1sMg XmWJSmxi3knGDnZ4A06F9waayhioybIx1IqaYx1f6xfJkBIW0MC9CEiTE3+YAiem4ABOjOHIbKhF DC5gAANk10q/kLI0tHBOrRCiXQ5BhHtlAAs3aAIMKQHDj5YNizG7QRlvVjR+E1bK/4JNggibgFh4 82AVFRyYXXb2XCQuyotznYxke9KUFgxUSrqUUsOIY8/AvB1iK8C2pjlzxg8AAYjbBmsyPzgFK7iR mU9/OtTPY+Ixd6zkYlzvNljljdaqyIEp9PVBMygGCSIQA9vcIMq/kAYWhHFOSuVBBVoo8AbjqglY GEkMtxCSE8Awc03E4RZv3DYh7xQTeQjUTjWRhwquAiAfzAkKZOKYCSShAmQ8QQvaKJnJzHKFy259 w6U1bU0e522CWsFmIbgdTW9lK2CxogOB6CGNDn4KbgT10zVW1haCO2riVu0O1nMAGupxvSLcJtVU tY3WdAPF1zJgClMQxR/+0AROcP+iTwe+JJkIUT4T+AAWpHEDO8xAczGQpg7VDr0bfUGOgALqKAcU QcBOuwlzmuBzeVDDnM9xhUvmwQdB0UYlZlD1qpesEzH5p9c3MFjCOna1JcjCEGhYBdmqXWfOgMAJ 7BB3yZxi7jO+O6iDiePhRq8Wv1iCA1iNhlpY9wKYmCYWUA4lHvxCAkWIwB/WsDUDTJE8yMB9A5iA VjhEZHXCe42GDICBFNSBssUXGNyCMgzYu5BDmrVeoCBDHhyYeqiFJSVCIoyCCHCOxlzBTwyICRxI pxBfJDyBZyWOotGbQKHWnRDUf/UAYATBDEzfDTmDDbHCOQyDM/gK3NVI93EDEW3/QcM53PiRWtU0 Qi1MQTGoX+BJEwmAHPxZTzQlw/wVQcZpzRo4BS6oAVBcgXlpQQ8sgBkoICyYgRnUwTEcgxlEYATe ghvIlyOAASQpmkwQQSIYyAb8xyQozHooAe59IPlICioowSRgEkMQH+ms4BNoYE00kAwKSmoVVOMM jA0OQRD0wPTZEA+CImKcwjlkAy1JxhsET2OcAjUEVRhsAfiF2jBFT1JVDQdEwBSQACc4wAVMFXVR FQeEnHFVEZQUI5SggQFcAHKJAgPwSQNMQmSBiTrZQA+4ARjAwi20IRu2oS8YgRkYgS+Ywc2BARxk m9cRgRoYyKhoxSSkVDTkmQgo/8EICgg84MIGZFAFiZgN7OM+7WMIrIqmnNQ//ZNXqEGgEEW+EYED ZAH0hcAwhIMOssD0WYA17MIpnME54A4qUoIXNIY8/AAS8ggsKouNNcvUjFotNiGsFcIgHEIFUBUm VFU1QQn7JeMYTEEt8BqTWZEoHAJz3cUV1E9wQMEALEAugAEbql4cDsA2NiVTGsEIEVIDaAfI/Bch bQAqVNSoyMQKAMWAiIB2GIUiKoEkqQAeBAEejAiJ9AEfjAJcnFsLMdbscEi9hd1MDEUPMGQwZMEw TB8rxFYVjML0YcM5NMA57FBudeSuOAMsjuTdBdPz5FhKXovjiUJLMsAYxCQHKP/jdx2jMFxPrc0B FzRCPXzX1liJTzIXApwB4JzhlYHCAiRUN36TUprBAIRjU5qBhWzYJligWhjkASSCFqhBIhTmxmDe ORTOY/3ElRHCPu7jRVwEIRjnzMjldsTOSQFKQCGODaBA9A3BKEBARlbBMJTnMPSAeJ7DOUDA9AFh jTgDKygCKhTRFtTnSN7YSZJf1RQKfYxBMVCVMKBBIzTCkY3BH3BCU3GCAcjfyFkTFxqCRmiO4HQC MnTCGZCPEowCFEylCaAHMhiBMjClGYRjNyqDB47QS/iZB+7hwIyKEKhFppzDgU3CCthZAwzMOkjI IVaCCkBBlmgJFBQIXqgBXaD/guh8HSHFhJJuWDRMAfRlQQgIZkaa5zCMgpXqHpUOgxJgwynoiiJg Q43VZyx2Qd4Jl9XoJwQIGQI0XpE5wB4xwB84lQPMARn8ojIaF3aNAi6YgDL4gz/83CbcBVdEQiVk SMuIUSLQphwYAXpAYydsgFG8RyckwpxkordpBypEwzMeWEEmogl0m+slAi4kghK4VSIdhXskpKoW xapCzlBAzntYAStlAQp4gnkuRA9kAzHwASIMQTaMwjBYAwMMwwudwRkIASrAg0ja5ysyC5nOYrZE HGwkiWyMww4sAQdsZjIcAQdUwBSs5iCYzCEUwiH4JCNYKCM4wH9K0xK4wBw8/8HgWIiF8sIfUMEa rMEckMAenY/apI4SXCguCM75ZIhakCUowEym5pt7tNl7rGqeWKpa/MQo+AAhrMAczAAVbN2R6qFp sYd6wBmHqRQRsMFeMqQhWCkojEI2gAIf8MEQIEIwBAMdZANFDsMBMBICQIB4Lqt9wiJkPosxEUBS JQmTjEMojEO2okEEYEGuWRUHxCkaQMMF5AAHYEIFjIEnDMKCbMAEiMIULEGRVcAOlIM4UAEbcMAK /EF0XQA0sEEFXKxYiFbqnM8VYJiYqE3EdkLmXBAqJKSlGk5NGIVjEUzinIOCgQKmXKwDJEED2CPI yI7ozI7XgZ1pbYKsMmQQJP8BRowCMdDBrsosHYQuHcTsFWADA1gAAzDXMIjCABxDz/bss+anbNQi 0cJGLgjDNOlaFQUeB0BCBUTT1OpaBEzT8OaAA9zDBdRDBDQCtpIACSzB8BoAAiwBJ1TAEiyB82Lv FMxAgyBDg/ACIWAYv1IoXYhANkgdIZxqQvZmA5yoB4oAu1hZvuWoWuCC5ozCE+yTA0wCLvQvyMTO KHXI7HhFKeWXhBypA5RdFgTBKJysrrYsr4puMPBBa62BT1pDGljDKIiCNWTDG77h69on0DIhAYzD FvgA8SIjBsSAAfgiCWBBPSRj8u4aGuQA1WYrB9gwGlxvBAzvEqCADceAJ5D/QAUEY7c+r/OGwPY2 wAoyxMs1yMCKTiQRAuKqQHcUxXvgm+HIw6SKQGRZECG0KOKkY3AyhBJQgT7FxRmQ0szIjB9qygD/ 7wFvgAMMgXeC5wzkKh3wgeiGrsy+VNU2gjCUQRakQTYcsgd/MOyKsLWkpOvmQQlEwB3kQz6UQRl0 0a4p79sKXvLWQwwbQA1HgA2vgTJSUw/fQQujQAQI3hJUQHQJw/P+MAeggPM+Ly/cw/WSABs47xTA 66PGBDa0gg4wARMkQlE41lb+xDCQamQZyHEAReNEg56ZU7H5gCeswAxUArziwhoHcF7MzKjEjqZI iFrQxQbYIK1mgcpmQw+0/2zoIgIFjy4iZAEmYMKAosEdYEAxOAAztu4AbIEZhHCPmOm1HIMRaMEU SDI9WDIGdFERYID1GMAfcIABeHItCF5Fe7IB5MASeEI95EA93IEk79opx/DX7jL2Zm8P13KtxkAE oMAPxzIJCI4YeYgGAIMpMME5FArivJkSqBZZZIc8FCIqzMlDEUyAaMWVVQoVrIA2GEIlGMLpMIiH iBYCgIqCZAhcGGpXLNJbGEIwBIEdJwEU7DEi0MFZ73HLlkAx2HMjYMIHcEKAokGqMdMEjIUR9BbP GhVsuO4oTEEFOEA+4IMllwEGAABiNzQAlEFFqwIX7Ro9YIAB3IHyokA9eP9CBNBDSJ9yC1fDKufA PyxCM4zAErBBNeABrYYACag29lIBRz8vLecyG7ABFWiD5OgHMOiANeRJe6ROCJ4DMuzeGE7qZJmA Y7Wvy1XKJPhA0mWdNswAdLvpGlABAlABFYjDHFi3dSOAAM1BCejTFMyBJ1j3AhiCFaAAQ85ANvBq BMNzywYDCVStPWMCgh5eFdWC864BAyiiCOgIj4TBGy4JDfQo8+ZrEOQDBhg2Yi/4Q9+fKhx2g7Nw SOdDD9fDGuxaC/dwBBiAPexDBLxDaC/CN4zAIlRDM+CBKmfBEvTBEqD2HLy0atMyCsC0aodABTDC fFjATQPDGYxKaoHU/x3/IlnAr9uQycB0LSOMmxIwtwpcNS54ggcNRxJoAxV4QnbPAZZnd5U/AXTP wQLMQHavQR9NgXnTahA4gCG483u7bAmQAEyiASZwQYAa1y+0cBZEAPZG1xGkLQSsQHb8xI78NfRG QAXcAT7kAxzAQRnAwWEvNj3cwR3cZAwwdEM/dD3kg/LWwxJ8MgbYgyfnAx4swCKM+iKQ+Ah8wjf4 wzd8A0xnwWr70RSwwfVCKfbG9GxXABtAwAZEhR5owDATwToY6W+OZTzm2ac+45HrQDtYyRmoQR6M QmWZTFyUjAdFgieABXdrt3VntzhAdw+UAHTPgJgjwEPEShBkQQ8YQlqj/7VZ/yd1xSQXcILSGkAt UDIKCAMsrzYHuID1ui0VHAIjXAEjrAFDokAQoB+k1wAGwMGCA0CClwFlrwE9LDQGVLzDYwA9bPQq z0EMYHyn38GZg9UifMKom7por/o3VAMtr7bzzkAFoHdK7xMerPYuswEC4MIuIEALNMEwY8M62ESH vISdncP7ilc7EsEZ0EJOS8ANVIEQkInLVcIaMMJXXLsWJAEkKsETUAGYa4M2ZDkvdHm4P/cTaMMo WEHJWoEh9HHo9kAxcEAjwD0HcEIxFING58O9vzTMc8AYhFwPX68w5AAPhDQK3AFDOoAs4AM+JHii M3wZ1EAZ0EM+5IBhJ/+4xWP8JOfDHdgDCqxBxXs8BuADPQjfiJP6P1TDCKR+6qv8jIdACKCAFlyv 69e4Pax2H8w2GzxBXqxAKuiBDpgCEuh6dpyUVBa1cJpAQRGBECh7yd0AE0DAwHCMFkj9E3gC8A1H Zj2BXlD5DHi9dTcTdPNjDwBaJ/x1ycIUHQQAHSzA+iOZigcjJ5DBTRaDMOiE8wpDMRRZMI6BKudA Ov8wQOS7cydIkAgosujDVwNODQAAMACoUaZMPQNTIEaMCLGePXr1gtSbE6IGBnr5auDDgI8eNDzf muFZNJPmohFBUOQkQWLJkyVLSIQIQYJNhBwhbLAh+qQBLlwWWgAzdSP/DTJUahokUoJr0qQGG1Dl 8bEJ3gYy7W7ckMDElLwDkxIRMpFHRZI1vKjMmLFmRpIkT3gl8eQpiRZPa7TN4KXXRp8SC2ZU8jRq igOEQ3rQ0bwg0qEKJCos2bGEww5MHFBzwHR6R6MdR45UiMAhQr0IjXYixBnkDok5KctgcAgADpyM +PJNYZMPeb4yEzHYYzmw3gwMwlMGcW6SHr1770JQifQtgM1qIerVQyE0RAQlS0IsyRJ0aB/2Idg8 2fCVRVQdTG64Qgm4RBCBkCtMuMIHLSYhApknTEFLghuYqGKScyZRwgQTVJirrgY8mWEBG2boIbIZ VohEG22SiKTFFZWo/6SHx2wooYdKtLDCgVeyyMIBG3oI0gE2fkrNSNROiyCC0zjIQckLoKznghxo U1JJFJYQho0xiiEhiyFeKYgYfApaJogyZihDlhpqoEc4ODBgzp4g7KknC5NqkKWgGvIxyU8A+oAG hTm0iUnHnJYYAr8sVtgJqCzYKKEENqywTzn9GmgAgaiASWuSKxIJ9QpCtNjQBEJQgYcBqQBcq4mu 8lAiVBHy2JCQA1cQEakaZzDkCgT0goJFv5JQghcooAhSWS2mKCGLEFCwwYoesnFgjAqwrYCNbGHD NrZGUDMKDaOUzMGAGCJAo557Lsgnvdp4KMOA7sqg59zgguPhXAMMuP+AXA5Q2ElgEiJgw4CBeMtJ O3rqRQkDJXTCo0ehUBgiCzzwm6KBR3laYgr88GOjjyk82W+DCSbQYZa0sMlKCVk31OKKPK44IGVT ALzBFCHgIWKbBrQINZFOQFGBLhMS0WuBEXuAbIYnSmjmsUoq0WuGK7SIBNlKoJCE2SlQsCILK6yg Y0hsQcN2hwo4caECF7hw4dsKUAst3Av4JddKJS3i1wAMYjBA3r9jqLdeAywqI/AYFj+38X7vsUhy iz6yBwUnPWnWAQckldQKG2xo1ooZhCABj51OL2GOCoRKaopRNoidBRaQaGLCc1BRopNzhM5jFBPU mKAJU5BggglwqiD/QvloojkjkUloFSuPPAgRQa8g+1jAxCBnKMExE5fWixetK5GEai0cEHuoz5XL 1v33Kziiydiy3YGnRkj7CQUOlsipyr1rMy97SSkHObiD3whYjxhgoB45wJvf9gVBxy2QcTEowgUv yLgiqKIIPLigBzsYg3sYYAlsyAJCsjCFYshHKEFZQwPOcLIWIEEPaUHFBrCihHOYQAkimETzgCGV tNxAHsojwia2sYloIChDGzKaCgwkiaU1RlILmIMSIiGpOSzgMUJ5ghZKZKMeaKEEYivGEIawBgdw YQwFKMcYQMAFNnAibpyIH7gaITf6YQt/RvkJ/jqWEyXRSUn2sIe7/9KTyMg56SA5qVcDC8gBaEzp gRW05L40WIQYgBCDmrTgJ0XIOHrAB2NTmAIJAsaeGUAAF2fYxQRMYYHjHSB2OQxVA6JhMx0U7wbS AIcIlhcNItAyEXnQioZ8QIg8iMAEWlhapZQ1g0gggItLWxoeULCATgQJdDYgowNIYIUQWEEJTyjE F86Jzi+s8w9f+MMfUkAGEHyBDH8gAxngSIbSFIALcYsftlAzJaPcoR53uEAiJ/cuJxWwgQYo4EMf 2rd1GeAe9hph5Cg6L8YBTnGahBKU/HaBxS3uAv0bJCpDgAc2eGIFMdxFE1jAhHSo4QC0zBTuNiEP FhAPCTpjAjpUcP8FYeZUiTcM1Vx84AO6qIAQyloa9+aQhDnQaAglwAMiQBcJEdkAEWQsQTHGGYJO TGCdZV3nOQuRTneSYZ0pMCsZ4gaCeN6TDClIQdw4ILdGwAZcmHDgBTBqkRyk56DsYlcBF1lAwEZp ovdg17pyYNgRBu5cgGNXRifIOMedKwcoaOR6gjIGJZwBhqlgwQ2EQcsDCOErNT1ANKIyvBtEQQLX mN4V1DBMeGziAKgAVSemBwXqgSIPJWraU5tWgiRUcQj26UNjOiEjGwzBqyEAqxUQsAJGTGAQhyiE d9OaTrva9QtuNWtbC2BXtto1rSk4AgjkGUcQgGAMXMCnfPnZT/3/9tNteqVbanKABrwNuF8gDelf 8UbZwxoWSpHN6D3MBWEIo9KBWArBGM6wAmRsYpa03IBra4qNXTbhBpeQhjSsoaFTXeGH8sBKM5lJ PbqAIhu82OJTtdc0Rjyhms+1gdRK0Akb9QF9acDPDKzwhDMgAAJNhgACmAxllHmiu971bnnvyQ/4 2pcM/CDvOblwBLrO957z1QA/QcDPcuw3v/yNmwvgpt8PVGDOR2hNa1ADDUxA4qMfLXBIIQclx2aU HoCdaA6WcJD5KIUKCIhdO8CRS1rKIxpuiQYE2pGKnvbyBqOY1RWMRgR4fKUBPhABcPOghaRWYgXa aBqQmta0Sgh5/2klAJ2kbACFEnlzcyoUWyUgIA5hf4Ef5y1rOgsxCGUrG2UTgPKzo4wAlB1C2YcQ R1ndKk+6bhu+2p7vtwuQ5jb38wNwNnds0H0EueW3AHCDDWw+0K34wWYHpZEkGnIACdQIOAIlhE8I 5oAAJlzjAPAAcYhpkYpw9DIe2cAQi3uoAh8AT5hEwEUimKkF4vpAmkoIkjU/XoJKVJNGtrZ1dPsw ijGkjwQfA7Y7YV7Xdp7Xrfyoq5e7zA8vfzmtzB4EyqTtbGijbBAM+G577QruAiydn01n+tL7yW44 q1vd5oYzCMoNG7nFr9wu+EC5wW7ueNMZoCRwQMbYsKVsxK6mvP+tacqqAAFwNMEEXfkUIYCL1Dzk NhpZSYStTFA1Qyghe9rD6nNn9IRm1IiLxy2BFnhhg1EY4uzFcDkEviAKs7o1Be2E5xfIHF/Rxxe+ 9Iynzbld1/mGGwQ6b32xUxDeZTMb6NIOerMZUOV3OiC+4RY7ncvhgtd4vetdJ77Xz011OGtrDaYc SgWmoIUVrOArvI3GJnoJlgM0gKZqQAUqGsDi6eWBuNffhBo2MAk1EEISQSBRNrTRh1fvAXRL48UT npt/xvchMloYBctViAo64a3IK57MywBlbq627Z7syp7K7NvK7AG/jcwmsPXkqvVybufQqeeWrdlu T+hQhgG46xD/ROGd8GkMUDBu3k3r1O3rhG8H4o3e2IAKxkA5LsYGpm/6PuwAcKEBJGAU1EAIauor cKgBPsVAauVWCOG1emsDogEK8GAPpkWbZmREuskGtEcJaqRGnEtS+mB8/s8KWo4NHOAKNnDzEJCu xmsN68qtCsGuaIEW1rC8DFC9FHABu63b8LACVy/NuGAH0my++qkP+YH1Xk/niq3YZO/nfq7ZHNET JoDKmm8OIqAETukeUMAeMiETYiET6IAB8AAD1AAZYgeH0A9D4CIRhEuZyO9olKhnFu9LHuMJnoAN sLAHQCe5SmAGRKYP+gCNnqsZkAUKHOCUrIANFuAKaKEQaIEO/9dQvRgQAd1KDuOQGd8wBeRwvKKx rjQAvjRAA+TpG+GrAM4MBMBx6SiwzMKtANqIC0AAbt6oAI5gHflQ3OiL6dKsHECgHJZOHxHR5oiN 2MThDxCAEUogBCalDSgAIiigIdsgGzyhDWKhBnpAHmLnKjZgBSYBh5SALkxNBIjLBHzAiA6gMfAA DxbAAQbPFx2jm6aIEZqBJVNqV/ogCf5POYSiBMwpvNKqGZfR9AyQGddQA8YrG4fyzMiRC5gOKZ+u KZ0SKb+xAMggKtexKt2xjVqhFZzSKZWyK93RK9msAD5gBwDRjUxpDp4AAGKhIWNhLTNBDABgCcRA DGpADNoAAP+C4IhWK1M+TAmaSgVCJakIAYqIYB14wdbwgA+ApASyKHuAZAEKT7muwBYbo5t8cRSS RYXYoBh0kieb8Rmr8RmJcjRT4BvtajSjciqlkhzFbenIAOqUkp+08ulmMythkwu0ktzKLTbTzDaX jirRMRBvs+ngTL/qy87UjQu05ZTYQAwakgIywRUoIBYAQAxUwRFeIDsFIRbeQQuiweDQD/1WgPxA IVRSjalEoAEOIItsAA+GQBZQwEaSoBmWxgFmgPG4SAmgRXtAJyaVKxKy4WNy8gni0CeLsjRPExxL ExxVMyrPrDTJ8RuZMkLP7MzCkRybsitbQb9a4euy8utA9AP/cPMIvo7ciO8DsnK/UpRDNxRu8is3 +4kMOGEsX6Pd2KAvAGATM0EQVGEaXEEMysAdcMAdBEEdBKEX2mEV6qQTkuj7hEANOlKZJkEFVKBo iiYRnKkPEAEPggARuKjVsPAxsfAxFiBE2hMprNAmkWwnkMKcDDRBjfI05yqewo0on3FBEVRCoTJD bXM2C2A2cTNQURRFW8HrOjRENzQ2/7Q2cVNEXSAr4QbOOjTO4ixuvlIeYRDOHIARkqAMonMVVgET VgEHxMAdeqEfTFUQBGEVdGAViuARDOH6ogEs0q9WQIFWbgUUfKBoAgB0flEWsgALeQEB8HOraq0T tsiq9kD+/4bAEJLAEMRwCP5AMQ5hA/8gDkvzntDxNzG0G6cyBZ4uQe2KK5muK2UzK7USXdVVXQc1 RLlgUBMVN4nvUEMURL1uBUn062KjODnUBSvgCSYgBGJAAl4gE15gFZhAEDJhFVS1F3BAVadhGtSh F9yBHujABMCzt06FELKBmZ6IECaODhqjB/YgCDpHyLBQe6DAmhYACpRgRHxxRIYAWQI0C5YAdKhA H+lL2+pqAV9zNVvzWyf06SY0XlP0XNc1adc1BvMVXmFUQ5WyUKV2Q+s13kT0XV3wXfkr3iJ1AqDG AHhAAjKBAhBWVYX0YaehFyB2FaYBB2JAM1BBtZCBekQgEv+KiXqgwAd6ABSIoTJRYA/WowR0zUaW BgrI1IquwAtzsQ8qwRAM4YQQphzUBjReYzTI8nIxARo0d3PJsupcdB17NluR0iurVl89NETxtWm/ zjVItEPhrWm1tp8+9DVKdEPT1XVT993ihg1+DgEOAQfaQAJwIBmwIB7yAQdc4QVcYRP74QWgUwF0 QBhqoA18QB7i9gAwLmYMhEonziNBBxEw4+M8DrlwMUi26DBjkiV7AAoMISfuAAXYYAqwRTTWpgIa wTUwVzXQABL4rH/59xH4N4A19zXezQXyqzX3q13plV4JFUThzWpFFAXfpnRNt2rfjWvBjt7erXO7 hcqgjCL/+KAGUEMUUoEDsrNgmYAfPqEhZwEJ4IACxGAAQGxAnGgwlelW6IIQYBYllSVF+POHYw0X KqExWFILKiEbnmU9tuUz3mdb3CZ+XqN+jCRz90zA+qzPHgFKsvgCHmGLL6B/oQQa+DdzS4OAwc5e mfaC0/gIMCF31zh3kROOxQzRfm4FRqEESMBL4QAuc/QF1EIVYkAMiqMh2qAbAuAA3I7FTKBujYZW OESp2M8HngszJGEGsgEXwrTwUFJ7WG1p8k8LoGAUxqbldgJbljjtsoUEjmAJ8Cc0RqNIjCQCoCEC 9G2StLjP+uURzgULYqCLz8WXH6GXeSCYu9iLIQEa7O1y/wn4gWMwjQm4cuX4jfG1Av7AKMZgDZzs CgyhB4Jgjx3hORvSEQIgFuDAAxyhG3KBG+K2LztBd6ZHC2olZnzgibBqCBaAanpAyJ6LabBqighh q56LERhBC0LAAf5gDuYABBJ6Dt7pD+gLBa8llUkjlvfmSMplhKhkb6wYl/2Mi7GAl3lgkyxpkzip gzSJB1D6EVK6l3uZi/tXz8o4it9m6sgudbFlDe5BSUroX1npDFirI7OBD2xhj8XAFmzBA15BkH0A G9b5LZTACLO3emRM4mpFBbrJfKCgEhjBmlL2MZemE0TE1rRACxhhc9ynBreEoRNaodcaoR96CsZg W2A5XP8iwF+gRLMgzM80y8A4OqN42ZJAWpNOOqQJu4NAiHFCWqRJmgfcAaVDupi7eEo2N5lBI+08 wSQQAlqWIOBWYD9WoIeUgA5eAQ5igRjEgA72IBZeYQGUoBTfAlSQYRJwIePkQu82BBRGhGuyWohH pLe156kmwROsyQdcRClK+VpQeVtQ2ZTcZolT2ZTRBrp3AjXwZzR4okkWSEoA7YH4xcAKLD0gaNAo i7L4JXIwKnC6Y14cpwiuY6MABwMyqJPiG75NwnJsgATsIyisoASoQAm0YViVAAI6wQboQGbooAeK 2gomwcP2Ay5aG0qZaRRiTHqYCTKHAAtnQAtedoq46Nb/tAcXyFQFekApfgIo0iZbkjvtUBl+0KbE 8wc1iiR/liA0fkJJBMbF8+yhDKyC+CVwRqiBJspe+OUj1NtejHyzRkqzuqM7POKQusNPruO9AQcF fPFZ8INEEIAEmoFQtGEOfhEKrmAP6EAMiCELFvzD1FMNuAIXkEErJmFDYmwwmQkKuEr+ekAScIFl +bObHm9GvEk+HMWzlKQafiKyEI00rESQEMXEaRwo9AdL9CfRckLQI0qhFmpKFkpJUmOi+WeigYJI IsCTNOuSBs2xTL2iKisG3ETVVb07KsrV6WFOskAWlvwo7AMpSgABooUNQsAXH6MPYvEVFCUShlC1 bmgF/0wAqhOhAToBQeYCh01AEtaXa1rkqbx6RKIGF+7z7IgClUFjYMjFpDyrTryDouyhgPqtxLEE SwBm0mljf9bds3Lg3N/FKBzLNhbKkIzC0CHqoWiDAzBdcwEekyoIsCjKku5BhLzDOypKwZjckOxB FqSjTWIdKZ4rBHhBpURGZEyuD/AgAkggKSqhptDPw2IbF7DC7qDHVBKBqQYTFLYGCqJrASQBw+uv RlaAFxbgM5xbWyD6bT4DKJbTfuvhJ3bCZgupTiLHTep73XdDkHgD4g2pHp68vg0JJwgiAu7AkLbe kBh+XV49vZdco2D9Huzh1B/q3Pc9sjDdge5hH9A9E//DPtYNicptIAkwpte9B3TYg9enYA6aAcSQ Yfu4L/0GJENOzYcKRCRVwAjEQrd1p2qapkS05zFmIM/fZgxcgA3kiI3ien7vYcZRvOfdx+gnHQUI Suo7AuK3viPwQR86gjmYHjtiHQWe3vYNYk6uXuIlnk4MSeIRCh+knu4X3uvpQR88YuGX3NQhyt4h zB6MAuLjMxJUvNd7nddPstf7YA7YAMTQj/t6CxU0kivgIg+6ohMybi6MwAegoDCEeORsREQ+Di1n IJ3syQEfEAXpKPj+aW3IUjQAgoNADhGgRTh4kAOKhRFQIGx4MEe9CPbq1aNHD0ONGhkxYMBoT19I e7L/SAaRdaeGPZX48tXAp6+GxxolUQQJYtMeTHv0OPrs6XGmvp4b9enDJ0uWUQA1jhrd+JFeNTYz SoS4GgKP1iVs+lTdcCDsAWRhN6BCJqRBAzUNJiUi1CmRXCWE8pgw4aNSpStQKvVYUGKB4AU9ZszY 8OXLn8X8yIAg8+ex48kgQHBxUQFzhR07luwYSFDgwxwRcpjOYU+iRQMW7xl43TFG1DIYa3fUiJGj 7Xr2TuLbiO9OkD02b97Eh/x3T6I9h3KUFQQpsZtJlb68SQzmTJVB+sxhg2cJniEoxPdhs2COkgMb wMoDi2oDMlQHGtBvkCiPlklK5F4hJIIIRuQFxRMz/+hlwwI2lNBDYTMo8ccclc0RmYRzODYHhRKO UVmHIIxxWTkhXuZCiZptNlAEAi2xhEOq5YOBAR4VQWMRGBQRQ470yLhja6/dk89FF9X2kUcARDVU TCLpkxRJ0NlUXHTJIWeLPrYkZ6VxsiyTnC3EVGeUPgvRg8I+9qBwXglzzMCLEriAdcAmZqlxAH2T tIdKIrh0MkmAk6CCihoBmjCoI44MRthfhj3hCQOHHLKGOH8oVllkHo5RDqYffjhGAeWU44KnJoJq 4okVHFFBBSR8FlFFGW1kQI1RxZARPbLRcw+uOwYh5D315NrRkba5alut9BgFk1H0IHfSl9BRR9NN e/8YR61NsiAnEwp49BHEPiiEwMYUgFFBhTZX4CIWe6iopYYSdCYyCSFKxEVfoEaoQI6A5FBAAR2C JfjXApVEcog4Bg8iziGDePIEAhMgAPEEEzRa8CGLOTYGh+VU5umnoJJKqgtHlLrZZpx5tkOqJJCg KsskcJADzPfcUxoKqM2Msz3AduSAKh/NjJGvF+1cRlRE1korbdiqZGNTRB31k0YySS1LCFmM10xV c6TXxwLl8hInfWpMEm8ibcUbzQHRbKIEHrbsIQLZIsBBwSuDJbjgDIQQ4omE/IDADz+RiVPIIAiL M8gEgzwxwROMN87AIJAu5mEBJX7qwseYXW5iyif6p5wqG+VkdqrJLy/BAYuq53CBaRFJdE8Zf2AQ nD0V8WS7zsUSafStIMnyEj3vAPBOUERC1dTUHtEjCx429FHCDFuX0Me35M6BQAObhLWWFiLAO4ka 0Yy/yQJwiGFL3GQbwQcxiNrwVw95dHKFFmtYGLilnwJeGYcSAv63DgUucAcznOIaJ7GFFYxyIPCY iTJTqs55zmScqeBnOCMQC3JlCqPDDKoqsIRVvQwapClNDlxzjxgATUe4ApbOcJcr22GkJLLY2e4+ so/oSa8EJejKAqQ3A23MIBKdCIsa2iSCaBBhG/DYxCZ6MAQA7MERfFCDFSVBgUMFLGABAQA7 ------=_NextPart_01C9D87E.59029470 Content-Location: file:///C:/68E9C635/Sammans-2005-filer/image007.gif Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/gif R0lGODlhyACWAPcAAMvHuerb2K6plsi7tEoyJ4yZq1ZnbZCIcq+5zZ1hGzNGLHeRrCU0TG96h4p3 bRYXE8rLyquZj6mpqLq5uHiHiNza2dHb7JiZmnWHc41wTzZESrjW6o+JS6+OcWpWSVJnUIeIh1Jp LbfHuImXl05XZ7m3qiUkIevo6Vuh6+3o22d2ebvKyRRUpHCJLtvp75anl9fMyPrQtWl0MCMiF5qn p3Z4eW9JNtKtlBYkE1VWV5h1jc68ykZHR4iaMKzL6MvY2KrK2mdoZ4mox3aJTJu52jU3OP7OZtrX y1RtjbesqDYyJve2bpi4yyxGGfzNj5iXh/C1kbbO6aq4uTMpIyY0JXiImMmUcUZUVyEzF+33+4eL l4iWh8nWzbjL24hRQ6ebpOru9SIXFYinu8+PH2R2Z/ns6qmsuWZqdpiouTNJacrM275uDKmKWRYj Jql1Te7d5ZmKhigzNfC5qah2bHd2aERJVhpnydCTikVVRkRENlZGNam3qFVVR3hnV2VlV8+od9no 2k1sGJOscpKkT9BpbVE4Qt3N1UJVJZmqyLqst/v36nhpZrO55qjGylZIRWhYYEFWNsyOUlhWNmVm QaqsdLfW3XllRGR4QqEvJZW57SUpLvivUAQyh3p5QJm2ulJ3q5eKmQcHB7va9hARDoeaxGx6pBMX JommpWF1V3uWhHp4VmqFhHqVl+z37UVGJzeI64tYai8mGa7IemqFm9/Gmkdbhpq2pf/kuHlqdj5W Fvju+Yut0ZjR+pas1OqgjTI3G1w/Ka9UTAgRCAgREtytSHuevF56G1RJVGCIt1RXJr3XyM6Yseeg cHlDFYCnig49ebzK966bzJzG1q3W66CxUtA7SGy9/TUoMoy1ycjiqUB2yTtgE7NWeX0tNl6DVcg6 NuSboT1gTiEYIj1gJ32eSggIEW+VfREIB4y1qWBZhiI5DxAIEff///f39/f3//b/9v//9v/39//3 /63W3oy11oy1vcTm4qXa+6G/NXNapWuUlCBCD12Bn0QaEzhdbP///yH/C01TT0ZGSUNFOS4wFwAA AAttc09QTVNPRkZJQ0U5LjBCPKT1ACH/C01TT0ZGSUNFOS4wGAAAAAxjbVBQSkNtcDA3MTIAAAAD SABzvAAsAAAAAMgAlgAACP8AH4R58GDUgxkECeIYSDAMQ4EHZ8xwKLGiRIESR+FYSBBhwoNhJOI4 2NHEDBNUqGhSqUDDBzIqbDUC4mOaDx+fZomaxtNHMTHzNkzLVGxBo39IkyIFVAMVmS2NzlBopbSq 1atY/7XLmhVM1Xbv/oFpN4LMihGAzLQUgeaBLQZUGugowuPMhzh5qCgw0PCjR4QTQSIcCLhiyIkW BYbsmNBjY4sXD458uFBiGxOYT2KJg+dDqherCgDhOU0UvQVESvugx0/MVqQ0KKj4QAFPqrQfaGTh yvsqu3atXnONB8aFFKs0fvyD90/XP3cLGLzRYkCBiioFrrRBFYdMuEZV4mD/waGAVTiIHxk/DINj IuGQITdCjjzRoGPHGCGrFziS8Uj5JlyGWRsrffCBOSNI4QkQGwiBDIPTbLALMvXYg9QKDVDQwCoG UGBLdrZQ1duISbkAiFe8tdOOGgVYpRxS7fzAji5vlIKOBRpQMYIKKsSBQzhFtNFSHJpgESSQHxn0 GEQDtdfYQIRhdJhEhyX0kEcMuTclSVD291dgF83QRkLytXHSSkW89IIUlWzgA01ELFAPAqcYgIoK sY2AAQY0uEAiiWBIoQwgvXEhyB4itsIFOxa4YAE8YJzwT1hdtJJOA18YUEccFJCggHht4EABGgZo IQ4VkIzJkEFZztCfYH6x/8eQk4lV1Fh6BbV3jkO8UvTXrba+6hFHjZlQxCdppKGBBqikYssW6Hgi xiwYqECGBqlsYQYQBqRCQysnMPcnVxYYsIdwWUmRHCB7uJDKHuy484OK7cjLDhgWuAOGLl1ooAYJ 1+IRRxFYaGBLjlcUgQMVrxbkF2ARgdTRYQw5lF9hgz3wqpINjSLMx+co2Wuvg4lEn3/iACaOFv/I kxQ0DFyBRC0M4PWSCg1cQYZyErCSLRl7jMsVAjkc4E1v7ZyAABqCkPPPHiJggJRXkrqjC3PtWFCK FqygocELjBRQhALDQBKHCgUwi4cCJBX0pSltrGcCroWRJJFJVUaEEMdWCv8Tyt+hjCL44IqNzOuX kkn8gDgmsFxVA3UgAAYpRcTRBglL2yUCF7EVMEIBxwl9FTwF5EAFBuzwhi8gWxjjzSmoYHC0c6lv BQY87ED6zwnuMKKBFGfUcS15GICRCMB4NJEkmb9anHFlM6Ts3kmZnWSm3gnxHcs5gAcuuDCujqQR YK8azitEJ1FxgVVSUJD6D7VUsQceXZxBQwFA04HBFi/ssUc8ortKKa5xOgiICCvsWAErTgGIESCg C7ogxQeyga8CeIILamDHvVphhlpQQAOsqIMGMFAHE4ynElJQgD7isA+24eqFYWJPQsz0l/ZgxiQP MIFDlIQfhYQhFh4Lhd//BDcMYbTnPiFh2AsL5xAcYGYK66uKFkagFTOMgAuowIMIGjCCU6iAFVVQ wRa8saflBDAp7XDBCNJQhBCI4B2pw4o8IuUOFbwxHhYAwyy8IQUVcAENZ/nBWNihhlJc6wxtqMEV UrIRc0jBAGew3Jiylx6I4VAcixPIKMIwJolg8iB4O0nbRskfhMQiIX8j4gOu57DKyGcjJlGS+Eqi BCXQoCp70AQXkKIGCywAD1u4ggHCgYcfLKAsH7gEBl4ggjP+gx3ycIE7xlYEKrTLZUiBxxxb4bI4 bsUC7JDCBxTQADTo0RZZeOQHbEEBKZxCDVIYwTgZ9gEqBCEIfBImHqrw/wH08K2SEINY3CJ2sYjd B1chiUUYDCLEwbVnlhoLwxRg2Z4pzEBw/WHVSWopgaoUQRPsaMURRLACNRiANg1owAfA0AUKfAAS lyADBvZAKNG1Ix7wIEIDIMGHK1zhNuK66T9O0UyXtcObLkBDOFaxlSoowBsiUIMWFBCO3EAgC7NA QhxSQoUrmCAcV6AqFVJxgQKQYDEOu5WVGINJwlSkeibQxFstNrFPujUWJnBiKMohOBP8InwOm0Es YkEFE57kF1RYHn+mUIQimAGNZEiDBfYQDg00wAJRiIIWuqCFLaQCA6gwQB4UgIeTbkEZcfyTO9oB jzSWIg6uMOEWACGP1P/Z1gUiUEYrsuACXYBBX3D8BwK0IIUR1gISpSKDN1CBCg6agwsIKMUZclSE PCSyNjpiBSv86RdxLCZM6RlTyua2OMxIzyRzi14PMTIFJbiqHOdQCBXCh4NhjMIEsZhCZtrzi/Gk hyK1LELQkLIFTXThHyrAgwoooIwTgGELGFhFFj+ACqe+BAMFSMWgWOuO1dIrK61dLRAKMAMFrAQD P2htUsAAWlsYpwur7XAWdKGGKmzAa85AgicMYAsKa0ABXFjADxrwghWg4QwKIAMeinAtIU03sQ/B 1ScZB0NPZgwzDEmvWtGXslgooSB7HYlhNdYfE/SDsHl11S9+0TDBKKH/CEoowYU0UYrl1MYAMqXB Pl9iIGFi4AN4YAUTRsAKCkD1t1lI9Ie3oqKqQEoKcIEEJJSAihXE4zdbecduwoEorYABAT84gXKK gwgLMCINkNhRFrdggS78oH0+ypECVoGAM3hjDwUQgQGCRMqPcLIjnQyv3gCDQ8BM8iCf9PUMlHAN Uwzjb7nayEYEp7F+oOShM1gzYzqSMiUQQAkT2B0kkOAOpCxgFgUw0AjsZwBIEHMVLk3yMlPh0g+8 wAWJ1gW90GUVQgrMBK7YKgX28A53tOIHu10BF24jAhGEyAWeKNeKXICIH7CiFBoggy20UIUqKKMA KqADHnCABYHdxQUk/1CBBNSASCzUgJQVexiuNons6BEEyxjJJEGOndZl88APMt3CCF7A8TOQoGam IEg/qoQSvQCb2ydpb7hxkAZ5APAfgPAEK4JAYVSMMw7MksEqDGQAO12CwgZKxQ/cIS6tcIUdiNDA FTShgJQcQgqAsMWru1AAQaDTAqgwh6NuGvd/qEEFUkDCFUZgAFYgoFS2gIcLStEGKmgh49fSBCS8 wYUgVLXuUF6rla6UkE+O4nqRySEOR9lWhIYBJSvZah46E7stXOACHEdCN47BAE2ECiVsJugM+hF1 E0BgDwxAgMvccQIasOJOkEAFMRN2hrGrVAVogMYVPgDvH9+7ZSRyh/9J67ASV5T8Eh1CQCO60AVU 2IILKHaBLQSB71NbwB+NaIQaFlAKf9QYA42QCvAwAYhQB+1GWm1AMA3ACvKAAJCQJkLyX+XTKmu1 UDUXPQNhAuOVQ5mESRDjF1MwBYV1Q2/lKndDBXGgAHnAB6hwAPwjAF9wAVUQPL3XD04kEqaQOy1z cF7ECAgABFVAAQagAlRQAAZQA2RQTkDACl+EZxjgDD8wL1dHImnQBlhgAofQBKdwCraQCizlKGrA ChggBS/ABVHQBY1wCmAgD0gwC2mQCo2wAdG0AA1ATOGAA0gmBZCgAB+ABTkQB3HQDvKwAp6gAOZA AU7FJf8VGJyUMQf/lRig9Fa+xnMEkTL69VY3pF86FD3/YUMoYQIKUAR88AH78wQXUANFkEM2lwbM AQ+tIAVM2CcWUAlMMIRkQAUgkGC5gVnYMQsLcFLhIAJdcFRtxxsugAQGECCHgAUvZRY/UADKsQKz 6ALs4AImwgqV8ANZAASTxw/W6ALFQQqlQAGLVAqrgAFN8Cl5sApSkQXvEA7FhQOpkCNbglabyG2j NBBxczfktV+vN0rrdRBTAAwEUJD90A/6NVghwTgbpV+1RAWMpQSFdRJ3owmZSAJ+clRokG7txAoW cAX7hAHVUQeoEH0YsgqksAoeOQtTpAKr4I7sEA9TiBXtAAYawAOX/0EFWDADHwAIapBUlcAF7QAI gBAW7GCEleACjwcIp4AGWbAAgEAK4WAPylAKaWAAVzAeH6ABG4EHVEAGFOAMlYAEyvBObcAKDXAS jPN6maEEIWgSFuUYrYKBc8OWKUMS4pBsTKJeEgUMRaAHeVAIhVCQBomQBxmXEoFXAgKRVKAEceCW moAD+lUEFLCG8FABXYAIHCIFC1AJwsQKOqMBs6ACkPAB3mBvqcAKW3AKYlAFq6APWzAW8eAOv6EU 7ZAFihAcJ2ABnmAkJmR3l/BqP4AAFvADGHAJzgAIm+N4jSIECJA8XPADBrAKOUJhBsAAQTA2JZcj OBAEKkBOq6CUuf92AlqwCo2QGZrAlrEwAyHoll72bXODGaekX/S5iSFIkXODSSmzUIxYiQTgAH6Q RXXAB3jAA3lwoKFIBUUwBd1AAAcamITZDwRwZoOVGYXwZmSAIgv0AfrQAAtAAfdTAMhIBmdQABuQ M6mwCnWgANH3Ae2jDGHDDllwU42WFD9gBnuyBVuwAjSgBKGoAECqAE1gDpAgAicwAqiwBc7gFB8g jSTwDy4QVnVnAUQAjbbhDeTAoiGQClsVDjzGBDrJh7bxaZ7gCXBokdHjXm7plu3llibQXvr1evr1 AGw6A9egBJgBZ3j1pgxpEhCzGCFRCLiwCkhYdn7wASTwASDJA9X/pQTdMFqQqoJ5UEuFkAcTipAz kAdFAAxngCKlQAQMYABAgAA6gw4IYAasQAIYwARR4Am9QAYjwCHTKQaaqRsucFTLgU3PBA9qIEEY UAUzZQsKcAhBCgl60QQf4AwiAAJjSAYigAgf0ApnoAL/gAikVQfhAB0c8lRDMATMFQLEigUGgAQI EqYk4G76EC0koA80oAEUaVGauGx36pBTgFfsuWwPUARe1qYh+G30iaf0alHrWXxTUAg6kC3ZQgEa sgoNwCNnYAA5kAfdEAQPawBBUHY5gAd4wAd8sIdTQHwEoAlK0ABg8Bu7cS/uYAELuAojQFxIQAf2 MFlq8AE1QAGg/2UOK+AOpfYbM5kURwAIK7AFwuMNW2UkTkQFv6AAbZC0v9AEMiUFaUON7uACL9IL j/VTBRBaCjAOqTAO5KBMFFBZCoAOsnEFOLAKRZISCiCuZHAFGtAEb8qeOXSJ8wqXeKpDN0Sn7WUC zEapmjoF15AHfMu3Ifh61INfSmADB6CwQkcBW6Cw8LYKKgCxjtoANSC5klstZYdnH8AHBSkOeTAF mqACLiAPR+UOWQAGYLACGqKwC6YFeEADUhA7BrIKZOBIqYBBLvAONVoVZCgFpWAGkJYSWEAFZvKb fpWOhyACLwAIiNAA4uIVqWMB/2ABm4cGXFALBkAFTRAI3jAOIf/ACgzglSRgAMuCBehbeTpJBQbQ Hd85uHibGQ7qlhKlBHglUZjxAATwlv4aC9/mbfn1poQ7BRIVgkUQskXgBU8wAkOnoww8AgpLAatw sQTQDREcwRA8Ao8rG2RQkG2wvyZQA9RLL6ulAqlABV4qwUz4AQkCaHgACSFXAKewAuAIBopWbtWb BmSgDCuACjSgDC+QA3wIpMLTBkLCB36wfZPwASrALkhhAVtwcP/QBWO4IheABiLAKGmwAgvAhy+V jsULpMXLvnRnhXUXDk2wCuEwDsuGZfH6Znhav/p1g3PDpiZAAPp6x97mCAL8RJd4EvllUUrgBaAg dA/8AhfAwI//CwI1IFqYEIRaoLCswMCnMAL0BloFGQYA2wDauG9ggAakuQBtSGiUKbmSFg4KQAO0 VpnWaMMzisMukAZxAGF4sAcUQAYGUHlxkAaeQAJ6oQAZGwLpuAd0UAFa8E1VMATKIA8WsDnZggAk AAHt8LwWcAb6sAAkAHY6uTbbC4ioDHaVN3JYEIpXaL86dLfL5p4SlQcngb9z468mcA31mqn2C6/U owleJlj4dZ9TQMincAEvoMEBnciKjAE1wAeYwDXaRWgB/cAQ1sEEgAPyPAUN0CbfaAEWUABbQAZA EAVEgASK9wFVsIfuxsIvYAvQIAoq3cr4NsX+QALmIHSShgpc/wAIJNAAllMHXilpLKoAJAekySEF tlAcxNkOCJALCrACa/JOC5AFFuQCSXYFocUAGhCZOKABbVBZGYdxP2Zi9XQFbaxD8VqQ9itRBIBX qljHIdhe8nzHCSkOBCAO9WlRb4pX9OkFX0ADAd3QQ9fQEIYBCM3ABM3AL/AClSzBED0Df5kHDdAF TDAPUTANcEIPYhAFTEAEvVAMJHDLLeESqLAKs3AKFiAKFuADFz0WFpAG/uAPJ7WHfPACfoCEybI0 siaRmPEL3oAGlyACUgAGe/AiaOAdGrAHGPBaxVEFDCACtfBjXY2VkUkFP4YFO1IM5sudP+0PfKsE cqWJfAvCr/9HAJmhr+npXiF4DWedqQKrCQTAnn4sEfVaS28KCzswAQggBVJgBnsgAZ5AAzSgwQYt Cd8gAfwt4Pz9ArKbyEgIDMS3pg0QBUDQCx3tA7tAE0AgBBG+CxuQWdJwE/QgBExgDyVrwzWZBVOr ur2QLKeQHUHKJ0WwLP4gMxapAL+gBFhArCVJDsIYDqkgBe4AQBagItboDxpAhKtQBNmBy2IMettL AjkSDk6OB9yJB1fACKRQUZf4xmz6evV8r1NAp1E3Bef9bVHnXpqw1l/Gnl62nibgBTuwAisAASvQ cHHO2y8AYTUgCZgg1DQgARKQ37ZAUnVOATVQkBs1sl3gA1H/UAxEgOjFwAQ3IQaODgTFACeNEAUb QAQZLtmkbY0zmkcW0AvLsoVpEKRJtiyqrQ8FIB4jmLSHEALjIAgbbUdckAU/4AISIAvlpgaeoHh4 UAdUgAdkYFZ1txdYQEw4sL0rAaTjVrzhoA+NgATzxd2XGAbz6158m1/Lxp6afDfepl94TLjr/aaE uThv+URsrnBunu48vAIS8NcegAkTkN8SIAVxnu4X8NAFqXpTQAFAIAY34RPSEAU+0QiPvuH9fugT XglEIARt4uEOzqo+IAREgAhI4A+hYQBMsAD8UAs0kwYMkAbaFQcfgCY6+QvgGwI7QwErEIXOwgV7 MAKQQAb1/4IGSNAA/gAJJLAwDIAFkJAKlyFtOBAqJNAGOD0DmqABYEdabbye19CW+0vX9cy3y7bt GwXCF9qeU8A4b+ptB+FtN6QJsAABcA7n684FcN7uzArgIrAHtmAG6K4MXLACldwU3UB8T9TYQlAM Ak8Eeu8D0lAMh873iE4Peh8FQoANblIPAj/hG4ANQuAmkL4LRfHsaNALnpDhC/AJDMAAYHQFDYD0 cYAZWODqu40B5kADgIAB4QDrbFEDrUBINNwFC/ABCNAGeNAGdJAOVn2FXEUFRIgFD6sClLfrZIC/ BPyW7FmnhBtKBGzty7a/MwDC/sqWtUQA5aWJORT2EBD3cf/Pw1wQ988CYQDOBSSlBt/P/XKfi6jQ oNSz711AEz9xE3y/930//4YvBhnu4YmP6BC+Ab1g4QBBREwXgfOiEGnERAgRJguECGlIZIMoIBug EQFCBJEYFaykVPGngQYAXe1c/EPp4ocuRlhQnfinBtGOAnwo4IhTp4gCKlRcAkIDpgqJRllqzTBh YoqJWDOWTlEyhcoMJQSUJJ3xwMQDJUiVEogF9SpUAkihTik7ZUbTGUi9GOLShctcCCvmrpCwBQOG Sd+4QPhB1y4EZSP0oiLQT+mUKRQQRIniQ0gjH5Wk1fMRBciuLlGkIQJykEklH7tCC4yyAeIGIrsa 9RJDGpH/tCj0IJOqh20gk11Meknz0WuDDyD2EPrYsMoCAiI/ssD7B6/du38rLLAjRYKMJ3ZZELBT UycOjp5YfGLBMk7DqiwbmPwDU8qp0hkEki5VEsvEjGuM1c4QZyv9kCKgLBOiOhAqs86aIQylkgpD E1jg4sKuCueqMK9UMPDgm8Aw5EKZCiG4QC8yEksqKRCOyeoBHEzAoYgRomCCNtG68IGhyGokTYiK UIsCooPqIUiISlSjDCIgxGBis0porIQeJg6qJKNKeGMIiF5yPGgazYCwBRAXSKHCFlIa6KKBC0iw xQAq2sCCPCpwwEEDnuxEp6dwvNqPgKWSKgKqMJSIqqv7/8K4xqyq8NNk0AMDZMyqNh6gqi2tYIEB RC4+rNCWLQ7AQBIPNeVCjRBLrAExP/czgYIrZhgl1gdGIaCQRqZZgInMxKgHsmLEiKwYNG6jTTLS dkFgHtienKy0RoIUAwhsGtkAWS2Hm7IXIoigR7UqaSMix4ykKWAVc8QQIw0DNOhCCncsqGKVNlDR RIM2eiIPByya6EmFVeJQgAyqsIpqCnGcEnQxExw8+IGlFjx4KU2u6mqKWAgl4JoicjgmxSkw3RTD wD70tIZQvwGEiyN+YBlDNU7Ri44CJ14KhBw0eSDnWdeZohs+vCyGskqKmTIKolMjegOjpdlAGjSA cJY1If+UFgMBH+h5bJepEao22yOxqWTbHOcBItleGvEGgw9WQUOMKsIxp5jNmPikngXsXGUVDXxq gycFINFg7/LoxMKpAVdFCsEAC25LHHG48uqasgZOSpwpHEzKzzpAgSOJR4owQUI1Rg4ZwxVsAUEF MjoEhGXSP3zhsAKV0KNmA6agVOecC7FBi4yKiQwIUrqYR7LQJOtMeMjoKaYzIRCJDLTSQhMCG9ao 3WWX6zfoxWsfRtNWml6AEAKSVMIhw25WqtCnRiAyYgKRKxrA4oU45nxTAR7i4Ne8OLCIAyQ0ARWs IE4JrlBQgv4jjjA8oCwOklxbGIOUCC1GCUVwBB3gMAD/BwAgAHBwhA7eYIEKtOwHEIBAhWhAgTME wQZ+mQun7vKCEZDhRPYhYBX8EAetbGVWSNGEDQrhiWn8ygc5al6wigeEJBIhib0oBrOmRL4ukK8i z2PNaIgwNSCAjwkboEdFOKORSpDiSqfwxN3qUQxpbCtcQijALPTBACyQ4X5U2MoHalEEJNwvHG3Q F5wuphYTFEiCfrIPVcKCFEsZ6ECTu8Z+NDEfxlRlEYvwgAAOMIcBBEAAOgDECVKgiFa0YzruQKUL 1IAABOAiGC4ARAUs8CEUFiYVZPADirBCAQPEYRShAxClQse7HJyiNkXzwUCCdbygicIHcmNNr6bn HmBF/4FJ09gWGKf2vbBtE3zYqE21nOGJU4hBH2K4G2ug1gggoIEJRKgFHrCggA8YgAH4g4QFPoGE NoxnPOjBQRgYk5SwbAUtjHFQVJpiAgZypSlomdyf9vMUqiiBB45wRBJg0IFF0AIAHfCAH/zQh0XQ QRVfQGkEgLHSlX7DC5awRAYy4AAHdKADERDADTwagSJQMBY6NMEoNBEHCFElDgyIA+9q8D65RSFs o/FMAaCWzONFK4vDcQ1rgLWBpDGkm1Qr0rGKNBxWfCBaDOlFLzwDNQN8ABXOQEI4AFYnTcxLA5D4 QBYsYIBZaAIH95oTDhD20IUhJQ8TnE8sXtTIhxZoYf8PS0p+KnmNQuTBAw4QwAAG0LkIWMIPqAgC Kkw2Ai3QQAp8kMQkQkCAbwSBDA6ggwNUIds+qIKlBTIQDmIBAgMENQ5FmKRWLqiBSRaiEH4gzQKe ZbRq7mIBpIHik6KrGjEobTVUjRpshjMQaRhJNUDo7pOYcAoFjGManMlRtdrIBApcAgOpUEEvA8sT HChgFhpAxwbSgAe/1klfgg1LxCpXH0K1pVACDeZVZqAJQ4rjKikK1BSKYBUCPMIBNsiAF9wQAQ7f 4AAqaIAKaqACEquuBnQIwhWA8Q0yoDgIQfADilHxAT7gAQ+u6AcBHBaGGWiBBL4tAlF5rIQ4aEIT Joj/wxQKoQcKHGQgoclVZYoBvCAVwyC7AN40hFAM60ozWrWh1rKMlqQuqEZXpuFqRoRwENqYJktG 6oUGPqAABbgJCQq4QhxcIAoS+DVOOBgHJHAAiTZ4pS3XGFB9EFuwCDWyQVUpi+WW0lMcFoJQVYGD DWzgBS/MwQobjkAqKDDqBjRgFaWmQA3OQIYVUwADNRgxiSlABzqQAcZ86AYBLCeOWFDgx6MoQhGo 0CilxKHIwVZKN2zF1WL4AEcL6EJnXGMQInjiSERAw5O8GpxnOdF52ktmFxghhDIfLYxmjsIumKWl XdQGR1OS0ikQ0ZBZIGEBDFgXidFQCjzwpAkh+AAW/z6AB7PoJ5KFpWghJ4iVMET0GsAw8FCXMjsl 5MFPl/XCpoExhzlkoAOJEAECpCAFM5jBE2hAwwVAQIEcrHgPZqABDQpQgBHUfAQUGEEQPpDjNqhl Clq4QhtiNfRROOW3wVbAxIpQiG444klRLg2XidO8zpwNMkywNo2YUDzXHIQU86jEQ7b7LB+pBhHc Gw0i2k0PagmhjVwkQtjVrIIFFMMfCojDPvCugImE4xCs0MA2clGAIhROKYi22H74c6AhQ9aHkYZo ZCXqp6j4aQp9OIAXMuyFGPjCATdA4QpEvwIRkB4BNNhC6oBRDWWMHgETEP0EJsCKEaRqZqCbAghI 8P/DrTSo2MEO9tGXbgMKZOS5XQibNKOg3MwI6zYDSaYnNmCByYhiAwPJYthiY2YwflG7DKEu90Kj j9cgIjg4og06yWAAdVBBARpYACsokIoG3HUc/KJCU2Kx/8RPlD4OsxhG6hMDQwsJug/+YCS00IMO AAZOcwMvuIMM0IEdEL0KWQEEED0EEIEVooAGeCFlSKG6GD3Ruzk64IPE8IrGuIKc+a0jixBN2InA Ab480IBg6wZgsDZ0igyqqgSyebIuyBVfqQdS4Ic0GIZhEIZYoZOeyANIyIEP8AMVGDUKoAFPKIBG aASUexJpsIDWsIfvKYBiOIV6mJpekIINKIUFWID/AuilspoHIlgAfwAELfiAD6CAvbmPsPCPBqmk hUEcVmm4xBkoy2EVSnqAMCgER+iAB9y8AXiECbGLERzBFWoADFi9wAg9SRwBECCDEzw4p9CCOpiV ItCAJPMK4KvB3+KBPAiyntGDGRECKdhBqNNBJHoSK6KHBSiFUWigoQuFURCGUBCGYSRGWZmBNjCB IsADHtAAPDAAWRsB2lsF7RiBtkkIRkgDrvoASDCH9hGe+VmFD7gCSMADdQiLQSqYPlk4yxOHSQKL PAgdJSuLiUmUqyCAIiCBNZSZTZOpOQAHd0AJd6gANYjEEWwEGtCCBgABG6iGEyoV0SPI1lM5Otg5 //tYmJ9awQfQgP25HCqYghrUAFYMNg3IAZzKgEIggG4IAnZaACBIHqnKjAVQplwsHieqhF7QxQf4 hZ3cyVHQHZ3BAReZFTrxpZwJylnBggcYBhxoAkoZRhwoOiw4hWKoAlZwkxnzBmcQg1pwv33wCf4r FAUJg8MiJMaJrEJqi0JSgoNRgkSJLFJgBFJIyJTUMI5bhuhAiX/4AUmMvRWCtdUrlUwUPRQqETrw g1ybggGagioQxVHYyDjoCiN7PxkMNjzggwxwAzZwgHUoEKfzgSp4Fsl4rsyYDMhYks5YvkYohlmo hf+ZpybwyZ/8yaNsEVewTVfwyaGbFWGYgaMMg/9Y+AUK6Igr+BtIwAADgAS/oYImWIuLIRT/2A89 iAqk8ACOswrJIaCw8JPHwQoTuIZSQIRoKABQ+AIQ6IduQE9DkId/aAddYAeU4MsVmAC/VIEXKpUR Gcy62EQMOEwFc5gq4IFZ0QDxyA8jo0EZzIlFwCgCmKk+WIcZQMlU0IxsK7fmOaLmAYLkS40xI4UF IIH7UQKfbCDZPEqjzBlJSAaozJlQ+MVR+MVQOIdRQI/+mad+UwEkIAMVqIMP7Ynl/Ar/YBA9sAqk yABCkIM5yINCAAa0aIrnnKgpuIZFAAUEQANEKABSQCkF9QAdyMv2BAOUOAHXGz0aAIEawAWG/Iv/ 0KuL0DMMw0ScQKEAHoiVx2yUnggcZkyDWYAGWICFPoCFSciAA5iCUcixPBiBU6gCGjiFmKuCkWsE BPCEFcDCK1yBJSkAJigAFSABPuCDodSZ2IxN2XSFoDrEoesPF03CoovRJkAPEyCDcNiHJlgFG7qC dfEJc4Q0yYoKccgDPRjVWNg4ZoACAtADG7AK/BALKC2E2EKAkqvSkjMDRlCDE2iHvPwHdjClagUD 0aNA0ZOAMq0BNF2BEFxTwogdOkCMSOJDEJBTjdSJawgDKoiDAS0GUfjSLFCDDIAFLwAGj3OQPwlQ xXOY/cuKo8zNWSG6hA3Vgy26B9CEUM0ZxaOg/xkwBRPgid78hXlCjzhp1V9Qh3DYGwXAgD4yATzA AaiwOF3tCj1AyaToBi+wAiuoCiHFIYyppGLVgWY1AzQwA1ZCADVwh2q1VpQwJZQoPdijQAmYNQxg yBNCIRH8ixVIPTL4AMfqzV5r18dUgnitF7lBDoA8AQfgNE0jAMFCRhNwBH25Chz4hUWyFKCcFYQF VYTVndwENhy4BlmpW6Jbh1FQgCU0AXVAj+VEj7Y1jyb4BQVogn04hP7xiSmwOGIli66oOKsIA2Do Bmawgee8oP3DmMojAFhghERoVjRgBARgBAuAB4C01nYAgxM4AdYdwQk4vTKlgxdSAwgAANEDgP8J EIEBEIGV8wM8yDEHWYs7zJlgi6RYgEF+QAZk2JYycwFd8AAP2I9+yNidxAIeYFueaLhfmJwWoZSs YNi4zRmfFN+fLALzrVtKedicaZEwCMoZOARJ+IUmsM0HEFxW/ZtAEFwlMA+0yINFOdaGs7hYaDgb IASKq4q1CLZVKQIlgIUvON1E+ALatYChtVbpeIPnUITSEwHfnYAX4MTbrYa62F35hL0QXrkgOEFD cYo4FdEwoGGkyEdkqDsgWIAfEAMwyAEeKDTgzF4qEEWefIBJsAFgYLS0zB3Z/Mn0BUoN0J3e/Emc gdiswCNJkIR9UAd1aAJ9UYAQUIfGPY/l9Mj/Xh1gtIiKQUEqU+iHQviCO6iGdCABJS6YyqskL3iE DGgGL0gECTCDREgEM6Dd3FUDNQCDePiHExCAOZCDWwCA13u9EaYAW2uGaiA93w3hEJ6APUg1P5AE qzgYpwABDfBJYHLfWVgAflgAJBADfkCESsiCBogDAIkFLDABgOLewn0ANkhiYCgQgvUh32uL3kQK SgkLHmsLZTYBHgCQR3OErjBe/aCUX9KZKWiDZFCAX0iGQ/izcbi/JsBfTWDVOCkk6bQYhXLYNJDi dbgGaHiEYCCBWujVgqkkxigEB0ApG+hjWCBdVuqCHThkXXAH2NWFE5iDSHCCGBiAkZuAkbsA/wyg WoYUgRKQgocuAYvegz0AAcOEBEOaqDv0SSPDmXbUxX2qBb5qhB9gB1pukFv2CToJUH2JhVHggGaw AVcA5kWKBUox3rYQrIb5TUIaZQeJhTwo5sjKgzzgsd4L1Rd5ACpQAklwBSVIhp3Ul0PYh1wYB57A oznBAjboADYga7LOAEvQg9DRhHRIgzSg43lOAwf4g7n+AzawBBuQBGBwAG7gOE7LsC9IBAtYTw3O yw4gBF+AAhiIgAsYgRdQOTK4Ajy4ZBoQABp4gSd4ggjA7AMwTDoIZQ8AQAK4gGXQChncDw3gh31C glpQF/Jp6SNzil/ozTl9HDqx6WZYqdmxGP/cSctlFqyJLUCmSGqLapCsWOquEMn/SNxtlgoFSAYP mAQ9UAB18NhD8OJLUICrMI/lVIKyZoNIiAQ2AAZjbUdTmOdjaGsSwAU4eIQOiAQrYAM3OGtjnQMj BYc+5jRBZgQwEFqhtVZPE9YYcIBXazGdywMF6IZq4AM/KCko9ANLoCkHOAA4cIB+cASlOGpQWIZC CAMZbBQDKAV+4AckQAIGQIJZIAIwcOkw6Id+iAUX7wcNmIEc84J+cINkoLD8AIv/WOYGoeFCa4uL gZSk/gUe4LEAtJhHIIDDQpBtZtUBPoRk0AMpv19ggARJgIRxuIQDx+We2OYOoAYr6ABKsGv/G6gd BmBncWCAAa2DUsgAcJiDICBzS5gESdjcPAAHcCCEHcBvGxBkVrKAQLcA/rZWXLgDQrCCWzAETu5k CZgACZAAOriASR+BSWdsEEg9LYgAEMgHHVACG3AESRgBWNABE6iDK7ioOqiCECdxf3gGEq8CBDiD qWCgEc0ZeHyAJDwHDhDSqraY/UuRpBZAQpJqrxgkEyjyhYJcZMWBSfAAPZCEAz8Ei5OEEKBqGZiE TiBcdXiAebry6T4EJZgTmMqATrAEHAdOcciJvDUFTWCAdIiGEugDB8AFsqZzSaidRyCEO4CFaNg0 TgPsCUiEHZC9CdgBC8gCoZWAOQgGN4gB/wCIABqo9Jr7Aca+gCfQghGAAy0AgScQgC/YdB3QgRoQ +WuoXht4gjngUx7ggxxwhBwoBdVe7TRAglVggh+4gklaGGCMW3iE7TDIAD3gA3Rei4Ur5v8YMqS4 GEM76gMhOPwoGKSeAT1wdqp2hUPwAAWg+ktILRngAC3Ggn2YAUhwhQ+YhCZITlzGArq2gj+AKRs4 LA1o46NigGvABaXABRKY60QogbOuFUIIBhvQgYzrBhu4g49LggFIBMXfAUMwhAoASBAIAzmIgRi4 hQCAh0LghkJA4Clw+WiOLALQAQlcBhvY60ewBEfQgznwAj2IgDnQAW7ogz6I/QbghxBHBv8Sp3kV yDYSWN8ZCLIiM4E2gMf4nQQleIAiGAUcUAJNoIKe2g8Bq+GBIqAHUWM9aDkPyAMl/oUiqJ0pYH4t Vi0PkAQFOARVmARVUAVy6IRtGAdUiHYqGIIhoIJDSP/6p4I/oAT45gCY0gNgAIhr1+owMCUujglT ph6MIlGD1hEXXDJYIlAIXLVuuLx4sdGNEK4kA5IkufAlkRoLb+T9AzEnBkyYt3Rw83Ct0LU8feAc 0JOsSKFkgxwcsJQBlqVJlmDpyOAhAs1lfhYxbaDCgD8kn5D4M4DEExo0mmY8aGOiiIYiak2QDRNG 0gwDII6JG2UXhwkTYWbMiMW2zQwlSmb/TBkcawoWE4JdedBjQ3BhJZJMTDGhJ4+HELkmKfggSRVo VUNkyFCF6lKnS5eSyWiBYRKOfVjY0LYkyZWrKVMeiNOUhqBCBnVIxDFVyEWFdlxGhbJLwMsdjhx1 PHIAB5SZRAjUsGvn7h/4mHJuuOkgx5IjboUKKXm0M8IkSnkOOCB3oBO5ThE4dPLQKYMblhwwxxw6 zHEARQ3McgVXXflTRw4GqEBDBEWIM4MJcRRRxxV5aPLAA26Z8EARi+jggAM14FIFW3yFIRAOD5yV B2GKBUbAYpA4EtkUl3kgiSN6CJkHFgpAQkUTMqTWCZOdDMEHJPsc0sQ+CpA2jgKHUKEO/xUz4BBL GKGIOWYow5hSSzpF8IALKEkcEIojKoHRSnOjnNNPN3fc0IwXsARTSCmgJLKDGmqAoUs74MEQQwC3 yAGFF8HcAYUkfMACC10emJdCBg4ko8cBPRwgAwccdDBEJ6pkwEEGGRxwQAdzOMCGA3000EAQXpGA VRxXGNBADpbcAEwYwjA3ygxF7DaKW2Fk6MgiKjoAwgRtTCHOXhaFWNgUfEFGgCtKxBKLK8eY8IsS eeghiSQe8DGJB5xNMokqkmBxSWuqyIDaJaLJEIJmgRjTQguqmdCEAgyNK0xz64yZwyImEDBHBwII EIEAMNDyxhEWuCMMQ6MUAoohb8iRAP9HBZqRxA4tHwrGGwEMcAsUzHjwgBfL0AKDK37g8oUhZZQR ABS+3KDKFpMIoloLB7BRagccsNGqgAfSSqsDuAQRxBlnGKCJBgz0esUEkxTiSBFp7HrFFUW06FYs M7RxzSMgmIEGKFUAy1cskkzyC24yKFGEEnoQQIAjeeA4BR6OKCDJZXkoxa4qkzA5hAKbqbJPLkr+ i6ok/U6CRRM44NAEleMoQcUvIC7cXCgMh5IIDAfEws0NfXhgHRxPGEJLI7rgYFco18ChBjwBAMCn eYy0/PwbhqSQQgR3uOFBWoVkEEkwfOgQ9A4BBPAG+Rk88QRoIXTSggyU5Dc1G260+nT//BnEn/Ui QdSwtQaOaBBHHjQQgwPwgAcBvILXDFCEuGFBRLxRAgIQwIgVRBAEEhAHDqgwryI0YRJDSMbg9OAI GwRJcT3iw2omISSlUEQVnRhEC0LgwUlcggqQgFcuksEBDFxiEpJQgDqa4AoqYGFL+6ACFRRgl72c Y0xNvAYMjnAESszBA1PIgyPcxYcDDEAAewBAByJwAGgloh0C2AE8BsCRO8hBDiNJwi3Gd4sM8MAE PNBAWuYAC0LoAASJkMMODCEHlg0ABvVyhZM4YDkmcWAOUuOAUVhVqlWVqg9b05+EFtEJDijRCw6I wzH60AkMcGAAEZjCIgqAhgJoQAkq/6gDGhrQtVkioAAFMAAkZDgJP0zCGJNwBDBsoAdgrCuLHuBl qlI1iQyoggNDaIEl1jeEaZruEKw5BCr0ha9J9KAH49iGN1ABiQ+EQAa/UEAeHECHRfRhKn4IwiLy cAwABCAGJYhAB/ogTD144BGPgAMtAhrQP9iAAIkAQwQM8Y9WAKMjbKzeHNroKGSR6Bg8wME16BAM XOjgC+F7AwzusAM4lGEAP+IAKhZZKjfMwQ1PiyYl6Wc/P9B0ERQIwhaeUKoWsEYSRbjCEyghiEGk AABKCAIFQNCAOmyBAgoqAClIcYZH8IACeENDCHo4CRm2oF1Z5KcjbNOHRVhuCKChg/9RUNWJfZGm Ez0YAuqacIgsqeISBHtmDwYWgnEeca/n/AUlOkAbBFnCNrHQgwMwpgohKeEXxioCP/sQi+YYy1ji SIQuSmCIN4WVI7CYAzCAMYc7zEEnHsiDEq5BAk2kAwC44OhJRgqHHZwooWUIXwyU9B+XPs0Nm9yk /R7Zqj48gqaP+IIi2gGC3vmhLqPgQRsMMAhapKAEmLkAGqpAAjoEoQBn0J8mTJCHReSADwI4Q1ZV kdUQBEIpMjAKvFThgE7UZ5oc6EELBtbNtyZDEq0xhjcIFggFKAALITBSCFpAjnFMKRchaAIWcKCA SxTpF3yZAQEkMQrZhSIWfehDBCj/IRhxjaIcHvhRH4wFIoaAyAy6oKcrQpEHS3iAIzYIrRf6kFqe 1MoU1ygCAiJQHQd8YQAxMAQsPAAKB8ACDoaQBww6IIPRBLdUHEgAf0pFm/j9R3fFpWkFUnAGUxTB FMMIBVvANoiMScAPByAAD5BwBgFwrWsk6A0fcgCtA9BBNeSoq2jqqiSxWuLDdODAIMhBDmMEogV5 VXAPkvSBQCR4YASba4H3kVUZ+FIGyQgBg5sAMCT9wi4YjnFzzmGX8VpnBnZ5wDkko4dJhIHFKwZR NHRxhDf8IhQnVsI6Dqe4vBThGhGAgSIUoYRRaAIXj/AALhKbiPEJWcd9wMUivpCC/0nIIBDJiCZ/ 3DBJK3eCDbrlQDsvGYQSQEAAIZhBXULxAFPQwAAYE0Aw5vCIa3SjGzrQAgnQkA4NtEET4lACH46p Bz5gYBDTLGeqONCCIZRqkzI4wBBgOIQEj2YbnWBNCA4BsHGoJhCBuIQxxjGJQ0S4CfgCNSR+gSQF /KIJ6iBwE5boiljYZRTD6HkhkiAAVch71SIsdchu/YAv6CJoUwhFHyzx9AdoohB5qIxavvCGMihi EnYpgj8d0FHc3kFrCpiBTnDhB1f8yxgyyACTsEwqSkqtSayC2HeDQIMk7EEGdilHmUg0AAdkIBiY CEa/YWGDQpCgEDVYgIVGpAk++P+hBnSgg6IJRsMhbGGT3RzCJRT9THLgtzXkGEQInmlyGUJiHCPf BqVlOFfS5UKuAIMElabEOVcU+NVKYIiq7RL8CCShBBhg1jGM+QBj9fzWoHBBANjBsKjbaRQmgJzc 1JIOGKSgDE8IQ2+OgSJcDGAHWx9AHzQRhxmY4ix++EUOBXbuuA/haVbmz6py8M6tAeAIAMBDc4BI KJwDwRwAH1xDP/QDAfRDIZjCMZxBHYCdA/AAWVCBu/iBBxwIaWTVJrlQCzhJIOTCNjTBOJDgNhiD MWwDwWxDVh2CDCBMVx3Yg2VJhLVBGxzCL6gDDrgeCe7VgV2CJORCEm3YAyzLOhD/T885QO0EAYbk ALvczKuBCFnAGyjoQhIswjmUQ60IwzoMg2VIQlloCAkEjSKUgKuJQx3oQLTtQAwIDQzgQl5gSE4E gRIkAwoGggzgVye4Aft84G+RGxtMAh9c0gRIURH43IgUgR9MHB6gQjnICG/0RgOQwBksAgjcwODl gQmgjboEg+Wgxls5k34NQS7swyWEAB6gDhWA2jgIzCWMQwnmggIkkWZsA4EFUYSZDg5AQsvVXjJE CSSEQ8gBUeswhKs134rZhRLkAAWMwgMEgR8MxjD8XM+RhTPqQT/oTpg4gIaVwzlYhgdgCLHtANfR AlkcRCFgGzBcgwYUQhDUAQ9Y/xQFFkEOqIIxLBqjJUN+9WEgPJNubdJ9+UEO5AA0lgAMwEMQOGNx 0MEjXMIeNAAkaEgbOJcSLIIjiN8BYMwA3IADeIAblIcV3IB/OFrptQDsGQMWqEPKsQvvuR3C5CCo 4SCDlaBrHFGEbZWoxdWBQcIhRMlcBRGEYQGNSGHPFeWGjcI65ASIOIIjxALIPAAO9MUUEAAfqEJh PYcNTFYfEABSlgPa6QFDHCEuwIDQHAEWyEgcaIIHEEA3aIKa5EABaQAPFEEb0CMe5BcKup3AtAAe KokfrlUP3JclHAMfPEIQSEAFBMAF2MWHMGUNMEEV1AGaPUA52IUf8MDZ+AEcLP8CHNzAxfSBG1gB MzBDDHQAHzyTMVwCGXxAOORCCTZBILwmFhzCxI1DuPzCPjQBksgV6iRYEUFlLlxCLpCDAgRCzc0m DsbVONQcEeFBtzQLX0wBmGAImDxAmwjGyGBMB9ABitDBh5XX1RFARZjAOeRBUT5AkDgCcS0CPXGd IujBQWiCW5oAO8JjAcFlXpzFFeRA7eVCXvpnCwzCfnUTaQxoJ8Dl/kDAEVTABLzaMBRBP4jDMDxA HZRCHNTFNx6DB6CNEmSRA1CCZ0aHG0RCJHSADVzoKTIAJzwDi7IAlJxOLkyJAuDAL9Qo6tCclyAJ EpFGzfWnKyTYIcQoy+UihAX/ZQZRgR8sTmSkCw84whY9wQH0gQN0wBMQBRyIkcU8ARxczBNYjAD0 zgCYoYz9XomNwonpwVgdQPhwXTyowgz82Flcg1vOJQ/sZx4UARXUJWEupwjCXhP4pwzIgizoF35R w34dKA+cQQ0kASAEwAQIQzkMQzm0QT9QnSaQwALUQWU6jA10qmDkgU4IwA3QQhLYwEe6wSOwxVnw gIpyAgM8Ayfg3INJGBZE2GwqQFBigTCczpT8C7uYZC64AiTk0iWgzi+YDunYamzUKgYcgABIwBPU QAS8wAEEgZbyRAkIAJQWn9ANAABYDAAAQAkkQbgmwQREUQkMQB7ACUX8yFft/451wEAAcB08wEFv FMFYxEHBbYgG5EC/qsI41GWdBmsysGAyDME9Nho1LJqjGep+tcAx5IEB+MELVAAMSECpoRmeKAAf JMM49MD6hIA6/EJHkBCH5oF7sMGwEAAJyY2pgY2Ksugz1GoTDAMJziIW8ECB1SrN2WrNHcLBEJF/ 9WQOymjpUIHpEFEREZEJINEXgIBJVOn5HAAIaOkTgIDQfWkJSFH/BcARCEAhjcQAhGkJTIC3Ll8h 1MqHnRhToggcyEEApEA8KMIBPMCPKQF9ikMbxAEeuQ0PvOJB5EEd5II6BGsTJAPqxKYMiFwu9AA5 UIMxPOwV8EAQgAAdHAEMCP+AL20VnuRBa7gVfvVAKiDBI3RDpwZTh6rLlAIDATzAOoDIq9WlBrAo J3BCCWLBDNyore4VzbpCLvJsrbYBDiRDIAgRJNQebhSpl+jiAySG6eDBBAgAkSUBHNTAC0RABDzB 9V6AAJCruErAt0rABXjvE3zBuJLrEchMCdgFCXSAOrHTiVkCihxbANyA+EiCEmjINaRBLfAvMpSC NWTCFMTBJRzCDGiCH7BLHvyCHsxVMnQCPuAXPrRALggCCvaALMCQMSSfI9QAtbTbfSEanjxwN0Xu LCBDJqDAIwSTDZRsFqlCB8ABAYSBUf6cjBTBij4DA0iYCeBASiInEfnw6ez/phA375bA5slBQhDd Ig7yRbImURElrQSILwh8wQtsAQhkr9Ra7QVIgLZegNlqayIAgAhEwBdMsQD03xGkQHMUwhN0Sq2c 2O7oABwsCgyEqxIcA9+awCeggAW4QACTAgpcQA2w14QJgiD4AR7chgLEwRAIAjVMsKEmmqNFMMG0 QJM6Qg4kwQiI6xCQQ6kkYB6mRjJ8ADKcMik8QjO0cKd2xAFEnwVMwYRSY2U6Y160KgMgDA7oIMLg KrLSLITlwi7XKjCGXC83wTnppg7qoq0aKQ54T7pG6xlDa/Fl6xPcUxJ0qRefTxR1EQDcsbZ+QRKY LwCgQigwQASgiHzJ8fyK/08KkCuU8oEGRCADGMAZWEUXX8AISMAEbIEAyIIgPIEE0MATyAI1tIAg kAMG5EA/WccBCCihOkIdaHIO1MAEIJpQ9UECguEMaIAQoAApZMIp95vpdoQnpQB4uEMB5EAU9tww yCescoIGNAEkmM4vJMZu4t6M+vAhBIIepGQIFJE67MPI1qou2pwP52LSJm1QbsHeQasWfIEUfKkX Q2uXXnW6dtEZ+Z8AmC0AZC9JWAwcCEMhDB6KLAIG+gFRRID4lMENtJu2HsMFZCs/74EEjIAWXMAF gIAW0IAE7MEe6DOUkoMskEO/OMI1BEkhcOcBSBxqFlAd5FkQvACiccAToP9CAoYJGZxyKRRDMdAD NKRDyXrEHAxABYBBPHyHPJxBDizEmanYDLTqDBCYKyAz0t4swvjuTcdVDu7LOGBBLig1kSKJDw+D LiItUH5AEUgACAjKPR2ABJTABURAusIADDwBxgjdE4RpEmBvIcIAiIKttkrAADyBMFRBAKgzO00F inzBvCrCABxBtgIAyoozDHBBCZTtBEwADdDAF9BAAWiBFpiBFKSCN7TiFmCARV5DuqDpIrzKOOTX NDkCDyBoEFxATlGC45IDs6XBmTAA/6IAMqSDB3QDMHzBEbQDPCBKFiQKePzDCaTBeZoAi9qgKxzC lNRqy0GCMOQu/B1C8ub/UgkyMxaMwpYodVRCJbLSqHEjqxf70QTsQQSA8TaPsbjCwbhmqwBkawkc QB1zdZiKa/mWgCpQN4oQXqEtgqzAgfjEA0QAgNDlwDyNcyJAAADYNQBAAATs9wSswH4DQAV87QFg YB4IRIcypSPAQR94mzE8ch5UOA/Q1AtIwAsgLMqJwwP4QxqkgfqRADLswic8grCgwQXogi6cAASc gIu/eDSwWMEpQe22AW4QWBvEQukkhiOADJCXoALIBhaUINIuuQ/PKBJ1ieksn4pV1lniwLOWgAVN wLfCAXmXgBd7a3lTd7p2L9lmcRRlLgBYe/mOLX1wp+70wYDAQQoEQDyk/wAMUPt+kwR5Q0C2rgAE rIC4ToCeAwCfT0B+QwAf5EEsaIIjpPUBLIJFJoMrDIEfUIAB0WMOpG8EQO0gPMEQNO2m67AO10It FMCgrIAhVAAERFE7GAK0n8CL/0MtTKhZxAGstoHzAo4C+AMv8AIfqNyful6y6qCXzIBRF1GRLC/s RthdxIgw7CrLLZ0VwwHWiuuWhyucl4DTg22Yd2l+3xP4ShHYhmsXkbfT1Iol+IGUWociyK0iGIJ8 SwAMgPydD4AhwMAXXACBiy8NlICfvz0EVAAXAECxhUEs8AABqLU6MaUqJEMy4EEdYEgc8MAjyEEM 3EISgMCrqILbpAEDgP84AwxDAdAABCCAFHwBGpiBGpzAd/wDGOz5G7ADeMQ4iFhL7ZoAFuTgObUB CVjDKwxrA+/DjR9rBi1vkvTwOREYESn5sbOY0O9qgc2AA0wx34GCV39BBHy72Y7tt2utF1Fvfk+A m3hUFEVAdE/xta7TIniAlMoKuw9AGXxryAOA+H6BGYgvGOt5CQg0BOC3BIjABIhANl9AZRShI8AT nw08QPjh8UEBFRMPRgkrkiHIIwAx5DyJ06ZIEQYM0mjg8sbMhS8IIHT8ooUkKDNc/qVUmdKUqRkm OJkygYXKMFc4hs3QxkCBCUgKZBwygQMHFhwzmlAJFaqJAixDieKYieP/QVVhw4QJk4pjFFIFBwS8 kPAFBI1EE5IImAAAwAABAkpMKBHBwRcAEAQcKFEiSQk6INaWeBL3S4kOBxw46NMncWJd8GAEACDh QiIIEyQ8+SKBxpcLZhNdEC1BxB6Pd+XOeDllEZ0Dffg4OuDhEYkPeaiMCjUqTB8CHiLcMBTDQx4l POo86nDjhAsECGgUMGOGhugLI6xDOLEyZTpTbTTFLHLIaZM2oXA806SEiiss7+GrI0qFKo4mRo3O oAq1PlV18H95YAZXFCjBgQg8EuAJCeRK4oUIkhhLABD6KkFBEOyC4AUQxtojiQMumGAAwSSYqwMH MlCMscR0MKSMAMoA/+ALGkCAo4QSJQDhAr4ym9GjEXSkQYIXGiAhDwKUKMKDRQTowwM95gCmDg2o 1KAOEgzggQQPbPDAgwzmgAIKX24A5wY55IDhBzVWmEAKykiSAgI1JzgLgna4iycaRxgQjwo8FGij DWEYmEo/qmagSSisouqKvv6iiuqBYXAIJCn8VKOihANqkCCCLyZMAoC1BBhAAsoiGCyJtP5iMIkn FozwAjoKG0AKHSNQpY8UM1gkRQfY+OIfRVIYgAYhL8DQjAif8EhILTAcC84CDLhGEw+8AEYPLyM4 4JE+5iCkiDji0ESTIqw0oIEgsPXShg7usMKKOZa7IYIADNkBgbOkMP9jpAISWeENFyo4oox2dMEz pQDkeKalNmbAAxJBvzPqAQKIGuWBoqZ4QJiNC8JBq/o6JmqGUUaJCgt1qHivqAewCGHEt/qSIAnA JpDriQj22ovCU9OK9s1oOXtikVX32rkxVRw4YI7E5ngDHkWM1fFUCWqgoMQSbtVRNJIuQKMG8Mw1 wQYvvGjXEXAx6aAiTcSpCF0NsDzbhi7b7RJtD/qwAU8w2jmhggp+QEMLCkCAVjQAKmBnJTDS4cSO V9LQhIoi2mDBFJMzLmSYlBM1IYQQFFAAh5Y16VgJ/Ux46SWihoHZKPreG6rBA2q2MMScJyi1BAAs HGwvGg7AZTNPKdj/UQAJJvxirQEigAMxOlI8ALEDDGknxkQEqEGLU794QkcpSthjJC0KuODwBsAr V5xhCDgb7W6AmcOLbpJgoNxzy61Ig0/OcDdH3A0YNgBGIQrhCAU6Ag7/qIAaDNEFUpTiDGdoQBVI UoAv/OAE7YCHSnTBgk+8gnJxoAIDnvGMSG1sCnr4HFeycjoqBIoKGsDCDJTgMqJg4WNFqQ8WUrbD qgygLZtKxI0EU4MBrGUyopJLCSqTs73QAQ5JGAAMBvCERBDRQiD43aY6MIck3GAATUNM9G7whw7M aw4CgIMEzLCHHHEIjiUAgdfKMQpxmGAUwzjHNbpRCBsI0gtzuAMc/9IxropYaxRxoBIpQAGMZqzB BnogwB2gEIMYzOERSECCHxZRgHXlIAhnyBpJMCidwbVDYSnhhKDygAE/PKMN2kiDCYYxFNel7AFK GMU1ZvCAg+CEUhOhVKRiJyD4vMcVv/gFUbQyARgATwCFqZAWc7aCAVwAAKKiJltElBcRGeIICloi W8Q3gAF0AA5vEUC35iA9S3jgBjeAwg06wIYb0EILFzhVCRKRPM5QBgQNQFlVyiGMchCgG/EjANo6 wIwqtIFc5WrDd0xQB01UIR8FbEYBCbCIDqDpFjGoJxt6xbcc1AAEFLggKNQnmkRUQBGt/IcpXikJ VaCCASxgwUQeEP8HJWiiDXx8ZlamEAaNzeAqQaxKpHBisv8YJRZY0AN+iLJFtmwKFHKRSw1AAYAd sOVTIiKrAACAxQEcAA5EvEuzRpSzJ8AhAh0QVQwC4DTp8U0A9YRCGM8Ugwlc52o5qsGMtIAQlA1j HUsRxjWAEb+zPaIOJrBoGxCqiUaOog46sAQbGMGIaETjEYUggCPmEAE0xeAWf91W4gpQBVCMoAoF QMMFpOAim6KwDXkgQx18egVzUZSovcXJx4Qxg47FDoYaO4hVqrKx9/yCJlNQzeqIsjEtsmUAHzrL XgRAByIeAQIA4Obv2CKAabYFAMtbyzSTwETwwmqMMTiC9SKQAb7/ReAO9ZQXFJwQgwGIIAmfgWOd QDCCIuQRZQkJxTnKcTEDri7C5XqAKaoyinKY4DszqAMs1mCF0IY2GqCwJDA8QK8b3AEWHvhNDUYw ktpqYQHSGcAPAPcPeLgjC2lQISTwkDk7GKB9CtBAHIqQBxN8DCEzMA6iEJJdqwgjIboJxXsOJaAZ FIF1WDBVImAwzQG0dQDl9csT5JJeKz6vmmFe7wHOklYYeHNmO4vAAGghPQcU0AZs6EBw/rBPOZxJ DTBgk0ylMIERNJjRD97NUsoxjM9prA3iEJBuECIOitQhB24gxA4MYYg37CAaFYnFFAhAAAQW4oB6 aAAIpqOF2qKh/wDS0Q7CLOCCN1zhGZd7hk8z0hIeXAEPObjCFT4Qh+wiOQ4zoI8m+EMphGgFZVGh LhY8NopfHGIKRDHvTI9wBAA8QS1pbe8B2JLuUokg3SWY0zTFbSM5l5OII2JnBwJAizBaQltQckME /tBfOej7DzAY3OAmMwEzaBZlDD7HVUJRjnPs5qDisPSFERKKTCMZOclggw5GC/JCJMkEUzB5qlVN AD3QoQpoMEMBZC2dRN9aDQgAQwXSwIlfUAHYRdBES9Bl5GMfeSKCshwVHoUTXrZBZEXRj8UU0IT6 COMQh5gEFsJgiBLAQURsPos698K48oYZDl/oLhfhEGbuvnMuGf8A7DQpMQe2rvMAB9SW2zvwZysI 4A5+JqMZIDC4AABiHYodxToOT/F1nKPBiK9KpSGmYY3txn8a0MIxjsGDHOTgEWfgA5WQLDcljJ4A QUgcAl6+gAyuYE0I+AITKuCCnbTh1ywYR7KpEIcr1PAKVEIXuTQRh4K0Lj8Wm8FSmpAUpNMEKlho wj6w8Itx4OAXWYfBEyo0KgDcGQArAJ7z5MwWOBxR7QA1Ny0AcID8dgAGJfDFHebsNDbAgZ2RvfuJ TnSAvLthDvvspiEA4QQUgeL66PAaTBjWgcEQj9JMYLga7AE0LvTq4ArygAcsMAdIIAcWwBp4gR+S LA/yQAMqkAf/FsF7CgABaA3mRkANfgARvqAAFuAHGIGWau8ZkoIiaggLFIABNIABLCIO9KcIesIE imp2JGUYaOI/uGJjTEAJcAD6pMtkDGECRMCLcgYCRgQOjmCazGwtwk3cJGAHIKAL2iQv3CwAAuAI mAEK1AkGFOGd9O8w3inV9AAYLOEOOsANPMAS1iifrOAGwq39VuALUGYBJy3xCtAAEe87xOHnHlBj NECReKAIkqQILJAHLuIZakEbtIEFagEJPhEJGmAWai0K1AANUhB9SqEB0qEOziAfTGEYliIUJG0U iDAEk6Sijsz3xqUgok4BICFSDIIqNIYY7aMJXkIrsGAfNoYK/8JsAjDETiCgBF6ALaTlCw4rEdoC Atak5hBgBbhged7tCLhgCf5ARGDgFo6gBB5hEQ4AVDog1bSFD+HADeywA/7gD+bADQBxCwEgCEyB 0XSjsQ5wsRrvoGZA0xBCscgFXerA5+TGAh0hB+IGA9MgDVig9ljADuyABbShFmohhS6CAQphShig DXhgHdrgIooKIXDJkapkF49MfyCBPNpgHMLBhpZJAZQguogxZZogF3KCK15GK6wDBIIAWhIHDkCg 81gKBGqgBoIAFEjie8TQEFgQDULLDCygHWAAApbACd6xBCIh3AAgD+BgZw4A5aYgAzIgjeLHDfrr BtygA0YkBf9AICAZbeJmgAca7BAL8HPWYdLEISEnZRTOhUquoAhMwASuIQ7yoCJ4oDE37wo2Lwes pAiOISqDYBEUIRG+IMakoNZKAQl8LIXsgAfr4BD4QBPygNgUYEqqxJEMIBxKp3ROxwSQ7hecLUCk InZGhxxCYIY25iieojgTJ1mi8imhhQ6OARdw4Y6i8gxIAgTI7ZwG4At6YQEQgRTAINyWAArGLQki AQaOgA7iphA6wAZObQZiYR+ZgQ3YwA6t4J7cgA2myQwsjdEQrxx4QAX4k9EE0yAPSjcayee+A9oa MEkqURP60tiOIQd4oBA0IEI50w8e6Gv8qQD4wTRRyKf0RwP/IOEM8OAMMDMZ8EADroAEQA8YQ4YK mI4K+OcpaAdicKAFBMEbxmEGnMIo2uBRhsJ71AcEDCAIohIqG6AGOg8XXq0G6OARQKAKMIANnuAF ZAEAEIEIGAEaRAEaGKEXoOAPIkAA/iASYsAJnIAZIiESImsKYsEP+oADrCAS3MAL/kAPvAAKBGA5 aCEGfEkgUSYUUJEABTLDDLBAIe0Bgi8OguAEGhBimjBJNOEBkqwO+MACQ7AGWNQPgsBIQSARjuUF teATU2gje49FNWEYLId0rCQNWLQOZNNKfI9cIrEHfZAHKkpGNUABkGwSPkAQQmAceJUKlEBQWEoL gKQGVupI/xEHDwzgDJgUKkupAXDhAuILAdRAFLTVS3uBrm7BCW4hXM3UCZbADRLAHoEhFvhgEcDF niKBDwtIXqyAFoSDwfhzN14tFBbwUB/x8D5nUmax8IIqB/6hMS2nMalgCg4iSSwQDzCVAkxUQj1V AqTgWGKrFDDyGezAH1T0CuogFnEgFz5gSkjAJDUgDXpPVm1DNnmAFxVJA4JvHJqiJhWAHIYAEizq 2b4gESQgfUZgBJ7yjlrKD3CBDqbT8+rASe+oWSIgBhThD8I1BmiBXJlhCZYgEsA1wBTBCVxBCR4B FxbhESzBCzLgDhLDEh6qkG5gB5IAUHUjCK5jBJbCbR1MGP8gLVBnkfEuCg5agQIMNg4M1kHjYAo+ UAMsEEiS9AwQZ0jhqAqQoKdAtGMFJcgeIBmu4Fkvt2Q79koMwAAu99g81jZatlx4ghwE4QOagCCq jhyEs30oymsTZ0YYxAFqpllApQbEBwQ4hQ744ClF4ws6IJMiAQqWYBPCEk3JdQ3CdXlpIRaWJGwX oYC84AbApAT6wAtsIANgoEkQwl4fDDNo4AwmjsEMtfGyosECto8O4gzeAACKwCCmwEFfgrgyQgQt kCSikgSgkkP8ZTSRwKc0tg3ohgQ04fMwTBU6lwTO4EpI4HInMAc6N4KfFVaDQAUM4CHJJRy8oSCo QB2SwRX/WBcS6IPoigD79gACyGsC9qBTIoRi52IRXkAt+CIvnkD7AIANEiAD3AB5kVdMxsANrNZq yWgAeBYOauAMHOAJdgDUKiAA3qCc8s4SHoEPYqHhHqAEFKG9UsAPGmsWd0NR5aYAIdDK5laY2iAI UuAfICB+47cBH2BQNIEByuEDiwBZk9R7quM6tKABMvHX/KEIyICitmAE+IcMMIAOMOAMDEAFji0D /QAVQoAcKMAbZCFHL2EVzkAFyEAFGiB0YdaE1iPqXAFdKmJ/kqAw0ooLRkUAIqRnSkAEcAcuqDBo yosLjiAP3cANqhZNl4AZjPeHw5IWaMEM6mSJJQAOyi4R/5QZ1AzBiQ8mBTqoDI5AGM5hBg4gBbB5 HR1hN9bBbq0MZc7F5xqO8cohFMKA2cQhCAYgHnZAQZUADxizKoahDhjAFELvgvA3cfYYFzwXhWqv Da6AAXhgk1WAB/mAAmoAA2pABUiAAhC6pTTgF8hBFsggCARBEA4hBDCAAgwABCw4CAxgCxSZDHyu PSABEmp1XOqgDQAADuYEAmD6LOjgLSaABvZiDxahMKRILvSCLXAZa62WXIN6DCLhC0ABFIz6C74g CXZgAHYABpbYzUIt1CrgDU6gDMqgFXQhBYBnALawYMxAA2bxUMtZNz6GIpoNAqdADs40A3xOC2bh A7JBN/8bUypaJ5gejwH8YD3iQGitc5BHIB166tfsoA1yiQemswY0gQTIIKE/gwbUxUQvuCYFIRtO FwNe4AWc4Y5UAAMaoAEoQAVU4IhXgQK2oLM58wwcSX/ioL12ZAIMAQZEQDDo4GoKIzMWoQTcSkS+ 4ADKiw1yORKYgVyNoHjRlBjcQAu8J3Fg6guW+KnFak5CLQCaWNTewKqxWgCxyDwBIDT8MuLm1kBR BsJ2w+KGARiYga01KQ4eIAhIYA+OoAgUtqga8yWqwp4X4TvG5XBEozMuoArSYLBZgB804AH8oKUg lgLigAQOYEO2IIYpAEgcWgWEEBVSAVj9AAOCYAsWuqX/VqEGSpujDWChG0AFOHqBA5ro4kDcys0Q YFqFM8Om42IP9mDrRiQudHvrAIASzlW409R4e3kJTlkHolIH7gipl3qZl1gNltipn/q638CJT8Cq j0AyIqCfRgAUvjvSJq6Lz0EW8zYDVksOfMEXRqEINs+f/GAKlCADGhDaMuUB9IAP0sDoiqAB/BsU GuAMSvUZKCAN8OAFFHoLykILIAELtgADLiAqJaABLoAC6EAWMEAQDkehMeDSDcChIbYGDKAKSrsB DGAEiqSjFdmCz+ADjA0PrqACBkCOJkC6IaDGMQDHe2YCVMEu0EuF07IDMoANIiEsg3gTNiESzIAp 9xcO/5Dctk8FFMAMBkLN2QenDN4gX677MiiDU6jyGhaPyiTObifOi0PBCgIsBsbECvqgCIIgB+og cdZ8Md68vqsCcE3gChJUE3ChADgDY3/tGfyBATShBvxAfUZAC1TgDIJxCAZ5Cy6AFVRACzZcAATh CUgitDGgkl+Awy/ANkQdOwo+wkO7xD17XRh6kVXAxQGAQ1CYu1W4tvfiibJoL7BzDwRAh30dwJag uDeBGRYBFEAAFx7aI3i+BnDBlKJyeQBgqg2hiafdRVLgDSoAAiQ+pg4AA4pgN779wb798MrBBqDg FgLAF+bFA3YjFi1RBXKgNQ225NZDCe46btrAAUjA6P8mYhQy8iI+lg7EZ+CTVEdIgAewAGtSoQE+ ARk4ugFG4Aw6QbRH4AUyuQYgWRaikgw4eqMTZwQ6XrS1IJP3HEuuANTVYAvdCAC+8DIGYAuWJ66o sKV7Zpr4ggO8wNetIIitlg2iEzpBwAHAqik372tvH0Oc29lje7oDAAYSQdTwJVkSR+EvIPEmrRwQ j7GW4hzG3RfmYA6mgOIwzhRIYBLy4BoSNn4tB3A7Jg88oAgc4Rou4CJa4jtQKNFNAQ9+1vAX3aHp 4Fx+4QLIYASQQHKKAQkgFgQAAoMfCg3O1MmRA4+CIWRGUFABQgWFEQ1AODyjYhUIAw1GZFTRQIUB Q0f/jgDYAwAChCMQuHAB4EDAnhICJpSgSWfATZ0RHCSIFImZkSWbjPw5AwIOiBpngtQIwgdhDRAg QD0BNTURjK2GYBgK8KZrCUMV3nQ5qwUED2EPTI0a1baNiVGxOjCLcSsGOFg2RoUKNezBqDYzihSJ 4ydPYhOMTWhSMsWEqRlteBRxkKdNDjpU/XTqJI5KHgwUQFy48ELLmRxX2ohLRacBJxZ2ONm280nL iAJbVKhweFrLiwYUtFA4XrxBSBUkghincaqGQ4cNDFSoQBKAgJUlvx55AUdEiQsSktA8cCFCUqp9 LLmJ5MTJUCsZkF6ggytHEDg5jumvUQMuTOEiYCIQ/xiCIAwVBBDAVw0qyAg0vYwABx0mrDNKGA/M MIMmbWQgxy15xeDLHBeeI8xbhGliQhyHxVHHI33kEZkJRShx4wM3RmWAH6PwEIQKNfjxBB5UDJHH B1NJ8MJpI2xRB4s1IPEMJ3bUZttsI1QxwggX1EAcBVtQIB0IWqxSEVUj1HCmbyRIZAYNZtYg0hkI VrAVCEnA8MMPXEAAAAC2BCrAFqAsVYMjQdDhVA192PCeE7ekoIgqflT1xR6P5PAFHDz4l4MBOTyC FIA1gKIVgkcw+KAhKQSQQgUFgBKEA0cooksp+TDyzz+JyHHHHTEEAMUd15Tzll9wxREHXG14aIom mv8UoYEGllGhRBx5PKAJHyZsAcILFFyqhQBVmMJHkxtJ4GUBTxAEQhF1aJBGlVdao40dr1yJAhMU iFsDl1tsgQFVgpAhEgVcEqcFmGeMsApGFJH5ZhUKVlBSEiCUdARJEMCQzRNfNIxoEH448tQZuFiS wQ0BtMNOO+0I8IiZ5fU3QRDH8OEfgEkppTIoEuxw4J1dcWVIWBdocUEFvZ4QwSOF5LPDHL7AMkcM JNoQymAPhCJMKDqKE1gbD5ytyTVxaKLBFXXwkAeOJkxxYw4QkanJGQ0w8MEWL5iBQQk1XGCRGRJd oIk/s7FgpR0o7Hslv6kEQQMNCl/QCQad7CHLC2v/VmTLFoJQcAaZOayCnEQeKbcVxhUAIAHHAVSQ gktb9AFgWnSc8YgfEsAQT6/C/wPGO+0E4RQIA0iQAw9J8PApqP0dQ/0jNV8wAQBezZ70G9cx+AYE E8gzfK/t0BBBBLCsGoAcG44SWIpda2KKYMN0/VYY27ZRBPT6aTCKPMzARkUwjRa2oIVuYeBLprHI MQywhQm8wCJnqJJtWEAbfb0CBSiwhjU4WIsf1MEUGBhC8/BAJ0GQpksquEQLyHGBLYygYQ8xgG8I sgohceU64klECn4IiOvAAAB0ABDhnuIHEpRPeO0AwwkgkAMCgWAHAOjPF/IAvWM44hjQiwpC9nOB /0RMYAdk3MEXQPEFlXzlBG84gi6W+A92wCMFAniDHMBhBR7U4QHD8AvYuPWWYZwDfoKcQR5GYZg6 HOMRyJsBD9xigiJKQAIUoJ8GGrCFPfhGC7opQg1EoAItVGEW1WFAljL4ilR68HGfKAUYGsCHQTTg AKjIgwEKpbcGkGESpVHB0jxCATQ95AKsEOUZBgCDI1QgiEfYAwxOcILrtIQLR4BDEsxjkwhcwAJL bMcJuCAFMwThDGcAhRl2IIAPgEAJn0LIpgwQBKrgQmUN+EIiHOQgR+gADrj4wg4u0IA7+EIOb2AE I9TACFLkIw3dKEQhNkWCIpigj34MRTnChqz7sf/lLZpYW9t69hYqhCEMfhCHOOgni2zsARUSEZeX QEAmENCgAQUoRjEWUIUGpOE2dqDNBh/3uHwsYAF1uELB/FAHFVyBDgagwAUwAJIRmGGCXdLCDSmi nJAkQpknmF0AIPCFZUpzK1x4QgSuOQAAJOECOyhfE9sBjwogAHlIqUM6EvGEIJggi3psJ0IQIiBQ hFENDFqQH+KJiyQYAhfHmEMHfAGOazBgsqYwxTpMoQFHMDIIVzCFEsL2Fz/erxx9FBv8pCUODTzi Cjk4wwNwIFElOKJ+iBSEILagChP4Ukx7AIEEeECDLVThpkPFKXOewThtWGmDPcXNQj0xTj804AL/ BkCFAJySigaASQva9RJBKMCRBli1hkm4JxdihbESwAAQgChJBQB1BAEkQQJMMcAxBKuFNw6vHRZQ wSNIUAMJ5EETdYjoNbC4xb8q2ClaSEJaB/AFGLwhAHDQ7CMMVAQ+PMIGcHBAHNZx2bcUgW0Fbm0O XFGEGfhRD4UAjLLup4nAmEIce9VjqChzNj7QoQ1UIMMHNGADSwxhEBy4giCMo90GFKEBxS1AcRcw i1nw4xUs0IYFOfEMUzCABBoogD3oAC4MGOAMRdSPAcQFEatKRCLEAQkrfkOBEmhvQW9gLwySEACO kcUk2biAAATwFDrAAQ7pYAQ8ygdFhAgtB1T4/9Q12MkD1vhn0n8NQj8Tob0dCiAPjuABLhrggUVM gQBz8MA1BJMsaVGLBCQQ1ST0QIBfvEVHf6l118SRrDbASAMFJoEmKGMCD/DAFU/AwAHIkIPECOIC DyCDFC7wLxCQgMk4ffJQo/wJbWijAKbgxDUcUAgGaIABBWCEAeiwB8ux4goYIQN3HfIv5ZBuzU7d SEgOgExlMvMIZm0vxzAGgQgcQJs3uUkSGmAB/fYKBK0d3H1MgEUXQW/i0fNPPL9wATRScQIIAssR ptVPh+KoECOeS7KWVQRWt1oSSoiFy6fgARt4wBWC+csDcN21YRxEXkWV7SIcQQU6EO40DqhBNv9G QBUx5cAhc1pFFarQZGsvoBhiQAQCHDAFYFBiDqdgBQNMiocgGMAiNCAPeMVrkeJsoakUoIFxzpAK 7hrAAWPUN+0AUQIM5LkkfAIUTK5pE5uU4AukUIPwyhCEHEzlC1+wkGWKkAcuQs8RB4nnEwQAAlzE BNMcJwusykC3R3AxBzeawmN+jWq4aELc/SHBB/Lg8l8QgBJ/sIErZnC2UYiDj28JhX94UC3Sz0AD piADCJ5wAaQEgQQa+8IWpBMHEkgABAiE+tOHetOaOlkMYiCFEBAQDD7owRIHWAATcOEIx5CJONCm AUS2AG0tSKEGx5EId5VjQzRFIBHIvA57U9D/TEkAABcABwOgEiKQPU+QCOaREjdBTmpgAY8QAa11 AYx3ASOGRZAnPaQiIOSkHFoACiCIIFR0HW9wAoBwAOIwBXSDRXkQN5AxBRzCUW3Aa27TarGQdZ1w Aw4QcxL1WkqAA/izDs0TfDnQADxwKVKwB7oBJgDCLnSwdGmhAhpAA3RABtb3dFA3VAVQU2ggBEKA BqAQDGuACRnAgQLgBpSQARrwAqzgOWqWHA3ACpYzEV9CJmeQQ8dRTxdggBdTZ6/jACXwAkmwAysQ KDjxBZOUVhIgAP2hBmoACknwCDVggfHCToWQB9Xignq0SLwzPYqEC74FCuoFFtBUBinAB6nI/wdw QwBK4IqxwCFhkCKUMS2KVGBF4AqSwAEHMAmWMAmC8YM4IAwYsg48cAXUUgP9UQTgNQJfMAIQQE70 RwNT8SU1AGCGQQFBEGVDdX2ssABcyIVCQApooANrYI4JgI5jYARGcAtusIwk4HbKoQIIxF0UIAEc QRDzSDoPIRGsIAFw8AUGeB3QhDEv4AAiAAAloT0TIAIDcAATkAQCIAEF9wTpEA3/kHy+lQhfEASg AAFZ9FdJ8RSTGASbonggcFZdsQMS9gYtyUYpcAB5UAgtFwuMwSE3eQ6BoQmjQGAaEAcaIH6W4AGq 0AdE2QZ4UARUQAWa8DV9xDY5UAd1ME4wFf8EZFAHpMMmQXAcZ8AUpbE0NUAGmmAAUQZ1ZGltaEB1 BeAG5kiG/YCObEAMRtAMHTURTnVVThUSNCAAVmU5ddJqcBIBcDABA+B/0RRfdCAeA7ACEzABiVAC 4iFf11RwgJYOYPAUWrCAzJMIZWAtn2IYJEBOrGGSX1QDY3Q0X9GSJvgGrzIDKxgLWDAFLneTsCg2 MWYYGjBiV+ABkzAJDtAHfrAIP+kihhGEw3BScdAjMYJd9EcGW/AEz3kBMwQuMEU6Y6YCh/F0s5CF 27l9BdB9bGmOBNAMGDACHEAM/SAXMwRvFwARXcKMB/AQXWIAI2AANtRUZpAIcJAIW3UdGAP/AwJw APGkJkvzEElWhxPJmALgBzlAFY4Zlf8AD0EwA0qARTuDEFFxWAuaA4ugkeU1O94zOwRZAR4QC5BR kyYwAy5HAJ3wB0pwNsMXlaw2L0VwYGTgBw4QaWRgo1uQB11jArp2BSqnlV/QJKdhpKdRHSQQlWkw L20DUGlQCqRAXNp5fVUgBgWACLMwBuC5BnqAi2PQDGFgNloZVQXxGzTgEJYDLhNhQypwBgYQMeXx BUkwASsBAT8wAc8GB3xwAFQBAmbqG4EaJpVjHom3FBKQCNTTK7gQBhT3KYz0BDQwX09gGoJlT523 IKXYIIAiCTc5QK2pBCzKAa4AP5HHc3Ug/yp4oB9bwCg1QBoXEASwWpvcYoytNnZHaqRdUgUy6jbj Nm7RxwDRUguzYFNaaH1XKgQNwKVrsAWrwAZG0A84sCEfEJ2D436HowU0IAUSQRoY4DkicQXM8QU0 8I/ZswJoYAaTJAFPcAAOgBE64BvaJQCB6qa+gTpa4AefcgYGcgWqdQ07MAHG2B+rWAcJNj1GmBRh dCAdUxYBwEbvtWcAMAk1+Qt6wAG0QAt8IAnCMAx6kAMuMi+slgMkoC41AC6U6pwgYApT8BamoEeT qDfjegGVY6QNoKRukwbVIm6TxQBx0AbSOi1pUFzF8HRXWgpeAJ4JsAZ4YABxCRdFgAd58P8mykER NrQcdOANGIAKHzAEqDAEvpEKw8SIdJAIVGQGM1t2ABKoMIUEIAECbdumb/qmKgCVUBlgwGcAW0QC 0sMaPIMQ/sFaoUgepnkn3rOaeAIBFYCoR1ACv1AEkyCI8MQHKuYBx+AiwadySjovTfUEXTJDAzRr vAZgGEED44pxZceeJHAF/VoHOVst49azHoIDc7N6tVBTUOadZzCGXOoPV2AEmzADVEAtPIABIWEc b9IUqEMGl3AJqOC1l0CeqDMR6tphCAkAUsAKBEEnvhEgDiASSPCmSFCfBgC+BtBqFBBFL8BFh0Gj 8hJpCnYFx1AHXoQ8i+dgRdOwsPKwH1P/AWtlBieQAlBYB0UwCjOAAWeTA2qTSEXVavPiIgxQB+I1 Q3NRDhvSIgX2ppVDruNaOearukXVuq+rs2vzoyZAACdMAHUwdWiwAJigtFs6BmOQAPVpBGvwop71 CE0VEhZhsqrLBx9wCd7gBxgwATBFfwRhBo2ZBLgQKCtAAy9wCmPiptolJONLviJBvvXpD3I4Anab eLi5Nv7Dt3zAWn8VjaZRtsmUNLNTASK6kl91GmXLBc1TBF/zBHlQDhOnCnwQlUHKatRSBAwgLwC2 BXFwDl0znAVmvqWrwTR7BiTQu2mwuvQiwpPlIW3QBrFAAP1AAMBAArNQCrXQDC+8pWsg/wMGgAFG kACz9gBUgEINUAergKb0V5888AF0wBl0ogWkQU6rgJ9SIAERIAF7MAIanEOB2rZwa8UGUAubwV1Q qYEakIkjFgc1NiqhYgCM9CZP0SiWRh6EeB1fcR0pQJBEo0wCoBQXQALA5wh1PHehcA2LoAHPgptR iarH0LM9ywNxcA3TMgzCcA7c0jatdgUyVXYaLAFo6sGqi7MhPMJM+QCa3AwTTQCQN8oJEMNjsAkH oALEcJ6xMAw40AYKQAVegn9bUDoRob01UJ+lASbMYY9SkAjlQR4FUDmngCYg0bZuWp/iK76stQiL cAx5QKNTUKGG0c8/Cj0HMSqHVb81wP9IoUiNjDcB2NGfA0nOmKYgRzAAg7O60IOb17AFoaAHOuMh gVxUvJYDuKnPHTUFzTJrBDbIb3Iapauuk5SNHuwPvRuVrztZa4MDOBALE90MwMADo7wGSrsJHl0D zlDDsFjAhUEF6baV2SsRwaQC2YsRv6G64EUBVf0DFfAnK3ActuAJs7wK9dlqSCC+BiDNfMBprqgE HPIAFGoZStBROJIHb9MfeOAAf8saCAFPJPAIJSABjAkDO2DV/Vlng1mnAEwDCPF40KMJOTADFU0H +dpRUcl6XOaT+PwYEwUXo2AKJgDCdfAwjUyu6XrX0XkcH+y64xbImiDYwJAMPICOiW3/jjFsCU1r BATwPmdDBXwAXlKgHGdQAKVTf+R0JlGMCmtXA6vQJz+gEmrwAyvQJdAxAvApErgwvnCjB5Lggq54 k2ZjI49XBFNwDZDHA44QFSYjv1FBPWU8Kpx03OKjBsrUn10FCGq1A9BkAJE2LdYywHHgCDigCVfw CDygBOLQry4io+PmCAyQNvYjGHLRNkE6nwlNrhKArsPsCXsQJxqsBQaAsyJcLRIVC1iEjkrbA2sw BsSACgYQCf/9moHtys7gG1VgjWRAA3qzJeClAqdgESOAbIxCBiuwAnf6AwzbXraAEHRwHEnxaq7g irGJBTjoCr8Ai6D7ACz76ZFBodaC/xBPoKEK5k6jghQpYQgtQRbhXGcmqAXpYM884BrDewWWIQ4c awKLcIyO0Af7XAgj+6YagM9rgz/IMhgwEqR1UAMITQNmIO1iHk57gAY0G50ggCYf4DZB8DYdxSyS YEN+MAkYzQarwAHr6AqHEAKHQAW/oEjUKR3LMREq4H5VWbzNEQSowAcXwAU/IAXXwTEmEQFx4wgu 6AheIAkeINtK8Au/MAVKcACugAWMIRgscjZzs4KG4Qg54AD80SMIUcY5rHiWNgFcsAM/YAhc8Opl UQFqgAC4yRrAxy2GoUd4wANvUcGLEAQS5QEfWwRQ2VTxO1m7DhcUhUhTqAFiqd4SYPoGe6CESvj0 0a7hXrImqqujFLDPhlEE4boKZGAAF6sMXAAIUoABGBACkEDSVKAB9DcCzgFebucRrFAdqgC9yegH H+AHfjBEg9AJEUB7g0AJDiAJm04AM/DwWPALHsByLUcFsfALjqAHsVAEs4sDNCYOhCEOSkAAlF8E Ln4MNA6/rDEVk3gBBSBGAACwO9DqRzABUUlxdfwWJ34QPFBz5aABZ5CKmjDUfrDkUTlB80I2M2AK o7Xs1bJAFUj16moGUuD81C4FZeclM9sk8PcEY4IBZLD0cpFypKIcVYAGVYABBDMEMiUufiMdLA1v E7ER4yQqfiASZFAEBxAQADs= ------=_NextPart_01C9D87E.59029470 Content-Location: file:///C:/68E9C635/Sammans-2005-filer/image008.gif Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/gif R0lGODlhyACWAPcAAPv7/HRlVPbSrciTUcuVbqmnmTRJWpiId25JL9mrbbTO+fNGbXGQrqK33DU0 NdOpkVBYZ+jp7IpTTIl3Zm40LNCYipeIiCUlJbmIVtbIt/G4r0Znjl42Sq54ap80U6l5R1VWVYpR MkZHRtrZ2vjn3Jqalauqp6qXhoh4d5R6hfvu5uiwkrmHSLi4q1RkaqtxNbqJZtU1YenYynVnZv35 7e3d1lhEJ0c0JE4tGIiHhlY2I2VkZFdFNPjJeJeUium3dv7mtJVnM6aLeLuJd6eXl8i2queraDQ3 Ru3u9IJqWLmqpGhWRvzanIqEdqp5VaiUeg0PDkU3N4xWZMu7tmdYV3JZZUoXFYZzWbq5udvMx9vd 61VIRbNIaC4iFodmZ3hWV5OntrmVh0mGefrLiO3o25Z5Z8irpXh3ejQoJKybpd3o7fvd1zETEZp3 R8vKyJGZrkVCN1VSSdvXyryVZkZUWHl0ZNS9yaxKM0VIV3hEQyUoM5Z4eKpURJeEav3Zx3hXQqeJ iWZGQrmblv7JwZhnVoovKayFVL7JtJp3VdqiX4dnRf7tzL6WeTUxKOqnWOq3aryKhlNlU+zLnPnN l5hmRhchKe/3+ezHiLZ6Q6uHaLfF0P7Xh6yESCgxNFg3NIlqcmdqct+ppNe7t3AlHZull7yWV+ms c0UmH6hoWv/62ZiGT3pCVdjCh9q6qLp5Wa21paistoqEafy5Zqm4vXpqcZyMj5loZpqVesGocKdp QFgmIIOImHhiOFVHVdnO2GdIVenMwPK9eqaMldsoNefe6ElSSml1fF5TNDdCPqmDNRcYHOKaV//3 ysrN2vGVkbmsuO7XnIuUi4d1Re737IqXmjIpMuOWd97n3c7Xy6mWaHNGHcmHP0pCKGhzaMGVRZBP HqmXVyIYG83X27lnWigxKNOanv/nou+hpbZlSZZrcZbH8rqJmPTnzcesvcF5OPfv8bimXOzO1OvW iaqWRUYpNV9TKGEoL+GtuDxWPh8hGJaYbYyXePquXFJFFfnO0UkYIiH/C01TT0ZGSUNFOS4wFwAA AAttc09QTVNPRkZJQ0U5LjBCPKT1ACH/C01TT0ZGSUNFOS4wGAAAAAxjbVBQSkNtcDA3MTIAAAAD SABzvAAsAAAAAMgAlgAACP8AceC4IbCgDhwHcQRKiFCHQ082KCBAECKEG19yAtg4eOPUjS6nTqHJ R5KksnzhUJK8UDKcg3yV8l2YyXKmTJsrLxQryXPmjR9MFqVaBCSVChpIASgFQGMRMyYJbuSrhgbN hTMX9FjN2qgaOREXOpHrdIFcNT2NOlWr1kls2moO1LLt1Citg7pmyaVt5MCs17FjvdIcXBNNoy71 giSrl0wHmi6P0dxwSLnyQYcLHeqibANBRIqUUAGTcS2WJ4cdT4HsQjJcSpIxU7JUWSnckXCEbw6W CTOrCNwXXFeqmdWmAAEyMqiYNu0dOxnsVGyRSU5P9aposF5ohIYcmrYXRFT/a0QuL9u4camO5cu3 Lfu77ck7mE+/fSf6Y93O1FMT5YV+vGiDgyqq3NAILb/AAcdkAjnUkGWZVUbBRhP94UUmBAwCTAZC fIHAQR6pxlpKJKqk0mwkvmQTYSvSBFwxNMUU3GBm6ZFFFjK4EUFz05Ahgwx+lHHBX2sZpkcdelRT VllqkdOLX2m1Bddc441313101XffXXHx1ReX9NEXRV303ECPSGiE1MU/XeigTT86BFFgHMaA4F0U ElpGAUIL9UOBQ3/mQQkjD0gigB/sKKWCH620IggRv9CDm0onveYabbGhpOJwhLl2wXAycSpCbcG9 Rhh/3NSjTwtI0LAUGdLU/zOVX9XNBMI1mmil15Sd4KHHfG2pJWywu6LhwHiNRHHDDafp8CcF0EZb iDZ5FEKBNtBiC+0oFOhiz2a66BLSKWzwEsQ3vKiizw47VBVOF4386ea89Dr0oWUhmKKBUEil4upS /pIggxkHdHHpazCFI+OKCDugDIsr6sZpPiLk83AlpJ4KF0msLAVAKtnIRB45ZY03EwoRAHABGn/N pwcderQV88zlebVWeRdQwG200BaShzbWZqvtz3kUnQcC12pb2bJMn2KFYt8E0ccT7D7GRj5dPOis ZRsFshFlFAxgDhBAMEMUUq6m7W8qbANxCW61mZTScMPhBpxtuhVHWMYzVf8yaqgz5sPfYFEMeUEX 5Iy43XhW4bxVDtMAEHOw5F0AwnZSzoVlmPNRYK02E1X4By9LLHHM6aafXs8x9fDAgw3HuM7N69xw A0ftPNiuWjKchCDNE01UbTBkBD3YkDaUeX2ZQBQkMgbZTBTlL9r9sm22OSfdJBxLwM0YXDUQ+JqV VhD3TdNvNy2st3XcWaXrddXxJ3913vlgCQBHcN7IBXRMGVewbUGPAAuBANSd7hi8QCDrTpfA2MWO G6fLHQ+OAUEK5g53s+OG0+bBghC0oQ87AAUVohAFrDViC1Sgwi+2sCyECOQUCiGIDnTRIBzAUAeT mMRx1kACFQhFBewoBS//6sGaLvSHJaDiFE2UtAM3kAFGM/HO4JS4G7AAJ2+DsVlXOsEys2BJLsFy wBGqQIprkGEXZ8ADHqzUCRBI6X9bEuB88jetesBudQdU3QJPZ4N6cKOPtbOBDXLnxwxy4wa140YU QgKOUoRAFSEERbsa8a6O3AAOS0jhFuDgiY4IJBCHFEgLXYhDAUiiFdAhATsWQQNmKMI/XTDi4Y7Y IuDooYk1iEQUBVOqT2nvU3HQ26fK55VjdWU+cMHSWuY4gxyY4Bm+uIgbnvEGPOSvGiDw37HQc4Qt dXM+09JjPfDIutVNcHWts+PrWncMQc7OBn/EICLR8A9cwCMIiADFDET4/xjI2KAPB9jDHxCAvC3M YAY7qAIVlrAFGA7kFAehIQ76EYJsFKEGJCDBNKDBinn0YyZbmYkRQwqxqswAGypol94qkSSIkQSK gysOGgY3U7hEaS1S+mIUvLACQwlgEkAAgAomwQQBAOE4KUAGCOiTv/kg4wjd7ET+oNoJawmyj3eE nevaqbpU+RGeV3VnPLmhg0RyIw5swkUCyrCDM4CCFju4AUu4oY0TnOAATZjAHV5wDHYFYAczoMUM lhCITjqIIGrSxiRSwZRUqKILUFhJNbC4sqp0RAc1qUYUeoECM8ihDkegSnHMArGY9EIP8hsMf0jG JC/VBz4yewBRo2eOQ/8tYhF+IJsAijqJL7jgPlBFhgOQ0Qnhcm4+39CGHQW5XNYxd4KDhN0gU5Uq QIr1gp10HblYkYA6gEKSZ2hXLDtzggKcoAS3CMI2AsGuKrALBTk4aB0EOwMqFPYGj+Ee1rCWppD8 41vhCnCA7QEte9DjCw8IhaFc9Q5JiKIIRADFfs5SvmxmRYpk6aJXWHZcOc5HEYb4wSV02MOkAIAd D5DGMciRAwCAIQrIeOoRYgzVGs/4qd/IQx/b2Y8Kxk6QPFhdWIMcVrDWrqy4u0HuyNUDXOyzG2cI b2QQWIAqn8AHuRgAe/8agAAQ4RWAPah8D1qFWI4rJAG2gi7UPEMBh8v/ITbwBA90UAGglo0ZzEAK 2Y4qiSqgpVa7sdXiSBY/m62MHMc1rlOB1YnZ6ZAdZHiHCpbzjh3QZx8AgIVwZ3zjqcZYxsi4Qx68 aoNGKOjTfxxk64rM6kQ6RJ430EUXLpEAUHSDFlCmRVUaYa7ylhfLBOgrQg9KBCx046CC3UEdAjsD p1lhXAKhYWWOoYPOYHUi9fAMQRWRjEQkYBMCWIQKpreITWyiBwOQ4n4IA4I/34wuXSnSWML0VEUz lT63wMUhrmEJSyChBVc4tQN8AIBZyBgPyDCAAWJsgCPAIeEiCLWOr4o1eFWl2kVOtQ36EdaxHhKR jWjaKeTxAFtHOQe0/4AMr9tQACUowa4vCDYVdhAAhBb7rzNY9pjroOaQyJAz1daBZwSJ7dBhmwI3 acSjezi9IfaDZWvJSkh/tQu0sMVma9mfd1zbVPo8FQ5dnw+MBaACppBBBMWdcS/2QYYWQKAXRxCB AeT+VLlHPOGhpgBZU+0QjveD42Etq+DJWhnCM82SiBTXJlawT2OcAeW7lkYbXF7lArxgAH/YwRLi kEJaNKEOATh2zmfQjWVb4fRdIEgjELKsoN9LG6z2TD20sR80MKIIU5ADEt5xiR/YoCzW8SKy+FMN WIwgDknSS063aCUxwgHGyIiCA+AwXOpzOn8imL72kSGCKpxACWbIAP8xgCEHGchhCuFTuBoXLgIR IPwOe2LaQH5ew4HM30D2t3/I63LJurhT8YxwBt2QA4+na2jADaqQCS1QBC6nBCxAALygCIRgC33Q ARXwAE1wABNwUKUXWHXgNE6jA/InfzpAbWEFeyiYbbS3H40gAmSHFLzAHVSBFiyzJVqnByZwfIgW LHBhTPPBF/mzaQ8nfdQXY0z1aTEWcSDwAEYFBOYgFGRjNosADLSAcMiABwagRnjgfvB3fyEnf2c2 LmkSS1UREnXhESEXBTxgGFflEcHAC45HgARYFXCgCuCQAXjYCi0wAASAAQRgDaYQDBqgAWMQDMEw BmPwAAQwAzU3A2v/Ri4EIUOthwNVgAUBwBAYJ0hBtxVK8hiJAy980R3GskVZYhZHUAKHsANREEDC AixiV30O53DUJ3Z3J0bRh4QxVgzSoAoJEBRHwWBJEADFQAft535bmIXvRwGtd0i1g0hHlkhKNkhb NUGyg0FbwAPLYgN1UAJfcAylE2VnsAs5gAJ1wQPgMAflh4cZQAAJIA0BkAkwsAI9ZSiTYIiGiAg0 twPO9myS4RGT+AVucIk3sBGkdFUUYBVKoh57MR56YRbHhGhitwO0YAFE4AO1cAYQQCWcI30OAH1H EAVhB5K3GAUi8HBbCAftB1XZwATlRwZk4C9HsH7IiIVqNIwiAH+H/yeCnjA7OvA6rwNPrgOUEuQ6 1XiNCzKQ+5AD9qADSxAAcpgDBFgXxwAOuCADNfAjGZAI1qAKVDADV3AAB2ACWGAGBVAEV0B6Obds OHB6VnB//mhDvzAFscBxnoFxlCEQjcMyQ6J8ZtEdbrEXUcAIRsUMQMBKeGYORfUAcRQmN/Z8HRZ9 NxYFKJmS7VcM7ocMxVAEQEADqQACxYAHdEAH6geaWRiadIAH8CeCgodIImggSqZkP8k0NuCMOOA6 ypI7NnCATbkENhAIxxAAj/eUdcEL8JAANXCc5vcDpgAOjTgDTfAMbjAFt4AIOteBjqhmVjAZ1TYQ nuAJS1AFB1AHv//gNRNxVVvjGEvSODa1FklSF1zCF20QDPIwNvxCA0zQA48AD96UPxw5XMMFVWLU kXFXjL1QDCAAAnGwBXEQByDQlCUpAn0AD9kADnFgmqAJmqd5oaHZCzgpghuxLB/HNBhHlGsIQbJD lMcQCEvGDU15DPZgA7wQAGgkh+TIa7hQlS75I8oJD19QB1E2AXtQBmXgo0RKC2ewbDrAlqeweo0Q j0SVQz/1UytQAZ7hOgR1EDU1U1VxM+NhdYh2TPRRDZMwBj+SHA8AAlvQCwq6oHEQAHUwAbGAAhMw AQGQSX+QSZmUVxkYC7HweV32p12GB1tQmQZ6oCBgmqeJqKEJAcX/AH9kFV1wxpN/xAMFNI0/OWdM Q1bOeAosGgCBQAH2wAs+CpU54AM5cANRIA0JkAAyoAJkUH6XYAq4EABGigJnYKtHWgc+aqREmqSP 2BFo8AcvkAjBMDaFaQ7n9gjaQKk/6RCnkBca5hdq0RUQWYxbcK1OYAhyEGkFEAsTUDrgmkIB4K1z WgexkAQptJsp5K18yqca+Kd1kATBWJkFGpqHSgf3qqiLCgF0wAewp3E+WUB5FEGzaVaKBKKHxw04 YANLMAM8sJQfNKNnEA05QEKqoFYuyQ7sUAOxygoBgAK2GrITIKcgG2Uh22Zt2XotRAiEgoe9N07Z Rqk2gDwieB9Z/+eQ74ZT88EDpbOgpRMAE3AFVzCnsdCUjLhsXTYBddCUSRALS1sHTRALfdBlsXAA XSaq7zoB+4BXwYigcVAMX1uodMCvZFu2iwoCfBB/h7e2rTdIDuE6sEmiiCSNCDCQf8UDEyInJ1eq FrAg4JAAuEAGGwtpkuBtwAmyiFuyIwuydQCy3zIK2TkZ2imCf2AGP1IPvIAA9TBQf3AMoOOsrXgW XXRTcySZP9tlTQl6qRsLddqneUUFAdAEdboE5loHVDABTZC7TZm7fzoBB8C6vnsLTrsDCOqZX3uo B0q2i7qvIAABIHAHqFFWOPCFqNq2RKlVJApWk7GT8DSQkTADnv9wLR9wADlgDFAZDRbAA1EADqww B5MGROwADaZwCVdQsiF7vyjQBLcKsp4wCqMgLmsreEE3SLwwOgaMALxQbfSQTDZFig6QfWIiAk05 pxMAu7Jbp1cgu1QQC2XQBFfQsH2wtG7qpyhwAH1wwRnYu+9atcILeozaCwxaqIeqvBAAAS5Qw2Pr vGm7EY/6k2Dlk0M5SFEwO0OsA43wcamivtxQc5/KC6VwAsEZDT5gAcoCD6zwAyogaa4KDT8gD/WL uE0AXyCbu2Nsq4GgC/9rf6qpnZoIEQGgCH8wOpkbBNV2A2Dyg634P/6JQjNQrk2JAkmwunWKu32A AkuQBB5cp3X/EJ4bDJYanMJJ+65f+bs1h6B0YKAGCgGR0Lw0XMMgEAnOSwVpq7JlNRma6k49CcR/ lF2H1Jrc8CEDWXpNjAsnQKq1UAJU3AhqxQq/6CoCEAybMLLjCF8pMMw5YAFNAJW5+wf+uxmnwSxg FXgIlAQRqAiKYC4zqwOvdR7oAVzOBwcBkARz+sHjyohAe8FdFoxNecJR2wR9EIx/CruxC1BgCZZO G86gF4zOSwcL2rwgcMM4XMMugK8uUNAgIMoTUmRl5U5zVkHTKGfRdUhAKWc8AAc8sGx4GwQ/UAC7 IMUlUAAWwEJXzAqRRgY0oALQEAxMgAhQ+XhhnL9NYAHHbAEy/20BS9DMp0FWEKEDEHFVnnAMf3DN QV3AQaBcN3AfjUAPdcEXySRHyAAH4jq745q/+Wu18izPiNwHJ3zC3dCU8ry79VzPE5AEukrWuuq8 B8qgBxoJLgDKZlvDcI3QEhSp1eaTQEZBs4ONuGk7VOC1xBsHcHAMGE0BH8AKSmCqafAGJVALcNAI CcAKlyAHkGaVklCshZwDxZwDyVzMMu0DU1wLtZAEOI3KnEF0DBuB0qAISXDNQdAZOrCYyOSKYvLU s7tQsEvBQau08trHFAyoSZu77py7Vuvb43oAJ3ALPnALt9AEbV28/vzPzlu2znvDO+AConwF3UAF ceDDmjip1P/ok6mMjdywBcTLLuwC2LRbB4GgDSxwCQVQAvD9BmmQA1vADawA2RkgB3IwGpXNBH2A 2aSq2TNN0zTt2QEwCoUwCjwdZ9ElSBDxOoEQzldgzVfAC4gwEZ7Qg2E6R/QWY1ugqyCutH9aOrfb BB0cte/q27gLlicMlsTdtAdwC0/wBLdwAk1ABRCwAzLMyXDN4yCwAzbsAjuADp8QXgwljfD0ykFZ Ot4IT6kTCFtQDJu8AzO3A9e4BE4bCHlQCu69Cz4AC6RQACnADZ7ACsEADRkgA6MhA9AgCZuQDQAe 58lM4DPtA6Kd4DxdGacRZ1sVCIgQCxN+BdLAC22A4bB9b/T/UYRx0Afeys50etXnjNt98K26Sqfn rKtXkAQuHgD1HK97mgQzEAs2vtYI2gs/fqAAneNALuQF7QJVwAexMI6RoKI8QNE84JvHsAXHEAfe iKcLFQCREHo70A3Cvt1YPgPrDQ+SkAbwTQolYAIoEAWecAmsAA0F0Ar5DQytUKxzINPH/O00DZUW UAulmgNXoDOj0J09/TpDN0gIEAhCm+mCTugFrANdd+j/KX3IEAd5Fa+hTqczwLglDqhZC5bBmIHw zOlCUHP1TNZgOdbmegIoYKgUT7zQDddAnuP/THPoIARRWwf7QAq3oA8nIPL6sA98OgF9cAv7sA+3 cAD6EAv6/wCudwquEIHlX+AJIYALkqAE8F0CYY4CuSMP1U4EgiAIJyAIYeAKQJAAx8zZAU7ToO0D 6FsHnqPgDI63RDdBBYQAiiANFW7NEVjAFNCfrxh2w8V9cZDiS4BXDJ/IvgvPmk6nvnsAmX4AQqCr 4SwEVjsDtwAIGqjpt7AHZN0HEo+8ENDXcO0CPG7DOE68Qv4FdzD5d8AHlH/5mO8BhTD5FaH5hfD5 oP/50fIH+yABHoAACdAKJkANJaDYJpAC1ygJl2DtlYf0H2AKPxD1OVALBG4BUiz1E7Atec7Tr0MB lGp01pz8RB3H2nxcHxl90udwJAkCGtiUAXDC4fzwxS33bv9fBnhPpwdQC2Od/bfgpk9wV0p7ABbg tL5r43Rg6j8u0Be/+Dku5D++A5XPB/pf+Zh/B58/+QCRp1AIDyEKffPwbWAhhnkoPKTwx4eEQnke STJRQmMJEyji8JDESlIBJSWVCIKBwUmOFClyWHhpodbLHDFr7aEwioIOHTt79rTxUJtQbdoYFqJQ aNQoXQ5aUDkSJYqDqMikHsEKJwoIIbECJAlwoM/XCVfATjiw58BaIX2SeKmTJO6BJ09OAHoi5ITc JGCvXFl7wu6JE2cgHAaxA4JixIcdu9jhAjKoKnzuoLtz2XLmO3w2W5bAJ0QICaRDS7gTIo/qPK21 KSpRMET/D4wa33CkxePYpUvQTJYskHJlzRRNctTyEc3CcpoWYtnTtVT6dOpLGVo/itRBARBUp353 EAWreDggxO7po9btV/Z7hAg5UOt9nzpx68xIQpew3Vt7+9YJ4K8D9OLvBBToAAECEBZU0DEHHdtB sR2+yMwDCULj40IppLDFCym88CKddFD4xMMPv/iiiiq+WALFPAKBMQlSfskjCFZaSaOEN0hJQ4lP llhCkkuY+K2A4DAxpLnlLGjCggNkYq4JFHQYxR7pclIKu+y2zI6CIw7ZYarwRIgCjiOo8qQoBOIQ qw83+ygjrgnmpHPOWMqIpY8B34OvrL/8ROsWQG6p5ZYn/2L5K4kr6riCCjzogKCXxhKT8DAXIJgs Mikk+KK1Lzb8AsRPPkEBhZYsaIklW0alpQpaaJmhCipk/eWXJSY4YZUk2hijlYzSSMMEJWjZ4g95 JAHiNyUKYAQTJ5bzoZZaSrDAByKolbaW5Zqgsjpvv5XOCgpumGALOMJzAJmoygxEB11syEOECfqi NwD41lrriq8UTWKCMggTTLB5FWVUrsHqImxes/7SF48EHaRisQhBkUxCUCh2YdNOV7nw0w+9GPWT CUrdIwUU0gGx1RRXpOKXlmEMZAJSvgggl0181YgUE0yYYQteoJGEGSWKaMEkRpzAANXlpLV2WZl8 8AFKCv+sOOWUG9jAOmsr2LDin39O+VqXf6imumoKorAq3SO0qiqKP/SYKhARwOorgAAUgQ/OPjIx a84yyvq3rT7smlfPtfolfM4DTihLiCeI2ENfBB/GdDEXKI4s8x0uvnxTKfKQwPMN0/n4k3RCJhHE JFZEcUWXW/4lEHomKIAKLzi5OSMTwDChgCp4+PkSZoog3gwlTGDEFQyazNYHFM5AIYdory1B2zx0 0QUHHbDugo3ux+aabCvG12V88ylIV7yryIwKjiXC8+SPXvrKswyw2uqrDCH0fe+E/fs4wQH+opd5 HewKuDrBX+pAwCsY6gR9uMIOepEgxVQMU5GBTIQ0eDH/Y9jiCxLIw4dM94kUlKwlKaiFMGpBBGG0 ZEQgIhEKvFCFWKUoD56IRQG+cAVDbCIDujMBLNLQM2kAbRFDK4IZWtACQXACA9mCItSkRYRanCBb f2AKDjzRNTT8gw2nwF7XxDY27EXHCuUTl1TIxD41RmELPDgCMjyhlX7tKQlfEEIm8vcEszjOf0no QwEOMCcGIiyBuOLjXwjXQMJEbgYMkpilMgcZyVSMcx703Kj2QEIUamuFRKCitk74CVrEkApfmAGK ZhAITxxAh4iYBxOm8CseFWAGPFAF0JJFPOIxERMweBpyVJhC5MhkhcjBoj20Z76tdU185Bvb2MY3 tkKI/4B9IsCKuo4gAnOhLRBaERmf+gKfPRbwCWHY37/64AXAPMF+gzkkYRR1hbrMaTAQnEGDLqUY KmQwMqCY5MUuZovQ5QFkn9gDCgCRAkBISxigTMMwTwiy6KFgRbKiYSDs4coZlGEOTCgCsGABCyyk 4XeqEAA0FkG8KfRSCR/AQAqEES1pLQcQPqhHHoggRQv8gQLK9ATWwOfMU4iRmWhE49nW1japwEEE cDAXmXgQBS/M0yxJ4NNa3KkIhv2lDAc7QRj81NUJ2AWsdFrYFR7JoAhZrp+VnJhAL0aIUK1iVQlV qEynSARgEeENRDhVQluCgljR4hczoAUrb1GAOtgCF/8gzQhHhEgFHmQjpUdsaRGUULRfGhOU0fLB CXxgAwlQ8Vo+UMRSdHE1rzUTjdI0XxidaYVCmEk8yMBtHKtiTakgY25gYQ9W+eS4hfXFLP9iBMAY 1y+GJeGrAQsYWhmWTxBk0HISoqQGJ3Y5QmxIAqviJEOFoUJQEkEJwErDCU022BnCCrG/8MQt0uDc BIA0DTrbGRGqsAVcQIMJwytCZjWLCQwcABBX+AMPtrCEANQBAVIwZrYCsBR7bI9sXCsf14p6RvJx eHyFmEpUROBbOPh2jWVyai/28Lf0HOBvc2JYH4brOAj664BlxUvA6smwspQVYINBAQQiVikNSky7 m7v/2A5Q8SEJjMpUeQWlMIB1XlC+ARCAaKFLWELKVr0KvtaqQwceAVJS4NcEtVgCD1ghAAGoIMAt bcGAMbCHWvzBBlKhBw8CsQUUVA850kpCTnSwRWdyDbbM5LAZx0cBT0xFm+uLgjWfSqY45IVPTzhA EhRBr/yYNQx1geABFeVj5X76gH864GCSG9ZYQPJSljLy5iI0mW6AghAe+sLpSlYyLLMwDeZ9RkSp ON5ToYrLiPVCIDgAZlQ8AhrPMAEpYLGzWvTiGKwAAjRIEOBDZFYJBLZFLR55gxtE4QaNoMcWUuAD FVprAkrRhQ6mOb7whS+29/7wVMWzVDVKWgSesGYv/x7or7IKQVFwKpw7/SVjCA5okPRUuL8Ec0DH DbKsEdcLClwAAiokSFIuGLLEAKrdiy3ZC01G6EItAIjy8lUQwabiyoVhARQsqZSt8kJiOWDFK6Ai GJswQ46ifWYq8EIeQAACO4qQgSkIGB0YKAMgZMKDG6ChEWhAQxQsIIwSsJAIExC0vLuGNWa2Fo0d Jh8F9K2+2zrVKtx8ahxOYL/7GXwCjitcGOj11TJcAWB9twuP/ZdqQTyhXwJTZBg0/jAECXkHQ9au PyPU3U2Zjs4tYbnX0cvXFmL5VCy5Oaw+4YlAFMACSUDFJSbRAmDxiOiRgIYAgFCDpjM9wEXAhCsQ Uf+Lhs7gE8tZ5dMAgYAUEKEPOamwGMmO6ETfu3yMtgrbx8NbqFoTBO6kFzkngJd5Effg2N9PLJKw yL/4z555sSfjymIXFGzOGGfgZwWpIGsJabCfqAgVyk2IwvG6HFjjLQGToTkUGqxXeRUUULYCSAHU 64FJ2BkTaIGdsQCfAQLZkwFRyIAMFIWWcgUWuAIogqKV4z1AoIB0qIVYgDcbKKoNMx82ICNEK58w GoVGc4DwQJu3Y7s1ooIT8Iq+AASDuwK86zTjcg/As4t3SqC+wLHDQz8fK4s6uAXF24H3OwNQuCCQ uxyAOgz7gwyT079aSIGteyi+Qq9fqwVSSQESegn/k0EBA/wEGDmBFOi5SxgDaAuinUkB4EE6IACG 2mO6lvqAXCCEJngSpVmO+DhEbfiEWjgAeBO7U1i+eTsqtNOFQqDB8LAKEbuKqHAAONjBPXmPTKOb vgBFwXiCOeG0IASrumCnslBCeNqPOqCCizkDw7iuzekGfoKMfpo//Ds5EEmHEmKodfC1HjkvYMkB YIkwNjyDm+OAQDCBT1AEPgiGMYhAaXuGV0iBLZCGbGOCLJgCpvvDKWABTCCEMHSSJTnEJjmAPFjE A1CtqRm7ZqI3tPMw8xmFQBATfuM3q7CtHZyxTNuXcaqLgjzFq+KXJwAEU8SLA+sb44JFwpiBOACF /26oRRCYnA3CmH6qoBlAhw1ZhS8YlRIqGWFoKCkjQ1DauhNiiTP4BOg5QA5YgmhMAmqUhwictllo AQSMhQoEgj/MgnHEAN0rgxQoxAN7Ix6IAzg4BgSgMyGANwrQBResR3r0sLMzH3tAn2qIinWRCvHA xPDYgr7Aj+wbLsPjtHHCi7pwHHpBSHpyHLsgJ1QrCyrYgglKEBCYoCuEDMSooAhBh0/hFJBJwz3Y gyt7qIcClmlJoTQ8Ieh5HlpoxmdMAy8gBEr4gQSwQxN4BSxILHAAggeAhgzMwKBkOkPAhA+gMyg5 gATbgi2Igz0LBBQAkHgcH0h0wa+xSuaLLQrohP9qqMEa5MqrcDSsGMu6oRdL45O4SMv+Wci64DTm nABDKcgAkouuqoMl6AUReJQFWZC3uhyQqy7HA0wU0RUQ2STDXKjxMkkWUq8U8IJSaUYDNEDSIwJ2 4oPMfIUgwgJYaAFiAYdFwDbTzIInOIZAqIOhpIQvQKElmQEqsIFeSEob4IE8oARPwAF7wNAzYoNA WIJGszfetIIb6IIyCc6rU4Zw6AJMbB+qcJ9yGxDEGRgZsxs+sZ/3uKpMiwJuEIIfzDR6OgBGmc4f ZYsJ+AMEyINieJReoIM4wEgKahAFqa5+qgJ04JRVKB3TCUaGujJpSRX2KpU2lEwDrAJPWAIi+AL/ QgiBH/iB/cQCLDABz+QBXDAHZNHADDjSPLAHV8gFquMBWlgSRqShGYgCTxg0KfiCQNAFRtuwDv2D PwiE7glResMaEGqXamiE3zyFLkCDLmgE74iKToiCTlUGNuAB+vACF6MbHsCBRsC0BxKuqwoANDiX r7qFHy0D+xmgTFsgu+iU1BCBJqUDOmBSSMFL70QMyJiBcZAAjkERKSgRTSoZpZGWUmmJaCURWHkV V6kCelgCH0jTO2BTIWoBWCgAE9gvXAACSYCGQyCeAqAA0AmERogCJP0DelDHSCA3emi0YgEdBMgJ qeQaNqgASsgDBNieelNYNgAhh7gAckADPQgE/wlAgFNAA+HEWDQIBEJABGVYAlKcgAD4Ak9ABVRA gLvrCkASyCS4AR7oAEjggRlYiz/QATS4AQTghQYSRcPJAz4o2SiYICXFAybthUdBEDpoDQrYgh2I BCpAhzxYhTx4VhABGREpDhOiOZIpkZzTVlhRkS+4gSVogkBAhRAIhkuABY6A02e4JVaABpHIgGU5 gWeEVKxD0jzAARTwpHKjh0aAqhwIgDzwKXuwBxu4gaqxgiEQjXEZ2GbKmkrlA0Z72Goghwvhg7fB WAfoBAe4AUKwBRgIBzgIAJkN2QDYWFR41AGZAJkVSNPNg3RABR4IiwM4Bh2wAU/gAR7Ijz6Ygf+w 0JNAEFwJWIItoAM8gAM4UDBiPdpe4AMnIAQqiASOQ4eoldpP8RBgdDJhZMOQURGv3VYVgYNGaIQu UAYEMNtLyBFYmIVXeIXfcVtJkAQ3GBol4IE/oFhPoAdtaA0E+AVtsYDWQIUOGN5KUAbSUwZluIAb 0AFJpYegoADK6p6teVyskQJCWGAHiIM42ALQCYEv0APgFF/NjQIeWAJCQIUH/oMAQIG/iQUJKFkJ MFO7CQD0WLED6II8MOEbiAS74QEEIARCQINWEgsZXoIouDo0OIVIOwIF5gkbIN5gFYEKVQS6WpAl eNqo/aAT+RCUoagwJZVs9QLEapUZIOOWoYf/P/iCKMgHKFCGR7gEE9iRYHkGKoADt4UGMgDHDLyB +OEBG0AD/b2hJWlHCeiADlCEL0hRT/CEfKiEfLDZUT3ieKWCJRABSZ3gcMBhTwiHBQsAKgiAkysD ZBDOTqBXqSDhL3AAKjglOkGBP0CFH0aDLZDhMkiPsqhXQpCAOCDiEKAERMDdAWmCAEgzu7S6RiC3 qbKaU6BQHsCDR8GDLbgQE3aYL+CDQKDeVfiFLN4QqkWZkKGFUZGC7pWVHVCRlvmDDhiCXyDRNn7j NICFV0iDFvgFOLgEAUAWbMgAYJABYV4CCcgEXrhbmtmBmViCiJCCDkAFZcgHZWDjfGBkJO6C/3Cg V3R7TTwQgQlmYyggWzaGzTiwnQnQh0gQaXIgh2qAg3Oj146ugqUTBTOAii/oAAngAdvpmRrsBCjA 6RmwBVvIAZy+gE7MA1SghHOTNGQAXnT+BamIAx2IT5jOgw7Ig0jDg2IgVgn44T+AFCrgg9bg6lXw ak7hFERFVBRBkWxO1EDQBicIgyoIBB6Inw4ogyEQgi846XmAhgJ4g3eGhTkWgdiDBiDAhiKQAxko 4j+QAobuAk/4gj3Aab0F3u965RRl4wvogkqohAuwgnC4gIstN6ey6MfFaTZuhHRAYNhkMC/Yg1gQ aXwgBz3oBB7IujKxSyoQhKVrhVYQhRbg2P8/0GVUioM4qobQpgUhCINoCG24sVBK4AVPwIo4WgJU GIIKEGaPPoUrmII9KOQwCIQbgAOqpgMRoITw/gQDgIDKiFcsltrQ+ZDSCdNSQSgUoAIEIOQneAZa 8QRhvgJA8ALknYfaGClYUALKOhaVkoNCRoMjiBgHCO1qUAIfwOlqyAEYcWGD7QQ9QOxwCIdOeNAP EmAe0IqpxoN5ZQOcVujQTagZWIJAcIAAeIAKWIJIwAd8QAZyQPAi9luTFoRMqABRaIVQcIVQSIJA 6OAqSIIHxQqGhoJweFQEaBco0AFt0IEgoIQQkIYn14Y4ogBC6NwOgGmwPQE3SIFMGAIurwT/PXgU F9iAX/gDBmBzBgCFreYADqAADuBqqG2NkGydcK4CECnTKS6DW8CGN3g8KcgEWyhkdE6HHmCFIIIF MPDPLYgCaNAlbICEIaAEZTgCJA/tasHpSjiDLdCBD5KAKOiEzb0ARu4FQDADURCCuP4DKtBHOMAD AzgGHGCDcGBjm+UBEbAEMnAbRoYESDgGGJfxSoAAYhleOo4CQUAEV3iAFTiHIYCECdDdBwULEMAK nKYHJh8XZVZmCgiBNoAHXKCEoQgB8SCEIUh3V+gAAkiCJZgC+UUFW5CCCyh1CNgFY3i/Nn+Dfv8E OW9WNEYR9SbrFEmRGkpUTwgBQhicFngD/whQ87iugDGHhDzogQwIllmYNiXYghtgAvgF7A4IA0jA 9dAObQgwAZzWg5WvBOD1hAp3bc3VgwNAhEzIBEEwgyLoA0rIumY2gCU43F/Q7DP+B1AYASpwgF9Q hM0mqBCI8TJvRkLogJ2Gqj1o9goIhXOwhiGogiXw5PuYvyO46QLWAQW2ulOgBwXWhmxgBVZoAwQw Xzj6g3QfAnbXARR4UyzQBE3oBQR+g809AzBgczAgfAYg/AaQcwqIHSz+gpBs1oI/+BmiAnoAd0JI Agnoe4+N6zBYsS9oAyZghZFy9GzcAm74+N4ocEAYgjU2eZzuhZ6GAj24gJUnvShY+U7ACv8H6AVE QGdICIOhEQQK+FRksOglgBcKYOMvcAVdOAM3KIZ8cIAyGNV0CJ0Y74RKMAZakPoOyIQi7oB0r4AV cIaJF1lVvo9I2IFSh4J86OF22WO33mMKGHdWkAZtCIEjrYYJIOQhcAJXaAK9BwgsWKa0s1epUpoj evCYMAHmYQMGDdSB4VBoVZ6MX/JsXPXl48cqXwJUKRnuQiAEfyh52QFiy58yQg5MmPCFF5MpJkrM gvXqGZwbTCRBAzKCUIcOXaAwDUePKVQ9nTpV6hQlj56seo5w7TWkDKQhaYoUaYcoHREfcEQc40bB kzI9n1ChqoIEhbJwSwIQQjVOCj58BkD/0dpAhZCTDkNGKKIEqUKmIYw6RKFi+TIVB3qYdoBByNMN Hjy2REmJixUrVX9C/DlB5MQeRIRcoRJEhIgSE1h2xa1UAELWFs/AMFAnkYFEixhXBcKY55fHL9FD lqyi7EgeBGWSSPiTJMmEK0IshBFSSdmxfQ7BkMLSIgoPc0VliLNFlw1U0FChSJ0q1QEFlWjVCVdU dCABJIwIQtYUV+xxWxzH8BAUPVntsQckfzyjRT5QNBIHF1zEwEVgetBCCwRnCHJCB4K8QwghMAzh CiRhOQDCDDNQMQMIlhXDVI1DBALaDYFswQMCqmQDTxuKaGfbikg5AYgSgghBZQG9VJIP/0IbdKIH Kc/sUUdxEkXEAQVposlBRm2u8od0v4D0hZYEekJJCKgQIkESlFCSiSB7OLClMvnsUAIpYJjwzJFM FOXHCB2gsk4L5OzHVC3UbCXVEV/qcdBUXEVhS1JDwKAEFnZMsYcPuJ0AxwVxffrLEB1AEsIN/zTj hg0ceBDDiB7w4MkvVdAiiihuEPEOGWYgaE0FkLjyxxZbYEZFHN3gVaoGGpwyZBSeREEBAhJQIoEi Qgiy7rpC7GGbGew+Y8YF51Xyxi5Z9ZJHEoQgAogxyIFBiz0UZLQKm6uk2SbDgQTyFKcS5IIOIYr8 UfEVlCgCyAzKeJyPMlAYQwosSrDlKP80flzTwTN2tBDHpVDAQs1UnlLVX6dcHfGFYkkRYcYUWMRi gQmAWFAMlwdV4kCtroRwSiNR3HADBb/G8OsqCATyxTp22EHLFDUQ84wXQwwRFiReqJTHH0u0rfUS HZwzhDMaPBBIBZ7AwUMUjRwTwB9/IAAJEewKIowg8ZphRpVKFKG0HtHAQhUEKHzhBRUl7HkGcRyg 6YknbFLgHEaB5BHIL6mjUUmnvVAysSLinfDJCWWUccUBHuteqDEmvLeEo0zIcM1tsaDhQDUXXNAU CATa/GmooXJlS62E2ALIHiVYkEYTtRCxRzcHKX8KDra6IoEON6BBjyen2MNBsB4ELkj/PHYAQwsY DTTwxh5DWGMNJJqhgDR4IQgSCIEiWCM4BAyhAucYRLfOwYEbwMETf5hAArXxh8IpLnFTWNziBKGE dhRhB8o4TzTeIBUXuAE5DDAGBXjQmFXYo4aesCEFCkaBF7yABT7ExQuCEI6qdAIVTnAFAcyQgSph QRgFKAARLOCA3YUsH68wQRR4IYBLAGF49JAaN+gxIT1cgA2nEEHOsuKpTjmvE3gQgSdsASNAJAEF dYhCLSbQhANYAAU38ESatEEBs6ECV2g4xQ1OcYp/0MNq8kMAKu4xBV80QBOVfMMnxgEJACqgk5pI ILospsAOlGMF3apAKEADH20EgRLS/whBJsKgBBDOEoRlWVcRppCCE1YiB/nSAyiaETDkQAAPW5BO wdAUCDaxKSOesIENEIAARQThGwTqFCJcMQQCFCED3VTCAW7xxFqIIBwg0x0UXvEeRTBhEswAxjXQ IE80XKARvwiAA+ghuDxQQQRQ4KVUtKIHT+gADeH4BSTCAIl6HaQX3ZgBLXKQgkY0Ih9dQIMHThEF LxBCF2iY2jwb6YGR5oESjGCEMBTQAJXq7w2dVGknV6oATSAwgazRzgMqUAFnnOMBf5gQDxDYhjYc IAzwqqUZ2rE4URQhcaIwQxreeIRd9EIRbQjCBHaxC3ztAgJ5KIQNC2YPQKbJHo2QZ/8+zBkOisZl KozY5hAWxLh4oQAF3UPBBc7pMSiQQgmNUMUkxvDOCFTDAY2gBxqsdQUQXGALCMiDBKjwT48F9FPn 8VglegGIMJShEkMUkAjqkIM+woEqyqiGB8LhlC+0D7HruwE97HE1D6ACBpDowEpXasmJvLS3Lw1B EIIQAtYMFxIPcMYDVrCCE5RgCzfQhlXbIITC/QyETF2qKAShVDM8YwqCwIQiJOAOTAQBBVrFFwM2 IIFR1HCsgGwvILeQj1ipVhk36NCXAsCITBCAAA8ogoyGcAAfWMACB9jC7s7Z179CQxLMyMI14BCF KCyBBzNAQQCWUIsSiOALPPjjVQj/kR1PSEBpSqtCB5agtGpYlh622IMwUEAIbWjDA/8oFCzMsIR0 oEGvOwBFFTyQC8X84QgxZalvj/zSM1zgvgi4QRe6cANAhKIcPb1iC7AR3CBCQhhpAMS6QGiGIohi ClNQwiynUIReHCAXGMCEDtqwA2P4khpvCFge2FtDHdywvTrQBgJsoD4cTO0PXSjGFjpQgQ6MowIE +F8FHiCjJ6AgnIUCmV6f2Ah4QGMSqZDDCOIgYVpcOAcBCEQKmmDRf3RBkfTIw3CFgAgBmTgdHbCs QI+wtSSMxAvDNUihnpGFVwQgr5R1QwlAQYhxKKYaDIip/pKs5JhegJ48aMQFunAG/1JUuQKCeCIW DkGFcOigHmAmApgTN+anFgFohRvhFIaACXe44wUf2MIOaHGCE1ggB4aAQS5CIEgd2LDPFNDGN74R 3DY4gRNBNMQAMvGHDiARWgRIgKNh4K5Y5O6cmSYCDuAxCUmoIAsRGM0vaHGGM9BiB+XsgrjgMyzE 6gABaYJcJWghiBl8KiuVqMIfdBAIKkw4EDdYghdixSUL+IIchVKG8oiBBDeQYgszcAAUUhBtJPdW gNI2BhmX0Ago5KMApLBAOZ5oAnW2wA0mOHp4P3GAIYQBu0Arcy2EkUtRpOEYGCAEJRphgDOMVgh9 +i8m5s3DbxDCfTekAA5wYANthP8AAVJGQBREsIM/KILi/Q2FNcbxPxi4ogwWiINed/cKInAjASNn h8mj8AsqVKEOZ8gRGrogxr6FAw3wuUEjKBA4Ex8hDbdgMa0hkIJAwGELQeEBFbgRCAvc9wJ6OMMI oF4o5SGBGCPAQiOqIYJevEGm0+6tJpL8BuX9YewgIAUpmtCBtSuB7UVwAzKoEAIJ5IF6dFeCmpUF VNnaAywOLdwABjzAAeiBCFADGLwBNeSBNnzHDuyQNwxAKfyBLtQQAoQAN1xWFyDAKYRgF9geAgQB xfkPtPhPf7mCK+yBHqSe7ryCD9gAK0zCJcBeBKBB7dWV7ZFD79GDak2YRRlJNaD/gdYojTK8QTsI iM8dwQwswRJQQQDsgS2EwdakQQYUAA/UyxL0WF5dADnAAQAggRkSXQdoXW+Zn7T5VgMsgxGYgim0 QgGUQAHswQkUgAkUANsdQgscwhlIkwSkoCuMwzi4oDYRgE7pFBXYVylggxxcwG5Qwy5IgJGUQixQ gifogi7ggCC5jy6sBi+EQ17khSe2gQPEQg6EgKTwFwHAQH9Zw6O5AjpQQhNQ0V69ggXUwyVAQw5m gRpEAS0Qhh3hRTioz0lUwbihRBTIEwUg3wm1gxIcRFZA4QSgwCdMgCB0iwZ8QRKoCk14DAYggPXl lQMUgyUgQQREgAlsASqU35Gt/5QWrKECqIMbKgAmYEB/KcETWYAQ2CEftgDbhVsLhEAgoELTUJyM OBoBmA0MMEIFRIEy8MAAYIMbVMIsaBUoKAId4MEcfMAOQAAn6sJw5UGa8EII8AJTYFoXaMMVRMEr nAHbwABN9lcFQJosuoITyMERXBY6vUIK1IM8BBY7yIEahEEd7EAUEF4dzFMzRlk4dIED8I08/ZNl GUARKEFPZkUVEI0SCEMorIEfCIAAAE0WwMYE5EM+jJ3ykIMe4EMkREA6koEaCEEa6I862KNKzeNL sWFv2WNj+EkddoMy7CEfvoI6sV0LYMEMBI4EIEXF7MEEzEAAOEgZfAAO6E4bEP+AG2RALnCDMRgD HVACBNABBrgCCwzAMjjCI/yAETwCAMTDMgzANmxDEBUUEp7LOtRItDRQBZzUCoSCKTyAJNCAJbwD MeyCWj4dFLRACijCJkDDGMiAHESAIFRBtahcANCD7tFDXqFBNeQDPWyBJ1SDREKB0uxCmcnKEZwB brTbIKzBGgxCfNZAERxAGczADUxWW15AJESCGXqfGuwBXuaWG/olPfoJJZQB/OmBAxABYgakQLbA H7aAElBCcDmBhmpoBzgBIiSFhgqOaJQBDGSAG7SfMVBVG9CBAQyAE1hVcOUCC3zABxRBBdDmNtTb C3yDO+TDH1SAClgCALzDOwD/gBZMQSvkVAWswJICAABMAw0QAzEcxDmlEwpIg3RCA3WqwRNEgbVU gY6oVjUglhCiAbEEwilUC5VlhQGoSgE4YSUEwgxAQjnQ5xqoAH36gT+EwQloAAk4AXqeRCcgAzn8 5ztcg5QiwVfqD6MmGRvq5ZEBHiKQQgE0QRM80SvoIYUipjq5xxSUwYZyaCbAQCYkhSEkRql2aBvk wv0FgjKAAh1sgRMggwh4Qxu4wBf4SQhggiARQOXRGMIFQTJgQJOxwzuMADGQwDtogS+MwAj4whTI QJEOKZFGgBaMgBtAwHwpAz68Ai2AwyZcwiTIwPBcQR7swQycAbacBD2clZly/4AXSEEeCEISwEGd xsUGTEELTAGcfgEg0Cd9vgOeDoIf+AHj0IAKtAIb5FUnNAKh4oMxIOs6AkABpMAnpMMubF0nQWpf 0mPGlEEdOsAV8aGmbiqF+uEhdOiGdsC/dcCouqyGukImOAEq5AIvHIIbyBcIFAMIXAEE9OwOSMAy mEIwGEEiJMIAuEMQvMBwIRyPfsAShAAZvIMZPFUGjMA1OCuoOek7TAMSAMA6EkPW2gFodMMbKMEM gMNQjIEcXIMWmAEkXEEVJAHqNIJTbAH7eMESSIcGrMAQeME6rAF6nkEJKEEaCFQOlIMG2KkGyKd8 DoI/iAIJqMAaPADUkUM1NP8CPuQANiBBtb5DAUQB50mBS62UOvhlXp7uxq4UImDCCZDCDqzdFWWq Yi7mprqBEnCoIWTC7mJAqZLqqbIsJ9zqDDDCB1ABBBgABCwvFbhCjrrDAAwABsAAK4jCjboCDy3e N2CCn/CBOMiBvk5B50YA1q7jO9BA1w4p+a5jBFyDL5yAQygBFeACE4jr8GhBpEFCGRBCEggBCogn CNxTIFDAOnDjCkBCOvjBFuBByVDBlzghBNQpffqDfDbufBKs4w6BPJHDBSBDJCCr2L5DBBCDDwCO E2CsTFmSSunl/uxCGjxD+tmjF2QCKeyEQNYfp9ruHx4CYh7CFCQCASAtBgz/AE3+26gaQocawgco AghEQhjkQi4EQQBQgfJCwC/w2g7sQBlsHibAwJvp6I4mXAjgiSvIgRwkixvIwTS07whEwDRYgiVM wzt4rrMS6RqPgB04oAn0QgLULxOAGjHQaSuEwgMQQTtggQ/QwxJIgBTQZ99qQHblVBhkgQwAgwzA gRNqxREMQjwMAgnoKeXO5+Le6RpUQeb1wjMQQw1EgOeybwnkwAlkwmPcpCGuA76kQAfsgV+4Qofq CSGkQApIwR+QAii4B+2W7IS6x8m2QCAgA63GwV4sQRJcAcPBADjgQhDwQj3QwQ4wAib8gcIlXBDk QiJwAifMGwG8ACawQAhQ/1Qj8AKNJZzBIMAdhIL7/sADmDENqEEWjG8EkMGQIsE1AICQom/3yYFD mAAHPEIPBMMfX0MEPMY9LFrQuMcfhcLinhIgrEMo+AGTZgEJVPIU9IJAZUU53IMGUPAakMAn56k/ vEM59MIRRMER4IEv2PE6miE11AIqKNrZ0Ig2DYEUNCRc1Ypi2JpihAUpwIFAzu7a/SEWvALKCmS4 FQPPNrEL7EBWd8NK1AEy1AEcHEMTFMMZePEMoAEOIIA444I7bAMmJAMLuEMuDEAIeMKEUNMNnOBq fFUMtEI7PKBRImotTEEbr+NxEsNxTmvXPmsBzEIaiMAjjEEPPHQEmA0kmP+BG9iBG2T2WT5AOSRO K/gmfTJpPKiADNQAuZbBHzjMFnDAOvjDOSyuP5CAfPoBwGpAB+CBAfQCiyqvFsRx92HDGWABEczd YziDC5pNAMBAUnRAGaCCcTFpBczdAwhCCXTDYXJq7S5mDptAJbSlAzjAWsRBMVATMnRCMSwBFpBC FEwADGRDE9BTYwVAPeACOYaDNmACIvBCKQTCaPBAEHwADxwDEUtTIQwDgg/DAlhrNKQBKWDDM8wC EqzxQAupkxI0DWQtIxRALURBDzT0JlSnGjBaOWDBM7jBFKB4DRSAEJQBhnSLMzjyCjzA5NZADaxB DcgBLgzXcHXAIDzQ4k7/rj/YdkZ7AR0gQy+kjgdwgRSsQzq6ARbkALIZSJA0dwcownd8ARXQAiV0 QBi0AyOEwiekGym0QEM0BJZVKIVuqlSTQngfgQGENzKEd3gbEwXtAxaUwA24NzgQAaxcADeENQEg QD6gQRAMQDpsAChswPIuL48sQSIggjR5QIIr+DRoQRPBwgjAwqKQwTUUKQ0QtJPSgDqOACMogQVU w4cHwyZcwzWowRQ8g6xvdrOqcgEohjWUQwVoAEZ3S3CSwI3b+BqwQ44zwhhLwDoMwj1Q8DtQsCPT Z4hwwCoswAJ4wCrgQS9I+x5oG3B0iggIgRdsARt9iQFsgETkzx7o+hDA/8gACAE1ZKoJwF9AKvOa I6YJHAIKRIEisEAUOLMIIANXzCycwUETaIIJ0MMVEEA2YIEIVAM5RA0vYAAEbIABHAAmBADFlzuj M3q5wwACANqBIzg6AAEAQPkhpMAewEIOrPGFT6txdi1Ey8ED5EA1bEIPXMIfr6OsPwMWuIGz1kA8 xEMWZIAZxPZJj7Zy3QO5njaw2zhq44kEcMEgPIBKiyUELe4gWPsqAIsH4AFX6LYB8IwXeNgWiMCE OUD0EMincAVyZEImhEIFoIIiYIIqUuorlEAJNMSaT2hTv0IGzIEieIMTZJ4zH8EWtMEAvIA72AAc VEMJpAE5SEMpMAIWKP9E5kbBB2CAjkBAJmBCbxsA6IP+Bih6LsAaAkhByFvDNVgCFlhCO/hACpQA EbD8k4K6kBIpMUwDMRQBCqDBh/cANEA0OwqEG/gC+crACAx9BgCDGaBSBaxDbPO6P1iyH6B29bMD CZCBDJwAFbi2KJzDOYjlGghAt/iDM4wUwqROL/RCaf5stncoIhiRlZ8NJGQCIHRAH3iBF4jEFhxD FTwAQDyABKlDQVsFXY0jcC5UuXKkXr1SogRXIgRnDDUSUQyECDxxpGG4QclGlHwnGyGag2tGOHIX GkX5wOJFzW0vMKGy5QLCBgMbgKLQFiJEHgl5tNkg8y5CBCwm1g10gwT/QNV3lqoCsPSO6TRiZsqg GfNjk7lrEbRgweLGl69rcnzFy2InS40arR5UOHdOgwYza2TIsGtXRWEVMuR4XLD3nr81/gat6Dvu 1yoOeFb1orUDnwE6Bgz08kDICaKCHYYMEQKI9ZCBr1MzwuA6zJCCqVNXqFAuVMMwBUqEwWQk0QAb Iq6gOeLRIzIeTroEKaks34UoVwgwKhHnAppGNz5g+hYklxNKuWqic0LIy54k54kWLUoBARkA4rD4 euaLSJFrNKqiKqt3AJjmnWsAIOYBRm4Y45FNmDgrglnW8mUEX+SIJx5f6lKBDDJkyKCcc8qpAJgs BKtBBsNoeKewDAxA/8YDD8rRwB9/NHjgnkGkWAWPI/DoZZUqqKDCBTqKpIMOLjxow4mCMlFNtTBO GCgMSMLI8kotw8jESy9hyAQGQ7w0JEwYnsjGkFIYueSPKBx4qZNOHHCgky0+QCOIG9DIpxgRbkCE gAB2qOOCC27wpA5jgGrU0Q16MsaYEL7JxdJc+AgiiBBcYaSWdD65Rhgi3ECwQAAARPWqCA4EYIoK Eniih2B6EEDCZ9xg68INLcyCjMJIkIGEVq4s58QaSEC2MBpoIOHXQ2JcZZXFBtGgxGp/+REPzKSl QgoumPz2Cw9iWAKVJ6UU4rUsseQyS0bCeAKGecE8k9558Z2XTBic+P/ACW4u0GNOcnhoAw1ebriA m47gQASXJXqBoxpujnHh0Yt/6skAF77I5YMPciFPAkrmqOCENAghIg1AsEnVEqy00sqSCJAg0AxY HwgmmE2gOUsLN7BpKx43nqmgt3ZqIGMwdkSpIAxRMvCFhKlV4KrqNdZQIYMZY5h2gV8gEGaQX4z5 hY5tucWDixhcOJKOKr6IIYYotnDCiSGiFCI1SJ6A5IQq29WSkSFgwCDffOeAIfE5GJ8jm3kxwIAF BKDQ49BDbaCkkXpu6AIOEJCBg5tBQahTEXe2MaSDTxz9yafXgTJGkksu+SGBRGAIwgmn68BmlxTC kAMJJKaheZqYAXj/Z5prhvelAlxweWCSYMYAJgI1kGgraF+U6KCCBx7IwNnAkm0aElFQJKFqw1Tw Q30alODaa55ooQWCM3oxoKfKONB/hg2UZAAQSEEKMbjMk8QUJdVAYghXwtIJqGSlwUEOX5GDQSkU l8HGJc5wLMAEFJShB3KIUA+Zu8AfTnEBOMQhCnDgwcNEYDp3uIMF26ghJhBBC1D0BHaN6sC8oNcK QuSiU0IAQQuiUYAIFK94S8wKVgzUlGvYYQ6MgJ4AxjCGDESAeW2BSxYE4T2jZSECKhLMGvYQCmAE q2otKgw7gGWXcZArBh5YABcg4IHLpIALePAMBL4FAUBWQQwbcwEV/7iwirNxIBCoKAgMcDOEJzyB EZW0JLxSc7jCbRJx80pc4SRnAwdc7lAjRIAiLmCDU1QDDnBwQC+2EAcqtFAEbQgBAmqCCRbU0IY2 ZAEGMJELTNzhG994QQhskIsQUOJcKWgCKP7YE1BswAInyEpVLEG8EVyDGKJIgO0SkIBJTMJ6XfQi Nk4gxla4IVkqqgE70hGKpEWAfR9SAQnYkawMDMMDq5jRAhYQgwVIAQJcWMAqzAZIKbhgB1zwAgCr sLaASoEDFeWDE6KkwNTUpoFYgsQlOWnBTi4uX5mgCQ96cYF8oOElATslOW7QiEY4QGJ4OMYSjuEA ZIjgAwiIwgB4wf8LRczklwOooQdf4IogFPMFCGiDO0LAB0oo4mwQwAMEDICHz+AhCU4wQw1QVRWa yeEabrAAIiaACAwkYBPBkARaItCWLGQBG0JwxRAqYAcZKI0MwZIBBEShgni8Q33KmtrUyMAOCZAr CqswAEABug5jSKGfHviWFN7GhXSAi7MCjQGTVrEFD7jCcF7CWyQ5+lFGfJK0kQOm4TDAuNh6MrYe vAECEAAHEXbncn8IgQjJIVMHoAEPS/gDC5FRNwogYwCKSEIdKPGCGQQgCEJVBCWCwIIQLCEA7tDB Dn4RCD/6UX+gIa8AC8II3WQBVREgBhnUcIYjwKEOR7ABrZiQATX/jCACuZqrGzKBmiHIYa9Jw2cG IBAPEsiBsPb00GFJsAY4kIsDHjgCZBeQgjNYdRXgGujbvvVZcAk0oHVEKBdy8QgjLIMABIABASKp tyEMjhHzIq0rMIEJJ3BSg4sDpk95EIVqkIMc1biAkSvxB0V0AiYyjcIFehGHJRQDDiKIAycCwVxK 1OE9L0hCEnKhiAAEYAm8YMEflrAETNigC1s4QlazilWsmrcXXojS92wjBxoQg7/X+BEImkCPKFAv v2pQw8/Y4gZNJAEVQyiHO5GlohbYQQUqchGw7nnYfDaiwhywDIarICmsesCgMeDDFgQKLi9YtQoz kpYHRMAFe1RC/w9oiAICeEEJFgwgAY+QRQ9kEewfEGcA23AtBlyxScMlDhwwoElMuAEFOJRSpZfj xR8ckA84sLQR5MADHJbAg9DFAQOBEAEGnDsDJ2AiCQFog3PHrAgWKIIKS9iGNkAD53zvG6sdyEQl K8AIVBCieNi4xjXSUA0HdIMUs5RGrbBx6DO4YQpYOIEwpDCOIbQDMXZJVhZaQAwVELhqv+prX6em ol54Ogr9BLUxQAEKDnw2oB7mQhUEqb88+mhbW8gDB3R6hGoogtZHTlQg/tAGQxAgET/4dQ/G0INH PCIRxRnAAAqHdRYEQQetbAMUotCFOlVbpdd2gDJEgIZqyBQPPP9YggiqvIQBbEEE8w5AEjDgjiTM IAhijve8dxAADCzhzfnG6hEKjwefbNRpQ0BEEoq3TVj0QhHGgMMtdrCFY5RCElm4hhbe4Mi73hUS ghCFYORgFxlkQQuRroGLTH7yqbFDEI1dBT1qDlkd7pBcePjFZ2cEATrk3AAdvsy2Oo0MZYAQCjb4 AwJmuhxkTN8BR3BAIyx3gS7EJBBLcFI4LzGJBLwJDrxIBCGUMe3gHqo6xaDEMVQKCu/I9AhbWMIW Wih3HlBh3n04QCZKoQlioQ8moA9i4QBugQj+pgQKr7xA480acAYELAwYARHK4AuOwBjcwAymoBrQ 4ApoAQ72IQ3/ZoAHbAAa5EAcDi01CEA3dqMIUKQGCExFMgAWkoYwCqOvkAWxyKACjkBaokBuDAqg YI4n+mlbSI3UBOkzrIpJ+scAjsDTKoocoCAcVoobRElg8kEZ0AABAuEGqg8OkOEIkKFO5gQC9YcH tiAmeMAblqENtI2ULqcTFAEBXuIMFK4RLqD+jmELQkfuAkHw+qAACsAECPEQC4AUSAE4SsAHGLAB 9w0S96ADKPBKOqAMRMAAumEXoqEbjgANpGEHREAfxIEWAoEbMgAbtEActEC9wqACzKAcWiEe9gpE zMgX3iEw7OLSKm0HU44PZoQC/MkDIACyNiDmQIEeOOAIzuYI/0gtfyCAJ0ABXPInq6SQA4rBHuZk GxGPySpBGZRB+6wwH8IBHMMRDdRO4fRHDxohDoJgGbZhGSjBOkqp1oqsEXjBE5gsGsywOrbgH6MA Gf5gUALgFghRCQ5xEQnxBIhgEUugAHIACvftASUyq5ygDCDpSryACqCwG8TAI7vBAaShF45BEUcg BA8BGzTBF5qhAwYCXsxgrjIkA+KBDAhMBixBDuri9QqjBvxBWNRnWPLAA4ahA1DB0woKoCAAFIzh DAxgGUPD07jgF1zAGCyGDgioCobPBXrEMnohDwRmTqZvp7aRybZQGbbvBnBA+y7ACr/xAgjBJajA ERwhCJrLc/8uoMiM7FBYaexqYaYaoTpEgAfgICDNLwBmwAcOUQkMEREL4AQU0geqwLzyrQE34Ecg YOCSwBZApQHFoCo3QAzosBGOoQQi4RrqIAdaABvOIAfOIBp8IAkkQBCmwAwyIAtuM/VUJAuI4TYF wzBqQAUAwEM8BAQ6gVwgoS8YQQR6AaCqYIcgYBk9zQPwIKIKKTT1J5E+AzQy4wh+4SgwoaeiAPHe zE6qoRP0IB+6rRHQ4FC44Q94aRseQAleQOy4IaYc4C7TLk4aQeHq5Bj+pBFgATAPpZXgxAEOcwIU swRewQReoRAJsSET8QRKoATyBxKhcAsKQBwsRByCxg2e4g3/dsEqIUAMIqEZRkAMKiESQEAafCAf BMYBVKEAPAIPZmEWSgAQzEAJzKAIWiED0CcLCCwL4sE3gxMJlMYPaoAGCoMUEC8dhmABknMQYCAQ AEoKQAHnJMAZPaAXegFcQlMM6OBICOgz6GADVgFI8ICylqEH+GEZCGEJxrAsqwMN9MADsy8f/mAA XoAFfmAFMKEL+IROGqEU5nE/ZYpQSRPuHGAW/JNOWokbro8SEiEJYkExEdEQTQAhCZEUKtQFKHMi e+EQRuBC5AAbxEEcSnVVfUEcxAAfrkET8IEcsuEE5mAJtrATlIEcbiETRQALKMQEdrQIMgAYpiAD BAEFfuEM/2iBCnJgJ+0CN0nAfUggA/ChEzgAEoxGA1ZAL1bAFQCKC5hyAWbEAzagFwIJBEQMsgIB BL6gCkQAdAzAoCjA1/jhXpdhABwgLBHgcsgBHcmhTnjBCMihE5wuPUcpJhoBA+YxDmaqTupkpvqw lTShGqKgESA1CiQ1CtogEergFjAVQh0zEdMAOPxp385rFlgVG4Jme9ygGdiiGcRADLDBGMRAH9og GzKBByrhAkBBhM4GD5BBCQRhHQTBDFphCopgCqbAAs6zE3oBBJThCIRhBGQQRYASWTIgDioKEmRR MlZAMpwBXBcg5gyKC/LgXDlrbTwMoEQsBuLATAWKHjBAFv/u1RHgERUwVg+C4AKujz3XsxH+IAHQ oBJM4RECs9scAAwxwGDiAA1oypWuzwHioDCrYReGbKaigAe4AQ5I0wnm4Ap8IIlKwARKQBEVslNJ gQjAIAqfcCJLlUM51BdalmXZAlVnVhNmVggQgUyioBLywQX0ABmiwRiiMRQqwKOehljrYAcc8Vh1 0YzeCTDWQGlkoAgKwR44IAwEoRW4NRT6YgWCYRwWoAp4glx7oTKEDwI+oW0BitTqyADElI7my27x 9iZ6gAWYLAj8sxFaKWKPIRHs9HDbkj1bqBE4wWBAICBjKGLhIBAKMx/opIXqoBdEIAqiYAmugBNK YQJIYXT/GdERGXERPbUELCAamgA2d2HOaAEFVnVVVbVDLwQbFG1mqWFmn4AQ2kAIuIMcIOAC8IEa GMAY8AB8Q8EMHmAIBEEJiDUDVM/APmR6B6PSkqUAooADvLQXOqBGNGAQJEEDnOEOgg8zFkAqsepM e2II7+izYgCrKKufOAAZ+EEW8HaGeuAFai0I/BeDIRYZoiCA7XTqVIo9/7YN8sRhRaCBOyFg8Q8Z wsH6qqwERLEwk+AKDGEAJoAQc8AEPNUHHLFCKzQRG9GTc8ACPBmrzsAEVHWbRmCVWZVDgWZmZ3Yf wAERFEEIAsBv6eACIoEadiEHjEED7uEeHqA3BMIMotid/4gTB/vqnj6EBMpwpyrK03ohBSRhEETA j1eBn6LwijngFzxjA3iioMDFsc5GNJiEC/qHAyTg7GCgB2wAA5ZBB/RgCfTYlR42YnmAALBPxdCA C8mhlRpB3tCACvyX+urEheBED2jKAUTABFwgYo5hAmJhAibgABxyEYnAB3IgGjx1U5UgIjIVOBzR BEyAED6ATAgnTISAAzMARA/BDsqgD65AFbLhCTJBEVQhCS5gDC9ABNqmbYyYN3qjL0ggApxFRYLy Vy6NBJplarBhLKPQn1ZBCn6hFVphOY7AHuC4n6TFnNumCZkEnEftfbmgF35QAjhAUI0g2dwBByqB EtoAg//FcHLrhAcGoMiGjRzCgT3LcKAxoBGoIHLhLnRcqHN1qpW2AAwyjwcCwKIp+gAKkQge8nRL IBpoIZVb4BU2uzGBoxAb8SFtgRMMgbQNIbYYR3Ek6QSUoA8yARFUIU0yQen+4AKK4QgkuBOszwGA wSFC4R40oBVEYRDoqWpQhTiXYhqIsxdH4B2slTyXo8I8YDwRzzIQakakcgeOBFIEqZx7YfhmTm5i AJyPIH1XwR2WYRkcIRE4AQcWlhMIM6H9OCB54BiYbNiyjaXEEBl4YQ5uAAQ0wkDF8IG3oMpE4B9B QJK34AomAAWaoAnKoLIZsUJHtw4OQAlaIKQbk5NV9xD/EcEJDMFMMEBMqsiKBKEAiPYEiuAEhOAJ WHy2r0C7qyEfpEEagmoJGoIhQsF7gWGwCuMdmAX23kcF1gAYciR8bpPwEM8ARKBc8wBOulkC6KGO vnmhNiASstSqPstHlIRJxDsPEO9PPGAZ5tgRBoAfcAANSuEDWqnN2/z68lIP8Fs9/deV/iARBDvA A3LAl6Awq4zuqKAEIGALymACCr2iJdwHPviTaUGyNzsiTNd0C3HDScEWWOC0McBMYKCScIERimBp M2AKDuEZTkAQTuAxs6EALCAHRkkaruvdNMCYS2TWlUb1ZMDIQ+EBrKEFE4EAcIEAEoAA5gADwJwM o0UC/1aBEFwBxvKiGo4AbVfOA34hNPEBKEChA26uJxDJCT0N8bLZ1JbBGowg2LaPAIJglPISJqqh 1khID1QscRthp0QggG+gDmipj1eIMCNhBuIgDkDAB0AgCQ5AAJuAAD1VEWGTwqMhFm5hU1ugBUD7 ISe9k6MBEXYJ0xvHipD40yvODpjYDTJADkbgGYj101nBHKCBFVgBF4BbA34IA7ZhXgCuAlqs5lss AX69xRihxbAuBJajM95MAqSAALi1AqrlDzxBj9A6fsVgAzqjfReqbaiAfNd5GZHBAOAgBuyhC8KB CXwNB26AAOCvEooOuCxnTtwdz5VBuO46AXTgDNo8dP/gxIXgoBgKoBlAIA52gBoCwAAPAAX6YA9i 4bNH2RFHNxaegBRM4OE3u0KjwbI9mRoq/peOLeM7fSIyYCKK4BDkQA4iYASKgImXtggkYRKY4PSd wBVUHxNUf9kYp9NrnnGyo+ZpPjsYxxU4IAo84+q9oAMGQQD6oiE04A3agQKgkFy4gA/GFAJsgQuk wOmrYKAE6UeOoF1lxAPogRx+QQCCgR+6DgZ6Fj1FCO0ZehuXQO09l6ZC5xFs4AyiAO7efIX+0Q3E AQRAYAfOYAIEcA8gPBbKoFMBgkgJHwOj5ThwokQBE69MODSRowSpgT5y5HCCgQUGDKVKwZgDEiQB AnP/cD0oUkRUhilFprhsFeYJBk4fPuTK5SSnq42uYJCcMxIXAUZARw4lIFQkDBaUAm0RIQKZkHKD NFhdoyGeAikeDCDD4yFGDC5kuXiRQmfDLy4Q6NCBcOTIr0DIPBTi4GDLimD8bCz5c0FPp2oXLnTS U9hBp8UXXDlQxoMcMjiTf9jYBQeOCM2T4cSJwwObll5xdpzp02RPrCao+5AqQGSij9kWEfpY6HBh gdklShhscsbQRo0YPgINSbLUHEYmi5gR9CBDBiWCssFQvhGDE1QfcnYw5MQQjI/kQ87xKR0XrqIE SrHA9IEmr2KQBlUd5GeNCn/rPHAx4NUReKwi1gIG/y7AhQfLDOCRKld8QQUyR6zigT0ccEDPD484 YsMM+eSjhwN6VEOOYhdUUo0e5HRygSIO5BNHI5Qh40ACCOTgADJRQLXZFnHAEUUzzfSyBRWx7HHA AawdEMsBpDwpUAk50BZLQj7k9mRvJZxxBgoosMACJ9mNadx5GJyH5nHXgZSJIeC18QEicqKSS3c5 3YlBJsWNh6ZPRUSgxghyZNBKUhhggkmYnChClQb2rTGIP2uI4oEH+ACIR6YxHGhgDOMkQkAioo4K gyHo8CFFFBx4koAsiUggQiWVGCaYYIXd2okD5PzxYhw7bgbHFQ6gEEWOyPAIxxaZadLMU1f0geQB 0f8mGZtsvk15kA+kXPlQltRQgUIsfajygXBjbgTDAONhAM55en7ESJsbuWlITW3cey8idt5ZU3eu OAHDnkWMAKgWxKhBzMERABrBNSM8sB4LFWjgB37AaBBKOekO8EEAINCyyiq/EHjgggOMNGoiCai8 silGPJKAETInQskNygTmQM6L6YGYYRc48MER+SwRRTFPFSMsZjR2BtUWT80CSzFx9JFk1UqW4UNs Ws5mEAoImVCCCbiZkEZvM9xSC0JnZATmRgO4PUd2peZJryFtggdOJvnKKWdOdfZbEyeYuFkcI1NE kLAWaizMOKBIRIAEEpao8QALMKzghz8YEzBA55z/d26IK7agQsjo4yyD+oKJpB7qMqIakYApscds iik/JMKDMnoos+JiLPJM6wWUOHABFVFsUYwIWwTQiAWb6YjMZE0XA8YbvQQghBBWV33LkwX05kM0 FuRw2pWvPVTARNTUkb0QJ4ACJnHebHRewOiaW7dw4WWSCSJt6IsIJ+jrbzV5Qb8QZYgi+CJhi1OD AyPQgMZpYWFIAIAl3hEBAGiQDDWQxAoSYA1QpWxUqVuGNVC3uhGmbGUpM0IiXJiILnADCp0ghzIW Uw0WFYYxQ0NGPqgAh2JILQ7MywGwMqOZo1HBIknQntVqwZom3KY3E4lG+HLQhFjUYiEKKUD6tFQH /wscQAg+oANxOrcR7Jzpfhigl3bc1B3+OaENAkQEeLgDOMBhYghmIIbiDGawxREDFs0gBuIgl0FL REALvtCgIzWoAjIIgBUJSMADVlbJSibCEfxwhCNUCEMXxsyFM5sZJqCwBRoKJh+DIUdhQkQOPeRj Cz4Eoo8+EwA9YAZYm4GK0SKxC2NQLUlNGKPVTvDF7/lmNsW8hUMUIjaJKGQGVUsBHoiDgc6Vojhv O1d28scJJ/APTm4SYBkI2K8XOKEdI9CCO935QIQdTA3uNKQaIvcOS1gCCQvUIA0s8UiAXlCDKlOZ KV5Yu9r9YKEu2+QIZSYzFmoDCpopTA4/RA7CGP8mluQgBwiikI86wIE0caBCAEB0AR6pVARU6EaX kqQ9J26vCcUkyDLFV8yFEIQUYAPjLZK0AwMMgAVDzWY3OeJNu+WvXnabIyL6EEBEvICAcBpCEd6J VQcaDHEIQ4KQJhi5C+5zBM14pAVpYEEAvAMAKtAAJmEns4TWDnYLXegjXPYyiM6sDTZAgwhuZpjD BDYwh+GZA+LwojoUTWpUoAIr9dBLzfgSBN0Q5gEAMVMlWa0PE5iFZz1bgmKaQDZf1BItqraDI5yx m+fZZkbm1Ub9vZETdQuPnMBzk5s4AQu+EIc42glIxSEskItsRlj3Kbl8WhBxaUXrQCsIABn8gIX/ K4Ooy2qXgLoqtK4/uEQwLjEGUW3BATpAw4vycYEVBQa9jTDWsUQAAuIpdjPFoAIIWFmNYpA0DkIs BghA0YeYHiBtSUJSk5pAiya8oQ7R+KwmFlyH0W6LFGUL3/qSZAE8GCCNnWNQcZAKWxa4KUwzyUm5 TGxHO86xDbkYwhTe6VtxvNOBB1PYPWEBOX1KTnICHYEvLpjPtQIAusC4hOxEFcJRGUGhTLbddhf6 3WAkghMBcAAPuoCMaqAUMSWK3nsnS7wdREF6VIjDDTvBX6kpjzQg2IFMt3cAqsViAmd4hSaiEQtQ eBYWuwjABEbb062VoA5KaoKGO8xhjmwzfocK/1PoDMGJSEfaCZGuyZ38lws4OaEDkFCCHbAKakMi IWGWaAZyuTrq4+4YCcoFgB88GLPqvu6FS35hrGEXO+4GQ8qJMOkOisGDCxwrR2N+Xi+VlzwRIPYC YqaMspX15eT1Qmr+xZoFTjBGCxDYmWAoxjFiYedmQCAAV6hDHQJQhyZIeDfgi0Y0JlDMJPXBG0Tt MIM83DbhiFhR8aFJHj+gCifEaaq5mOoH6NiBdZghCwukMcMMpmNxNENxx9UncpErOQCwY6GxCyUM E4HXucLVuqYIRl0H0AZzA1EEfs1MVKLncqhQZtoiKEaOZpDEYiwhDtEGAX+dVgzs3UIIBLbaLP80 AYYriMsHmtAENZLQDWnUIRaE9mIaJtJuPBezmHuY39tKoc3rvE0jxAmnpM1e6fh0p28veEEb3N6v ZAhuJxgYQjnMYIcsRADjkev7PnXcd3xWcA0/WIHtGLGHqBhABKbIwDWuIQdJPOAHtburKR5B+UcY YaGOGAAVZlAHnOesEcdWqX6hMm0QCBEEIiDHDuALgkjs4DPJE2LN/RuHXjjxp5gVQjEDMIM37OIK YDC3MUAxgwB0IwBn2MUOYpGlrbk7GlOfcyzKYO+OgB2pbXM0ogQXTvioHXD5ersBD/iBRMWvczAI xQgCD//A8z3jACgy5U3xgBmAAED4oAMZpjH/DY9DDHJABsAgCRpyeQnwCJinIcugCKGnWI3QCFHQ CELEX6anX5/hcyAAAkDkADvgGR24AzvAgT7nX8oWByCwBH3gAwMmBBYgU+cGfN3QDSNIBUsQCEsA fDtgUtD3RbIxfVM3AUN4BWjUOXOAaESlEfqGCYJDaZEmfv1WL/piE3DXdunHCfGzfgMADPFAAjym Y3/HY32XTwClAZcwXbJDC/uHD/iwAQbAAOqgAJYwDY6kT2rFCjJzVwvYeVsAejNQCGygI1GQUlEB Fe+FPPxlgv71esiwA1sQeyNYgiv1FCtoAU9QNVtXaAcQLlQ3AauxB+EyAVOXblL0g8uUA9Q3/2dD iAje0GFgxyCwmBHz81rCQVtuQhOVVmn/4wS5EARt13aIEh/qZ1Q+QQAPEArAAAzEQH8AlU+PU0EA VQOFFzsE0ASxByAGgA/2sAHqYHEKoAYApUFIIAAMaFcDYANUMAE7QAEeEA4OUCz5YDSH6Es1B3su wIGRQAVR8YgkSAUkGAmRkGw8ggwTMEyYmCQpoCTDpFkLWUx9EC40lUVShHW94W4W4SVThwJFaG/a 9Db0hk23uIS0JWmBgy//03bmZ0DCyGhGdW+hgjIJUAEroAHAsAbvIGQAQAYrMF0rUwZCdCliAAYa 1E/1Zw1gEIfeqHGTMAaXsAnBYAQYsDzdEP8HlcIB/yCBPFCBFshfqZePOxCQbRYAqCcCkSCCIHAG 1GCCKfgZw5Q2eyBGmtiQxJSJW5dF4WJTBVERFnEG1reR2adNtBg/WehohiBikNZv/cIJ/xMnNAGM H3CFghM/XncyAyAqJDEqCUAAFWAKGiAJMrAGwPBBmZQEdKCNkbAB4mBBalCHGUd4uKAO6gAANMAE Y9ADthmVvGBuS+AAHLAKHIAG5BAFWulLtgcVaWZfbdZSO9AJcYEMHKh8LkUNJIh7RARTcwlnB9CC dElMTYACNHUkEaElBWERdYACnzgBrZh9sOgNIKmFkNZGt6h29XJwhpAvQZCFDOKKYJJ+TXj/Rp/T HolQCiNEAJjEk9MFOyrjhmLAAOIwDRdEQRWUQY50COrgB0wADU0ZDI5gCDsAelSgB3FxIRcwgTzw KzySe3GAgfC1AwEQS5VwWCkYe8awC6DAgXQQB00EU/FmAWJ0EMMUb3L5natRaE1ACrdgkVZ0kWcg hGfQBojWOa5ohEMFJllopZBWL2lHE+RyL1GAALwAJ2AnoAPgnm1zhJZpmSK0QpmkSZVkBN0QCWLw BgD1OHTIOGbFCocADUxwCWhoBFSmctUQF0eADKvwD8JpolKDPLXHegPpX2LZCIlRgv/YfL/WqH3Q Bz8VZzRlNQoZpHRpl7dwAnapLVh3Ram4/wvdMITpaW+uyJ6yWKViAmlNWE7+FnBtoApyAgW7Gg75 gAaNYAN/ACcsk0kdxjmhwiCJgAsCKipuClcxwzIPgFZmRa1sNQbXOgYLlQiIAHp1QAVoEAXNmSkg UA0ycgw70l+PaoL2WHNtFgmupAwOQAWyN4LdkAO/ljxL0CTZWTVilIkN2QQH0QQFgG05sBoSST5N AAaf9QagMIoT8KTt2artSW9UGiYXW5ICZ2L2EieIsKsfqwxQEA5dAK5/oAgdUUkwo0mJcDIsm6bL qjIjl7KVtAJCdofVSgK1qaE/YARtgG51AAJosAqBQAeR4BaFYa5F0wslyLQdqHpP26Iv6v9RTjuC Z9ANJngFT3ALMPip8ZaJ2vOpSXILXsSJW9cH0bBgsZAD1NAA1QMKnhixZCql+0lv8xM3hFmS8WEI 5GKfdYSrHwu4gKsMyhAOFwCuCKAIZ5JdwbCAMLNCMauAlaQhhScAKlCtkHShfLprt3MFP7sEvkkP nZAPJaIZcEAOcLAEN8CBq2d7rMuBKRgA+xg9xcCD9rUDNGijIBBgVgODB5AD/upE/qpZnFpMyHQC e0BTU7cPmuBZYPCJq0F1dTCKhiClUSq3FKuFVlqSeQsnmnYvgQu+IburyuCr1RAFgaAIToALCXAJ PRAMPbCApMSm2WU73TUJQOAHJGC5ZiX/AEzAlLumedLwsyAQDklQChcQROmKDOSgbNxQgrW3UijI X2b5qGYZkP9Ig9SZDdo5qpr1BE7UBP6qqXE5lycgCNs5A3HwidQAC57VBN1QfeZGdR9gva5ow+1J dooSaTrMsQfXvfgCBeILskIMvkFMviACrp6gCIiQXba5CZvQA/DbuFB2CXs6CZMgAEAABCSwCNBw xeDFuKXwgJ0bB+HAII8QRMqmesmDBqjLDcmDPE+7xosoNS3Klvlolrdbg0gjRS94ALeQA9oTl02g qbcQwsMbbz6gBCcwGwUwC6SwfOZ2BmDQAOsDw3UQCRNwBZwwsTecw7HKAsPobzSRLz78/71FPLiD W8RGnMpImxd/YAiM0F1PHMVRvLmXIAmSMAm6LABZDAT+Kw/XGjNJ4KF1EAckesaTVYJxcLpLwAO3 17RPmzxsOa+xt7qN1WaVtXwHgImXqJ0y1QSCfAtoY8go4ES+1wTGewtH13RNUAfLx3yzUHw0qHN1 sMnXS6b5jMODKThN2G+LyQnkYspAjMohm8qqrMogy8rkW7gkamVLgAgw0F1j8MQV3QN9isuS4MV9 2gNRmQToFgDHfDyl8AGlAM1S43MIvATHoHo80ro1p6IaqI+r+6jzOoIjOHTaiYlCgJBKwtODjIl2 +cfh7EUnQAXs3AB3VgeQ3A0zgKOfcRsM5nbPFDsA27CfQzVUchcmmCB3udjDJ4kvAQEAOw== ------=_NextPart_01C9D87E.59029470 Content-Location: file:///C:/68E9C635/Sammans-2005-filer/image009.gif Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/gif R0lGODlhyACWAPcAAOzcyw0PDXNjU6umprasq62nmcq6q/XNt3CMstTIs9ark4mHhLSKbsmYanl4 di9JWtKpcaicmu2xlSQjIiwiFUwuF/vQj/C6qqh3N3IsNefr7rmHR8qXVGR3kal4Rby2tnZzaYdX M/fs2uu4b4pYR4eEevnHdTU2M5ktRWhnYy4TD2gyQuIwUJeUi9rZ2GZYRru1qZWLiEYzIUdDNM6Z hv3+/IV6d1VGNrmJVsrIx6ayzJhpRtWlW+3n2a14ajUxJnVqZY2ZsHhUNnhWRXWFlGdGNPz36odo VZeHeFhTRVc2IpRqNJtzNXeYwkRGRVhXVdvXyTUoIBghJEU4MO3v9Zh4Z7jJ0mhDJmUlGYh2aIpj M4hkR4Z6hmZYVS04Rd3o7EhWa5YhOayERaeWjFVIRf/otNScWdpcZiUzNnhINZhnVceMSal4VPjv 5smUStrNx6icpZt0R2hUNceLWFJmdbuVWkgWFVdDJ1c3NJh1VzVCO3ZHJ/rnzPD3+auGVyYpLMzY 27Z7QWZIRJaMlWhYaIlkKEQnHdrd6YuMj77Gs7SCN3mGdu/nzahpWUZHV4l0V3dVJ9mWR2wbJnZZ VeStXbqttZWmuVdTOcu9vp2llRYYGpd6drqXg9zn2puFamVoeaytrnlGQ9/DlEYnNScyJ7ajd3Zq d4dqZXVkODUpM1cjHszO0VYYIPv53F1jVrp4WUZUWNjO16mJgFknOGl0d//4yZeEUlRIVphqZZpo J8mGO2c7GLyalx0hGJqWd0dCJ8zXyoqUmSun1Ord4b2JfyQYGrJAS6VpQ72USuWgi4qFarG3v0ZT SeSdS4pXYYqWi2pSJml0Z6u1pFNAFuGWeSGln2VIVIloe6FWOv/hmo13Sl4UFtKMQ+/37X+sxur0 3Pft934+T6eKlIhzNJl2K+qkoKmRYoqad0pSN2GArlmEiL1hVoZNIlpSJZSUlJyUlJycnZyck56U nZSUnJOcnpSck9GLVqBCWtKanq2NSnWngrXGe0LGjLiBmsSmYqSUbyH/C01TT0ZGSUNFOS4wFwAA AAttc09QTVNPRkZJQ0U5LjBCPKT1ACH/C01TT0ZGSUNFOS4wGAAAAAxjbVBQSkNtcDA3MTIAAAAD SABzvAAsAAAAAMgAlgAACP8AmTG7lQTWkyRPEip05SqFQ1eEXHVx2EWiw4sXgaTQGA0IEFNw4G3M 6BGESRAOQAARIAiPDEMwK8iUaUhGhZg3DSmZWUHGCyU7KwC9o4TolTt3rlzZdQWo051AhQqNSpPn TKBFhkA4cIBTlVNdrP3ppamYJk0Bzp4NwBYt2rYBfpxgm/Yt3bt4J+Ddy1ah34RdFEbESHijRyAd CztEjFLah40nPXY0BSLaSRAbOx4G0kXQDTxKbBqSaTP0TJ9BnxZNirSI0qW7lMSeJjv2VKdWRSsR hIQGVyM1gpepxafMBQhDoqx1Wxfu2rR6UvRK2/at3b16+eL1G3ghIUIpGjr/HFwRY7RomTVu5ggE 5bJlKSpL9kiZ8uX1Jx2090iopZIpUvWkk082yZAabbskpdQesC0lW227VLDLLtNMdZoqNynRgAR8 1OIhcEbUko2HtZSRjQnEuKXWitataMMzerB413V3ZacdXQs9AdFgin0yn0amHDYSYuld5oANy3xw mUmMmUSZA1CilBKT951kgw1HqjRJZ6B1USBUMg312lKwTRibmRNOdUeAMlFggQXZxGnBcCSKUGIZ Jp5oi1l1qehcXb3UI40jZ5lFo3Z/3HiXQt1FxJB4irVHi2aU0WLKeSqpZFmm7UlTQEcn2QdlSqOW milKUi5p6pRAEAIEGaDJ/1BgT0MxZeuEDcbm4INr8gSTCXDKiWcZfBRbnIkm+CNDWoayuNyKEwh6 SzFkqaUoW4leG4COET3BI0YaWRokEJ/4aEpG0dACgrqVVdZFF6dswgAvNRihgCybZFFSqTYsEqWU KQExpZRY+juqSYZ5RCqpQExiDRlTwFSabGXC9uCEO90wE0wcGzLNNLZYcIAoB0DB1ZzZEBNAs81S t2JzxZCSiTRkpDJBs9Y+d9dc2nrLrWIp+BiNKZc2WdnQRdsHAmWnMEDNCCYAK1zUEjRATBZZQNmv DSWUenB+/A7MZEkgLCB2ZBRB/NJMaD5lWwV3jGZTTjdVEAUObyqQABRQAP9wQIkcUKtJtc7KSK0M lxRgwCmEWOPEBC8fmhbP1zb0XWG0iNsk0acGufSpUGYBgQSkk37Bm3C+WboEI5hzJZSLYOk1lsqE fuS/kbV30gc5AKzSSgLcIMcdL7jiUQpdJAFrUDTVFMUNNck62vSGUBDFNKhkwogIIvBhDgUBkEKt 4L1QYL4ddlSvwnRFxEHJCG8GZwHUJkBAzRCGLLeXJqRoGwBDGAFP0FJQKVKpK0j20R2qTLEwT2yI ahLgigQvQDUFQEBg/SoB1zQoO1JdKT+vE5sCQZCIRIBAdrm7AgOGMIQi3KEIL3iBADTShRvcIGKj kUnccviSmFSPAmexxbD/LDCNwf2gGMWggApUQAFDpC99hlDBWYoANQtEzQR4uuIItkiJEOQML5qg nKJc4QQnJGQwSZjCRjLnu3Wty2tvBNjBiKEABRggEQlIhAEMIAogHakEZuPCIhZRgq5dCUv9ckAW ZGeDrOHuEflJRA6ylIVTAeEGnspEBCIwBl8gIQtbuAKD2qEe5L1rBlOQXsfM1wuz9IIs5queHWQA RY7JykCyAqIM8oEMDpgBAiMQBckkqIBf/KBPzLFLChbgCOo05zpPSKIMpjADMpDhB1MATwFp4QBu Eq2bJgHnlEZ1SC5wQgEFKEAO1qk4BXjihDbgwgYJWUguFLKDtztSIqOU/xJ9VbJTMAjnvwQggHZ8 IJ0wSGc6xxCDLIQAAyEgzPGQl4QbhCYKhqBWK2OJvo5SQAkSi94vZDANGYyUAoYq3w84UMc9ioKP EOgTMqsTgGg8o5kzciZbUgCxKEThF6n0qSsY6LWi4rOoWouSDQxwAEaMTGG369ci7LmAqi6gkISs qiEPGcKBzlAWYxgGOGBAA078QxmVfAQQ7pCIUsDgrQXwVAFgMAYP2GMLAriIK0DwgWe4gqB/dYgM KIA+FdihiXK75Q1u+TFZ/WIaI/2FHQp1lnbY4h9IgEEiOoGJXwAxZzJCyyJuqj8wBuAhqZBBFKb5 gwmcgJuj4gIXHDBbpP/aFkuzvdI/ICAKCNSBtq/boFarmtVClmARC0CuA5K7QQ2GzhMMIF02LNAK I7zJRPPzRHvuYIACuHUfCTXAW8cQCA7gNQUCYIgNPlAPjTxEAF1QwmERK6sfrLa+i72lrEo60pIq hywAnsAvSiEnPyCzcH2yqROicDPrNKem66LFeH5hiB9YLxXUDNtti3rVP2rwnlzjKm0LaVWrIgKQ gLzqPe8JXH/9QwLAepMEATDd+UEAFTNsRyLmagAFJDSuCshEIHigDSAYTyMO2DF60/tXLxHWej61 m918+oP89qQn+i0pStWCswNT1llRmAEqjmAOUTDgzAyoAgk+68zMQcn/Uil4wgxUO4Uf/EAGTpCj bbUWT0A6IMXIXYA9EXmlFZeAC1VFhKKJW+KrXnXQxnWAv7JgizpIQGQHKMPJGnAqENxgxwUA71vF m1Ax8GAHG0nvC4AQD2Wg9yHIGwX6RrPaWkcZcQDSr65V60oua3RwZSEcMilQBBzwYASUwGLURnBs ShQBLmwRKJRqG+cT1Bmb1UwCLRZAhK5NdZDyJPEC+oxoRAvaquH+8CBLjIgYKNrdi0ZEiVF81eba UxmdlEYOVrFjZYAgdgZ7ART2mIA97hEG6DR2HkCgDQY0AAIN4ENvFcAJT6S3C7K2A0YrgM1UqrYC qKhHF+4s5ShYTyYW/zaLygdXrVaehXAsQoU2/JAPSkhAFAoQpgLwoKJC9WICRCNqqWb7hFtYu85T oKYrkovurpWb21CXt6IX7Wh7GrfP7G631hHRAncPN8XGVXEJKqkMGPSgBwD4B0r26YBLDNwABd+j HvfIgRGwoQGUSMYWobZFE2yxAbjw0nxNft8p+FQGqIhHFwwxUjtP2eSsBHZZgN3KahkKZytqRwNK MYZSFCAT/xDEBCbw89GP/rXTXm6pSkAEQcvWAcqbMxm44A53DAIR7kDE7afu9QVM3fdale2K41ni GPi+3cYHvrwbbWKqfzitJwRx7bLwgk4kAAAAgMLe+FZwCJjADxt5RP8D7JiABAjzEfCVyCygaF9D +NSnFb7EIip6g5HecnomJwsSJ2/5wTWr8sFGelEwBZfwCHakAJOASqRgcn9AChPAYCegZ6PCes0n b1wwAzNACLhXexzIgfMwD7Unb0AgD7kXA7fnaCFGYinmbi3wDO7QAi3gDjHwgjLIfMWXfB8mbijm XDbwAt9wfdgHBYzQN9oHARZgDiXxD75QAB+QUKUgHvA1BbMmZTeBUYKwao+ANVkQPHcwUs5jPUgE c61UDFLQYDBHAfZlZ3ZGCr+ACragDZeAgTMQBX+ghq1FCicQW7FVSETQersndagEb7inexwYgx/o Dq4wA71gCvDwDu7/kGJc02jwxoExEANdNwi1F4Pv0HXIZ3yV+AzPUInGl2I2yEGLIADf8AYAwAjY VwaM8IpvIAoWAAEqkVfKkHOikFfogV5dgAdQ9H7ud2xRgzrzYwZMgArTFAVTRgGQ0wtSsH9kKAUs pwnS+ErFYId2iIEnoIYY+AOkIIcz8AcTMAPTZja0BXW+h4kdGAy0cAu2h3uDwIJeF28g0Eq0AAfu IGiAFGJVZXzI94LvEA/vMJAxGIOhuIEzWJBd13Xu8AzLB3yiaFXGhYoJwAhoN4QWyQixmA0QACW6 8whqhRhCkgK+eFg+ZT7XMw0YEDXCdAEMcAeOdUs+ZQek93L653Jk/wiAzmhnSdeNPzADN5CNc/iT GGh4YbZnvteBHeiQmOiCHNiIubd8iOAKFNALCxAD/oIOQOkKgPRu7daQMFh78NCI8TCW8VAPAVl7 ARkP7lCW8RCDDdluLeCVM/iJWgUC3bCKr8iKANAGQ3gA2aAAiXQZkEQl7YEHqqAKFHAT0uNTv9AO pbBHnoAUlEkUMIlRpEd6gpOTzhiG0TgBcjED6EAGQfkDToAOpMCNM2Bn4FiH5MgF3WZuiTYI86CO Hah1lTgIthmCVuUOQJAKvYAOzGBMVVk+TxAfyBWDLOiIZRmQ8BAPAgmQm9gCA9mWzwmdMNiCXBeD XDeP7jZ2RrCXev8JAHyAfaKQDaLANaRSSUtyEoKQmCG1WjERBflQB0zQDndwCfVXf9PQDqplCKNX DKRXhoMjBa/0SgU6AVIQmmSADjewjaJph1rpjUV5Aj41A7K1CA6RaB9ID/QgD7sZDLZHie7giCYq g/IGAjNwMwIqjpk5PjBRFhSQAtQpDxHwA72QCSExljwqkM/JoxHAo8/piDBoiTCodQZpfMqQlyLQ Bj0gAozwDT3wirI4AseVKlmyJEDwntvQRO+HUfelX3LwAncgB3JwA7sADXcGoJkJgAo6eq0kBWU4 enJxA2TQjSdwA1oJjqv5A3W4gHRIjlDiBFOAjgsgg88wD++wgZj/CIIdSA+KOpYheIEnKaCmN3p/ QC35J6BT8A7wkAklgFIpkAlCCp0CCZ2fSqoDMABm+ZxtWaJsqZwxcJDj5qRt0ApN2gZNenZvIgrO hTUpYTBi856qYEs9hGW39AtjeglycAnQcAfQ0JimZ6AI+kplSBZvOgGkMAUnMAPWZmejeZo3IJqr GQV+moZyoR9P8JNTgAd3IAQG4hR3MIOhWHvPEI8jinueuqgO4ArmSmUO+IATQAF/QId/UJVRcAWT UAIWpqBOcI2sGgGmCp0DGaRwkAmZwKqmmp1vmYlG+oItcFVO2qTfYARtYLJGIAIJgJ4ctDWxgyUl UDtY8gLbgAXR/7Nr0yQrSsCs7XADznoHkCArqgCncZqTZSin1Gp6P/AL27iN3AqO39qtQCmHThCO KVB/SQdU7joFRgEUXdCJ9Zp78ch1tWd8KnpnDGZfdPiAB4upD3gHk4AIl1A+vfAJcKCIIKCjZQkP 8gCdEZCxOrqqA0CqP7qWmZidivYMIruKIvANbVCyRmCyB2ABojBoAMdByvBhR9IFWGCzOKuzjmWm L2CmcgAN0boTmfmmz3igozencyq1cqiVJ9C0EjquVbunP1AUqwEgQOESeGBDeMAF/niVojh1oTiD 8oYOE4B08pYCqVCwf1CwDAaaZDAJ41Y+J8AFAwAHq2pfICAAC/+gsfGwSRgLBxdLuK4KkB1YD5kY igvAN02Ffa/YpCIwuRagVRqUuVdnXCUwCZ07GqGRszJwB3jgcWUaQ2NauoXwC2tyqXJaekfrjKX3 c+igPJeQBBVMBtsoF1Ebh3IRmqtZBLoLk/FKwNdgbiU6tv5ognM5g7UnaNcEK7cwCPQAD9fUsKOX CoTABZvwDiVwCXQYDCEhuIhABswoDwOwSX8buAMACoK7SQJZndk5xUVaAgkADHikfXpJpW+yg8fF v1gFSP5rswFcxj57A5b5AqgQQzEEDZAwBb+gBJfqjApqraRXenB6wdY0rg0qAyfQoEApFw6qhlL7 A0WQUTXRErf/YAq76Q7wwL7uMA/yoK+OLKljWZuDIGjyIA88qqPzoGiDIKmauLesCg/my72rOgjB sKqoPLjcWwCCm8TXGcWbWKL1wJYgew55BANwtzflB79+R1xh3FxhN8Y3e0tKYEP8KWYCsMZrLAeQ 8EKq4KJzfKnZanqX8ALeyrRJcAlJd8Ee/AvKo4ZTYE0/cAXVMwrWMG4LoJuDWHu7+Q4uHMny8A7z YMoXK8l8y8lCyqN9u6/wsL2xvKpODAoG7cQDPdCZAAoZO8tTDLJUHIqikABxxcvbl32yeL+Nxr8S WQIp0Lm0YiBxTICCgBQMrMajO7pujBRKQM3WPK1uK46XkIhJ/ycD3fzN3XxD5ezNrHmnP2AKwjuQ 8nDPRE2C/dyIfIvUQhrLY2mxpszK22u+zymx8LBJpoyxAk3QBv15BR3LCD0AsIyxfxuQC1mQlvgM CykGnFAAm6RQ6dRdc+JoYJdiiJAJJ9a/IK1fodGFq9GFpEu6btwOlyDHqWAzpieOLorYbhtDqATH L5BGv6Cn45p03ayflX1Ng3CJ78DPPOoOnG2WFduIAbnJY9nEOzqWO5rQqxoBgxukrB0BrdzEoEAA 0kDboAADBEAAs63bAyAN0rCqmlTVbzkG2WmkRVqkOMALbr3cY9AM2aBiwyXXIQtIQPC/u5Z0cIwU 7fDXSHEUQP+hmCoxAYqN2C7dC+IYQ/pJBtn8AnCM3Vn7AhecBPBdUVOgm/A8oko5kJ4KD7UHAjNM nfqt3zYaAZscARXr2hf7eSiGBJsE1rAMy4Kb2wYNA9Jg0AQAA7ud27qN4Ww9vmMQD8Q9BiLedWMg DmFpC2+VUCmuUOS1AcQ8b1e3AEAAnzCRmDZu46ywDaqABTveuT7euYoZDQ7wB2hA3tb8BwbSWmvM xmzc3r8wA0+uzMosh5egm7YpyTVM2kJKqu6gEqbgqTY6vgP+DkEasasdywWwANQZAV2n2gMg4blN 4bSt4bb91QTQ2pzESSCOBCWABC1g4iHeAp7wVj4GVzDgeQX/4AEbAMYlMIogVkiT0OM7npidW7M/ fuk/Lgk8/gfKsAh1KN6gTs13lksxlASm7hk+ewkXLAfyDdncyrTU9AKOyMlCzc/8HBKZ4A76UUje OhEgUAIEPgZNzdqxnbEETZ0LndsREAMDfecWXtu5/eYEAMu83cSyreGgUADjy+bQSdwxMOLEPegp vuJwFQiLLlwxELM2oL+HNOM+PulA7uM6zuPbYAeq0FFLpAKqEAUnQAourdjmOrDW0wty2N6xzuSl 3thPDlQz8AKD4IhqqZv6nXshq5XXNgWpIBdOcEQLoMQE3uCvDQdKvKotEA9vDlcxUAB3DuEqf+d0 Pu133sQu/6/y6QTWmYAEIL5JvpAJCoUEssCx5jBq467iBYABHoAEMYD0xp3ujl4C1Y3jHYXv+T71 U18MS7TvmBq9Wq/YU2CtP6AJM4AHDIwHYf8L6K2f2QwxM2Dq+jkFN5AEmIiJ8cDJKTADKDUKTnAL T+AA8hAS5pvEJoEeKvAJsK3E5uvxsL2qHc6jliDtqwrzTqzhMPABdI7buv3yYL0HQiAERbCqb4nW xtcCEivi8eAHBzfupFb0Lm5cvhADO+8LxLsASIAEM65xMkD1VG8H+a77hjX1+07NWs9g4ji9oxcF BN/wbAzljA3laR/ZbFx/DV+im13Pi9BafzDDnMy9pz0AJf+QBNaDTTr82iE/8mAdy6x90JH/+C/f Ah9g4XTe8i3v8i1wCjHgqdq+iZZ4uG9po7YgXqTGywChQBqMAhg2KEOCZMECJCUWlVjYAkmMBVmw qDIkQ8VGjh032rFTDORGChtVRfnxZ8IflipXTogyQaZMTTN+vcD5YsaMF5N2zrgkgMyUGzlvTEH3 4t07eUsXAIE5ZRCcTPDgvYsQLx6ZH1NMDYAHB06ECPLInj0rluxYtBEGvCUAisBcAgPIKsNDV+9e vnOVFbDbluyYd2NajEnQzcBiAzAWw4BBwMOGiTEqx8BsWeHEUxdlyLCjIvRHkqNHjuaoKqXMlixJ rfwxc1T/r5o8BQhIMuOGgBc3dl56cUn3JeI7ybxwt/TdoEGIeqnU42BBvLUtkkSJMgiU2MDc335P GwFOAbIFxg6oO1eu3ggFXjiJDLkv3UqR6drIMgAw2Uxk440hjLDEGnOsQMhgMOgyJCTCDAmEMFug M1VUAU00j0QzTbSSLFRBlVRcYom1P6L4IzaZYirmhhuIu+SGX4rKKQmcyJgBjymmsAkopSK4aqkW KOhlglSmiKKYCYqhgIIRvYDjLcHIGqDJJgfghS3AeHmrgLq+22uAMeK55BaC5qpkPgLqA0U+GGKo qwA33TyLPLIMMIKxxu6ELMHMGmzoDmUowswGLLDIKDRD/zgKLUM7NhxpowpIjEkll0RsTSbfdPtp N5x4e6GLS38aLgnlClsqCSOdGMQBE1P5IaZb1rIr1u/ewnJWXtyCSy/0zowPhkoieIcMMngrAYn2 KjGgPjIh+wCGDz4gAIYx6AJMzgj+qUKZR5QxoA87GXOsgEAoi6GFFnzJ7JJdFFrAlwUExajCjlCj INHR6uXIkJgonYmllFrrpUUVVSSDxRUHBg4nQXBKwjey5DHLrBhmmOCWpR6W54WYCJm141kjSC+9 /dzScldqb+MtCTKSEKSIIoYFQoCWj0BCS1/7KiCLuQIji5cj+IShzgS+PXBczNK4Q4Yp5HjhCgEQ SWihLP8yuGiKC1HLkMN8sRNRxJRSInGm21DpQoAucPppil9065Q3Vxj2zaq24nmhGCfikYc66qKJ yRTxZM2yyfamlMWTKjZpj0qQtdQLiRtSSAGIFLoou4tJXlh4cswXFiCLaefLgnH9xmjvEa0kUqDO b0UpMBAcJrqDgil++KkLiiB69yIK68WatN5P6zDsSlvzd99eUM6JtxcHxmOGJLpgUcbcZsCqKeXi AWGCUZoSRzkkppiAiynRgyvXnbNIYwhByCB/Z/R8hSGTH7oAIoknBHji7BeSeP75ybvgH+WecIkB yKdxSCBAAXiRQDc9ogXlQkLQFpOIodkJBoFYw0S4YAP/GbQKJVPYUwxskIEJTcEQdjgUaSyEmgt1 6AerCdFMSIGGlHwobLf5SVByExSZsa03NgHO9ORWlqZEIHupGMvFIjCxVEwFLnKZFZm2hIgSiEMe uzIZr0Ahv4SRoQszIMMNnCCss/EvBbiRkQCAMIkWfMAAH6gPZMawCS0xTkumO1cJSiE0AyTAj4tJ AAzEQC4REml2xZiBZiCyiUEpATSJUiGHFgVJC51EUjGU1L9IEcPb4ME3OBFOjDyJk0tJbydSelhZ xqCJYsCBdKQDVhKmII/zYNFMBIhBJUy2nrk0Cwag+AAoTHGLeQxgAU74wcpykwR0qExYSRBACmQQ BTJE/ysycgFFAYDwpvIUoAoFAJAy/iE0Pw6tggYY159CmJCExKAI0BDhoFShBJCw8CNR0JdpGuXC fpFoRMRriUxwqKJLuKJFm2rYDd72ExldgihQUotYMkEBTdCSLREYww0cIaW3gMKjTyQAHNeTy52F LC7P+mUlgOlRUOgyC53qgrBWpswATqGD8HBWTmHgCwFMC05aUkZQH5EFThihnEetoAcCoSB2bsIG T71CEfBDtQrIgHeIQlQ+tfYRfbFmJS0hhT9j2AtS3IZFnRKEbg42g6TsTxAyegGNZuCx78RjCk8Q y1jgkIUJjO+JctGlrvSDwL6USS/PelZI40gQZ31gAf8l6MItVraTHygNZGUyrKdeoAQFRoAXOUMZ EGTRhj4etbTo3EAVGBKDYm2mBDZYwBWG8NpBFaqFG4kCSDaEVReCSKwhCugEpFBWlPFGKDu5QfOA 4gpUuMJtvcERXb8DgibqFQ5JmMCsDHumM2GWuwncRF/sE1LEorRM0CLIFgZQ3g/A4V1ZMIUhfpAE OOa0EgUYQlE4i9FXEoYssjAqUs1pABzg4BEJKUGxlHGEs+1GtrkjlBKuhqiQ2DM1UQjSV/t5yZn8 ICf7C84NBEEwFQniEkkgDooFNtcp5RUOYXkHBZzQpgH8wBEqjQtgW9rSaFXCx2WKQHjNxF4fI9ZZ /zj/whCQUB84mlccQLAqHCBTnzIVACg/uEHPBoNRsniiDZhIwBsEjFrVXuYOKsLUblJwiYsYQsLz aiElO1KBSc2kX3aWSS+iMDDfqOgFnMKJQXFkkxs5721sYYtZXgwPEs3qD59YDyjQs+Pt7iXIfKkE e8v7xvLGABVHsIGvklXed2QBO97ViwmjkAJwtqc9/WWACMKMVBj85RWpnQg7lZA2ttnohG6GpOyK UYxItpACXRXukQIQgAzjWQqaIIVaB8aTF7wtJ3IFFbVfkFfB2OUJxZjHXErgBXnEZdKR5uVcWlCf K4Qgsc3KdGPLeyDM+koZQlCyj+ldnzm2ChOc9mUE/3BSBCUkAUAHx+hhIlADMJfTAP9IAzbSAI04 yKAXMhBACSxjAyCAwKY2DUUoZmGICrx5IzdIAx7wcFsVLLsYSqjqBHohhWL0Ytma0ASej9QLsuJ8 2b2gHdp2guIRAedsNnkb+1ocxQGUgBSmAEU8ZkCIj0ZpAGny6HcHkAVUgEwOe0ACtKB1pmbBu8iI pfIHHsGOScTgZndyYwSyMIof2HcuMHgp/W5AARC0hzwukoHnRFDaCg4h4kKIAiqKIIgonAAJNlCI AxyQhM8oQQmhwANG7tARH5BACUW4bQA4koY0FImVNFcBBYrB7DwHiTZGCoAmlh0AClB7BjeawrAD 4P88oQPnBlyS7gDKNAB3cCGwW6IPmSLwiDSEgB1pQMIRnq9pH3c3pPBLLAGenwUfL2bscxHHDaJg CnAi4XMEsMF8QRC7KAxBDi1SQnLv8AgFWBMyChhCKIaA+ClcIQ1XKIZNWACnAoIpGAUlIIo0KAJD YIV5OqGNkAA1wAMlIDaPWLaWU4EMuAJDmABNeL0imEBDKAYpoLmc64Vi8LkAuIMhKIKd2B/cowCX wYM/aCadmAIZ+T3p2hLymRU4EKy9QAJoEAIBEII9GIJTEIIQCKkY+JMIgCO+eBbySCAj3ATEwoRm oYvvSYV3kIM7uIMX2JkW2DMgYLxpOjYZCAVBGIL/CvAEDXCMxzAAwyMBBbyCKwgFBQQChbABJ+gF fbkRVcADVnKzKNgQaFgBJUihFhI9FVCC0sM5TXghlymCKNAEEjzBZ3vEYogC3SgC31CZ25uBKJjA G+iFGWAGWbrBF5iCKNrBkEk3kEoPH/soICgCWtwDdiiCUziCEBCELjgcT9iEIziCXqo+GBCAKRjF IciDMUApA3GTLpABEBAAPJADgluvupABQZADVSNEmEgDEgDHKhgGAUMCPBgxEggBPEiDKaCAhkgw QVACPGhBE6IonMOOYkiFsPLDGTgBYtOElpu9ZcMDIVi9nMO9G3ieVHhEVnpEmUOSCZiCFxgqZcgC /wCyvJRLkhOYAo28BHSopl3JOgIYH8PiJZKkC7mwshPouAW4geeTKiJMgi3YBFlIiEc4BSccu1qT ARF7ATkIgSGAg/qqPgLAKPGLgaiSA3Cki0y4QTnoIDwgASGYwCIAR+gTMygAAACAggMwAJkRgi2Q yqgCgmJ5qlC4AjVQgyHAg5t7xI04gX6Eia7Qg1QgtgsEyGJIgxuYvSiYAj0gihcAAif4A1aiDXsk RJ6LgixAgk1AiCw4AiBQOZXDuRP4gbe8BBrZPyH4vzQQAsQBjDEQhyp4hCpoEl2puhfwuSC5hCK4 ghUUgCvABiEgAVngBVmQhSPoHMKKizFISjW4g/8fuIMiiABmkY9bQYIouIVN2I0tAMfhJEobeYQ7 SIUi8AEfeIVXGIWQ2wUZgIEEAIB/2IIdyIOXEQQHWLbOGQAgiD0HSIFJKIIVGAISUAOXQ0HZMxKV 6CASOQEvmICADEipXLYJ6IphOQVcOAI90IOFvIUnSIXn2LMXmMMQIIEtaIG54IJRAMHGu5GFDIA9 cD7NFAJ22IMieAGwDFHnw4UCSIEncIVFyKu3mIHCXIkTcE/Zcr4dCAU1kIUg24QqOIUs2ASWqgRl KIJQEIIFFLEI+DFkSSC5OwF3KIAu6E0SCCmiHIUZEAC1FIRJkE9nkAGqTANDyIEDgAISaITqVIP/ LniCP/i5vkuFZWPPTRAEEphTErDPTHwem5qENAiFjfSCVABI/1xB2ru9S+iCLKiCPDgFPSAF2ggA UnAER2AVnpsCQXg+EsCGR4CBRPgAeXCE2dnIvvwDnpO95tuDU63DE0TBKwDHEBjRd0ACIRACQXgV eHgL1JyCITgCEnAAOWi+HQgBYHWGU6hOYiAGXEDUU4iBI8iCEhiDOVUDcCwCOQg7equLAhyE9YoH NQRHlLIBMgCCEwsFTCUBH8iDGRCEdMUNEDgCH2AAYuAETvAB/wyAQejPAAABWJCBFRjXNEgFNHCJ APgBX/iHUgCnApBPPz2BQA1IPIAEd+hHJIkC/1/gApkhBVJ4thN4AkfwAhcMIyHABhLo0X8AGWmA h1vQyLf0S/CRvQBIg1Pdg13YhVEoORBUxxDQzDtYAAKYhCPYgiEghBiw1RLQBHPMPyIkgR3Qgj34 2Z8lhmLFBV0Egi78wiSbUBJAUgcoryskAIcKi2BYgDkVBBt4lgHIHyCIiTl1BjVoBDV4gsiZnCcA gnb1AWPlBWKg1zFg0wAgA5ZQR8z7kIDKAptEVFkoBVxQg8o8AT1oudULyCgQAicIACRRw0vwBRac ISkIAEcAA0kVBAEggSkgA9ncAlzIg4nQkkFwglB9y9sbTNnbgyvYhXk6CSVYARLAvCs4VSW4A//t KAEBUIMj+IUpgIdMGIBHwIP8S4NJuIOXDYH/2wQScIan9YFGIAEBUIYtUIIX6ERBSLL9s5Ep6IJ3 QClJi4Ab+AEi6AAiIAIuTQNCIAJ6AAEV6QIQzNG1VYO3oh/KEYBJyAIG8AE1wIXqnD3HnT1NaAkp UDkZ+Kp/BYJHYAMGYIAq8DskSAKODUUVMAT/nAAQ6AUK2AEA9oEjUAIgWIGLjT1Y6FwvoAVrkFUl eIRp9dlNeIQj8AVCwD0c0eHBXLZdcLOSOwl5DDk8uINdwIIp6N23cMwd2IIfQARbHYB4DAWpugRI aDctCIUBGAJnqM5GaFthrMaeVEPHNDwyuIX/5+kCLEygFiADJ1hfIlAHtAyFFGBfG8CDLPgAtpVN +QyBOaafFU2BU9iCRmCDPGDbeQ0APBiFgNQENABYKUADlEsFKWAJNEiFFNiC6mQAOnITJMgCEFhd fNrgSpS9RegCTaAAXPCEp3UGQ7BYUsi5znUCR0iHJ+BMITiCIhgCxD0CXNgCJEBZPfiJtzyBKJg9 pZkCRDQElSO4Kb4CMnAzPLi6txCAI3iEHUgFFnUCGcDQNKjMIpBQLWDGtUVcLz6CP3sEAfhCOdiE f4hhYRkjyrnCX4oAG3gCWqCFN3aHPDAF9SWCiOOFWEDLaN0BTG2EAWDWmOmCG/FD4PUB9Txg/zb1 AoBtiVFIgz+g5D9AgxOwhjyQTwaQhRjoZBAAARvoAgxDQUzUhJMuRVMQxmsQhB/AgwyYAlI4AUe4 hVC4AzrogA4AgUmIT/kER7QEtT/dyBlAJlZ502UzhBs5Cny6PH6dhOZIrhtQqbcogfDcASWQPU2Q AXMsgtmbAGCFA1B4AV1Vg+r9WSFYMGF8hBr2BCEwY5WhnGUIpgGQhxigBQdQhzcOhiNwAPYlAmxg AwM4hLYNYLSkUlwYwiE4xg+OiUqdBAN4h3vdPXoAA0duCUfGg4xGAy/wghfIgzP1AQpOoAVwBRCI ByAozIX8RySRA1yoAhLIA1ygWUkIgwz4A/8nWAFoEIQn6OsxgIcicAb5ZE5wnAREAIO+vD1ijo3Z S4ITqBFCgIcFWOaZJgQ4mIf1I4OrFgvr0IMtCIFlm+KWvbmuIEFEcIdTcAYvloVNOAUBsIGg2gQk MJxHOGMnQOP1kjR3QAQu6Gk6UN8gCOxgIAIBGG0XcIHq9eK25YVVUIM8GII7wI4oYJUbEYTfXQlS +AFNWNHPpugQ/2yNnmgyOIIqCGA2aIincgAkiCZSDkhVSJIfKIIzlW1nODbcDoNZqNQhmIEniIan eoZJGFd0jM80aAJvSIcOMMAJ/IHXOIHZW4RRuJFbkJwoiMcisIYFcAcQWDxJe4vqdoQx2oL/ZbNw PDDmm5uUT8iEEngBXMCFrQOCU9gET8gCiowZATjjNASgAUiEt3CHGFiEfKYFwRZsWhACQo6FYTjT Y2BbbMiBHAhe7rWRF6KdzrEBVZlRGVBFEIdkEf9XR/YCPMgDH2ADEqiCsQQBXwACikyBFFy2UcgA 1ftStjXdUKAAfAqDMKCQIt1JENgEB+gAQihycCSBBWiCJkAABPgEa0DA1dCD2RuEGWBAO2AFVlA5 QbBDQJQESbiGMIeHFkgBL0BQjC2GSfABXGgESnyJZJOCCaiHLIiBAZCGLPABWXjaIhCAGn4EeH6C JzDjZ+ERiih0dRDwnn7j+GSDV3gDBc+B/+okgFjIAQiPVmaNb2vAEcjjODKYgBNwAimYAfh2Ai9I AhJkiYkO9TQQhHfPgyMwHIw+gWhwBbidQCVQhQqoABQIAyQphikYZNMdBZ7fdQRMXjz4hU3gAgQg gmX/hElwgHRQdgRQ9nRQ+k+4ARlwJH0xBAoIhhmwdlYACVUYBUG4AyyQhG04+3B4C7GgCC9wAidA g5nzXgGmgHeXiXeXgl7wAndYAOKThi6ozuocwkd44Bk4Y8pxgluAIziIB4LH509Y3/Xta9l8BR/A hFjA/GeJBRfIARdg2y2oAjuXxrsSABAogSzg+AJSCafKAiAAAowmcY1+9/rUBMNBAjJ4xP8/mJxo gsddqMNdCAMUUIFhk4EtxgVnMJJhkwQUmIV4lIP4K+llX3pmj3qpTwf2lf5PQMDP0JcoWICv73aw twP4VIWzR3tJ0CWrcIeS/wM98ALakAJH2OtoeILVIMFi+ANTsFVbBQFSOAI2AAhZVXzg8lRFyZQk txSSuQVqQD13CxC5UoLHYpEhoYB8CtGokbhYbzDliGUSyqpVatSQUMOLF5BJSYAAsQFkE5AuH2B8 gDdl0iYbAgTJoBAlipJQmqQwlaIpS5UJTJdq0kQKBAhHmgIEmIUCxaxixTTJOAK1S4BivVSoyDDr 4hVBSkwhqFuXCIImee2m05suHYJbSmT/EJbxwwarxJISs7Jjp4iSDNu2ScowYIA8iRMCaDrhJZWU XhP+nCid6scfqVL+EIkwAB68JH8E+fDBhoEPBq9ICHLCzImTJGQewpOIyMGUX4JOOBki6DmJRlU+ xFoVCwowky5ifVjJjpgsYjQ23QDhysGmEmSKYPrwgcCnXkVeTFFRzCiFH3iaVj2RZ1NTAUpBQhdJ THFUEYJYgwcFvWiCzilVAFEMVw6mhUUUFcgwxA143VVXE3rxVRdgdREyRWEyGIKHJJKoolhidqiC RQYttkhcMHpwpYkjUnAGzw9bbRWaFBMUM4Ej8sATDzwF/NFLKjMc0QgDDDRAwyuNOOKI/3ALFVEC PPMssAAtZerhmRcnOHIDNseIU5ILLqQUS5w5DEACNjSU8wo1BxxAwyld4LGADYIIgAkmPFXihCHF TIEHHo/iEcWRTc2wySagURWgJnq8IMAPFEzxw1FRyPBLC8sEwRlXAZyAyC1icVXEJCMGYReuuDbh IRgyKDGYIS8u5iIri704iyRhtBgGHKA48ANnS0UbgCmkVDXBFJqoNdYEhNATJjwDOPjHH46YwgAx DRCTRxdEEEHLLU88McQTxSGyAB2f6IEGGl54oYcTgpBAgiwlxZLDKnEmnAM8oQyhBg3EUHPBBeXw 8sIMNoDQBRDtuecAHvfdQEYqRkWRhP8hFEiliQMFwLIpzExl8UKpf0RBahSPIEGEj60GsEglYAgZ wA209IUAYLsicKuuRwOWjhcUSH2UKi0yVmyLMlamrCRcDEAmcy9rgsYtoWlCCCFAmJIFZxMESYQ7 8bgDTwuajPbHA2Ac8YoakzjwyQNegAFLF13M8AQ97tzrQL/8/vGvI2Swgw0JA2CSEuar5DBJEXuE kgYJ1FCTjAQX0FCEMlm4IkAK7VUCygRRUBByMTOQobIgU1CQSlUwjCEgf50BccOoJ8wgwBBHTPHC GGNUFa0mmSRCzzw+asIKLUjr1UFeTNfFdNIk0tFzqy4ulhhl2zRWWWU1cgGKO/MM/bj/A6kVk4Ip 8iwTwRCU/qEJF5aEiEyUQBN/SMXjHvAJQnAPcHnrAB3IQIYoOMIdikMEImDxBzSQy18PcEIawhGK TZgEYTn4wBhwkYEr7CEDeFiBxEp3ASR4Agk2eAEeXsATAsBjAlCSAaUmMaEoHGgCFOhMAcAwldXw 5wRdEIA1hDODKlyJE5cQQARs8AfoBUAaDAPFk55gDQ9tLwgiyssZj0YiJVKoVVi7mtUUk6waOSNM iIDMCXZ0ix05gQvxOEUEjuCDO0xgM8VwBBcK4IoDpsILQfiEFx7wADpE0ozBQIAjuOKIBfSxBKeY BCgnIYhYAOEJXVBCGig3hEk0wgdq//BBEfBwhRVAKgCCSAYuk0EDBfiAN5OSwTs+MA89uM1tODPS D8gwqR/0YgwFIADwnDKBK2QhC80TgCcuIAEJKMCZXCjQETXRC1IAQ3M54EIqiuAAXKWDCGbMlV7i ica/eOEO0OIKY+xwtfQlJgP+lMQ1goBBDD6BK1LQASnSoolPgGIZyiCBK+PDmT/ogRbM6KAXgkEE MEhSknRAABEk6YRipEIApzgCSoeg0pUOwwZCCMEuMpAGdqThlQRxBggi9QMlUEAKqfABJ3YpQ1Ew wBPVJAAoniAFIrotFVFwWzGiYDgiVkEBMFgAU/7glKZEQQgOiEEEIjAGCRygYhJIQP8CQJAE2VSF FKRIRA5ykAhLOAEIZARpX84IohCh0S8duIUWAhuCKzhGRqww1WBUoYpZBMtGQYAH9RCRgiicYFQ/ uOzUGjoIAeDCBxNAw1bIdUA0pMIzD+hAMIIAB2JsQhy38AL3iDAEkz4CpUfYwhYmgdshOOAUp6jm EIRAAlwcIQRb4M0UdCcVJ/wPEwkIKjcpBgUXQOENb6gEU0gVuxuMYlK0wsMWToEHbo5Bq0ucSgCm cAMBEEMBF/CTNsuhAAPQBDcO0sNbNYcJUBBinfPcq11CJOAm5LUJHfjrFaAxBFQUwA7FMKypIpVc 292gAqzw1jwwGI1fqPcXRzGMDKb/MIN5gAIT75CHPAIglQCIljSpSIUjIsk9eXCiHAywxgMsYQkd LIIERzhFbWuLW9ySoACnGAIJQiAEIWyhClVQQx6cXIU8HGEIv5IBGaz7AU5cwL00oC4AADCSH/jK EG47wWkEgQtckCAZssCDAg4wAEeQa6v8ucQWiAHf9x5AAX6WQBaQUFYfooOcVsDEMpZBiCLYla91 8cYZB+wXEaWjA464A6bvUAQVONgON5vCKJKrhxkExwlhmsc8ghGMys4AHZe4xAtegIpYvyAJXEh0 olMgzqpwkF8I5IIl5gEGR1iJBjRYSQc4+gBBbAGlVG72EHbridsGNwQ+dvImnGyQ/2wfYWBjgEIi YAADH7SXE3LFRJhdkIBMvaAoqegCGSYxBDyo4QDcPLYBYDCIzzBxKhX4gSyoUQ6KXaASfK7YS/y0 gnG6YhkfSMQHlmEKTQvhBgQGkSW0984QhY/Af830HW5QDPucAA0/eNQUKusb4QxioIgIxg9+4epL JCHWrqD1C56QaCvAjioGJG0q+hUEHQwgCHQgxCY4oYAdNKILnwADAqZQgTQwudnQVukjhhwCa6uh Cp7wxCbAHnYnHzcBscg3AchNgwSs4g1hHkZ1CeCEX5AqFcIRxBDISnBi5Aatb7hGVqeiAk3wAh/v 5XM5MEGxchggzhdwhhRIcY6H5/9gGYngAh72IIgiIA3AaMw4x/d6YEcUAdM3uAQZSEqa0rD+BGR4 AlZsYIOJZPgGrkaHq10Ba93r/hKfgEdqSCOFYpyAEKuhxTwG0AEiwCEIlghCEIJBi03cOB2w+EQH nLCVVDgB0yyEhBCiPbAhdz3bUpZyHtSwBRcMA66YIAYxMDFdDQwDAC7oATBcMIYkW3kIxzg4eNBA l60dH7zBAaATU/hKVVyC0r3BwQFAWZWDsSkeIYxCNHhRDgBDoplCEaTBCwgCgQGGju1VPBFYPHlD OtDBpRVB6bmCE4zCD6QCKZRGDE7BEziAA8Te7NkAF5QAELjCD5zA6cmB7r3Aq73/ADokAQeVyxMU w2roWiqsQg1Iwy0sHxFAULIN2yY4QhNMkiPAgtv8wQ/MQApIwcndwB5AwtYdV7N5nUGcXxVkwRYg QZ3InwEYQCK4gAj0wDDUn/1BAQxsAZKplAAeXsT0iQTQgCiIQJhhAhesRjFcAgVQiAD0Q8XwGQRW zC691yiQywlY3irslzWwoCC8ANLgRRNYQjsJ2F5U2oE9XTpYwxWU3h24wgKcBmqUXAo4gOwNwjIQ wDvYxK/sAjEqweZt3hVcwem9gO6hwxOMxgTAwiJoSy/Mgg8cwTL0gTT8ATwMQjA4EPekA9R1YRCc lvXYIBmwHgIFiRTcgBDcwR4Y/9cxaEEcqMEjdF0VEADcuYB1vUEOYEIn8KEfhhn+YcKQ+RgDyEJt KEA5JIOfSAAE7GGYhZk40NkQDF4AzEA5HAA+JMPAlRXF6Ek59AO/4AF+6UHl3QIt4cENnADS9EvS UNpfgEEoJOMdKMEPqGAR3Aw6uAIinEDwocYu0oIpcMECxMAgwAMI7IES7MIwJsjmydIeFIEcyMGr /QJTjAYXiNMEKIEzOMMygEMiaAICPJ8lEIErSlIWdiEC6EgAOMEhHAIgxCUwxJUmXNYUpMZOQcMd XAEqaMEOBGYsdMJ0rQIU5FsOSCQADEMsTGQiJMKQ7QASnIIPHKIEJMN7SSAjTv8kABxmBypBBVDA CwycR3qknwwcPigAPvgAB+FByaFBNFiCIKRBpNzBLnSAF1SFF9DB05DILYQDC97BRUxB4EyBE8wA M7gCETADBehlaTkBGByYOkynOkQDKqCCEFzBLrDgDYTCESTIFaRBGmyBDTgAh1BKq/SCj0wCLujA F7gABcRYJHnQA0EfR3HPJCjBW8pBF1wOIMQCIIDDMADBFBhCFDhIaGwRamwQnE3XdmACXGlAQIpA /VlXmEFBDmzBDmiBAbzBcyFiZm7TBbhdmDHChWLCJlBdOKBAI6DmwVWMahLDPawAGqzAV4QBjmbA PRTBBFQFfzjF2FSaNYRC+J3/1OaxIIcUwek9ARpwARmgSAVE6ZEkQQpEQ5l0gDrImnFpQRFcwRSQ wWymwS6AzhDM1CxyjhI8VVX0goqRgSUcQif8gLuAARjQAR0c2NIY2AOBgQdUQACQwRDIACHAAYCa RA1QAQ4cAxuEQBRUBbSQQjHYUyMowBtMF4YiTA/cX/31ABRcqAtkqIaKAgAwQp8RXDmUwzYdQAJw JgSKGSYoWQigQDgIHC9gwgHEQgRGTD+gQAaMQhiwAAuAxSzIwCiEQhTYWVVsCik4zJINAS6cAnE5 hyDU3CTIiwFZxBUoQbZaRMjdAHdewg0QxgtsgTbEQR7kAQlMzmC9Ix4g6REI/0B+/orKGNAffMIn nIAmgIG7XCEd0GlHPUAKbAEbBEIhqABnyMEUsOkUpEAO/KcGaIACcAInMAANhABO9ugfMEAydCgU dOzBxAIDUIMMXcAw9MAb5B+o7kACMIIItIEINJ7IElynsqoI7CEfjMEkoAEeGAMKRCw+DNzi6QkL uMUszMIovFiLQSOQTkUUhEAeCAIFCAFRnNwRVMEmOANvJEHhyIsXzMAN/Mq2aqum0eINeKsM2M0o TMIR2IIfxAE7bN0eZOsuJJkQCYAAQIYSmFkhUQWC/mud0gJHgYE14AAObIAY7AFXlNYPqEUUpEI/ jIFJ9IEGMAAb3AYx7EYIxP9SMlBqxwLAddwfMWDmZboXYVLXKmAABixBAoiAEbRBGzACI+zSqQLA qk4kH7Ssy/ZADgABwACrn+EDPjjgAF6AMbjFKJxAqB1vmqDZAa3MtRRBlE3CHaDIZ12BEFRBARxB KCSXIBQIM8BCeN6Ao05BMsoSC85icBqCIcgASwrCEeRtFBhCBfwKFrDQbIHSEOBtKsTHagjNH1TC dlTHP8ZVDoyJAzjBYDTAFszAUeRHVBUSHnBCbrzCNl0mNTQACVRBlSiABCSMx0JBD8QC6WzT5tJA h77BMDhAIVHAGNRs7jKCARibKCRAp4oAy7puG3zDqL6BI+iBHqDACtzDK7j/F8WIgw/gQwV6AWmd wAo4wWvxCxSTwizYLSgJgDMYaaNuRQB4wR+AEgnkLx5AwxUwQ3JegQD8QnrKgKYl4yyiL2hGqfpW QOnN769o6y6E5yTAqyB2qTU4giU4yFaIRiWYEwEX8gdAkjIsQB0IADzYgKP0ZbayoBA4Q9VqEwdv UzFkQZUYXlx17HT1AAGQDunQQGq6QF26wDucxgtAQc2G2R4qgC75yRuwrAu3QQ+MKgDkACyggR7g QTgAKzFUDD5QHxDIZ7+swCxMwb8o8QPwCymMgiBUsQDEBLwKAvH8wVgQDRm8ayh06R2gw/cKwgL8 QlU4QBJ0hs2g7x5MZTES/yMxrrM778JUWu8qCWJwZecVOKETAsIyqBgchKI5IcoykEQlEEF/vUMd VIEs/AMDbAAPSEANHAAPRAJF64Ii6EaxGcAwaJMEUIM9EAMD8AIBlAQB8Mno6BIntIEGuEAn2J99 FAAA7KGJ8gEjdKSoQgEj4LDLtkGrdgIo2CjPhsIZsMAtOMIRKIAsWINKOkK/eMEKrECoGQMLIPML Ha8k4IHdAgFKWTEQwGseq5QgykE9q1T34oEgEMElbIU3ukLKkcJpdE4RiHEyEiMLrbN2rnMaJGNG 6NZKpcFULoV6WsEyVMUAEDJJ5EAlzIMjpIKD/MQcRIIZNANFNwNEA4AZRP8CN3CDLujCMTTCSpAA AWACB3N0MlDDHLzCK/CdSVMDDXACDHQCbFOXCxRBLxgAFLwwI8KyzeKuy24m7DJCP2QACvBsBgw1 GDgBLCABcITDKDS1U2eAF+ABC0iCDx/zLISBKgjAu56CdqOU2uLvbKlUVRaBEIi1AFTlArhCVdzL AjjAmRRSFNiMEuyBXK9z50yleC7ZLIafvA1BCKiUEDxVjyZrVYSEScABEYDGBKRCIYlGIS24HJC3 AKACDgyGr2CDIlh0IGBALgSCyhQDGbBBZYooR3e06FAD/CVAJ9xfQSbCKFBAGQCALdesCBAADRyA CNy269K4y04kI6BAsPL/bDicwT3Awgq81hMQwgoocSQJQq/6CzM0sx4ocaQoCzM0W3e/6zRn+RHg b1VCgxxAA1UKASIIAGcQwb0swqidACkUUmrIQHjuQRqA35I1qxD4NXlHm24d1xDIgcp0CwgsVC8U gymcJSGY11E8uKIL+A2wQR4wAARUpSGEwIajbi7kwjHkggpMgGkMgR9o7GiXeGkzACd4cCcMgzmp MQD0QG+3AR8sQAFIZG/LOE/T9IUCuReEQwb8crCyAB54wSfIasnpwaMsecDsiyT5ywpMQY2UlJbb Lbz6Vh5vNfIsmRykAZhXZQlEQ1VwAQbZAKudABeAABD9QZtHwR2kwX8H/xeSCWKzRtuQMZkQhNP/ oIYptEDbHAW5CLiii+EdVJ0aBOYOpJ8H7AIq5AIGbLgWkIrtpFwACMExiIEP+IHSlc42tXYBWFfC 8KGc5ACH9gAt7yEUcEEr8HROS6TN3nKYcQGQjwJU6wGwAisXEAIeyOoshIM1CEI4oMED+LI1jNoN ADUKlNwfTMG7Hr122+275jG89rkQQAI0QEMaXPsCBHovmIK7OMAJnMkJEEE0FEES+FAvpEYUkPcW VJ09g/We75YQkPOTVEUH1EANsNholEZ824yby0BG4NYOHEHA7wCU5cEOaOgOBEIgFAEZGAlXQnAI HEHhPMcuwbICEAMAlP8TMPRhD3RCXFVB7fZAzTJCAsxD6656b/dAD/ABH6g8ACg5WLw8Cww1C1zD J8CCU9soEIfCA+hBOMyo7X8FC4RBr75Ys2310S/9u24B8sjB01cltu+1wRICEXCBmnO9HqQTMx0F t0gFHpCKEqihf38xCfD1gi2ZJoAGiwUDFdSAAQVdahTSFNyBtQXmEQi8GsRBYAKmwOf/FqQChdjN ZmgLQGjS1KuXpmK9khSQJasAsFhQVgHr0anHxBwJDjASAaAHAABQDm2sKKJNmx6MAKD0iEhPhlmp vIzywoImCzCfwDhCkyEMChYo0HjJgCJcOBQohqIIk0HSrB9pjkQVcGT/UlSpRwQM2SIEEiQ50OSE LSKnSJRbXD4RmqJn7YQo0H5McJuKwsEJAQRqknElRF+tWwCT2DJESDEvfzT9QUClRoA/j1P9uCFH yxYtO3Zswbx5R5w4nDFrwyynIF4pB4udMJhX4B8DwD4kWjV7FRQALnBj4pWyIkePoDCJgNKDZJuN fDyqJIRmxYoTR6ewOEPzCZ0njk709ImCDBoWxo4aXcGTRYYMqaJkmCRgatX17AUAHkJYCFchYIUU qU9YDvofkf/44YcrZBgowAmK0SSABQMgBa8ArxBCi78sC0GIPYow5IcpFtCgBgqG6EsLEkgYcQnO PvtshzzUiCMPzzBT//GIHxac4YfWEFPwLrxcgQKYHICczQWKfDiGAw4SsA2lN3pow6M+elCyOCc9 AgA5RlCYJZwVRjlqhZpsggUMPXpaIbpwksLDCy8e8CIVNEYZJZVZzpOkCDEU8SAOwLYQ4L3BhpDj PmjAEnS/+QKdohgViilGwD1k6CWAKEhhjcFUFhwoChlumGIGawSzTIgQIKkvhi9qqKAvwDC7DDTP YPRMDTZgZaKzOG5QMACCdAzgBAYzjSKHTjqBApNVcHNhmCqw4cYMAA4A4A0oDhBBhI5q0OANj0pq gxHbkPOoB6RWCOc5FGaqKSdYvJAEKC+0C2MFR9p0wgs04BxFisf+CP9DhTsgYUKMDcTwTL5J6BMU rD0EDUUO+hDNL4oJBLxjiot/+KOXKDZcsJg/TnAiBVdILtkVMmZ4gYQQtNCir008VCIE0JY4cTM1 Ojsmj2Pi0BlWWPWUAZYT/phAQUkFCmACPSj4QQY8kogBk2E6wa0TYN7ADRgDFEgAI4x44+ghj6yl ciOPDihgBRSMWSeUUcw0hiZjnsjJCbiDGmWn5px4AN+gZpHzMSlSkaSYKArKa+N2oGHCAzEwYGIJ UjGERghDCaNPCBKKkOEPKeSSS8ETBJxCQGaeSCEFQp5oXfWRu3BCdjlEDOEUVJUg4USbMbMZ558/ y0NPz16MY4gCYUH/4wnZNXkCr7yKcYtjCkZhwwcCsnZhFUzKqYQABUQx4I0D3pjW2Df4gMI2AEja iBEjTGLkDSLgNYYGYl5wzhmaUKgbDGv+oKaYMKdc9wqKm7iUis8RbhQT2NgEPkcQBm3sDqhgQhzE IAbJaWEs+6nPBz8IiTsAi2JOeALJ6OAKOpgCBNEAAS1SEA0HzBAEpkiB7JjhhCRcQgu4OEQfihCC Ex0jRjx7FWYaQbw4sIFWbNjBg2gBj0+ggTUG6QUFZlAMCsjgDlrwgBu4oYtAEAATFzgADaihgAso 4A1ee8If9PCHFAxCCiewTUc6wpFoAQATMLkFA4ixDhpcgAZH8ILc/1ggJjCE4w+zOEFMRjGLFdyC GbDQQ5u8IAg8EK1ooyiGAnuhgsQ9jyBGK82CrniHCaQBhH35oCuFgLgT6EF2U3CCDEEQwyDUEAQg AEIKaNFCEDgABK7A4S2cQAZCAKIPtOMMz4x4QQ/sgGdJ9EwjaKUzWlHAaH8AAxiMqSDoyfEOQlgC BrgRCTEGgg0eaAQnFHCACyRDAfD02hRckQQyCAIIQBCAAapUvgTwIVo9GAC+rEEMBSiAGMTgmgwy QBNY0CscUogkU+C2gr49wG9BwcMU7uUmT8ppR8DKlAwQN5DSKMgRVwjiK4cgiBv8IGROmIHpQjaD G7jidUCIBheI2f/PaLiwlzOcIQxTYFRa/DArmDnGU3uWojh4wANs4JmemsjEWe1JCROQghecMFFH 3MIQXRyHBzYQCXVugKpsEEM72UCDA8z1AheQgAIkAE+VMII4jFAJ2lQinG4MIgzhIAExaKCAxNKg ATRgAE2sAQt2ZSA74UBgODj6AD3M0gnO+RsapkC4H4yiiroy6WlPsKki6MdCNKWp6X5ASzI44QY7 tWEMU/AJFkYjhjUswQIWUIISOMAGDlAdLWjxiRQEQQdPmMISiAhNIvaMZ0tkYs9oZV025MGJS6CA JqQAugncARonwsAGmhGJDWwAA0/1ADtfUVVizJWudbXrBUpSEY3/XOs4VvIIH5xkhH6Mpwq8wMdC E0tPGsgtHBN1gjFGEYYpPCAV5bokHsazthUYEA2pIO0fUqGK0iYNWKZdEBoM4cAJhGAIhgDvBE5w ghy+QA48LSpxjeoAU8zwtzHw8QKQMNxoSNYVyn1CKqQgEAhSIASKaC8TqnuM4bWViVVlgx/8wAZb XLe6sNpAOiMRCA9I2VZQtjIO2MkGfFxgGAcohwQwMlcAtAF+RuiItXoA4PhxpCJv+MQJboGHGazt GuC7Kw3mgA0WzMsRNFkBKbxwguYcRSkrCANNMjCKGBftMaOQxDF0kQtoGO15ujpaBRg3jT/s4gT7 0grSEhNjJ4Dg/xFIaEEMWpBrdzxjAcV1wCIcQAti2oDYqiNyCm7Rarz0InQK+oEWQI2BHVzwqlOl lZWvnG0f+GHLU6XqGiLRDG4EIhBxsNWYmWBmNrxCDIF4BQ4YYN8LlMOMcjbCvWsAv/12i6/Xqggo nKAHtjgBw6O4hQTWmIxQKCUDjvDCPVgAUog+Eg9GoXQYMG6eppBCCmiYRRgKoQtdYCAXV0BaiT0W hSv8YQpRkMKzR9UOBhkoZA4ArnCDPVSfcoEeQzUmWHNINKQxW3RSYAZeSnyCS2BAEWKuLpWtLIYs +wEHfmAADjiQXm4QjKpT9ToG2kpVD/jhFewMRAPUSNcDl4PeNf/IN77hR5K4+7t8UHjCmh5pnqK8 gBemiPROwhA4SQcObmtCAybXRpOlmOdv/QqDIZhO8lxgAxKwFiew/nCHok2hds97XipCBosZmoK3 r7vFJxyAnRifAPRJG4hcRilOEmdKCjOQgyLE2F6oUxnLDJiDGbS+ASa2U+zFL76Y291uHODgFYO8 wCvmMAd7zKEB27qWcfKbxwuIAnzDaUMB8LUmDE9hBXhgBkhTMSeXzGlOcZLJmuwVE6Usfil/UwXG NYEKRSgiF7lgByR2oRhO61JIAYLwYFRQIQRMSiCYDfT04IRgIeBAhvV+IEGep9lMa/aQTleKhgJm 7g/kYAncwA3/xAzbNmAOeKAZ7IEblg/LXiHLjI+qwO69/GADqG752G0DXkEHo2/6GuAHfxACIKAB IIAHivAIhxAIG6AO/MAHHskL9AAKKS0DPGUISKDgRiHTRiEUwsEJgiIK12RtAgdfQOwHSEESMq1o SIH/+m8XQu4KBsL1xAkNQucGQqBEFLDECOIPSGH1mCEy/qMAXa8XisZoTKzESMzU9EITooBBOm4I PIAbkEHMcMAeKCG91mD54A3LYFAMqkrswI7cpE4Tq24DmG8DAiH6ou8H7SEIIYAGhHAIkxAIeeAH 64AB8sEDYIIZolAPUOAewiEU1s0HaGAH0mBOJMHDViAUNItN/8BQDN8EDf4gCwMvA7xKgfaPHXJh F3JBEXZhxBSEDjVhAgShLwTjtASCZIqGVyZIvDRwAOExA6dhAvwgEpDu82YgDsyABanuBpfv6tjN AzAgFAUyFAOh3UyxDuoABxYSB3QQB1QRIpVwIpPQHybSHxRyIf1gky4JHaBQD7YABw6NGA6sC2BA TmbhozSLo+LPPPQGXyLs0poCMeQkAGQgEGRgVNjBDg5CIBIkcfIiCiTkL1RgAE+ADGLvxUQHHpkS 5WbuDqRADDiAAjTGAgXiB47ADdaA7Kru6q6O6tpN7AIBA8iNLAPBFJevDuZALTXRFOcAIt/yLZfv B0tBCS0SCP8VEi/rIBBCAA8CLuAegBnyQAIIE684AR+84RBGYQbU75IwCRZuAQW4JCgaSRIyToE0 QU4SxANYLASm4bvisIokhQL2Q0Q80PM+kBkS4x2b0ildUyCK4A/YgAOYjVICJAqiwNlewB8owQ3m gCs1kdweh9yIs90O8t0YkgEagAHY0i0hEiJPMCHzcgmXUCHfQAOKRQFKISPbCQMm5AacwBVkAQLW SI0ugKCMIhXi6DkygKMOTw+aY8MELhU0rim8al8mgB0iZwkKIQQqoCCAkgGd7Q5uIA1CIAFJADQH sBikoDVb8xAzpcSugBTiwA2oMkAERAaOgAIkJQDIYAt4gAf/3ID5sOws38s4UVERCGa90FI566AB 5NIUOUAu14BFo+9F85I5AeoLhuEQvqBqtBMHZPCCtuAGyEAWEG6N5Gmu+gEFZOIP0OAo0gAd/MYJ tmTDoBAPjqKBJia8mA0byDIXuqICOJQgAlQTpkAJbgAPoCEBWaYCFMQCHXROH3TmNEEOfmAH6oAC cJMUKOUEpuAEbkoTTgDGHEEAbCFE1+AgH4dFUdEhHTUtf1ATMxEHMrFGa9RSMxEZFBICEuALNABU D0EDSLVHQfVHEwAG/ADsMOAFpqCuDABWLwAfmnQFws/jtCMDgrE57mUozORzPqnjpEAV7MAQIKEb OYBMCQI1/1hjCu4AD+4giFxGC6ZhVyKUNSOUTmcuWxdQDvRgB9yAY/4gCgKEdARVNRr0RmDsCPyA EihBF1ART85yAzI1U9eS+pZwRjXVUpfvUnEAGZAB60ShE0i1YDVgGEI1YU31C77gDWAgHzyRCeLJ PPFBFnzA0m4BDYgGX7TDJ4yhC/UgSjPgMNDgNIqBFAqQWAPgB/xhA9wgxcTpIHhFE34AWp2GZUrE 5DRBBZKmUbj1Z7U1L1BTnC5hCrYAGSoAQ82VY2JMaXzlVyigq47SFurAXedARVl0DeYAGaIPGWZ0 DmZUa01xvf61X5GhAYbDYA3WR0kVDkL1C1zgEEa1D6hgGP8KQBT2kgEA4AKIIQ7Ajgm88wYM701G gX++AymwQQuEYLOgNLzighU86eX2YQ1etkMHUAam4BeiIBVYpmUqzwJ7wWcFUFuZ0tSudYJuChXm QAZIIUDKEGVPoFIkBWQG4rsCoI7IgA2qlgfWoHd711LB1g04oA6+dg4qNRNttA6ggBHUtnk1oAcO IRGsQG4ZllSpgAo04AP6oBMUoA5oAB8YgFEFMhCY4BLgk0u6pCYwLg3SbQdqRg5uQIHCSxVY4Q8c pRSQYQ1GFx5xk2JysnYMQZTMlGcvj3TR8fIsZUGkoBemQAjWgHXHNWMyxk8R4y5gTGkcKAOlwAmG oA54gBL/RHQNjmRGSdh4tVZr31Js32AYrvcLRrV5GXYYhkFUrSAHrPd6STUHrvd66RYKDKAO2Erq PDFil2AwisAYjAEbJKdm2jfdbKVmQoAdRiEK8hEZFCFTIDQAUuFibuAXpFULCuE/CUIFRKmMs5hO 5ZA1DmLmpGAK5AAZVA2C3AJDKWYgbrcRCXECODQD/yAJBMAfIACER5ADfFN4u1Yre5dr+bX6DgF7 CdZ6DfZUR/UQHlkDdvgLKsGScVgD+qAPvgAKOAEH3iqDQJEsB7K9lkBylnjanPhEMWAJ5IAJrHhb T+sGolUOIIFlLKMQPpMCfLkgyth2DVgOd0Vmf/kYCsE0/6YAGnBgF25TQGzzB3LTlO6iFwTET0mh TdAAWOpoEh6BB0ZAkLV2BBF5BOvAN7n2d+eABmKBhd/WYKkAHEChBzYZh3HYBbAXe0mVYV34CwCh E/qAAB4nH9CM3I7hyZzYiWsmlTEggxzaA9INEtqBQ++RQXB5VDq3ZbTA5Dg0CvRgIERpf9G4tMyU 6HwZrQpBCQj1BnBgQmOMpkjBDAWE2VpjVx4jY/jwAcbkDz7wBARAGyAgnEU0+ijXeAcZGdwAqSn3 SBqAGqDAnUMVe4dBWayAbut5h/HZkvf5beXWQzCBAQjmykwxEHIPcM06oRmaqsISA8xtg1ABQkXE ZVhmd/+gwZejYDkO4pcr+oCx2CdD94pgj0/1mBSOwVGZ4ArEYOVoCkNjmnRouhd+ZQJiunVbN7PA gKM0Bi/49Aec4BFsYQTCORK0EqlnVHiFd4Q5wAxUmwPQrp3fQASsWgNWYXrZlp9tm5/3+YdqABNo wCEdOoMc8iAzCGIhOnKc2G/91nHSrWbAGBKg4We7Qpc1umUKwZe5KQqs25fP+Fqhp6Q51JcHm5so oLBNMROZIBAggWJi9z9oKsZEB8YGYr1b9wfI4LK/KbOMZosSJGQewRxAG4R7l5xFOLWPRLXNgAcM nBoSoBs62Z41OZ/1eav7eW7BIRZooA5I+XFq0A+EW8P/bcGhzY2h080TB3K5wXgPKoCWA6A/p3UJ WsbFtUAOsDu7vxtCZa+7zbRMfwFlaZwUKGAHULG8MRUDPCemIyPGpkAQpeCjCdEMI4MUboADOOqy dTqz0OCU8MKEqHYETIASzICcCdkMIsHAQxTBIQAAqIBuY1ttsfdUZ3hUQbUPXOACOGEJfVsMINYT HyeDsCyDPlwMbGHPSRxwjZs/IeEKmDKjNdrFLYMEBIDGrdtyS01AZZYgwDsJlCER4gK8KQBlo2AL anS9fHcNkEEMIKFcY3fTVEw1rBll0+8PbqAOnqDKdfq+OUo1TG2Dn8AW/IHLBfm0U/vADbwBzIAa JOAA/8Chk2M7n9eWbX20D4ZBAWzxX1m06YZ4Bh9nz8XOofOhzyE63bRAhIoSHhddC5h7oU9hE47g BSD9TFfjrwlCmm0JGKAAN6AAHQQbvH9gGsTgdy91wI/EDTYAtlw3g1UDxjgpQFh6CdiEyqmc1kEn szPlD5ygC8wBAkygyylhzA38wBG8zBE8GSRgGMChBtbchQn2hd9AASAAR/1BAJIgFUgBDeTgoYeY xNWaVm7eDxway5YAElK8KcHYxWvGfRd6C0BADdTgF9pdNM30J0GmAGghWXADHfT4uy8hEfKBa5W6 d+cA2I9kA7TADAuQpmXXtVz3DnBgCU6A1qcc4h/DCf9mb1+YQQAuPuNB2AyCXbVD9Ah5wB+MUAIA INn7gFRHFXvBQQO4pgGG1x8Y4Aic4AQ+Kx9KQRpKwQ/UmsQ9YwZ/m8/9INxlYH+zuHOJPpU9Y4kF YBPGAN8jvS5KellLSS5SQTZiwQpMwRHkwmm0oKEZcgO4tsBHGOz1XrWRAU/lIgA+mlBBj3Rqdu0n jE0s+5vAgBbk2AkCIAkM0bReruJLgcu7HMETvMwB/+MBP54AwO0Kn+UZ/0U9QQDIIGQFTg9IQR2A ARhmwwoSIRMKwBxWlZQjVmAAwoMHMUxC3IkSZYKTAAwbOtSyJKJEJkwwxBmnBZWAGDMoePQ4oVex XiT/RfaiMGECyh86ephy8mfCDxnjMGwQs2EDjjVrkHHgYCZo0J9CeQjlwIQCKU16imk6gebED1In ZuBgMuVEqgcPwHAF43XMhJgLYUrppSltgF4If0x54W+EBROUjJrhgfdu3rxmIIg6AOCNAggNONSZ 4yeJEz1O0OhBg0bKA2E6rAACtCqHlWUw/vkRCLqiwIKQlJ4g9ceh6gBaCkmMSJFJnDhMIqK6QyGK xyglQ47sNYGUUgq9TnQqEWWaFgxicCLr6ROZdDdEgd49GtSuqGxlUD09q+eEePG//DCRId7RV69e BFQpRmoCswCaAkyQgj8tSRm9ZEz588cMAkBgQoF1/5nRgF3+KIggBIOZ8RMHDSz2gB5c0aEPMJ0o wEknnXxhhTDeWLYKMIBYgYEHzFnkARNaQJLQVGg1pBZ9aWmiRY45RrQDRRZhsMQ44xSim0cnoVQS cLmp1AsQOZgyxThMNJeTT9VFyAF11mVn1JYQZCMCHxZA8xRJ44mnxwyf/SAeV1x5gcYMQ2xSDBq9 OKJJLwFIcR9avZw10g93/PnHCTcMKMpcB163IFB48UCYP/5EeKE66sCSSCeXLWPFF4dgMkA1wogI SCergKJiiip6sAQku5DC5h/F0JjnjTcWEkIhO05E0WwtLkEONB+VNBJKKE0wwyoaeBIHlTpJF2F2 d//9hBdQHPDgaHZyZVNDDbII8pQmdkqhR1Zo6pHEDOJNkRWAZ90wxCMTeKEJM5osBdyfaKV0X629 /QFrEo8QWGC11C7IA8JY2uIKM+p8+AVmlnmK2SEG0PAKP53moEAdHteRjwda7BEFm1HUVx9DaNVq KxKPaLOEjrzGxgQ5wE6DUkxJAjeFNF9gIosHgYihSJUeF4alXtdex/RdlJhgQdSVXFPMH08FEF8v 4Y2nhx5koDPF1qdZ/ZQcQEyghya3FAfcWVKkdR+f+PmZJ3AAn/BCHiMUSFe1EOK14KSG1YGMNvv0 QUXEl1lh2WWAHPLFGfo8rkAp/nzsQSFXREHVD3r/rtUQSZq8vbImWzzyCBKyZFIAKAX4oowt2tgy G5Dk1ExBAMSdkIQ0wMRSCRsDYaBI0TrV4U8DhCEzxwZYcuCPXkbhtTffbziQiiYBOlGcfSEtJvYJ TlyC5gldz3iCF7D8gecTAP/Q58pt9yt3fqIDR9UJ7onC94F7SZowfyAjAd36Qh+6oYFVHOIyEIuc PqQBgVKUwmPmgYQSghMfTcyKPgypW0lspSseaSMPVfDEGApQABjAQBorlOA/zGGLF7TgHJnCRASE RzxFOGsDR5NUYdbgBitF6FF4oUT1TAABQnQADRPQxA+cMAMpnCAAMdGEE5jhBCguZgaXMJf5wgMg /8boYQKw0MQTTgCgkPzJbSE5y+hSQpK31S1PAKKKAGzBNxMADkEJg5CkRNEtxnWrDxo4RAM1YI86 SNBj+cjHEgohgwlIJXcU2KBDbuQUuoUAFTqCCM2YsIMezWYHbPCBJ/7BAB9UgROlwIArcZKPKm1A OslrgMcE+BOfUGdSZjBi/5bwAmZgkRnw04RCmpK2DGaRGWTA4gy4OIPwsKlr5gsbTOgQgE/o4Q/6 Whl+4Fg//bwNVn/4RRSkkMngnGAKjzAH1EwwgoQl6FEjEMUFRACOGlChW/rUlGAakDyQmWcJSpjK f+DmFNXoh24ra41DIQKbT36SNkxQkRhAs4FGSv8noz3BQR1s6THqCDFCEDjiCDwADSc8gQxkcEIS TlCCADxxBkwx5lKc0NJlzsClWQnfmZwwgU8EIAWOyNrbmqgvPnXzbW7Mnxge8cE8BecHM3hEHeYC T0oAEAJ+EcVfetAHfoIDEIJRAEjNEbIXcU4q9TmqJTu4xpGkZSQP1VUhChEbmy2BIqAZSHP+qkNn xVI60PIYB6CFJR48jW9uIEcSkuCKlZIhXYz5QzQ0EQUs9sIJxrQTY7KIjizewBU7jaa6wkOV8GhP EykAAzf7FUephpOpeZLiFFxhAzTA6Q9nAU5K/vADquahFO8cAVdHMBgFePUv4BgGV5OHDIHG7Af/ hSLFrGw1gSgoFJ0sy1MxUJEru7YGNjbLKzkwUNHm5EMMjcwHDnCQjzq8Fxk4iK5hpUM4wl3riDzI xw0g+4TSQnE8fzAFFTXLWSkspWufBe0LsijGco0nbKsFAyzUmB+3/Sl+vUXL28RDhmjoVg+7PQsp EtIL4E5hBp4oBf/gydUYLzcBouDqBOlLkELcIbjUHR1+8FOM7F1ydKXTDyRaw8kcuSZIEkUvRcjR LL/64SaxjGWVogst6Si2f24QgGKeOYPJgvmZJ0CbTIyJRXIB5wTFkcq5yJwmCJ8pTavND5F97OHe flOO8rOjF/6cPjhFJkkok2RV/ODiAhlXxhCQ/1Sj68CqPbzPavShLcpO1pDe2gplunLokoO019vF Br1RZs5fqRRL9iJjlln2iS/hyQNUTOEJT2DGDG5wg9LOgMJUtNrJnjJGNqOtOFvLXzSrAr4vViWa q2XZn/y1xqTmKy1ypAoqAA3o9EEmSfTBH5tu4Al/mIB/9fRH5SQlKTYwYcfBldUvatVhPlEgZWsx SZE1AYnwQuSurxl1RdArBlObegPGu8mVe1JSRVPCFqgI7joji44xz8BqvWCTeNCyFKaUWdhOkOK5 wte1aKZpXXRGw560B78m8u4WRHab3OLozT+gwhGA1m1UBG2+E8jgF761G1WmcAlz+MOr8JSUH//i AAkZkAI1E/jFOISVRn0Fp5Khm5/o0nKFu7bGNa7JxV6B5SP0opccp1avegmu0bjsbQQj8AMq1OXw GbiCDGOGH30Yg6a0kEJPYDwBn5ghSVKEx4vmW0wWk134pVO6UDEJwAmekOBoR7uNaUkNKsjgBRJ7 QdupQIPD9QAJMbRDBjqzm0EvkY+4iILtcVjCWj0XgHxg4Aopjg8cSTLvTOsL2trLegi57hqanfei K2qOqdWLjHwgwx9+UbQ/GOaKKQQ3bDslrXiWEoAoUFOMF7+XnsTzh8hM4AltXmfOt9a1wx+eMdFk xhilwFuGKIRs+YpbUm8kSU2gAhV/+LOgAVQwR+IhB2KwfHewd/lCEr9FClxkDuYQBcXAORMwK6SA DFogAxQAgDHBLypAb5u2aQEBADs= ------=_NextPart_01C9D87E.59029470 Content-Location: file:///C:/68E9C635/Sammans-2005-filer/image001.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAoHBwgHBgoICAgLCgoLDhgQDg0NDh0VFhEYIx8lJCIf IiEmKzcvJik0KSEiMEExNDk7Pj4+JS5ESUM8SDc9Pjv/2wBDAQoLCw4NDhwQEBw7KCIoOzs7Ozs7 Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozv/wAARCAEaAP8DASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwB2KFHz UoFKv3hXnHWNAxTgKCOTSgcUAAHtTgKAKXFMAxSgUCnYzQIQU4CgDmlFAC1Zs51t5P3ibkbrx0qu BTsVUZOLuhNXRrxYMYx0I4qQdPxqK3x5Cf7oqRjtUmvTWxysmiXLAfjT3OZSPaiDueKa/wB4H1pi GHGaiY4Q/jVHVNbh05/KUebOR9zPC/X/AArBm1bUrnP+kGJfSMbf/wBdZSqJOyNY0pS1OvB/dr9K ibFcpDqWpQsCLyRwP4JDuH5Gtmz1mOfEcy+VIen90n+lONVPcJUpRNFev41PGMmoI+cGrEQGDWqM glpyuRgAnn+VNl5FLGuW57CmImDkDGOtHmI3ysnP0zSe9MHVjRYYGOBj/qxnvjiozbR9kYe4NTxr /hTmbHfGBQBmXMltaWz3FxKYoo+XcjgdvTNUbzWNOsY0ke4eVXAKmAB+D0+lXdQignt4YLlWZHfe VXvjnn2yRUPlWcYGLMYXkMWHy9+1Z3j1Kaaehkr4vtJ4mktLWe4CttweC3GcjGeO31pbPWtVvrko ulC1jCgkz5PJGcZ4/lWlJqdtFjJtEA6EEZH51Rn8WWEPyvqMXH8ONp/QVPNAevcgoxzS0d6806gY fNQKc3b6UCgAApcUAUjOsYJYgAetADhS1nXWs2tuvLgntWYfEhLNhMY7daaTeyE2kdMKUVza+Ipg 43KGGOw5rQtdcikYLN8me5HFNxkugk0awpwHWmoyuoZGDA9waeKkZq23+pj/AN0U6X/VtTbTmBPY Yp82PLb6V6kXojle5YTGwDuaq6veCw06a7OCYx8oPQsTgD8zViBtw+nArB8YyH7NZwjo8xc++FI/ rRJ2ixwV5JHPQxNKTLKzM7HcxPUn3q6kOVBAOD2pbVY1Uc/hVtBnlRn0zXIkektiobc4z0qIoy8H r2q8y4OSTn2FVZiu3cpzg9aq1iZI2dHvPOXynPI6VsQ9K4qzvVtbpHLYBYDP44/rj8a6+yvLa7Qm 3nSTHUKeV+o6it6clscNSHKyWQ81LEPlz61AxJOKsqMLitjIQnGabjCY9aHpe4FAD1GFpkmSCPXi pO/0qM8n6nNS9EVFXZyfjTUJLWezt4ZWiZ4pCXVsMuduCP8Avkj8a5m7eS/0xbhZSv2VFVyNyvI+ eQex45q743n83xIydRbQJH7c/P8A+zVzzK8TOnnErwxTJwff0ovYierAxRySM8iB8Z+982M0+MQL CzMzBeMqMZb6VGx2xn34pqhs7cHdUXsFjvKO9FHevMO4cegoFL/APY0e9IBjsFUn0rnr7UHmuPLj PHcjmr2q3eyMoh+Y8HnpWEWxkICd4GCR2rWnHmd2RJ2GR2izylirO2fmZmGB7D1NTGBAvlnycdTv HP481p2cFvbWqeaA8jruf0H0pfsFpcNxlc9D1x9a6rpO1yFCUlcypljIJODnv2pp8yMqWIYEcEci rOqaRexKPsS5BOQy8/5FZl1qqI62jOJZOAeMfN7U2RsaFnq91brtjYbT6YNdNpeom7/duTvAz0wa 4iN0kc5Uoc8g9RWrpl8tvqULFtpLBTnjjvWE6atdGkZdGeiWJ/c4z0JqWU5VvpVexu47cMsqFlbu Bn9KuSmCWMvA4IA5ArppTi4pX1MpJphbH5QfasbxfCxsra6Uf6ibDewYY/nitizbadh7iqXiie2s 9FlF05VZ2WKPAySxPYdyOTjvitHsEXaSZz1qNuPlz9Ov5VejYNuCDkD5uMY+vpXP7L2K8NsZsxwP 8wk+YOOox2GRjpSTWyy36h2cRujK0aOVUn1wK53oj0ItsvXOqlBvjhab0zxkeoHf9Kr3N5cidpPs wRN+AhUqxXOATyeelTW8ayLGHnIkj+XJ43Y6H8qvPEYxmQd+uMGlfSw2ncxrhzE8bqm1gQxHfPb8 j/KtrSwG1W3eIkZZcc9iOQfxrJ1FAX3DFa+gndPZvncxbDe3UmphqwqJKDOlRS0gq0eBUMAy5PpV hx8tdp5ZEfvD6Uq8ufQUi8kmlToT60DHN0JpiglsY9BT25AB4zVLUbv7DpV3eA/NFEzrnu2PlH4n FTLXQqHc8s169F1ql9cKxZZpmCHPVQcL+lU1dpVBYcnr7471FKBhVHOB61JAPXnHepb1MxZf4UrX 8NaJJrutLZI/lqEZ3lxnYB3x35IH41kZDTZPIFdr8Nbj7Pqd4Ray3DyQ8eUASoDDI/UflXPiJSjT bjub0o3kT0tGKXHrXKbjwPkqOZvLiZ+mATUq/dNRzQieF4WOBIpXPpmpA4y/vVGWBB7DJp2mM0p3 tkqcduueMVkzLcR37weUGaNikmeQCPT2rdtfPiSOOVRujbd0xz6V3QVkYS1ZZcYZVznAxV+yQMfm 5HXisne04LqSOQpz25rTtruOBuLgSgnDDyiNnT8O/aseVuVzti1GKRelXaPlZsHqorl9W8PWk8hn VXidTnjpmunmvUjWOVmARsru6cCsi8lhlZyjyFyudxIAXPtjnNXr0FNRa1OcERSdpQ3IwGB7n/69 RyTD7WFXBwMgZ71JdpPLb4hhMpflscEYPSqapELyOFEbznOSzciPvgHv6Vp0OJ6M9E8LX9xf6cwu F5hICt6j3rcAKkEcH1rK8OWn2TTmBP8ArJC+M9K1xXG9HobdC/b/AL7awG0ntVmSKG8t5bS6jV1Y bWB7gjr+RqrZn9xx2JxUpZjckjklVP6f/Wr0oSukzmaszjdShNrrklrIxygUAn+NcZB/XH4VWvFj S9hIJUKvzN6n6Vs+LbU/aLXVB0TEEo9BklT+ZbP4Vi6iWidJ9pZQucDqaxmrSPRotOF+o77MpJZF YqTwW6/WrRmZgYmJOPu56/SstdTublA0ICADngk/4frVmwWeMK1y5dmOW44FS9jdNhdKduSOg5q9 4e1Gy06VlvX8kzt5cEznCbsZKE9ieOvWq1yM28je+KS50tdQ8Kzwsg/0iRthI+6yLgH9P1opK8zm xD9xnc2/C59ealdwBx1rw3QvHWt6DELeKVJrdekNwpdV9hyCPzxXR2/xeYqou9GRueWinK/oR/Wu jma3R59j0zpH+FOT7oFcZB8T/DlyFWT7XbE9TJECB/3ySf0rf0vxLouquEsdTglkPSMnY5+itgmn zoDTc8nHOBXN+O7r7NoC2yn5rmZUx3wvzZ/MAfjXRrknn1ya85+I+oGXXLezR/ltYMsP9pzkg/gq /nRfUvaJyrnfISecnkkVMhCoTg1VDAAndUolBj2k4OegqDIfHwCefau++GNwkGrXUZiDu9sGDE/d AYZGO+cj8q4CLO4DAI711/w0nE3jCdGJ2PZsPyZawrK8Gb0visadKBS4oArkNx6dD9KTFLH1o5pA cTqcs1rr0pkg2ic8Ajr0ww7Hp+taNndC7jlhmMbPnaXIw2e2fb0q74o02TUdJ/cZM9u29MHBx3A/ z2ri7S8nhuPMN4Ipl+QF4/vD0b1/pXVTleNjNvllc6a1iByr84c5WtZoLeC2EkpDH2HWsTS7h7y3 eZvlljY+YMfr/Wr9zc/ZSgnJzL8isRlfpnsTSTabR1x5XG5W8owxpKsP7uGTPTPXPBP41ozLFLa7 xHgqOg5FVppIjaEbGzwzZYBcZIyefaoradrm3d1ONuQD13/Snexd4tmTdXMsMTw20W8TsE2g4OB8 x/DIrNtnOoX0cMUDLLnaAOn+c1JrhdNQ+yRRlnCKpOfuE9a63wp4ZOlILu62NcOuUx/ADVcyUbnD NXmb2nW8lpYQwSkGRB82On0q0KQU4VylluxPDD0NTOShjdeq5H1/zmq1ocSEH0rF8Z+MLbwxarEq ie/mG6GEnhV/vt7ccDvXdSfuI557m1q09mbA/wBpPHFafN5skjBR07epHUAZNcPBfQXliPLlE0Cy FUlwQGA4z7V55rGu6lr12bjUbp5m/hXoqD0C9AK6v4f2L3Ol6jJvYAOqKueCxHp705JzLpVORnQW xSMlVG4j0GKnMm1sYGegXOeazl3QuUmZ4dj7GPB2N6GrCuiSCGEGWUj72fujuSegFZtPY9DnTVy3 5Ms8a20QDyN90dj7n2z/ADroprSO3t4LRcbYI2AbPUohLZ98nHI7U/SrSK0s4W+S4aTM0siEMHC/ dT6EnIx3FTzQtK7Q7iXEJjcnOdzAsW9emAa3pxS1PPq1OZ2PnORuSf7xzmmZPqaluRtuJQRghzx+ NRUS3Zig3HsTT1kYEHPI6H0plKaQz03wB49eS4j0bWpt4biC5c8j/ZY9x6Gub1bUG1TWLy/JyLiY suR/D0X/AMdArlgSBx1HNa9tc+bFknkcGktNgbuiZ5O3X09qcpxznGBVfdhlHfrUgOQOfrTESPOy R5ViCeOK3/h5q1vpXiyKW5mWGCWF43kfovGRn8QB+NcvM7k/KOAcZqDfsUknk1Eo8ysVGVnc9goF FH0rgOkdH94fWlIwSKRfvCnsPmP1qRiYrA17wymoO93aMI7lh8y/wufX2Nb9JJLHDH5krhVHc9/p 61Sk46oVrnC6RFqmmanIL6CRYCoGXXAJ9vXit+42SRr8wZD2qe6L37RNsZEG8hWHcEAHPuCcj6VT ZDAu6L7j8FSMjNbvXU1p3SsWfItjaqfIjxHkZC4IzVGO4itJHnY/KBtUDux6Ae9OLy+WzAjYDjAY 8/hj+tYt5D9rs7maZC/lxeZGinAAJwT68cVSTk9y6lRqJ0uneFLcyjUNQLtcO3mNEXAVT2FdCZIl ZVaWMM/3RuHzfSvI7u4uLi2tbWeUTQW0YSFSgGxSST6Zb8+tW7fQLyXSH1eOBUtITsMmdpLZAwMf 7wqnRcupw+1W9j1UUorz6x8WavC0UUs6SR/KMyJv2r6kjk/zNbtv4wt11P7Ddm2aNgCl3BJhGJHA IP3T2POAaydGaKU4s6VrmKzikurhtsMMbSSH0UDNeGa5q0+uaxc6lcE7p3yFJ+6v8I/AYr0XxR4k sL3wdfi0mZZmZYTG4wwy3PI4PAPQmvKzW1FNR1Ina+gV6b4MltdN8DyX9w4ii8xndj1JU8Aep7AV 5jW5dvK/g/TQjuYEuJVdQflD8EZ98fpWyINHUPH19qF/Lcizs4w/AHl87ewbnk+9ZF5r2oXkbxzX O2F+sUY2qfy6j2rNG3HQZo6c4p8o+eVrX0NfQ/E+r6BMG0+5KxEjdBIN0b4OcFT7+mK9U8MeOdP8 RKkMm211JiymBm4dpD8xQ/TtXiZNAdlYMpKlTkEHkGjbYkt6zbfYdavbTDDyZ3TDdcBjj9Ko0+aa SeVpZpHkkc5Z3YksfcmmUN3dwFoHIxRg4zg0fw0gDpg1Nby+VIM/dbg5qHqKekbP8uDn+VFhmsg3 MSfSgtsVjkc9qSyzJDtBG9evvTvIaeTYHVQo5JzTJIMtgKDn5skZ4NRTkNKykAegHarUkCwQCTzQ STt29xVeFIzM24Z4z1pMZ7BRmkNJmvOOseKlbluOcgVXLhAWY7VUZJPQCuZu/Ftzc3ijTUjEUJzi Ucze5zwF/wD104QcnZClJRWo7WfEzmaa1sHlhaAkb9uNzA9eecDkY79T7S6Tq8d6sU2oSKLiRiiF mAGf7uP4TjnHSufuJbrU9Qlv71RM92xKrEuBJkc4A5B6D8+1RzI6XSpKJt0MYAjlBzjvtz+f0Ndv sY2sYKq1K56GQg5ABJHPOMGqFxbbI2Q8g85FUfDbX1zDJKby0EaghPNPJweVz/Dgc89hxV221WG7 jJXY6gZHlntjJx64HP0z6VlKDWh2QmpaohUM8U0K9SxAYdsis9osWt+VUfLbsijAOMYHf+nNaaz2 9tNN5jqqPh1ZuBjv/n3rLfULYxarFHbm4cW7SI//ADzwRuyO2cjB9qVOLciq0oqLuYrXay6LBp62 JkuI5nlN0AT8g6qMcjA98c5qW201tRtLlrcKHtFM8kIkyTGMAtwME4P6Hpik067m02bzrRkeYw8Z GQoPUMO/uPeqzWlwtqb5YykBfyHnDHaXPJTA6iuy12eaXNUuNMGpSLoa7LMBdpJbcw29MHJB5YZ6 dKr3KWH9mQ/uJI7xJW86aRjtkQ8rxnAx0wB757Va1HTLaw0ayurbUFluLncJIUHzQnAJHrwSB7n2 AqjYabd6tOkdpGnmP8rFzhQQP4s9On50vQWxn63ZzWltZytKjxXILJsPQrwePTnisYnmrd8XEqwu +7y8gjdkA55xTResowkSADgcVJaS6kCo7n5VJ+gqZLS5YYEbY68nig3s5BAYL9BiozPK3WRj+NBX ulgWEgGZHSMe5oNpCOWuk/KquSeuT9aMD0phzRXQtGGyHW6J+g/+tRtsV/ikaqvWkoDmXYsie1Q/ Lb7vdjTvtkXa2QY6VUHByRS9qA52WTfzZ+UIo9MVWPU5GCaMFugJqzEq3SCHIWVBhSf4h6UBrISz tTOeSVQd/wDCtaJVhwsY2gelQWilItrDBUYNTj7/AFPTrQj1cNSjCKl1ZNLGGRpFXEiDII7j0rL+ 0lh8vy7jyRWrE2D698GqV2BA0ibRjOc47GhmeYUlpUS8mQMwmhH+yaRYSXPA5702AfuGAxw3c08M yvy3HtUnlHrppDTjTeegFeedhl6vPAFgSaRXt0nBuYFYh5VHO3joCcAmuSv55r2bz5oyhUBliQAC P5idnsAvrkYx61Z1zy4NWunjuDKrsCS0fETHqD647np0q0+iW9lpkd6+qxm4YhJbMHBIO7pgkn+E 544YAHJr0aUEkjlm7yM+JpdPvIri3m2NAfMWSNcsWB4OOuOAAOnrVzUL668R3sbXd/FHPBHnzBGQ kK5HUgnnnr+HSrevXGl6lc2kOhW8sxQeWxaAbySCcAdflX73p2xWQ9k8MkEMoWFpGKAPHjb75ycr zn6DNaWvYi5Z1ez/ALLvZbAXUdxGFjLPEwIPJxu7bh046AjvSabFeSXSS2jqZ4yCqpjKMORgn7x9 +nHpmrOqaNFpGr2lhBdW2oo0JO6GTbjPByOQeucZ5Hp0OfcwSafqDxGMwzRLtAcMhzwyk5A2gZAH ftx2PQZqAXOuX39nS3EltqJ3KA8fyMVPcAZUhRj0OPWpfJfw5JqKTSxSxSeWDs6EMTnGeQQcZB/n WNNBPHOJJCylyr+bMCvmMOPlHpnJJ9ce2ek0q90+Xw9NYXEjxqgIkbG5mUn7oHQdOnbrS2QbnN6d DbyXtut5IIUnk2vM5CAAnGSOoGPz7mlur8w2V1pUcyT2wui8RULgt93cMdAQB0/+vVq4uNGOtiZZ bgaUHCDZgOyAYJORwSfYcds1APsNlqkN3NZ3N3p0okNusi4aUAYU5GOAxXkY6HgdzdCt3K+l6Rda neSwW/kxyxQNKzO5XCLgDr0JyOP8KSK9v9KF7ZWzp5l6ot3YdcZyCGB6E9+arz+YkqSJL++cFm8t gNmeOT6Y7DqKSwgSfVrWN48CWZQVXgdfSk3ZDWpk30ASWUu5eUOUPOckHk8VW8lsAkHB9q7PxPZ2 Vn4imtLGAQxwIsePVhyT75z1rMyW78ipi7q53xwvMk7mEtpK5wsbN9BTmsLgcbMY9SK3GAB6k/UU 11yvuKZqsHHqzIXT5yPm2r9TT/7MfoZR+ANaI9CaNvTHemaLB0kUP7MGOZSR7ClGnwqPmLH8cVdI PSjaePSgv6tSj0K62Vuv/LPI9zS/ZYF6RLkVPtOcUYoLVKnskhoUKpIUAAZ4FZuobVnjdRtYrk46 itRuEb3FZ9zb+bcLJu+QjB9sCkzHFRvCyRPZPJJAzyHJJqyP9Z26UzgIQBgcACngZY0I3pR5YpD0 bB69TUWpxl4ElH/LM4b3BqQ/KM5wPXNWbO5jjnikISVUYFkOG3D0x3oZdSKqU3BmEkmIWVE5JzxT 0fJ54Jr2uCw0C6gjnjttPKSKGH7qPv8AhUo0fRByLKyP0gQ/0qfdPnuVmeabyDkU8imkc1551nIP o13d+KLiwhSNXkBuUaXGGjxnIwCTnBHtWde2si871lB2hCZB8gYcDuMDnPYYGPWtLUIrq5n1DU98 phs51gZ0BzGuPlG4dBknj3rG82GJclmALYYhgrMDgFR6DBYn6j0r0obI5JfEb081joP2O90ed5rm dCs/mAEKWXIYAAchi3GSQFB9RWRFcSRz/a453ilHzCUO5OzGAVORxzg1cgt7ux1qxtr7SmkljPmT Ws0Y/eoevU4HBI9uKq6jJG+sNdsnkRPKZAu35kHp6cfkc5q2+5PkS6dFeX+tfZ7acR3TSb45C+3a 687+Bls/T6VLr66pPfZ1qe2in2+UgjUKojViMhAPduvJ6cc1FKtlHp0Nzb34a8nkytnGCJkzkbs9 sD86qvOpWEhkldck4+YNhTgHPXOT7c5/iob2H0NbVb66uNN0+yu9JSC3i+aOTy3VnwAOc8YOMnbx nn6y6BPblrqe8lijVYmaZkZlOGGAmBgkrg/mOtJYXtpdyibxNc3V1BCPJihLnjKj5iF5x8uMD1Hp VS30y71We9u9Ft5EtLY4RZSC6p0UZ/ibFG4ii0bxR/aQrmKSRlhZzgjjgFhxuA4I9DTJmfyYpXD4 2geoiXnAA7H/ABp9zcSyxwWjbo4rZTGvyfMO547n1bvV/UtUvLzTNP0qWyjsYYgGjLRYZxj735Hk fSi1xkFzeWcvh+GxNvIL+2mzLP5xKbRnoPpjj2J702xuLVb3SbYW4W6ivS8lwG/1qt93j26UqT6e um3Nu1p51zKQIpSuBCQc5OfXkYHWktdTSKO1tY4VErskMspGNyCQMmB2K8g+tTL4WOO6L3jMKvii faMMY42Puec1hAHcSO3Wtjx1Mkfi6bLAZiTjP1rIDA4JH5DrWdP4Ue3Rs4oXLN6nA70jcKR707cM E8nio3y3U4x0rQ3GZ9cc0HgYPSl49Rx70hYD+JR9SKAuhfxoHHtTDPAMgzRjH+1SG6twP9cp+lBD nDq0SduM00DJyai+2QDne3/fJpkmoQqDsVm/DFBHt6S+0iw/A9qpSyoJHQcsVyT2FRTaizLhECk9 zyaqRM3nAgFjnp61LOStiYyaUTacjAHc81Sub6QSMsTAKO4Gf1qO/lYyrGMqFGOvWqx9KaIr4h35 Yjmd5OXYsT3Jp0ZOKjB//VT0BHUHHsKpHC3cvpd3flKFuZQgGAoY4HtS/abknPnSZ7EuarwHeD14 P86mxz8pOaxloxHr5pBnIx1pTTJCVikbuqM35AmuE6zidTkH22cabcSrayuGlXzM5cHB443AHpmp Lux0qHSVmttWaW9BIa1MYCspOQBzkHbhifcjNU7LT5dQjunjjz5UfnP5fJOen1BJxV3S9AuNS0ue +tUjlW1+YxHOM4JJJ9MKcZwO3tXqK6RyX1M6TWL4XFvfpPvurdT5Mk4BYAE/KR0IwT17+5qwkdhD qd7b6vcPLbgM8X2ZtqvIOgBIP09BzWc3m3TM8cbytEDJIEUsEGerY479enArR06/0qzfTZ57Brqa 3D/aAwBVzn5fUH8RjHvzTSAzw24l4gGLL8ufXOcA9T6Z79K17VtBbSLnzbeSXUnUJAQv7sEkFpNw OFAHBU+lVlaK/vAGWO1Er7v3YypbP3RgHaD0BxjirmrPpdzd28Oi2bRjGJIrokmVw3y4UMfocHkj oAKaEZ0ao6lDMd2cH5CqjJ44PIBHQ9emffRn0ye10aPUrW6eG2lb7OwSTYXyT8uM+3Oe/wBRUet2 D6ZdQ2829ZCucsRs6kcYzuwAVOCPQ4xVCS2YWzXCRfui2BJtG0AHGGbHJ9hwaNwuaUeh28vh86gN WjF1yv2eU8gAgZPO4EDJxjGBzUN/q91q8FtDfOZJIV2xb/mG3GQPUDjr369qoB0jtshc4YnEY4Vc /wAz2z+fati502x0/R4rmLVI5bm4ICRxEZjyAw3YPTtubHI6EUMCpa6PdX2m3E0AE4t/nfB7d9ue 2ATjr1PFRXlxp+3T57ODy3SNEuVb+KQNnfnPpU/2O7t9EGoJdbUuf3bwpO+8rkjL4GCu4Hjr0P8A FWVLb3FwFjQZlfIRiCAcZJ6/Sk9mNaMufE2M/wDCTRS44ltI2z785rlEmkxtMj4HQBjXafEIxXU+ kOJQpayDHd6cYrjmWFSFjJZu7dqwpfCjSTs2N8yTp5jcf7Rpd7nne2P941JHZzTpujAK9Mk1LHpt 0zqoRcsQBz3rXQi7J9H0a71q78i2UHHLu33UHqa7+x8B6bboGkzLIB35BJ9uwq94U0RNI0v7JMwE krF5ZAOrdl+g/rXQWtsw2yzAjA4AAOKhyKS7mD/wj2n3EOyaxt3ijI+XYFIx7jrWVcfD6wZzNFvV T1Xd8gb+grt445kkMn2dETPTJO6oLu88piiIEGc8cY9qlNoq1zxzVtIudMvWtpFGVzhlOVI9QayX jfJwu7HdeRXs9xpun63BmRYd68uCdp9enSspvCem3rsgiCsq5DK2PzrRTTJcTyhUZ2OBx3J6CpBK Il2w9T1c9T9K1fEWkTaTeCJ+IXHyDHp1+v1rGPGadiRyASzIJX2r0LGp/wDQo2xh5sfgKgMLpGJG GAx4B60wetFguWxfKuBHbouPWlGpXGeifiKqDFHU5oA0Yrj7TlXiVSOcr39qkEZJ7/hVa2fy5y3A yPWrqPvOA2fTisp6MD1eqWsStBo17KuQyQnGOueB/Wrp/OqupNt025PXKf1FcWx12vocjctDpMkc ek6jcFpYFFwBwAT95TjHHt2/WotM02fUj9ls5RuY4MTkjzFCliDjsMZPGentWjZ2tha6jFcy27zx I+ZIC4xIMYxzUOoWSyXr3Fq62cZUCJAeY+BkjHTJHbpXoe1g+pk8PUXQz7aX+yNT+zXjC4s4LhVu QjboptpIC88EDk9P51JZtppTUPtMbyyOP9CKE4DZ4zz0xxzmqSwyNclrSQIYF3724AbcFHtzmpbX S5J9Zj09ZLeKR2YfM4RfX/8AVVRldaGMlZ2GxyeXBLj5QpA64yehwc5H4YFaGj6VHqYuEOoJbmFA 6FiAZCOM5yOAD6Z7gGorN49P1Ufao2lWGZRcRRMPnH16Z9+hqHUrm0v9XnltLJ0tfMJRCcsPlwTn oMtkge+Krm7CRZ1e91bUbpYtTvjc3cQ2qIjvZepACgYznOe+amv9YtINCj0VtIa1uYHWSaZ4wHAx gg5APOeSeOOMVmW0wtpVks0eGfCuZmfLHGM7SPunk5z0rXsPFk9jb3dvJIs4utzSTTJud84HzE+g xwOlJXsL1M+xnsZHeO9ae3SLGDGm+R+wB7Z+vaqrQszsrSu0bZbaMbyoYdQfQZOPb3qzGJIpUYSw /ICWZOVQHOAff09K0Na0qbQ/ss0jRv8Aa4y6oSCVIHfHTqCD3I9qYFa40q8stIg1Py4RazyFBGXY nIP8QxznDDj8cVB4l1aPW5PMg01LGAgGOGPHTGM5/DjFSztevbpf3KM6u2FLPhY8jrjoWOOo4456 1RLo9i8QLC8jfBDNxsI9BxnPPsKW4Ip+I5Xu4tLlbkx6fFGx9wW5rIhQuxGOQMitTUZLeebybYny AiiLJyQMc/rmoYYEhkVlyW7moirIJT3Kef7pIHfB611PgfQjqd81zKjNHbsuzk4Z/T8qx5rGOQ70 Oxup9DXqngzTk0vw/CAf3j5eVgP4j/8AWqpPQISUjZZEikWMtyOcZyAe9Wre7VrgI7jygu1RjgH1 qrcugDTjAJ6ewqjazhjuZ9ueQfQVhJ22OqnDm3OhugypkMCnbFZd0UuoGQYEgI/GpbeaOVWMNwHX OCAaa1qhlDlgM/zpXZp7KzMa4sYVGFXBHfvml05xGzoevTcKtXwTBKyqxHHDAkGqtkM7jj5kbn6V Mb3sVVStcwPHentdaTHIi5aCXJY8bVPB/pXBJaxxHc3zsO56CvVfFSsukXPdGi5Y8hB9O9eXf6zr kKOvvXUtjzaraILiOS52+WMgGmrpz4IeRRjsBmriBgpY8ZGAMdKcSM4DEY9qZnztaIqjTox1dj9K f9jt1I3IefVqlIzk+dj6DFJHDHncpLHPXNIXM+5J9hiVklUlQFIKj1qRVjVRktg84p4OUwTg54OK UKMbT8w9qym9TWm21qem+9Vr9PMsLhPWM/4/0qwaawBBU9CCD+NcJ3o5JJA5B9efSntA8uSX/IU2 9sp9PkIYHygfkkAypHbPoajjuXXHGRVM7IzTCOxltTIbcoBKAHV0DK2PUVm3WlzB5yYYyk5ztQY2 c9BnPFdBDcBsE/rVnMLLu4/KqjUkiZ0IS6HNf2XbjR1uJryP7TI2wWYbDKBzlh6ccDoSetWdC1h9 InmWK2jnjnTb9lkOPM9NvfOfx+nFbSxxsPlVeBnIFL9ihkU70BDdRitViH2Od4RdGczdW97aeTdz 2rrHe/Ou5NocqDnA64//AF9K1L7XbifR49MsNMt7W2OP3nlB3wDkD16985I7CtZNGs9u+OKMY5J2 4p39mqMM2CD/AJ61TrvohLCpbs59LDTxpam4N19vMh2pGmUVCehH8WeT7HFVY4NQ1CZwttPIYoyz iViNiqD/ABH2BwB7gda6z+zkwMqzL6jnHvWZceTBO8c0hIXhGJ5/Cmqz6jeGi9mZN5q93rDWzXfk A23y29vDHsReMbjknGcD8ulVoLmxsJbkSQtPC0DRr5bbG83tyRkDPXjJxV2S3syd1nH8yxkAckE8 +vT61Nr39jJDp/8AY8MomiBZ1kU7ywOQGO48jH4+grZSTOSpTcNznL/ybiL7aZliuwQDAIiBJwBu BAwOnIOPxqGCRJV+VucdK09RuJ7y/l1MuiSM28tCn3D64z0NYVhkT+YFyVJyPWn1MnG5sxxsyDd0 PFekeFb4TaHGjSeYw+Vj3BHrXnUU0cvIP/ATwa2NF1Z9LuCpXMMhG9R/Cf7woauZwfK9TtrybZae UTgu449BUEn2uO2ENgUQ4Jd5FyPpzTLuRZ4FuQOBIDu7MD/9arVti4iGeFI79q5pP3j16ULorwXs 0Ee6d0dgwAYcFvwqzeakN0S84ZuRnrx0qOZYUIjjQKp6yt1P0pt9BGnlfMkqkZCq3OPT60vM1aSK PmTLcmU2EQi/vRDke5x+uefSrlmoTUlRGJEqj+f/ANenGJYTvRyyMOjdfoaqNIj36fvCoUZLL25F NPUzqwtEf4pmj/se7BYhGiIz/L9a80AVUGeAOtdZ421WKHSHhQqtxPIAqHlgo6kjt2HvzXnjPPO2 0uzk/wAIroWiPLnFyZN9qnhldwC8bHIyOD9Ksx3sMg5Ow+hqhvmtnKB2QqeQDxUqXh/5bQxy++0A 09SnTi9zR2Iw5CkVWBEU+FwQaZ/oc+djtbt6ZOKdZ2F0t0krITGG3M/UY9TUykktRrDTd+XX0L++ NcAHc2MGlEiuCQePapZYkMz7IlUEbgoPAH+FIsLSArGnTk7cVz819WVGnJ2UVc9KzTTS9qSuc6BO 2O1UrjS7K4+9AEP96P5T+nWrpppoGctqFk+nqZBcZjHdh8w/x/8ArVGj30Nil88braS7gkxjyrY6 857epqz4odfLgRmKxs7B2CltuMAHA59azYdJ1SWG5t4bv7RY2bkGSGQ+WcgE7QfbGewrrVKLVzP2 84k8F2sspZLyO3wuWklBWP6E+v0FT/2yIgVkfBHG5DkHHeq2hamml6mtwbYXEYUo0RxlM8ZUnv8A yqvczrdX09wtvFbjLABiVVF/Hrxt49F561ToRH9ZmbMGsx8gyFWHJOQP0q3DdpIdy/OfWsiwtvDm xk1mS6jbaRvhVmw24gnA79Bg8cVRt5bmFybcebEvCIAdzAfdAx6jk/jUuh2ZccVfdHXfadvM0sYJ 55Gdv5dKy5mmeeSaG28xQCVHTP0qtb6wsqsswVFTJ3dQf6//AF6tQXEN7cLBZG5llIYsijJG372R 2xjmodOS3RvGrB7MqanuENqltchnmTM2yI/6Pk/dbPUjJzisG9CJNJiV5GVsF9pUt/tDPYf/AF61 9Xuryy1CS0d2heJcSKACyn+g6VDeTXF3b2ltPaBDnekzJiWcHgknpj2FdEE0jiqyTejuUby1a1nt I9Rt3ijZFZ1U4ZlPOTzwehrFs2RLpomb5WOAxHvwcV0d7bboRPqVy8l6s4t3gkPzIijgk9uOBWRd 6U0hub61KiBCXVC2WVdxAB9wMVTdjKN3sHlsisHByD1Hp7GpVmlVhtZiMVXt9TVE2yLuXupGR/8A Wpftln/CsyH0BBFMdkzt/Duvi40qXT5oxmEh1bcADlgAOfeuktoJBbDYwK5xg/nXjxkQzeYl0UYH 5dyHivVdE1OPUtDiuI5A2V2yEfwuOCD6Z6iuarGzudlCelmWNO1DzpZEaPMkb7WQyBW/AHrU17Kk EO82kkEZPDPsUH/x7mnQ2dtM4M0CO46HHJqtdaRp5cMIM7eQpJKj8DUq1joaHRB3szLg7ccEjrXK +JNYOjwywQAvdXLbdw6IFHP1PzD8q7KSfyrBBtL452gYyf4RXL6p4S1bUrZLnT7uCRwSzRSKVO9s biGPHYUQ+K5lWl7tjz5bKRsyzt5SerHk0j3kUKmO1jwe7nrTtU0/UbC7aDVIZoZx/DIOv09aqRxG R9oIHBJLHAFdBxcyXwiZZm3MSSeST3oxn1pwwV4ORSY44/SqIJLWJ55wi855Oe1dTH8iEAEZ4/Cs nSytvEzlBuk/MAZq5JcMjqYyr/IDkr0PcVxV1KcrdD6DLMZhsJTcpO8nuXLZEja4eQARxN0HRRjn 8KtmS3hSObYFikHybVOP0rm0nkjmLeZukLZJboT7+tdBEbeC2CvKCRznOc5xnH4isZwtueXWxEZz UoNxtf8AF36HbUlLSUyQphp9NxQM57WUmNvcpGp/enbnbn+IcfmKzorS3kexH9sR29vewf6Qhlw8 TL1DqSAeehPB+tdPdbfJVOPM+0x9+cbxWdP4Qma51O5aGUW+GktVgi8wSP8A3CoyRj6deld1N208 jml3OeNi1xcrbWoW8ld8QhQWL46YAH6VevdWu7zS4NKntIY5LaZpmbYQ5YEr8w6cZIPrhfSqsIvd LIcWtzaS8ja0BBHOQcnuD04/wq5p8kWrXd9dXmqQQ3KoZQZnCiV1HfkBeAq4APXgYzW/mZlKCNJ2 WKNpEYPyJjn5s8e+eSSPp9BoqL3wjqSTwndL5GUkniby3Tgsw6HrxjrxWTbQyXLItoN7l2CjGQoG ccjj8foO1XLnT9ZvJnaS11OfJCmSaGR3UKTgk856cemafzDqN1CS4uFF/cWW2KZSEl2bY5Tkkn0J 5PfoKsfYWh0aLVLPUsXHnBfJikxKg5GWIwQRjPYHI6nNXrufxTqOmrYXGn311EQhVHsm2pgYwSF9 z1yR7dagtPCPiS6ULHpE6xOw3LKAnbGcMR9eP/rCfQNjJtplRoyEd5Ml5ty79+DgZz1zjn35qS7u tU1W3juXWR7bTQqxOgykPORz0znnj+VdlpPwzu2ik+3XMVvIcmNo2LujHgsQeD2GM5963LHwNYaZ pz2M88t7C7+Y8TqqIzYAOABuGcDjdz3qlFtgecWvh7VNdaPUBKkr3Uz+bLICCmOrN9ewFXde0W20 WxSC3BKyxyLK7DmRuDk/rxXoSxRwxfZ4Y1jjiOERQAFFcx4wga40/wAuFGklEi7VUZJJ4NXKmuVj hJqVzy6XTSRuiP8AwFqhg0+7ubpbWC1llmb7qIpJNeh6b4EubgK15IUHUxxdfxY/4Gu00rQYNLg8 uCGOBT97YMs31Y8muZz7FqLOC0P4blEFxrbs2P8Al2hbgf779B+FdK8ENq8dvZ20dvCgCrHGuA2f Uf1PPFdLeoYdOdwC7BlADHPeuY3yz3Zmcg84XA4yKxnJnTSgty1DK8ADRsCmOM9Vp7RtKwLt97rg U1IN0b7SQBkj/CpolJAPGAuTipOnoRtC1zNFAmMs5VB2Hqf89K2xtt1ESpuRAASvc4AyPyptlZm3 XznH72RcIP7o9at7BtCL0pxXU5qkr6Gbf2em6rb+Reww3Ef9yRen07j8K5WT4cabFdGewkdVIx5E wDp+fUfrXdmFTwVB9c01bJGbjKr7HFaXMtnc89l8E2lpcLdLF9kkj53oN8TezKf/AK1ZHiKysZZ2 e8sbW2coSJrDKb27fuzx+APA9a9cNtGSQEyBwSTnNef/ABD037LHbXMA2wPLsZB/C+04I9sA8fSq gnfQUnFrVanCJGNgQqQFGAfpTmTYDtNWLeJ550ijieVjn5UGTj2FSz6dcxSnfaXKDtviYf0qJ7nP LcpAkp5ckZkXPylR82frVi2TzX8t42j2rlEY8sM/5/OprOeOJWgklAJbKA/rVkWlxMvlLIu3qMgZ H41yzfRkncUYoaWNTgZdvRRShLiQZ4hX360KMmdzaW4jbUGXYL9ajDmQ/uYi/ueBUhit4Tlv3jf7 VNe5ZhheBWsaPch1Owl0gOjtHcHgalblivYFWFdBoeyKCSKLcFWU8FskcVzV0S2g3h67Ly0b/wAf IrodHUh7phwRKMEfSu2mkpf15GUm2bitjkA5x3FPUg/eAP1Qf4URNvjzuxS/Op6iuiyMyRWBbjH4 KBU+4+p5qspO4E1YGaTQChiM/MRSMwK5LHj1ppJ96a3A6D8aLAMQ/venHSidcjgUqAbyep9ac3IN MRz0gxeyJ7AipI7KJG3sgZ29uaS7Hl6nEQPv5FX1UICe+OtYV29Ea011GxxhR0wBSkDO49BSjJAp Su4gdu9cxqZ+stutktwcE/O30HI/Wue2YtUwvJweOnqa2bvdJJKzfeJxg9hVC3j3wgEnKZU59uKh 7nVBWSEYBULKx3Dt657Vf0iwMoDSDMcZ3MD/ABN2H0FVEQEouQDnAz610kMItbRIV6gc+5pLUKsr KyGpGWdnY5J4HtS4C59qlACjA7UwDc2f4R+prQ5RFQ456tyaeSADj7qrz7mlJ7Z68VHGfMQHHDne R7dqAFC7YwD16muV8fW3neFp37wyI4/Bhn9M11rdKw/FMQl8O6jGe1nM/wCIUmtIfEiZbHl3hiJp fEVkiHnfnP05/lXqLLuJJOc+ted+AvKfxCtwzfJDCzBuwJwB/M16WssBH+sWl1ZBUe2SUYeKNx6M oNcvq/hyS0L3NkGkhzlogCXQk9vUfyrtsRt02nNL5S/wqAfalKKkrMTRzomjiGIkA9xUTyu/U4+l NpDTsMQ02lPSm0wHTnOgaqPQ2r/lLXSaOQbWZsfekByPpXNSn/iQ657WkbflKDXR6AfMs5UzycH8 MCtofESzYtZsEqcNnnNWmAK5x+VZakxzK38LHH0JrThk3Lg1sSR5AwQTketWgcgVVlwJOOhqZD8o oAeWOdo4pj9MDJJpM/PRk560wHgbQMkdKazZBApAflPNIBn2FAjOuYw13Ee4qw2ChPtUM5/07HZd oqT+AL64rjqu8jeC0FUfKAakTAakUY5NRM21yRWRZXvrPzCGiIDsQpB71j3Nvc2LyzNFmAt8zIc4 4HNb8rRvHhztwcg+lV4TCsf2hIj8xxhmwowSM4PA6D8KTVy41Gh1pamHySwRZGUu6FMsM9Oe3/1j V37zey8D696jUBTI4O53IG7Oeg/lUqjCgDtQkS3cRz0UdTRgAcU1SGkY9McCpcZFMkgk+YCMfx8f h3/SpEHyk9MnA+lIqgsTjnpmnDhRQMQ9OayddUyaJqmBnNlMoH/ADWrI21aoX6/8S2dTzuXafx4q 4fEhS2PArS8utNuEurKdoZF7r0I9CO4rv9A8UvrUZj8uJLtBloc7d49VJPP0rzv+Ht9BSQmSO5SS JyjodylTyD61rKOpkmeutc3kYB+xr/39/wAKlS+uRwbecH/Z5rn/AAlrVt4jL2VxbwLfxKWLIgVZ lHUjHQ+tdIdJRTlbcqfVXI/kazsO5RzzSE0ZppNAATTc80pNNyaAFlydI1pR1OmufydTW54cl+Zl zy0Yx+VY0Y32eqp/f0ucD8Npq54euNk1u+eGVQfxFawfvL+u5L2OkmX9ySDnjIzU9u4Zc5xTAN0L p3BIqO0fgqfpXQSXD9/b69KmjPyVWZuV9RVhDxQA49felPGaZuOetKG5zQIcmCCOKCR270sZDP06 ionbbk9wCaBmfuMks0g/iYkVYU5YH0FVrbBTPrk1YiztOexxXBLVm62JDyetQyE7sIMsf0p5JPyj 8TSn5QFQZY1JRD5Kg5f53PY9BTJ7Ezyw4BMbgBiOijr+vSrGzAIzknkmohef6JFhSrSkBY2YbgOh NFgTsWUAZ8kgZ6Z4A5/yKe6uqMdp4OM+9ZurygadNGhBxFJk5+6+w7P1/kK0DcW8NvE0t0IAI1Zv MP8AFgdj70ybkMTDfJEeGXGQfQ9DUsJO9lPpVD7YD4kMJGZN+xuOHyAQPYd8960vJlLb0UDzBjGa TBMapyCfU8U7HOKjVXSQo+MgZ46Dk8U5m2rnueBQUMc7pCewqlqTbbQ/XNXduBj86yNdm8uxuXzx FBI35IT/AEq4L3kTLY+fxNIXK5GMnHFSoec88DrTIUBjye55qVRlzwc4rfqZFjw7qbaN4htL4Z2J JtkA7oeGH5Gva/OIJBZmI75wD+VeCEZcqepzivYfDGof2l4bsrgnLrH5T+zLx/IA/jWTVmMjNITS 96aegpDEJpKPWkoAs2I3y3Kf37C5X/xz/wCtVbRpf+JfbSA/8skarOmf8fr/APXpcf8Aos1Q0T/k D2n/AF7LVbW/ruI7+3ferEHqA359agHyXDLjhxx9aNMP7lf+uX9aLj7wPcNXWQWg24I3r3qwpqpB 9+Qdg3AqynSgQ7PNL9KVByaXt+FADVclgAcCmXb+VHIw5OMAepNSEDI4qlrhK26YJH7xOlTJ6DQ2 BAigdwBmnxt8n1NKOhqKL7i/QVwnQWFz26mnonOOrN1NMT7tWGA3Nx/CKQFW48nYyTzyxA52+URu cgZ2iobK2MZdWMbGLAJA3ck84J9/T0z3qrrzsqW21iMyoDg9QWGav6dzpUTHk+awyfQEgD8gKfQT J73y1ijMtrNI2Pk8hNzHv34A9j/PFUbPTRfwLcahlpLrh4gcMBn7pz7cGtm1JaZAxJG0jB9MimsA IrjAA2Z2+30qb9BMr2um2lohIhT7QuH3suGOOAQfpgYFXsCMs+5yEkIQAZ3Eikl5iyeojz+YFMkJ WD5TjbE5GOxweadiTOlhaLUmuS7SLcIFAGcJyT9OeTn8KlxlsntwBV67JAwDwRkj8qpd6C4jJXCJ k/Wub8VzeT4e1FmPP2SQH6sMV0E/+sUf7X9K5Tx5/wAitqf+4P5itKfxIUtjxuEfuV+lSAlSCM+h pkP3F+lPY9fatlsZleTiUH1rvvhreM0V/p/JCFZ0A5xnhv121wM/3hXZfC1iPGkIBIDW8gYZ68Z5 rOe1wP/Z ------=_NextPart_01C9D87E.59029470 Content-Location: file:///C:/68E9C635/Sammans-2005-filer/image002.gif Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/gif R0lGODlhyACWAPcAAHBoTVFpK////s3LtM62jHKJLrXLTrOskpSqTNrb2o6UTTJHJq7PLXaKTevp 2ZGJaZKsMMrKyIl4b8zZ8aBtnqqYkcu5dGlWS214jLnJbBssUayPcLXM7JBtUsy5tWl1M7u5uMjW TJmltc+25brHlHCKsCQuFrnH1sroL61tVoiWNTJGYneFkaqopurVkSxWmIiGhpiXmFRrjzBGFk5r FW5OM+vc1ExVbJebqJlmL9XrTe3s6Hh4eFVpSpanaXeRy9ycKlVlbtrKiMrKd+vUsK2Vr0c3MNno 9dnYyq14Z6m3y+7rkdfqbqW3Mpmrx6iruKmVVoaa0ImWqam62be2q26PFiUlJOzvs5ew6DQ2Nmdm ZLq6Z4WLmLmqp6e4VsnKhvn38N7n3HhoYurxcsjKZUFWJdrJyZWr3NrZiLq6eqi4Zru8yTM2Iyg2 INjKeVdWWKe76qS5RcrN25mJhcrYd7i7V4iauMjZZkRFRkNFNYdXRbWTytnaeIul3FlIRdnpjUBV FlN1pqepVo6zGFdENtvZm8WTjmh3qNvJmamqZun6TdrlrldVRmVpd52mk3h1ZL6neUNWNMrYh7up Z5eWiMi4VRchN8rJmouUmvnv6rOOMGpaXmh0eam5eszX2OjU8c9iauju+aWpQ0VIVhsiFcvZm8eU cc7Wy5u22aasyOjce1dXNtjbZKu2umF3GuavrvD3/EdUV7a92ZeLlpacuLi6RKeqekRHIzYoJbes t0lchImmxtKWTIKLplqEEbiqVxYYJkU5QnilE0ZVRdKcp2V3XHlpeCQoNeC6k6hYRnygLdjMZBYX FeqyPspsN1VXI5FVdtrK35u2yluAKKI1WmCGsoOXG+uVrqy3oyk0N+raTT9kKIeYf+G1bVdJVjtg FaDFQ6et2MKp4N42SberQrdWeZmCqLupyF1DJ7zgS/L43KXN56o0Nvjr9b2FHn6OuDQpM0Zxw9Eq N6iBuiIZFkBgpTZnuqC+GqHLxh47eYy43oac3yEYIV5fhYm4xsGd3iH/C01TT0ZGSUNFOS4wFwAA AAttc09QTVNPRkZJQ0U5LjBCPKT1ACH/C01TT0ZGSUNFOS4wGAAAAAxjbVBQSkNtcDA3MTIAAAAD SABzvAAsAAAAAMgAlgAACP8AsywQmC1LnjwGswhEqDAbQoTZFgzLwoZim2xs2PgpaLCNFY4K2RyD 1yZLm2Ns8jASczDPqgUACAF40IMRowsPs/ToYTLLsFWPAPTIAyCSwgULvEDwoixAgA9tHBlAweAD AxR3PhjclGfTwIEms+FByGjVBSgdHmyY+SBRhiFolsiVe0XALhlOWHCidGTdOnye1k3wdERA32rV Cgirsi3Wtm8LuPljUaxYrAWRVjimsa2H02ILtkUKcqOHlmIwZLzIswDPV4UNsziE/RUsHtcGMVbc nS3bhwZG2mTEmIUQI4bZSmZZtUrLKgAXcBIVY+vBwVUKxQBg9DXPgw6MbgH/ED+sZqRsipg8eFSg ARsrnRicwpYORZkLQTds8JMHz7UsAJgkBjRJSNDBI1BAYoEFqqjiglwOEkEXGBwEEoQSjfDACRWA tYKPPw3gAws+23AjQzEvDLNNEMUE8FgZL7wggww9xBijDNO4+I1TkQRwA1JlRHIDBj0Uw8lYrSW5 QEED4TGMQ04yMswCrC1ZUg/vZQNPQUZko8AHX1zApEGsEVUedpEg9AAAMAEAwCqMPPIAARJcsMow RugEAGs+zdQBc8ddIIEWkQwTCQLphFFKDx9YswolBnQCizpqXNCBFwy4cM0FhPSwgQRuEmKIBBsY QgAybgjRYIMuXCHXg0vU/yVAPZoFMUoQPGDDDT6O8OqZIz1sU4wu+QShS40yaiHRC7qwwIJqGHCC CQsvFLPNtT3GMmUk2+QxTCNBTHNka7IpxOdC3t7GSCRbZnFbb73lIQYuWaBEyCoqdKKABOA04Icf dhLih5urJJLIB5Gw0cF2eawFQFob2CIBUA/ogQcjDzyTEiMAJPIwdnl8wGZLBvjQSSkElELCDp3Y IgoDJDygBgPKNLDWWWdNYoELLqgS61wOLjGGC0Lw8aAL6hAhQCg/vJDNCtkcw0ksEjQiQxAY6FLP CzcE4NmQM8ZYDwuY4KALBhjgIEPWqr3Qgw8yxOJ1AJE8wsIbSMWixYzDlP+xTWsRvRYMWAgNMwwA jxw3UESyJeeSFRdR9IAKCLgVAJyMpMUIGz38CcAWKlRkQRoSsDHJwo/k9wAbZ0lg04G9PfxIDWsa 8VyARyHgBTcxP6JAJ1R4cQ8ECtjCwCDfQfHAHIa4Eddcf8D6qs+qoCFEXFeoE8oRnkgT4wov5JNP FmDLwIkjWcfISY4z3rBCCTJIwYUMgQzJiQgsYCCjLsxyoksQLtpGGQJxCBmsoAcY0MIKWNADbg0E Ia8h3ALYEJE4MeINApGNk4ahkQvgoSLeYoMo0vEHEgAMAApIAwHQAgAJEGALdICCClSwhUVUYhkb UAEUGoA4SDzgOxu4RFr/9tSGNjzsGoYAwAFWIQYJPOJQp0CCJ8DABBSkARIbSKEB0nEPBSxICETo 2RiGIIjq8QwNqvjDHfhABzTQQRKLsMEOBCAAWByBA+vQxw+qEQ8b2SgffgwEJ9q2tSD0ABPRWgE3 nMUFDByiWtZqjLMAuQJdKMMXxQiCADFgyGGpJhYNaIC2voIHc5mLNVpSCB469wAmIWUYN8kDpxgB oOMoAAKs4INZzkKGK67nEViEgi0gIAg6kMEWLohYGtbzQx8+wBQE0E8HblGS77xiHgAQwi0kIIag PEACDQiDA9JhgANsoBMIKEUvvcCERYDxFTZQBR0IIIglIKIQSxgCH9hI/4chlAIJsKBjKPC4iz3a Y2tb86PYXrC1GZkoofWohwxYQIkeiKEYDeAEJ/kXCxrQAIHGegH4guALXwTBf5GoTA9IcwMucAIC 0ygUlcCClDz0YDtBSVgWMLaBBxjFJOty0yM6UKcsBKUBd5BEIZjABAQcgBIKeIAFJkEAAkCCAA5A ABQuIIgM0OEOZAjBnHqwHjd1oFST6GkSzAKASRjiFY/YADJe0VMobMACQ2CADnSwz3Q0AQIqGJ0b BqAMA2xgDkTggxssAIU0wLCfhXAAGOyoj13EIxDOYhZDAyGDRR6AGwq1UT0wywlu6OJqLKpMMVzR AxgYK6O+mMYKbjCNaf8EYQXF4Ab4epAjp9CgGDvBTBluwYZbrCISSAkCC8y1OFh683AFwZicetAG MbnpApEQw1nfhDgEGEAQO6ADAhRQATAYwA2IwGIFNnAAOuiAAApIRwZUEQID1CENtkhEGi7wgSQY ogKmgAQW9zOPs5rCFMhY0CuEIISexYoO4DCACxjAAD4YQBRCGIIQwIGCP1wCCqoYAhkQoQAvxOEO dJAsLCawRxsFogJj0JouOFsPbmCABJwIQkIZ2tB6qOERPmBRAaZRgA9wQwu2fcNtm1IMzWCgAD1Q sha8EAtDCqsYovBBAxDQA785JYALaINEeKCcgVQEKAGC0yMIQYwKRNP/TQ+oxAUecIGH/fA5ajHE Fu4wBjQsNhGNpUM66gAFCxSiEGkYwg+3gLIDQKEJi2AFJBrwnSTM4QECtiqCE3w9NFgPETxzARFs IJc/qCMN4ECDDgxABjLUgZxVNAArLMAHGLJCAWQohB3tEIjQvoAL3eDFMgQhI4lyAwmQ0ASLwLeC ZuuCBENogBrUwI0CcEMCxgiCFhqhBR88oAG+QIAPxG2knfSAEwgQBHB70A9wccMRKohDZwSojGl8 wKcfMEYNhlLEcmUhOk5MnHVIRQBKXGAOVFgGdDZgV/00oANnXSEfFkGHOigoBG4IAV4tUNVCXGII kICCEO6QCAIsKAxX/0iEBA6QiA4kodCQQAbRXkUEN7ggVde7HjKIoAoiZCAECBiEIlCQDgZYoA4Z AEcd6oDiS5RiCxkYgygWAQtplICzvtbFJTbgjhVwAWswGAQCQs6JA64gH7rQxQokoYgHQNsHj4BB BWjSA24UqRhVgICcBCGI1HGjMo9IxAN48IE5uO4NPKgoBMoAABfRIAAA2MAH1KCFoa6iJMEwF+J6 ugoJcCMRcqL0c4awBSwqYAsMR0ZaNyBghrPaAgJegiC+wIpCnCoNk3BDBpCgDjJcAQokUIACoDAA VoBjCDj3MzJkHsab88ECqeJ0qlKljkII4AoQAMcXhOCGISCKDKJIw/8iDGCASfAhDZdIgwLq6Akk hAEV9dDf90pyCTAoYBUf0MQDun0PFTyAG2kABT1wAzyAAlHFB5SQBscECTDgCwXACZ4RQMowBCrg A6IgCgoQAA3ADT5AAD4gAcPwCDmyDQFUDMpQE79BBR7wABU1E4kACWkiEBmRBRKgFpAwZwajPD/U U6WgQhswCZCwBZXgBldkVQKWCKy2BYnAcb9ABotABBznBm7ABKumA1+QCVCwBYIACUJgAUBnAWiw T6dicst3c9zHaYhgARnWfV4gBEiwCGCQfSFwB0NwB3HAALWgDJIgCVvgAup2AICYBmAQBp5wCqFg BzLQCDFyA87BCLX/UAiCpwZxoACPwA0NIAqJoALg0AwPAAPcoAiKAAOdMADaQAaJwAcqUAA0sQp+ 4zcFIAgAkAGToAYfQAPf4AoFIAmOEQAP8AEKQILX0hkfQAihhAjI0AAfcG8KAAkHgB9UQhQ+0FMb UFW20H0d8AHpdwcEcAlkkCAGcAcJBn1XJWC/EAeJUHoEIAR1QAZQt1gEQDSF4AYG8BZbgAZ3sAgW wApEKARLUHPIYHJfJASIwGDpCIULMgRq6AbIsHQ6MAZPh3yCAA7K4AVuEQIZAAmVMATCBAUH0Amn QAXYIAIHUAEwwAONdBZfUArLUIoMQAbkAAF30AR7dQ+DMAgE0AlQ//AIeIAAZEAAKTYEdCB8VLUB PhBVvNUABvAFXyAJbtAJMwQBH7AFM9AAl3CM03AtQaKBguADkDEDMxAkCqBlZTAEHaAAbPAIz3AA XyBgV3UAVgVfjzAEl8BxaZABprAFQDgGdyAEb1lVureEHIcIX+AGywB9X1AIQoCY+WiFaLBnZGA0 DYYGYYQMQoAMCgJ9DJYq79iFGsYHXQhGPEMGDMAEdWADhbAFQ0AOtdAJfwABiJYG6aAAlPAAtkAC JNACjsAFJPAFttkJaAkJdUkHX8VqCqACJFCTFFaTPqAG6OQDCqgDi7AI8VgFWzB2QSgBv1gZarAF ajAGf0AEi5AGif+gAIKAjaPzeC4SGpFQBl7wAUixADOwABuoAD2wAH9gCA2gB2nIkQTQDYhmcgTQ S8iACGlYVUNwKpMgCCQwCUMwBJOADGnAYEIQArW3fQRwmlvgBpOQe24gnIhwB5dAAALwBVfgAAQA ni4wkMu3fJi5WDqzIMaIXtYjBJVABnFQB7bgBSigCBmAMnzwBYJQC/cgCToaAnxQC5XgRelnAf0E df20nE6aAUzwB2pADqKgAnSQBlRRB3RgAE1QCpLgVcIgDGmgftrACiFwX2lQB27AB8ojm9PgBQQw CVd0B/IlCUOgAN3nAlDgC8pQABU4ADuxI9PQAEFSBnnTAxCgDAv/AglEUAhX9ZZpgAgmh44ISVUL QplxAAEMJmJlGnPpmJGgNphEgAbQl0LTxwrpKJkJUAhooEZbUAiLQDSfaQGoCX3LQAajQwYMhphC IAlCEAduEJ7KIAwoAA6dIAlfcAADEG+bGgchQAZ0sAxjoAYbkAZLiWJqkAHz+Av9xKUZAIeLEAJW Sga1MKal4AVp4AheEGEZgAD3YACJ8AsW6a2IMAR14Glb0AFK+AFkUAlcCnUZoAN3sASpImqJQAMK MAYGIG0fsA3TQAMF4AU5Ugo8wC1qcAUF0IUWoA3LkAZqoCDLV1Ub6pcWMJcE8AWeppRfYHJuAJxV 9UIJ6QKo6Qa6//oLW5AGFvCPrsoEF1oLDKaWS+BpfPBpREMHDKZYrrYF0soHl5AB22d7ECAJiDBu IACvi5AOdzAAiQABaqADkhAHGSAJaJAIKguJULeHdLAIV6BYdLCUQlAKd+AFdNAJDyAKdcAU2wkO TVCTYaoUsPAHDJAOlIkGqHIH86gA00CegqAAd6AMCtsAPqAMfzAGiqAADVAMiPqenQBy21BSwnAH ZcANpQAGpVAADCAMDKCzBIAISggFahCzAxmpAPkFQzCpIYqaQqCzrgucasi6y2CzSLsFavgLAvaP iMAKOlAIaWgBlJoGpVAIJDAG1YMGpwIXyKAKZMAKqIl8d0AC2/8onQewBSQgCAVQBeqAAFdQCkmH AAUAATCpl3/wRmabBoVQTJLwBxnAraXwBw2Kp1/wB4KrA2ngXQogbnSgCmpQB6IwtfvbCTMDDlsA BXcACRLQfXVQADTgA1tQBzgLU9MQB1c5DT4ADuPFGe/JLYuQAWnwAdNQBRmgZSTgCOBAB3d4D8qg sxbQSxmwBX25fMZ4CUJgoemHtF+wv84LmMRrq2ooBD5MqWYoBIKAV8jHB8uABgOABAOQokOwCGgg CXXQYGngPERYpnzgal+Qs/bYRtJ5aHRAAp3wV5KgBtOAAKhmDYJAsRAQBwaApRqWBt4JBaUwBF6V AV6gBg6wh4P/PLaSUApXEAKLeqUIgLh/wL5qkAaNzA33cAc6kA6mYAF0Swdj4AoVILHc8AgqpQIx TAKSWABQ4AUk0ECGEwnBosrtGZbTUAzJugUBoCLCUFKGgAadwApLB3Utq0IjS6BfcAnbZ7+3qwaN BZALsgVeoDNCkAFWRQREMJALQlWEeQc2hwgV4ABeQATIgAZqIAkQkAFCjAZDMJhlin4I+bdfsEav 6gCZUH3jRkPopABfEFbg4AUFUABNUAsGEAc7vLZjQAe2IJ2IYAbkN4+ymAgN2kZMcAVbAL8ZUGSC Jpxb0ACHmQHKwAAhwAQNC7tqkFQZ8AsFQAdXkAYNkAYFsA1f/6UAceADGUAGd+AI3FAew+CLX6IA BlAAJ3gtDXC7XhMaVzkJA5AJoFh62MqXp9KFgsmX/zgAi4CX4gmE6egGp7kgBCCFMTegO8eXsEeg dBACfAlhqFkIcIQNl1AIyEAHLlAIyzDEQ5CrRDAAkkAHbZoGG2CbahDAf1BfwzdkidAJHNwEoqAI Y0AVd5C3W6AIIVALYxAHWwAGA9ABiIAA7XuHQ2AAdDC2Y5sGKuCLBvAH4JBhvyAMynAHf1AI2qAN TCVpQ7CtKqADebx4DeBxYzAITEACPjAMIQAOdihuhYIAFjAN39AAxUoDrKyBdbAM48Ut1zINZToA oMhxCAmcl/9gjOm4cV8wOpNgC7E7pwryji5AABJDCZTglhvQDf/YDW7Qn9iKDAbAAMrqVV+QBndw mOwLAb+AmIVgu9CXAUR4TxmAV5ewmxYQlgrQBNYgCg0wCactCQiAAKIgCBBwD+xEYWTABIh7B7Vw BxCwBW8FAShAdKKAAIXwC3VgAF7Qo2Aq02G5wF6QBK8ABRCQBoKwCOrwBzpgkTowCa67qQzgXcwN CDuRDoqAAGhQBmXQpXEwBCW0nqHRlRBLgjmMlOCgBhtYDN9AwstMBG2bs5c53mkMCYvlAA6QfoVQ CoGJraNTAah1A6NwA8oVDS1gBjYwoBynIF59u26ghXFATnX/OQgM0AlvJAnYusB0sAWSrjMZsIRb 0AmX8AuTMJ7JaFdQoOFpEAeigN9/sAUooA1xTEwGoAg60E8I0ARDcIEr3k4F0KCjw+hjgADgEALK EJ5FqQBDwMH2yAookAFiS9JSygRdetBJYAo+EAALgKiaW8eCQDlEcAmYzQp/8J5I0RlEFgCOgA1/ IAi+UAVq0KVfIgSRgAh0WgpnLKkIaQEWildLiQil0N/vjJBfwAU3gAcrABtZsAKj0AtyIAFmMADI AE0ZilchkKsQQGEGsJ13cBX7O9pKqQK/kAZeUDmSTnrdIApV0AATTAkMVwABeKX5sqiVAA7qR9Lp EAJHLAiW//sH6ziPIbBXJT3KuhqreFkKCKAMikAGavDzKGSKGXAHYPWuCmANDPAHDkCwOnAPcRAH /CrUiWALSOlFbvABokAHhoAMkv4HBsDthfIBdpzhwqkAfhoHVQAOCkcAxaCGfLB0bnCYOaeGukqY dT9rQpDSKEAGXxAEIAEbRnAQ7jIKJ4ADNgAGmWADHjAHMVABcM0AEKDY7aoOizAN4FDxlY6TvzBt RQkFgoCQv1Ccnv2uHwAFYQkFGXzbDbwFD/ALL6MNgxsCDOAFZFAAk5A9T0tGmDIIPW4Ar2oLBrAF MSAJOjAIMkRMggCywe4DXmsNO9q3dTAI32gAR7rrkyDUB/9NORagAmQwBJ2xAN/ArRlAOSoAAFh5 LdOmAJVLfkyQDoOwDZzxeII598rNzJi6w6THfawwBADBaoikIRkM+OCWJQs8XEbyEPLjZ9UqP8Hw YFhTwUEmjjZsOJjT6BKdTsW8eCnVCYKaBl5CQNjy6xcUZJAaNJikwMsWC4J8NMiQqIGCL4kUJFKj LJHRJnwQeBFlrRYDAzruhWDlSoEkSQl8kEnkpUATFWp8pPmiho6aOXfSMfjjVIFONRm8gIsDQZky BsLAGWjCAEWIOnEYhCDnZlGVadtoCDqoZlWZBd9c3pF05cqDVdsClNn2gNIHOl4QNPhAosG2aYBY D/FiYQn/q0lpOlgoOGRLnTp8+LhBs4xMhjuCEmXLggvXQ0J5VhGC/txPHjyNcM0h4tGDDY6ZzBjr 5KoKBBUkvNTS8aVUKTeiEs1MowCBrV8FBE2ycDIOglq1vvhQ4KcCClABigJ+CaGKD0TJQQUEDBLF AAgQm0QSH2pBYa4hhhBEgU7SSMeLdAyIwwsD7iDDggYQ2GIJNeJISYUCIJhGmQziGMQARdK5ow5F UIDgD2tspEMFC+ggQw0Fyvjmm23uYIKPF5uoQycEnumhgQEjWaDLbbbRK5I3CrCgjhA2zOCLB5Ch YwsO69hiiwyWGYIJVeK4g4AMsoEHHjaycMgIPKIjhKKK/0aBZxMzbNguu+xsIGAHBfaaSwFwmCAi ESHUyRSKIe4IMKYPBFlmGVEQUECFESUpYD4DVRAFijTi0EEFTbaAQj5YRakFVU0mybWqELSp5UME 0vACSeJMfGoLSERRQy0vlDlNy71MG4QBcFC4h6p0QlzGFgOYYIKVP5AhI444AKlsGwTGuOILaslo QJAMPlggEs+67LKMACAwoEtwEslgCEi8YAIFMsigYwgChqjjRFaEqyUOMlRBwQB4rMAlC0KMwIVj NnBhgw0jTsbDIngkMAQZ7IiYwxAziMAhk2l+mkQbFEq5QoFJvKjkiy806QAKKH7ZIhFJKukpgPiU 8SIRKP9UEGTqD06qQ5A0GjBFGx1GNHALcgUJgBASGdhCBx1YqbqgZZSBIAOn3NLhihDiUOsP0zJA wBoVfFADgb3gTkeHOOqo5a0CrHkggxCahcCLO1TooXIav5ymlEugmIYGGj6IpIxpvqmC2m2KueOO QQIoQI00LrHAAAO8+EOS19t0g8QQlmGl4hBQWEKQLKwoOVAjrLDChJBDJsWiYOAxRAwPKujCA0r8 IIaIWQRwpQFboFCElULuCCEEWwxJQxIoCLCAgEQsSOKXSbZA4AM1IPEBYDqgEAQSBQw0GhqW8L5a hAAckxMF3SThChWUJgQKCEEtWLE/L6jgRgjA2x1kFwL/JqglAyQI3HjiUAtBIMAHCEhKXsDBgCZs wQAjylYGMpCOOuhAdnVYwhdUsA1lDAIBjtgGN7DRiXv5YhoKaEAAZuClSKygDOBIhwoC0IMHuSEN xAjBHXywBTpIYgOVMNo9DKCKEDCgP00QRSSyQbKTGSE5ycEFKfhBPCNYZAXZEEMFKkCMORhBjxKQ AAwSUAhR1EEUOtiRAYCEJAdIQgV+qwOwFGABOlVCAQBQQRye0QECxeEetSCKBQppFwOEQAdMoMO3 UKADxbwwHRCogxd4I4k6NEBd0TJNHWC1BXCkIT50sMAXhmIAZXRiGgUAR2wgUAAv4MgXVahDExDQ BANk/yBFCKDDDENwQ1HEIUStMgAD7pCBDw2gFBkoA5e6NI0ABGAa07gSCRSgBkHUwQK/EEQ9RbGF FJiinhBAwCREIQjEGEABeUCeEUyWhZEp52TQucAF8JCFYADqDRU4wCvmsIk5EGMTMIiADWJXyh2R rw4j2mAL6aBLFdShErVAkSA6IKMCfOAXhrmDur5ABia4cAu/Y0II1pKGP6gCDekABzj8ggB7ZWAL OuFbA5ShE53gRhIHYKYFazogZUSLN6x4ZTqaYI0qEKgOEMiRQZaRhiEggzin1OAHDICAaeSIAXYp wAAEcIpObKMH24hEJKQ6ummo4QPzFIQaDECGMyEAAf91cOx+MoDEqv0uBCpISMcUqlBcwEMMYpDA IzoghkdIwBsUzYYfYsaICzxiE6rtAhf2aAM0qAFxxCDGGMaAAhQggHzgIIMbyNEgCE6tV7VogCjI AA4fNcEwJ3plHFx4Is2QYBGSCIGcZIgAHWjrqRAgwVjEkgGAniYOiy2IDNVgCwv0B5YZcMAfUieI ATGgCo+EAHngBo4iKaAOSUBGVQpnADW44g5Qy4sBank6LzBgGvpaAGCZRINtVIEGrkhDIuRUB6EF Dpb8CSgBAGRTcjShA5QYnslUbAQtSIAHgCytBDogUTxkIxgsm0MwLvAAK1xADDGgRBfMUIhBZMAQ RRv/AysE4wU19CgDdUCBNeTjhQ58gA2Rm1EFodiESqA0DuRNZjKRqgZ1LKIUapBEJ4joljtI6bx8 AeipkumDL5OXvGoIgSEqYaZakKESpTDAGLyworF8wBXWaAIZBEEOA2RTPhCAgh7UIFYf/OFUc0UA BPYzjRl0ugfgoEG+ujSMafiiSZ3bRjruZs1LIAJZ/0vCJNRwhdeFN1ec/ABDAMWGG1NvDr+WwAYe 8IDR5qGiyYmxBMQwB1xkgwePeIAHzJCJDwBUcooYHx+YMIY7PMUAe1YFDcow2U7Q0rF7qUK3BMPC EYGDG5q+hxhXcsKj/K0BhdPWHeigjBnldz9/qQve/4j4QgwyQEa/uAYCDngHCESxfjNSgXgKQE4U MiFismtAJP7aqgB8oAqZ5nSnO72Ad+YrGwsYhDCm0YC/KiMvD0oEJAyBCETEClZpsAEYHNCJAijg AFCABCMWkoc84MIYGjEDAaa3AQIQYNhiqGge4JGFN1xgDvB4gxiykA0tbEIPXUCGGS5hDWEMQhl3 uII2wKoIJhTgVJlWgQKqnUJw3CMOTbjHeAbB2+7SARwARSsEqmCAjyv8C2kggTLojILDiKIJBYDb fU2IQcA1wRcIOBUs614AVzxADx8YBDgycA9FaEMFNCgAE8jhoFYFjgCTkN3selCMYrjLBz74gDKm Mf/oJS6xDfn6Er+qUIUAFKMHZVCGIOIgiC/wTRQFgIKroWAKBZhCJoUYwgempgI1Tv0NMBDyFWxw hZoggwAHOAAkHhGMN7yhs97gAUetEIxsjCI5oN0AMWwggNELA9K84q2r8Jp7cAVXoJY4KIDhI48M aIAQuAdhMIAkqISXAAe+AAd2CgBXABjBgRsFmAYHIacPUoFO4Dc1CL13eqfFsQao8DMFIIdecSdr cIWaioMK5LtlCAEvIAHHWhwEMIAtUAO8YAAE4AYDED3HAgdrSEBuKIYmWYDemwEIAI3ac6fKaQxh gIIbyZqZmIs0eKpMU4BK+IUvoAMDIIe58INsSK3/WWiBmSECIniFDUgCAugCpvOAB2CECniEkSGE LMADMcAFPICHWOgTCaCeRckEGygFahEFTRAMa0CBJigfcriFf6nADCQQBSiF5EKrJtiAekEAGaGW +im+B3GQsjoNqOkqI1Q8xUMAGkiKDxCdVLGRu6uFnpNBFTC0Smk4V7gHXnGuJkABchAFX1ADMkgH MgCM2UGqpDowOCuAJvmGANiGJgmACFuNfymGMvCFbWCSbWiAOiADWYkPUXgABagaJTEaKOgAU3iF X5A7BZioFniCmSEGZPAI85OABxCDDhA2ZEAEIvCAN4IH5MCD+bsBPFA2CZgePtI5ZUgmURBDctAE /wWoDzVYufx5KqN5hhlQQhK5B/JYERL4gAZYOXcqyZZAokEYhAJYuVJTAQbQFsfCBnBAgAJopx5Q gBnMQGsgvBwghwAgAQdQB3Xgg8Fogo9TgV8QJV/wgl8QBXIgRqMoGIsxiCAcNHCYi6cAB0AoA8qY gWnglwX4ygCIhbGcASapBUhwnw7xn0mAhC8QBV1sR0iABGIoChV4AG+AARAAASJgy5aBhCSYAz3Y gA7wR388gIB0o2BQDjw4HjwgxJURg1cAJG8AgwRIFSX8hWWoKdX4BU1ogGJQgSZoEF38gA5gKvJQ qgGBgp+Qu2JguaFIBPriwWMySWbKlhVRBm4IHP/OkyIFKIAGcIVjcoVnsJUqUINFCIOEaQJheKVF uIJlBKgvUDBygCQvxAsjfJAKzIAwWATmRADK2IuJ05fOoAwu4RIm6ZJvqCE/IwZT8AGkSAMLsIAJ NIBCWI8t8IK5SIQIGAAkQITR8rELqAEClQA9AC0JSIIOSAJIQIQNkCiOabY3gIdjwAU/UAg8eAMQ MANsoIFpgAIISISaUgFl8BsViDv5cDkEIAENEoRqS5DSuaT1aboD2IADoIQHgLbzQ6IA+IbPOaZB qAJfQCYJERwV1UCXDACxyJUPiLsUVIbkUgAasDAEyBZrkEm2wc5ayC9lrCYxe4uVMLNOOFFryL3/ BsAELTkmGigFHhiGLgmAUAOEbwCEOFCE8CEHpJgfKJgfMhiDP7iCS1gCyJqGS0iDU1gDAlA2ALgA PYAOxLyAJBADA9UDf0yCCjg/0PID5MkGhIKHNlCIjfHQLkACEugER+gEH1iENDg3V5jLKYVIUZhG Im2mxXmmafgAAqAC9JMAACCEC/hV1uoAW9iAKi2DAiiGAXEF1OM8pfIBAuEPGpiBD/iGTuCGQrCF JtBEEngnqeIbziMrTbMwmVQDcvipWiDGOOgqvEiqCqwCEsgAcIC8E+25D/gAZtLVYsCXwCqDDwjL JhmDDEiDCvGlQhCaLyCAbpAyhBUaevmbNRgA/0eNCOiACAM1UD8wAj840A3wWEO40aKzMT/pmJCB BxjghjfwAFVIg22oQXUAg07wgmtghUwiAR8YxdJJwT/4ABp4hnfKVxKoQwm4AEIIhmDd2EfwAwB4 gBw91iS6sLA8PjCBgACAm5t4hmZtgPCigUUQnBRcuQyoBENjIFGAAM8pQGsYhEeKChXQCwLJFnCw MJeskQagsH9xhY4TD2Gg1gVogzbYBmxYgGfw2zKIk+LwgkmYBFsQBBcQAkiwgBD4BQLwQT7QxU5Q BxKoAD+ADo2toxqACIs1ghq4VDlMAlPwAA9ABD/oGPrrE+Sxgr7Eg03oAlVghQbYuyYggRpMAv9W CABuWDmuQgB3OiZ1wL1pqIIZLIDz+9WPGRRG4FyJuIAOAIADuARcA9gFoIFi6BJPqoI4QIgyAISs JU7GwNZ3+hpumDijcKcGUFFD65xaUIEcqAIvsB92nab+iBhRKE4aMEkKAxMFyMBpEIZ7oAEu+dsZ 6IFhKIMligRBEMMt8IFcyTCg64b2iko3SAQIMJV7sAZKeIQ2EmEjgA4S5thLTYIUTmGmI4DrCQYr 4JOQsYLvg0w/8IArUITHu4e/g4CkQoEMuL08RQFlYIybKIDbS6KbGc4KkABGCFYAgN4syIOIiih/ DDYJCIBJUYAevofAOC8UAAcTAIQZaAMF6IH/W1CBBbiFBeiEBhA8BijAO1CHABiEuqiDBclbAikE 4fQFV4gWAoGADpgrNVPRUpsLL3jbSFiF4kyiv33CTvPXCNsCIdgCGYkYX9oOD2BhAsmkZciA43wA ABhhEv6Yzq2BA01hU5DDDTCFppOAiXpd5ImFFhgeQzACDyACILElMRKRHpYhCEABRRAGxugBbvAB b20AY1K8BjgAZYuoRxADR82DiAAAohXWDniAA+iB0hQ8Jg0AB4nETnuGKaKBRnyGBpiB/CkAGhiE PlaBRcDTQA0DKMiBb4g7WWGdC7tJyGuAR9C0nUhAdyomDvwAb2SnYhgGR/7bNugBQHiEHpiG/0rY goVJA6fKBQyYqEbAAwIggkv4AlOwAChA0w8gNlIGXUKogYg4ZdJF4SQwhNN1aUPAw4VQjmyYPy2w AkCZgwqYAw+IMi1JB1Y2W2UoBcBRhjH2xm2wBQEQgJUDxym1hQoQ1ke4gKWtauhlhNElWgBIgmwu hdP7V3+BaNaIA+KbAXL4gFvI2koAEEC4BQJZHEP7AECYix/Rg2v4gHFGPRWYW13kt6H4CbcVhXxd pmhd5waogkiwBQtz5IRugzqdgVsog8r5BVZgBSYYgi8ggVgQxDZAng6YhAeAAjSgA01Ah7nYADEw AnQw0JV27UftgBRIARVOZTHI6hqDXarjk/8NZVAz0IEc9AEd+B8vMNObsIXRcRLP2AYfCANbuL1Y tAVIqOaI8gMnZgTWgo4aeIDp1QMAuIQDeAZ8WYDP2Ia8/Qa3swbkfIZbuIVVEIUhaAAfUIGh6IQP yIsCAARAyIFgdgUCcIUPEIbTc4WkdIVvkMEagL4T0oT3dWP/m5bumQZbAIMe8Nvf89tIYIMeyAO/ nQFu2I1E8wJOwGjlgF0rAAA90IRg05T7JNqP8QM9SIZyoAaWflQ9uFTZlu0kkG2ha7Y1yukUqygr 6CiBLAAD2Fq5g1JlyNsZ+JJtiLCOk8VtSAI98AwF7oEHmAOlFeWN/ZgLABRCuNQDBQCPHVz/MvbG MmADx2iAFZxLUWCDMnCAMCCDP2iCCiqAcz7O4xxn3mIA+kIHK+0G4fSB0YGA3BsQtxWExqipCkNB dwoAH4jTsbTwk9twIF0AhFUASuCCUcADb6gAmQYAE8hpt9sASFgfCxACz8tuPUiBZEgBGxcDG79x Hcfx2R4ZjkGeIO8TQvAsJvaAV0gCa2iArybOiLtGwHXyaaSwNqCMS81vyb6Fp6vqiBJdjb2AEweA GRu2LrmFGeCSZ2CDGdDAvZhBcKeHK2gyA7iVJMrrAnyGZ3Br3qpfKDCEw7qG13QERkbHD3iEw+pP LaGBHminbcBvdgo1sEynSFiiC18AQFCG/wXghGLAg2M4Bo5BgwEw9UdYBSs4hgdIg5YB4gEggtR+ cRhPBlCY7Q64VFav9VpPAgrdbc3KAtAyhp3uAkPYjkRwhSQAAF9op88oBkUSPANMuXVpgw+Y01WY ATZ4Bh4FANDl3Dw4GY29BXRAh6c/0KX327Q2gZJpp8qQVi/4b0bwjE6IhHcfX3z9nAAAhGpjgHtA gUFQAKItA9iokXb6gEG/ybnYqgLwDNZBgD6u02Lghgo3AVKYgVBTaBMwgW3whmPYGORhg1pIBMW9 BX5oA37ggUtgOs1GhC9oZhtvddkGhSmH8dh2eRx/+cifOkAJBj+AgU6NKD00BBs4AFfox/8+Zvtb gAAGQLy/ogFfoLNOW4WUXOeSvHYDXYXNeiiLLZSrVycTuIUPsIKFNwFCGOcAaAAoKEmFnz38xgVX UGtAkBElyoBSuAeWrClXAJwZJGJsAGzilaomeIZpbKdktdu0/JJIaIMZYHwTAIg2gEy0McGmYJtt VhYyW+jNEDEyW1xY2FJnVoIDB9Kk+bLEUIcUyUYmo5biZJKTKpOkVNlhoZUsMrPAXAgvC64sfrJo oeRFmSsayjKooDGjwZVF6hx0EtTjWYprDRoECDCtwTNXAC500KPnAiFCNYyIHRtWT40FbEyQAsSG FKk2C56tKrNqRo84ynoUK9Zg24IyM1z/uQpQoAEEq9+U+RqUIcMHQQMGfABkGRANGj0aRFJWIMAH W1R7IPhQZtqMMjQCzCDY2gRbhARNNBi2wAozZnnyZDkk4YGbIRaGD8HTJcKl5BGmiIARUk8ykSqn o2yZIkkwK8dwwiRVcyEpfvysvPFLo8AzGrcAzZjB7csiMA4QYO2h51EDBdNWYw1woUYHHdTwVQ0X XIDOgOigQ0gKqyywAFuu3HILLgZZwcYtZTyoRgEmBPDANIEBFsk0hn0AwS0BbOPKN754wY0CaZSi hgoNzPBNZqt14sgHoK32gV89AhIAINsEQMNA7cFGUBtNwkZKJD3MMJ54/BwDDx5iDCGI/wVDDEEA AW+YgYQHy51Bix1OzFKSStFRl0yAcRaRh3bHBENTNjfhMcomPMDwhBmYwIDJG1OpUAAgZXzzjWUR qAPAAoPdwsYqH3wwDaaYfqPCB1wF6BUAeghYQ4FhdcDGWk2iAMEzk7ZhhVxllHHLVAWUAVgArmyT qKxluPJBA9z4wJgvATzjQzFAFjYDDbu2N4NACwRQRgANVFHFBz58YNQC2zwDbUFswbYWbK4AckuT 4C3Ej3dWpLHFF/HSQcADLSQwwAlTSOPELml2Vc5JI1GXgld6pEANBXjgYkUwmODAQxbB5AJCNAlE I0crLTSycQMGdKLtoowu8E0Pj8ywQP9mHzzzDBsKIECDL9NsQxUgAMQZUlddAYgWIXrIZQI/JhR2 yyomQNhkGSaU8YECH+jarZHbpLZNJBAo40OwAfhi1C2VPQNIA8W08a1gbZQx5GAB3OOKL9b0UO0H baQtt9xskTLbkqnOsDAwMPXNDzyUMKBGAiTY4kgRckzAgRQiOMGv40VQY7DAJ4HSUkgE49GQdvxg kEs0OLQCQws44MAFDDwE8QYjREppwgzbbPONVQgUkGJVUkeCzQM+2DKDFQadHUASOaeUUgfFI59A DGrRY0UZBQRmECkVPmMFKa2y8WC3AfQQCYaUNHAaN52QcMUD1kSyCpHsORkp9wvc4sr/M6zR1WpV gT0IyAJNQou9d+JytwEqjRnj6Vu7rJCNfpRiDRyYAAaKEIojcGAKU0iTExznBCVARzoBG1gKgpGb AFqBH1k4gidy8QQu5AIHqeNEEGIxDECEi4Y0WFQDBKEAGjxjV0YKwALu8gjWLMkEjwBB8Uz1KT0A 4DoPSEIXkBC8bJBiG2VAVRveYoUZBAB7t0tNrKx4Mg/ZL2YFUIEyEEAPNpztFtCaAYZO1iT5zY+G QZRVkTS0vv4VpDVxkUtB7mY3UjRgPJZYCDCoNIo30KII5/jE4jggySmgQl9S2FcGcwENDw4sGUkg xktywzmZBEMOCfBEC3JROhhw4g1v/7hKiapCQ6Op5WQaCsCiMLSJJNDDB1x0BSVAsIZcWMdgHRAY S0S1gQrsIAFaKIaGTGAF+cVlBrcwQSQO9Rm5GcUEADACqmawCgAEpUVBGUQTWsWeN57rFguIRCQA 8YHbLQAQd5mW98rAmYIED0IEeVDd4HK3SPXNCn0DRrtGcQNzREMAsFgHB2TBATisYwpwsOA7UiGN J6xhTQFyU5tScLkk1IQU8LACPI7RjzAMMxciwAEGOHGDHqigE+DQgX7OJpfUBAB8pPjAN7K4PgA0 oBRYw4YwW9CFOWQuc9c5nh7QkYQKmCEBEajAKlaRqkfcghQ02N5mCkC/W0nNBIx4Bv86JgXHbQEC R664BwPUA7uCZOhXbYhE/xaAKDYYKXYm2MYqohSJcJGCj88CpEDv1oaCxgR7lgjGJxwqAGnAAQ4n gKgkOXCCzMpig09QAjQ+ipIUfMoIx1BgFk5KCmbQRIGtCEUC1tAIDKyuB3ETYNRk9zbZBeAWv5CV 8CIxoRaEwRgS6EILilCBDkhgOsWrzjE7sIEomiECV5VAJMQ6iCK5zzAyk92vApCIJKT1GW0gRQ4u 44sqCOOG7CGX0dowjGGw750BWMX32OAKNswgEtx4RA9uI1Amwe9BA4QLQRZyjNOOpx8jgAUswHAE SmYWDpnFrCSdsNEnzEFUII3uBej/sbCYHKMN9GBtMLKBi1g8oRVcWF0sNkGk8wzWKirK7WcW0IAm FYm/xXhAAs4hAQ+0oAIV6IIeJBCg45H2qdGdwwGqCwJP7CAXszjRIPZLPyt8wBo3rIrTvvEAAhj1 A+3pbXtowKJEnUstBvEfbLDRo0g8wjbo2ga62PCBYbxFmkuSC/cCmdhXGUEQDQDGMcwxQVjsIF+S tHBmL8yBdUhUDhtdg5JF9VxoJKOEN4EJPfrWkJlkw5VvwIMWhkEkqyhjBnBhQzGMNI0evA1DbODf tCjRiwjIIhprAIGRKxADCQCoK14JbfKWnLwKeGANHmAeBmKAhHRUgT2AUMEMqNCA/wJYAzQFqEUn FAAhBajDxumZAXsASxANxQ5cc7zrtqQptysiDV3udpKTBgzAP3K5FoywAgsmoLgjhGJxU8DwRBEu SVmsQwmpSEUuOgCN53bFD+LJCQDZtbCG3CQLnGjlML5XlR5MAz0PMsHb9lNrQxDirtNyRAtSIYsn zOLXIMhFBSixgU2IKmc4U14KJLBMKqwhArnAwxs20QpW3MMyYp0BJW5RgAIYKT/zhEAVptGJH9bP nQuwVHsiVQa8zpF7bOjBA2CDRxrOoFUAbc1CdqpvgQbvVasYxg3OMQE4hCIU4VCCE+wgDWmg4gzr gDREKX1wSZ5AFrIALXMDlII8wP8jEh+IRHa8kxuYMKNvuGiE6hohq3mekTPW/OFqWpOHYtiKi7YQ +DkwwAMJ+MEPYphFC+age3R4mLQs+T1LlukBEHhAAnMAAQh4wA1f6EpqgMDrKrYBuzTYYgMAKEC2 fLCoeX4DPUqTH6xpHeBonXwuXZsKrT9gkLXk4UFvKSz3lgQeZniHIMfYBAtOEA4LTlAJmt1FCUgB LVSSLFxURaFCZU2BJE3AZnHAHEjA73WATOACI+BEeIgSLqCKQYzHG3DCJkBTGbAevlmGakyDAiSK CeQBG0wD2ARADCiBHKwBHmzCLDzgVhjZHGzAgJxE8iDP7+XgAXSBGajQHODAVXn/gC8UADwB2lyd SwMwwgboQQP4wCSQgBXRRwN8QIq8BhtwA180QA9U0/swjUbYgi34hYMI14TwE/wBVJMI1AgVRG+s gR0owRQowRE0XgXpQ7/0wuNMwQQsTiAOIiwIgACAwQ4cgRzEwm4sTABRiXfwgwEdQyQQEgIUw0Jk ATS1xxXFAdsxiUDwl6xURSSwxgLwhDHIwQkkX+0RghHgAiEYWRIYzEqwhClsgAdswBy0gAf4ASH4 4iaIASUkQIpAyhsxQLdhmwIIV4/4ktmwQQCQSo9ACCkcREH4ExvA0wIQwgEQADIgQxfcogdAwgZ8 QA8AwMxoiFocRF55x6usRTVO/5MJZIMSOJwTUNgZNB4qSIMd2AGaAF6kVdAUOMEJhIJDhQIshMIa hEdNjEckNsR4XAgzXIIaAAtKAYA18tdnQAts3NX4mNnSLEAVzQAPxIIVbEIuyMETGIgfGIFLGoEY 4GB0HM/veYAHdMCRdYER1N4FiIEYwEACFEMTscc3WIMiuEIVFIAvfIMJAIJ5IYTcWNMrmAKGMIMJ fIOGHMQt4FVgVAAkVMABfGUS/AYy2AAyWF9h9FQWHcRsWCMfscU0DVY/2IEUKEFnKUElAd7j7MIA SoMIpILDOZwIiACaPEEqHMEnJIAiKoEjvAFMiEciGZBkZkE2XIhYFYMoFIYyVP8Bo7SBKxTADChA AayWiphNYOCXg9xKDWICPFzAJpwDplUAU3WAT+pBF1QAMRADS1wHMZiBBxBDDUCZBOTcHOAeFTzb LDzDBrSKCaCAImAGotQPu/ERhKCDCeTAM1yRD6jArVRLNqBcA5CABzzAb3TAVgCAT3YAMhCBGRAA ADhIgK0jgTUJVF7jefWCANqhE4RDOGyUE5xBv+yCRilBmiiBNOjLLkhBANKCLJzACUTDEazBFLQC u6zWasHEMZACMGRDFrRBD9AA+xTAFhQADcSBl53RyzCNYDzJNZ7jVOCVGFzALMwCPeCBMYBACxiD axqfBMTkbXrAK9ikB5iBbxL/w3BKgDH4pGtuwiMoZgUAABRswaygAAoEgAIERWa40cktCTroGUFA 4zRkCwL0QLr0wAFQQo+KwXn25Cbg5AaAifXlwV0dBLnIRTYyAhaxhT/54xSkggY5ASo4zi4MKmBK A37iAC2IgF06QS+wQC/gQD2egOKEwSW1wXZkg6Vqh0xsxzXq0wcggAogwJGIgmXYwgdsgRcYgBdM gwrQEFwM1l0tTQAUAyFsgh9cQAXAADMYwRzYJLAV5xzEJG4G6ZAS6SvMQRckq01OjBwgQTREgByI wVhOYTFEgBcUAyWwG23AqkF0jQpwCjrEz91kwYNkwwNUgAQ8Anqy5K1eAAAE/6MYbMAGQAIk+EEk 7IZcxAWqyEoWIcQAWYEUOEFnOcHDORwOiEC/0IIdisCjcgEXNM4J2EG/SKwSnAAMesIE4IAUNEJN YOqcZkGJGc0H1NRPiIIa2A4NtMEWoGyoloEyUMu4XFMZ2FYAAEAwGIEEbMIFzEEjRAwvDh8IdMGv HkAR2CSRRsNvFgFyFZ3RMasndNQb6ME10IcPOIIarILYoNstIEm+aUuu/MrJnBysGI0J2AJ6SsBW +AGptOIFqK3NzGsFMIIRZNGbAZpT5hVsYA9B9MIaZJBGPY7G0kIU2EEqPMFgYgALcAIPcIEIVBAq OAEtEOwEPMETxKAcYIIS8P/AFQHUbWSDH7xFG2TL1KkABChA7zSNAoimtqiAXkyDKHzA9jDDAvSA I0jTB7TALLiiEQSjHwxnMNwqvBrXcDKbB4yAb3rAkYlBMLatL86g8maJGHzAJUzF2ZyLngUAIBWE EVhTJMiKKBTAPVSBKyzA82APNF7AKhhIgdSAL4ZF7SGIgSQPJDxA0cDK9oikCdzCM5AFbyCYXNTl YP5lBklBL6DJO4iAw4gA4nIBBthBOFRURfGLEkyANODABLSCJyCsCADU+uUJMVzTAnBDjViKCiSC AoAhfYBZCCJAewCAynQVygHJLQwDFzzBObyiS7ZtjMaEEfxu7dleFxCD0Xr/wDkYQhfggUvSBD1I ohX4QQndnhrkRyc0yX6dMOz01wLgwjUYAX6VASMUgAJkXa4AUN0hCKmQilgsCCGggx8oyH90wAPI 6wWkSqBtDxu4JD0cWP9QruOIQCu8lBRwQT++gxRwghRgwsdhwCHQAgdQ0D5SlCxMgCd8loOuAQaI gHegigJRIh9FguzMbgH4wDawAQSAQyd0whw8Qspik22ZCyncgm1JST+IwQOIAejNwjnEgDG84gUE w0/CAAx4Ax74gcJsQhe8gvHeZhcYAw/MgbDlqu7NgjEYWenYAgNwRhyAAwL4wDScRtimhnAJRlBk xSqkQfcmlkGc8RkjCIIY/0ENrLGCIIjNpADLvMo/+UFdcGUHGAGslKsSPAHkBrAUDDQtBCAXNAIB xxTiOs4RTNjjoMIJBKISNO4anIAMvANNtMFJZcEwgM8tWEEeTIjSPIAC3JUaCMLJSkAP+MIsZUFW lEEbbC3JBcAm3LIx1HS04cAD4sJOGt8cUIIzy+ZxDakHKBcO6l6P8qQESICB5AIX+IAwrAIgCEIV 0ABVUEteXUAefMPI0MA9CEOWsYEjgA/12A1aFEwNmLGCkEo8y3MOdMAFgAemys+DyMoqGILPmB0f 24HhigAB42cJlAALNAImYAILyAB+BrATBOK+nIAiToAfY8IJBAELYIImx/+E0rzNAzxCEAFLFkn1 UczDLPiAhtCNfj1DA7iCAhiV9/APzDGzT25C0m2CFsRAMMCrL7YiIXTBOXhAFxhCEbyrGCz1Tbet N/jB8xjB7D2AMtTIIqx2uAGRL+RBGUiXFS3AerFXFVxTkxiBdcIlACCPV6Q1W7N1W9cAAORA0ZRY /LRVt6yCH+BCHhSWXIiA4dKC4WosJjxqNbAABjQCC0iBDGBAYkOOAkaU4ijOYLLAGlD2GrBMRIac 99gCNwxDHoCGXOCXlWpBD2ANpzSJsawFfvlAAHSCqH4AJeSeFoiBcSnvJrw4PBiBgfhkkrL4AxT1 UheBa9aeS+ICT+PCi+P/gh8YQypvw7YswhV8gQ88Qwe0QVBJyzDok+ys19a4gmtg0XmRAiFAIGnl gFqb93kzUcsdw61wj6J83SqAkxHQwz+JQAsM5hOYziE/LAaUAAaMAp1jAKJG7h9OwWY5aES/VIAH AQacAAssBG+wgQmdYhZLgNNASCS4MIoQwn159vBUI2yE6ZAkCg+keAUo1QNqgRYk6Uv6+I//eK52 gTm0wEuShR9sggTAgBHM4COIgeK2QABYw3Z/ACnkcV1wdfl1M29dxSoED0HcjRU8wzYC36icMVqo M6nkwAcQgsdCzTcYiZRECqA9yDYMZqLG+UAHcmEX8igMNAboeaI6TiVZ/5AsyIFdnsBLYUIJDLg0 cMEx4FfIRQI/tEFIu7OxTMozbEYH+GKU1FO10ABBrEJcgNk0RMIzAHOwKZWRHYCaGsMsUIAEQIOt GohrxkAFKBcIzGgR5MI5nENy8cAwXwAMGEML4CgjfMPeLMk+d4scYRPtUEs354ECdFU1Pkh7sAF5 NlFKQLuzq3OnHMR3ykXVdQv8lB1Wmo7hxrnGOiwXmA4G4EGAnzsO7MLjnMEGbZgnWKzF4oATYMCA XxJgCUIBFMMC5MG/oYp5dWjLRAbVBQAb6ME8mZn3AIayx1MkFAOqtMAadMEsxDpS654WeMOo+wkP +Enq8IAxLFURxADkG//Df2tBI2zCbWsBlFFBC8QACBTBhMzPhKQ1bLyXApgALuiYSEKBKKS2tBTD rPVAmo9WEjhDEuSA7qeA7jMRqeB9B0gLH1ERKdRekzwA27/TeTUJ1P+lfjdq1cPUKDRCL5x7oqbC 4zhBXz+BpNrlRAs44l4SPFkK9ogYG1jBe/5M/QDL+PQAGxBCD5yNL6Dc19QTUMHRQTzCLCBfF7TQ AxI3QPi5sOlNo01aGhkk2EVCFx7GtGgRs4niJiN45rRoUWFOjAQ4IrUxYQJAEjYi26RckOdkmzwL SK1aVYYNCQXTivUoU6BHkg5JgEJxtgFoCqM5aiDN0SFHmwXDUpIiZYX/TZ42zIZFWrDVCimnOHA8 EYujFyYuZzFhYjEqCAtOLHDQciJXmpMnLcSeSHVCiQguN2Rg6CWih1c2qwCwYVNmGC4rPLTMahTs DSMTbSLduvXsmYIP2z7cYjNjQeYZM0yQujBQzKwna9ZEyNUChB8tMOZI0L07N8MKMICzMGYsYSM8 uN6I0R0hggQYt0QuaGmiB8osbay0kToywKoGH8KAUUcCFhhHPR4QTTE0iTOg7PQY1aMHwNIPC0RK ldrmJHQ2VkxoKRsTFogBBxHGksIsFlhQEAO2WMCACxykEIGWVKSRppUNn0hFCSWkEYEFXW7gpBcc KBnmJVJqYIMUzQhp/yOYRryZKgsYErtlq20CuKCNHgLAbyQTZsBlBpFmEUOggYwRY7hNJLhAgjc2 SWi4hChqQYIWxODBSd1gqCCGN4wwgpA5KsBBAjEewW4kNgIso4cPRnIpNVJSS6mH7xboQQB1tOAG JjGKao+XJHgxKpmjVkMHAEbcBHC/6vz7LzUrsmsDLATBKosLBmPAJJBR3mBQCikOxGEKDqY44QRZ WnnCk1ZEEDEQDFB1AgR4ssgCj2BGiYXKNyLCo40sVmHEjyxe2goQmm5ZBZCuUCpjhluOBG6OWbTY 5AI/vPGDED82QVOjA7roAt0uNmooXXYrqKCFLnKBh5ALCCmTEEZmif/hEQBFGimPB1K4Jo+QUguw TpeewVQqfpi50wqgKKbYqA46qKEGP/LgYRQTACREj2AuGwkaaJpdIE+vwHpCBAqlOCvCtDgZ5gYG ZwELBzucmGAKVE7gQIknXK2whAhLsOOJMN4oLQ88ViEkjzyCCYZZLShpAQkzEnjgJBPKKMMpIUkZ bQFAnsXvAuUkQDOGt3+TAEo0491IXrthsDveOfjWqEwAjCGXB+DEECMllNqQABoAKmBjgWz2OxYX PNsoA8+uuiKFn64kKDSFJFK4AACCOOEEAwz0KSGlLG4xE9NsjPADHSMOTzjAllvAAZNejp4ZE05W CEJCCnUWodUpZJn/YAI59qqVhUCOtkOEUGI4LBIFVPBCAVd0hIGHybLIhlctuMCmujymwvOyDwIA ZIEyvhE7jzLhid1bMb71QwxKduvfOefkFa8YbCQGRajAJvhRpjI5BhdGgEcwWoKfNvjBSNrRTtmy kQ1CBOMYVjhGNmKRBWYwY3PMwJwVoLSmC9ygLVJgQS+kIQsOnGACsDgGnLKTGn7wqkxsuEAWvFI7 TIQFLApyYYS4gAkZ4OEGPDiVFAwUl57xRRZHCIWreFYNDKiFFk/YAQ8QYBMENAABZYwEDBrRq2xg CjvHgEcMKFEyE+QBU2ALEvysZQJ9+UECsygCDihyAcr4UW9FaEEu/6gwmwpEwAMeWAMIcgECEMDg DfSwAiO8YQRcbFKTRjiJkNoAAEBg53ArOMYImQEMSxyDFMDIxgpWADl6WBJiUzGTEYIAmAOJwA5K OMEanNCqUVhBOk4pWRuw5UM/eKVOpEDVE0KVlt2djhO/Y+IWn1hEHFRRCa2YQg09UavTsWATtUoA N9iAh0hEIgAfUIACehW+bLwBBo5wBAyGAQ9ePSIAVVGYCW7Rg0iELQ+ngUEMiPMGbwTjVzdoBAbw EDsxAKcIMegXDIzRtolMRCAUMcYmGsgIY8wBBmIoiFxiAYwAuegkinFcIOJhD3vU4wUyrekLNGAJ ZmhAphrgx1QwZf+FLOhCBizYhROc0EsR7KIEP+CA8iZgCacMtAwBUonY+GOC62iKiEk0i1owwAku AC8WLMDEqXQmxQnwxZdr3UVYOdEIAIAFBFrIA7P8sIpHHOARbsQUcLSQHEpQQgvHwAUPeBAS7Dgm D8PYxjbKsM4yPIIHWWAoHrzBCM1WjaGx29hqlnSvORCCEJvww2lXIwEj5KGBRoDSasT3hgGF8hki CVsbshGPeLyAt73Nx29xmlMraKCm+QgqKfDQiEAcAnpJU8KqZFGNaqACqjIg5tis6riQ4Mcr+AFL CxSEFi7AAInAG4WE0JoqsNBiAkdwVTdP14gg8IAFXJACFXowDEL/zAJHjMiCFdb4hif4lwUg6AIj hgGDR7DhGJapI5z4U5VtRIINuOjBJh7hGo2wqwsVUC0u1kYRb6xmE2IAQAdyoxuSrhge9PBDSTcx LoHEQAJZeNwCopUFWOajHjTlrUzrYQ/e1kMDQQayJYCxAppmI4Y/+AEcpGGHagQiEGdAhRycwKpd /OAIE1gHLKxGYe1KcCsg64oJNqW7rwYHA24ZRTBwlc1aFVEJcphhXyIU10bAhQtaMsIxDhaABqwR HlaIAQz86wceOIISfaKEbOHBWv4MCGQByoJiTLC2FiC0IoU7SDAaSAgAAKBwhfODEQAwBz2sDWO6 MQY9NocH2sBA/4VaaEVpFnDpPGiA1732Na+BK+SaylTIGgBGPl6gC1Sgwg52mMIZphCFQFSjqRyA w6pQUY1VPdUcNiaQdl+yTu1UelNpOQsMxjvW0wUhC3HWGS3mrLMTiEAaDBonFLkgghaAwQGZGEAF 7hlU/zosGMMgRR44EYsHcMMEx9BCdnABMnauUzGXxoMxvCGGAcaAI7mBQTYoiIv6LXCTuOgjifNn WoluAh7M0EIRDqoFb2THD2ywxK+BrYHf6jwfvhbyPvYhZHvkVAY/CEQ9AnFUWfAuHByIgpSrsY5X nUC6HDiCAHKxFTZoZQHikmCArLCKlp31LGfhASbG2YhswAVVxf9LKw5asYYnRKjNvUAVF56QiwSY IRq5mIU3cPHBw5rgDY3Jwhv4MYwgBKAYMGADCB+fBVywQaCR2AamL80IJ02EIsrpCAUvoMlN0qOB m5RABUReJnJRMA+k5WMjmAGPWfCgAozA1OSPgfOe9xzYu+d9PmC6W95qwKiHkIEMqmEHZje76RyQ 7jomIMMfVEMfV4cFHrb6X8dFx3FWuMWBWpDEc7tlcG8BXoPanmadaaQFrWAQ+mMmAjm0gFmM0IME vGYFeNzsEXZlxBt64A0Sqwe0IAZWwQrwwA+w766qgg0ircLa4LA2whvgQQt4YBMySSL+K3YoYyA2 gQdmQV4+Kl//Qg0XNgcXgoEiYqCyNgEGNsEKHIMUcurXbs7Xfov3dE4DVkDYbtD4nOAdSqAaDmHK AmHZOMDKQqSpkMoOSmAXUuEI3kArymABAkAr1mj7HAcTasUsZIb8yIsHHsTdiqcF9A1BNkQOWOBo YuZTnmACsOFRAGBcGsMxPvA3SmdCWoETEOIg8iAb8OANYmEYsO/SemUUhoFU8KCAxoQFnCNnRoEQ xED0LoARcEF84GEUbmAjuGAWLmoWJE/0cIEQumUWQMwFzUyVZvAGcbDXVlEDco+3kO23WEAGmm0K cKAEAoGoSuAdUOEHSsAJpMEfSkAapkAJku9ngkArpFDrrmMr/0oDB8iw7D6F/OiLvmJBrIYIVUTA CWjFCT6km1rBDnrBDl4o3+QgAU7AGHhAN9jkdSxwE/4PHh7hEYrhAXiAES5AC7LggRwBD/AgFmIh WBjKamIhCILBBYNhIPwgGIwgGErrIkKvgQpnIPKxBTZhH4PBG8JFDLzhDd7AvowBxMSAIWEABDZN C1RplViR145NFfMh93ztBVTx+JxACmihQpRACoLwEOxADqbACVxFFkpgCvbiEEpgDZpNA9jAxqbw SEyA696nZaQxzxCLBcDwDaoJE2JAGzsEqVChLw7kieyuQrrMEzBhcOSFB26v8Q6q0B6BGwaLsCAD D/zQIwFwFP/8MS8BsRFiwRgIIVwsAhrMoQgswhjwQAy0wJOGoRHO7gLnwLQSMBjEABO0wB+9IQga IRXMwbX0L64GZxRq8BgsYRWPbSVDs/duEHqcIBUuhJfe4TWnTQ6UYBe+sRpW8wR2MQKeAAdGgVm2 6kjYADrwowyGKPzeb7yqkRPoyyC0Uit3KRWA0WXWwBPcqwTsiwXkb61mqEu0wBjeAAaDARsiwAHA QAAEIBN2gArypgXmIBfCxwI9MiLUk6R4YJJKMgLy4NS8gRas0hhggBZacBOCYUpwTgNIBQMGBwdm gZ74axbmwBisMiOPYQViYQVyyhIwFOeQzNc6oBl+YQP6oRH/bkBA88FCWcAOpKAXekEw7EAXAmEK REAKduEJmvCXpiDpvDEIccAJGuFpWEIxcIydFmAGRmOI/GIag8Mqq5ITggAG0iKKasUJRCBWTsAT 2qtBmk0EjsC9pOEExMAWQvAeYyACdsAB2gEWzFMAwCATIsAYzMI9s+A22LOeQMARDs0ReIAKKCEC qAAxg2EWhKOiONE/uQDjRkEDMqhAV0AGuMAb8KDEhmNLgCMYOCEYUtKnMDRTb5AlfU0TmqEZuoHv bAAJiIEYKIIFnuAdpOD47G7anoALMCAVpAB6QkQaZCBpaAEXayWEpsYZFwCy3Gdshkh3ppEFvEdJ EQsGOAHd/0LlbQ6EFrxJFuRgAp6qBFxoF1yFGEGECg4gARxgB9ohGhJgB3bABnYgE9gUBCLABqiA 4zAhC44BODxAki4BG3LhNyKgFbKGEuqJIhCLC3JBDswgAmAAzmYvFlzxGBTWFX1NNC1hNbTykCYi F0SAEzYBGPhBlVAxQ1exBnmtEoCgGZAAFEDBBmzgFYhgDrRA30BABHQhCJRgDTAgCOJqMGbRNrOo GraRCeNOBq7DCiJhGLYPmaTDcXQmBpC0GhEUDK0SON5mK4tnCpDHVTjAWjGgBNpLasc1AkDAAz6B XG0gDMo1Gsw1AXIhkiIgASIgE/QxCx6hBUrBAQohBEAACf+oYAA2zREGABscARseQR15gDZg45Es 6w36IRh4TWEXVjRz7xhGoW0M4aASaRY2IQa6YBYoQWORLFMz1NeAwddMAQi6IQHKAQhsIAFewQxS QAugEQdmEQOgtR8wsxHsIBwbZA18aRdlIRV24R1AQGbxYCm3wX1awiWOpRigCCzU4lPoK0J4wHSU Ezi00kDeRpqgVEthoctotL1iwAxgIRMEAAlM1mQH1gy2xgNmY1vyBgR4IBtgYDY8oAsooQEi4BQ8 4BSQwAMG1gc6oRNQ4Hvw4hxOIBo8IQJ4QHM8aAWiRGE7AA+AoXByzxLgYRNWTahGgcZasAKoYHM5 GENhstf/PpdhTcEZkMEGnKEZiKAbEIEI2gYGZuF0MAAHuEBEw+oQ4k4KBGNoaHQYd6YEIgCHgwAP DrHw7uppemBOiqEXoqhY6QuGlTMhgIMSpvdpnVXfWkEJPEEOtnQCuKBVrHQCyrNcEwAJ1FZdB9Yk D817MqKukAAJHIEKQCARvgAEzOAAcqEVzOAUKkABBqEOdEACWBcH1kAOstgTZiGojiEfGgEKJMAb 8gAKLuAn8CBT7WW0vtN79CcCYmCVVgljORcHMxQmc2EciCAagAAIiOBTm6Fz5oALiAosuCALHCow 8ELKpOCRIiBp9KLZTmAXgiAIggUAhViI96QYquAResG+/0LF3saJmpi0iYCjX9KqVp5AGlJBFj7k HXZhF1L0ZXDDDMBgB5AgGrZGN7tgXqmgBfgLOB5i01qAYBHrESQAjrsgkVqACpjDA6xhEKrgHoqB v55AAn6CIphhKia0RLUgCSpgAzRBY2pgki0B5MSgA4zA5aaEdR04Ja0AGFJyNH1NJXmtAvjuGk4Z EZohZEEhBcIPM3XnQYJgRaWgm6SsBFzmCZCPZ0qgBJYKIBuhB/7xHxurGKZhGKYhAFS0OVW0zVjg EGB4ZudLerWSmqvZQ2J2OnvhBvqhzdAyAcR2Bzygjc3AnqkgnVcQOLynAGEOB0BgALoACSihAsgY BKjgnv/CdgAywBp8QRnewEGjxBAMwRSkZh8nFNhWAKvXMQVqAACwTwOgRA8q2hvat6wsdSo4mqMz tdciOHE1wBDMwAZAwRmAABlOGghSABq+R0KE4wZGAYd1oQQ6pajsAN5kIBCkQBqqAS5OIBbwIAgE cRh8+2lwoqhdoezSwoXri0GeV748EgRdmAsowUBqZRtTYTqPABawAQ+0AJ/BoB3aAZzXwAGeAAlk g/2elr+c46yN4W0Oag2ogAc8gAqQgAS0RgASgApwgAce4ANoABCCp2BrIAk2oAuSQGE96AZ0bgVK FMEt1CWbRA8ALBtGoS5HARisAMlIIVP5wWNv7jRBwQz/DGEcTlm0k4EXhIAL+qGPDs0YMABBeqGo wMIOrnZDWmEIfUkK/OEEjuAGbMYQhyEnuIEbiqEBpqEKtoELzw04ELR0OKEYtCAI6MmsXfhpd0kE aGhL68obciECzMABYMEGwCAMHKALBpa834a/1hE4AFkLJCCNDYQKomEHOiEONIKr84YSjIERHmEb KtQYssAIUmAODKECFNdxdbBEW9HX5kAMCKFXViB8MDOjLaErOFfDey1DicEMQGEcTrgbmsEbNKEb ZqEfLsYYLiBUWgCmxcIJbncNqI4FlCACesEbJyAnfnnJj1hZt6EYAmAazgjdksh7lJwHKKvJAzIW Bmdw/2DguXHgaZ8UB+bvnvJmXc01F8qVnnFAXiwqN5LVexphIiIDODghvAegFJqgE6gACu6hCRYh fwcnFkgElvCAHirAEIiBAOBhYbPBBnNQsy3BECQgGAoblmAJM1NKlTa6wvkhwze8c0VzBczADK5h HOQBFJqBF3ih4suBROajBsSAC+SiBDgheWe1F2JlDW77BOSgF7BYCkYhAIYhFnogJ/5wGI5YqEtl vNANsb6HMZ+3yQXxD73HrAeoBezUOamcvQ+tBTp77x4eCQyMgDaNnXV+cB5hIgBgnbvzHMLgCy7h AOiYHDTh4TXZOHThBWIpOQK93oMhGxaW12DJ19h+Bv+TYBMw8QYEfkILspU2urIjXcM5OaduQH89 4K9NoeK7wRS6oRxk4AYuQA9qwDl64R2ozA5woAtoAQN6KZimzJfsoPpAAC97AOaPWPRr/gO4AbnL j0kxs3QaQQt8+g8tEMqTfcqj+wmOIALcWX9tIALaIQyQoMPgKI0VjNa2/SC6ReoJQg7oGBs8YE22 XEseABJmTxd4oAsgwd8DnBg4CFMYlmEzO4JHQQzYQgZ0QRdgKRvaIgg4eqMzdqMv22F5DUODIRoe vv55AQicQR66wRCOr80agb8AgsW7QDKqlYgSqF41O+9EyJCBSUS1XbDAFOPWYFqDBjx6FAvColiD Ahj/YPBgwcMkDy1B3gRppCWmlk0staRMCQMGFxFPRPgUQesEGCoxuoDwYAYpmAEtZs2JEeOmSh4S JPDYtAnAJmMwOBl786bFGkcg/Bh5swkEgSSaHtjU0iuGIUMSkhiClOXYMUvZLGmw5FeD4L17N3mL JUOX4hWMX94ARgowZGCW+AH+CxjwXm8ekCI10w2Iu2S8usgI0qtXEAzGMEgMZIeWEzvVJtrZFSjQ Lmkl/AkQwKWY8AY+Rr4MMszjKBgocfLg9CimGC2NHkUHSxNnzpyYMOHorhOWpxgtQFBpATVXDBiz YszhQRWGVfhWtbwRc2HryplgYdgEEcEbo1jhR31b/41iTD66ULCJXXNko5cVVljSSD+NBHGDLn1Z cswoeih2WmKMrcBJEEEAQ5kVpKAIjGWZXTaYMZB0YQYxZpQTmjM58LLBDSu0UAQtOCR2Q0G70PKE HYeUoMQTJ9hRwgknTBHGb73AVEwPkfSQnHBBQEcJFzBg4Bx8WnBCSDDZ2XdBm86ZxJ0UXGDC3AQR kAeCejHMUkFOc6gkwVSPwGDMdIxgBYAY+4GFFkytPIEBI7jgsglYw+ARSxLQ9ENMMHYloZdewFhx wyixjNiPBsdokMUKQejykIgrxMLNc3lZsiJlKL7o12XHJGGKKWZ04QEokIjWARBzjJIFDr08wQIG Mv9IW40TPOGAAQtOPAFCCRhIuUYov4U0zBsBLNBDD0E8Mo1HWjiyHQtwqvQII1pMt8kFAGgFgBaP wJcTfHNKgQNKnoxXBAgVQDULDHM0bAxO8/FQr71+HHqoFlw1AhYjfvDwhjcgB4NLG1lk4QcewazQ ATRJbOCpIXhkA+FeVvQzLQ/96NLPqMcwBisnDwURSzU3cHJhNjccw6Ilu1KW2V8aYNCCKXZ9xgsQ WpsiAR6jzNLLITIc0gsOUshQwi5O7LKkT2sMhI8sU4QCCywd4QFWD7GABZK/H8gH8E2Cx8SIvmIk irhNJ6kEAyZSiMAFJ6EcARUIMSz8JyUwVBcwDxH/U+yNvXnkYa/HWhAacsrGXOrNMNkww48VWRCC hxEr6KHHJtQQQsEcwdR8jBXHJHZckcAckw3QMgQidBAr9CJDI0j3wwLTkFnB4jGxa7ZqDP1oeoAH cpiR9dbGxBILJr3AussTXLSAAQbvQJmbHb1IJEMqrfgzwQSpfNCDUQwDfUHgwaU6FgAtSOARFzBC ME6WBSMQwg8A6MAjOiAGMWDwcIfz178YxwUccKERSpADetDjFPYALGAwscomhnGxN2QhD4TIw8ny AJ/D4GGHPMBbFmDHDHpYARfwoMcxoNGBIpiEArmQwjt6Eb9SnU0Xr9IFBjQwogx9KVY3eIe0aKEk /xZowApialqKOOSXY7TAA4ZIRhLMEAEziEY0mlhWMIKBB1fZ7wnrCwQORICJQLBABDhoRQlYAII1 7MIO0dqbfXrwBnVhaocHXGDFVuEHfT1Cg5wUwyMQdziaKC4nnOAEC7gghUaIQAlrqMDC5MO4nFhF UZ671MUYcUMbRnATPBDgDoOhBbyJ4YdBlJAV4IGpTYjgHRzwRAKOMIEjyIEDU3DCCWiBgZ3JgAXJ G5FiWNALTLCAE7t4SBRK8A5aeEMXHOAABnrBonhiJmEUYEcHPEAMD4jGHZqo4wN/5zVOYIAW66Ma CETAAim0AgdRwUEuoMUFad0gCKbaBPreEItRjP8CU8PgxAMeIQExVKUq1tmkSRHXAX0lKoNWUUkj BCaFx01gB8YIVMS2Y5U32EQC9sFDHoKRBzyczAhZwAUbZqhDoDpwFjg4RzhkcYJW4CEGGNiEHt5g jFVCE5rRPIJXuToBDuyiBE4g2g2iFYRqsICRvZBCOMLxjlSIwANrOIcdinAIJ0ShD7sYQTQmMIIR fOIT7SAWXYtlCA9owh2M1YQp4HGyHTJLqFnoxwg3waw33OBC3kgZHkxZghLZZ6LPKVEQelAi6T3A kiO14AU5WUHEeeMCnvwg4zgBn1PuRA6hmENIB7UdY0hnJW/wKVFHl4WjZoEUycWjN3bYglFsggP/ J6hHPeAAhwm0olTe2Owb+iELOfQvrP3jQHnNC80pnGA2TlzkFB6nBLnJ4hypQEZSiEAERLhgDU54 ajjgINhoBDYa0dgDPs8xAgoYohuMbSwU4EGzB2pUo5SFxzEsrNOXeMMbLjHlDWLhCC4cZyWcYEks YFLKJoR0gSO1Dgdhu4lM7msTGQzlmXggPWMgjQU4kMUOzPCKPq0kZeV6Q4kZQdmgemOCfnhDAxyB gZjaQUntkIES2hkO8ybAA1GAATrQcYsKSkAXN8AAB7jq1cmNt53jnUA4okCLRkiBFiKI5gROoDBX bsADRHDDAMb7A2ZGY7CfEOwniiAOdoxDFomF/4LW5qgJP1w4G79bGUbRN4oVmAp96JsoTBrx6S+5 5A3D+FIBqUO0WKhgk7U9aY09mS8AUHBfbcpP4WKC2zOVkgtcoMUOOoMICdyyB6PcDgweEANHtOAA 2EgkKvqABexG+xCy2Acc4BgNJCAhAi1wghjQAYAaPGK1/biBuTEgi64eIRQnOK95zbuOQ4TDCVN4 6g7agYQ1gMApFYDEAAjQjUKIdwJnKMEnODDoEfzDr/PIBTvYEYEiEIMX/QRCPzVxAQhnYRSU1vRG J7wCvGm0VBPtR4k5gVEjm7qARBv1l2KguUSB9HArBUCb+HW4Wl+gcDTJYClxm5M5YYAKxCAGAf82 UJWccAPmMHcEDnDQgick6Qxn2McPfrCPPsSjHoeoRi7MIIcIHKAF2Gg2FQ6AjA7oIQcfYAQAuqAE KfTCc/YZxdF64YRecAC7qGjnFGTBgTNM4QiygMW/CeCBc3igCxUwRBHmgggiTHNuPzhDoQMrjhGY AxopcAYo1tAFdzjDHTkovTseQDILZ4HSWbijplWm0TtiCgZFmMUAbg+CA3DDP6AexUp4UAwjj+IN DPXPvTJY85tnRaU6b1NMLvCGfwHMlCLstyEYL4E5LB0qyo4BQ2MgAr1i4QxR+EE1sF6NQ/wA2qHY AZ2xQQUQyD/3kMhBDQKwr1Ukdg1UACRuwVL/KnbXB05wCP3wDuFQgE5QAkewA3JgA2aADIh3DsQg cUWQC4aADIiADGuABaHwZn0QWIF1DuLwD/PgMuVQdIvFWDqSA9AADfniDXdEM9lwMisTWXbnDdCw B/NgBu3gAFRABbd3CpcAL4+we0hTYo0QCzAHA9ERDBSEKFqRFVqhUlNoc35ACEYgQU3mB5vwUizA J41nCHPwFJQwB44QhEiQAJ7QVRMAB1hwflPwbu3UTnDwDv2QCkcgAE+QC/pmHl0ACcmQAwXwAZ1n ClnTDJInC3ZwAtmEM2NDC+/wDofQB2fQBxxgB9k1BRGACIA4B6lwDnAwBedQBE/QBXIgBwh4/wjv UHWf8FfRkHmYNw/UMA4UAArl4ILQQAEUUAQmaA6/aA4UYAwUAIwFSIzASAHUQA3X8BsPOADapm0D 8BsCkAkR0AU4UAE8sB5NqAV+kAf6Ao4zVmv7QoVYqIVGkAdGgAfeSFvwMQd2sQGGsAG+lX0V0AIR kABhlV0TgAVREAXrQIcByWao8A5KAAYC0AXxJ39ndwk5IIg54AzO0A3O0Ay84AJIMAFOMAGHEAiH 4JHvcALldwj7QHXMtAtngAqKZwhEtwaJpwTiI15w5ZGV6I+BBVghmHniQAHlAAoKFozzUARFsAe0 YA7zQAt7MJQ/OQ/zEIzEyJSzSA3l8AojcP8N7WADDuAAYAAG6nCQ0/gbDjAAJlEo97JzWDhBzecH aTlBhMCWbGkEbHCORpCWjKAHHdABL2MIYqAHSDFN7YQFWHAS4dUOsPAEh1APuVENUbB3HHB15CcN JyALAtACQAiEXXAAYlB6yRCRztACjsYLESAlG7l+fRAF/4UKsqAEVwdtVtcP9RAFmSgLshAOseEE TlBuK6ALB0Ga/oh1Nqlw/yBgHDACSCkOJDic83AOO7iUu0gBy7mL89CcFOCCzLmU0OAHO+mV2emV sLADYWADYkIv/FFD6UhDZtmWbpmFR4WO6GhDElSXHYAVfuANFdAFvUAL5UULgWKfExAKDsD/BRwZ CLXxAyVgfh35DiUgCyvwDi0wmV3QAl1gCx2QA+yQDILoDGqRBMgQk3vFoX0HB4IneH1QiX1gdSWA kgf6DlHQD/3wVhiQITLwA1GwD/5Yfj8Qiwp3o8OJlDu4g9LZnHvwD3tQDtG5i7pInboInS64AV2Q WDawA9o5jWCwAzZgA2oIFXSiEv4iEx3jMSmDhX4wDIzwBoxApowwDDUUDOeYJjMUDGzgDY1wAwNg OVzQCyYhATVlj1qgJgWRG9blpy/wAkxyAjhwbK5ECQ/QAVSwdhWqmU5VAmLTD3slopVoiXBATX0A B7IgomfQjzMaBdjVBz+ACuSnNk7wDleH/6oxanXzsAcKp3AUsHD/QIIU0Kr/YKvVOZ1L2YtM+Yuz 4KtzggmOUAFU0AVQCgafYAPIqpVY6QDqgJVh8B0NMxUUIxM9UCkdwyhYIaYXcHxfSjtpskMnAwCl ZQxPcB4JoAQYMAtV8QBiwBUaVQ1+6qeBcBDrkKlr8Ag5oAcAgDs5IAMXQKHOoJlJgJuUuFeWOKIi 2m5uyKmWSHWTGgVUV3WbigWoQKOpypsxWquzKqvFWYKsqpwUsKLuagzmUAQMhQnkgQNOx6CtACAJ 0JVQ+huZYAMekAsDYAO/AQYOYAPbAR/G0AiFkkFasC8x0S+0ti80pwU713wAgEc7BAAPoP9ZSKMm qcABoRAGchADIIVqswIDoaAEuyCi+vCXllh+/ggDNQAAz1ADNbAKLPAG6MCWNdABc/CGDzupI9qw +5B1oZAA7xYOeYsKb5Z1m8qpeQuxJBoOudAK+rYGaxABETB/8+ey85cL8le5INAKraCQiRQBa3AK SKCVWimzFSEAMUuNDmAGZrADPgsfFAMf/7JJ0jEdinKo0xETm+B2tZV9uHRHp8MDb0pRjZBQSuBV ETAd4ESDNyALa3ACuUm2DrupgQYDF9C2q7AKF/AOWiBBhKC2EuAEqDB+0NawDgsH4YAFHJAAFREN e/ehk5qpTkCahbup5Iuwk3oGcnAwB4P/iifwuY/7uPPnh/8LwAEMuZEbuWqYAAvspKMLBpmwAzuA utoppU/AoAzVHlARA+BhbMamHdtBCdwwB5TQAsJKCWLKKEIVDKFzMt4gAXyCA7hgZG9gYQTVCJWh AX8ZbW84fmsgB1XlfI2AAYzUjWQqBiIQuGcAB6NKqeM3fpbaP+eLv5XoBO7bd5pKqXl7v/e7iZEb dgiMwI8buWIcxmB8wGAMR5E7AB4QAR6QJ8QSR0hgA4OZnagrdU/AUCOswXuye2ICnsZGCVBBCYFM CRUwduRxAFrAYZqlUVmgU2wgIbIHD7iAN8HQBscQFVkAGfCAXdLWB60QAe9rB6+5C7wZ/wUH2gu3 MaoRiwp3W4njR3UVi12Hq8XSJopLrMSoIL5YEA6tjMuw/KlgHMYB7MbmQZldYIoM+qCUSQWdscYg cHtyjATR/IzahpUTDKV3zKCYMAcpyx4bjAmD3B2DvMFM9yeGPHbLVsKzoAU06DUaxUvDkAfGlA0l Izt5gAtWYASblM9WEAw7kACPq79htyQGcXUEGqMZm7ExSqIiqsN/ycPii8sIq9CBVnme+gOrGKOp eqpXFwWnELkgLcwjLcynINIgjQQOkAldKaUOEME7gJUSfLoyK7NAKHUlzFCOsMfft8caPMiOED63 J6fnsY0zsUMO5C+4ZEzHJCEn09T3wv/U3tAKjAvAj+KRHNkPV33Vj6rVXe2RCO3RNFq4B41OXp3V j7qiD5HVK1qAMpDVY4MEqGjSIh3SEQDSuVAeYBy6qAiNKu2VEGwDYZAAYSDTNE3Ts0DImjPIMDDI jR3Oie0IaHh7NrAI0WjMylx2BxDZm012MLDU8CAhoG0FsXMxxxQLHoAEc23SkbuiZGZu3jBhIzdy 5kbbN1ButV3b3rACJIfbNwAWw1du3eXbaIEWWBG0QRsxMRAB4+MJSHAwp3Aw0eAJkZtIztSdgr3A C0zYhs3d3a3MJbzZOh3ZOa3B4t3Mt9eSHjDUlAl/k9kKkwl/2EB23LDUxjQpkEwKQXX/Mjjg3Nrm CdAducyhEp/zuitkbL7qFL5KCdLK4FwwCykLFdj43ZTgCMRizBbcApy7uY2bSJ7rTNlNYAv832uY AOfRBZ4QBp+Q3dm93d3t4lC6uQ9FBTf93TXeslQAufHXuYnkh5o7uZp7Hi1AqPNsTPAQEyEzpmT6 CCQMAto92Nm9vyYtByB9CvoWdgdj1wcD5Sv+xVD+4SI+5c8tBwOAj2Gw0gBN0nYd0s0NjZ7wxduW wKEbBs+aAKmdwFkJC9mZ5y/O3QCsuZx7xxv+KFM9udRdHgByxmNsxlXdCjHAAo3wQk0GXPMSzgz6 siyu4kcg3frr5qg43SAA0m5+Csy9/7+l3umoGHZhN+ppPtfNHQaCndqjrtpp3pJ+mAtUcOu3rpBt 3MadgRRIsAMrfZBgsOczzecyy4cWTOMYrszMTnbKDITm8ePTLn9yah7oAXMUHtlkB3/xFxXxR8ao ONLzp+OXu5C5juvEmgu3booOSqwP+qAJ2cxuDITYIO9ufHvqTeYRMAChewoAktqvjgSv7p2BHdgO 8OoJENiv3qykG7PYfOx8/t3bvrIM6nSbnWzKvO0MKt/MxszyzcwaX8IVENkkX8I1Tgk8UATRvuPU Pn9uvAZrLLm3p+ZkDgJdIISxPtcp3awQzLOwPvAEL/SvDtPdGQFEH9MIP+eDLdgFj/+V6qAOEpwJ UR/BzFrYER/x5N7yNo/Ap2Dtcrrv/K7mq23XVK7adE3m6F3S0K3lK67d2O3kbi/3cO/cketMaijY ZM70WLnidu32B2/wT87Ahf3AETznEbzSf026FdGdTE+lg231Upr4WE/TYxzANA+5MW/G1J3oaR7S VO75Yt/1YQeNzr3iNiD3qa/6zd3G0K36qg+NdT73YXAEBT/nWYm6hT+6eh7sowvBVU/wLx3sLD75 lK+dAcwtP97y8sf5zY/AzI/A033GX9z1dL3coW7nkWsGba/6cP/63p/w3t/9cc3igh3Ygx3BEK+z pyulh1/H3jnnWpnn3RnTDp8JWLn/xs+Y+OrP5wAif5kPEGsiYHsCIkIEECAEHmTYMMIphBAdPvSE 5BTEUxU9JUiARCNHJAlOyeFY0mTJHWHCJFjZMsHBkipZzjx5cqUNjjbkILmp0mcYBzvACBAwlOjR oik5htmhDinRHTscOGAKJhNVjkF3ZJLa0QYSGzaCZgID6+lZtEjXGFwzAMQAhAflQHzbUOJDiRjx ZkRi8RQSMxf/1mT5k+nKpTJFGpQjJ4KnjQk25gIBkaZJTxFKnhJpBsSsLg3XrF1LWeEaDxHMgP1q ZjXYqVP79o3tQB1ZMLljqwOjLqqDTGmFG0VKXDjShicODlh4EONFgxedC35oV/pdrYcQZ88+ZSZa 3wipUaOmnKvFkyct1Kun1QIHjApd1JtOSCUXFSog8O+n0uJAC/740y+/AQocQKypvvpqqqhSmoq3 oq7iasKUwlIpttyO03DDtNxzZD0QQ4whBkzmC3C/LvYbsL6E3noLrr7EEms2G9SJza+L+uJrNpH8 6ksk6rBDKKG2XIQRidi+Cmm77TpacqrcolSqJaku1GqrqxywAagMkYLFqqiM43BMogICADs= ------=_NextPart_01C9D87E.59029470 Content-Location: file:///C:/68E9C635/Sammans-2005-filer/image003.gif Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/gif R0lGODlhyACWAPcAAIt2a5CJcbCplZapru/a0qi4zSclIsm7sTMpJqNxla2TjjYxKO/NmGVURcrZ 2yQhGBMTD4ttUOzs662PcXaJc7XHtUIxKNrn6vz47M6xj9Dd6OJcbneIimVxl0ZPcvjXpDgxMez3 +tnc2khCNqa5uvJvivC1r9CPc8vJurjIx3ZnVdrXy1RsTPznuZNWRpOpk2VHNy40T1dKQ4mZq4aY mOvp3LN1bolPOLu3p1hmjGyNVMrMyfnu67OUqpMhLHeHsFhTRdKVjGhlVbi7uf3sye+slvneszBM KLvO1f3t2ThBYG15p1M5Msq4z/KNkNjLunhlRqhoVLzW2yIYFm8yLXl0Z1llZfuQrdzn20ltNnVX RWVTOIysdkk1Wu/XpKiqpuvv92lZT7qrpu3c5GZ0aNfNyNGI0Hl4eWp4dpuXhHdVNmZpZIWWhd3v 9HhpZczWzVVXVnBVabBMUIiGhNGZr5SDW2VKQ2KMNJ2al09ZgUhGQyMnN/u1xWhkR310Wa3Gx5mH hG9nN3ZJN//43ZBbbRghKKa3qbiifKA4QFM4J8nN29/DlM7n6Lupu1lTN8jHq3hZVVVCKVmBS3yh b/vKwtvHqeQ4Ve737tjK3KequxgYGurOp7dWapyJmWZ3V7DG/OzZuOvIvpvFgtJ2zX+Qzfju+EQo JYKJm9vWvUUOEvrHp0hVRGR3QkJZNUNHWXoWJBciFkhCKYqlUo308mhEKygxN83WvCg3IXh3SUAq GGJne39oeHZTj1NHVjYnNOia7+ur6qyEYGoQF3xCSOrkyfiaxrHG192T4WdGWHKfVt74+VhrokhT XKrv7yQXI1cnI87rtVUUHm/n631ALrp1tjxcJbzWykh2IHdWKUQoNOv33tr378jz873ZpVkjPHtH Yr8WMWtSL0o5MEA5MP///1JCOkIxMVpKOVJCMVpCOko5OUA5OlpCMVBKOfb///f390oxLFpKMP// 9f/391FKMPf3//f/9v/3/0AwPv/3zkswO2CEYNPm+JTn5xiEa3i5KSH/C01TT0ZGSUNFOS4wFwAA AAttc09QTVNPRkZJQ0U5LjBCPKT1ACH/C01TT0ZGSUNFOS4wGAAAAAxjbVBQSkNtcDA3MTIAAAAD SABzvAAsAAAAAMgAlgAACP8ADYAYIaMciIMLQJgzt27EgikGxq2TOMLcggUIEJQb8eCBIBjo7JQr J07cuJMgDBjQM3KEuhHtxI08+WDByXIFZYyzIG7EOgSaRiC0eHDgQwPiOIwTCmJBLxDqVKZLx2Tk upfjymkCsXEcwgXl0BV6IC6duIRFQUBAMGLcy3Ls0pUzsFXlOAQGRpR76BWjAQQLagFRAciBlMOH kSB2wIjRBUZtIku+wM/wjMscMmf+MkAFEDgq18lweBDBuIXr9IybYlrdRNV3MW7sqAWGXHMj9Kqz cFHlSJJvxWk5R9Pm0pElT6rTs+DBuokg7iL8qclAuZMmvUbX43sEOrkS9XD/fYAAiC7oC1L3cjZl hFmMxtetbek+rji6fgFH3Kspod89BqRXDh71hADGgW1I0AY/jGhgmBRIGCOhhEhUqFgBA1x2GQ2n OKCICg2AZoA5o5WGgDkKZdUcAj2pI1NbgLElTkd2CJIOOuJcdV1TKT2gh17ivCWDFlvQZFpW6gCn jjrjLEAXSl4hUNRdsBig00lomXMSXujowwRVUK0z0ANWWjFRk64IYYcBsIwgRDmApbeOOFW6V846 6LADw1z9qVSLSubA2d8C5uCFQC21EBTAY4zwI9mjkfHDYIMPSvhHATP88AMNmnHwBxKQAGHFX+qc YxAIJy4k0TpHJdmSOEQh//ASjbaVNJFrqqrUDnJu3YkOcTPKao6rO7ropCZeiRknWgg4Y4AWTLJ6 kDkm+TaSbVFGR546hC5pjhCQcKeJTKwCNtA61cFxRjp6sMPOLkAYMEVCfv4Fa38gtGPoHonKkMYF GjjogIUWLsZYo49KiuGGmv2RSahw1KROiSjKqeUICJBJrEmFZjTCjAbYsSeTOVaUEMgyoENSr+OI c46W9g7rYkULVauJmAg1FWfGz14nbUIT+abOVOmUpq1GYrq2Dhwg6PEABElG6R+6ETVUDgzshCHD A/2doZKTvcBhzrzR4RXgSjIEUKCBYLTxmIOIVTihYogdhmGGm57SoSJhNP9gxbbnCGXRQqhxS55M vFrgC0Z6PTAFDLaRhNtdFuhnZTrnqINbWyOcA8J9LJbEq6rjyMsjWhdJuQAsCEBRDm7RneYQXjfC YONpJ5aOwDpaJhkvCOsYAEFW2Ta12oibp2MfXX+qZLZXU9QyTi1mw5FaOQE4oL32GjjmaGQIttE2 GJQFDOFlP3SKhiGZQCEqeSPAQLMFCx3U0IqIrwwfW+h0BPlUsMqRRej1ACBsQQaw6oo4ZLAAdZDH La5qS82cBAFpfQVVTakOJNDhloRozicZOwc6bJeO2WmpJuI4yDhkoI5apIdrLUPRzqimkJecQ09M EF5GnGevBQxqAQAygPX/9AIAETwobgZrDMIgpbAMZaphQ+jbqBYwAjv4JElnQVFDQECekVTFJBhB gC+8QyMbSY4hCTkRXhoQhswtpS3lIM44yKOl31QEHiVx0hR4VJqLpK5KkHiZT7QUHW5dznYIxOAc hXWa61xkHTCElUWkNJDqnCYr6YAcO+iyQ7OZxhywuAiqnFeLdWDvHSEwUIHAYCDx8QNgjNBeYuT2 B2PgjVOasYYDINEAXfylcy9JB5MUUsexgWAqOJpIGFk0AgM8oEZxOY2WeLMACzgTCMO5SVvQ0Q7c /KWOyAmgzYpykcVlBFVkagBx7iQmm2DsmTCoEQxSKCVQsgVn3ALaFJBV/5JCoWUdEJHdSNyVw/54 Ei9N0oSUXPiXQ7mkiN1zzAUkM74DgUEZ42tD9wyDhAzhUjOGGAIUwvA3jZxDHHpoSOVSdJ0pmCMM QghcyxSHkZI40w5a+Ih2YhOjBzQACsTRS1syWY52sMYc8MCJ5E7ChNIhC3ULTR2ZttCApfjRJj/x aTw/kkJCzdE6XllKU3DzNLf0JSEMgYhL3FKSRBRUPwBCKAgU2hQnGaAWICgIAMAggQsADG51oxvd pOCAiDbGGJjC26YKC6KSliqFI8IIipZigQe8tG/ogIfmCvW5Zj5TDYKwA4oUEka7NiACOELcOOyg hoLQMSsjYRK1mgqU0/+QU2cZfMAW7OCWGCkkqyIThBpgoLmE6G5HEiHKXCCQHIyk6HjlaOqc4MIO oORnhyiiK0NDY8oq2CMEBaqHRd3218JKQREQglCEjPEHJ36UA4RVgR3+ZgB1bEEdTeEdJZdiDjLJ oAFcCcsAWdQ/A6RDC2qwA6y+IiWVaMEPkstNOSIABRlsrZ49OeM4mHCRoEDnK2jRhE+10BbnhjVj N2JHaGElSme2RYXGm5EmLCDbiwRKKwZoAG9d5VZ5+UUlKjmIJvAaGCCvZAR+wIQitKcI9HJPA36d qPhYGQJliG9BC5uBZs4QUij47S9xZIIFbDultnTkHOdIRwNKaAFUsej/HB1hB2sFUY5hmtMczgyD FiS3JBmEYQvloAcdLVBnHNWMgz7cyIfTiE7d9uE65jKHBYL3zC/Fczeo0h2TkmU8dTgDAlDp50EK ApEGNOAl3mFHIvDTSef50ADtNEAQcwOAvooAbk0m2GAJyxjD8gOxA3Ci3gjLS1/mRSRhxKAKV6Sy c+xpL5N0mUq+A7m1/qSuKgmD6/IXP3aoo39SKonKNNeyvfjQwk3io3+m8AAiQfoiTbpLu7eajrtk RNOPbOfn6PK5kqy0IWoth9bQgQ63AqV5AnF1dQ7yJ7s25AvkiLjEJ34Pd9SjHu/gq18dpAi5ZUhv nfoCCWBaUnHsSbLX/54WFzUilzi+jjey2hpZogsrt/yEs3jRdgmrkptM9oRMjXRZi8qCkaA4sp1A bEqpHUGSSNukOWGAnBqEmZKIkKov+AVe6SCwgOTwaCLVyZEQCiIOJlRXoUBuOGAWziq83jU3c5i4 3Oc+93dkXAKKMEYmMjGDU2SGBIaIgxBGpRE7MLCelIwOF3lSEpe9rHKm4QhZxIEOJogpSufMWAO0 gA4XbUQcrP35iEQ3EkKVpUlczzqIE8JuLTjCLObillDmbTuSwCclbJHhTqMC6n4uYHG5YXdFBqIX yPlwlH8B8upM0068lLIcKqCC9KUfzzBAAgBzwMMXUrADLFwgBPagu//4yeEOcjSBVKZy7jlVuMh+ JomDMKe8xspuEsVnxHKb/3xW3LOFngCq3HVGLUSHABCwByjhH4GhdM9yDiyUEQ1kFLRHZ2dlV8OH FtERPArVT9rhEiLWFw0hA5ADFMhnNgECEc8hFPigEp0TAIjQgi7YgtNABT4wfVQQT5BwfQGAB3gw BCkgAlhwCe8gfu4gG3bwMss0Je0nDvTTeNQkE2RiAfDwHtHRMZYDBFDQeRlWdmpwEl9TEo8lgJHg FWuRQnykbOwGBZgTFYCBIntBe+GwI1JSOnnhgcaVEluxVIRyJ1NQCF3VFOWwBTDgQxgRRGk3L0CQ GpOUF+1AAVVwBhT/MAccMAdzEABnUAVVoAIR4AKQ4AI3cAMuIAdygAig+IKI4AMxOH1MUINESBzm lHin8QC5wBNLKA7w0DGiN1tnoRBuFiNWUhuUJxMlsYVfdRqiUxFl11Q+lHtp4Vxz9QBoOBIBQkzv VBt6clKKBGY4k25cCAGBIkkXgy4PkE8DsQXKc3xmY1cC8QDjEAYbsV2qAQBkYIlVQAFswAY0cI80 gAc0UI9nMAdnUIkqoAI3qAU3QJDDcAOkCINOUg52YBY8Yi5TCIs7gSLAKA6LUxIdAYXIaH/3d01a EAHEVZFb0DjIEyQIxBNMkAiohwD1pm6qw26QAGhzcU4q8gCQ8BEw/2CNARI8YDURONNAwgMWJPE6 AzE29XURenAOUIA1tXWONXFX/fEmOYIXe6AXYbAGWLkGQkAGXLkGVbCVZJCVWEkGjsgB9UgDa2AF agkHbAkHFHAGr4EXcQQDbSYl67cT5FGLpicTksYic2RZ8MAEWQQ8DWVX2hYBDVBnH8MEe1YOHWF6 yDFbKrkAa+EI6GE0zQgF8SAX92cTDPQsDfkR+BUgePYAd2I/0TFp+EEVlRc7IOAsp+IdmQQDImg2 hNgchQAETWIAhaCCI9AHQiCWXDmcxJmWWWkFLJCWamkFbdmcaIAG4hALzGEd8YQOVJglzTF6WtJ4 tXgQ1vQAeFQOvP9RFAFyfw8QBgAAAG4ABEmiDoLgAjAABGSyAOFZQrSYkk61AOxwmnVFSSJGJCdV mCvkJFE3QvPkZlVHErfyHDkSlMi0aW0xBVMQBuKhF1ezBSIIZCTIReoIZL2ZF79ZnMQ5olawBvtg BZ5ABlYwosoJByzAnCwAB+gwAquwkHawZh3jXLmSC4QCAjxhaD66EB1BLewAD23WR/pRQJh4ah8j A+mwlFsjEKITOHjEBIJQOWuhMk3iR3HYeuokDobSddMZdUwAOWchEFVXby5xJm0hPMc0lCUzR5oQ BmEwEDIBA1pQW0amfGMRINTTPLnRAGfwnIQ6qGhABod6qFyJBi//iqJcuaJc+aKS2pbx0A56IJcN OU+G4ork0Wam5yKQBzNT4CJiNlo8hU5+Ro6vwg5qwATtAHRL4nIlUW06tEJI51wA1W6ApjuAIQ7t kBJhMHWiaShVlzkTIRQUEZQi0zJMwiTsllIjkFIlEQnHl3xOQiYc2hR76hZu2SmZcQaZQQEcQAFo QK7kSqjouqiJmpxW0AeOsAW9IJdTgWz3N1nyNloCKEnh1hHqkAhKCDQYtEOmGU834hJloQaJ4Jij 9yVOGiTf0UwKFSh9AQLUc0LtRmL+lBFR44x2oGIgEaYqkUgDER25oawwgBtM0hYiJi3PQaTJaDZV JxBjoa1GJhF9/6CP9ngK+8gG3hquHIAGP1uu6FquFHCuj9oHfcAMGTMx6UCOMYJh6pAxFRNqvtd1 HbFmkQAPj5QSHeNi51CEWvMx7OA6cyEQAFhzPHEXa9E0XiEQKMdumzcCFiAUf4EOOvEsWpAOwsUE eNEbD1BCB7EjnSOIIgOMZiVidTWFeYR2PBRkHaEzQOYcv6mP+Fi5lnu5lWuWnMIpbKCiXLkFfQAa zsC0HTtKa/gSzkQo4TYOHIQA9OOYf+suUWt/GORiLseAsMIEdqAyZKIlgbkRC8ETewFqYYJBuOo4 m6eEyoIATHC3eqZiTuu2IXQqRLmOgmimJZEbq/EATYFXrLK4Kv9BJgiXMdyLjnahDjeLj/Z4j+ur vu1rjxyAS35nlvaoqGQQCKErL+sgF3aAobgnJS+RC5ZlDr7wOeaAI6I0I1MgMkWKERJxf+j0bSNB Px8TFrsLdEg1NNdBizJBgHKiHbgHPB2xBVrwr327QE6yecKlBnASIBjxAO3wYnU2DkAAAOPAdf3b eF2xTzkjEZT3ahrKp84BuefbB0NAAkicxEqcxMFGAsEWbDQwA/v4Xom6DxQABbgwKu0hTHZgB0+b EVqCFz4abkyYDdTSEZkkmIujX6hyrVmhMmPWT+qkBdtSbvKDVHiktszHaQ6cqySshJsqE04iA4JA kGrADinhtzv/whUvAQdVYA79wVqCSRAmoQlbcShLMSfoAMRfA2Qcmm5GNhF98AWc8cSm7MRMnMpO bMoe9a1FiwuBYAUZ8xtdHCWFOUoLUU/wEAtKuBAcYWCCkAgd01v3lzFgcRstYxJaYBO/pA5MgGYv l7YEuDsSATyjBDzOoFtaYAGV01BYoRHsEAm0IAibbBo9Ejh+iABp2Q6EayPnoAUNcBWICxhnQnlA YWSm2xwP4BD0EmQ0jAJ/8AdKbAhObAgD8AUvEGwvQAMLbbn1qBlFS7T4awUi9hu2o6Gq01+5UD+T 5W/cDDLpYAfwMA6LQ8x2+QCEZgeRsJ0loQWSpoJJkpPXMQ54/wSmCuWTwFNakPQAMAAFdQkYvkA8 BmA7elLC9kMla8ag4mAFL0GZC9AA4QAS8DwnwncXptQyGFMd4fu/CDAWrEKIe/AcQIAFkfFXAaMB imEhKfAHa53EBh1sMzAAPBuuRRsAgRDLzlQON8JakJc6YZwLKcQQNaOE4QkRIS2YGdETxexHfyhb PZEOamAT8wkCDbBB3Bkk46BQqyIRg6gtPL3NbVaeKoIA0CQI7NBVE4EAsJCYwFMQ20GZCLAFNiIO WyCTUwALrCJWxAQUG2pXCzCzDmitNMyDKbDWAX3cyL3WKWANFSJL2oMEq4zQ+2gI1qACgUAGs8y/ 2+wLf8Ej9v8WvLyjhBbADlVxDoZtI5OUJJ1pLlfzOicxAoIQAYSCrWCRmCQBD3mc2btjzeXySI7z zrn4F3noJCJDC7XCKmH8TExRIlfhwdDkMnaQJM6A2x6kHTbdt2cSRs60Dn8ySsYFBLawPWrNXsgt 0AFdARUg0BWAxIaws5xCjy9AArjQB75kmiOBU2AqRqgSxgZwpL2DR+5JaP4DA4htE1Er4OfEkC8T JOKgBpHtQHS0EHtG0zyhstTcTnuQdFCOp0qoM5E3yFgjCII5QEVXIt5LspQ5DpAjmDKRFRNuNPX8 EH0rEOeYuk7yE+YyAkDwBlE2UVIGPgcSAm1gIKmUSoGuAQX/gMRxvY896AeBgAZ5rd1nQUlxmDHw oHIuAg/RNCN/CwPC7MAYA8YO2N5j1jKCAAXMTB7VZAGJycHw0BZrsSpu5keQNNR7NklriDEGhjVm uqVFB7j+ATwOoVBhlh1uwcOo8mFnARGeXOu/bVB2ST3A0wA4UNxsbQxIYNwpUCHW0O1IYBjbo0QO sMoz8AILXQGM4AdQAOmjykIHNuk600CJrYtNoYRMwARnPNTp0J0nMjtPBxgysLtjNifCxROpO1ty 0XiLy3xiIuD+/QDvPAIF7ICB4iQ3VKbCFEZ3oQkyoG9UdD8ZWHADlEFT8BNe4RJPp9WhgXs+VL6p I0o0jAWF/842CUJeUXZrGmBE29PtFYDQ9fjzAmAIuIALZOBM7VkOglA8hBLqZMgjYuZWYFFG/I4b Dhi1gMGQHOQa4qBiw2Lnzoxm1ILfCQVrnB0n9uNMJMwtbdzvTpLGI6NI5yYUAHsVr/aL9MMjXFMo TYJfJ8JF+GxXKQELFHs297YOjiAC4oNRymDoVFboYOAO7hACkO/4jADdq8zQ1oAFfoALkG5ZdTYV OQof4pALLIKv4y0O/irkITN1Z9FADiEacFITf3gdLlFw7AAz5Vve54DfjQcCENH0aNEkkvfOTXJ/ wr+Q+37a9GSXHA/C+SUm1TES6MAbRDHPgLFTAPU1U4gWzv+krWE6EOeAA8ZQ3MVN4iWexAGNxCme 4oaw0GxAj+/PBTgw9J0vM3rtT26GG80BK7tDPwommACxoNwDA+m0MGECAoE6dQtAmBuBQGK5Bugs qFuHjgk7ceYMPACxAGG6dPDEnWyoycA4EC0dImi57sEDiusQLDAAc4EMnOXSJUpkUiJMBJrKmWuZ FMSIBSrVlWMibtwCh1OmuFwwQms5cQRz7llH0U65jyER1Hpwc5w6RyLAvG0joU2bC3XratDgQIMI B32RWEOChMQAGmzYcKDA5oUhP4HQIHhgThzDci+pIrAw1YBUmObMnRMX1RzZBeI4qjM3boS5dQt0 plWnJR3/13XmYGjhCjmkz3TnTJocZ26KAQsuWyJYN2IcwdvKcS4YJyPMR5Ls0MVSp1Bi0xEhDaxr Oc6mJprqoo4rDuLB1Zwg1qlT3W64AfoOWev52FpizgVhz+EILEApBiRwQAekYIQRvRJkRIMEjRlg gBdo4OCUARipAorHpjAFKibUGUo7C8Qx5YGOWkqNI3Q6Sge2SOCxQDKG1slJMwPKgQGdcmQYoRwt IBmrrAVI6s0ceEwyZwGCWAoppAXU0Yq+cxpQjkYQ7ACCGSV54wi87YoqZyromhzHAJXE4Sq1JIV7 AKdalgpunIHoK4Q/BAwAwUz97qxlgdFk+OKPFP4gtNA//0hA9NBEEWWUhD8MmZADSdFAg4IB/MDl sbTSOYOJdDpyLY45JJOICXOE8NOCdDRywwLSfGoANRD0wChJ7xAoZ4uoxBlBVUGAfECTltJhAgbf YJRqgeGQQnEdNEcQh750GjiKqnVkAC9PduxIZMWptnsAlspqgSmp8Wha8aJqp2jzTjghWu6j+nDC c6Y9DaBKHRnawcKdd9wJoR6BQ/jX33pCCLgedxZ25+AQ2hBssBlooOEPRoTIVEkE0glDn3QwgkkP OCZTckU4HrLgHITOMIeJnGSA4RQZOlKNpV6oyqkcQIDQUbnetpBBPRDMK7YkNJkYZxyVYgJhLRnK KWcEgv/O2aKyJMNiqcxz1GDnvDtvgqw7Mh0aBwEIaIJKHBnSSTJY7dwTp7QRhvOK3u/0XGCPr2sZ 55x2cJDiwMAN7KvwwhvU4AIHG3QAQsIopmEAB1SA4gwlzZmNaKkUgq4cic45B9oYoUIHBnHQCQlm qeJMmvM8EZBhxWdN+zjaB4IjCQYYEEqOKXutSKqcdaqAWr1zhCgnRpjEHsGALbQAglhx7rTipin0 EA+mcWqBozWVylHhvBH0UE9Y17JKuhx12H1gHZvczfMqPfY769o1UNhLBLz2x8twRfpSBBLeYI03 pCAFJJiBpCaFhhfgAAAagkx0KMMQpNwETZAZC48sAA//kqBDBuroigFkcA50SCY48OEcZBBghxx9 KkzsgAF8PpKdjehOHDBKhO8MILZ1OE1f7fgIC1dTtv40TT2OcIE4VjU9A+hhDwtwBrZscpw1gIgg 5ejUScqxBl+YqRzMwJdyRnCGgTygELXA153WMI5CwAIEZFAIvqywE365gxwNUxjDFnYwPurRYQ9D QgEGMIOJ0cAal3igpkbDkKeIQylQygUCttAAyYyIHaDhiudEGEOT8AqFYMNXA3CTI6mYQw1NW0+v oJIO093wggQRm3uYcI50yEAG1PkUS4aiywc0QBAb+RS9qPIAO3SnXMsbx3DQdBLTjcAXwYIZVU4S I5nI/8sAeqOPTWDRH6LkxBwj/MIQBuUoQiGqACQ452AahagIRSiBlELDGRLzBRU4RknqCB1DTmLE 1MTNAHbwjTpcZaxlkkWEoBnHZEbAEIXEEQFhsEM7cgQfeJyyTA9oxzhyZwdxjGiWkLmR+5ImjrFg iToIxckTk3YnIAgCHsWKm7uUBQR16MGRnOvO97iixHLoASdX6QgCJmOOEalkJoWwW9k00UOH5KQW 5miHDB4hAsWJQH96MZwUFKHVAAYoQH8gDAfQICk2fIEEboCgiT44gvdkBympacgDttDREaVjCyT8 FDo+kiv1KRSE9vlaGBpAJB6ZQwvQMcAUwgS1Bsz1JP+JqExahKcVEMgAoA2ww0l55RqJ7PMBMlDD iEwHtptogimVXctNmEKewbIIHUxJ7J12oofUyIl9hWgTfe42hdbgjFzrsIMjUHABvuwFcQ7Ki+H6 klwHKKhxhJwYBwzzB8ppagTneE9bexiemG4BHX4SRxi2sAU7uPBOONqpVk5yPpw8tAHn4A1XDhsR xZ6ECdRSRycjCzs90OozxmpAA3AZJu0gQDx5koEgNigITW7neulJmkNS0suZfUZHStKEa/BUmdKo 46gzsRuNpsASvd1kD+MAwjkEQM4hGGqdg2nnANhJAkMM4BQc6ABiEsMGPEACCmT4iAe1wkjW9LO7 HTH/BzrscFf4nmSGMZzMs3qFAHN8TQVVm006lCOIrKwnaifpDWpCIwOQAoFWI7CDHQTR2OkQMx3B cUh/zNEQA5wDBqZAwHvpAy6bUqVp2msKMUFjgcyEKVj0ojJVkvYR3OZEtwrRhHhw8jYZAGEFdlwY OTS9aT9mWo8NC4EG/nBOwgzgD8pwQx80pbanMLI2wTlJLpwnFXiUA74kPAcIIcPTyUAtTQu5kwFU AANfR80cW1DNR9pxktMBoSNaNNM/gSA8JWphyW22LHzW1BA6AwEGFkCAsXR7kwf0eSENnYompmDZ jvRoR8lEdEsyI7Wj4mnP4xnHd9OILxkIYbhYIK5d//aX1axKAQkDSgGECsmGwhgCrWiYia31pYfs oqef4B50dEBjHdAwQSKq0iLUoHVCK1dNR8sWBwySXV8tIlSL9AoDEJ5WDiioQQWCaHN5kQwdP/lO BlVTW2t0ixPsNdQm0FEaMe3gBjc0YQVvEIEY8DC/9nzcw4xOy70TOw4mcPZ87TiHGArHFweQnexj L1z/sDoYyBWmAm9IZJA/CDVx9NAzMYrFOHIRuzmnIx5osvVJbkEcuj/lg6VkIghUECsm2JorDeCV l5+d5o6aJKMfCUMYLAuAYEQgAgBQwQOckeLVcQZKOMEszYKzHwuUO1nZm/M6IGCAMLjhDDhYgQiG cP+AA5RhDnD40k3UU6eZfO07kMnIQ6hClXagYwWb5vSn9XjHTx+MEYdqZ+QuEPcHjEDm2eV2jNDk GjtEQjK9QceKZPfxJUJtX1Ih2U3C0AefnEPz6NDCZIK1Ux+FATUmOYeyMQA3aAA3sIETCIIiMAFV oAQxmAOAipOgEocAVLoSAgGRq48baYAPUg2dUI8FOIMzSAEH7AQUwIHd470mEILXgYmZIIjcoo+y iQx2uAnX6BOoUYAWO5QWc5R1aidDGAxDEEIhDCsdo4DEeAE/0AI0mCE7WKvkkIoeggeeQADQgYd1 AJ3TYTYmsgDZcT8eeTmJUAEtGIFaCgP4ggI52T//wMu8jjCJMEEAANA8FQCACQgCE6AEAjCCUDgE WoI/0+MJAwACO0CHqYAaGjEwEQqDnuqRcumPNTiDLxCDL/iCTsg9FOA9TMQDRFsOMyq+PSsTYYEB 1wA3h2iHv9GfvdgL4rIq4kocDQA4u5BFBxCk7KOBCmiDDGFCE2kAmqK4skmol9u7cxgR+EKH2Wiy O0kZEOKKp+k1f3ooSICvdPCDDVQBXjEACIgdqJmSnZqN6HCDHqFDGwiGSjABAuABAgiCBoihYEQP cWiAMrGsFRGI9fIOIKCWqMEIFKmCOWA6QLCBHMSDOViBMhAAMXiCL/CF/VCPmXCGrMumogABR+I5 /4cIQBwAOKsSASxwLgcQIAMqFHNSFBgrDB1Dg8Koro8gKTjoKQpKGmaMpBGajIo4RoBaEWX8lMnQ Ea6AFmgMg8VzQhWAKChwsimoCJ9IMxDCpwBMDp/QAgAAABvAQ0pIAgwwAfKqDa5YgBEBApyAGS/0 lirrJdzQiuS4iBGwAkCwgjMgBEiIAEAABDwABAEog97DgVtRj4cEsa/JkzZBCp6DCfhKg0QZggr4 gxarAEQZAhoDQhp7MRIoDDZIjDmggBcYAj/QEPoIr2mzJeXACDlJHthBB3hYSh0BKK1sE29Rh52E Fq3MCT+AhACDBD9QgWnpkcSaucsCocYLwIR6Gv8VAIQgAIRQCII8TAICiIBwTDJCM7A3qzNC9KD2 Uw4EiE19rJl2EJnacwM1cAEbsMMgOABAOIMDUIADmJ+buCX6WJL2Uog28TMnWYDQQQHoo09/sYd/ IZh3eIcQAIO4mIu8GCTI4QAaGAIAiABFyjw96MyheorkyYVykJ21QQfQgZquk6yOUJ8d0aK4SYsq EK9zsAPatM1oWTeosYP30kefWIvwggQ6FIM7vEMCyEMFcIMwqTCikgELKIjysoMzPIkeiYgPpQ3l 0IMRgAM4YLobiAA7DIUkSIIJEIK4xIFO0I7p+IjIEEA8QYApoApfSJKzEIgRwAHi6os3CKAC2gH/ kFSUPzBMIIyQL6AY6aqUfaCAOWADP/ADMlDGBlABfIwaOVmL67KAB40FNBmhCe0N0NAY2YESXzud rqMPJXSEHVGB2gwdEn2aBgCSp2lNLZsGWrADSAAAQlCAKLCBOwwFSqAEE6gikvpReFSPckgzItnQ smkAKDiHIpUTRxqHMBACZICBULUB77QBAggFAEgDqDwDhfCF9JQOEAm29kQRMYGJpxEDLJCAbJUA MJCAELiEUtDPcH2HO4q+hWkDY8C+GYgQBwAAPziDGPzJBtC8hWKIHslRXAE8gOoNCCVEFUIHEPrR doAakmgvPxCv3hDKdGAHaFmPtQkwEI2axoMK/yqYhlClQxdwgSiIggTEw1AABBDaRvVpAJxAM1aS uJ1aDjuQDfVZh2UzsDA5UbecAGKthFDIgAPo0TDYDg8DgQZokq+hEZBYioZYvqiZT+izB38hGDC4 hP68AAkQuL6whnEaDMNIjMSoA1wgg7Ixh58EAoiypRSFvCpEkwDrjbFA1Odggn+FlkZKv8qgD6EE nXNQgT4gNq7wMp8ohxTLJMf71ERIB0G4gWm4gYw9AScogsR1Ay1Ch6hSByCAjHYoL1oiIdlpniWb DbZyzbVgh6e0AUIAgAygAxkdgwNIgwM4g7IZmj2jjyrLCW1ivtOiiqgZTBKoAHEyoB3YAQFCAv9F eIM3WC4sEF5Z1ABGIYwZGII2AIBMKcXa09QAc8L3GIEGiIWU6RHBIoktmI0wYAclEYkV4Yqn0BFF JYjMmxI+7QNaWraGPYfo6cZVooL4pQJ2oAVBEATCNVwnQNwgIMplcrdz6AmbHKwVWc0yUdnMdbf2 NAD7NdXuXNVUTQIbwAExAISFRA6vqI9o1Q2ByJaziBocuIRwnYd7IFf6NGFQc9pzeoHHoQFDaFcm JI6fDAMomGFpBNKZsQBq4VPNm9t0gIIG0NEFOEaoMc2d/K6ZOENbOwdIoD+SOIf9GyFbkwE9oIJX SIVUeIb7pYVpINwbKNyMjYITOIEo6ANeITT/HE2HLkIzGPg5yEPZB4CClYWWLESOBLsBjS3cCQhj ExgDBRAABViDoaAR3TIA18UTJWmJ6cEZOspBRhlCxwTCR15MA8JdEjigF1g4NjAERnhhgliAAsy8 eAWChXo3C3gaLRDK9wKddKjU1hMJCI0aEDViJaG9o7QDKEjfS3riKYiqpxmhGHiFaEiFB8hi+R1c LzZcMT4BLQgDoYCOP8EJyTUIitgpGYICXOW/9GtdcVCDKHCBwg2CYS2CINgFMUCBhugsr1gSvtxS wCqbJwoDelAAA/pdEYA6qwK4bd3WENZPEta0hmmDUSPJF6iAOQAAGF4AO6jU2JRXarEpHIYv/3kV rLm1vzCIhTaZjS+zvybj0AeIudlAh7q1Kz3ThLC1JRkoBCuGgFx4BirY4i5G5jA+gSIIhjCAhKQx hVSRVYUYB32tpS1UkgjIvxFRPz37CBjw5mEghCKgg5mmCECIg4Ygqmgh5CyNo6nQjvMph3YQA6ty gN+1hjQdlAMawkjOhC8gwgjBAwpRoDOwzADwA4SW11QOsA38oHOIhZ3YEXkFqPGaFhUokyHJaLVB USjpxDPEqzE8XwEr6achCZSOBis2hZamWGS2bIw9AYoIg7uzgM4BAp5Os/JaIs9SAY4aDWabJP5A ai3oTjxEwGGAgUFcDehQB0IuZA02EbPgLP/VOIcJaMzGJIHCrAAD+gvAwOe6kIBL2NbiJcnIsYY5 CIDHwJefpGF5/eHOnJn4VGLzfa9aIsRNyegdCYN/hVCP8Gi6owgdnpLEwkeK2wNNKIRo8IFXYOn4 JdxpwFgvvuMTGI4T9QwtsldgrOtlkorO1gQggAOE6hH8UwF1m4M5aOAoMIFFAAAqsANE8AaNQo8R YV08KZM0egAA8AXOaqh2GIEDOJi3gNq6KNOvGu4USEw3JYwb44AzmBQ2GIDlJQNE1tRU/snanDm9 i51aEgLxwt5zkIFYQM/wnpJntB1qWZHztSsQNSNXiIErf+9C8IVX8AFnSIRpoFguLlw5wGz/AGAX 6QiOmXO/qRgH6D1GV4obCOi8MGCbCbyrMOCQTuiEjB3WBGwCObABACiBYZiZjmICguDL14mjNKgy 1wiJ6CiHCUAU4DYrR15MIEwBAgLeVsSC4h2kiWG4go5rnOjVGpZXz3u/5FkAgRXv8cas2aiIz8ky Rz2JFfkIFE2/AEOHu2qAJViCPFCCGNiDLHeGVzB2UwBzMb/jMQcEN5iJAIO119Ki1uhpFmq1k4CH pgiHCIiCCOgbZq40V5iGTGgE1p6AmVaFedgBEygGOdgAO8iv09kziUiSDP4sosUXi6QHHEja/Wxa uagLgPOLFECCQWFTGJuYG4MnMqAAPMDM/x1fiRmGAhVo0Qjwg6dRDXCzNR3JvGlRZSpJC1rytULv kZOAjMG6tVuVVRnwgJbPASXYA2EvhELYg/k29jDH78It3Cg4hVNgl6+FD8fTIja3M9CQnfVaNy2o gwgohxkuwDjoBSpIgQIghBsQ48SdhzLIgEOwhCLw2DfMYJ2gj76MKZkCgeZTAEM5lN9mzCAcblvY gd8tOyxwALa7MRt/AbRaA9cQByameBUAnx+OGuWoM/iSgVRraBnQ1Isu/IEt9GXSqymYNjRxA4g9 ByVQAg/IAU3A/GHfA5p/BXAw9miAh/gVhGFA/RJIAF//AVewP0MFgskvhzypLBjgiDBhtv884QpB mNxhUIBGaIQ1oAJFMAYNSICrjwJyGAMxvoEg4AFyEAN9QIfgM2TXmAJQ2Y6QoBIBCAF/2U+4qAu+ MDiqZcwIeQFMPgU2OAN4QgM20HucEIdKveY+WIcxxK/keYBBBFGK79EA+9q5AQgE59KVO3dOhjhx 5cqJG4FgChCG5RrIOKguRh4PGjV5iLFnD4Q9r8CRfBUtEZUbgqggKrHhRweY7cKMKydDRgMg5sqN QzDuHAx08EaMG5dwgQGECsXB6NSjSZNdyD4pAnPpBFYX5HgsEsWJDoF55Gywi9XuXIM+flScM7DA 1wNx5kAgMIBgwYJzIyb8GULiLwlDAwb/GDIU2NAXEilSvHHgQMOFCxo0fJnBgYMuMmTQqNBiZQEC cQD8RICiQkXOmzZj5aqY7pwKKAYbpKtY7oGB17VlREwoziiCBxFHiEO3EIGzGIVi5PCQY4+Hj4UK fdRE3S4VQcN08SpRIsGPH0uWCLEwok8DPTIQ8HRbDgaTBeYQIDBF/0G5EeXQDfumwEYjNlBDCD+Y kAPGGCdEcQA5lxShigmUEBAWD+RYeCEGmwSDAAggTDEOCPP5BMICMjAhwAVtROaYIkik8MdhA8zw wmCDkfDHiy/OcMoZZ+hihRVkdAYHaBZEoMJaUGwhgx0ypDMCQnmdY5MKYQBhB0UFjWDA/wPpbGGH TQsR55sBU8igB3FQllOIATHUoglzeeQRgyvSQXDnnZr4ko4gvXTQQQmjUNPJeLqcsYAF5yyZTi4K WVCOFpBsAYNB59ixxRZobdHAFsMAsMsuJtgwAYH80KHAGCIccM879WTAwAYTJjEPrRfKYw8Gi5xg wQLrTCHOAiC4B88CCwGSSWJDpGDIEDimYI01ijjwBhLWuJjCX4PNQAMHPaKxhhVCCNEHFEQiYIEf YUSa00JhTFmOBQjglA4QbghxkGsGcVlOOgrV1g5xDIljgCbt5GcUT9TFoIQmmiiRkQd5PPfRHtQV ogkEMcwRgy5dLCzeeHl0MAjJJQ+SRP8Sg+RDRAYTBDMBFIFgE4ga4dASSSKJdPLFHy9QY4MChMiB iBh0NGFCE3SIEYQTTqgyYSVJkDNPKbbm48Um4nQYlwU9LTCCOgKdM4FhXwz2RWEk+OVXtoYN9sIM g+FBwykcoHEGuEKQRggcFrhVZR9aNDAlOhTdFO9NtTUQBiAAAGBHpQ9MUU47Cr3rmwUWPACBOEwk VJsBBuyhhBJ7aLJHDsvV0oFHMSi3h5sNn9GFBx0s4QrIP0icBBG9J7EyyigTAbPLN2ATgRo1RxIJ POlE8EUPgNhARyiE2DE9HXRgMgZUB9jAyQlBUIIBOfbUc6GFGCRBTHwgxDWOOXbJYE7/XuUosMNi L5KQiWCCvUDDtvDAP2W9oYBv2MEQvsCGNQghDA6EBCQI0YueWKBKYaCIQV6zDpvkIi7vat7LDuG4 l9VhAofIQAYWkYFNbMIIRmhB71ogww8w4BATQIAmRIeRisEpdXBawpxq0boYdEAXuuCA7ZbggfDE JGJDGAQGoCjFKBJhE4cIBhaTlzybJcICpoAEIFxAhyAgwgYrCEKAstcDCbyjauSgQxGCYIMTTMAE UiPHrSx0shbIAEQGQAeI6OML+jXJBs5CQgFF4IAd7KACOBBAGuZQBTQIgQV9YEUgHNGKVjgCCEAY l7iqMAdAAGIOfhtHuiCHEyi4AAAR/4hAAOoQgEOcMIUsBMUHPuBCGRohl71kAAN0+cIWuNALDMjA IeoQgQecDnZ5qM4elhCDkMSkdErwiBJyUMRM2K4DSwRZxE6RsuCRcxMte9kEjJc8WrADHrmAhxYE oAIb2AARGygCHbxnAj40YQzkeMc97NGEUSkgFCgbgzt4IBYL6XITdpiLAdSBl9CdywINaIAAVlAG FDwyDVWoAhyA0AcWZGGkluyDJ84QSQoEIA0CwAEO3rACLIyhFO+wkAQcsgAVQKIBkDtHBohgTAYs YhHAPOoHvKBUoi7VC0ml4SaOCkPeJXURycRFIM7RMI+MLg8X40gOIFCIiIUnD9f0wP94csCMJXQg B3kYz3g0koMyGIEIwesdKDJAR5cpE3lqgAE7cpGLYXgKDwn4HiE24ARKlKAYBHgHJuwhgZqWogkn oKcNJuSEEvBBHhaaxyYWoYVgPUAdHQqdBZgQiy2EAQBpwMNLUYACEWBBAja1B/pyq9vdXqgnCOhD lbRQDnYcYqlHBWZUjanUoRrzqblMqheMCgq7CtWKEyhNPNBhnTpRpzmFgEA2IeAMJdROPM1B65/2 YDttzuAHpwCic2bQAnImwQhWnYDLsBgFv9IiEaZ4wDAQoQAxEIITQxPjPK7AB39KwELbm8cYviLH JPDACRsIxULJMQgjREA+BpALaEz/sQB4iEMLKhABb1OsYneAQQIaUEQKCjCATJzCbwhYS2fOQVwj bAJryDVmj4fKQqwZV6lJBSZWglFUZL5SDVuIxQKso5GKZZNhe8gDBE6HkZjARGLi8YAuTiGxHOgi ia6wHQ8woOYohhaZNsRiMEqjhuUhIBff8BQoCNCIEiCCCjaQAAFK4cZ3tIoclU3AGDOLAUps4J6l kMAKnjCEOMwnLh2CB32K0gAo7EC37wCDZFJgjEzsCA0/YgYzXOEKZvTiDFa42xzippgWiyAF47AL AOwVhnSwYwI0PC5yjxpVpAYzl8D8tREYgBVguiwCgdhCPCyQC008IGK12EMtPLCM/xg4LMvUedgS QJYDtupirUU0YgfO0Ikz2G4HaoZiEiqhQlryVZk0i4Q4cmEBRAzDBU9wST2HEYVQXKHBF7qphUqR gCBI7wQH4IEJVMGHINhBC1voQznm8oB1rEEP9MnFGiwAiD7MoQCkPkUHTI3qVa+aGVYwFAdogIcv fGEIQ2gCEpAgLRFoQARvcEc9SiGCWy8gACrwZDsiEYxfH9WoRSUqMJdqVGBLNQnAXEQwlBmz7OaC S6NzjgeuLTLl5Mk6hZDYErT5pxzk4L1uVfsSZhCTPJQBiuqbN70n0Ndnx0IcCFABIWwQhSjwAQM2 IEQEALCBIIzhfP9sMcITsIt0DP9DEIQgAg8osWD07QAEvhoHaOoCj8wBYQBfyITalLUDRSiiMSKI jAQkcIlLEPodIQADqKWlCGMUgAQzaC8HOtGJz9glABiXAToSoWSnT73pVAc20xnwQhpesQ646MMW IhGL4Dzg62wvnXOWoISyN+xhP8jBMtYe17bCHWR5aIQ84j+IJdtQ737IJK+Y+QBIJAAANpCDE4zB GAACIUDCBiRAEzQCJjRYPTAgGCQAIdBCBNhAMDwNJYTPHZGDCPTKAwQLfZzL6K2DITiACAigbYFB 7X0a7kmGA7RIAcjYjgRfB+SBFaSaEqwDPiCDOsxHTxgAwPiR8gXT1T0fAyjXcin/VS/lEtaAQguA QjLVgR9AgSOcA5Q9gBV+XcS4VQxoWx40jBdaRwyEG1uxnTZ1BEyk33i01VtNQS7Qh1ssgDgAQeOc xuDEQyxYQBigAQAEXmJxFh0QQhQowC7Y1FYIXyM0gtL0wGFRYBBEQRDwAA+MAQa4w4XcxQP4RF1k GrFMwRmQGh6gHBoAycqtQy2AwB4QTOjgRmk5iTNQVHAYAD4kgBkkgD741gggBZfkQjA4FdUdoS8K k1MlIQttQgvYUB0oE/bRQ/5ZYZs8zJhBDPmZ3ZWF2/m9XUfEBPqxFfstwSOUAQGgAgrRkgDclAQc Y6YAixvgASEgAicggiU4wQr0/wAhEEInEMIYIMgY9EAjAEIjQEUjKEACOEEUXFYREMAYZJiFiJgz +MQCXGJo+J0BmMMquIICkEhw5JAVsoldcEnouIUB8Esc+AJe4IWwUAM1mIEZIAMukgiXaEIuuMAB MBfWBJkvEhkoGEEwuhBOXhEUkIsf9IEdgsbmQMAUYFtXyQnbLcF0NMx0OIMzUMfXIeWfdMRbjRvb od08qBkxhOMh4AABkEMNxFI4RBsCUMEGfM8GeIcYpAEg2EF/yIAiNAEmPIW69QAmQIU8EkIRKJYT 8AEliAUlWgivOMMCpEO80Ac8JAJoyIUFyBJePASJdMgecMgIbBxegE1r+QICVP/OUSAANfACSqpk 6LCk5ORCIriAUUUXAwzZct3kLhGTTmJNJdDSWC5AGw4lnuDJFLTJwkSMnJAXxuSmcOaJwtgO6cDE DFzln6wZEagQMj3CCrzDEMSZzcRLNsgBQHKCJXBCCdgAAISBCyDDOkBFE2RCE/ACHvTjXdIBICAD JWxWXyYc+oTNFJiCHdhYaCTCXTQADMRDBEzAONziA4BIGOgBXqyDHhQC6IHACIzAGkBCOqgD2BwH MiQANRzDMYhmB3LfFCBABKCQCkFSGlDATwLBCJyDOGTO5kwBi+qbl2iBI6QFFEBBFDaAI8TCHSLF FbrCNVEMc4wfcSpMb6qdGvL/aDeFWwcogaq5QhSRzJIdAMKNQZPBQLw8ADswASdY2Bx8TwnAQRxA QhiYZwJGD1TcZRP0gAJEgQ3wQQkUQRFEiAmgTzrgUEXVh3wAywJcFAwAwgQsSXCMwzqogB50CJT4 YFGMgCxSgz5spjosxTgkwDccAzB0QV10oF1IzoDSwwLcggHAwp2waH3CwxZAQQQcownZEhM2J73F EmlkV4reJjO6zsUQp1kJqcS01dqRoVtVDOzYDinoAumw3QpEURKokBiUwSVYyDu8UjhEgrRNDiS4 gILxwAW4RDogAiEgwyHipXnGZQEI3+F1Amc5QREQg+ahTxw8BKLYh31YgN8h/0AY2AE6aEEEQIId LMAUmMM6nAmJjEA7JEVRlIMbHMMofEM25MdS9MIuWOgxJEBdwAJ9wMIDwMIU9FpR9Vg+nMzK8JJT +ZJOylALWJENpUEdAMCMigOOChaXTEH31cnCaFMeuAJzLKV1RKVvRkwSFYpH5IArdAR5aRMmFOsi 4MAK1AAYkEM5RkCz5oIpTAE8TQMiRC0iDM0wcAIhJEAcxIERJUAC6CMmmOl/AEInVMIKyAo5uMM7 jMEKuIEvTMG61pk5SOhdyEBBpAMU1Ib7rMMI6AFPgIAMbIkQ8G2k/gI1jIIv3IR+XO05WCg1OGyZ gAbLUpsLBNVy8RJs6uQHgP9C5Q5TXuVdyeKCbERbvHQQy16ZyLTVMqSf7eSJt5GORmSEnNyq7bgX W8mqKzSHxJzCI1TCAZRBDTSYBLxS9kmbFUbAMMjB/4HDK1AB8spBAgjfLmSDDTQO13aC5AXeLtAT PhWBGPQfhOrD6E1B5kjbuSgEApjDOcRDPADBFvCUhzCEHrTDOoBAA1RmFYiLGfzCKPQANXSBwfir OsTB1Z5kFzQkYXKf5PwnE8JQDBEByMYmEhKBTrpZ/UGhksSDs2pOLoDqA1wMdPysVd7JdLiO676u rrLdn4zH+DWMECnBDOaB0JQBMdTABYQFzJyDs5LuDbhAWjbNMESDdwJAAmT/QiOUAhx0ggJ0gnde r+R1QhAUQSWYAAGYginAg32cL76aQxXXhzkUhU8UqAzMEjwYqJnYRB8FahhAgAyIiwMRAh3wgi+E QeUUBCQI8SiMAiHoaF1wCcX+p1IJTwwRE2wmVWh5AcciE37FkpwJAjvgDPlaITNtFXnF7upOx3Is TAn7pq6mMFtlGXjtATNckyu4gAt4YwkGgQmURqao6BRogTumZXe6ACGI7VNsDzLIgPXO4x7O4y4o gAmYwAHUwDxEQxU/AxUcMxXUpyk8wwOYQiIcrxwMAyREASEIgR38pC9oQhhASeXIgBsAgSY0KBwA QBxQQzF8wzdcFJRUSQSZ/yQvNOQlwvMUaAIU7KIhX24v4WQxSV0wFIE55d0EBIArQYEWqG8XdR0k T4ElLwd5Ocd6LQzsuA4JKylSovB4/AApMEM0xsA6wAMArMAYYEIoSOJopeIUZBlLTK0LqOkEnMDz 9oA+9oA69EIX6IMMIAMkuME8QoIYuIMJnIAY1EAxXAFRlwBRO0Ex8AEfFIN3WIJTg8MG0MEVmAEp fAIpxAE+QMDx/S0QrEM7DKg6WM8eAkADJMWUAAEhkDM6UEACOATB3IcVToEL7OJNDnJS5TNOqsIH bMIHLIIqVEIGBAEtGWME/CS02eHoxjULs/A1ZRMKewDpcFUt1IKSZmEKX/8265Rdlu2BL8BDJ/gu HVDCm2aDJ+fmM7jA1O7wHKmCKgRBD4hBI8zBTGftoPoCPqwDHKQn0poA9TjBFXhHY/32b2+AUxc3 SaDVEpACKYQbIcSCARQoELSDdK9CAzwAUeyCHTiODSCDJkR3OSxsWgPAGbQ1Uritjs6zGkSBUfGS C+lSTupkMZmTAByCAkxAGgRDAKwFeqjvOAhWXGNqDDylwoxOCaOO2pWwnPxJByyDZevCNOWmdWgC E6TDAahKJUyIIrxDlgUnxiDAMwvCDUTBSvdzEVDCAQBCOWjtHJzBihtiea7APNQDAYiBb28nL/DC MijBRZNCAVj1J1j1tsn/yXhwgBAsgFaXAxD87UwAgQE0aCyQaGkERwPwRBigJDDEAS8Qwi1yCWis LCyoQR0UwSIYwU167DCxtwv12HzPdxoENBSixmHfIaxOASxYjCWfolFKNPsRqTb1Oem4cLiRwgx4 MsZEODsIguChsgkAgAF0QBoUesPoZnaQ8og/cSiYgBgcgBjEAags7Cl0QiZ0ghsZGhzxghJ4zKm7 jgd0QXIv9ycUgM9S5Rm4QTpMARy0Q5LvrQzAgQHoQSzgwloogALgUAO0QxwkACB0bS8ESTno6ESV yZcP5AkUQTDBN3yDwk1WAtYswnwrwCG0Oav+ZB0qI0Jb4YY7g9k95Udc/xtDXzJ5dcABBMMJZEAP zIGC/4mcEEwhWOHpTHYMdMEZSEAIuMMOMNM7uIIXsq4mGPM0CIIauEAEuEC0RgEdoIwRiAEQxEE6 MEE59EIvoNiFjIENJMEuLIzHdAHtoDwvQLacWDXsfAQFGMIcrAMQ6EFI3YsnkQEe3MEdHEIA6DQO OcI4mAE1AAErAMIq6IEfkIEe46LkHI9eHZswWTu2bztgz/dgC3S63CjoIQDFDif5LTTFUMczUYwS 7EIRXBYlQEgG7EJGyOw1bTi1GQAI1MI6aMIQoC0Y1IMB9MIQfJfc4wkV+IAPTMMOQ3y9AsAhUI8q EAEApAMyMIE+ZIMbNP9YYJLDAfglyscAPtAOMtDOqa+6MCzDJ0jTRwhAHHSBNvMGkhT7mbDBMepA BkAOwbSDDLRW184AGgBBAIQBLj67FYZDBKgMU505mYPC1cMMENwaM4G98z//hheCgFOHM9SCK0zH A8SAG7jAHNkAuYo2H9BBDzwBILgCi2oCxUbyA8ABOYQAI5ytIiwBtc0/h0OADww+IthBGBB04vlf KLgpQPDhQa5KlTel6pEj904hOXdO+HyL0SVGxS69lHjQaEnYK2/LSJHqcqCHrylhgADxk7JdHwQ6 AkyoEwwAgFUGwvCq0qMdLhZk0qgIs8CAAQQLpjx44AxGBHn5vGxalOH/0AQAKuyE0aKGFq0pEMCG FTuWbNmwmjQVguWskDMDzvbsaRsD2Y0oNm6csFGEkhMTRXhIEFAFwhRNDw4/MDCHnAgJCuOwRfwA LFpNEEy9QuTDDQA3dgBEAaBmggnTJpKMGTLvgkKGDd2NKSKRYgx8SnAryeOhxKuOHvKEvBLEG6w+ QNpVQYZSCIswk3TUqePI0YJaQGS46ZQdTisKPQIQLbpAaXm3U6YYQJ+0fKxwarY4MmCWfn2zaAsp LWRg/x4mNwC8wQW7TqDEiFBQWKEGHmogJgAZlHJrCHIwkeAeSpK454t1lDrMssKooAIAQPBo5Isz AAlmAkAUCAWMhsi5/0SCeSSYEUZ3+PAlBiW6KGQPJVzpAjcPvonmFR/A8UY3RK7w5gE42lljny1Y YMETTwJ4YaYJ0qDAilt+ooAVWVhh5ZY+EjBjAQSKYrO8N9+E4E10woEikC3ms0/PPT18YL+i4AkQ QBeiIJQSAggYo4ZFCVhUAAGUKoOcLy6w5zVysFgHPVg0+UqTdOyQYQ488BDjCwHwcMOGHg5IQQQY 36kxsMcUcoccRSbacY9ahMxNCU42uOIKS1LpIo8ELEEEJyD0ACKQPtrxBJcXRPFDBUgSAIICClLC pQ8/+mjAEVmoOYa88RR70xk4E3tgihG2UEMFKMaB4LI98Q1rgQVAWP/HXxD0OOPUNNyowgVBAIwi iggItQHDA1AoowYJeBgDCx4SnOcAStyph5tmZulnFmlcUQuxyzSBowo8Hn20VBzEEKORIXa4tJQa JRjjxVrrOUPIGLzxIVfcuugigRKuKKYEYZxZ5ug6UNKjnTBYiWUNT/ZRgBouuK5CjyOs9JaFfSjw xIxyQTBgTaLebNcAd9t9QJwtoMBFi3rvy7csBPSQYQ03hLBCjxH0WGPRA9KARJBpXGj8rgkOiSII Ap5QUIIaVlhBUQlKEYMPcpoRWZmGuHnBT3vRSi4NlkkVA2YxMsFhBxFKgZFiCWi/dJ4xPKhoDx90 3LE2JTZAupgNkPH/gBdLaKmjFSBWUSeQcUaYQwhAOuHiEG5vsWKVPrKo8moWzDCjBxDYXJPNt8sr qqj2lZpbC2vHQass+/UOawQgrj8AjznOMAcAnKEKZTjAAcoQsToMinGLSIICAEAIN+ABEIAQQMTK sAIRjCEwMPKgQlBgABDsCwENWN0XxHBCUx0QBQcYwiXuQQ4JxIoAG7yABBJCjho8QSh2KEc69EGU uFRECT+4QglKQAd5EKMEToCeDIDwAhZM4gUElAUX/GCDcwgBTGRgBdfKVIVOUAAAfhjhOPZllKLE jU1Jedvb5BcBFYzAXrDIn32giIchVCyDBFjBLrSDgkccQAEBUMAE/xqXsCKAAgABAMAaACAGFyKw DDWswRhKYY8PNuQeUxghecZBIgF8ARBfMCUKcICDFqJABK+pASYyV4YdrOASChEBDzBxAAGkoSZC iQc90LEOHfVgFCUoBgZEsAFMhEEGq2iH1F5QAWpQQwc2qEmZVrEPT+hAB5NggR/IRoEAuAGN+6KM Jt6YLvcp5X3vasD8VNAO1N3rjmQxABwm2AjN1eASganBAc7wN0BcIgk4CIAfIhCMQt2FDwDAA8RQ gIL/yUAGYRgRHiKmoFJcCkZzeN8D3HCG1Yn0gIAAgAubENEakMMeT5BkAlO6gobMAwODAMUh6uAH OzkiHrEQx08tUP8ODyyjB01YxjJ+AAQrCIENLNDBF6iRAEKMQgFpCAAFWLAKHThCBxTwwxqyQLYq AAGN6KOMOtmpRsV8VH5+EEI7LEPPytQTAiAQAhxQKAIC1IgAJMEBIEalgDk0oQYocANCI6AwJwSh ERHbASB0oQ51qAAAaehEJ064A4nNMIYKkcApejEO0VKvAQCYwxzWIEk3CAAHLGzCCjTpvycc4Ako eEIZXlNTHhDjEAGoAxSgEA/h9jQR8KBCXLrwjYyQogNorAIbqDhNOlBDAXXQwRzGxgpJUNEPVXIE Lrgl2hEsAI3rfOP60okYcTRgC4BrB6c0YUex4C9faKFoBb9QSVn/YYAH/CWGAvAwBs+4QQV9CEMD wiAE08pAHesYARzC4IYwTLgKAKwCJIRQ4QO8YUGxmuE8YoW5MjwCB1Yt8BbCkMrWQuwAK4hVVQXw CNs+4QnveIc75rGCMgjADb90RDvgkYpUQCAV0ZDBOpK1h4rEoBftoMA+WFANQLwAF+E4gwoCEAAd VGkSkggrG+qwCjboABdA8MRo04jetRplfemawtwaoIK3nkyuc9XbYXpR4TMoIIOL6mcpZMQDMeBh BSgIQx+EgpIJA6Ec5QBCgoUQ6YKdQcIpiXAavmDbiWGAox4khkygEI5EWMB1MDsgAnEXAEAcorYt fMJCxrCLcqhD/xwWEEcsVAAHUwh5Ch2pRSGKJ4dhxIAFrHBElcbhiFFgVgc9wEUE0rCGNUyCAte4 gw5kwYZ2QMcPnljFOkSrNvd91H3pY9+bHbEFITCTzvaaK8rwdZgFZCeggMigonhwiVJwGgOleEIT xACEWDSgAecwOBD6IAQ5CyGkAFh3O6a2BgES0A276AQONtjP/mKgphhIQhI2MYEIRCAc4chFHxQQ sxXTVgRvmAMQZhzRV9+jFL1AwDhubYEFTFjIqXiGbwwAixIgIhOE6AEbVrGKI9DDEat4QRp6kIAe CKAbLzAEF1ohCRZQgAt12AcXdHAHT4xtBNQT97jTigBzd2hu5/9ACRCCTt971fl+lpkCLEAAhDNQ +gxlqOSCePAODGhc0DjYF/XIS/AJr5vhKmD0/iK8Boa7oWDSzq+CApOEQWj+40nAaQQCgY1wRAId j3IdiytXhjOgo7atf4I8YtWLfZF3AfEAQpCnYKRXROMZhRgGImJA1DEeQQgjOIInJsGGFyQgAFzA Axu4kAancl0HfbjDC+5wDUns4wjiNcA4xh1+97HNXSMwuAykZoBO0Z09bdrXJ0n4Pk6NoGBuWEMV mlAGEQD+HTyYB4NqoBHEAAEsoABFqxwcoQ8UMAxGQB3cTs4ODAgQLMOqAMJqAqMyiOOSYIfEABDc wAKKwjA65QH/UCWVDoDEHkHHziAAIkrmUAEDyGEMukBttiAexiEVpqDIXmEHX4EK5OAbXAH4fiAB qGESkq8KkI8FAqAHKmACkoELuE4UoJAFwqcdJCEZ4OAWjqAaum8BRuD7wk+d1Ij8NGEczqEdRsDB 5iO+puAoxAvi4FAPVmFwwG0cPumjZCCgKK8KMmqvLsHG+i0wIgYUiIEYQGECAgD04uEc0GEEHAHS wqUBUgII/kby+uAM/GBlWAgFACEO0sEcfKE8EmMEHyAAWGvFcOARMGEH3CAAIGa2aAwGL6ALEIAe zqHsEEDIfu4VpgEF3gAT4kAPvsADSMEPAEAH2IACXmAfmq0T/3AhDWShDiaBC5RPB16AFa7NqSRB 6bbwFsqBem5ubUhI7RTjKBgxziKgDrIsANIgDQChHa1qDrLstGqikRzJDzKxkdKgkAKgCuJpHRRu 3ewPYvqMYmxMAspAAlaAGIigITNgAoIhAqAgEhJh1OhhwsKF0fgnwwqmjNxKBfAgDVQJEMKgnNaH U0RRKfzgFA8oAw5ABFBABlzx1GjsMTChF0ZgBDThFsYhFnJvB6lABGguBmqBGTqgAPiBHzRgCC6g F5yODRKAF4TgEHCBFbKKiqixB8iABSRBBzwhC7SuFbKArMbr20CgnBbADhogHQ8hAyoBFDRv8wwR FZ6gEh4hA/9UzCVP8BEqgcZoDBVQYSEXBAPkIQlQQQwE4AyYIw6EoBzCoEQiZgzGwMYEDwCaoCEb krdkAhewIR4oMhcsYOAc4QwPrR3ijAIZL8vSIEF6oQHiLwQTAxbYQwgE4PRwIMbGAAXUAQBaq4X6 8jEUASf1QBPI6wZToSMA4B3qYQl8YVeYgRQKwBiMQQM0AA2GgAOozBOoiwK66cmUcR+ogQzE8g72 oTy9TBJKcgTyrgHLQRzUIQwUIAOSYB7kQR44buM4jt84TvAE7z777z43jqYwgKZ4IAkKsQU2IbgS YQvOMcLm4KUUJHPmARAyIDNvqg62YAtiIRGUYgFyAQEe4EP/HcE18y4Sw6AlqqCMHAkVduAoiGJN 1khO4GQE0oC1DuA2D0ACUAABVKC1BknT7mEIugANyzAnx2EKnkEYHoMi9gAEakEXmAsJpGBKPeAP lsABMqEKdIALrs4TtPAIdCANVqEaJKErJ2EfJOEIWqEV+oB6xgEIcnIEfqpOoEAMQkFBOE4eQGw/ +4sH+pTf+pM/9bNAayAzW8AIPuAQAyEebA0dzgHBCgaFImZBNIcAiAEQdgEZ9MBdYMFFdW4BdK48 enIKYJR69qeRjNGRbKETxkNt2AQBUPJN1MYUxQAvY6wUdsAA+sAE+VJiyCET5FAnR4AM4CAWTCEa hGEePiEG/3YFBAohB2ZgCUhBOh0gBoYgEwrgFDpBBwRgGymgFshmFzzhyZLhGvZhEpIhTY+A+J7p TeN0TgNBItVgXtVg5CLpAAggCfiLBzbPQBsSFFqgBRhSYI3gQAX2UI0AFABW5IjLAiYsDFSA8kgE Zp5AABZEDObgZGL1Fm7BAnJhHOBE7cRhRBFNBarAtwCgCvARJMPgjdSHKGA1bsqDNlkLMR/hHTDh AUaAJSsBFYjhHTphDfRgHGBhHZxpHNbB53rHR9ahEPSgA34gBwaAFKQACRxAAxTBHmiADFyBBbiG C0TBE9jADM4gC44Ayo4gC6qBC2thWYb2yIxUHUYgEFwAG//sdl4jAG8TagWSIDOJIWCNIHAFF2AT 9lBBwQsEtwXyIQkqAfQ+Eye0YAQSzBgtKA2IAQcUYAcEoAHgCy1g4QHckLxA9E0WwBbdTgj84B7x UWUBQADQySjUR+3UDwLYx82AQAEOIWYE4AAwYAW+rzZv9AlQgQDeoQnWAA7WoQzbYRXKLhqogCIM oBb2AAKUgAOWIA8GIBOQwBgugB8y4QJEgAOcapv+IRl6gALMgBfu4Ba8LAuu4RrC6ghu4dCAYAHI UhzCrSgiIRLCwW4jABvUAApcIAIyYHAT1gsU1ggy0wg2QSoyQAE60Q7UIRucwTDSgyhQcgEaAF7w sSYAwZH/BOCgniBjO/dzDSAX9iUXYsECRNUREE4F8NEYVdYPACcMzuCN2KxNigIsajcEx2EfdfcA ZIRNHoVin4AA8i0OkPcB3lQGbgEBxMEcasEbaqEWIKAQXIEDOsADBmAZtrcN+OECLkEDOMAIuWAV uOAR5iABhOAIrjAL1HZtt2sSjqAP4AAILABOxaHsxAN03TAeSs5uoYCAQcEIEDhwW4AIQGETKoEq ZAIAIqAKKhgtRPHunlgpZDM9xAEdrKUmVM2RUEAARABSPuQwEACFTzkWyAN0Y2FEVQCGjTGGXzkM /IB9dFiNYnTNMBkBuAQxd7cGSoFNWMZ1aIwALqEe5mAE/xCAFbxyFRDgFkagFtYBBPDBirF4CXIA e/PAGP4ADC4ADOoBE85AByQBjHSAFQLga5JBFMpUTeV3y44AJVZhHGRgHGgN/GyZ3NJFHKAgDari KhrADrRgCyJBHOghQ7eAHa3KczulcxXD7mBBNl8Z0fygDirLqurA3kjY3SCgUx/AY0FzTR6gHR6t ZFVWZSc6DAIgDBQDFsot/OxFP2RaE1bN9A5gpd5mHx+FxmhpHhQhMcH0CaWQKH2kEK64FpQADfKg iHIADBzAm1+kAMigTLOgFegBF+jgCyYhC8CEC7b6CLpBFERhH1ohaubNwdQhbfIZTjr0nbaAvRg0 HjK0p/8iId0coSbcqo4qwzIcms7KoQGggLLKaJccKQBWYKPvZa3GIRxR+AEkUAFfOROtpcAgFgDO 5XXRy30u4wE+dzIQwxQVwEZroB6cAQHacacrJ/Aw5QluQSynsQJ2pRBAAC2kNwbyIA/2AA2sQCHq 4R3mgULggKqPIA4SAA/S9QXkFwe4wBNaQQfEOhkm4UTVEw35mNzexqFJda6ZLj7iwREiAZgiIT4i QQGB4GQQwzAqQ2M9JKbjDIbrEYJUTdA4e57KcU1u4fBM89Bo+bDkzMBouQ5w+AHEQ83yxF3WJZM1 oQF2SQFaS6acYQGqgEUEoC8VxDUkAA4MoBp0YF1rQYr/46KKCwE3dkQXZkAhwGBn7uEAjsAIu2kO wPIa/qEHeIEQZKBKbuHrvIyZxou60Yd90KlD3CUpsnsL6CES5Hp/eSoS2CG8w+GtHQExOppTOOUs zluv7aWE+qCMauIR1rEGhkAp3C2+xuNjLQAB2uFREQyGCwwCIfZk2484zas8wOJz4QsxYKEddkkk U/Ae0MeqalTGKsmWFKEWbsEAOLZJa8FZq7i2f40Z0CATwOAdwKB2yKEUnACOs0AHwJJMra2CzCAO WuEIYOEWtnos9WAdvDB/1WMy3oY9RFCDtwAdWrkPbo3pzmERnwUXUAZl6rwwKDkpYnquxoGW8xEQ nkDV/1BADKB8s5VC7QjQQyFuwigbCvSblk92HTyas9cJyNfMKAr9XPwgDbgklVysFwJmDizoBHVM IYaAGW5hvn0EAuRiVz6cWYsyB0gADHBmHnCsGPYhC84UOmRBFu6AAqQKACbhFiIaFty4Ghrg2xaA DjXbs2P17jQBAeJD1gnu1s4hAQMBHdCQaNe7zj9EFA9DvuxIE0YgsrNMASoWFQ6gQ9yNPchjAXiS pBXOvw1sI1NUCNIj6DpbbUz4pRGgbbudAvy8wS9hDWSgwtIdgVYgITrAGeZ8rWChFq4exKW3EGLA FfBd0i9AZ8ihHvggGf4dOrigK72aCGWgGq5B1GGhPP+zQAbScAGmOZ085HPbxUMMQFy+O+PPIUP7 IBa4XU4Y+uRRJ13OSr465F0OLZJw4AkUpQZkYMrTOxcUIxce9dAMLFweFoZVNgAOo03YRK2LPvyc Xe345SxP1pBSqQwuoRFAwBXgYA5qNoPswR0aAQByqg8cQS32wADo/cOdUxfQAAk0wMZKYaMo4Qqs 7Q62D12T4ZxD/d8XftTJIAuMtBbE4408ZBT1Hj0MgEFjobs7vuNH9LwnI77OKcpFUGaTAi3ehpLh pUcfIbUlQAjiy36GXsAfG8EAogGQBnDCqKjiB0CVAAYQGHh4a8ECAxMRWIwocQGIWhJBaHQTIIAA HDj/ylzaoaddnzkjcaB4Y4/cEDd9hPRpV0jTHp219vjsWSsHGl0efhi7xKNUPR5XWNzRoWOSqKhP q2W5diTrLQi3JOkYMaKWgVq3EDx4YEDTA7Vs1T6AMMVArHPxzrU7t4XeuT5rNcGCNeVBYE0QNBkG /DbwWcFnCT/UNHigAAEHUKwgMOTMWgicF8tYJbBBGCBhSqvwg9BPwocPx2kcN4LeiAUca4EAsc61 xIewDN8KOblyDQlVQIxDBwkP5R09TvVSh65dOwSGC0EYW6iQgey1rOSxossKh3fkyhOgI4CLDgo6 knG5U+1IsixHsmSZVMHQrWq3xuVGsIBDaBkAS199//UGWVyR0BUPOuc4gg496BSm1hRqFWiYYRA0 1htaZ2FYGG9TWDhCAwc8gcoKK4iAQyYGcAYjgGtYUVppQoQhxEGqAaAaHA1JNI5uI4zTjkYaccRb hpwZhkAVgAggxiMoDNdJgPAkko4du+xSTjntxAJmO2kRBoF222W3R1C6KLFHBwO8gwF5pUhQgSj7 TNLeJLIkM0kW8elwBAuGvEBGfOPUMg6AtA3IYWN9+WVAXfSIc06ljpDJloWLQUbmgWoV0tgUvV1n wAOAqSWDAiiUsQIqT1SQyTrWcbbAjGdwsEZpfdR02mluqBaAM6w9pNFDZ7142LEWZcTsOWmMdMAj Iv9IsINHuSTCRC4WQKcSFLgEkMECGpZpwB4PFVILM1aw6YEuQyQhwSXzlLcCMd3gQMGefd4hylRZ tJKFNduwwYYsua1DW1nDriXYYUvGRQ89kcxFjyP0FLbkX26NSthhGV4oqlqdvQVZYSAEsMIjZYhQ Q4twUFcYHHBYcSsaN96oggo5unGaQqWyNuqSmoxzllkN/bhAkOKAGQsCLLn0xLRDBGLBFBaY8oAF CJQDxSHPZpDGTh1nR3YheuTggRLo0lAGMTXUQN4lDrBcAxao3MuCDlyoJ0lWyVTAxj4sBAnCLcZN NKxhBhKmqTjoxOJgLBbDSKFfvXEsdOVKZviXhYf/FQiEGJe9/cUAaIDAGghwrHErDRxUUYXOQvjh RhU8h7HksQsbHcsCuSxgAfDAB7+0Xu1M4cyIzjiTDRRQnHNsYKaYYoAMI6gjkQXjalIILGUzk0Mt aOKRBCiPrAD3BRe8tCIWWMR7Sd3QPGLFEbDcMujgiC6wTkQOUWSqA22mQ0yLUGzaQbmOKQ5TMCJT Av2iOFMVSHfqAMRw3naGM6xBDwRqyMxulcE1VCEMnhDCr1CjglIpi1kBusXRJMI0pklINpF43IhG 9ABnLOAQE4BCWgKDgGwECAEjEIdrEJShnGTnAYVgRgdyUgsyvA0VxJCABN6BRRGgYIuWwcJwLoHF /0toYwXp6YYZCwck3RxtTJwyldCMKA56fCkW42gg5RrosVONykDHGtBYFnCLiIwDCDx4GwEaoAIo CGEtxNpDOdLRgHOIowEQWMCvFBKAKlhEUQhwIQzpyLRI0GMcsYhHH+qAygkcYpWHqMMUHLLJBzzh EQKwQGEegABxqGMdCPiL90Alll9WRxPpskJOXoDF8iizPO+wogS8uKIV2GIFXpQAGLAYRgz4Zyy4 8YgBXMihDnUMArAAJT3omKg72lFDEQTMBCV4GASIZVisWUDoRICFFVQqDDIIUUMeUKktnIMeDWCi EBaykBFgJGn90Y0FSDmXLeAClaiMQB1UmYEMPP+iEo8IAFo2aZFn0ZIzgRGHOZzBR8ecSXFkW0IH dEKCZSrTHnOSQA3U9zb41U1F+LTiJS4BBsPtQZ7rQBhFxPIov0yBckGKhWxi8aIlCU2ppnILqBA0 IO0wcTFc7Qut/PCEHcxhBpkgwQze8lGLhOEUMzgFHuoZhgAEaBVOjcXS7iIdRziiD36oQxoOMZJH PGIRAmgl7dwgGjeUA0DqSEdpzGEOfKxDD3BAaXUMsA4QrGIEaikL96qTHe4VIgbMMMQbqsmDS8Rr tSIQwRuo6VPVOrMGK3gDCnbwBo9MBJDrQFQtHDIuqcJoAWAaJdE0t7F3MlGFizFWAOEZ3AY+QAX/ YpjDGWgwgEwMIDFnWQAcznAKGtDgFC+TSC14CSDYjCAWYDlgpRAJBb4CCwAAUAEQyqGO/53FGQjI hTjsQBlzSIQ6ENSEAczRJdX5iDWVy84vYbEOVzyCJEOgZt2cKdudrohl+GTZBbzovjfQ5rc/W26p CtShkHEMAXQsC2I6xDC3PPedlnPgHS/X1U3qoRdw0IUu2LoArhoABGTgwBngEAc7RAAUKvht0oIE ZVJKpx0jmLKVpROkok5WD1xWKCMXoIc54MENShyBHlCnlj1sxAAyW4PM4LAKEHwsLeh6gS3cpyIU 2GKLOyiDF8dwAQkE2opYEMEKUsDnueFzDIVY/5Y8WbiwxUxQU72TSFsKzKkMbTW66iRphZpLrKSN oBznAMIa1hCPBcTFQ66wggwQFYYtAEIGgHyNetvrVCD0AQi8XgWvf92OVRxhHSPYMpxXsQ5TUUQG vVgDEFaxCplZAQ56QBhHFCyEU2d7Devo4BqEAARPCMAQtzV0h98wBBx8IRMp2IEidoAE3Coan29I wRsUIYK5aXnY1eYysf2DMBcay1hqqfQtNmfjTk91eyNSLqNy0cn0ktJLvFZJIPgSFxbHoh3roO8B FqHXKu8KF6epAgXqQIEApDwAz5oMDmxhC5KQpAICSMOzXLLFacLcFhP+ggBOi4IJpzvdAnhB0f8F QAExC6AC09TiDtKNBzzMYQ5pWPcQSDCEdg9h618wxBe+MAR857u1FxCBBlr7Bgdwee3VXkW1M1sL sozlf39hmGsigjGF29HhzT2LYvr+gFz885sGsIAF6LiAEvlBAIuogyMoQkdHqGARw5FAYVEJAJan 4QWA/etkam7zF+DgEQfYedC3KNjPU7h9rq0A0cUwhC7WdgfTbFWrJkzuN7zh6X9IQQVcj4IKvAAP acDDF3Cw9a2/ZPcpGMLXh4CEfO/AAdRXNNv1MOzeIqqohnMhOIM74KiqU3E4FHJD+tvJhwjouWgB ZCBwgYsIjPIcYRjrDGhQBSiAZCRcABAc6NH/BxrwDu5ADvJgCxUwYThwCCGRBjgwbg5oCDPngAKg HFKCgBVwAMlXAXrmgF8gBqzSWq41e2UwYbBXTW9TaHWDBbvndV+AB5lgCFnnbtTXWq6HBzRgfLo3 N7rHg083BDFob64lAlrGEVqWG+NwC701EZuhToCEdw8kY13VXLcAcWWRC7nAKKbydwjQDmGADkEW C2uAXZlQAAVAAlVgAL5QDjJQBeOAG+ggBMZwASFAgCLwCLbQDRP2CC9gc3ggcxXgEsgnJajwBlW3 gVuEgci3gTDXcziwAyriPu5jU1hgC6jwElhQCm8jhNTkWk/XglvXbpGoAQ7wBtbgice3A7jFnYOr 6Htet3W5xRH/sx02Nk6iokfvFGkeootYaBFXaBaLEXEGkAtl4UIWwVx+xzAGcF3ZNQDGoAg0cDi1 gFISMVlxsAt40AiVEC1chAo8l4CTUXwZKHNDEC1D8I0CMIi7p2dl8FqttQIoQBL4BEal8FM2VQOG VhkpwCo8WE2zhQU7gAJDsAPN126K8AYXoIKu5Xxi0G6qqHupGJA4EBAAOx== ------=_NextPart_01C9D87E.59029470 Content-Location: file:///C:/68E9C635/Sammans-2005-filer/image004.gif Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/gif R0lGODlhyACWAPcAADFKLGmUKrTJ23OKTY5vazNIWcrTdZWqbZOsUZFnUE9qSoqVTm95jEtrMsq5 kJCZrLnJjOnc0O3p2q+5y5ZkO7HNUFRJRk9sjpims/7+/ic1THSLbB1SpolWSXKOrc2rbKa1UnaG lMy5rUc3MquVjyIkJYauLkxYasrJh1RlcDU2NqyVcpaqjUREQ8rKmKLPLWVXRmGe5FhTRkRDN2hm VbrJd+3s6mtGN3d2ZrjJrs3a71dWWLq5iGdnZ7q6eNTpcCdrzRYXF6e5ZdnamI95gcvJqNfojZiv zKi4dnp4eqmpd4iKl9zYy9fp9MvZhdzb2hghI9DxTbrJZrq5l2R1MnZoVoWGiNjMqaWpZdjahnhU Rqasutvp0lVGN9nLudrZqdrZumZYVcrJudfosenWuFqGrbmKU6iqqai4h7u6vEBYNsrYmJmaYq1z QdjLmCY1InVoZpiYm8XJylN3ori6ZYaZYrqqh2VkR7eqd865xndYVkVWRXh2V2ZGQrm4qYaIYqip mTM1J6mqh2J3RN3Myvj48MbZUGR2Vvju56m2uiUoMJmIiJmZdmZpeKJ1b6rIYycyNoeVm6i4l4aH d8rYqWZ2ZpmYh2hZZnhIQaybpMjM2kZTWbqpqYiYd7qqmCEsGEdJT2V0e6vHeMSSkZO17Ovt+b7Z ZVZVN77ZeOj6cufttsnZuMrY25nCRhgYIYeXiMfsNNfMh045P5iIZOz4/HlmR3h6Q+345puHd6u4 qXyjRpqKmcvYyuvd4DYoJj9YJuXxkxkiGGl6pVuCRejZmbeqZURwHbyruVVJU82cqai+6XmksD5b gHdpdolfY+TRdsNrR7nkR5vBbH2iaj9GKeP8Uvjv+RW1kN/N2YWeyBc8fUB40mdKU9ScPFRWJzQp MqVVUeK3uB6ReT1VF12BkV6Cb63XYgXInMTnZ3kyMoyh4cLmiJ/CjH1KUkFiqbAuRyMYGKJhaDqB 4MJ7PuK4kVg7LyEYIYbG/ZrApcpCSmhgi96PkDnnzn+igF1kIqGTvSH/C01TT0ZGSUNFOS4wFwAA AAttc09QTVNPRkZJQ0U5LjBCPKT1ACH/C01TT0ZGSUNFOS4wGAAAAAxjbVBQSkNtcDA3MTIAAAAD SABzvAAsAAAAAMgAlgAACP8AVQDYtAfAITUA1LQqZ6xBwUNH+rHQpYCcgHXrDrTSVe5VDiRrIOQo 4oLGFV0mnLhxMmTImDFDvnwZEsvIkCwxiQ254sYIChSmhphyYuSHEVROnBhA+sPA0R9SaqBqaiCp kTWipD0SIgUVClRSsvyYuu7R1CwGpGx1kgWFFClCRIla8OdApwYbcqBBwYZVtgKbyggTXGaO4cOI LzC7cKGM48JlmM1xjNgw4znkyjErsJkc48eHyywTvcxzIlql3gBQrUaNCjUKhg0rF6qFCgW/fqmh lWFDxQ3DNrAbxGOIzZZ/Tg1BscYWzaPMW+I0kmUNUSdrbOLEicqIE1QG0Jn/qiEKHbof6IiOgfDd SQ32BsbXmG+ghgsDsYCFjJXWAAIQPmBhQBZOxCLEI3UMYwoIYCGwwAEH1AGBLQ6Kogsly3hwwmAe PAZaZYwp5qFjn3kYGjkpbHLBHMxsVsCKy4wWw4jL9BMji5wFAsBqABQAW2zMKLCHa4cogFA/cvRT yRlbKKDABp0UopdxRtxRgxMoDLHAcroEEMAAutRgnBPrFLXOD2wNYZ0LQxC1DlpOoAMBD2iNxVZI ENTgXRaxoGJKVUtBIAoE4BkhaFtSYGnAM3QgQYcBBviAxADD1ODDAkIgMIAQQuBRw4NIYDEALx4w Q04ZHgiTKmHCCGMYOZYx/8bMiGWsOKJhZaS4mGGbbYZZGTHI6GGM+CxTTgEFaKAaABuEsKMKDWwS yhEKrHbEEQU1UI4CDeiiyzBOopCUfQPcsYYbA7CwQQMDUBFLmmIZsAZSX2SBzjqmWEfdd0j9SZQB j9BRgwEoiCKVmEiwlZQUuiCASqgIhFrHAQtgIUonCwwzwADzCQHBxAcgwAICbFCIhA94HOCCEFhg MUwWQrAhxBPKXKDBMtl4kLNgHqw6mKuwznEBOR126NishSGWQgEgcsbZZDQ+FqNjBUACiSLPZogQ AA2kgAE5O1LjZANkp/BKJxAEpwAjxLxL4B0OEDxAP8bI9ktLqMwnBQRVrf/xxTpK1fcSWwSbIoUP SxkgihBIcCoECJxiCV5Tmi7wpxRspBwhhNMMs8Ag5WyAwAEb1LExAtIMMgAbfHQCIRpIuOEDHQsM 4AMKCxTTBAaTCXNqq471HHzRqKraM87Hc9jz8ilMVlmLyIZGq2MxLpNCCYpgvaNBDfzyRguHDINQ IDoC8AsATibUTyRxMOJFm0OUSyBRdAxjTEPGIM4fCpC6N4QolHhLffIkl0RlwQg1EIIpPraBQehC LzVAwMQMVoGoHIAPC6hB4xSHgAA0DAQbG4QCBmGLYVDBFguYRpFg08BB/KEOaDjANP5Qwk35IBZI wMMRcgY8wSRGaCEK0WL/gijEIFrmVcNbns5ypkQlOuYI+DiCY4Rxge3toQ4NAIAKQmDCgiCkNToa mxoaoIBO5EAMLXEC3FDgguw8ggr3owIVfrKcNaBgYBAYwgEC5wMpIAECSKgB4B6BhBWwYXSDaMAg BkGJMYhiUqurA+roECA8jA4CEMgUAobBsgH8wUkbWAAVameLPwxghKdQwAvRAIEBdAINgFjkBiLE BiSQIRvZCB7wXAXEWAlNaItpkTBbpJhhGjOYslrRik5FNFQtL0PP9ECMqGG+BpjwDdQIgDG2t6M3 vGEPBWFAJHakhiZ0Qgyq8Acf3EAM5sQCBULwkpcO4AbZ/cRSUnECBMZQ/xX3PMIHFTDHGoSgQSQc YAqCWAANkICGaUxjFRAYBMgGkVAICSxTrZiGEAYgDRAUgw4xY8QjBlE7JHyADXc4xCgVoItpDGAS GxgAEuqABbqc8heewIYAJnCEB2TjAQ/wQCRS1SpfKpOIiikmMZV6TGOeoKlQHSb5fgHHXwRiHMNY jTdV480ZaDESAkgBQuRgCZjyAScooNMQ3FADE7gVAV9wQRYGRqA1HNAJUviCUShhikAiwCwJPEDL OoGFAzCiDkiQzTRygAAsgKAOgzjEIIbxBx9wSjYbE4IuYvEMNmDBs+ZQgKhEwYMDqM6Bd6hDHQ7B hzropRPl0NgpAYCNcP/sFAMYGKoHQrDbEIRAGCEgR6uGu6JYIbWYsopqVJ/K3BM8lRmb2AQzTgCA GewhESxQgAp6QI4jhGJ7rdkBV/eAD1IcIRJcYAEMeOAGVRCoDixghAt8wAYsUcKtATBBAN5THbxK o7GNI6QQVGuEKCCBDaYQgg8wqQTgNOSwjwvAJiH7ygN4qqYjHEBjpWA6BAhhHSAwhyQ3RpdDDGAD hwilNTfgm4McAn2D0MQDMNDb3Qo1uED9LTkY4FsG+M63IWDAHFLADB/7OBRLU9Fxk6rcqHKGGQBI AQNIsYw9QCIEGBCAAELwhkCogBqv+MRWybEBAWhCDntAwRfA0DYU1IH/vHigxAIqoIppeDC/JkAA e5zggwPkAEKh+uwBhnEArRhUCIJVgqQkkUhr/qGmX7LFAJQgIcEWo6VqmOwwUIgCH2zKHLpA0AIk 3a5FSlQJg9iDk055Shf/YQLB5TE5yBFkcoQiFORYAgaC7OPfBnm35Kha1YIbglAgC9e2tjUDQsGA oTkbesxIAWOknVwiH5MaF1DGPcoBgEAcYQKsEEA5IKECFShDAIlQwy+yqIYN9MMSkrgCTNYQi1hk 4QCJWIULOjENJWTHFLdIBAYSAYgkxIEERZCDGM4QBxZMwQ4RGoAtBgEBXQxgEIzAAgtMN4xDXFEJ s2DDxRfgrQWwgB0n/z7Axv6Aiz/8gQ2S9EEdRDEMTbHB4qZMwticJKQx4qYcKb54CFLAWwb0NhI7 bjYDliEMBhhdVU33AANSoAEVFEAFJyiHBsi9dSh4XRFQKMAJUiDtsS9NEVYrwK3XzoCkO13WTgfA CWIwIwC0QAcZkHEIdDSDbyvgDQ3wErgO8YQvxOIKxHDDTVCQBRYIQBC2mIIfGCEGJejlAH4ARBzE 4PBcFGFOgJB8J+IQBxzgAA1KYANdamBKPgwANnVghB1EbouWbYCVq5BEHWrABgXcAQd8wEIxlIBC NhBSGhsj8R024A3fJ3JIDTjFF2MzgEMkARTINvKyd8vsB/jWA6+aA/+yhX21HvTAaiVIv9dL4HWr QUIDgLE6JLwOhRZEm+wXSMHa97928wGgRb9ADUmQDUegDJGgGuPwAgGwB4fAAsPQUiLECvQGE/b2 TmklCDhgBYzAAqADCGcACy8gDaIgT4CgeX7gAlMgeYKAAX6QA1NQBJaASRBwAELwBwuganfACEoA YTUwShOzBjWwCrcgKKEyABMzU5qiAGjQMAgwQjCHAxvzLQOwBzJwBzTAc6omWgbwDt9Abu+HLCew CdKGY7vmAZ4xbaFwAoDRAvCnhlWnAhpQdVazde9Hh+73fnAYh3qILHzYh2J3AjPQGroxAyqAAcpw XiEgZgHwAi+gAJX/MAy6wWIb8ARr8AiQUgNNsQZrIAZTUAkbEACyMQydgAEVIA1xkAuSMAwexAl+ wAMOwAM+UAOwJAgukAMuYAeUsAZXsAaqtWmHcAqMMAV/gAcWA3NsIDMosAqrQAmUIDGUFiEggAAI gAajc3EYtDF8wAdsUDqRVSRComo0MAhIIApcGIflxnXIsgm+RWOhcAGbkI4X0I7RtQkqsAMtYDXZ gz3Ykz382AL7CAVoF5B3OJADqYct0ALSdT6BsAuJcAQMAADBYAwv4FbjYBAAIHCVoAasUATFUANK YAerMAUikAMkeQAmwIgHgAad8AolmAtIEA3o4HBTIAaCMAsooASA/8BKPFAEgDAJljAFLHAAupBJ EXIHj+ZZdvBo7JAnpYUGObAKmjgFmDQEdKAEWPAHBpCSeYIEoMYIPrACVzkJSuByC1AklnAIPXAI dUBpdQAOsqCHcGgbPQIKtDZ/QQAFrnCXAAl/VacI4AQJgfAGAulN/Fhub3A1ivAG36AI+8iPgvkJ UKCP7AeQ2AMJCMkM7lAQKrALA5cEb/AJ46BNxrAsLaBl2yIHReAAbsADEOACmOQCPMACnIAG5iAK fiAJYvAE1oBdgCAN5pAJVsAFReAHliAIjJAGU3AAbDAFP8mKnNAJSNBIjTMACzAJL6cEeHCM7MAI xokGjJADrXkLq/+ABitTDHXwBz8wHzVgCkZwcbNQA5+1Ai9USuWyB50wCBswjIwAArPQU1LXbPlH ZM7FAD0QDK4QDPaAoEGwoFBQbmjXhYLJmBHaj2GgAjMQoZ/wCaCAPZ+gCGI2oROKdpBwmIL5GrEx DOAUBxhgJDyCVdsEAGeAA1omADrAAubwCNIgBrYIAWgwCA2hLjzACVPADpIgCZMgBoAAb5zoBzjJ A0rAAnYwBR7plCjACZ6AUFkwBXEgCJ7QjKnnpJkze0rQaTkACH/ACA5QBDzACH9gSI2DOAiADuxg DhUgHn9gCUqgBCvgCcc4CbPACK2jknzgIHXABkg2j6EQXWaXAir/8A1QAA8LqghwqAKgEAa+MAMn oBhk1yJP9Y58yIZw6H7ppwLBkH6myo+B4Av56JiJiTVqMCR78ApqcAgv5n+/YAI5cEqdkAuRwAqs gA/skF9eAkAuUAOUQCnGoACHwAN24Ae5EF8/uaRiIAKeIAhogAc8MA0QQIw5wANowAMvWARFMASS N61iwA4ugAd5ugIO4ANKIAg+gACS0KYrMAUkMAVsygg6WFiPZBaiYA4/YApsUAxYgAcrYAcLkDm1 NAko8wetNWp8EG7XggFb4AFL4HSNcAKKsJhBUALfcHWUeo+gQKmAsQlh6FzPlQIDSmQqywxxKHbJ ApcqQG4WAAkl/xAIHrqq2ONzQ2YFL/YGsKEGb6ACezADSfAKLJALuXA/wJoIkjAN/VAO0LkGUuol XiAGniCuKFCtfjAFLoAGrWAOJOAJEIACbuAAJoAKgqAERXAut1MEkucHXiACaUC3fuAHYuAALuAA 2PmVK7ACXDoKnmAHs2BILscGbvpHWuEUPyAKfOsDDmAHkesAgrACJDALdcADnkACLzcLC9AO6QCq exAGtmGh/ugLkAkK5FYAyKC6KtACoAAFm9AzkbAMSxAJSxBcSEZ2oLAJlwCXdPiyBbAHO+BcPfCO YShdYdiyCsACkdAPg+CAqvEHgHAK5KMCG2AFaCAJwOFWLIAPLP9gI574CkrwR04gYZQABjzgAm37 kyRBCdPAiLzHHMWqMj8Bm06KAkUgBuIKBiJ5BWAgByIgBlbaru6qroVLApKLC7MAubMwC3YAuC1j UFIwFELgBA7At3SAB+7qA1PgCSugBBnkAHhgB3ZAjETQB5sAu6QLCjPwwjNQAr5QAq9rjjsws5ZZ oRy6uthXCdKGa7wlVEN1AZCwW82WApcghvYIu3HIhi8LCqCALF6FvTmgBlSwIzGkBpAwAjDFAkjA CAPQOa/EAqgHAMbgWjM4DRPDHEA5DbogDXagCjkgCSfJiGtAEjWAAo+CCmBgRy7gAlfAAz/xglfw x37gCX4gArn/4AdXIAIDrJrq6rCjQLi4wAZ6igsOgAJpigRTYDFY4ACigAUogHgogAc3WcJK4An0 IAiWorc+IAKWkAJWYAE7MLo0UKEzcJAyjHU9AAdmlggTALtQ3AIjYAE0rAIaWgLGfLMtkD2BgJiM OQLB8AZQEAgwEAwHeRvHq39ATHoZkg0vvAOAcAANsSOA1G3N2w9o41KDMAlT0An4IAkTYQKqyA7S MCkRUgedo4omgIKPwIgvYA7SgApTwEpjekdrMF9uEAuQ6wZIIAhF4AmmLAiAcMi1eAUO4AkiwAng KgJTgJ0fYEiD6wL0ILk8AIuC0DhYwAME5QPFka4PbQdOCrll/6vJgOQCntADjdC7MgAKt9wCFtAC M2APudwIzXAGOqADKRAJIZAE5Aa7M/ANgZB+FsANMawItoE9KqCqgfAN3xDDIwCYM+ALkDADgXAH 0gwD3xAMXqcFiwkKVUcNMpADlCBH24QGaDC0f9AleMZQcKAAEiAJ7HAAEIAVKJFnCjCOWvEC7JAD uVDYmIQKISEFglU7j0RQqtmuefwTV3AFFmgEgiwCV1AE9eQGXkAGgAwGhMAFZFAE9AAGaWq2saCa WbsGktAJeboXXzDKQwAGLuAGEOAAcfW2sO0ClIC/kwAH0WUBVQAKQA0KFtCoMrADOxAHcJAIZzAH rpAI2TCyyP9Q1jKsCDMwAjTADTKgAlVgAacAAyNgqlH9DRYw3ipgzV0wtNRQC12gArKgAuk3wxbQ 3tRADXuQC0+QC3ugSKtFPvYjTwFwUJbwB2Y0jTP4X7rwAg2EBCcjCRDwBBlgAzyACtIggmvQFY0j DXWAD/1gAq0wBA5QA/xRIPW2VgvNP/jhBjNxtsRABjxxBV/AExnNBWDAExBQT47stYDsACfIvgPs BZP7cF4w2o8MBpzgBV5QBJSAC3AABztwCXBAyz0AAzsQBiOgBy3QCEmQBGdgCTrwAJogAFsHCtnz mCXQAl1AiPE951WgApH5DSMw1TJAiOJtAV3wCd+gAjIAAzL/QMwNag/KzN/V1QKFkAGVUAkK4LmH EJjjcD+j+QtIsINK8B/vrBsRsiCnYAvT0AoYrkFY4GBeol8IYDARBJ0QoBbEoKZtggKx4AadputK sNC5niVrReP8U7DEoLd2UAQYfbaN7MgiIK5F4AVpIAZiIAeEIAaEUO2EEAERkO290AtM8AQSYAPi /u29kAk0sAkEcAcE8AdJAAdfXgtJ/DVLsAuTgAFxMAE6ANfIYMzfkH7FTMzf3QJEQMMj4I/63QX2 UG6+oAKnoAIVqgLp7gwqMALw0AL14LGO+sJq0AJysAEJsQeToMZfpulYxQJrgAVT4AbTwL1GogYs gAV9pgC2/xAArcAONYAOovAHCKBfDeNWeZYlG3XPNSDIK+CKy9EWdvROm+0GPJEFbSTIbhDkWXsF 9JDBYvDkQU7lWu8FTMAE3h4B3R4BTKDtZBABEiABESDuNgDuam8DXX/2PbADOEADdF8F0z0DWoAM PTABfK+iaXAG2H0CsMsNiuALilnw5eaPOOCPgWABOKsCgi6pZn0HM0AD5z0Dd4DoXdDestAHW409 X21dOjKzLXAKG3AGaAYAwZEL/zUMINAJbPC1AwAAQFcOdWAIrXAHlBIA/SAN7OAEfwA7QlC+ayAN URAF5tDpGB7KWCACJJBW9aF4RaAEhOIDV9CaSvDbKAABSv9ABkwABmDw/UUgAlTOBF4ABhHw7GAv Ab0A9kzgCdouAYjQ/oiA9ohg9vUvAVxw9vJvA7eA9gAhwUYhG4uq4AjjDM6KhMiWTEiTZkmiI0cY wDjRQhY3FW9ahPEoI4wKGjJAyRgRSEYgkjNmqECXytuMMF26jFgAAgQWCzadBZI1YoYiagCMgkoT R4WaAQPKKdhTR9qAAFV1McJyAMuAXwrUbHiFBd0kEbqkmZgWIocNG4+EMBKCZAosWAZQoOm3gQUS RnZmFXFhQJSbIS4ciEIAYc2XKS58rLmr5AolMJSvhCvCxEsEEREIufDCJMITzl6eeAEj+gkTQhFc uxYowVr/IQkCbdSOgOgWW0S9/BCpQoBIDzgEwlgRkGYCBgxnBCxRwYAbN2TfZlzSo6JFCziQVFRx OcL6iC4WTs2QYc4QtxkwZFiYcadVKhA0LFQhoiK7BUVvALx5Y49XJtljADYGUWSGKZAYQIgDzgoA hQUPQKCBrowxphVdWBiEDyUOMKafSh55BAElFhACjQNciKYGTyLIoJ8BZmEDiQV8wMMBPFCQQggh HgEBAReUwKOGGnhAAQIXKHHBBR6cLAIMLwgpoojNYonAgc08YyJHCfzopRcJPJuSkCm5XI2JJ8Ts 5QlCnuBizSeekKBNJsTIpIoqdknEikSUWeKBRNQpQJ9v/2RRYQRkdjhhk0v2QMY7ZFSABJQWNHAG GWTgsJQPc4LjY4c7TjnFlgoGgQEGPfqQJcFW/wtwj0ACUaATPjb4ZAYIeKgDCSykacUEEVDwtQ4q /mhAF11M0KUORpBA45EFBtggSTTYEGKAUiQQBAkf7HDABkkOWKAOH8y1Aw8eHPABBBJ9pMMNHoxE Aold3YBACQd4KMKNLMm4QowrXPjiCy+ucE00JezwLLXVCDGTDIhZS7NiNZlgos3VIsCYtF5syMOZ OCbYBDkMNNGBFA92aEEFFSyQZZMCQFkUFEggkUEFRVToowQ9ZJmBGwAGuEMXGAjgA5lDEOBmgEEs 0AOUS//CAEURjRRRA4BTlOhkVhyUqEMB9HhgAw080BDFCR+mQAMNBNiwhY8V/jDhhQDQwUJfHm0x oAYl7E2EBVZ4EcQOH9hQgpGylVCCjRrsQAFJFHygAwUfsaCDDiEQwELxWXyQtwgeZrFjCAhI8GQK L9ZVct2Di3CgXyOiUOUJIwxggowte+EYkTEluIIJMIo4LU6MmeCCY9PmZGKRTeLIBgMddNBEk0S2 0KDlQ0uApIVKtdt5hhFagAHmPvQY4Q7xDLFliirCmKELpgZoAKURuOlDkW9K2FmNGSxgBAuooZJD /EEB1LhDEexQBwSsoklOSIECWCAJJQyAEZP4VSuoEA3/U9TBXVJwnCVcYAIT5KAc/SjHCjyhClEg QQyCOIAl2IAFN/hACo+QwuF2ggUH4aEYQqAcG2bIg3wxgnORE0KOcHEFJa0Bdg5wgQi8oIR1rcEU qLgCu8ggxY65yQZcsEEEQiOBOY1GAlzQ2Jw2wzwSXCIOR1CGACZwiYecARKywCMMSqCCl8jCFyrg 3gzg0IUq9CEMsjjkHYJSgRvxAQYzuMEdENAKGbBqI+34hv4sAIkGzOAUDlDCGz7hHzXsQQFJEIQg XHAFXjzBGpoAgBpkOYg7CBEBVGDDIaZBP2MEQBcH0EUFHEcHBBjDBMNghBKiUAFYRAMLxeADG3Lw NiWs/8CHQlgAFlCQjBUkEQEIwAMJEIeEWfgKhGzAgx3+gAckOAYFlNiVHYhYhFuAwQdYQQAIfMCD LJaJEGT8WGsg9gSCcCE2AkEEW2yQ0Nv0ogo72MIWIkEObsShETsABc++UUkuJNQaNvhYmMrYC4xx TDRpAIEQYFAFPdzhDjB4QSvKM51VlWCP3/hGA0CxBz8c4BOj9A8ArJAGDMDlEexAgDRy0IBYAoAN fHABFqzJBgVgaBhVHcYwTCAtU2xuGK14gS5cYAgjoOIRWMACH/J2AFvkbQU+WIEU7LCCUawAAXQo Bh5yNAAfHI4OWKgXGwShBFuwwQEO+IADvrCvbyGBB/9oKAISaiAENtDBBw6YAhMcIAIzHe8J2JjT murUpjbZhi2yuc1ALgGHJDBnAsfYwglgoIKNqKALMmALnRR6m9oAlAkNDVNWbKEHPdSCB38AwSC6 gMgEiOAYS7BEEnAAB6gogKk/lQEj+FDKQzBCEmZ5xAEgcAASBkAaK8gJGhRQiT3EshxDwpAuwCqE VoBAChDwQw18UAwjTAEMBIPALAArCDw4zgDFoKIPKFGHpkBgCj5QAirWsALAau6viVuXPPc1QyLN ELAHKAYP8CAIRmjOh5dFGJPQKBobYKwXIvitmrwAxjn1AhtMAIYYJUCIS/yBDT1IARyQwR1Z6OEm Mij/QiFKwQUwGJQtYmJCK21ACTD2lgk8gAEfqFGLOwihC30YgSxy4DsbPOGLbIHKHewwgDeoRBBo 2ENUDsCGJmFGGkggoS74woZhlGMDlYgDLwpYg2JiyBi6EAWQjgQYLPDACCgARBF6QQkUFOMAZsNC NHK4risUWAkQEEKCa+CCdNWgGEhQAhbeliMc7UsJm9MRqnmwEwjzIAIuWAAb5toYMAhiCkz2Qm3E kBpLIC80YKhNmUHai1RIiRe8sMQycUCD7MiABmHQQqJwIAkWYEAQ5jBFDSixDj/4IQcQkIMcvmCE J7TyyifiQyBqUYtijOAGfSACbT6WgyFIoBTWGIAM//ZwABA0QAV38IEgqDEDPtjLBWDggR0ocQCj bIANfziFFFqBoXLI4RGoYMMth3GAGrzABFyIQh14UAFzWGIRhBDBaneQBE6kwQZTWMAB6IAEIYDA DQ64wqhXQCQerMAApnBCFnxgAAP4IBmYi8U9DVCBtKUUAg6AwOGmwIPLKsEHKMCDPg+79MtCAHZX QIHlvt4kByTp6oAABAkY8YEKTB0Bj6iGKUzBhz8koAqHKEkfZMCHPZwnDGGoAgSMUAFTSFIKdQDs D1qBAENgIQt9qIUt5o0AzbMBBlqohx7aQIRJQIAOPPBDGjqx3kEc4hAz2MMjKkCNPdyhKYfgRA2Q YP+HkA/jFRAolShaEQBjNGADPAfBAuzgdTxM0hwImIQceMECK6COE2c4AxzicIaMRQALIDgAEkjk BjtMYVd/WAEOeKAEYBhCFRCoxg9q8H0EIAEFK6BDBRhp1kdAgEc9SjvN8QHDcAAD2JGf2yw3cAMw yCJKyzo3sIvJQQEXgABB4IGt+wApyIJWOABTAIYfAIE/4INZ4AO+6wMtoIHtgoEWqIVXQAIpkAb9 MgI8UIUcwgJTaAVDiAIhMAQC+INpmbfki4VaaAdn0AI2AD2XqgIZwAGosIADOAD/aQEqeAEAuAMF 4AIIiIYAmAYq2JzEqANeCIABOIA6MAHiGwY6GID/x8oNEmIHdqiEOBQRjAoDGWgBUOiBHUgBUJiB RkiCOOiFDUgCyIOAAuscNlg6HnQCOsgCOtA7IIK8R8CDpnMDF0ABVDCCNcg6EKgB/aucVhCCJkES A4g6BeQCN7gCNwgHF6hEwlgsPPCBCKiBKyiCK/iCIRgCYlCCH0AAcKsAEMADF6AHBzACRhCEFWCE HsCBSbCmWEiDFWCgK9I/Gjk6ncinuyKBWeAcAtADWzCDFWiHPugCdNICPbiBTCAuGBgGNZABBNAF alCBX6CCAKCGUHiFHDiArHJHVHiQGoAADBgAWzgXDCEhEiuCAZAAMPhFBJgGBbCuPxgy8PkGl8mo /zucuWbIhD8AhBuJHEJLIjBAhWiogDXwgRs0hwoALB5AEQjgxAlEASewRMg4NSGQAvt6BANwAVGQ gslxgBpAgS8ggyZJRVZ0ANNBu8OCOID5rzXIgiGYgiwAgQpwAE8QsVgAJScQgcBwAj/IhCmwg6N7 BLWJylSogEcohj8wgHcJAJqkA1yYBRrBBWeYhQTgBGe4gcwzgw5QlTiQhS6gATU4iQXQhV9QgT1o gGFQAWrQBSoIlgMQBVEAgWG4hSYohzoIABPgvD+gggLTEAYBgSgwBFOgggVABVNAgD2gFEWAhP3x DkXQAIrEqCSwBCSJBSyYP5p0kHmRgt2MAhDCnP/GwQJQqwFRMAAhWIM1qAEpmCw88ASdKAYpqAAh 0L+7SjsnqJIpYBc3qEUwaIwHEgUScwHsFAG0M048iKYVcAQ7iIVYcAIUOIAp+AF0QAV0QAGfzIJU pAO4WYDMKYZs8oG7WgAasYX+3JFZWIEDXQEC8AIccIQVwIUVYIO3JAI4wAE+OIUW2AGqWLgZmMdA OIUBMCZpgIDHbIUBwABeUAAEqIqqYIRB+AIIQEPIA4FUMIRscgJTOISIdBmbopSJ1IDuKQAMJQAx qAED+MS6EwJzmKy7MgBYAAFfcccIhQD9EgJVGIM1uB1TqIC7ogNdEAI6qAEQICad+DojWRtL9En/ KAIMCpwCLOir2PEB0nEBPBiAR1iBOzADOpABXAjTddCvdYgCdJAGDcwCu2C0P/CGaLKFBcClAnvL LPuDRT2sFdCRdDIs0hkFS8UDXCABErCDSqACgWOwTpqBplCBoUGAcjABkkOqYZAGNlgARqgDY3BI BTiAAFiAAGgFAyhR+hkEWh2GALAUFdAARVBNY70ZnLoZFdiBHYCDP/iBLMihGhiDCqiBRxCFr8MD Q9BBJZiE/9w5LHhMKfgBu3CC29lNA8gCboVONiiGIPmAr/uCGqADUeyrJ8k6H0C1VPMEPIAACOgE SqCEgBGDO5iEcCCBzgCpJ3ABKYgGWDCBWfiD/2mYBnaQBBQoAk8gAR/DlitYl6EzUFzggyoYgD/w hBWYq3SaQHq4ApalA3Y5rCnwhMGyBetqgDog1QHQhUBQA1sYAMtsAFGYBgZZVV0ohvZSgxQwWCRI NHSA0cP0BzYwtADQjpZpzWNVTUjYGQ0AhZn7g1SIghqAQCdwi1YwhzFwWiWohgObhWJAAFT4V1GQ BgNI1x/YzXCj26ljVxRwgNNLOzeoT0uc0qZrEiXpESzAhVH4tBzwgi/gAUDoBCXgAz+QgAywXMuN gCswPyPgAT64AzRYhX7IAVqskmC0xAyQAAcgPwewJhIQBLljnA/QqxVYF8SCosPKET94Ih4YhP84 c8isoQZboAIVaAAqQIA6CAFrwAc5qIoGOATV/QUA+AU0oALGPIAMSAMWQIABoIIKkIIbLYI6AAVQ yB6XUYGJdBmcchkNmIEWoDlD+AEUGIKuagUSARIpQIBQwwJ6MFIwrV9doNtn0EADiMq+8YEKyKvK kYLKQQEFVCw3iAUIhIz8/ToiSs4VcIFZUIJp4IJbyIBbWANRuIJCKIQMKAQzGaPc4AIuyIUDWGEu WAUWqBIXiJIvWANcfDQe+AIwOCwRuE7zcwD1/LpYADtwIQQFvIIk3hEHGASj+AWm+gWmoAIPHQYE GAYrSLdcCICb5RcX8AetegTi+4VhwN5bHU3/E7ihFzCHQahI7TjfPboZrSVW7TiJRZCCZyBOVEgq EGiFKKADjcsnUcCDeE2S+vs6+3oGpls6U6CDsIsFPFjPD7g6N/gCYsCDVHSDH3iGovxSDQQDCLCD BUCBNTgFLsiBVbiFQhgDA/iCMekFRMgAJsgET9iM2igEVZCmW6CENZg+dliDJVmDKwAD7mwSGlag wxIDMfCDKdg6TwhivtUrcPECB6AHL6hFcHGBX9iDHRiEALiDwqMGKqCGU3BHX6qKNxwAub1MBKgG XhqGsNIFXxqG8GKgZTGFWdiOlknfTKIU73AZfW4GK+gbVKhJ+/pP/YtOt5icr1sDaZiGrWOX/yxY V4lGVxcYg2gwhFigAwOQFxdYAU5cAzywBE8ADINxgY3OAifwhCv4AyH4gWqAhXaeBSOQABLOgF44 hkwABE4ggTvJBIghhELwA068VoQk0h/IhCcBDc2Ygn75gBUwg2Koxa0rgnLDLGH2A06YgjMABD8Q BMZdhCIQAwAwpQYYAH9ogVNogANKURYgvuJDADQYhmkoZ10wBAx4hWANFl9qgD1YgFZAAm6tgB+o hRYI0te8mZ3RmYn8htfM52ZwAqelA53Ivw/IQMw0hC9QBSeQAiIagGnIAUp4qysdXCNQjxzgBf3j EVNoklhYA8oim78Yg0dYB5hEp8+oBTbYlf8oqIYA+CYpqI1y44VY9oRFsIQ46OpMGA1A+KepowMT WIBCEIMaycZG4wI5yErsxIKoLgbS9YMtuoLxdAIw0N2YnZw7EYMpyIE4o4ENoIIuiLMGuINxVlFl EYI6YAHrMoFWGAME6AcEyIUNMIZf+AXiOwQAUIAUGIAcfIEFQIAOGLLtMF+c0p9krVo6RgLv3c9u INcFqIEp4AU5WAezfYYsaDtdGIB+kISHu4UVpgUJoAQpMITxMgC1mVIn2GEwIAQpMIX/SgMxmFJD qABmpgReWDJPIIBVWAULMmHRiK4kSIJJKLY8WIQkGCpASAMiwAEv8IJvqgA6yLoh4IEhQAH/tDMd w5gcO0gdO1gFKfECP8gi1a0GFLDmK7gsPGAEixaERyiCWPlZT6q9Q4gzJZgCNgCAYRiEDQCABiAh fMAHh9YFBRiGAVeDrmAvBWCHF2jwBSiGDgiDTaAUNz5fRWCJEmAJfd4EZJiCTuwGWDAEkzuAHFiD W4AABIBhwjCAZxiAuUYFi/7gVRgDJpm6CtAFACSitOMBJpCDNt3JNciFkWYDEMiCH1gDFxYDCMOB AUCDNSEEMeCEZuCEOCCAJIADK2iGS9iBHoiDZvjDMAAEMUCrbCrLnRyYyVIC5JSCWPgAFPBhF0jm hyMDwP1JJxAFCizzA7WEKfCD5nQAtPbr/wDwBwuwgEE4hR14BERflhU9w2PqCgUI465ogHF4gwaQ JTUwh2iA7mpYABOgAKox34zSGVIndfTV5xbIBEoAAei2BQQwgS2FADQAgQBAHv6GgGnIFmk4yS2d BnTw3h8IbBBAAxG1hZ1vBZ1kgSjiBQe4hUmYBFv4g3CwAyz4A65vm+1lhNr4LIvCgSiHA4zSw0bY hGbFKPedhB6whAVYgIKmbDYwhZSOgCIwcSRhglVQDAa0RFTk2ytAgno9LCFygPSGAEAwBRQYBIGj ggE4hThbANqzkAZQAtcTguJDQ4echvwuB3Ioh3JgBtRPfVHApssMAAbliHzWZ18w1kDQn/9/1udJ 8AIGchqIf+7RtIUIoRBKEIUpRTQYdEf5MgFTQIdHaIUF1q7NoZC20UlPoAQ6GAtZrQMCEHtL4INJ KAI+qIM6+FwmiIMniAN074E8HN8dWJRm7dohkwE4oIEkUAKdsC9ioskacAIDAAhKX/AoMSAkRw0W osAUccDDBQQILuzwULICFxZbZuh5cVFEkAE8e9TsGVCH5KkB1EZSaTBsgCQAOwAYe6OGAxAgHHbi 7KmTg4ZKVO54CueHCAE43MLs2NFChaISkFR8K6HiaYuscbwcmDag3IAGVPyxaUXFVioEJqIsCAAC ga5WCFrpkvJIlBRT5hCAELLgWQVbhh7/1ZD2hwgeEJ5EuCAhCokoaTWEkEjWSUEDBSYGnClCZEej FDsu9eiBzAKyHUl6tEgtIyuNMH6wvKUDooIUOkKEtHLBg0cxAzUeVzDxorhxE3amODGFx7cPgo66 FauhpA4dNTJkUFPwC0ClPQBa7Pml5s2AAAoUAPgVwBjP+D55aktBJFk4egT2V0ngDE4YyED1zTdU KfJNVi2AAkoSBwyzygARDkPFL1RUQMUCFQQQAAILgECHLghMwyECj7QiDRpKSCONLgMsQMdmhphj YgMwyMBIHQd0goA0QujIgxDJeHJIA6dg1t0kSejRQwqbnNBMKJeEIWUzSaCWWgsW7ACK/xiCFOPh W1IogcUjhNWABQKxQDBZVxAIweEwATCiRBF2oODCFHbgwUMRs3xAhxJCoENNIC1Qo4YaFnBDkgJq tDfOOG98BwAADdzU0046/aSTOydA0gwBzmhRhTP7EeAfDmGAUo8FFsiiAqxXZRXGl7+M0wkaGwyz ARoHDNJAAwcg8EIAdYDQSXq6mCDNAkKYEAAlTkhjglogLLCAEgcwgoUldQzQCQt/YHHHHmewQAAu sxiygA0sDHIHNcZQOokjjhDQjB56YIKJM/nqocUlAFogAzJZtmAJI2eZoIQgOfzxIgqxoOADEoyw 4cMCVOjSSR0bbMACC5ZMgScPU/CAR/8NPOCDzwrFoAlMC+OpQc0vM8igBiR7jPRdA+P8Iqk/v2jA gTby0aeNMJ5CoUIVHWiRgBYEVBFqBx3oYXW+qI0Qawt38IHFAj57c4ca42wwgDQHmDdAGlSYcEAd AeiiSwBxaqixAVIgANfeJrCRTD+PCFGHHbNU8coAFeDAiAI+nMJHHa0swEIOneAgg3kzLIJUqPt6 rsW/oE95WhgyWAAKDrP4QwUWRaR4hAACsKIDK6wIsMUWOVDyCiA8+KFEJXG8AoclRUgiiBF4YIEH Ehuwg8YKUqyBCACO6ozDIecFAsAeleRQiaNqNEopJETvpA362ugjzBIplOAKFPH7cgP/Jv86k4B/ HSTgdB9a3F+LHiygoB7EKQALMMYv/OENWwHgECzgBQTYMAAFFAMQCKjbiAJgImlUwBDFMgASRrQZ IejiDq2AhS1scQiTcIwHNkhDBUDQClvwAS4BoIYjuqCCGexBBovYT/6q9rn66aEKYRhYD3Ywg4Mx ghp3+AMj+FCJbeSkila0IlAsIQlACEISSeoBL343CUEw4lpIcIIfCCEGNcxgBo06BA0aoAgAqAAA BaAFCyi1iR4A4A1+5MlP3DGHTbRgE5soARTs4YogQKEefchXFapQi/3tb183wF/V4HCJTTRiGAj0 ZGYGESE1DIASXEAFGhYwDVFuKEIb/6pABSQRQyxsAALs6EcrWjGAYbDhALp4QTVsUYM6dOIPuOhE EtDgIjrgwRF/kMsMRlGgU8xsEfG43/060A5MaIGb7RDdEZuygzC04BURkMEdksAISiThitug4hV1 ooENiIERgMDBIuCwA0ZA4BFKmAIjIlSEIviBE16ghgoCQU0AbE8BKViPowDAnkTk4A2UAgAgOVAA +KkACkEIQgkU4YqRBkEWXeDGv/TgjKbhDxyYqJr+4hEMKISUAeADwCky0wB2jCENpzgAC9ghChAY YwC6YMcrFGALERnDGNMoJtzYYIsBqGEDddDFBljUgLoVpzi4mGqLcBAhWLQCF3+4g/8FekgSFSTB Ede8JkydpoW51u+I/dtXB5KgggxY4wxJAMMJrEhFeA42JxyABBvc4JBOWGISkxBDDh6hkD8IoqCA mMQOcDCzQFCDGm58wyY28IpyVEKikHgDKDDwhh0yo2jaAEIBIBEMV2igo0GAH0ldMQJFhQ6T+uvA S53htC64wh72KMEOGDCzTkCgHJ1YAwQykItBHGABSABBiBAwiPY0QBegREAIITCAfphhEsMoR9wG 8CZb9MUErRAFAkaBAKOuoAtIQEAMZ8EHOBaTGopQw9Su6R89cKMPd9WCXEvXB+Bioh2NkEUGIlwK MTCDA+64sDvcWUUOqIANeHCIICr/YQlLvOIPM6qAPS+bhEvsYBOnQOgbAhGIErxhBnUsRy4qMQlq fCIYM1DDIYIRBNcWICq4hZ9HP0pSe8iiD9yQK4IxkY50NNgZyDAyTaGgiDoGYgbUYAEYcjENIkGA Ebl5RCykYA52HOAQ1BjGMAYxjBexgRqM8MdcNzCIL8WQDs8IwC495q2udCKFSHgRCGwBBnxwQRIW 20Ed9lCveDgiiE4L3VxhoIdaSLlq3wgCKzQR4VFjYw7MYAYQKtxaDTBDAwXgcB2wxYhJMBYHPEAC BMwxYkskQRE06AEodsBGAFAjxsEIBKwq8YpcqKES5djDag/Rj2CUYCexRSQURuqK//ctstu3VQQ3 UDrXcQO3He2AlSIUkcjjlkADhqoeGxZgi5dQtw5OAIEgkEAJdvioH4W2hQKGATY6UMFB/hjAIA5h hmKYYQFZDQsSbDEIXQgBCwOAXOIWwBeTbKAJ2NjHApIhhqNUutLd7J/VnPbNqunhBukAriLgYbtC jDrCNlAGFTNMNHegj2gt+IMTkAkINHhCEDyowSS0FYfV9IATm2zB9lTwC0J94hNRYc8bVkIpBXzC jYfYAwdOED97ZDvbt02yPYIg5EUeuJvcrJosEgmJdCeyBIhURAtaEQCJauwRadPFNPq5NwQUQwkL gEQJ5Kyrq9ZAIhDAxyuAvPAFHP+cHYcYywFMogAEPGwAGFoAzScghBcYYgeDUAAN/MACEuxHD2Hg BgxwoIf+Xe1fTmuwNkfgC19oYgIT0EEpah5hWsTgnduQR062oY0WoKIOfzjEZSUxBUGgoQaACNCC krADFWgAEsTenh8/4YtPqOATUIixRaEwg2D4cQMnKDKSi+ttb39UybLgJv4xcQNZLGLb9kh3CZAd TbnCgQzACxjDODQAAqBDi0zVACAAChzAIxDeApzCIQxDA5xNAFgICFxMOQDAACgBCHyI5/WDt1DD IPDBH7ABD7BA5g2AKSAAGrDAANhCK0SBCjSAiyiBHDBBvXQAARhYB+DCXMHU1Wj/QR+0Qwf0we6N gAD4ngDoAC0IH18dARDIAzwBgTbsQZcggTTMmiWwQCcogScQARywBigkyFMowKH4USC8wSeUwLF5 Q431UR/ZHbVBwkcFoNktUv2lnZDdlh9+w9vtTz3soSL8n93ZnZbRFCi8QTUYQgp5ngm0hDdsoAFY CxasjhlQATtsQD/0wy/YAhXQAbAMwAYowADYBgggwSnCGSCcAg50yJzMApoMwClQwQbOQA/sQcBR QR1wQQZwgiM4gzMsgjEaof4kQEpxUz3sXg/cDu5swQRkwgNMgCbQXIRZAyvAkzxogwaYBBscxAGg ASMcgCR4AiAkASBYQSOAAqxk/4XO+BH6BcIncFZn1dEblAAABMMnfJQiMBJNKZIrrF23eZQfCiI8 vJ3T1ENBhlRIRcW6BWAJIIMrRMELBIItiAIVIACFJCCGBMCzoMAfNMAv9EM5lAM+1EIx/AEuKgA7 lIMCfgAeoEExgIAO1gEvOIwlgIAB6EIdOEMS0NAdnN4dKMAGJFFK3EIvDKMjgEPVlAqCsRzLXc2+ 6J4vWMEEHAEGdCUGPEBXakLw1RwrlMHxLd/euGTa/AFlCUImEIEIiEEcvGNWwKOX2aNF0aNFzQz7 6SVefoIiIuTZMZLa5dZtKdkITGUYjED8QGRUIJJxqdvSQAFGoiAVGEMA/AIGLv+VLTRVAPgAD1AC ILwCF7BCP/jAM1DBBrCBP/TDIRDJAmBBQeySSW4AshjLAvzCAKDBKonSUNgC4mzIAWyAJujABORB PJjbNlUNBRhhSjGY7oUBNeLOAzzALkTCNeqANYzlqFlDDHxjCxQVDljAIPzcLFiCJ5DAKMQDETwF JCCIIdXYG1rUz9CjAqxfXr4B+5GPIkBCIi2SR6WdkhFm/XVbCXDD/iTBDMDPIi5i3QUgAZYALMBC LfwCsIxDAxmDxW3ghiCAD5TDK4BiOWwACnxAMbDBIPzCx7AHNZwCGgCeCZCLWEwVCizAIGCBJOBD JRzCAgzAH6DeNNQBkcRBFB7/A3IqIXB1AFTG1Vzlyw3cwDMmQRpMAAZswQPEwRIsQRxAoQDQgjZG mCYonwZI1CXYAhvsgW0ywSLsQz5cU6yoQAEEWyDswfp9Qg7kwCdwD6XIJz2yXx3NXZIJYmF2Gzww UkIWZjDozw34QjCwW4M+aHHh3QtEAxVwVgNQioz9SgMMgjHEyTCoQSCYxx7AyyDYwi8s0Bsm1C/8 AhvUARW0AjV0gaP4w6byQXpkRg5wgSj5wStQUxvFgSYEq5EegyOYmzbhlRbcwFwpq/71wTOewQRs QVf+gxUsQXVWZ5XqgLZqQhM0QQaUgjbU0TjVAX6hgQssAgnEAyZxw6uAgiHt/0AJnMKMBQMo7CjW fcIbXEZ7AEDVHcrc1R/ABmz8fFSgwsNsIdiikh0iNagipRv82EMLmEBxUIGkzEyM6eCmBtyvqMF2 UcMf+EMfmccprGqxBQIpUcFYHMIptIBYWMofqIEutMRRgs8fpEEkDMOcWkAePKEmGGkeZIJwaUE7 FNi4cVMf7Iuz7h41HoGVPgADZKl1XusEKIMmKEMUTmEBtEAPKFsncBAEOMAiuBVw5Qs3qECwNcWx lUDV4WvW9RG+yiSimCrNyEBHCagf+qGQzdZgFij8fIMWPGMLLIGjCqCWlQAjScUMpMcFAYDd+cOE MFR3IOUwQIAkGFUlUtMKKf+AN4Bs9SDKAjWAL6qBeXyHRbWRo3CHBdzBdlCDDk6DAGhCHsjBMaRB HhyDNnHDlKWDsiYrEhrYM/qCdEbrFvyD0zLAdWLnAwzvAxzBBAiAMijDBGTAFkzDAVzWVP3BGYwC OFCZHuzHloBCafRAjKmtftJjsX0CJKxHo3gDFRxKC6jboc7WoQYBPGRboSZk/Y5APUAmI9od2Sli /fbnIMhN3WwAvnpSADSAjBmJc4WZKLUIBpJriLAB94yPN2TGBEEbALQRAZisGqTkHUCdDFiCDPhB GmzAH+zsMbBCHjxBGhwDEdSCL9RDPVBZ/TiZs6aDL+hvEkxnVz5AlezCEuz/AlhiQByAJTX63haw QimwgQn0w6FBESA85ZRFTTNwg4A0QzP0wLH1mD/Op9uS3x5kjBp4w0whXpIdKjzMbyIJ6iLVLxR8 AzzYw0zV3f9O5uEqwhuCB8aqAbB0qmc9ij/QwbwBS2ZMg8eUw5wt1aVaaPVI1Ayc1gDcwSIMQ6Oo AfXumBqEAS5wggh8HDZ8HBGQQB4kAyf4ASPUA1buixZ0ge9iZbUq8Q83QhJk6RA/gBUcMbb+Q/Nu gSbwwgZMAxjwlRiQgCN0gDPUQwIQgBmSBqgQQDCoQY+BFLXBoRfbo8QtEKFw2/wGLICSHd7+YSLN VKEaV/w0ZgDmcRL0o8mm/2Kl+PGlIht7dNfBWTKiNAA+sIAP/IFG/MEKmAewWHIfsUfdyMDprSFQ aVEO4AIu1EstJEM8XNMo/GwmOIAS1DCVdRM3dIErj4BHZyUoLME0/gMGNMPTQu0uJEEcEHEcSGsS p0EpnIENbGMvZIJbtUMflApSXEIzXAIz06dJ+uNHBYM/9mUJBII/nAKGCuaABuyAwk+hKllCzpSh jl3dRYU5l8A3nIACGINJuoRLqO95rN8lw6wJ+DGxWejY1EExjA2lANl5NTIAnJ55JAMMeAOcBdwG rIEIhAAz7AAyInMCYMMxkEAmRIAIEIEz4DQm9AFHqzIN+0ICwIEFnGGVMP9AEiRBCCxBtcYBZkdC HByxtGYCBvQed0aYTbuVMSIFEXAOShHAG1iKhX4HUfsCjd1jH9Fn+pGUUzt1QQqkIhEswEIBPMAx u9HU3ClsCVxCKIBSA+RAKmLGp16qTaD1q4pPZ73BKSyAGfBALdSCP+jjemwApXTBN2ww9yTDIpiA CbysCTSAAHiAOADAKJyKSq0AIRQ2J+RBHhBAEig2N7SyLOgvDXeBFfQADGR2ZjcDDiSBFVRrljZD Zz9AJkzjEXCl8JXCP8TDD1kN53AOgTlDCnjfNJgkX6qtApTHnlLDQMcP/fV2/RnsSLl4ty0SMgjg cf8vIs0WTSlCEqjiMEj/AiWwwKq+gbSl4idYyiMYAgD8lx8rgD/Ugi0sgDecAgV0QS14w746+SE4 ggVUjyXkoqPMwCmkgBqIwzmIAw6EytP4RzKIQGXwNzOTwDFsDjfsni/osH9fAg5MghUQgYI/+INb ayNUKxGDZQh4AAZkw2Z7aymQAikoAxE8s704wzMbY07PVCCwwDBQynfI2KXm9if4w0q8Qht3M4zf lgB+s0ftgFXjOLulHZJBAihwzyBAN1zHzwaUw3lgBgR0wkjspRqcgjeogSPMQgJQQ5abbIp2BwDg yA5kTw4cQAXUUUkAAJqXAwVQ0jLGgwjoN3//dxxkwi6MsgXgeT04eA/A/4EVZHa7O3iWGrqEaymF e0AjJPoRPEAIPEAGNEGkK8M/OENrKzaoGKMxtoMe9Jgf/dhF+RGijE8wHEqKt3GBpro3r/G6Dew5 G1ejsltU1J+WqUCjDAMLTAOcBXRDRZQio2SjKEA/cFYkcdYp1EIw+MIMLNUAgMcf0AC5qO53VAIB UEML7Ncxd9NULiM2cAIJ7HceALphk/u4754eLMISJAEcEMGDEwFmP60VbPYQZzYRc+W1ekAIJHoo PO8RPK8yCLwjKLYxNkMy6oEs6CdRz5REnQeivHMfHcoe+Ceqw3iNE6YAznH8FOrYNWi6nd1xqQD4 sMAYSAicDcAhdC6l7P+BLmbGenxgZ6lBAGTdjJUANdSZSkDCLGjHKVQCDUiUyg7CHhzCJEhNXHXA tjsCISg907f2LmQCue/CLtz5JIR2Dzi4gms2ESwBAwj6LuCAFSRvlV448+p72YcCKajDvwt8wVt6 qLSDcI0AAEBB1cHKG6RA9iCKH0fUOHgDJCDZYVp8Uz81wdKxcScSTdndN+gh/AQB2eUCF4DBKpTD AUAAQPTboEaBGgAAVARq8AuAGoIpyikAoOsQtUAzFM2AdGfWjk8KJvGBU8XhnT1h7sygUaWFpT5a OnSAmSCBI1x5OJHI5CcPESKL4sTZZcUKkW+Z4uwIk4QogyQMGFgJQYT/6JIlSbZkw7DlyIQjR7Y8 eMDgQosCR9SRUqbPmbNmbeF2AOesw69PgaB8evPmExQobww6PEjtTjB7rhAjDrKYcWNXjBM/DobY bxB7fjGXsFeihCJIi+FB4XwiDpdcv6htkNiwAYA3ABQ5NPhmz6E9ChQMUKBIhYwWKiC1+FMlELU9 d07NUHCHBpxJYfbsUACHBKYbWmB0oFArAYlFx3KS4HTsJ5FdmRYtStLMwoMlYeAwJQKVKFGfVqxy PYLBQ6RIHrT6CoMHmFEkLVJIWeItZ/SAy5l2YtJjBmqCCeaN4j6xJ4hPDtrrDWq8OQWKxx5rzETI JENMwxGhsGeyYDC7/+wyzjpTJAhXWuxsBwAG2KA13ADgcK89JtlgDyhcYwgSFQDAjaAddlBDBhVU qILJJtVoIDoVZpgEhxb2KC4POLTo44aXtNCDiDTkkIOXNPwgQY8EnEkkEa7+UXCJRpDpIYmn5otq CSsYWIKIEMR6wIMHuhIQg2wiCSHSFDRQxANSjnjgknYa1INTCDugK5BASrDwk2AoDAIKFd4olRo1 TqGmhBFPrNWxGys87DBXLlPVr8ty7Owb0HJs7RB2CmoyTFYbOmSDDd5QoJxcchFAAGWOqIOgQwjQ Y5MCSligAA1aAHOPc2c4N8o9fKmEhDC0OPMGTNLERRNNwADDD0tq6f+3ljO2wmACAZZ4AJkd/mTg UJ9CwI8q/LJ5IBuuFF0iBA88KDjiRk7QwBUNMPXgEm449bSdk2MCB6+7AgkmkA9VGKGEbzTORgMN RizRVhNJvPFGV+B5zC9XrGjRr1lFE60EX0aQRYQMMujFhicAmaCfcjao5BAL7mhAjUPUqHTcAgrQ hhltCmhBhgFoUKDcTfZQGxQ1qHB7hx4qaQTMFGiQpJBLyuzDTC20SGJNOdjMI4007Dxji8cniDyb S8LooZmoqIpKKoYx6PyBZR7A4AgPhBFGrGwWbcSDE1IYcYdFlrhE8Hb6wMT2DkClhi+LqPll1BKo maGRCTTR4Z4Y3Mn/eeedhVbVFRgTU+HXFmdUmulFMrAhk0zCyeAJHawV4KuvQrggBUg6K0EDbS44 u4BNAADljkP+oAZMUPbwbY8GFDgBlB020YgGDAAULZCABPTADcGhSQ+GS9zi0gCeM0zQcY/DAAO4 cQnLMYU+U5EKA+KQjSMI4wL6SMEFOgaKEJAjFKG4WAoK1QgNqKoHGKyH4GyHiXZgAncd0N1BWtM7 auzACkcQQCl0oIMYLJFWQZiZLEbwDV/YamYjsBGufMUrzIxoRjAKBmf+gY1w7KIXi3DGKKJ2DA6s kQPuiIE6mpCNsW2iHBHBjURUoIAJneIOFqGSCsoFgCUpwgS6mIG5/5IghmR0q0wwwI4eqvCnMyAO cYvjBAUfl8lLwECDfjpUCCyWuazMoVJQ+BYoUpDKC1xAGKEgxwk2sQkYdmwxfJKFLLgxrz6MgJcj uAE19AKAXziEGjLYwgSaQIsmNOEezbzHDGfGDWlO0wKy+MY1R5BBZ/iEAGFowYpUhCPMhAYeN/qV +iaADUdYIw+ZcEQGIpAMfWwjBqRoZhPKYDZFKIB/5XDIBspxiHIMwiGnUECsOiPIQPgiISoYgC5a YAEF7GAJIiCCHvTwEnppoQp6aEYSjpGGCUBQBImgICYxQINL7OASl2iEwoThE6csIWKKEI0ivlUA RbhCEd9QhAYK0P8xsp3gAgwAxWJ2AIqm4fAGvGSaLD5EjYO4hlHNVIYyEDQHZoxIAyfgRhj6QLJL 6OESzWgQHPQABzjAxRE/2YVOVOCzjwnjikGTERRCowINEOEYSRTjKEZRCloIQAdlGJcG+AmFFpRj GBKBxAaGMY0NsKAgajjkb37zDRUoQiD9UMAquLCKTvwvPRjlBnYIB0k9LCUemUgEnNKQi0uixxG7 cOsubJsElWrwcoQakDA8BoVQpGBXsxInJBRhU0hAAhRBPcFnghCzekz3BtVNB9NGEAiG/EIie/ip NtanDfDydGgFuGVYwwAfjJoVo20hAAGa4ZP0nIcTBHjMBdoY3KP/leB5fvnGJXbxjyZoIhmAXQH4 yHEBAOzhIPxc0gGmMYxhlGBuLMhBJRri3Z4uCZAtmEGEWVDHW6wiByrYgxUmgVHCoakKBKhCGC5B hLZmYgucuCQg4kCEeBCgHc54LxEIQIQe9EClT3nKA0LgMVeo4ARC44xfkptcKCvCLN86wRWbRl3b 3YBp9WgIAPh3kLKJl8xkVi4kbimLsE7ztO2QZskw6pPamicZIpiAMtJwAlnsdHoz4sw3TpABHcj4 J+89RAs0W1ksMUl9+IOCIgAwKgC0ADUFWCMzOKANSAxNEQG9jQJAkYMM8CIJqkVtLVpcBbW+ty0Y tUJ6JjGJJKh5/4FpgqQzGtEDl0aCP012xXNV1RlIaAC5Nj3a0X6qgc3u1InTHUEOrXPdYRqkNV7z 7iaWe7ObgfeJaV7gt1+CUbT6WL5tdUQmjnGMnbpiVkhTWgmodM1/7CIerSaBH3rBi2Nk4hWvKIgC vNECAFCDGiooQEIQ8o03MKngBcA0M86WviUrgA+HsI0ECsGFZsAhDI7UgxZq8V4C4IAAkzjDxxl0 VrRyY7ot70IfYMCNtMKhEZdQ1BxsNCsnQuJ945KyItq9xZ+iT+fwGEE9fGmdBaYjSMGAhEFcA28N hGIJKigBcpn0CUXIAhmC60I9ZNHyBX5V5mr6iSPiQad4jIIEjv8IzX7T9w1ZECEOacjDBLaQhyeU ohBQy0ApJrCEju0FNnuAlf0gAYACICRtCdmD/UABCqCSWa84K8Ys1DCIiRaFcjAIgx5CTgBHpMcS ctDEGLzQh5PlcMWCC/vRbwgDjNIgFKSDQnQVkcpvJXcToJCyu2MEBeS2u0RNrd2ZXq4FxnwRCjB6 TQtA0YhQtOANijA8bFTQBwu4vg83BDcU4eGLIMMlAVpwhiMKTATPaEYRIwCwHHrhd/n7vReaeMIZ 8KeGQLgmEPtUw2YlrwCaC9sKSAEsYAZmQAU2oQWGDbyQa1wC4Q7CgAZ2oBNkLb1krxb04L0WgQRa IAUAoREm4QH/5OQGvO8lBOfoYO/oBAcGkmAsUuAxeK6UcARH+Cz47goKvoHoOGMxtAwTWhAGKuT2 giAYguA1DmJEgG5WmkQB3sAX1ocZkKHrBEcGqqkETCQMCEAmYGIL22IUMugEAqx45s/vSkETdoE9 LEAGZKAKzuAUWuAQNEKQvkE1AKkANmBudmAP8AcBDIEOKuEVpqEfCoBSYik4fOrRYuxPrIBjpAkG UM0m4uABEkETlmmZvOcqzKTlnG0EfOETu6weyKERCgBHwGXTSETKRKMGYwRY4GFmkKZXgsAXbuh2 CGAAKsQIfUYRkFDrnswV9mADUgA21meNtGEEZqALZAELT+Qb/whAC3bI/J5Rh75hBiwASjKICP5B E3rBGqxBEzIBDi7hFGAABsjxFPhgEqYAOJZkGDwDazoDFODGsrAADvlgFqpgEvqBBVYBDQ4hBd4n ON5gByEhGECBOhggFHqvC2SuCnBhF5pAB5hJImmBFrLHKogADpzNAjiyCywA6bCLBk4gFHaqBaJs MdJnaHAERmbEHoAFR4hOaW4vOLKjFv5ACQahQhjjQhpiNrRuvz4BFOwB6MhMAzTDVoIGJUdABk4r o+pBBuDAEiwBByoBB3CAyGSgC7pABsjRHLsSBu6gFvgABybBD1rgDqqABiDBAk5BEaZhGljA8E5h EP7ADtDgHv9noeIooRP6AR9YoAdSYBNIkrlAweAKYA7mwAM0QLNkAcZIQQcqsiKhhhb4LgOsoj4I 5aOcIgkGxQJ8oYZO4ATMaeeMkgg1REOAZmhE4yWDYAlzMDT24ABEoQ4OgAVyMRg4BAAs5A1chi/2 4mVKYAeS6xuKslQmo5xsRQX+hw0tIBBGAAeSYBKsoDmsEgfg4A5kAAayEyzLsRy14A7Qciz5IAEH ATgOSQV2oBLwxxuo4ACwAAl4AAsWAAtoYLFWgRJYYBN6IBQKIBQg4RsUIG4ib8wWU7NAgQEi0yIz QJnugRQKgRZ24TIJBSr+hBGTABlGIARkaYY+owTG5Xl8xXn/QkNo4KF6yumLgA6vXERpZmAAhqEc puEWjDAYmrA1gqQE9k82nGQP3kAbviG8tMFEdBEl0XMH7sBId0A7w6AqYWASqLMSKrQK7oA7pxQG vMGR/AEsxxIHxpIGkmsBGCxdykUNpKMB/uAPJuEAlGAGNiES5MBIemAPKqF8IAEZFAF/WgCoGKAf ViEEnmvYLG0OvMIDhqsRFIAI9s5P7KNh6ONP5iMJdqBjWoCnPBRp2G2LMJWcVMWLUDJFXfKLOCMQ D2EVeCEDJiNa+MdrporBHAJIArQEwKsYg/REVqUFWApKdoAGaOBIl7QHsLMH4MMqoRQHdjUsjfUO tCBLy/EO/6oTB6qgB3hjABZQAWxDAdjgEOrgoWBgEwbgDzZhA6gAGVRjBz7wAWToP9MlOPwgCfi0 EGwgBFIAgF4BEJZAP+s1BXAgEp5AE2quKJjCcDjICv4EB0KgAJarNUHh2GTSaPBqi3CEnJDzFTlj MzajMwrgEAaAFc6AF64OACRMwgzijpzEQ17DFcQLCsSLHO7gNwKhBShwD4YsZoeMBobMOivBV4GV ZpuVWNMyLXW1X5BjWcWTD2CABtLmFMjmDwRQF0CgFWwBAQ4BEHpgAWxhEiqhEvZABXDgABBADrCh DDOg7zJADJ4gDhrhDG4hbBPhCW6BFxCgDqzgAJiAFZBiF/9CICqeQmArNAmsMxLO9fZCk9ii7Mk0 oxVhpEQxwwhDg0YoljN4Qw1+gwZwADAaAjeGgX8KYBhuwyAggS/+wmS1YVaYIQkKCCqpcsgqAQ5Q txJotiqvcld7AAeYgyppFw5ogA+qoApqgQZqATzLsStx4A9EAgZwoLn4UAUqweAqQQiEgA1M4Q/o pwKEINc6oROgFA3GAGy1VwzS4AmsIWpeIQ6S4AC4IHQKARviwCoGxVDWY2+boRl6IBKYQdn8Ymwq xaZsKhZdkkUuYzJchDFuijNAVdisDTd8Ad5gQ/g2jTM6lxdfYy9mRbyMEhn4thJQzE9OFw6gtGb5 tgcOQVf/aWBJdzd1rTN3JbcKDgF3pXRKb2BZgzct+6AKUoAFsgYJDqG5UuBqJ2EBDmEF7uAPbIH2 BgABrMAGMsAaeoEV2oQJnuAJbMBdbSANNKEQrOEJrGJv/7URsCINeMFu1yPXNAgUkKEFkEEcwyAU LoDYkOt+PaPYkqZxc7D57CEpFwNFn8wlawTUNoF1mpO/bq/daAQS9OKBrQ50wetOodQKoPNPrjYU OhgOoJPIQFhXe1aDU5d1bxd3+WCTddcrixY6dxUspyBvQOERDiGWyuVu1PRMD6BIBmAQ9iAOsucJ ImgSE6FNGIeWn6ARlqAQ0iAOCCUJcm2YkyAFluCYtmAJ/6CCUauCKF7BChDmBHxquRRQp4YuuZ7M aAp3VvbXRYZ0CZ8MRanM8Mg1uV7mG0oAHowwkF/mNfbPpsgsFGaAwiYBg0PhZqGUZpOAdY1UV8FT Boh1JVL3ENRqV7l0kzcZaM2xHMlySi0ABg5BwvaATVeq9wZqAARhCroVB3JgFcSgE9LAPa7CKUKh BxpBDqy4B6wgDUIAUq2ghZIgZlNAZnsg8h6HAV4qdDxHpztHMaPM4E4IhaJscIOOm1vyf0GjRrTZ cW31BApx/xAC6EDViXDUQ35h4aAASBXSploASkNBdS2nZq2zHFHiSNkwoGmgEkQCk3dgk63ShKu0 OxsaBv+6AAY24BA6YR0jD2FwYA8GYYCEdw8YAQ1y4BZyYKSNLNeGLAUSCZobIRMaIQUO1KRjesh2 YKZNWtcugQEioWAwwD8eIBJCO3QigQHYmNg6RpySJn/3K0cYVkMAuEaWsEWSqwD2IKjg5sv2wIqC AR5eJhBYhlUS8BOAVBgKZHCVswcUgG8okA1lgDkk8LlpdiV6AA4OAa4Bujo3GTyrNDv5YBHKcSu/ BJD0U1Ie4BWgZA8kIQNyoBPYoQHWuxD+JBQ2rqR1bQL/xwrOoAcs4E9SgA8BqBHuBjDDgKVSYAI1 yD38wyr8IwQcnAE2IcpM6cpSVLU1A1hkxBWpBzLeDZz/lSYUJE/ZZOM2qOGAXSHSWmX/AgES4uZj yGwbMg3okmu5TiBX99C5szMMnBsGWNdnKwGF01I7mxV3Q7gWuhMG8hEGLKALTsESalyWMKARWpp1 fuMOwCAHcoALBuEVzmAC/kStqvsEJnACZQBKIgH/WuAMliCpegBKOMbAcfUS4vVPHFx9JUWZGUAf DDZFN+F+uVlh5fhoDEM0Bn1INwObJ/bJrKVjhlFabsOfdIcgPgHeGEATBEADQCEQyowDymZ9KqUY OYBccDw72fAUzhqEr3Yl+KDjLGDIdzcsy1EGUGISTuEAm9yCOTuVWsCRI2EPLsF2XwEXcICIwEAQ BtZ2/3VVKTruEmx1pQYlokJBb1qg9+L1BNr8snFVpRsm2lOgEaQv2iXvAU9AYY0tU5svR2CEYRsD 2VKyRoAACORBHu7h06SlHGjgItQga1tgCTRhAtJGpzQg08osVitFfYpSbZzb1DnyDpBd1XxWSpV8 yK+7FjquO6vgS7rAGi3BCnIhDb5dYCNhpuHAAkagBTpK1m1AfNfDdsWRBmRdKf6ncnqgXlvAsm31 fwAoUnF1ExBGb036sllH+pQN6CL8piQcR2TEVy4DcQ0DRhoj3dMHuQ5dEdbo3YGgHFiAE+IgE3oh Aq7AE/zAD9KAK/JAHvtcp4zxpzpd2+5XNNYHEmag1P+XfAaQXXJXAoSxcw8g+YV3F+IXOneTYwQs wORCOw2WoLOdOpaI4BV0jef3ExmgkwAK+sVodge4BkoiCkp6oPfKPKmSquZ5XudV+l91DUqQoYBQ SY1b4NF8Ln+BDlh0bkXx2GiG1JxmJcrQR/gUQbw44N0tQQIiIAKYAAyE3wsi4EFLgRWwwRMAIaZ3 IOBPdtjCy9OnDMpKYAS0EgFnwFcpWa0pOQySozqTgA94N5S1s2j5QAacc/CDAgMc/KVSQEN5PvIA k3VCIUL51jpDmKx7IJXJNe4BQkaPHZss7NjRooUMUAc3NewBx0qSHhR3LEw444QKSCo0gLpQQJEi KCT/7SkqAcUVSlfwoASDUsKePZLwgtgMAjOYSZEiS0BSpI0DEKGE8hCKgJSMqggSIhDywlRCU6QS mDARI8JSEmYFNGjQ5hVSSg08VQQqEUhFGBpsaVSCQ+MOWxgyZsDBgWMSnyp3wtS6QxcGjSo0Ao04 heMMAwaNmoVotPhEqBOUmyVpZCVSHCuLksCpUiWMDLoWYISxYAEjaoLIEoJqgWzTwk3IQG3aRMNK jzADZaROeGIT2RQnRroi6cpVkOQlUJKEMtOeTpcoa96EObMnpJ8/hQL5HufBGU7HvByNoIoMGKRR pSKqSpUpEy+5IqUQTlZFV68KzQbqQQOANODAllw0/9BlF15J8BHXHYDBcAoMd1SBwwyBWFBFGnFE 0owlDISAgRWKpXDfZSkssoscZ0jEx2c0IGPBKV2cMtoOKtw4wwwWgALKDCO81sKOPALZwg6VwFDR DqnNoMIOoKggnFjIQYdTMCo1B5NL0TlH0004YcmTSNup4B0QMZxwyQmNhWBFHJkck4YYchpFCBlU SYDILU3hiUifeBZSSAZP2NBLMwLiAMdqh0BEWFxxyVAXhXz8gYODd9QCQ2CD4SCDCqfAEQcGoW6B wRJnpBGJeCFMskgImk2wxQQh4gDaWmG8lmMXqPmG42sqzJCQCgkNG2wLd+1mUQs5QlmAClCMBJNz zf+tBNNJ2D2H5Uw3JWfPtCWEqchGHsgTwz1N1LZJIyk0wi4DVizh5hlnHCMGIfY6FR+fhfiJSCE2 FKJJHohc5YUXYNjwhGc0wCGgpTKcMkMPOPChV1xhZAqhhBTecWEVr0wQCQNbPNGDAIlgwAkGkSRC gqi8aBhJGosgSoMemd5h442/dpHQNz+2oMIIP+YILLDCzgAKDhOFkSzQSJ+QAllhNtfTc9GiVAI8 LZUQjE723KRTTDN9+0ZZkKRQxj33xICaBcggc1CaJ+yA5iX6hKKPu7tgIO8x9GLzxBO99CIBoYT8 g02ghLNnQwYZlPIPRAU6SNoMA+JAqaVhAEbjWjT/8KGCBTRMEsoShciRQgialPqAimfsEolmAjDw AAMpTEIYppmOJhoyN37TXBBGp6UzkyP8eqMFjeAAoAV1KavCCRoI84BwYiryU5bTXj1TSS5ZZ1NL 0037E/aQtFBADN9x0Lbbb8MN/0FopqAP/ZAlscQu4vmdhxxPYMOECPSpT4WQClOs4Th9QKkFDTIN hLpguUpQjECU252E2IKDC41uCQGbAAPOsAVURWICrGiEYjgYsiUwAAOTIMAd9AAYSEHKNJACGvA4 khbD6Ox4OrtRJZJwCRrsCHpQ0sAJGOCBEJxgP9AiCdak1ZyxUccmwaAidLrVnJ+gBRIaeENQhNI2 /xm8zW1tC1KQ3raD99GNMim4hN0as5h3wUteaUiDHOTAhCfkoRkykMVJZIExukBwBmGQYF7iIqHd ycBzfNAgDh4wAVctAQOheMASQsCASGBgC4lo3RYYcIInYEBmN7OZILuAStToakjIu9HxmMQkFXzj P0kIAxyCRLRAMCAUxJnaSWLyEunURGtYuuL3roMT6UCnWpD4VrgUwQwOSLN9YVRlC2QRpLa9b5s7 uEQ3L0GiS7CLXc1wF7zikIYzXAJB31KBLEZDoxlZjkJ/mMSDHkQjwQxIEaeoAh92GYIlpMCSkThD CDa0hElugZOaSQQnlyCaQJJGlRbI0WsA0YMb9f9IWSNYViAU4YukDShHFQ1aJLJxAlD05FvRSolL kBOEl3grGCiJ6TChAA+d6AQezixLCU5QBmGEQJvULGNqUAMjo7pNjO9jWhq/2QNxqiuIi6zCIgOh gWv2AQYVheAO8JKXHVgqU/lkSxU0yIdILEGTqWpdJtOgwoRa8gJWwIAcYCUHOIhmNBjzDWpwiTRQ TCARyQnFNyCxgwJocSSVCEMhdVSkUHjAAwwAhVdWOi3xBUFbX4PH2KJoE+V4yUsy7clGSHKE1LYv qUVtLTXFqM33ifEgtHXjCS5GwzD4aCMtsNkgv1qFej4okKOZEB8O87kVjXALcWCFqFD1gIL24AT/ GGCAHEhFuwfE4TQz7OtflTWsRKRhBkFIwgZIkoj9dGUgEJkBA5IQCpF4RQMbEcsvi4lTl1xHOi/p 2mhtAgWcuKJrWBSTBkrQgmWo1rWQCqNfd+U85zUYGWLkBlLdJ8M0loaGpmlBPfrQBy2EQQtdqIcK ZGBIew73YTLoC2hm0IXPpWECD+gkBjQhBwYktBEqu3GNJyAHDGAgEXKIwyR8g+St0uUUQmrBa1Kg IgbENBGggEIoUJGCAhQgBXeACCiyqAFIiPY4LL1atqRzHZ1+7b9eqglNqCYSFShiE1Z4AClgxNq2 9aHBYoRUUiFlYW74eZFklCGFD71XxzLNNDOo/0cXYBBibkDQFzJAFObGursIyaUKe4gxDnJwXSLT jrnWvW6Oh9xJOYAIA6x4gCUmKsOJuuY1mwjFKEsQBCKjJBWo0PIJelCJHjTzSttLDpm95S3o1MRr /mXzaN3ctZ4qAg5+6EUajnBoBucZNYKWMKAvJmgYcAMZe7XIDsLAjYMs8mLnLvGH+8CNPtRjBr6w gKUpSNxTuJgtluODGNCpY008QWRbCMUWYrfJJUT3Q6SKhByWcKD26SpGTIbgsECRhiIIwR+uSAEK AgCFPcQhDqFoRBJU4BOelHl7Lb3vtMIXYGeT9r80/dZPdsCEDBSiF87btoMjXM1w02U0guYGDP8s gu6DgNuxprmY0y0wgneDWBYjCEQXcFAJzDWou5quxcJm4E85TUATNRaAHRNhhS1EVxOR2EIIHmBH TZxBEwI4RlwiLCMI/wa8KmCFEUBQgeWgIhW+CEYm6ngZlFvL2Mg5thORDRMAg2+0VaQ5+Ggqkm+o IA6OQ0SfWyuDPVt4zxHmM6RwK2gZdNsC43YsNyLqQEXLYASy6AMqbyA0X8wArHhZMV/1yanP5cAP E5DAGR4+Mjk8wJKJgIwAMDDYUIRn+e+FQ4P30DYmQ2yQCbECBH5giAoE4hMgSIUJfMIKDlWZasXs XnI2W5JveYvNwZh8ECZfefBBpzmab1wGsv3/WnoXI0gWa6When0GaJCyA6l3bsjAVUwnGF0Qde8m gSPgCy3QImDlIHzFYn7xOTBQBdR2BqUwAZlwXVvgOHWldksQCkE2Y4kgd7GzBJMAB1z1VxNnAajU Ah0FLHtQA6lgCCAwCPYQCKkQBTMABW0CB8hANcjRPS7xfjfxWdsjc8/WZjFHRQWmCHLgOHj2YLBV RgmhK7oSejKUelyFZDCADEWXRo4lYaYRGjDgI7T3YRUYCC1wb5UCTzDwaDRSUTC2MGcwBZMkcJa0 SU1QZJqAY09gR0L2SaHiBzkACKLRPi2gg8oiC0aDNIawAGgQB5UQBOPwCGngB8GgFhZwIz3x/0va YzUxdyW/VIWU92xYmFMl8AmKkAOO41fb5oAWEAYp0AMw1j5+VYC+QWGqJ1sUpmeOtUh86AtRh0r1 UHWBsHt8AFY08DBLBgPSGAjUGGN8AAh+kAtpkAeaoEIhg1c1hgE6cEnRZQUhIAeRwAIskAMX41d7 ECTcRzRGUwELgAIiIA1U4AqnIAk5QAMlEAZAo0Ut1T3dkiXaYhPyh4X/NWBV6DU34VnNIQa6CIZ4 1jY4YAWwMQOygINlxDMjyW2Adox+1QWyYAF7BgeTUEtd4AvPWA8kOY1d8BbW+Ac0cApa0AsRMAor MArJ4AUiwBeD8QqAYEdxcEc6hgEhkAhxkP8IS+B2a9UIMcMmG/AKkmAJOLBXQ7QkGPFKwsIHAeAE q1ABJkANUFAJEJAGIYAQC7kS/QVtO+VSXyNassiXM2dFMhU8biABGQB0PtcDkxAGxzMC+ahUTqIj SHVoCvhXLmmAeiUDmNIHQiON0zgDhoQDG1AFJCABo5AAbVCaFOAIuBAO4bAC9SQIEyAAkLQFZxAH B5cIrCBKMLMEVck3mvAKB5ADTUAgfCaG4AU0rSQDC4AELPAIrVADzsIHoQAKqbFSrOhmyrRMMeFE ExmLGHl/E4ls8EAC4YAIFuFz2mRDz7iYYqgrM2gsI7ArFSYDFiFGE3d6hAEDeuAIjpAM4YD/FCJg BwlAIQMqBhHgCG3gCCtgByswC2aQAGaQDA5AD4TQL70gBkV2eHJgR6xQm7TQC9igIpykAxnACiyA BjkgCbhjjwvxXbv1K7A0AGwwDcMAApJwAFiiJC2wHew3E/3VLT8qNmamCCNQeX55HVgYc9axbCVw I74gC47weQwGdd0YNJT5V5OACyOADPCZkn0GIyz5kpmiZB2QAGS6n/2JFGBwBSIgBuHgCAmQAGQg AWbQBnVKAeBwp/EADaMwCiIQDkH5HrRQCIETKI7jODZgAyGgD8KwC5IgCWAgCVYAB3egjAtRG8VC RCoQo3WwAAcgCXUwCM3RA6BwPOVzZtBR/3+o6jVP9C3cMAK4VoXHMUz3N2BFGlPhIkvuA3pItlvf 4AuKkBbLoiNdcCPZtBrvU1RhUA8gmCncUAsdUAsU0AEUQAFwmgCOIJRvWgt4Qqd1agbzUKfhKq5t 8K3zYAZm4AhpoAnWUApNUAqGmgFy4BHWYAO3AAZMQAYOQJQf4AAkMHHTySMYoVE5UFfvggMnETE7 GGariEU6tX8lgUVYJAMEQADOUA++0JfLIRMBNhM5ZQ8tkVNVJBK+oIzKWFR1ISxm8S2+8A2ztJ4j 8A0oeWEPBpkRBRh7NgtaoAUdwLM92wGIQAhmMAsJYB6jcKB0SqcUYKfeGq5Ie664cATK8P+uGeCu 7YoN+lAAm/APCNQEOqAMyoANXjAK9OCvR+VkxCIsLbAYoRACE2AFrhAxPaCQq9gcMvVS2sk13oMS zuAIFOsMeqACaOZsOlGRL1ElhhsE07KAMuRthgYjGjUkPOIkmVh1I2msRVWpxSUaXUACdqAFNwC6 WoAJo2ADEeAAjiAChDAK6IqubQCudQoN0KC0Suu6bbAC5zoPCZAmzKAPl9AVcRA4E6Az35AMz6AP //APHqAOpXAMREAAMoB9llg0aXsjl6RE+uAKG9ADS4AQcuZyMQG+2ikdyhRFJdAH1kqx6WszsvAN 3Alg2skSKFFz4OsL55YpK0mAjItN2BT/uTkiCzfCM66FYaxXGgfiG3bgCSsQulqwAjaQCaPgn3N6 u60rrvMArtDQBrTruvtgrvNAAUvoEGmkApEQOJrQQ8XQDSngARcgDKWADQSQAIzAhxMXSykLNCcQ ArwkEkKWBDvAJFo0LQ6JEjLxRAQGE12QAPEAp/uZvhQLB84AA7IAq14SLQ05Lb/0DRPgIkzndDNU gBaQiTv4vx2FSjxjpUd1sl2wSHcgA5yLwC7QBmSwR9/QB46gBfFwDNbgBefarXX6uhYsu0prwYPs wc2wA21EA2EgC1bACk1wSUsgEXHgAkvwDx9KsbVgVX44nzjSQzfydl20CQvVCJ0SS8gW/75XQ2BR VA/WqsRJ3MSvTASLQABV8KqhFS1hExNBsAkqAAcqshkK0xZOx3QsmRBCQ3vAooOpQZIkebkvyVe1 EAaoRAKe4Al2kAHYwL66Iq3t4AzJELYfMK6v67rzgMEWzMcWrBWHXDOJyQCsoAkXEFASEQJpIAwT cAyOwAcJgCkKmCzF08lLUACuEAdvNwGNgAw1DAnf8L3I1i00BQUjYK0RDafxQAB927fp6wiLoNHP awFuxiVQEAg7wAtPkAECIACwOXY6kARw4zltYcBLRlGpBFlG1ZKXa3R9cDGopAXYegzfQJJlTAAU gAmYwLPtEA+JU0ARQA8f0A0W7Lr0YP+ufEwGvWAJiJkCYaAHejADOzA7KcAZi4ALIoANu+AMfDDL mVILO0ADFsEkREQ8xfoNKXCbDxACclvDZnE9Lje/zSEDE83KEq3EFK3EFYvRjhDLYO28RDDNeYAn H3rSJz0BkR0K+HhUfNUXQ5eDE6crw5qDYIxNzbwrj+YXFkACXqAHW1rGqOQI1NoBO8uz4OAIvZAB dcInquAG9LDUfGwGZLACjDAJNHAbmCwLoJAIbbQI02wHjuAMHUCxtgADWoDJa20Rv5KpPVQkcTAB S6Ail3CcOvNR12PKdQsDMNy3phkPppnErZwAzgCn7O3KTbyfGo3YmSACEdALQIvSkX3/BAIQAnvQ aTqyjwGe2qkh08k8hmiMGoFxB11ADS55TT6CSjA2rdRK4dLaAbMgAkUQrRYeD/HAp6tp3xmACLiQ s9eExHywAiSwAm+aANXaATeQAFNQBc9dC7WgBfO5JLDUSjrTAqHwITncCAnZyYGwWHAmfyVgAdea ALNA3iwu0U9ure4d5RhNsUQwCvaNCA+AAal1BBNwBFYACtgX4ETTUUGTK7liianEM8lsRtwWIZmC ijgwwyVWxs/6rCsApxtOAIIwBVogrRQOpxUdD/sJwalJAowwCyTeuqV5mkob272gBXpQ4zaO49Xd Q2kBCgZVcuuCEDnS3eWjivI3pBW9/58sXuqlruQSzbMR7QzsTabr3erOULFEkAfhQAiD1XCRkMPY h48yso+vVHUdNQLUMIcCLr2ZHUYjMBqD9DCpDWNdQAE3MK14WuHVDqfU+qxlCujSigeCoAQtXq0S bQbYgA3JsAgd4AxVUON8UAt6YBFNFixNqnnCsgMPID1JUAk9UsNzexKh3hy8TOqlTrFLXNEVHeVl ivCrTqY+u9yxTgDHLQKRPVgngwEbAL0zAl6/biEzQA0q0PEd/6LCnisRrivGWsY5EnqpXQ/SGO3V Tq1wit4uv+0tPq1KoAR2sO3UWqelGQ8dgAmYXONVoM9e5xvAkqnf8AY44mRJ0AKK0P8DjdDdsTQD oP5LdOvTVRDwGH2t5A3Dqv7qC9+zDS/2sZwJQoYB+MBJQrYDeyAjCeHrGl/mTEIN1NBRxM7xGj/y mU1SmR2NDD4CtYAJf07hG26a1k4BG17tE+7yMB/ubfDi6y6g+qwFPcDGEIOHYuAt3egaTlIJZX7p N0L1/W7K2AKfWU2xTJ4ABt/1Tw72PsvwrU4EkZ0DkW0yZ6AA0MtkFDdIOcKDHl+5vG/m+0gN1Djm +ygjZexoQiP4hu/yiC/zgQ/o4P7yLQ7u0F0Le6Hu6l4Rd6BXjvAEJVCTINUroPAASeBRxEOl3iv6 2hNFORFg1RKzMqAHWE+xF+3XZaqv8K7f2gwvByb92IkAEIlS7JFhoeCpUxYstJhhYcbDGSpGzJj4 UMXDERUlUqsI0aOFejO6dKFWzySFG7US1KLQ0kwCCgkStIlpC6bMli1h5mzJsk0CWzQp/BTa0hYf PlVq3dHCZYIVDE3SOIv3zVegQL4UXWwBKkUPhipUBBr7jawKSIrUllBUwq1bKCXsxQ0GD0qwu/Ds QrHnVmIfblWcDe7gTGYHxB20JO6gR3GHgAA7 ------=_NextPart_01C9D87E.59029470 Content-Location: file:///C:/68E9C635/Sammans-2005-filer/image005.gif Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/gif R0lGODlhyACWAPcAANPQ0GiJpGvm91dwjkST/6mIV8i8qBQVEk1FMZsoI99cTXqEeW9TSCYmIol5 ayFq2kk1K7isl/HMt2tLNP7//qmYd4tNSMi4msfGus8wJqh1UCIhGLioif9s0Je127aUZ5mFVZmX iCs3SKbXsKibiIaHeDVDUPxVs6qol5h4SElXazMxJ3EwMI5VOquVZ/Dp140mRMvGq9D0/Hd3ZziK /Ly8uIiKhPa4quza0Lu1mtSQcLameNnIrXh6eFJjc8svdYjz/6urqCYUEZqXlgcHB9XOuDNNaric ctSTimdmVjc3Mquliu+umLJyZ7Pw+1VURGdoZvio3pPM9ZeJd3d1WGUwQZaLiUVGQte8qKabmFhX VixluaqMZBdVuLkqaIp1Rq7b+CNXrNXb5ZmIZ5h7U8e8uDVvkzMnIcesl511iRYhJ3VqV5qVeebo 6Haw0dg3hLzI03Gw+CVQloeEZ4iLmTSQnvBFmresp5inlUJJWKNRTZaoq5OZpoyUiKckVYh3VtNK iv9jwvTvu3VhNUhTWIhpQHVpaHhlRoqVmCcyN0IQDrTtxFZHQ7maiO36/NHHmci4illkVGh1eCIp MLNRaWp0aN9LQNunl8eqiPn47k67yhAQCKeHdThCO2ViR8r4z2RqdlWk/4diWWhZXvvO7hVGlOea jFAVIxMXJJ5kWt3Xv/jWlG8UL7aMXvbu5qyXrYHG4e3u9a21q9ByfpdoQsqppam3u1GVvykxJnCY v5EWQkclHklSQ+zplihjdt28tsGEdpiMlruamFxHU6msuqqKhHUUEkB4xhghGNm4mxtLbbestRM1 fIWXeZkwXakVS7y1hwgQEdutp+XLf6U7hKO6m5FYX7+LiDAWHHdqdmh1WBQIB1E7jPzs+fyGxz99 SdOYomUiInt2RWCc7hlBVZuUY99MoDcmNbSEpN1zqev35QgQCB1rkOamjd/YqMjWuwcIEcusuBYI Ea0YYb29rb21pbW1pb29o7W1sL61rrW9s7O/o46ERbnEdzpjNcLlvSH/C01TT0ZGSUNFOS4wFwAA AAttc09QTVNPRkZJQ0U5LjBCPKT1ACH/C01TT0ZGSUNFOS4wGAAAAAxjbVBQSkNtcDA3MTIAAAAD SABzvAAsAAAAAMgAlgAACP8AMwgcSLCgQYHGFJ1SxLChECGKHkoUsmnTNiIYMW7SuDEjkU0HPnrM CK/ix42bSo5EKbLlyYoHDoCMBmGFEgRKziRIIDBZOx06WilQoEHD0KJHjRI1CmENlTVEm0CgkmRG 0SZBWwHdekTHrl1CwgnZ0ODMxhUNyiKLyTbkgQ1t44bcsGLFhoN48SZQ2LBvxG0RJW5a1zGjSZMZ t4EcKXJbyWgpK1Zcd9EwxpIlN0HeBhlyzE1k696syTPDztOoUxs7bWz1agRPqaxOsGuG0wSzW++c vTNwRLJmieA6k3YD3ANrN254GDPaZ7bRgN/NYMmSwOrUr1vPvl0gJRZ+IzL/nChkG0XElgtjXPcx mkf1kk9+hAdPI+aLmhVvJnIAMsiYZ5yxwRkI4LQCT9VZ111eB8FGBRWmZVDbg3qYxlNqO7Hy0Efy EHcGRmgFCNdxGygHFypxgVTRgGUpgs2Lu7hInowxLseQJZRkEkt4D4lnnmD9rZSRe++p11JFJW1D 2Hzw4BcfZSl11pF/oAV4Rk0rIADBExVayOCXsDklUALhzDEDFV1+uZsQZwyn2QrENcDWiO4tt1Zb zskEUllnHEDeJmMJ4Sc2QmCzSzgDKmIMdWjgEWN4gf2pGWMc0WcYkYlVlhkR0USjmErvcWQRpo85 t8Iup2JZ4BMThOPqq+Ec/wrrrLSGg8AaTr0KARRUiMOCMa4mwMJOw7IwLGtCNIDACuyhldaccJko F0iobLMNMnyyNxkR7K0H6EOynkGQBROMR9FF1ir27UOSDUZpt/Mppu1lIhG2kWKM1QcZZSJBBipb V56xQk0BKuEDKHTYgAgdiDTccDAOR9wwHUNI3IknSaxBBx09KFECFTP0sAAdASzQw8mSSNJDyimD ksckDaCCCjJEwCngcTFtcJFxMSGD4nP8NQAcpYZt46cih7KwC0EJLFQZYzkLhmSoRFiLkWL4PQ1l p1lHU9KS3H6aEmGZRbNOffpduUuAawuBzAYtV1KJJHLXDQooctOdMsomq/+sMgKe4LrAApJ0YtsM g5uM8smMo9zy3VqgUnNZcr5FJxEn8vycTAcILSBbgvq53FhnfIV0OCxMYJAxRP+3AaHnHWA1vYxd xC9J7nJrr0Xr8ItSk54OxtliXoO0AQTI2wzXSWwNNlnv3MKkovD1fYQcApHg2vMKIFNxBjLgh78B triUn8j5SnSiPiEgNgDn6MZtUF/lB6CC83OeWzmglWxb+dUuLLAAA1b3NI/AI2rskgy8WCK89cDr amAjQmYQQ0FtsQce/tETRg4QoOSJKCSu29xn+COXs9nLesgAXMb+s4IzzSAkjOmWtpzXO1wgACNp eR9Z4uep46DoZ83bYVn/llOidslrEzCCQAIEeJACZmQdAILIeUxSmcI8sD4NvFdhIgOZkyxwghJc RwarVpeB2exzFSnL+9xmHEGtQ2ABsklcMAKcK2BsDWNpgBI8EThBvQQmEtRg9DZxBiXQsQEEE5rl lPO2nrVlMDuEE7c+hJ/dIREbp0AdE7MzEEVQymgHeNFDlKSZBQ7yJOhyjwyrtp7HyIOVvJuPEUmp Is4IbBfIE9DnZNIAG6JlA/YzTkpsAqeB8Wx5RHBfljK2BuA0xSkzO+AcO/csznWuEziki13gooYA 0bFn95NJdPInEwjkjC4QKBACJjABC1hgiRYYiCXAYQhLGCMar/QIKM8g/5HhxVIkG6neZeABvcQY xiIyIShlfMctT51QMxAl5C3rQhciJrOXAkLGWI5TMyXgopcrWEv86jOcFTwBVzMoDgTMRAUS6Wkx B3gftHBhyHXYxDhCY5H8MFe/nD1ynJFcASPWOYEnFAgCAvqKJkURz+sgQRaccMACrqCeA3YIGxFp l0c8FT0JuisllxmMQLmVGc4MTyOO2QyVpJdMgdUFjvG76A7B+Rab5iQtchrRBj4Soic8xRBkUdYc 5oBHa8qDLfxBS1uwJTBu1UVoOcXpzsD3FiDKZB1CLBERztEtx0wPG2c4hbGsYQ1OZmCArKNUTBqA 1fNsyoKUwdqSwGrAJ/+ezaFio5e6IIpB452lLkj1HFnmEj+cjaijH40f+MbCHyWU5QmHAw4CBquN 0ImQCMiwi09X2wCMxKm4b+su5mbW0zvFBHPxOwB7zNItyATqDMZaoihEIc8MsCADqV0JgForD8k8 rSOOKahLRFUk6CkJoBssnmRkVkQ46q8BY5EJTnnWyLcIJyeBtd9akHFA5zbgpGtwAE4RUII5JMG6 m8PcLjegBu5+BK/G2bBxNthTy90JkukdEASKOogee6JAbMvkEq2RAAWN6RT5+o+A/vJSlESGgmjj 11itJr1NfWS2UkqJ5RpQESslUmgrUO9bcpqzTowPHrhYgRbskhZkaEH/ThUx6RUY8RQHNOAKBBos FDrxmU2gQgnnLY5P7TcJXPDnDGYeX0wmQRzrhXktKAJ0icbZ5kGwagLLKuJeQQIBRQzLGk0lSERq p2SsKsJo/W2JpzATUNxSDXeTsoxjOHUY48GFyzGF05c3AGj+GMd+c3pLNB4L2fR+pozQXUNKc4KA KZQgCYDuT0z43N0AacFPyDlAJyTJQTLHmDh1QhGk30ZuzEb2m95ah6DOgI0JpM6doihyQRJANABt gCH9PTBAt9hQ/FCtehvZ12W61RHJHDDHlFFCTuCEi8CGmYRlgZaFKVocYzfXJrcC2YBMOoU5POE/ n5GmcMjMxor6WpGa/xPaR4CZbZ+NbwOeKo7QNoKNEr3lSpgeRDsH0QJ3WgMGRh4IpWAitL9UBFPx GRV72ONEjPjHMPXp3X81YrZt7BB8MLfpGc4BJ8jqkXO8/h5yjkOz9+VUo29xCwTc59cQ86nZc7iC Z0IenAC1GDkbVcJet8xyy236Trcu7ka+2wB2TkDny0IGFAmzDRZgY1gWAPV1CPLJPbUWXwVHSSpn vZ71UFl2BKeP1TC1QetdPSZKKmbXx9zrYI/dojI39nljKjDYOGANIJ3uHHixCXlER08y2UZyLWc5 u6C34j2rOX98Fszicnnk8XuCEuzywPIIQR4TACALSBtqyie5c2cIDP96GsNqojmd1pjiKlk5zxHL qSFaqKCMzZwVvzCDMu3nnPEQb43/uTgXFydlGzmEAA4wA1SVM8gAEgk4Ocb1Fg+XWca1d8UVWJBl NsQRP5FxBuugUQNzeIegc+4WQBZwXwYxdHsSfgm0JCoxKex3ZSuhIu9xW2PFETs0PgnIYZswf7+E CgIjZmOXfxOnS2SBCqGzEUIwfVniFGtQPlkyAw6AACpyHCoCD2ghUiPiPiGBV9Vkb74GTBOGV3Em eKE0ATs2CIVwCD+2AkIwAdgQDvB0XwuSAa0Dfk6TElUUcLqTO/PxHr2VT5zCJAV0EfWTWTKheDkI R79kHBCAUG+xFhv/JSh7VUY1ETPNk1hKkE5PsYQC8wRzUAKd0F95wjlxJjRsVHxZmEPG9T3o1Xxa 2AAHdIHGIQ6DUCB7lREUQRFKYyyRR4ILQjTOkSh/gSnygkH+ZlBXNkEWMSRXU0CW8kvv54V+xldn kAgC43WLCBo+FSgRxoDKBBd3QgRCACc3gStJgBZZAjJKAHLRsne/5DYaFV5z4T4wc05ysorx04qH VoNhBg8Q4EBWJwRIRS4t0HPkchCVd3PiV0Ao4R4qURn+MiRHR3pbdTUEVTPOFy0JSEiqNwkONxdy MToHQIU5VUgWtwFmNo4zkAQfZVIzMAdKsA6HdT/NdUzgVI/a5G0R/4ddLAZMxZFcmOOM2OIcE4Bz hzeLasiGxgID1sAIBmEJlEIfCJlVhaESRMJ5TkZwAacemqJ+XmWRFIhyZ1NGzqV32iQP8FBhbPE2 fpSI2AIXkPiTddF2nqBG0EUF6RhCs6ddafc2aiAn26BIlAVzHERcwdSTK6AGoOGMYXcGDNBjRgVh ILEO2Yc6LZAKE4Ag3pcvN7cQ5UEfAOctSeI1/OE1mkI7GqGMhhESiaiFyPERC7d2ziUwd9l/NKma QiNS04RsSfAHo9AmLDkDfeJ6buFcuHmPMgEn+GccjCZhxvF+7rMB5bNX7lMcyLAGdsEIB0YYbKIl FjCQBMkAmCl0lP/iHGwyHvhiGX8Ya0+mbxLUJKdZcAskE0RwV4GlaKCncBCgcA0nNIiJXvVHRGup BIbgAAQ6DGE2e2rEAA5ABU8AUp4wAyl1WNulXrymBhGmV3CWE9kGLWnEYl5HFrjAS3UBM7yGERMA dgRSlGSIOksEngbRdBwyIJypQF2JNv5yGBI5Vk3CbzSmmnECi615iJdIHM0XEoVJIJEVElqwBqnQ BMAADIbACIgFfmr2FE9AHCvgCSDTAIQhF9ild8U5ZpxGZm1hcznVinQhYW81CSn0OgzQmJYGAcfR eBDAotYQby8qJEYDjNgwfk5GH9RDaxX5SQNWPNk2OXi1Ta25DbL/GVykiAorggxqcFMK9zlnwAgM 4KRMcAPFYGfy2Tk2cVIMCmZLKmKh2BbJRJZpiVMggQAZRVdm2pzAkUPHuSy/xCoI0JhyqhFt1E4D qQcWEG9x6ESGykEN4RhPg0UL+TQhCSqmSVDpd3/n9VEf6o0EVUw1MXwctqdp4VELJyBCNQFOegnS UAxWwAipRqVPcAgzwAjEAQGBI2LWk5b+R1n5h2sIQKbHlI9ClKgxgQudoJ8bwAiKxwB9+ha7cHiF oHMsECzuRIIEIQRO9xmo0ADnECCcmVusZB8m4R6aUR/uORLq4hyccj8b4WG9RGYc1lHIA2PCxFP1 SUy6dCUWkArg/1ALxVACnvqTeqSl7Qpm2tCSFBEXa3FAlTMifgcSaAFELyeYXqeFwxVTy4KECABM DIA8ENBjCyunyMOiwVoaohYNIjAK2QAKw3AFWjAKwwABCxERzsqQTgdRTmctRFIYaQVyhGFZtolT OQUaEiQaa6eynnIn2KJHIQUgZcEAokACwhBVa6YcaKEEosoIaXEGgfNCkrGhbnE/3nhMyTUib0MW VrefeAWLUJQlCjd9T2AIayAKfzCL6mV1AjIBLUALGiBfMGAQohAMKJAFVmADDmAFVhAMwWADVRAO WRU2rJYSDRm37TlbcQsT2TY+qCChXkmBx7UJ03eJn4scXRoT9v/jVignMBDAAH/gAFPgAKOwAhsB fnsEMlXLaxlDBS81J3XSAObViIoGnYrUOc2peDKXFmmWZiWSXQiwbfn5BFwwB6LgCSDkJ2dgeOQC eSNoWhlgAVYgVTobvMJrAzo7CoRSEbaDGS/BKZmRJMlqH9ajgLLHjfvXOSAyMMvyLIr2Hxo1ILjQ TbuwHMiTq6KAvg4wDAxQH+4br5SLDPAKMv1lczmzEdF5TsQHGvs5ZsWWTKSbsjQlmFmybTaBZxsg xB04CB8op+0mWvA0AQtCCWtgCMAbDFnwxsJbAm4cBBhgCDC0h8paPVjksfLxRKChObiJWGxWuTRc H9trIM9YRD3/QzqJVgWp006K6wCG4LoMQAZEXBbw+gczULWosCUYk7lpB3NEoD7h1DkSdoE5Q2ZW 3IqTYEyJaSBdbBMM8IGH8IECAihnQC7dmQDWoDoDoQeiMAqjYAPBMARWEARBILxW8Mb5AAB9YLdE csKd10WWcn6zFg0B8seac16Hib0jIn/4SVEMVhFukzMkuQG7gAAjOAE/LAqt2wRNIAob5D7w6oRy ugEIkDGGkEF7WR+0aFmNtMp5VVynqIW+iQCrlSU1cRO88Ad/MAEM0L8DQlTutgtDVgXdUQUIMApO OATGjALGrMzLUAYYUAY2sAKyZB8NCbKiSSTFypFbzCaR1WI2/9WXDUCikoVmrTx9lAhMRghsB1AT k9CXO9ZzEL0GmaoDaXAOGPE2A3MIVBB344MAyQbKTdxRFupIwCYcKzAcgfeyw6GF5ojQOahwWnIT WvAHRsUAbwFa6zQIDJCwioA6etDL8oQAjNADDlACNpAFfeDGDtADvbsMAFADyxAEPSBrK3g1VXMv I8EWBHMzz9kAWZ2DaWHT9/gRjKafimQ/KQE+9iOPqIBPCetO7dRO12AKNjAAJtBidJHPM1AC8UvV VKEYcbFTNwWp9GgRaSYwXuicTkx45shnB3CJZl0gKnkGVTAKRTkIyInOtEsL30kdlsACjMAIo6AF hmAIcpwFQ/+QDYZwB+mbBXeQBYbAvgYVUUICdSlBFzPLtzbxQ5vAkd3ajpNAGMOhcIeZbc+3FpOQ CGowCee1Drj0bgGUCsDACZIwAAw+ACrQhA4wB/mKzw+6BirSFuK1bTgDeIORshZ7ps+XE9SaZnpE 1uqEhC2UwKLwBYcgpxqFDelkAdL9TpvUBC2gBU8wDGvQA1bg0SGdDXfQqcVgrmbWO4/hWV2UGDOY ERyEAP9TBfeMPBiYU5P6S+7DGc71WMZVEp0zCUOtBvGnGVdSBY7sbhbQBNcwAAHQ4AFgAkoQ4Q5w BUKDPbYhvceR4StAXtjm2RqZQ8Xmilo3nY8lR5vACye+bT3/8AdrgKnuUzoK2wLr1IaXeafUYQGM 8ASMYANWAAUOYMzBUAbDSwLFIAzgENcLiB8gOzUT+USpCUDtdAhXOzCBu1o2TVGsGg3TlwjOpQaA xxlgrgZ9KeBXJgTnwAg5sQupwAlRpQID4AM+wOABQAgtOQUTzghOMQOZyzN4rrf2QxkeTtlaGMMk bhPuk45EgBP6TRYL8ATIE9dlWAiFsCxCUAVJkwDALBAMYO1Q0Nc9MArbnQXLQN53gAaXkAxXiw1b pS3+IlBcORLycIk75sii0CqMsMN9mYOBxdM49RFX0NXOAr649kM3HSSeEQ5kvgsWkAZI0AQWQAgM zuxqngeD/xUCzrUBfgWh/7FRZIER0/eRgE45ZwqdH2JTHl/uegRo2oufJVUCMrzi4jABdsEmuDQB hdBzzrBJAiTMZNvdQ4ACVvAK8VALyZAMTCAKZxVWsrRq5qcRMmEsl+BOAjQBw2AIPaAFeYDrcTJ9 OHUOkBGwCsdoxvlD9YMi7nFeCTtaUN4ESmACzm4EA2AGAZAHJTAFNlDzT/AHOhuF/A0iuADQ2IJD eLVaG3eyNqEEk8DTASsTBvJRAWIDjKBzDGBUGuXoPcYCdQp5pYXvadvvo7DG2ZAFwiAMWYAFEsAE lwDlZ0ORWbkYU8lvmevIbw/37KQFWgAKCwAKXTedeHWXfv+v3zLWlzPDfP0BDy1GBO3GAlXATlWg BIlACEbgA47P7FcwWFOwTX6VBEkAcqnM87uE4VUDYwBxANmGBg2UwNu0QqESXAwNrjiwDgHDM548 HeozAcEBCBvOIBhUqNCEFfB27WLBIoG1QxkyJEhwbkKVYSWslMl3J5gwcJduSLvGSMi6aESMIoSH cFPSTUaJLHVqdFu0AwcaQICQcsJWCIyuDMuWzQaxgkpWNNiwQcmmTZ0WTpq0AdUGNZNEwG2g5oCa aE0PwFu3K2sVCCpEqDk8wMgAxlfmlHBwZgOyJ3+S9DiwoWpmq0ZXxN1claBRXCvSVlVDcMWmdQtX nDH7MOL/RLOejpTr0yAz4QkiGSBocOYMBAstWrBgYOGlsQRCsEGogi5eljTDGEiTBqwYFizYhEA1 unSb0r5NnZonAo/Iuk3BV5wLx8LCzCpXvGoB1UMS2QZXlBRUa5NolDDrrDPQQiWRSUy4Sw01UNHr gE2qiuaMXSZA4hwfTEDFhMVUYGwAE+aYw4G4NnhijjWS4KwqJTIj7QxUQkurgaYA1CytDUpjayGG lJikNIg2QaAThgYpx4UQIJiAyUMm2OUU3gYZBIIzsImPAQaMMUaRU2I6RwgLWLEmjTSaaCKNeH6p 5QYWvisqPISmYmubv5raZpt1jCoqs3POOAerlFhochhG/4bpgQ4beuhhgQ2ugOAsgyaEdIX/AFRQ BBWMMGGSB5E5IJq+UIEQgnZMEYExI3wwQzEzfBggDxJnMG2DQWaoZJTMzhDCNIGM+g/UzZAp6KkG cCEos7R4TIjAt87AxcZNnjDrDHFcwA0BWgqxAIJTUrJAD1Fa2ECIXbAMh4EJvOzSDxjOTcACC6wB JhVgkLjkFwlumGA89Ijoi72m4JEQnmiYempPVCxdaLhwdgkHgmFGGaUHKKAgJJs7JimwrFAZKdK0 1za4y4hNTUjkwQcpdJBjJprIgzEVVPDBByNMHoCROaZwoIG5PJljhjUyEyKtCQ8AFq3QrGpgqgYk FQgtXP/OYMusHxOB9iy2EDgLF3HKAaEPrL7Vw4JUUrGAhSpYCKe3kSCGQBG5WfnBCxhO+TYBPZpI RY9rrmmiBbl3OSiqpuTJYxQlttlkGyIcZ5xOIiwtEIKTwglnYi0mnmGUTrTohAI+JjrL0qquuMLI FTppYJJERLjZME9R8dRBNRJBJYABmKgC1lVpvnnVAXgpIWi0NvCECkOSmLD5zdY7q6qjmWbr6YIG ktrGAyhfIRFJ/2u+qU34cUFJJeJzhpK+x4xPXkInOOWkuE8xBgYvvPjBD4id0YOSJpxBEycowQps KEIJcXJcU1BBiAFsihnkYAYz5MCM9EwIHoxQAuq6YqH/hxliGF/RQjagoAXUwUEMXGNdQ0LFiyek LoO4EEEiPESzBh3gMGrISwx9EIAM+U4FcrDZzGCVIgfM4HhJoMKK+iK9CSHjcUo4A42w15eyNABU 2ZuQ1RhWFmQIiC1P4ccOlMQINKXCGTBAox5SoYFUsOBbE8AGNk4iBEV4gRpveMMP3nACZ8hHD/1r AnY60AFjYGMtfdrGA2hAgwcokgYECEUkIymHUJ3ug4zIAyPkCBZDjGIYw9BC4gghiSuIoQ2QctaL DvCEJyRBCV4RAYOAt6nXJWIAPoBLqgYQDUKcA3aaApHMajaAJxQvCXLZgDYcsIZITG9CM3pK9JZ2 oAkR/8QjaPFZQajCECFFSzcSmtA6GCcOMVqhCrMABCUoQQ3/aaAJaTtFONJ2pZN4yRwnwCc+Bwku NQbyBoMEhCLOIaH0oGKRiyQAJOOw0IQSIAxK4cgThvGETmBlGGmYgQcNAQVQZAMUWiAhPk7olo8w oipP4EUSOsELBDDIBDWLXQxNwBg5GIEcjMHdgjjVA1gxRlOMqckckjCJzFBhBklYA0Lk8RdVPgUX VwgNMhzCFiOlRTIFQdaEVhAtuJxFM0up01MGwY9yDOEKzgAEIGax1iagEQZmk9cEhGCuKJkjEIEY ZAfwqldAlI0FgLhrIE4wSAhISB6QlCRi4xBJAjySAP/HWIc8xmMpRjACCoz4EyNGAQUEJMcaorAG AwihBjHE4goTKQhEVqmFFraQQR/iFMqisSrfzbRVZohZHmzWUx+IAFaS0MJjkgCqDRRxDVoIzfSM pZnNTEZrxCqIspbVAHhswFJY/c9XERINx61nQla4AjXSuVZKOMO8Z0vFBOYz112cA7B3HSRe4dsB PYTjFPMILHwBcYqlPGAcDU1oYg/62KI4DXWbHcWfiDUK4lhAFA8WBQSu0AYxpK4TB1Ila1mbBF7E cjGKMYEJ1LAJQgTzZrd81Q5nSlvFqKGnWijBFEaBjLloI4lPWNrRiJAZYVXTutQVQkGsqCM1ZNV6 Bzr/g69CRSf1bOIQ4khCCBhhjbXOgp2zQFPaMOdGRWDjDM4Q7Hz1mle8psMYXhisXuF7Aj8ww7GO BTBCHwlZg2UGFZ0EaSeugA2sEccan30wA4gBADFUAnVueRFlngCFSCghDx7qqWJEAA9k6FZmi6mZ CHTHYsbYJZjFnEIP9NIAiyThCU2k0Y5TM6yBnMVO2CSIkJWQo2odS8nii9MBdtAPSAxBCxaghhdm 4b9ZoI0VrLBAFSywi7megRr4hK83BvmGvQ6SFX44wV71GYg3yOGR34bztxtLgAcspboHQvAorqAF 2KxtXqmA8DCGAAAA0GEFoFtdVTzBWiXIkEE1m5kK/xIBjwaYwBchopnN1MCYPLzq4AOoC81IOQc2 aGFGDWhlEkzaoqo48TTDSsusKY3NYwFICahoz49a95+qwINOexLCDnbwCCskoQrq9J8eWPDWNaZX bXMVb7arTeY35PUEPxB6B7whjbtS4wFxTuiAEfpYXmWxAQg+lBZegwAWtODPoGVAHhYAgDbUgNFX sNRcjreBRzcQVgGYWSI2kIhEBPOWwzRCAAKAs1vuEhkv7QEjYgxVq7TSExsXjRJ4cYXJKS2qptmE jkpucgkZBAKpZTlBJbQnZOygHDsYgs3JS4k0rlHnp3AGs4WAR8EOUtpp7sAPfqDXZzwDv/r0xl25 8f/0qDf2zXB+LGGwEesrVKyyimsAoeYVaAZUjNBmJ2EGpUsQSN9S7w2ES/bzIMQQWV8xsIIVKiDQ CCyAAwE7IzwuIrEiXogGNlqohNbd8nEd4eIv1rT1sWBTFYMA52lyb7kdY4to2IAk2QErmAEIMC9K MBs20gNWeCv3kYdT8AJAMAe7gq/Wy6tBOoE3sAM70Ktss4NA6ALeE7cBizMPmIBhsBx1UwItMAQH GIYLk4l5+SwL8AqLoTcA4INIGAa5UDuDYIRUGIWe2j4f4IvWgQsIiQYIqTsRUQEPYQybQQUG0Bdh gAAqmIOTOwBcQKI1uAK1SII5GIIssIISQARDOJD/HNEMZLC/TcCFaJkurOK/0rC1WZOedZCQvzgD figASFgUCICB9Ok5FmAF/jkb+RCCKvCCNwCEH5Cvu4I9NQsEO/DA+LKDE7CDEow6cOtEOYODCWAA wqgsRniCjdocUdCAemmBB7MALaiYKyC0WMAHQmAduMCFRFACMRADTiBCH3iwcxg4AdmLvKAdTfGd 13FCXdqAQ5AGCSgGBJiBKUg/KjCqU5yBEkABAMCAIMgCAKgBt9CNyUCGXtmAhECWGqkR7VEIrvIe 5mKLUGGLDUiBFDiCMyQjSvgjGGABNWKjcFibKkC9RjwBQMi2+JpEaBMsO4iCKPAGABCsLniz3vu9 /4YCAE5Ql61gAFFoAp+4gRtgghs4FVGwAAZgBELYLC3ABwwgOwpwyZeEyZh8SThIBKpQA1BBBk/z hZ7KBb3zyQFoAFHAhEvgBGmcg06YK1wwqmmcAhIoAhzAgXiohTJoAxzIhx5grmUhqgMgndQQsoLY BGRwDYXwlQmhCraAQ0w4AhcYAhtAgCYABgs4Iz1wJwuIj5SoAmy4HzTbowwUM00cQcGigEyIgnTo AHOQyIbyxMY6hk6MhzQQhWIQho+kzMpkAlNAAnnZhf54Ai2AgiyogRqIBZkkzZfMBApoAxNABnl4 ndoJFRcLEZ/UnQBQAwdIhhsoyhnYQoFYgRlwAP8HGIMliAAMgMp4wAIMeIEXKIN6OAe9IAgoqgoE mAjVOJBoCUsC0SL7Y6K/kJAVcAdIYMsQeIJwcIYGbAJDDJc1ehgKvB9LPMgQ3EBNnC9SeMluQAdF 6r04m7rG8gE6IAWy+8hLaIdLIFBTMNBLiEsIQLRE0LMrgII2KM3SHE0KAAAR2IAFiaXeMoGZuaFE uL4GMgIH8Mg0MEpfycJpZAMUqAeywwEA+AUAeAFX4AEemILmRKbjeQLpLBCFAEu1YJjSYK49lMcv Yg8rGIInYAH+sQad4zkNOI5TwIZTCDYvMIcfwEBJDDNJhLYOoM+X5IMuUMxP9L2GegARCAYcuIb/ RkCCawCGa0gFNEETYACGJhgFDKI7B4WCHggCAIhQmcyEbnDJNugBVECGWBKBVLEpFdAdEYgGSbgl EFGDRrgEJmACB+CFORiDWWsABEiCUSgBEogAA1CFF6hKVcABV4gFVcCCeghDrzyexbuCJMPOaMmM /5CUWzsatGQNtrCBEBiFLNMD/mkCDUiblIBSurmfN6DSDMQnZQ1MhexSlxwA3htTOQtTOYAAJsAE LamCregsUfgN4TgHr7gCXjASlAQdLehTmXQEQHWEWBCGaxiGGHIdcjAxmhERn1SBK0CCdvhIS3WA ObiZPICCMwwBEiCBHCiCNmgDAMCBF8gEV3gB/xxQhSIYhUoIDh1hKa7hHmTpwrMIEoYQlhxDy6qw gSxIArRp0iZ4QBZIhRaII/u5n7qxqxAUrBO4ryzVqyiASR/wr2oFN6l7Bdz0P6UhAvtgBEMYAisw BEIApXPohDywmB7IhlGY0HWVyTbgBGBoh2EwmU25mR3SnShU1L3LhkldBQkQhStwACrwECOIhAhw gCmYAuF8WKhsg27IhFiY2ImtARuA2sk4gxbimlRCAM24rrLQzqVhor6QByPtAXCxBmJt0uOYK/b0 Az+oQIXMpzcwhnnQxMEKBJ51yT0oBeDzPRR0LAtwAE0gB2s6xwaYARsAAFVQBQCwgc7khSGwhf8a EIMFoAMtCAJUhUmGPU2YPN6XBAAySIU/EIUvYASbFJUOmQRyQAUi2JQrAIaPlAC1PT8HuAuUxAAM IIEluIeFxQExiFFXkNjkJNW/PYdZ2xFWIh3KwUMCEbLoCdI9HECqOAArCIESUCP36TrTY5s40svM 1Vyky6cGfgZdyEShI10KyAVmaMxPPMHeEwVtgAVfUAMlMJJoYATQpDcxuN18GIIFgANiKC04sIUe AIDkdUledARHOE0bfleYBABRYF51ebBVqVcTqClycBB4OARM4N5LGAVe8E24eEEUwIAIEM4iUAUx wNu7jVFS3QMbkBTr4oUvZhjsPEf8DQ6P5bH/Fgmf71ras0G2NeKbBEiJcLiSU2AFL8jc+7mnSsyn u4LALeVZOHADM3Az/ezEcQsFKTgGM6gDcuAFUFg3KBiFKQgCltxBAICDMiiDHVwGG7ABOLhal4wF WyA0OECEPYgFG05eRBgGkrAULYkH2DEBclAGFfAFOVCBSYAHJGCC7kXQK3iCgPWUTS0RK0CBHIiB Fn0HADCAMsCAGBjVNlCHNniF69oAFnoCRlAI6ZwICYEAqymN5hpZCSmP7zLDCfAjDdAAWtADc2aB YXCGBMCczNWFZF3IwLwrGIDgTAwE+nSDcQiD0/2v/DwoGogDKRADMHisb1ABSegBLSCEEtCC/2Ag BjggNDHYwTKIB4oWA2IYgiHYA1iAAxkQaZGug5Iu6VtYBCcAg5GWAWV4jRXoCi25BCiAIGYwgpq6 mUlABY/EzXNgIRJRmU4oIgcQhYOlh3zAAHpYTiouAvVtAwyAAgJJC17whCd4GkuhDQlRHSha3IHY DC9SqgPo6BCYgJcNFz1IABj4IwVgawXIAC+R5/a0xHQQgyjogBPwgmcAzBOIBw8wAzn4ZxoI6Dcr aDCQAgB7rAVQbEkYISsIgmVYhiDIZAxgWHorg0teBlsIAkUxaZN2AicAgtDWhJJmh5LWBFgAgkQQ SwmTKF4YBk4QAZu+GWW4mV/AgQDlhBmh6v9sJBWpGsNiGAMSuIM7yIciAIB8WNGJtV1VGII8KJLJ eAJPOK1sRoBudhEEsMNv4jhwMjcBGWuO5JuyCRdraAK2tgRLOAXnOIU79oK9egUpAAMxiAdAcIY3 mIdMdAM38IUwkIPTTV2Chu/DlrNFGgBEUGz96IE9GIJXyIJluGwAiIVYoDc4gGxiCAJi2IMF0ARN EABYgAUB+OzQBgIB2PANFwAgkAFHIAes6QSQSYJv9bDguZnuBUmYISpeCK4SOIAZOYArWIMxqAAU EIZGMIB8KAMUiADjNlWGdeTpRIZI8AQE8I8VkE4I2Ii2MItEwJFjuaLk8iIryAIUmAA9aAH/eemf WTBvS2CFU1AEIcCbeXaGRswjdOjJAMiFOJABwS5oN+jJY5ADOTiGQwYDwwbaUPAAR6AARwgGTu6B EjAEK7CBYAiGLPgoUIACXgSAyPbGjkYEOtBwTQht0A5xET9xAThxJxDpuoi8TkAARjBJBpiBw5gE PuUDFXAAJJCAa3hbIyCEJ1ADg3GKdWASUbSAP5iCCpgCMqiAejAAKnZkEG6IgqBqKbcUlmJ1CVm8 7tmq0iAQUKmV/d2EMgyCCTgOvUmFtnbrZ6gC+3JzXdCFH5iHCtQjOte7XLD3UijBpxuHhZICD4Bv MIiDcTuofVeHwXQEGfABfAAA/RgFG7CJ/ztYBs+EAklgSU0nBj5ABETA+B44bSAIcRkA7REfcVM/ 9VTf8WhANFZXglGwKSMAgD2QBB84EwkwBCOgbSMQAcOKinVQgveZAB7mBE6ogGJYAgMY3zx4GpVD kap+AipnKQmLTrTbIkvphKowjdQ6ELQw0iyAgD86dwWwBLB/BgjE5/QWAi+YBz36AUB4A3Ogd3v3 gABghlLA9wfogrtvJPz0vXHwgNPMhExwBDEYBxoYACpgAxIAJUPIgjsQA1sAKUK4mAWwgT4IAgV3 +GzwAcjfcBH3+JAPbZIveRmIBjcAAzgQlTgREFFRgwCwAT6AAxzAjkMlBxFAhb6YE6eorv+tOBQI aMVDYIAWaAIHkARQMAFJMAFccHIov2YlQACWYv7o5IWxxOq58CZS2wEqVoUQyIIhgABrSAU0B3tL 0AU0Gn8YYAUhkAf8WXs9usC354Nc8IBcSOQw6AJ8v/sSHHgpQHQcloHBfyQ3AIglj2KgiIchHrEy owhp0QIFSrZINogNodOjh0MtnepoAuLRCUiPAoAIKDnSiQwZapo5sRXtAKoD0WYe2EQkyYxad1S1 AzdJhAiYm4YSgUekaDQhE1iwmACBAYSmohxAMaEij6Q8eVYo2bDBU5IrV5R0esKrE4IDB3ghWIFL yYq4ZJFtwNWgwYYVnlS5K9JnSAgElCz/KbBkCQYMFogR+zklRF6VH5K9mHtjzlwpOcdu5fLg2YOU 0FLAkCbdhoKjTI7ajKNBgwDsUARyPcLyiwcaHhJUSSihJVIkKJWGdyJypWFDhp2+aRIQMqRHkiRP pvQ3gjQqVGqyHyi6jsgKRqMYiGoigtwkmUOjbYIHzya8bZsmLG3awgKtFrR6gDKhJI8WJphAyBUN HJCEJ08ggAAvvDCCACMHbKCgW0rgwpUSSkh41wYNxIVAOaoMMYQVCOihQGHzOIOYLovBcAo2QrAi 2Q+UWWYOM8zIIccWx7jhhgewiFZaLI4Yudo4BLwGW2w07IEFlMnkJgEWElAZCSgPPdTJ/zZJPAGF FrxcQUgevtwSHRAhlTTdmijJkEuaYkyi3XZqROMdEQc8wQgEamwXk1ovdRfNNkfdaUFTLFiQCgt6 ADOBCiLkkUgehFylwhVqbJBEEhpBqCACVxzQAFsVvkXWCqPetWpcK+wzhA1DmGiJFyu6uJgf4Zyi CCtveOHFD29IRk0ppUySoxxhdLHsFl08cMw4t3gQR2uuMXmtbAQQk4xuWDSiGwdW8qDKBQCW0AMu xh2nBYFj+lLHSB85IZ1JJdWhjAlumOCPJAtIcsZL2R111CYzvWTwAcgcPJRRhUYjDzyJQtCCKPid QUR/hEyihAlAYbrBAZFoE4kWT5isRf+om6xQalwXrtCJgXatGnNcWVghqzN+5OwHDDzD0CLPusDo h6/AAvuMM5kx4+exzGS2LNTOPmDttUyGki0xPPCARTLhShDuuBLg4MAVhiSxARGdKCGWWHlc4Q+8 8UI3Et0CKJNHg1qAIokkQ4yhhQ2ddGKXWgMzvIlaILP3klFFHbDOOkJEFY6itIjyHiiEmKAGx4l0 4sMVGyDDqZcneyLmJko4CFerL4NsV4d4eZWXzUPwUsXOuOLqhxe6OGMHID/4oQvRunihtBzFlpJj js5KvWTVSsbGZBlYXOAtJ7vpJoFuvOFgAAloQzBJImxf0Ykv38BCd5oimaSJJh1fkcf/Ag/5IAki bXmyIAITeGJPCLTRAyXkiS6BkskBGgcPmbBnE1GxwAQSsR0lSMIHJkBFIiRFCAt6JRJhQVDpPNGJ A5TlCnHx0IW6cgCZrQAvyBjKAbLQhyw8oQq3upUfeOaHYL3hDbogng+9kLwdhSEMD5DaEZH4gOhh 61o14AEmeFCBQ2DBANyTgDtUwYMiFAEAOIjAGnBxgI114nwrIEfc2rQmIHCEHG4sXyR6UAngBAAU SkCAJCKxBgV5IgRLKEEI6FBAtRwwgUZ52J2IsIEz0GcU5EBFA0TgAwtGQwSJEFB/vIKT44RFdbzQ UAlZh5e7IGOFXnFhTY4SAiuEIAkQ/7DVYmD5Mxj8wBy/Ep4uniE8PwwxWcmK2rIeIEyqXes1V7vW Mi5QgUasAQGNgID1LsABNFwPC1vbHheLUIYIXAEX5PBFvdongFwEoBOWJF8iIiGJSkAhEoiAAyz4 ZoM+NKMPeMBDHxZQghIIAR7IKKWgECiTdUTjkNFARgBuoQk5+KkTaiACIYLSMRGYAAp56NAaoMAL k10BLJ88wBWecAUEaIiQyADUUDYBuaNArg/BsIEhGIEYVtwwlj84QY1+1aI3+GEeyctMGIgYtSMK c4nFtFq2YFOGrjViDBUQBSOEEQE0UPUCVeWANa/5CywUwQAoWEAz1leS0cChCKpwQP8GgXJJh0gC Cj6AAxicAIc90HUPzaiGGxDRgzms4Q8QAJRaUIG4wiUScURogEK3gJ4GqMEmREhPJ/LQCROAwgfI aEA7FSRSKCSBEEpABoMQ0IlUJYyQiCvYJrbxHccGg0RTYIQNbeiiFeUseIE4AbB26UNd7IiIOwIm UafGxOldywBVusD2xsAIBtCHERNoRAVIMAY0YBVKyL2mbnCAAwkkoxa10I0WJpXWyGqhrVBogzpk EAswxEEGboBFSmRgJDjwgQtHiAbIYKKWwRKFJkSIBi7MQA41XGFAk+DcGDtBIBOMQgVCWEElvJSg hmx0EhsQU+gIqeH9opYI8jnKzaz/0AcE1BQGO/NC8E4QCB7+QBc/gIEXuNEFIhZRWUMdJvSaWDXb dE0CVlSFJyawoKc0ggQOcAAJGmFda2aVBy/QrgR+4V0JlCEPIoiogMSCpd/IwE0yGI0T6uCE0KjX SFDwhIZBVjAGJrBgG2DPOiQ4Cc1ZcBKTaIASPEdRH+QBGUqYARRMttGS8QIvG9WQAU2635mo1sMg XmWJSmxi3knGDnZ4A06F9waayhioybIx1IqaYx1f6xfJkBIW0MC9CEiTE3+YAiem4ABOjOHIbKhF DC5gAANk10q/kLI0tHBOrRCiXQ5BhHtlAAs3aAIMKQHDj5YNizG7QRlvVjR+E1bK/4JNggibgFh4 82AVFRyYXXb2XCQuyotznYxke9KUFgxUSrqUUsOIY8/AvB1iK8C2pjlzxg8AAYjbBmsyPzgFK7iR mU9/OtTPY+Ixd6zkYlzvNljljdaqyIEp9PVBMygGCSIQA9vcIMq/kAYWhHFOSuVBBVoo8AbjqglY GEkMtxCSE8Awc03E4RZv3DYh7xQTeQjUTjWRhwquAiAfzAkKZOKYCSShAmQ8QQvaKJnJzHKFy259 w6U1bU0e522CWsFmIbgdTW9lK2CxogOB6CGNDn4KbgT10zVW1haCO2riVu0O1nMAGupxvSLcJtVU tY3WdAPF1zJgClMQxR/+0AROcP+iTwe+JJkIUT4T+AAWpHEDO8xAczGQpg7VDr0bfUGOgALqKAcU QcBOuwlzmuBzeVDDnM9xhUvmwQdB0UYlZlD1qpesEzH5p9c3MFjCOna1JcjCEGhYBdmqXWfOgMAJ 7BB3yZxi7jO+O6iDiePhRq8Wv1iCA1iNhlpY9wKYmCYWUA4lHvxCAkWIwB/WsDUDTJE8yMB9A5iA VjhEZHXCe42GDICBFNSBssUXGNyCMgzYu5BDmrVeoCBDHhyYeqiFJSVCIoyCCHCOxlzBTwyICRxI pxBfJDyBZyWOotGbQKHWnRDUf/UAYATBDEzfDTmDDbHCOQyDM/gK3NVI93EDEW3/QcM53PiRWtU0 Qi1MQTGoX+BJEwmAHPxZTzQlw/wVQcZpzRo4BS6oAVBcgXlpQQ8sgBkoICyYgRnUwTEcgxlEYATe ghvIlyOAASQpmkwQQSIYyAb8xyQozHooAe59IPlICioowSRgEkMQH+ms4BNoYE00kAwKSmoVVOMM jA0OQRD0wPTZEA+CImKcwjlkAy1JxhsET2OcAjUEVRhsAfiF2jBFT1JVDQdEwBSQACc4wAVMFXVR FQeEnHFVEZQUI5SggQFcAHKJAgPwSQNMQmSBiTrZQA+4ARjAwi20IRu2oS8YgRkYgS+Ywc2BARxk m9cRgRoYyKhoxSSkVDTkmQgo/8EICgg84MIGZFAFiZgN7OM+7WMIrIqmnNQ//ZNXqEGgEEW+EYED ZAH0hcAwhIMOssD0WYA17MIpnME54A4qUoIXNIY8/AAS8ggsKouNNcvUjFotNiGsFcIgHEIFUBUm VFU1QQn7JeMYTEEt8BqTWZEoHAJz3cUV1E9wQMEALEAugAEbql4cDsA2NiVTGsEIEVIDaAfI/Bch bQAqVNSoyMQKAMWAiIB2GIUiKoEkqQAeBAEejAiJ9AEfjAJcnFsLMdbscEi9hd1MDEUPMGQwZMEw TB8rxFYVjML0YcM5NMA57FBudeSuOAMsjuTdBdPz5FhKXovjiUJLMsAYxCQHKP/jdx2jMFxPrc0B FzRCPXzX1liJTzIXApwB4JzhlYHCAiRUN36TUprBAIRjU5qBhWzYJligWhjkASSCFqhBIhTmxmDe ORTOY/3ElRHCPu7jRVwEIRjnzMjldsTOSQFKQCGODaBA9A3BKEBARlbBMJTnMPSAeJ7DOUDA9AFh jTgDKygCKhTRFtTnSN7YSZJf1RQKfYxBMVCVMKBBIzTCkY3BH3BCU3GCAcjfyFkTFxqCRmiO4HQC MnTCGZCPEowCFEylCaAHMhiBMjClGYRjNyqDB47QS/iZB+7hwIyKEKhFppzDgU3CCthZAwzMOkjI IVaCCkBBlmgJFBQIXqgBXaD/guh8HSHFhJJuWDRMAfRlQQgIZkaa5zCMgpXqHpUOgxJgwynoiiJg Q43VZyx2Qd4Jl9XoJwQIGQI0XpE5wB4xwB84lQPMARn8ojIaF3aNAi6YgDL4gz/83CbcBVdEQiVk SMuIUSLQphwYAXpAYydsgFG8RyckwpxkordpBypEwzMeWEEmogl0m+slAi4kghK4VSIdhXskpKoW xapCzlBAzntYAStlAQp4gnkuRA9kAzHwASIMQTaMwjBYAwMMwwudwRkIASrAg0ja5ysyC5nOYrZE HGwkiWyMww4sAQdsZjIcAQdUwBSs5iCYzCEUwiH4JCNYKCM4wH9K0xK4wBw8/8HgWIiF8sIfUMEa rMEckMAenY/apI4SXCguCM75ZIhakCUowEym5pt7tNl7rGqeWKpa/MQo+AAhrMAczAAVbN2R6qFp sYd6wBmHqRQRsMFeMqQhWCkojEI2gAIf8MEQIEIwBAMdZANFDsMBMBICQIB4Lqt9wiJkPosxEUBS JQmTjEMojEO2okEEYEGuWRUHxCkaQMMF5AAHYEIFjIEnDMKCbMAEiMIULEGRVcAOlIM4UAEbcMAK /EF0XQA0sEEFXKxYiFbqnM8VYJiYqE3EdkLmXBAqJKSlGk5NGIVjEUzinIOCgQKmXKwDJEED2CPI yI7ozI7XgZ1pbYKsMmQQJP8BRowCMdDBrsosHYQuHcTsFWADA1gAAzDXMIjCABxDz/bss+anbNQi 0cJGLgjDNOlaFQUeB0BCBUTT1OpaBEzT8OaAA9zDBdRDBDQCtpIACSzB8BoAAiwBJ1TAEiyB82Lv FMxAgyBDg/ACIWAYv1IoXYhANkgdIZxqQvZmA5yoB4oAu1hZvuWoWuCC5ozCE+yTA0wCLvQvyMTO KHXI7HhFKeWXhBypA5RdFgTBKJysrrYsr4puMPBBa62BT1pDGljDKIiCNWTDG77h69on0DIhAYzD FvgA8SIjBsSAAfgiCWBBPSRj8u4aGuQA1WYrB9gwGlxvBAzvEqCADceAJ5D/QAUEY7c+r/OGwPY2 wAoyxMs1yMCKTiQRAuKqQHcUxXvgm+HIw6SKQGRZECG0KOKkY3AyhBJQgT7FxRmQ0szIjB9qygD/ 7wFvgAMMgXeC5wzkKh3wgeiGrsy+VNU2gjCUQRakQTYcsgd/MOyKsLWkpOvmQQlEwB3kQz6UQRl0 0a4p79sKXvLWQwwbQA1HgA2vgTJSUw/fQQujQAQI3hJUQHQJw/P+MAeggPM+Ly/cw/WSABs47xTA 66PGBDa0gg4wARMkQlE41lb+xDCQamQZyHEAReNEg56ZU7H5gCeswAxUArziwhoHcF7MzKjEjqZI iFrQxQbYIK1mgcpmQw+0/2zoIgIFjy4iZAEmYMKAosEdYEAxOAAztu4AbIEZhHCPmOm1HIMRaMEU SDI9WDIGdFERYID1GMAfcIABeHItCF5Fe7IB5MASeEI95EA93IEk79opx/DX7jL2Zm8P13KtxkAE oMAPxzIJCI4YeYgGAIMpMME5FArivJkSqBZZZIc8FCIqzMlDEUyAaMWVVQoVrIA2GEIlGMLpMIiH iBYCgIqCZAhcGGpXLNJbGEIwBIEdJwEU7DEi0MFZ73HLlkAx2HMjYMIHcEKAokGqMdMEjIUR9BbP GhVsuO4oTEEFOEA+4IMllwEGAABiNzQAlEFFqwIX7Ro9YIAB3IHyokA9eP9CBNBDSJ9yC1fDKufA PyxCM4zAErBBNeABrYYACag29lIBRz8vLecyG7ABFWiD5OgHMOiANeRJe6ROCJ4DMuzeGE7qZJmA Y7Wvy1XKJPhA0mWdNswAdLvpGlABAlABFYjDHFi3dSOAAM1BCejTFMyBJ1j3AhiCFaAAQ85ANvBq BMNzywYDCVStPWMCgh5eFdWC864BAyiiCOgIj4TBGy4JDfQo8+ZrEOQDBhg2Yi/4Q9+fKhx2g7Nw SOdDD9fDGuxaC/dwBBiAPexDBLxDaC/CN4zAIlRDM+CBKmfBEvTBEqD2HLy0atMyCsC0aodABTDC fFjATQPDGYxKaoHU/x3/IlnAr9uQycB0LSOMmxIwtwpcNS54ggcNRxJoAxV4QnbPAZZnd5U/AXTP wQLMQHavQR9NgXnTahA4gCG483u7bAmQAEyiASZwQYAa1y+0cBZEAPZG1xGkLQSsQHb8xI78NfRG QAXcAT7kAxzAQRnAwWEvNj3cwR3cZAwwdEM/dD3kg/LWwxJ8MgbYgyfnAx4swCKM+iKQ+Ah8wjf4 wzd8A0xnwWr70RSwwfVCKfbG9GxXABtAwAZEhR5owDATwToY6W+OZTzm2ac+45HrQDtYyRmoQR6M QmWZTFyUjAdFgieABXdrt3VntzhAdw+UAHTPgJgjwEPEShBkQQ8YQlqj/7VZ/yd1xSQXcILSGkAt UDIKCAMsrzYHuID1ui0VHAIjXAEjrAFDokAQoB+k1wAGwMGCA0CClwFlrwE9LDQGVLzDYwA9bPQq z0EMYHyn38GZg9UifMKom7por/o3VAMtr7bzzkAFoHdK7xMerPYuswEC4MIuIEALNMEwY8M62ESH vISdncP7ilc7EsEZ0EJOS8ANVIEQkInLVcIaMMJXXLsWJAEkKsETUAGYa4M2ZDkvdHm4P/cTaMMo WEHJWoEh9HHo9kAxcEAjwD0HcEIxFING58O9vzTMc8AYhFwPX68w5AAPhDQK3AFDOoAs4AM+JHii M3wZ1EAZ0EM+5IBhJ/+4xWP8JOfDHdgDCqxBxXs8BuADPQjfiJP6P1TDCKR+6qv8jIdACKCAFlyv 69e4Pax2H8w2GzxBXqxAKuiBDpgCEuh6dpyUVBa1cJpAQRGBECh7yd0AE0DAwHCMFkj9E3gC8A1H Zj2BXlD5DHi9dTcTdPNjDwBaJ/x1ycIUHQQAHSzA+iOZigcjJ5DBTRaDMOiE8wpDMRRZMI6BKudA Ov8wQOS7cydIkAgosujDVwNODQAAMACoUaZMPQNTIEaMCLGePXr1gtSbE6IGBnr5auDDgI8eNDzf muFZNJPmohFBUOQkQWLJkyVLSIQIQYJNhBwhbLAh+qQBLlwWWgAzdSP/DTJUahokUoJr0qQGG1Dl 8bEJ3gYy7W7ckMDElLwDkxIRMpFHRZI1vKjMmLFmRpIkT3gl8eQpiRZPa7TN4KXXRp8SC2ZU8jRq igOEQ3rQ0bwg0qEKJCos2bGEww5MHFBzwHR6R6MdR45UiMAhQr0IjXYixBnkDok5KctgcAgADpyM +PJNYZMPeb4yEzHYYzmw3gwMwlMGcW6SHr1770JQifQtgM1qIerVQyE0RAQlS0IsyRJ0aB/2Idg8 2fCVRVQdTG64Qgm4RBCBkCtMuMIHLSYhApknTEFLghuYqGKScyZRwgQTVJirrgY8mWEBG2boIbIZ VohEG22SiKTFFZWo/6SHx2wooYdKtLDCgVeyyMIBG3oI0gE2fkrNSNROiyCC0zjIQckLoKznghxo U1JJFJYQho0xiiEhiyFeKYgYfApaJogyZihDlhpqoEc4ODBgzp4g7KknC5NqkKWgGvIxyU8A+oAG hTm0iUnHnJYYAr8sVtgJqCzYKKEENqywTzn9GmgAgaiASWuSKxIJ9QpCtNjQBEJQgYcBqQBcq4mu 8lAiVBHy2JCQA1cQEakaZzDkCgT0goJFv5JQghcooAhSWS2mKCGLEFCwwYoesnFgjAqwrYCNbGHD NrZGUDMKDaOUzMGAGCJAo557Lsgnvdp4KMOA7sqg59zgguPhXAMMuP+AXA5Q2ElgEiJgw4CBeMtJ O3rqRQkDJXTCo0ehUBgiCzzwm6KBR3laYgr88GOjjyk82W+DCSbQYZa0sMlKCVk31OKKPK44IGVT ALzBFCHgIWKbBrQINZFOQFGBLhMS0WuBEXuAbIYnSmjmsUoq0WuGK7SIBNlKoJCE2SlQsCILK6yg Y0hsQcN2hwo4caECF7hw4dsKUAst3Av4JddKJS3i1wAMYjBA3r9jqLdeAywqI/AYFj+38X7vsUhy iz6yBwUnPWnWAQckldQKG2xo1ooZhCABj51OL2GOCoRKaopRNoidBRaQaGLCc1BRopNzhM5jFBPU mKAJU5BggglwqiD/QvloojkjkUloFSuPPAgRQa8g+1jAxCBnKMExE5fWixetK5GEai0cEHuoz5XL 1v33Kziiydiy3YGnRkj7CQUOlsipyr1rMy97SSkHObiD3whYjxhgoB45wJvf9gVBxy2QcTEowgUv yLgiqKIIPLigBzsYg3sYYAlsyAJCsjCFYshHKEFZQwPOcLIWIEEPaUHFBrCihHOYQAkimETzgCGV tNxAHsojwia2sYloIChDGzKaCgwkiaU1RlILmIMSIiGpOSzgMUJ5ghZKZKMeaKEEYivGEIawBgdw YQwFKMcYQMAFNnAibpyIH7gaITf6YQt/RvkJ/jqWEyXRSUn2sIe7/9KTyMg56SA5qVcDC8gBaEzp gRW05L40WIQYgBCDmrTgJ0XIOHrAB2NTmAIJAsaeGUAAF2fYxQRMYYHjHSB2OQxVA6JhMx0U7wbS AIcIlhcNItAyEXnQioZ8QIg8iMAEWlhapZQ1g0gggItLWxoeULCATgQJdDYgowNIYIUQWEEJTyjE F86Jzi+s8w9f+MMfUkAGEHyBDH8gAxngSIbSFIALcYsftlAzJaPcoR53uEAiJ/cuJxWwgQYo4EMf 2rd1GeAe9hph5Cg6L8YBTnGahBKU/HaBxS3uAv0bJCpDgAc2eGIFMdxFE1jAhHSo4QC0zBTuNiEP FhAPCTpjAjpUcP8FYeZUiTcM1Vx84AO6qIAQyloa9+aQhDnQaAglwAMiQBcJEdkAEWQsQTHGGYJO TGCdZV3nOQuRTneSYZ0pMCsZ4gaCeN6TDClIQdw4ILdGwAZcmHDgBTBqkRyk56DsYlcBF1lAwEZp ovdg17pyYNgRBu5cgGNXRifIOMedKwcoaOR6gjIGJZwBhqlgwQ2EQcsDCOErNT1ANKIyvBtEQQLX mN4V1DBMeGziAKgAVSemBwXqgSIPJWraU5tWgiRUcQj26UNjOiEjGwzBqyEAqxUQsAJGTGAQhyiE d9OaTrva9QtuNWtbC2BXtto1rSk4AgjkGUcQgGAMXMCnfPnZT/3/9tNteqVbanKABrwNuF8gDelf 8UbZwxoWSpHN6D3MBWEIo9KBWArBGM6wAmRsYpa03IBra4qNXTbhBpeQhjSsoaFTXeGH8sBKM5lJ PbqAIhu82OJTtdc0Rjyhms+1gdRK0Akb9QF9acDPDKzwhDMgAAJNhgACmAxllHmiu971bnnvyQ/4 2pcM/CDvOblwBLrO957z1QA/QcDPcuw3v/yNmwvgpt8PVGDOR2hNa1ADDUxA4qMfLXBIIQclx2aU HoCdaA6WcJD5KIUKCIhdO8CRS1rKIxpuiQYE2pGKnvbyBqOY1RWMRgR4fKUBPhABcPOghaRWYgXa aBqQmta0Sgh5/2klAJ2kbACFEnlzcyoUWyUgIA5hf4Ef5y1rOgsxCGUrG2UTgPKzo4wAlB1C2YcQ R1ndKk+6bhu+2p7vtwuQ5jb38wNwNnds0H0EueW3AHCDDWw+0K34wWYHpZEkGnIACdQIOAIlhE8I 5oAAJlzjAPAAcYhpkYpw9DIe2cAQi3uoAh8AT5hEwEUimKkF4vpAmkoIkjU/XoJKVJNGtrZ1dPsw ijGkjwQfA7Y7YV7Xdp7Xrfyoq5e7zA8vfzmtzB4EyqTtbGijbBAM+G577QruAiydn01n+tL7yW44 q1vd5oYzCMoNG7nFr9wu+EC5wW7ueNMZoCRwQMbYsKVsxK6mvP+tacqqAAFwNMEEXfkUIYCL1Dzk NhpZSYStTFA1Qyghe9rD6nNn9IRm1IiLxy2BFnhhg1EY4uzFcDkEviAKs7o1Be2E5xfIHF/Rxxe+ 9Iynzbld1/mGGwQ6b32xUxDeZTMb6NIOerMZUOV3OiC+4RY7ncvhgtd4vetdJ77Xz011OGtrDaYc SgWmoIUVrOArvI3GJnoJlgM0gKZqQAUqGsDi6eWBuNffhBo2MAk1EEISQSBRNrTRh1fvAXRL48UT npt/xvchMloYBctViAo64a3IK57MywBlbq627Z7syp7K7NvK7AG/jcwmsPXkqvVybufQqeeWrdlu T+hQhgG46xD/ROGd8GkMUDBu3k3r1O3rhG8H4o3e2IAKxkA5LsYGpm/6PuwAcKEBJGAU1EAIauor cKgBPsVAauVWCOG1emsDogEK8GAPpkWbZmREuskGtEcJaqRGnEtS+mB8/s8KWo4NHOAKNnDzEJCu xmsN68qtCsGuaIEW1rC8DFC9FHABu63b8LACVy/NuGAH0my++qkP+YH1Xk/niq3YZO/nfq7ZHNET JoDKmm8OIqAETukeUMAeMiETYiET6IAB8AAD1AAZYgeH0A9D4CIRhEuZyO9olKhnFu9LHuMJnoAN sLAHQCe5SmAGRKYP+gCNnqsZkAUKHOCUrIANFuAKaKEQaIEO/9dQvRgQAd1KDuOQGd8wBeRwvKKx rjQAvjRAA+TpG+GrAM4MBMBx6SiwzMKtANqIC0AAbt6oAI5gHflQ3OiL6dKsHECgHJZOHxHR5oiN 2MThDxCAEUogBCalDSgAIiigIdsgGzyhDWKhBnpAHmLnKjZgBSYBh5SALkxNBIjLBHzAiA6gMfAA DxbAAQbPFx2jm6aIEZqBJVNqV/ogCf5POYSiBMwpvNKqGZfR9AyQGddQA8YrG4fyzMiRC5gOKZ+u KZ0SKb+xAMggKtexKt2xjVqhFZzSKZWyK93RK9msAD5gBwDRjUxpDp4AAGKhIWNhLTNBDABgCcRA DGpADNoAAP+C4IhWK1M+TAmaSgVCJakIAYqIYB14wdbwgA+ApASyKHuAZAEKT7muwBYbo5t8cRSS RYXYoBh0kieb8Rmr8RmJcjRT4BvtajSjciqlkhzFbenIAOqUkp+08ulmMythkwu0ktzKLTbTzDaX jirRMRBvs+ngTL/qy87UjQu05ZTYQAwakgIywRUoIBYAQAxUwRFeIDsFIRbeQQuiweDQD/1WgPxA IVRSjalEoAEOIItsAA+GQBZQwEaSoBmWxgFmgPG4SAmgRXtAJyaVKxKy4WNy8gni0CeLsjRPExxL ExxVMyrPrDTJ8RuZMkLP7MzCkRybsitbQb9a4euy8utA9AP/cPMIvo7ciO8DsnK/UpRDNxRu8is3 +4kMOGEsX6Pd2KAvAGATM0EQVGEaXEEMysAdcMAdBEEdBKEX2mEV6qQTkuj7hEANOlKZJkEFVKBo iiYRnKkPEAEPggARuKjVsPAxsfAxFiBE2hMprNAmkWwnkMKcDDRBjfI05yqewo0on3FBEVRCoTJD bXM2C2A2cTNQURRFW8HrOjRENzQ2/7Q2cVNEXSAr4QbOOjTO4ixuvlIeYRDOHIARkqAMonMVVgET VgEHxMAdeqEfTFUQBGEVdGAViuARDOH6ogEs0q9WQIFWbgUUfKBoAgB0flEWsgALeQEB8HOraq0T tsiq9kD+/4bAEJLAEMRwCP5AMQ5hA/8gDkvzntDxNzG0G6cyBZ4uQe2KK5muK2UzK7USXdVVXQc1 RLlgUBMVN4nvUEMURL1uBUn062KjODnUBSvgCSYgBGJAAl4gE15gFZhAEDJhFVS1F3BAVadhGtSh F9yBHujABMCzt06FELKBmZ6IECaODhqjB/YgCDpHyLBQe6DAmhYACpRgRHxxRIYAWQI0C5YAdKhA H+lL2+pqAV9zNVvzWyf06SY0XlP0XNc1adc1BvMVXmFUQ5WyUKV2Q+s13kT0XV3wXfkr3iJ1AqDG AHhAAjKBAhBWVYX0YaehFyB2FaYBB2JAM1BBtZCBekQgEv+KiXqgwAd6ABSIoTJRYA/WowR0zUaW BgrI1IquwAtzsQ8qwRAM4YQQphzUBjReYzTI8nIxARo0d3PJsupcdB17NluR0iurVl89NETxtWm/ zjVItEPhrWm1tp8+9DVKdEPT1XVT993ihg1+DgEOAQfaQAJwIBmwIB7yAQdc4QVcYRP74QWgUwF0 QBhqoA18QB7i9gAwLmYMhEonziNBBxEw4+M8DrlwMUi26DBjkiV7AAoMISfuAAXYYAqwRTTWpgIa wTUwVzXQABL4rH/59xH4N4A19zXezQXyqzX3q13plV4JFUThzWpFFAXfpnRNt2rfjWvBjt7erXO7 hcqgjCL/+KAGUEMUUoEDsrNgmYAfPqEhZwEJ4IACxGAAQGxAnGgwlelW6IIQYBYllSVF+POHYw0X KqExWFILKiEbnmU9tuUz3mdb3CZ+XqN+jCRz90zA+qzPHgFKsvgCHmGLL6B/oQQa+DdzS4OAwc5e mfaC0/gIMCF31zh3kROOxQzRfm4FRqEESMBL4QAuc/QF1EIVYkAMiqMh2qAbAuAA3I7FTKBujYZW OESp2M8HngszJGEGsgEXwrTwUFJ7WG1p8k8LoGAUxqbldgJbljjtsoUEjmAJ8Cc0RqNIjCQCoCEC 9G2StLjP+uURzgULYqCLz8WXH6GXeSCYu9iLIQEa7O1y/wn4gWMwjQm4cuX4jfG1Av7AKMZgDZzs CgyhB4Jgjx3hORvSEQIgFuDAAxyhG3KBG+K2LztBd6ZHC2olZnzgibBqCBaAanpAyJ6LabBqighh q56LERhBC0LAAf5gDuYABBJ6Dt7pD+gLBa8llUkjlvfmSMplhKhkb6wYl/2Mi7GAl3lgkyxpkzip gzSJB1D6EVK6l3uZi/tXz8o4it9m6sgudbFlDe5BSUroX1npDFirI7OBD2xhj8XAFmzBA15BkH0A G9b5LZTACLO3emRM4mpFBbrJfKCgEhjBmlL2MZemE0TE1rRACxhhc9ynBreEoRNaodcaoR96CsZg W2A5XP8iwF+gRLMgzM80y8A4OqN42ZJAWpNOOqQJu4NAiHFCWqRJmgfcAaVDupi7eEo2N5lBI+08 wSQQAlqWIOBWYD9WoIeUgA5eAQ5igRjEgA72IBZeYQGUoBTfAlSQYRJwIePkQu82BBRGhGuyWohH pLe156kmwROsyQdcRClK+VpQeVtQ2ZTcZolT2ZTRBrp3AjXwZzR4okkWSEoA7YH4xcAKLD0gaNAo i7L4JXIwKnC6Y14cpwiuY6MABwMyqJPiG75NwnJsgATsIyisoASoQAm0YViVAAI6wQboQGbooAeK 2gomwcP2Ay5aG0qZaRRiTHqYCTKHAAtnQAtedoq46Nb/tAcXyFQFekApfgIo0iZbkjvtUBl+0KbE 8wc1iiR/liA0fkJJBMbF8+yhDKyC+CVwRqiBJspe+OUj1NtejHyzRkqzuqM7POKQusNPruO9AQcF fPFZ8INEEIAEmoFQtGEOfhEKrmAP6EAMiCELFvzD1FMNuAIXkEErJmFDYmwwmQkKuEr+ekAScIFl +bObHm9GvEk+HMWzlKQafiKyEI00rESQEMXEaRwo9AdL9CfRckLQI0qhFmpKFkpJUmOi+WeigYJI IsCTNOuSBs2xTL2iKisG3ETVVb07KsrV6WFOskAWlvwo7AMpSgABooUNQsAXH6MPYvEVFCUShlC1 bmgF/0wAqhOhAToBQeYCh01AEtaXa1rkqbx6RKIGF+7z7IgClUFjYMjFpDyrTryDouyhgPqtxLEE SwBm0mljf9bds3Lg3N/FKBzLNhbKkIzC0CHqoWiDAzBdcwEekyoIsCjKku5BhLzDOypKwZjckOxB FqSjTWIdKZ4rBHhBpURGZEyuD/AgAkggKSqhptDPw2IbF7DC7qDHVBKBqQYTFLYGCqJrASQBw+uv RlaAFxbgM5xbWyD6bT4DKJbTfuvhJ3bCZgupTiLHTep73XdDkHgD4g2pHp68vg0JJwgiAu7AkLbe kBh+XV49vZdco2D9Huzh1B/q3Pc9sjDdge5hH9A9E//DPtYNicptIAkwpte9B3TYg9enYA6aAcSQ Yfu4L/0GJENOzYcKRCRVwAjEQrd1p2qapkS05zFmIM/fZgxcgA3kiI3ien7vYcZRvOfdx+gnHQUI Suo7AuK3viPwQR86gjmYHjtiHQWe3vYNYk6uXuIlnk4MSeIRCh+knu4X3uvpQR88YuGX3NQhyt4h zB6MAuLjMxJUvNd7nddPstf7YA7YAMTQj/t6CxU0kivgIg+6ohMybi6MwAegoDCEeORsREQ+Di1n IJ3syQEfEAXpKPj+aW3IUjQAgoNADhGgRTh4kAOKhRFQIGx4MEe9CPbq1aNHD0ONGhkxYMBoT19I e7L/SAaRdaeGPZX48tXAp6+GxxolUQQJYtMeTHv0OPrs6XGmvp4b9enDJ0uWUQA1jhrd+JFeNTYz SoS4GgKP1iVs+lTdcCDsAWRhN6BCJqRBAzUNJiUi1CmRXCWE8pgw4aNSpStQKvVYUGKB4AU9ZszY 8OXLn8X8yIAg8+ex48kgQHBxUQFzhR07luwYSFDgwxwRcpjOYU+iRQMW7xl43TFG1DIYa3fUiJGj 7Xr2TuLbiO9OkD02b97Eh/x3T6I9h3KUFQQpsZtJlb68SQzmTJVB+sxhg2cJniEoxPdhs2COkgMb wMoDi2oDMlQHGtBvkCiPlklK5F4hJIIIRuQFxRMz/+hlwwI2lNBDYTMo8ccclc0RmYRzODYHhRKO UVmHIIxxWTkhXuZCiZptNlAEAi2xhEOq5YOBAR4VQWMRGBQRQ470yLhja6/dk89FF9X2kUcARDVU TCLpkxRJ0NlUXHTJIWeLPrYkZ6VxsiyTnC3EVGeUPgvRg8I+9qBwXglzzMCLEriAdcAmZqlxAH2T tIdKIrh0MkmAk6CCihoBmjCoI44MRthfhj3hCQOHHLKGOH8oVllkHo5RDqYffjhGAeWU44KnJoJq 4okVHFFBBSR8FlFFGW1kQI1RxZARPbLRcw+uOwYh5D315NrRkba5alut9BgFk1H0IHfSl9BRR9NN e/8YR61NsiAnEwp49BHEPiiEwMYUgFFBhTZX4CIWe6iopYYSdCYyCSFKxEVfoEaoQI6A5FBAAR2C JfjXApVEcog4Bg8iziGDePIEAhMgAPEEEzRa8CGLOTYGh+VU5umnoJJKqgtHlLrZZpx5tkOqJJCg KsskcJADzPfcUxoKqM2Msz3AduSAKh/NjJGvF+1cRlRE1korbdiqZGNTRB31k0YySS1LCFmM10xV c6TXxwLl8hInfWpMEm8ibcUbzQHRbKIEHrbsIQLZIsBBwSuDJbjgDIQQ4omE/IDADz+RiVPIIAiL M8gEgzwxwROMN87AIJAu5mEBJX7qwseYXW5iyif6p5wqG+VkdqrJLy/BAYuq53CBaRFJdE8Zf2AQ nD0V8WS7zsUSafStIMnyEj3vAPBOUERC1dTUHtEjCx429FHCDFuX0Me35M6BQAObhLWWFiLAO4ka 0Yy/yQJwiGFL3GQbwQcxiNrwVw95dHKFFmtYGLilnwJeGYcSAv63DgUucAcznOIaJ7GFFYxyIPCY iTJTqs55zmScqeBnOCMQC3JlCqPDDKoqsIRVvQwapClNDlxzjxgATUe4ApbOcJcr22GkJLLY2e4+ so/oSa8EJejKAqQ3A23MIBKdCIsa2iSCaBBhG/DYxCZ6MAQA7MERfFCDFSVBgUMFLGABAQA7 ------=_NextPart_01C9D87E.59029470 Content-Location: file:///C:/68E9C635/Sammans-2005-filer/image006.gif Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/gif R0lGODlhyACWAPcAAMvHuerb2K6plsi7tEoyJ4yZq1ZnbZCIcq+5zZ1hGzNGLHeRrCU0TG96h4p3 bRYXE8rLyquZj6mpqLq5uHiHiNza2dHb7JiZmnWHc41wTzZESrjW6o+JS6+OcWpWSVJnUIeIh1Jp LbfHuImXl05XZ7m3qiUkIevo6Vuh6+3o22d2ebvKyRRUpHCJLtvp75anl9fMyPrQtWl0MCMiF5qn p3Z4eW9JNtKtlBYkE1VWV5h1jc68ykZHR4iaMKzL6MvY2KrK2mdoZ4mox3aJTJu52jU3OP7OZtrX y1RtjbesqDYyJve2bpi4yyxGGfzNj5iXh/C1kbbO6aq4uTMpIyY0JXiImMmUcUZUVyEzF+33+4eL l4iWh8nWzbjL24hRQ6ebpOru9SIXFYinu8+PH2R2Z/ns6qmsuWZqdpiouTNJacrM275uDKmKWRYj Jql1Te7d5ZmKhigzNfC5qah2bHd2aERJVhpnydCTikVVRkRENlZGNam3qFVVR3hnV2VlV8+od9no 2k1sGJOscpKkT9BpbVE4Qt3N1UJVJZmqyLqst/v36nhpZrO55qjGylZIRWhYYEFWNsyOUlhWNmVm QaqsdLfW3XllRGR4QqEvJZW57SUpLvivUAQyh3p5QJm2ulJ3q5eKmQcHB7va9hARDoeaxGx6pBMX JommpWF1V3uWhHp4VmqFhHqVl+z37UVGJzeI64tYai8mGa7IemqFm9/Gmkdbhpq2pf/kuHlqdj5W Fvju+Yut0ZjR+pas1OqgjTI3G1w/Ka9UTAgRCAgREtytSHuevF56G1RJVGCIt1RXJr3XyM6Yseeg cHlDFYCnig49ebzK966bzJzG1q3W66CxUtA7SGy9/TUoMoy1ycjiqUB2yTtgE7NWeX0tNl6DVcg6 NuSboT1gTiEYIj1gJ32eSggIEW+VfREIB4y1qWBZhiI5DxAIEff///f39/f3//b/9v//9v/39//3 /63W3oy11oy1vcTm4qXa+6G/NXNapWuUlCBCD12Bn0QaEzhdbP///yH/C01TT0ZGSUNFOS4wFwAA AAttc09QTVNPRkZJQ0U5LjBCPKT1ACH/C01TT0ZGSUNFOS4wGAAAAAxjbVBQSkNtcDA3MTIAAAAD SABzvAAsAAAAAMgAlgAACP8AH4R58GDUgxkECeIYSDAMQ4EHZ8xwKLGiRIESR+FYSBBhwoNhJOI4 2NHEDBNUqGhSqUDDBzIqbDUC4mOaDx+fZomaxtNHMTHzNkzLVGxBo39IkyIFVAMVmS2NzlBopbSq 1atY/7XLmhVM1Xbv/oFpN4LMihGAzLQUgeaBLQZUGugowuPMhzh5qCgw0PCjR4QTQSIcCLhiyIkW BYbsmNBjY4sXD458uFBiGxOYT2KJg+dDqherCgDhOU0UvQVESvugx0/MVqQ0KKj4QAFPqrQfaGTh yvsqu3atXnONB8aFFKs0fvyD90/XP3cLGLzRYkCBiioFrrRBFYdMuEZV4mD/waGAVTiIHxk/DINj IuGQITdCjjzRoGPHGCGrFziS8Uj5JlyGWRsrffCBOSNI4QkQGwiBDIPTbLALMvXYg9QKDVDQwCoG UGBLdrZQ1duISbkAiFe8tdOOGgVYpRxS7fzAji5vlIKOBRpQMYIKKsSBQzhFtNFSHJpgESSQHxn0 GEQDtdfYQIRhdJhEhyX0kEcMuTclSVD291dgF83QRkLytXHSSkW89IIUlWzgA01ELFAPAqcYgIoK sY2AAQY0uEAiiWBIoQwgvXEhyB4itsIFOxa4YAE8YJzwT1hdtJJOA18YUEccFJCggHht4EABGgZo IQ4VkIzJkEFZztCfYH6x/8eQk4lV1Fh6BbV3jkO8UvTXrba+6hFHjZlQxCdppKGBBqikYssW6Hgi xiwYqECGBqlsYQYQBqRCQysnMPcnVxYYsIdwWUmRHCB7uJDKHuy484OK7cjLDhgWuAOGLl1ooAYJ 1+IRRxFYaGBLjlcUgQMVrxbkF2ARgdTRYQw5lF9hgz3wqpINjSLMx+co2Wuvg4lEn3/iACaOFv/I kxQ0DFyBRC0M4PWSCg1cQYZyErCSLRl7jMsVAjkc4E1v7ZyAABqCkPPPHiJggJRXkrqjC3PtWFCK FqygocELjBRQhALDQBKHCgUwi4cCJBX0pSltrGcCroWRJJFJVUaEEMdWCv8Tyt+hjCL44IqNzOuX kkn8gDgmsFxVA3UgAAYpRcTRBglL2yUCF7EVMEIBxwl9FTwF5EAFBuzwhi8gWxjjzSmoYHC0c6lv BQY87ED6zwnuMKKBFGfUcS15GICRCMB4NJEkmb9anHFlM6Ts3kmZnWSm3gnxHcs5gAcuuDCujqQR YK8azitEJ1FxgVVSUJD6D7VUsQceXZxBQwFA04HBFi/ssUc8ortKKa5xOgiICCvsWAErTgGIESCg C7ogxQeyga8CeIILamDHvVphhlpQQAOsqIMGMFAHE4ynElJQgD7isA+24eqFYWJPQsz0l/ZgxiQP MIFDlIQfhYQhFh4Lhd//BDcMYbTnPiFh2AsL5xAcYGYK66uKFkagFTOMgAuowIMIGjCCU6iAFVVQ wRa8saflBDAp7XDBCNJQhBCI4B2pw4o8IuUOFbwxHhYAwyy8IQUVcAENZ/nBWNihhlJc6wxtqMEV UrIRc0jBAGew3Jiylx6I4VAcixPIKMIwJolg8iB4O0nbRskfhMQiIX8j4gOu57DKyGcjJlGS+Eqi BCXQoCp70AQXkKIGCywAD1u4ggHCgYcfLKAsH7gEBl4ggjP+gx3ycIE7xlYEKrTLZUiBxxxb4bI4 bsUC7JDCBxTQADTo0RZZeOQHbEEBKZxCDVIYwTgZ9gEqBCEIfBImHqrw/wH08K2SEINY3CJ2sYjd B1chiUUYDCLEwbVnlhoLwxRg2Z4pzEBw/WHVSWopgaoUQRPsaMURRLACNRiANg1owAfA0AUKfAAS lyADBvZAKNG1Ix7wIEIDIMGHK1zhNuK66T9O0UyXtcObLkBDOFaxlSoowBsiUIMWFBCO3EAgC7NA QhxSQoUrmCAcV6AqFVJxgQKQYDEOu5WVGINJwlSkeibQxFstNrFPujUWJnBiKMohOBP8InwOm0Es YkEFE57kF1RYHn+mUIQimAGNZEiDBfYQDg00wAJRiIIWuqCFLaQCA6gwQB4UgIeTbkEZcfyTO9oB jzSWIg6uMOEWACGP1P/Z1gUiUEYrsuACXYBBX3D8BwK0IIUR1gISpSKDN1CBCg6agwsIKMUZclSE PCSyNjpiBSv86RdxLCZM6RlTyua2OMxIzyRzi14PMTIFJbiqHOdQCBXCh4NhjMIEsZhCZtrzi/Gk hyK1LELQkLIFTXThHyrAgwoooIwTgGELGFhFFj+ACqe+BAMFSMWgWOuO1dIrK61dLRAKMAMFrAQD P2htUsAAWlsYpwur7XAWdKGGKmzAa85AgicMYAsKa0ABXFjADxrwghWg4QwKIAMeinAtIU03sQ/B 1ScZB0NPZgwzDEmvWtGXslgooSB7HYlhNdYfE/SDsHl11S9+0TDBKKH/CEoowYU0UYrl1MYAMqXB Pl9iIGFi4AN4YAUTRsAKCkD1t1lI9Ie3oqKqQEoKcIEEJJSAihXE4zdbecduwoEorYABAT84gXKK gwgLMCINkNhRFrdggS78oH0+ypECVoGAM3hjDwUQgQGCRMqPcLIjnQyv3gCDQ8BM8iCf9PUMlHAN Uwzjb7nayEYEp7F+oOShM1gzYzqSMiUQQAkT2B0kkOAOpCxgFgUw0AjsZwBIEHMVLk3yMlPh0g+8 wAWJ1gW90GUVQgrMBK7YKgX28A53tOIHu10BF24jAhGEyAWeKNeKXICIH7CiFBoggy20UIUqKKMA KqADHnCABYHdxQUk/1CBBNSASCzUgJQVexiuNons6BEEyxjJJEGOndZl88APMt3CCF7A8TOQoGam IEg/qoQSvQCb2ydpb7hxkAZ5APAfgPAEK4JAYVSMMw7MksEqDGQAO12CwgZKxQ/cIS6tcIUdiNDA FTShgJQcQgqAsMWru1AAQaDTAqgwh6NuGvd/qEEFUkDCFUZgAFYgoFS2gIcLStEGKmgh49fSBCS8 wYUgVLXuUF6rla6UkE+O4nqRySEOR9lWhIYBJSvZah46E7stXOACHEdCN47BAE2ECiVsJugM+hF1 E0BgDwxAgMvccQIasOJOkEAFMRN2hrGrVAVogMYVPgDvH9+7ZSRyh/9J67ASV5T8Eh1CQCO60AVU 2IILKHaBLQSB71NbwB+NaIQaFlAKf9QYA42QCvAwAYhQB+1GWm1AMA3ACvKAAJCQJkLyX+XTKmu1 UDUXPQNhAuOVQ5mESRDjF1MwBYV1Q2/lKndDBXGgAHnAB6hwAPwjAF9wAVUQPL3XD04kEqaQOy1z cF7ECAgABFVAAQagAlRQAAZQA2RQTkDACl+EZxjgDD8wL1dHImnQBlhgAofQBKdwCraQCizlKGrA ChggBS/ABVHQBY1wCmAgD0gwC2mQCo2wAdG0AA1ATOGAA0gmBZCgAB+ABTkQB3HQDvKwAp6gAOZA AU7FJf8VGJyUMQf/lRig9Fa+xnMEkTL69VY3pF86FD3/YUMoYQIKUAR88AH78wQXUANFkEM2lwbM AQ+tIAVM2CcWUAlMMIRkQAUgkGC5gVnYMQsLcFLhIAJdcFRtxxsugAQGECCHgAUvZRY/UADKsQKz 6ALs4AImwgqV8ANZAASTxw/W6ALFQQqlQAGLVAqrgAFN8Cl5sApSkQXvEA7FhQOpkCNbglabyG2j NBBxczfktV+vN0rrdRBTAAwEUJD90A/6NVghwTgbpV+1RAWMpQSFdRJ3owmZSAJ+clRokG7txAoW cAX7hAHVUQeoEH0YsgqksAoeOQtTpAKr4I7sEA9TiBXtAAYawAOX/0EFWDADHwAIapBUlcAF7QAI gBAW7GCEleACjwcIp4AGWbAAgEAK4WAPylAKaWAAVzAeH6ABG4EHVEAGFOAMlYAEyvBObcAKDXAS jPN6maEEIWgSFuUYrYKBc8OWKUMS4pBsTKJeEgUMRaAHeVAIhVCQBomQBxmXEoFXAgKRVKAEceCW moAD+lUEFLCG8FABXYAIHCIFC1AJwsQKOqMBs6ACkPAB3mBvqcAKW3AKYlAFq6APWzAW8eAOv6EU 7ZAFihAcJ2ABnmAkJmR3l/BqP4AAFvADGHAJzgAIm+N4jSIECJA8XPADBrAKOUJhBsAAQTA2JZcj OBAEKkBOq6CUuf92AlqwCo2QGZrAlrEwAyHoll72bXODGaekX/S5iSFIkXODSSmzUIxYiQTgAH6Q RXXAB3jAA3lwoKFIBUUwBd1AAAcamITZDwRwZoOVGYXwZmSAIgv0AfrQAAtAAfdTAMhIBmdQABuQ M6mwCnWgANH3Ae2jDGHDDllwU42WFD9gBnuyBVuwAjSgBKGoAECqAE1gDpAgAicwAqiwBc7gFB8g jSTwDy4QVnVnAUQAjbbhDeTAoiGQClsVDjzGBDrJh7bxaZ7gCXBokdHjXm7plu3llibQXvr1evr1 AGw6A9egBJgBZ3j1pgxpEhCzGCFRCLiwCkhYdn7wASTwASDJA9X/pQTdMFqQqoJ5UEuFkAcTipAz kAdFAAxngCKlQAQMYABAgAA6gw4IYAasQAIYwARR4Am9QAYjwCHTKQaaqRsucFTLgU3PBA9qIEEY UAUzZQsKcAhBCgl60QQf4AwiAAJjSAYigAgf0ApnoAL/gAikVQfhAB0c8lRDMATMFQLEigUGgAQI EqYk4G76EC0koA80oAEUaVGauGx36pBTgFfsuWwPUARe1qYh+G30iaf0alHrWXxTUAg6kC3ZQgEa sgoNwCNnYAA5kAfdEAQPawBBUHY5gAd4wAd8sIdTQHwEoAlK0ABg8Bu7cS/uYAELuAojQFxIQAf2 MFlq8AE1QAGg/2UOK+AOpfYbM5kURwAIK7AFwuMNW2UkTkQFv6AAbZC0v9AEMiUFaUON7uACL9IL j/VTBRBaCjAOqTAO5KBMFFBZCoAOsnEFOLAKRZISCiCuZHAFGtAEb8qeOXSJ8wqXeKpDN0Sn7WUC zEapmjoF15AHfMu3Ifh61INfSmADB6CwQkcBW6Cw8LYKKgCxjtoANSC5klstZYdnH8AHBSkOeTAF mqACLiAPR+UOWQAGYLACGqKwC6YFeEADUhA7BrIKZOBIqYBBLvAONVoVZCgFpWAGkJYSWEAFZvKb fpWOhyACLwAIiNAA4uIVqWMB/2ABm4cGXFALBkAFTRAI3jAOIf/ACgzglSRgAMuCBehbeTpJBQbQ Hd85uHibGQ7qlhKlBHglUZjxAATwlv4aC9/mbfn1poQ7BRIVgkUQskXgBU8wAkOnoww8AgpLAatw sQTQDREcwRA8Ao8rG2RQkG2wvyZQA9RLL6ulAqlABV4qwUz4AQkCaHgACSFXAKewAuAIBopWbtWb BmSgDCuACjSgDC+QA3wIpMLTBkLCB36wfZPwASrALkhhAVtwcP/QBWO4IheABiLAKGmwAgvAhy+V jsULpMXLvnRnhXUXDk2wCuEwDsuGZfH6Znhav/p1g3PDpiZAAPp6x97mCAL8RJd4EvllUUrgBaAg dA/8AhfAwI//CwI1IFqYEIRaoLCswMCnMAL0BloFGQYA2wDauG9ggAakuQBtSGiUKbmSFg4KQAO0 VpnWaMMzisMukAZxAGF4sAcUQAYGUHlxkAaeQAJ6oQAZGwLpuAd0UAFa8E1VMATKIA8WsDnZggAk AAHt8LwWcAb6sAAkAHY6uTbbC4ioDHaVN3JYEIpXaL86dLfL5p4SlQcngb9z468mcA31mqn2C6/U owleJlj4dZ9TQMincAEvoMEBnciKjAE1wAeYwDXaRWgB/cAQ1sEEgAPyPAUN0CbfaAEWUABbQAZA EAVEgASK9wFVsIfuxsIvYAvQIAoq3cr4NsX+QALmIHSShgpc/wAIJNAAllMHXilpLKoAJAekySEF tlAcxNkOCJALCrACa/JOC5AFFuQCSXYFocUAGhCZOKABbVBZGYdxP2Zi9XQFbaxD8VqQ9itRBIBX qljHIdhe8nzHCSkOBCAO9WlRb4pX9OkFX0ADAd3QQ9fQEIYBCM3ABM3AL/AClSzBED0Df5kHDdAF TDAPUTANcEIPYhAFTEAEvVAMJHDLLeESqLAKs3AKFiAKFuADFz0WFpAG/uAPJ7WHfPACfoCEybI0 siaRmPEL3oAGlyACUgAGe/AiaOAdGrAHGPBaxVEFDCACtfBjXY2VkUkFP4YFO1IM5sudP+0PfKsE cqWJfAvCr/9HAJmhr+npXiF4DWedqQKrCQTAnn4sEfVaS28KCzswAQggBVJgBnsgAZ5AAzSgwQYt Cd8gAfwt4Pz9ArKbyEgIDMS3pg0QBUDQCx3tA7tAE0AgBBG+CxuQWdJwE/QgBExgDyVrwzWZBVOr ur2QLKeQHUHKJ0WwLP4gMxapAL+gBFhArCVJDsIYDqkgBe4AQBagItboDxpAhKtQBNmBy2IMettL AjkSDk6OB9yJB1fACKRQUZf4xmz6evV8r1NAp1E3Bef9bVHnXpqw1l/Gnl62nibgBTuwAisAASvQ cHHO2y8AYTUgCZgg1DQgARKQ37ZAUnVOATVQkBs1sl3gA1H/UAxEgOjFwAQ3IQaODgTFACeNEAUb QAQZLtmkbY0zmkcW0AvLsoVpEKRJtiyqrQ8FIB4jmLSHEALjIAgbbUdckAU/4AISIAvlpgaeoHh4 UAdUgAdkYFZ1txdYQEw4sL0rAaTjVrzhoA+NgATzxd2XGAbz6158m1/Lxp6afDfepl94TLjr/aaE uThv+URsrnBunu48vAIS8NcegAkTkN8SIAVxnu4X8NAFqXpTQAFAIAY34RPSEAU+0QiPvuH9fugT XglEIARt4uEOzqo+IAREgAhI4A+hYQBMsAD8UAs0kwYMkAbaFQcfgCY6+QvgGwI7QwErEIXOwgV7 MAKQQAb1/4IGSNAA/gAJJLAwDIAFkJAKlyFtOBAqJNAGOD0DmqABYEdabbye19CW+0vX9cy3y7bt GwXCF9qeU8A4b+ptB+FtN6QJsAABcA7n684FcN7uzArgIrAHtmAG6K4MXLACldwU3UB8T9TYQlAM Ak8Eeu8D0lAMh873iE4Peh8FQoANblIPAj/hG4ANQuAmkL4LRfHsaNALnpDhC/AJDMAAYHQFDYD0 cYAZWODqu40B5kADgIAB4QDrbFEDrUBINNwFC/ABCNAGeNAGdJAOVn2FXEUFRIgFD6sClLfrZIC/ BPyW7FmnhBtKBGzty7a/MwDC/sqWtUQA5aWJORT2EBD3cf/Pw1wQ988CYQDOBSSlBt/P/XKfi6jQ oNSz711AEz9xE3y/930//4YvBhnu4YmP6BC+Ab1g4QBBREwXgfOiEGnERAgRJguECGlIZIMoIBug EQFCBJEYFaykVPGngQYAXe1c/EPp4ocuRlhQnfinBtGOAnwo4IhTp4gCKlRcAkIDpgqJRllqzTBh YoqJWDOWTlEyhcoMJQSUJJ3xwMQDJUiVEogF9SpUAkihTik7ZUbTGUi9GOLShctcCCvmrpCwBQOG Sd+4QPhB1y4EZSP0oiLQT+mUKRQQRIniQ0gjH5Wk1fMRBciuLlGkIQJykEklH7tCC4yyAeIGIrsa 9RJDGpH/tCj0IJOqh20gk11Meknz0WuDDyD2EPrYsMoCAiI/ssD7B6/du38rLLAjRYKMJ3ZZELBT UycOjp5YfGLBMk7DqiwbmPwDU8qp0hkEki5VEsvEjGuM1c4QZyv9kCKgLBOiOhAqs86aIQylkgpD E1jg4sKuCueqMK9UMPDgm8Aw5EKZCiG4QC8yEksqKRCOyeoBHEzAoYgRomCCNtG68IGhyGokTYiK UIsCooPqIUiISlSjDCIgxGBis0porIQeJg6qJKNKeGMIiF5yPGgazYCwBRAXSKHCFlIa6KKBC0iw xQAq2sCCPCpwwEEDnuxEp6dwvNqPgKWSKgKqMJSIqqv7/8K4xqyq8NNk0AMDZMyqNh6gqi2tYIEB RC4+rNCWLQ7AQBIPNeVCjRBLrAExP/czgYIrZhgl1gdGIaCQRqZZgInMxKgHsmLEiKwYNG6jTTLS dkFgHtienKy0RoIUAwhsGtkAWS2Hm7IXIoigR7UqaSMix4ykKWAVc8QQIw0DNOhCCncsqGKVNlDR RIM2eiIPByya6EmFVeJQgAyqsIpqCnGcEnQxExw8+IGlFjx4KU2u6mqKWAgl4JoicjgmxSkw3RTD wD70tIZQvwGEiyN+YBlDNU7Ri44CJ14KhBw0eSDnWdeZohs+vCyGskqKmTIKolMjegOjpdlAGjSA cJY1If+UFgMBH+h5bJepEao22yOxqWTbHOcBItleGvEGgw9WQUOMKsIxp5jNmPikngXsXGUVDXxq gycFINFg7/LoxMKpAVdFCsEAC25LHHG48uqasgZOSpwpHEzKzzpAgSOJR4owQUI1Rg4ZwxVsAUEF MjoEhGXSP3zhsAKV0KNmA6agVOecC7FBi4yKiQwIUrqYR7LQJOtMeMjoKaYzIRCJDLTSQhMCG9ao 3WWX6zfoxWsfRtNWml6AEAKSVMIhw25WqtCnRiAyYgKRKxrA4oU45nxTAR7i4Ne8OLCIAyQ0ARWs IE4JrlBQgv4jjjA8oCwOklxbGIOUCC1GCUVwBB3gMAD/BwAgAHBwhA7eYIEKtOwHEIBAhWhAgTME wQZ+mQun7vKCEZDhRPYhYBX8EAetbGVWSNGEDQrhiWn8ygc5al6wigeEJBIhib0oBrOmRL4ukK8i z2PNaIgwNSCAjwkboEdFOKORSpDiSqfwxN3qUQxpbCtcQijALPTBACyQ4X5U2MoHalEEJNwvHG3Q F5wuphYTFEiCfrIPVcKCFEsZ6ECTu8Z+NDEfxlRlEYvwgAAOMIcBBEAAOgDECVKgiFa0YzruQKUL 1IAABOAiGC4ARAUs8CEUFiYVZPADirBCAQPEYRShAxClQse7HJyiNkXzwUCCdbygicIHcmNNr6bn HmBF/4FJ09gWGKf2vbBtE3zYqE21nOGJU4hBH2K4G2ug1gggoIEJRKgFHrCggA8YgAH4g4QFPoGE NoxnPOjBQRgYk5SwbAUtjHFQVJpiAgZypSlomdyf9vMUqiiBB45wRBJg0IFF0AIAHfCAH/zQh0XQ QRVfQGkEgLHSlX7DC5awRAYy4AAHdKADERDADTwagSJQMBY6NMEoNBEHCFElDgyIA+9q8D65RSFs o/FMAaCWzONFK4vDcQ1rgLWBpDGkm1Qr0rGKNBxWfCBaDOlFLzwDNQN8ABXOQEI4AFYnTcxLA5D4 QBYsYIBZaAIH95oTDhD20IUhJQ8TnE8sXtTIhxZoYf8PS0p+KnmNQuTBAw4QwAAG0LkIWMIPqAgC Kkw2Ai3QQAp8kMQkQkCAbwSBDA6ggwNUIds+qIKlBTIQDmIBAgMENQ5FmKRWLqiBSRaiEH4gzQKe ZbRq7mIBpIHik6KrGjEobTVUjRpshjMQaRhJNUDo7pOYcAoFjGManMlRtdrIBApcAgOpUEEvA8sT HChgFhpAxwbSgAe/1klfgg1LxCpXH0K1pVACDeZVZqAJQ4rjKikK1BSKYBUCPMIBNsiAF9wQAQ7f 4AAqaIAKaqACEquuBnQIwhWA8Q0yoDgIQfADilHxAT7gAQ+u6AcBHBaGGWiBBL4tAlF5rIQ4aEIT Joj/wxQKoQcKHGQgoclVZYoBvCAVwyC7AN40hFAM60ozWrWh1rKMlqQuqEZXpuFqRoRwENqYJktG 6oUGPqAABbgJCQq4QhxcIAoS+DVOOBgHJHAAiTZ4pS3XGFB9EFuwCDWyQVUpi+WW0lMcFoJQVYGD DWzgBS/MwQobjkAqKDDqBjRgFaWmQA3OQIYVUwADNRgxiSlABzqQAcZ86AYBLCeOWFDgx6MoQhGo 0CilxKHIwVZKN2zF1WL4AEcL6EJnXGMQInjiSERAw5O8GpxnOdF52ktmFxghhDIfLYxmjsIumKWl XdQGR1OS0ikQ0ZBZIGEBDFgXidFQCjzwpAkh+AAW/z6AB7PoJ5KFpWghJ4iVMET0GsAw8FCXMjsl 5MFPl/XCpoExhzlkoAOJEAECpCAFM5jBE2hAwwVAQIEcrHgPZqABDQpQgBHUfAQUGEEQPpDjNqhl Clq4QhtiNfRROOW3wVbAxIpQiG444klRLg2XidO8zpwNMkywNo2YUDzXHIQU86jEQ7b7LB+pBhHc Gw0i2k0PagmhjVwkQtjVrIIFFMMfCojDPvCugImE4xCs0MA2clGAIhROKYi22H74c6AhQ9aHkYZo ZCXqp6j4aQp9OIAXMuyFGPjCATdA4QpEvwIRkB4BNNhC6oBRDWWMHgETEP0EJsCKEaRqZqCbAghI 8P/DrTSo2MEO9tGXbgMKZOS5XQibNKOg3MwI6zYDSaYnNmCByYhiAwPJYthiY2YwflG7DKEu90Kj j9cgIjg4og06yWAAdVBBARpYACsokIoG3HUc/KJCU2Kx/8RPlD4OsxhG6hMDQwsJug/+YCS00IMO AAZOcwMvuIMM0IEdEL0KWQEEED0EEIEVooAGeCFlSKG6GD3Ruzk64IPE8IrGuIKc+a0jixBN2InA Ab480IBg6wZgsDZ0igyqqgSyebIuyBVfqQdS4Ic0GIZhEIZYoZOeyANIyIEP8AMVGDUKoAFPKIBG aASUexJpsIDWsIfvKYBiOIV6mJpekIINKIUFWID/AuilspoHIlgAfwAELfiAD6CAvbmPsPCPBqmk hUEcVmm4xBkoy2EVSnqAMCgER+iAB9y8AXiECbGLERzBFWoADFi9wAg9SRwBECCDEzw4p9CCOpiV ItCAJPMK4KvB3+KBPAiyntGDGRECKdhBqNNBJHoSK6KHBSiFUWigoQuFURCGUBCGYSRGWZmBNjCB IsADHtAAPDAAWRsB2lsF7RiBtkkIRkgDrvoASDCH9hGe+VmFD7gCSMADdQiLQSqYPlk4yxOHSQKL PAgdJSuLiUmUqyCAIiCBNZSZTZOpOQAHd0AJd6gANYjEEWwEGtCCBgABG6iGEyoV0SPI1lM5Otg5 //tYmJ9awQfQgP25HCqYghrUAFYMNg3IAZzKgEIggG4IAnZaACBIHqnKjAVQplwsHieqhF7QxQf4 hZ3cyVHQHZ3BAReZFTrxpZwJylnBggcYBhxoAkoZRhwoOiw4hWKoAlZwkxnzBmcQg1pwv33wCf4r FAUJg8MiJMaJrEJqi0JSgoNRgkSJLFJgBFJIyJTUMI5bhuhAiX/4AUmMvRWCtdUrlUwUPRQqETrw g1ybggGagioQxVHYyDjoCiN7PxkMNjzggwxwAzZwgHUoEKfzgSp4Fsl4rsyYDMhYks5YvkYohlmo hf+ZpybwyZ/8yaNsEVewTVfwyaGbFWGYgaMMg/9Y+AUK6Igr+BtIwAADgAS/oYImWIuLIRT/2A89 iAqk8ACOswrJIaCw8JPHwQoTuIZSQIRoKABQ+AIQ6IduQE9DkId/aAddYAeU4MsVmAC/VIEXKpUR Gcy62EQMOEwFc5gq4IFZ0QDxyA8jo0EZzIlFwCgCmKk+WIcZQMlU0IxsK7fmOaLmAYLkS40xI4UF IIH7UQKfbCDZPEqjzBlJSAaozJlQ+MVR+MVQOIdRQI/+mad+UwEkIAMVqIMP7Ynl/Ar/YBA9sAqk yABCkIM5yINCAAa0aIrnnKgpuIZFAAUEQANEKABSQCkF9QAdyMv2BAOUOAHXGz0aAIEawAWG/Iv/ 0KuL0DMMw0ScQKEAHoiVx2yUnggcZkyDWYAGWICFPoCFSciAA5iCUcixPBiBU6gCGjiFmKuCkWsE BPCEFcDCK1yBJSkAJigAFSABPuCDodSZ2IxN2XSFoDrEoesPF03CoovRJkAPEyCDcNiHJlgFG7qC dfEJc4Q0yYoKccgDPRjVWNg4ZoACAtADG7AK/BALKC2E2EKAkqvSkjMDRlCDE2iHvPwHdjClagUD 0aNA0ZOAMq0BNF2BEFxTwogdOkCMSOJDEJBTjdSJawgDKoiDAS0GUfjSLFCDDIAFLwAGj3OQPwlQ xXOY/cuKo8zNWSG6hA3Vgy26B9CEUM0ZxaOg/xkwBRPgid78hXlCjzhp1V9Qh3DYGwXAgD4yATzA AaiwOF3tCj1AyaToBi+wAiuoCiHFIYyppGLVgWY1AzQwA1ZCADVwh2q1VpQwJZQoPdijQAmYNQxg yBNCIRH8ixVIPTL4AMfqzV5r18dUgnitF7lBDoA8AQfgNE0jAMFCRhNwBH25Chz4hUWyFKCcFYQF VYTVndwENhy4BlmpW6Jbh1FQgCU0AXVAj+VEj7Y1jyb4BQVogn04hP7xiSmwOGIli66oOKsIA2Do Bmawgee8oP3DmMojAFhghERoVjRgBARgBAuAB4C01nYAgxM4AdYdwQk4vTKlgxdSAwgAANEDgP8J EIEBEIGV8wM8yDEHWYs7zJlgi6RYgEF+QAZk2JYycwFd8AAP2I9+yNidxAIeYFueaLhfmJwWoZSs YNi4zRmfFN+fLALzrVtKedicaZEwCMoZOARJ+IUmsM0HEFxW/ZtAEFwlMA+0yINFOdaGs7hYaDgb IASKq4q1CLZVKQIlgIUvON1E+ALatYChtVbpeIPnUITSEwHfnYAX4MTbrYa62F35hL0QXrkgOEFD cYo4FdEwoGGkyEdkqDsgWIAfEAMwyAEeKDTgzF4qEEWefIBJsAFgYLS0zB3Z/Mn0BUoN0J3e/Emc gdiswCNJkIR9UAd1aAJ9UYAQUIfGPY/l9Mj/Xh1gtIiKQUEqU+iHQviCO6iGdCABJS6YyqskL3iE DGgGL0gECTCDREgEM6Dd3FUDNQCDePiHExCAOZCDWwCA13u9EaYAW2uGaiA93w3hEJ6APUg1P5AE qzgYpwABDfBJYHLfWVgAflgAJBADfkCESsiCBogDAIkFLDABgOLewn0ANkhiYCgQgvUh32uL3kQK SgkLHmsLZTYBHgCQR3OErjBe/aCUX9KZKWiDZFCAX0iGQ/izcbi/JsBfTWDVOCkk6bQYhXLYNJDi dbgGaHiEYCCBWujVgqkkxigEB0ApG+hjWCBdVuqCHThkXXAH2NWFE5iDSHCCGBiAkZuAkbsA/wyg WoYUgRKQgocuAYvegz0AAcOEBEOaqDv0SSPDmXbUxX2qBb5qhB9gB1pukFv2CToJUH2JhVHggGaw AVcA5kWKBUox3rYQrIb5TUIaZQeJhTwo5sjKgzzgsd4L1Rd5ACpQAklwBSVIhp3Ul0PYh1wYB57A oznBAjboADYga7LOAEvQg9DRhHRIgzSg43lOAwf4g7n+AzawBBuQBGBwAG7gOE7LsC9IBAtYTw3O yw4gBF+AAhiIgAsYgRdQOTK4Ajy4ZBoQABp4gSd4ggjA7AMwTDoIZQ8AQAK4gGXQChncDw3gh31C glpQF/Jp6SNzil/ozTl9HDqx6WZYqdmxGP/cSctlFqyJLUCmSGqLapCsWOquEMn/SNxtlgoFSAYP mAQ9UAB18NhD8OJLUICrMI/lVIKyZoNIiAQ2AAZjbUdTmOdjaGsSwAU4eIQOiAQrYAM3OGtjnQMj BYc+5jRBZgQwEFqhtVZPE9YYcIBXazGdywMF6IZq4AM/KCko9ANLoCkHOAA4cIB+cASlOGpQWIZC CAMZbBQDKAV+4AckQAIGQIJZIAIwcOkw6Id+iAUX7wcNmIEc84J+cINkoLD8AIv/WOYGoeFCa4uL gZSk/gUe4LEAtJhHIIDDQpBtZtUBPoRk0AMpv19ggARJgIRxuIQDx+We2OYOoAYr6ABKsGv/G6gd BmBncWCAAa2DUsgAcJiDICBzS5gESdjcPAAHcCCEHcBvGxBkVrKAQLcA/rZWXLgDQrCCWzAETu5k CZgACZAAOriASR+BSWdsEEg9LYgAEMgHHVACG3AESRgBWNABE6iDK7ioOqiCECdxf3gGEq8CBDiD qWCgEc0ZeHyAJDwHDhDSqraY/UuRpBZAQpJqrxgkEyjyhYJcZMWBSfAAPZCEAz8Ei5OEEKBqGZiE TiBcdXiAebry6T4EJZgTmMqATrAEHAdOcciJvDUFTWCAdIiGEugDB8AFsqZzSaidRyCEO4CFaNg0 TgPsCUiEHZC9CdgBC8gCoZWAOQgGN4gB/wCIABqo9Jr7Aca+gCfQghGAAy0AgScQgC/YdB3QgRoQ +WuoXht4gjngUx7ggxxwhBwoBdVe7TRAglVggh+4gklaGGCMW3iE7TDIAD3gA3Rei4Ur5v8YMqS4 GEM76gMhOPwoGKSeAT1wdqp2hUPwAAWg+ktILRngAC3Ggn2YAUhwhQ+YhCZITlzGArq2gj+AKRs4 LA1o46NigGvABaXABRKY60QogbOuFUIIBhvQgYzrBhu4g49LggFIBMXfAUMwhAoASBAIAzmIgRi4 hQCAh0LghkJA4Clw+WiOLALQAQlcBhvY60ewBEfQgznwAj2IgDnQAW7ogz6I/QbghxBHBv8Sp3kV yDYSWN8ZCLIiM4E2gMf4nQQleIAiGAUcUAJNoIKe2g8Bq+GBIqAHUWM9aDkPyAMl/oUiqJ0pYH4t Vi0PkAQFOARVmARVUAVy6IRtGAdUiHYqGIIhoIJDSP/6p4I/oAT45gCY0gNgAIhr1+owMCUujglT ph6MIlGD1hEXXDJYIlAIXLVuuLx4sdGNEK4kA5IkufAlkRoLb+T9AzEnBkyYt3Rw83Ct0LU8feAc 0JOsSKFkgxwcsJQBlqVJlmDpyOAhAs1lfhYxbaDCgD8kn5D4M4DEExo0mmY8aGOiiIYiak2QDRNG 0gwDII6JG2UXhwkTYWbMiMW2zQwlSmb/TBkcawoWE4JdedBjQ3BhJZJMTDGhJ4+HELkmKfggSRVo VUNkyFCF6lKnS5eSyWiBYRKOfVjY0LYkyZWrKVMeiNOUhqBCBnVIxDFVyEWFdlxGhbJLwMsdjhx1 PHIAB5SZRAjUsGvn7h/4mHJuuOkgx5IjboUKKXm0M8IkSnkOOCB3oBO5ThE4dPLQKYMblhwwxxw6 zHEARQ3McgVXXflTRw4GqEBDBEWIM4MJcRRRxxV5aPLAA26Z8EARi+jggAM14FIFW3yFIRAOD5yV B2GKBUbAYpA4EtkUl3kgiSN6CJkHFgpAQkUTMqTWCZOdDMEHJPsc0sQ+CpA2jgKHUKEO/xUz4BBL GKGIOWYow5hSSzpF8IALKEkcEIojKoHRSnOjnNNPN3fc0IwXsARTSCmgJLKDGmqAoUs74MEQQwC3 yAGFF8HcAYUkfMACC10emJdCBg4ko8cBPRwgAwccdDBEJ6pkwEEGGRxwQAdzOMCGA3000EAQXpGA VRxXGNBADpbcAEwYwjA3ygxF7DaKW2Fk6MgiKjoAwgRtTCHOXhaFWNgUfEFGgCtKxBKLK8eY8IsS eeghiSQe8DGJB5xNMokqkmBxSWuqyIDaJaLJEIJmgRjTQguqmdCEAgyNK0xz64yZwyImEDBHBwII EIEAMNDyxhEWuCMMQ6MUAoohb8iRAP9HBZqRxA4tHwrGGwEMcAsUzHjwgBfL0AKDK37g8oUhZZQR ABS+3KDKFpMIoloLB7BRagccsNGqgAfSSqsDuAQRxBlnGKCJBgz0esUEkxTiSBFp7HrFFUW06FYs M7RxzSMgmIEGKFUAy1cskkzyC24yKFGEEnoQQIAjeeA4BR6OKCDJZXkoxa4qkzA5hAKbqbJPLkr+ i6ok/U6CRRM44NAEleMoQcUvIC7cXCgMh5IIDAfEws0NfXhgHRxPGEJLI7rgYFco18ChBjwBAMCn eYy0/PwbhqSQQgR3uOFBWoVkEEkwfOgQ9A4BBPAG+Rk88QRoIXTSggyU5Dc1G260+nT//BnEn/Ui QdSwtQaOaBBHHjQQgwPwgAcBvILXDFCEuGFBRLxRAgIQwIgVRBAEEhAHDqgwryI0YRJDSMbg9OAI GwRJcT3iw2omISSlUEQVnRhEC0LgwUlcggqQgFcuksEBDFxiEpJQgDqa4AoqYGFL+6ACFRRgl72c Y0xNvAYMjnAESszBA1PIgyPcxYcDDEAAewBAByJwAGgloh0C2AE8BsCRO8hBDiNJwi3Gd4sM8MAE PNBAWuYAC0LoAASJkMMODCEHlg0ABvVyhZM4YDkmcWAOUuOAUVhVqlWVqg9b05+EFtEJDijRCw6I wzH60AkMcGAAEZjCIgqAhgJoQAkq/6gDGhrQtVkioAAFMAAkZDgJP0zCGJNwBDBsoAdgrCuLHuBl qlI1iQyoggNDaIEl1jeEaZruEKw5BCr0ha9J9KAH49iGN1ABiQ+EQAa/UEAeHECHRfRhKn4IwiLy cAwABCAGJYhAB/ogTD144BGPgAMtAhrQP9iAAIkAQwQM8Y9WAKMjbKzeHNroKGSR6Bg8wME16BAM XOjgC+F7AwzusAM4lGEAP+IAKhZZKjfMwQ1PiyYl6Wc/P9B0ERQIwhaeUKoWsEYSRbjCEyghiEGk AABKCAIFQNCAOmyBAgoqAClIcYZH8IACeENDCHo4CRm2oF1Z5KcjbNOHRVhuCKChg/9RUNWJfZGm Ez0YAuqacIgsqeISBHtmDwYWgnEeca/n/AUlOkAbBFnCNrHQgwMwpgohKeEXxioCP/sQi+YYy1ji SIQuSmCIN4WVI7CYAzCAMYc7zEEnHsiDEq5BAk2kAwC44OhJRgqHHZwooWUIXwyU9B+XPs0Nm9yk /R7Zqj48gqaP+IIi2gGC3vmhLqPgQRsMMAhapKAEmLkAGqpAAjoEoQBn0J8mTJCHReSADwI4Q1ZV kdUQBEIpMjAKvFThgE7UZ5oc6EELBtbNtyZDEq0xhjcIFggFKAALITBSCFpAjnFMKRchaAIWcKCA SxTpF3yZAQEkMQrZhSIWfehDBCj/IRhxjaIcHvhRH4wFIoaAyAy6oKcrQpEHS3iAIzYIrRf6kFqe 1MoU1ygCAiJQHQd8YQAxMAQsPAAKB8ACDoaQBww6IIPRBLdUHEgAf0pFm/j9R3fFpWkFUnAGUxTB FMMIBVvANoiMScAPByAAD5BwBgFwrWsk6A0fcgCtA9BBNeSoq2jqqiSxWuLDdODAIMhBDmMEogV5 VXAPkvSBQCR4YASba4H3kVUZ+FIGyQgBg5sAMCT9wi4YjnFzzmGX8VpnBnZ5wDkko4dJhIHFKwZR NHRxhDf8IhQnVsI6Dqe4vBThGhGAgSIUoYRRaAIXj/AALhKbiPEJWcd9wMUivpCC/0nIIBDJiCZ/ 3DBJK3eCDbrlQDsvGYQSQEAAIZhBXULxAFPQwAAYE0Aw5vCIa3SjGzrQAgnQkA4NtEET4lACH46p Bz5gYBDTLGeqONCCIZRqkzI4wBBgOIQEj2YbnWBNCA4BsHGoJhCBuIQxxjGJQ0S4CfgCNSR+gSQF /KIJ6iBwE5boiljYZRTD6HkhkiAAVch71SIsdchu/YAv6CJoUwhFHyzx9AdoohB5qIxavvCGMihi EnYpgj8d0FHc3kFrCpiBTnDhB1f8yxgyyACTsEwqSkqtSayC2HeDQIMk7EEGdilHmUg0AAdkIBiY CEa/YWGDQpCgEDVYgIVGpAk++P+hBnSgg6IJRsMhbGGT3RzCJRT9THLgtzXkGEQInmlyGUJiHCPf BqVlOFfS5UKuAIMElabEOVcU+NVKYIiq7RL8CCShBBhg1jGM+QBj9fzWoHBBANjBsKjbaRQmgJzc 1JIOGKSgDE8IQ2+OgSJcDGAHWx9AHzQRhxmY4ix++EUOBXbuuA/haVbmz6py8M6tAeAIAMBDc4BI KJwDwRwAH1xDP/QDAfRDIZjCMZxBHYCdA/AAWVCBu/iBBxwIaWTVJrlQCzhJIOTCNjTBOJDgNhiD MWwDwWxDVh2CDCBMVx3Yg2VJhLVBGxzCL6gDDrgeCe7VgV2CJORCEm3YAyzLOhD/T885QO0EAYbk ALvczKuBCFnAGyjoQhIswjmUQ60IwzoMg2VIQlloCAkEjSKUgKuJQx3oQLTtQAwIDQzgQl5gSE4E gRIkAwoGggzgVye4Aft84G+RGxtMAh9c0gRIURH43IgUgR9MHB6gQjnICG/0RgOQwBksAgjcwODl gQmgjboEg+Wgxls5k34NQS7swyWEAB6gDhWA2jgIzCWMQwnmggIkkWZsA4EFUYSZDg5AQsvVXjJE CSSEQ8gBUeswhKs134rZhRLkAAWMwgMEgR8MxjD8XM+RhTPqQT/oTpg4gIaVwzlYhgdgCLHtANfR AlkcRCFgGzBcgwYUQhDUAQ9Y/xQFFkEOqIIxLBqjJUN+9WEgPJNubdJ9+UEO5AA0lgAMwEMQOGNx 0MEjXMIeNAAkaEgbOJcSLIIjiN8BYMwA3IADeIAblIcV3IB/OFrptQDsGQMWqEPKsQvvuR3C5CCo 4SCDlaBrHFGEbZWoxdWBQcIhRMlcBRGEYQGNSGHPFeWGjcI65ASIOIIjxALIPAAO9MUUEAAfqEJh PYcNTFYfEABSlgPa6QFDHCEuwIDQHAEWyEgcaIIHEEA3aIKa5EABaQAPFEEb0CMe5BcKup3AtAAe KokfrlUP3JclHAMfPEIQSEAFBMAF2MWHMGUNMEEV1AGaPUA52IUf8MDZ+AEcLP8CHNzAxfSBG1gB MzBDDHQAHzyTMVwCGXxAOORCCTZBILwmFhzCxI1DuPzCPjQBksgV6iRYEUFlLlxCLpCDAgRCzc0m DsbVONQcEeFBtzQLX0wBmGAImDxAmwjGyGBMB9ABitDBh5XX1RFARZjAOeRBUT5AkDgCcS0CPXGd IujBQWiCW5oAO8JjAcFlXpzFFeRA7eVCXvpnCwzCfnUTaQxoJ8Dl/kDAEVTABLzaMBRBP4jDMDxA HZRCHNTFNx6DB6CNEmSRA1CCZ0aHG0RCJHSADVzoKTIAJzwDi7IAlJxOLkyJAuDAL9Qo6tCclyAJ EpFGzfWnKyTYIcQoy+UihAX/ZQZRgR8sTmSkCw84whY9wQH0gQN0wBMQBRyIkcU8ARxczBNYjAD0 zgCYoYz9XomNwonpwVgdQPhwXTyowgz82Flcg1vOJQ/sZx4UARXUJWEupwjCXhP4pwzIgizoF35R w34dKA+cQQ0kASAEwAQIQzkMQzm0QT9QnSaQwALUQWU6jA10qmDkgU4IwA3QQhLYwEe6wSOwxVnw gIpyAgM8Ayfg3INJGBZE2GwqQFBigTCczpT8C7uYZC64AiTk0iWgzi+YDunYamzUKgYcgABIwBPU QAS8wAEEgZbyRAkIAJQWn9ANAABYDAAAQAkkQbgmwQREUQkMQB7ACUX8yFft/451wEAAcB08wEFv FMFYxEHBbYgG5EC/qsI41GWdBmsysGAyDME9Nho1LJqjGep+tcAx5IEB+MELVAAMSECpoRmeKAAf JMM49MD6hIA6/EJHkBCH5oF7sMGwEAAJyY2pgY2Ksugz1GoTDAMJziIW8ECB1SrN2WrNHcLBEJF/ 9WQOymjpUIHpEFEREZEJINEXgIBJVOn5HAAIaOkTgIDQfWkJSFH/BcARCEAhjcQAhGkJTIC3Ll8h 1MqHnRhToggcyEEApEA8KMIBPMCPKQF9ikMbxAEeuQ0PvOJB5EEd5II6BGsTJAPqxKYMiFwu9AA5 UIMxPOwV8EAQgAAdHAEMCP+AL20VnuRBa7gVfvVAKiDBI3RDpwZTh6rLlAIDATzAOoDIq9WlBrAo J3BCCWLBDNyore4VzbpCLvJsrbYBDiRDIAgRJNQebhSpl+jiAySG6eDBBAgAkSUBHNTAC0RABDzB 9V6AAJCruErAt0rABXjvE3zBuJLrEchMCdgFCXSAOrHTiVkCihxbANyA+EiCEmjINaRBLfAvMpSC NWTCFMTBJRzCDGiCH7BLHvyCHsxVMnQCPuAXPrRALggCCvaALMCQMSSfI9QAtbTbfSEanjxwN0Xu LCBDJqDAIwSTDZRsFqlCB8ABAYSBUf6cjBTBij4DA0iYCeBASiInEfnw6ez/phA375bA5slBQhDd Ig7yRbImURElrQSILwh8wQtsAQhkr9Ra7QVIgLZegNlqayIAgAhEwBdMsQD03xGkQHMUwhN0Sq2c 2O7oABwsCgyEqxIcA9+awCeggAW4QACTAgpcQA2w14QJgiD4AR7chgLEwRAIAjVMsKEmmqNFMMG0 QJM6Qg4kwQiI6xCQQ6kkYB6mRjJ8ADKcMik8QjO0cKd2xAFEnwVMwYRSY2U6Y160KgMgDA7oIMLg KrLSLITlwi7XKjCGXC83wTnppg7qoq0aKQ54T7pG6xlDa/Fl6xPcUxJ0qRefTxR1EQDcsbZ+QRKY LwCgQigwQASgiHzJ8fyK/08KkCuU8oEGRCADGMAZWEUXX8AISMAEbIEAyIIgPIEE0MATyAI1tIAg kAMG5EA/WccBCCihOkIdaHIO1MAEIJpQ9UECguEMaIAQoAApZMIp95vpdoQnpQB4uEMB5EAU9tww yCescoIGNAEkmM4vJMZu4t6M+vAhBIIepGQIFJE67MPI1qou2pwP52LSJm1QbsHeQasWfIEUfKkX Q2uXXnW6dtEZ+Z8AmC0AZC9JWAwcCEMhDB6KLAIG+gFRRID4lMENtJu2HsMFZCs/74EEjIAWXMAF gIAW0IAE7MEe6DOUkoMskEO/OMI1BEkhcOcBSBxqFlAd5FkQvACiccAToP9CAoYJGZxyKRRDMdAD NKRDyXrEHAxABYBBPHyHPJxBDizEmanYDLTqDBCYKyAz0t4swvjuTcdVDu7LOGBBLig1kSKJDw+D LiItUH5AEUgACAjKPR2ABJTABURAusIADDwBxgjdE4RpEmBvIcIAiIKttkrAADyBMFRBAKgzO00F inzBvCrCABxBtgIAyoozDHBBCZTtBEwADdDAF9BAAWiBFpiBFKSCN7TiFmCARV5DuqDpIrzKOOTX NDkCDyBoEFxATlGC45IDs6XBmTAA/6IAMqSDB3QDMHzBEbQDPCBKFiQKePzDCaTBeZoAi9qgKxzC lNRqy0GCMOQu/B1C8ub/UgkyMxaMwpYodVRCJbLSqHEjqxf70QTsQQSA8TaPsbjCwbhmqwBkawkc QB1zdZiKa/mWgCpQN4oQXqEtgqzAgfjEA0QAgNDlwDyNcyJAAADYNQBAAATs9wSswH4DQAV87QFg YB4IRIcypSPAQR94mzE8ch5UOA/Q1AtIwAsgLMqJwwP4QxqkgfqRADLswic8grCgwQXogi6cAASc gIu/eDSwWMEpQe22AW4QWBvEQukkhiOADJCXoALIBhaUINIuuQ/PKBJ1ieksn4pV1lniwLOWgAVN wLfCAXmXgBd7a3lTd7p2L9lmcRRlLgBYe/mOLX1wp+70wYDAQQoEQDyk/wAMUPt+kwR5Q0C2rgAE rIC4ToCeAwCfT0B+QwAf5EEsaIIjpPUBLIJFJoMrDIEfUIAB0WMOpG8EQO0gPMEQNO2m67AO10It FMCgrIAhVAAERFE7GAK0n8CL/0MtTKhZxAGstoHzAo4C+AMv8AIfqNyful6y6qCXzIBRF1GRLC/s RthdxIgw7CrLLZ0VwwHWiuuWhyucl4DTg22Yd2l+3xP4ShHYhmsXkbfT1Iol+IGUWociyK0iGIJ8 SwAMgPydD4AhwMAXXACBiy8NlICfvz0EVAAXAECxhUEs8AABqLU6MaUqJEMy4EEdYEgc8MAjyEEM 3EISgMCrqILbpAEDgP84AwxDAdAABCCAFHwBGpiBGpzAd/wDGOz5G7ADeMQ4iFhL7ZoAFuTgObUB CVjDKwxrA+/DjR9rBi1vkvTwOREYESn5sbOY0O9qgc2AA0wx34GCV39BBHy72Y7tt2utF1Fvfk+A m3hUFEVAdE/xta7TIniAlMoKuw9AGXxryAOA+H6BGYgvGOt5CQg0BOC3BIjABIhANl9AZRShI8AT nw08QPjh8UEBFRMPRgkrkiHIIwAx5DyJ06ZIEQYM0mjg8sbMhS8IIHT8ooUkKDNc/qVUmdKUqRkm OJkygYXKMFc4hs3QxkCBCUgKZBwygQMHFhwzmlAJFaqJAixDieKYieP/QVVhw4QJk4pjFFIFBwS8 kPAFBI1EE5IImAAAwAABAkpMKBHBwRcAEAQcKFEiSQk6INaWeBL3S4kOBxw46NMncWJd8GAEACDh QiIIEyQ8+SKBxpcLZhNdEC1BxB6Pd+XOeDllEZ0Dffg4OuDhEYkPeaiMCjUqTB8CHiLcMBTDQx4l POo86nDjhAsECGgUMGOGhugLI6xDOLEyZTpTbTTFLHLIaZM2oXA806SEiiss7+GrI0qFKo4mRo3O oAq1PlV18H95YAZXFCjBgQg8EuAJCeRK4oUIkhhLABD6KkFBEOyC4AUQxtojiQMumGAAwSSYqwMH MlCMscR0MKSMAMoA/+ALGkCAo4QSJQDhAr4ym9GjEXSkQYIXGiAhDwKUKMKDRQTowwM95gCmDg2o 1KAOEgzggQQPbPDAgwzmgAIKX24A5wY55IDhBzVWmEAKykiSAgI1JzgLgna4iycaRxgQjwo8FGij DWEYmEo/qmagSSisouqKvv6iiuqBYXAIJCn8VKOihANqkCCCLyZMAoC1BBhAAsoiGCyJtP5iMIkn FozwAjoKG0AKHSNQpY8UM1gkRQfY+OIfRVIYgAYhL8DQjAif8EhILTAcC84CDLhGEw+8AEYPLyM4 4JE+5iCkiDji0ESTIqw0oIEgsPXShg7usMKKOZa7IYIADNkBgbOkMP9jpAISWeENFyo4oox2dMEz pQDkeKalNmbAAxJBvzPqAQKIGuWBoqZ4QJiNC8JBq/o6JmqGUUaJCgt1qHivqAewCGHEt/qSIAnA JpDriQj22ovCU9OK9s1oOXtikVX32rkxVRw4YI7E5ngDHkWM1fFUCWqgoMQSbtVRNJIuQKMG8Mw1 wQYvvGjXEXAx6aAiTcSpCF0NsDzbhi7b7RJtD/qwAU8w2jmhggp+QEMLCkCAVjQAKmBnJTDS4cSO V9LQhIoi2mDBFJMzLmSYlBM1IYQQFFAAh5Y16VgJ/Ux46SWihoHZKPreG6rBA2q2MMScJyi1BAAs HGwvGg7AZTNPKdj/UQAJJvxirQEigAMxOlI8ALEDDGknxkQEqEGLU794QkcpSthjJC0KuODwBsAr V5xhCDgb7W6AmcOLbpJgoNxzy61Ig0/OcDdH3A0YNgBGIQrhCAU6Ag7/qIAaDNEFUpTiDGdoQBVI UoAv/OAE7YCHSnTBgk+8gnJxoAIDnvGMSG1sCnr4HFeycjoqBIoKGsDCDJTgMqJg4WNFqQ8WUrbD qgygLZtKxI0EU4MBrGUyopJLCSqTs73QAQ5JGAAMBvCERBDRQiD43aY6MIck3GAATUNM9G7whw7M aw4CgIMEzLCHHHEIjiUAgdfKMQpxmGAUwzjHNbpRCBsI0gtzuAMc/9IxropYaxRxoBIpQAGMZqzB BnogwB2gEIMYzOERSECCHxZRgHXlIAhnyBpJMCidwbVDYSnhhKDygAE/PKMN2kiDCYYxFNel7AFK GMU1ZvCAg+CEUhOhVKRiJyD4vMcVv/gFUbQyARgATwCFqZAWc7aCAVwAAKKiJltElBcRGeIICloi W8Q3gAF0AA5vEUC35iA9S3jgBjeAwg06wIYb0EILFzhVCRKRPM5QBgQNQFlVyiGMchCgG/EjANo6 wIwqtIFc5WrDd0xQB01UIR8FbEYBCbCIDqDpFjGoJxt6xbcc1AAEFLggKNQnmkRUQBGt/IcpXikJ VaCCASxgwUQeEP8HJWiiDXx8ZlamEAaNzeAqQaxKpHBisv8YJRZY0AN+iLJFtmwKFHKRSw1AAYAd sOVTIiKrAACAxQEcAA5EvEuzRpSzJ8AhAh0QVQwC4DTp8U0A9YRCGM8Ugwlc52o5qsGMtIAQlA1j HUsRxjWAEb+zPaIOJrBoGxCqiUaOog46sAQbGMGIaETjEYUggCPmEAE0xeAWf91W4gpQBVCMoAoF QMMFpOAim6KwDXkgQx18egVzUZSovcXJx4Qxg47FDoYaO4hVqrKx9/yCJlNQzeqIsjEtsmUAHzrL XgRAByIeAQIA4Obv2CKAabYFAMtbyzSTwETwwmqMMTiC9SKQAb7/ReAO9ZQXFJwQgwGIIAmfgWOd QDCCIuQRZQkJxTnKcTEDri7C5XqAKaoyinKY4DszqAMs1mCF0IY2GqCwJDA8QK8b3AEWHvhNDUYw ktpqYQHSGcAPAPcPeLgjC2lQISTwkDk7GKB9CtBAHIqQBxN8DCEzMA6iEJJdqwgjIboJxXsOJaAZ FIF1WDBVImAwzQG0dQDl9csT5JJeKz6vmmFe7wHOklYYeHNmO4vAAGghPQcU0AZs6EBw/rBPOZxJ DTBgk0ylMIERNJjRD97NUsoxjM9prA3iEJBuECIOitQhB24gxA4MYYg37CAaFYnFFAhAAAQW4oB6 aAAIpqOF2qKh/wDS0Q7CLOCCN1zhGZd7hk8z0hIeXAEPObjCFT4Qh+wiOQ4zoI8m+EMphGgFZVGh LhY8NopfHGIKRDHvTI9wBAA8QS1pbe8B2JLuUokg3SWY0zTFbSM5l5OII2JnBwJAizBaQltQckME /tBfOej7DzAY3OAmMwEzaBZlDD7HVUJRjnPs5qDisPSFERKKTCMZOclggw5GC/JCJMkEUzB5qlVN AD3QoQpoMEMBZC2dRN9aDQgAQwXSwIlfUAHYRdBES9Bl5GMfeSKCshwVHoUTXrZBZEXRj8UU0IT6 COMQh5gEFsJgiBLAQURsPos698K48oYZDl/oLhfhEGbuvnMuGf8A7DQpMQe2rvMAB9SW2zvwZysI 4A5+JqMZIDC4AABiHYodxToOT/F1nKPBiK9KpSGmYY3txn8a0MIxjsGDHOTgEWfgA5WQLDcljJ4A QUgcAl6+gAyuYE0I+AITKuCCnbTh1ywYR7KpEIcr1PAKVEIXuTQRh4K0Lj8Wm8FSmpAUpNMEKlho wj6w8Itx4OAXWYfBEyo0KgDcGQArAJ7z5MwWOBxR7QA1Ny0AcID8dgAGJfDFHebsNDbAgZ2RvfuJ TnSAvLthDvvspiEA4QQUgeL66PAaTBjWgcEQj9JMYLga7AE0LvTq4ArygAcsMAdIIAcWwBp4gR+S LA/yQAMqkAf/FsF7CgABaA3mRkANfgARvqAAFuAHGIGWau8ZkoIiaggLFIABNIABLCIO9KcIesIE imp2JGUYaOI/uGJjTEAJcAD6pMtkDGECRMCLcgYCRgQOjmCazGwtwk3cJGAHIKAL2iQv3CwAAuAI mAEK1AkGFOGd9O8w3inV9AAYLOEOOsANPMAS1iifrOAGwq39VuALUGYBJy3xCtAAEe87xOHnHlBj NECReKAIkqQILJAHLuIZakEbtIEFagEJPhEJGmAWai0K1AANUhB9SqEB0qEOziAfTGEYliIUJG0U iDAEk6Sijsz3xqUgok4BICFSDIIqNIYY7aMJXkIrsGAfNoYK/8JsAjDETiCgBF6ALaTlCw4rEdoC Atak5hBgBbhged7tCLhgCf5ARGDgFo6gBB5hEQ4AVDog1bSFD+HADeywA/7gD+bADQBxCwEgCEyB 0XSjsQ5wsRrvoGZA0xBCscgFXerA5+TGAh0hB+IGA9MgDVig9ljADuyABbShFmohhS6CAQphShig DXhgHdrgIooKIXDJkapkF49MfyCBPNpgHMLBhpZJAZQguogxZZogF3KCK15GK6wDBIIAWhIHDkCg 81gKBGqgBoIAFEjie8TQEFgQDULLDCygHWAAApbACd6xBCIh3AAgD+BgZw4A5aYgAzIgjeLHDfrr BtygA0YkBf9AICAZbeJmgAca7BAL8HPWYdLEISEnZRTOhUquoAhMwASuIQ7yoCJ4oDE37wo2Lwes pAiOISqDYBEUIRG+IMakoNZKAQl8LIXsgAfr4BD4QBPygNgUYEqqxJEMIBxKp3ROxwSQ7hecLUCk InZGhxxCYIY25iieojgTJ1mi8imhhQ6OARdw4Y6i8gxIAgTI7ZwG4At6YQEQgRTAINyWAArGLQki AQaOgA7iphA6wAZObQZiYR+ZgQ3YwA6t4J7cgA2myQwsjdEQrxx4QAX4k9EE0yAPSjcayee+A9oa MEkqURP60tiOIQd4oBA0IEI50w8e6Gv8qQD4wTRRyKf0RwP/IOEM8OAMMDMZ8EADroAEQA8YQ4YK mI4K+OcpaAdicKAFBMEbxmEGnMIo2uBRhsJ71AcEDCAIohIqG6AGOg8XXq0G6OARQKAKMIANnuAF ZAEAEIEIGAEaRAEaGKEXoOAPIkAA/iASYsAJnIAZIiESImsKYsEP+oADrCAS3MAL/kAPvAAKBGA5 aCEGfEkgUSYUUJEABTLDDLBAIe0Bgi8OguAEGhBimjBJNOEBkqwO+MACQ7AGWNQPgsBIQSARjuUF teATU2gje49FNWEYLId0rCQNWLQOZNNKfI9cIrEHfZAHKkpGNUABkGwSPkAQQmAceJUKlEBQWEoL gKQGVupI/xEHDwzgDJgUKkupAXDhAuILAdRAFLTVS3uBrm7BCW4hXM3UCZbADRLAHoEhFvhgEcDF niKBDwtIXqyAFoSDwfhzN14tFBbwUB/x8D5nUmax8IIqB/6hMS2nMalgCg4iSSwQDzCVAkxUQj1V AqTgWGKrFDDyGezAH1T0CuogFnEgFz5gSkjAJDUgDXpPVm1DNnmAFxVJA4JvHJqiJhWAHIYAEizq 2b4gESQgfUZgBJ7yjlrKD3CBDqbT8+rASe+oWSIgBhThD8I1BmiBXJlhCZYgEsA1wBTBCVxBCR4B FxbhESzBCzLgDhLDEh6qkG5gB5IAUHUjCK5jBJbCbR1MGP8gLVBnkfEuCg5agQIMNg4M1kHjYAo+ UAMsEEiS9AwQZ0jhqAqQoKdAtGMFJcgeIBmu4Fkvt2Q79koMwAAu99g81jZatlx4ghwE4QOagCCq jhyEs30oymsTZ0YYxAFqpllApQbEBwQ4hQ744ClF4ws6IJMiAQqWYBPCEk3JdQ3CdXlpIRaWJGwX oYC84AbApAT6wAtsIANgoEkQwl4fDDNo4AwmjsEMtfGyosECto8O4gzeAACKwCCmwEFfgrgyQgQt kCSikgSgkkP8ZTSRwKc0tg3ohgQ04fMwTBU6lwTO4EpI4HInMAc6N4KfFVaDQAUM4CHJJRy8oSCo QB2SwRX/WBcS6IPoigD79gACyGsC9qBTIoRi52IRXkAt+CIvnkD7AIANEiAD3AB5kVdMxsANrNZq yWgAeBYOauAMHOAJdgDUKiAA3qCc8s4SHoEPYqHhHqAEFKG9UsAPGmsWd0NR5aYAIdDK5laY2iAI UuAfICB+47cBH2BQNIEByuEDiwBZk9R7quM6tKABMvHX/KEIyICitmAE+IcMMIAOMOAMDEAFji0D /QAVQoAcKMAbZCFHL2EVzkAFyEAFGiB0YdaE1iPqXAFdKmJ/kqAw0ooLRkUAIqRnSkAEcAcuqDBo yosLjiAP3cANqhZNl4AZjPeHw5IWaMEM6mSJJQAOyi4R/5QZ1AzBiQ8mBTqoDI5AGM5hBg4gBbB5 HR1hN9bBbq0MZc7F5xqO8cohFMKA2cQhCAYgHnZAQZUADxizKoahDhjAFELvgvA3cfYYFzwXhWqv Da6AAXhgk1WAB/mAAmoAA2pABUiAAhC6pTTgF8hBFsggCARBEA4hBDCAAgwABCw4CAxgCxSZDHyu PSABEmp1XOqgDQAADuYEAmD6LOjgLSaABvZiDxahMKRILvSCLXAZa62WXIN6DCLhC0ABFIz6C74g CXZgAHYABpbYzUIt1CrgDU6gDMqgFXQhBYBnALawYMxAA2bxUMtZNz6GIpoNAqdADs40A3xOC2bh A7JBN/8bUypaJ5gejwH8YD3iQGitc5BHIB166tfsoA1yiQemswY0gQTIIKE/gwbUxUQvuCYFIRtO FwNe4AWc4Y5UAAMaoAEoQAVU4IhXgQK2oLM58wwcSX/ioL12ZAIMAQZEQDDo4GoKIzMWoQTcSkS+ 4ADKiw1yORKYgVyNoHjRlBjcQAu8J3Fg6guW+KnFak5CLQCaWNTewKqxWgCxyDwBIDT8MuLm1kBR BsJ2w+KGARiYga01KQ4eIAhIYA+OoAgUtqga8yWqwp4X4TvG5XBEozMuoArSYLBZgB804AH8oKUg lgLigAQOYEO2IIYpAEgcWgWEEBVSAVj9AAOCYAsWuqX/VqEGSpujDWChG0AFOHqBA5ro4kDcys0Q YFqFM8Om42IP9mDrRiQudHvrAIASzlW409R4e3kJTlkHolIH7gipl3qZl1gNltipn/q638CJT8Cq j0AyIqCfRgAUvjvSJq6Lz0EW8zYDVksOfMEXRqEINs+f/GAKlCADGhDaMuUB9IAP0sDoiqAB/BsU GuAMSvUZKCAN8OAFFHoLykILIAELtgADLiAqJaABLoAC6EAWMEAQDkehMeDSDcChIbYGDKAKSrsB DGAEiqSjFdmCz+ADjA0PrqACBkCOJkC6IaDGMQDHe2YCVMEu0EuF07IDMoANIiEsg3gTNiESzIAp 9xcO/5Dctk8FFMAMBkLN2QenDN4gX677MiiDU6jyGhaPyiTObifOi0PBCgIsBsbECvqgCIIgB+og cdZ8Md68vqsCcE3gChJUE3ChADgDY3/tGfyBATShBvxAfUZAC1TgDIJxCAZ5Cy6AFVRACzZcAATh CUgitDGgkl+Awy/ANkQdOwo+wkO7xD17XRh6kVXAxQGAQ1CYu1W4tvfiibJoL7BzDwRAh30dwJag uDeBGRYBFEAAFx7aI3i+BnDBlKJyeQBgqg2hiafdRVLgDSoAAiQ+pg4AA4pgN779wb798MrBBqDg FgLAF+bFA3YjFi1RBXKgNQ225NZDCe46btrAAUjA6P8mYhQy8iI+lg7EZ+CTVEdIgAewAGtSoQE+ ARk4ugFG4Aw6QbRH4AUyuQYgWRaikgw4eqMTZwQ6XrS1IJP3HEuuANTVYAvdCAC+8DIGYAuWJ66o sKV7Zpr4ggO8wNetIIitlg2iEzpBwAHAqik372tvH0Oc29lje7oDAAYSQdTwJVkSR+EvIPEmrRwQ j7GW4hzG3RfmYA6mgOIwzhRIYBLy4BoSNn4tB3A7Jg88oAgc4Rou4CJa4jtQKNFNAQ9+1vAX3aHp 4Fx+4QLIYASQQHKKAQkgFgQAAoMfCg3O1MmRA4+CIWRGUFABQgWFEQ1AODyjYhUIAw1GZFTRQIUB Q0f/jgDYAwAChCMQuHAB4EDAnhICJpSgSWfATZ0RHCSIFImZkSWbjPw5AwIOiBpngtQIwgdhDRAg QD0BNTURjK2GYBgK8KZrCUMV3nQ5qwUED2EPTI0a1baNiVGxOjCLcSsGOFg2RoUKNezBqDYzihSJ 4ydPYhOMTWhSMsWEqRlteBRxkKdNDjpU/XTqJI5KHgwUQFy48ELLmRxX2ohLRacBJxZ2ONm280nL iAJbVKhweFrLiwYUtFA4XrxBSBUkghincaqGQ4cNDFSoQBKAgJUlvx55AUdEiQsSktA8cCFCUqp9 LLmJ5MTJUCsZkF6ggytHEDg5jumvUQMuTOEiYCIQ/xiCIAwVBBDAVw0qyAg0vYwABx0mrDNKGA/M MIMmbWQgxy15xeDLHBeeI8xbhGliQhyHxVHHI33kEZkJRShx4wM3RmWAH6PwEIQKNfjxBB5UDJHH B1NJ8MJpI2xRB4s1IPEMJ3bUZttsI1QxwggX1EAcBVtQIB0IWqxSEVUj1HCmbyRIZAYNZtYg0hkI VrAVCEnA8MMPXEAAAAC2BCrAFqAsVYMjQdDhVA192PCeE7ekoIgqflT1xR6P5PAFHDz4l4MBOTyC FIA1gKIVgkcw+KAhKQSQQgUFgBKEA0cooksp+TDyzz+JyHHHHTEEAMUd15Tzll9wxREHXG14aIom mv8UoYEGllGhRBx5PKAJHyZsAcILFFyqhQBVmMJHkxtJ4GUBTxAEQhF1aJBGlVdao40dr1yJAhMU iFsDl1tsgQFVgpAhEgVcEqcFmGeMsApGFJH5ZhUKVlBSEiCUdARJEMCQzRNfNIxoEH448tQZuFiS wQ0BtMNOO+0I8IiZ5fU3QRDH8OEfgEkppTIoEuxw4J1dcWVIWBdocUEFvZ4QwSOF5LPDHL7AMkcM JNoQymAPhCJMKDqKE1gbD5ytyTVxaKLBFXXwkAeOJkxxYw4QkanJGQ0w8MEWL5iBQQk1XGCRGRJd oIk/s7FgpR0o7Hslv6kEQQMNCl/QCQad7CHLC2v/VmTLFoJQcAaZOayCnEQeKbcVxhUAIAHHAVSQ gktb9AFgWnSc8YgfEsAQT6/C/wPGO+0E4RQIA0iQAw9J8PApqP0dQ/0jNV8wAQBezZ70G9cx+AYE E8gzfK/t0BBBBLCsGoAcG44SWIpda2KKYMN0/VYY27ZRBPT6aTCKPMzARkUwjRa2oIVuYeBLprHI MQywhQm8wCJnqJJtWEAbfb0CBSiwhjU4WIsf1MEUGBhC8/BAJ0GQpksquEQLyHGBLYygYQ8xgG8I sgohceU64klECn4IiOvAAAB0ABDhnuIHEpRPeO0AwwkgkAMCgWAHAOjPF/IAvWM44hjQiwpC9nOB /0RMYAdk3MEXQPEFlXzlBG84gi6W+A92wCMFAniDHMBhBR7U4QHD8AvYuPWWYZwDfoKcQR5GYZg6 HOMRyJsBD9xigiJKQAIUoJ8GGrCFPfhGC7opQg1EoAItVGEW1WFAljL4ilR68HGfKAUYGsCHQTTg AKjIgwEKpbcGkGESpVHB0jxCATQ95AKsEOUZBgCDI1QgiEfYAwxOcILrtIQLR4BDEsxjkwhcwAJL bMcJuCAFMwThDGcAhRl2IIAPgEAJn0LIpgwQBKrgQmUN+EIiHOQgR+gADrj4wg4u0IA7+EIOb2AE I9TACFLkIw3dKEQhNkWCIpigj34MRTnChqz7sf/lLZpYW9t69hYqhCEMfhCHOOgni2zsARUSEZeX QEAmENCgAQUoRjEWUIUGpOE2dqDNBh/3uHwsYAF1uELB/FAHFVyBDgagwAUwAJIRmGGCXdLCDSmi nJAkQpknmF0AIPCFZUpzK1x4QgSuOQAAJOECOyhfE9sBjwogAHlIqUM6EvGEIJggi3psJ0IQIiBQ hFENDFqQH+KJiyQYAhfHmEMHfAGOazBgsqYwxTpMoQFHMDIIVzCFEsL2Fz/erxx9FBv8pCUODTzi Cjk4wwNwIFElOKJ+iBSEILagChP4Ukx7AIEEeECDLVThpkPFKXOewThtWGmDPcXNQj0xTj804AL/ BkCFAJySigaASQva9RJBKMCRBli1hkm4JxdihbESwAAQgChJBQB1BAEkQQJMMcAxBKuFNw6vHRZQ wSNIUAMJ5EETdYjoNbC4xb8q2ClaSEJaB/AFGLwhAHDQ7CMMVAQ+PMIGcHBAHNZx2bcUgW0Fbm0O XFGEGfhRD4UAjLLup4nAmEIce9VjqChzNj7QoQ1UIMMHNGADSwxhEBy4giCMo90GFKEBxS1AcRcw i1nw4xUs0IYFOfEMUzCABBoogD3oAC4MGOAMRdSPAcQFEatKRCLEAQkrfkOBEmhvQW9gLwySEACO kcUk2biAAATwFDrAAQ7pYAQ8ygdFhAgtB1T4/9Q12MkD1vhn0n8NQj8Tob0dCiAPjuABLhrggUVM gQBz8MA1BJMsaVGLBCQQ1ST0QIBfvEVHf6l118SRrDbASAMFJoEmKGMCD/DAFU/AwAHIkIPECOIC DyCDFC7wLxCQgMk4ffJQo/wJbWijAKbgxDUcUAgGaIABBWCEAeiwB8ux4goYIQN3HfIv5ZBuzU7d SEgOgExlMvMIZm0vxzAGgQgcQJs3uUkSGmAB/fYKBK0d3H1MgEUXQW/i0fNPPL9wATRScQIIAssR ptVPh+KoECOeS7KWVQRWt1oSSoiFy6fgARt4wBWC+csDcN21YRxEXkWV7SIcQQU6EO40DqhBNv9G QBUx5cAhc1pFFarQZGsvoBhiQAQCHDAFYFBiDqdgBQNMiocgGMAiNCAPeMVrkeJsoakUoIFxzpAK 7hrAAWPUN+0AUQIM5LkkfAIUTK5pE5uU4AukUIPwyhCEHEzlC1+wkGWKkAcuQs8RB4nnEwQAAlzE BNMcJwusykC3R3AxBzeawmN+jWq4aELc/SHBB/Lg8l8QgBJ/sIErZnC2UYiDj28JhX94UC3Sz0AD piADCJ5wAaQEgQQa+8IWpBMHEkgABAiE+tOHetOaOlkMYiCFEBAQDD7owRIHWAATcOEIx5CJONCm AUS2AG0tSKEGx5EId5VjQzRFIBHIvA57U9D/TEkAABcABwOgEiKQPU+QCOaREjdBTmpgAY8QAa11 AYx3ASOGRZAnPaQiIOSkHFoACiCIIFR0HW9wAoBwAOIwBXSDRXkQN5AxBRzCUW3Aa27TarGQdZ1w Aw4QcxL1WkqAA/izDs0TfDnQADxwKVKwB7oBJgDCLnSwdGmhAhpAA3RABtb3dFA3VAVQU2ggBEKA BqAQDGuACRnAgQLgBpSQARrwAqzgOWqWHA3ACpYzEV9CJmeQQ8dRTxdggBdTZ6/jACXwAkmwAysQ KDjxBZOUVhIgAP2hBmoACknwCDVggfHCToWQB9Xignq0SLwzPYqEC74FCuoFFtBUBinAB6nI/wdw QwBK4IqxwCFhkCKUMS2KVGBF4AqSwAEHMAmWMAmC8YM4IAwYsg48cAXUUgP9UQTgNQJfMAIQQE70 RwNT8SU1AGCGQQFBEGVDdX2ssABcyIVCQApooANrYI4JgI5jYARGcAtusIwk4HbKoQIIxF0UIAEc QRDzSDoPIRGsIAFw8AUGeB3QhDEv4AAiAAAloT0TIAIDcAATkAQCIAEF9wTpEA3/kHy+lQhfEASg AAFZ9FdJ8RSTGASbonggcFZdsQMS9gYtyUYpcAB5UAgtFwuMwSE3eQ6BoQmjQGAaEAcaIH6W4AGq 0AdE2QZ4UARUQAWa8DV9xDY5UAd1ME4wFf8EZFAHpMMmQXAcZ8AUpbE0NUAGmmAAUQZ1ZGltaEB1 BeAG5kiG/YCObEAMRtAMHTURTnVVThUSNCAAVmU5ddJqcBIBcDABA+B/0RRfdCAeA7ACEzABiVAC 4iFf11RwgJYOYPAUWrCAzJMIZWAtn2IYJEBOrGGSX1QDY3Q0X9GSJvgGrzIDKxgLWDAFLneTsCg2 MWYYGjBiV+ABkzAJDtAHfrAIP+kihhGEw3BScdAjMYJd9EcGW/AEz3kBMwQuMEU6Y6YCh/F0s5CF 27l9BdB9bGmOBNAMGDACHEAM/SAXMwRvFwARXcKMB/AQXWIAI2AANtRUZpAIcJAIW3UdGAP/AwJw APGkJkvzEElWhxPJmALgBzlAFY4Zlf8AD0EwA0qARTuDEFFxWAuaA4ugkeU1O94zOwRZAR4QC5BR kyYwAy5HAJ3wB0pwNsMXlaw2L0VwYGTgBw4QaWRgo1uQB11jArp2BSqnlV/QJKdhpKdRHSQQlWkw L20DUGlQCqRAXNp5fVUgBgWACLMwBuC5BnqAi2PQDGFgNloZVQXxGzTgEJYDLhNhQypwBgYQMeXx BUkwASsBAT8wAc8GB3xwAFQBAmbqG4EaJpVjHom3FBKQCNTTK7gQBhT3KYz0BDQwX09gGoJlT523 IKXYIIAiCTc5QK2pBCzKAa4AP5HHc3Ug/yp4oB9bwCg1QBoXEASwWpvcYoytNnZHaqRdUgUy6jbj Nm7RxwDRUguzYFNaaH1XKgQNwKVrsAWrwAZG0A84sCEfEJ2D436HowU0IAUSQRoY4DkicQXM8QU0 8I/ZswJoYAaTJAFPcAAOgBE64BvaJQCB6qa+gTpa4AefcgYGcgWqdQ07MAHG2B+rWAcJNj1GmBRh dCAdUxYBwEbvtWcAMAk1+Qt6wAG0QAt8IAnCMAx6kAMuMi+slgMkoC41AC6U6pwgYApT8BamoEeT qDfjegGVY6QNoKRukwbVIm6TxQBx0AbSOi1pUFzF8HRXWgpeAJ4JsAZ4YABxCRdFgAd58P8mykER NrQcdOANGIAKHzAEqDAEvpEKw8SIdJAIVGQGM1t2ABKoMIUEIAECbdumb/qmKgCVUBlgwGcAW0QC 0sMaPIMQ/sFaoUgepnkn3rOaeAIBFYCoR1ACv1AEkyCI8MQHKuYBx+AiwadySjovTfUEXTJDAzRr vAZgGEED44pxZceeJHAF/VoHOVst49azHoIDc7N6tVBTUOadZzCGXOoPV2AEmzADVEAtPIABIWEc b9IUqEMGl3AJqOC1l0CeqDMR6tphCAkAUsAKBEEnvhEgDiASSPCmSFCfBgC+BtBqFBBFL8BFh0Gj 8hJpCnYFx1AHXoQ8i+dgRdOwsPKwH1P/AWtlBieQAlBYB0UwCjOAAWeTA2qTSEXVavPiIgxQB+I1 Q3NRDhvSIgX2ppVDruNaOearukXVuq+rs2vzoyZAACdMAHUwdWiwAJigtFs6BmOQAPVpBGvwop71 CE0VEhZhsqrLBx9wCd7gBxgwATBFfwRhBo2ZBLgQKCtAAy9wCmPiptolJONLviJBvvXpD3I4Anab eLi5Nv7Dt3zAWn8VjaZRtsmUNLNTASK6kl91GmXLBc1TBF/zBHlQDhOnCnwQlUHKatRSBAwgLwC2 BXFwDl0znAVmvqWrwTR7BiTQu2mwuvQiwpPlIW3QBrFAAP1AAMBAArNQCrXQDC+8pWsg/wMGgAFG kACz9gBUgEINUAergKb0V5888AF0wBl0ogWkQU6rgJ9SIAERIAF7MAIanEOB2rZwa8UGUAubwV1Q qYEakIkjFgc1NiqhYgCM9CZP0SiWRh6EeB1fcR0pQJBEo0wCoBQXQALA5wh1PHehcA2LoAHPgptR iarH0LM9ywNxcA3TMgzCcA7c0jatdgUyVXYaLAFo6sGqi7MhPMJM+QCa3AwTTQCQN8oJEMNjsAkH oALEcJ6xMAw40AYKQAVegn9bUDoRob01UJ+lASbMYY9SkAjlQR4FUDmngCYg0bZuWp/iK76stQiL cAx5QKNTUKGG0c8/Cj0HMSqHVb81wP9IoUiNjDcB2NGfA0nOmKYgRzAAg7O60IOb17AFoaAHOuMh gVxUvJYDuKnPHTUFzTJrBDbIb3Iapauuk5SNHuwPvRuVrztZa4MDOBALE90MwMADo7wGSrsJHl0D zlDDsFjAhUEF6baV2SsRwaQC2YsRv6G64EUBVf0DFfAnK3ActuAJs7wK9dlqSCC+BiDNfMBprqgE HPIAFGoZStBROJIHb9MfeOAAf8saCAFPJPAIJSABjAkDO2DV/Vlng1mnAEwDCPF40KMJOTADFU0H +dpRUcl6XOaT+PwYEwUXo2AKJgDCdfAwjUyu6XrX0XkcH+y64xbImiDYwJAMPICOiW3/jjFsCU1r BATwPmdDBXwAXlKgHGdQAKVTf+R0JlGMCmtXA6vQJz+gEmrwAyvQJdAxAvApErgwvnCjB5Lggq54 k2ZjI49XBFNwDZDHA44QFSYjv1FBPWU8Kpx03OKjBsrUn10FCGq1A9BkAJE2LdYywHHgCDigCVfw CDygBOLQry4io+PmCAyQNvYjGHLRNkE6nwlNrhKArsPsCXsQJxqsBQaAsyJcLRIVC1iEjkrbA2sw BsSACgYQCf/9moHtys7gG1VgjWRAA3qzJeClAqdgESOAbIxCBiuwAnf6AwzbXraAEHRwHEnxaq7g irGJBTjoCr8Ai6D7ACz76ZFBodaC/xBPoKEK5k6jghQpYQgtQRbhXGcmqAXpYM884BrDewWWIQ4c awKLcIyO0Af7XAgj+6YagM9rgz/IMhgwEqR1UAMITQNmIO1iHk57gAY0G50ggCYf4DZB8DYdxSyS YEN+MAkYzQarwAHr6AqHEAKHQAW/oEjUKR3LMREq4H5VWbzNEQSowAcXwAU/IAXXwTEmEQFx4wgu 6AheIAkeINtK8Au/MAVKcACugAWMIRgscjZzs4KG4Qg54AD80SMIUcY5rHiWNgFcsAM/YAhc8Opl UQFqgAC4yRrAxy2GoUd4wANvUcGLEAQS5QEfWwRQ2VTxO1m7DhcUhUhTqAFiqd4SYPoGe6CESvj0 0a7hXrImqqujFLDPhlEE4boKZGAAF6sMXAAIUoABGBACkEDSVKAB9DcCzgFebucRrFAdqgC9yegH H+AHfjBEg9AJEUB7g0AJDiAJm04AM/DwWPALHsByLUcFsfALjqAHsVAEs4sDNCYOhCEOSkAAlF8E Ln4MNA6/rDEVk3gBBSBGAACwO9DqRzABUUlxdfwWJ34QPFBz5aABZ5CKmjDUfrDkUTlB80I2M2AK o7Xs1bJAFUj16moGUuD81C4FZeclM9sk8PcEY4IBZLD0cpFypKIcVYAGVYABBDMEMiUufiMdLA1v E7ER4yQqfiASZFAEBxAQADs= ------=_NextPart_01C9D87E.59029470 Content-Location: file:///C:/68E9C635/Sammans-2005-filer/image007.gif Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/gif R0lGODlhyACWAPcAAPv7/HRlVPbSrciTUcuVbqmnmTRJWpiId25JL9mrbbTO+fNGbXGQrqK33DU0 NdOpkVBYZ+jp7IpTTIl3Zm40LNCYipeIiCUlJbmIVtbIt/G4r0Znjl42Sq54ap80U6l5R1VWVYpR MkZHRtrZ2vjn3Jqalauqp6qXhoh4d5R6hfvu5uiwkrmHSLi4q1RkaqtxNbqJZtU1YenYynVnZv35 7e3d1lhEJ0c0JE4tGIiHhlY2I2VkZFdFNPjJeJeUium3dv7mtJVnM6aLeLuJd6eXl8i2queraDQ3 Ru3u9IJqWLmqpGhWRvzanIqEdqp5VaiUeg0PDkU3N4xWZMu7tmdYV3JZZUoXFYZzWbq5udvMx9vd 61VIRbNIaC4iFodmZ3hWV5OntrmVh0mGefrLiO3o25Z5Z8irpXh3ejQoJKybpd3o7fvd1zETEZp3 R8vKyJGZrkVCN1VSSdvXyryVZkZUWHl0ZNS9yaxKM0VIV3hEQyUoM5Z4eKpURJeEav3Zx3hXQqeJ iWZGQrmblv7JwZhnVoovKayFVL7JtJp3VdqiX4dnRf7tzL6WeTUxKOqnWOq3aryKhlNlU+zLnPnN l5hmRhchKe/3+ezHiLZ6Q6uHaLfF0P7Xh6yESCgxNFg3NIlqcmdqct+ppNe7t3AlHZull7yWV+ms c0UmH6hoWv/62ZiGT3pCVdjCh9q6qLp5Wa21paistoqEafy5Zqm4vXpqcZyMj5loZpqVesGocKdp QFgmIIOImHhiOFVHVdnO2GdIVenMwPK9eqaMldsoNefe6ElSSml1fF5TNDdCPqmDNRcYHOKaV//3 ysrN2vGVkbmsuO7XnIuUi4d1Re737IqXmjIpMuOWd97n3c7Xy6mWaHNGHcmHP0pCKGhzaMGVRZBP HqmXVyIYG83X27lnWigxKNOanv/nou+hpbZlSZZrcZbH8rqJmPTnzcesvcF5OPfv8bimXOzO1OvW iaqWRUYpNV9TKGEoL+GtuDxWPh8hGJaYbYyXePquXFJFFfnO0UkYIiH/C01TT0ZGSUNFOS4wFwAA AAttc09QTVNPRkZJQ0U5LjBCPKT1ACH/C01TT0ZGSUNFOS4wGAAAAAxjbVBQSkNtcDA3MTIAAAAD SABzvAAsAAAAAMgAlgAACP8AceC4IbCgDhwHcQRKiFCHQ082KCBAECKEG19yAtg4eOPUjS6nTqHJ R5KksnzhUJK8UDKcg3yV8l2YyXKmTJsrLxQryXPmjR9MFqVaBCSVChpIASgFQGMRMyYJbuSrhgbN hTMX9FjN2qgaOREXOpHrdIFcNT2NOlWr1kls2moO1LLt1Citg7pmyaVt5MCs17FjvdIcXBNNoy71 giSrl0wHmi6P0dxwSLnyQYcLHeqibANBRIqUUAGTcS2WJ4cdT4HsQjJcSpIxU7JUWSnckXCEbw6W CTOrCNwXXFeqmdWmAAEyMqiYNu0dOxnsVGyRSU5P9aposF5ohIYcmrYXRFT/a0QuL9u4camO5cu3 Lfu77ck7mE+/fSf6Y93O1FMT5YV+vGiDgyqq3NAILb/AAcdkAjnUkGWZVUbBRhP94UUmBAwCTAZC fIHAQR6pxlpKJKqk0mwkvmQTYSvSBFwxNMUU3GBm6ZFFFjK4EUFz05Ahgwx+lHHBX2sZpkcdelRT VllqkdOLX2m1Bddc441313101XffXXHx1ReX9NEXRV303ECPSGiE1MU/XeigTT86BFFgHMaA4F0U ElpGAUIL9UOBQ3/mQQkjD0gigB/sKKWCH620IggRv9CDm0onveYabbGhpOJwhLl2wXAycSpCbcG9 Rhh/3NSjTwtI0LAUGdLU/zOVX9XNBMI1mmil15Sd4KHHfG2pJWywu6LhwHiNRHHDDafp8CcF0EZb iDZ5FEKBNtBiC+0oFOhiz2a66BLSKWzwEsQ3vKiizw47VBVOF4386ea89Dr0oWUhmKKBUEil4upS /pIggxkHdHHpazCFI+OKCDugDIsr6sZpPiLk83AlpJ4KF0msLAVAKtnIRB45ZY03EwoRAHABGn/N pwcderQV88zlebVWeRdQwG200BaShzbWZqvtz3kUnQcC12pb2bJMn2KFYt8E0ccT7D7GRj5dPOis ZRsFshFlFAxgDhBAMEMUUq6m7W8qbANxCW61mZTScMPhBpxtuhVHWMYzVf8yaqgz5sPfYFEMeUEX 5Iy43XhW4bxVDtMAEHOw5F0AwnZSzoVlmPNRYK02E1X4By9LLHHM6aafXs8x9fDAgw3HuM7N69xw A0ftPNiuWjKchCDNE01UbTBkBD3YkDaUeX2ZQBQkMgbZTBTlL9r9sm22OSfdJBxLwM0YXDUQ+JqV VhD3TdNvNy2st3XcWaXrddXxJ3913vlgCQBHcN7IBXRMGVewbUGPAAuBANSd7hi8QCDrTpfA2MWO G6fLHQ+OAUEK5g53s+OG0+bBghC0oQ87AAUVohAFrDViC1Sgwi+2sCyECOQUCiGIDnTRIBzAUAeT mMRx1kACFQhFBewoBS//6sGaLvSHJaDiFE2UtAM3kAFGM/HO4JS4G7AAJ2+DsVlXOsEys2BJLsFy wBGqQIprkGEXZ8ADHqzUCRBI6X9bEuB88jetesBudQdU3QJPZ4N6cKOPtbOBDXLnxwxy4wa140YU QgKOUoRAFSEERbsa8a6O3AAOS0jhFuDgiY4IJBCHFEgLXYhDAUiiFdAhATsWQQNmKMI/XTDi4Y7Y IuDooYk1iEQUBVOqT2nvU3HQ26fK55VjdWU+cMHSWuY4gxyY4Bm+uIgbnvEGPOSvGiDw37HQc4Qt dXM+09JjPfDIutVNcHWts+PrWncMQc7OBn/EICLR8A9cwCMIiADFDET4/xjI2KAPB9jDHxCAvC3M YAY7qAIVlrAFGA7kFAehIQ76EYJsFKEGJCDBNKDBinn0YyZbmYkRQwqxqswAGypol94qkSSIkQSK gysOGgY3U7hEaS1S+mIUvLACQwlgEkAAgAomwQQBAOE4KUAGCOiTv/kg4wjd7ET+oNoJawmyj3eE nevaqbpU+RGeV3VnPLmhg0RyIw5swkUCyrCDM4CCFju4AUu4oY0TnOAATZjAHV5wDHYFYAczoMUM lhCITjqIIGrSxiRSwZRUqKILUFhJNbC4sqp0RAc1qUYUeoECM8ihDkegSnHMArGY9EIP8hsMf0jG JC/VBz4yewBRo2eOQ/8tYhF+IJsAijqJL7jgPlBFhgOQ0Qnhcm4+39CGHQW5XNYxd4KDhN0gU5Uq QIr1gp10HblYkYA6gEKSZ2hXLDtzggKcoAS3CMI2AsGuKrALBTk4aB0EOwMqFPYGj+Ee1rCWppD8 41vhCnCA7QEte9DjCw8IhaFc9Q5JiKIIRADFfs5SvmxmRYpk6aJXWHZcOc5HEYb4wSV02MOkAIAd D5DGMciRAwCAIQrIeOoRYgzVGs/4qd/IQx/b2Y8Kxk6QPFhdWIMcVrDWrqy4u0HuyNUDXOyzG2cI b2QQWIAqn8AHuRgAe/8agAAQ4RWAPah8D1qFWI4rJAG2gi7UPEMBh8v/ITbwBA90UAGglo0ZzEAK 2Y4qiSqgpVa7sdXiSBY/m62MHMc1rlOB1YnZ6ZAdZHiHCpbzjh3QZx8AgIVwZ3zjqcZYxsi4Qx68 aoNGKOjTfxxk64rM6kQ6RJ430EUXLpEAUHSDFlCmRVUaYa7ylhfLBOgrQg9KBCx046CC3UEdAjsD p1lhXAKhYWWOoYPOYHUi9fAMQRWRjEQkYBMCWIQKpreITWyiBwOQ4n4IA4I/34wuXSnSWML0VEUz lT63wMUhrmEJSyChBVc4tQN8AIBZyBgPyDCAAWJsgCPAIeEiCLWOr4o1eFWl2kVOtQ36EdaxHhKR jWjaKeTxAFtHOQe0/4AMr9tQACUowa4vCDYVdhAAhBb7rzNY9pjroOaQyJAz1daBZwSJ7dBhmwI3 acSjezi9IfaDZWvJSkh/tQu0sMVma9mfd1zbVPo8FQ5dnw+MBaACppBBBMWdcS/2QYYWQKAXRxCB AeT+VLlHPOGhpgBZU+0QjveD42Etq+DJWhnCM82SiBTXJlawT2OcAeW7lkYbXF7lArxgAH/YwRLi kEJaNKEOATh2zmfQjWVb4fRdIEgjELKsoN9LG6z2TD20sR80MKIIU5ADEt5xiR/YoCzW8SKy+FMN WIwgDknSS063aCUxwgHGyIiCA+AwXOpzOn8imL72kSGCKpxACWbIAP8xgCEHGchhCuFTuBoXLgIR IPwOe2LaQH5ew4HM30D2t3/I63LJurhT8YxwBt2QA4+na2jADaqQCS1QBC6nBCxAALygCIRgC33Q ARXwAE1wABNwUKUXWHXgNE6jA/InfzpAbWEFeyiYbbS3H40gAmSHFLzAHVSBFiyzJVqnByZwfIgW LHBhTPPBF/mzaQ8nfdQXY0z1aTEWcSDwAEYFBOYgFGRjNosADLSAcMiABwagRnjgfvB3fyEnf2c2 LmkSS1UREnXhESEXBTxgGFflEcHAC45HgARYFXCgCuCQAXjYCi0wAASAAQRgDaYQDBqgAWMQDMEw BmPwAAQwAzU3A2v/Ri4EIUOthwNVgAUBwBAYJ0hBtxVK8hiJAy980R3GskVZYhZHUAKHsANREEDC AixiV30O53DUJ3Z3J0bRh4QxVgzSoAoJEBRHwWBJEADFQAft535bmIXvRwGtd0i1g0hHlkhKNkhb NUGyg0FbwAPLYgN1UAJfcAylE2VnsAs5gAJ1wQPgMAflh4cZQAAJIA0BkAkwsAI9ZSiTYIiGiAg0 twPO9myS4RGT+AVucIk3sBGkdFUUYBVKoh57MR56YRbHhGhitwO0YAFE4AO1cAYQQCWcI30OAH1H EAVhB5K3GAUi8HBbCAftB1XZwATlRwZk4C9HsH7IiIVqNIwiAH+H/yeCnjA7OvA6rwNPrgOUEuQ6 1XiNCzKQ+5AD9qADSxAAcpgDBFgXxwAOuCADNfAjGZAI1qAKVDADV3AAB2ACWGAGBVAEV0B6Obds OHB6VnB//mhDvzAFscBxnoFxlCEQjcMyQ6J8ZtEdbrEXUcAIRsUMQMBKeGYORfUAcRQmN/Z8HRZ9 NxYFKJmS7VcM7ocMxVAEQEADqQACxYAHdEAH6geaWRiadIAH8CeCgodIImggSqZkP8k0NuCMOOA6 ypI7NnCATbkENhAIxxAAj/eUdcEL8JAANXCc5vcDpgAOjTgDTfAMbjAFt4AIOteBjqhmVjAZ1TYQ nuAJS1AFB1AHv//gNRNxVVvjGEvSODa1FklSF1zCF20QDPIwNvxCA0zQA48AD96UPxw5XMMFVWLU kXFXjL1QDCAAAnGwBXEQByDQlCUpAn0AD9kADnFgmqAJmqd5oaHZCzgpghuxLB/HNBhHlGsIQbJD lMcQCEvGDU15DPZgA7wQAGgkh+TIa7hQlS75I8oJD19QB1E2AXtQBmXgo0RKC2ewbDrAlqeweo0Q j0SVQz/1UytQAZ7hOgR1EDU1U1VxM+NhdYh2TPRRDZMwBj+SHA8AAlvQCwq6oHEQAHUwAbGAAhMw AQGQSX+QSZmUVxkYC7HweV32p12GB1tQmQZ6oCBgmqeJqKEJAcX/AH9kFV1wxpN/xAMFNI0/OWdM Q1bOeAosGgCBQAH2wAs+CpU54AM5cANRIA0JkAAyoAJkUH6XYAq4EABGigJnYKtHWgc+aqREmqSP 2BFo8AcvkAjBMDaFaQ7n9gjaQKk/6RCnkBca5hdq0RUQWYxbcK1OYAhyEGkFEAsTUDrgmkIB4K1z WgexkAQptJsp5K18yqca+Kd1kATBWJkFGpqHSgf3qqiLCgF0wAewp3E+WUB5FEGzaVaKBKKHxw04 YANLMAM8sJQfNKNnEA05QEKqoFYuyQ7sUAOxygoBgAK2GrITIKcgG2Uh22Zt2XotRAiEgoe9N07Z Rqk2gDwieB9Z/+eQ74ZT88EDpbOgpRMAE3AFVzCnsdCUjLhsXTYBddCUSRALS1sHTRALfdBlsXAA XSaq7zoB+4BXwYigcVAMX1uodMCvZFu2iwoCfBB/h7e2rTdIDuE6sEmiiCSNCDCQf8UDEyInJ1eq FrAg4JAAuEAGGwtpkuBtwAmyiFuyIwuydQCy3zIK2TkZ2imCf2AGP1IPvIAA9TBQf3AMoOOsrXgW XXRTcySZP9tlTQl6qRsLddqneUUFAdAEdboE5loHVDABTZC7TZm7fzoBB8C6vnsLTrsDCOqZX3uo B0q2i7qvIAABIHAHqFFWOPCFqNq2RKlVJApWk7GT8DSQkTADnv9wLR9wADlgDFAZDRbAA1EADqww B5MGROwADaZwCVdQsiF7vyjQBLcKsp4wCqMgLmsreEE3SLwwOgaMALxQbfSQTDZFig6QfWIiAk05 pxMAu7Jbp1cgu1QQC2XQBFfQsH2wtG7qpyhwAH1wwRnYu+9atcILeozaCwxaqIeqvBAAAS5Qw2Pr vGm7EY/6k2Dlk0M5SFEwO0OsA43wcamivtxQc5/KC6VwAsEZDT5gAcoCD6zwAyogaa4KDT8gD/WL uE0AXyCbu2Nsq4GgC/9rf6qpnZoIEQGgCH8wOpkbBNV2A2Dyg634P/6JQjNQrk2JAkmwunWKu32A AkuQBB5cp3X/EJ4bDJYanMJJ+65f+bs1h6B0YKAGCgGR0Lw0XMMgEAnOSwVpq7JlNRma6k49CcR/ lF2H1Jrc8CEDWXpNjAsnQKq1UAJU3AhqxQq/6CoCEAybMLLjCF8pMMw5YAFNAJW5+wf+uxmnwSxg FXgIlAQRqAiKYC4zqwOvdR7oAVzOBwcBkARz+sHjyohAe8FdFoxNecJR2wR9EIx/CruxC1BgCZZO G86gF4zOSwcL2rwgcMM4XMMugK8uUNAgIMoTUmRl5U5zVkHTKGfRdUhAKWc8AAc8sGx4GwQ/UAC7 IMUlUAAWwEJXzAqRRgY0oALQEAxMgAhQ+XhhnL9NYAHHbAEy/20BS9DMp0FWEKEDEHFVnnAMf3DN QV3AQaBcN3AfjUAPdcEXySRHyAAH4jq745q/+Wu18izPiNwHJ3zC3dCU8ry79VzPE5AEukrWuuq8 B8qgBxoJLgDKZlvDcI3QEhSp1eaTQEZBs4ONuGk7VOC1xBsHcHAMGE0BH8AKSmCqafAGJVALcNAI CcAKlyAHkGaVklCshZwDxZwDyVzMMu0DU1wLtZAEOI3KnEF0DBuB0qAISXDNQdAZOrCYyOSKYvLU s7tQsEvBQau08trHFAyoSZu77py7Vuvb43oAJ3ALPnALt9AEbV28/vzPzlu2znvDO+AConwF3UAF ceDDmjip1P/ok6mMjdywBcTLLuwC2LRbB4GgDSxwCQVQAvD9BmmQA1vADawA2RkgB3IwGpXNBH2A 2aSq2TNN0zTt2QEwCoUwCjwdZ9ElSBDxOoEQzldgzVfAC4gwEZ7Qg2E6R/QWY1ugqyCutH9aOrfb BB0cte/q27gLlicMlsTdtAdwC0/wBLdwAk1ABRCwAzLMyXDN4yCwAzbsAjuADp8QXgwljfD0ykFZ Ot4IT6kTCFtQDJu8AzO3A9e4BE4bCHlQCu69Cz4AC6RQACnADZ7ACsEADRkgA6MhA9AgCZuQDQAe 58lM4DPtA6Kd4DxdGacRZ1sVCIgQCxN+BdLAC22A4bB9b/T/UYRx0Afeys50etXnjNt98K26Sqfn rKtXkAQuHgD1HK97mgQzEAs2vtYI2gs/fqAAneNALuQF7QJVwAexMI6RoKI8QNE84JvHsAXHEAfe iKcLFQCREHo70A3Cvt1YPgPrDQ+SkAbwTQolYAIoEAWecAmsAA0F0Ar5DQytUKxzINPH/O00DZUW UAulmgNXoDOj0J09/TpDN0gIEAhCm+mCTugFrANdd+j/KX3IEAd5Fa+hTqczwLglDqhZC5bBmIHw zOlCUHP1TNZgOdbmegIoYKgUT7zQDddAnuP/THPoIARRWwf7QAq3oA8nIPL6sA98OgF9cAv7sA+3 cAD6EAv6/wCudwquEIHlX+AJIYALkqAE8F0CYY4CuSMP1U4EgiAIJyAIYeAKQJAAx8zZAU7ToO0D 6FsHnqPgDI63RDdBBYQAiiANFW7NEVjAFNCfrxh2w8V9cZDiS4BXDJ/IvgvPmk6nvnsAmX4AQqCr 4SwEVjsDtwAIGqjpt7AHZN0HEo+8ENDXcO0CPG7DOE68Qv4FdzD5d8AHlH/5mO8BhTD5FaH5hfD5 oP/50fIH+yABHoAACdAKJkANJaDYJpAC1ygJl2DtlYf0H2AKPxD1OVALBG4BUiz1E7Atec7Tr0MB lGp01pz8RB3H2nxcHxl90udwJAkCGtiUAXDC4fzwxS33bv9fBnhPpwdQC2Od/bfgpk9wV0p7ABbg tL5r43Rg6j8u0Be/+Dku5D++A5XPB/pf+Zh/B58/+QCRp1AIDyEKffPwbWAhhnkoPKTwx4eEQnke STJRQmMJEyji8JDESlIBJSWVCIKBwUmOFClyWHhpodbLHDFr7aEwioIOHTt79rTxUJtQbdoYFqJQ aNQoXQ5aUDkSJYqDqMikHsEKJwoIIbECJAlwoM/XCVfATjiw58BaIX2SeKmTJO6BJ09OAHoi5ITc JGCvXFl7wu6JE2cgHAaxA4JixIcdu9jhAjKoKnzuoLtz2XLmO3w2W5bAJ0QICaRDS7gTIo/qPK21 KSpRMET/D4wa33CkxePYpUvQTJYskHJlzRRNctTyEc3CcpoWYtnTtVT6dOpLGVo/itRBARBUp353 EAWreDggxO7po9btV/Z7hAg5UOt9nzpx68xIQpew3Vt7+9YJ4K8D9OLvBBToAAECEBZU0DEHHdtB sR2+yMwDCULj40IppLDFCym88CKddFD4xMMPv/iiiiq+WALFPAKBMQlSfskjCFZaSaOEN0hJQ4lP llhCkkuY+K2A4DAxpLnlLGjCggNkYq4JFHQYxR7pclIKu+y2zI6CIw7ZYarwRIgCjiOo8qQoBOIQ qw83+ygjrgnmpHPOWMqIpY8B34OvrL/8ROsWQG6p5ZYn/2L5K4kr6riCCjzogKCXxhKT8DAXIJgs Mikk+KK1Lzb8AsRPPkEBhZYsaIklW0alpQpaaJmhCipk/eWXJSY4YZUk2hijlYzSSMMEJWjZ4g95 JAHiNyUKYAQTJ5bzoZZaSrDAByKolbaW5Zqgsjpvv5XOCgpumGALOMJzAJmoygxEB11syEOECfqi NwD41lrriq8UTWKCMggTTLB5FWVUrsHqImxes/7SF48EHaRisQhBkUxCUCh2YdNOV7nw0w+9GPWT CUrdIwUU0gGx1RRXpOKXlmEMZAJSvgggl0181YgUE0yYYQteoJGEGSWKaMEkRpzAANXlpLV2WZl8 8AFKCv+sOOWUG9jAOmsr2LDin39O+VqXf6imumoKorAq3SO0qiqKP/SYKhARwOorgAAUgQ/OPjIx a84yyvq3rT7smlfPtfolfM4DTihLiCeI2ENfBB/GdDEXKI4s8x0uvnxTKfKQwPMN0/n4k3RCJhHE JFZEcUWXW/4lEHomKIAKLzi5OSMTwDChgCp4+PkSZoog3gwlTGDEFQyazNYHFM5AIYdory1B2zx0 0QUHHbDugo3ux+aabCvG12V88ylIV7yryIwKjiXC8+SPXvrKswyw2uqrDCH0fe+E/fs4wQH+opd5 HewKuDrBX+pAwCsY6gR9uMIOepEgxVQMU5GBTIQ0eDH/Y9jiCxLIw4dM94kUlKwlKaiFMGpBBGG0 ZEQgIhEKvFCFWKUoD56IRQG+cAVDbCIDujMBLNLQM2kAbRFDK4IZWtACQXACA9mCItSkRYRanCBb f2AKDjzRNTT8gw2nwF7XxDY27EXHCuUTl1TIxD41RmELPDgCMjyhlX7tKQlfEEIm8vcEszjOf0no QwEOMCcGIiyBuOLjXwjXQMJEbgYMkpilMgcZyVSMcx703Kj2QEIUamuFRKCitk74CVrEkApfmAGK ZhAITxxAh4iYBxOm8CseFWAGPFAF0JJFPOIxERMweBpyVJhC5MhkhcjBoj20Z76tdU185Bvb2MY3 tkKI/4B9IsCKuo4gAnOhLRBaERmf+gKfPRbwCWHY37/64AXAPMF+gzkkYRR1hbrMaTAQnEGDLqUY KmQwMqCY5MUuZovQ5QFkn9gDCgCRAkBISxigTMMwTwiy6KFgRbKiYSDs4coZlGEOTCgCsGABCyyk 4XeqEAA0FkG8KfRSCR/AQAqEES1pLQcQPqhHHoggRQv8gQLK9ATWwOfMU4iRmWhE49nW1japwEEE cDAXmXgQBS/M0yxJ4NNa3KkIhv2lDAc7QRj81NUJ2AWsdFrYFR7JoAhZrp+VnJhAL0aIUK1iVQlV qEynSARgEeENRDhVQluCgljR4hczoAUrb1GAOtgCF/8gzQhHhEgFHmQjpUdsaRGUULRfGhOU0fLB CXxgAwlQ8Vo+UMRSdHE1rzUTjdI0XxidaYVCmEk8yMBtHKtiTakgY25gYQ9W+eS4hfXFLP9iBMAY 1y+GJeGrAQsYWhmWTxBk0HISoqQGJ3Y5QmxIAqviJEOFoUJQEkEJwErDCU022BnCCrG/8MQt0uDc BIA0DTrbGRGqsAVcQIMJwytCZjWLCQwcABBX+AMPtrCEANQBAVIwZrYCsBR7bI9sXCsf14p6RvJx eHyFmEpUROBbOPh2jWVyai/28Lf0HOBvc2JYH4brOAj664BlxUvA6smwspQVYINBAQQiVikNSky7 m7v/2A5Q8SEJjMpUeQWlMIB1XlC+ARCAaKFLWELKVr0KvtaqQwceAVJS4NcEtVgCD1ghAAGoIMAt bcGAMbCHWvzBBlKhBw8CsQUUVA850kpCTnSwRWdyDbbM5LAZx0cBT0xFm+uLgjWfSqY45IVPTzhA EhRBr/yYNQx1geABFeVj5X76gH864GCSG9ZYQPJSljLy5iI0mW6AghAe+sLpSlYyLLMwDeZ9RkSp ON5ToYrLiPVCIDgAZlQ8AhrPMAEpYLGzWvTiGKwAAjRIEOBDZFYJBLZFLR55gxtE4QaNoMcWUuAD FVprAkrRhQ6mOb7whS+29/7wVMWzVDVKWgSesGYv/x7or7IKQVFwKpw7/SVjCA5okPRUuL8Ec0DH DbKsEdcLClwAAiokSFIuGLLEAKrdiy3ZC01G6EItAIjy8lUQwabiyoVhARQsqZSt8kJiOWDFK6Ai GJswQ46ifWYq8EIeQAACO4qQgSkIGB0YKAMgZMKDG6ChEWhAQxQsIIwSsJAIExC0vLuGNWa2Fo0d Jh8F9K2+2zrVKtx8ahxOYL/7GXwCjitcGOj11TJcAWB9twuP/ZdqQTyhXwJTZBg0/jAECXkHQ9au PyPU3U2Zjs4tYbnX0cvXFmL5VCy5Oaw+4YlAFMACSUDFJSbRAmDxiOiRgIYAgFCDpjM9wEXAhCsQ Uf+Lhs7gE8tZ5dMAgYAUEKEPOamwGMmO6ETfu3yMtgrbx8NbqFoTBO6kFzkngJd5Effg2N9PLJKw yL/4z555sSfjymIXFGzOGGfgZwWpIGsJabCfqAgVyk2IwvG6HFjjLQGToTkUGqxXeRUUULYCSAHU 64FJ2BkTaIGdsQCfAQLZkwFRyIAMFIWWcgUWuAIogqKV4z1AoIB0qIVYgDcbKKoNMx82ICNEK58w GoVGc4DwQJu3Y7s1ooIT8Iq+AASDuwK86zTjcg/As4t3SqC+wLHDQz8fK4s6uAXF24H3OwNQuCCQ uxyAOgz7gwyT079aSIGteyi+Qq9fqwVSSQESegn/k0EBA/wEGDmBFOi5SxgDaAuinUkB4EE6IACG 2mO6lvqAXCCEJngSpVmO+DhEbfiEWjgAeBO7U1i+eTsqtNOFQqDB8LAKEbuKqHAAONjBPXmPTKOb vgBFwXiCOeG0IASrumCnslBCeNqPOqCCizkDw7iuzekGfoKMfpo//Ds5EEmHEmKodfC1HjkvYMkB YIkwNjyDm+OAQDCBT1AEPgiGMYhAaXuGV0iBLZCGbGOCLJgCpvvDKWABTCCEMHSSJTnEJjmAPFjE A1CtqRm7ZqI3tPMw8xmFQBATfuM3q7CtHZyxTNuXcaqLgjzFq+KXJwAEU8SLA+sb44JFwpiBOACF /26oRRCYnA3CmH6qoBlAhw1ZhS8YlRIqGWFoKCkjQ1DauhNiiTP4BOg5QA5YgmhMAmqUhwictllo AQSMhQoEgj/MgnHEAN0rgxQoxAN7Ix6IAzg4BgSgMyGANwrQBResR3r0sLMzH3tAn2qIinWRCvHA xPDYgr7Aj+wbLsPjtHHCi7pwHHpBSHpyHLsgJ1QrCyrYgglKEBCYoCuEDMSooAhBh0/hFJBJwz3Y gyt7qIcClmlJoTQ8Ieh5HlpoxmdMAy8gBEr4gQSwQxN4BSxILHAAggeAhgzMwKBkOkPAhA+gMyg5 gATbgi2Igz0LBBQAkHgcH0h0wa+xSuaLLQrohP9qqMEa5MqrcDSsGMu6oRdL45O4SMv+Wci64DTm nABDKcgAkouuqoMl6AUReJQFWZC3uhyQqy7HA0wU0RUQ2STDXKjxMkkWUq8U8IJSaUYDNEDSIwJ2 4oPMfIUgwgJYaAFiAYdFwDbTzIInOIZAqIOhpIQvQKElmQEqsIFeSEob4IE8oARPwAF7wNAzYoNA WIJGszfetIIb6IIyCc6rU4Zw6AJMbB+qcJ9yGxDEGRgZsxs+sZ/3uKpMiwJuEIIfzDR6OgBGmc4f ZYsJ+AMEyINieJReoIM4wEgKahAFqa5+qgJ04JRVKB3TCUaGujJpSRX2KpU2lEwDrAJPWAIi+AL/ QgiBH/iB/cQCLDABz+QBXDAHZNHADDjSPLAHV8gFquMBWlgSRqShGYgCTxg0KfiCQNAFRtuwDv2D PwiE7glResMaEGqXamiE3zyFLkCDLmgE74iKToiCTlUGNuAB+vACF6MbHsCBRsC0BxKuqwoANDiX r7qFHy0D+xmgTFsgu+iU1BCBJqUDOmBSSMFL70QMyJiBcZAAjkERKSgRTSoZpZGWUmmJaCURWHkV V6kCelgCH0jTO2BTIWoBWCgAE9gvXAACSYCGQyCeAqAA0AmERogCJP0DelDHSCA3emi0YgEdBMgJ qeQaNqgASsgDBNieelNYNgAhh7gAckADPQgE/wlAgFNAA+HEWDQIBEJABGVYAlKcgAD4Ak9ABVRA gLvrCkASyCS4AR7oAEjggRlYiz/QATS4AQTghQYSRcPJAz4o2SiYICXFAybthUdBEDpoDQrYgh2I BCpAhzxYhTx4VhABGREpDhOiOZIpkZzTVlhRkS+4gSVogkBAhRAIhkuABY6A02e4JVaABpHIgGU5 gWeEVKxD0jzAARTwpHKjh0aAqhwIgDzwKXuwBxu4gaqxgiEQjXEZ2GbKmkrlA0Z72Goghwvhg7fB WAfoBAe4AUKwBRgIBzgIAJkN2QDYWFR41AGZAJkVSNPNg3RABR4IiwM4Bh2wAU/gAR7Ijz6Ygf+w 0JNAEFwJWIItoAM8gAM4UDBiPdpe4AMnIAQqiASOQ4eoldpP8RBgdDJhZMOQURGv3VYVgYNGaIQu UAYEMNtLyBFYmIVXeIXfcVtJkAQ3GBol4IE/oFhPoAdtaA0E+AVtsYDWQIUOGN5KUAbSUwZluIAb 0AFJpYegoADK6p6teVyskQJCWGAHiIM42ALQCYEv0APgFF/NjQIeWAJCQIUH/oMAQIG/iQUJKFkJ MFO7CQD0WLED6II8MOEbiAS74QEEIARCQINWEgsZXoIouDo0OIVIOwIF5gkbIN5gFYEKVQS6WpAl eNqo/aAT+RCUoagwJZVs9QLEapUZIOOWoYf/P/iCKMgHKFCGR7gEE9iRYHkGKoADt4UGMgDHDLyB +OEBG0AD/b2hJWlHCeiADlCEL0hRT/CEfKiEfLDZUT3ieKWCJRABSZ3gcMBhTwiHBQsAKgiAkysD ZBDOTqBXqSDhL3AAKjglOkGBP0CFH0aDLZDhMkiPsqhXQpCAOCDiEKAERMDdAWmCAEgzu7S6RiC3 qbKaU6BQHsCDR8GDLbgQE3aYL+CDQKDeVfiFLN4QqkWZkKGFUZGC7pWVHVCRlvmDDhiCXyDRNn7j NICFV0iDFvgFOLgEAUAWbMgAYJABYV4CCcgEXrhbmtmBmViCiJCCDkAFZcgHZWDjfGBkJO6C/3Cg V3R7TTwQgQlmYyggWzaGzTiwnQnQh0gQaXIgh2qAg3Oj146ugqUTBTOAii/oAAngAdvpmRrsBCjA 6RmwBVvIAZy+gE7MA1SghHOTNGQAXnT+BamIAx2IT5jOgw7Ig0jDg2IgVgn44T+AFCrgg9bg6lXw ak7hFERFVBRBkWxO1EDQBicIgyoIBB6Inw4ogyEQgi846XmAhgJ4g3eGhTkWgdiDBiDAhiKQAxko 4j+QAobuAk/4gj3Aab0F3u965RRl4wvogkqohAuwgnC4gIstN6ey6MfFaTZuhHRAYNhkMC/Yg1gQ aXwgBz3oBB7IujKxSyoQhKVrhVYQhRbg2P8/0GVUioM4qobQpgUhCINoCG24sVBK4AVPwIo4WgJU GIIKEGaPPoUrmII9KOQwCIQbgAOqpgMRoITw/gQDgIDKiFcsltrQ+ZDSCdNSQSgUoAIEIOQneAZa 8QRhvgJA8ALknYfaGClYUALKOhaVkoNCRoMjiBgHCO1qUAIfwOlqyAEYcWGD7QQ9QOxwCIdOeNAP EmAe0IqpxoN5ZQOcVujQTagZWIJAcIAAeIAKWIJIwAd8QAZyQPAi9luTFoRMqABRaIVQcIVQSIJA 6OAqSIIHxQqGhoJweFQEaBco0AFt0IEgoIQQkIYn14Y4ogBC6NwOgGmwPQE3SIFMGAIurwT/PXgU F9iAX/gDBmBzBgCFreYADqAADuBqqG2NkGydcK4CECnTKS6DW8CGN3g8KcgEWyhkdE6HHmCFIIIF MPDPLYgCaNAlbICEIaAEZTgCJA/tasHpSjiDLdCBD5KAKOiEzb0ARu4FQDADURCCuP4DKtBHOMAD AzgGHGCDcGBjm+UBEbAEMnAbRoYESDgGGJfxSoAAYhleOo4CQUAEV3iAFTiHIYCECdDdBwULEMAK nKYHJh8XZVZmCgiBNoAHXKCEoQgB8SCEIUh3V+gAAkiCJZgC+UUFW5CCCyh1CNgFY3i/Nn+Dfv8E OW9WNEYR9SbrFEmRGkpUTwgBQhicFngD/whQ87iugDGHhDzogQwIllmYNiXYghtgAvgF7A4IA0jA 9dAObQgwAZzWg5WvBOD1hAp3bc3VgwNAhEzIBEEwgyLoA0rIumY2gCU43F/Q7DP+B1AYASpwgF9Q hM0mqBCI8TJvRkLogJ2Gqj1o9goIhXOwhiGogiXw5PuYvyO46QLWAQW2ulOgBwXWhmxgBVZoAwQw Xzj6g3QfAnbXARR4UyzQBE3oBQR+g809AzBgczAgfAYg/AaQcwqIHSz+gpBs1oI/+BmiAnoAd0JI Agnoe4+N6zBYsS9oAyZghZFy9GzcAm74+N4ocEAYgjU2eZzuhZ6GAj24gJUnvShY+U7ACv8H6AVE QGdICIOhEQQK+FRksOglgBcKYOMvcAVdOAM3KIZ8cIAyGNV0CJ0Y74RKMAZakPoOyIQi7oB0r4AV cIaJF1lVvo9I2IFSh4J86OF22WO33mMKGHdWkAZtCIEjrYYJIOQhcAJXaAK9BwgsWKa0s1epUpoj evCYMAHmYQMGDdSB4VBoVZ6MX/JsXPXl48cqXwJUKRnuQiAEfyh52QFiy58yQg5MmPCFF5MpJkrM gvXqGZwbTCRBAzKCUIcOXaAwDUePKVQ9nTpV6hQlj56seo5w7TWkDKQhaYoUaYcoHREfcEQc40bB kzI9n1ChqoIEhbJwSwIQQjVOCj58BkD/0dpAhZCTDkNGKKIEqUKmIYw6RKFi+TIVB3qYdoBByNMN Hjy2REmJixUrVX9C/DlB5MQeRIRcoRJEhIgSE1h2xa1UAELWFs/AMFAnkYFEixhXBcKY55fHL9FD lqyi7EgeBGWSSPiTJMmEK0IshBFSSdmxfQ7BkMLSIgoPc0VliLNFlw1U0FChSJ0q1QEFlWjVCVdU dCABJIwIQtYUV+xxWxzH8BAUPVntsQckfzyjRT5QNBIHF1zEwEVgetBCCwRnCHJCB4K8QwghMAzh CiRhOQDCDDNQMQMIlhXDVI1DBALaDYFswQMCqmQDTxuKaGfbikg5AYgSgghBZQG9VJIP/0IbdKIH Kc/sUUdxEkXEAQVposlBRm2u8od0v4D0hZYEekJJCKgQIkESlFCSiSB7OLClMvnsUAIpYJjwzJFM FOXHCB2gsk4L5OzHVC3UbCXVEV/qcdBUXEVhS1JDwKAEFnZMsYcPuJ0AxwVxffrLEB1AEsIN/zTj hg0ceBDDiB7w4MkvVdAiiihuEPEOGWYgaE0FkLjyxxZbYEZFHN3gVaoGGpwyZBSeREEBAhJQIoEi Qgiy7rpC7GGbGew+Y8YF51Xyxi5Z9ZJHEoQgAogxyIFBiz0UZLQKm6uk2SbDgQTyFKcS5IIOIYr8 UfEVlCgCyAzKeJyPMlAYQwosSrDlKP80flzTwTN2tBDHpVDAQs1UnlLVX6dcHfGFYkkRYcYUWMRi gQmAWFAMlwdV4kCtroRwSiNR3HADBb/G8OsqCATyxTp22EHLFDUQ84wXQwwRFiReqJTHH0u0rfUS HZwzhDMaPBBIBZ7AwUMUjRwTwB9/IAAJEewKIowg8ZphRpVKFKG0HtHAQhUEKHzhBRUl7HkGcRyg 6YknbFLgHEaB5BHIL6mjUUmnvVAysSLinfDJCWWUccUBHuteqDEmvLeEo0zIcM1tsaDhQDUXXNAU CATa/GmooXJlS62E2ALIHiVYkEYTtRCxRzcHKX8KDra6IoEON6BBjyen2MNBsB4ELkj/PHYAQwsY DTTwxh5DWGMNJJqhgDR4IQgSCIEiWCM4BAyhAucYRLfOwYEbwMETf5hAArXxh8IpLnFTWNziBKGE dhRhB8o4TzTeIBUXuAE5DDAGBXjQmFXYo4aesCEFCkaBF7yABT7ExQuCEI6qdAIVTnAFAcyQgSph QRgFKAARLOCA3YUsH68wQRR4IYBLAGF49JAaN+gxIT1cgA2nEEHOsuKpTjmvE3gQgSdsASNAJAEF dYhCLSbQhANYAAU38ESatEEBs6ECV2g4xQ1OcYp/0MNq8kMAKu4xBV80QBOVfMMnxgEJACqgk5pI ILospsAOlGMF3apAKEADH20EgRLS/whBJsKgBBDOEoRlWVcRppCCE1YiB/nSAyiaETDkQAAPW5BO wdAUCDaxKSOesIENEIAARQThGwTqFCJcMQQCFCED3VTCAW7xxFqIIBwg0x0UXvEeRTBhEswAxjXQ IE80XKARvwiAA+ghuDxQQQRQ4KVUtKIHT+gADeH4BSTCAIl6HaQX3ZgBLXKQgkY0Ih9dQIMHThEF LxBCF2iY2jwb6YGR5oESjGCEMBTQAJXq7w2dVGknV6oATSAwgazRzgMqUAFnnOMBf5gQDxDYhjYc IAzwqqUZ2rE4URQhcaIwQxreeIRd9EIRbQjCBHaxC3ztAgJ5KIQNC2YPQKbJHo2QZ/8+zBkOisZl KozY5hAWxLh4oQAF3UPBBc7pMSiQQgmNUMUkxvDOCFTDAY2gBxqsdQUQXGALCMiDBKjwT48F9FPn 8VglegGIMJShEkMUkAjqkIM+woEqyqiGB8LhlC+0D7HruwE97HE1D6ACBpDowEpXasmJvLS3Lw1B EIIQAtYMFxIPcMYDVrCCE5RgCzfQhlXbIITC/QyETF2qKAShVDM8YwqCwIQiJOAOTAQBBVrFFwM2 IIFR1HCsgGwvILeQj1ipVhk36NCXAsCITBCAAA8ogoyGcAAfWMACB9jC7s7Z179CQxLMyMI14BCF KCyBBzNAQQCWUIsSiOALPPjjVQj/kR1PSEBpSqtCB5agtGpYlh622IMwUEAIbWjDA/8oFCzMsIR0 oEGvOwBFFTyQC8X84QgxZalvj/zSM1zgvgi4QRe6cANAhKIcPb1iC7AR3CBCQhhpAMS6QGiGIohi ClNQwiynUIReHCAXGMCEDtqwA2P4khpvCFge2FtDHdywvTrQBgJsoD4cTO0PXSjGFjpQgQ6MowIE +F8FHiCjJ6AgnIUCmV6f2Ah4QGMSqZDDCOIgYVpcOAcBCEQKmmDRf3RBkfTIw3CFgAgBmTgdHbCs QI+wtSSMxAvDNUihnpGFVwQgr5R1QwlAQYhxKKYaDIip/pKs5JhegJ48aMQFunAG/1JUuQKCeCIW DkGFcOigHmAmApgTN+anFgFohRvhFIaACXe44wUf2MIOaHGCE1ggB4aAQS5CIEgd2LDPFNDGN74R 3DY4gRNBNMQAMvGHDiARWgRIgKNh4K5Y5O6cmSYCDuAxCUmoIAsRGM0vaHGGM9BiB+XsgrjgMyzE 6gABaYJcJWghiBl8KiuVqMIfdBAIKkw4EDdYghdixSUL+IIchVKG8oiBBDeQYgszcAAUUhBtJPdW gNI2BhmX0Ago5KMApLBAOZ5oAnW2wA0mOHp4P3GAIYQBu0Arcy2EkUtRpOEYGCAEJRphgDOMVgh9 +i8m5s3DbxDCfTekAA5wYANthP8AAVJGQBREsIM/KILi/Q2FNcbxPxi4ogwWiINed/cKInAjASNn h8mj8AsqVKEOZ8gRGrogxr6FAw3wuUEjKBA4Ex8hDbdgMa0hkIJAwGELQeEBFbgRCAvc9wJ6OMMI oF4o5SGBGCPAQiOqIYJevEGm0+6tJpL8BuX9YewgIAUpmtCBtSuB7UVwAzKoEAIJ5IF6dFeCmpUF VNnaAywOLdwABjzAAeiBCFADGLwBNeSBNnzHDuyQNwxAKfyBLtQQAoQAN1xWFyDAKYRgF9geAgQB xfkPtPhPf7mCK+yBHqSe7ryCD9gAK0zCJcBeBKBB7dWV7ZFD79GDak2YRRlJNaD/gdYojTK8QTsI iM8dwQwswRJQQQDsgS2EwdakQQYUAA/UyxL0WF5dADnAAQAggRkSXQdoXW+Zn7T5VgMsgxGYgim0 QgGUQAHswQkUgAkUANsdQgscwhlIkwSkoCuMwzi4oDYRgE7pFBXYVylggxxcwG5Qwy5IgJGUQixQ gifogi7ggCC5jy6sBi+EQ17khSe2gQPEQg6EgKTwFwHAQH9Zw6O5AjpQQhNQ0V69ggXUwyVAQw5m gRpEAS0Qhh3hRTioz0lUwbihRBTIEwUg3wm1gxIcRFZA4QSgwCdMgCB0iwZ8QRKoCk14DAYggPXl lQMUgyUgQQREgAlsASqU35Gt/5QWrKECqIMbKgAmYEB/KcETWYAQ2CEftgDbhVsLhEAgoELTUJyM OBoBmA0MMEIFRIEy8MAAYIMbVMIsaBUoKAId4MEcfMAOQAAn6sJw5UGa8EII8AJTYFoXaMMVRMEr nAHbwABN9lcFQJosuoITyMERXBY6vUIK1IM8BBY7yIEahEEd7EAUEF4dzFMzRlk4dIED8I08/ZNl GUARKEFPZkUVEI0SCEMorIEfCIAAAE0WwMYE5EM+jJ3ykIMe4EMkREA6koEaCEEa6I862KNKzeNL sWFv2WNj+EkddoMy7CEfvoI6sV0LYMEMBI4EIEXF7MEEzEAAOEgZfAAO6E4bEP+AG2RALnCDMRgD HVACBNABBrgCCwzAMjjCI/yAETwCAMTDMgzANmxDEBUUEp7LOtRItDRQBZzUCoSCKTyAJNCAJbwD MeyCWj4dFLRACijCJkDDGMiAHESAIFRBtahcANCD7tFDXqFBNeQDPWyBJ1SDREKB0uxCmcnKEZwB brTbIKzBGgxCfNZAERxAGczADUxWW15AJESCGXqfGuwBXuaWG/olPfoJJZQB/OmBAxABYgakQLbA H7aAElBCcDmBhmpoBzgBIiSFhgqOaJQBDGSAG7SfMVBVG9CBAQyAE1hVcOUCC3zABxRBBdDmNtTb C3yDO+TDH1SAClgCALzDOwD/gBZMQSvkVAWswJICAABMAw0QAzEcxDmlEwpIg3RCA3WqwRNEgbVU gY6oVjUglhCiAbEEwilUC5VlhQGoSgE4YSUEwgxAQjnQ5xqoAH36gT+EwQloAAk4AXqeRCcgAzn8 5ztcg5QiwVfqD6MmGRvq5ZEBHiKQQgE0QRM80SvoIYUipjq5xxSUwYZyaCbAQCYkhSEkRql2aBvk wv0FgjKAAh1sgRMggwh4Qxu4wBf4SQhggiARQOXRGMIFQTJgQJOxwzuMADGQwDtogS+MwAj4whTI QJEOKZFGgBaMgBtAwHwpAz68Ai2AwyZcwiTIwPBcQR7swQycAbacBD2clZly/4AXSEEeCEISwEGd xsUGTEELTAGcfgEg0Cd9vgOeDoIf+AHj0IAKtAIb5FUnNAKh4oMxIOs6AkABpMAnpMMubF0nQWpf 0mPGlEEdOsAV8aGmbiqF+uEhdOiGdsC/dcCouqyGukImOAEq5AIvHIIbyBcIFAMIXAEE9OwOSMAy mEIwGEEiJMIAuEMQvMBwIRyPfsAShAAZvIMZPFUGjMA1OCuoOek7TAMSAMA6EkPW2gFodMMbKMEM gMNQjIEcXIMWmAEkXEEVJAHqNIJTbAH7eMESSIcGrMAQeME6rAF6nkEJKEEaCFQOlIMG2KkGyKd8 DoI/iAIJqMAaPADUkUM1NP8CPuQANiBBtb5DAUQB50mBS62UOvhlXp7uxq4UImDCCZDCDqzdFWWq Yi7mprqBEnCoIWTC7mJAqZLqqbIsJ9zqDDDCB1ABBBgABCwvFbhCjrrDAAwABsAAK4jCjboCDy3e N2CCn/CBOMiBvk5B50YA1q7jO9BA1w4p+a5jBFyDL5yAQygBFeACE4jr8GhBpEFCGRBCEggBCogn CNxTIFDAOnDjCkBCOvjBFuBByVDBlzghBNQpffqDfDbufBKs4w6BPJHDBSBDJCCr2L5DBBCDDwCO E2CsTFmSSunl/uxCGjxD+tmjF2QCKeyEQNYfp9ruHx4CYh7CFCQCASAtBgz/AE3+26gaQocawgco AghEQhjkQi4EQQBQgfJCwC/w2g7sQBlsHibAwJvp6I4mXAjgiSvIgRwkixvIwTS07whEwDRYgiVM wzt4rrMS6RqPgB04oAn0QgLULxOAGjHQaSuEwgMQQTtggQ/QwxJIgBTQZ99qQHblVBhkgQwAgwzA gRNqxREMQjwMAgnoKeXO5+Le6RpUQeb1wjMQQw1EgOeybwnkwAlkwmPcpCGuA76kQAfsgV+4Qofq CSGkQApIwR+QAii4B+2W7IS6x8m2QCAgA63GwV4sQRJcAcPBADjgQhDwQj3QwQ4wAib8gcIlXBDk QiJwAifMGwG8ACawQAhQ/1Qj8AKNJZzBIMAdhIL7/sADmDENqEEWjG8EkMGQIsE1AICQom/3yYFD mAAHPEIPBMMfX0MEPMY9LFrQuMcfhcLinhIgrEMo+AGTZgEJVPIU9IJAZUU53IMGUPAakMAn56k/ vEM59MIRRMER4IEv2PE6miE11AIqKNrZ0Ig2DYEUNCRc1Ypi2JpihAUpwIFAzu7a/SEWvALKCmS4 FQPPNrEL7EBWd8NK1AEy1AEcHEMTFMMZePEMoAEOIIA444I7bAMmJAMLuEMuDEAIeMKEUNMNnOBq fFUMtEI7PKBRImotTEEbr+NxEsNxTmvXPmsBzEIaiMAjjEEPPHQEmA0kmP+BG9iBG2T2WT5AOSRO K/gmfTJpPKiADNQAuZbBHzjMFnDAOvjDOSyuP5CAfPoBwGpAB+CBAfQCiyqvFsRx92HDGWABEczd YziDC5pNAMBAUnRAGaCCcTFpBczdAwhCCXTDYXJq7S5mDptAJbSlAzjAWsRBMVATMnRCMSwBFpBC FEwADGRDE9BTYwVAPeACOYaDNmACIvBCKQTCaPBAEHwADxwDEUtTIQwDgg/DAlhrNKQBKWDDM8wC EqzxQAupkxI0DWQtIxRALURBDzT0JlSnGjBaOWDBM7jBFKB4DRSAEJQBhnSLMzjyCjzA5NZADaxB DcgBLgzXcHXAIDzQ4k7/rj/YdkZ7AR0gQy+kjgdwgRSsQzq6ARbkALIZSJA0dwcownd8ARXQAiV0 QBi0AyOEwiekGym0QEM0BJZVKIVuqlSTQngfgQGENzKEd3gbEwXtAxaUwA24NzgQAaxcADeENQEg QD6gQRAMQDpsAChswPIuL48sQSIggjR5QIIr+DRoQRPBwgjAwqKQwTUUKQ0QtJPSgDqOACMogQVU w4cHwyZcwzWowRQ8g6xvdrOqcgEohjWUQwVoAEZ3S3CSwI3b+BqwQ44zwhhLwDoMwj1Q8DtQsCPT Z4hwwCoswAJ4wCrgQS9I+x5oG3B0iggIgRdsARt9iQFsgETkzx7o+hDA/8gACAE1ZKoJwF9AKvOa I6YJHAIKRIEisEAUOLMIIANXzCycwUETaIIJ0MMVEEA2YIEIVAM5RA0vYAAEbIABHAAmBADFlzuj M3q5wwACANqBIzg6AAEAQPkhpMAewEIOrPGFT6txdi1Ey8ED5EA1bEIPXMIfr6OsPwMWuIGz1kA8 xEMWZIAZxPZJj7Zy3QO5njaw2zhq44kEcMEgPIBKiyUELe4gWPsqAIsH4AFX6LYB8IwXeNgWiMCE OUD0EMincAVyZEImhEIFoIIiYIIqUuorlEAJNMSaT2hTv0IGzIEieIMTZJ4zH8EWtMEAvIA72AAc VEMJpAE5SEMpMAIWKP9E5kbBB2CAjkBAJmBCbxsA6IP+Bih6LsAaAkhByFvDNVgCFlhCO/hACpQA EbD8k4K6kBIpMUwDMRQBCqDBh/cANEA0OwqEG/gC+crACAx9BgCDGaBSBaxDbPO6P1iyH6B29bMD CZCBDJwAFbi2KJzDOYjlGghAt/iDM4wUwqROL/RCaf5stncoIhiRlZ8NJGQCIHRAH3iBF4jEFhxD FTwAQDyABKlDQVsFXY0jcC5UuXKkXr1SogRXIgRnDDUSUQyECDxxpGG4QclGlHwnGyGag2tGOHIX GkX5wOJFzW0vMKGy5QLCBgMbgKLQFiJEHgl5tNkg8y5CBCwm1g10gwT/QNV3lqoCsPSO6TRiZsqg GfNjk7lrEbRgweLGl69rcnzFy2InS40arR5UOHdOgwYza2TIsGtXRWEVMuR4XLD3nr81/gat6Dvu 1yoOeFb1orUDnwE6Bgz08kDICaKCHYYMEQKI9ZCBr1MzwuA6zJCCqVNXqFAuVMMwBUqEwWQk0QAb Iq6gOeLRIzIeTroEKaks34UoVwgwKhHnAppGNz5g+hYklxNKuWqic0LIy54k54kWLUoBARkA4rD4 euaLSJFrNKqiKqt3AJjmnWsAIOYBRm4Y45FNmDgrglnW8mUEX+SIJx5f6lKBDDJkyKCcc8qpAJgs BKtBBsNoeKewDAxA/8YDD8rRwB9/NHjgnkGkWAWPI/DoZZUqqKDCBTqKpIMOLjxow4mCMlFNtTBO GCgMSMLI8kotw8jESy9hyAQGQ7w0JEwYnsjGkFIYueSPKBx4qZNOHHCgky0+QCOIG9DIpxgRbkCE gAB2qOOCC27wpA5jgGrU0Q16MsaYEL7JxdJc+AgiiBBcYaSWdD65Rhgi3ECwQAAARPWqCA4EYIoK Eniih2B6EEDCZ9xg68INLcyCjMJIkIGEVq4s58QaSEC2MBpoIOHXQ2JcZZXFBtGgxGp/+REPzKSl QgoumPz2Cw9iWAKVJ6UU4rUsseQyS0bCeAKGecE8k9558Z2XTBic+P/ACW4u0GNOcnhoAw1ebriA m47gQASXJXqBoxpujnHh0Yt/6skAF77I5YMPciFPAkrmqOCENAghIg1AsEnVEqy00sqSCJAg0AxY HwgmmE2gOUsLN7BpKx43nqmgt3ZqIGMwdkSpIAxRMvCFhKlV4KrqNdZQIYMZY5h2gV8gEGaQX4z5 hY5tucWDixhcOJKOKr6IIYYotnDCiSGiFCI1SJ6A5IQq29WSkSFgwCDffOeAIfE5GJ8jm3kxwIAF BKDQ49BDbaCkkXpu6AIOEJCBg5tBQahTEXe2MaSDTxz9yafXgTJGkksu+SGBRGAIwgmn68BmlxTC kAMJJKaheZqYAXj/Z5prhvelAlxweWCSYMYAJgI1kGgraF+U6KCCBx7IwNnAkm0aElFQJKFqw1Tw Q30alODaa55ooQWCM3oxoKfKONB/hg2UZAAQSEEKMbjMk8QUJdVAYghXwtIJqGSlwUEOX5GDQSkU l8HGJc5wLMAEFJShB3KIUA+Zu8AfTnEBOMQhCnDgwcNEYDp3uIMF26ghJhBBC1D0BHaN6sC8oNcK QuSiU0IAQQuiUYAIFK94S8wKVgzUlGvYYQ6MgJ4AxjCGDESAeW2BSxYE4T2jZSECKhLMGvYQCmAE q2otKgw7gGWXcZArBh5YABcg4IHLpIALePAMBL4FAUBWQQwbcwEV/7iwirNxIBCoKAgMcDOEJzyB EZW0JLxSc7jCbRJx80pc4SRnAwdc7lAjRIAiLmCDU1QDDnBwQC+2EAcqtFAEbQgBAmqCCRbU0IY2 ZAEGMJELTNzhG994QQhskIsQUOJcKWgCKP7YE1BswAInyEpVLEG8EVyDGKJIgO0SkIBJTMJ6XfQi Nk4gxla4IVkqqgE70hGKpEWAfR9SAQnYkawMDMMDq5jRAhYQgwVIAQJcWMAqzAZIKbhgB1zwAgCr sLaASoEDFeWDE6KkwNTUpoFYgsQlOWnBTi4uX5mgCQ96cYF8oOElATslOW7QiEY4QGJ4OMYSjuEA ZIjgAwiIwgB4wf8LRczklwOooQdf4IogFPMFCGiDO0LAB0oo4mwQwAMEDICHz+AhCU4wQw1QVRWa yeEabrAAIiaACAwkYBPBkARaItCWLGQBG0JwxRAqYAcZKI0MwZIBBEShgni8Q33KmtrUyMAOCZAr CqswAEABug5jSKGfHviWFN7GhXSAi7MCjQGTVrEFD7jCcF7CWyQ5+lFGfJK0kQOm4TDAuNh6MrYe vAECEAAHEXbncn8IgQjJIVMHoAEPS/gDC5FRNwogYwCKSEIdKPGCGQQgCEJVBCWCwIIQLCEA7tDB Dn4RCD/6UX+gIa8AC8II3WQBVREgBhnUcIYjwKEOR7ABrZiQATX/jCACuZqrGzKBmiHIYa9Jw2cG IBAPEsiBsPb00GFJsAY4kIsDHjgCZBeQgjNYdRXgGujbvvVZcAk0oHVEKBdy8QgjLIMABIABASKp tyEMjhHzIq0rMIEJJ3BSg4sDpk95EIVqkIMc1biAkSvxB0V0AiYyjcIFehGHJRQDDiKIAycCwVxK 1OE9L0hCEnKhiAAEYAm8YMEflrAETNigC1s4QlazilWsmrcXXojS92wjBxoQg7/X+BEImkCPKFAv v2pQw8/Y4gZNJAEVQyiHO5GlohbYQQUqchGw7nnYfDaiwhywDIarICmsesCgMeDDFgQKLi9YtQoz kpYHRMAFe1RC/w9oiAICeEEJFgwgAY+QRQ9kEewfEGcA23AtBlyxScMlDhwwoElMuAEFOJRSpZfj xR8ckA84sLQR5MADHJbAg9DFAQOBEAEGnDsDJ2AiCQFog3PHrAgWKIIKS9iGNkAD53zvG6sdyEQl K8AIVBCieNi4xjXSUA0HdIMUs5RGrbBx6DO4YQpYOIEwpDCOIbQDMXZJVhZaQAwVELhqv+prX6em ol54Ogr9BLUxQAEKDnw2oB7mQhUEqb88+mhbW8gDB3R6hGoogtZHTlQg/tAGQxAgET/4dQ/G0INH PCIRxRnAAAqHdRYEQQetbAMUotCFOlVbpdd2gDJEgIZqyBQPPP9YggiqvIQBbEEE8w5AEjDgjiTM IAhijve8dxAADCzhzfnG6hEKjwefbNRpQ0BEEoq3TVj0QhHGgMMtdrCFY5RCElm4hhbe4Mi73hUS ghCFYORgFxlkQQuRroGLTH7yqbFDEI1dBT1qDlkd7pBcePjFZ2cEATrk3AAdvsy2Oo0MZYAQCjb4 AwJmuhxkTN8BR3BAIyx3gS7EJBBLcFI4LzGJBLwJDrxIBCGUMe3gHqo6xaDEMVQKCu/I9AhbWMIW Wih3HlBh3n04QCZKoQlioQ8moA9i4QBugQj+pgQKr7xA480acAYELAwYARHK4AuOwBjcwAymoBrQ 4ApoAQ72IQ3/ZoAHbAAa5EAcDi01CEA3dqMIUKQGCExFMgAWkoYwCqOvkAWxyKACjkBaokBuDAqg YI4n+mlbSI3UBOkzrIpJ+scAjsDTKoocoCAcVoobRElg8kEZ0AABAuEGqg8OkOEIkKFO5gQC9YcH tiAmeMAblqENtI2ULqcTFAEBXuIMFK4RLqD+jmELQkfuAkHw+qAACsAECPEQC4AUSAE4SsAHGLAB 9w0S96ADKPBKOqAMRMAAumEXoqEbjgANpGEHREAfxIEWAoEbMgAbtEActEC9wqACzKAcWiEe9gpE zMgX3iEw7OLSKm0HU44PZoQC/MkDIACyNiDmQIEeOOAIzuYI/0gtfyCAJ0ABXPInq6SQA4rBHuZk GxGPySpBGZRB+6wwH8IBHMMRDdRO4fRHDxohDoJgGbZhGSjBOkqp1oqsEXjBE5gsGsywOrbgH6MA Gf5gUALgFghRCQ5xEQnxBIhgEUugAHIACvftASUyq5ygDCDpSryACqCwG8TAI7vBAaShF45BEUcg BA8BGzTBF5qhAwYCXsxgrjIkA+KBDAhMBixBDuri9QqjBvxBWNRnWPLAA4ahA1DB0woKoCAAFIzh DAxgGUPD07jgF1zAGCyGDgioCobPBXrEMnohDwRmTqZvp7aRybZQGbbvBnBA+y7ACr/xAgjBJajA ERwhCJrLc/8uoMiM7FBYaexqYaYaoTpEgAfgICDNLwBmwAcOUQkMEREL4AQU0geqwLzyrQE34Ecg YOCSwBZApQHFoCo3QAzosBGOoQQi4RrqIAdaABvOIAfOIBp8IAkkQBCmwAwyIAtuM/VUJAuI4TYF wzBqQAUAwEM8BAQ6gVwgoS8YQQR6AaCqYIcgYBk9zQPwIKIKKTT1J5E+AzQy4wh+4SgwoaeiAPHe zE6qoRP0IB+6rRHQ4FC44Q94aRseQAleQOy4IaYc4C7TLk4aQeHq5Bj+pBFgATAPpZXgxAEOcwIU swRewQReoRAJsSET8QRKoATyBxKhcAsKQBwsRByCxg2e4g3/dsEqIUAMIqEZRkAMKiESQEAafCAf BMYBVKEAPAIPZmEWSgAQzEAJzKAIWiED0CcLCCwL4sE3gxMJlMYPaoAGCoMUEC8dhmABknMQYCAQ AEoKQAHnJMAZPaAXegFcQlMM6OBICOgz6GADVgFI8ICylqEH+GEZCGEJxrAsqwMN9MADsy8f/mAA XoAFfmAFMKEL+IROGqEU5nE/ZYpQSRPuHGAW/JNOWokbro8SEiEJYkExEdEQTQAhCZEUKtQFKHMi e+EQRuBC5AAbxEEcSnVVfUEcxAAfrkET8IEcsuEE5mAJtrATlIEcbiETRQALKMQEdrQIMgAYpiAD BAEFfuEM/2iBCnJgJ+0CN0nAfUggA/ChEzgAEoxGA1ZAL1bAFQCKC5hyAWbEAzagFwIJBEQMsgIB BL6gCkQAdAzAoCjA1/jhXpdhABwgLBHgcsgBHcmhTnjBCMihE5wuPUcpJhoBA+YxDmaqTupkpvqw lTShGqKgESA1CiQ1CtogEergFjAVQh0zEdMAOPxp385rFlgVG4Jme9ygGdiiGcRADLDBGMRAH9og GzKBByrhAkBBhM4GD5BBCQRhHQTBDFphCopgCqbAAs6zE3oBBJThCIRhBGQQRYASWTIgDioKEmRR MlZAMpwBXBcg5gyKC/LgXDlrbTwMoEQsBuLATAWKHjBAFv/u1RHgERUwVg+C4AKujz3XsxH+IAHQ oBJM4RECs9scAAwxwGDiAA1oypWuzwHioDCrYReGbKaigAe4AQ5I0wnm4Ap8IIlKwARKQBEVslNJ gQjAIAqfcCJLlUM51BdalmXZAlVnVhNmVggQgUyioBLywQX0ABmiwRiiMRQqwKOehljrYAcc8Vh1 0YzeCTDWQGlkoAgKwR44IAwEoRW4NRT6YgWCYRwWoAp4glx7oTKEDwI+oW0BitTqyADElI7my27x 9iZ6gAWYLAj8sxFaKWKPIRHs9HDbkj1bqBE4wWBAICBjKGLhIBAKMx/opIXqoBdEIAqiYAmugBNK YQJIYXT/GdERGXERPbUELCAamgA2d2HOaAEFVnVVVbVDLwQbFG1mqWFmn4AQ2kAIuIMcIOAC8IEa GMAY8AB8Q8EMHmAIBEEJiDUDVM/APmR6B6PSkqUAooADvLQXOqBGNGAQJEEDnOEOgg8zFkAqsepM e2II7+izYgCrKKufOAAZ+EEW8HaGeuAFai0I/BeDIRYZoiCA7XTqVIo9/7YN8sRhRaCBOyFg8Q8Z wsH6qqwERLEwk+AKDGEAJoAQc8AEPNUHHLFCKzQRG9GTc8ACPBmrzsAEVHWbRmCVWZVDgWZmZ3Yf wAERFEEIAsBv6eACIoEadiEHjEED7uEeHqA3BMIMotid/4gTB/vqnj6EBMpwpyrK03ohBSRhEETA j1eBn6LwijngFzxjA3iioMDFsc5GNJiEC/qHAyTg7GCgB2wAA5ZBB/RgCfTYlR42YnmAALBPxdCA C8mhlRpB3tCACvyX+urEheBED2jKAUTABFwgYo5hAmJhAibgABxyEYnAB3IgGjx1U5UgIjIVOBzR BEyAED6ATAgnTISAAzMARA/BDsqgD65AFbLhCTJBEVQhCS5gDC9ABNqmbYyYN3qjL0ggApxFRYLy Vy6NBJplarBhLKPQn1ZBCn6hFVphOY7AHuC4n6TFnNumCZkEnEftfbmgF35QAjhAUI0g2dwBByqB EtoAg//FcHLrhAcGoMiGjRzCgT3LcKAxoBGoIHLhLnRcqHN1qpW2AAwyjwcCwKIp+gAKkQge8nRL IBpoIZVb4BU2uzGBoxAb8SFtgRMMgbQNIbYYR3Ek6QSUoA8yARFUIU0yQen+4AKK4QgkuBOszwGA wSFC4R40oBVEYRDoqWpQhTiXYhqIsxdH4B2slTyXo8I8YDwRzzIQakakcgeOBFIEqZx7YfhmTm5i AJyPIH1XwR2WYRkcIRE4AQcWlhMIM6H9OCB54BiYbNiyjaXEEBl4YQ5uAAQ0wkDF8IG3oMpE4B9B QJK34AomAAWaoAnKoLIZsUJHtw4OQAlaIKQbk5NV9xD/EcEJDMFMMEBMqsiKBKEAiPYEiuAEhOAJ WHy2r0C7qyEfpEEagmoJGoIhQsF7gWGwCuMdmAX23kcF1gAYciR8bpPwEM8ARKBc8wBOulkC6KGO vnmhNiASstSqPstHlIRJxDsPEO9PPGAZ5tgRBoAfcAANSuEDWqnN2/z68lIP8Fs9/deV/iARBDvA A3LAl6Awq4zuqKAEIGALymACCr2iJdwHPviTaUGyNzsiTNd0C3HDScEWWOC0McBMYKCScIERimBp M2AKDuEZTkAQTuAxs6EALCAHRkkaruvdNMCYS2TWlUb1ZMDIQ+EBrKEFE4EAcIEAEoAA5gADwJwM o0UC/1aBEFwBxvKiGo4AbVfOA34hNPEBKEChA26uJxDJCT0N8bLZ1JbBGowg2LaPAIJglPISJqqh 1khID1QscRthp0QggG+gDmipj1eIMCNhBuIgDkDAB0AgCQ5AAJuAAD1VEWGTwqMhFm5hU1ugBUD7 ISe9k6MBEXYJ0xvHipD40yvODpjYDTJADkbgGYj101nBHKCBFVgBF4BbA34IA7ZhXgCuAlqs5lss AX69xRihxbAuBJajM95MAqSAALi1AqrlDzxBj9A6fsVgAzqjfReqbaiAfNd5GZHBAOAgBuyhC8KB CXwNB26AAOCvEooOuCxnTtwdz5VBuO46AXTgDNo8dP/gxIXgoBgKoBlAIA52gBoCwAAPAAX6YA9i 4bNH2RFHNxaegBRM4OE3u0KjwbI9mRoq/peOLeM7fSIyYCKK4BDkQA4iYASKgImXtggkYRKY4PSd wBVUHxNUf9kYp9NrnnGyo+ZpPjsYxxU4IAo84+q9oAMGQQD6oiE04A3agQKgkFy4gA/GFAJsgQuk wOmrYKAE6UeOoF1lxAPogRx+QQCCgR+6DgZ6Fj1FCO0ZehuXQO09l6ZC5xFs4AyiAO7efIX+0Q3E AQRAYAfOYAIEcA8gPBbKoFMBgkgJHwOj5ThwokQBE69MODSRowSpgT5y5HCCgQUGDKVKwZgDEiQB AnP/cD0oUkRUhilFprhsFeYJBk4fPuTK5SSnq42uYJCcMxIXAUZARw4lIFQkDBaUAm0RIQKZkHKD NFhdoyGeAikeDCDD4yFGDC5kuXiRQmfDLy4Q6NCBcOTIr0DIPBTi4GDLimD8bCz5c0FPp2oXLnTS U9hBp8UXXDlQxoMcMjiTf9jYBQeOCM2T4cSJwwObll5xdpzp02RPrCao+5AqQGSij9kWEfpY6HBh gdklShhscsbQRo0YPgINSbLUHEYmi5gR9CBDBiWCssFQvhGDE1QfcnYw5MQQjI/kQ87xKR0XrqIE SrHA9IEmr2KQBlUd5GeNCn/rPHAx4NUReKwi1gIG/y7AhQfLDOCRKld8QQUyR6zigT0ccEDPD484 YsMM+eSjhwN6VEOOYhdUUo0e5HRygSIO5BNHI5Qh40ACCOTgADJRQLXZFnHAEUUzzfSyBRWx7HHA AawdEMsBpDwpUAk50BZLQj7k9mRvJZxxBgoosMACJ9mNadx5GJyH5nHXgZSJIeC18QEicqKSS3c5 3YlBJsWNh6ZPRUSgxghyZNBKUhhggkmYnChClQb2rTGIP2uI4oEH+ACIR6YxHGhgDOMkQkAioo4K gyHo8CFFFBx4koAsiUggQiWVGCaYYIXd2okD5PzxYhw7bgbHFQ6gEEWOyPAIxxaZadLMU1f0geQB 0f8mGZtsvk15kA+kXPlQltRQgUIsfajygXBjbgTDAONhAM55en7ESJsbuWlITW3cey8idt5ZU3eu OAHDnkWMAKgWxKhBzMERABrBNSM8sB4LFWjgB37AaBBKOekO8EEAINCyyiq/EHjgggOMNGoiCai8 silGPJKAETInQskNygTmQM6L6YGYYRc48MER+SwRRTFPFSMsZjR2BtUWT80CSzFx9JFk1UqW4UNs Ws5mEAoImVCCCbiZkEZvM9xSC0JnZATmRgO4PUd2peZJryFtggdOJvnKKWdOdfZbEyeYuFkcI1NE kLAWaizMOKBIRIAEEpao8QALMKzghz8YEzBA55z/d26IK7agQsjo4yyD+oKJpB7qMqIakYApscds iik/JMKDMnoos+JiLPJM6wWUOHABFVFsUYwIWwTQiAWb6YjMZE0XA8YbvQQghBBWV33LkwX05kM0 FuRw2pWvPVTARNTUkb0QJ4ACJnHebHRewOiaW7dw4WWSCSJt6IsIJ+jrbzV5Qb8QZYgi+CJhi1OD AyPQgMZpYWFIAIAl3hEBAGiQDDWQxAoSYA1QpWxUqVuGNVC3uhGmbGUpM0IiXJiILnADCp0ghzIW Uw0WFYYxQ0NGPqgAh2JILQ7MywGwMqOZo1HBIknQntVqwZom3KY3E4lG+HLQhFjUYiEKKUD6tFQH /wscQAg+oANxOrcR7Jzpfhigl3bc1B3+OaENAkQEeLgDOMBhYghmIIbiDGawxREDFs0gBuIgl0FL REALvtCgIzWoAjIIgBUJSMADVlbJSibCEfxwhCNUCEMXxsyFM5sZJqCwBRoKJh+DIUdhQkQOPeRj Cz4Eoo8+EwA9YAZYm4GK0SKxC2NQLUlNGKPVTvDF7/lmNsW8hUMUIjaJKGQGVUsBHoiDgc6Vojhv O1d28scJJ/APTm4SYBkI2K8XOKEdI9CCO935QIQdTA3uNKQaIvcOS1gCCQvUIA0s8UiAXlCDKlOZ KV5Yu9r9YKEu2+QIZSYzFmoDCpopTA4/RA7CGP8mluQgBwiikI86wIE0caBCAEB0AR6pVARU6EaX kqQ9J26vCcUkyDLFV8yFEIQUYAPjLZK0AwMMgAVDzWY3OeJNu+WvXnabIyL6EEBEvICAcBpCEd6J VQcaDHEIQ4KQJhi5C+5zBM14pAVpYEEAvAMAKtAAJmEns4TWDnYLXegjXPYyiM6sDTZAgwhuZpjD BDYwh+GZA+LwojoUTWpUoAIr9dBLzfgSBN0Q5gEAMVMlWa0PE5iFZz1bgmKaQDZf1BItqraDI5yx m+fZZkbm1Ub9vZETdQuPnMBzk5s4AQu+EIc42glIxSEskItsRlj3Kbl8WhBxaUXrQCsIABn8gIX/ K4Ooy2qXgLoqtK4/uEQwLjEGUW3BATpAw4vycYEVBQa9jTDWsUQAAuIpdjPFoAIIWFmNYpA0DkIs BghA0YeYHiBtSUJSk5pAiya8oQ7R+KwmFlyH0W6LFGUL3/qSZAE8GCCNnWNQcZAKWxa4KUwzyUm5 TGxHO86xDbkYwhTe6VtxvNOBB1PYPWEBOX1KTnICHYEvLpjPtQIAusC4hOxEFcJRGUGhTLbddhf6 3WAkghMBcAAPuoCMaqAUMSWK3nsnS7wdREF6VIjDDTvBX6kpjzQg2IFMt3cAqsViAmd4hSaiEQtQ eBYWuwjABEbb062VoA5KaoKGO8xhjmwzfocK/1PoDMGJSEfaCZGuyZ38lws4OaEDkFCCHbAKakMi IWGWaAZyuTrq4+4YCcoFgB88GLPqvu6FS35hrGEXO+4GQ8qJMOkOisGDCxwrR2N+Xi+VlzwRIPYC YqaMspX15eT1Qmr+xZoFTjBGCxDYmWAoxjFiYedmQCAAV6hDHQJQhyZIeDfgi0Y0JlDMJPXBG0Tt MIM83DbhiFhR8aFJHj+gCifEaaq5mOoH6NiBdZghCwukMcMMpmNxNENxx9UncpErOQCwY6GxCyUM E4HXucLVuqYIRl0H0AZzA1EEfs1MVKLncqhQZtoiKEaOZpDEYiwhDtEGAX+dVgzs3UIIBLbaLP80 AYYriMsHmtAENZLQDWnUIRaE9mIaJtJuPBezmHuY39tKoc3rvE0jxAmnpM1e6fh0p28veEEb3N6v ZAhuJxgYQjnMYIcsRADjkev7PnXcd3xWcA0/WIHtGLGHqBhABKbIwDWuIQdJPOAHtburKR5B+UcY YaGOGAAVZlAHnOesEcdWqX6hMm0QCBEEIiDHDuALgkjs4DPJE2LN/RuHXjjxp5gVQjEDMIM37OIK YDC3MUAxgwB0IwBn2MUOYpGlrbk7GlOfcyzKYO+OgB2pbXM0ogQXTvioHXD5ersBD/iBRMWvczAI xQgCD//A8z3jACgy5U3xgBmAAED4oAMZpjH/DY9DDHJABsAgCRpyeQnwCJinIcugCKGnWI3QCFHQ CELEX6anX5/hcyAAAkDkADvgGR24AzvAgT7nX8oWByCwBH3gAwMmBBYgU+cGfN3QDSNIBUsQCEsA fDtgUtD3RbIxfVM3AUN4BWjUOXOAaESlEfqGCYJDaZEmfv1WL/piE3DXdunHCfGzfgMADPFAAjym Y3/HY32XTwClAZcwXbJDC/uHD/iwAQbAAOqgAJYwDY6kT2rFCjJzVwvYeVsAejNQCGygI1GQUlEB Fe+FPPxlgv71esiwA1sQeyNYgiv1FCtoAU9QNVtXaAcQLlQ3AauxB+EyAVOXblL0g8uUA9Q3/2dD iAje0GFgxyCwmBHz81rCQVtuQhOVVmn/4wS5EARt13aIEh/qZ1Q+QQAPEArAAAzEQH8AlU+PU0EA VQOFFzsE0ASxByAGgA/2sAHqYHEKoAYApUFIIAAMaFcDYANUMAE7QAEeEA4OUCz5YDSH6Es1B3su wIGRQAVR8YgkSAUkGAmRkGw8ggwTMEyYmCQpoCTDpFkLWUx9EC40lUVShHW94W4W4SVThwJFaG/a 9Db0hk23uIS0JWmBgy//03bmZ0DCyGhGdW+hgjIJUAEroAHAsAbvIGQAQAYrMF0rUwZCdCliAAYa 1E/1Zw1gEIfeqHGTMAaXsAnBYAQYsDzdEP8HlcIB/yCBPFCBFshfqZePOxCQbRYAqCcCkSCCIHAG 1GCCKfgZw5Q2eyBGmtiQxJSJW5dF4WJTBVERFnEG1reR2adNtBg/WehohiBikNZv/cIJ/xMnNAGM H3CFghM/XncyAyAqJDEqCUAAFWAKGiAJMrAGwPBBmZQEdKCNkbAB4mBBalCHGUd4uKAO6gAANMAE Y9ADthmVvGBuS+AAHLAKHIAG5BAFWulLtgcVaWZfbdZSO9AJcYEMHKh8LkUNJIh7RARTcwlnB9CC dElMTYACNHUkEaElBWERdYACnzgBrZh9sOgNIKmFkNZGt6h29XJwhpAvQZCFDOKKYJJ+TXj/Rp/T HolQCiNEAJjEk9MFOyrjhmLAAOIwDRdEQRWUQY50COrgB0wADU0ZDI5gCDsAelSgB3FxIRcwgTzw KzySe3GAgfC1AwEQS5VwWCkYe8awC6DAgXQQB00EU/FmAWJ0EMMUb3L5natRaE1ACrdgkVZ0kWcg hGfQBojWOa5ohEMFJllopZBWL2lHE+RyL1GAALwAJ2AnoAPgnm1zhJZpmSK0QpmkSZVkBN0QCWLw BgD1OHTIOGbFCocADUxwCWhoBFSmctUQF0eADKvwD8JpolKDPLXHegPpX2LZCIlRgv/YfL/WqH3Q Bz8VZzRlNQoZpHRpl7dwAnapLVh3Ram4/wvdMITpaW+uyJ6yWKViAmlNWE7+FnBtoApyAgW7Gg75 gAaNYAN/ACcsk0kdxjmhwiCJgAsCKipuClcxwzIPgFZmRa1sNQbXOgYLlQiIAHp1QAVoEAXNmSkg UA0ycgw70l+PaoL2WHNtFgmupAwOQAWyN4LdkAO/ljxL0CTZWTVilIkN2QQH0QQFgG05sBoSST5N AAaf9QagMIoT8KTt2artSW9UGiYXW5ICZ2L2EieIsKsfqwxQEA5dAK5/oAgdUUkwo0mJcDIsm6bL qjIjl7KVtAJCdofVSgK1qaE/YARtgG51AAJosAqBQAeR4BaFYa5F0wslyLQdqHpP26Iv6v9RTjuC Z9ANJngFT3ALMPip8ZaJ2vOpSXILXsSJW9cH0bBgsZAD1NAA1QMKnhixZCql+0lv8xM3hFmS8WEI 5GKfdYSrHwu4gKsMyhAOFwCuCKAIZ5JdwbCAMLNCMauAlaQhhScAKlCtkHShfLprt3MFP7sEvkkP nZAPJaIZcEAOcLAEN8CBq2d7rMuBKRgA+xg9xcCD9rUDNGijIBBgVgODB5AD/upE/qpZnFpMyHQC e0BTU7cPmuBZYPCJq0F1dTCKhiClUSq3FKuFVlqSeQsnmnYvgQu+IburyuCr1RAFgaAIToALCXAJ PRAMPbCApMSm2WU73TUJQOAHJGC5ZiX/AEzAlLumedLwsyAQDklQChcQROmKDOSgbNxQgrW3UijI X2b5qGYZkP9Ig9SZDdo5qpr1BE7UBP6qqXE5lycgCNs5A3HwidQAC57VBN1QfeZGdR9gva5ow+1J dooSaTrMsQfXvfgCBeILskIMvkFMviACrp6gCIiQXba5CZvQA/DbuFB2CXs6CZMgAEAABCSwCNBw xeDFuKXwgJ0bB+HAII8QRMqmesmDBqjLDcmDPE+7xosoNS3Klvlolrdbg0gjRS94ALeQA9oTl02g qbcQwsMbbz6gBCcwGwUwC6SwfOZ2BmDQAOsDw3UQCRNwBZwwsTecw7HKAsPobzSRLz78/71FPLiD W8RGnMpImxd/YAiM0F1PHMVRvLmXIAmSMAm6LABZDAT+Kw/XGjNJ4KF1EAckesaTVYJxcLpLwAO3 17RPmzxsOa+xt7qN1WaVtXwHgImXqJ0y1QSCfAtoY8go4ES+1wTGewtH13RNUAfLx3yzUHw0qHN1 sMnXS6b5jMODKThN2G+LyQnkYspAjMohm8qqrMogy8rkW7gkamVLgAgw0F1j8MQV3QN9isuS4MV9 2gNRmQToFgDHfDyl8AGlAM1S43MIvATHoHo80ro1p6IaqI+r+6jzOoIjOHTaiYlCgJBKwtODjIl2 +cfh7EUnQAXs3AB3VgeQ3A0zgKOfcRsM5nbPFDsA27CfQzVUchcmmCB3udjDJ4kvAQEAOw== ------=_NextPart_01C9D87E.59029470 Content-Location: file:///C:/68E9C635/Sammans-2005-filer/image008.gif Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/gif R0lGODlhyACWAPcAAOzcyw0PDXNjU6umprasq62nmcq6q/XNt3CMstTIs9ark4mHhLSKbsmYanl4 di9JWtKpcaicmu2xlSQjIiwiFUwuF/vQj/C6qqh3N3IsNefr7rmHR8qXVGR3kal4Rby2tnZzaYdX M/fs2uu4b4pYR4eEevnHdTU2M5ktRWhnYy4TD2gyQuIwUJeUi9rZ2GZYRru1qZWLiEYzIUdDNM6Z hv3+/IV6d1VGNrmJVsrIx6ayzJhpRtWlW+3n2a14ajUxJnVqZY2ZsHhUNnhWRXWFlGdGNPz36odo VZeHeFhTRVc2IpRqNJtzNXeYwkRGRVhXVdvXyTUoIBghJEU4MO3v9Zh4Z7jJ0mhDJmUlGYh2aIpj M4hkR4Z6hmZYVS04Rd3o7EhWa5YhOayERaeWjFVIRf/otNScWdpcZiUzNnhINZhnVceMSal4VPjv 5smUStrNx6icpZt0R2hUNceLWFJmdbuVWkgWFVdDJ1c3NJh1VzVCO3ZHJ/rnzPD3+auGVyYpLMzY 27Z7QWZIRJaMlWhYaIlkKEQnHdrd6YuMj77Gs7SCN3mGdu/nzahpWUZHV4l0V3dVJ9mWR2wbJnZZ VeStXbqttZWmuVdTOcu9vp2llRYYGpd6drqXg9zn2puFamVoeaytrnlGQ9/DlEYnNScyJ7ajd3Zq d4dqZXVkODUpM1cjHszO0VYYIPv53F1jVrp4WUZUWNjO16mJgFknOGl0d//4yZeEUlRIVphqZZpo J8mGO2c7GLyalx0hGJqWd0dCJ8zXyoqUmSun1Ord4b2JfyQYGrJAS6VpQ72USuWgi4qFarG3v0ZT SeSdS4pXYYqWi2pSJml0Z6u1pFNAFuGWeSGln2VIVIloe6FWOv/hmo13Sl4UFtKMQ+/37X+sxur0 3Pft934+T6eKlIhzNJl2K+qkoKmRYoqad0pSN2GArlmEiL1hVoZNIlpSJZSUlJyUlJycnZyck56U nZSUnJOcnpSck9GLVqBCWtKanq2NSnWngrXGe0LGjLiBmsSmYqSUbyH/C01TT0ZGSUNFOS4wFwAA AAttc09QTVNPRkZJQ0U5LjBCPKT1ACH/C01TT0ZGSUNFOS4wGAAAAAxjbVBQSkNtcDA3MTIAAAAD SABzvAAsAAAAAMgAlgAACP8AmTG7lQTWkyRPEip05SqFQ1eEXHVx2EWiw4sXgaTQGA0IEFNw4G3M 6BGESRAOQAARIAiPDEMwK8iUaUhGhZg3DSmZWUHGCyU7KwC9o4TolTt3rlzZdQWo051AhQqNSpPn TKBFhkA4cIBTlVNdrP3ppamYJk0Bzp4NwBYt2rYBfpxgm/Yt3bt4J+Ddy1ah34RdFEbESHijRyAd CztEjFLah40nPXY0BSLaSRAbOx4G0kXQDTxKbBqSaTP0TJ9BnxZNirSI0qW7lMSeJjv2VKdWRSsR hIQGVyM1gpepxafMBQhDoqx1Wxfu2rR6UvRK2/at3b16+eL1G3ghIUIpGjr/HFwRY7RomTVu5ggE 5bJlKSpL9kiZ8uX1Jx2090iopZIpUvWkk082yZAabbskpdQesC0lW227VLDLLtNMdZoqNynRgAR8 1OIhcEbUko2HtZSRjQnEuKXWitataMMzerB413V3ZacdXQs9AdFgin0yn0amHDYSYuld5oANy3xw mUmMmUSZA1CilBKT951kgw1HqjRJZ6B1USBUMg312lKwTRibmRNOdUeAMlFggQXZxGnBcCSKUGIZ Jp5oi1l1qehcXb3UI40jZ5lFo3Z/3HiXQt1FxJB4irVHi2aU0WLKeSqpZFmm7UlTQEcn2QdlSqOW milKUi5p6pRAEAIEGaDJ/1BgT0MxZeuEDcbm4INr8gSTCXDKiWcZfBRbnIkm+CNDWoayuNyKEwh6 SzFkqaUoW4leG4COET3BI0YaWRokEJ/4aEpG0dACgrqVVdZFF6dswgAvNRihgCybZFFSqTYsEqWU KQExpZRY+juqSYZ5RCqpQExiDRlTwFSabGXC9uCEO90wE0wcGzLNNLZYcIAoB0DB1ZzZEBNAs81S t2JzxZCSiTRkpDJBs9Y+d9dc2nrLrWIp+BiNKZc2WdnQRdsHAmWnMEDNCCYAK1zUEjRATBZZQNmv DSWUenB+/A7MZEkgLCB2ZBRB/NJMaD5lWwV3jGZTTjdVEAUObyqQABRQAP9wQIkcUKtJtc7KSK0M lxRgwCmEWOPEBC8fmhbP1zb0XWG0iNsk0acGufSpUGYBgQSkk37Bm3C+WboEI5hzJZSLYOk1lsqE fuS/kbV30gc5AKzSSgLcIMcdL7jiUQpdJAFrUDTVFMUNNck62vSGUBDFNKhkwogIIvBhDgUBkEKt 4L1QYL4ddlSvwnRFxEHJCG8GZwHUJkBAzRCGLLeXJqRoGwBDGAFP0FJQKVKpK0j20R2qTLEwT2yI ahLgigQvQDUFQEBg/SoB1zQoO1JdKT+vE5sCQZCIRIBAdrm7AgOGMIQi3KEIL3iBADTShRvcIGKj kUnccviSmFSPAmexxbD/LDCNwf2gGMWggApUQAFDpC99hlDBWYoANQtEzQR4uuIItkiJEOQML5qg nKJc4QQnJGQwSZjCRjLnu3Wty2tvBNjBiKEABRggEQlIhAEMIAogHakEZuPCIhZRgq5dCUv9ckAW ZGeDrOHuEflJRA6ylIVTAeEGnspEBCIwBl8gIQtbuAKD2qEe5L1rBlOQXsfM1wuz9IIs5queHWQA RY7JykCyAqIM8oEMDpgBAiMQBckkqIBf/KBPzLFLChbgCOo05zpPSKIMpjADMpDhB1MATwFp4QBu Eq2bJgHnlEZ1SC5wQgEFKEAO1qk4BXjihDbgwgYJWUguFLKDtztSIqOU/xJ9VbJTMAjnvwQggHZ8 IJ0wSGc6xxCDLIQAAyEgzPGQl4QbhCYKhqBWK2OJvo5SQAkSi94vZDANGYyUAoYq3w84UMc9ioKP EOgTMqsTgGg8o5kzciZbUgCxKEThF6n0qSsY6LWi4rOoWouSDQxwAEaMTGG369ci7LmAqi6gkISs qiEPGcKBzlAWYxgGOGBAA078QxmVfAQQ7pCIUsDgrQXwVAFgMAYP2GMLAriIK0DwgWe4gqB/dYgM KIA+FdihiXK75Q1u+TFZ/WIaI/2FHQp1lnbY4h9IgEEiOoGJXwAxZzJCyyJuqj8wBuAhqZBBFKb5 gwmcgJuj4gIXHDBbpP/aFkuzvdI/ICAKCNSBtq/boFarmtVClmARC0CuA5K7QQ2GzhMMIF02LNAK I7zJRPPzRHvuYIACuHUfCTXAW8cQCA7gNQUCYIgNPlAPjTxEAF1QwmERK6sfrLa+i72lrEo60pIq hywAnsAvSiEnPyCzcH2yqROicDPrNKem66LFeH5hiB9YLxXUDNtti3rVP2rwnlzjKm0LaVWrIgKQ gLzqPe8JXH/9QwLAepMEATDd+UEAFTNsRyLmagAFJDSuCshEIHigDSAYTyMO2DF60/tXLxHWej61 m918+oP89qQn+i0pStWCswNT1llRmAEqjmAOUTDgzAyoAgk+68zMQcn/Uil4wgxUO4Uf/EAGTpCj bbUWT0A6IMXIXYA9EXmlFZeAC1VFhKKJW+KrXnXQxnWAv7JgizpIQGQHKMPJGnAqENxgxwUA71vF m1Ax8GAHG0nvC4AQD2Wg9yHIGwX6RrPaWkcZcQDSr65V60oua3RwZSEcMilQBBzwYASUwGLURnBs ShQBLmwRKJRqG+cT1Bmb1UwCLRZAhK5NdZDyJPEC+oxoRAvaquH+8CBLjIgYKNrdi0ZEiVF81eba UxmdlEYOVrFjZYAgdgZ7ART2mIA97hEG6DR2HkCgDQY0AAIN4ENvFcAJT6S3C7K2A0YrgM1UqrYC qKhHF+4s5ShYTyYW/zaLygdXrVaehXAsQoU2/JAPSkhAFAoQpgLwoKJC9WICRCNqqWb7hFtYu85T oKYrkovurpWb21CXt6IX7Wh7GrfP7G631hHRAncPN8XGVXEJKqkMGPSgBwD4B0r26YBLDNwABd+j HvfIgRGwoQGUSMYWobZFE2yxAbjw0nxNft8p+FQGqIhHFwwxUjtP2eSsBHZZgN3KahkKZytqRwNK MYZSFCAT/xDEBCbw89GP/rXTXm6pSkAEQcvWAcqbMxm44A53DAIR7kDE7afu9QVM3fdale2K41ni GPi+3cYHvrwbbWKqfzitJwRx7bLwgk4kAAAAgMLe+FZwCJjADxt5RP8D7JiABAjzEfCVyCygaF9D +NSnFb7EIip6g5HecnomJwsSJ2/5wTWr8sFGelEwBZfwCHakAJOASqRgcn9AChPAYCegZ6PCes0n b1wwAzNACLhXexzIgfMwD7Unb0AgD7kXA7fnaCFGYinmbi3wDO7QAi3gDjHwgjLIfMWXfB8mbijm XDbwAt9wfdgHBYzQN9oHARZgDiXxD75QAB+QUKUgHvA1BbMmZTeBUYKwao+ANVkQPHcwUs5jPUgE c61UDFLQYDBHAfZlZ3ZGCr+ACragDZeAgTMQBX+ghq1FCicQW7FVSETQersndagEb7inexwYgx/o Dq4wA71gCvDwDu7/kGJc02jwxoExEANdNwi1F4Pv0HXIZ3yV+AzPUInGl2I2yEGLIADf8AYAwAjY VwaM8IpvIAoWAAEqkVfKkHOikFfogV5dgAdQ9H7ud2xRgzrzYwZMgArTFAVTRgGQ0wtSsH9kKAUs pwnS+ErFYId2iIEnoIYY+AOkIIcz8AcTMAPTZja0BXW+h4kdGAy0cAu2h3uDwIJeF28g0Eq0AAfu IGiAFGJVZXzI94LvEA/vMJAxGIOhuIEzWJBd13Xu8AzLB3yiaFXGhYoJwAhoN4QWyQixmA0QACW6 8whqhRhCkgK+eFg+ZT7XMw0YEDXCdAEMcAeOdUs+ZQek93L653Jk/wiAzmhnSdeNPzADN5CNc/iT GGh4YbZnvteBHeiQmOiCHNiIubd8iOAKFNALCxAD/oIOQOkKgPRu7daQMFh78NCI8TCW8VAPAVl7 ARkP7lCW8RCDDdluLeCVM/iJWgUC3bCKr8iKANAGQ3gA2aAAiXQZkEQl7YEHqqAKFHAT0uNTv9AO pbBHnoAUlEkUMIlRpEd6gpOTzhiG0TgBcjED6EAGQfkDToAOpMCNM2Bn4FiH5MgF3WZuiTYI86CO Hah1lTgIthmCVuUOQJAKvYAOzGBMVVk+TxAfyBWDLOiIZRmQ8BAPAgmQm9gCA9mWzwmdMNiCXBeD XDeP7jZ2RrCXev8JAHyAfaKQDaLANaRSSUtyEoKQmCG1WjERBflQB0zQDndwCfVXf9PQDqplCKNX DKRXhoMjBa/0SgU6AVIQmmSADjewjaJph1rpjUV5Aj41A7K1CA6RaB9ID/QgD7sZDLZHie7giCYq g/IGAjNwMwIqjpk5PjBRFhSQAtQpDxHwA72QCSExljwqkM/JoxHAo8/piDBoiTCodQZpfMqQlyLQ Bj0gAozwDT3wirI4AseVKlmyJEDwntvQRO+HUfelX3LwAncgB3JwA7sADXcGoJkJgAo6eq0kBWU4 enJxA2TQjSdwA1oJjqv5A3W4gHRIjlDiBFOAjgsgg88wD++wgZj/CIIdSA+KOpYheIEnKaCmN3p/ QC35J6BT8A7wkAklgFIpkAlCCp0CCZ2fSqoDMABm+ZxtWaJsqZwxcJDj5qRt0ApN2gZNenZvIgrO hTUpYTBi856qYEs9hGW39AtjeglycAnQcAfQ0JimZ6AI+kplSBZvOgGkMAUnMAPWZmejeZo3IJqr GQV+moZyoR9P8JNTgAd3IAQG4hR3MIOhWHvPEI8jinueuqgO4ArmSmUO+IATQAF/QId/UJVRcAWT UAIWpqBOcI2sGgGmCp0DGaRwkAmZwKqmmp1vmYlG+oItcFVO2qTfYARtYLJGIAIJgJ4ctDWxgyUl UDtY8gLbgAXR/7Nr0yQrSsCs7XADznoHkCArqgCncZqTZSin1Gp6P/AL27iN3AqO39qtQCmHThCO KVB/SQdU7joFRgEUXdCJ9Zp78ch1tWd8KnpnDGZfdPiAB4upD3gHk4AIl1A+vfAJcKCIIKCjZQkP 8gCdEZCxOrqqA0CqP7qWmZidivYMIruKIvANbVCyRmCyB2ABojBoAMdByvBhR9IFWGCzOKuzjmWm L2CmcgAN0boTmfmmz3igozencyq1cqiVJ9C0EjquVbunP1AUqwEgQOESeGBDeMAF/niVojh1oTiD 8oYOE4B08pYCqVCwf1CwDAaaZDAJ41Y+J8AFAwAHq2pfICAAC/+gsfGwSRgLBxdLuK4KkB1YD5kY igvAN02Ffa/YpCIwuRagVRqUuVdnXCUwCZ07GqGRszJwB3jgcWUaQ2NauoXwC2tyqXJaekfrjKX3 c+igPJeQBBVMBtsoF1Ebh3IRmqtZBLoLk/FKwNdgbiU6tv5ognM5g7UnaNcEK7cwCPQAD9fUsKOX CoTABZvwDiVwCXQYDCEhuIhABswoDwOwSX8buAMACoK7SQJZndk5xUVaAgkADHikfXpJpW+yg8fF v1gFSP5rswFcxj57A5b5AqgQQzEEDZAwBb+gBJfqjApqraRXenB6wdY0rg0qAyfQoEApFw6qhlL7 A0WQUTXRErf/YAq76Q7wwL7uMA/yoK+OLKljWZuDIGjyIA88qqPzoGiDIKmauLesCg/my72rOgjB sKqoPLjcWwCCm8TXGcWbWKL1wJYgew55BANwtzflB79+R1xh3FxhN8Y3e0tKYEP8KWYCsMZrLAeQ 8EKq4KJzfKnZanqX8ALeyrRJcAlJd8Ee/AvKo4ZTYE0/cAXVMwrWMG4LoJuDWHu7+Q4uHMny8A7z YMoXK8l8y8lCyqN9u6/wsL2xvKpODAoG7cQDPdCZAAoZO8tTDLJUHIqikABxxcvbl32yeL+Nxr8S WQIp0Lm0YiBxTICCgBQMrMajO7pujBRKQM3WPK1uK46XkIhJ/ycD3fzN3XxD5ezNrHmnP2AKwjuQ 8nDPRE2C/dyIfIvUQhrLY2mxpszK22u+zymx8LBJpoyxAk3QBv15BR3LCD0AsIyxfxuQC1mQlvgM CykGnFAAm6RQ6dRdc+JoYJdiiJAJJ9a/IK1fodGFq9GFpEu6btwOlyDHqWAzpieOLorYbhtDqATH L5BGv6Cn45p03ayflX1Ng3CJ78DPPOoOnG2WFduIAbnJY9nEOzqWO5rQqxoBgxukrB0BrdzEoEAA 0kDboAADBEAAs63bAyAN0rCqmlTVbzkG2WmkRVqkOMALbr3cY9AM2aBiwyXXIQtIQPC/u5Z0cIwU 7fDXSHEUQP+hmCoxAYqN2C7dC+IYQ/pJBtn8AnCM3Vn7AhecBPBdUVOgm/A8oko5kJ4KD7UHAjNM nfqt3zYaAZscARXr2hf7eSiGBJsE1rAMy4Kb2wYNA9Jg0AQAA7ud27qN4Ww9vmMQD8Q9BiLedWMg DmFpC2+VUCmuUOS1AcQ8b1e3AEAAnzCRmDZu46ywDaqABTveuT7euYoZDQ7wB2hA3tb8BwbSWmvM xmzc3r8wA0+uzMosh5egm7YpyTVM2kJKqu6gEqbgqTY6vgP+DkEasasdywWwANQZAV2n2gMg4blN 4bSt4bb91QTQ2pzESSCOBCWABC1g4iHeAp7wVj4GVzDgeQX/4AEbAMYlMIogVkiT0OM7npidW7M/ fuk/Lgk8/gfKsAh1KN6gTs13lksxlASm7hk+ewkXLAfyDdncyrTU9AKOyMlCzc/8HBKZ4A76UUje OhEgUAIEPgZNzdqxnbEETZ0LndsREAMDfecWXtu5/eYEAMu83cSyreGgUADjy+bQSdwxMOLEPegp vuJwFQiLLlwxELM2oL+HNOM+PulA7uM6zuPbYAeq0FFLpAKqEAUnQAourdjmOrDW0wty2N6xzuSl 3thPDlQz8AKD4IhqqZv6nXshq5XXNgWpIBdOcEQLoMQE3uCvDQdKvKotEA9vDlcxUAB3DuEqf+d0 Pu133sQu/6/y6QTWmYAEIL5JvpAJCoUEssCx5jBq467iBYABHoAEMYD0xp3ujl4C1Y3jHYXv+T71 U18MS7TvmBq9Wq/YU2CtP6AJM4AHDIwHYf8L6K2f2QwxM2Dq+jkFN5AEmIiJ8cDJKTADKDUKTnAL T+AA8hAS5pvEJoEeKvAJsK3E5uvxsL2qHc6jliDtqwrzTqzhMPABdI7buv3yYL0HQiAERbCqb4nW xtcCEivi8eAHBzfupFb0Lm5cvhADO+8LxLsASIAEM65xMkD1VG8H+a77hjX1+07NWs9g4ji9oxcF BN/wbAzljA3laR/ZbFx/DV+im13Pi9BafzDDnMy9pz0AJf+QBNaDTTr82iE/8mAdy6x90JH/+C/f Ah9g4XTe8i3v8i1wCjHgqdq+iZZ4uG9po7YgXqTGywChQBqMAhg2KEOCZMECJCUWlVjYAkmMBVmw qDIkQ8VGjh032rFTDORGChtVRfnxZ8IflipXTogyQaZMTTN+vcD5YsaMF5N2zrgkgMyUGzlvTEH3 4t07eUsXAIE5ZRCcTPDgvYsQLx6ZH1NMDYAHB06ECPLInj0rluxYtBEGvCUAisBcAgPIKsNDV+9e vnOVFbDbluyYd2NajEnQzcBiAzAWw4BBwMOGiTEqx8BsWeHEUxdlyLCjIvRHkqNHjuaoKqXMlixJ rfwxc1T/r5o8BQhIMuOGgBc3dl56cUn3JeI7ybxwt/TdoEGIeqnU42BBvLUtkkSJMgiU2MDc335P GwFOAbIFxg6oO1eu3ggFXjiJDLkv3UqR6drIMgAw2Uxk440hjLDEGnOsQMhgMOgyJCTCDAmEMFug M1VUAU00j0QzTbSSLFRBlVRcYom1P6L4IzaZYirmhhuIu+SGX4rKKQmcyJgBjymmsAkopSK4aqkW KOhlglSmiKKYCYqhgIIRvYDjLcHIGqDJJgfghS3AeHmrgLq+22uAMeK55BaC5qpkPgLqA0U+GGKo qwA33TyLPLIMMIKxxu6ELMHMGmzoDmUowswGLLDIKDRD/zgKLUM7NhxpowpIjEkll0RsTSbfdPtp N5x4e6GLS38aLgnlClsqCSOdGMQBE1P5IaZb1rIr1u/ewnJWXtyCSy/0zowPhkoieIcMMngrAYn2 KjGgPjIh+wCGDz4gAIYx6AJMzgj+qUKZR5QxoA87GXOsgEAoi6GFFnzJ7JJdFFrAlwUExajCjlCj INHR6uXIkJgonYmllFrrpUUVVSSDxRUHBg4nQXBKwjey5DHLrBhmmOCWpR6W54WYCJm141kjSC+9 /dzScldqb+MtCTKSEKSIIoYFQoCWj0BCS1/7KiCLuQIji5cj+IShzgS+PXBczNK4Q4Yp5HjhCgEQ SWihLP8yuGiKC1HLkMN8sRNRxJRSInGm21DpQoAucPppil9065Q3Vxj2zaq24nmhGCfikYc66qKJ yRTxZM2yyfamlMWTKjZpj0qQtdQLiRtSSAGIFLoou4tJXlh4cswXFiCLaefLgnH9xmjvEa0kUqDO b0UpMBAcJrqDgil++KkLiiB69yIK68WatN5P6zDsSlvzd99eUM6JtxcHxmOGJLpgUcbcZsCqKeXi AWGCUZoSRzkkppiAiynRgyvXnbNIYwhByCB/Z/R8hSGTH7oAIoknBHji7BeSeP75ybvgH+WecIkB yKdxSCBAAXiRQDc9ogXlQkLQFpOIodkJBoFYw0S4YAP/GbQKJVPYUwxskIEJTcEQdjgUaSyEmgt1 6AerCdFMSIGGlHwobLf5SVByExSZsa03NgHO9ORWlqZEIHupGMvFIjCxVEwFLnKZFZm2hIgSiEMe uzIZr0Ahv4SRoQszIMMNnCCss/EvBbiRkQCAMIkWfMAAH6gPZMawCS0xTkumO1cJSiE0AyTAj4tJ AAzEQC4REml2xZiBZiCyiUEpATSJUiGHFgVJC51EUjGU1L9IEcPb4ME3OBFOjDyJk0tJbydSelhZ xqCJYsCBdKQDVhKmII/zYNFMBIhBJUy2nrk0Cwag+AAoTHGLeQxgAU74wcpykwR0qExYSRBACmQQ BTJE/ysycgFFAYDwpvIUoAoFAJAy/iE0Pw6tggYY159CmJCExKAI0BDhoFShBJCw8CNR0JdpGuXC fpFoRMRriUxwqKJLuKJFm2rYDd72ExldgihQUotYMkEBTdCSLREYww0cIaW3gMKjTyQAHNeTy52F LC7P+mUlgOlRUOgyC53qgrBWpswATqGD8HBWTmHgCwFMC05aUkZQH5EFThihnEetoAcCoSB2bsIG T71CEfBDtQrIgHeIQlQ+tfYRfbFmJS0hhT9j2AtS3IZFnRKEbg42g6TsTxAyegGNZuCx78RjCk8Q y1jgkIUJjO+JctGlrvSDwL6USS/PelZI40gQZ31gAf8l6MItVraTHygNZGUyrKdeoAQFRoAXOUMZ EGTRhj4etbTo3EAVGBKDYm2mBDZYwBWG8NpBFaqFG4kCSDaEVReCSKwhCugEpFBWlPFGKDu5QfOA 4gpUuMJtvcERXb8DgibqFQ5JmMCsDHumM2GWuwncRF/sE1LEorRM0CLIFgZQ3g/A4V1ZMIUhfpAE OOa0EgUYQlE4i9FXEoYssjAqUs1pABzg4BEJKUGxlHGEs+1GtrkjlBKuhqiQ2DM1UQjSV/t5yZn8 ICf7C84NBEEwFQniEkkgDooFNtcp5RUOYXkHBZzQpgH8wBEqjQtgW9rSaFXCx2WKQHjNxF4fI9ZZ /zj/whCQUB84mlccQLAqHCBTnzIVACg/uEHPBoNRsniiDZhIwBsEjFrVXuYOKsLUblJwiYsYQsLz aiElO1KBSc2kX3aWSS+iMDDfqOgFnMKJQXFkkxs5721sYYtZXgwPEs3qD59YDyjQs+Pt7iXIfKkE e8v7xvLGABVHsIGvklXed2QBO97ViwmjkAJwtqc9/WWACMKMVBj85RWpnQg7lZA2ttnohG6GpOyK UYxItpACXRXukQIQgAzjWQqaIIVaB8aTF7wtJ3IFFbVfkFfB2OUJxZjHXErgBXnEZdKR5uVcWlCf K4Qgsc3KdGPLeyDM+koZQlCyj+ldnzm2ChOc9mUE/3BSBCUkAUAHx+hhIlADMJfTAP9IAzbSAI04 yKAXMhBACSxjAyCAwKY2DUUoZmGICrx5IzdIAx7wcFsVLLsYSqjqBHohhWL0Ytma0ASej9QLsuJ8 2b2gHdp2guIRAedsNnkb+1ocxQGUgBSmAEU8ZkCIj0ZpAGny6HcHkAVUgEwOe0ACtKB1pmbBu8iI pfIHHsGOScTgZndyYwSyMIof2HcuMHgp/W5AARC0hzwukoHnRFDaCg4h4kKIAiqKIIgonAAJNlCI AxyQhM8oQQmhwANG7tARH5BACUW4bQA4koY0FImVNFcBBYrB7DwHiTZGCoAmlh0AClB7BjeawrAD 4P88oQPnBlyS7gDKNAB3cCGwW6IPmSLwiDSEgB1pQMIRnq9pH3c3pPBLLAGenwUfL2bscxHHDaJg CnAi4XMEsMF8QRC7KAxBDi1SQnLv8AgFWBMyChhCKIaA+ClcIQ1XKIZNWACnAoIpGAUlIIo0KAJD YIV5OqGNkAA1wAMlIDaPWLaWU4EMuAJDmABNeL0imEBDKAYpoLmc64Vi8LkAuIMhKIKd2B/cowCX wYM/aCadmAIZ+T3p2hLymRU4EKy9QAJoEAIBEII9GIJTEIIQCKkY+JMIgCO+eBbySCAj3ATEwoRm oYvvSYV3kIM7uIMX2JkW2DMgYLxpOjYZCAVBGIL/CvAEDXCMxzAAwyMBBbyCKwgFBQQChbABJ+gF fbkRVcADVnKzKNgQaFgBJUihFhI9FVCC0sM5TXghlymCKNAEEjzBZ3vEYogC3SgC31CZ25uBKJjA G+iFGWAGWbrBF5iCKNrBkEk3kEoPH/soICgCWtwDdiiCUziCEBCELjgcT9iEIziCXqo+GBCAKRjF IciDMUApA3GTLpABEBAAPJADgluvupABQZADVSNEmEgDEgDHKhgGAUMCPBgxEggBPEiDKaCAhkgw QVACPGhBE6IonMOOYkiFsPLDGTgBYtOElpu9ZcMDIVi9nMO9G3ieVHhEVnpEmUOSCZiCFxgqZcgC /wCyvJRLkhOYAo28BHSopl3JOgIYH8PiJZKkC7mwshPouAW4geeTKiJMgi3YBFlIiEc4BSccu1qT ARF7ATkIgSGAg/qqPgLAKPGLgaiSA3Cki0y4QTnoIDwgASGYwCIAR+gTMygAAACAggMwAJkRgi2Q yqgCgmJ5qlC4AjVQgyHAg5t7xI04gX6Eia7Qg1QgtgsEyGJIgxuYvSiYAj0gihcAAif4A1aiDXsk RJ6LgixAgk1AiCw4AiBQOZXDuRP4gbe8BBrZPyH4vzQQAsQBjDEQhyp4hCpoEl2puhfwuSC5hCK4 ghUUgCvABiEgAVngBVmQhSPoHMKKizFISjW4g/8fuIMiiABmkY9bQYIouIVN2I0tAMfhJEobeYQ7 SIUi8AEfeIVXGIWQ2wUZgIEEAIB/2IIdyIOXEQQHWLbOGQAgiD0HSIFJKIIVGAISUAOXQ0HZMxKV 6CASOQEvmICADEipXLYJ6IphOQVcOAI90IOFvIUnSIXn2LMXmMMQIIEtaIG54IJRAMHGu5GFDIA9 cD7NFAJ22IMieAGwDFHnw4UCSIEncIVFyKu3mIHCXIkTcE/Zcr4dCAU1kIUg24QqOIUs2ASWqgRl KIJQEIIFFLEI+DFkSSC5OwF3KIAu6E0SCCmiHIUZEAC1FIRJkE9nkAGqTANDyIEDgAISaITqVIP/ LniCP/i5vkuFZWPPTRAEEphTErDPTHwem5qENAiFjfSCVABI/1xB2ru9S+iCLKiCPDgFPSAF2ggA UnAER2AVnpsCQXg+EsCGR4CBRPgAeXCE2dnIvvwDnpO95tuDU63DE0TBKwDHEBjRd0ACIRACQXgV eHgL1JyCITgCEnAAOWi+HQgBYHWGU6hOYiAGXEDUU4iBI8iCEhiDOVUDcCwCOQg7equLAhyE9YoH NQRHlLIBMgCCEwsFTCUBH8iDGRCEdMUNEDgCH2AAYuAETvAB/wyAQejPAAABWJCBFRjXNEgFNHCJ APgBX/iHUgCnApBPPz2BQA1IPIAEd+hHJIkC/1/gApkhBVJ4thN4AkfwAhcMIyHABhLo0X8AGWmA h1vQyLf0S/CRvQBIg1Pdg13YhVEoORBUxxDQzDtYAAKYhCPYgiEghBiw1RLQBHPMPyIkgR3Qgj34 2Z8lhmLFBV0Egi78wiSbUBJAUgcoryskAIcKi2BYgDkVBBt4lgHIHyCIiTl1BjVoBDV4gsiZnCcA gnb1AWPlBWKg1zFg0wAgA5ZQR8z7kIDKAptEVFkoBVxQg8o8AT1oudULyCgQAicIACRRw0vwBRac ISkIAEcAA0kVBAEggSkgA9ncAlzIg4nQkkFwglB9y9sbTNnbgyvYhXk6CSVYARLAvCs4VSW4A//t KAEBUIMj+IUpgIdMGIBHwIP8S4NJuIOXDYH/2wQScIan9YFGIAEBUIYtUIIX6ERBSLL9s5Ep6IJ3 QClJi4Ab+AEi6AAiIAIuTQNCIAJ6AAEV6QIQzNG1VYO3oh/KEYBJyAIG8AE1wIXqnD3HnT1NaAkp UDkZ+Kp/BYJHYAMGYIAq8DskSAKODUUVMAT/nAAQ6AUK2AEA9oEjUAIgWIGLjT1Y6FwvoAVrkFUl eIRp9dlNeIQj8AVCwD0c0eHBXLZdcLOSOwl5DDk8uINdwIIp6N23cMwd2IIfQARbHYB4DAWpugRI aDctCIUBGAJnqM5GaFthrMaeVEPHNDwyuIX/5+kCLEygFiADJ1hfIlAHtAyFFGBfG8CDLPgAtpVN +QyBOaafFU2BU9iCRmCDPGDbeQ0APBiFgNQENABYKUADlEsFKWAJNEiFFNiC6mQAOnITJMgCEFhd fNrgSpS9RegCTaAAXPCEp3UGQ7BYUsi5znUCR0iHJ+BMITiCIhgCxD0CXNgCJEBZPfiJtzyBKJg9 pZkCRDQElSO4Kb4CMnAzPLi6txCAI3iEHUgFFnUCGcDQNKjMIpBQLWDGtUVcLz6CP3sEAfhCOdiE f4hhYRkjyrnCX4oAG3gCWqCFN3aHPDAF9SWCiOOFWEDLaN0BTG2EAWDWmOmCG/FD4PUB9Txg/zb1 AoBtiVFIgz+g5D9AgxOwhjyQTwaQhRjoZBAAARvoAgxDQUzUhJMuRVMQxmsQhB/AgwyYAlI4AUe4 hVC4AzrogA4AgUmIT/kER7QEtT/dyBlAJlZ502UzhBs5Cny6PH6dhOZIrhtQqbcogfDcASWQPU2Q AXMsgtmbAGCFA1B4AV1Vg+r9WSFYMGF8hBr2BCEwY5WhnGUIpgGQhxigBQdQhzcOhiNwAPYlAmxg AwM4hLYNYLSkUlwYwiE4xg+OiUqdBAN4h3vdPXoAA0duCUfGg4xGAy/wghfIgzP1AQpOoAVwBRCI ByAozIX8RySRA1yoAhLIA1ygWUkIgwz4A/8nWAFoEIQn6OsxgIcicAb5ZE5wnAREAIO+vD1ijo3Z S4ITqBFCgIcFWOaZJgQ4mIf1I4OrFgvr0IMtCIFlm+KWvbmuIEFEcIdTcAYvloVNOAUBsIGg2gQk MJxHOGMnQOP1kjR3QAQu6Gk6UN8gCOxgIAIBGG0XcIHq9eK25YVVUIM8GII7wI4oYJUbEYTfXQlS +AFNWNHPpugQ/2yNnmgyOIIqCGA2aIincgAkiCZSDkhVSJIfKIIzlW1nODbcDoNZqNQhmIEniIan eoZJGFd0jM80aAJvSIcOMMAJ/IHXOIHZW4RRuJFbkJwoiMcisIYFcAcQWDxJe4vqdoQx2oL/ZbNw PDDmm5uUT8iEEngBXMCFrQOCU9gET8gCiowZATjjNASgAUiEt3CHGFiEfKYFwRZsWhACQo6FYTjT Y2BbbMiBHAhe7rWRF6KdzrEBVZlRGVBFEIdkEf9XR/YCPMgDH2ADEqiCsQQBXwACikyBFFy2UcgA 1ftStjXdUKAAfAqDMKCQIt1JENgEB+gAQihycCSBBWiCJkAABPgEa0DA1dCD2RuEGWBAO2AFVlA5 QbBDQJQESbiGMIeHFkgBL0BQjC2GSfABXGgESnyJZJOCCaiHLIiBAZCGLPABWXjaIhCAGn4EeH6C JzDjZ+ERiih0dRDwnn7j+GSDV3gDBc+B/+okgFjIAQiPVmaNb2vAEcjjODKYgBNwAimYAfh2Ai9I AhJkiYkO9TQQhHfPgyMwHIw+gWhwBbidQCVQhQqoABQIAyQphikYZNMdBZ7fdQRMXjz4hU3gAgQg gmX/hElwgHRQdgRQ9nRQ+k+4ARlwJH0xBAoIhhmwdlYACVUYBUG4AyyQhG04+3B4C7GgCC9wAidA g5nzXgGmgHeXiXeXgl7wAndYAOKThi6ozuocwkd44Bk4Y8pxgluAIziIB4LH509Y3/Xta9l8BR/A hFjA/GeJBRfIARdg2y2oAjuXxrsSABAogSzg+AJSCafKAiAAAowmcY1+9/rUBMNBAjJ4xP8/mJxo gsddqMNdCAMUUIFhk4EtxgVnMJJhkwQUmIV4lIP4K+llX3pmj3qpTwf2lf5PQMDP0JcoWICv73aw twP4VIWzR3tJ0CWrcIeS/wM98ALakAJH2OtoeILVIMFi+ANTsFVbBQFSOAI2AAhZVXzg8lRFyZQk txSSuQVqQD13CxC5UoLHYpEhoYB8CtGokbhYbzDliGUSyqpVatSQUMOLF5BJSYAAsQFkE5AuH2B8 gDdl0iYbAgTJoBAlipJQmqQwlaIpS5UJTJdq0kQKBAhHmgIEmIUCxaxixTTJOAK1S4BivVSoyDDr 4hVBSkwhqFuXCIImee2m05suHYJbSmT/EJbxwwarxJISs7Jjp4iSDNu2ScowYIA8iRMCaDrhJZWU XhP+nCid6scfqVL+EIkwAB68JH8E+fDBhoEPBq9ICHLCzImTJGQewpOIyMGUX4JOOBki6DmJRlU+ xFoVCwowky5ifVjJjpgsYjQ23QDhysGmEmSKYPrwgcCnXkVeTFFRzCiFH3iaVj2RZ1NTAUpBQhdJ THFUEYJYgwcFvWiCzilVAFEMVw6mhUUUFcgwxA143VVXE3rxVRdgdREyRWEyGIKHJJKoolhidqiC RQYttkhcMHpwpYkjUnAGzw9bbRWaFBMUM4Ej8sATDzwF/NFLKjMc0QgDDDRAwyuNOOKI/3ALFVEC PPMssAAtZerhmRcnOHIDNseIU5ILLqQUS5w5DEACNjSU8wo1BxxAwyld4LGADYIIgAkmPFXihCHF TIEHHo/iEcWRTc2wySagURWgJnq8IMAPFEzxw1FRyPBLC8sEwRlXAZyAyC1icVXEJCMGYReuuDbh IRgyKDGYIS8u5iIri704iyRhtBgGHKA48ANnS0UbgCmkVDXBFJqoNdYEhNATJjwDOPjHH46YwgAx DRCTRxdEEEHLLU88McQTxSGyAB2f6IEGGl54oYcTgpBAgiwlxZLDKnEmnAM8oQyhBg3EUHPBBeXw 8sIMNoDQBRDtuecAHvfdQEYqRkWRhP8hFEiliQMFwLIpzExl8UKpf0RBahSPIEGEj60GsEglYAgZ wA209IUAYLsicKuuRwOWjhcUSH2UKi0yVmyLMlamrCRcDEAmcy9rgsYtoWlCCCFAmJIFZxMESYQ7 8bgDTwuajPbHA2Ac8YoakzjwyQNegAFLF13M8AQ97tzrQL/8/vGvI2Swgw0JA2CSEuar5DBJEXuE kgYJ1FCTjAQX0FCEMlm4IkAK7VUCygRRUBByMTOQobIgU1CQSlUwjCEgf50BccOoJ8wgwBBHTPHC GGNUFa0mmSRCzzw+asIKLUjr1UFeTNfFdNIk0tFzqy4ulhhl2zRWWWU1cgGKO/MM/bj/A6kVk4Ip 8iwTwRCU/qEJF5aEiEyUQBN/SMXjHvAJQnAPcHnrAB3IQIYoOMIdikMEImDxBzSQy18PcEIawhGK TZgEYTn4wBhwkYEr7CEDeFiBxEp3ASR4Agk2eAEeXsATAsBjAlCSAaUmMaEoHGgCFOhMAcAwldXw 5wRdEIA1hDODKlyJE5cQQARs8AfoBUAaDAPFk55gDQ9tLwgiyssZj0YiJVKoVVi7mtUUk6waOSNM iIDMCXZ0ix05gQvxOEUEjuCDO0xgM8VwBBcK4IoDpsILQfiEFx7wADpE0ozBQIAjuOKIBfSxBKeY BCgnIYhYAOEJXVBCGig3hEk0wgdq//BBEfBwhRVAKgCCSAYuk0EDBfiAN5OSwTs+MA89uM1tODPS D8gwqR/0YgwFIADwnDKBK2QhC80TgCcuIAEJKMCZXCjQETXRC1IAQ3M54EIqiuAAXKWDCGbMlV7i ica/eOEO0OIKY+xwtfQlJgP+lMQ1goBBDD6BK1LQASnSoolPgGIZyiCBK+PDmT/ogRbM6KAXgkEE MEhSknRAABEk6YRipEIApzgCSoeg0pUOwwZCCMEuMpAGdqThlQRxBggi9QMlUEAKqfABJ3YpQ1Ew wBPVJAAoniAFIrotFVFwWzGiYDgiVkEBMFgAU/7glKZEQQgOiEEEIjAGCRygYhJIQP8CQJAE2VSF FKRIRA5ykAhLOAEIZARpX84IohCh0S8duIUWAhuCKzhGRqww1WBUoYpZBMtGQYAH9RCRgiicYFQ/ uOzUGjoIAeDCBxNAw1bIdUA0pMIzD+hAMIIAB2JsQhy38AL3iDAEkz4CpUfYwhYmgdshOOAUp6jm EIRAAlwcIQRb4M0UdCcVJ/wPEwkIKjcpBgUXQOENb6gEU0gVuxuMYlK0wsMWToEHbo5Bq0ucSgCm cAMBEEMBF/CTNsuhAAPQBDcO0sNbNYcJUBBinfPcq11CJOAm5LUJHfjrFaAxBFQUwA7FMKypIpVc 292gAqzw1jwwGI1fqPcXRzGMDKb/MIN5gAIT75CHPAIglQCIljSpSIUjIsk9eXCiHAywxgMsYQkd LIIERzhFbWuLW9ySoACnGAIJQiAEIWyhClVQQx6cXIU8HGEIv5IBGaz7AU5cwL00oC4AADCSH/jK EG47wWkEgQtckCAZssCDAg4wAEeQa6v8ucQWiAHf9x5AAX6WQBaQUFYfooOcVsDEMpZBiCLYla91 8cYZB+wXEaWjA464A6bvUAQVONgON5vCKJKrhxkExwlhmsc8ghGMys4AHZe4xAtegIpYvyAJXEh0 olMgzqpwkF8I5IIl5gEGR1iJBjRYSQc4+gBBbAGlVG72EHbridsGNwQ+dvImnGyQ/2wfYWBjgEIi YAADH7SXE3LFRJhdkIBMvaAoqegCGSYxBDyo4QDcPLYBYDCIzzBxKhX4gSyoUQ6KXaASfK7YS/y0 gnG6YhkfSMQHlmEKTQvhBgQGkSW0984QhY/Af830HW5QDPucAA0/eNQUKusb4QxioIgIxg9+4epL JCHWrqD1C56QaCvAjioGJG0q+hUEHQwgCHQgxCY4oYAdNKILnwADAqZQgTQwudnQVukjhhwCa6uh Cp7wxCbAHnYnHzcBscg3AchNgwSs4g1hHkZ1CeCEX5AqFcIRxBDISnBi5Aatb7hGVqeiAk3wAh/v 5XM5MEGxchggzhdwhhRIcY6H5/9gGYngAh72IIgiIA3AaMw4x/d6YEcUAdM3uAQZSEqa0rD+BGR4 AlZsYIOJZPgGrkaHq10Ba93r/hKfgEdqSCOFYpyAEKuhxTwG0AEiwCEIlghCEIJBi03cOB2w+EQH nLCVVDgB0yyEhBCiPbAhdz3bUpZyHtSwBRcMA66YIAYxMDFdDQwDAC7oATBcMIYkW3kIxzg4eNBA l60dH7zBAaATU/hKVVyC0r3BwQFAWZWDsSkeIYxCNHhRDgBDoplCEaTBCwgCgQGGju1VPBFYPHlD OtDBpRVB6bmCE4zCD6QCKZRGDE7BEziAA8Te7NkAF5QAELjCD5zA6cmB7r3Aq73/ADokAQeVyxMU w2roWiqsQg1Iwy0sHxFAULIN2yY4QhNMkiPAgtv8wQ/MQApIwcndwB5AwtYdV7N5nUGcXxVkwRYg QZ3InwEYQCK4gAj0wDDUn/1BAQxsAZKplAAeXsT0iQTQgCiIQJhhAhesRjFcAgVQiAD0Q8XwGQRW zC691yiQywlY3irslzWwoCC8ANLgRRNYQjsJ2F5U2oE9XTpYwxWU3h24wgKcBmqUXAo4gOwNwjIQ wDvYxK/sAjEqweZt3hVcwem9gO6hwxOMxgTAwiJoSy/Mgg8cwTL0gTT8ATwMQjA4EPekA9R1YRCc lvXYIBmwHgIFiRTcgBDcwR4Y/9cxaEEcqMEjdF0VEADcuYB1vUEOYEIn8KEfhhn+YcKQ+RgDyEJt KEA5JIOfSAAE7GGYhZk40NkQDF4AzEA5HAA+JMPAlRXF6Ek59AO/4AF+6UHl3QIt4cENnADS9EvS UNpfgEEoJOMdKMEPqGAR3Aw6uAIinEDwocYu0oIpcMECxMAgwAMI7IES7MIwJsjmydIeFIEcyMGr /QJTjAYXiNMEKIEzOMMygEMiaAICPJ8lEIErSlIWdiEC6EgAOMEhHAIgxCUwxJUmXNYUpMZOQcMd XAEqaMEOBGYsdMJ0rQIU5FsOSCQADEMsTGQiJMKQ7QASnIIPHKIEJMN7SSAjTv8kABxmBypBBVDA CwycR3qknwwcPigAPvgAB+FByaFBNFiCIKRBpNzBLnSAF1SFF9DB05DILYQDC97BRUxB4EyBE8wA M7gCETADBehlaTkBGByYOkynOkQDKqCCEFzBLrDgDYTCESTIFaRBGmyBDTgAh1BKq/SCj0wCLujA F7gABcRYJHnQA0EfR3HPJCjBW8pBF1wOIMQCIIDDMADBFBhCFDhIaGwRamwQnE3XdmACXGlAQIpA /VlXmEFBDmzBDmiBAbzBcyFiZm7TBbhdmDHChWLCJlBdOKBAI6DmwVWMahLDPawAGqzAV4QBjmbA PRTBBFQFfzjF2FSaNYRC+J3/1OaxIIcUwek9ARpwARmgSAVE6ZEkQQpEQ5l0gDrImnFpQRFcwRSQ wWymwS6AzhDM1CxyjhI8VVX0goqRgSUcQif8gLuAARjQAR0c2NIY2AOBgQdUQACQwRDIACHAAYCa RA1QAQ4cAxuEQBRUBbSQQjHYUyMowBtMF4YiTA/cX/31ABRcqAtkqIaKAgAwQp8RXDmUwzYdQAJw JgSKGSYoWQigQDgIHC9gwgHEQgRGTD+gQAaMQhiwAAuAxSzIwCiEQhTYWVVsCik4zJINAS6cAnE5 hyDU3CTIiwFZxBUoQbZaRMjdAHdewg0QxgtsgTbEQR7kAQlMzmC9Ix4g6REI/0B+/orKGNAffMIn nIAmgIG7XCEd0GlHPUAKbAEbBEIhqABnyMEUsOkUpEAO/KcGaIACcAInMAANhABO9ugfMEAydCgU dOzBxAIDUIMMXcAw9MAb5B+o7kACMIIItIEINJ7IElynsqoI7CEfjMEkoAEeGAMKRCw+DNzi6QkL uMUszMIovFiLQSOQTkUUhEAeCAIFCAFRnNwRVMEmOANvJEHhyIsXzMAN/Mq2aqum0eINeKsM2M0o TMIR2IIfxAE7bN0eZOsuJJkQCYAAQIYSmFkhUQWC/mud0gJHgYE14AAObIAY7AFXlNYPqEUUpEI/ jIFJ9IEGMAAb3AYx7EYIxP9SMlBqxwLAddwfMWDmZboXYVLXKmAABixBAoiAEbRBGzACI+zSqQLA qk4kH7Ssy/ZADgABwACrn+EDPjjgAF6AMbjFKJxAqB1vmqDZAa3MtRRBlE3CHaDIZ12BEFRBARxB KCSXIBQIM8BCeN6Ao05BMsoSC85icBqCIcgASwrCEeRtFBhCBfwKFrDQbIHSEOBtKsTHagjNH1TC dlTHP8ZVDoyJAzjBYDTAFszAUeRHVBUSHnBCbrzCNl0mNTQACVRBlSiABCSMx0JBD8QC6WzT5tJA h77BMDhAIVHAGNRs7jKCARibKCRAp4oAy7puG3zDqL6BI+iBHqDACtzDK7j/F8WIgw/gQwV6AWmd wAo4wWvxCxSTwizYLSgJgDMYaaNuRQB4wR+AEgnkLx5AwxUwQ3JegQD8QnrKgKYl4yyiL2hGqfpW QOnN769o6y6E5yTAqyB2qTU4giU4yFaIRiWYEwEX8gdAkjIsQB0IADzYgKP0ZbayoBA4Q9VqEwdv UzFkQZUYXlx17HT1AAGQDunQQGq6QF26wDucxgtAQc2G2R4qgC75yRuwrAu3QQ+MKgDkACyggR7g QTgAKzFUDD5QHxDIZ7+swCxMwb8o8QPwCymMgiBUsQDEBLwKAvH8wVgQDRm8ayh06R2gw/cKwgL8 QlU4QBJ0hs2g7x5MZTES/yMxrrM778JUWu8qCWJwZecVOKETAsIyqBgchKI5IcoykEQlEEF/vUMd VIEs/AMDbAAPSEANHAAPRAJF64Ii6EaxGcAwaJMEUIM9EAMD8AIBlAQB8Mno6BIntIEGuEAn2J99 FAAA7KGJ8gEjdKSoQgEj4LDLtkGrdgIo2CjPhsIZsMAtOMIRKIAsWINKOkK/eMEKrECoGQMLIPML Ha8k4IHdAgFKWTEQwGseq5QgykE9q1T34oEgEMElbIU3ukLKkcJpdE4RiHEyEiMLrbN2rnMaJGNG 6NZKpcFULoV6WsEyVMUAEDJJ5EAlzIMjpIKD/MQcRIIZNANFNwNEA4AZRP8CN3CDLujCMTTCSpAA AWACB3N0MlDDHLzCK/CdSVMDDXACDHQCbFOXCxRBLxgAFLwwI8KyzeKuy24m7DJCP2QACvBsBgw1 GDgBLCABcITDKDS1U2eAF+ABC0iCDx/zLISBKgjAu56CdqOU2uLvbKlUVRaBEIi1AFTlArhCVdzL AjjAmRRSFNiMEuyBXK9z50yleC7ZLIafvA1BCKiUEDxVjyZrVYSEScABEYDGBKRCIYlGIS24HJC3 AKACDgyGr2CDIlh0IGBALgSCyhQDGbBBZYooR3e06FAD/CVAJ9xfQSbCKFBAGQCALdesCBAADRyA CNy269K4y04kI6BAsPL/bDicwT3Awgq81hMQwgoocSQJQq/6CzM0sx4ocaQoCzM0W3e/6zRn+RHg b1VCgxxAA1UKASIIAGcQwb0swqidACkUUmrIQHjuQRqA35I1qxD4NXlHm24d1xDIgcp0CwgsVC8U gymcJSGY11E8uKIL+A2wQR4wAARUpSGEwIajbi7kwjHkggpMgGkMgR9o7GiXeGkzACd4cCcMgzmp MQD0QG+3AR8sQAFIZG/LOE/T9IUCuReEQwb8crCyAB54wSfIasnpwaMsecDsiyT5ywpMQY2UlJbb Lbz6Vh5vNfIsmRykAZhXZQlEQ1VwAQbZAKudABeAABD9QZtHwR2kwX8H/xeSCWKzRtuQMZkQhNP/ oIYptEDbHAW5CLiii+EdVJ0aBOYOpJ8H7AIq5AIGbLgWkIrtpFwACMExiIEP+IHSlc42tXYBWFfC 8KGc5ACH9gAt7yEUcEEr8HROS6TN3nKYcQGQjwJU6wGwAisXEAIeyOoshIM1CEI4oMED+LI1jNoN ADUKlNwfTMG7Hr122+275jG89rkQQAI0QEMaXPsCBHovmIK7OMAJnMkJEEE0FEES+FAvpEYUkPcW VJ09g/We75YQkPOTVEUH1EANsNholEZ824yby0BG4NYOHEHA7wCU5cEOaOgOBEIgFAEZGAlXQnAI HEHhPMcuwbICEAMAlP8TMPRhD3RCXFVB7fZAzTJCAsxD6656b/dAD/ABH6g8ACg5WLw8Cww1C1zD J8CCU9soEIfCA+hBOMyo7X8FC4RBr75Ys2310S/9u24B8sjB01cltu+1wRICEXCBmnO9HqQTMx0F t0gFHpCKEqihf38xCfD1gi2ZJoAGiwUDFdSAAQVdahTSFNyBtQXmEQi8GsRBYAKmwOf/FqQChdjN ZmgLQGjS1KuXpmK9khSQJasAsFhQVgHr0anHxBwJDjASAaAHAABQDm2sKKJNmx6MAKD0iEhPhlmp vIzywoImCzCfwDhCkyEMChYo0HjJgCJcOBQohqIIk0HSrB9pjkQVcGT/UlSpRwQM2SIEEiQ50OSE LSKnSJRbXD4RmqJn7YQo0H5McJuKwsEJAQRqknElRF+tWwCT2DJESDEvfzT9QUClRoA/j1P9uCFH yxYtO3Zswbx5R5w4nDFrwyynIF4pB4udMJhX4B8DwD4kWjV7FRQALnBj4pWyIkePoDCJgNKDZJuN fDyqJIRmxYoTR6ewOEPzCZ0njk709ImCDBoWxo4aXcGTRYYMqaJkmCRgatX17AUAHkJYCFchYIUU qU9YDvofkf/44YcrZBgowAmK0SSABQMgBa8ArxBCi78sC0GIPYow5IcpFtCgBgqG6EsLEkgYcQnO PvtshzzUiCMPzzBT//GIHxac4YfWEFPwLrxcgQKYHICczQWKfDiGAw4SsA2lN3pow6M+elCyOCc9 AgA5RlCYJZwVRjlqhZpsggUMPXpaIbpwksLDCy8e8CIVNEYZJZVZzpOkCDEU8SAOwLYQ4L3BhpDj PmjAEnS/+QKdohgViilGwD1k6CWAKEhhjcFUFhwoChlumGIGawSzTIgQIKkvhi9qqKAvwDC7DDTP YPRMDTZgZaKzOG5QMACCdAzgBAYzjSKHTjqBApNVcHNhmCqw4cYMAA4A4A0oDhBBhI5q0OANj0pq gxHbkPOoB6RWCOc5FGaqKSdYvJAEKC+0C2MFR9p0wgs04BxFisf+CP9DhTsgYUKMDcTwTL5J6BMU rD0EDUUO+hDNL4oJBLxjiot/+KOXKDZcsJg/TnAiBVdILtkVMmZ4gYQQtNCir008VCIE0JY4cTM1 Ojsmj2Pi0BlWWPWUAZYT/phAQUkFCmACPSj4QQY8kogBk2E6wa0TYN7ADRgDFEgAI4x44+ghj6yl ciOPDihgBRSMWSeUUcw0hiZjnsjJCbiDGmWn5px4AN+gZpHzMSlSkaSYKArKa+N2oGHCAzEwYGIJ UjGERghDCaNPCBKKkOEPKeSSS8ETBJxCQGaeSCEFQp5oXfWRu3BCdjlEDOEUVJUg4USbMbMZ558/ y0NPz16MY4gCYUH/4wnZNXkCr7yKcYtjCkZhwwcCsnZhFUzKqYQABUQx4I0D3pjW2Df4gMI2AEja iBEjTGLkDSLgNYYGYl5wzhmaUKgbDGv+oKaYMKdc9wqKm7iUis8RbhQT2NgEPkcQBm3sDqhgQhzE IAbJaWEs+6nPBz8IiTsAi2JOeALJ6OAKOpgCBNEAAS1SEA0HzBAEpkiB7JjhhCRcQgu4OEQfihCC Ex0jRjx7FWYaQbw4sIFWbNjBg2gBj0+ggTUG6QUFZlAMCsjgDlrwgBu4oYtAEAATFzgADaihgAso 4A1ee8If9PCHFAxCCiewTUc6wpFoAQATMLkFA4ixDhpcgAZH8ILc/1ggJjCE4w+zOEFMRjGLFdyC GbDQQ5u8IAg8EK1ooyiGAnuhgsQ9jyBGK82CrniHCaQBhH35oCuFgLgT6EF2U3CCDEEQwyDUEAQg AEIKaNFCEDgABK7A4S2cQAZCAKIPtOMMz4x4QQ/sgGdJ9EwjaKUzWlHAaH8AAxiMqSDoyfEOQlgC BrgRCTEGgg0eaAQnFHCACyRDAfD02hRckQQyCAIIQBCAAapUvgTwIVo9GAC+rEEMBSiAGMTgmgwy QBNY0CscUogkU+C2gr49wG9BwcMU7uUmT8ppR8DKlAwQN5DSKMgRVwjiK4cgiBv8IGROmIHpQjaD G7jidUCIBheI2f/PaLiwlzOcIQxTYFRa/DArmDnGU3uWojh4wANs4JmemsjEWe1JCROQghecMFFH 3MIQXRyHBzYQCXVugKpsEEM72UCDA8z1AheQgAIkAE+VMII4jFAJ2lQinG4MIgzhIAExaKCAxNKg ATRgAE2sAQt2ZSA74UBgODj6AD3M0gnO+RsapkC4H4yiiroy6WlPsKki6MdCNKWp6X5ASzI44QY7 tWEMU/AJFkYjhjUswQIWUIISOMAGDlAdLWjxiRQEQQdPmMISiAhNIvaMZ0tkYs9oZV025MGJS6CA JqQAugncARonwsAGmhGJDWwAA0/1ADtfUVVizJWudbXrBUpSEY3/XOs4VvIIH5xkhH6Mpwq8wMdC E0tPGsgtHBN1gjFGEYYpPCAV5bokHsazthUYEA2pIO0fUqGK0iYNWKZdEBoM4cAJhGAIhgDvBE5w ghy+QA48LSpxjeoAU8zwtzHw8QKQMNxoSNYVyn1CKqQgEAhSIASKaC8TqnuM4bWViVVlgx/8wAZb XLe6sNpAOiMRCA9I2VZQtjIO2MkGfFxgGAcohwQwMlcAtAF+RuiItXoA4PhxpCJv+MQJboGHGazt GuC7Kw3mgA0WzMsRNFkBKbxwguYcRSkrCANNMjCKGBftMaOQxDF0kQtoGO15ujpaBRg3jT/s4gT7 0grSEhNjJ4Dg/xFIaEEMWpBrdzxjAcV1wCIcQAti2oDYqiNyCm7Rarz0InQK+oEWQI2BHVzwqlOl lZWvnG0f+GHLU6XqGiLRDG4EIhBxsNWYmWBmNrxCDIF4BQ4YYN8LlMOMcjbCvWsAv/12i6/Xqggo nKAHtjgBw6O4hQTWmIxQKCUDjvDCPVgAUog+Eg9GoXQYMG6eppBCCmiYRRgKoQtdYCAXV0BaiT0W hSv8YQpRkMKzR9UOBhkoZA4ArnCDPVSfcoEeQzUmWHNINKQxW3RSYAZeSnyCS2BAEWKuLpWtLIYs +wEHfmAADjiQXm4QjKpT9ToG2kpVD/jhFewMRAPUSNcDl4PeNf/IN77hR5K4+7t8UHjCmh5pnqK8 gBemiPROwhA4SQcObmtCAybXRpOlmOdv/QqDIZhO8lxgAxKwFiew/nCHok2hds97XipCBosZmoK3 r7vFJxyAnRifAPRJG4hcRilOEmdKCjOQgyLE2F6oUxnLDJiDGbS+ASa2U+zFL76Y291uHODgFYO8 wCvmMAd7zKEB27qWcfKbxwuIAnzDaUMB8LUmDE9hBXhgBkhTMSeXzGlOcZLJmuwVE6Usfil/UwXG NYEKRSgiF7lgByR2oRhO61JIAYLwYFRQIQRMSiCYDfT04IRgIeBAhvV+IEGep9lMa/aQTleKhgJm 7g/kYAncwA3/xAzbNmAOeKAZ7IEblg/LXiHLjI+qwO69/GADqG752G0DXkEHo2/6GuAHfxACIKAB IIAHivAIhxAIG6AO/MAHHskL9AAKKS0DPGUISKDgRiHTRiEUwsEJgiIK12RtAgdfQOwHSEESMq1o SIH/+m8XQu4KBsL1xAkNQucGQqBEFLDECOIPSGH1mCEy/qMAXa8XisZoTKzESMzU9EITooBBOm4I PIAbkEHMcMAeKCG91mD54A3LYFAMqkrswI7cpE4Tq24DmG8DAiH6ou8H7SEIIYAGhHAIkxAIeeAH 64AB8sEDYIIZolAPUOAewiEU1s0HaGAH0mBOJMHDViAUNItN/8BQDN8EDf4gCwMvA7xKgfaPHXJh F3JBEXZhxBSEDjVhAgShLwTjtASCZIqGVyZIvDRwAOExA6dhAvwgEpDu82YgDsyABanuBpfv6tjN AzAgFAUyFAOh3UyxDuoABxYSB3QQB1QRIpVwIpPQHybSHxRyIf1gky4JHaBQD7YABw6NGA6sC2BA TmbhozSLo+LPPPQGXyLs0poCMeQkAGQgEGRgVNjBDg5CIBIkcfIiCiTkL1RgAE+ADGLvxUQHHpkS 5WbuDqRADDiAAjTGAgXiB47ADdaA7Kru6q6O6tpN7AIBA8iNLAPBFJevDuZALTXRFOcAIt/yLZfv B0tBCS0SCP8VEi/rIBBCAA8CLuAegBnyQAIIE684AR+84RBGYQbU75IwCRZuAQW4JCgaSRIyToE0 QU4SxANYLASm4bvisIokhQL2Q0Q80PM+kBkS4x2b0ildUyCK4A/YgAOYjVICJAqiwNlewB8owQ3m gCs1kdweh9yIs90O8t0YkgEagAHY0i0hEiJPMCHzcgmXUCHfQAOKRQFKISPbCQMm5AacwBVkAQLW SI0ugKCMIhXi6DkygKMOTw+aY8MELhU0rim8al8mgB0iZwkKIQQqoCCAkgGd7Q5uIA1CIAFJADQH sBikoDVb8xAzpcSugBTiwA2oMkAERAaOgAIkJQDIYAt4gAf/3ID5sOws38s4UVERCGa90FI566AB 5NIUOUAu14BFo+9F85I5AeoLhuEQvqBqtBMHZPCCtuAGyEAWEG6N5Gmu+gEFZOIP0OAo0gAd/MYJ tmTDoBAPjqKBJia8mA0byDIXuqICOJQgAlQTpkAJbgAPoCEBWaYCFMQCHXROH3TmNEEOfmAH6oAC cJMUKOUEpuAEbkoTTgDGHEEAbCFE1+AgH4dFUdEhHTUtf1ATMxEHMrFGa9RSMxEZFBICEuALNABU D0EDSLVHQfVHEwAG/ADsMOAFpqCuDABWLwAfmnQFws/jtCMDgrE57mUozORzPqnjpEAV7MAQIKEb OYBMCQI1/1hjCu4AD+4giFxGC6ZhVyKUNSOUTmcuWxdQDvRgB9yAY/4gCgKEdARVNRr0RmDsCPyA EihBF1ART85yAzI1U9eS+pZwRjXVUpfvUnEAGZAB60ShE0i1YDVgGEI1YU31C77gDWAgHzyRCeLJ PPFBFnzA0m4BDYgGX7TDJ4yhC/UgSjPgMNDgNIqBFAqQWAPgB/xhA9wgxcTpIHhFE34AWp2GZUrE 5DRBBZKmUbj1Z7U1L1BTnC5hCrYAGSoAQ82VY2JMaXzlVyigq47SFurAXedARVl0DeYAGaIPGWZ0 DmZUa01xvf61X5GhAYbDYA3WR0kVDkL1C1zgEEa1D6hgGP8KQBT2kgEA4AKIIQ7Ajgm88wYM701G gX++AymwQQuEYLOgNLzighU86eX2YQ1etkMHUAam4BeiIBVYpmUqzwJ7wWcFUFuZ0tSudYJuChXm QAZIIUDKEGVPoFIkBWQG4rsCoI7IgA2qlgfWoHd711LB1g04oA6+dg4qNRNttA6ggBHUtnk1oAcO IRGsQG4ZllSpgAo04AP6oBMUoA5oAB8YgFEFMhCY4BLgk0u6pCYwLg3SbQdqRg5uQIHCSxVY4Q8c pRSQYQ1GFx5xk2JysnYMQZTMlGcvj3TR8fIsZUGkoBemQAjWgHXHNWMyxk8R4y5gTGkcKAOlwAmG oA54gBL/RHQNjmRGSdh4tVZr31Js32AYrvcLRrV5GXYYhkFUrSAHrPd6STUHrvd66RYKDKAO2Erq PDFil2AwisAYjAEbJKdm2jfdbKVmQoAdRiEK8hEZFCFTIDQAUuFibuAXpFULCuE/CUIFRKmMs5hO 5ZA1DmLmpGAK5AAZVA2C3AJDKWYgbrcRCXECODQD/yAJBMAfIACER5ADfFN4u1Yre5dr+bX6DgF7 CdZ6DfZUR/UQHlkDdvgLKsGScVgD+qAPvgAKOAEH3iqDQJEsB7K9lkBylnjanPhEMWAJ5IAJrHhb T+sGolUOIIFlLKMQPpMCfLkgyth2DVgOd0Vmf/kYCsE0/6YAGnBgF25TQGzzB3LTlO6iFwTET0mh TdAAWOpoEh6BB0ZAkLV2BBF5BOvAN7n2d+eABmKBhd/WYKkAHEChBzYZh3HYBbAXe0mVYV34CwCh E/qAAB4nH9CM3I7hyZzYiWsmlTEggxzaA9INEtqBQ++RQXB5VDq3ZbTA5Dg0CvRgIERpf9G4tMyU 6HwZrQpBCQj1BnBgQmOMpkjBDAWE2VpjVx4jY/jwAcbkDz7wBARAGyAgnEU0+ijXeAcZGdwAqSn3 SBqAGqDAnUMVe4dBWayAbut5h/HZkvf5beXWQzCBAQjmykwxEHIPcM06oRmaqsISA8xtg1ABQkXE ZVhmd/+gwZejYDkO4pcr+oCx2CdD94pgj0/1mBSOwVGZ4ArEYOVoCkNjmnRouhd+ZQJiunVbN7PA gKM0Bi/49Aec4BFsYQTCORK0EqlnVHiFd4Q5wAxUmwPQrp3fQASsWgNWYXrZlp9tm5/3+YdqABNo wCEdOoMc8iAzCGIhOnKc2G/91nHSrWbAGBKg4We7Qpc1umUKwZe5KQqs25fP+Fqhp6Q51JcHm5so oLBNMROZIBAggWJi9z9oKsZEB8YGYr1b9wfI4LK/KbOMZosSJGQewRxAG4R7l5xFOLWPRLXNgAcM nBoSoBs62Z41OZ/1eav7eW7BIRZooA5I+XFq0A+EW8P/bcGhzY2h080TB3K5wXgPKoCWA6A/p3UJ WsbFtUAOsDu7vxtCZa+7zbRMfwFlaZwUKGAHULG8MRUDPCemIyPGpkAQpeCjCdEMI4MUboADOOqy dTqz0OCU8MKEqHYETIASzICcCdkMIsHAQxTBIQAAqIBuY1ttsfdUZ3hUQbUPXOACOGEJfVsMINYT HyeDsCyDPlwMbGHPSRxwjZs/IeEKmDKjNdrFLYMEBIDGrdtyS01AZZYgwDsJlCER4gK8KQBlo2AL anS9fHcNkEEMIKFcY3fTVEw1rBll0+8PbqAOnqDKdfq+OUo1TG2Dn8AW/IHLBfm0U/vADbwBzIAa JOAA/8Chk2M7n9eWbX20D4ZBAWzxX1m06YZ4Bh9nz8XOofOhzyE63bRAhIoSHhddC5h7oU9hE47g BSD9TFfjrwlCmm0JGKAAN6AAHQQbvH9gGsTgdy91wI/EDTYAtlw3g1UDxjgpQFh6CdiEyqmc1kEn szPlD5ygC8wBAkygyylhzA38wBG8zBE8GSRgGMChBtbchQn2hd9AASAAR/1BAJIgFUgBDeTgoYeY xNWaVm7eDxway5YAElK8KcHYxWvGfRd6C0BADdTgF9pdNM30J0GmAGghWXADHfT4uy8hEfKBa5W6 d+cA2I9kA7TADAuQpmXXtVz3DnBgCU6A1qcc4h/DCf9mb1+YQQAuPuNB2AyCXbVD9Ah5wB+MUAIA INn7gFRHFXvBQQO4pgGG1x8Y4Aic4AQ+Kx9KQRpKwQ/UmsQ9YwZ/m8/9INxlYH+zuHOJPpU9Y4kF YBPGAN8jvS5KellLSS5SQTZiwQpMwRHkwmm0oKEZcgO4tsBHGOz1XrWRAU/lIgA+mlBBj3Rqdu0n jE0s+5vAgBbk2AkCIAkM0bReruJLgcu7HMETvMwB/+MBP54AwO0Kn+UZ/0U9QQDIIGQFTg9IQR2A ARhmwwoSIRMKwBxWlZQjVmAAwoMHMUxC3IkSZYKTAAwbOtSyJKJEJkwwxBmnBZWAGDMoePQ4oVex XiT/RfaiMGECyh86ephy8mfCDxnjMGwQs2EDjjVrkHHgYCZo0J9CeQjlwIQCKU16imk6gebED1In ZuBgMuVEqgcPwHAF43XMhJgLYUrppSltgF4If0x54W+EBROUjJrhgfdu3rxmIIg6AOCNAggNONSZ 4yeJEz1O0OhBg0bKA2E6rAACtCqHlWUw/vkRCLqiwIKQlJ4g9ceh6gBaCkmMSJFJnDhMIqK6QyGK xyglQ47sNYGUUgq9TnQqEWWaFgxicCLr6ROZdDdEgd49GtSuqGxlUD09q+eEePG//DCRId7RV69e BFQpRmoCswCaAkyQgj8tSRm9ZEz588cMAkBgQoF1/5nRgF3+KIggBIOZ8RMHDSz2gB5c0aEPMJ0o wEknnXxhhTDeWLYKMIBYgYEHzFnkARNaQJLQVGg1pBZ9aWmiRY45RrQDRRZhsMQ44xSim0cnoVQS cLmp1AsQOZgyxThMNJeTT9VFyAF11mVn1JYQZCMCHxZA8xRJ44mnxwyf/SAeV1x5gcYMQ2xSDBq9 OKJJLwFIcR9avZw10g93/PnHCTcMKMpcB163IFB48UCYP/5EeKE66sCSSCeXLWPFF4dgMkA1wogI SCergKJiiip6sAQku5DC5h/F0JjnjTcWEkIhO05E0WwtLkEONB+VNBJKKE0wwyoaeBIHlTpJF2F2 d//9hBdQHPDgaHZyZVNDDbII8pQmdkqhR1Zo6pHEDOJNkRWAZ90wxCMTeKEJM5osBdyfaKV0X629 /QFrEo8QWGC11C7IA8JY2uIKM+p8+AVmlnmK2SEG0PAKP53moEAdHteRjwda7BEFm1HUVx9DaNVq KxKPaLOEjrzGxgQ5wE6DUkxJAjeFNF9gIosHgYihSJUeF4alXtdex/RdlJhgQdSVXFPMH08FEF8v 4Y2nhx5koDPF1qdZ/ZQcQEyghya3FAfcWVKkdR+f+PmZJ3AAn/BCHiMUSFe1EOK14KSG1YGMNvv0 QUXEl1lh2WWAHPLFGfo8rkAp/nzsQSFXREHVD3r/rtUQSZq8vbImWzzyCBKyZFIAKAX4oowt2tgy G5Dk1ExBAMSdkIQ0wMRSCRsDYaBI0TrV4U8DhCEzxwZYcuCPXkbhtTffbziQiiYBOlGcfSEtJvYJ TlyC5gldz3iCF7D8gecTAP/Q58pt9yt3fqIDR9UJ7onC94F7SZowfyAjAd36Qh+6oYFVHOIyEIuc PqQBgVKUwmPmgYQSghMfTcyKPgypW0lspSseaSMPVfDEGApQABjAQBorlOA/zGGLF7TgHJnCRASE RzxFOGsDR5NUYdbgBitF6FF4oUT1TAABQnQADRPQxA+cMAMpnCAAMdGEE5jhBCguZgaXMJf5wgMg /8boYQKw0MQTTgCgkPzJbSE5y+hSQpK31S1PAKKKAGzBNxMADkEJg5CkRNEtxnWrDxo4RAM1YI86 SNBj+cjHEgohgwlIJXcU2KBDbuQUuoUAFTqCCM2YsIMezWYHbPCBJ/7BAB9UgROlwIArcZKPKm1A OslrgMcE+BOfUGdSZjBi/5bwAmZgkRnw04RCmpK2DGaRGWTA4gy4OIPwsKlr5gsbTOgQgE/o4Q/6 Whl+4Fg//bwNVn/4RRSkkMngnGAKjzAH1EwwgoQl6FEjEMUFRACOGlChW/rUlGAakDyQmWcJSpjK f+DmFNXoh24ra41DIQKbT36SNkxQkRhAs4FGSv8noz3BQR1s6THqCDFCEDjiCDwADSc8gQxkcEIS TlCCADxxBkwx5lKc0NJlzsClWQnfmZwwgU8EIAWOyNrbmqgvPnXzbW7Mnxge8cE8BecHM3hEHeYC T0oAEAJ+EcVfetAHfoIDEIJRAEjNEbIXcU4q9TmqJTu4xpGkZSQP1VUhChEbmy2BIqAZSHP+qkNn xVI60PIYB6CFJR48jW9uIEcSkuCKlZIhXYz5QzQ0EQUs9sIJxrQTY7KIjizewBU7jaa6wkOV8GhP EykAAzf7FUephpOpeZLiFFxhAzTA6Q9nAU5K/vADquahFO8cAVdHMBgFePUv4BgGV5OHDIHG7Af/ hSLFrGw1gSgoFJ0sy1MxUJEru7YGNjbLKzkwUNHm5EMMjcwHDnCQjzq8Fxk4iK5hpUM4wl3riDzI xw0g+4TSQnE8fzAFFTXLWSkspWufBe0LsijGco0nbKsFAyzUmB+3/Sl+vUXL28RDhmjoVg+7PQsp EtIL4E5hBp4oBf/gydUYLzcBouDqBOlLkELcIbjUHR1+8FOM7F1ydKXTDyRaw8kcuSZIEkUvRcjR LL/64SaxjGWVogst6Si2f24QgGKeOYPJgvmZJ0CbTIyJRXIB5wTFkcq5yJwmCJ8pTavND5F97OHe flOO8rOjF/6cPjhFJkkok2RV/ODiAhlXxhCQ/1Sj68CqPbzPavShLcpO1pDe2gplunLokoO019vF Br1RZs5fqRRL9iJjlln2iS/hyQNUTOEJT2DGDG5wg9LOgMJUtNrJnjJGNqOtOFvLXzSrAr4vViWa q2XZn/y1xqTmKy1ypAoqAA3o9EEmSfTBH5tu4Al/mIB/9fRH5SQlKTYwYcfBldUvatVhPlEgZWsx SZE1AYnwQuSurxl1RdArBlObegPGu8mVe1JSRVPCFqgI7joji44xz8BqvWCTeNCyFKaUWdhOkOK5 wte1aKZpXXRGw560B78m8u4WRHab3OLozT+gwhGA1m1UBG2+E8jgF761G1WmcAlz+MOr8JSUH//i AAkZkAI1E/jFOISVRn0Fp5Khm5/o0nKFu7bGNa7JxV6B5SP0opccp1avegmu0bjsbQQj8AMq1OXw GbiCDGOGH30Yg6a0kEJPYDwBn5ghSVKEx4vmW0wWk134pVO6UDEJwAmekOBoR7uNaUkNKsjgBRJ7 QdupQIPD9QAJMbRDBjqzm0EvkY+4iILtcVjCWj0XgHxg4Aopjg8cSTLvTOsL2trLegi57hqanfei K2qOqdWLjHwgwx9+UbQ/GOaKKQQ3bDslrXiWEoAoUFOMF7+XnsTzh8hM4AltXmfOt9a1wx+eMdFk xhilwFuGKIRs+YpbUm8kSU2gAhV/+LOgAVQwR+IhB2KwfHewd/lCEr9FClxkDuYQBcXAORMwK6SA DFogAxQAgDHBLypAb5u2aQEBADs= ------=_NextPart_01C9D87E.59029470 Content-Location: file:///C:/68E9C635/Sammans-2005-filer/image009.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAoHBwgHBgoICAgLCgoLDhgQDg0NDh0VFhEYIx8lJCIf IiEmKzcvJik0KSEiMEExNDk7Pj4+JS5ESUM8SDc9Pjv/2wBDAQoLCw4NDhwQEBw7KCIoOzs7Ozs7 Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozv/wAARCACzAK0DASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDKQgwq Wl3BjyvH4Z/T8qkkAYRDKuuOd6e9MSSIIsSqFKj5Ts4I9Ce1I9yyfJuBwMbg2QcVmn2OdMl/dh8u Yxg5AWMHPvnNQylXYFSpI4JC4zUXnMqK4wwIxg1JGRJ8/HzcniqjudeF/jIqQt5V1JhXJZcEKD07 9DU+xQFEZwwGR1C/iM4qnfM8MheNW3eq9R/nFTZAiEjXLM5XfsOeT2HNKpuGKVqjHyAlh+83MxPB Pp/+qs+SScXyyAEBjhiw4Hep55I2jWTcxXo+F+6ef0zUcM8rvnadynJAIzwf61MTmRNeSzQzud+1 dxKr6/TFUTK0ybHRzu4DZ7/l+lWL4Ow875mVW+fJ+YZGAf0qqk5Aw0hKsc7gTnPse1Fuomuo52mj EaxjLBejHp/jXO6xGyag+5y5Kq24jrxXXeVK8kMyKVYjGcjca5jxApGpMMEYjHBOfWqi9SobmUQc HirWlnGowkjPJ/karkfKfpVnTB/xMbf3fFaGx39wOVwP84pinMRHpHip5BlUPsP5U1APs69f9WQa Z7SK1kud3fDVYT/XAAd2qG1G0v2+YVMhP2jGOA5GaGEdiG5H7yP3AP606Urgc85wfaku+Nh9j/On SJjB6evvTE+o8f8AHmPaOorfId/w/rUkYLWq8/wnP51DHlWPPVR/WkN9BlpPKwGGJGSuyRs4HU89 cValaPy4XYk/LtAHY5qNYwHIJCEErtJGW9uTUtzazCNVhUtkA4JHyn/OawTVz5yNiMrblwB97jvk fSrMYjBKo6tgnIHaqcAtI/LEk2+UHk5yCantSrSvtiCgDG9f4v8APpWnK00dmHi41YsguUZpyke0 ORhS3QGlt7V7VGjuPnLqOXAYggdAT06daS/XDhiSNp3Er6d6lgLiEK5WIKQVKDLY7f05qag8ZpUI J48xFSq7ckjnpn2/KqpQISygLnAKg8D3q1c4MgCozKxyD7f5zUEojj3LIN2cbVVccd8nP6e9YqRx kFxGGaRQ/wAij5VPr9KrmSNAXLY8tugbBz7Vr3Fsl1KSiEySnAGQTjGMHvnPOfesmXTZBI6fNJJj ICDceOoIHQirurhfUku7xgFAmONqAgEDPGef0rA1jY10GQ5ynPpmuhuYVin+zzQlW+UEMh49sYrD 1eAQyxxryFUjPc896tbmkPiMvGU/Ctnwvol1rGoq8DRRRWxEksszbVQZ/U+wrHAzH/wGvS/Demz6 N4WsZkgaafUWNwyjokajC/ick/iK16XN4q7SNG70aSKI/ZriO78kAyGJWGAOpGQMgd8VlIMwL2wG H86663/tAzQTQWZTbHvRnbA+hB/EVgajbxRahMlsAIi25Vzny9wyV/Akj8KSd1qrHp0272ZmQD96 +P8AZNSji4Ax1k6/hUVuc3DdsoPx5rX0PTEv9QU3L7LWOQNK2cEjHCj3NN6bl3srmPerwufU/jUk qZjODjkfhzXpn/CMeFLlAXt3HOVAmYflzXO694SW0t2u9Nlae3A3GNh86qO/uKSaexmqsXK2xy1p zbLxzhh+tVw23n2Aq5aL+4/4EwrOuD93HbNUbPRIvwgzRLE0iLJJ8sfQbuM9B0IxitTStHlubV7m JXNtFJidkUl+nzFB3Ydcf/qrJst0+pRQJIBHI6hnBxnoM5716A2pyxQpGRGkSkeWqjlR6n19zU0a Sm7vY+bicjLY+HNIZnt7kXUdyvy87tynjjHI+vrVCN4/P2wptj52qDwo/r9am1jTobPxG+o28QH2 2NgR0Cyj5jj/AHgCfqDVNLm3+1JAI1WUDlgc5HWlOLjNI7Y1m6kUl1JJlVplDdDxnng446e+KIlv IigG6e3yQC2F2AAdu/rj2qxb2rXmoQW8c0cLO3Dy/dHHf8sVvW+gTPEqf2hCSu5PmXasec9yRuye Bx71M4NsrGq9T5HJXbOrHAWEk5BJwCvTj1qtCJLguGiLpziTJyg56Dvk4Fb2v6MdMaEGaOeSRcMk bbwpx2x2rAuJ44wDG3kso5Ibg/UCsXFrQ4XpoO3iGa2Nx5gGzaQPkbI75rc0bTLC812OQOggWMH7 2QxHQnJz+XpXL/apZLtBNcMEZxzuJIzgZ+lbmieIHsWkinjYAsEhAIOWyevp/wDXpct3culBSmr7 Gh4h0/T7YyRx3BIKbkjCkBhjsT1544rzzVyXlR2VVO3bgEnGK7zV9Pn1C4QG5t40x0JxluvU9fwr i9btmgkjV4yhOe4IOOMj2rpVKaSm1ozpq0vZ1VExFH7vn0rsfDPjG+8+0s724JVEWCGTH+rUdBgd RXJRoXCqoLMTgADJJzXX6R4Mu9PtP7R1JAJI8GO0VsyDJ5ZvTAzxWtOlKq+VESqql7zO2tTI85Mu ooEJ+QI5JbPqCTgewArHuI54LuVLkHeZCSx6NnuPzroLHwbO2nJqb3EQjCbwQTz+HrSw6pamSWAa eL9nwEibGDjguWP3QOgI9K1o4aUlK+6N6mOjScbapnFwgrMeONuP1rovD42yyyyErGuPmxwrY4Pv U2qeHbWO2S7tcQTvkmESbkb2XPNY8Eginbe22MqN1ZV6UoKzOqjWhXg3A6u7vk2OibWljXlQeFHq KWy8VfZ7QW1w6SzNEwiY/wAX+RXJG1vbgm9ijuXQsQBEwViDwW56/jUMcMiWz/a7eeOZAQhc7l56 89D6+orjjGQnCT0aHWR/dPn/AJ6tWfMuTj0Jq9a/ck/38/pVSXG8gnoxrqOqXwo9BfwLpui6XLLH cz3d3GN5YkAKR3xj39apXh3QM5U4I3FgOF+p6D/9Vat74l0/VbXbayRbWbYD5O0MT2UnnNcTe+Ir vTp0t2glZUJ2tGMliPrwPrXRTaSPn7WNU6bqOrQQtHGIfKlVw8vyjg9888f/AFqt63oulXFpcXtj KktxaHzGeIbRsPG0j25965mfxPrN5sJsWhjzxufOT2z3qzBZ3tx4dTX4THHZ3j4ubdeobkq27qcE 4x9KJ2aua0mlJFMxTzTJFbKXncqsajuxPArptA0a8TUVtr23kExjyvmRrg9M9RjPOT6YrnEnNtdQ 3A6xOH/Ig10lz4lk1OaAx3ccM6jasqNhlBHTcCT2/mK5nZWfU6Malzq5HrGmbbt7EXUEW9iFmK7Q oxkkkdfTjr7Vg6n4ct1ufMa7zx877cKeBgEE5GexzzVbWr+7t9ee31O5aQSANBcMe2OVP0OR7V0H hJotV+0yTXDXn2UqEBclNxz1/vEYGM1u6UXDnTONxadmcrewJHaKY1jjSNcBdowcd/Un3q3p/htb yxj1HbNJNPcBVRVyiIFBZ2YepIAzjGCaTxIkr6k9qI9w4ZVVQTjqVA7cjP0qSG6uFsY7LM0ZKFZ4 2f5WO7oR06AfnXBWctEj1sBSjVxMYw3WupMGW8smMmWRgcfMcEetc3d6RcSaJPewp5kNnclXcyZK KRwMd62UXZGY40VwTxv6J+A6+1O1NvsXhuFFfLT3BZsDG8YOcj6fzFNTa0TPfzeC9jFta3/Q5rwn +612Gbyy/k73wF3YODg4+pruT4t069uFS8RoZkO3zYY32H6ggEfrXMeALZpdWu5UJHkW7ngdc8Ut 7K8FzLA/3g2cjvXp0arpw0PiqtJVJ6nfJrItvCs1lFqNuIJJv3Zy2Vi/iwcY61zB17yGaHTZ44hI fnmmiaRmAHACj5QPQE1zZLPFKUHC4diSAOuOM9TzQbpEQhJPm9SQaccTJXXdkvDRdtT0Tw08usTP qWpyNLHZuEVCqgHjqQvA+g4qvrunx2OrzzSqBaMBJEE/jJJwo/EHPsKo+A76T7Je2W0yNdOroc9C ODXXaHZya94hknnQNbaOvkxROchpiOSfzP6Uq0uaN2dGGfsm2hunardS2KNHpqoN21ARhWHHTueo pl9f28sr2d/Eu1o1Zhu24VhkN6Ec9exFdZc6aSkcciF8shaROPm3FmPtzj9K4Xx/dWljbaS29P7T tkWKWPg5TGeR9R+tczStodVPENyszEnsxY3dxAr+YgcFHOPmXA9Ky5AfOkGOjGn6ZfxTahNas4CN FlCTkGQHP680OB5zj371Cd9TtUrxNfS/DVxY3luZ9W89bVyUUAYbPbr+P41d8kTxpPsQlvm+Zc8H kU5JjHMZG+bchHHG1iCAOfQ4qB9VstPht4b24jt32/ddsE9uPxzV4aomtdzwb3Jri3WWNBJ5ZQE5 CrgdO+SaztACTeDnspJpliV2fy1I2lkb5f1A+tT3ev6KsQzfxLzkAhiT+lJo9obLR5Y5GUtOzzoc 4wjjIBB708TPliXC99EZG7DIx9R/MV1B0e0t7p5Y0RpPN3B2cnjB4x9awdMtvtNymV3LGN23PLHs K0ft7tNtaBmZz8oWSPj/AMe5J9KcYJ6s6cZUippX1RBqelC7svsMiQPFuL/MpY7j1OTzmtayuE06 0ghht1ht4UCtHHwQAOoPc/Xk1USfzc/vYk/2WlVW/EZomdoYWmfayD7xVgw/SrdONtDl9s5PV3LO saRDf7NVsGLSBcn5uGHr0PTr+Fc1etB9rMiXAuMgM7jPJxnv24rT0yyvoBMLa4YxPKzSxl9oC/w7 c9efvCs7WQ8WpypIV3eUgUAgjGT6e5NcFV2kkz3clinilJdEyJ5pIdLVj/x8bNu0DGSemax/EQa3 0i3Zro/IcRJjOcrzk/lj8a0NSmQn7JvKyEfOCeBjjr+lS3Xh2/1KOzh1OQaVFImVLAtJJHgZbaOg Pv0oiry1PVzWpSnhrp69PXr+BB8LrmWy8VNbzwE/bLaSMowxu4DfyFWPiNoz2+o291bo8UMqbWVx jBHuPaotIi0fRtVju/7Qvw1k37mR4wqMQcAjI56fka1dUnOs3s11dMS0jcBjgIvoPw5+prri042P l6VJ1paHnweNsokEbNjgtMSfyz09qgZmkbgxoP7qA12/9n2bJ8iLj2UU37FbRqxCAEg9gM/lRyM6 vqT7knw8DJqjJJHIuU3LK/AA6f417VoWlppdpKAB5lzM88hHcsePyGBXkngRGu/E0UcblsfM4K8R qvUf4V7Ot0rLuGAo6sTxRNvlscVWPJKyIdS1G10rT59QvplitoF3Ox9PQe/tXzb4g1caxrt7qqxM i3U5fYx5APQH8AK7j4teIv7SvLXRLSUtDB+/l25IZv4c4/E/lXE2enT3jLBFbS3D5GVSMnPPtWcn ZWCmupd8P2m5jcuT8o+QZ/WtCbi5k7dOv0qWzATKY27ExjHTFMuVzcuMZ6ULQ9WMbQR0b63pWvzz z6cZAIn2yJKuxwe2QfX1rA8TWCzW1vciPmGTn2B6/qB+dR6HZG38QTxJd/aFNuhmYHIJwDtB7gE4 z7VseJIXj0R9u9d7qjttJBGc4H5Vz1HbEKx4L0Zxt4oZImI+61d66KBhN2CMbVxwOgrz6di7tGTx lQF9DXoERJYhOrH0NVi2lymkHaSOV1CTdaJBFkOuX3DruHcemKzIGi1aATNBFHfy/O3GBN6uvofX 17d60rlCsrSRlo50JAYdsE9qpqYr22eeCEwzDBljX+Ej+KP29v4fpXVF3IxUXGq23uR4gvHBu9pu x8sc8brm4IH3T23e9ErMLWSdWKSQHcFUbT6MpB9s/lTxFFqU378Kb1V7E4kH+zj+L279qr/b57uy fyogpD+WWkAJZe24Hv7/AOFUc/VHdeBtWt71ZVuVtW2x72eZFJ4GPlJ/pVzW7Kx8R2nl6RPZNdJy SuFIiAJ7DnnHHvXn+m2E0+/7esce5FliCKq7l9c9uO1XPtA03UWkid1S3lA3kY6jO38s8Vm5xk3F noUKk6LVSO6/r9Sn4m8OXPhu7sXumUi6hMuc5BOcY56n/Gkg8TazFAYU1O6iQDG1JWHy/nXX+L/F PhbVdI8pp0vpYLORYvLjJ8qZtpj5Ix1Bz+NebC5hNqJFyk4JDJ1UjtitLKOxjUnKcuZ7l+CS+1zX I/NuZp44m4NxKT7/AJ/Suqu32wfeG/NYPhZkgimMqjzg/XPTPpWtM/nKxHWpR6+Dio0+buQyTusO Mn5UZuPrTYJWdYg3Jbcck+hoKlrYOeMqRiqe/CQ/7DkGqOps9O8LSadp+iW91GIo5XBjlmUfMQDn BPc8/wAh2rI8T+JLuYySxr8n3YA5+QE9MAdT3Nc34bN7ea4NKWQ/ZpCZHX0wOo9M8D8a2PE1oltd xQQqVitLZjtB4Zsg5+vNYyueNVg/atM5xr3U7SSRbO7aeRWwzsAS+O/4nPFOGt+Jp4gv2yYr1Chw PUdPwNVWch3XcflUAMPXkg/iAPzp8E7hsq2AX4PpwxI/Ks0zVwtsaGnzNNGHc5fBD+5zUl0M3Tcj 7oqvpEnmpIxUKGd2wPc5qW4kUSAkgZUda0R3Rd4GrpSrFq0hWAISmAu7LEFuGb3+XP5VL4liEenz SHco88fL5jFTyei5wKdY2EVmgUSMzMwy7tknpjJqPxEYzZXrFl3KSV9c7siuPmjKspXPDurM5FLb zJFmB2rvxxwT710y6iJJI4rd23SMFRgDk89sdqwBOwhhLorbJEIJGMjPPA6V1qi3VHuIW3ErlGGA STwOfxrfGRi7XYJJtHPzxkPNN80g3Ftq8lv8+tc7dO6XLTi9ht/szhFUK/7knJxwOScHJ712AiX+ 0CuG2HJGxcqBjH3uM1zctpBPpGrrK0lzeLMRHsTnbGcl2PYckfkK1i/dTQ6zU6vyIVhXW+NNkRJY P3kkaKVVj/fB7H/Z7dqtTF5NOL3BRJzKBJcICVlxkcjGQ3GPemeC2iNjcr5aGX7RGQCxBYYPAH5m prs/arFoYgWR9WKQoo52jsOnqcZpxm3JownT5Umn1LsV5banqKxGCSMRRqhVl249CKbeW0l8ur2i xqssk6HJbgOB1/Q/nT0S0W8kCvJLiPDsijPt3+nNaEkExvHnhjKeeA0gkYZRhwQT+Ga4qsZc/uo3 gl7Jvrf/ACOPtdNu9Lsr2/lhjnnHlsv8asjEhwR6HofpVK7sHUR3tjDI9rK2Ajg7on6lGPf2Pce+ a9EjsgLG4kBjkkddgVT/ABKefw6H8azkCw6dFFLLDJbWbSI9tJ/y0dsEIfUcbs9se4r0VF8uol5m Jp9rPbxwm6cedLh/KGP3aEfLn3PXHpj1rTAwpHvVUWjx30l4bk3C3UhfzCADnup9x+XpxVxBk9KF uezhf4SI3nj8poScSKPzFZt1JshIKgMhGcHqOmasXp8u5Vj261XuIzIki7txKcH1HUUG8nudt8L7 MTXF3qD87NsS59+T/SpfGEqoLtuN7MqKMdg5z+ij860Ph7Etp4Ot5ej3Ny0hHqM7Qf8Ax2ue8Yib 7Yjlv3b3GRnpkKc/+hCspbHlSlzVTl9xEshByGYhT7KOD+VPgAEMijqqbgPfB/oKrElkA+75is49 s5z+pAqTcVuOONzxg/ivP86xNi7oR/elexRXJ9yuP6VNqsZMqFcfdP8AOsaC5u7e08yzXdMsQ2rt znDkHj/gX6VLEdS1EE3d8IJE42QwbsZ9fT6VXMktR/WYUo2Z6R5SsmMYPGMgdfrVeexiuYWilQNG 3VcZz9KtxuTjKNjuzHmpQDwScNgDbnA968jbU8hI5qfw0qqRbxAQsRujfn/64qtFpN9FKrl5CgYj y0JIORx15/8A1V1hDhcH5fmJ9cj61KImc/fyD1Cgcj29K3eIquPK3oO7OcgjnjaQNEwCxkgsCBk4 H+fpWfp2dPm1KB4vOe8bcoWNgcEEBTxyPxrtY4kB/e/fXPyDnP0prQR/NvG7DEYIBz+npVRxUox5 bEpPm5rnm2g21po8k6zStLJ8pQxjDKQDkjOOMVcvTHa6YHWURie4kZXCfMobGcY6MRmu6ms7GZ8y xRuxGNzJ26Yz16VWGj2BCNHbqoiJaPC/cY8nAzW0cYlvEck5WuzirSeJpPKaTzWVBtMcbAsDzySM fgPU1da4kMR8q3c45HmY549q6f8Asmwjk2G2VD6+v+e1PfT7FQrtG2COQpOaHjI9jWDUUzkovtN5 pN1bzbLOQgeQXzyzMN+T/wABB+gqpcabffbIFtHP2S1Uoi7Pv5+87e5P5AAdq7k2Nq4DJEcDgep+ tKLCNzkLwRg8dPah4260Q+ZHEta3cO155VZDwqqMYxQsyQyfP0Fb3iW3jt7eEjI+8cY7YrlvMG8H PHqa66NRzjzHrYV/u0Mvj5oDrwGzimxRNGiMzZ5xzT5ifLyAMqcgVFbM13f20TLgPKq4HuQK1N5N LVnrGnRDT/D+nWSjDRW43exxk/qa5bxvMFitLYAbpJZZOfTao/XJ/KuyuFPnsSDhflz+grh/G6Ai 3ndiG3FBnsvr+eKylseRB3nc5F8efj0jzj3JH/xLUs/7u5zu4Do2fwApkDebfybhjIUEZ+7knd/M 0moMRHLnghkH1GT/AICsjo6NljR8R39qG+UFpYj37Z/oa3/syHJT5WJO7A61zcb+TdwsOsd4uT6D of1JrtDZ3jMTsBXtnBrkxG61OPEL3kbywnI5Yn+JkbIBFRSpuYgO4dgQmR1+oqUbUOBITuOSq9Bx 396IhIrBwS3fpkA1zGaY9GUqQfLBPJ54/Xv0pYldgxBVR6r3pipGhJ2oVxksBnn6Gj7Y7crGcjuy 45/GqQDjOVBVi7EHsMbsfWl3RBd2MZ4bB5B+lVBLcNLvEahQT8xb/PvUp8wPtklXDHjdzn0/rUNi JyUERTeScE57ZqOEMEBaXcjjk4+7604PIqqPKJPPzL/PijYjyBivykYK5xxS0AXeY+A4OerdCPb8 ajWeRZwpgVV6l/X2pWWW4PzFckgnnaMdsfpSLFKQFO0gDIbt165/Gk/IH5Ekqy5VYwoUjhV/lmkZ yI2fncFOQM+uKiZACX8xSpwFzkYHtSSTeRIo3FFzwdme36UutkLcw/FEqm1jjXI25OCOmcVyzAcZ /Kum8TyBxEF6Yx93H4YrmypL9QRXs4W3skezhlakhrHgjqBU3h+ATeJ9OjxkNcKT+HP9KhIJbGM/ jVvQ7uDTNet724DlI933ME5IIB/Oul7GtT4HY9QmwwYA8Dn/AD+dcH45dXeKRXLeUFDL7Mpz+grp m8Y6C9q+6/ETMMbZ0Kk/p7VwfjC7gvNWW5tHSSNoEVHTocZ/nkisZbHlQTUjI09S80oJ+9xn8D/g KXUzm1d8ffZT+gP880tmAgJHGcMPpkf/AF6XVl26exHTIH5k4/QVn1OlfCR3JIjlZeCJAw9yD/8A Xr1BNrQxtuChlDAqeDkV5hdLmCUAfwBv5HP8hXpOmzCTSbOQSYLwISMd9orjxSukzmxC2L8auWBi jZRjPmdSfWlAIVVZcHOdrHkmh5CwO1WKH7x6VCxZ1EaSKWzhjjGK47Luc6JhA6MfuuDkkrxj/GgS R7TGU3juSOfx/wAKr4e3V9rbgWOwMKlBmb7hXIOWzwc/161Vg0HjbngNtC5yB/jUfmRFh+5EgJyC y1NHIVjbLcr3DcH8fWopgSsflk7u4cdcfQ0NWFdWHrdbUwEK56YPP/6qWK8mEeGBjckjyzjOP84q FhLJGdseM/eHoc+9K6RPtLspYDBZWxkDvj2pXKuBuQ74757Hv/Sn7wwAZCvHUnoPeq5CqjCN8IO5 6k0NOzZAzkjHNTcTaLDv91c5BHU85Hp9aiU2xAwDwpPrVaS4AfcHYtjB44FDPGV3BW7c7hz/AJ60 01cL2MbxfdQjS5IjbsZZP+PZwCdp7nOelcn4dkGoC4W+ml3xMoGxwOOcnkHPau0vNIN/CytdOmGy r7c8H1HTH+eKyT4QsoWlW3uJPvHG5QSPx/Cu6NWEafKm7lqpKKsmUZp9IgYAmSQAkZ3D8+lU5tW0 d0Pk28sbE43MxPy9+PWtKTwkrRkqdrHGQOw9ef8APNOXw9p1soDpvfIwWbr37UKqusmx+3nvcwjd pLHwwcHqcepxn8xn8aYz/amjRSdiDCjP3Vz+mGNehaV4URm+1yWy+UQQAe496xdU0mLSrq4lFrut nkBV/wC57fStud8vM0dHO+XmZz4+XPGMxsf5Gmam5bTinpNmr95NYxxE/Z23kEBQcE/j2H4VUsEa 4vIRcqDb+ZuZSOAD296Iyur2GqqktBDG09n8qFi0WBjnJxwB7kn9K7HSWdNItVlRkYRgbScEY9qo W6afbzgwRmNUb5AeSDjr9Rit6JGZMr8+TzuPNclaamrI561RTskXfIckGV1QFuFU4+n9alNqxQN5 i4HQCoWgkfapUnqQQ35VKsEkf3JCOnArmMbgLJ5GJYAFRjnn61I9jDkEv5mOTzgEfQVG2/e2wMQO cimB1ddokI5zjApX8guiSK1jQ5DuAOh6Z9qcEwRIjDpwo6E0qOBgvHuA74/kae0qcBlyWJOB8pHP elcWnQRIQ20SBgSOxzz9artbxJIwTevY9enU1bYOkoEhwGGTt4IqCPe7gRup2k8B+Aex/wDrU2O1 yoI0yPM3JHxnLcE/17U6QxQ/P5TuWPGRn8qnV2Scs6KcZ2gck00/Ou9JVXaQCBzUqIrETBXRllJV M4zjke3HNCW/DKwOCMEA8CnvdxKxVXLsDtyyc59f6UnmTCMsY0Ug8YOc036g7DY7ddrOXJJ7t0B/ z2prW4LBioztwCOoFSkybNodVOeBjg+n41ICUT94VBX7wIzild9BFM2kAiPzOpPf1+lLaLbWcis9 otztO4eacrn1I7n61obraZtgYZboM9PamiNC7DaFzkDB6Dsf/rVSlJO6DVDp9ZvJo/KX9y2DwI8Y rIurGW6haCZ1lLMd2T1Gc1e8mRnJ4PPAFPjTd94gjg4zz6VbrVJbsrmkzHPh+zcgPbozKTkckGlg 0S2i/wBWh3E46dRnitYrt2vHsAA429/ao2dopFBVip7gdKz9pJE3ZXNhCilvKGSSTx39ak8n++D0 BBVutTlyp/iPbOO1NXGCTHuJJzkYxRzD1LPmuzAls8YokZliTDEZ4OO9FFV0E9yvEoabaeQFbA9M dP50pA8xhgDaBjHaiis3sJEkBLKuSTlWzz6VJbASw/OM9RRRV9RxFI2wNgkfvNvXtxURUHzY8AKp +UDjFFFJ/CaMb5aNIdy5wMjPrSHDCRCBtRCRx70UVMthCeUihiFGQpqKd2HmYJGBxRRU9iXsPUfK D1JAPNEgGIzjqf8A61FFD2YmJHGjSSEr0IxjipYEVppQ2WwSBkk4ooq47CEQkqMnPA/rRMAGhYDB MYJI4PJoopvZhcli5jBI5wOfxpk6qFGB1ooqfsmnQjbiIsOtSGVy5BIOMYyBRRTRXU//2U== ------=_NextPart_01C9D87E.59029470 Content-Location: file:///C:/68E9C635/Sammans-2005-filer/image010.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0a HBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCACxAOwDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD2hLqC z0UTWbJIgAYMxIGCfvEVjXm3WZGt4kW31BRvmxJkjH8LDvx6dM1y76jZr9oto7kwNBvjaTdlZNrH H5rgYqbT572bUZfsJLTNC/QgbAR1HvVtpMzbudWNPhvrMWktsFlRFeVV7hh/MdcVnalZwWljZWkg leMhoxLGPvKei+oOR6Vxmja9f2OorI10PKaVPMWQltwHBA7dKt+J9cum1rdazKRbSb4miPyY4IJ/ Hmlzpq4cyIdLtrUySh7mSJ1+cJt3uxJxgj1wRW9qWsXOjXFtprTwi3kUGQbc7MnnGR1wc1w8F1I0 8UjEB5ZMttGM812D2FjeW8lvGWudSaRJo2A556qD6euelRHVWQl5HN6nOoeYxXK+SGJTcuRJ9B2N Q2k1vf36S3EaRoAPMRRx5Y64PrxW54q0cWmrAK8UEHlqwR8dVBB9z/8AqrnYZljureW2tmC7wXRV LhsYyMdwcUJO4ram1aCabU5ZLOzkuLeJGk2Y6Lnj37V0+t3ct1cWsF9DHBIF3oE5B3D39Ks2iG51 631C3gnt/NAEybDhgBnJb1zx+FaOr6I2qyWt0GkMsZwVYbflLcjHtVOOlkVbTQ0tDtWtdLhjkX51 BwepwTmtKmoqoioowqjAHtTqRaCiiigYUUUUAFFFJigBaTI9RRgelGB6CgBN6/3hQZFAJ5P0Bp1F ADDJjOI3PXoKjaab+C2Y8jq4Hap6KYEELXLg+dFHECvAV9xB/KpgMKB6CkOfMA7YOadQwCiio2lK zpHsJDA/N6YpALJv2nYB07ms5dLt71RNdwFZjwfm6470977DEyHyIt4VJHH3vXjtzxzWTqPiPS7W 68qXUvLcDkKfc+1XFMltHJW2ha7MYxJpJYGIRSbgqZI5D5PQ9voK6SHwrd20c89qyxXbxFIzuA27 gM844xz0rrwMUtLmDlOGHw8QSrL9oUyKVYM4ztI56Drk9c1PrHw/ttYulla5+zR7f3kUMfDMTknr 6/lXYkgUZPYUr9B8qOQs/hxpFqY2ee7lZCGUlwOevYV0tlp1rp8QjtoggAxk8k496s5Pr+VGQDxR cLIry6dZXEvnTWkMkn950BP61NHBDEAI4kQDsqgU/OaKLsYtFIzKmNxC5OBk4yahkvbWLHmXMKZf yxukAy3936+1ICeiqB1vSlKA6ja5eXyVxKDl/wC79aiPiLSQUAvFbfKYRtUnDDrnA4HueKdmBqUV jSeKNMRNytPJ+98ohIWyP9rp933qrP4wtkWYQWN3M8bhQCFQOP7wJPT60WA6OiuXm8XyBpxBppIV MwvJOAHb0IAJX680z/hLbkyc2MKR+V1MxJEn/fP3f1pAdXRXG/8ACX3a+QZTYJjPnDcfm9NuSMfj VSTxpIsO19UsI5PM3b1A+5/dwW/Wi67gd7RXnT/EG3jnndtYtNjjCR5XEfuCOT+NZ8/xBsH8rfrx Hlvv/dORn2OByPajQNT1WivH5viDo7C5D6lPILg/vAPMI/DngfTFVX+ImjCaKfzbl3gXZGfLJZR6 AmjQNT2d5oo0LvKiqDgszAAH0pPPi83yvNTzMbtm4Zx649K8Of4h6MsLQrZ3BiZ95Qou0t6kevvV y68cxRQSXRtZmZFAJL4OPTNAWZ6jqPiKw0/S5tREqTxxnbiNup7irtnei806G8MZiEqBwrHkD614 1ovjWLWdZg05dP2LOSGLPu4x0I717DLEP7PjhSQKyFVXj9MU/IRcd8IWXn0xzUcZ80YcYYAZAPT2 qNS72ijMbs3XA+XHtWD4huLqMjyQ4CEbvKIxjrz78Ck9EDdtTY1TbBZTTCMvLt4PXH/1q871dsX7 CWTTo5cfOsm4sD+HA+gq/f8Ai2e80/7IQUmRT5hb+I47jsK46/upVu3jaaF9nAZDuBHXr+NS6llo ZSmj0j/hYemMuYrHVpOFPFoV6nBHzEcjqarS/EMgHyfD+oOcNjzJI4wSD8v8XQjn2r5vl8Y+IZsh tVmA/wBkAf0qlJrmrS48zU7ts9f3pFVfyN+Vn0sfiDqLSAR6BEib+TLfKDtx6AHnP6VRk+IOuKDu g0SD93zvuHYK+evQcY7V83SXNxJu8y4mf/ekJqFs98n6mi7HyH0TcfEe+DsW1vQ7dd6sFWMuQoHK 5L85PfHFZsvxLddvm+L4uN+fItF5z07Hp2/XNeDhyOgH5UolftjrRqPlR7PL8R7dkZZPE+rzZjEZ 8tQnQ9chRg+4qnc/EXTpzJ5lzrdwHZXYG4ZRlenAIx+HWvJRK/8AepfOk/vGnqLliemS+OdLmkZp NMuZSz+aTNMXy46Hknn3qI/EBQxMOiW4y2/5iCd3r06+9edCaQ/xGnrIxP3j+dFn3D3T0E/ETVNp EdraRD2zUEnj/XpM4kgTjHCf4muIDn1NODnmlyoeh1UnjTXn66jt/wB1FFQjxNrk8gQapcMzHhVb /CubLGnwXEltOk0RAdDkZGRT5UF0dNLdeIY08+a5vdq8k+YeKy2v5pOXupmz6uTTZvEWozwPE8ib HBU4XtWXuPHNJLuO5pGZT1dj9TSGSP6/hVAOd3WgOcGqC5e81B0FHnL6VRLnaKXeCwphdlzzx6Uf aM1UyC1AOWoC5oR4diDnhSfyGa6CW5W60G4lXo0YOPTpWQlvjee/lN/KrOmxsvh+9UnOEOB6cUrm kY6mt8NSG8faV3+c/wAq+knJimKqu8OckegxXzX8Ljn4gaV/vN/Kvo6dJ3lR9pUlgpK/3c96S3Od llWW2j2FieTtGO3oKo39xA0TuoSR7YbyrcfNjsexqzL57XkYYxrDyB/eJx/+uuYvbprK8nZlEkFw GTBAK8cZP0o21Jk7HEawLe4u/wB0PImUgzKxGPc5zya5iWM+a3kDzEz94naT+Br0DUrW0ufsiJve O3lZ5ZJYwme+Bjk5rj9S0q3lvpJLaFURiSVJPXPb2rGdlqYOxxY0bwvH/rNauXx/ch/+tWPq2lx2 epvbwMzRB/kLdSpAIz+dPuQY5pgR91mGMVqa9H/xNEP95Yz+cYq0+p20/eepzrWuPOIP3RTZ4Nin H90H9a0pUy1xweEBqG9UbM4/gH86dzdxVjII4/Gugt/D9vcWUEwmkV5FDEcEZrDI4H1rfuAVsdNO etv/AOzGiV0YS0K8nhqcOQkylMZDMMZPpWZeWj2TqsjId2cbTW1ZyOblVLMRg8ZrYs7eyu4IjLDD JJtydwBakpNbktnDBh609XXPUV6EthZKeLOD/vgVahs7THFpAPpGKftEI83VgQK07HSJ7+AzRyRI obb85xzVfWVCa3eKoCgSdAMYrV0xtukocgf6Xgn2xVN6XGKvhe5I5urcfnS/8ItL3vIB/wABNbUF zEQAJEyT60puosMfMHTP0rNyYXOXutKa1v4LVplczY+ZRwOcVpr4WQ5/078o6ZqMgl1zTXUggkYx /vV0kcNzJG5jgdl343BfeiUmhtmEPCcWfmvW/COlPhe1T795N+CCuqttI1S/JFtZySuq7yAOQM4q oNOvp72e0jt5HnjB3xgcrjr+VLmkLmPPr6Fba8mgViyxuVBPeoCcEVZ1c41W7A6eaaqZyVrUqw/+ KnxLmQfUU0f6xRViADzyPpQWlc3wMb/+ubfyqfTF8zSr1QCcqePwqHB/ecgfu2/lWh4ZR3YqiFv3 ilgO65GanodOxP8ADS2uLfx5pks1vLDGrNl5EIA496+jZLq3kChbqIENuBDDGB/+uuEe3hEsbW8c SOp+8qjP4U2eAM3kmQKB8y/407Ne8eX7S7Oz1bV4LKCKVZFZzJgAMD2PX2rmdcu7S506FftMM74Y LtPAfPJb2FZlxJ+62SK0qbdpIOMnGSKzrvTWjhieFwcJvbauenrU3bJlJsprePEZJH/fsDtMBbhl +vtWLc3FiJ2HyADpjccinXEkzu5mtWGfmyoDEH8Paqxivc74nTa/zfM4HP8AkVjzaWRnc5DUr2BL y583SrcSCQglmc8/nVzXiJLu1kCBQ8MLBV6D92OBVrxFZXt1dyxxaRc7g5DSLGSG96Nctmjg00Sx skgt4AysMEHbjBrdLQ76C96xhyKfMnH/AEzH9ar3q4iU+sX9RWnJEPtUq+sP+NVb+L/RIm9Yc/yp HXJaMwiOB9a37pc6ZpJ9bc/+hGsIjj8a6GUBtK0k+kTD/wAfNU9jknsQWEZa6AXOSpwferuj2ptx blQ/mF8nK4OD1z7VzmpXslrN5EMjR/L8xzg89hSweINSgiiCyhjF9xm5OPT3o5NCIytc9KMAJqxB b5IHal09hd2Fvc4A82NXwOcZFaVtEM8jipsI8i8Qrt8RXw9Jf6Crluqf8IyzSBioux93HpUXildv ivUh/wBNf6Cr1lHCfCkpn3BReLyv0quhVroq2DxG8jSOCdgDycg4+vHtVq0u1mdV+yShSMZ7fyqz p91BbXcVvHG67yQpIwDx156k+tTW2uNPIkbAnHynjgcd6UkralcjRRuFV9V0jYCFJAAI5+/Xq3hM teaRKIZkXyZ2jdXhyQQfXPvXm98gOuaGyKFDEYA/367nwJ4gt4Nc1HQbyaONTOzWxfjc5blc9+2K m10Joj8bXmoaHb289vqDQnKgiE+Uzck++QD1FHhm8Gp+IdQu7W5EnmQyMZFTIbI54PSub8f3Datr GoFJCyW9z5Ea9Nm1eePrmk+HGs6X4d1yc6rIwiuYDCgUE4Y+oH5VS6GT1dji9ZT/AImt3/11NVCn zJ9a1deTGr3oxj98RiqTLymfWmdKjoNVP3qfQ1Yt1zdt+FIq/wCkJ/ump4VAu2/CkzRRNdx8kv8A un+VafhXclxEykgm4QcHqMjiqUgHlSn/AGTWx4PjWS+tlflPtSA4+opPY3a3PU5kQSOHbym+8vGK z5JWRiApdgOCTgV2uoeH7K6tinkybieCjnKn15NURpOnNp7qbVnZSUkYkqyEd8HtWjbloeNyNHAy Xchdk+UALhecZPY1WW/nCEhCCo+bB49M/nXYR6Ja3LwzNDuiS0EsqqesmcD+tY3iHwxJaW7XtlaN JCVyQr42epwefxrHklYlwZy11eiVXz5hkxzhcZ+vtWYkyqCBO3X/AJ5n+tSmIhmRGLKAzFXbcyj1 +lVDNI2Cwy3fr/SsdSDE8Qu7+Ir4xz3AUSkbVcgcVpauPM03SnUu2LWLO7k8Ejmuvv8A4a2mo39x cx69HH5sjSbDGDgk567qxPEtr/YEdtYWt5FcSQ2oheUKCMMxzxk84NdOy1PQw9+Y56UD7Y3B+aA/ zqlejNhAf+mJ/pWjsxdonXEJUZ79K6LwnpGkXVrDf63ua3hAEcQbHmHvn1HShHdLRHHjwN4kbTRf jTJPJYb1BIDlfXb1xSoudF0wkHIWQc/79e7Xj6ZqOntJbzPYzEjDB92fTK+leV3eg3M92lha7Zmh nnDygbVA3A5Pp1o1vY5KiXLdHUeEovDGl6Hb3UulR3d/cxlpnmjEjFs4wM8Ba4v4h+G7S71q2udD sbaxWaL97CuUUvuwCB0A9T0rqLGwK2Y0yxzLfwktgsP3y9SF9CPTuK5vxfpM+q6jE8+oPF5KBREr BgpPUg578flUtz5i2qfsr9TV8Ho48M28chBeEvEdpyMqxHB71uSSG3gdkMXm7SUWVwisfQnsKzfC mniw0RLVJDIquxViMHBNbf2K3ucC4gjlAzgOuas5Tx/xUskni6+XZmR5F+VPmySo4HrViz1PUNCj a0ez2bm8wpOpU/lXVac1pZfF+9kmEYZEzAjj5d2wflgVJ8SNRXUIbIuIPOLk5iOeMc/rUuWtjrhR UqfMzBs/E2oX17b20cNsrSuI1LA4BNdT/ZuuI7jfpwwAWGH/AMKg8L/CPXdWsotQkuU0zOJIS4Jc jscDpVvxB4Q8UeGolubnxG80JON0TH5frmqehi4puyMu70DVbq/t71rmxVrYgqo34659K0/smuO6 MqaVvLZDjdnI564qbwbDrU6315O81/FDKEiMjDawxk4Hc8isXxn4nu11WAadcTWnyHzY0IxnOOfQ 0We9tB8t9L6oi1nXtS0XUfst3b2csrKJSynOc+uR14qgfGkjZP8AZlpkdx2/SsK8vrrULzz7yd5p QgUO/XA7VUHCyfjQWqa6mijy6pqc0zxKUlO5yexPoavzeGLiWL7RZDfGn3kZhuJxzj1q1oFrFCka yKGLRszH6YNdRZvFZQyyQQ7CNzOTzv4yK9ihl8JQTnuxc1tjzPYUugrAhgDwRU9uM3j/AFWuxOkR 640wMi27RyebHIRnKsOR79B+NYeoaJLo2ooTKk0E+0xyoevqCOxFeXiKcaVV073N4ptXsWbhdttK fUGug8Bbhf27JB5rCfdg/wAOMEt+FYF3xaSH2x+tbXg+RojG/mmKIsRKw4OzjP8ASsehrNXukdJ4 98aatZ+L1sre5eGzhVSojG3c5GTn8+K7jwpqdzrWk2l/Kxbe7RPIB97HQkfjjNcpqtsus6m1+1vA 5j/d7JImfovynORnIFdToOp2ltpo04xrB3Xy1CDJ5GAT61V/eOOVCSirDtMZtl5HawPM9s3lYVto PJPBP1qHU9G1G60+4zq2UYfJbyEMGJ7Fqm0i9Fp9vZwEEl6XxI2CAVGCAOTzVrUdUjiuEs4oS6nO 8RdBxnOfX1+taPV6nJJLqeNT2irO6shR8FTzgqP6/wAqpC2mx8uCo+6XJBx+Fb+vpK9zLFcuYJEY jZ6jsM/1rmnlSE7ZI5S/VmRyA3vXHJa2RzdSiVVZoYzFFhwSx2+g7UEf6DcDYiqsmBtHYEfrSt80 9mT3BHP0oYf6NejP8ZNbH0FgyFvY2Y4XY2f0qrPqN5FHa2sauIkX5eOG5Oa77QvBVyZLTVdRxHEg 3pbbN7PkcFh2HetG+0C6lPmvbQoEPylcMpz3x2reNGTjfqclarFy5ehmeFopbu5DS4jlEYdFYEgk Hv8AnWXrOqeZf3ht503C6Yv5TkAnocdM9O/vV281j+w4XufKC3MAxsByrZ4Bz/dzXK6PbJqIs47q URC9u3hllOflYnIPHvn86zUJqXvIKs6bglB3Ltlqs1rqyTxS7ZUKuMDjOevP+etd6NH0fxHbW+pt i0hibMpHAI7p7YPQ+hrnPF3hOHwaNPuXma6inyFcR7Vjxjr/AHievPpWf4c1Manqky3U5aygQtKg Pyydhx7US1RnSaTtLZncGysrVUewuY5beUFkVWyUHuainuobC1lupziOMZPv6AfjRZ6laXNuV07T X8guc7UC7z3we1cd8QdX+yR2VouQXPnOnUgdBn9adO0pWJqwcNe5HpOpWN54qn1G7ECPcSfZnXd8 yqQFDc+nHStnxBptt4d17SbO88q7u4WFywPRgW4U+2B+teW2d2skk0jRkqx3KCfumun8UeJZtWFr ctEVc28aPKx+YugAx+fOfetp04tpp7nTh8R7usfdinfzvf7t/lY9k8ReKIookZbo25kRXIP8HHQY 6iufttae9v4re8a0vtOnVVZN5YNjuR61y9xr1vr/AIetZbmZQ7whZGB+fzBwcDvyKzNC07V7a9+1 RAKqPuj+0oVVuepTqf8A9Vc8G29dA+rzlZU1e575by2kUawwwxxxg4WNFAA/CuL8cfDjSdTsLjVb NfsmpjdJhMlJyBkgjsfcUyLXL281KOGOaFDJkAqpyDjrWzp17eTXk0OoSiSWLauNuMAjP49661GM /h2ObEYetg5JVN2rnzif9aeMcVGrBQxIyM5rV8Q2R0zxNqVmRjyZ2UA+mcj9CKwpZAsb4IyTgVy2 1sdDkrcx2+kXUF9PHDBJ1wGJGAoJH+FejLouiJC0FxqE0sky72EeFCr04+leO+GWewt5btMCQqxG /oOMA12PhaP7Yljf3ExiZXbzVxw5zxgmuzGYvERhDldrroFFRn0I4NHjsPGN3p8073Vt5Xm27Kn3 x0GewIPGDTvGEEEN9p8UEJQiPzJFIHAJ4JA6dxXqVpbaZqNxdWZBa5uoAFuTgkhTkJjHrn61k+Kd Hi0WwsbxYkmkjk8pmI52t/Dn0yK89pzn7SR0wTuqWze1+q/rQ8r1E4s2x3NagcaPpCSorKyKHLA7 1Lnt/snGar+KIo44zLEoVGfDKBjB+nvWYLi/vJbaNJI1MiljKx2g44IbseBTZVSMoStJanquj39n pmlQT6jAZLm4Xdtk6RpgEDJ5I56/lTNV1HStRhVbRRbTKokjliUAEgkgHPbjHtXG+IWnWx/tGAlo JIxDJJtzhsD5fqK5zw7fXEl/AlzLi3UbQN/LAelNPQ4JTmpas9t8P6dbeI7CS+8+VrlWK7GOBgdO R6VItvbTxuk0TWzxkxblbA56nOcGuSM8+m+GdQsY79I5b0fu1XJPlMQp542EegzWBp/hzxDBLJaa VrQks/LLzQzA4AAPI9fTgis50lLZ2kZVoSk3OOyOq1nw5GtuN00hBZis7DKr6hj+dcBPZuZm8qSN lz1bORXdeHxJcaHa20upwvdTR5mtmPzBu4/KrH9jXcJKQ21vtHq3f8qz9lWjpa557qRT3PMN2RZs O5/mtauhRR3GsmOULs83cynuAM1jjJt7JvRlrV0mXyLq8l4yAuM9s8V101eaPeqytBs9NOteTCZl O7g8e9c9q/xATTbZZ4dkl1wxt/VfU+lYeqa81gqPGvmCPlkP8WBW58NfBkV7t8Z6qEuEkfda25wQ FPVmHqCOB7ZrslO2x5Zbm8IeJ/HGi+deRWFnHOgeJZE2yp3ByvP4GuMutHvPD+tQaHeW228jmSaL yzuWUZ+8p684r6JhmDIWRxuTgj1XtXNeL9Is9Z1C1a3kji1WFNv2nr5UbHGPYknjv1rnlzSkkXF2 MD4q6naTeDTBcwZedlESuuMOOcj3AzXm/he2FrZalcNZmRTb7UJXg4OSQfXA/Wuw1GHZpdzompXk l5asBJaTM25/lYbkye46g+hq3bQ20+iRlJrcW+8KYd43RqOi7evJrOrBQv5np4LDqsvaz0inb57k 2gTvbaNaTC0aG3ijD7njyFGO5x3zivMvEkniO+v0tb3R47eQBmR4nyGGc7cnjPPSvXLPz7uQWl84 givEB8rkLKp6qMe3SuW1WzOg6vLpZZpYn5UuMtz2rGnKUPeR1U8NSxjdK9pLYw/AngnRfFFleXl1 K8CW0nlPFGcSNLjIx2AxUut+GtPsClrLp9zbRCRkt7p92x+44brVfwc+meH9e1G11XUL9ZbiQeVD aRfK+PmDlv4cciu21bWNO1fSCmo2Uc53b7ffO25O3HPPFaylKWqY8rpt70+ZbPb+n3Zxfh/TPLeV LuKM274dQFG75T1DdQD7da6m5SD7OrIvlchRjkD0zWE+pxfbplTb91VVVqaW5MljLGrfvCmQvc45 qIySVj6dUUneOhqadY3F1JcXFlKsFzbHY7yMAqkjoAfarcVzqVrcvdzxRBlh3yyL1l2/zOKo6Bqh UyTBC8UpDMPX0rpr02OqWcSzLIYy3AhfaePU1005NU7x3PjM6bnjZRnsrL8L/qeb3Ony3HiWTVbS K6v/ALeu94niDkMSRwx4AGBXMeMNG1Bb5pVswfLAEqRr/qz1AOODx6Zr3OeXRtOgkhS9vkZV3yR2 4BznHGcYBq1ZvYTosS20kp4ZJZ8HAIzk8Cseabepwe7bQ8J8ME31nM99tVCCAyjHAH9MV02sW954 b0+OCCY31vcwia2wuGTpuH65FYXiprG18Tanb2BBsllMrCM5Vs4yoI7bq2/Hl44h0m8hEsUsdsSj xMeOEOP/AB6u1xUoKL1M4VZRnzXsZnhvV77T511O1ll3RyB9uCVlx2P4Zr1nxprVjqfg698v75gS 4QH6qcZ/GuW8DeKWu9RtNIhlkQrGzeUigiXgENkDr7GpvG2pSDWIfD0tj9na+cpazbsbhkDlccDN cKXJdSPYxWLhWnTnFWs9+69Ohx99dRXmn3sMyMZH5WXqAR0x/KuZPiOKyiSzktPtAiB+VnwoJ68d Sa9AvdKi0PRL+2vtW0z+0grMbcOHG0A5G7s3oK8TuJjJKzt1Y5pQXc2zjE05zi6LuddqviVPFNpa 6a8EWnfZVYWi2xKxEnkh19Sf4q5q1vpLV2QhW6qVkHIP19RVENg5z+I7Vcv8TrFeqBmUbZB6OP8A Ec1o2eHe+p0mm68mxYZRI0+Cqyls/JnITHoP616J4V18zRY+zrDGhxsBJ3H1c9z7dBXjejB5NTiC IshCsQrMAM4Pc16poLxWulKd7M5yXLHHP06YqoRV72M5yaja5c8X2sbQW1/pUU0U4n/fNFIdka7c AFc4C579q6LwpZ203hTTZLhnlkMIy5kOTyevrXFHXZZ8RWtyYVZsBkH3z3z6rjPHetTw/wCINYXS lihitYoY3ZI+PvLn733hjPPFcuMp3S5Xb7zmfY89TXdNa0hXz9rJIMgqema3rO6tpoJpLWRXVpEB cHgYHStrVvAXh24O22dbR1OGUwknP58VWg0C20K1a2t5lmSRvMLAY7YropfEejUrSlGzMPWyXE6r yeQMfSvQvBXi3TtD8E6et7fRpcwRGOWDByV3HAwO+O9eeahD5cxYEmM8kD+GqJtH/gZmQ9Ce9dCO c9g1T4jadp1os2i3Md3cTpmNDnEOf+en09OvFc0niTykYJePJcznzJZj97nhpG9CRwq/wrz1Nee/ YWL/ALpmV+5Heuq8O+F01NIpZbh8713bTgMM4P8AKk5W1GlfQ6S4c3+nC4gYq0GCmOACeM/gK5vU 9b8pfs6Mc5BkkUbWLevFenSWNvYQiJFVU+6sRHP4147rlmpvZ5ISVgMjBVHoPT2rjq1HOVz6TJ6j jSlTS63+/wD4Y7fwCdR1XXYrMTTTWcJ80pIcrFgg8Htn+ddl4/0GWeeHWbVU8yPInj3EtIoGBtHT jmvK9D1i70uS1e0vJrXzAEkMTkZIHGR3HStDxF418TanrcOmJeMLVHR8BQoYlR949xyeKV1y6lVY VKePjOnpt93UxddlSbUmurJ2SQRYLdGUjg59KTRLy2a5a6uZAZThcOc4JHGT6HisvWprmK+lMkgL ygCQ7do6/qKdY2iyw33zK/78ruTocAdKuduRMjAYhvHzVL4Xf/hzoNQ1eFb5LVrWGMhRJ5yLhnPT B9h6U66u5BCoh/dtJjDAAk+v4Vxt5cSLdB5iXZE2Fs9RWvaXLSsS5JYKFQf1qZaxTPSweI/2mpSv o236bX/M7fw7GHUwhwC8YXr781k/ErXdT0JNKg0a7e28zzNwjx8wBAHX8a3fCUPmNIY1w0cOzzCe BuPP44FYvjuWeXW4rC2jhfyrIuglQMS5JOBkdcCuimv3R87nLvj5/L8kYA8aynTItNElw10DiaX7 qkg8sSPvEniuV1/V9WOp3NrNf3DRluU8w4/z7Vq38l7fabpsu1QjyYlSKJUVGU5BwB3Bzz6VW1LS 7m81mV47Z3VnGJDWDk/aJeRxpfum/P8AzK0jLFLCrfKm0L7DArutQ1STxB4U0hrDTLl7mBJInZEL KihVXdwMHOOhrg78BvkOMg1Bbalqdhby29tdyxwyfeRWwD/h+FdspcsjlSud7p0lz4bsvteoyRC9 jIFpHFJscg8fMQOgHYda53U/FOoeK/FOnrduEFpuSHyyc5xndn14rJF5GjokpHm7QWaTJzVVJDp3 iIyzJkRy7mVfQ88Vy1JOUn5Hp0Y0qUKcr7yTZteJJnttOtYlOY5ly59WBz1/GuRJycnrXp2hWGl6 +0seqq5hIQxIH24OT3+lcL4kXTI/EN5Fo8bpYRvsiDtuJxwTnvk5pRvy6meOqQqYiUobf8Ayqu6f FNes1hEu95eY1yB8w56n2zVKnIxjZXRsMpBBHY0zlNPS0dEmlAQHiMNIOh749DxWrb3uo22IGuE8 ocgEAqado1nDqcE0JZI1LLJ8/Ric8Z7HrjPBrd07wnFqE0q20yxQRJuZ51KEnGcBc5x/tUnUjHcy lu0yTRLq61C/MZli8pELfuolySO2ccVq2unxLaxpexXIlUHAjkwACc/zJpvgtV0+682aRYbd7Y8u MLkH5hk984rt4L6W5iEllpN5dQ9BLFCNp+mSCa5q6qTnaOxnGKeqMBv3z4kU8clqglBcslujzvEB ujUZbB6cdh1rTktyq8feYenQVUTSkmvIZpAN6nAdWKtt9CQf0Nc2FrezqXextYyNRsBIvn+WbZwM P53yg+3P9KxPLhXIjuTtzyCcAH2Hf611t/4ZMm1oLltzDgzDfj2zWdD4O1Izfu5bR2PUsWz+le17 WDHysyIoNk8bosLwj7yM+0kVs6PqUFlFDBBLF8kx2rIPmKs3GPfrW/o/gFrpo2v9QjEWdxit48HG f7zdKoeI/ClvpWuSxWcZELASpxyM9ie/SsMRXUYaD5Wj0ueJGnub26O4Ip25XbnA4Uev1rxXU7aS WV4oxlYgdzdh6n+deoX8ciFblgQGjUuM52sVzg15ZqF0d0kZcCNW+ZRwzN7/AOFc8mfR5N8M7eX6 lKBSXt0xna6nGOv4V09xaGG9ilmUFzgPg59+v+elcxbTr9simVchJFOwnrzXWajftOqvLGkasxIC 5Pz9ev4EU1sb4isqWMpyezVhZPhnqPiKa31K3vLSG3ZBhX3E5B5zjoaytT8O3PhJjZ3kiSyTO026 IHbgnpzXWad4gm0/wnqskN68UtpsaFCoKFmPOe9cXq2seIdWhefVG85rcFlAQAFD1HHNZ883Kzas cVKdHBYxvpqjmrmJJtX8vb8vlHIrR0r5oenzgAGsmO8VdVW4wYk24G9cZ9a0tH8y5vGjhBKSzFFY 8Y/+tW6jJxasdNPFUIV1WclrKS+TSt+R6R4XVotMmuASDLIFH0FYmvlP+Eke8MoMkRRljVSx4A/A Vs6XqOlNpEgXUfIjtmMREmFZ1HdQfU55rnXun1C/nkhz5THEZU9h061rVmqVJHz+Kr+3xE6vd/8A DFiLTx9pu7RYJfLlOYzsBUHqp/XH41WOmrsZjPKkmCduOp9KnmkunhjEjtiJQoyTyB046Cqpeczp LIhc7txGcH2zXL9Zpt3Rkpacp5/eyNuCnIZWIZSOc1BnII3DHQe5rZ8S2m29SYg7pASxxjJzVPSb ZRfW7su4+YMZ5713Rqc65jNpIzb8f6aysmwjClT2IGK0vGlolj4snRDuVo43B+qDP65rP1CQzapd Sc/NKxP51o+LZftXiVXkIO+3izjj+GsnJcxZ1OjJDbeD9U1GbIe3jATHdiMDH4kV5kxJYk9a9J8V TSW/hJLIkpu8sYUABiB3rzcowOMVFOanG6G5czuNpRjpTo4ZJX2RoWb2ra0zw9NeOCE833zhB9T3 /CrsJtLcn8M6rJp7XBW0iuAdpXzh8qc8nPriutfULm+ndbS0bb0UyDaifQ9T9OntS6d4Wgi2tcES svQEYRfoK6B59PtLULK20p0bIwPwo5UncylLm2K2k6VEgD30wkJJKxKvC/T0/CukXxCdKUWpt7TA G4ByxIB9ea52LVTcp5mmRqinI+0yfNz7LVEaYJy0lzLLNMxJZy5yfyqJVYxeoubl0Z2ZQMSpQgAE Bu3/AOuiOFEPEbEEdOn41YaJZJfvZUH+IdKEhFucMxPHOT0rwbs0GlSHVDwuCyjOfwFWrfEOWA+c j+dUtRVxawTx5HXB9KSSV/lUnDMQxr2KcrxTNU9DodIWaK5aZQrKIwjxEc7c5zVXxVCkl/F8u5Wh Az9CasW90La4RiTwqnPoD71Hr2JJopDnKpjpz1/+vU4r+EEthqXNjcyzwJsgJj2KFbAPHU5615nr fhnU7OSaZo0eMHPmIwOR712szCWYLtzxy3HA9PaoZ4Q1nPuJ5UYA54rCOKU5KNjqw+OqYe6h1PM7 K2nlk3+UdqMMnHTmu2gsxcxZfBWMeYRnk46UzTdMGLoKcbTnJ6nitKzaOS1mtTGgu/LOXRefpmtV K/Mu3+RGIxcsRJOS2K9ksLaPfBlDR4ViD9aZp4t472E7g0e/95uHG3HPNWbXTVjsL6MyMROo6npg 1jatbNY2ImjAG9wrnuRtI/rXHQ5ZVYqRhKT0fX/gmJPewvrGvPBKJUMEaR7wMFiB/UmuZ0u/W0uY bhZMPDKJVU98feWtC9s7WAo0IKNJMit8x6ZrdsPhzHezi+uZpobcOpMaR58znsR0HrXtqso7kcjl sdRHaafcJb3yRwuZI8xuyDdgjNWfsyAB/JCjIyCO/wBavRaDOh+zWlsGtojiJBnCgdACf51p2/hS 8lbfJtjJHRnLfyrwfZzk2opk+VjmmjV5MmPp2AxTXiiAXAGe/vXbQeC0XcZ7p2LnnaOauw+EtNgO TC7n/batFgqz8g5WfPfi+a3l1UxIq5iAjBJxjv8A1qbwro8kmriSSJ2WBN2QpPJr6Fi8MaNC5kTS rQOTkuYgST7k1e+z29rGX2RRxoCWOAqqB1Jr1+X917NdrC5T5TfwV4lvL24NroN88Zkba3lbVIyc da1Nd+H3iL7Z9suIbazt/LjHmXd0kfIUZ4Jz1rsvG/xeupLl9O8Mr5cQOGv3Tl/+uYPQe5rmtN0G fVyL7WriVmbLNLcMWY/n0z9KtUtVd7FNpBrNlba5pNpbQ61ZyXkLZkECSSBm242qQME/jWZB8Pw/ lxG4muL5/vQwoAsfszdq62w0+Vr6Gw0+3CXM3zSui820J6D/AHm9fevSbDS49Jt0WOIQqBnd3PqT RGlGmrRM+exwOhfChECpfEBhhtgPH5dz9a2bnRLTT1K21vKAnG4gH8hXQxl765CtuCHksGwAP8av TW0WMIMKOADRbSwpSSdzxbX9bmsXMVtbzO3q64ANcVPLqOqXCo/mOzHAUdBXvutaDb6jbGM5RuoY DODXI6r4esdPsJZJFICry44I9xQoi5+xT02wuLexjgjtm2ouMmZBmro0+97R24HvcKf6VwE13c2z MqyswAyuD1HY1Cuo6lKN0aSuvTIyRWToQ3ZPJ1PbW+69WYvuD/eH86KK8WO6OuG3zGX/APyDI/8A fas2f/j5X/rmn8hRRXp0/gXyGjeb75/69T/IUmuf6qH/AK91ooqcT/BkKRlx/cP+7T4+r/7n+FFF ebQ/iRM+hn2v+uv/APfFR6R/yEp/+BUUV39Z/wBdCzVtP9X/AMBenXn/ACD4v92iivMiR2OB1v8A 4+pP+ugrvPBP/IMT/eNFFexR+FehsvhPQbf7o+gq7F9w0UV1MJbCp/WnN9/8KKKOpA0dvpXOePv+ RA1z/r1b+lFFVHdAz53H/Icg/wB8fyFd7rH/ACDW/wB5f5iiit47mDItA/5Kfe/Vv/QBXpk/3Jf9 yiiokRPcoaf/AMfbf9c/61p0UVEdiZblCb7prkvGn/IEuPp/WiiqW4I8nm/1qf7rf1rq/Dn/ACDD /wBdD/IUUUQ3LZ//2Z== ------=_NextPart_01C9D87E.59029470 Content-Location: file:///C:/68E9C635/Sammans-2005-filer/image011.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0a HBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCAC8AN0DASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDDoLKD y6A+7Chl3IyhmUkY3KcEfSsrTfD8Wp3t1unLRQkKSuMsx9+/f8ayehcIuTsjU8xM48xCfZhSlwv3 mC/U4qjqvhO2gi8yKSdWPTkYB9a52wF1fxtb/a0GzP7uQE5w2Mj25zRF82iKqUpU9zrYpo5o1kjc MrdCD+n1rE169AWFIbg7g2SIn5B6DNUrrwtdXBaQXcKyMdzMN4yfU+9UItAuCji3jjlkTIYrKQzY OMjtV2W1zLU9S0HdJoenu5JdoFLE9zW1GvSsnw5E6eHtMjkGHS2RWHoa3ESjqSTWa/6VB/10X+Yr F+Nqn/hGbBvS9I/8dat+0X/SIv8AfX+dYvxuX/ikrI/9P3/sj01sVD4keDKPlcnnD1ajH72X/d/w qn/yzl/66CrcTZmlP+xnn8KR2xLSJwmP739a9l0Zf+KIsfr/AEFeMwnMcbHHXNe2aTG8XgmyWRGR uThgQcYH/wBanEnE/AjA18f8Sm74GNgrR1EZ+It3/wBecH/oArP8QDGlXX+4P5itK/5+I137Wlv/ AOgCh7HGtjzbxFIsYl3d7ph+pq9pqg30XGcyLx6jcKz/ABAiubkPztuiw+uTWppaj7eg77x/6FUy 3O7CfDI98vhnTAT/AM9pf5iuRea7N7dRSxxiBVZo2GdxGSBnt7/Suxvh/wAS/H/TWT+dc1fIBFM/ fax/StjzjyiYH+zW9lA/lXY/EsY0Hwqv/Tin/oIrkrwY06b/AHR/Suv+KGE0vwwp6LYr/wCgipju /QuJ5fIn/E4U5JAhOPz/APr1Zx90+9UXlc6rbHYx3pyACfvV0Vv4f1a72mHTrlgTwTGVB/E4FTyv sWafhYf8VLan+7FO35RNWbjnNdfoHhXWLHUW1C7tDFbw2lzuLNzkxMBjH+NcoBx+FJpqOp3YH7Xy Ecf6OP8AeP8ASmQqQDjNTyDEIx6mmwKCG5GKnodw4zTzOyhZLSEHHmMuXYeq9lHuefar/hrS5jBM mnSSZLnCxYJKgsOSffrn3rQ0mKGR5WmKjbjG/oM1reHTZTz3dxbXVuEDbGjjzuEnOdwx6D3qdJPl PJpR5VznP3w1EC4FyBFtO0RumDju2fQ15ne3F3pU9tcgBNzOU/2kPB49K9M8WT3DyeTtzGGKBgc4 JGTn2x+teQ63PdzakwvH3vGAiYGBs7Y9u9EI2k+xVad4ndXmqAJ9mLojypjPUlSOW+mM/jWZpmpR 2TTQooYKgjQZ7Hhfxz1/Oo0Ji0O1knw0jQ43n+FVPT8sfnXPJPLPeyXETIqIRlWOAR0z71kuZzeu xm7JHunh2AQaFZQh/MEcQQP/AHsd620WsLwjhvDOnlcFfL4I+proUFdK1Od7k9sv76P/AHh/OsX4 4L/xRlmf+n9f/QHrcg/1i/7wrC+Ng/4ou3Ppfx/+i5KfQqHxI+fz/q5v+ugq1Fj7RLx/yzzVd0dF mDqVO9TgjsRkVZj5nk46x0jtgWYubVB1PNe+lkk8K2rI4dfKTkHPO1Mj8K8FtwPJi+p6V7No88Ke EtPgnuYoFdC/zEZbnHH5URFi17iZieJeNGvCMf6sdfrWpej/AIubfg9BZW5/8cFXzb6PcoUmWe4V +qrFIQ35DFX2vLI3D3X9mTyXDgK8zRqNwAwATnoB7VdjhvoeRa7pt6TcBbK4fdckjZGTxuPpVvSh nUI/d16f71etSXs9vaTyrZWttGsbFpJLjKgY77VrzHwzpdzfzl4PKRIdu6SVwqqeozznsemaiaR3 YSSUZNntt4XeIwxxln3NnsBye9Zkmj3FzG6O6RhgQec4zUN7r2mCUyHXobVCclVniz19Wz+WKzJv Emh7iX8STbcdY5XJJ/4AuP0q+Zdzi5JPZE6/DfTDAy3VzcyRsPm5CD8xW7eWGhXbQNfm0uDbRiOL zHVtijjoPp3FcY/ijwzHLuF5dzDGS/2bcT/30Aaa3jvRFx5NrqZI6n5Y8+3XFHOkWqFR7RZ3FvNo Vr/x6QxsR2trZifyAq2NQOD5GmXzZ9IhH/6ERXnknxTkYny9Lm29jJc9fy6VTf4magS3laTZpk8M 8rvj8MCj2iLWErPod5rOpagNGvs6fBDH5DhnmvFyAVI6Acn0Ga8ZHb6CtLVPFOr60ix3EsUUIzmO 3QoHz/eyTnGKzx1NRKV0kehhKMqSfMEw/crimwfdP1qWYZgT3z/Oooh8hwO5pHVY5bSvHElnpF5Z X0LXUkhLwTEgkMeoYHqvf2pPBHiSTSL6eE3ptPtRB84qCu7nG7PbnrXJiKR0LqhKg4JA6UyrVk72 PB5nsew6jPa2SyXepzuqKTkH7z/7vPOeORXlurapJqmpSXRQRofljiHREHQVTeR5Nu92baMDcc4H pTKSSSsipVHJ3NGfVprnTbeyVSPLBBI53AnP+fpUuj2jNIxchc/LsYHJ/wDrVlBirBlOCDkEV6Pp Oj293YW149xNIssYZo+FGe4yOcZzUTi7Wj1End3Z3ngsY8K2C/3Qy9MdGNdIBWN4fVU0qJVUKodw AowB8xrXeRIYXlkdY40UszscBQOpJ9Koze5WvdZs9HNu13JtM86QxoCNzEnGceg7msj40XjyaHc2 LBNltc20ikA5+eKXOfyrTlg03UUguLhLa4hjkV4piQQrZGNrdsnHHesb4yIv2TVSTFv8yxyA3z/6 qbqOw9PxqlsVD4keP61DJb31xDKu11WHIJ/2BTIv+Ph/+udGpO0tzdu7MzBoxljk/doiz9of2j/p ULY7YGhYPHELeSWHzo1fc0ZYrvHoT2rrrf4g3sEaQWmmWUMSDCplyFHtgiuNt/8Aj2T6mrEUDKWy OQT0NK50SpxmlzHYSeKtfubkLagSOPm2paeZjPfByamE/ji7X5Gv0yOiQ+X+mKtfDncuuXJXIzbe vPUV6Is05muQCxK+WqBhwCffv1B9qpJPc46ko05cqijzCTw34y1GERXdvfzQkglZpBt4ORkZqU/D 7Xpx/wAedue/7ydR/OvRo9Qlm248tckDaoyR155OMcc08X8uWSOUZA3bjHgNz2yffp7U7LsJYqa0 SRwMHw11rb88ljD9ZCwH5CtCL4X37ZM2p2Y/65o5/mBXcSuZtMuRPGk4iZd8bEKsi9cHtg/lWnAj JCiscsFAJosuwniqr6njfibwvJ4bnt4muVuPOh80ME24+YjHf0rAxnngf1r0H4pTkX+mwhAf9E3Z z/tt/hXC+Sc8sAPpUzSTPRw83KCbIApJp2DnGKURur7cKQDjqasCEHHT8BUm9yFQd47c1aC/MeKr qGW42FEwHwSM5q0ow3tQUgmH7pMehpka/Jye5qSbIRB7UkYwuPemxLc8jMrblZflIUDI71KLyYnL FX/30BqvzS1ofPlj7TGwxJaxH3XKn9KUizkGFMsLerHcP5A1WpKAHyRtE+1seoI5BHqK9I8F3Hn+ HUTOTBIyH2B5H8zXnkU6Rqv7lZHGeZOQPoK7LwHcvM9/E20ABHAVcDPIoewHqehHGnKP+msn/oRr TuYYruzmtpwWhlQo4BwcH37VkaM22z2+kjfqc1ql/lqSTDPg3Sm2iITxETLcFhO53OpByQTg5x6V N8YNKuHsNX1B1At5TYrEQ3JdBJuyP+BCtWNuaufFaMzeC7hB1Mq/+gmrT0Gtz5y1HC3d6nP+sHen R/8AHw3/AFy/oKTUQDeX+TkiUc06P/j4b/rl/Ss1sd8C3AMW6eu41fQfvX9PmqlBzbp/vHH6VeU/ vW+pqTtjsdX4S1vT9E1CS4vZJvLeHywYoy5ByO1dtH468NBmczTqWI3FrZh06V5GvEZ/Cph90k9i KaZhUwsJvmZ69/wmnhc/M94ikd2gb/CrC+MfCjY36paqF5G6F+O392vHByG/Cl5KHn0/nRzMn6jD uz2tfFXhaSFoDq1o0ZXBQo+CPTBWrSeLPDx+7rFoQOOp/wAK8T6nHXg9aEAxjAo5mL6jHudf8RtS stT1bT5LG6iuES12M0ZyA29jj9a5gdffNMfhU6CnqeSaJO+p2UqahFRQOP8ASCfepB26Uxv+Pg/W n4wQeOtJlpCSD/S/+BVIB1pjn/SyP9o1LyAeOfen1Ghsw+SMdsUkO4JxjFLN0QeiiljHyDn9KBLc 8fpKWitD58SkNLQqs7qiDLMQAPU0AaGsWMdhPbRITua2jkfP95hn+orf+HqO2q3bD/ViD5vruGP6 1ha/cm51mdy2dm2McYxtUDH6V6P4V0YaRo6B1/0mcCSYnqPRfw/nS6AdVph2xuv+3n9BWozcVm6T bTXU0kcKFmB3HHYYHNbOpaXfafCJfLSWPuQxHNIViGA/NWr8SSR4WVget3Cp9weD/OsOxuRMwBXY +N23IPFbXxNYJ4GlmOMRzwPz2ww5qlsFtbHzjdRSPPqLLG7JG4LsFyFGcDPpzxTowTcH/rn/AErd a38vw94pfJGbyJFx3GSf8Kx7SF578RRLudo8AfhU7I7acrli3/1Kj/aP8hV0I29iB1zzita30u30 +FS6tPKoycJkZ9vT61K08coYPC3qd/GPYVnc6FXV7IysfuySfSnj7jeuRQ7xmcwAYYgFT74zt+tK BhT9Rn9aa1N4yUloPU8P+Ap2flbp2/nTEPyv+FP4Mb/QdfrQaFpWG78D/KkQjFCAGTPX5TSxjjI5 oGSScBfpT065PrzTZP4M+1PQfN/wLFDGK3/Hwx754p5GSv8ASo+s/vzUwGWXvzQCIyc3Z9ySKmzn OSSfc1CvM/vg1KO9MBJuHA9qWPhADn86SbHmY9BQmdg7UCW5kaj8LDuZ9N1JSmeI7hMEf8CH+FYs nw315Xwps391m4/UV6/I7KfmjyfZgCfwNQiSLdh1ZW7c/wBKSkzwrI8qj+GPiB/vNZJ/vTH+gqc/ DO+htZZHu1luEjZo4LdCxZgMgAn6V6msiqeqMPYlT+R4qO5u4IEaYMG28kD1xT5mFkeI+HdGm1HX 47eWNlSBt9wHXBUA9CD3J4r1onJJ6e1UreW28yW6udRhmuZ8b5SuGKjO0Ej7xGcZPNWPttiP+XxD /uiqZB1fheRI7a4kDkYuVEuOw2DH6nP4iutu5lurJrVAWLYG/HC15rpd3EYrqW2mfEcy+aAu4Mu1 fmwOcA4B+ldQ4uECMNQKLKjDO4bQcHkZ98VjObTsdVKipJNmTLHDpN3K+SC4CKuM7vmH8uua2vic M/Du6PbzLfP/AH8UVhzRRtc2Dh5XkkzIwZtwGFx/Pnmt/wCIo3fDm6AOMtbDI7DzErSm/cJrxSqI 8J1K6cJrVr55MbiOZYyvVvl3Nn6cfjVzwalu+o3DzsFZIk2+vNZniK6afYmwJ5ak8cE7tvX8qj0W K4m8Q2KWo3Ts8aqueH6ZB9quY6cW4nrMtgi2rgJz6/hWPPZxMFYKBu6jHfNdtalrqJ1aAIEJibIx yD2H+c1zet2M1i2LYedDK+N2OYzj/P41jF9zWpSs1ynH3WmPLJDPEn3W3sffcT/n6VDcxmOaZT13 g8e9aTzyqGdnKEAhEHP1NUAlxetJtXcRyo9R/j1raFNzdkTRqqE/edkV1Pyvn1FSAgo/Hof1qMjb GcHIYKRg9qTeBHJ+H86lxcXZnpsvIcyduh/lSx52596SBWkkwo3Hafxqz9klgiV5F2oW4bHGaQOS TtcZL0T6f1qSPmTnnmmSA/uz7D+dSxZLj/epMsYOZz+NTr95R05/OoF5nOKsxD94v1oAhjGbn6hq kXnP9Kii/wBe30NSqcE/XNMOgk/+tPfp2pYwNg/wzSXH+sNOThR9KCUdDctIAdgIHpux+YxisyeS 4hlSVmAjPynPOD25HWtRSJE3ADeOuFwfrVK/Kx2UssiqFQB/m9M9SM/XvUniFyxmynXIxknt/X+l MvY0kXzNoLAEqT69qrwTOqcoAxO0Cma1dmz0yaUHmOMt9Tjj9cUxM8iXWtRPSQBmOfuDvzR/a2pM QBO2fZR/hSpaMcKoJPStEM0cSIMbgvzMFwSa3p0udkN2Nnw3NrF5Yf2ZYq0mq3dywRmO0qmwZ57D AP4V6fCzQAWt5cpFcwxqkvZS2ATjI6c15f4T8Sp4X1y31I2TXYiV0aPds4fjIPPIr2e0g07x7pn9 taVJuIAjmgK7ZEZR0YZ64xz0YCniKCUU4mmHqcstWcjqNtcXwZdOmk+2RRvNbzI3JdcEj/aGOMf7 Qp+r/EbSNe+HxsrhmttWPkbrfYdhKSKSyt0xgZwee1d5LY2XhXR5tT1Fo0REAYnqF7Ig7szYz/8A Wr5uuQFQq7fvG5x3/Gqo0r02pE1pp1LodrrwsyeRKJYxECWzkhickfQcAVUgd0uQ8cjxyLGGV0Yq ykDggjoagYlgyetW7GJZtQjicsqMoDFeuMc1Mqb5rLqb0ZJqx7T4Z1yW88PWt7OUXzF2y7Om9TtJ PPBOM/lU97cvqalIsBACC3dvoO9efRPNGyQ25MES4VY4+AB7+p966DRLnUp7+GBpIDbSMIzIyBSp PAAYdicZJzjNPEZfUo+82a/W4QkoSHt4X0+GCS4aSeWUBmLu/Jz7foKyxCUZGt1SPaG3ksOeOD9c /wCNdLqU8sGhkywvHcSXJgRG5JK8v+RIGfrWbY2cLeZHdJ5pLfu885J7fh1rXARajzvqzhx0lUqK lTW35syGszcaXOdqlvNZoirA7j1PI7Vz4OUcdDx25616LJp/lx7rfJZF4I6kD0rmNa00XGnTX9qg W5CF5FXpIFPJA7MO4rtxWG9rFSgveX4nq0qM8PTSlqbOk6Va6fapNqC7p5Vz5bcKo9/ert9ci8hW 3itwkBxwBgZ9h6+9TXV7Z6rIs4GYpbZbiB/4SGXJX6g8fhUmnzwXkRljX5FZowWHBx1x+WK8WzOK cnJ3Zyt7a21rcrKunozLxyWJIx65+tVoYNQup2KK8W3Dbd24gH611EsReSKVo8o7EnPr6flWnZWb W9wZDgvEoHTqhGQf1pMFJo5Ca0FtAszqwcMUlweAw7nuAex6U1PvA+9WPFeomNmCopIBDqv8SHgj 3x1B9sVjaJcPLZrHIdxjyA/94dv0puyOzDVm/dkW4cea/sM/rUuefxFQwffk56LUowSPrQdo2Y5k b609WXGMYwO9RTn53P41KB9KZKN+UPFMxQZHceorM8QyRjQrtnYtG6AHBwT8wFdfNpCORtlKnpyM 5rOvPCdtf2kltc3c21yCTEApGOw9q5frNK255KoyvqY1ryyhTkDmq/iOSJdNk84Boto3KSRkbh6c 1YaNNKu5bNpd5iIXeepGKzvFO6TT3jRhl1GD26g1umpK6Mre9ZnIzy2rCP7NbJHliNwB3H2yTVRs 5Bx3xTmZd8ce4Ep/hSgbk/4FXq0ocsFEwqSvJtDV4NeifB/WU03xcbGZwtrqMZicE4AdfmU/zH4i vPVIOcdfrVi2uWsJku1VS8TBkU9CenNW0nFpknY/Erxs/ifWmtrIH+y7NyImbjzX6M5/kPb61546 7nYnlicknvV6aMgYydo6ZPSoGXCE8c8UuVJWC5SKkHPp3rf8G2kd7r5EyBo0gkLAjOMjaD+BIrEI +XH1rpPAGf7cuhj/AJdGz/30taUIp1Yp9y6fxI1mRoZSrArInBrU1q3DeG7+VCoge0Y/L0zgZH1y Kty2Md7dpExKEE/vF54/yQa4DW9U1mHUD4dkvmht5HELhQFXlsEnA5GMHFd2YLljFl4inex0mjax qPiDSLASLLJJZwCAE7VQKuAG3epA5J5yOM1uaRBA9zLuuhNKgy5iyYoxn7gP8RPc1niwS7C2sCm3 sIAPLgHyls929ScdO3euhs440QRxoiR8HavAAAA/nn86MLhYxVu39aGlKHLPnW5oBFDclgMDAwKy p7VIpJGiJAEm8qRkHIwR+OK1IMFi4JYnq/r7D2FUJ2+9k/xV1xpxT2OqVeo9GzhtLnuNO1j+xdkk kHnssCqMshY5A9wf6102m38TWCG3XakWF2jgAk8j65JrG1G6/sbxRaasIzIkOySRR1ZUIyR7gc/h WnLamystUnSSOXzf3qOgxy3zdOx5r5bGUvZYiUOhNSKsmjRn1qOHUIrN4w8Zx5j+hP8AkVQ1XxFO YsROEVPkVh9/HJ/pn8azIj5lpPIDlhDuLnqSf/rVk35kEhbBKBDtK9up/L5ufpXMmYNDLsz6niSN tzxct34z6VpWkKW2YEiKbdxGWzkdsU2J7PSdJmu96G5YBQAQSSRnH6VVsL0TalJDnOLcOP8AZ9R+ GaOV7s2oP94kWoThpKmjb51A7kdKrRHmQ/SpImzNH/vUz1GE7fORn3qwSueCQKpTt+9OfXFWVwcm gSOy07Wrm8msrMWy75SEMpmyTjgtjHt696hs9cvb6V1iigVRBNLuIJIKITjGfXArJ8OQg61Y3EEz iQyt15HVqksCY4dYnUGKaLTp5OGyORgGuSdCmr6HnTqP2jV+rMvT2a8geS/Z3lZ2ZpRjDHPTHb2r B1u5u5tQkthiOKMbYYVyWcdsHuT6YrpPh3pcGrarY6XcPLHFcb5Cy8NgKTxnucV6gvwg0OS8Fxd3 l7M0bZi2OIyo6jJAySPXiu+muRp2OOo+ZnzwLC1upJpk1JbH7PDvaCeMlt4O3YMDk55Pp+FVLW5k uIGlaIKqEIWQcZ9+wJr3rxz8K9GtPDVxceH9MmOqvIoz9oZjJub5t2847k5ryr4dszeIm8Lzypbx 6o5jeRoQ7RuAcAAnHPTPatYVGnoQknuYSwSCESCM7CxUNjgn0oO4Y6Ak8d8e9dzYeDrnXviBqHhr UtYNudNQpD5Vt96IEYCIOF4IJ9ck9a0/F/wztPCmhtqSatc3L71jEclsFBz/ALQ6dK6FVi0l3I5W eZBpMHrtFRSEsAMAAdasygltqHvwOtb/AIV8JNq119p1JHSxibG0qV85v7vI4HqfwqqlRQWpUKcp uyOYtNOvdVuBDZQOyfxTYwi/j/hXY+GdBvNIf7Y6lS5I2RgNkD1Oeh9K7DUjDYRqtvGkcONuxBgD twPSnQQlLZDKAHKjK8ce1a5Y3Wqub2R1vDxp21uzKe7itbqKUMdocA+yHjn6Z/HArkPFUsEHxH0y WYfKWTfn1+6P6V0mtKFZnIBXGSo649a8+8bS/adbgAOWSHDMT15PNenmDtR5vNfmTVeh6vJCyXAM UjRkrkFD3Bz+NXoLclMMcg/M59fauV8N69/a3h6Gd23XNr+7m9Tgfe/EfrXVw3MhRVNq4YcHJGK6 ISjOKqQ6miaeqLh+WMnpxj6Vj3TfKfc1fuJd22M8cbn/AMKxb9m8rgZ53Y9PSqhG7RPUy9cgWfTz NwfLz+R4P9K5e2vbl9PNk0ruyrhCc5ZR0ye+BgfhXbLal4mhfaVkQoRnJ5ri7YMiKVcq0bEhh1GD 1rxs4ofvFNdTphFTTi+h02jWyDTFyFYPKEYtwduxhk/iaj1p5GtG0+xTzEYou4Dl0yCT9CRj8Kgg vZntY7j7PCozy2T82MY4qW2jurGM3F5KI2YH5EboD2z2HT8RXmUsJVckmjz51YJaMpw+GFgtHa5c GQMSpY8dun1qiunfZVe6gbI3FOOw9sfTnNacFteajIZBK0KKeCwPP+NN1eS80y0zFI9xK2MuXPbt t6EV7EaEEkktji9pK97lWKQ8ocZboelWYs/aEHXmsyz1KPULh7UbVfYJIVHp/EvPQg/pWjapILhV dcMM5H4HkfWvNxlCMffht1PZwOJc17Oe6IZzm4/4EKtq2M1RlYfaf+Bj+dXVcY5FcLPQO+8JeGi2 n6bqJu41IXeI9uTjJHJzWxD4EkbTr6K1uWeS5tmty7xgKufxzWr4AZJ/CWnRBSGWNhvbp948D1rq IoBYks8gJlbGFXHP/wCoVU6cW2meDzyR5x4b8IanoOuaV9pktWa3fBMTHBBBHAPPevVQQC2TjmuM MxTxUonufPkMqhAqbFjA5x15NdlgF3BGQQODVvZE3uYnjXT77VPCGo2WmHF7LHiH59nOR/F24zXj nhj4Wa1o3ijTdVurvT1W2uFlkjEhdiAwJAIGM4B/OvdLtWywydjJgjNY32S2ZukhP/XStKUE9SZN rY5Q6BqX/C6E8UQRQtYSoIZCJQHT93tyV78gdK0fi9FLN4HZYo3dhcxHailjjPPAroN8enxTXEUM fmBCcuSfzNUtRvbi70q2mlGx95DpG2AGzgfNzxg1nUnGnJX6GsIykjxT4ZkR/EfTVdVy29MOgJHy k5weh461734zuZLLwbq11GokeG2dwh6NgdDXPtD/AGfdW2oT3EYtoHDySMM7AeOuPft2rU1HVNK8 T+H9RsoJzIrxmOWEZSQqeOAeQD60SqKr7yEoyieR+ErDVvGuptdKjNbWzZZc7AGIwpJP3sYPsMDA rotY8J63oVm19ETLAgJkRpASB/Wut8EeH7Hw3Ay2rTCAq25rhtz8EbRn+6BkAfWrXxD8t/BF3Kzl FQo+eRkBhxx60RqVISvCTR0Uq8r8vc8Sv55L+8WO1t5JIl+cFRzkjkCsK68Aa5fXcl1cy2aPIeIt 5OwDovA5x7V0nhu8S4j85YwgSQqqDghOMEj1INdDeXIeImLdvU5XkDmva+sU8TD987WOmWDlNJw1 TMXQvCtro9nuALTOoW4k3nDYPYdAB+db0s8cFoDKu6ZeMDgk+uaxJde3AwtFJay45OM498dxWTc6 sxkzJceZJ/eVTz+HaqnjKVKHJR1/I0o4R7z0R1MU0c6YQ4J+8HOG9+Kps6S3IOVYBs1gpHd6nKEY iFVPzkH5m/DtW6qLHAsMeQq9AOmff/69dmErVKiTnGxlVhTjP927hGdgV84wOp7VyEtuovrmFcgK 7MB7buB+Oa6wyZVo3G18YxWa+ns95NdLJGVlRV24Y7WU9ThSM5Xtn9aePpe0jFrozCrV9nCT76Db UMfLZo1WOAbsEYUH/wCt/OmNPLeTCVmVQD8gkIyPfHrTdRM9rPZwkhElODH6NnqfXjH61LAhZjvg jdT3HBA/WublcXZnkXT1Rp2qstsPnDH/AGQMD8qiuoUuIzG4OCuAQeKm2l4wtjkMuN0RHzKPbPrW VcX80QbLHGTlsYx2IqkScleQDT/E9jKIwoEyo2RkMDx/WughjEeoRun+qkQ/ng1geKp5jb20qlh5 b53Nzz2+lacUzQXwjy2zzSQD2Ge1c9aCanHujqw83GpCXmNkfN1jqN9Wo5Bg9vaqDHFyvJ6k8VYR sLwCa8HqfSI+gPDWm2egWdpbJOZmgBDSSsEb5uT8vpnt29a3LSKyu3mjDiZY2AADfKo6gcGvELzx 1dSyB45pFkCAZLYA9PXJr1jwzrmn3aIkF8rTGNWlWSMo7HHLYxyD6iqhUVS9j5WjiY1Ha1hviZNN 0u7066CiOY3Kl23E4QDkkfl+ddDpmq2erxyTWcu9EbY2QQQR9frUN9cqXVokaVlHCqh5PuemPaqu h2X2K6u5dqRi4IZ0QYUN60+ljqNK/cIqk9MGsMXEKqcyoOcdarfEHUJLDTbOaJGkX7RtdEzkgqfS uK0/VZ9Qb7JFp95LKybwu09QwGOR7/pXRQinFtsHfojub+TzdOu0hBmfy8BR3zx/WsrSYbqzsJ7e 4tpmje4O39y7Pt2DIJwMjJwPYk5yK29C0iXSLRr7UAiT44jDbhGPc9z9OlbwuVC5MicfewwOK4MX CM5u0uljanUajZo5q00q/uLNxLbbTsAHmvxKp6qQcnpjBPevP9a0DW7PWDeSaXcS+bP5UCr+8345 XIX1xuOSBmvZvtkIBy3PYDnP5Vy/i3W73TtLa42vFDkL8pCsxPb2+prGNKNNKzKeIcbyexi+GLu5 tbqWDXLtEmmk3MsjZlTHZ+cDpwB65zzXWajqWmahaizSaGUyMFETj5W9ueDmvANR8Uhtda5QNbGX aGEZ68YyS3finaV4r1CTxHYzk+dHbSb2KqTGODgGrhV200PJljakql0vd/Q6rWvALaZezXelXM9r ZuVEtooBRW55Vjk7fbt61zy2t8szJFdTsi9dwBGf++a9c0fVIte0wzrAEUkrkA7Wx3Gf5dq5eSwj sJ5YACuxiBjrjtn8K9OjaSsdn1qtBJ05tI5WbSLySNGuHxj1UEj3BUVnQaNJpTyyT3TTRSNkSOAW jP8AvDqv5Yrs3coCNuCeMg4yKqSYygdc7+jL3HuK6aaVOSkiHjK8neUmzn5II4XFzbsFkYDeM/LI B2q/b3Ec0YaJh7qRgisvVI7WyuT9mkeAMcmMkMM/7vp+VTWO0wiYRbMthlOR2HI717NCupqyVjrp VVNaE95fQWtxEJoTImCzMDyv+NXINQsp8SRyxFRg4cFR9D6VjX9wv2uF4cSOFJGV3LkEdex61dit YbfRnlUZMkZLehOOeKdSvKMnGxxYqHNUu3sZmp3KPr7ebAl0kZUoCxXoOoIPfnsa0NPRpIFufLIB 5RM7uT6nuB+tVodOW41jawKpEpYgHOQQQOfQ7j+Rrokt0SHy4wVyOOeK5pS5ptmW0UjPTTnlcTuS jj7rd6xNVCxXn2e589HeTbFcRNuUsezr2/l9K6prgIpaVlUL1JYAVjzwpO12sykKSCufXI5Bo8xH O3H2JGEN66vscFkKnBHbPYc9vwpHhSfUldHUooLuuehHt2yaTVrc3UixxjdLcS+WgP8AEM5JPsMD 8auyW0lvM0jOZS0YUyY6kD/P5VhiHKNNuO9jpwii6sVIxs5uOc9zU6AH0qqOZsD0NTqwA5H514B9 Kj2i9+FHhG1t1Rl1CSSRc7vtWGx3xgYz07VoeFfC2naZqbyW017LO0WFNw4O1fUYA9vy/Gup8iO9 iZZQcI2RtPrk0sdvHZgmIYcqTuPJrnWlS62PA9lT3tqTTosCqpnwx4XcMk/lUKxzeYcFhxyO351j efI81o7Nnz2cOp6YB4GP8muhkgS2sS8WVZQCDW0KnMrhZGLdXsdhfH7VIuVkyqtkkggHj6Zq5Z69 bao5itJSsiSKCpTGRuGa4T4jX91Y6taPbzFfMh3MpUEZBxnkewrL8C6jd6n4ysXu52fduk2jAXOx uwqlG/vHWsN+59p5HtEwzEwAzUSKgBHlr+AqxTcA0WOMhCAH5VAHsKhvbGG/tnguYlkjcbWVhkEf SrZOBxQegNPlVrCep5vqXwf0G+JCT3EUed3ln51B9skU7TfhToOnswPnTq2N8Q/do3puA6/nXo+w GkICFdoxk4qFTitkR7OPYyJLa30/TVjtYlQ8IigcL9B+Fcj4uthp15ayvlvPT5h0G4f/AK/0ruLh Qb5c9Bk/iBXJfEdsHSkwCGdic+2P8TXTSlyyQSjdWRxc9wZVKhQR6Dr+NYt5rVlbT/Z57i3SXuGJ yv19K9C1qePw/wCGbnUrGzthNDEsiq6ZXJIHrnv6147pVtBqMtzNdRLJI2ZCx6kscmulV7LmsZRp K+p0JMELq4CMGG4yDnI9c1UeZLiUoJV8nPQtjeff2rhptTudIvp4bRgISGXy3G5RnqR6HgVuTzy/ YMl8ttHOAD+lenTx8Gl7tj1KUHUi5R2RtXMsa3tvAMMQpLAdgcYH6VFNrMkVgsIVGABU54wP6mqu k2yTR3k7lzJDbLIrFs5O5U5z7MaoW+Li9WGQAo7FCPbHb3qpVOeVzzKkuaVzvNHHnaWbvAw+I8nr kcH9SafdybUOVZlx0U8t7VX06Qx+FLAADiDzDkdTuI5/KqhvZJZPLwqgy7flyOKUO5lIqFQ19EjD IT58H1zW0+0q+7GAM+1Y4lLSl9qgmRV4HbFaV2xWFv8AdA/Mire5KMDSUN/cXF9GFChjBCGONkfq P94559q1ry3WDTLliwLlDz70zTI1hWVE+6p2ge2TVXUJXkleNmOxWwBQlfcalZ3Ryqf8fJOOi/zq 2BkfT2qso23Eg9PX61YU/KK+bnHlk49j6unLmin3P//Z ------=_NextPart_01C9D87E.59029470 Content-Location: file:///C:/68E9C635/Sammans-2005-filer/image012.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0a HBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCAC8AI0DASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDJDvnm A/gwpsznyWJilHvjNehaX4Alju/+JnKkttg/6jhge3Wnan4AjaUrYG5MRQ5MjL19AMfrWPsnYdzK 8eSBNTsgQ5zajopP8RrlhcQqPmZs+6GvVdR8KrrdzDJczvb+XbqgPl7snJzWfN8OkI/darGP96M/ 4050222JNWPNxd2+eZlH14qRbi3J4mj/AO+hW3f+GNUs76aBbKa5jQ4WaFMq/HatG08EXd1ZR3JS JNwGY5H2uDnGCMfjWfs5XsVdHMCSIjiVD/wIV6P8PRnw2D1Bdq47VfDE2n3pge3UkANlV3D88V3X gS2+y+G1i27SrMSMYxVUYtSdyZNWPOPG6Z8X32eeE6/7gpngaJR40sSBz8//AKCaseMxu8W3zEdN g/8AHBT/AAIn/FZWXH8Mh/8AHDV/bPT/AOYf5fobHjtgNfTjP7hf5muMugkbbzgDHpXY+PP+Rjwe 0C/1rk3GZFHNYVX7zPPjsRolw65SPYh/jf8AwqaOyf5ZCC2P4n/pW1YWpI+6D0AyO5qzcWuzV4rS QAruG7J6/SpcEiXOxF4TiDeJ7R+SUEnP4VUvoiHlkbI+dj/49Wx4OiVtUWcA/wDLQfpUOqQhbRiB 6/zraK9xEdTK1NyX8oHKqiN9CVz/AFrJO4AAsfpWzdsk0jyBeXRSR6YAFY7/AHqga2PXzqcYQmLV AzYyN0qGpYdRkkzi+UjoDhCDXiQjyOiD/gNSrE+M5UfhXRznb9S/vHt6X87fcuYHPoQP6GpvtGpA ZCQEf7p/xryXTPDOs6na/abO1MsO4ruEgXkdepq2/hLxXH9y1ux/u3H/ANlT5n2M3hop250entfX qLl4IT9Gb/CnR3k8i7vs0JH/AF05/lXmA0HxdFyseojjkCU/40n2PxpD91NVH03GjmfYX1btJHqY uJG4Nip/7aLTDctDuK6bIN3Xyyh/rXlzP4zTknUwR6xn/Cg6z4vj4c3bD0ktQc/+O0c/kH1WXRog 8Wjd4o1A4x84H/joqbwMBH4qgkYEhIpD8oyenoKz7j+0b+Vrm8hlMzcMfJK9PYCqwe90+5jurZpI pojlW2n8QfUVnfW53ct6XJ1setX+k6Fqt0Z722aSXAG5kccflVI+EfDBYERlCDnh2H864ZPiB4gi GGe1b/eix/Wph8SdZCgPb2b/AE3D+tVzRe6OL6rVWx3keg6PGT5VztOQeZPTpSTeGbG51BL43Z81 DkDcMdPrXBN8QbuR1kl020k25481v609fH6HHmaFDn1jmx/7LReBDwtXsd1pPheLSZd0N4ZRluHx xkY7VBd+EJLqIILxQO/yZzzXJp4/s/4tGuB/u3AP9KkHj/TmQiSyvoie6FW/rTvC1hfV6v8AKXH+ HGoJJcNDqsbq/wDq1lj4Qfh1qsPhvqwJLXdmxPswqxF8RNCCIHg1BWA5O3/BqlPxD0DPEl+B7q/+ NK0Bexq/ys89TPXipn3ohPXbzgUxBhPyqeYYikqT1j1D4bS+d4Wc4I23LjB+grriDXn/AMOtb0vT /D01veX8FvN9pZtsr4JBAwa7IeINGPTVbM/9thWqaseVVi+d6Be3EkMpHnGIbMxgJnzG5+X+XHvV 5CxRSRtYgEj0PpWfLqei3BjL6na/u2Dri4A5/Op11bTH+7qNofpOv+NO6M7MbFqLmJHeEgsu8hW+ 6ucZ561IL92ClIywbOAHGcAE5x+FIJ9NYIBc2x2DC4lHA/OkK6czbhNAD6rMB+HXpyaLoVmC3xlU lU3DcVGXHOM/lwKa9zGC+9FYKwHb0z/Q08R2eCBOhUksB5oIBPXH5mkNtZMAMxkAYxvHI56/nQBA 09szbTaplmKpuVcMR1+lKkNhcMV+xwbhkENEvGD9KmSzhQDbMzFWLAlwSCetSR20ccnmKcvt2k56 jOaAuZEtlp/23yjp2nmMOEKmJd5JGc9OlWDoGjP97SbI/wDbBf8ACrrWe69W5zysZTbtHc569an2 H0NIfM+5wPjvQ9KsvDLz2mn28E/nxqHjTacEnNeWlDjk1678TgB4VjRh9+6Tr7AmvIbNARP3Hmf0 FZT3PTwjbp6jfLIGKBFnvUskeQeuKy793hMex2GQc4Y1B1XNvyssj7jgYOKtz4Eco7VEnKLjk4FS XH+rcAc1RBSYDyug6j+daQHyniszeDGfrWmCCjewoAjmUMoDAEZqsiItxHhV+/6e1WZT8o571WAx dRj/AGv6UBYvELj7ozn0qJ40JyVXp6VIxwAPVqjkIHX0oHYdaKv2EYA++3/oRpt2q+WOPSnWZ/0I D/ab+Zpt4DsBzwKASKtqSPPwzYDDHzH0qwXcRtiSTp2c1Xs+UnP+3/QVLJkAk/d20hpIqzzTpGCt zcA7lH+tb1+tXzcXAIxcz9f+erf41mT/AHUHrIv860DgNzQCiiK5nmmASSeV1ByA7kj9arWI/czH 1lapZ+COaZZAfZG95G/nQNIdIPlrF1MEyRj2rclBK8Vk3S7rjGM4Uf1pMGbsQPkjaMnaOPwoZ3lh k3rtIpITmJTznaKklPySZ7rVElIqPJY4q6jl04BGaqH/AI92q8owvpx0oGVy+8lcdDUTN/p0KjoT z+VWJQFXgAc1V4+1xMeoPH5UAX3ONv1rNaa81G7NtpwTav35W6DntUl/I5t22Eh9pC49ccVe8HQG ztlZo3ff32nOamTstDOcrWRbtvDeopa/KySEc4LkZ+lZbySESwXClJ4n2upr0OHU7Ro4yxK7uOVz g+5rjPEixNr1xMjLny0Ugd/epTZCdmZdpxFN7yf0FWJf9T+FVrNdySH0kP8AIVZk5jP0qzoRRmGW hHrKv86vsDiqMn+ttx/01FaBGQfrQMqz8VHYj/QVPqWP/jxqW46mmWQ/4l0XuD/M0DHv9yqUKhru fKg4Vev41el4XFVbQZurn/gI/nSEy1DzGnptFPmJIYg8belRw/6tP92pH/1LZ6kVQkVmP+jtV3di MkelUM/uGq0CVh5JPFIBbgkx8dc1T3/6Qmeuf6VPMxEXWqROZ1+tMTLgkVJondcorbmHqK6TQruG 20xwOVcnywOD7Vxa30DX8Vj56GaRto5zt+p/pXcWOjpb20sJAzJgo7c7CO30NKUbq5z1ZxvobGlp b/2cVmiXKjoTnPqa43XbcLqBuvuGddwjB6L0BPucV0+pxxafobyxtuuAN0jqD9zHP+frXF3DtIqs XLZ6HOcjHFSo2dyqdpu4lif3En/XRqnl/wBWcGq9lxbN/wBdG/nU8v8Aqzz6UzoWxVf/AI+Lb/rp /Q1os3AFZxP+l23+8f5GtAjvTGkU7jqxJp1qCNNgx12CmXR+Rz6A1NbjFjbj/YX+VABKMJjvVbTx ++uj/tAfpVic8VXsDzcN6yf0FAD4WxCn0qRjmP8A4DUEX+pT6U9wDH1PAoEtiAn90/pirYbEJzjO Kokny29MVO74Q4PGKAI9Ru47O0M8zEIMfUn0rjL3Wrm8YhCYY/7qnk/U1oeJpmcW0Wfl+ZsVz3at YRVrnn4mtJS5EOQsjq6Ha6kEEdjXvPhrWY/EHh2C8VVEyDZMAfuuOoPp6ivBQeAa0NJ1nUNEu/tW nXT28hGG28q49GU8EVpZNWZxqTTuj2vV5Y4rO7lvJBsitZmJJ+83lkAfrXillqt1Yqqo+6IYJjfk fh6Vo6/4u1PX1EU5jhtlUAQQrhTjuT1PPNYDnipjBRjYt1Zc3MtDu9E1KC+tmVTtmDFmjPUAnr7i tOXOw88EjFedWFy1pfQTA42MM+4716HMd0fHTINZTjZnp4at7SOu6K6HN9bj3b+VaJrNi/4/4Pox /StHv+FQdCKN42IZf901bT5baFcfwr/KqN+f3En+6aunO2MeiimBFPUNh/qZD6yt/SpZzUNgM2uf V2P60B1Gwn9yo+tSE/u/wqCAMYwcjbzx+NSHPlnJGMUErYhJ+RvpSO+V98U3Py01j8n4UCOc8Qtm 7hH/AEzP86xzwuRW3rXki7QzKzny/lAbHOe9ZpWG5aRspbnHyoFO0n+lbw2PJxH8VjI7W4kAEcEj H2U1OdMuxjdGE7/O6r/WoJLy5YhXmdivHLZAqPzWbqTVGBaWymfjMII9ZV/xqO4tJ4iMqrAjOUYN /Kq+7nvS5cgndn2oGLyGKkYPTHpXoFjP9p0m2mJ5ZBn6jiuFiFoi75ZJJGxnYg2gHtkmuu0SZZNG iCRhArFdoJOPzrOpsdmClabRoQf8f8Xsjf0q+zAMfpVC35vx7Rn+Yq44yx7EelYnpoo33/Hu/uK0 HO3AxWbd5MePUgfrWk5+egCvPyaZp4/0GP3yf1NLOcbvpTbV1isbfdnle1MCGBv3A+p/nUhI2dah h5h+jGpADsOaCVsVyflpp+7+FJnKmlP3PwoJOf8AECfvLeT2K1kAcZrodci32KuP4Hz+fFc9jsel bw2PMxStUZF90kU4AEc1LsBoEZ7c/wA6o5xoUHtTXG1TgV2Xh/wNdatEZbsT2yH7gCgEjHXnpWbr /hyXRJoizmSGXdsZl2sCDyrDseQfcEGkpJ6JlOEoq7Rzqg4+7XUeGZyYZ4GBBUh/6Vg7O2K63R7P 7Lp6My4llO45647CpqbG+FTdS66GhajOoN7Rf1q6T87e1U7PAvZDjpGB+tWjkA5rA9VMo3IJMY9X X+dXi2ZD9KpT8ywj/potXRwx/KmCZl6nePCWjjALHjJGcVVl1NbeCCG4xEyL17N05FS3Sh7iVz0A P9T/AIVzOu5k1HGchY1AqopM5a1SUFzI66DiM/7xqYf6vp1qGEjY/wDvGpAw2daR0J6FMZwacfuD 6U0HIPFPB+QfSixKZDNGskJR13K3BHrVGbwfqIy0Ufyj+Fjz+eK0t+ArDqGB/KvQl1D7VHG1umCy B+RjGRmqTaOPFa2PGJtH1K2YCWxnGTgHYSK9J8FeC0s0F9qcavcN92Lrs9vr6n8K2vM83j53boWV sD9OtWDfvC4CW7oijaoAzhf89aU5NqxhRUU7s6BBHGh2hQccgVz0ugWt7qa3N2iyMCSC/wB1B7D1 7VV1XVJLiGOGKQpuJZmU4IAqfSlubhQ2xnTO3cxqFA1lVRpan4a0nUlFxJp0bTxphJVGG46D3/Gv OrlguM9c16osUlrHksUz0KmsefwFbX1zJcTXcy+Y5fZEoAXPYZzVKLLp4iMU7nn9m4+0yn/ZX+tW HlGxjXoNt8PtGhJJ+0yFuu6XH8q0YvB+hRD/AI8I3/32Lf1quRl/W4LoeQtMrXMIJHDg/oa0tPt7 vV7xoLCHzGU/O5OET6n+leoXOmadp8Km30+0WRjtU+UM0xESCMqgUE8kgYpqHcyljHb3UcpY/D25 Wd55IrPUo+f3c8rRoTgHoPxHPpXnXjiKRfGF6stiliyrGv2dCCq4UdCOMV7alxLBITFIQT1x0P1r lNf8G6Z4i1WTUJvEEOm3L/6yG5TIOOAVORkfyrWySOOVSUndszLfwdfMG33ESZbPAJrTtPBtqYsz XUkh/wBjCgV0CpMRgllH0p4iI45P1NWqcUW8TUfU55vBWnl8+bchcdFIOfzpR4R05B/qpn/35Mfy rqYIdpBIGD2qz5aH+AVEopMn2s+5yC6Bp8XSxi/4ESarzoLaZ4sFImwQqDqPT6V2UlojAkKQfasb VtOaS2LgfNH8w+nepa0FzNvVmYlxhAsKMQOm5sAfgKfHcMVIbaT7VSQAfxD6VOjBuR1Hasyh9loo uLp5ZHIgbgIOrH+grrbeNYY1jRQAowABwtZ9hEYolXrIRyfQelaSYXCj8fekBPcRrNB5bdDV1YwB gdKpFgxCE4z3rXCQqANzHHFaQJkQBPanhalHlDohP1NRXlwILZjHEvmMQif7x4FUTcy7qPz7+EsT t+YKO3HenNpyHqc/jT5Yi1/sQ5WCPk/rVhcyxB0OVIzTFczTYRJ3/Imo3s7aQ/OMkVpG3Mg68e5o XT4/7wH0zVEsnTSk7xyfiwFTx6VEpz5SE/7Tk/yrxeT4k+Jp3Ki8SIZ/5ZxKK9t012m0y3lkJZ2T LE96V2VawNZIV2kQqPZKjXTrZers1XcDngUmaVxFYWdsB/qi31zQYIQMC3T8QKnYmoiTQByGueGD GHurBAV6tCByP93/AArl0JLqABnOOK9TZiBmuC1WOP8At1SkapvdSwXoTnrUSXUuLNW3XahPrU6E 7s1EOFFSR/cY+1QWSLIq3EbN90EZq5ca3pVp/wAfGpWkf+9KtYdw5CGvErlFjuJlUcLIwH0zVxdi Wrnus/j3w3BnOorJj/nkjN/Ssm/+JWi+QskFvdzukg8sbQuW6dzXkEQ3dScE1r2xFtLbzoilo3WQ BhkZB44p8wrHvFiHEbTzLtaX53BPTjpSaKC0U2c7N2FqP7S8+jpOwUM6jIXpWvp8KJpEagfeXcfr VkPR2IniKfMo4PWlQhhT1kYcZyPeiRQDwOtAH//Z ------=_NextPart_01C9D87E.59029470 Content-Location: file:///C:/68E9C635/Sammans-2005-filer/image013.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0a HBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCAC8AQEDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDAWwiJ UNswR/eIGfwNakejaS8a743L4523hAP4E153/wAJvrmOZrfr/wA8BSDxnrC5O62OfWAVlysw9mz0 hfD+kE8R3C/9vQ/xpV0DSGyA1yuP+my15z/wm+sHr9j+v2cU0+MtXcY22Yz6QD/GjlY/Zs9Jfwxp zD5bi+Xn+CVaktNOttJHy3922ThROQ+c/jXm8XjPWY1PNqw9GhFTp451bzMmGwbPrB/9eizGqb7F DU9OmstRuC0bCJ5CUbbgHmqZrV1HxNeavALeaK1ijBDYhj2kn61mZqXfqddNPlsze8GXAh19YxqD 2TzIUVkUNvPZea9QS01RBn+25G5z89sP6GvCpkJIZSQynII6ityLxnr0Sov2mNtoxlogSaLPoZVI XZ64YNX4K6un42n/ANemk6snJ1OFvY2pFeV/8J5r/TzLb/vz/wDXp5+IGvAhW+ynjH+p/wDr07Mj 2bPQzq2tpMkMfkTOQSd0TLgetSnVvEUf3rS1I9RmvNv+E41tjuCWYI7iLB/nTl+IOvq3/Lse2PLO P51Npdw9mz0keINXH3oIB9I2P9asJr2pnrDB+Mclear8RtdUbRFZf9+z/jUy/EbXiu3ybPB7hG4/ Wl73cfspHox8R3olji8m1LucAZcfnkVoC81fHFrYH/tuf8K8ui+IOsphntbN2xjcwb/Gp0+I2vBC Ps1ln12t/jRd9WNUpdj0r7drGcfYbEn/AK+iP6UyS/1xASul2ZP/AF9Y/pXm0vxD11iG+zWY+it/ jSf8LF1zaQ1tZt9Vb/GjmfcPZS7G78RLi6ufCWLq2WOUTIdsb7xXBfJ5S8YOBW8/j3VpUO+w08Ac /cJ/rWHeXX2y5M/lRxb8HZGMKv0qZNs3pRcb3Me8ctM0ZTcMhv05rbhs/MZHVQcDj6VktZ3Fzfbo s7VYZJHFdVbhox8ka54yT61NSpGKWoRhKTdkc/LZMl9G5GADjHcGrE8DSK3lqAcck100dkZ8MQAO vIqYWUYUKY1Ix0rD61FvQ0+rTS1OH07T5VkmYbSTxnOKq6zG8d5DG6kEYzmu4ews1bAiCFj8zL3r O17w1cyrDd2y+bAhHzLzj69xXRTrJyuznlBxVjKujtsZT2xUGgA/YnPq9LqJaKycMMGjQyRp4A7s T+tV9hh9pG5BP5QwApZm43VK03nEtswy9cmqjFRaqf4y2eBkgVYRWeJRGM55J71w1FZ3PNxL/eMX fJ6r+dFN+yyf36Ky5jnMkeAvEJHGnY+sy/405fh94iP/AC4qP+2q/wCNelf8JVab/ktbuS3DbWuV i/dj3z6e9b0UiSIGRgykZBHQ17N2empnji/DrxCSP9FiH1mFTR/DTxAcZjtx/wBta9jBCjJwAOSa is9UsLxlS3u4JXI3BVcE4+lFmPnZ5Qvww10qebUf9tf/AK1SL8LtdLZaW0H/AG0P+FevxTQzIzRS xuqnBKMCAaqPrWmrFJL9rjMcZCuVycE9OlJ3XUfOzzGP4WayrZa5tB/wI/4VMPhfqmcG9tB/31Xp L6tZpFDKJWkSYlU8pSxJHUYHShtThVVxHcNuGTiM5QZxkjtUP1GqjPOT8LNRI51C1H0VqE+FF+QM 6nbj/tm1ekm88u4ulZiyxRhwoXHbnnvSPqjJGgS0dpmcKIy4HBBOc9O1HzH7RnnS/Ce5zhtVi/CI 1MvwlbOW1cfhD/8AXrv49QkuZAtvbZAGZPMfaUOSCMeoxUtnfreCEouA4bIPVSp6UfMOdnAL8Jok GZNXfH/XIf41Zj+E1jn5tTuD9IwK67Wo7SSa1j1BwtoxbIZiqlscZP51b0fnTYsFmTJCM3Urnj9K Otg55HIR/CXSj96/uz9AorA8aeDbPwza2ctpNPIZnZW80g4wPavY0XiuA+Lsy2+l6azKxHmv936U OOhcJvmVzzFEJA4qWOJiDkYplpOtxCJY1bGehqw1xsQ/Jk44Gawd9jtVrXGmA+lRvERUD6o63EcL QAbzj73Sp2lc8Mqj096LNbiunsV5siFhnsas2ltJcFdowoA59aoL9pvNRWziVCHbBOOg7mvQLDSl hRFA4UVNafIkurFTjztlKw0sBQSOPpWolqqZyAKuRxADYv51ILY8kgk1wSu9Wd0bIrrAjdDj0FP8 hXGCO34VYS0O7Jz0q3DZgDLHj0qFHsJyRy9/ayIwbawA5DCrFjcXAXEGCR95D0auhuLRGhw65rJn s/sg8yMlhnj2rvpR01PNxG+hzPjLSBNo7ahaRFSn+ujxggetcxpUix6bGD1Jrv7++SS1IAyGzHIv qDXFfYvscSRkghWPOa6FJcvKc8HdmjpmpW9rK8NzJtBXgEcfnT7tk3B4Z1UumVOeDWDNG013gAdB nIrR1po4Li3iADLGgXHqama5kkcdak3JvuRede/89I/++qKr/aF/55fpRWfJ5HLZnf2mu2en6WNO vI5Y7uFDF5Hlk+aRx8vGDmtrw5DPbaHbRXAKyBclT1UE5A/CquuaNql7qNlPZzRLHC+QGQZjOOWz nn6V0UMDBFDnLY5OOprttZncgxuTB6EYrm7K2uo/CU7KYWKQuiGOMiQAMcjPfiutWHpTrOxitYfK iUhCxbBOeScmqsO1zmbyzRYz/ZiALPYtvWEYDAYIPHfqKtXN2jC3jS2CwARulwGGMAjgjqOtdHZ6 bbWm829vHEXPzbRjNTLplpiQfZosSffGwfN9aXKxpHLXwiGoLNHci3gNwoaZcY3bWzjPHpV6ScpL JNayxyebGqxS7S6l1JyDj610a2MKxLGsMewdF2jA/Cp0gVBhVCj0AxS5WVY5Q2t1IGuCM7y6OgXp lcZH4iq/2S7tZoHeOe4DPHJuVMsAAQVI9s/rXbGHAzjioGntYgfMuYUx13SAUcgWOegsXgvmupLO RnkBI2kfISeh59KntNMkivILnOweWVljPdux/Kr02uaNApMmqWgx1/eg1j3HxA8NW7EG9Z8HkpGS KVkuozR1ezlutLmhhjjeRhwH6VctYGSCMSBQ4UAhemfaubf4jaH5RkhivpwP7luf6mqD/FKzIPla Re5/6aFVofKne5STeiO+RBmvN/jOv/Em0/8A66P/ACFRyfFW5BIi0hEP/TSUn+Qrj/F/jC/8T26R XUMESQbmURA8k+uaTnHZGsKUr3ZiaMv/ABLl+pq46fu2PtVfRP8AkHL9TVuT/Vt6Yrnm/fZ2wXuI w7gf8TK2+tabj5qzZx/xM7ce9acgy3HpVy6ERWrLnhW38zVriUr9wAA+ma9ACDaPTrXMeDbZFEzy YJkfp7V1t1FidY4+FxzXHVd53Nqdkh1uiMQAQM1rRWSsmSQcelQWlmAAODWiq7TjBGKUV3CcuxUa EIRgcUm3ippnULyOQc1X80PgfrUu19BahsBA4xg81makmzIHI9B3q9LMEByaz724iOVLrk9hXTB6 HHWWpxupnZ5gRSCw6E1gXhOyKXsyZP1rotXkQByTyRwR61zd6B9miXOGUk9OoNXF3OWN1I0LPS3/ ANHuHdSrkNtHWmappclxfeafmV2zweldFpzxvawRFQHCAGtVtEPD+YpxyNx6V588XKEmYyU5vRnn 39hy/wC1/wB9UV3/APZP/TaH86Kj6/Mj2MzZl8Y+GLcHfrVrn0ViT+gqhL8SfCsWcX0smOyQN/hX jkluHK5FMeDDcAdK95TTOx0bHro+K+gMxWG3vpCB/wA81A/nTT8V7bGItHmPoWmA/pXkFig+1sp/ u1sRxcipnOz0NKdFSVz0FvitenPlaTbqO2+Vj/KqM/xQ8RNJiGKxiUj/AJ5kn+dciE5Ip5T5h9Kz 9pI3+rwsa5+JXiyS+SJ9RREY9I4VH9Kml8UeIJs79Yu+f7r4/lXIyALqkB/2q6CGLzZNvQdz6Uqs 3oOlCCTuth8t3f3SO019csAvJaZv8ayJINMiPnXFw9yw6Rrn5j7962YxHcW9yoRFVI93mMefauct rGSSbk7RnPHSiHmzlq1eZ+6tBZ11K/HmrF5MI+6AMbR9KbZYt5SDiQ553dK1mlijttqXQjUfeLHN ZUclqzbXnZpGbGAKtO6tYwe5rTa3HFGsQfyxnKgHGapSyxXcHmQXcRuAcFBIQT9M9aP+Ebu72cfZ ojIGIGRycetV9R8LX+nqBNbspzwwFJKHcu0uw+0nuzIYZ1yv8LM/IqC6nUrIuecUwaJqH2VLlBI6 A/NgH5TV69sYbq0BiysxUBePvH0pPl5rmtOpKKsyXQyBpgJ/vGrko2wsfbNZ2i74bExSgq6uQQa0 JHDRMfasZr32d9N3gjEm51S3+tXp5imQi73xwM4qjMCdWt8cc1oTwlyoUgMOhNaS6GevvWL/AISu 5PtksN0fLkblc8Y9hXolo7XpJUhnX5Wrh/DenS3dvdXhj/dxjarEcbu9bmm2moR+HHuUuZJXOC6Z wWGexHPSuWrrJ2HT0Rqy6ze2E5iECSFeoU8//XrUtdeS4UeYhVmHGa5640d/IS4hWaOU4LMXLEfn Sz3Fxp1utxdq15GzbV8tBuVj0B9cnis1fZMt2WrOodhIME7uKydR1e004hZJVD9kU5b8qznttf1U KIidNtSPnYj94fYVZtdBsNMHmBTNN1M0xyxP9Kzk0ldlwdyOFNU1cb40Fpbk/wCsl6n8KtyeHrZY X82Z3Yj5nJ/lUrXsYiwrgyscBfSrP2eR2WKRsIMMxzz61o5rlstzFxfNdnNXmhW6K0DRsWAyC7nN cBqK7LoRBtxTAz716fql3DADdyOMLHgs3HJ4FeY3kol1IKpDBpAM4681rhm9TLEwimmtz0Gw0SFL WFirFtgJOcVelsjIm3e4HpurShVVhQDAwoH6VGxUg/Nk+wrw51G3qcvs4oyP7LH94/nRWln3orP2 jF7KJ5I0Yyh6VFIgzkDirD/dHfmmMo/GvqUztkjPtFxqWMdQa2kSsmL5dUT3raTOKKj1KobNCBMM 1OYYYcdqP4zRJ1FZ9TboZV1xqEB/2hW1NOYbKRox+9yCvv7ViXwxPCcj7wrZllgigUTBtp6lAM+w GauSvynJUlaMilpjSTXEULIWmmfox49OfYV0M1lFah9pUsr8jH9PrWXoqxi4ju3yDby/PGepQ963 wyXMUl3kOzNyjdCPQUTepxxOE8RSt54UxGI46Y4P0rL06IXF4qMxAJ7dTXcaqdMksyj+YrDopxwa 53wxpEt/4lt4EBZA+WbHRR1JraNT92/IpQ95I9f8I2PlWcbhdoXjp14rqpbWC5TbNEjj3FR2UMdv D5cY9OKtKTnpgVxwvbU7rIpPY20UWxYECY5XHWvJ/FWmrpmutJaoPLl+YLnoe+K9juFLIRjtXmHj 2No0ilI+42frVJ2kkZVIrkuY0ljHc6Z9oifFwOdp7jvWYkoaEg9cVvM9pNpiyIwWQ8le/SuWZzsd uh9KcVcqjNpEEh/4nFt9a12Ub6w/M3arbH3rd71dTobU3dsseH5Qbi9glLMhGRHuIBP0r0vS18nT o0kT5W6YHGK8atbprXxBA2fld9j/AENei6be3k0mxpwgjJUrjPQ1hVi1K/cunKLTR0Ut20eIokSV M42ucEe2arHNzD5ckUcaCRXJ35PBz6VCi5LMZNzZzkDAFID5mV5B7isG2tzVRizQvtS42p0HpWHc 3crupDZU1ckgxEeR04zVXysxbvTtXNUldmkbRVkGnxu9x5rDhTxW7eyxwW7zTnaxAyGbgf41gLOy sqIcEnPFUdbuFK4AJKKWJPNOD6GU11OQ8a63NqF7bwwq6WQfKkjHmEHGfpWda/Pqduv/AE1UfrXb y6CmraLDBIEW4CCSLH97/wCvXI6XEV1+3idcMJwCD2Oa9urT9jC3ZHjQre2vI9c3qV6kAYFEo3dA D/tdKdhBkgZ9fQUb4zkHC/rivj3I2sVtv+c0Vayn/PVf++aKLoXKePt90fWnMo2ZPSmkgKfrSg8c 819WdbM5iF1OIj1rbQk8Vz8rf8TBWHTeK34+KqothUHe44j5jSPxgk044J75pso+UfrWXU6Ohk6g p82MjpurotIa0upwLlA0SnBGcE8dq5+/+4uBzuArV0WyW5t7gZIkXJwvcVrJLkTPPrN81ht1C+nX 3221SZlLYAlxgr6e9XpCtusd/ZOHtZGxsc48l/Q/0rVEMd9arC7hXiQbWxzn0rESCe0kmhdcxTjD qRx7H61l7RPczVN9DqLHS7C/t1luCkjEc4YYJrUsrWz0+XbbiK1iI+eQAZNZdto2mz20Uc1pFgKA CBg/pWmfD1pEtqtplUWTcyFsjnvk/QVy+0Uup3xg4tXRpT6nFaRA2kskjnqzL1/Or+laq104SZ8O R0K4/WsC40jffiZp5piFwIiTsHvir8HyAI0WzbyxxT57PTYrk01NbU9QMSGKJwsoXPTOPc1554rk n1PSJXaRZPL5BUYX866XVIX1Kzksy8gWf/WMhwxA6D6Vl3Ph8QaJdwLucGM4B9QODVKonJO5nOm+ Vpo4lbeW20lLgFSWz827O32/+vWW7Zjbmr95FDHplq0CvGZEZipbI4OOn1rJViYz3z2FdiXU56bs rECt/wATS3+tdLa2s92W8lNwAxknA/OrGk+C5G2anqe6OJQCkA+8x7Z9K6JIkiT5UVUHG0DA+ldE aPtLX2MamL9kmo7nJv4YuTdxztcRABskAEmt+3aeK/kHyvuAPXHOOtXS+9TkDiqlzZuLqCbBWORS FcHqR2pYqhGNO/YjB4uc61pbM2I3uEYZaFc9i+T/ACqYSkShSQTkYIqrbxvGq5OQevHNW2jQR5Df ODnNeNKXQ9vS1yS8lAwBgZ4qtLcpHbgZ9gPWorqeNIvMkYE/wjuTUdnEzkTSD5v4f9kVjJa3BPoS WisjNPOuGIwq+gqlJA+o3MkEQy8h8se2epq1qF0sEDO33QPzNbHh3SpLHT/tl0MXc4LBD1RT/Wuz A4V16nkjlxmIVGnfqQfZo7W6toov9XbqI1PsBiuW1ixWLxtZXMabY7hgxOONw6muuu1Mbgjqx4pL 2JcxfKML0YjpX0WKo+1i4rc+aoVXTfMBkJ3LuPXt0NOjGfvD8qajxZKSLtY9GHepZAhCqu7d3NfC 4nC1cPLlqI9enUjNXix/lfT8qKZ5Tf3mornt5FnkibSGyT0470Z4PpThwpFMHKEe1fVnVsZM+ftQ PowroYzxmsO/b5kA6CtqI7kX3AqqmqQqGkpDyfmpZOVpG+/TmHy1kdBRkKieMP0z09fatQ28+mxw 3dkQN33j1P0IrJvRH8hYsPm6jtUL6nffZpWWTFuxCErgsMVqouVrHnV2lI73Qr+2uroPJCFduXT+ oqXVLVPtAWPBDPnr2rgrTWG0e+W4gR5E2DcJCCWH+NehPrema1pMN3bSxrJGwVYzgP7giuSvTlDW 2hth5qS3F3mJkAzgGur06SKaFUkGVfiuOM2ZA3pW5ZSsdoFcEXys7mro33glhlwQjqP4m4bHv61R uZ1JaNUDY5JB4BqQXRkbEjfKOCfWnywWkh8x2jB6ZJHP4V1RV1dEXs9SvCHjthOWQFeQKNfvXtNK mmVYlAjLcc54qvdQ2sEqCO435OTHu4z9KxvG+oGHQnDAgyHaB/OiK15UTUejkzzSWWeVXluCPMfk gDAA7ADsK7LwR4ZR4k1W8QOP+WMZ6fU1xVmz6g7SOpCbvToO1ez+GUEmmQIAMJ8uB7V60Idzy51L e6txniNhAlrAON2XPvWBOw8sDtxmtXxTJv1eNAeIxt/SsiQE2zHv1ruirI82q7yZFGWaYRrncxAw K7htJt7nTvsbDGxQUburCuIik8i8im2hgpDAZ64rvYdRS61aCKKF/Jmt/NE3YkHBU+44pTSej2Ko O12tzi7x59LVmuIJSgzzEN3T2qiuo3F3Grqht4HHyySDk/gOn411erL59zNbSsqpIrbN3r0rDtNP KWP2WRfuZBBry8bhIUUpRW56uCxU6zcZPYqRaeiS+bNK8r9RuPFaPnYUHBC46VVjt5llWFcyKfu4 6j/61dPp2gFljub0jYvIjB+99a5KWFqV5e7t3OuriKdGN29exX0fRhOy39+gKA5hiI6nsSK3p/mB Y9alAMh3HhRwB2AqG4Yg7RjJr6WhQhQhyxPna9adefMzCvZFN/AjHCjLn6D/AOvSPichgeM4IHpV azc3ct1fuflZjHEP9leM/ic08MwgIGST0xWid9TnemgXFui79r/L/dNMhuWXgtwOA3+NMFpIylpX 2g9RRLKEASFQ7DjFZ1KUJx5ZK6BScXdaFr7Qf+mf/fVFUdj/APPA0Vxf2Xhf5Ea/Wqvc86HINRLy pqQHA6VXXdzzjmuFH0knYpagMYNbNucwRn/ZFY2oHKKa1rTJs4Tg/dHNVP4URSfvsmfhxUp5iJqB vvVMT+5INZM6b7mTqPEFSrDbjTUDIMMvP1qDUT+5qxBHHcadGsgJXb61ttFHNZSm15GHc71lVcl1 Awo74rvPD/g27h8KLrbBt8p3hMfdj9fzrj5ij30FlF8u91RmHYE4xX0/p0Vqmnw2W1RGkQjCkcFc YxW3LzxszjfuS0PIpQyQLJjg4rfsWCvE+cq3H0q9rvh06c8iKpa2k5jPp7Vi6c5RGif+E4+mK8Ot ScJWa2PUpzUlc3NQ003iKI5WjkUfLg/KfqKrRwz20QD2lq7ZwePar1teRS4Utg4xVh4MHO7g+laR eg1bqYdpaStrSzzpEqgYQImAv0rh/iVrX2rWBaW7kR2ykEg9WPWvRrtZooJGtYWnucERxDgscdBX g2qXNzJf3H2qFop958xH4ZT6GuzDU3KXOc2IqJe6dJ4RtBPpVwzgkuSFJ9q9Q8ETrJayISdwbJHp XjWj+KJdLhSBrdJIV/unDV6H4L1q3luL1rd8oYS4B4Kn0Ir1Fax48uZVOZ7F7W5S9/5vXczVDEok hI9RT9TQCS3z1YEnHei0I3FTjG3PNbrc5W7lAAiMAjlGx07V0HhvVzaXBsJyDFcS/IxP3WP+NYsi bLk/3ZOPxqKWNiwZTtcMGVvQjofzp2uhKXK7ne30KtcRyMg3oSje/pWLeQkXoWJCzyY49607LUhq umxXRAEoO2ZfRh1oZdtzDIMAiUFvpTdJVafJI29q6VRTj1GQ6SY0PyhMj5mfqf8A61SWRdT9n8wm LqoPXFWLi4M+dv8AqhwP9v8A+tUGEg/fsw3DuT0reMYwjypWRzzk5y5m7s03ZY4+egqhcZWyurh+ GEbbeenFOe5Q2j3MxKKuTlhxtHce1c7J4qstV8MXU9ksiiRjCBIuCSTgY/nWFSope6johDlXMySI pbaXbxqOBGP5VCLqTGI4xn1pVjkmCA8IoAFWkSOIVscm5WFvPOcyvx6CpDCsKHB247A4zRLcMyst vzJ29BSJF8ytM/mPjkdgaQEfmx/3ZPzoq5uT/ZooDU8kVvlIHQ1FnBI60inFNJwzV4SR9PKRVvTm IH3rRsHJsoSScYrNvMeVj0NX9N5sI/pVS+Eim/fLe7JOfX8qk5KEe3SoDnH9akLBYmJOAByTWR1J 6GXfn9xSi+W10mPkeaVwq/1qpf36S/JEMj+9Wa5J610xp3SucMqtpNxJLeYx3sUzEkrIGJ+hzX1v o8Cz6fBOr/I0SuMc7sjPNfIXevo/4PeIJtW8KJbTjc1o3khh/d7Z/Ct18Rzs7m8sVvLRoj90joe1 eYaxpU+lXzFkIVu46MPUV63tJUlTyO1Z2o2MOpW8lvOnUZQ/3TWWKwyqq63NqNbkeux5WGyQ6Ng+ oqf+0LoADegUd+akmsUtLh4ycAHv2qMwxlgE+Yk8nsK8PZ2Z6N9Lo7HwfYfaIzqNwxZi22MHt71S 8e/DjTvFEZvIgLbUlHE6Dh/Zh3+tSeENaAknsZBtCNujP94Ec12aussZwQa93CuLpJI82snzO58d atpd3oupTaffRGO4hbDD19x6g1r+CLhofESRhsCZCh/n/SvX/iz4OXV9DbVbSIfbrEZbA5ki7j8O teLeFHEfiixJ7vj9K2tZmE9YM9T1VsX0AxwBTV/dzxnIwRg+1V9XkIui2eAUAqYjdGpHXrW/U825 NcQ+argdeCp96hx5sSyd8gMPQ1ej+bDe1Vmj8q6ZP4JRkezVaEybQpTbX0kROI5xgj/aHQ/0re8q S7uNzArCpxkd/auXlUqhdThlG4EdiK6qxukudPguFwC65b6960p6Nkt3SQ+7nitomllYJFEOT2FM 0qxfWGS9vYytoDmGBv4v9ph3+lZlnbv4o1o5B/su0bP/AF1f/Cu8VAkeFAAA4FZ1Kl9EdFGnf3mc 5rksMEsn2hC8JUJ5aLndnjaBXLW2lRI0R+zx21tCS0FrHyFJ/iY92/lW/wCILmJr2NAwPl8vg/xd hWUWeUfMdifzpU4L4mTWnryolknVPlX5m9BVclpCxnO1ewB60q56RLx3Y1IIcHLHLGtjnBCQhEY2 L/Ol3Y4H50H06UyRscUAL5n+cUVF/wACooA8uGAoOR9KjkA8w+1Cfd4696R25NeGtz6VvQrXYxGT 2q1pZJs19iaq3J/dsDUVvfC2tNijc+48HoKvlco2RmpqMrs3Hb5OuOayr6Sa7k2R/LCnUk4DGqM1 7cTjDvhfQcUsF0UcB8sn8qcaTjqKpW5tEQPG0ZwwwaYRxWzPAk0QweDyprIZSNykYINaxlzGD0Iz 1r0n4Ma+dM8Wf2dK4EGoLsGT0ccj+orzc9ansbuWxvre7hOJYZFkU+4OabGfZyYWUf7VMuoQTuA5 9RWdoerw65odjqkBBSeMNj0Pcfga2iN64rbRoSOD8U6ZEZ1ujlVk4fb/AHh3rmmSONT5WSAOpr0j WLH7XYzRAfMRlfrXDGJd6xhefTuTXi42lyz5l1O/DyvGz6GdYtJbzGVCQyNkN716Xok/2qxWc4y6 jOK89uYfs8cipySck103hwS3PhryoLpoZUDLuXG5T2PNXgJNTcRYle7c6WRF3kEAqwwQa+Y/HukH wl48n+xDy4iwuIPQA9vzzWtN8R/GPhjxBcWWoXa3oglKtHOgG4diCMEZFZHjzxvD40lspU042klu hV2Mm7dn8Olem5XOG1zpr6489IZQc+YyN7dP/r1pWmSNh5+lcrptybjSNPc9R8p/DiupscFQeR71 0R1PKejaL0I2g+maLqPzUOPvLyDUoUAZpcANjr71aApSnzbYsByRyPem2l250s6XA5FxLOY1x1VD 1P8ASp9oWQjHytUuhJDbXU2o3bYhQ5THJPPAA9SaHKyuKMeaSR3umadbaXpkcUQWOONOSePxNYer +JfN3W+mkEdHnPT/AID6/WszUdWutVbbJ+6tx92BT/6F6mq6RLgZFTGHVm8632YECIQxIy7k8s1S iHPLnJ9KmAC9BTT1PetTnD7vTpSHmkTdtG7Ge4FKQT1piGk8ZAqAk7ic8VI7FVJzVVsjoaBD/wDg VFQ5b1H5UU7iPMo2wtV7qbyznOOKEfgVRvpt8u0dF/nXjxjdn0MpaEcl1JIfRfSmKeKj705fStkr GLHdjSj71J1pR97rTEaenP5sL27HkAsv07iqVwPnLe+DTbeUwTxyA/dPP0q5e2siSN8p2tyvHWo2 kBmHrSCnnmmntVjPbvgl4iEmnXuhSv8APA3nwgn+E/eH4H+de1xvlFOa+QPCWtv4f8S2d+rEIr7J R6oeDX1nYXCz2cciNlWUEH1qoPoS9GWJlyTiuJ1eEWGoMyJjzfmDn+EHqBXcNyOtYXiGzNxYl0H7 yL5h9O9Y4qlz03bdG1GfLI45yJM+/rU1nczaXcrcQcr0kj/vCquDk9a0NKtjd3qRn7g+Z/pXlUlJ zXLudtRpRdzhfjJ4fBW18Q28TKsgEc+RyM8qT/KvIvWvqzW7CLxDp13pcwXy5UKDI6HsfwOK+Wry 1lsb2e1mXbLDIY3HuDivakjzIvodZorKNDsyeokcD867OwP7sVwWkSZ0KLn/AFdwR+YrudNl3Wkb n+I4raGx5tVWmzaGMfhSOeaQNkUyVucVqiWNOXYRg8scClkVWnUJxDAdiDsW7n+n50lvuLF1PzDh fY+v4U6QqjBE+6o4pJXlfsF7R9SZMFqlB96rxtipgRu4rQkkyNtNxQW4pu7BwTQArYprH3NNeTBH GaY8mBzj8KBEcr4ba1QSkYPPQVHLIGBOeas6XCL/AFCNCPlj+d/oP/r0N2Eld2GfYr//AJ9z+dFd lu+lFZc7Oj2KPm9W2jntWax3Mx9TV1ziAmqJriij05MO9OWk96cv3asQUo+9SetKvWgQV1i30D+H YDKqmUDb+Vcn6Vfi5sFB7MazqRvYCjIAJGx0zxTDUjgByKYa0BDK+mfhRrZ1bwXbiQ5ltiYX/Dp+ mK+ZzXsnwIuZfN1a13fugEcD35FNaNBLY9xByuKicbhyM5FPj6UpHX861YkcTq2mmyuWZBmF+V4/ StfS7EWVmSRm4l5bHOB6Vszqvln5QeR1FLtABwOlc8MPGE3JGkqkpR5WYjK8DhtozngZ5r59+J9g 1r4zup9oCXQEowMDPQ/qK+jp1HJ7ivJvjDZwf2dYXWz96JGTPsRmtZLQwTszznQn3aZeR/3GSQV3 GlEGxtR3LE1wXh//AF14n8JgJ/Wu90UZtLLPfJq6exxV/jZtI3UehpkzHJp4H70mm3AGa2MWS2vE O7uSar7yzt7GrSYEYGB93+lVkGE/GmtEJu5MhOeewqZOeRSIAE6VLEBt6UwQm44pvPan4pfWgCFi w4qtOeCvrVxj8w+hqtKBzwOKBGTKp9cV1Xhq38mwMjgeZLz+HasAossiowGC4B+ma6m2+STYvCgY ArObNaMdblrn/Jop1FZnSf/Z ------=_NextPart_01C9D87E.59029470 Content-Location: file:///C:/68E9C635/Sammans-2005-filer/image014.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0a HBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCADAAKEDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDw/v8A hTT1NPxzTT1NUYir0NLSIOtOA5pDEc5GTyc0L0/GlYfL+NC8imhEuKcvajHQU4dBSGRS/eH0pI/9 Z+FLKRuH+7SR48z8KOgdSZuhpvrSseDzTc0hhMPmT/dqFqnn++B/sioSOR9aaEywvQU4ClC0oGe1 SUCLlxmqrcsTV1BznHY1RNNCY1+lWUH7sfQVXbpVsD5PypsSGYFFSbf85oqbjKXemMOTT+9Nf7xq xCp3pw701O9PzhqQCP8Ad/GkSnP9z8aQDihAycUA8Uh7VYsrRr2dIQwQMcFj2FS3bUaKchLSKACT t6Cr1vo2oOolNtKiMMqWQjNdf5FlpG1LOHzJAuGyMs5Pqatq+sX0Jch/LPyqSOSfb2rGVfsNR1PP pbaZGZDGcjrgVXJIJBGDXoEXhrU3uFkFuWRDiRCP4T6UupeHLZ50dYj9nlcxtxhozjrSVdD5Wefy tmX8BTM/MPrV7W9Lm0fVJLWU5A5Rh0ZaoIcyKPeuiLurol7l1WLN04qRRxTFXmpMdCelSVYUDCO3 +yaoj+lX3H+jyEf3ap7ePwpxYpIjIy4HvVwpwSvHsarIu6dR71fKgKcUSYRRB8/otFSY9qKVxmdT H+9+FPP9KY/X8KsgdH1NOxyabH1NP70MBH+5+NIOFpX+5+NJ6ChAyc1qaMm2RJDgZbj8Ky617BPM 2uhxsjx7Csqj90Z21sQXRood2VDDPeumMFz9hthbFV8oZCmuN0/UI7YBeWCADAbmus0/X9MvomiS 4WCU4BEhxtryZczbPVpwgku5tJZ3V8A4lVGI+ZOwNY88JuEXTbpSL2MGQOBjeM9Kz5PH9np1+1sL iIRA4JY7QffPWnat4hN5BBcxw5khO7z4nyAncHvWiurN9SJxTTt0MHx/p8E/h+G8WNvPhfO7/ZPB B/GvMouZl+tex+Jr+3vdAuJ4ArW7wM4K9Mkc4/HmvG4SfNXNehQfutHBNamimcnIPHapl5XioI25 yeasKw47GrY0JIAtq/uQKqEce1Xbg5tuO7CqrfdOT2px2FLcihGbgc4wM1cMg5Uc1BZqDO2eQFq2 yARlRge4ok9RRTsRc+v60UbT6D8qKAM3PP4U1/vfhS9/wpH6/hVkCx9TUn8VRxfeNSZ5oGI/3fxp venSfdH1pvehCZYFatgZW0u4SFfnI6jrjvWV71bsbkxKU3lcnI9/as5q60KNg6TNKkSmZoUK53x5 yfyrR8J2AsvF0BkR5EKlSJBkvn61o6PM6bSW2jHNShQ+uxXP2oWy55c9hXluvLWLPXhQhdSNDUvB du18ohS1cscoJCVPXv6/hXR2mh2+lWjCURGaRdpVFwqg9cCnSLpV9a4W8C3JIZJ2ckhh/ShZ5XTy rkfvkGM9iPUe1ZznZal8qOSeW00uw1HSJgBbMGjjH93IryKEYlA9K7/xnrFrcRedawNC6s0YL/8A LVs4LD2AFcBB98V6eGUuS8jy61ueyL0XX8astHkDHX2qtFVwdRWrIRHLkW8YPGWNQyDaOPTrVq4+ 7EDzwTVSQYH4URFLcdYjmQ/QVbb7pqvZA+Sx7FqsNwMUpfEVH4RMe9FGDRSCxjHr+FI2O+c44oPX 8KGx6444963MRY/vGnjrUafeNSDrmkwFYZT8aZ3/ABqQ/wCqP1qEn+dCBlgGgHAqPd0qzbWN3dEC GB2z3xwPxqXZblI6Dw3qwDPaTPlwd0e4/e9q6PT7S3nvGklkMb54yMjH41l6Z4Ygtrd7uU+Zcbfl bsv0FX7aYMmGGW9R3rycRy8zlDqenhajcdeh6FpMFtbWxAlEhxnBxzUN9FvglMJEe2MgYGQgrntN mb7i7yfQGuo02N7mJIioDSPt2965U+dpG8na7PDfGdrfWWspbX0MkbJEpRmGFkB53L7GsGA4evp/ xz4KtvGGiizDJDeW2DbTkZ2/7J9jXz3r3hDW/C85TUrJliJws8fzRv8AQ/419BCyjY8d7lGJ+lWo 2yetZqP0qwkhVsik0NMuzclBnotVZulPlkzIMddoqKQnbyaIoU2WrMf6MPck1KwptsCtqmBnIzT9 wY96h7mn2UNwPU0U7NFAjDPb6U1u1Kev4UN2rcwBepp+cE0xetPAwScUAOYnyvxpbS1nvruO2t0L yucAD+ZprHKH612/w400fa5NSlHy4aFPT3NROXLG47XJbHwfHZ23mzDzrgDkn7q/QVdNsYLZI1HM jhCR37mu2S2HkqiqGd1LYrN1CySG4toYyCkURcsO7N/9avPm5PVstIzZkY2MkUY58ptoH0Nc7pkx ltI3PDBQDXeadZCfU7SLH3zg/Sudis4LCa4UjlJGR0I6cmsKmkDvwceZsm0nUAsxjJzuXFdp4HD3 17d35H+jWo8qL/ac9T+A4rze5aK1kkMRyD9we9e1eGNLXSfC9laY+cqJJT6s3Jp4WknPm7G2LlyQ 5e5qA7Iyxznqayba5F7cXdrcxxyIpwUIyGX6GtK6bFrKdx+6a5fTbs7ruROZZHWNPwFd8pWaR5tj m/Evwp0vWVkuNGCafeZOEAPkv+HY+4/KvF9R0680fUprC/hMNzC2GU/zHqK+rbMxx5tycugBb05r gPi/4bj1Hw8NZiQC6sPvMBy8RPOfp1rWL0JseFu+ZTn0FDtkfhURb94aeTnFWiWbEQxAg/2RSMeS alUYQD2qPP3qxW5vJaJEXmD0P5UU/j0oqjPUwyc/lTWpT1qQRpsLyMQOgA6mtjAjX71OPXFNG0k9 R6UpOTQAuflJ969h8IWa2/hOOMjEgAkP4815HbQm4uYYQMmSRV/M17xZ6eYowkeMooG3+8PSubEP RIuO5cSQR6OLgcs+I8+nOKqagbVZ5EjnSSXgGNDllAHQjtTVR47uDS8kxTTLJGT1GOSD+Vac9skm o3MiqPlG3IHU1y2ujQwdG1aT+3rdY7RvKLBC8p249wOai8a2i6fr5uzE0cF8hYoeoIOD/jTbmF4p pNuQwJII7Go/Eepyaz4OC3jZu7OVZFmxgsh+Vs+4qdJLlZ0Yep7OdzE0mxjuL0Xt84i023kXfKRn exPAAr3W0vLW9slms7iKaMDGY2DCvMLjTLdNOgtoWbyY1BAPTp1960dM0GeDQ2vrG4ktrwtuDIcA j0I6GrpTcdEia1R1JXZ2Oqz+TpUj/wCyea57wzgK9zIeE+7n+8arT6rqF1o00N9HGWTgypwW+opr yyWWgWywrmaeQlV9eMU5TvLm7GZ1EETC4kIbLSc59BU2r20d3pd1ZSoJElt3Vl9Ris2we4dIC0hC xgb3H8X/ANatiEGSUyuMAjAHtXRB3RJ8iMCsrKeoJFSJzIo9TWh4ls/7P8U6raYwI7qTH0JyP51n Qn9+nfmt1sZs2wrYJ60wbhycYpyt8tA5WsUbsZs96Kfn3op6k2RgH+lIelKwI6g0hrc5wHfml9aa OtL3oA0dE3HWrLaOfOWvcoNRMkEeYMyJxvQ4P4jvXiPh91j16yY9BL/Q17doun/ayXViYgcntmuS um5JIqLI/PWHxBpl9IzGMFwFI5Bx1rpooB5JIO4yNuJxWB4gtVg1LTzkDLFVB4A4ra0SV7j/AFg6 D5TjBxWcdHYsyb+zH9pqmMbga5zVrJ47e6hIUwyQuOPpmu51S3YXsE0Yz6fX0rE1hlWF98fHlvkD nqOP51EoajTsc7Y6nPfQadAFaQSRJucdF45Br02NRbaKF7Yrh/D1kge2gSLayJkACu11fzINNSNF 5OAM9zVQVk2FzmLg+basoHMkuKt628FnLpsDhmdIMlV64yKZpURmmjDbQQ/Kmk1q4jbxo1tIsZEd sig5O7JPSpt7tx3N3TbyO+iBEJhUHAQ9621wowOSRWHaW6Wlwu2N0JGfmJxWqJ281VZcHsa6abst RM+fvi7pxsvHc04XCXkSTD642n+QriLb/j4WvWfjfa7jpF9jkeZCx/Ij+Rrya15n+grZbE9TWDfL Uik+Xjt6VCD8tSjpjms7GlwzRS0UCKV99kmlK2yNBHnIUtuFE2mW6QB0uzI2OVCYxVGRsMMHnHNK 9zK4wW49hitbPozKNkhrRqp6tTdq54Y/jRvPc5oDZNPUNCxZP5V/bODnEqnj61794cu7a2eBLmZY U2k7j6+hrxDw1bJdeILWNhkBt+PpXrNnbpI+WBcg4OBwDXNXfvKwLQ0PE8EeorJfWN20txaKZETb 8p/zzTNH8R3DxR3Js1ZnQfKHxVnVbG8FiLezuDaFlLM6LljgZ5HpXGeFNZS8geF/lmt2KspGMjPW sJXWqKPQ31R7xo99sYsNnAbORWBfXzTTJbNGQ6uc7hzjrS/bgCFV/nNZkt08+twJI+Tsfp7Cpcrj Nbw7qdkPEaLcTrEiIylm4AJHFdbrU2Z7FYnSTBDYDD5q4+z0+2+3EJGpMkZzx1Na2nOt5EIbmMMb ceWpI6jNXFu3KCNLTrbyr+QuhRZGLDeehz29sVw97dtrvjnU47Iputm8sKxwzkdWHt2xXYXj2enK bhEClF9T2rifB8Vprs2p3FvMINQ895Hb+8ueBntTkrqwHc6T4kuLVUs9XtmDpwrsvUV0NrqNhfyF YWHmKM7Twa4yHXX0uAx6kFlUNtA4Y/WtjRtS0/ULlZrZIUcDAI61VOpqo3Gzk/jkYV8M6cpA803m V+mw5rw60/1hPtXrHx1nYXOjW2SRskkI98gV5TaDljXV0ZPU0QeMVP2qsCcjPSpt3BzxUWKuOzRT PN/2v0op2FzIyCNpOemPTrUWMDPX0FPkJJ5Oajz3rUyQMfbFKKaacKYG14Wk2eJbJcgeY/l8+4wP 1r2m20mW2l8hLlleRhv8rk//AFhXz9uaNwyNhlOQR2Ne5fD/AF37XZebJJulfAZj14rnrRV02HU6 JvMgupoWJEiqqIwOSQepJPU1HeRW6XL3LWVo7bQJJDHhiPqK1dS003oju4JUSSMc7z8rjtmuKh1M 6ZqD2c5SKPcWd9+VkJ+vavIxFKpGo2nuehRtNJFfxHZxwatGdOicQvbh3AywB+tZehTGXxzDEd6l LKRyGHc4rtrXxDpb+YnmRyY+7s+bNSS+TMsV6luElTKq2MMAeorSFRQ+IJYdvYmitVTV7Z9uwOCr HHByKgfT72ymmVJECl8nIzVVY7/+0vtBnAiwNkRPFXL0314oDTRocYJUc1s69OxmsPUOV19tcv8A fY2EBuJpAQdi4AHuegqbw94L1rS9G8qbTrVpi+9wk+Gf6n2rrtBlbS547eecyW07bQW6o/bn0Ndc do9q6KKhUgY1KcoSszzyW5trIhNU0OWEIAWlhxINvrjqR79qmudCiiEer6HIGgYbnRD+oFdNfpKj O0ARyFJEbjIPqPxrn7HU7HS7WO+VvLtB5nmx9TGo5YH6Y4ocFezJueY/F6++3avpL5+YWfzfXd/9 auFsx8pq/wCL/EK+JfElzqEURitj8kEZ/hQdM+55P41nWxwgwcV0pPl1F1NBT8wqQ9DVdH+f8KlL /KaVguOx70UmfeigDOazuGORC+PUjFMNpIPvACupn/ermMh/cGsu4jK5yOapSOb2jMd41j68t6U0 DPTrTpPmkPrmlCnIUdTVmiG7CQSOg6mup8D61/Z9+1vI2I2+Zc9M9659lACRRjcxPIrQsbNIp1kI O4A59zUVLONmS5np0XjE6s6oG2WqnCJnr7n1qv4kKzR2UvlCXa5Bz0xjpXE7/sbq8Ocd1X+dbcOr Jdac8MpbAweB0+vtXl1acoz5t0erh60JU+XZo3bSVLaBJYGgt3cElQ2SB7gVs28k32dWa9E6SHO1 R0xWImt6YLcQT6dAQmCGXORn3pB4m0uW0aGx2QtEcOSMdf51zOnKWyN3UjFas6fc7IZN2Pao/toi b94w/OuDm1794Ykv23E+tJ50UrETXcm7GcAEk0/q8yPrdM63VNXibTp1SQBghK4PRhyK7XSdeTU9 Ctr0t8zwqz/72Of1rxu70iS6s3FlJKzlckMhGR7V1nh27ew8NWw+zzTomIwI16epNdmHi6ad2cle tGpax273zzl441diVB+UdK8w+IFnrFnpI0zTLSaa3ncy3bxruK+i59D3r1DTL63urTdCoUAfMuME H3qpJGWkLng12JJ2ZzNny8ytG22RWRhwQwwaljk2gCvpC80PTdTjK31jBOCMZdBn8+tcrqPwm0S7 y9m89i3YId6/kef1rW6YuY8g83g4PNSrL8pGc10+qfC7X7Es1oYb6MdPLba35H+lcpdWV7p0hjvb SaBgekiEU7Bcm+0Cis/zR6iiiyGaqyujZB5qwLsupWTBBHes1blW68VOrA8g5FJo53EmFlA53BiD Tn01mHA3Ad1pqtt781ZhnZTwaV2hXZDBAkHGCDnkmrmCYmCtgngH0qdZkkGJFDfXrVmy037feQw2 6sATmT2FS2K92UyEggQDcGc4UgElmqGd7nT5Nzq0RcYbHA+tely6PE2q2git1EUMeE46etN1vw0L 6Jsx/MBwcZ4rJ67o1jdO6OS0+5inVI8LEjY+70z+PetmHTGhXiMFGOM7a4x4H0u8e1ZmKJypPWvQ /B+uR3M4srkKUK8FvSuScXCV1sejG1WFiO38PLNJvljBb1IrZPh2G4txDKh2g5Vl4KH1B7V0dtHb pMYX4x91scEdq0hbKvQV1QipK6OSVNxdmcja2U9vcpY3bK74zb3BH3sdm963bCVEDpJEYXTlkHTH qD3FWLmFGeNHQkKwdHHVTVKzvkW7ezvIzlWPkyeoParUeViubAihMOYh9/nOc5qNoRnOKfptotta mJGcxBiUDfwj0HtVl481uloIyymMjFIUPbvVx4vUVE0YzSsIqmMnOajuLWG4tmjniSVO6OoYH8DV ogDjtUbjCnB4osIwv+EZ0H/oEWf/AH4H+FFbG00UaiP/2S== ------=_NextPart_01C9D87E.59029470 Content-Location: file:///C:/68E9C635/Sammans-2005-filer/image015.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0a HBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCAC9ARMDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDlNbuB caJojbNm6JjjOfaneD03eLLL/ZVm/SoNXG3SdBX/AKdc/nVzwWrnxKCmCVt3PP0qFubLSD+ZY8Sn /QLIf3ppW/8AHjWGn3Y/p/StzxXIjw6cyps3I5IH+8RWIB/qh7f0FI1o/Ajr/AKbvFUZ7LA/8q6X w1lvF2pP6Rt/MVgfD1P+KklP923b+ldB4V51/Vn9Fbn8RVroYYj4n8jidb41GTj/AJbk1TI/dT4P VgKuarma/wBxx/rW/nVYKTFJ7yAVmdlL4ER3Zwxx1xTGB4p94MOw/CmsOfpQbxIm6Cnx/c+lMIyM 54p6+lIogfmc8k9KkkHyjk0w8Ttk96klHA9KYkVj8r9ewp+8sBtxnvSbcsacqgdqRQoHIz1FRz8l amHBNRSqWcAAk+gFMTEUcUjfwg/3hTxTWGWX0JoEPUkErgD6UcGnBccnjPAoVlVnVonOQNrAZ/Sg UpqOjNvwcN3i3TfaXP6V7OBzXz7Y+IW0XUory2jEk0JOFkBxmuph+MF6uzz9NtyufnKsQfwrSDtu cGJanO8T11Th1PvXgOuaPfNrd44uYfKkmdwzKcj5jxXqGlfEbw/qJRHuHt5GOAsi8Z+teVa14g3w /IoNy08hbIyFAc4/PirbutDmSa3IW0DVcZD2r+33agk0fV0BP2SBxj+GYfyrd0TVP7TtGLoiSxnD KvT61V8R62mmWrQxtm6lX5QP4R6mkgOUmsLoqJ1tAImJUMhyCe+KjWBrUGSa1kDLg7mX5QD0otNe ubeMwSMZLctuKnqD6g12Wi+Vf2UhdVkidApz/EKPaTvyvYHCO5yC3qMcPHCVxj7g4qKSO0bBGQT1 ABrtU8KaSk28ws/OQrNwParVzpNgLd5DbqSgyoPQUOTWwJLqcHYabFfXAiUyAnoMct9K6e1iS3jW JBhU4ApqQJFhlUK/XIGCM1MlDk2FifcR2FFMyTRSCxW8QgpFo6Y6WKVoeBB/xO7l/wC5aOf0qp4o TZe2MWSQlmnBrQ8DJi71V/7lmR+dQtzf/l0VvE3CaaO4tifzOazUUbwP9j/CtTxOMXFkn92zX9QK oRJ+86fw4/Wl1NqS91HZ/DtP+Jzet/dtz/Otnwp/x+61J6ZH61mfDxcXWqyY6Qgfqa0/Cn+q1puh z1/E1a6HNX+NnD3pzfKOmXc1XQ5Xb387mp7lt+oIx65c1DF/q0buZuazO+mvdQy6O6dwf71NYg89 6dPgzvx/F/WmsDjgUGqI8cHA7UL93oeKAcHH4U4cg0FFUhmnbHPNTv2BOaiQEznPHPapZR8wxx9K BIiH3m+tPHSmjjd9ad0APekUArs/BFrZzx3LTBDMCB83pXGirFheSWlw2xiNwq4Ss7mVaLlBpF3x TBb22vTJbY8vAPy9Ae9YZZVdC7YUZJP4Vbu5mnuDIx5PWq9tajUXbbKo2HGCetJu7uK/JDUpSy7o /MRm2s2RjtirmZ5pY5o8YKbWJPGa2oNCM0YgRM/+y1t2PgtY0xJJkHnFQ5cpzqLqO7OHvdMEqM4k 3ORnjjn3rKTTbiUFRG5A5yK9lj8N6fDg+QGcdzSGwihGEgRR9KTq2KVA8dlsJY9q7ZVGe4p5WaB1 dV3kf31616ZfWkUgIMKgfSsee1jZCHUFehOOnvVRqKTsTUpOKuc1KLRbB9YsZzZzxj50HIY+mPeu XupZNRuZLp5N0rnLA8Y9q6HVtJeCOU7d0bH5gOx7GuVOEbocg9zWyOVqw1lKkqwIIrtPBV9GLWW1 kbDB8pn+Vca8jSbc4471e0e6S2vSshASQY3Hse1TNtRbQJJvU9TqjrLbNEvCf+eeKZp18ZkEUpy/ 8Lf3v/r1F4kfZoM/+0yr+ZpQmpq6BxcXZlAKFgjUdlApynFJ/CvsBQvBqkSyUYxRQc56iiixIeMB jxAkf9y3QfpWj4MUpb65Jj/lgq/rVLxgM+Krkf3UVf0rT8IJ/wASPXH/AN1f1qep0v8AhFDxUMar Gg/htox+gqhF/rvqR/M1oeK/+RikXHRY1/SqMX+vB/2h/Wk9zen8KO4+H4DW+ryDnKKP51qeHrd7 Oxvhco0ZuW+X1xz+XWsnwNFjRNTlVyhDZHocCtXQLqa88MarNcEOxYgHHT5TVHJX+NnBXKqNTMan KxhgD681FCP3duPWQmgAi6I9IqIgQtsOxBI9qg9COyIZR++Lgn5m9aUj5smlf7yj/azSHgsTyDQa ojYYZcdaUDCkUpGWHHPSl5FAyvEQZTk45NSN8zkjn3pkCKXYsM81LgeYwHTtQJEK85PvTmUYFIo4 /OlY5FIocB8vJqAtibg1OOF45quxH2hhnmgTJM5NaHhZbYS3asAXZxtBqgBzVUXJ029+1xg8rg/j xTMasbx0PUNLVcFto56Gt2JMkHNc7oc63NnDJGcgjiujjHygjlq5k7yY46RRNsQnntUNwIyNoUH6 CpiCeTxWdc6jHC/lxxPK+cYUd6uwGdeIGDbaxJY/LfBHB61s3K3Dbg+yJj0QHNY907KcSD5+m0da hXi7lO0lYzbuw81XjIzGR+NeZ6jb/Z72SPnIPIr1KCN7q88ppWiP+xzXO+PtBisoYdRhI3GUwzAd zjINdSmr2OKVKXK5HCdqfBJHFcq00QkQclM9fSmfzpFjeSUJGpZj0A71o9jA7Kyvxc2iyoCpP/jp FaF/9o1HQGUkM4lX2yBzXHaP56XgXzCibsMp7+1dnbNjT3jJ/wCWoOPwrihH2dWyejNW+aN2RYYA A04A05utA+tdaMGOx7UUY9zRVCJfFqhvFt5jsFHP0rZ8Ip/xS2qt/fuFX+VY/iZCvi7UFLbiHXn8 K6nwFdRWfh2d2t3mLXJwqgc4HvWaOmelJHM+Jzu8U3H++B+VU4SDL9Of0qXWpjc+JbiXG3dKTtyD jr3FQ23Lk/7J/kKVzpgrJHe+Cl2+ENUcjq5H/jtWdEUp4Gv39ZD/ACqLwqvl+Ab9z3kb+VWtPUr8 P7jOfmckY9OK0/yOGt8T9Tz3/l6k9o6dH1th/smmNxczH/Yp8bAtDg/djNZnoork/vF9Mn8Ke4BB qBTmVcVYWN5ZFjjBLMcAe9BoV0yDjqOuaSSdIztY4NWtQtxYRiFX3T/edhwEHtWFLDLdMUGQ5Ock 9jVKJzzxCWkTRtmjfJ8wEE9BzUpZROQMj0yOtM0+1FraRzLGpuVHRhkH2NXpLoXkW97VYmHDLt+U n2p8pksRIzwwxjPPPFRqxZiDVucxygI7BCv3SoqFkwqnIbP8QqWrHTSqqenUViVjFU2+abcD3q8w +SqfBlZcd+KRqx8ill4NQOjSwyIw/g4/OrLD5ff1qNSVLkDJ28CkI6DwXqxWyMAAMi8BWOBj1rrU 1SS3kHm3UJY9EXmvMdLvCl59kMaozOAnqT6Z7Zr0iw0wxiIPGvy5wxGSuaylZMySextWl81z5qSq R5a7g69CD6VlP591iQbwhYgxLwSPrV7Z5Nw0cfQxnGaisr5Il2Sh0wcbgM0my1B2uZ8WnNFOskbv vJyd3TGMdKZe2yLA/lqAQSSR1xXR7Nx3hgfYisnUhnKgYz1qZXbGkkY2kwp9vadsbVUFvfnFYXxM u0bT4o1ODLKMr6gA810WjypayXUkqBlRfu55615d4s1ybXdblnkQRRplI4x/CPX6mtaUbsyqzUYP zMGn2zmK8hcdmpuODSEEcjqOa6Wrqx55v3Mry7GSNSCASQO/+Na1nOZQM9e/vWTGQYvTPI/2z2// AF1d0z/XPjOPX1riiveVuho9jWIpBjrStyaaD82K64mTH5+lFJ+Ioqrk2K0c0n283F3i5kDgyBuA 5roZdc1iXTmsrVrWytXUqUt4QGAPXDda5wlWuWKn5S+QT6VvC4s2O0XERBHHzdaxO+UE0kYWzyrk RjnYMZPsKntsDd/ut/SoX5vHOe5/kKlgHD/7rfzoNbHo2hgx/Dedj/EWNSwkp8O2Pqzf0plgPL+G aH+8r/8AoVSyhk+HsKhCxbJ21o/0PPmrya8zzzpJcN6LiiJNjKP+mZP50+dkMUoWML6nOSc0uMSN 7RVmekinGMTD1Ga3NDRQ0l395kOxAP73esPIWQkngKTW54cVf7PijLkeazMWPbPJqluZ4iVo27lb ULf7VLGxXezvwp7Ad6xQmJZJQSWyw3dzit3Ub131Q29rB5kgGEAPQepqSy8NaiYoWlgAUNn5W6A9 6rmS3OTlb1RkrfRKI/MHmRMu0tGeD6Z9DVotmE/ZnyGPzDHOfQipLvwvfK85WFTtPIUcflVJbS7t bkLlgM7XB4I96akmS4tCSW0rOP3YEhH3s4Bx29qq/LGdr/K2cbc/rWs1zcTebB8rFPQ4Zh61jSI0 sTSRuHJPO4YINDa2KjzJ8xZc/KKpA4mJ681bz8q5yOOaqf8ALSsj0mTNTU+8/wBBTuo5pIz8zn3F A0U9SjKxpcRjEkbA7h1r1bw7qsOqaVDOrDcy4YZ+63cV5rIqum0jKkYNWPCOonS9YexkfbFMflJ6 bv8A69ZzjdXJejuemXUkq3aSQhXwMFScGqwt5LiZpHygPWNen4029ee0fzliMgZc4FMhnvL1APMS EdTtGWFKOpcU5K6L4uGEqxk7fQ1DfIW8t+7A1FbWSxytI8jSOO5OanvHLqCOAi0mZzunozlmcq8w U4ylS6FpGmahYSGbTLWaZGyzNGCSD61BADLNKSOMbaueHdPln1qBYpHjEeWkKHGVHY/WnSlyzIrw Uqfoc94y+HT2iPqejQloAu6e2XrH6svt7V5zivrCziDM8hGR0xXiXjrwbb2Xia5+xSrFFMBMImXh CeoHtXa7JXOKlTnVlywV2c5otxJNAYpEwIgArkdR6VqWi5nkFRaVZSN5cE8scSIMM2evsK2762ht hGIFAyOSDnNcMabc3I0nCVNWkmVX+9TKU0mOeldSOdi59jRS7SehopiKIGG+maQDGPbP86Vzgtg+ v86d3X1wf5VkekCf61u/BqzACVkwcYX/ANmNV4hl5Pof51btgPLlJ6bB/M0DPR1Bj+HNqmMZU/zq 87iDwbatKQMRtyfcGql0vl+CLJP9hf1qXXmA8G2gOOVXgdutW3ZnmvWXzPNnIMchBBBxzUrcSS/9 chVZPuTYHBkqxIcNOf8AZUVB6iM+VS0MwGM7KsadqCx6fHlioTLFievpUarkSD1XFZTuBpK9Q24Z HsOtNbmGJWh23hZI5dWuJshzIAc46DHSvQrZMJwRXD+A9OA0OK6diwlJYjPatLV724R1XTrW9RgS vmRsNv1IIPFZbyYou0Udf5SnOAMnrnvWXe6FZTneyAMScn1o0i8mkQRXTB2U4Mn973qlrl1JNM1n BK6buC6dQPai5STMq+0qytplkWPM6jGU5OK801QyWutOkTERswYp2bmvR9L0fUdLl817zzQ78gtu JX3965PxtZiPVYLmKM4LYIA5OacWlIU7uOxXJ3kMvK46Gqi/6yrawyQRBJUZHAyVbqKqj73NWdKv ZEuPlOKRP4vrTu3tSR/dY+9A1uKenWqd/btKglj4kj5461cIOaUD1oG1fQ6rw/rdxqWhoLg/6s7c n1HpW5BApCush2nnimeCdFt28MSSzwkLdOwXPYf3hUF7aXejXrWbSBl+9G3qD/Ws5Qa1OeFT3nE2 V8qJDyMAc1j3F3tWTB4J4qP/AEmVcEnHoKiS0aWbax4HWs2zRrW5Hp9vuiZm4DEmuz8OaWbLTnuJ FxNcnjjovaqGl6WZ7mKFVOzOW46Cu0aIb0UD5VGAK3oRu+Y5sTU05UNtYzHF05NeWfEVS3il1PQQ R/yr1wYRcnpXj/je8W98V3Hl9I0WM8dwK2qfCdGTpvE38mck0OOBS7XTpnH1q1sOe1MwSRxWB9PK CloyAyHjIFKsi854+tSNGepqB489sGqUmjhrZdQqfZ+7QsAccDiiqm5hxyPxoquc855PrpP8CI8/ jmnAHK+wH8hTV6g0/wDj/AVBzD4VJWU/56mpgdtnJjjO0fpUEI+Vzn0rsfDHg9des2klv44lJG2N CGk4HcdhTJlJRV2eiabZwT6HZwzQJMvkISD24FUvFdpbp4Ym2qU8kLsA6Dn/AOvV6TRkKQpEsg8q MDfHIUY4GPp+dYniaG8g8NTvJeO8JYKYp1Bfr2Iq2zz46zR5ggzF9Zf61NJ1nJ6ZFRw5MS+8p/nU sv3Zz/tgVmeoisnLsOxHanaRpKatZ6no7cXcCm4tn9Vxyv8AWmpwzA4PNWNO1KPRPFNhqEoP2dsw zH0DcZ/ChrQU1dHeeC2hXw7YpgECIA/Wuhkh5zHlfYViSWaaJj7OpFq53qOuM88e1aMWo+Zb7YmB ZuAaxur2ZEVoNcxiXavLA/NjsazG8uLXHSX7ki5GR3q/LbwlVzOYyOrBsZrPuhGk63El2JpF75GA KGjWNjUmslEG+MjGOD61xupW5uNVtI2PCS72PoACa6c3oaAmH54yueD0Ncld3jRyXMzRsWaMhcfw +5/Okvi0C11qYWoXDXd3c3D9ZGJrMTk9cVckPyEn0qISKYlTYAV7jvXQimIOFNEQ+Q/7xpOxp8X+ r6dzQxrcR+BWvpuleaY3nHLkBU9frVK0t1luN7jMcXzEep7CuhswZ7qPMgjAOSx6ACg6qNG8XNnp NuImsIobdSqwqEKkY6d6yPFMavaJKR+8UgE+grmbrxPdQ6r9ps5Nm04VSMhx7irP/CU6frqi1vg1 jcFv9YPmjBHQH0q5STTR57wFeNp2v1fkEEssUXzoXU9HX+tX9PtjO42puPVjjpVqxtzbkiYIyMch lO5W+hrWuLjTfDtj9uu2CNKPkiXq/wCFc8IOT1CUn8MVdvYWXZptqZpZhbwRjc7g/wCc/Subt/iW 32uQS6cZLfP7uQPtfH+0K5rWtevPEVwWk/dWqn5Yh0H19TWcsPHTA9z1rdztpE9LD5VDkviNW/wO y1f4iS3VuYtOtmgYjmVyCR9BXDSSSzTtLI5aRzuZmOSTVhlXHbOKj2gelS23uehh8NSoK1NWGkY4 3U4Rg8Y60uBn2qT+IE9cUjobIHiywApjRfjUzEDJ75oZSyjjkGgRQyi8MmTRUskX7w8UUieVmao+ TP0qVf8AWHP+eTUaA7CPpUmfnc+mf50z5gSI4V/oP5Vp2sblWaGR43Vs7kYqeg7is5BiKTjoR/IV t6SVzKCRk5wKBSWhp2PjPxFp22M3KXcS8BZ1yfwIqjqviHU/EGrmW6by7ZEwluh+UH1+tSeUpYZX HeoCgSRmwMjP8qNTKNNKVyjb8xw9suakkA8uYnoZaitzkW+B1JP86fLzakn/AJ6mg6URBQGcCoL6 LzrVk25J6VMuSrYODnFOPy4JplI2tD8RXV/dpYzxOzbGcyM+RgdAq/wiu0tI4/J3KB86nBHrXM+G tBuLW6l1S6iZA0arCrdSD1NdJHKlrK8Leu5PpXPPWRhy20RHDam1ufPj2Sk/eWYbh+HpT9QnurlD HGlvbwn72yMZNW0khkUuCM1HcQRxqGD5zyST0qlJ2KSTd2ihabIrN4VACjHFcJqswm1BuTtQlRXT ajqiWolVWBOMADua4yUs8m7PzE5OaKa1uzVIbL/qm+lVYwCPerU4/ctiq0Z2gZ4rZDe48L1zinoQ IgSeOTTR3pr5NtGg6yEL+ZoGlqbFgQmnFTxJJ+8Of0/SrUeVQc5qsmDcMO2OParcYwoGOOlJHuQg oRUSOaHzDkcccVRmtG37+4657itQnaOajePcOeKGi4uxWs9TvNOVhbTOoI5jJyv5Ut3d3epXfn30 zyvjGSe3oB2pskKsQMYx6UiL0YjLetKxooQT50tSTO1eANvYChmwOlI3IyDzTdvrimCQmTyTml4I pxRhnBpuMkfzoGAXinDpmmjAzR7A0xWI5MZGe9SY+Xg8CoJ+JFJpwdiygd+lK4WFcfMc8GinFVzy OaKAuYqH5T9cU8nhz65pE+77bsCjkocd8fyFB8qSD/Vt1+8R/KrKkqkzKSCEfkfWoBgx/wDbQ/zq QH9zNz1X+bGgZfjv3hJWUGRFRTu71LJMkisytn5ScdxxWfNjdcDuNo/lVO91I2s8qxIHLKFY+lUk 3oiZOMNWX7QfNaj/AGaJ5ESyUuwH7xjkmucOpzuo2TMhUYGOMVSeZ5WJdyx9SatU+5i8UuiN5tVg iiOw73ycdq77wM2i6pa+dHHu1KIfvUlOdvuo9K8gBJ4zVzTdTu9Jvor2zlMc0ZyCO49D6g0TpJxs iFiJX12Poe5GIo2PP8J/Dp+lVJbKO5QAggj7p74qh4d8R2/iXTDPFhJfuTw55U+3t6VuRps4Y5xX E1Z6m99NDEbSWEm0ysPpUFzpmISWupdq8lc1uzPtmcEchdwNZ12slxEIEHLnBpscW7nn+qbFl2oM KTxnrWZ/FmtPxSHsn+0qu6JZCrgenFZaFXUSI25WGQa1h8JumthJz+6NQKuQAfzqac/u/wAaiQ/l Vje44jAOOmKEw09kvod35Ch2+U0Qgm/gAGdsTE0M0pL30vNGvBgyK2eoNWwwHHrWdBJtbbnoCatx bpX4HNJHuyRMCHYetPbCqWI61Y8pLeISTdey96z5pjKxPY+lURH3npsRnJJOOaCAOc07biPn7xpp +7gD8aRsIoJ5J+lPAznIx6UAZGCeO2KNv6UCYm3Bxk5pnIOOPrUgHJP86jJGSMgnrQNBn/JpMjJO KD0GOlN5yT0pDK9020oSerYp1u5luGYkbVGAKjuRuC4/vU+2wk3lg5OCTS6h0YklwQ5GaKgd/nOP WincdkV0+6P+ulC/dHHXAojOVH+9mkzhV9M/1oPlCYcQxD1bP6mnj/US/RP/AEI1HnENv+B/nSTT eVZSNnk7APr1o3BuyuxL+5WJ7mP+J26+grGll3ZOeTRcSvJIWc8nk1UdyOldMYqKPOq1HN3Gs+Dz 0pGYZ6VHITtyKASVB9aZmSbuKcGwaiHFOBoKNbQdcuvD2preWhyOkkbdJF9DXuej61DqunQ30K7o ZVzjPKnuPqK+eFOW9q6fwT4pbQNSMNyxOnztiQf88z2Yf1rGpTvqjalO2jPYtUy8C3VucvGeQe49 DUVnqEEzq+GV8fdYdDU25WPykMjjtyCD3rLmZYZUHklGYHDHoQDjiuN33R2xS2ZzfieAtDPZseZZ fOUj+H2NebTPcaTdNCJSMc4ByPyre1HWxa+Mr178S3dsqtEsccmzGRwfwNcfLK0sjuxYknOScmuq lBrXoc9aqntujeTWo51CzL5beo5Bq8jq4BRgw9jXIgmpYppIXDxsQR6VbgugQxLXxanWP9w/Srmm x+be3AHOy14+pNZkUv2izSXGNy5I9K2tEX99ey54G1P0zWZ6NHWSaI7VM3KK5O1uM1tLcQWoVUA3 HjPpWJMPJnIBOVbNEOWlZgeBzzSWh7c/et2L1zdtNIeSaaAUxwM+tNiiCjceCaR5Mv3PpQapJaIm JxjntSY3cDGKMYYE88YpxyMYAFUIaFIzg0o5HINN3Z5BPtSbsfMM5HY0h2FLBDknOaj6Ek9TTHDl xIyE7egB604Pkc/r2oHYUEheB+FROf8A9VTEkDGO1Qsc8t6UAiNsHAxzmobc4klf0GKWRiNuKS2O Y5FP3uvNLqJPQiG3HPWio9xHAAopFXGoQEXHuaQ/dA9/6mkHKofZjSMc4z7mmfKE78RwD0X+lZt1 KWl2k/KApx+FX7ltgQdwh/8AQRWK0iCMF2y55NaUld3OfEztGxBI/wC8Y5qJz37UrnJyOhqIsFbn pW5xCHqV7HpSx9MelMceh9xSqfmB9RSAef5U4cimA5xS9CaBiltvPNOXBP1pMA9aZgocjp6Uh3PS fAniSWWMaRcSEyxjNuxP3l/u/hXZTnziGI+bpzXhtrdyW9xHcQOUmiYMh9DXsvhzWbfxBpouEwk8 bBZo/wC63r9DXHXptPmWx3YeqmrPdHkGvknXb3PUSkVlnrXTZ0eXxLqTa0bgWxaXY0HXfnj8K5ps bjjOMnGeuK6orRHJJ3k2NHWnimgUqmmI3NJl32rxH+FuPoa6nRh5WnTSf89JSfwFcVpUgSaQE8le B+NdxYhU0W0XOCybj+NZyWp6+BfNa5DdjcQ5+hqK2kWLeTzz+lOuQRGQOR1pluqmN5JPunhfrWb3 PejflLcky4yTgdqhiYSygc4qo0nmybVzV+2jEabj1ziluze3KiUMSTk8570pHGSaVR6/jSOD9Rmq JEDgrSDOKQD5fanYx6cUAJ0HBoxnkc+9A+YE8GkOOT0oGNZiRkdqhfggfjUj8+wqBj8uO9JgMdcq RmoYyUuHXHVKs/eUE1EMecD6jFBLdkQKoKg0VJtdeOOKKVitCqDhUHsaY5+UEf3c/pT+uz6Ux1+R F/2f6CmfKlXWrsoUWIYZhjP4VkCHvISWrU1CMPMM/wABJH51Qkkzxit6ex5+Ifvsrsu37h49Kaem D0NPdQc44qEEh9p5qzIASvynkdjQTg56YpSMgg03buK5NAEq/cHrTqSlAzQA7NGfemjrinUx2Ywj upwa1/DuvzaDqguUBZGGyaP++v8AiKy6bgGpaTVmNSa1RJcS+dczS/33ZvzOar4p5GBTSO1ADOnS lBNB60uBkUD1JrUn7SpHXmuziuc2UAyCPLAGO1cda/LdREf3gDXTaU//AB82hAKxncrHqMnpWU9z 1cudpWfUdI8mDhjg9qerO0CRjPr1pDjzdhHGatQxqMEDpxWTR9HTYtvbBOWPJ71bYgKF79qZgAqM dacxztb9KaRpe7Hqfr0prMcdcjp9KQucZHHNCsT+dMVh5XGPSmnB6dBTyPlqLnOM0Agb6c03NDdP fpTXOBgUigYc00gbTTd520ckgE8UCeg1iApI78DFQSEDHr2qaRvmPHSobgcx0gtfccJEcBiwUnqD RURQZNFOzMb+Z//Z ------=_NextPart_01C9D87E.59029470 Content-Location: file:///C:/68E9C635/Sammans-2005-filer/image016.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0a HBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCAC7AKQDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwCeNKnS PikjTmrSpxXMjKxGI/apUi4PFSrHUqx1Q7ESxU8RVOqcVJ5dFhlYRVIIvarCx+1SCPiqSApmLnpQ YqubOeKaycc0WApmMU0xin3Fwka7V+ZzwABUAlk7suR2xmldDsOKAiozH6VY3jA5GTxgihFDZxj8 KBWKTR1E0fNaDR9eKhePBoCx5T8TONQsV9ImP61xC9a7b4n/APIctU9LfP6muKXvVw+EokH36kYc 01RmQfWpHpsEiPFFSDp0oouOx73ElWVWmotTqtYozFValVaVVqRVqhiqtPC0qrUgWmMRVqTZxSqK h1C7jsrZpHYAAZ5qtEMinnMfPyhB1JNcP4g8fQ2sjQacqzuBgyE/KD7etYXinxbPfs1jaSYhP32X q3tn0rnrbSHuQCzfma551UtzelRcyW88RarfvukvJB6LGdoH4CqiXV+jCSO6mU+vmHNay6DIFBQ5 /CnjRn25KnPpiuZ4iPRndHCRtqQWni3VLFwJZTcRg8h+v5132h+IrTVYPMt5ysy8vC3JH+P1rz24 0soucfnWZEZ9MvUurZ2SWNsg/wBDW1OqpGFbCcusT3aKZZflOA+M9ev0pZErm9E1WDVdLS8iO2RT 865+43cfQ10sL+dEGPXFbp30OFqx438UD/xU8a/3bdf5muNUH0rsPibz4uYf3YEH865FR6VpHYqx LGP34B45qw8a5PXNQxD98Ks8k80m9SorQhKgdiaKlxRSuPlPf0WrCLxUQWrEanFSjAeq1Iq0KtPA qwFUU9RQopwFMoUcV5f8Q/ELtfLpluThVzIQepPavSruYW1lNMf4EJrwXULg32s3E7clmxms6jsr FRV2kFhaebNzXUW9oIgAADjvisWxbyzhEJfHXGcVrRWmpTDK4C+vSvNq+89T1aTUUasfy4xHnjPB qWVIyoJ4PoeM0lhFcoNs21sDsMVYdXMeOPTmsuTQ6LpmbLbRk8KnrkVmXljE6EED2rZumCqvDc+g rNknimBGCpX171PK07orTYzvDtz/AGXq7QEhYrn5TnoGHSvTtODLAqmvJtdt0KkoMZAwR2NeieCr yS88PQ+a26SI7Cx53Dsa9KhLmVzyMTG09DzL4knd4zufZIx+lcsowa6f4gnd40v/AG2j/wAdFc0B k/hXSnoZWJIhmcVa2Zzg1BCM3A+hqzty4NTJ6lwWhHsaipsH1opcw+U+gUWrAXimooqYLVpHICin gcUAU4CqsMAMCnik7Uo4pjMHxfdGz0GV+cMQpxXisuyK7kmEm1B821h/Ud69Z8bXssDwwcGCRCSp HUg15qbYR33lSIMcEqR2NclWdptHRRp8yut7ljS7qTyzcwW3nIwyHZ9vHtxW1FrYUhJ4ZomIyGGG UD+f6VWsrbbbxWQKJIVIZR6ZJ6VfOiB5Y7mRyGTAwOQQOxrlvFydzsfPbQkj1iPzFy5V84wRitZJ x5AkYDYOc1yOrx+XblHHzFx5RBxtPXimXM0q6ZFGt1ckb1V8HdkE/wD16S6G2qv5HTT6pbnklApN Zl7bW88ZkSREPXJYVVewLWzxW8OWQ5AY9R6896hS0I8lZ4RznfuAO2k0rXuSm+blaMq8MogKzEEq eoPUV3fw3i/4kc8oYkPMRj0xXnus2k8c/lWpSOJ1BbPqemK9W8EWsVv4WtRFG0e/LMHOST0J/Suu gla5x4nex5L45bf4y1I+kgH6CsFRyTjtW34wO7xdqh/6bkViAnd8uQK6FsZk9uM3XHoat+X83aq1 r/x8k+i1bB+Yn+dRPc0gtCN1w3WiiQ/NRSQNH0Uq1IoqRY+KeI+K6EjhIwKOlS7aYRinYBmaPr0o NJRYo4v4gMF+wMp/eZYD6cVwl48p1ATSkFnAwR7V2vxKicWlldpnEblW9s9P5VwNxOs7wyKcHbgj 0NcVaPvnTh520N62mWVR5q72xhe5H0ragS5EYVS+0dd3OPxrnNKmXzAMcjvW1NqTGExBsLjJx39q 4XfmsezyqS0Rz2sTM14wBMhU7QR0X1pvmMI1SQHa3B4p0gltpYXAMigncpHUf41q3Fy2oQqttbIu OCXGMVo9kKLtdWLdhJOlsjvEk4IwHDbTSX91M8DKscKH0ZixqTTbtLRpIpFVk7rjge49KqatKjKW QfKBxWLeoKmm9UZUyfaruCLh2wXY4xnAr12yiENjbxgY2xqP0ryPQ1ku9YQRE+YSsa/Qnn9K9kxg ACvQwsbXPMxbV0kfPHiZt/ifUz/08P8AzrMHJ44rQ107vEGoEdDO/wDM1RUc1stjND4jsnb6VbSQ H61BbxeZLJyAABUot2U5DA/SlK1y4XsK4Bbg0U85BwSPwoqblWPppIfaneTx0rTW346UjQcdK9Dl POMpo8dqhdK0pIsVVkSpaApFeKYRVhl4qMrU2AztU02HVdPms7gHy5VxkdQexFeG3EH2TUJ7YnIh lK5PcA4r6BK14l41sH0/xPd5XCTHzUPqD/8AXrCtHqXGXK0yxp9usszJnHOQRVmd47dcyvgA96x9 L1AxhJM842nn0rW2rf5Zm5I/I15c009T3Kc+ZaElvqulsyBpgSOuV6VLc6vZxDEcseD3HFZ62KgE NG+4dCnNRNpyPjMEx9A3Sj3TTl1LEDC5lMkcgJbjg5qS8t5AgRj1OBii2t/sMaO+FfrgUXl2Z5xs xuJEcYPALtwKi13oEpcps+AtFZ7mXUmI8qNtkY7lgOv4Zr0IiqmiaWmkaRb2SncUX52/vMeSfzq9 IMKT7V7FOHJGx4dWfPK583amd+rXresz/wDoRqoByc1buzm/uW9ZGP6mqysAeRWa2Nia2GJJCPQV bBxzVa15eU/SrLj5f61MtzWHwjOMnaABRUbbweBke1FFibn19GUkjDowZT0I70MnFSDAFNY16JwF KZKoypitGU81Rl5zTZJSdeKi281ZYVXubiG0gee4lSGFBlndgAPxNS0A0rXnnj2TT9U1Ww0WJS+o tIA0iniJD1B98VZ174saDpqMmnFtRuOwjBVB9WPX8K4/wTI+q+NIr2QZkm3zH2JGa56ztZdzswlN T5pP7KuV/E2l/wBia9NFbx4s3RW2j+A46/SmaXe9sjcp5HqK7PxtZh/LuMclWjb6j/8AXXnpsnMi 7HMbjoQa4alnJxZ1UXJRUkdPDLvYndyewpsjkN8rfXPasmGy1lYldGt5l9S201FM2qo+HgRD6g7j XPyrudSqvsX766+YISAfUntWj4XtbbWbu9tJowzCLCseqZ/i9jnFYMFqxlDTnJ6nvXZeA7Exz312 FO64nWNP91Rk/wA62oRi52MK8pKHMdT4T1KXUdFAuTm6tXNvMfUr0P4itmbiGQ+in+VeH6ze31h4 o1C50u/ltJFnfBRvlbnuvQ1fsPi9f2yva65p6TEqR51v8jcjrtPB/DFd1KakrdTnxmGlSlz291/1 Y46bBmnOTneTVT86U3cU0jlDgsc4PFKM8jHaos1uQmnsWbMEmT6irioGFVbDnzee4/lV5MHvnAqJ bmsPhKr8OR6UUOdzsR60Uhn1sJeOtNaXjrVBZ/elMua9Q8y5LI9YOveJNK8PWvn6ndpCD91Orv8A ReprlfHXxOtfD2/T9NKXOp9G7pD9fU+1eFajqd5rF5JeX9w887nJZzn8B6CjchyPQ9f+Ml9cM8Wi WyWsXQTTDfIfoOg/WvPtT1zVtZbfqWo3FwM5CyOSB9B0FUCck46CtSw07eRLKDs/hX196ipONOPN I2w2HqYioqcP+GK1tpry4eRSFPRe5r0T4aeVB4iQMBnyWWP68VzYXlgOOM1peF7j7H4i02Y/dFwq t9Ccf1ry3XlOabPqJZdToYecYb2ep6f40s1k0iW5VTlCGYD8s/ka8yMBdQ6ngcg17PPpUcZkaNG+ ZiXUHO73wa5LxLpVtDFHeQxiLeSksajA3Y4YfWqxVN/GjxsJVV/Zs4uw1CSOJ4iw3KTjPpTjI7p1 LM3WrD6bE22RCDkZz0IpHxEuFAJHHHrXntp6o9JRKoUk56Y6e9en+HLIaPoHnT8MqNIxIxjvXPeH PC85mS81GEqo+aOFuCT6n/CtvxlqT2nhG5VovLkk/cgA5wCcZ/KvQw9P2cXUkcNaft6kaUO543cX BubyeU9XcsfxOap3tmLiBsL845U1LB8ytIOjsSPp0FTqQT1wfSudScZXR9K6UK1LlktGcgVIJGOa ljmdDgOcehrR1eyMbG4QfKx+bHaszYJc/wB4D869iEo1Y8yPicTQnhqrpy6Gzp8+Q8YZAxOcMOtX ycYYxhWxjg1zAJHQkEVq2l/uCxS5z2b/ABrCrR6xLo1/syLO7k8596KULjjFFc51n0ustct8QPGS +FtBZoWBv7nMduv931b8P51tmdY42d2CooJYnoAK+cfGviJ/E3iSe7DE26HyrdfRB/j1r0b6Hk7m QzvOxnkYvI5JZmPJPXNKfTgUsYzGV9BT7eREnVnQMAwJB71V7REknJJuyNDTtMEjCWVRs6getbe0 L91SKZHK0gVkeMwdlC89O5pftEYPJPHtXjV6kpy1PtsuoUqNK0F8318/TsHGM5wOoNRx3gsZIrns kwz9M81KSir94H0rJ1KUNblCcN5p49sUqEeaaReY1fZ4eT8mfUlsy3NtDcKciWNWB7HIzVDUtKjv rSaCRSY35yOqHsRWZ8PNQN94E0p3LF0QwkkddpwP0rq0x5nsRXryipKzPjIya1R4VrOmX+jXzwyg gHlHHRh6iuu8EeGTLGuo3se8tzCjDoP7x/pXZa3oVtrCRRSr9yUODj8x+Na9vCkKBFUAAYGK46WD Ual3t0O6rjZTpqK36lVrVIwMIoPc9/zrhviPAT4QvZAQCrpjPqTj+tegyYJNeW/GHUms9EtbOJts k0/mnjPyqP8AE11zheNjkp1PZyUux5iiiNFTsBgVJ5asRnP4VHDKs0CSL0YZqTLYyF4rxXdPU+8g 4uKa2EkhjZCrAkEYOTXM3Ns1pcNGenVT6iunLk/wdPeq19aJcxEs20qMhjxiunDVnTlrszzM0wSx NO8fiX9WMJUErZBA/CkMbQOGJyvQ0qExyMODjjinOfMz6EYr2Ek1c+Kd07FqK8KR7SrPjuKKooW2 Lz2orF4eD1N1iaiVrnr3xM8UrpukHSbeT/S7tfnx/BH3/PpXi0I3SD2q9q+pT6xqdxfXLZkmct9B 2A+lVrdOc96aV2RsieL5ZCfepZI129ODzUQHOPWrKDfDn07VrYybIUaeIkxSsCO3rW3pl+l8PKmA EijggYz/APXrKC/ITUy2E0cZugQqlegPJ965sRRpyWujPRy/F16U24JuK1a8jVuLyC2LKPmcfwg1 gXcpuZjM+VBPKipmQtnGMgdO9RTAmJhjt37VVPDQparcjGZnVxb5ZaR7HvfwluUuPBvkA/Nb3Dqf x5Fd+jcqe+a8m+CV0HtdUtsgkGOUevQivWQMHNayWpzwfukqjDn06/jTo12K+WLEsW57e1A7n3oJ whpWLIXbrXg/xb1WO51ue02lntkRFbPC5yzfjyv5V7nLIscTuxwqgkn2r5a8S6gdV8QXt0TlZZWI we2eP0ppXZnUelitpNx5chic/Kx4z2NbLkIjOx+UdST0rmIwGAByCOD+FacMj6hIkMp/cxj5scZ9 M1xYrDq/tL2XU97K8ylGH1dq8vs/8HyRObmeYn7JCAn/AD0fgH6CkGnzXTZu7nI/uJ0rSZEA27eO wqLZHnYxdVJ+Yr1xXEqln7uh7VTDc0b1W5eV7L7v87mTqWni3YTQqfLPBGc4NUQ4OQOCOorqJ0iV pf3u6EknLqF49K5u5jheYmFiFHRsV6WEquScXrbqfM5phY0+Wqly83Tt/wAAZtAAx060UoGAOSeO tFdh45RUfzq3HHjpUAT7p96sqTG+D/EMis4lzYhAEg+lSRNtHPQnGKbKckY4p8SfIW7Z4qiG9CYr hcVoafKZdOng/ijBx9D/APXqkeY8DqBj8Kfp7fZ75ST8jja2fQ1niqfPT03Wp2ZbXVKur7S0fzK+ Nw7ZFRy72RlfPsT6VdvYhZTMikOMZGO2e1VvLOGds7iM/T2rRNSgmjinFwm4vodv8IL023jSOAsQ txC8ZHqRyP5V7+3C18yeCr0WXjLSrljhVuFVj7Hg/wA6+m5B8ppSRtSegPLsVBjJbpTnLCM5qQjA HtUU5xHmpNTjviNqz6T4OvHibbLMBCh/3uv6Zr5tdiMsDn5ua9b+M+qktYaahPygyvz3PA/rXkTO BCQetWtEYy1ZKiGR9iDcSc4FdDa2ot7cpwW6sfU1T0i28qHzmGC3QHsK1CSc8V5WLr875Vsj6vJs B7GHtp7vbyX/AARA+G68DrWfe6okbbLdA793PRf8abqd0ATDEcN/GR/Ks1l+Xj0rTDYTmXPMwzPN nTk6NF69X/kJcXM88uJZCw9Og/KlVc/lTXXEgNPAPB7V6UIqKsj5mrUlUfNJ3Y4KBwOlFN3E0VVz OxXjQlVPoc1LcD9yrZwVNQW7Ntxniprk/use4rNbFv4hrMOMdanjkHlAD+E1Uk4kUVJEfmYe9Ceo OOhZTJkVtxPPPpinudrcVHH94VKQCwz71ojPqWrz96qT4yGUA/UVVzyQDuXp9Ksg5064HpICKqrz isoaJx7HRifelGp/Mr/PZ/ihsUn2eSN0B3IwYYHQjmvqnTL4aloVnfbSpnhSTB7ZFfKZJMiknnFf U2isX8N6cxxk28fQY/hFXIikazuBjmq9zJiMD1NJMSDkelUdYkePTJ3RiGWNiD6Haai5ufOfjzVj qvjC/mJykchiTnsvFZWmWQnbz5l+QH5R6n/CoIlFxfL5vzb3y2e5zXQqAqkKAADgCuPF1nBciPWy fAxrS9tPZdPMfsUJkHmqt7dm1t+MeY3Cj+tWiTtrC1Ji1+6k8KAB7Vy4WkqlTXZHtZripYag3Dd6 EOC2STknkk1LsDx7T/8AqqIdKkJITivc6HwrbbISJN5DIWAPDCpCcqR6CndHz3psShrd5G5cyYz7 VKB6jE5UUUIBtooFc//Z ------=_NextPart_01C9D87E.59029470 Content-Location: file:///C:/68E9C635/Sammans-2005-filer/image017.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0a HBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCADJAJsDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDt0WrC LTVFTotSUOUVMq8gYzTVFZviRnTw7elHZG2rhkYgj516EcimI2hGwA+U/lTgp9DXNNpmnWxBluLp Mk43XcmD+tWILCykwYru7I9VuWNXyeYXN/GKcKxLASW/iGa1FxcSW5tEkCyvuw28gkfhitwCpasA uKrajNJb6bdTRYEkcLMhIyMgcVbFVdQTfp90uOsLj/x01D2GtzyQfErX4nVWngYk4O63U/1pw+Ke vAElbY8ZH+jgZGcZ68VxUaRy39urgfOyK3vnH9K9AfwVphY5kmJ6ZbBPHSohT5lubycY7ohT4qas wJaO0AAJ+aIAn6YNTr8UNWUEtaWbYGcYI/rUQ8C6WX+Uybj/ALIJofwLZqBukmAXhdyDgVXsZdxc 9MsL8WL8Z3abZtgZPLin/wDC3LkKxbR7YBe/mOM/rVCTwZbOoU3ku0HIGxetY+ueHodIgFwkpmLZ wGAUCpdOS1uNOD0SPUPCPi9/FEt0j2S2/kRq4KsTuycEYP4V1FeX/CVmN7qCs24C2XHOePM9a9Sx TjsZ1ElKyGEU3Ap5qMuAec1RBkqtSqMUy0Aazhb/AGasBRVCEUYrP8Qjd4fvR/sA/kwNaeMVR1tM 6Ff8ZxbufyUn+lNboCrqEavdad5iK6u7Dax4J2cA/jiq+mIp1STyVVEIOUXoOcVev9PuL21svIjZ 2QhyF69BTo9LvjeLMto8IR84Uep6nnvXdGGm5m5WHxJt8Vf72nj9Jf8A69bQFUbmFofFsIIwTpr/ AKTL/jWiorjqbloBUU4BglHrG3/oJqfFRyrmNh/sn+VZsZ82QoEv4OGIWWME9hyP617BFG0zqi8l sV5LcBo9Si6YEgPB7AnrXs2mqBhz12AD8RTw+qNa/Q07W3itlxGPm7t3NV7+8lhdlOxYljDktGZN 5JIxjIwOMZ9TSXd7HYWstzKf3caFyB1OB0HvXE33icazbTGbNo6LmFY3J3jPKtxzztPYYBrqucx1 d9YrEiXESlY3AJQ87CRXFeNQf7I4HZuK6/w94ij8S209vLCkNzGoDohyrA8ZX057duOa5TxooXSB vDEKzZx1rCrtc1pfEiz8Jl26jqCnr9kUn/v4K9TxXlvwoRY9Wv1XobMEDGAP3teqYrFbF1PiIzVd h8xq0RUJXmqRBg6Jdpd6RbzJuCsDgMMEfWtIGsTw7JFLpETwNuQ8j/vkD+lbS02D3Hior63a7065 tkYK00Lxhj0BKkZ/Wp1qC7vY7GJHkSR9zhAIxk5NAivbv4hhjRAukkKoXJ8zsPpV1L/xCh4g0kjv uaQf0qsurL1Fjd/igH9alGq/9ON1+Q/xq3OT/phYfGup3WsLfX6WiBLZoFFuzNnLq2TuA/un860l rJk1tYYWkeyuQqDLHjgfnWupBAI7gGpbuFrC4pNuSB68U4U5R+8T/eFID5r1LCahMuADG7gHH1H+ FerSapDpmnLPN1MYKJnG8hc4z2ry7W1ZdXu0JwqzNgds7iP613muWsV14bWd03PbwF0wMnJAH6cm lhtjbEdCrd69Yahp9xNOp+0TW6p5LElVweqe5zn14FchKGgYRScHAPB7GpUlxakcE8j8KoM4DdSe enrXZI5TrPBFwtr4mgVW+WdWiPvkZA/MCtDxvsNjJvOE8x+axfCdvL/bVtd7D5MbO4b/AGlA/qRW v4wJbSN2RkuevuKwq/Aa0vjQ74TZ/ti+3Agmz5+bOf3tesV5P8KE2a1ecKA1nnCnP/LT/wCtXrFY LYup8Q01SmNwJWCRFl7EGrx4rJvfEWmWF29tczMsqY3AIT1AI/QinexBFFEsShEUBV4AAwAKnAxT FHJqRaoQ9RWfrQxa27el1F/OtFRVHW1zpwP92aNvyakNHE6/Ikvi/wCxsHO6028E4wwLY6eq8+tU xKieRdQoqqIg6qwKkK4IxnrgHPHTAz3xXQav4cGrak14NRFvmJIyoTJ+XPOdw9arx+DbMA79QRzg AFk6Y9Pm4HtXZCcVFamTTuW9PuYrqw1YRujbYkRtnI4Dd8DNd1DzDGf9hf5VxlrpsWmWV4BepKsk WAvC7cA9Oa7Kz5s4D6xrz+FYVGnK6LjdLUlFL0ZT7inYprCsxnz54iUJr92pVmX7Q4fB/wBvj+le iWPz6Xak4IaFc+4xXBeLAq+KdQh2OzC6faFz13dKvQeMpLSCK1WzEghQIGzndjjPDVlRmorU6asX JKxau/Cqx326LzjYSH5lgAaSI+wP3l/WsWTQbl714rKyupIlVwryJyxwcE9AuemK008fzxESx2UZ ZcnBz06dm96sN8Q9QUlVtoMrwSAxA/8AHq6PrEeqMPYTNDQtF/sq1zMVa6cEMynIVc52j/Gq3i0D +x1BIA8zHPbiso+NLxQoNrECRwNjZPrjmqGqeJLrUYDbTQJGVfOBkEGs51VJWsXClKMk2dN8KCp1 y929DajnGP4h/Lp+Fes15L8J2zrl2MscWvIPY7uf8a9aqY7Cq/ENPSvLvFu5/E92R0+QfkiivUjX n2u6Nqlzrd3NDp9xJGz/ACuq5BGKpEx3OqHDH61IKjJG5gCCRjI9KepoESiiSGK4iMU0ayRnqrDI NIpqQGgCuuk6cP8Alxt/++BUq6ZYDpZwD/tmKmXrUgNO4EQsLMf8usP/AHwKtoAFAAwB0AqMU9TR cRJ3pDyMUmaWgDh9V+HEeqa1e6i2qPH9qkL+X9nB2A9s7ufyquPhXbfNnVJ/n6hYVUHH416EKWlZ F88u55+vwr04Ahr+5OeDiOPn8wamX4XaUAM31/8AL0x5Qx6/wV3VKaNOwc8u5wq/CzQ1GDPfkdPv xj+SVIPhjoIOd14T6mUf4V2tITRp2Dnl3Of0Twlpfh+6kuLJZfNkTyyXkJ4znpW7il70LQS23uJi mkDNPNMzSAwhGRcTPn72KnU009T+FKKYEqmpQea5zUfGGi6VcyW1xclp4+HjiQsVPofeq1t8RvC1 xKsX9peS7dBcRNGD+JGKSkmOzOvWpBVOzvbW+gWa0uYriI9HiYMP0q2DVEjwaetRinikA8UoNNBo z70ASZozTKdmgY4GjPNMzijNAEmabSbqQmgQHrSZxSE03NIB5bimFuaQmm5oGZjfeb2xWH4t8RR+ GPDdzqLYMoHlwJ/ekPT8uv4VtsfnkH0/lXl3xhlgvNOtLGO5Q3ELmSSFTkqCBgn071E3oOK1PMV1 C4lt3vvMdp3cs0hPU55P508axLPCq3KbnIwHA5FZtlc/Y4ZY3XeOvPStGK5tH5aIx5OcdvqKLW2N YtnYeA/EV5oNz5zkGykYLNEBgY/vD3H+Ne+I4dFdSGDAEEdxXztDAHiQwgLF1Zjztz0JHoea7t/i bJo6JamwjvgiJ+8Exj2jGMEBTz3/AMa0ppyQq0eWzPUQ1ODV5HL8YboH5dGt0GMgtcl+PwUVkyfG 3W937rStNCZ/jEhJ/JhVuEjG57mGpwavF4vi54gmBKadpg46FZMg/XfV2z+LWpZIutNs32jkRF1/ HqaaozfQV0euZozXjN78T/ELuRb/AGGBR0KwEn/x5j/Kucv/AImeL3Zok1jZzyYreNSPbIXNN0pL cLo+itwpRk9AT9K+bI/F3jG4UF/FOoIp5Ajl+Y/lVyPWtbnjLXGualIM4xJcs1ONCTC59EbJP+eb /wDfJprBl+8rDPqMV82z6tcQl0l1C62nqBOwz3z1q3Y67rWmyxXul6jcMp+YrJIXRx6MDnIpug+j C59ClqYWrw2X4heI7+6yt+9uN2DFAgQD1A4yce5Jp8/izxGykw63dLuGG6ce444pLDyYcx7aW96Z u+lfPt94o8VGSMf8JFqIH3fkmK4PvjrQuv8AiPaM+JdWJ/6+jS9hIOZI9ulcRtK7Y2rgnPoBXgj3 jazrdzOBuWRnllkPAVev48cV7F4sufs3hjVpd4T9yU3em75c/rXjUUsdrp04gQBXUKXxyecn61zy lyxbNYRcmOtPDcWr6dHdWlxtIYrLEyZz/hWvB4U0pyplknfaMbVIx+XU1xsupmwtA8E5hmaQD92e cZ5+nHbnNdlpupxXkaNH8sgIzE2MH3U+h9DVRi3HmSOmM6XNyvc2LO3gt7Z4ZY8WvaJRjOR35yxH Y+vSuQmuALy5Z9pjeUjcpGP06dOldS90/wAscFuvmyOEUuehJxn/AOtXDeLPDB0PXrq0+0zSXAQX DXA+WMh+QcdRzxj1reipaysZYtqKSRO0ULueBhujAVlG1cXIPHlg9ewqh9vvtMuWS4TdhtpPZse/ Q1rWt9p9yf3VwI3Ix5c3H5HpWycZM40XrbarOzZx0J7+wqrc3sYuhFF03AMx6D2FSyRvAoO0/Pwo x/KnpBBbxN5ah7g8FQOfoK1k0lroOMW3ZEzxyRsqeWuUGCQuCT71isjCYq33ySTXTQuszY3KJFAJ yevpWZPCst1vOFdW6dutOcOwkXLONFV0ZeFGQRU8JUMyHgHpn19Kji2orHOGI6EdBVB/tN1eb4kb ZEwIA6fU+9aXUbC1NGC2y8jMFDFsjJ6gD/P+TUzlLWyjWJF+VmAIGA+e+PX1qw5SGHdLxzn69Oaz 72bzDkHgKCTjGKOVR1G3oZkDz+fIDjcXJztLEk8561s25l3Ix3JjoGXHbrTNCG8zzhQG3lfl4btn mtZ3WRtr4dT/AHhyKUIdbj6GTd24aVpI2yTglcd+9Q+XKOxHtV6aNbTIAZ1JO1QfTJpgu0KqRGSC oPJ9qHa9g9T0L4hyMfC9xChAaaaOMZ/E/wDsteWzRF7TyGZUUKOenTrz2Feh/EK6C2FpFyXkuG2g dyqj/wCKrJXwDcS24e+ndZXt2lEEY4baVAXkHPLDn2rjw9GM03JXHUqSStE8w1pI4rWOJJoZmeTd viJ2rwcjn69fatvw5HdNEJfJidIyUkhnfYJlx1U9j+nSsvxpa/2f4heyWR3jijQruUKeRnOB0/z3 q5oF1LqU6rqCpdKVCpJISDHgd2HIHvXTQcXVaRz1E/Znq3gXVdKS6XTryCFbsnFvcy/61vRWySMj oGH061B8R7KWHW45kgVwtgrZbsRK3OO5GenpXn+pmWGI/Zvs8qKclhKMxc+3J/P8q6OLxHdeJU0u 1u5laSeOSy+0eZ83lFTz/vAkjcfQGtavJH4dGOnOU/i1ObsUEK77mLzUeNXCMm4HdnIx37Ad8kVm R+B9Sv7S5ube38t43BMHJwpViT7Y29KuXHiIadBA0UYkLEmLcOgHTJHXqT+XoK73w3qr2vhiyurR Nt1IiXatjHmOsrqw+gA6eh46YqZRp1VZboSUoSb6HjbzX9hKJApgQ8qq8x/h1FaNl4mEcxe6gBOw KGj7Y9RXqfjvw9ZRR2+p6dEq6XqRLPbqApikxkjB6fTsc15tqHh20lYfZj5DkgbQ24D6jqK43Sl0 6HTGdtUaOltFOvmwOk6k/MIzyPqOoq/lLskumWzjkYJrkbfw9qlrdxywzxxAdJ1cj+ma6kPJBApu pWd3baZRFt9MkAHPcZ596uOKivde4/ZSa5izLaxpHGilt7/3h0FO4yIEVYiBnzt2FUerH61PAv21 JILaIGe34BZ2IkUnqDnhh3Hpz61afw7qOrysthayq8R2lZnyHOf4ccAmlVrOUb00dFKh9qWxPfaO 1ppolnvNOlcsNq2twHdhjrgDp9ax4dA1DUAqwwYRwzKXOA2DjAJ9/XjjrSXVrc6Ve2mjJ9kEk1x5 Lyxtu27vmBJyOfmYYOOVru7awW0ujF9ogmjRRDFH5JBA4JXPfJ5PBzgVzYnHqFFS+0/+GMXT5ZuP Q4Xw7pV62kSXeF2y3TR7CGDRMo5ySMc/XtT9Qsr2IhpWCK2dkmNynHbPQn2FbeqbrzUrhA0ItoiH nGTHJnPyjaMbgd24Hnk12+jeGXtdNnutV1Ty4pETzNOMXywDO0DB3c9eep555ro+sqNHml+ZShHk v1ueYxW7T2EP2pdjmMsQOR35+hqi2xGKx52DgfKa6jxjCmi3kNiunxqJULRmB8sI9xwW+bHI55xi m6N8U7XQ9IttMn8OTX0lsmz7TEwVZBng4I9Mc9+tbSrLlTSMLF7X7Y6x420bTF+ZY900o9Ae/wCI GPqa9JurF7mFXDkTRg4wM7sjlfx/wrivBETah4k1rxCyAw7xb27HuB1x7cD869EkKsgbJAI6jrVU k4U4r5/eKWrPkbxfI7eMtYLbSftLrgHcAM9B9Ko29zJFB5eWSM4LAfKW/H8q0vG+0+ONaCRhT9sk G1RgZz2+tUNRJjujA0iymA+UJFGAyrwK4U2tSrFgXEeM7pDtzt3tkhgM9cUadrE2m38F1HtCb/nB UHC7ssB6Z/rWY8jH5TnGeladv4fu541lmHlxE8hRubt27daJVLasqMG9kT+KImt9b1CNmOYLs7ee ityPwxtrt/Bc8T6Dp76ldLHbRs6iNfvNH5mTjAznJNUNVs7f7Xa3mxZJrq0hZ9w3F2UbWOOmcqak i3XEZVBtIOCAdxPpk9O3/wBepp4r2UnZfedEsI5RTkdV4u8WadrFstrFpYlVP9TcXDlXQ9CVCnOT 3yewzXIQIqEARqXIJZs7u3A598Dv1pxgjSMtMwjBGfn5Y846fn+vtUUutRwQmOBBIcAszLknr1HT 8z/KsJ1pVPiNY0ow2NWG1VFR3dSm4uzFh0+bAyeBkMPxSqVze2cKPGd1wHQIzKMAkdGyfUYB+nvW b5l1qEkQkdtshBEmM+/yqB0wQ3Ax15rXXw2II7n+0MNLC+FJl+SYDltuMEZGCCe/Y1KT6FpX2Kvh 14J54/8ATicJ8sL2zrsbnBZh8pyOMnH869P8Na9HZQzW9zJ5AMwMY2nALLyC2cD5jnn+teQ3KLpu pTPp11PHsIGRg+YDglXHGea1NC1OeO9hMtg1zbj5mhiAZXcMG3uTy30H0rvfKqFpGUq0PZum1rc9 Lt4dOvdZnN4ieRG5AbyfKCjGVDED+8zHPqwrX07Q5J3aSUCKLflYtxIjI5698gjP4VzRvhPZ3c5h ffcTI0hQjCuOm/2+XOfcDtT01WXT9Rt2ELSrEvnXGyUxjaepAB+YgdhnIPNeG4OVR8+qv/l+Bi4W hzFzxXpdqXaM2sUUCBbhpISRJL87YUEZJGT0A4z2qjpXxFnXTreHUtP0+SWOJIZ4FwN6huHH4YyM YHr2rF8U+JZtYmiiJmgSN3GFVQzjPylWABUYxx34rOhjt7y2lu0VIsKMwquQ4GMMWznODwOM9e5r uu+R8uv9WObmlK/JqJ4ouZ9YuWu7lPkmcyYQYUc8D6Y7GsH7PIfuTEL2FdLcRE6dcO4IlhcJIrDI Ue/Yf/XFc0Z5c8W6/hn/AArrwVaU6dprVEwba1PefD+mDSNAs7FQMRRjzT6ueX/U/pWk8vlxDOPK I6k9B/hRbRhYjl9oJBJ70+WITRtGiKQwIYSDORXoyYz5V16WPXvHmqXloStu900it7A8fniobmwh s5onkgEokYgh3x8x5H4V6r4y+Hk9hLJqPhu2MnnSATW0MIXyxjA2e3r35rAtvhh4mv8AQnvfLhLM 24W5mIlJGDkgjrjtkV4k41nNxtojuh7KNPm6nMWcMa70W2TOQ2NmTjt0/rW5axPNDJbEHzGG5BwT uGT0HUkZH5VFaaU8Ux8xgpIwyDr9CfbnjHet+GxjgijJ2sxAbCuFCr6MeoP5YrzKmIXM7PQ9WnRt C8lqQSW/n6DZuoLfZ3kjYk4CqSrgke5d/fisW8N2HYQMyQlf4Rgjn/PvWx/axvdIuo4rPy7VbiEw sE2K53FGKjqcB93JPTtXOX3iVXunt7e22qrFN8hzgjjp0rWUat4zigUqbTjJjktdx+fdK7HcyjJL DBJP6Ek+2adp1pbapqdvppubdUDZmlkYLHHECd2ST85wRjHesu/vriWIQqojhYYZUGAxHc9/f86y xGeCfoa7KFF3UqmpyVpr4YaHoOpeLdB0rWpBoUc11EP3TyMN2VClfvN94H8B1rlL/wAUXl0IliYw xIuBGH3En3P0ArN8gn5gw/GrMVq6qQR8vftXZpe9jl5KnLyqRVbVLscKkUajt5VSxanMjRTxJvuB kNI5wAMjAQDp7mr8ejB41kMDrG5IVwDgkdcHvUD2xsLpSIkGM7TIcqffH+eacveVjCpQlBXa0O38 OX2oXYCRyCK5kzuhkO4Yxycn1GetXL7Ubu+WG1ZVhgUYwmCcYPGfrj8K42zu4TZvPqsjeXFKBvGM tu75UZwMfzrqFxM0ciurxsoZSOhBHB968etBxn2RxznKK5ehkX97K0EkSyNFJyjSldjRxjHQ56np npWjZ3Bha5W5lCMkEjPJ1B2n5T7np9earahNpat5V95u7bnZGvzMO2MjBxyfbmjS7JNd+2LclXkk Ks+9iDtz3x15wcZHQV2U5tpGsJt2s7f1/wAE5fVdbvNQvrl4nuUtbgIphLY3BeRn1OcmqqRSlAQo Gf7zNmvW4/Bum2UO2Kyt7tnT5iyEdfZjlT6H8ax7nwAxuHNnqsUdvn5EngLOvsSCM/XFdtO3oaNa nqNnfPJs3sN6jGQa2oL6PZiQhG7nsa8x+H/i/SPEkCWN6fs+qLwEZ/lmHYqfX1FejQ6fbAZBPHqa 9J2aTM2acbpJ0wy/nUxdQF9+QBxj/IrMP2aAHaxzjkg4AHvVLUfEVrp2nSXtzKLeyjGWmc/fPYKO 5PYVnKHUVzVvNG0W9fddWttI/wB4llAJPua8pOhrPOZjKGRiWRQThVPQD2xgVSPxwmjvGjTRYpIy Rybn5sZ7/LxXnj6vdTX2rNHdy/Z95dIxKdqZJO0ew6fhXm4ilRclJWZ3YWrOL5b7nqQNvBOsaXUH mx5Jj84K3/1q43xVZLLrEbxW+LiSImSNIwM4PDYHcg8/SuaQt/rY8pOORnnntz3r0XwbNd6r4m0W eaJRAlq97Or8gEMyY/FlGBSVO2x1SqJLU3fAXgvwtcaHDPf2bX92w/erdsdsbf3QnbHr3qx4w+HG k6hYrH4d0e1tb7cNsiSGOMrn5t2c549Oc4rvbNvK1G5i8tFJKyll6NuHp0B47VPdHdcxHPqK25Ez llPS547pfwYuYyj6nq9rCoPIhUufoC2AD+BrvdI+HfhXSmWR7B76defMvH38+oUYUflXQT20F3A9 vcwpNA4w6OMg/hUrBSn7plVwAArH5fz6itPZxRg6s31KPiPSrDV9Kt7eSwjkS2lDwxDCKOCCvHQH p+VYiaH4esSuoW2j2n2Nhtm8yMMISDgMM5HByG/A9jXT283nxkmB1UlkZZBg8Eg/hkcHuOaorald Ze2+0RQW9xEZJDMu9WIwuRkgZIODnOcdKipT6oIzbXLc8n+OF19lt9M0uGzt4raXfKWjRQSwICgY HHf65rzux17VRpUrxeUIrCJImHl9j8oOfUcV6b8ZdKs7TQdNW2vpbsQ+ZH+9VR5a8EDIUcdcdegr xaElICpCkHoMZwaz9lGWk0ZzSZueGtbvvtV1Hj7RLcW0sRkk5aNXADFfr0/GvTdE0BbfXrOCBvns YpGvpI26tIBshbsXAyxx04FebeA4dZHiOFtDgWXUSrqm9AwQbeWIPHHUe+K+i/AumWa6ZBZXGly2 ssCkXMN2PmaXqZd38W45Oe3TtTiop3Ycl1cyxZyu+2ONmYdlHQVN/Ykj/N9klOe5Fd3Lq2h6XGN1 1aRjoFQhj+Q5qkfHOjgkZnPv5dXKprdr7yo0nbQ+KUkZGDIxVlOQQcEGvSdA8eeIYLCEQ6gZsDay 3C79pHvwf1rzP/Cup0D/AI8E/wB9qrDTkpcqegmrnQa78R/FDTrbJcW4fbuJigB7ehyPx61zGo6j e6wIZtR1A3e+QKyySFnTHVvQA81X8Rf8hVP+uK1Rt/vr/wBdFrOtUnJtN6DikaNqlisFyzXE8UiM DAqr8reu4+nb8PeqtsViW8LFNpjAynIyaI/+Paf/AHG/mKgi/wCQVP8A9dU/ka57G0dJX9fyLkfn eSDDKzRH07e1dB4U1XVtL1SNLeeWGO5/czkfxLyQPpnnisXR/wDj3b/e/oK3LD/kKWX/AF2T+taS bjBtPodMIKSTZ7H4e8d27zvDqcRt9zeZ5wZnDNjByTyo9FHAo8S+OIvMto9GZpHSQO8zKQmB/B75 71xFn96P/d/qaluu/wBK4Fj6jja2vc6Hh4bnsWk3lvrWnRXls/yPwyHkow6qf881pLZuckRPj1IC j9a5H4S/e1f6xfyNdve/6w/SvXhUckvNJ/eeTVgoTaRX+zhT886L9DuNQSXFjbyKJHeRieA+AP5c VG9YV5/rn/36cpNGM5WRV+JGlXHizwlNY2UcP2iORZIwzY34zldx9j+Yr52uPCPiW2mMMmh3qNnH +qJH5jj9a+mx/wAeC/8AXMfzNMuv+Qan/XT+lRK+6HzaXPMvhZ4Z1Tw5qFxqeqJ9nleExQ25+ZiC QSxxwBwK9hivWkRTlWU9tuK5sffb8K34v9R+H9KUG3oTCbkQ3OlaRdEtJYIkh6tF8hP1IxWc/hTT XYsLi/XPYSJgfmtbPcfhWJf/APH7L9f6VUcNCpLVGrrygtGf/9m= ------=_NextPart_01C9D87E.59029470 Content-Location: file:///C:/68E9C635/Sammans-2005-filer/image018.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0a HBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCADIAOUDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwCGUmZG LuSzcAs3+NR29qyKVkhhYeqsART3C3EiM7qyRndgngt2qRYA5yqDJ6uw6/QUkMS0UxsYpVYc5Rhw f0rYsrC6e4ifLIgORu+8/wBB/Ws3a8Xyxtlicj1FdFp+rSSzbZoC8jYBkjGce3tVxSvqTK9tDdt7 cRAMxLyd3Jzj2FZep6wsMhjg2vIo69l9/rUWrXeoBGjWB4occupyT+I6Vzjvsw/UZw30NOUiVEsP I7uWdizMckk8mq8gzMGP8IBH605mZOfvJ09xUUrAuuDwymoNCvIfNvRGAWyOn4VM3hq7aMLCIIXx k5GCQe59TVmwhMdwtyy4dwAme3bNbHiG8OmwWsq/dMypIR1K98e9OUE46mcn0MBPC1wpXcYmCY6H bu+tdfZbzs81VEgVVYr0OAeayNV16zfT8aeq2V6ZvkW6BwY/XPTmrui3TXlrDcN1YDPGOeamKS0Q jcH/AB+w/wC4aoof3Q/3jVwH/TIv+uZqkn+qT6tWjGLR3opM81gWRTglXA6lCBXCP4av2TiFAwHB 3da7i5fZDM4H3EJx+FcVF4pvZZNgjhTAzk5Nau1lcyla5Rl8MapMCklmgDDk7x/SoI/BV4XJe3RY 1I2pv6j3qxceM9QilKG3iwGwTg5oPi7UGVNqQbmPTaTWT5ELQluvD2oyPGYLOG3KcfupOGHqfeqt 14U1WeN1Ah3McFmbqPc1I/iy/iwsvkF2GVAQ8D396ibxZqIiL5t+nTZ3/Oj3BpJsgi8F38cbI0iR AsDJIZPl2AcnHrXn126vdTMhJTeQpPcDpXYaj4z1WTT5oZY4YxNGVyqkHB44ri0XLBfxrSCW6KSE YYUCmU+Q5am1ZQUlFFAgNFJRQB3+heJJptat9KuLe3j82XyvtODjPYkV6Bb6ReTRGQzQLtYqwwSQ Qa85i8e3UerwXF6tre2JB82NLZVcKeoB7MPUV6loIlggW1nJzNCs6ZOTg9B9du2mkmDbRNBoMMab 5JGkYMQwHA/xrShWNLZ4o0VAvICjFTxctIh/iAYVWJMUpPY8GqsRctrMoC7uAw69qqX+kWt7BJ+7 CSEHDJxn6+tS8NHtPSs7UtRktbI28eftErCOPB7HvQ9ho5W4mihXyHkG9eMg/wBarJrGn2VzG2oz b0Qk4UcnjpVDVb9YVksgqyBW4eMZwfb1rm7giMmWbCueETG9q53Kz0N1G61Oxn8YW8lx58NvI0St uBYhePSo9T8dWWqxLC1pLEFcPuDAkfTNcSonkkBjhJPoxGfx9Ka9pOSAXhVjz98fzpOcnuHs4neD VtMudFFqgLSeaJD5zEsT6jsB7V2mhoiadEqPG4zn92eBnNeDPJNaSlQVJ/vA5rR0nxbf6VdCSFvl z8y54PrRFtO5Lguh9AA/6WntGapx/wCoj+rVm+GvE9n4jxJASs0cWJI24IPtWhGf9Hj/AOBfzrW9 0Z2sx5NJnk0maTPJrEsq6gf9Bu+37pv5V50FiihEe4q2RmvQtRONPvT6Qt/KuGR4xHuLqwI7jvVz 2RhPcx7u3K/MOeTjJqOC1xNH5mZDzwD09605rc7GkaVWUsCYwOfrTI7d533xgITznoBWMtRxi2VZ xErowjdwOpb1PXHtVMpG4AgbkZJRjgVq3TWFrGBPud16EetZyX9nIJPLUKR1BBzikomnsmc7rMjG RYyqhs5JXvWbGPvv6cV0N9bQXR83DoF434/QVj3VqbaIFG3xk/eFdEGrWK5bFLqxpO9LSCrEFAop O1AByaKQ56CigCSThWx3Br6Cs7oT6Ro2oIfuxxo30Kgfzr5//hHscV7H4OuvtHhdbSQ8ouVPtVQJ kegbgrRydgdp+hpLuPGTio4HEsPlk5JX9asZ822Vj1Aw31qiSAfcBrjvG979jKSB9rFNqfj1rslG FI9K8h8eak1/r/2UHEUHy8/rWdR2iXBXZUt55r5laIBIx/y0YdT7VRubOZ542duZCdo7KKtWJkli 3LlY1UrHirwt0YqueihAWP4muZnSc1cSXBGxWOzO0BBjP+NVvLmJwcn3I5rqrnTw2FhztHGQKz5o 2RiqgL/Cpxzj1pXHYw2ZiPLKrgdTt5/Oo5IVU8Eg+1a0dh85V+AOfc1C9q7uUEZJwT9BT5g5WyLR 9XudF1GO7gYqynnB6j0r3LRdTh1fR4LuA8MDuX+6c9K8AlG1sYr1L4ZSSHS7mJwdikMp+taRZjNH d0nrRSetSSUdVYDSr4np5LfyrzpWCuMk7Rj5WPFega4/l6Lft/0yPNcVbWqhzI7LIrYKjO7H/wBe nUdrGLV2XbCJJovNmRW7qaz9Uiv41dlUCM8lRxkUv9rus204Coe9SvfyXSASHcGJGBwQKjS2p1Qj bRHHXMkb/vF3IBwVc9fpUUUsUCb0Z5WJ4ULxXRahpIe1JReM+nSsO306WNmjdiuOQTwPzoUkzSVN pkRuXvny6lQg6Z/nVViRkH7h6rnIrVW08iOUgbjisaQ+XIwK7QQTj3qr3IcWtyrcQeUx2/d7Gq9X 41WY7ZGKjp0qvc25hf1XOM4rWMr6GbjYgpO9LQOlUSNJ5opKKAJwcoRXovgS7MtgqZ+aJyp+ledj 5ZIx1yQSK9A8EQotxqjwtuSNo3A9iOacNxS2PT9PlHmn35rViOJ3jPRxuX696wbV9kiNnitmUkRr Mv3oju+o71bIFfCbyRwASa+f9WvGvNbvJ5OSXJA7YFfQN2yfZ3kBBVo2I9xivnHU1eO8lCg/Oc/h 1rKr0NKZftdQKBFHARQAO2e9acEwmkSVslyeOeB71ykczBSDV2C/KjnrWDRumdxAVm75HTNV7i1V mYbeMVgW+pyKwCMf8KujVGZcMcH+dS0UmW0t3MwKRlsjC1Ff6VPHFlYrh3bqQML9Ks6dcmS5QA8Y wPrXT5LptPXHNSzamrnmTaNdB/3kDLn1Fer+CoFg8NxKFAcMQx7nnvWPeNHAh3EAnt61r+HBLEsc Mcj+XtZpQSCueMBe468/Srpt9TGvFJaHRUneikzzVHOc54mN0n2eSOQm1JaOeEdGzyG/CsXz2kTe eIx0x2rqdXtRdWhYsi+UxbLflXHXJSKH5TkAck1NZ+8kRH4jKv7cMZZomAlBDbR6UWshOOMOQKi3 PHL5hbKvwTUlqjtOpAOe9KXwnbS+I3IpoYl/fSMgPtVloLO6TPlK64xnFZcj3UyjysAK2MFeceua b9rmgm2ZwXXDfWs7cqOlaj5hbQIBHBFDCODK/J/CsHVLS2u286DDHpuHetm0k80SQSjIwVb3Gc1I YIY4mEajBGBmi9tSZQucNYRGOWSSQYQHGSOhqS7QyQSPwGHOOma1nRLbTr2TCl5m8tQ3qP8A61Yd y5jiAbjAwPet076nJKPLoZZOeaTPy49aDSGtzAKKT60UCL1vpd5c3CxW8LTSEgAJya9j8CeCbvQb O9l1JkN3dxACJDkRqDnBPc1e8NaPb6U00VvAolUsrSYG5vxrq7eQGWNT1OQD+FUlYTZhQDAVD1U4 rcgYFcVl3UXkXrDHBOavW7cnmqJIhtjkksZThHVjCx9Mcr+FeEa6ix3PyHPzMo+gPFe1+LLuysfD 091eTCLYp8og/Mz9gvqa8BluTcSF2JI6/Q1jU6GlMgHDnPapYgGYKASewHU0jIME/lWx4VRPt7zO B8oxz2rJuyudEI80khos541y0MinHOR0qrcTyByqj6Yr0hbWK5t2ZwhDZ7dDXNHSp4Lnd5CSqrAA 4zWal3Np0Wti74X06U24urkFe0an+ddJJcCHIAG7GST2FZ2jyuLLy7iEptY/KfSrVzb2xRnUMGYd mPJ/OpumaJSSK6zRLHPevEZjwkO8Y3MfSug8MxJDYyrkGbd8+PfJ/qa5JQ7ahZwfOYVYuS2SN3pX U6Mrz3jXkSmO3CmNs/xnPp+FaR8jGqk4u71N6kzzRmkz1qjkMzW32aLcHAI3qOfrXDXRaWBiV+UH HHpXoN7p76pp8trHKsTM4IZjgcGuA8SxS6GRbSPFKZOWaF9wA9D70Vk+a4qavIxLyYMBHGPu8mrt tc+XdbiODiqULReXJtYM7AEH2pZbuJtrphXU4ZM9D7e1S1eJ1Qdnc6qF/MJ2HGetUtWt8TxNFk46 kevpRYybkBU8EZFMu7yWJhshd8dcGsFudiYiK0V2s6oY0I5D96nuyGjLDAzzxWfcXF7cKCAEHqRx VuBg1qwc5YDrTkh6nHa1d/6TFbAhVjbzGPqf8/zrJu7n7RLkZwBgZ71Pq7iTVLgqeA2KoGuuEbJH mVJXbENBNBpK0MwopPxNFAH05Zps1af3Ab+lXGYLdw/71RxpjUmb1iH86q6zewadFHdXMqxQo4LO xwBVIhlrWIsbZR2rntb8V2HhyxMs7rLdsP3VsrfMx9/QVyfiv4qSXiPZaHGYoejXUg+dv90dh7mv M5ppJ5WlldndjksxyT+NFwSNHXfEGoeIb43WoTl2HCRrwkY9FFZ0BBkUMQFLAEntUXrQvUip3LWh 2Gu+G59LvRDHGz20iCSGXqCMcjPtS6Tp/lILhWaKUkqVI4YV2fgy6i8UeEf7OuGH2my+QMTyP7p/ EcGsu5tpbW4eCZCkiHDKexrDERcXdbM7MJyz33RK+piC28t1w+MBl6Go7SfzG9apTkOm09qgiMkL ZQ5Wue1zplO2h0YOWwTxTLqQQplfmY8KPes8XhCc9cYqBrg58yR9qjpk9KFElzRq6LfadDrsdrqd wIpWjJt0JyrP6Mex9K7rAWOMAAYQcAV8+axeJeai8kfKKAqn1969M8BeLZNYhGlXuWu7ePKS/wDP RBxz7jI+tdcVaJ59R80zts0metJQSBWZIRsg2hs5BzwM1mav4fs9VRm2Mkp6ny8hvqK0UkkRRtcg f3cVL9rkHf8AT/69dL1M0ebt4G1GC4b7NE7J25x+VMl8EaiSPtCxx7uFJcZJrsJvHejW+pR2Ml8h kdtpdBlFPu2cVqXdgurRSRTsyb1+V4zyv0NRyI0U31PNbLzLRmhfnaSoIOefrViWRGly3frU9zpN zo981pdp8jco4+649RTXtflBA3j9a45JX1PQi2kmtRGWMKDnn0qg6z3ErQW23zZOIwxwM9smrZgw TjeVFUCTHKsykj96MEdeDTil1HOUmrI5XVtA1bScS6hasiyHiQHcpP1rJI5r325sk1C08ieMSRTq QyHocjtXjdz4evotbutNijLtDIV3HgEdj+Vdrslc85JydkYnSjNdMfBV+sLO7xqwGQMHmufubaW1 mMUyFXH61MZxlsVKnKKu0QHNFLRVEH05qmo2uh2smo30myGJCDjqx7KPc14V4p8WX3ii+MtwfLtk P7m2U/Kg9T6n3re+KPiFtR1saZE+bey4bB4aQ9fy6VwOadxJATTT+tOxScGkA3qPehT3pSCDTT8r Z7GgZ1HgrXP7E8QwyOR9nnxDLnsCeD+Br2HxBox1a2F1bLm5TIIB++o/rXz0rDHXFe2fD/xKdS0V Y3VXuLYeXJ82OMfKx+vStElOPKyeZwkpxOfkh2blZCCOCCOaktNHu9SwYwsMROBI44J9hXX3unR6 nclnhKy8bthxx7561Hb2q6ZopM0u1YpnYsx4xzz+QFZQw1pe9sbTxPNHTcxR4a0iwilu9W1BmgiB 3MzbFB7YxyfpXkt3dSSTSxrcyywBzsLHGVzwSPpXUeOPEdlrL2lnpzM9ta5YyHOHY+meSPc1xxPN XJRWiRknJ7sM8Vq6Bq8mh6xb38YDeWcOh/iU9RWV2pQeRUsZ9HQzR3EEc8R3RyIHU+xFO61xnw41 w6hozabM2Z7LAT/ajPT8jxXZgdqwasxlLVdTttH0+S9u3Kxp0A6sewFeR67411TWC8W/7PaN/wAs YjjI/wBo96l8c+IX1bV2t42ItbZiqLnqe5Ncnk1pFWQDmIPavRvAHjkwGPRtVnxF922uJP4P9hj6 ehrzbIpeo9qoR9OzW8GoQG1vYAynkHPQ+oNcpqPhi+08s9qDc2/+z94fUVzfgDxyF8vRdZuCE4W2 uXP3fRGPp6GvWYpGX5XIOOhpShGe5pTqyp7HlU6SrLtZJASPuhTSRaLeSvbZtpFgD7mZxgYr1zgn djJ9az9WgM9tuH3kOfwqFQS6mssU2rJFKGESQgbeduVrz+5kdtVmf7QCNxzIRhic9D9K9LhAVUHo MVyHjHQLRLKfUIw0cjONxU4BJ7kVpUjzRsZUJqEjn/NhkUqZ2aUtw2azdS00XsEiyRhyOQ46irol 0p4Y45GljYDGY1yc9vwz1q3sWO1LI4IC+vWuHVHoOzVmeVSRtFIyMMMpwaK19TsXnuBNCv3/ALw9 DRXYppo8+VNp2RnTyvNI8sjFpHJZmPUk0z0ppOTT+oFWZgDikIzTuMYzSGmIQHseaD7ig+vek3ZJ FAC47Vq6BrtzoGqJdwfNGcLNF2kTuPrWVmgHmhOzugPoiKWLUdOgvbSXzIZV3JKv8j9O9cz8S9fT TtIXRYJSt3Oqlwo6R9yT7nj865P4eeK5NE1JNOuJf9Aunxyf9U57/Q9DVP4gs7eMblnZmYov3u3H StpTvG5mo2kcqemBTaU8tmisDUKTuKWkBzQB0fga/ax8X2JDYWdvJceobivZtSleDS7uWP76RMV/ KvAtJuEtNasrmQkRxTK7EdgDXvGr3MaaBeXKuGiNuzKw6EEcH9aynuNHgEzFpGZjliSSfWoqklOX J9ajzVoAz60oPcUmfyoHtTEOBr0/wH4/KGLSNamynC2905+76K59PQ15gKUH2oA+m2mkdyqHao6t SzRsluzM7M2O9edfDTxh57x6FqUm5wP9ElY8t/sE+vpXp0iGQEHuMVaJKqsAVGOcZFVdSje7s54I 1O6RCoyMgmrbxkxLjhlpFmUgCTgg84pgeP23ijTrRzZ3ds0bRExs2zIBBwa0725hksmjt1x5g4Pt XB+IYjD4i1GNs5Fw559zn+tXNO10LAltOSGX5VY9DXLUpJPQ7Kdd7SNHyAOGzx6UVeNxY2safaJQ hcZG7vRWVmacyOAUDqadTV4GKWuw4RaToeKKKYCZx1oIGcjrQfem9Djt2oAdR2oxkUi9aAHHkdcV p61qLao1ndyMWm+zLHIfVlJH8sVmY7UZ4xngGi/QQ09aWjvSmgBp6UdKDTc9hSGOBrstO8SvP4Iv 9FuJCZYVDQMerR55X8K42nIxRgw7UmrghHOTmm0hOGo69DQAuaOfWk/CloAUHnmnZptJmgCeKV4Z UlidkkRgysp5BHQivdPB/io+ItJDySBb2HCzoO/ow9jXgoNa2ga5caBqkd7b/MB8skfZ17immJn0 UsoVVB6mo5FX7wHNUdPv4NU06C8tpN8MqhlYfyPuKvuSVx3qxHg/jyIReMtRwPvMrdPVRXNZ/MdK 7n4oKv8AwkUEig/NbLk+uCa5rTNMW9icscFuFPpWdRqOrNIRctEZs00szhpGLnGOewoomiaCZ4nG GQ4NFITunqJmlpO1FUIKWko70ALSY7Gil60AJQOMGiloAXrTcYNOpCMGmAg60pxSdc0KRuG7O3vi kAhwfWm5x06052BYsFwOwph4OO5oAXOOppc0gAHWkLenNACnmmgUoznmjvSYC80tNzSk8UALmim5 Jpe9ADqUGkzxSZoA7z4c+KBpeo/2XeOfsl037snpHIf6H/CvUrnVrFLiS2mvIYhCnmzguNwX6V85 LI0brIpwykEEdjT7i7mu7h7ieRpJnOWdjyTVJ2FY3/GXiBPEWvPdQLtto1EUIIwSo7n86taIoS1j QjHc1zdkYGnC3HCnofQ+9dZbQNCocJlB/EDXPWd9Dqw66mF4nhEeq+YAcSoDn1NFdPeWlpeCPz1D FQcfjRRGaSFOleTZwIpRXazfDtjkwalEfQOOazpvA+rxZ2CKUD+63NKOKpP7RLw9RdDm6K1JvD2r QZ32MuPUDNUXtp4yRJBIv1Q1spxlszNwkt0RUUcZxnmiqJAUHrSkd6TtQAo6UnU0o60lACd6TGQT noad3rV0vQp9U06/uYBva22/uhyzA9SB7cUMDHNJj3p7KyEhh0pmaAExj3NLgAUe9H1oATd7Ume9 LnjijBI5oAM0Y7mk6HFKKQBgUv0pOppxoAQ+lNPU07Hemj1oAUdTSZ60UhoAVWxwa7LRNTij0Ivc SL+6JUgnnHauMpfmHQ8elTKPMXCbg7o2rrxLK8x8mPYg6Z6misOijlQOpLue/atoOqaFbRvqUUcZ lyEIcNyOvSsBZ59wwox/eB4rXvbu61L5b27nnRCQvmykhT7ZrIYrH8mQAOgzXLOEX0NozkupOLyR ByT9RzQt0lwMugdf9tAQarqj7gWbC4zwKkDZIJAx2FYSoU+xsq1TuPl0qwuFBm0+Bge6jbVCfwno MuR5LxN/0zatYzxR26GRhnpgdTWbPcieTIG0Ch0+X4ZNfMftOb4oozJvAdg3+pv5I/QOpNZ83gC6 XmC9gkHbdxXQLKw4DMPxqRZps4Em760KpXjtL7w5aL3icXN4N1qAZFurj1VqzJ9Kv7ZS01pKqjq2 3ivTvtBjXe5wMdjjNc9r2ouNNlm2kq58sfiOprWniarlytIidCny8ybOHqayvrrTrtLqzmaKZTkM p4PsfUVXLADFIoaRwiKXY9FUZNd5xHc6fFp3jG8upZrRYJBa5l8vj96OdwrhWUo7K3VSQa7LwXbS 6de3N1dBoQ8JjReu7PrisDX7Ca01KR5E2iYmRCOjAmsk2pvsW7OKsZRb0pAuetLxSbQa1IHcDpRz TdnvzRtPrQArDP1pAaXoKaV54pMB6Y6U/FRqSOtPLUAIxpmaU0lACUUvWlAFADQPUU7tTiBimmgB pAzRS9aKAPdLmEyM64yf5ViSRubgAI2F4BdeDRRXKdCHPIynGAQOBjpURmfOBx6YoornuaoY/QMc nNRxkljkYB6e9FFAyZEz24qYKqLk8D+dFFRN2RcFd6lCaRpjjOEFYeqW+p6rJ9lt7fy7VD99zjcf X6UUVthopu5niptJJBaeEYEw13O0r9dicLV+Q21jF5FhAiykY+VeRRRXeefuVUkuVONxwv8ACvQV FfXEl1bfZ7lA6KcqScMp9qKKVx7HOz6awYmI5X0PWqbxSRHDKRRRTGNye4p3b0oopjEHsKCKKKAE zRkUUUgF5ox3IoooATPtRz60UUAXLX+z/styt2s5uCuYHjI2hvRh6VToooQC8Giiiq5RH//Z ------=_NextPart_01C9D87E.59029470 Content-Location: file:///C:/68E9C635/Sammans-2005-filer/image019.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0a HBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCADGANMDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDmBq9o Pveav+9Cw/pThq+n7gDcqv8AvAjH1rW+xuf4hTJrIqULKpJzg4HFYcjKvEopqVhIxC3kJxjPzVW0 yaD7TqT+fF+8usD5xyQoFXHtYx5sn2VZMZyojBLYHbNcvoTWOpaje2/9nuCZC6bk4jUDGCexyDS5 GF0dgrxscK6MScYDA8+lP29sVlf2JZck2oGDkYJ/xph0a0JZo1mX+IASEYPSlyyK0NjB9KNoI6Vm R6QkahFnugBjYTKSAMen61etraaGQl7t5Y9oAVxyD65pNNPUNBxGDV6w08zyBpRtj688fjSWlsJp SzHCKeTXQyW58xIYnDbl3cD7tb06d/eZDfQrOiwWh2OwDNhQB9409YfLizc4QgcLuwSaupGxh2eV +7Q8ev1pY4luInjuIt6A/Kw4I/GtiTFSS2eXy9oIbjcBgg1A1syybyh2KeGxwa2l06FLhWQbkRcE AcZqm8v2OAxzKxjY8Z5A/wDrVLGZS2CtkueOuKVkVBiNB9asRknUorWbbGs3+qkdsKT6H34qnqt5 DaXcCQzRT7VJlQEsrNjoeBx/n0rB2giWyMrGFaSV/lQqGI5CZYDkD6iprmG1FuzQyM5EhUFvlyBx wvX8TUWmWyjR9QVpMyxoh3EjqJFIGR2z3pjwwQBVgikjVyW5bII7fj1qeduxPNqjQ0VN0sgx2P8A I1oWS41a3GODbP8A+gGqugLm4kHsf5Gr1quNVtD628n/AKAa6Y/CN7iar5X21hNJtjypz6ZQDB9B 71X0yXzLe7XH3SQOc+h696dryql67E4YqmwZ5+4uf8+1LokS/wBm3RHIyQDjHTjj2rJN89iY7l/S 0BupcgHIqFF+ZhjtVrSh/pTe4qML+8P41uijmdVVxbAxht6tkbevfpXL332+OxmjspEiMSu8hUAt txk4J6H1rsrxITHm4kMcQJJYLuPB9KpxXGnXlt9jtbeUpMkkazTdSdpyOef06VlJLmVw6nmsa38k MchvJmLor5y3cA+vvRXSW3h7U4LWKGSAFo0CkrKuOBiis3zGuh6x4k07QNCvoop/tcaSSYBQ79y8 ZIGPw61iXA0y7cHTHuGVJGUidQDjaCDx+Na/xQK/b9Lt0XAjSST6ZbH9K5nQiDqjxlsh0YgZ7itW 29yLEOpWV78i2abiWYMA205wMc4PFchpK6omp6ylnsuGiuyHKKq5boCfbg5Axg816FqBlnuv7Ptn 8t2DSTyg4McfTA/2mwQPTBPpXF6TJI+q38tjBDbzi4jKxrwrpsUeWT6HGQex59ajQZ0ssIgMrMDt RQ5x9M1AksVxtKqw3jC5q5qdwlxptzc26ttkhUKCOQT8rA+45B+lZNvcRQtErSLujwWGcn1pAXnt 2jZVbkgD+tIVwKv6sywSrLI8cUWFLPIwUAc+tcZqfjnTrSQx2aNesOrq21PwJHP5VDi5SskUnZHT aXOn2y5t5c/MoZSO2DyP1/SujsmeRyqbQSPvY5x9a8+8K63Jq+pSXZtY4UgUhj5u7d+GP1rsorh7 aSGdD+7kH8Q6H0NdFNOMbSFbmu0agjkRnEjMVQYODz+VMedjMF52j1qL7Srk/wAIzng96dvWMhcg HtzRKaRcabZd+0pEwllOxH4CgZ3Vm61CZZ1iQBlC9M52nqB71K6+ZC5jKhzgbhzt+lOsI43DTOSQ rYYk9KFK+gp03HUw9XiW4hk8onfwx9j6iseRTcwAtAElPLvndwOpNaV0Whvrvy3wMHYG7+2KoTPm 3VVIZ25BHY1lXV43MZF/T4ALLUmUj5kjPyfwjeOPwqKZMFSGzuBzn6/rWpotozWepR/fAij4HbDA n6VFdwKtqWjztzz+fArOMNEyVuiXw6P9MYf7J/8AQTV23GNTsj/0xkH/AI6ap+HB/p5/3W/9BNXB lb2yK9fKkx+Rrph8JT3ItXd4792jTcMruJYBeEA5z19MVZ0zyfss625JhUgLn8M/rnpVHVYNqrAi 4dVDFyeWyB19h9Kv6XIs1rcukQiQNtVQxbgYGc+p61P2iY7kukLsnAycAYpmD5nHHXt71Y09cXZH +0RUeP3p+p/nWiKZz9+rLasUOHViVOe9Y2jGIaoqAbSA4VOynHOPy/StzVQVsLoqu5l3ED1NYeiP FNqULbS0qFwS2VKZU9j1z+lY1t0HU22X5jRTnHzGimUemePHsLXw3dmexaV5I2Culs0nlnHUkA4/ SuC0K5sNQ0/TZrW3CSqkkcr+QyFsdMkjDH6V6Tqel6xqNm1vJe2a5ZXV0hYFWU5B6+1cPqPh9LXV rVlu3S78phJdQSfPMRjmQNkN+IrR6LcXUw71p7W+vBGsayXaL9mkkIVGZchkLHgHBLDPqfSvPdOj v7fxLqNu13awrbbDPLK4VAgOCenzEA9sdK9OuNHW4tiJZmuJ2LLHJdIsiIT38sAL+leSeK7p9D8S TJa6hDeMkYj+aIOIuMbPmyCVBwCOg44qErsZ38mtWvhyylvtYYwPdPJcxWuMSFXZioCnpkEE56Zr gr/4i3t3qU93Z2NvamVBGN37wqB37DPFcdcXM1zMZZ5ZJZMAbpGLHHpk0kY4zitI003qFy9qGo32 r3Bnv7yW4k9ZGyB9B0H4VVEZ7jPvQpzxn86nzsXJrpUUtiLsn0bVLjRLs3EBJDKyunZgRj9M16xp GpCPRIEkAYXMYmUHqCVUt+pz+NeNDJbkdTmvXNLVIvDmls7c+UhwevQD+hrCvokdGH+JmqZmRosf wtz7/wCRWlPnyFcKpJXIB6/TP5ViRFvtC5z93J9Rnj+hrUlaNrVYzlnOMKp5NckXqdzjcoadPqN7 d5ZY4cdfLcsFHpg9TUeo6yluJIYN0soIyiFRz75NakaFLYukW0Iudwb/ADzXPwaVaTk3LKWZsgE9 M55P9PwropU3UlZaHJiqipQu9RcTTv5juGyfnYjk+wqTywuBgEA5x68+1WxGFAA6DpTGTNd6oxSs eLKs5O5u6OyNDcyWsbphAXy+4t6iq+oKz2sj4CqGzjdk4yOKoWV3JZTMUPySLsceoq3dMxtH4wG5 wD05FefWp+zlbodlOfNZjvDw/wBO/Bv/AEE1dRc31j7rJ/Wqnh3nUB9G/wDQavxD/iYaf/20/rRD 4TWW5U1l0S9kV+nloc56YXj86m0F0nsLuSM5BmPOMelQ6+yrfEEAkxLwx68dqtaCuNOuTs2kyEke /FZ39+xEdy5ZjF63++f51XEqmZgSAQ5HX3q3bcXr/wC+ajcZmI7bj/OtijC1BQbW8BBOA5x+Ga53 w9cR3NzasZDJNhsgjhflPIJ5Ofy71096heK8UdTuA/EVzOhbTd2ieQUEbOqoTnyuox169fzrOstm B0Dr8xoqR1+c0Uij2aaaF4N0jlIvvblz275HauP8QyRza1ZeWFA8iTlRwfmHIryT4VeLtTe/j8PT SyTW9xxCGOShAJ2jJ+6eTj1HpmvRPG1/b+EtuoTyCSNYJDAnQyPuGEA+vXHbJq5JpJivqcV4/wDF w0DTxY2Un/Eznydw/wCWCdN3+8e35+leIu5Y8kk+/erWpahPqeoT3d25eeZizt6k/wBKpk9DVxjy rUZJEgkmC4yM8ip38xxuSQDttxgD2p1pHgNJjluB9KGQqSQM56j1rpjHQhsZG+7Kyphh1pzR7MOD lD09qjkDKoZfmUdM9V9qfBIWBiblWGVoT6MCRo8IGx0Nel6f5lx4YsTu2FIE+dvp0rzoKWthnsK9 As/MGhaPAh2PPAm0j+FcDLY/Osq8bpG+HlZtmva3S3OCqtG6IFYEcjnPSpL2/m0233RW6Oh+9vfY T/wLHFcV4n1u+0nxVf2NoY0htnEaKy7iPlBIz9ay7XXNQ8Q69plnfTIYPtCAoqbVbnv61gqLuvM2 liYpN9ju21G+1Yq9jG0ULrtlnZxsx/sjqx/LFbMChYgqjgDAHtTpABEAqhVA4AGAKSDlFr06dGNJ WR4NbEzryvLYRhzioyMGpmHNMf7taMyiQOOCavyYl0pZPNyQMMp65BA/LFUW5U06I7reVf7vzf0r kxULwv2OrDS95I0vDo/4mA+jfyrQTAv9OzxkydfqaxLC9+wu8ygNJtIRT0yR1PtVqG1lnsJWuJlk dxhSc8Z6gdhXHDax3yWpL4iZBc4OeYQAyjParXh8BNHn6kbyR6nkVycui3sMg2hUzztGWJqSHVL/ AEfdDHLvA+/EwyM/0NS4tS5mJQ10O1syzXTF1KsW5BGMUP8A65v94/zqnoepLqga5EflkvhlzkZA GcVcf/XN/vn+daRdwZi3G8XN0cM656DtVODRIYNSjnfU7dpQ5dYo+pJHTk5/StST/Xz/AO9XFeHL UL4olVwYnhdmWP2Occ9/X2qauiuLc61x85op7j5zRWZR494P1aPR/GGj3twF8mG7QsBxgZwT/Wr3 xG8a3HizxPcSOxFlDmG0XphB/Fj1bGfyHauSYzRbZ7lSsn8AIwT74qvnepU810x1S8hMbID19QKY elPVsfI34GkdMdOlNq6ugLtvKrjHQjtUhGG+tUIj8wIOGFXQ4cjse4reErolokCAnoOetVmiaE7l +6Dkf1q0BuX/AAqKRsDDdOmfWqktBIsQ4ePjGPavSPD0L3X9mBQrFbSGP5uirt+bJ7f/AF68xsGC IVzkAkZr3XwzJbt4Z0txBFvktkQ7Dhn2HBJ9cbSayq6xTNKbs2jyPx0Wbx7rbMCu653fhgYNc7aS tbXgulJBgkVwR/vD+ma3PEltdSeLdc3nfJFcSPIxbtn1/LFRa14N1rQ9Eg1S9hjFtcvs/dyb2jbG cPjhTz61nJ2ikLqeu3D5hDAABl3D8eabbj5I/wDPas+wle40mBmJJNuhJ9cqK04BgR/Q/wAq9K9z xbWFYcn6VGBlRU7Dg/Sok+6B7Uuo18JXIxkdxUHmeVuJ6YINWGwJT7iqtzEzxSMCVCYYkH36VlUs oO5rTu6isWLVfOYSMvygZwK05LneQI1wB0JPNZVkWVWc/LjjHoKtITnec/jXludtj3qdFNXkWLq8 uZITFG6I7cbxyQPUe9Y1raLcslvnY7OVBYZ59TWiWQOD2xUc+pQWtz5htV3g7gfemnzbinFQ0QzQ JrjTdbS1lBVJZDG654DDoa60/wCtOf75/nXGjWYLmGZ2iKyA+ZE/TDjtn3rr1YyEORgsdxH15qkk noc8r9SjJ/x8Tj/a/pXN6YEfxFJuOWjnYDkcdeB378/Wujk/4+p/qKxLHYviFl4yWyPkAOccjNTW +H5kGw4O88UU5/vmisyz52vbp7u6eVjnPA+lQAkc0lOHSulDYpw4/pQrEcfeX2pBxTwc9QD71a3J GgZY4q3GQ6fMOR3qurbZA2AB0rTjsLh4WuFt5fJUBmfYduDwOe+e1XCyExill4xuH60YWQEHkGt1 /CPiCFN0mkXahYhK2U6IehP5VjGLecorMQMnaM8VqmmtCClbOsUW5jgbjXtvgG5S98HWMYYqYJJk 3ngKMg5z6fMa8SNswuEiALj+EAcsSeB9c19L/DLwe1r4EaDVIJre9eV3aJ12OinjHI74zWMn7lmW tzgbnwj4hn8Ia9dQWiS3moao0kcaHMjxoxGVPQ9eBnpWzFZaPceELqwvBLZ2BRIWivImgPmodxlO enVY93Qk5xivQ7XQtLsXjttMFzZQmUmfazMX9WyScHIAJHqK4h205riazv7cavaLMwIvVZX2kkqN p4BHrgdTjBrnbcnoE5pRvLZGNpf2JtLCadM89rGDBFJIAHIU7fmA4zx/XvWzDaM8HnbgoGQoxnPr /T865PShpWk6re2Gn3hcSAy/Zi25YSD0D9+COPavSPB1hOgSXW7Zmt7xwLacSE+UR0jdTxzjgjPo e1dVepUjTSg1c4KdNTqN9DAuI5LeQxyrsf8AunrVVWxtz24NerPo1gtnqVp5awwyurK7KCBkDoT7 jv0rjdY0qLw7Z2j3HlveSybvlPyKoAwOeSSRn860pV+aye5tDBNzsnozl5h84I5A9Kgu7hI9PuLZ pFV5uYwf4yOw962GuLZ7fYSGAXjnHPTHH55rk/E+kT6zbR29q6oY38wuQTjp07561WJinSZu8I6F WNtSTT5JRtyoCuwChSeV75zUl0bhdQhZWcwg4ZWJC/8A66S3kFlKkczGTYuEkC538cH+dX1kaRf3 2NrEYNeS/M9WEVYCSyeZtII6VnTTPNdLHs3gHnIyAO1Xru5ypjUYxwBWUGjgnjY7txYA80RdiZxv oX7xIxYSxlQcochf4ccYx+tdTo8/2nSrSUHJZQD9Rwa8u8TeKhZyrZWMZDKQ0sjdf90f1Nafhj4j 2EVvbWGowPaqhwLhDuX6sOo+oraMWlc58RNSdl0O6c5up8dMisezBXxFMSFAYpjGMn3Nafyi5mKN uViGDZznIznNNsLFhPNfC3lAZwnmgZDY6/QDj0pVNYnNYnb7xopGPzGisiz5uFOBxTRTq6EIfkEc igcU0Vc06xfUbxbaN0R2BI3nGfYe9bJNvQEruyK3VTXsXguPVtZsrFtW0e3i0yxnSS1EZ8sZxjcU 5DA7s59a8v1vTP7F1I2okeRlVXy6bck+2elemeAPHkuoavctrtzi4mlhSMlyIfmwoUR+vA6DuSa5 8RC9n2HZxbizsvFei+K9cgtoYL6C0Qecrx2gaPzVK4RSSTu7AjjHNLonhSLTtGtI7LTre21TiC8u pYSUKgfPtGctkAenPPUV0lpJfSzXMVzbyRLG4VJFkyX7nr07YP14qQGOQuY381Y223EagLtXqMAc bsnr9awVRpWEfPttojL480+2S/aSCS+XytQihL7uchgo6nI5H19K+otZhvJdOgwGlI5lCLjPHHy5 NfOXjC61fSdWt9ctpvJNjeFxCGGRITlgCBg4zg4HcmvTvCXxs0jVLJ11WVIdQ81NsSKcMjnoo6ko M59ccda1xlFV6TpN2ujS3s5XR0r28ljpwlv7+Sxti56xMw5GBkjleSTnjmuY1qeGPTkXWbaK4tpy 0ZkjOfIAAw0sg5O5SW46nNb+teIZ7ySZtPM0JiI+yTKuY7tCgLKysOnXB9uorltOksZYnmuYpJbX zDhNjSRhnDDlDjAzxjt+Vc1OCw8I0ldpdTKcryueRXHh7T9Q8XjT/Dup25tJl8yNrqTZ5ef+WTtx ub/dznNe1eFY7210G+Q7Ll1jZRp0TuA7qMsfmGV427cck8knrXNpoegTyLbjS/KEG3yHAxKpDMSo fjOBt257cE1v2mrjw/qtzOqzSQ6mFDzQqZCkg4AJH8JHoMA1lUxsY1rb2X3jjZq6OofxDEo/05/L jiCs6Xi7GxjqVPXvyOMiuU1D4h6fcajdQ6ajXM85I+23bfu7fjGyOM4IbgenXJJrV03xNp0kt9JP bSak08kUMVsIwzjBwCQ33V3HgnjOK5m4trO5n167g08W0d9KkS291EoMJUDzHGM4JwOnrVYJPkdW 7XNrZu9vQuTu7I4LxDqep6TcC70uJWso32y8bhk9B6j/AOvXWIHNrA+xhNxKSrcZ4OP1xV+w0+K6 0sJHaxJuB2ogJUnna+epzUEEyxSKm4hkO3nrlevH5V7UaE52UnoddKm3K7d2Z2r2s7RKsaEXK7m5 GRy3yg/X5qr20txLCFk8rAGCFByD6HtXaq6TWzSBU3t/EVLc9Of89BXFeItRg8MyI1x84lHBQhmz 746Z/lissRh7K8UEpKLtImkcCNnfjAHWs6CMz3IlcfKASi/1pt1He/aDHen7O+AwhIxkHkH3rS06 2N9cw20Gcudu4849T9AOa4mmtBp3V+h5Zrx3a5e55xKR+QrNwwx1yefwrc8X+U3i/VBCAsSXDIoH HC/L/Ssfr81dzhb3ex57lfU2tN8Wa3psaRw6gTEgCrHKgcADsM9K7XRfiultpz2eoae0hLE+bbOB nOP4W+nrXmATPHODTOnBPTtUuCEdtefEXWZLuVrSG0jtyf3aOu5gPc+tFcTk+tFLkQ7kApwptKKh MY8V2Hg/TYLWOXxDqjSRWUTC2hA48+SQEYHfAGScf0rjxVuXUru40u302VwLa3dnjUDHzN1JPf2r W7S0HF8ruejaleQ2FvKtvYpdNOjQWkaQq4Tb1U4wSuCxyefr1qt4f0rR5WglltIoNRjkDBYphLkE 7dygMeAeBn7p5Jx05bTW13TLKPUYXkEduRHFFMh2lJCfmXPGN3p3Nd3o3hqPQtPAlCzXFwEVrjfy m7f8gPYDbzWdaTcPc9DolUVR3irJHo1hqlxB5hu5pfIjVEG4h93c5KAEEc8gY9eKsulxJpMsVq6H 7SvLxpu74ViuTvGCM+2BXHIQt4LNLqHEr+ZJuZRt/wCmmTz2688dqlWfVWu0trS8s5raCXe8TOXT gHgMvrkHjgEH1ry4c8JulU3RjVXs5WZzvxFutqDR7KO4NtFcNPPK2AjzSHcVUAfMQfT9cZqj8O9J so9bkuriFkvURjEso24HA3qCPqM+9dfPp7f2hJeSxx8XDS2oXI2kqBnHYgZAx/Og3b21xucbh05P Iz1x/ntW8sUlDk5TknWSdi/c63dWlwbeG32eUwPmyKJD827hGydpGcd+nvVPS5pNu11Ma7VXgfK2 BgE47+9T2xS8hcud2SQwI688H2qGOJ4CEY74wew6jP8AP2rzq9aU/dMZVG9Oha2RNIDnjP15qa5M kWnMibFiIwFGcj1+uaijZCxQfKc8Y7jjpRdNLLH5RGMA8Z5x/SudRUrKQQm47GfJNqlzZRWcD28t rLNm9eORVl2fe2c8kk8cdMdjin61aQ2GiaYkUzbHRmbzDuJQt8pUd2bBOeg4pbHRbSKeSdJdsk8Y M9xMc+WmfmCDGFAAJx36mqviSVtShnvktXfY22xhic42jADE46bRhR3zmvapqHs27200O+Okb31L uiXhe22faCsyoE2uASwAwF46ZH0pmqyRrKsWY1WcFl28KMc7QM8c56+g71i6JZTXEplZ2tplXdCi vnHJB3j16cZ7msXx3qWr6dDHFEr+SzHdOBld3YL3A4zg+telQx0XFc250rFxurbnoFpdBLXy5PM4 5Bc+nJ4HOP8ACvNviVqAu5beHyGjIJZDtAyOhJ/i6+tc7H411ZYsOyTSkgN5qBg3v6g9Kx7i5mvb szTOxZucbiQPpmtpV4SXurUivVU9T2XRfE1j440qTTXhEWoQW2VWYg7iABuQjtntjj3rovDOl/2R pb3M4b7ZcKBnORGv90H+Z/wrwvwrqX9l+KLG4dsRmTypCf7rfKc/nn8K991PUI9M026uLkuiWgLO OgwBwB654GaxglJrujlcmlZbHz74oyvi3WF7i8l/9CNZmSQBUt5cSX+oXF1JxJPI0jAepOajKkHH enLWTaGthQ20YIyfrSEdzgUhYLyOtNyT1pMBePaik2+tFL5DIqBQelJXOUTL06UMdvOM45waRDxT jgg+9dG8dCep7qJl1bw7DcwRiZZYFkSJ+hIAOPzFOFxbKEt7oeVGVUKmc7y+WzjPTP8AUd6q+DoY rfwlpiQsZFaEOTnPzMcsPwORUmqaINWsEhuiI7iBiLS5iJLJzkZHoe69OK86FX2cmt0RSq+zbXQo adenxADKLXYsG63kJA5K5+UD0yR+Gat6Bci31CT5BgyCJvXuMn8elZ2iW0VlppVLtZLp7mRppIGD xSvuO7GRyAMH2P1qxochaGeUli7yDHHQjnP1yarHOKlCX2nq+xWOlC0Xe8nv2NrXJ5BdxooIRFJf aemf8Ky5ZDKF3HPue/vW5qEqTTWsoUYlh3kY5BBI/wDrfhWXd20IidwfKY/dR/lDnr8vvx0rgqK8 nY89q7IdLvTHIduWJYh1PQGr0uoB92I0HoSf5Y4rFs7gW75POeG7/lV63uorq5uFUF/KkHB/iLDN YYiDu5Ie5btLuOQu/Kuo2rk5znv/AD/OrVvNbQozSs0kjd89ary2syKJCqrgk7ARkDFUL+8vIbVW sLaGVywDvLJtCcDHA5YnJ6dMVhRpyqTshwTbsjSkdJYZY0k2JKMSJ/CVznnPauW1/XnvLbUNH0ZJ CIZRu1FZ1MKnPzZkPByuMAdORzUOtanqelWZutVWJbaZmhtre2HzXBH3ssclE554ye3HNcBf6ne6 qV+1SKkUZPlwRKESMHsAP/116tDDSm05bLY7KfNFNM6TwvquleEb8vfaxPdB0MfkWkJeNM/xFmI6 dflBz610njhxf+GobvS5ftERbDyQtlWjxkgj8AcHkYry0RRSKUYHd2bvVrR9evfD80kUbb7aUgyQ k8Ejow9D7+9d0qTjLmQON9VuZ79c06Plga0teuNOvbqO405DGHjBmTbtAfJ6D6Y6cZrKQ4Oa6E76 lboWQYPHBz1r0vxt4o/tDwHoiRP+8v418/HX91wc/VsfrXmsnWk8xyFUliqjjvt5/TmnzcruFriq SpPHSjLHpS7ex+uKXdimgG7e5pdwxgCkzRR6ANopCeaKVxkRo60GgVzlDgcGn9j70wc04dfatIiZ 2ngHWdSsGuYEkWW0jAcW8ucbif4T/D/KvQzr1hcD99JJDkcxvE+RntkAg/ga8R07V7zS5ZHtCmJA A6uoYHH1ru7nVbVtGN48yfvYS4RWAboFOPoxx+FcVWL5rrY56kXzXF0GIW4Ngu0ywTv+8B5AViGG OwPyn3xWxojy7/IYDaP3nHXkd/0rmfD+ux3V+0cNqIyYC9xMRlnkwoPP93AJA9zWxY3ctpcxuqh/ M3BlJxn7uOe3NYYm3OrmNd++dSJXml3A7VAOST078VWvkKzIcscLk5OevaqVtrUM18+muES4Kb9q ybs+oPA7YxV3zN263u540lZFdGcgbv8AZz3I4rFpmbTKtzbGGZScAMpP0qDSdV0iOW6llvY4JQ+1 0lfa4C8fdPJqzdX1tG/kO0jyJ/FGhbGO2R3PP5VoXXhdZhDdwJCt2VVmJAw/fr2PqaPZ88bMpKy1 JIdcs9TinjtmcNGdpWRCpx1BAPUe9c/q+sW2iQtc3kbECVvIjjwHdyoxyR90Yyaq6haqk32LUXaK 481pS8L4aPI4xj2A/OqN9oUGsafbyzXXkR2qO7MZTIzKWwTjHXoST2U8U6EYQne5rT5VK9zmNU8R z6y7hwqW6tuRCo3AkAE5xxnA4HHas/zEx05p+rW1jZapLDp14Lu0GNkoz+R4HP04+tRKg27sgn0r 2qNuVWOlitMVXCDn1qqRuyW5qwV3E/rUJ56dBVyV9wQ0cAelJnFKfu0nluULhSVHUjtUN2GOLbl9 xT0Xau49ew9KSCEyHP8ACKmZcLgkVcVfVifYjzmkI4oPHTpSgZ6dKsBmCTSngU8LgZ71Gx5pWsA3 OO9FNPWisrjGUUUnHrWRQ8VIppqo7MFVGLHoAOTUqW1w0ojWCQuei7TmtIu24rXIyN3pzQsaqc8n FSPE8TskiMrL1DDGKMAA571oop6kneaBp9/e6LBPb28Ygj/cBo1CruYcjPVm5yTzycVPpsUlzqsN mELSOSqjvnjH8q6vwHaS2fgBbaddksN/FcbD1Cy7cZ/AfrTtKijsfizGUjBjaUoOM7SyE5HvkfrX DWoLmV+rIq0oOKfmXvFOnWelS6VbRrGrwREu4UAs2AM/icnn2rj9Zu5ltQYUV5EmCDzFDKVOQQwP bAz9cV1vxDCx+IrR2LZaHAx061wmrbJ3Tyt3zEhh7isaztN6GFd2qEhv7wW0haUNFgFyyj5QM45H Tkn9K9G8OSfbfDGn3AlMgkgUqcY6HGPwAx+FeG32tQNI9qFeWzKgOUfaWP5HIBx9cV6x8LbpLzwg lqhYm1uWiLMMZVvmX9CaunRcafM9w9nJRvI4Dxzql/Z+MNQsIZEUMy8quCdyggE+2cfhTvC+jS6t ossl3PIALlo0bcQY3284IPfJ4Nc7rV22peMr65LZM142CPTdgV3PgMiDw3fW8pZpYdQIIxnOQoz+ dayilHRHfh4Ruk0c+mkJpTyW/lgzq21mbkt/kGqkmixFiYnMeegxkCu08aWS2N6kygkSDg1zMdyo ly7KoPBDEVvTqRsk9xVKUlJtbGJNpN3GcAI6/wCycfzqvJp9yg5t5PqBkV148txtDI49Mg1k3k5R vKiY7c9a3szExrfTJZSPNBiQ9z1zV+WBYT5UoVePlZORXaeDvCEvim3M1zfra24coCke+RiOuM8D 8a7uH4L6Ay/vb3UnbuRIi/pg1F0maKMmrngGGCAEBcdQvShAM4xXut98FdH2FrbVb6Jh03okgP16 V5Z4r8IXfhu7WN7iG5ic4SWLI59CDyDVxdxOLWpgCFCff3prxBOT+lNLyRDBGfelWXfwQKvQghc4 OKgc4FSSNljUBOTmsakrFJCde9FNorAs7Ox8LwLsMqmWQcks2F/L0+tb9lptnalNlvbSTKdyI0Y2 gdyf8mrKwv8APEieZIjbOeUGPQevv7VPDBNPuhXGGYF5GxuY45AP92vEniJN6s9dUI20REU0+wtJ LtrVru4C5VcBVHuO55xWp4YtbbxLaO8ti0KoSDJE/wAgPpgjOe/f3qqLKaUtyFXBA46DpU8fiKex 0MabpmnXEcsWIy0aZCt3xnrn196dLlrRa6kVYyhbl6mtL4Q0tLeS4jvd8cf3soHGemMd+eMVxGq+ GtI0zxhbvdtFbWAhEzwqSRJIGI2qOykjNdrp+vSLaQwyaUTAFHmebIN24YKkgA+lZOqMNRu5pZ13 LI24IoyFH4it6DlRn7u3qc005r3iJ/Ellc6vZjT7qcSyzRxSr5eI5U3g4bPcHkEV1lhpk6/EWC78 otErCbPtsK5/P+dcI/h23kdJoHktpFYNvQbsY5yBx/MV6WDPeaCYrhomaRFUT28hUkZByMjIOQOM 8V6dNuory6MwlGNrGN8TnMcumXAh3qGaN3H8API/UV5rrsqxxNCsgQzFYkJ7Fj8x/AfzrtvGmpXX /CLXllfMVuwA8VwowJwDz9HHcfiK8n/e6lbRy3UjSeX8u7oRnpk9+BS9kpVk+hzVad5KQyTTDba3 LptvJHdSQTNGskZwkmDjIJ7cdTXWeHdWuvA9prcN0Ii1zaBrMpKrhpQdoOFJxwxPP9yuJYR2t0nm KXiyc7u4z/hitjxBqnhu5toBo2lS204QCVpZNwZu5A7V2uEZRf8AX9fIH2ObSQqzMcl85B985zXV eD/El3Yz3lju8yK8HmEOfuyDnPvkcflXJg5deOMjitvSUhg8RbHOyIK3IGcHHH64Fcc1eLsb03aS Z7B4etrPxdqLQ6yguPsmGW3jJTIP8RwckdsD8a9Q0/w54etYgtto2nxr7W6n+ea4LTtJ8M2+vaRL pq3i6lJGwuBLMxAUrnj8RXqVvanywRPIf97DfzpwppL3lqaOopO6KdzoeiTRFZNJsWXHI+zqP5Cv J/HfgvQo7C+vdPshp5tE3K8TERO3XbtPHJ4GOcmvZpbZsf68j6KK5fV4XF9b+Xp0eqSbivlXCh1X P8WDwMY6+9axstbENJo8j+EAnXxBqdvHcyLA0aSmP7y7skZwa93ignCD/VH8xWLc6dNDq9pd/wBl w2UKwGJzCFALFgQMDtxXRQn5Bikt2OOxQu4LjYceUPqSf615f4m8JTeIL0MdbtoLks0VnZyptEjA ZYjB+nOPSvWLtv3Zrxu4Mk/xw0mNcny0Zzz0Xa2a0TaTlcUtdDyu7823uZba4tik0LtHIh6qwOCP zFVZo18kuIyuK6X4hTKnxB1uKBePtR6DvgZ/XNc2Fa4ZYst5ecyP2PsK1m0tzntqVY7R54zJuVVz wD1NMe0dO6H8a3mTZH8gXC9Ae1Z86omWbAU9x61ztFXM77NIeQqkf7woq0RGTnNFRYdz1GykDXru NwR5Wkweepzg/nV60j8rzArZCswoor5WrufRRehcSP8AdKwYgOTx7/5NUZWaOd0LscEgDtRRW+D+ JnNindIj+0fKwGR7DoTTre2jmuvtLBvMC7BlyVA9QOx96KK9GD944nsW3RUbZlsnniuv0+BYtOjt ZPn+Xk+5OeKKK7aC1Zz1dkZfim1Fz4b1O2lCO6Qlg5HfGQ3sa8JsWaK5WAdJR5R/HofwOKKK2j8R k9indkSCF8cCQDB/z7Vf1+3to7TT5IIFiZ0YSFf4iG60UVpa6kC6GGgzKg/2hXoXwz0w6x8TPsgu DBut5suI1fjbyMNwaKKx6F7Hq9npqWHiNbZZGk+wXLwq7fecFc816ZbH90PpRRVrYtDpT8prmNTm 1BLp49M8kXM0Txq8rlQmcfMMA8iiiqWw3sY/h7Q9V0XVJBe3ELwXsEgZI5XfLqNwY7gOfeuyt/ur RRUxk5asI7Fe8PyNXC2On2tjr+peK7oNK1tA6JGoGQq8t+Jxj6UUVoldpPq0D2PE75m1PVLvULo7 pbmd5WVeBljn696r3KCFwV4Uj7oooqqmsmznDeWhJHAI71EUSWNwRnHXP0ooqAKX2IDpK/rxRRRU WC5//9l= ------=_NextPart_01C9D87E.59029470 Content-Location: file:///C:/68E9C635/Sammans-2005-filer/image020.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0a HBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCACsAQUDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDyNbkp IFU78HB3jg1IkUcgPzcPwwI6H2rpX8OeHPNy2tlW9GAqdfDuhkfL4gj256FR/OsnF9DhfkcvJbhr dUjVRIv/AI99a6nwijHw9r0Tkf6nOOw4NSt4S0uZDImvwjHDNxjH51v+G9FsbBLtEvor2OWMLIFO ML74ojGV1cNep5QZMKoD9AcCnREsy5brjHtXcXPgG1uHYwataICTtHoPTrUSfDyRFwNasSexOaXK 7bFWOaDRLKqjlc8Nu4zTLgcYb2weorqR8O7nYwXVLBye/NSr4E1Fc7ruxkUjHysQfr0rJwkndBys 5O386dHccBWAJA6V6H8MOZ9Rz1O01z48BavEpxPbMd4OBIcEflXXfD7QbzRbu7F20beaAV2NnvWl OLVRMaR2SD52+g/kKcRTgP3h+g/lSkVvV3NobDNtNK81LigrWViyBxhGI64rCN3fbOLiFjnkhf8A 69dE6/I+emDXnzSW/wBtFpYW6sMl5fmIwvfHvXRRimndGFZtNamuNQ1WOQ+c0BTttTn+daVpc3U0 iiTZtPdRWBZJHIqSsrncSx2Pwfbmugs7mJ5Y41VhzxVTS10JhfTU1AuMV5v4k/5Dl39R/KvS+wrz PxH/AMhy8x/eryMX8K9T0aG5mwD94vFX40yQfQVTtBmQdOK04gjxnaVYccj615dTc7Y7FZUy5q4i jbzwFPU1HlU3uxAUHk1yXivX5XiNrasUiIwzDqadGhKtKyFOagrs0dY8ZafYs8Npm4nHBK/cB+tY Efji/ZmaSNCOwUYrlgp4JFTm3kRQSp6ZxjtXtQwVCCs1f1OGVapLY3G8XX7XQkCKsbf8s8cGtGDX 7S6mCvmNsgnPSuVihec5Zj8uOT2H+Fatxp6zlJo9qzrgsmfv464pVKFHZKwRnPe51RAbkHI61Ppi YmlPfaK5TS9Ra11M2cjFonPyE9s12mmoPMmPsB/OuaNN06iTHUlzQZcA9qCOVHq1ShQBTdvzR/Wu 2C1OGWxV/iY+9FSKmcnHeiuk5znGvrqRyzyAnaB90dAauf2hO6CJkiYFv+eYrKX/AHhtAOTWijRo odnXA5rJCRY1Ej+yHLrEQvZVHFP+HZMk+poRlfs/T8ar3EHm2j7G/dONwUGtX4fQeXqN4ig7Wtjx TW6LT1CO9sfLAOnwOcdAgJH1rj9SZbm/LrEkY28hRgVY+2SQzvGSVUE8D61XLCaViCOlZvYI7lXy irFudo96qkylmYSOOeACa11hDxyJuIz8xx3rL37JxHvxuOCPapi73LW5JFJdNazqssuFZdx3Hjrx Xonwlklkvr9ZHZ1CrtJbPeuFsI2uNK1U5IKyRHcQc9Tmu/8AhQirqd7tzzGp6+9aQ+NDW56OVxJ+ A/lQQc1YkXEn4D+VMxW1Tc3iRYoI7VLto281lYsiZdysvqMVzVn4QSylll+2ySPJ3ZBxXV7RXm3x B8V6voOtx2+n3KRxNCrFWjDc81SlKOiIlGL1Z0Nt4ZW03bLpiGOcFRxV230o29wsnnbgO2OteSS/ EjxMI8x3MJYdQYF5rpPh94w1rxDrdxbalJGY4oS4VYgpzkCnKc3qyYxh0PSccCvMvEQ/4nd4f9uv T8cCvMPEZ/4nV17yEV52L+Fep20N2U7RcOD71qafarEkix8Djv8AWs6zGCCR3raswQTnrxXlybud aOe193g0mUIdpd8E+2ea5qG1juJQ9wrSIfuqvNdD4vJTQncHafMFafhaXS7OzihYwtMUBY7hnPuK 7sPdUrruZys6lmZD+HrSOa2neBsMgXZt75rR1rQYtPMgMa+WI94bb29K6i81Oxs5NvkfaTwTsG4L +VV9R1nTruMRXLKEkTcFKsGweOBjpVcsmrtltxTseYziz091LLlGjIXb3FUL+SNdKhuIHbIfZnPT vzW7runtDajyIZpLdeFkeMpgdhzXJmfzLSW3K7ckHn1FddJc3vHHV0diqs7G4SYnLAg16vo58yBn I4IX+VeRDqa9c8NHfpCN3wB+lXWj7yZjf3WjRZcCmgZlj/E/pUrrk0wD98vsrH9KdPc5p7EKA7fx op8Y+WiukwOEa9hVwDCcjIyBW5Y2cN5fske4Jnjis6TTEEyuJh3PJ4rRtrxbKdZRMM+g7VigVj1f T/h/FcaRnhd4zjHQ1n6b4e/sXXZowPlaEjpV3QPiFGLNYpOSowM96dHqn2/WfMEyfOp/djr+Nbe7 odTipK8TxS6jjt9QuVuIzwzBecgc0wReWsU+3akoOOOOPQ10uoWFrb3lzONlzM0hISTKqOe474rL 1+8uLt7OKZ4CkSsFEKbQPrXM5RlJ2ZUsJVpx55LQZp1jcX8skdsm51jyV6cVnTeEtcScyGwbBzj5 14H51s6TdT2ErPBcmBmjALgZJFWp9W1KYnOrSvnK42nv7Co54xerNKeFqVI88YNo5WNLuw0rWra5 hkhmQREq4wfvV6Z8G7J5NNudRySmRD075zXNozzadLZ6sxuUI+WQgh1HXGe4z2Ndz8Nri3tLG40q 1Z/LMnnYbHB6cVdKtGU1E3qZfVpQ9o1p+J21wuHH0/xqE1NO2WH0/wAagNdNTc5oiig0maQtisih Sea8b+Kfz+J1UKTi3X+texFvWvPPGPg/Vtc8QG+snthEI1UCRyDkD0xUydrA1dWPIEYbnJRlZT0J 616L8LD52s3c3cWwGc5z8w/wqq/wv1uQlnkscn0c/wCFdX4I8JX/AIcurqS8kgZZIwqCJicYOfSl KVyYxaZ246CvL/Ef/Iauj/00NeogcCvMPEIJ1a7/AOuhrixmyOuhuytacxLn+9WlG7IGxnIxVCAp FAXkZUQHqaqXd9AZspcr07McV5nK5PQ7EWdS0e11OWF7ncfLzwo6j/Petp9HtZ47Zlt1LJ+94GTw K5JrpGUn7Tx/vGuhs77FjZmNXmPzK6q2OK7KblblYoxXNfubNnZW+2VfLOXffsxtwT3q3f20dqgl Kr5oTauB90UQSzNGNlo0SsBksw5/rTr1P3e52JUdSa1lorDa1Ofutl4htpTnchJz2ryTU9NubOOO 6lQRwzuxiBPLAHrj0r1OOfy9SmlCgqFwuRmvMdfvbnUtVupZpDK2/HJ5A9B6CtsJe+hzYqyV2Yw+ Zvqa9f8ADkXk6PGn+egrzPSNHuL+6GBsiU5Zz0/CvVdNGyxCj1IrerNOaijjafLctOMkVGBiU+0b U454pmcM/P8Ayz/rVU9zmnsNXO0UUxWIUUV0GJzGowotplODzzWPEEIDF8k989PxrVvi0ls0e8c5 znA7Vz0W4vsAGOgwe9YNgkbVvcXIBEZ+UfxA816B4Qs4lEF88iGZiVXD5PPUEV5lBMQNgCl16t1N eh6FNp9o8EkkQjn4JmbHJI9qFNRkrs0hG7OV1S/YapdgQynbM6khMjrWVJcGe4iJQoAD1XGa7+6u rSO+LPaoLdslpCPv1i67YSancWsumWaLbqpywIGSahWc3Y6Z1qrhyS2MCWeRACibiOPlGaine5Vc YmQltpYKRgcc10tnANOvLdZRbfL80u5wCQR05roAlheqzLp8Tq3G6NlP6ilyNu9ioYmdOHLFnK6/ 4e0/T/D0N9YXT/a2x92YsZPXIrV+FD3f9uz/AGgvgxZAf61InhyfdKvlQ+QWyhKjzFHcA+ldR4Y0 /wCxauoVUVCrY6bunOT35rSPNzLQyU29LnYSHLf59TTCPepH/wBYfp/U001tU3LiNxTSKkwBTW5r IsYRTGFSNTDSAjxSgUppRQA4DgV5hrzomq3jyMAiyMSa7rW9ZGjwwlYvNllbCqTgDHUmvNdYdr29 feABLKGYD37V52LlGTUL6nVQi7NkE939otPLjtZsS42E4XcPXBNVm06fHzW7Z6/fX/GtU/Pf8Y2o oFSmUNcSRY5VRXD7Tl+FHUkzAjtpELFoHK7dwwy/41taBNHDemG4Bi3DKlyMVTkfYh55ZMD9Kjdw b1Se0Z/nW8Zt6iu0ehSajawQrunUyDtmqz3EmqL5cYxGDkseM1yfhW/S51K9tHt/NggUMJNuQrZ5 Ga7yGSCS1kv7mRLfT4F3SSngBR2FdXJJtIn2is5Hn/jS+GjW0NtEcT3G7DdwO7V5yRtOJFHsc1o+ KNfHiHxHc6iUYW+dkEYONsY4H+P41QMM0/DFIouu6Q7a76NNUonn1pyrS02NTSrtn04W7yOgWQlX XqD/AFFdrourQyQR208qLOSdvo/0rkdItJ0sHmjRZoQx7fr9KklS1uIvLWU2zjkbuit6g1zSaU2e 7LBRr4WL+1Y9G2cCo2jJaTA6J/Wsnw7rQmiWy1CQC6QfJIeFlHqD61vyID5h/wBkCt6erPnK1KdN 8s1ZmfsNFXGjyaK3Oaxb1Pwtoun2iTW9ouTIAxZi4x+NVRpOnTX9nH9lgdXlUMqxAZHccV1TYljK SojoTyGUEGnQwxRSB44YUYHhlQAj9KHyPY1UWaFjoWhWLF7fSrONj3MGT+orO8V6Lay6HO1hZRJc IRJlECnaOv6VorcTD/locfQf4VJ5sj/ebII9BTbg1axorp3PLYbRr+4tLaGNpGdh8p4GM5P6Zr0/ +zLGJUWCygRM/MNmOPbB609Y1PsR0wMVL5YwPmb/AL6NTTSgXVlzvY+fvifpE1t44uZLeydreZEd DHGSvTBHHuK774WaYsHhLdd2KLJLO7qJFAIXt15r0IRj+8fzNKIVzzzVXV7kWdrES28GOLZPTotS RxRROGSBFPqAAf0qUQp6VHcvDa28k8hwkalmOewqudAoiyMM5JHTn8zWTeeItJsXKXN9EjD+Enmv LfFvj28mkC2UpiRyQMcECuWjX+07oPcSvLI2Mkt81cs63MuZbGsYW0PdYfFmhzuipqUO5+FBOM/n WtvB5Brw8aTa2kR+eWQnGFYfd+vtWh4V8ZyaFfmw1SZ2sWOFc/N5Z7HPpWUKvMynGx6+TmmnvUUE 8dxEs0UiyRuNyspyCKkrcgQ0ooxTlHNAGT4hsbe60t5bglTbqXRgeh9Poa85uMG5BxzuWun8S66L 2dbC25tUb95IP42Hb6CuakwbzJ/56rXjYqcZVfdPQoRahqMjfy3vJeyt2qMTKhF04x52VP8ASnMh FrKBgGWTA+lV7jH2fyCvzRBWxWCSbN7Ec5/eQL6vtrO1S4uY7mOO3CF5IyvzKT1NM1G5aaRVTfEI 3J3K/U10HgzTY572TW77JsrAbgX/AI5Ow/rXdRpaq5p7BuHPLb8Wa4ktvBug2ekQ25acp51w+OXk I/kOlcNrviiXVrRbWT7R9mzhYlG1Vx3x6+9bt9dvqmoT3krYVzubPYdhWNdxof3zIAucKMdTXS6k XNyaOill040kotJvfS+5zlraT3J22lp5S55lfn9a14dDgQbJ2MsjnLEmtqDd9gJHQfzqrIfs5EnX IwPc+tKVaT20OqhltGmvf95/h9xIHaziW1t+GI2qB2A71kapHKkhMT/vV+bpkH2NaNl5gS4nk5bA AzUUwO+QkA7225+lQpWdzpqUVUpuGxlW1xN5GZMGM9FX+H3/APrVu+F/Ed1b3o0u+cyRyYEbseR6 c1j3sDWFwMKfLlbt2PpVWYb4xLE2JojvQ9xjtW8JWlfueHjML7SlyX96H9f8MewsmTxRWN4a1+PW NLWRztmj+WQH1orqPm2ju1aplOetV1U1YjU1malpOlTrxUCCplNUUTKaXOaYppwp3AfkU4Go8mjd g0DJ91c944uWt/Cd4ygndtU49CRmtvdxWL4rtH1Dw5d28aszldyhRzkc1M/hY1ueA3Nm99clbb94 IhhiO1dHpPhmVIjeMw8vbkNt3DP4VX8MtbWwnR2xL5h3BuMelej6PqemwWvlxpsEh5wvyufbHeuO XM3yX0OunCNuZ7nl+txXFlKZl88l+CUbK59/SuevHc7SwZGP3kYHj3r2nULt70E29jIY34BRBz7n PSvMvEdldXepykxqiwRtubIyQo5rSm+VpMmrBbxPRfhbqc174ckt5jlbWXy42P8Ad64rvM15v8Io 5F0O8kbPlvP8o+g5r0bNbI5h+azfEd49loNxJGcO2IwfTJxWhmqWt2Lapo1xbJ/rCNyfUc1NS7g7 FQtzK55tCRnb09PY0kx/0iQ91bI+uKyL/Whpkwh8lpHYZ+9jFVD4oUXK+dasis4JIOcV4qw1SXvJ aHp+0itGb7bPOUySKqwjgE9T3NULm4hF60vnJsdNnJ9uDVLxNH5ltAy/6zGXA6MM5rmmtpbiZFji ELEfTNdGHwynHnbIqVuR2sbcMMt/fR21uu6SV9qL6k967PxBMmmaMmiWJVltlw5Bx5kp+8fw6VF4 TtI9J0mbxBPEAyAW1op5+c9WrAu5pGvWibcXlJK9/rXV8Kt3PZo2qLmeij+f/AH6dHJLbxqckElj nuaq3bfabzYpxHHxu7e5rQmMun6duSaJlIKhQCGU+lUrSGQtHiLKnnJ6E+pqJbndTS5UuxbEy29u odcLjKxdz7t7e1UWMl032iY/Jn5RTpIze35hjOUB+d/Wn3reZKltEMKgxxSNVqyNXLAt/DmkVfNn iHYZY/WpJQI4wg+lFpkgyZwAcUluU0LqVv8AaVlt84Yxh0PowrJitmu4hNGqiVfvrnHNa2oXPlKs iffClfpWRZTNDeeUSCzIc/zH8zWq2OKsoqoubrp/l+pUZL2yldrPciynLJnGCP8A9dFapf7QoLyY IyOuKK0VZpHm1Mqozm5Lqe6LF7VOkdeHv8UPFEg+Sa1TJ/gtx/WoB8QvFjvzqpHssSD+ldXK1qfN I9g8S+I7fw9aAkq104zHGx4+p9q851D4k375CSKuSMbTgKRWBql1eanchbm4eSWQAu7cnJ7Vzl7b C1uDEWJx/FWKtN6svY9LtPilqkB3SwQXMfTA+U/pXofhrxZp/iWAm3JjnQDzIX6j3HqK+fLFo8bF PzKMt6Y9atjVJrC4hvrCV4WR/llXuw9vSlqnZD3R9MDBoIrw+X4s6/cwRpCkFvIq4kZY925vXnp9 Kx7/AMb+KL9Sk2rzqh42w4QfpXQotojmR9ENkdRimHrxXzjpXjHXtAuUliv55YQ3zwzOXVh369Pr Xv2haxb6/o9vqNqf3cy5Knqh7qfoaTTT1Gnc4XWfDMOjeJW1SB18u9Y7lIB2N3GO4NaE6eabeOEq NrA/Im3H5da63VNNj1C18tgu9TuQkd/SuNmBjv0Nu6I8Z2SKw3qCPUetcdZNSv0Z34aSceXqT2zt ZxNbTb9rMdqliM59q4XxnM2nJMBHj7VGYhjHGCDmu7uy0dylzPKCoGQoUKo9653XbWDV3WeeItCT tQH+6M8/iahSUXd7I1qRbjZFb4ZeMLW3t/7Ev5EhO4mCRuAxPUE+terhgRXyq+BI+3oGOK9Q0XX9 VtNNtWj1qSOHy1IXUtPbyseglXPHua73TfQ8xytuethhWH4tkvoNHNxZXZgVDiRVHLg8cHtVP/hL Y9P+zf21B9lS4/1V3C/nW0n0cdPoRVnxXcxyeFZ5Y3V422lWU5BGfWsaqagyoP3keOapYz3EiSxz bmHGGqO10GW6y95fRQIv8IUszfStEzAxHkE44q1EyFQPk3e5xXF7aUFax2qHNfUrS6HM65h1BGP3 f3kmDj8KRdOaNVSRV37trMjlh79asTyQQIWmdEHqzf41X0+8tb3Uo7a2LO7EAFV4z6VrD2s18Nl9 xVGNKFaMpyvb5nYeLk8jSNM0a2BVYIBK4HGS1cvaQut2XkBzHFgc55JrW8UX982tSR3pjtmRFGyM ZIAHGc96x7KY7bhgxkYuqgmnVtzOzPfwafso3W+v6lyeH7Q8cR5RDuI9TReym2hWGLmaTgAVYjUW 0Blk69h3NVLKMyXMt3OR8pwvtWZ2h5Y0+z2dZ5OWNQWEBk3zHrnilmZpxNO2cfdWrKMLWw564zS6 3K2Rn3j7rhlHO3irFqu1Uhxyckiq9vFubzH781YtZN9y756DihblPYzdVJVSg69BVfUGSyuYJJBt k8oljngnsMdsCtW4txNqELt9wHcw+lYfiJlnQSIQ2HPStaaTdjzcc5RhKot1a3yMS4uZLiUuScdh 6UV3HgWy0q60ydrq3SSYSYJf07UV2qy0R8fOtKUm5bnJm2aIhXBB9xg0kREUwklU7A4P1AqaaZ5p DIxySc02WLzYN2MkHgZrWcW1YxhKz1NaK68+483YjZ5DdMUy70uEgkSqSTygGSfpWbZCaC++yyEg P1Abgiu40mbT7J4nNsZbgDCZOW/AV5826b907IU+bcx7HQtiER6XOxxgyTLgeoNc1rVtPaXWyZQo 5O1ei16he609zDbxW+AJ2KfMdoUjsfSuO8WWKW1ksskm+ZnA+UYUClRm+fXqa1YLl06HOWG5Wb1P rWisYYE8ZHbNULcSFlx97APTir4k+6PIUMOrA/0r1Y6HmT1dylfJhsD0ya9S+C+puUvtLkPyf66L nv0YfyrzW5hZiXI4rd+HeqR6P4rimmbbDyshHZSCD/Ss6qtqaUm3ZI9J+JXjQeHrH+zrCXGp3C/e X/linr9T2ryHw3eXyaozRTybWBaXLZ3H/GovFOoT6p4mv7y4+/LKSAOgX+H9MUnh5mS6dsHYNpY/ j/8ArrGrb2baOinFqqovRnpcYa+EMksryxnBCseP0q5qOz+zZbhsBIlPy/QGsyzkji08ENjDbl/w rJ8Za20GipBFhXuQUOOy9682D9pJRR6U1yRcmebE5JOOprpdJ8beItJtY7e21OT7NENq28ih48em CKu2/g6N/BFxqsz7LuM+YmGypTAwPqar6XFY2sVu00QufNyoG4r8w56jnp0Pt0r2Kcou/keTVjKK TOo0rxFpeqWFxBc20dj5yk3NnJ8tpcH+9Gf+WUn6GuUuNWOlLcabp+r/AGnSpsMI3UkrznGOxHtw a3LvwA+uXr3Og3TPp5AO+8blGx8y9OcetXbH4ULDh77UVY9xGQoqKlailZ6kxhPdHD/2wqoFSJn9 3OP5VDcaxfS4QyiJPSMV6dB8PvDVqxNzcCXAyQ03T8qk83wToJKr9mLg8FY95/M1mqsP+XcfuRpy S+0zyVYpLlh5Nvczv0JbJ5ro9As/EFlqFvc22nLGI3D/ALwYBI9a7aTxfoS/LbW9xJnkKse3NUp/ G4wUt9IkJ9ZGxWc6s3o19/8AwbHVRpVlrTT+SLGtaXe63qT6lOqQ70XzAnIyBjIrLsNNWyMpaQSB nLA4xWlFrF7qFoPtUccAboi9ce5qpcSA/u92Aetcr3Z9HgaVZRTqvbZdhjhrqbd/yzj4UZ6n1qO6 cRWpSMYA4/E07zFjQRxDavrUcih3iUn5QcmkejYf5P8AoyR+mKr3mZHEeeB1qSS4Yk4OFHSoWck5 JNAIVuIyoFRIBB5r5wuOfannA5zxiqlyk1x8qoRGPXvQKTdtCB7x5C2CQD/Ks2dN9tdNj7ifrmtR dPmOOg/GoLyAW+l3m5hluMj+VXD4jixUW6Tv0T/Ij8KTGOK6AJHzL/Wiqvh8kJcY9V/rRXZLc+Hn uQDOMYps0mZCgOFGMCnKwHQHk8Vag08ySGSVeCeFrpqVIwV2FOLk7Ik0uyOqXUgQObyNd0Y/vgDJ FdppV5b/AGLfIyKVHIEYyTVXwXbCbxNOm3/V2jZ9sjH9az4CLN5YZVy0TlXBH5GvIqz52elR93Rl 6dQbOaQsysJA6Y6D1JrN1hpNQsraV0Esa/PIoH3VHc1bimsxFJ+8UK/8LHP6V1vgLTba8sb6aeLc k+YQG/uf/XqOZRszWo/dsjzwaZEXSSNyBjgdR+dIdPYtuUg49K2tc0SXwpqS2rOZrSUb4ieu3PT6 ipFtiYBcRDdGwypHetvrVWGzujk9hTn0sYbZe1B25XscVlwzpp2o+ZtLKwKkA4xWjDIVuLqOX5o9 +8JnHUVl6pGoVZVGOcV6ulWnd9TjpTlRre69UzW1Kyjv7UTQ4MgXKMP4h6U7wnAsuk6upQ+bE0L5 9FyQf1NZOkaj5EgtpD+6c/KT/Ca9M8A6Amoya6eFFxbLEPQPkkH9BXAoyi3RfXY+gxLpV6ccZDRp pSRlaaAX5Gdg6ntXE+INTOq3+4JsiiyqL369TXo66XPYRXUc8bJKgIIPUHFeVSDMjHvk1OBpXlKT WqOLG1dFGOzPSfA0MPiTwtceHpptj5O3aOQOoPNFt4D1OzieyYo6iYMsikds4+h5rz+wvbvTLlbm zneGZTwymuqsfiJqUAcXbgjHDovJPvXRUp1Kd3DVGEKlOolGodJqtjq2mrbxtffKynhVGQax5Wum jIkvLhgeo3YB/KkbxPJrpDHdlB92RcH6io1uWLN5g4KkdORXDKck+34H0+BwlF0VKyf4mYLZVTdL 8znklyTVpbVYIi2xFP8AujIHrVbLXU6Imdo4z64rUy16yRhQIUwCAeXP+FS5N7s9CNOEdIpJDrK0 M6m4mz6KaZL5KNiNRtB6/wB4/wCFMvdQYAwIwVRwazDdscpHz/tGpuXtuaUt9s6MCx/So4rjP3zl jWduCcs25/ShZSvIHPqaWo7o1Q5ODjBppJ65qrDd+Zw33vX1qVJDKxPQCqC4/wC9Rld2GOAOaZvL PsiGSOp9KbJHt5LZOeaCb32CRfPHLFR1X0P1qPbPGdp3Y9qV9yjbn5eoFKszBSpJ2kY9xSuO1iF7 l1cRI26Q9RnhR6mq2ukR6SEU9SKutDFaqsaI3zc7h3+prH1+TMcUY6AZNbU176R5+Nm1h5t9hvh5 cxTn/aFFJoOfJm/3hRXTLc+JluWrHThEoZ23MO3vVs7grErwOgqS3fzow69+GHoalYLKrxHCluAT 0FcUpylK8j0YxUVodd8L7e3lGo3ec3JYRkE8hMZ/nR4q0GOO9lukBVpMEkdCfeuY0O7uvDN+Z4D5 nmfK8X94f0rsrPxfYeIbxdPktHjkcHiQjBPcVlUupOS2CLtqcYtsnms7D5sYAFegaRcJ4a8Mwyyw ySu7AbRxyfWqf/CLLFqVvJCA9t5oLqx5X29xmtjxJGH0SVVXBRfMA9MEGpb5mXOaexyGu3Umr38d zqIZkHy28aLhVB7EHnPvWcbtsGOBfLIOBzkg5xV3XJSEMkePMT5wfbisqGVTdNju4lUeobqPzrSS JizMks0n1WcyzNAmw/PsLAYxyccgc9ea528uBIfKByqE8g5DH1FdHr8MjW7vk7yCxI45zXI5PPNe lhajlTsclaCU7hzxxx617f8ACGWZdNu7q4lxbYC5Pdh/9YivD2LDqeK9b+EOr6eC+m3hUTb/ADIN xxn1A/StpfEmXCTUJR7r9UeyXtpBcW0plhjkIRsFlyRxXyhMP9IkH+2f519P3FtdHWobm3uStsyF Joy3GPUD1r5r1i2Nnrl5bEcxzuv/AI8a3RySZVRRg0ySLdE+Oo5qROpFTIPmIPQjmrtci9inHcsu wBmWRM7WU1sWXiCeJTHcRxTo3BZhhlrCT5ZWB6DjNShCC20jBHOe9YSpRmtUdtHGVaErwlb8mddC QdOzGoZ2J3EHt6Cqct80OFLMj9xnpXNma4jQRiWRV9AxFVW5JJLE+5rieDd9z3P7dXL7sdfU6Lz1 cnJLc9jS+aQNqpIM/wCyeam0LEGmIywxq7lsuPvMO2fpVtpyzdQAOAO9cs0oycUeth3Uq0lUlpcp iKfZvWJsH86bsndtohb8q1gNsYFOU5LjPvU3Oj2b7mWtvODnCrj1NWY4JA2HlwhHKr3qUSnzTGeV K09WGMYHXrSuNRSQjYEfyAjB6LRkPH8q475HenZ2so/vDiogCjsOinke1BRF5h84pIMBunsac8bL z1HrRMiyRDkBs/L9altH8z5JB8w4YUWuK9nYLdw6mF+4+Q/0rn9dAwuM5Bwcity/lgs03MP3n8AX qTXN6nPcSxIZRhS2c+preinzI8zM6kVRlHqWNEyLeU+rf0op+j4FkTjGZD/IUV0y3PjZbl2Cb5Rc REZP+sXtn1pr3qvIELPHubB54X/61NtVCavGi8LJ94VLrUSLGJVUK2dpx3FctlzWO67SM+5t7nT7 3cWbOchs5yK0Le7eG6hvoSRJEwb6EVNbD7ZpEgm+by13Ke4qhDxPt7MORTb5lqLY9ostQ+32kMts jOswDDaMmp9SxNZ3SjnMLqPyrlfh9cSmxlj3HEc21D3APJrrWALTKem1h+lcLXK7DPJtXuXlxyeN ufwqsjkXMODgJwPpmprxAQfr/Ss2WVo57cjupPNdKV1Y0Wh0V7B9uKRoOXwoxXJavpP2O6BYERkY OB3FdPpk8vnbhIVbbwR1H0qh4kjESLtZvnbDZPWqw0nGokTWinFs56zu4LPVLW4MAaOGVXZXwQwB 5yKbeusd9dS2khCJOWidDjA3HBH4GmsilTx2qJPmt7jPYD+depNHJTs3/XY7/wAH/FW9sJo7TW3N xbH5ROfvp9fUVS+IttHF4nN/AQ1rfqJ43XkE9D+v864Ijmuwss3/AMPrr7Qxf7DODbnP3c4yPpTg 2nYioluYqnD/AFp0r4JAHXvUS8VIw3Kc+lbmDWpUAbzS4HB4p5IUhwfwPSkAA3t3HSmFirFR060j TcRrgAj5ePSoWO5wFB5OKcR84FS2iBr2EEfxVlOTSbN6UFKaj3OngAigSMdFAFNORMuQeWAqTApn W4iH+1Xi3uz763LFJF1m7fjQGw4PZlxSN1NIP9X9DQWQu22dG7Hg1OQRnHXGRVefoD6GrIPzrQT3 QsihlGPqDTGYlicZx6U4fcHsSP1qJiQeCRkHODTYJ6EDNtJcE5A4pIJwJFZjg9Caew4Ld6q3AG0H oelCRnJtakN7MLnUi2QUQYBNZOpzmWdFBGxFwAKspzcsOwXiqV3GqbCM5bOa66StI+fx1Rypy82b mnQBNGt5CeZHc/yopInb+w7Aehk/mKK1a1PAR//Z ------=_NextPart_01C9D87E.59029470 Content-Location: file:///C:/68E9C635/Sammans-2005-filer/image021.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0a HBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCACtAPIDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDy/wCy FyY1jTCncyKeg9qs2toELLEFmZhlCw+56VJDbSW8xMmEfbyc8D2qe0u7OyWSG/jkYuN0TL/I15sp yatHU4kShQIhZzFWdhggL91vYe9Z0tqsJmjYmLB+5j5c+uKlldN6TPIVmJO1QM7V+tQyXE0s6LMA 24bUkbhQPUmlGMk9B+hZgM32Eb0UNnO7by4HapLe9uE82IZaCcYljxz/APWpzmWxi5uVkuEjBRUG cLjNRW1rPKWlWRwrx8sVw24+1Jtat7Ds7iS2qC5jxJ9nVQQJAefoPaq92itKVunIjjG7IUZPpmtO XSZILdn8lmAHy7m5BPfFZtzYmNlERJlIGc85P+FVTnFtais0QpcvdTfZ7NGzMwjWIjlv/rZrb/4R bW7fQ/7RzFKpVj5DY8yIDgllP9Kz4zd288bL5O8fMjpzg/0q3e6tqUkLW890X3vmWQHdnjoCK151 tYqLXUzGkkhiRbpQwZQMs2GNX4dFmvbcT2bsvkITgccHsD3NZs6+Y8blNpTHDnOR2Naum38U32uz N7NCsa7o2C8Mx/w9KT5lqila5PqOkXOkwW1vfSFRIglijDBmDHqMjp2rnL1JGlmkMYicSYVDwOB1 981vC506502OG51GZtQilLKzLgBMdf8AeqhJDBqGopdR3Mk0KD52mX7z9yB2GelVFtasH5FOwDW9 u02JAGUhcHbk/T0qsyh7kZUlerFR29c1Zk/fNPIwaKPaSi91PoKabsJZwh0KqwBVvQe9VzO+hm27 lrw1pU2q6p9lKxbU3SmSQgHC+p9OlXoEmfU4prFWS4hJw8fHHo341U0wz+VMYI1ijmO1p88ED+H8 eKcTfNayXEO8KvNwF4IGeM+tZ1G29B36k+oWr5IicSqpLkE8kn7xNZKiO4ubcRBnkjfLlnwCPQD1 rRtr24iaJoIkR1GdzHJOemaaLGe4njlzFCzEsWI53GojJwXvMLiaru3pbyskgzvQFc7c1BAboRtb i5aO3LbmRDgMTUoBinKSKJFWTLO5wcd6j82OVZDFG42yEAnuvYfnVxbtZEtu+g1JbyyuGtbKYqjH ccHg1ozeIZPPdZoI3j8vZ5n3XB9qzbkGVt+mrvaIguvvUUN1c3txHhI3/eYcsMZz0zSdOM/ekv8A McWxitBDdJ5SbXOC25ugPcVeGoT2V9ulZ5rZWIVkjwGJHBzU82nWDoIZn2TMeCew9vWkKyRquRLc W5ba0LcDaO4HWnzxk9vvBGdeWwFvBq1reh5ixEylvmRs8YHpiqZinmmRAh3Tfc3HjNdQ81vdBI9I itoZI0YOZE65X5lBPcCqEdskmhNNHdNvil2rGQMdPvZ71tCpdaqw7mQFk8lhg4BKEjkNjkj+tQbW ICqNqnA3EVf0mOBTcPeSNGEiPlKPmy54z+AqCXDCAK5wRtII6GtLibLajSgoDCUsByQowTRWynhS 0aNWaK4yQCf9JUfpiilZdw5RGSNCplzIw5WMdeO5NUpZIzvm2Bxt3BfQj0pSfsSsPPMpPGQOX+lM k1KJJC3kFUXC5ZckfhXFGL6aiQ1opLmP7RjDnnOMflUEb2sV1bpM7GIZL7Ov0FFxfTTjcrt5YO1Q RyBileCBTaxFRmT7244yfXPpWqulaQ0bMGp2d5cYMXkRvjzBjLt6bT2ArQk1uEAeWmyNSVO/ksP6 VlMVMH+jrEGOFGBkgfWq32cOCbuQrJgkjHX2zXK6dOT1L5mtjQS+aa3muUSXYp4IbO32NU7y+LSN EsBMgUHcPU9veqj6mI7UwwyARsNvlAH16n3qqs7Naq652o2B6r+PpW0aKWthJI0/3bfMwEbMBiTo TxyKzikMSmGOQuJWOcHO0e9Oaee4l2LC0jY4yP1xUkCrf362IUrHMQrSAfMo7itIprcEnsU4VSRV VY5ZAX25Gece9X9qReVC/mJHknyz3P1610us6dFBpPkWCyxxRDJdVyQR6n3rlrSK+luVivY5DBJz DJIuOfY02+bW5s6UkiOazW1Em63eQycKxHyj6UxIJ7aIzFXOfk8scc46/nWtZpfBJLSa52QpJ8h4 IYf41PHNICizKh3ZQkMDgetYus46bmWxisXCQIYw0gHQngH3NXNR0+5g0ud5mVkZVbCEMP8A61Ps mtWu3g8gMzyFVMpyAvrxUr2v7m8CoxSJPndjwT7ValZ7CincoaTG6Oh4t7WXKebIeB6mtQWF1fwP LCxWNJNu/acTA8AgVBoMscMMRu9txDHKdtqGxzxhmJ7e1dVqX9vWtjHJG6JDe58uMlc+X1Zhgcc8 VUo+9cainuY2paIdJs4dRE8Nzb7AJHifPlt2Uj1rDWaRSlwyjyXlH7wN6HkYroNR1W+XS30KVLaO MhbjIh2tK/8AdPvWFGz28JtoIt73MqsyMnAYHIA9KFFA0rlrba6lcSOY5DuwcKe/qade6W8ds6x7 V8tTIcKCWA9KtRRx211cCSBzuQ58tuIyOoPqKk1e4tE0SG8tbqOWZ18mdQOI+4wfU1ioy5vdegnC 2rOfiLNHA9vEy3GCJNpwcd/zquDtm2zNLGrchsc4HQn1rVsJ43RHaRUnQf6thjPoah1DS3ubnzRM XlbBxnjPcf8A1q1VRczjLQmxBDfGee3eRwzIpRVCYVOerGnXc80EscbynztrZI6MD0Ue1UHjn3zM VIUttHHBqW4juYUhSUjfHkBwc5Hua15Fe6CyEW6kWYTI2J1BG5eD79OtOEpRgYpOMYJcdP8AGorD 7KLgGdSUwQqL1Ldv1qyLJYpVS5uDHGRuDKu4Z9Kt2QmSWsLrCWDKqBggyu7cSeM+1JexJa30wghY WhbaN/O4cZwfWreh3UtnrEIjljEQkwxODtB4LDPHSrviho31GGCEyy2YB+zhsZ3Ejcwx60B0uUBP dYHl+WqfwgnkDtRTH0ePe3+lbeT8p6j2ope6IbFbwtcRR3U/mOeSAcDHbmnS3QASJId0aNllfjFI dPjjlDoN0gO44OQBUc8n+hm4cMFLYHHJzXMrN73GU7i4E10sqAbVOcHoKZm5v5lllA5IVXPGOaYT EYWY9+Bjitjw/LAlvKZPKEqncfNGePQD1rab5I3S1RS2NK1sYjdLA84Z8BmO307D0rpIV0uNN8iJ K4HO7nHsK5bTzPLrN2YkZyI/3uzlUHY1u6Zp9qsMd1qlwbeFj8qqeo965JRtq9zrw8L7Io6tBpl6 OohIHAUY5NYjQ3Fv5YdEhSEEbiOHT1+tekNpfhO/gN4ryxxw4Vipxz+Nc94oOl20MC2jrPAylck5 2+x96tS+ya1KF02zlVvru6lkLneyLhJAMYx0xVWz8+PU4ZUD7DIN6jt65psc32dgrhjGwIBHUCt3 R7uyinmit3VmkVcu3c+n1rST5LtI5KMeaaTPULbVdNtoEhldeVAK44qt4hudOu9MmgDxbogTtx93 HpWVc6jY21qsdzEklwFBx0JFVLz+z9S0+6uIoiksjEtz0zXLfQ9lx7Hm9zePcsSqlkLnaeh+mf1q eO5a2UfZ4hK7xjzNwyCf8ags1jRrmC5kdI4yfKZBnL9s+1WJ53ikaFfK8pPQcvnvXdJLZI8Rkem3 bwz3Ch1COobnnDeldTeapLeaNtawSNWQq+w/NnH3jXGQkrcgsgwMkgHFbsmoWkVtcyNdTCXZgIOh bHIx3FKpG70GmNSS3hgjRh5YIwXUZNWvtV7cvDO87SC2haOJN4G1MdB681hWDlLS6djgSJsCk8/g PSo7N3Mn2fzdiSHBb0HXipdNq9mRaxo3MRuLd7qR5VkkOdxJ5PHNOtdTu40kS2DSRqytNuHQjgEV 0OhC3vJbhpJ4Yre3UqA/zM3HQD1Nc1b25R7uUIyLEABGHxnnv60Rd17xSTtcvTypf28R8xUMHyNj hm3dzVHVVWRkgDlFAx8g+RiOh+tS2t1aSWxVZC0jHaAy4A981QgvhmS0vXGxH3qQOevT8aUVLmbX Qh817kUCyW06zxOXmX++M/pWva30L2DI6FbqM795P3l7496j1bbdh7sZ2LjaIxgKvbNZvnbgpI3v jgjgfWqaVRXFqS3F3cXLGXcplAyRjAq7cwxywjgpNIoaMs+AcdceuarDazFZZhGFBJIXJFSRQw3U 1jHNK5jkB2lDkovPSrWmwLUrRxSs7hoFRVGS2zkemPenPbXEQkyFJRQeSDhf/r0kUy3EmZrl4o43 2tMFJKqOASO9XXuvslzKsMkd7CYCASmN6nvj14qrsLdyjpV29rdvOmPM+4VKbuD7VYumlsnhnuRv ScMsblgcAe3bFZ+l3zQ3ckrbZGVlYIUyHOe+PTrXdaVayrqul/bLLdFdtcKsewBduAxXn6frTkve K5Ls5T7ZIeRMMfSivT4tBiuYknj1yzgjkUOsRkjBQHkL93t0oqfkP2b7HmcWqhplkcCO3RQCmfvG s2/1BppXjV90AbKjtTp5rJLMC3z5rN8xYVUmMQjjaOQsW++mMbTSp0435rEpEDOegJA9M11XhZLq G2uNTWKKaFU2MjJkk9K5RiodSMjnvWn/AGreFIo1nZY41wqpwCP61dWLlGyNOh0/hvU4tI157O6Q RpeAxyyHoGJ4/DtXcrFaX8YW7AHlAgEDoBXk+mWs2s6vZ2nPmXEoUseuO7fhXpdtH9iu7jTZmwy5 RSTziuHE0nFqXc78DO8XF9BBDp6WdzaMjDzGXaSucc1l6zp+naHZPM22VQhZUH8TEYH862Tav5Qi 8yRSvWQjnH1rj9f1e2uNU+yx7nEEJVSozlzWUIybSR0V5qEG+py0UoEakgFvfkVf8N6dJrmtTKN+ 22hafEY5JHA/nWZcbhEWKBHTAZR6n0qxoHiLU/C+oNe6cyB5E2Oki5Vl9DXrRgnqeRHR3PQrW5tH h8nUI1WVcYkZcn6Vi+KrtbTSj/Z0Bjtp5VimmHQnGf6VXufiKb0iSfRbdZs/M0TbVYfT1rJ8Q+K7 vXbOKwS2is9OhfzFgjGSX/vMe5rCnhmpXlsds66cLIntobaS3VWcDkEv2K/41WZGuLmaZpAqE5PG dq9qyrd2aPaHI29VrZ0O2Goaxa6fO5EMr/NzjjPNOVNxTdzht0Ra0jwnqfiG5aPTYBJGvJuH+VPz 712Om/DJjizv7+BpHXkxr936GvS7C3trS2itbRI4raMbERf5mkkCGVRHF8yklTjrWDm2dcaCS1PD PGPg3UfCN2rTP5tjKdsU4/kfeuZScQzq6kFzxyOAMV9D+KNOi8ReFL6zndVkRPMGT0YdMV85Tq0M hR/mKnBIrog1LQwqU+VmjZQ313dxxWa5lkbKIG27iPetDTbW7ub7bFbZfeyvG4+UeuT6Vm6dNcJK kkPDxnMePU8Zr0jQrZ5p1iV1DhMzuR1Y1jWqchWHpe0djItvCkNys0VrKxbduZVPGfrXF6hp9xaa jLDexGF1bq/cevvXtMWm3ukrK9s8UqMd21l5HsDXKeJVi8RWF3E0WzULRfNj9SO4rKliGpWkdFbD e7eJxKZs5gVlaSGVMSbenHbPamSLA0cHkHc5JG3H3R7nuag0u5FoXd41kVkKMjnrmrkkFvIEezLG Jhkhjyp966X7stTzmQKGNu7xyEzsdmQ3GO9WNF0m/uyxtUWTyjyx5VPwrNjIkvFjVBvMgXg4Br2m 1sbG0sFt9PiWGRYxvCdyR0oqT5F6mtKk5nBad4X1C1uyjrFNbyKVxkZweeM981Q16xk0q8jnsLeW 1g3FlUnLrxjHpXTR2mojUGErqIXJO7+5U18UNk/2i8Vo1wFYjIb2NZxqu5tKhZHMfDy40ax8TzXm sZkgjiOI+PmYnFdT408SWUXjjSJrbElhakXDKj5LFsBhjpnFcRcadaWurXDLceRaTRB426jJ6rWL PMvnkr2GM9f/ANVditJXOe8lKx7VJq+kySu8Wl2XlsxK7pQDjtkdqK8TMuWJOCSfeilyrsT7/f8A AXasa7uWJ6D3pnmhB86cHqRSFyM/Kd/anwKry7pD91S2D3PYU0irdWaeieG7/X7oQ2cLnPJOOFH+ 0egrrF8C2FhaxPqGvWtupViQnzMmPWqeq6qumeFNL0TTZWWe9Tz7wR5Dbs8DNVrLwRqupWsNwzhf MzkSE5X61encXqZ0d9Fo/iCK80+driG2lBSUrguvfjtXqWpfY/EHk3tu3zyRBy6nj/8AXXFP8NtQ XgXa7duQVGcmrWixal4NLjUYmn0xz+8Kfei/2h/UVnWUaisbUans2bTWk32qCNppHiMgBQn7w7/h XBJYqnim70yC7jhUyvGk0nKjv/8AWr1bxDe2ll4ctbq1jjka6Ux2jx/enY9D7Ad68yfwP4hYiUxx u0j/ADANyPesqFPkTUupriakZtWI9X8F6/pFsl2Qt3bbd7SQHdtGecj2rEumNxunbG9m3HaMCulk 0bxXoDNOhuAkeMlHLAj6HtWHqJjluZHgTy0lUShB/DntXTaxy3KCIM1MYvlPFNTmp+o5pibIVtHR ftABIU+nH0rRtFZ9TsVRgpZwN3tmnIu6IAZWMHbjPBPrWfKzx7VViHhY4I7elQ1fQaep71az38Ns 0aW4dYl+V8n5qvWV/f3VkzXkCQEA4ZGOTWL4b1aXVPD2nzEO/mRfOE7EcVqzzBbUByQB+deN70Op 7SjGSC6WK4T7NKxRyuBIT8sgPfPr7V4d4t0uDR9Ve0t5DIi8sSMZOa9ZhuJp5zaun7pXD887cmuO +LeixWerQalb8LcR7X9Nw/8ArV04eXvnHiYWRxthMh1GPYCN3JA6V6B4N/tK1tLhmtDNNJKWBzwo z3rjfDcCm4N06KIkGXJ712fhLWXuRfwxMI/KbgHqy+tTiZatJaKxWDjZX7nYPfXzWivFaDzGJHPI yK5LxGt3b31trLWgtsoYZ0z98Hoa3o7288gIBKAGyBj7p+tYHinWfKktI7xhIN+Sq88Vzpu9kjtl T01PN76wdNRuSsbpDG/c8DPIGaheaWzYJtaN+pX1Fb2r2i3xmvLSQxHG9oWPBHqK5Z3kuHDM+5iP XtXqUpe0ieRVoyhO0jpvCEcVzq8kkyKSg3YPSvU7M/YvMIhZ9xG3jIAxXlPhICSZ4zIELHnnkqBX rGlak0+lSER/Ivy7h1WuPFfEdWFiWL99yIEti+9QWCjn8KytZ8PNd6XNKlsyL5fEZ/nW3BPMY0dp C5AAA2YH41Pe3t09viRVjUjCgmsIuzOmcNLHk9rZnQ43XUEaW2uF4LJkK3auf8QWNpaXMf2KYyGZ cyjGNuegFdxrWqINOvNNaZJ0jQyBjzsYH7oNcMub2+e7MeyDjbG3t616VG8pXPLqpR3J10iPaM3F wOOnlUVdOhX0pMi+Vtb5h+89fxorW5z3OZdXDZ4yeeK7n4eeDNM8T2F7Jqd69riVYoWXHzN6c1wb SHHWuz8PabrUuhQvp93BABIZlhkkCtKw74NOz6GiaXxFq70W4tPivBp7WzbISqRKeQyBcA5r3DRd GiSzAnSNmJO4jpXnHhDxpY6k1vp+swKt3BIfKkc4eL2z3FQa54v1rVNZubHQbeS4to3KK6jEfHXn ip1b2NLRWreh7E39mW4CvPbpjjGQMVFKmiXamKWW0dTwwbaa8Lex8Sy5a71yytcjlXnGemD+lN/s zXiP3PiOwmLdQLge3t7CrtLyHzw7M6HwtZ2qfE2fSLidJLHTRK1orkbV388V62tppxAUNbn6Yr5v MWp2fiExnUrRb24U7rnzMpjHQnsa3ktvGIYkahYLg5BNwMHPpT5ZCUo9bns+qaJbvp9y6qP9Ux4O QePSvnLVtLOm2unS3MDZubd1Xtgq3X3HNdtH4w8SeHFWLVYt9gw2GeA70xXK+K9Um154b2CCQaTb N9nt5m4B+lGt9iZcrV0cjH/WpT0A9TiohxIw/wBqnseKoze5olyIdjccg8e1Sajew6hp7lbVIHyM GMAA4GDk+vtT7HTJtbkS1tZkWYKGZD97Z/Ew+lbPizw7b2Xh63ktysMNu+CzdZCR+pzWMrXS6hGo oyUX1Lvw0uNWt7GZoxG+meYVBY/Mr9wB6V3ywtcSCSdjtHOwdzWT8O7FpPh/YyKEETSOScfNv75/ SuqS2IQDGD04rgxEf3rPXw7/AHaOU12CfT4pNWiVnSJCJUVsEj1HrWB4k1iz8S+Ci2Q8yurI47HH Sr/xL8VRaZpj6BasrXt2AJ2H/LGP0+prz/TdNvbG1ukZ9hkX5EPKn0b8auNLkgpt2ZPJUxFR06Sv oJobzRx7nTNvjDg9CauWIu18R2s1tuSKZxGxXpt96p6XPcmAxT27oij5G2EA10+kGNmEbYVv4T70 VLxlK63O2nhKbwsalOTbW/kdgUv2thEZkVem4LzXE69DbtqO1ZDMy/eJ5wa6XVdUmsdLMTZEr8Kc 9B3NcfGCTuPc8VywXU9HB4VT9+ew2SATRlHBUEY+U9qxbnw60e6WGXdGASUxz+FdBnAzSeYy4bvW 8KkobHVicBQxC95a9+pw8M0ltIksbMGBPTgiun0DxrcaXIy3UfmwOfmIPIPrVTWrS3jVbpRs3uBI q9x6j3rBIyWPIBzgH0rt5YVo6o+Qr0qmErODe34nvJ8UW1to5vjaMluUDeaeh+lcb4v8USalDFZ2 0ineAW2tkKPQ1ysusz3fhW20kFv3cu488FccVUZIliSOB2jk2/vCTncfUegrKjhVF80uhFbEtqyN MRWk4KzXyq+OQCAKdFBa2zl0uBLtGT82RWRFZxk5mk3J2GOTWnbafbSJkRCPn5XHUGu21locUn5m 7H4aE8azeVd/vAG4C455orrrbxckNrFEbdWKIFJx1wMUVjyMfuHiMkbeWW2HYe+K9CtfBt9qthYX sskqvJGu3bHwijpiuY+yrIkFuysfnCj2ya9LPhu8SJVj12CPaoATew28dKzdaS+FHbhMPDENqcrW OF1eWJ765sdeilh1KD5ILqBMeZ6bx3+tWLaDX9XtEh894YVAUQxA4HuQK3Nd0mOGKKfWL1J2MuUn jJYEgfdPAx9als9I1aeIlNTtYbeTkBXIG09umabru2i1N45debjKVo9+5lwfD6VlL3M7K+M/MQvP Tv71aXwBa5G+/jA7jzVzWyvheHaGudbZ/URru/mRVhfDWiKMvqN03/AFH/s1T7aszo+oYOPxTf3G KPAFkqFBeQtnofPUY7fzqJ/hyrKTDdh+OP3ikVv/APCPaCel/dfkn/xVK3hjS2T9xq1wh7bkXA/J qftayD6jgXtNnJXWj6v4bhldZDLZ7f3sEuQjj0x0/Kqd1oOq3nh+bVbp/KhhjDxW6/KgGew6ZrqL 7S9QthHDaajDfRNICyMTgY7sD2+lQ6hYWS2dyNW15XmaJvLiibKZxwP8iqVab0sYzy+jC7dTToeY K2WJ9TTy3FV1JAHrTw2Tg10HmWO9+G0KC9nvTjzlKxqT0APX862PiJcQJo0trcuq3DMBDEvbB5rj vBepyWesiIuBaspklz2285qPxVetq+rDVNzNFcoPLz/Djgj86x5W5nO4N1NT0X4OeIrSbSj4XmV1 vFle4if+FlwMr9a7vxLqMXhvw7dazJEZI7fACYPzMTgA1598BoLRtb1KXyw9wkAw7L/q8k52n3q/ 8c/EsQtovDMMjLJ8s8yqOG9AfbvVSpxfvM74VGo2R5KbqbxP4jmvtSkDSS5cqBgY7KPau5hijGlQ 6jdRFxB+7jjPST0J/wBkdK890mAtd/aXYx21t880nt/dHua7DUNbItJbwDFu0SqsI6BewrmxMXzI 97J6kPZSWzWrfl/VzltX1S/bV7gSXcrR78+UGwgHoB0rpdMdZ3tXUjDuOfQ1w00xuLiSVurnNdPo DFrIEnpkUYiFoJvcjK6qnXq0l8Mrv+vvOj8QN5mpeTuLCEBT/vd6zsYpXLeYwbO7POTSOeK40rKx 9HTioQUUNYgDk4qDJ39aSX5vwoQ85J7ZNMpsxteuOIrYHqdxrKP3Qo6nvTrmQ3V5JL6nj6U5EJ2g +tepShywSPhMfiPb15T6dPQn3BFWKAZIHzN6UQR/P8vzAdT/AHjVuOyUxYdTlumDU4iWKIqigt6i tTz2yWzthNJjB3EZZh/SnSyH7QFC7Yo+g9TS6VOsPnAsMnsT0qG8kIuG56FTTI6m4FJUcdqK5869 cZOIOO1FAcrJEtrm7vktbZHkncgxqg5H/wCr1rZk8KeNIU87/Sj8pYBLgliB6CsHT9dutFvnuLSR RcMmzeedo61ek8b+J5k3x3syhV2q0aYKjOeKxoxkolxS6jLi18TGJLa8t7t45TtUXGcKx4GT2NLa af4taf7DGl8HQ7PvkDP1p8/xF1y402aynZJZJNg85l+dSpzn60238eeIo28z7WWIO5QycKfartK9 7I1bdrN6F0eDvFVxJGJLedg5IaRpchcepq+3wz14W4lCwSuU3rGH+Zvb61zUvivXZpPNOoXAOCCF JCnPXikk8U6/PE0cmo3JVk2HnB2jsKr3/IztE6EfDfXfLLtHAm0AurPyuf500fD3xMgcrarGy5I/ eY3D1FY6eLtfSEqL+coQudwznHTNPg8XeJIy5TULly2Sdwz1p+/5BaJdPhjxa6iN47uFN2PMdzhM dz6CrFv4J0yOc/2t4ltldlUmNDlxk9TntWY/izxNfQf2e19OwmbBJHJz2J9K09M+GuoXyiW5mKqe pVSSR9aTbT1dh6HCXsK2uoXMEcgljjlZEcfxAHg1EhwTzVzXdMk0fWrqxkYM0L4z6jqKopSNOhbs 95n2ISGkRkGO+e1Xb+byLa108DmJd8h7725x+HSoNCTzNdtFbIUPubHoKta9asl612PuzuWPs1Zu aU+VnQsNKWHdZLZ6mr4A1rUdJ8V2SafMY/tcyRTKFz5i56VH8RNU/tj4gavc7sqkvkr9E4o8D6rp Wi6z/aGooxaCCUxHG794RhMDsRzzXO3zRNeSSQSPIjfMWfqSetXfWxzdC68hn8ORxRDBguCJUH8Z b7p9+hpmsC7tLe0sZ2wPL3lR9eAa6bwToj5kubpcechEMbf3uzGsjxuVTVoYQMukWXb3z0rO6lKx FPESVRwg9Huc6BXS6CSLP/gRFcyDXW+GLO4voBDbR+ZKSWC5A4H1rPFfAe1kzSxN32f6F0tkmo3Y kmukh8GarIu5zDFkZALdazNQ0DU7AbprVin9+MbhXn3Pqo16UnZSVzLNRu4jgkcnopqdYWdQcgCm TQoLeTvhTTW5U78ra7HJRjJyOtXvIKCIllO5N3B6fWs9G9KvqpUIVYNkZOO1ewfnctjQtwzQ7VIC rwTnmnDIk2joF6+9VI5D94cHHGO9TMzOgPPI60zFlO5t1NwCX2knHtTiTHHIzHhQKpXcjIdmDu6n NO3NIiozFl67RQXZ2RYQt5a/N2FFReRJ2I/OimKyOy8B+HotWvp3kh814iu0N0APc16qnhGPyyq2 0ATHyhe9cB8NtXi0nVrxLn5bZ4vNLHsV6V3svxU0OCbyg8bIGUbicYz3/CuOD5tzSnFON2chc+Dr ZfEoYWiq6ncBn5W49a1H8NCYiOPTrcP3beOlLffE/wAP2+sbypdXTc2znBqzb/FLw6SW2MvBPIHa k3K5r7KJHF4HYIheG1AHbcKsxeCgwO63tvY5FWE+KHhog4c9+oHbmrkHxM8PMcB1Bzjkj0zTQeyR Vh8Gxt8ptrcA8dRip7fwekYZDDbr2yOTirQ+JXhwgbZASQp5IHWoJfix4cjwTIgOB1b6/wCH61aS H7NL+kMi8DMLoP5cLLu3cLjpTV+I/hiy/wBDaUlk+UlSAB/hWdefF9b+RLDw5Zfa7yf5RjOFyOc+ mK8m8ReDtX0QNc6hbKEmYt5sbblDHnBqo8vNa9gceVXSuT/E240+/wDGM19psqyQTxqxI7HpiuNQ ZP41bu5IriVGhj2BUCv/ALTetVo/61qZ3NXw7IYdZWQY3Kjbc1a8TOPtcMcf+pK7wPc9R+FZen+b /akAgXdJu4HrVmaVrnTHnmGGS4IjJ7g8lR+NYuF6vN5HYsUo4R0Fu3r6f8OZ6MVDY7jB+lNOcU9X TymUx5ckYfP3R3FWLC1juWlkncpbW6eZKR1IzgAfU8VqcR6bot0kmk2upuByoEaerDgn6CuD8byK 3iBolH+rXOfXdyKt6R4lEdvdrcDakS7oI16KP7ornb28kvws84/e7j8395f/AK3SsoQtJnLRpONR u2iKuMCu+8EQ2Txr9sWRmVS8YRsAnPc1wR6HHXtXa2EX2TT7K8tXJQjHzD7rjqDWWL+Cx7+VK9WU U7NrT8D02DWMQYATavAVOw9zUMviMxZCsgOPuk9a4htYvHUgsMnqTWLqAkuZjvdmIjJPPr0rzowb e56rwVRLmki99oE2pX4AUDzi4UdBn0qOUZR/dTVGGT7PrLIfuyQj86tSS7wQoya2krNHfhZ/unB9 G1/XyOSjAU9utW4yCo5we3NVWGJpFPZyKtRY8nPUelesj4aorNosQ5eJlP3hyD61Mbgwxnjj0xVe DKgHjpiklLEdTx60zG2pTu5fPlLOpVsdKYpXGWzz3FOkUgtlSc96Y3yDZt44NBotrDsp/ef8qKXz fQYooA6q4e3trZ5JRKyY+ZYmxuHofasj+1LJciDSYcdjLIxP6Vq3FsZbV441Lu4wqjuaTSPAGsai A8hitkHXecn8q4cNWhGFpMKVKU1ojBvLeKW58xcJvAJVegNKunRBARKT/wAANaXiHQrnQbyOGR/M VlykgGA3qKr2krFf4fcGumE+aKadwmpQfKyKHTDKcDC8cZFObRpMfdWta1nw5VgM444pqX2GKOw3 DsRVczM7sy/7CuGCkRLhuBzT49AlYn7vHYc1el1KRoljMgjUAklep+lWNJuvLdgqEnO5S3f60czH dm74PutQ8LCeWDSxPa5BuZtvzoPY12XxHuo28AzyOPLlmRWWNuuCRXL2fjy60l/sctnHLak85XOP 8a5Pxt4zuPEt4Y13JAhw2f4vQY7CuOUJSqbHfTqQVPc5pDgjOSPbrUQ4kb603e3qRSxKzyBVBZic ADvXcc1joPCUXna8q8f6tuT2Hc1V8QRtbaobVeLeIfufcHkn6mt/w54Y1u1ukv59PdbR42UuSOPe uf8AEOqpqd+vlIBHCCitjlqyUrz01MOWca22jRmKRU9neC1u1coZI2BSRP7yngj6+lVi5ZVBAG0Y GB1+tXNJeBL5TOOowhPQGrk7RbOujSVSooN2udBb6CsEZtseZ9qHyOB/Cen5f0rntZiFvqb26D93 CoRSP4sdT+JrvbKf7NYZnbaXJFq2M7D3b6V59qc3m6hKc5C/KMe1cuHnKU22e3mlClToRjFax0Xn 3/ruQwq0k8aIMsWGB+Nd1eXEy3k9mYDBD8kuwjo20AkexriLGE3F6keSB1JHatmwuZl1iaC5mklL qBuc5PA4/SrrpNPukceXRlGrCo/hbt87G6oGKrSAbppPQbf61PnbjPSopNv2KVgOcE1wI+unsUrs BLuGb+7g/h0/rVyQBAxPRQTUFxH5sIwOtuSPqDmluWMmkO4PzNFn8cVbV7HJB8rqP5/1+ByiOZJX Y/xEmrcJxEy1QiOGqyjEMuK9U+Inq7lxunv2piyMGww7cmnK77uRxTnAdcAYHrQZDZmTfsU5UDNU 5m3zDA5OAB6VLJGY+T0x29ahU7W8w/eplRRY8mP+7RUX2r/pih/GigLM7mzmghvYpXUqiHJxziu1 0vVLPOFmBZxlQO9cSZrYh/8AReY+h8w81YGsQ6WtrMlisjn5gWkPH6V4KpSex2YatGlFxmbvijSp 9a8NTSFDujcvA4GQSPvL+VeZ2iHZlhn6jmuyTxbdXlzCLWM2kccok8tHLKzdMkGoJ9MiuJ5ryRm8 ySQMwXhck9h2ruoyjSXK2ZYioqr5kYMT7J1Aj5I49KivhIXDSRxKfRa66TwxB9qZFuJQEBP1pj+E IHlMIupB8oYttznPatViKfc51TkcKrHPOQD1wM1fsZts+PNIB9R1rq5PAlvBY29z9tlbziw2lB8u PerGm+Cbe4EjfbJV8uIyY2g556VftoPZjcGYhjVxuVc8dT1ri73H264x08w17Mvhe3SMfv5CSvUi uduPhpbGR3/tKYbiTjyx/jVRqRY4Raep5pU9jMbe/t5f7sgP612UvgCFCMahLyf+eY/xpB8P4pG2 /wBpSDn/AJ5D/Gqbi1Zmquek6Fdi4sXjwXGwkAnqK8h8Y6BJpGqfaYhvsLv95FKv3QT1X6ivXPDm gm1sUAvHaRBgPsAzj2pviHwTHrH+jx6hJaWhcyPbpGCrOeS3JriwlOUJ2OzETjKFzwRUZkLKCQoy x9KfbxpJMvnNtgXDSHvt9vevXB8HrQx4/teYdv8AUj/Gmx/B63t5o5xrLvsYNsktlKtjsRnkV6LX Y4EzD8N6fd+I3M15E8NljbD23oOMD/GoPFHgXTtK02a7tLq4E6sNtuybgw/3h0x716xpHhqdZTcX GpeaCPLjiS3EaRKOwANM8Q+HzLpN0qXjRlk27vLBIzxXnqNWNR8vU9OrWValFTd7LQ+e9JYx37Rn GSuPxq/bBpPELNj5VBGfwrqIPAlvZTF1vXYgDkxj/GoIPDyxa7MRdMRt6bB6VtVi1KXodOEknRpX f2zN1m6e3sMxnazHaDVCy1cPZTx3JAYLgN61teKdHAFsguGA5P3a58aKBGcXDcn+7U0aMXT1HmGO q08S/ZvRK3kaMWtWf2VXKyHy8Kxx2pL+VbDTRbSkgzwmSBscOpPFO0rR1Mn2dpiY5Y2DDb+NXNT0 pZ/A+mu8pMtrcyW6Pt52YBA/MmtPq8DiWa17tO2t/wAVb9DiR2qdRsdQeFboasf2aFP+tP8A3zT4 7YMpiZsjscdK3PPkxpGzkvnjpQA7jIfHtSIg+aJjnbwDUMmYxwTQQSNHJ/ExxTSmCe49KhF04OCM j3qQ3BGDt49M0D1RYETYH7paKj+1N2z/AN9UUybs/9n= ------=_NextPart_01C9D87E.59029470 Content-Location: file:///C:/68E9C635/Sammans-2005-filer/image022.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0a HBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCACqARMDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwC+KkSm KDT1zmvMKJUqdelQrmph0poZKtSL9KjHbipVHNUgHDrUgpoHWpFFUgHCnimgU8DmmAop1IB+VO7U wHilFItOFMBwpwpBTwOaoBAKXmlxS4p3YhOfWkyadjOKNpqrsLDcKRyo/KgIn9xfyp+3gUu3FO7F YRRjpx9KXv1b86ULzS0+ZhZDMY7t/wB9GnAnHU0YpQKfMxWExluvH0FHkqW5Cn/gIp4HIpe9PmYW GeUo6In5U4K2MDA+mad3pRT52Kw3DjqxP4nFKO1LRihyuFgB+fnpSsPfNIRgU6hARbBxkHOPWipK KrnFY4DFPReacEp6Kc15hoKq1Mq8UKntUqpxVWAFWpVXmhVNTInNVYBqoakVaeq1IEqkhjAKULUo THanhBTsIhApamCjNUtVvU06wkmYjfjCD1NGyuMmMip944qvNq2n2wzPeQx4GTubFeQ6x46v1uJE aUu54wpKha4u61S8v5pJJZzljkjJoipS16A2kfStvrGnXK7oL2B1PcNV9HVgCpDA9CDkV8u2us3l sjRJKdh7HmvQfCfjSayESyOxts4MLNnHuPSiXND4thq0tj2UEZpaoabqlpqluJ7WUOvQjoVPoRV8 GrTvsSOAoxSinYqgG4oxTscUuKLANxSU/FNxmmIaOtL2oxSEgAknAHrQABB5vmc5Ix14pxPNYl74 ls7ZikR86QdgePzrBufE+oTOViZIs/3Bk/rWUq8I6FqDZ3WeaUGuAOp69DF5yXYkH91wBU9n45dJ I4r+0ZCeGkTkfWhV49dBODO64oBqnZX8F7AJbeQOh9KtA9K3TvsQOY8UtNNL2piEzRRRQBxoU9ga kRDzwfyrwg6zq5Cr/ad3j0Eppy6nrQPy6peD6zN/jWX1drqT7RHvSrx0qRRxXgkfiPxAh2x6pcn6 tmrY8V+J4Y9/9py49wP8KToSW5Smnse7KtTIozXhSeOPFYQNHfuR6mJf8Ku2/jzxSAPMu159Y1/w oVNvYHNLc9tVRT1UV4nc+PfE0RBF+o3DgCJf14qaL4m+I441R1tZH9TGdx/I4qvZSEqkWe1BRTsV 40Pi3rEEX76ys2fttDD+tTx/GedYwJdGVn9UmwPyxRyS7D5kevBea868c6oYbqbzXxHEm2JB3buT VG1+MYluI0k0R1VmAJWYEj8MVneLCb+yllVcu8hyT2FY1tLRfU0p63aPNribzpC4ByeualRXCqu7 kjI4xirNlprnUhFhZOeg6GtnV0SCBLaASIy9nXp9DmtJVEmooSi3qznxalpFBfc7HoB096s4n01h ICMsMMO+KngsLuGLzFUkseHIzU8GjX0l3G00bEMc896lzXV6F8tl5m/4f8Ry6bdW9xHIfL3BJ488 MPX617bbzrNEkiHKsAQR6V853dm+n207E4KmtTTfH2v2VpHEt7lFXCIY1OB+WaKUd3HYic0tz6AV qeG4rw+L4r65DgOlvIf9pD/Q1qWnxinAxc6UsjdvKfb/ADzW3K+xHPE9eB6U6vOLP4uaVKv+l2s8 DeikP/hXTaV400PVyqW18glbpHJ8rfrxQO6OgNNNIX4z29aoya1psUmyTULVW9DMoP8AOgZbkkWJ GdyFVRkk9q4XV/EZ1GcwW/mG3Bx8nG761o+JdetjYm1tZY52nHJjcEAfUVzOmxo06eZJkZ6dq4sR V97kTNqcNOY0rTRIrrZIwKDPUt/OtS80az0+NLiU7kx823k/UVba2urqFRpjKuRgljx+RFcxrdhf achE90GB6ouQPypOKhG9rjXvPcg1nVlvXW1suIEX5n/vCqtpZGaybzej5CEnvUumWiXCwqY+GbnH etJ9vmm1GAEOQcdKiLctWXUio6IydA1W40rWYbZ3/dStsYe/avVo23KDmvEtcn8nVFl4ykynj617 LZSh7WJ/7yA11Yd6HNPct96cRUYbkVJmukgMUUZop2EfKE3yuFB24HWiJ3ZWG8sc4H0rUksDMoyA TnAzVeS3MEmzK7h129q25Nbs5ubSw2FUjxjls8571PcW00iqdw9lFR/ZpJJEwdmOtacSIkeBx2zU ODqS02RopqnHzZWSJsBQpwOtWPJwxJwNo6epqwigA7ecDqKqjM263YhZN5YFjjNa8qgrIy5nN3ZB s3M8r888f1qGb/R4mkb7xHH1qYcOYmPCnms26uRczkL9xDhaJJBHcrvvlXJIzTVibPKk/QU/OeBk VoW5YQhMjBP5VHLcu9iva7oryFpUO1WDbsds16PmO5fMi7oRFvKDua88uJZ3IiY7l6DbjJrr/DMs s0Ss6tg5X5h1FceLpuykdOGlduJVito21NVgj8kn5gfQVo3GjyPP5lxNGoHzY/lWld6Wjk3CSBEQ cjuD7e1cNq2sTCc26ucqcA5rjgnJ6HQ3ynUT3iQqlyoR4dwRlxgA+uKqXviBbWdFjwd4JIPTNZdj MX06aG5OzeNykngmsbbPe3iRD+Jup7epq4Qu3cc9ErD9Y1C51JWKodhYB2A4qqknlLwPm6Cu40nT rdLdowgkglXaCefz9CawtY8PvZqZ7bc8S/eXqV9/cV30XFRscVW/MY8YydoI3N1JpZSscW2H754L elUhcbQ2R83TNNLsw5NbtoySZbhhRjhjn8auGWG0QDrJ1QgHg1nRMoXDAH6mrEMau3zggHpnmluD 0J7rXdVnQeff3LcbQDIQMfhWRK8krEuxJPf1rQvIFiBywC9QTWesgeYBF4zjnvSlZFRdzsPCXnRW kbTkrCX2IR0/GvRoJ3iQBRGMdytc7o1qYdNjt9oaRlGUIzjNby20lvGA+GVVyeeRXiVfem2kevRi lBXNUajOtsVW4w57gYrEktmuJ/3szSdzuNTHaYhJE+VPNZzXzJLuAO5ayc5NpSNVCKV0b1jaeVIk 20rGgJGPWqdx/wAfUkyn7w4qvZ+IHuIJYXOHU8D1FRtcDKHPBzXTeKskcUrtu5y3jIeUJnBwcK2a pWXjzxHZQIsOpM6KMBZVDYFW/GcocNnkNEucVzQgEMMGAOV7nmu7DRTiclaTT0O3svjBq0Hy3djb 3LD+Jcp/Kus0r4taJeJ/pqTWcg6grvH4YrxwvHEVLRhnxyD0qIPmTLIoHtxXRyGSqM+lYPEekXEC SxalbFGGQfMAor54T7GUBMMufaTAop8g/aE5uhHE7MNzHB59ayxIxlLHtVi4kXDAfnVIElyO1bMw Ro2ZMrFiceufSrNxKHwI9vA4Ldz7Cs4ymAKkf3iMkntUSzN5m/cd3rSjtoU1fVnS2BWVVO3BC5ql qMSvIAfwaq9rctEgUZyKsFvP+cnJXp9KpWaId0zOkVo4nJ6kYB9aylygx3/lW9Lt8nYxx3rInj+c leQetQ0aRYtupY5PQVahlQOVZHA7YqCAlE46kV1XhnQPtjLd3IynVE9fc0rqKuwauxmh6IdQkN5I 5S3BwFC4LeprpGBV41jKpgYRQOAO1X7hBDbsiDaNpwBUNtGs0ZJHJXH0NctVOafmbUpckk+w37ap JgvLcgkcgchh+FZFzofhx2E8scnJyBk4+lXLUlNQkad9siKQM96s290yf68I0WeFI5+tebdwdj2O VTjzGeui2OwPb2OyEchnJ/QGqAsopL5ERQq57CtvUL2SYiNDhTwFFXPDuhSX+oINp2A5dqLyk7Ld kWS1fQ2LfQksvCM0pUB5HVx/SuekizL0OGWvRPE5it9C+zjAyVAH0rh2CsFJwBz1NenyKEVE8ypL mk5HL6l4cs79C+wQzf30HX6ivPp0MVw8AO4oxXI717M1sHiKjv0NcZ4g0QQF7yCIeYo5x3Hr9aqO m5nc5u2s4RJH9pLcnkLWkII2QywgbR/COcCq1rHsjeZzucrnPpTLUt5ZO4hcEda6UrGUncyb25a4 mJydq8KPSrfh+2Ml6JfL8x1YCJPVz0rL/wCWhFegfDPTxc3s90yZS1XCZ6Fz3rlqytFs6YrojpLV 59LuYAMlwPnbGTurXF2A5dpFlSThxVu+0vy9s2zzEcfMvf8ACsa6EVsrKIpQW7steVJtbnrU5Q5E kTpbWFq5kinnbI4jZuFrOupFlkKQIS3rUJ8+ZgEDD/e4FTqYrADe2+VhWbd3qN2S0Mw2lza3sUsD O7MT5isOPwq5dF0SOXBCk5we1atnIr2/mlQWzgGl1KJH0to8fPuytaO1jklq7nE+KFLWETjncNv1 5rGf5YkVyTtAxiuj123KRWtvJE7qybsqPu1zEwaKXbyzepFelhWuW3U4K6d7g6bpMqNxpRviBLKO P9mpIraZhu3bB3JOKfKgZFiS5Y7jjd2FdlramHUpm8fJ+b/x0UVeSx+QbbOORezseW96Ki7K0M5p CzAcn2pi5L4Ixz1pjuFP0pYIJrhZpYwXjiXc5B+6Ku4KLFuW/elVPAGKaoO0Hcv51WD+a2OmT1ro 9W8HXmmadptyrfaXvekcSklT2Hvmp5+hVtDPjuMKoOzI7561aguY1kWNjjdycVkGKW0u2hlUpKpK ujdVPpVyFSAvvxmheQpbamjqGyQbozx0OB0rMUkE/WtISbUKjBzjOaqyRh8gfKSeTVvUiL6BZxef fRW6nfvbGBXrGm20dvAqhcYGK4PwlpudT85sEIvBr0INjADdvzrCWsjRbDZkUwzMy7toqnbgRyqR wDwfr61o7S3mkfxR55+tZ0sQicZU7v4W7H2NS+40atr4fi1nTpN3yTCQvE/8/wAKp/8ACE6iWyJY tpPPzEn8OK63RTGtlAY2BAGG9j3rV2kOwQ4zzUuhCerOmFWcFypnH2XgwrIpYADuzHLV2NjZW+mw COFQD3PrT1DfxN+FNncIh+lXToQp6pBOrKWjMHxTGZ7AOOdriuZsIUuGVJR8rZypHbFdtewrNYyR OeChya46wz9qwPuRRlmb8OBRJamLCGAEYUYVeFB9Kq3tkssDjaCMcir4KscA9OtNbayg84z3707E Hk15b/Zbua2X7pBZPp3FZ28w8MvB44rqfF1usTrOowUkK8cZBrnZ4d8Yx6cVrB6WIZguAZ37DdXs nwxhjXw7I4XBeY5PrXjJyJGGe9ey+Dp47fw3bW8RG7YJD75rixLtE6qa947e/YPahF68D6CuW1Fv tOBnoa25W2ISznDYrBuv9dgcDPNeXXmz0KEdSogZI3Yn7vT3rMMMrt5jEl3PT2rXdQQq/wAPpU9r bEybkUFug46VnSTSuXXlrZEtlbt5cQbhUOSPergsXlUzSjCdgav2Nps2rIOhyR6mq3iLU47O3f5g GwVUZ/M11xh1ZySlZGPrWo6bZahGl5Mse6FcA1z9/a2GpRtJZSxyEdGQ8g1ieO1a4lsZuv8Ao4wT 6VzGm3ctldxyxSMpB5A711qjpzJ6nM5p7moRMszxSnLIec1ZRDM6FlGUHG3jipdeT5LfU4cp5ow2 Kdpyu9tvY7mbn/65rtoz9pHU5qkeV6FwQ5GUkXaemDRUZiizzFGT6t1NFacrJ5olVNN0fVJHezup 4Ex1mUYVvrnpTdU0a6srK00yyVpzO2+V4+kjHhQKt6Np4tIrtTD9oXemY36A56Ed/pXqWn6bc2sd o9zp0MFigE8ny/Mrg5BB6jtxXFLmjNyb0R3+zSjZbnk+keBtYuFluDbQFbUnzbeV8McdRgdK7Kw8 RT2+nCWeFYrWxXbgN8wB/ug9TXoiQaXqVnfTWEYt5bhi08mOWPvXhvxA16V9SgsoWRBax7HVEABJ 9fWs+eNWUXF3Tu7oylTlG9zP8QeIdNv77zrPTlhzwxPOfcj1qaAW89qsinZx6YrnYHdv3gROPVc5 rXEki7RngDOMV3w0MJ2HSho5OCTgcd6dmVzkIBn2pHuAIiT8xPY1VjmM1ykKkoXIAAok7ISVzuPB 8TxrMXOWbB/Cuidzb3CE52HvWJZ/6E8TIPk2ha25tssOWGUx26isE77j9C9aMJbpk9VP8qjmVTEw ZhjGOaqabdJbXim4lVFGBuY9Rml1O6lWSaO1tGKqceZJ8q/h60cySNIwctjQ02+bT7pOSYHIBzXZ zS7FSZTkDr7g15RqN7qFnaiaUWzRggbVJzn8a7jSNeivNBQujtJFF+/2jKpx6+uO1KE1flN5UpRg pvZnUq4YBuxqs582RfQt+grkZ/H9jZ2EO2GWR5E3LyBhfetXw5rMusi6maFYoYpPLiwc5wOTn61p zp6GZf1eYQ6dOxPRDXH2ZdLadx96QZ/M8fyrX8WXgjsRGOrsOPasVZSluyoMlnVF/AZ/rSb1IbLC kYC7vlH3j6mhslM8Z9PSo403kAdF6n1NSTMMYAI45poi5wXjhikIHXMqk1zUc2YiFPODgGug8d5Z rdVJ+dh09q5SzZ4LowTDcrg7TVRdhWujGJO45r0fwPM13bwiNv3kKmJl9s5BrzlyDK2OmeK9C+Hq tYvNLOq7WXCYPc1yYq3JqdVP4j0jzDIoRx/Dk+3FYk8imVm6irdzeAOoQZYx7QB3NZLxu0wjAOTw PrXkVFzNJHo03ypscWbzOMlj+ldHpcPlxeZIcADkgc1lWlmxnVfStu4IjkitQfuL5j/0FbU4217G E5XZckuIraCW4YhQikjJ6V5FqmsPqVxf3DuNkQCj8Txit7xp4gEOmz2MbYlfB+lcPplrJeSWlso/ 4+7gO/8Aur/k13UY3XMzkqy1sanjOcm5sbVRylqn8q5CYeXMFHUdcetb3ia6W61q5mVsKW2L7KOP 6VgoTJeRgLn5hxXTHa5itzrtVkA8J2sTD5xJj9M1YtAIdNhyAq4yTWRfO15PBZwBnSIEnH941oX0 MsNhGDuIUABQelVh1ZNkVXqkH21BnDooz0K5P50VkCdUG1mwR1BFFdHORyHZWmthNClEp2XSMJNq L90j1Br0LQLq81S1sr69kZ4HgJNuOhb1PrWRaaG8Wshwiy20yEPI6jJB9a6qG0Sz09IUl+SPgADq K8eM223c7Fd/EZOteONC8M3CWU8SR+bGZCFGcEdAQPWvDPG+p6bq/iSe+0tWEMoBbIxlu9dp8RNN 0uazaSG8b7cjGTynjy7A9s+grzWzhVw3mIcYyM120WmtDNvqyW0UeUGHQHmtHLbUJ9KhWIRR4QDB PSnRuARH3NdOyMG7u42UO0hRCFJ6k1oaNamS8/dryqkg9z71RaAvIvXPp610GkQSW7/aEXJIwFPF Y1ZKKuzSEXLSJtwTSxKEuEyB0Yf1rXiMjxA7xGp6Y5JrGj1YB/Lnhw3TjvUpuLUkMm+J+45xWcZJ q6FJOLsy1NJNE7SWsIublRhNwHFRatqV1cLb2ZhZbmUh3BOOB1+lRNfraMLrdvVeWC81VhjvL1Lm 7GEkulO1j1VewHpUTvfTqduGcXG87afm/wBFuPaSG4n83UJpJ0jO0JCv7tD6E966K0aP+0BDaFFj kIDKr8PgckrnHcCsCLTrloESW2hhCADmQt+IHSs611uystejjuYZFe1lIUqMc5HJ/KpgmtWisTOL tFPb0t+B6VdadpVvBcLFbwLKICpUKMqD/Kl8EvbW/hq1SMkCTLDP1qjrGrxs4HlgB7d5/M7cDjPr SeFLgx+HLaWRMxPGSxHY1u3Z6HLFJkXie8R79Y2cAK2AGPXH/wBehUbbETxnLY+vH9Kwru6guNRk kl+ZkO1WPOPWtmC+inmYsFG0hF54IAoW5DaL0ZCrhRgD9ailIKnIOfXNT/IRkHj0qGVA2BkgBWdi O+B0q27K4oxcnZHAeNmH2uwDOEBJO41hRHYs7nypdqFlf0/Otbxtj7bZBSTlS4BOSAQKxZjm1dCg yV9Kun7yuTP3XY5w/erWsdfubT5Tyg4GO1ZJ600cZrKUIyVpI6E2tUddZeNLmC9SRozLH02Z5/Ou +sb5JrY3bIY2k4XJ+6P8a8atMG5iB6bhXq1tn7HZxqAfk3E+5JrhxNOEFeK1NYVJP3W9DqtLmjM+ XxtRS7ewqyd627zyria4JYg9h2H5YrJsHRCkStu3nfNJ2CjtViXU0vVkuAcQgHaT6DvWEfgsU3rc 8i8RXDX3iW6Qt8okwT2AFaNtcJpVlJqb/LM6eTZRnqF6FqxJL2BdWnuXi81d5bYTwx7Z9qqX+oT6 jctPOwLHgKOAo9BXpRj7qRyvV3I5pnlkLuSSTkk00OVuFZTzu4qPt0qeyCvqFuHGVLjIrWwtkdlo lp9nPmKNzOMsTzV69PmeYrEBQOKfatEsg2NwB2FUL6TEj4GRnrW0VZHI22zNEIHB5PriilLKxyTR TsPmZ6zoeqzokMd44mYqBuxyTXQXWoW1nC1xdyGO2VSMkdT6YrhFl+xlfMHlxogBKDd37VT8Q6rq l4jW1tdFLRBnKLkg46kmvm8vU5xd3c9mpBydooSXxFpWttfS2NhvlkYqZ5uCo9h16VzlxcLbWk6k pdKV2oiryCelLolsq6K8Slt8rsGbu3vUdtiHT5bF1RZkfPPU11ct5tLWzPOs5zt2ILGxDXMFreRn zpELFQeFApL3SkN1NLaqI1tly2Twwrbe6s0jgugQszAiPd3PcVhwa0b65vrRvKTzUO1h0JFdPNJy c0+2hs4Q1t8jS0HTIbsrcSDdE3Awe9dC621vO0K4UqAce1cx4bjudNvGguGIVgrj0rV1cvHr8EYA McuDvx29BXNWlKc3qdtCMYQWhF4ggjh8iVH+Zmxj8KRJS9mSwBkTBHuKr69uOoRMRJ5EanLbeMns Pes9r8b2fdgFcY9q6KCagrnBiWvauxoMYZg/ZuOf73/1607KMpbGQyOrDlcHj8q5q0mTzmnlbAZv lX1roY7hXgzu6jtW5zlptUeXTZy/Dqp2sp7/ANK5tJ2udUJlCqzDc7MMbzjjsc1r/ZbqOy+0xnyY w/MxXcuf7p9veqso+ZIo7ZhLKpzLAWdMHgsO4I5wKXqaFh9Unms0tCLdlkXy5S7FQFB+ZR610Vnr MMfh2eG2UbBJ5cXPVexFcbJbtBBtg1GSa6hBCQzWx9fX39TV2ytHtljFzcq7SsGdYzwp9BRqhpms LK0EQRlZ5SMtj19zWvZxJJaxZVSQMGqU4WOMgDAxgY9ak058wjaenBWrWhF10NKPELbUHyH+E9qS 6z5Lj+7GxJ9BTS7KAWZWU/7PNQ3c6m2Yxsu5QdykdR6GnLWNkVTaUrs888Vy58RKoOfLjAIx04H+ FVQiMocybhj06Gtf+zTq9jc3vIuJZGZD7DjFcw9xJa7o8ESDOQe1a09I6mc/eloZM67J5F9GNMjU M+CwUeppSxd2JOS3NMHWszpQ+JjHIrjqpyK7jRtfS+hS3ncrOh4UDh19K4UdKkhkeGVZEJDKcjFZ VKSqKzBO2p6n9ovdSjFtajy7eTh5ehAHY+lY/ifxPFDC+l6ewYKNjOvQewrnbjxRqM9obZJPLVuG KcE1jZyefxrKnQs7yByuKBnNGOMmnKOKXHHSuoi4w4IqS0mEF5DM2cI+TjrTWAxUfU59KB7o9B+1 Rf2ebmFy6kZBAzWK+rtNn5InJ9cgisS01Ke1jeFWJhfqh/mKs2caSygg8Gr5mzD2ajuaSncATBgn 0ainEIvyiTOKKsyudek0V5DHZtn5ACWXjGfWq0mtWnhu4ktrLbNcSsB5Jb+I/wBKyb++E8V8IJ1d pOU2A/d7Vy6zNLMZbst5mRs9cjpzXgYKlNOUm9H08z0XitWnqegrdWV1pb30Oy2eKUrcwk8qxPVf asLxNpqsbW+gZQQQpIbqO31qGwtZtMu2nknS4iuhiQDqCe+KZqFgZ9NtwkxNxC52oDxtzW8IxVTm TOZyUm7aGVqd5ItosAGVLZ39wfasZSRIpHUHNbGsRFIbOIsM7SzAdQSe9X9F8H6nqzI0Nu0cJ/5b SjC49vWvQoq8PIqE7RVzbsfEGkapbx/2gGtbyNAgfouK67SNKW9tUnmk862zuhJGD/8AqpmieA9M 0wrLdD7VMOcuPlB9hXRT3CqnlxBQo4wOMVg6FNSujo+sT5bFPfDAhhjhUp1PQ5P41nT6Xo1wrF7G FHb+MJtNXJPUsPxqrNISOCtac1tEc71d2c9d+HWQl7V7adB0SWPafzHFU7W3uoLhlu9PIiP3RbOG wff1royjyPhcE0+Qw2S5kkjWVh8u84zRe5PKXNN1ezg0821xaywRqDyYjtI9xRZt4b1JjFBcQxTd A0Mm0/lWHJZz6ldKUaWObHWKTKkfTvV46EiSRy3NuhmXo7rg/nTTdh6BeaNp8Wou8rPdzY5kD8H2 YUTW8U+0KqRKpyqIMAH/ACKs+Uo4K7fcVEYzng7h+tD3EV7yKSSNVTJ5yQOtJZrNbzN5n3HOQcYw avQ28kh9F9TVqP7O6mNJI2I4IJzT9RW7Fcsd4jbA3dCemfes28ZlR2IIwG4HOOOldAtmXYFlQj6G rH2KEfMUAx7VaE4tnA2VzLZ2USZiI25Cudp5571y/iJrW4nM8bRrIw+ZFPernjrVY9T1byYEAits oHz94965NvlBraMNLhGOtyDo1IOpooHesToFAJwB1pe1AY7NvGOvSjsKAHZweKBjfzSHqKUDJ9qB Emeen4UA8elN4pD0oJsDcCkFIW+XrRmgoXPOKuadceTMUJwG7+hqj3p4ODx1FNaCkrqx0GQe4oqn Dc74lZupHNFa3Ry8rLscbxWklwhVdwCqo6/WoiYLm6VpYz5gXdx0JHtTJflu3UcDPQVYhA8zOBnA /nXmtJaidlsaMI3RqwJww4OMUz7dbRyGJ5lVh6mp5D+7b/dNcXPygJ65NZUqaq7jpxUmX9TktfPW SKbzGP3gP516f4N+JVrZaLFpmqW0jRxrtjliGTj0NeOp99frW9bcBMccdq9GC5VY2l7i0PcbHxT4 O1NjH9uMLd1myn61tJoOlXieZZXKOp6bWDCvnuUAhsgVFpl7dW1yvkXM0Xzf8s5Cv8qrTsKMubQ9 /uPDbxglYUkx6Vh31hLGpUwSRN/s10PhG4mn0mNpppJGx1diT+tdDIoaLDAH6imopoqUTxTUNIvH dimq3sPPTeCKNK0u+a6jttRu4tQsmbBWZfnX0INeszWtuyHNvEfqgqGOztVOVtoQR3CCk6aITe1z l7SySzneaBdshOMdgPStKLWbaR/s17COnLY4/OlIH2m44/iNYWsfLAccc9qTVtgvY3LnQ4Z0Mtg4 Zf7hNZi6cYmzMCG/ums3w7PMNUiQSyBSD8u44ruL5VaEFgCcdxUq0i7aXOQ1CeeCIiGEscdD0NVd L0SKXZO9v5RzuKhz1rSckXSqCQvp2rVjAGAAAPSptcLEZEcEYLHA6AetY/iXVP7N0Ke4HDkbIx7m r95zqCA9B2rjviKx+zWS5OC7cZ9quGsrBLRHnE+WOScknJPrVGfO5UA5NaEvSqK86jED6iuio7RF T3NvQ9Bt3m83U9zRj7sMZ5b6nsK6o6DodzHtXSAgHdZWBqrpyjaOBW/ZnDLjjmudNkSk2zidX8GP AGmsHHl9fLkbkfQ965QqVODxg4NdD4ymlOvXEZkfYMYXccDj0rANJO5tFNLViYGRTs80w/eFOPem UBNNJ4oHSkP3aAA9BRmk7ClPWgYd6cMbSc8+lMNA60AWYrgpGFwOKKrjpRSJ5Uf/2U== ------=_NextPart_01C9D87E.59029470 Content-Location: file:///C:/68E9C635/Sammans-2005-filer/image023.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0a HBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCACoAN8DASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwCVRUjD 5KaKefuGsWBGBUgpgp6nmhDA3NvEMyTxJ/vOBTodRsppPLiuopH9FbNeWeK7drfXWVPljfPQ45z1 q74LkCajKhxu2q2ev8X+FK7tcpRWx6slToCehx61XSrCGtEQWY41MeDyCRkdqo66AulO3QKpP5Vf iPyfQiq+qRrJYOjDIJII9a3WsDJ7nn2uXCTPC+QBs4H41S8NyN9sukjPVQcf3sE1oappczLGsMEr gAjCqT71DomjajbzXUj2M65j+XeuAxz0rl5Xax0u3skdtZzrMx4yFjwzbhn9Kn1J4zbSwwxBnYZH sc8GqGk20kNswlhaOQqVAJB4+tSRwXG/LhBx0MnXn/61Q4SstDlW4G7uFR96l1jGHHTA7+1Vr5I4 bm1lHAbacFsnkggfgK0TArkJuiXOCyh85/Cqep2luZYRLfpCiNkI4LE9MCmoSsNfCTatBb6R460a 5tkZZNWnK3XzfK21MA47HpXXzD54v+B/+g1y3iK11O+8XeH1trGQ2lrIJprpWG3BxlCP+Ag11c3L xn/f/wDQa64blyd0jC8UEeTArHGYwBXDkyLIRuO5DgYHX1/Gu98RCApbi4jkdSgAVDiuYe70uFsL pzvk53NLWFeN5bmZTtgiZdywZidm7rg1FdG3eNo2KxcFg3Xmr0us2cbr5Wlws54GWJxUs+sGFFkW xthu6/JkiseWPcVjI0KCWPWLQlxgy9Mfw03V4J59RutsDtmRgCsZY4zW5pusXV3qVtCFgWFz8wWP BFQXuv3dteyxvOVQSEKqIOV57/lVcsHDfqBzDaJqEzFU0+7IHILx7QfpVu38I30kO5rWRJG4wxHy /rST+I9TMhH22bYW4OAOKuXGtPJboscE3QqZWnPJz1xRFQemoXFbwvfiEiOCMSsu0vJJjAoh8N30 MweS7gU4xu835v8A61Rx6hHHA4kt/MkcYBeRmJPryeKlivHMrSfZLIdgPIB/nWsYwFc0BTxypHtU QNSKag6RgNSLUQ9KkWkgOD8coFvomAy7Z2j24NZ/haUDXVKoUV42UDHAP+RXoN1b6XNNvu/splA2 5kcA49OtJGuhQsGD2SkdCGFGvLYtNXub0ZyAR0IqwlUbW4guIg9vKksfTchyOKuoatGZcg5DCi8U tbPt+9uOPrS2Q3TBfWrcUXms6enNdEPhM5bnnmtXl0ljCwnkjkIIfacc1kaFc3dxqsyyXUzAQSEb pCQOOtb/AIwthAwCEMhZjkdAemM/hXP+GYHm8QtGmeY3zz2x3rmv3OlJeyudbpQkV40kDElTzng8 VHbsGliU8gHbg9uf1rXtbO7jK/aBCpTGQh5x0FZ8Vt5eouAxC7cjI4XBrDdJ+b/Q5IGjaxfv41Zd spYgtGMgj/Gs7xFHGyxyRjLBzv3dyMDH6VrS2MtlHaXEhCpIfkYjnA6/hzVu98PGSRGlDDd83Xsf 8iqTcY6lWtE2l7fSmSDLx/Vv/QaVe30ob70f1b/0GuyHxDexk+I8LBCxGQEHPpXnF/PK+50DKjMF ORjIz2r1vVrWKfRC7ybWDqo+mK8uvF/0VmDBtjg7WPTHfPpWFd++QysbNnVWaTZgZzV4IVtEVzuX G3g8mq9u7XBKMhMRwckEBie1XpbYvDHGoPTG4Gud9hXH6K6R65ZQlvnZsYI54U96zr51W/n8x/l8 5jgdeta+jQn+27MuBlSx9xwayNSRzqExhfcpmY7c+5rT/l38w6GPM0bS4LYQH24Hsasjywqg7XBG QcmqF5tabDtghuQFxWlaQSlVjEDcjqBnA9amOgmhqQyFwDEV4ParreZGwVVbPfIqJdK1N7jy7VZZ EQHguOD6c/hXQweGp0IM8xGOgzycj0reKk2JplYVIh5FQ5qRTzUs6g/iNOFMY/MaUGkhnFa9dSaf 4jmaOONllVSdyBvx/Wq8euSM2FhMm6PATyggz/ezV3xZbzNq0E0UEkgMWCUQtggn0rK2XIXi3nBx /wA8m/wqudoTR2HgSdpdInD/AHkmwfyrr0NcT4G85Ir5JYpEy6sN6kZ4x3rs0NNAy/aPtmU+lWll MZkYHHFUIDhxU0hPkyH/AGRW9P4TOW5ieKLYyaAZ2ADm4G1VxjbzWB4Gt5H8ZQoLbz98bgx7tvGO tegeKFS58HSyRx26iJ4mYomDz75rifAsiR+P7ASYKurqQT/sE/0rGUVex0x1os7vUNL1GGdrn+zF t7VRhm80Mceuc/pikTQtQK/aJ4PKXbiMK29iOOeBx+Oa6PWEspNJucQgOiF0IboQOK0raKP7PFh5 gwjXkOfQdqpU4pWMYztscXJYancZWWyvjCi4QSjPXqRxWHeRX010yNYPt2FA0zMMYHYt0PbivVrQ 3AdlmnjmUfdYDDfiOlTLLHMxjdCD/dcdaXItjSNaSu11ONiPyJkY4HFNlYho8f7f/oNSS8TyD0Yj 9aglPzx/8C/9BrSHxGD2KpuWu7O2F3FgSJuaNMsPQe9UToulSdbc/LgcoQB7VsxyG3vrcxbV/ckD jgVdW8lEe/zhzzyBXJieXn96VhKKe5w14ttYzbTE5RmwCR368VSkkZdrRjIJz7nj0rrNXiu7rLSG J4lHAPysPXnBrlZ2ifBiICqSC3JOQPesI8v2XcXLYk0iUnWIB8vIY8duK5TULiU3s4hUnbIxBbgH JOe9dZovlfbUYMAQGwp69K4m+hkN5JmTzoNxJw2Aoz1roekEJiRXCZSYwMUxneBnP41s6NLFcXRH n+WVAAQA5+nFYckCsIo7ZyqnliQSR7+lWbS1ntp45o7twVGSVQZI+oqE4rcnQ9IaweRlWGeVQ+0Y YAAc5P8AKrkejvFKZ2uJCTjIdt3t3rB0rW4y6C4ul38EZPHAPb8e1bsOuWk90lmkxkmfJO35gMDJ 57V2RabRWhwl5LstWAkKM5CKQeck9veixuGybaVw8iDckg/5ap2b69j/APXrP1qfY+nxLje9yCPo P/11FZXKTaJY3RYI9tIqk+xOCPoQawZ0HQufmoBpkhwRSA0gJ1Y+tSqTVZGqdDVCLKGrCGqyVYSg C3C2HBPAqyJEKbSM5GCMVTSp1rSM7KxLVx4jh8l4dn7qQgvHg7WPqR3psen2UcyzxW0Ucy/dkVME fjUq1ItVz+QreZJvypUsxUjBBfrVlbyUFf378DA+Y9KpTTxWsDzzOqRoMkk4rIsfGeg31x9nS+RJ eOJOAT6A0e0QcjOqS/nByJ5KsHV7xlwbqT/vkA1nce1OQKT0FPnXYViRWLYJ5J5JprDdJGP97+VK OB9Kd1qVKzuNoSWKORo2ZiGRccH2pvkRngM3tT8e5/OjaKJKnLWSFZmGzNOiKzklnAIBOfepH8N2 Lc7phznr3/KtbykznYufpQUH+RQo0ltEXKcVeRfYL+4iDuuziNyMEg45/nUtt4Rs7yyiuZpp4pXT JVSBj8DXVSWkExzJEjnGMsgJp/l4GAzAfWqtDqazlzRSseKeIpv7B1m6022mjVIkBDyqTIxIBwSO O5/Kuu0XwhaalpFre3F7KXniDkDgDPoOorqr7w5pGpT+fe6fb3E2MeZIpLY7c5q9HbrDEscQCRoA qqvQAdqFCn2MnE5tfBVsibIr+ZR6kK386s6R4Xh0i/W5W6aUgEYZQOorcKt6j8qYVb/ZP4D/AAql GmtUTynlt9pst5qVrdLOqpB0Qr1Ocnmqx0s6dot0iztISyycL93ac8D6Vi3PjW55FvZxJ6GRi38s VTfxdqTwPFKtu4kUpjZjGe/FY+zZtc9ED7oImPUqCfyoDc15odf1tyM6i6gDAVFAAqRfEusxfKbt TjjLRg5o9lIdz0tDVlGry5PFmtKCfPhYD1hHNXIfGGrqfnNsR/1zo9m72Dpc9JkuY7aIySMAB09z XO3ep6vcTkWrhYuoC9T7Vzg8U32ostpcrbqjnhlBBz6da2YJruFEhQw84w2z+dZzTi7M3o01LU3N C1m4VvJ1AMqkZWRz/OumaTpg15xc3AiLpNIWByJAOnPp9KrS+NtZjk8uFrbyk+VT5QPAq6actjKr HlZ6pFJ6mranNeRJ4/1hOcW0h9PLxWlZ/E65WRUudNik5wfJcg/rkVfs5GZjeNvFEurapLDCT9jh cxxqOMkcEn8a5qInYNiHr1xk5rd0oWtxq11NLGFjeVpIwxzwSeDXTXE+krFGtraoshzzGOePWstt LHXClzJO50fgTWZNS0DyZ3Zrm0fynLHkqeVJ/UfhXUo3NeYaBrVn4Zu75ryKdRdFSoRMkEdc56da 6SHx9ochwZLhP96I/wBK0jFtHNNWk0dmGyKeDWHYeJdHvzst9QhMh6I52N+RrSuL2C1UGVwMjOPa i1iS3mlzXN3PiFpGVbMAL/ec8n6Ulr4hljYJeRbgf406j6jvSuOzOlzSZqtFcpPGJI2DIehFSh80 xElJmkzSE0ABNNJoJphNMQpNNJpCaaTTA+YmOTk9KWJg0q+wpknyjHc9KIEfflT3Fa9RlghnJwcY qaWJRGpk+/gdKkACg84PcVDI+8ewq7dxXFiUBd2fvHFSyqUOCPcYqru/edeBVsSboyQN8nRV9c01 ZIH3KJfdLuLBccjnoK7XTtShubJLhhMr4AAGQHxxkeorkdRtoobdIImLyzSAAgck+5/Gu2tbVbGZ bQhN0SrF8nTI9Pxrjqyurm+EnzbGPrWoNY3sNw8Q2yn/AFZ7e/1/xrIlcNcyYyFY5APGBRqkj6tq 80rqY4bdvKCk5xjOfxyKyBOFJaPf5mfvs2f0qqT5dCq0ZaT6PY1C+0kL+fpUtrDI6lsMI+hcf0qK 2VJYxKwLA846D8TWoq7X8uQNsCkvJG3BHoO3tW7klqzGMHLRDNKkFnqRDIkkcnyfMMiuvRFivPNj Xac/dVPbH9K5S1WJruF0IKu2AjL0/GumJSCMmW4cIq/MAePwNcdSV5XPQoR5Y2MbWYJp7vYmWKqW LA54z/8AqqnHp8isHYsoA3c/xVbnuoJhPOVmiAIjULg8de/em/aSbZd7nL9A3DEV0UZKyTObEU3d yRVkjDH7hI7kmus0eZpdK2iYk9AXYsT7fhXLPiQYyPmbBI6fn1q1YStZ/Kc7HOVOeA2fX07VdWN1 oc9O19TsrO127jKryAHmtCEJJEy5Cj3NYcV3cTqFLeS4PzdweBxgGrE0r220ZLMw546VyKVtztlQ TV0Ralq+saGhNjeR+UG5iaNWAz1PtUcHxI1OJR51pazfTKn+eKxtSvUlkmiSUvG2MMOh96ynh2bi xGAOoPGK66cE1qcNTR2PR7L4l2EpVbuyngz1ZCHH9DXTW2u6Xd2Yu4r+DyCcbmcLg+hB5BrwN5SX PbPSpIiXUknnP50Omugrnvh1TTsZN/a4/wCuq/40+C6trpN9tcRTL0zG4avAyiYyQPyq74f1KTTv ENnLCxCmZUYA4DAnBz+dJ07Bc9zNNIpA3UelBNZgfO4sdOa2ukubxoLyE/ucodkuPvL7EVn2/U7m Cg1LcztNKZJfmc8+w+lRxAPJzjjnNbWBaErkFwwxkjB571DKdvANWSAYiUXhTz71SlBLcjA9KcgT JYYxI3zHavc1P9pis7yDaxbb8zD19BUEeFjZmPCjNUGPnCWYgnBwAD+tTJpRDl5/dN3w/pmoeJNX LW8qxvaqJlZvuqQwwP5/lW145lj0wmyt7ndcPIWlCjG1TyAT6n0ql4X1aXRNKke0aAXVxIHk8xC2 IlOOcfdGT19SKTx3qmnatqdnLp3l48omVgmw7y38Xvis3FWHFuK5Y7GR5ywaUqpyWA+b/arMIxU8 8TwW0SuSGLE7ewqv16VMY2udFbEKso22St/mb+mMI7BC4cht23b2Of8A9dXvJKRC3ilUux3S87do 9D296is3urGBdsS4VBhtobBI/wDr1Y2WzSeQ8RQRrumaNsFj9D+VE3dmlGLURxYzTKy2bMEUrDsB DNjuccH1zSqY2UoktzGwXMrOQQT/ALI/lS+WhKRwzMk1wB/B91OwyPzNSRqQHMN7E0dsCVDsQGbI G7H4/pUGl+g5UnYvcLJtigwvkZw59iD9OTSoDqnnXVyqRyqpZCuE3Y7Y9PcVF5ox/pTrPduNySnO 1B7nv/SpzAo1WBZL+J1ki2g8nAK9KYX6lfywNp3jBx8y9PwqSQ7FALbyRjAqi8YCjy5N6qeR06Hi tjw/bxSXX22ZcW9qpZyx4yOldlN3ijz63uNlvT7ieIwwTLHHIVO3zByVHQ4/T8K0Ly6UqAZF3Jy7 dgK4aS7e/wBVur+XeyjdL97kDOFGew5ApbjUpb2PY37uEYyg/iPbJ71yypXldbHTTxT5LS3FEyf2 r5iOSkjYAPA5/wDr1p39jNbQAuhUMc5ByD+NQ+G9IOs6oBL/AMe8QDy+47L+Nej3VpDNYPbrEnl7 NoUDgD2rrpx9086rWSmeUrg5JQcehqSMhVxkAg8AjrU00UlrO0DldwOGVR0pDiQhgOPQ1SRpcimk 3AIPqak0eIz67ZRg4PnJ/wChCmzxgDK8+1X/AAjH5niiy46SZP5GpmHQ9o3/ADn607dVdWp+6uYo +er+KNVVl4IJUkNzn1xVHeqHORjFRXkrvdSgOQpYZGe4GP8AGq4VepJJqouysPToaC3gChQVUepN IxidwPNBUdD0qskXrwPfrTvKQDliatXYXRJPIPszonO7j61WS3kSeNJt0SSEBiR271oabbQyXJZ9 o2DcATyTWvdaebmEFWUAPlSB0FZTn7yTNqdNuPMjqfD83hWM39jBcRqLtQGM48tW4xsVj78/WvON TspNM1Weyn2s9vJtYq+4N3HPetO70aSDSZLo3ChlOFTGC2OT9cCsDBC5wceuKpuL+Ey5XF6ks88l xJ5khGcYAAwAKm0yBLi/jSR9idScZqrGvmttDAEjitCyTyrpQwAkiAO09yT0qG7Fwhs7aGpZuvmO 3nGLaRgbuSB2+tXpbqQRSTXMKs1w/BZMcdeoqiqosyG4B8ot8zKPu/lV9rm8nggtIwkq+YXjYYYc 8d+naoTudm2pMslpJqkriB41jQ/dfphcDr9RUERtRZXLfaJVY7VUFOvJP+FTyzyNf3fm2iNvTZuK 8KV78cdv1qslxGbBoxaRbxIpGQxzx6UFXYF4fOsxFJKZAjbyy4C5zTUmifybibcjROFJjUEEDGOv fANS/aXcKv7tSyCNJY1xt9j656Ui27W9s1tKqNcM2TCzYIA9D/e60yb9BIYI7jUhbWzl1kkxl1xg etb3iaSLRtDjsrUYaYlR64HJY+/+e1c+mp2+naylysDMBtDI3VRt5xUni27F3eWs0bs0EluGjJHY k5/WuqLtA8usnKsuxlreJDpr2kcS7psGaRjk8NkAe3FQIDk9CF5NRjAxxnPAp4AwQCc96m9y7JHq fhXTEstBhkYYnuv3rkeh6D8v51sv8i4NQaW+7S7NyCP3CYB+lWJlytdSWh5UpNybZwvim2EV39pU f6wcn3rn4XYS8c9sGu61q1jubWRJBkBSwPoRXF+QMjCsp+lTZ3O6jLmgJMOcqRz1HpSaVq39i3km orGJHjUhEboWPHNNGV3BjknoSK1/C+k2mpy3y3kQlSOAuq5Iw3Y1FR6Gy8ze0L4h29/dvBqKxWi7 QY5MnDH0Pp9a7dZA6hlIIIyCDkGvOfBvhnTtR0KK+vYXaV3dcBtqlQcDj867+NEghSKNNkaKFVQO AB0Fcozxd9HtL3D+WEzySpwTVq38AXlyjS2r7UAJBmGB+dd3b2GlaFbC5u3Uk9GcdT6KtZGreNnd WisB5KYx5jAFvwHQU3OMNylCUtjzOeNoZ3ikGHRirCo60ZdOurid5o987OSzZQ5J/Cqk9he243XF vJCCeN6lc1rGcZfCS4uO5Dkg9cEVq2uq3Edvs2qx/vN/hWYsQLDnI9KmY7eKfIpasFNx+EkuZ2uJ vOlw0mNucdvSqxJY7QM05QZXxnA7mrJj2LhelROpGGiOmhhZ1veexTggkWUvIABz9a0bc2n2oSTh /Y+lVTSqCx4rmbuehGmox5FsdukcUlsiBo3gbqAe2OtSLp8GwLEmIsnap6/j61yVpczWhCiZo4yc ttXOK6YRg20U0mpMsM3CeWDhiO3yjIP1rNp7IU7Q1kXRZWcMTBgqD+IDFQxmwJIjkDewqo1nZxoZ FguJT1JYYz+JOR+Vavh+HRNQDQ3Ky2t5GCzQSOACv95WAGf5ihU23YxeIitjEvXggS7iS1jdDtYM 2eHz0H4VRlaNo4p96PcY5TOAMdCT/T2rv5YPCtvGdwilGORkyGuPl0RL2SdtHVntfW6YRhCT1DHg j9fat1FrRmLqpraxhQoLm8neYh5Wc5J55ral0trmyt7eVyv2dSqBUzgHnBP1q5beHdOj3kX8E16w 4ETMyIfwHP4mr/lxQmRVvI5eR8qcbTjB/DPNOacdUyaPJU0ktjz8AxTlGXlTyPetjRNDu9X/AHsa oturhXeRsZ9cDvXQf2PYu0kzxpIZmLMzNkj6DtWnb/8AEutkit5AsI5EZHC0RrRT94mrhatvc3Oh DYXIGEGAKq6nrFppdkJ7qTG7hEXlnPoBWBda3eCJo7fy0duA/LY/A1zWpWl5dg3NxdtPKi4G4YwB 2GK6XiqfQ8+GXVr++i5N4quNRv44xEkVtJlQvUn0yakmk8mPczfN2FcgC0bBuRg5H1roZfnUSsCA QMZPSqhJvc2UVBWRSuLhiz72bax5B6V1vgmPZperzqedhVG/4Cx/wrjp7hOAwwR612miSQ6d4DuZ 55FiEyy4Zj1JBUAflUVbWGr6B4Hup7zw/DYQzNCkAZpZkxuBZiQq56epNb7aMwIaLVL5G77n3A1z fw5Bi0ScngmRR+QP+Ndh5tc1r7lttPQ5ySG1u5jNcWwmkP8AFKxb/wDVU8UMUePKt4U9NqCqUd8M /cfjpirK3MfkedM/koPvM/FaKxClcna6EbFdzFh1VByPypst1AbVnvgi2/cz4wfoD1rnr/xZBAWT TYhJIePOcYH4Dqa5m6u7m/m826meV+248D6DoK6KeHlLV6GbnY6CTTPCupsxtLw2Mp6AghT+B/xF Zeo+D9Utl823WO9i6hoGycfSs8D1qxbXlzZOHtriSFh3RsV0PDu2jI9oZLRvazeXIrJJ/EGGCKsC TK4rpB4guLuPy9SsrS/Qd5o8MPowrSbwLa6haRXNhM1s8q71jY+YnPv1H61w18NOL5n1PUwmPhFc jODbpkVdhVVjAHXvVzU/CesaduLWpmiHWS3O8D8OorNRyOO46iuZpo9GjVg5XWpKwGTVnTNVfTpC rKJrVz+8hbofcehqoWBOcc96rSnnPakkOs01qd/Baaa9t/aME00sDkfJGMsreh7Cs7UIbe6ngFnp lw10zjyiJSWLfReg/Guf0XWLjSrzfEd0b/LJE33XFekaT4j0PRrWbVFI/egJ5HVge+319yeauzPK lFJtIu6T4Ola2NxfQxy3JGWijB8lT756n9Ky9e0d3UPNfpGFXKp3A9EjXn8Titb/AIT7SdQg8tda msx02vEQPzrnrnw9FqUzT6Z4nsmZzkqzgcn2JzWqSRi7iW9tologa3tr+8lIH+vTykH4U2/1myNo 8LwwxAjkRcH8+D+tWbPwHqO9pLy/bYP44pOMeue1aUh0LSYPJkla8deqA7/zY0aJArvY46x1Q3zm 1t45ZXDZURJu/wD1fjWuNLnRPM1e6SzQjiPzN0n/AHyKq3/jNbaN4NOihs4yeUt1G4/Vq5ZtZnku POcKw64fLFqyUU3ojeVWdrNm9cNEjSNatPMifxOgUfz4qjLqm0Ye2lBPQdQaSG8vr2JRO4KBsqqo FC1bVtpG7kn2xXR7CLVzGNeoYaWLz3Qba0cbHIDDnFaN+wtowztuJ42mrstx5SFtqr2z3rH1CU3J 5GWbgYrSMeVaGcndlN1NzIFiGWYgKB3J6frXeeJ7KC28IxRvKEayVfLUn/WNjBX8QTyKyfCGnQrH LqN1gR2mWT0JAOW/DoK5jX9cuNcvvOk+WFMiGLso/wATWU3d2CPc1ND8VJo1nMiwtLczMCWdvkAA 9PWpLjxpqknKXcMfoscY/ma5AmjNZcpfN5HoF74rghyllGJpP+ejDCj/ABrnbq/ur+TfczM57DoB 9BRRXp06cY7HLKTGwQyTzJDEheR2Cqq9STXf6X8NVkg8zUtTET4z5UC7sexJoopV6koNKJrQpxmm 5GJ4o8Mw6E8LWt41xHIxXDqAynGe3asSG2aR1RULyMcKoGSTRRXXhnzUueW+pyYlctTljsdnpHg1 htm1RSpIyluDg/Vj2HtXWC3aCMRW4CBF2jA+UflRRXnVqsqj942hBQWhVjvLlZAjKOuOFxmpb7QN N1QH7ZZws39/7rD8RRRXMtdy6Umne5y+p/DmJLa4uNPvmAiQv5Uy54HPDCuHfT5kkAmiOw/xDkfn RRWM3y1IpdT0adSU6clJlJlKykk9BkUkZyACe+KKK3e5yEmcsNvTt9KZuRGyF3e5oopgSJeXMbER TyqPRXIGKWW7nkGya4dl/ug0UVNkPmZWDYJVRinwxmWUDqc80UVS3JNiKSVAFJyKla8jTr1PFFFa 3EU7m7d8qehqEOY4DIW/eHhfUe9FFNsRoGUtoMVkpWQm2adoRJsZiSdp/wBoDriubnt5reKCSRSE nTfGfUUUVhbdj8iAsKTctFFIZ//Z ------=_NextPart_01C9D87E.59029470 Content-Location: file:///C:/68E9C635/Sammans-2005-filer/image024.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0a HBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCACpAUIDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDxyQYP 4U3t9aVjlvwpmeK3OZC96QE80DkUh9fakBGeley+AbjzPC9svuyA+4rxsjIr1b4aP53h64jAy0Fw CPoaul8Qp/CW/HkJutAlXGTGN/6140w4r3zXYhLpd8uM5hYfpXgzDBI9KuutmKk9yFuoNa/h+88i 88lj8knT2NZbjimIxRwynBByK46kFOLizohKzuj2vQrzzoPKY/MtbJ6VwehXzAW9wf41G6u8jYSI CvIIrwrWbiz0b3VxUjfGVIwTzn+ldVZW6qisOGI5b1rnIQeAfaurtB+6X6V3YZK7MahJIOAKmQYS mOORUg4jNdpiQqPkqC8l8m1Ld6s4/d4qCeGNowGUH60O9gW5Xur2zt9EWa+jWaHcAQBu5rNtr3w3 ccxWwX6RkU/xaoj8LgRgKPNU8Vx9nMrghTsJ7Gsak2nYl7naZ0K4cqAQfqRVd7LQyf8AXYI7eZWd bwyQxtO5CoBg5HP1rDNxNPMVUAoCSM96nm7oTO3jhtI7I26Mfs7gjOc/rXN6j4Z064/5fZV/Ba0m dl8MM7ABsdvrXnOtX2CUJxkcHJ4pzfkKTSWqNh/AVuzs0erkemU/wqB/h4xX93qcBb1KNXFQXt3G 7lbuVAD2Y1oS6vfRQI0WpXDbjj7/AEqHZdDK8H0No/DnUBIHS+tmwenIp48C60hKq9syk5yJAKyN O8U6mk6RvMznPJc8YrRm8W6xDNkGMR84G0c0m1s0C5DrdE02bStP+zXG3zN5J2nIq+ao6JezahpE VzOR5j5zgVdPIqZ7nTC3KOg/1oNa6/6qH3NZEA/eVrqD5cArrofCRPcik/171meO9x0CJQpYGQdP pWiwJuH+oqprerx6cyyXWRAflXjPP0q6luSzM2eSX1rD9p2kFSADycVWihKzrt4PODXo8+u6DLIR cW8TseSWgzmq41fwrIynyrRSDxlAtc3KnszLk8zotCVU8OoinLiLnnvivFNSDy3swOAyuS35mvcI JV+yDyrX9wFzlBxiuXl0fwpfO/7tS7HLFbg5zWst0ymnY8jUMZSCc44BNe4eDUKeE7QHqVJ/Wsb/ AIQvw4+fL82PPcS5/nXW6ZaR2Wlx20JJjjG1SepFXHcIrUm/Kil5oqzQ+byRkU31FKfX3pT9/wCt amQi9DTW6GlHcUh7470DGrXqXwly1rqyD/ZIH4V5Yv3a9W+D441M9iVH6VVP4kKWx1uoRrNa3EKg hniYGvAJl2XDqRghiK+h7tfLJJH3GIP0rwjxHb/Zteu4wMKZCy/Q1rVWhFN+8ZT9ajRS8oQDknAq Ruas6SI/7Vi804Gcj3Nck3yxbOiKu7HZ2cP2e1ii/uKBXdaSSbFM+lcfbRmWZE9TXcWqrDAqAgBR zXz125XZ6WysXoRll+tdTbf6tfpXDpqcJfbC4dlPIXk12GlXcd5aLKh4xg/Wu/CvoY1EXSMtT24j xTP4ql48o13GJF/BUU33RzUueBUMx6UPYRleK13eGyOPvr1rgYwwkVlAGO1d/wCKT/xTjY/vr1ri 4FCrl+/Nc1X4yepoJcTS2gVlLI3Bqp5SwnBQrnnPpWhYMrWzjaVGeuc1XuSzuIwQMjsaSsDNS8+T wqcHrt5/GvMNdRGkU7s8Yr0/UV2eFlQjn5a8v1qNvMDYPTiqnujOZTtktjC2/AbuG71myyxNKQse NvFSRLLhnwcjsR1p0cU6qS8ZyemBUWtqY2uiGFR9qBBIYdhVu48yXa247gOM9qmt7TcquE246nNR XyGNFAkHtg81PNd2BHpHhgMfDlozdStaves3w4GXw7ZKxJ/d55rRJ596J/EdsPhQ+AfvMe1bA/5Y j2rHtz85rX/jT/drrofAjOe5COZ24/irnPiCuNKt1H3mmzXRx8y4/wBus3xbbJdR2quQoRy2TRXk o022Q1dWPJZVkKtliB0qqllIt7DvwUJBBbnNb2qQAXpkRBsHp0NUEmla/gVoBt3jB9Oa4qdRytYw lpoe2WUap4ekxwfs56fSvnO8jmhuZ3ZZI2VzkHivpOwTNjtI4CAV4Z48VYPFd4EAZjgkDoOK7qm6 NHsc9byu2wrIwYn+9XvmlKU0S1B6+WufyrwS02tNCrKRuYYwPevoC0TZpsC+iD+VEN2KG7HZPrRS cUVoaHzf7e1KTnmkHWj1FamYL1NNJwP0pynmm9jQMao616z8IRi21Fv9tB+leUL1Br1/4RpjSr9/ +my/yqqfxIUtjtbxA0s3HXFeGeOITF4mnXnkA17zcITO+BnOK8Y+ISwf8JPu3ZxGNwB71tWfumcF 7xyCW7P947R71sadYxwN5zr+8A+XI/WoYBH9neeUYUfc+tQvqFxd+WikhiNpIHUV5dRynojtglHV nR22pTpNviQBV/i71q3GtrcWjpJcmFwv3x1zXNXdle29lGfliTGQc8n61lQXUwyJFLIv3g/T6iuV YeL1Ru6rWjN9tdltUhmWXzHVfmHet/w14+lst806MYmbcyKcnFedXcsc8u+PeM8HJzzQsqw7c78g 5wOK2VFJXW5HtHfU+kdB8V2GuxF4H2kdVbg10W4GM4r5w0nW1tJle1lZXHVXr1fw540trqIW1y+2 QAYbsacarTtIbinqjtT0qGXtTknjlUMjAg9KR8ZFbvVGZleJyP8AhH2yMjcua4N5C7YjOF9K7zxU m/w84H95a4i0tt0ys3TvXPV+MnqXLITWiMApKuvIPNQLdDz855HGK1hEfIkCSYwOMiuZmbbIO5z1 rKSuKWh1+tMR4bjKjkla841LeYN74AzivRddyvhu1GfmJH8q811V2ZSp5q6ujRE2Zm7cozNipozC kJy+8kEEf1rKLEHG3GPSplPo2M8VnJGLkjW09rNU2O7Fm9TxRd6XAj+YG56gE8GsveVJyc4HYUon eUhS7ADgE9hWThJy5kxcyPVdHUDR7QAYHljirZFQaWu3SrVeuIxzU88sdvC0srhEXkknitpLU7ob IdAMMc9h3qvqXjPQdMkxLfrI6jBWEbyD74rg/EfjOO532lmzrD0d16v/APWrkkU3kgSCAZbuTit4 TaikkRJanpj/ABO0eJlaK3upyWzgLt/nWP4g+JNvqJgMenXESxk7jIQQa5xobXSYw14uZB2Rs1j3 GtQnfGkG+Fugc4IPrxTf7xcr1RLR08Gv2d5KscblA5+ZWHX6VsaJaxnX4liYOmCdr9q8yF4FCkQK GByGBxXQ6Hr8qXySwuEuV6K4yGrH6tySUo7Gbjc+hrBJG01/NCgqp+73GK8H8SiO71+6llY+YW24 Ar2Twt4lg1nQbhsBLiJT5sfpxXjXiDb/AGvM7DLMcjHetqz1jYmo7Iq6fYKdRgWJhjeDyfevcFXb aoPavFtHAl1uzjVtyrIOM9K9r/5YL9KqjezuFLZkeKKMmitzQ+bveg9T70HByaXIOK0Mxq9aO5FA +8aDwc0DEH3QfQ17F8JGVtIv07iVT+lePoNwYe1dr4G1+TRrfUlij8yR4gyJ6kHFVB2kTLY9C1vx LLZ6rNaWyKBGoMs0h4GfSvG9cvUv72aRHBw33jxmrGq6zfP55nuS8tyxLKv8I9Ko6lZiz0q0Zh+8 l+Y1lUqczNIRshIbtZoGFwoYZARRxirtzYtDbI9uiu7jkrnKmqVvEs0sEMaqGK8ZPf1rptQdLPQ1 VEE+z5ZJEOK5ZuzSRvFXWpzU17OluA1wjOODHt6UxJ/teGmx6bV4z9atWeiNP+9lSUxvyvqKuy2d npF1G6x5bH3XbNDlFaLcajK12ZyxjymdQsajpxis25bzD8vOO/rVnUb4TyNiNBn0GMVnBiO9aQi9 2RJroSbygUg445xW/omsTQ3ChNrc/wAVc2XOMGrmngNcqpOAT64xRUgnHUIyaeh9BeHtQe60+G5C MMjBz7V06TCQKSfzrgPA195ulm2ZsyRNg59K64ylStYU3ZG0tSTxM23QJD7iuS058sFwc9jivQbd IbsCG4jWSNl5VulKNA0uNi0cBQ+zVrKlzu6Mdmcu1xBDbukjEyNwBiuQeLM4B/vV6Td+Gra4cvHd MpAwMjIFYcvgy5WTelzDIM59Kh0pEz12DxKuzQbQe4/lXl+oyAF+K9g8Q6dc3ekwJBC8jRn5gBz0 ryzVdKu4WcSWkw57oamsnfYzqHJybiwwDSBimM561ckhcONylcdiKT7MhQMPvVlzJGDGRynNShQm G4weophjzk9x2pVWRlBwQvvUsVj1q3ljttJhlc4RYgf0ryvxV4tl1O7aGJ8W6HAUHg11HjTU3tPD kFvEcNKgXjsMV5XHw+eAa6IwUpNs7+ZpJG9osa3cxeWNmQep2jNUta1F1uDFA+wDjCcCrCgJZlw7 Mx4AB4rDngkyWYHNXCKcrkt2Iml3ndIzOfc0F1H3UH1PNOW1lePeFJX1qb+z59qHyzhulbXSJIYY 2nkVB1PrVhbOWK6aFsiReVIqzY6fL9rTghhyK6GazSR1fjeg5PtUSnZhuM0DXbjSNTik3EJKnlyr nrmodUkdtRclxuc5U+g7U+5sTLbo8f3hyPrVaSITyRu5AYDLA1g2m7mdSOhqeFoy/iCBiB8hyTnO a9djkbITqhGVPoa8l8DLu18DOQFJr2B7ZURShKH161rBMdNe6GTRTNj/APPQ/lRWpZ84A0q8ikHJ 4FKoyDWxmNz8x+tB6cUh+8aByKQFmxVXuUVzhWBBzUlrcvZ3O+N9rK3B9qrQE+YvrTJHKyZzzzSY Jal1ma7vRMSpIO4j1q7qFsb/AMlkiwzcKofn8qxElcZ2dxzit3S5xYOst4QismYh157VzzutUbR7 Eslh/Zscl1ebFnCgRxY61BYXU0Nlcw71AuF+VW5AP17VQvGmvrkyT3AO7OPmzViCFox5chLD0PUC pa01LW+gf2zdxwpF5h2p1GeM+1Vbq7lv5BIVJxxmrUtlG6MyoVxViysD5RCJvYn7tTzQjqWqc5aG EUklcnbk05LZihdlIGOK659Oyyloo49i/OVOf1qhNYtJAUT7rHjFCrplPDs5soFbb94j0q1BbeY+ 7kIuOa07vS4bOYtIflVRke9Z93dyylYLcNtPVQOprRT59jOVPlep1ngDUprbxCLWNvMgn6+3vXr8 rY2V5B4J0+6stRSaRNu4dxyK9UeQkJnNc85Lmdi4p21On0uZTcqD021qu0RyCQM1y2mTkX6L/sVp 3MhwSGxW0aySJcblxYoo12xMAvoDUUisO/6VzVzczIx2yH8eagXV7mP+JvwbFJYmDD2bOiYzDlTg +xpjXNwqkPkj/aGax08QS/xnI/2lBqzHrcLDLxqP91iP51oqkXsyGmOmisbgYuNNtZM9SY8Gs6bw x4duMk2DRMe8b9PzrWXULSTklh9QGqTdayfdkjJ+u2nZMhxT6HJT+ANELF4tQmiPpIuRWRf+FYLB JDFqNvcEchB94fhXc39oPsssibiyqSO4ryzUbk6Xdtc3FyZZJYydq9vbNc1eKWiRUKcbnP8AiK/m u0jic72ViuFFZcHh+8uRujwP7wbgr+FENzJqWoARDbh94z3rsbW8jnmROYbtf4ZEIVx6ZoXPBcq3 N4qEneWxzt1AmjrDbzqzHbub61LH/Z0q9OHx26V02pabba5aSZYpOSPm67cdqw/+EXmtdg86M/Ng ZbBxUKaa1eprUoPmvHYhZLeytt0JDKW5UjrTIdWtmkVWUBdwIHpUmp6VNb2cgAyV5PNcqyugDFTj OM1pTSktTCrBwZv6jfw2rJLbv857D0rPTVZdjHcfm4zWZOWZgTz6U62Hz7WztbuO1bKCSOdnS2uo /wDEukzgsMEUvF0N4A3q2TnoRWDMr28ewng9D6itfR90ysByayqJKPMTLVHVeD7XZrjSBQoKdB0F eoy8Iteb+D1kXUnDgjAGOK9HlPyrV4d3gKHwkWfpRSZHtRW9yj5uVsN+FMViHNA69aO5rQkUn5qQ UHGKKAJrXm4jB6bhUd4hW8lQc/NilhbbIp9DUrSbLpyec9OKmQLcLa2lkmWIfKHwG7cVom3iUO1x IRt4QEZJquod2wCA4HAznNWWcugjlwSCOB0rnk3c2jYqRSwrKGIJVf73rUpbzbpTExZSOvQU2dI2 O8uhC8FTx9Kri7Z5gQQqgAYUYFJq+qKTtozobSFXH3Se3411I8Ns9kJLXKSsOT6/hXK6CJdRvkiB O0t0FesRhbeNIj0QYriqXTsejS1Vzin0O/KeVFEzR4+baP0ofwdrJEc6LGiqPlRm5/Gu6W9wcRR7 j3Y8AVmX+p6gz+XCsbH1J6Uo6ItrU5VvBEs8gk1C4LnGdqetaeneHbCxhykSlweXI5rZsVvJQPtJ Qn/ZFUdUkkghZMhGcklj/CB1NV7zVgtCN2jKsrtj4mFtboGjQEyMegNdc8+SozXGaHOpmkmgQNE3 BkJ5z9K3HueQc1Mny6HI9Xc6fS5AdSQ5/hNa90/BrlNEuidSjH+wa6G5kyDzTU9CbGXdNkms9jVu 4bJqkxJrO5Q3PFB6VoafpM16QSwjjPc9TWofDkCggzSE/QV0Qw1SSvYylUijm8kEYJqRZ5VPDn8a 6AeHbcxbhLIT6cVVk0NDxFOQ3owrX6vVjsRzxZkXN9LHaSsGAO089K8x1eY6hIYYUOAO39a9VvdC vHgcBPMXBHyHP6V5xPD/AGR9pEigSZIO71rOXOn7yGrNaGPoVkbPUSZRyBxXZpdQWymXbhvbrXHa Lcme9kDsCx6ZroroEwiFNu5z8xPYVFWUuc7sPCDplzTrqJVnnZSPM+4M96q6hb3M9sZ02vj+A9ar M0lt+6PKJ/d71u6WnnW3modynqtZRb5rs6KlO0dDNsHsbm0Cuoz0YH5WU1kappEUb/Ku5D0Ycfn6 1272NhdRjzbf5k6Hpj6GqN5bWohbjp0rabS1TOWKb0kjgY9LjFwiOf3TN1/u1pfYdP0qV+kxHK55 DDuKZqkkcUcmCAMVi2LSCPdKxKg5GfStIuUo3uc1aEYysjRn+zX8PkqoRT/q27qfQ1q+AWtF1GeC /tjKCvChsEYrIsrV54pCoyQwIq1o8bHW4/IYC4WXDDOMqeoq1/Kc0l1PT4Laxh1JBZRyRgjLK5B/ Kt6TO0CsKCH7Lq4UmT7gOJAARW5MRgVrSSSdhdCOimZorQR8255p/eo+9POM1qSJ1zS/w0g6mgfd NACj1p7OMqxzUI6YoJwnNSxlksiqCu7d9a200LVXsUnWxleMjIIH61gjHl7gK9k8E6qmq+HlhL/v 7dfKce3Y1z1W1Zo6aEYybTPI5bfDbpm2jvRaJHc3QhjXAJ6nqa9V8VeCbO9sHmsFKzhdwweCa800 uCXTtcEU8e2ROx9aTl7r7lOnyzS6Ho3g/QFsUN22AxPyg9hXW+XubOM8VjWN3/oybew6Z71s2FwJ OoBJ9a89TTep6LjZaFO4nKnYuSO4AycVyupX11LqXkW9tNFt5DsePyr0KW1MmXXGfpWFe2hlnHmc juK10itSUnJ6Fvw8Gmtd85DORnjtUHiWAfup4tuOVYY7GtW1h2WgClUGPpTL+KCWzaIMGOOtV9km 2pxbWgsAWJChuw4ArMutUjMyosyhR1xWrO+6L7PLyVOOayo9Pt2PLt+QrmqSSd5ETjZ6HT+HLmKW 8WQE/dxyMV1E79a5bRFt4nG3OR0Oa35JM5pKSa0M7WK0xyc1VbrViQ5NV2IHU/nQI6nSX3whxwBw B6VrviSIOD0rlNNuzbQ53KUf3qSXWl89IPLnmBOD5XRfrXt0p3ijikrMbq3jzQtFvls7ieRnzhzD EWCfU1Mup2NzGbqK9hNsfm80OMAVdjtbO5UlQCe4kXn8qwdX+H2jatA48s20rch7f5Rn1K9DV+8Q ZutfFPRtLRrXT0e+uRwNowmfr3ryrWNZvdVnlnnjWLfztXoK3ZfBaaXeSRXYZ5EPBHQjsaq67YRj SZXRMeXjHPvWU1fcSm72Rh6PG/21WYEYI+augNz5V95cxJTP3hzgVnQebDZpHINuRuQtVuNH8xLk YJ7g81w1GpSuz0sMmvdOgt7e1uYGZH2jPLA5q1CY9NkQ2zM0RGCp9aw0MKxF1jeFj/zycH9D1/Gp baWd1w44PTn+dYy0O1PujfvtWVoNqqE9feucv9UPlEBqS9kcDbWFfMUjZ5DgDtRGHM7sic1GOhTu p/tdwsTsQpOTjvUkmYwUUY46elUrKYJc+e67m/gB9atXN1H5PytukbOT713ONrJHlSnzNtmjY3pE bxxYD4yPrVPTNQaHWfOIBy3Oaz/tLQzq6Z4wanEkZm85BwSDx+opctr+Zne567pVy93deY/90Drm ullOEFcd4fb92rL0wMV1bMGjAYdRzmii/d1KkJvHrRUWyP8A55r+VFbXZJ87fxUp6mkPXNAya1JH jvTV4Bp2eDTAcUAIODQx+UUd6RulAxQxUcVueF9fk8P61FcjJgb5ZV9VrDJ4zU1ta3F0yLEhbc2B WckmrMqMuV3R9Bwz2eoQecjMQ6b0C9SPeuXvtAtdTvBcspSdTguveqnhe4u7azigkCtLCCqueoHp 710NqSVEnUk5rypuSZ61NqSuRCy+z24GQWHVgMZq1YtsYHnJqScfuWOOoqpGTt4PIrnejOhao6i2 u4ym1z2rIvJEWXI5ycADqazTeSpldrZqxZmKJ/NupVEn8KZ6CumMnJJMydobF3bOV3SZ2njC/wAN NJW2A3DeBycnpRLqVopwswY+ijJrB1vUUjhZjaybnOxC67Rn61ptsRzuxk69qVkNRGyURhc7m7DP QVhSa5ZwSbRcB/QoM5rO8XP5M1vZ5Xci7mC9MmsOyh82cZ6Cr9hGUeaRySqSlOx3lr4kS2besbPx 9KsTeObxsrFbRJ7kkmuXHHA9KQjNc6pRR1KKNW48UatPkfaAg/2VArMn1C9nGJLuZh6FjTAtRODz j+VaRjFdAaOp8I67Jbq2nPukaRv3fOcZ616nBIMrBlV8sDBFeL+Gi9rq0d20ZKRg9R3revNTubmV nMrrk5ABxiuunPlR59dJT0PVxGThmbJHQ1bjlAwr/nXmOia5qkMyr55li/iWXn9a76w1a2vVwf3c gHKH+ldUKiZzlXxV4eTVbMXEPy3UQyjKcZHoa8m1Nnl0m8gkGZUTOfXFe7pGjxCRMjI5HavKvFmk Na6zLtGYbhSRx045FE11Jas7nCab9r1CGLzUXZjKHucCtWOJbaUBmyvYmq/hyVIrdkOMwy4J9s1c uyFZ1bnDHP0ryqmkmj16Gyki40lk6ZKKD3PrVVr+KJuHUY7ZrJngjdSVLA+zVSKxIvIyR60Kmpbs qpUkuho3epRRqzswJPQCsaG3u9emlaJC0cI3uoPOKilY3U628ZCbu/pRournRL6RivmRujIwH6Gu ylTUdTgrVZS0G3CbZViVgdq9B2qptJcCnW8h+0GQ85bPPerj24WYMo+RuQatuxgVGHOD9Km0+JpL tY+zdafdxbRnt60aVJtvA2CcelS37raGj1DQWCW4A7dK6kPmJSfSuO0GUGNTnINdS8wCjFZ0thyJ 93vRVTzTRWtyTwMnmjPWm96O1bgPzwaaDxR+NIO9AC5prdKXNbWh6DJqsnmyArbKeT/e9hSbsK9j OtdOu787beIsP7x4A/Gu70XT0tmiQgBlXDHHGau2dvFBthWMLGOAoqzLbm3mVhyjcA1zznzE3bLU cQgPyn5Sc1f0zoUyeDWdDIJE2HqpqzZzCK6AJxu9a5KsftHfhan2Wa85bymHpWfby8MprVfa6D3r MntCkpZBweorCUep6EGSAKQD3qS4sLa5ZJwu24T7smOahjQhwT0FWywIx0q4OwpJNmS7X9mVLXDl E7BRzz61ka3qMmpOWlPCfMqdgfWujuleSIgPtHQ1zOs+RZ2k5Xlwp5NabszfLFNpannOo3T3t9LO 5yWarulwkKXI6+tZSktKq46nHNbqbonWEAcYrpq6R5UcVJpS5mWcDPXt2ppwvpk8c1uvaQRTgKgI Khvm5rDa3VtVMJbaC/X0rhpTU2dtWfIrkyWVwzbPLZW9G4q/oWim7e4nuFPlwggA9C1XpFb7VEFG ScD610McKWunPGuM7ST9arDylO7a0McTU5UkmYgiSOIbVznpikaHbjefm64HarcCKAHboo/WobdB Pe7T0LZNdiR5zZbtIZFAcJxW9pFq8k7SyL80fITv9apmzfUUezhuhayupEcpHAPauGu9d8ReE/Fc R1JN1xCgjkOeLiPt7fjWsI9QPddOuVaMRFvmHrWJ4ytFk02SbBLQgsMDJx3qbStStdY06HU7CQMj Dle6nuD6Grl/KssQ54K107olnz/av9l1SVG5SZd/HatPUZMeVMPuyLjp3HWun1zwlC14dQsxs8yE hovRhzx/hXGwyG7sbq2AJlj/AHqYHpwRXn16fv3O/DVbQt2KktwFXk4rPuZz5e4fhQxL4HvTp4hg cDavNEUka1LyTF0+Py1nuicMkZAJGck8fyzWRNxJjsK2r2QwaXBCCQ0x8xh2x0H9ax/Kae4SKMZZ 2Cge5reF27nFO3QuadZtdSAdFPftVr7VHFJ5GeAeO+DXr2jeDrMeFY9NmTL43GQdQxrh9W8CXmlX rNEkUynPlsxP6iqlBmPN1Ofa4gZSjgDPBGc0ltB5MjSRKHUjg54FN17STpEFvumEks3LbR09qh0e U+SyZP3ulZTg4xHF31O50MnyUXPzV0aStjDEZHpXL6VHIyhlOBW2hKDBPNZ0xyNES8daKoeb9KK0 JueN45pcDPWjvSgcniukY0jBNIOlOK1a07Tp9Sult4FyT1bso9aQXH6TpkuqXixICEHLt6CvTLS1 S1gSCMBY0GBiotK0uDTLVYIV5/iY9WNaaRADLY/CsZyuRe5CI1znvTpXxEVYZB/Sp3KRpnAHpVZx 5wznkdBWbGVPM2OGA6damZy5DA89RUEqFXzjrwadA3Ow8elTYE2ndG1a33mxfMcMvBFWftK9SQRW EFaOTcCR2PvUM806yLEG61zyjys9ajV9pG/U23u0VycgDFZt3rMduxaNwcdVJrGu5pEOJZwPZetY 7l9RuWtoMxovMkjdfoKIU2xVKyirm9ceLrLyyqszS/3QK5rUdUnv4stG0aE9D3rQ0/ToLPcI1/eg 8u3JNabRwXSeXMqn2IrZU4rY454qUtHscBZ2rTagFUcBsmtzUE+z6khHTANbcelRWiMYY+SSSe9Z GtLl4ZB6FazlOTrJNaGiUfZXT1NydtwgkxncmK5/UT5WppJnrg1sQv5mmQPnlTioo9JbV9Wtolzt 5LkdgOa5sOrVeX1Ois70bmtp7LLeRsRnCkg+prdET3X7iPAd+BntWNFbGCWJBhSs23nsM139ro0V myS7y8hHU9B9K9KjStojzpT5ndmKPCs6worXUQDeimpLDwrbRzgtdybmJA4GK6C5bJjXFRAZWV1H zQuHH07108kV0IMi80G4tFMkDCVc9B96s7V9OtvFmmDT74iO9iH+jXB6g/3T7V3EwMiBoxkEA/8A 1xVDULG11CMkKY7gfxqMc+9P2dtYiueL6Druo+A/ET2l7G4iLbbiHsR2da9fa8hvNOF3BKrwyqDG wPUVxnjXw7darpLbohJqdjyjqOZov/rVi+DddWzkh06SYmxuGwgfrby91Pse1C0Fc9GvZBHLDGVP zMGU/UcivLdVt10PxVOmAsLMT0z8rV6TrVypubTZ0Rxk+3SuS+I9iB9mvVHX5G/pUVo3iaUJ2lbu cJc25trqRCehyCO47Gn20H2l/nOIU+aRs4CrSpqDpEsc0cc8aDCh+oHpnrVW7v5LiIQIiww5zsTu fc9TXMlc7XNpWKuoXH2q7eRRhOiD0UdKk0F0XxHYM/K+coNVHGFJq1oAQ+ILDecL5y5rogrHJI+j bOQBmj/L3qrq8Xm27gDLAZFWIE+VGQdO9VpnKzkn7w7HuK6ehzs8b8cWUoltbhATA4wD6N6fWsLT g0AbeMEtXovjK2jd7GKP7tzdqQo6HHWuI1iBLDVru2jOVjk4/HmueqtBwdlY6vQLoNbkHseorUkm BbIINYfhwQy6eDyGz2NaxsZGbKSrjr8wrlUktDRq5MCcDg0VH9in/vpRT549xcrPKf4qmAFN/iqQ dDXWDJLO0lvblYIU3Ox/KvSNE0eHS7URqMyHl39T/hXMeDf+P+b/AHK7lPuGsqknsSyXyye3NB+V TxkipF/1tI/+rH1rK4FF2DYMgyjcZ/u1FloJtpOVPINSN/qJv96o5P8Aj3ipAOmUSY9xUKcnp8yn FTn7i1BH/wAfD/QUAW3IJKkVn3TeQ4d8mPoD6Vff/WvVHVv+PBvqP51LXMtTalNwkmin5bPbu6rg feZvSooIAgil2bQ3BYDr71qzf8gZ/pVOP/kFN9RWCep31Iqw24Ty2WRRyOCPUVIVDoCp60lx/qRS QfcroR5TJYLgr8sh+hqhrmniaH7TD95eWUd/ep5PvmrUP/Hq3+6aHuOLZiabKsmnSRE/MhBruvBN irLPcMPmIwp9q890r/XXX+4a9R8F/wDHof8AdrKhBfWGds5P2KRWbTftviBoQvyKS711ylduB0RM fSs3TP8AkM6h/wAB/lWiPuzV6UIpHEVmbM6D0pLJx9pmQ/xZFMP/AB9Ckt/+Psf7xqgNe1AW2VcZ 28Cs69iuluTJbydedh71pwf6r8aiuPvR/WqEY7S+ewP+quk6Z715p8QdAWzuhrVkgWGY7blE/wCW cg716Vqv/H3B9DXKeI/+RR1z/rsP51ExLcp6dq39taDBOT+/hISQf7QHWtnxJbDVfCUjqMsiBx9R XE+A/wDjxv8A/fX/ANBNegQf8ipP/wBcm/lSWqsLaR4lO2GwKhZTtyRzT5v+Pg1I/wBw1zbHffmK E2RH9adpp26naNnGJl/nRddFpLP/AI/rb/rqv862jsc8j6W051mtVcHjFRaiina4+9niotH/AOPB frU2offh+tbp6GD2PPtWRrjxVosJJx5zykegxXC6xIr6vqEkgLjziODXoV7/AMj9p/8A17v/ADNe bXv+uv8A/ru386ymKJueG7iJbd1RmIB6N2rpYp8gc1xvhrrJ9a6S3/1zfjXLOmtzS9jW85v8miqt FY2Kuf/Z ------=_NextPart_01C9D87E.59029470 Content-Location: file:///C:/68E9C635/Sammans-2005-filer/image025.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0a HBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCACrAOoDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDN+Qfe dR9TSGSID74rQSytk+7aof8Ae5/nU6jYoCIij2ryko9WVr2MtctjbFI3uFNWEt7huRCQD6sBWhls j5sfhS8k/eP4VV4IVpFIWN0T1iA+pNTrp0p5e6Uf7qf/AF6sbV9z+NSqBkHA/Kmpw7BysrLYW4Pz yyOfTdj+VSx2NtghLQyHr8wJ/nVgVLFM8Lh0OGHFNVddg5SGPEYwluqfTA/lUm9z/dH4Zo6mjvR7 aXQORB8x/jP4ClAz1J/OkApwpe0m+o+VAFXrtB/CnikxTqV2x2CiijFAwPSkpxoFMQyjFPxRimAz GaTFS7cUm3nmgRFtphFTlaaV4oAgYUwg1YK1GVpAQEU0jmpitN280gKzKeajwKtFSeAKqNdWqsVa dAQcEbulFwsSUp5FJRjArmNBM04GinAZqkIcvSpwOlRKtTqtUgFFOxxSheacF4pgIBS7fapFXpTt nNUIhApQKk20YxQA0DNKBTXliiGZJEQf7TAVXfV9NjB3X9sPbzAaoC1iisiTxTokZ5vkJ/2VJ/pV SXxvo8Z4Mz+6p/8AXoHys6PFKBXHTfEGzTPl2crgd2YLVWX4hTHmCwUf7xJ/lTsPkZ3m2lArzz/h Mtcuzi2tAv8AuQk/zpTqHjC74SK4XP8AdjCUcyQ/Zs9ECmmO8cQy7og9WYCvPW0nxheYErS4P9+f H8qkTwPrMxHn3USj3ctS5kHIurOxudY0+1jLvdRMR/CjhifyqhJ4t0SNAwvN+R0RSTWLH4FNrIGm vQxIOAkeOelWYfh9YR4866uZGAycEAfyqkpPWwrQWlx8/jjTcbbeOaSQ8LuXaM1nS+PcLhLDLjgl n4JrTbwnpAby44JQx48xpDkH1Aq3a6LpsI8sWNuzIP8AWMuS3uaFGT2Qm4I5GbxvqUp2wwQxn2Ba oJtV8RPIYrRrkxj7rRx9fxrvpbWJYMLFGqlsFVQAYqAxLFPsQbUAwFHQVSpy6kupHojgHtfEt180 v2r/AIFJj+VTrZXYUBoxkDnJrvCvJ+hzWYbfJPFN0r7sXtX0RbluYbdd0sqoM45NQNqunqFzeQjc cD5x1rnofD1/LIDPcRiRlzg5JzUTeCHkjG++Cvv7JkDNcsYJ7mzsup0surafCuXu4uOuGzimnxBp Mf3r2M/7vP8AKsqLwLaRIySXU7s67SRgD61PH4O0uAID50jZA+ZutVyJE3iSr4w0ve6EyAqcL8v3 jQPHWmqMNDPvHDAY4P51ctfDGkIyy/YkLsTkkk81ag0HTEnZlsIMnkkpnJ/GqcbK4JxMVvHkGcQ2 Ej/7zYqNvHF2y5h0zH1Jb+lWtd1vTtHP2eytrR7r+IlBtj+uOp9q5D/hKddjug5uwqE8BQAuPypx hJj5oLodOnibxHOB5OnLz6RMcfrSm98ZTn5IZEz/ANMgP51Us/iBeW82y5WKYDqp+Un6HvXe6Tqt rrNmLm1bI6Mp6qfQ0uWQ+ePY4ptP8Z3Jy00iA9/NC/ypj+E/Edz/AK7Ucf78rGvRcEnpTCpo5Ji9 ojz5fh/duP3+oqPUqCasRfDuBQPMv5G+iAV25HPXFIRgZJFUqc2J1TlI/AelpjdJO/1Yf4Vbj8H6 LH1tSx9Wc1vlc4xRsOe9Lk1sHO+5lxeH9IiGFsID/vLn+dW4bG0hP7q1hT/dQCrZibdtRWY4zwKR VkB5jI+pArZYYzdUQKo6KB+FPppDA8+WPrIKXr/y1iH0yatULdSeceB7U4ChBkf6wn/djz/OnrGQ f+Wx+ihapUUHOyrOu65jX2/rUqp1J+lNkGL6Phx8v8TZ704oCznnOfWqjFLREt3M7zBJO6hDlX5O OlAjKzt9cVc8hE2ED5i/XNRPnz3+tJJ9Rsjkj3QuO/Wq0kYMqmrs3ywMe/Sq0gxKKGSRsgCN3ODU aou0cdvSpZ22RO2DwOwpsfManHUCmtwZRmRtm5f9YvK/WpYIpGsnkfg5DAU4jg1YjG2wbHoDXnUd W0dEyQKrhGBzmopI9k7+nb2q0ibY14qO6U+advUrwa6WtDMfAq7guej1i+LNZ/sXSSIMm7nJRMfw +prbhBRhu+9v5/KvKfG2qvdeI5YVOBGNgHvmqiriMlYLlny53FvmIxk1amgMlqpK/N0+YVq6PAud 27O4AfWulXQYrqLIBYn+HdxXPOq+ayOyFFOF2eT3gdX2NFj0IrpPBuqaho+sWqySultcsFOeQa6F vCSvdF5mAA/hA7VW8QWCJbDyU2mEqy49q1+sp2jYh4ZpNnqwR25/eEfUCmtEf7jfjJXOL4mNrp9q Xki+aIZOMlTjoagfxXeNbySQqshCgoAB82fX0rX2sDjbtodMYCf+WafixNBtztJCwj/gJNLoOnX+ t2Ec1xdCznLEPECpIA/lWL4gv20jUrnTobq5lliaPLsAFVT1+prRuy5rafILm0q8DinAc04L8o+l OA5rn+2a9BoyHl5/gpkrW9vEkkwVQeMkZ5qQjmb/AHBRdxB7JiVztQkflXY3ZNmJQk1rTo/4wcf3 UqD/AISaw6Izn6DArgb2QljGvnZ/iQMBUNrE0MrW85KswyydeD05rk+syavYls9D/wCEqtR1jYfV wM04eJFa0a5SEeUhwWZ+9ee3SsshVVMsanj1X29qWKS4VxAANrjOOSQD0zUrETtuFz0PTtR/tOdp dqqFKqMZ+taeDvf61zngyKQWk3m5Lefjn6V1Oz52+tdVNuUU2Uiq4/fRD3zUDr/pDj3q4y/6VHUT J/pD8d6bQytcriID1YVFKv8ApAq1crzGvq1Nnj/0kUmBSuYhJbyKxOG44qFLciNR5z8Ad6vXKYgP uaRI/kXjtUpagzPxwasIM2T/AEFQEfKfpU7Ru1uVUcYBJrgo9TomW1X90v4UlxH+8Q+wqyI/3Q/C nzxfu0bHpXZy6GRnXbeUkj/3Wz+leO+IdLnW7n1Ey/PI5+UV7NqcY+zTZ6Z/pXm1zPFeQahbSKre XJkeorOUnCV0a0oqV0yPQfPW2iZ40KKv3g/P5Yrpo9UnhdU+yNHt6SK4IasXRolWMRfw9AfStqcC IZOJMd1HT6+lcnN7zZ3xh7qRem1ODy45mAPmAjA7EetYmv3ER02WWOSJ2C5wjA4/KnqJIvssm0lA xBPUnNQ6npkEmyKJkiV2UnC7gBn0pppu7IqqSiy9bXtlZaBFHdaabuaVFkkYPgRk9vrirO63vHVL G3Dww2yp+8fJUnvjAyRRFpkRijWGVJFDBJDn5WPcDrzimySRy639qXctsmFke3OFIHGFOMGtubTV HlPV3INMvrnSdcSW6uFW1Vd0zx8lcj7uD3Pqaqavfx3t/JOZmmWZo0jaVFVhhuOB7d62vFEnh+4i hg0+2AwAJnI5z2PPU8muZgs7aG8gjJdf3ilYzxznjiqc+X3Nyeuh6ps5FG3BzUu2l281pFe8dD2I WXHnfQU+eRILGWSTG1V79+KfKuEl+grlfGWqGG1kt0OAgBbHcnoK6KklGLM4q7sZC6dbXNw93LGG yxZRnC9etZd/LMZmWBUjVe6jFP06/aWAlmwRtUD0A/8Ar1Za18xTudAMdq8yc7aI9ClhkviMeC/t nn8u9jMmT8zBsGtW902GzS3vYbh2tmI+Yn7vsawr+xCMzIckdxWhp90ZtDurecnZGAy465pxcZRM cTQUVdHeeFZPtWnifOd8zfpXRCP52rA8Dxn/AIR61YjlnY/rXUbMOa9OkvcRyLYx7yTyJt3QjGOK htJFmkfDhnB5GK1dmbsHr81IYwLhuO9Pld7jM+4TNxGPSnzRf6TUsq5uk46VLMn+kUrAZt4mIR6k mkRPkXg9Knv1+RR7GhE+Ree1Jbg0YRB2N9K0kQ+Uw9hWeR8jfStqGPKnjsK4KCu2bTJtmIx9RUsq f6OvHcfzqRk/dj6imtnYozwTXdaxkZ95arOsgYZycfpXkXiOzktPEU7xjy4mIyBwG49K634ieLbn Q5razsJ1imlbfK+0EqvSue1kXl5PBLK3mQMgaOUDhif61FWFlzFUneaiXNICPAGGCfrVh7t7ecQv G4ibktn5fxrKspWst8ZBwfmWtmK5gurUDjdjmvOcbM9KM09GU2uR/aMUUClmJzsU5A9/arV5K0l1 sJKgDDspwRVWzYvqqQ2ozMx2gn1NXte04aZe/Z8s5Chmb1OOaHFvU58TVSi4oZDfXH2JYbWR5AX8 x1Q846Hmo5tetpbaa0WN4MLnY54JHTp3qlZOquGBVAh3AMxBPtVLV7eRp1lzHsl5LJyc9eT61Ub3 s2edfS42Qm7jSUMMoMMWOABWhp8jXGrWOTuxKuPpmueVTux8wJ5CnvWloSsviXT4y4A85eAMZ5q1 HUS3PbMUgHNPxQB81dUPiOl7Ec4PlSY68V5r4sMyrdNKPlLkZPr2r1GZf3b/AFFeefEW0byvPKAK Tt69RjOfrV117txUviORs7iKPYG3kN1wMfzrYN9YrESJCzZ2hT61kWcAmk3SQK+FzndUQikEfm4G zzieOn5V5zUWz1Y89i1cSJJGDFIryMMlAfu+3vRpEqG1mVsqHRlG7ufSny27IQwEaIw+8vf6VTtZ BBHdMM4UDbxkZpxas7GVWDa956Hrvg2Mr4a0/cMEqSfzNdGU+Y1jeFFx4e01T97yQSPrW8V5NexB e6jy1sUUX/SAf9qmlf37fWp4x+9X6mmsP3zUxlFxm6B9xUshAusH0pAv78H/AGqSWCV7vdkD2JzU MCrfjoPb+tCr8o47Ut6DvO7HQdKeqjaPpSW4MwHAWF2x0Ga2rM+bEr+qisiSSOCCSWVwkaLlmY4A FeV+MfiHeatPJZ6XM9vp4+XKHDS+5PYe1ceFhd3LqPoexar4r0HSF23up26Op5jVtzD8BzXF6v8A GTTYk8rTLGW5YH/WSnYv4Dqf0rxYsS3PJ9aQdTXeZ2NTXNbudd1Sa/uyPMkPCjoo9BXZeAtdt7mP +wtRIMbf6kk/pXnJBIqWCSSCVJI2KupyrA8g00JrTQ9ov9CWGMPGTLCD8kgHT2NZNzbwxRFioye4 610Xw78SR65p7xXEy/2jF/rI8YMi9mA/nU2o6Zby6jIqrhS/AA6VyV6ChaUNmdFGpz3U90YXhyKV A+oW8O6aBt6J/eC9R+NX/EWq2mrXAu0G+KRFaJvTjkH6Vg+JfFn/AAjiHSdLIW4ZcPMefLB/ma4C w1y6siybzJCxyyE+vWtKmH9zlW5zOTk21sdlawlnMaIhkc7gzk4Aq3Fpv2qQRzzoCpKnGcjntzim eF9R8KajOkF3eXtjcMODKQY8+zDp+NdsuheHElWVdaBdTjJYEE1xSpTTuKKOEvdPmtbkIjloydqb 1GR+Wau+HYT/AMJLZK7OXWYZXYAPrXYf2P4bRvN/tr73feADViz0zQo9Qt5bfUBNcRuPLUMOtEIT urlW1OoxQo+eg0qjL11U17yNXsSSD5D9RWF4t0h9V0aSOMLvUFgT0GK6CQfKf94VXv5vKs5cgeWE ZpC3QLjvXRUjzRaIjKzujw+xleK0lYjOBg09Lqx8jPmKZM9MGmHULRryVYU8q3n5Rc9RnrV6GM+U xCkgf56148lyyfMj2aUueKaZE8rT2RflQDxms1w0dnvLAo5O5cjr2qe+u1H7mM9OSB2rLtNYtdC1 Qpf6dHfWsyq7KzFWXP8AdIP6GtaFFzvY5cbP3UkfQHhtGj0mw3LgfZ1/lW43Qmuf8Ka/pWvabDLp c4ZI1CGI8MhA6EV0Mh+U168Y2R59yrEuZEP1prL+9Y1NEPnT6Uxx87UWApqv75T71Mw/fGmgfvU+ tSkfvTUjMq+5mb6ipFHyj6VHd8yv/v1KPuj6VC3A+efE/i3UNSh/s2SRAiH96YuA59PoDXKE8Unr SjpRCKirIG76h3pQOtHelA4NUIcORSmhFyKcVNMVy7omrXOiatBqFq22WFs4PRh3Br6F0W/07xHp yazbKAHTbIpP3GHUGvmwDrXW+CfF7eGnvYJixtLmFvlHaQA7T/Sqi9dSZeRg+IrkXviC/uAQVaZt v0zxWX3NSOS7Mx6k5pmOTUspaKwKSpBB5BzXpnh9ri+sEniyYW4kCYyrDtzXnum6fNqmoQWNuVEs zbVLHAr2Lwz4Wn8OadJHd3SyO0uXjjH3R6iuLG/B7u5tSpc8tdjBnSSJ3WSJpkxtAI+5z3A6GtXw iP8AieQFl2uWOR24HBHvVvWdOVBJd6fvcyffV24Zff3rP8Jl28W2w3YXDnYD04rlpJuSM5wcJWZ6 mGyTk05WCksSAoGSScAVXubiGyt5bq4kEcMa7ndjwAK8K8afEC98QXMlrZSvBpgOAi8GX3b/AArv pLW5Unoeqa/8TPD2is8Kzte3KtzFb8gfVuleU+LviPqXieM2yL9jse8UbEl/949/pXF5wOOKAMkD 1rpMzv7TSHvdOsLjbl4ogJIj/EvqPetOXSmSMCBnVD1DEnFdDZ6Uj6RbLyMQpyPoKui1MuzeQwHU YxRWwPtHzRdhUMb7NcsldHLx6LbiPaflQ8u56t7VwXirJ12T5Ng2gKp7DtXsk9srIuVyqngV4r4j uTdeILyTsJCo+g4/pVfV40I2WrYvbzrTu9kULW8ubKXzba4lhf8AvROVP5iu30b4ueJdMjSK5ljv 4BxtnHz4/wB4VwPrS/wipuUfS/g74iaR4pdIFJtL4D/j3lP3v90966aSUi4IBBXPNfI0M0tvOksT tHIh3KynBBHevb/hx8RZ9fu10fVkQ3W0mK4UY8zA6EetPcFpuelrgzJgg08j94aAgEy4AH0pzD5z SGY1xzI3P8dTjoKrzAk8HBLHmpgrYHz/AKVmhnyb3NKOlJSjpVCHCnAZpvenrTEx68Ypzfepigmp ccigkaB1prZ2Y7VIOSaQj5aYXIcEUgHWnmkxSGbfgyeytvFNlJqCK0G7HzdAx6H869ykiIPm7syL zz0Za8I8OafFqGsRRSnCDLkeuK9kjubl4IY2IKoME9iPSvPxclzWO7DJ8tx1/exQofKAIkHT0NZP hpjc+MopygQmJtwAxk4IzUOqXVjaqv2u6SHexKAt1PapdMvY9Mvri/kYEQWzvnIPbjp71jRvzJ2F iXGyXUx/ir4pee7Gg2kn7mLDXBU/ebsv4V5cfvVZvLqS9vJbqZi0kzl2J9TVcD5q9WKsjkbuJjin Jwyk9AaNvBp23pVCue+eH9TsdU0u3aznVysS7oww3J25HatQxjJIHvXmXwnAOq34zz5A4/4FXqxX BruhLmjc45KzsZ10dsTsQBhSa+ebmTzLqZz/ABuT+tfQurHytMupP7kLn9K+d25ck1hiN0jWj1GY pwHFKBTgtYG1xhFaGh6jJpGuWd9ESGhmVvqM81RIpOhNAH2BA6ziKZOVdAw+hGakcYJNZHg24N54 T0mcnJa2QE/QY/pW1KMBvpTZS2MGQfd+tWBjFRuvKVYAOKzQ2fIgpR0pBS9qYh2MsKkHemDk08HF Mlj1HFSEdKiVuKkJ5oQmLTT92im54piEPWikJ5pM80DLtleR2S+dhxOjhkZTjjuDXe2Wr+G720Mt xqF4JQpYwlivQZxxwa8yY/Kab6VjOjGbuzWM3FWRf1i8hvdSkktw4gHCbzk4rUS+mj8GMvmgmWYw 4zztAzXOd6lRjt2bjt6gVTgnZdiGJigDmn4+UUAc1oK4qrxTscCnhcKTSYyBTJudT8OLv7J4ygQn Czo0ZHuele3Y2vkgHHrXzvoVz9j1+xuM48uZSfzr6J3b5WxjG0EGumi9LGNTcwfFb+V4d1KTgf6O 3T3FfPxHeve/HB8vwnqB9YwP1FeDDqazr/EXS2EWpFGFNMXmptpCcisS2REdKaeSakYEUzuTQNH0 n8Jbg3HgOyBOTEzx/TBz/WuyuuInP+ya82+B9yJPDV5b55iuM4+o/wDrV6Vdf6pvpTlsXHY51Jdp USP9MitAYwKZIv71fpUuKzirDZ8fjvTuwpopw6UxDhThTT1oBpiJAeKfnOKiH3a7XwNptnezySXN ukrRn5d3IH4VnUqKnHmZUIc8rI5aGzurjIgtppcf3EJqEQyklRG5YHBAU5r6IsoIVjO2JB8nYYrA +Hpx4r122AHkhg4THAY55rGliXN7GtShyLc8aGn3jYK2k7fSMmo5ra4tyPPgkiz03oVz+dfXvkxe WP3a/lXgPxgZv+Ephjz8iwghew5rq1Rg0ecnkGm+lOHekHWgA70ooPWljGXAoAsAcLRtwcU/GQtJ VGdx2CI844pOBTj/AKsUzvSATO18r1Ar6O8P3S3Wl2dxIu5XgRiPXivm89TX0R4YUL4dsABgfZ0/ lW9DqRU6GV8RHCeFb8qMKQoAP+8K8IHWvc/iOSPCN5g9SgP/AH0K8Lqa3xFUthymph9wVCKl/gFZ FMbIecU0jAp7ffFNegEet/Aq+26pqNkTxJEJAPcGvabv/VNXz18G3ZfHkKgkBoZAR68V9CXn3Kb+ EuBnOP3wqTFNk/19PqUUf//Z ------=_NextPart_01C9D87E.59029470 Content-Location: file:///C:/68E9C635/Sammans-2005-filer/image026.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0a HBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCADJASgDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDxbHNO 2fKewxTtuDmnsOPwqSjQ07/j1SrMpKwtxyMc1W0wE2acf5zWhMjeRISuF4x+dc0viOqHwDbMfKQC STgnP0qcD977ZplomGYfT+VTFW3MR0xnNZy3NIuyGoP3gx05/mKUqcU5V5Vj1ORUqQvI6xxI0kjH AVVyTUghQp8ocDHFRMnzkY7CrhRogYZUZJVxuVgQQfQioym2U567c/rS2ZUtUUoQx7AcdasgK44I 61WjBBx0561ZiHPtniqZCGsMxx85Hr+FDrtjD8Yz+lOH3I8+tSAZikDAkDpjrUsuGw1YiAoIxnmo 2GbeMknqOasJlgM9elROMWnbggfrQmKS1K5HBqdYyy5IzjoRTAMjnjvzVm3nSJ8uOKbK6lV0OyXp 940hj3YAOWxk+9SgidJHUFARyCO+KbgBR/e9abJh1FiiWNwMAseeveluEy6ZTaQCMfjQiHbn0OCa sk7thIyRnNK45LQqJxuUnoxpcDGAPrUojLPL6bv6UwYP/wCqpKWwiKR5g2nlOas7fnQ9ef6UkKZL cE5jbgc9qlUfKh9xVIie6GyIowV4akWPALsCMjn3qw6ZI45x+lRoCfkJ4OKroAkY/eY9qhCbWI/2 iMirKqBKMehFRsv7xh0O4mmyFuyJV3OFXOMd6VFxKufanlVjw2CRjnmlVcsADxQMrMMw8joanCgg HuSKayHyZBnkE1Mn3I8HgjmmxIhVAk+4gsOmT1qC6H7yr8kfzRuMAd8CoXh83fjqqlvyoT1KktCB MLdoSOMUUrDEkZHpRSluFPY47bnH1pev608L0p6qC4FdhwlrScm1AzxWpIcwMh5xg5rL0kf6OPqf 51p9Q3HG2uaa96500/hJbFN0jdulXmtxsLH1xmqdrxLIB6D+tPuZpDBIqMA3oKye5qkEihXRR/eP 8qvaXNFa3heWURI0UsfmNnALIQP1NUF2kRfOWbPP1xUWovHFYyGViEDDJAyetOHxImfwssNLCJX8 q5+0KoC+cAQGOBnrz14/CjeHnXHdf61QtWXT7mS2uScrhjGuMjdjBB78HpWpcQpDOBGQQQTx+FOp DlkKE+aJVVMSfjUygYX/AHqRBlvbJp8Ec11II7aMuV5JPRfqaSi5aIG1FXYzGIl9mxVu2tppOUge QH0FbVppdnbKPMl864PzFc4UH2zWpFplzcuPKaNGIwMjqPrWyoX3Zn7e2yOR+yyx/M0ZAB5welQS RkW0nHAf0/2q7+y0HfMVvLUM+OGTKn9OtZur6bLaTEKUC91Zcfhk0PDrow9u3ujjHGTkfkKaijPz E88YFaNxbhXYqu05ztB4/CqaR7pMjoAR+NYyi46M6IyUthCP3jYztKjP5U3aBGp7nAA/Cp2AEmfV RSQr8qNjgc4qQirNjEG0/XFWIxhhnuTn8ajVTkkAe4P1qfad68cFutSy3sVnyJHAzjPamY68/hU+ P375HUCmsoLnHAoBbCwALJuzzg8VJGC8cZPXiokQlxg496twRP8AZk2oc8c1UVfYio7NMkZSD6Hm oyMqOpP8quGKSVWcBdo4J3Dimi1duQoIHoetbKnO2xm6sL7lRR86+4NIy/v2zz0/lVlrd0dSV24O eT2qRLbzWY9Djg0nFrcSkm9GUTHnC5/GneSIwuDxmpltW2u2D8tIu1+OcnrUstFYKD5oPqakhUGN TnoozRt+eUClgXEIfjjt602Jbj2fbH8wJ7D2qOHIdx1JjZf0q2jROjeYAOc/WoY0VJyM7uoGKRZQ Zf8AVEHnpRTmH7uM+4/CiiQqb0OQxzTolzIv1oYHBI4p8Iy612nD1JdLGIiD2dv51qKPlceorN07 /lqPSQ4rTXBLfQ1hLc3g9CWEbZm91pAF805HzYxUsaZnH+5/WpPK/ek4zXM9zoWxX2bGQj+8BVbV bYXMcas7LH5gzt9e39a0ZI8FOOjVV1MbbUnuGB/StKb99GdVe6y5qegx6Ze3E0czyFL2W3JkZSSA AVOOucHk9KjVWaSLgljlQPyra1uJZdYvg+1EF8HMhPKholPAzzmpvDltE13FdTJvKnbGv95u55HT tW9Wm5T8jClUUYa7kcHhi5KB5yIw7AKvc57n0AFdMmkLaWqW1tny8/KTxn1bH+NbLRrJIjbQ+0EA jue5+meM+1W44QJCjr+8AAwe3+RitLKKsiYpzlqZWm6bFEcPCrL/ALv+TV2SynZsW0aeXn+IEZrW Qoq+XGMt09qsRoijPHPWsnPojtVBdTKk0u7khCmUJxyFY1kXGgzMzFm3kcZY115A5DHjtTPLQsSO uMVVylRiuh5tqnhjZEzoSHxnpgVyZhlhlKOMkdfevY76MsDgDHvXC6pp6xXcc+3CbsPxUu0tGTUp uC5onLMg3r2O0cfnSoD5YwOgwfer+qWgtNUaMAhTllz2HWqaplfoTXLJWdmEHfVDAPmORxzUw5MY yfvA8UnLORwCOlWkt1G1mdQF52g/zqTTdFMwu852DjHJPAFWY7OEDLuZGHYcD/69WBGGxjkngf57 U8QzKxQQuWU4xkD+tVGUV0uYy5npexELdS4jijAZumalWFo2BR42IONpHJ/CiS8W3tANpEhY8Y3H /PFRmaVljSCHex5yTzn371qq891oebVqRU+ValwNc38nlTTAIMrsUYHHXpU82nR2WnNeBnWQMFQA 4DDOD9eh/Oobe8uopUtptHKsWwXJPUA8j1J4+lW7y1nvoUkmkn2R9UcbEU9PqeKhzk580md6lTjR SSMxc3IMcUTMwGWfOcVWSSMjO9eeeW5rfs1gsgsUcWV7k9XJ75/zxWcixRQnyoYnbcQPl7ZPJ9KF Um72ZhCdN6yRWF+oXYZA47gLn9aijtjO4NvFLtY/xLgfnV6F/wB4C8ccig7sEfePpx29qmuryQXk csiZEg8ti3IyOV5/McdqqPvaBHExvoY7wvDcyJIpVsDIIqKAEpx0yRW893BcW3l3BQqMkBV5U+qn +lZYgSGR1SXzI8kq+3HXsR603Fo3jNNiCJsrggYbC5FMQhJ1ORyc8VLKGC7gfSoQp89Pl/iHHtUo 0uUmz5IB654/OipJEwrcfdY/zoqmrkRdjkiuVPpTrZDuGATjkn0FO24UipLZ3jb5Hx5gKMB3U9q6 2cq3N7w74UudTt5bpZkSNpmXG0k8fp3rqbfwKgP764kb1xhf8aZ4IbUDo12kCQ7BO3lsx6Nhc5/n XTImoB1+0XtuinK7UXkntya+QxuYYqNaUIzSSZ1wirbHO6t4bstM0qa4jjYzKo2uZCccjIx0rnAv zg12uq27LoN6GvTdNs59FwQePzrjipLZ6Diu7Lak6lJucru5aGSp8mfRgTVLVFBsZfUFTj9Kv3BK wuQcdP50y4+0eSUiuGUkYQA9Mn5ueuMV6dNpSTZNW/K7Gnq0Szardlyiqz2r72bG0NAvPvVqxYrL FDEd2AAMd6qXKxXt2djRk/Z7HcS4GwhCrfUgjGK3dFtB9uZgBgYG70xXc0m7nAnpY7bQbYQw+bIm 6QDdz0z2p/l7DI7ffJJJI70lvqUFluaRgwGM+gqleeKNNDqS8x3c4jgZv5ContY6cOtbsv2amQHe OCfzrUjgBUdgKxNK1m21EutqsqNGFH7+Mx5ye2etF695OTHHFtJOPMlb5VHrWahY6nUu7I3DChOA wOe1RSWpgwwyB0IrGttKtZIxHLP50h6sJCuT+BqVYktZGt5JLp2Vd8ZSZskdMEk4Jq1YpSaLV3AF jLkZXdjA61yur/Z1R450Kk9DnP51ZM76rcyxJc3kCQH94Xcgn+n40XWmadcWzlWeSUDO8zF93r3/ AEoaFKcpKxx/iGE4066PPmwlG9ipwD+IrGVDsJHPzY4rW1MICtlHcmR03GKBj93HJA/nVWwRGkaR iAqnI3dzisKy965hRkknfoT21nHCoaRczMM4IyF/+vTxOqvswAByxC9B9aZc3CgYV0OTt5HUnpUT zW0cYVp08wZ8zHPzfXpWbgrW6mNWvJL3Sytyyg4chXwWJ746ZpzuLpGUkBQOXPQD+ZrNF5Zxthix PUkrmrhvLdoMAl1boA3THqMf5xSacXc58PGVSVr6srXAUv8AdIVRgEsB/WmW3mA7k3Og7Z/SrQUT ISMBwOQx4H1P51VNuCRIrspIzwcf0rT3ZLT8TSrgHTl72hYmuzJK01uGwu0RscKwYcnOPfipGvBd XcjnzI2PzA7vX1qHbsXKqoO3GcdKddPGdjxsflAVccFiByB/nnirUYpcq0Ma9Juz3sP8+VJirz4w pYGQdsZ4/wABTZryWQJ521Q6jJXpnsWHNPjd3bLjayNlQ4ORx05+tWg9wOsnJ64Xn8TmlGKS1LVB SjYzg7IwZmG1evHStGSaC6jWCYs5jIfaE2BeON3rkE9PaqVvHNA5VIWHVQxHA54P1H8qupY+ZH5T Fx8xbekZJZu5PHP0qJeW5eFw/JK8tixLplvJZoYYy8u0M7uMJub7qKOM4rPgs5JI5fMudgQkGJxh vritFGvLRllVo2IyyynIJPTuMjA9KqGyDMX37nYksSOPYDPOKzjNpanoShGT2KLxFQVJz3BHRhUQ y3LE7s4rUkswLVsf8s/n+g7/AKc/hVPygrH5w3PBXkYrRa7EvTcoTREeYPc5oqe5QiR1BzyORRVE HG4w340tuo80UncmnQthgfautnItzv8AwTaQS2M801xKix3YKrvwpJXjNdK0Oj2syvI+Wtk3gFi2 3nIPvya5fwdPB/Z97bT27zpJcJ8qjgfKOtdWshJnMWjNvVSqs6geZggAfT/Cvh8epLEzu3a/kv66 nXHYTU4oD4fnNsgWN4mYYHXjP9K4UoePpXf3HnzaTcpcWywfIyoqtnI2muD2YUemK78mb9lNPv6m i3K12P8ARWPvSPuERYFgyYIKjJ/LvT7of6PJnpinfZmlhSFFaV5o9wWMEsoBxnpjOe1e0otrQiq0 tx0MXmh9kS+YyJu528qeuO55NdvpenTx2qLubzGj8wlB0FchpcksMkLMvzGM7WcZYYYg/jmvRvDz PeWcRJKARMpI6gA88/Q10wuoamVCEZTal2K9lCsdzi5Y4UbgAM7j1FXreUOxIIFZuorIGWQZUodp UHsf/r/zpbSba6qe/alKVzto04xuzo5FENqCBvK/Pt70250uHUrQma5kIK42g/Lj6VJaZmhLE9B1 FVHhKy4j3oO5U4Aq1oP2PNew6HTksnzC+RjkFQAaobd97NJJKxCgKhzxWqbeCO3MtxNJJxwGfj9K zpYvOuFiRDGrLnnijcunDW76GdZSxx6jNDK2PPO7JA6jjv17VPFo0Nmf9Ddyq9d3HB/nS6jo4gIl kIYxkE4P6UzUbNrGRlS5uFjbjAfgU3poJ0k5txOL8VlbC7uZ8RCS4QJEzL913+Xj8jVezg8jT0af bIwGWYrjJqLxTZJc6tp07SyPsRjh2Jy2QM+grUsYtscl0yK9tYRCV93IMhOI1P8AwI5+gNYVXeSR x8vI3coy24WJYCB5m7zHwPukjoPfGPoKQWMXYY9gOKmjdVYl3V2zk5PUnqas/aFdZWAi2IwBC8EA jrXK5tOyN401a7M1tPRyeNy9cEd/8KmW08wEc7sYH+z2A+lWIv3qHy5y0wTzBGF4I643Z645pIbQ yLbyuZ/JaAzzEHBHPCj3NV7STWoo06cZXQWsVxbFtnyhgVJQkHH4dKR7IYzgY7bj0pbaY2+km6lj Mu6XZFE8hIJ6kn1x0rRs41mv0nQJ5E9o0kUb8hJBgEH1ApLnhfl2KlOFT4tWZ62RbiPb0xnj+dOS zDtvDRMxwNxHJ9s1YvHlFtYOrx3YjkPnTQgKGbI/d4A//XS3atqlvfNaaldNEw817WZSu1Qc/L7D 2rW9RpXMP3Sei1Egsp5IjIkcroOdyRZGPxqazgN6z/ZXSZVA3yLtCjPQZPekSK21a7t4bg3djqIi WFGjP7thjjgHIBFJdaaYPDNtaRoxT7VIJzGC3zLkDOKlRb0b1G5rdIlsopL7UptPj3JcQKTIsy7c Hp/Uc0rTTxadeXLxSJ9hnWGaEgK43dGBHBGTWmLSSRog6st7d6S6t2ZmQgg/X/Colvk1XwfqNw5A u440jmkPBfaw2t7nmmoRD2j2Ma5uNStrdLmbTLuC3lOEkk+6x9PrVH+17rkCIAdsg/1rptTt4bnR Zry8a1W7+0R+Uba53JdgjBYx5+Ugd+KxDaxKpKtnnvVKmmk0Q6rvZlNLy6k3LIcggj5QBWTYC4F0 4fPlspwT059K3thyzKCQqljgcYArOEToFYEZC4NEYuN0XzKeoTgbQoGDsBJPeikncOVx2jGfrRVI k4o8MRSDoMdafIv7zpjimqp2g87c9a6ziR6H4CMxstTW3IE2Yyu7pnGOa60WF+9tGkmoMJV+9Iie +f8A61eY6Jqc+nTy+VEjFlQ7nz2z0wRW82v375P7lT7R5/nXyuNy2vUxEpwtZvr6HdTd0d4lo72R t428540yxLDJHcmvNjkEe4qVdd1TcCLx0Bk2nYAvGenAprjD5NdeBwcsNFqTu3/XYuOrK1wu63cd sGkjjDIDtZjsI+Q4Y+w96fKCYieSD2qBJv3QjCsdyEDA5ORjj3r0E7EVGluaaypZzKr5Clpshuo2 yH5a7jwxfJcQTLGRtjQgj6j/ABFeYawzIsHmoUAnmQbl3EMQCQRWh4c1ibQ9RhnVXmtZMRzR9SU9 R9OtdcpK1jKm+Won5L8kel6urhAzRMhGCC3IPtmswp5bRkHq+a2tQura/wBNaSC4QwoBg56se3/1 q595GIVTjKn16GoaO5aI6izYi2AR8VcDjyyxAJx1JrHsZGCKvcCtrygsYOAdxpq6NJNFQIZoWaXO X4Uegoe2aRC7SMpUcEHIP4VPc3dta43yDeOqr8xqhPr9ujeWIWww7g4//XV2I55S1S0KOrpdCKM/ Js4LbfapL6WO80lJjySpzWXf6yJYmSNCFXOc5z/KrNoWOiTBvumPzUPbBqXcqEnF3ZwetMTe2YJy REz/AJtx/KtSJY4/BggGA93fF3weSsa//FMKxdSfdrE4znyYYo8+nf8ArUqS7QYsFkPQc8H2rF/G cVW8veENvHG5wFz65zVtYYP7Gv2Z4zJKirCN3zBg4ycdemfwpYbR3iLiLI7kg1F9lz94ICe+KGod zPmn0Q6wu202WCFp7cxRgI77Qdwx1zUi6pshsPKnYGBmLIFOCM9/XiolsYkA/eHPoq1J9gVyAsjY PqcZqF7FtXf4FSdazdvxLIvLGaKaB7e5a3ExlhaMAFc9Rg/jSpqCJcQNDalbe3RkCSONzhuvIzVW ewWCE/OuVGc80stvFb3ssEi+WVxxnd1UHr+NaJUttWZt1N3ZEzX6xweXbxLaoZVlZt5diV6emBTZ daleGaOGO0iMw2u8MRDMO454GadDBbPp90zcypLEFbuFPUD605LOJ7S1cFY5Gsrhnyu4OUOBwe/v VKVJrSP4kuNTbm/AbFrWpwooSYfu12KwiG5V9NxqO31C7tmf7NNdQlzlsNncfU+9XpdPQ6QL/BWO KygVNgzvkLEEt7AdT9KzV8sNw31xUqzV1ApprRyJWmvJbkTyXEhl4AkaUhgPTOeBzU8UMaqS80aM MBSI9wGOnQ1GohwAULd80GVByYuPQ1S5uiJ93uK5QEurMzHqwAAqSKJnxmTr0LVFJdqCCAFBHQDn 8amtbtS+98bR/ACMt7Cm+dK9gXI3YjuYvs9uEbJebBORghQev4np9DVKVCyMO2M1ceYzSM8rLuP5 DHQD2FRh18lwByRWer1Z0xSSsjMkXDjJ/g4P40VLMB5mQO1FNEvcwLx4btFlW3mQSPkSbM4x657G p9TJiFuFgVokJMnl8AD6evWpZxBctBDuLI6iRtpwB2we/Wobvy1R9vnpyBtDZAGOcfnXQ3Y85e9Z D2aGIJshO7hQAeQBn1PTvVxR8vpx1rIt7aH5ZJvmCj5UyTxn9RWvEwkQEZGemRjP4VhU11O3DaNx Il7+0v8AWtSVMLu6msxvkMg77wf5VsOu6I7u/TNZSOmLMt512spByOmDnioQT5MZAG4LggdQafdQ tkOiHA64NV4JSCEwFZskEA5P1zUa2OepNp2Y+cJPZxoqyoIbkkZPzEmNR1+oJqOIjbwTh+F4wc+9 OiZGhxtJYtkFj0PTimFZJLtlkRSiqPLZSR1HOfxOK1lJuWpjKezX9WNI34kurToJGYBgp4zjkn3r rkJmshOBlhgPjqMd64qHTY03yqD5zAFMnhcdhXY6HdCSJccq459mHUV1VKcopN9TbA14VOaCexva bMHTymxkDINbscm63Xn7pBya5eECzu0UZ2H7vsO4rf3hFLpypGSo6r/9asjuaLkLBgSygDPTFLdR wNFjykOe5Wq1vMkkOVbnvRPFPKhUPhR0PrVxuNR1umUbi2g2OPKQY6cVlXMyWFrdWw+7LDlPYk8i r1zDOiErPkdu9cZ431cWtosSsPtcy+TCo6ljwT+A5pPcKqtG7Zz1u4uIri8YH/SJWcf7ucD9AKux hfN+Y8EHpUUcAgs0hUcJHt/KrESESKSOOa5m7mFrFxJN8IjP3vUnrVcy7TjJ49G5qwiKzA9B/wDX qssIX5mAbnOSMmtKbitJGFWnJ6wJVnUgkEnsct0qRLiPdjcckc1WUQs+cnA9qu28VsgLCQ7uoI6m tL0ujMlSrdUVrtmmiZdrlsHgLVjVnjvLxri1LgvDHvDIQwcLhh+GBVyN4kOcSO3cmMt/OmkEn5Y5 sE5+YdPpk01VpRdw9hUehmWpntN8nkmdJE2SxOQAw9jng1Xzqq6lBc+SpjjiaNbfzflVDnOce5zm tzyA/wAyxgN/ttTxAUAxIqsRz8uePrUxqUrt23KdOqklfYpWN7f2KI+bYqlu9s0cpJWRSO4qlbWF xIsaxpI5VcF9vGK1ZFRTkSxjjB+UY/rSC6ZcgSNwMA7hitFUgtIoh0pbyZA+lXEQUl9hPXPaq72I UkyXLe+3FXUSa6b5d7euGP55qHCRN8pjkcNjOMov1J+9+H50OrYFRTIYrSBYzLOJGi9dxDN7Ad/r 0HeonCtdwtHGkYztCr0Ax69z6mpru6kYO7SFyy7MnsPQDsPYVDGm6WEE8bxzWU5uW5tCmoliNSj/ ADgle+DSSNvYsvyjBH1q1cnbHsUDaWye5qAsCgKqoA4qTRFKVfukjjkZ/KinSSb4U6jnJ/Kigh7m DoVvHtmuA2W5Ugdh2pupW8jOrxTCK3C5fb1BzVTR5oop2WUhPMwA5/hIq5d31pBHPCsDPcHghzlQ c4/EEc10NXPP1Urkdk26FnUyOiggFzyT04749quBWt5ECszf3dwyMYyelJbER20azNAsssfmCOPj 5cgD8cnmgC7AAVMxj5S4Ybvrg9uwH1rOasaRk5O4/wCeQSkxkZbsOM4HStaa8iS2YF134+UE4z/n FYrXLJz0kYlUCA8DHGPcjOakSVpI9ig7zjaoGRjnPWspRbVzpjUlyg7zOTtulVs8qB+lVixVyxA5 /i9u9WmXfEFbaGB2yIBg47Z9qrFFbILBnyAAq5OfSpjb4WS9dZCOPKiDqdqkYO4ZIbv19as6bIXm +YHZjALLjDelSwWbBQ1ySWb/AJZg5z6E+9XUjVj8yjjgAHgV6FDByU1OfQ8vFYmFnCDv5ieaM46M Og9qu2V2bJ9yrujY7mA6g+tU5olYAOSCPuuP61EPPtzyu5D3Fd84KaszgoVp0ZqcHqeh26QanbK8 EoOeQe6mpR58AHnq8brwJFGVNef297JC4ktpnhf/AGTgH61u2/je7tvku41kH977v6jj9K4J4WS2 1PoKObUqmlT3X+B0scsbbm3+RJ3IGUb8O1Rz6pc25EbKjZ6FXzn8KyF8X2FwWMsTq2OGUg/hiqC+ Jobfebe1LSM2d7kdPTjJqVRqdjo+u0ErqaJtY8Sy2sBVLaQsDjk4GTXFw28uo+ILjUb6VZTCAkMY 6JkZOB9e9aV9eT31wZpwAWPCgYH5f1qhYRLbCbfOTI8jOSR1p1qMo09tTlhjlWrW5vdX5mm643cY ypx+VKrEyISPl5x9cUsoZpBghgUJz+FNc7fKYdc8fXFeckeg2X0aP5TnPqPxFMcLyP4SO3bmiHdM m5m+bA6DrzRLtVcqPUGqaBEEUe0SOhKkEkYq8JpQTsPykc469KqRfNBMPrn8q1LaELCHYZDLxj6V PKnqPyKJvZFHzK2Byd2TUX2+VwQJBj0QZq1L8oBP0/CqaRRGRiydef0NNWSvYUot7MXfNJzukYe2 BSSyqoIZGB/23zz68VMIog7YjXBBxxWhZFITuRFDDvitoVPIwnSfcwAzvjYmR7KSMVMDPG58tVGB nlQK1XbZgE888VUkP7x27bR/KqlUkyVSigillmjTz5C6MMiMDCfl3/HNOnUc4IPHPHSmwsvkx+wx TpiM4Awc/nUG1rFGcfuDx1PbvT4ioZGYcBhT22PGy4I47+tQOSIeOuRSBl+JkVZOnLcZ7imtt8oD BH0qNAVYKVwQQcntU8rL8wRdo5GfemBQYExHjgMB9ODRUpIazdQPm8xSf1opMR58il5ljB5J4Pp7 10Mb2t24AmWaRVyXP3mJ/hHp+Fc2wxL074p6O8Zby2ZWwRkcGulnBKNzbIl+2RhYGPyszS43BfQc +uKmeDLPImPmGdqnjHtUyQqNNj8t0dQi5WRsbuP88VAZEO8iREJ+XdjAAHH0rGbjF2YottEZjaW5 KStuUkMFxjYaflUfc5DDkfNgLnufarNuY3cblZkB6uPve5p4tw6bXRfvFgcdB6ZqqEJT+FaA8SqP xfcQIreZgHcD+I+lWYIhHkog3dSfSpkiAGcDHuKft4/xr0qWGjD3up5uJxrq6JWQKAgyTlj1JoWQ huQTmo2BB5pVVm5U9DXQcTdy1jgSK25cVFgA5jYqD1xyPxFNBaFtwGUbqtTlU2+YvK+o6j2NMkiM UUgJ4Dd9p4NQEOh2qVkX+43Bq35CyfMOGH8Sf1FNaNiNsiK/uP8AChoEyoVgJw8LIfpTljiQZQtz 7GpvICDHzr9DSCMD+JvyxSKuQnKZb5ix4G7vUM0YXAHYc1cCKMsx4HJNVnO5t2OM1LRcWQI7r9xi PbNTLezApuAba27pioiuDTgKylRhP4kdEcTVp/DI1bK+WbCZCvnJB4z9KkJbBBHynp+VYjx55HB7 EVdtLx3cQ3B+f+Fj/FxXDiMK4Lmjsetg8eqj5J7luDIST06fpWvaSOtnE27llx7isoDEkgB4wP5V dtTmyjORjGOa4kekJcKWjXaenU1V+bcwHULzmrPmCRWG3G00xYwRIcchRx+ND2LEQ5lA7HNW7fJB wOQOfzqkj7ZI2I/zirUE26R2I6jFOGxEyObIuATk8Y/rTCQ8nb7o6U+45ZiDj5+hPtioU++Pp1/E 1bII4povLVcYcZGfTmnyOM5ySO4PQfSq9pGjSO0hKhSenfmpZCuAqg47E0IYpfERUdB0qBubcn6f hzTy2Rxjae1M25tW6fdqQZdtxIX9C3JJpJ3XfIE6A8VHZyORkkAFevenKmWwWw2ev600IhYhYJF9 1z+dFQswCz5bKoAefrRQwOCY/vMdTnNTWyCW5SNskM2ML1PtULf641JDIYp0kXPyMDXUcJ0S2zSj a5RVACqinp+fSmLY5XDnB6Ar6elZ9lcTNqZZd22diJQfmAQ+3tgVvxR7VyFCj29aulR53d7HJXq+ yXmOSMAZNWFQBcnOew9KfBHzyM4/nTxGeR6V6cYKKsjx5zcndldx3H4igNlAfarAj4NV407fwg4p 2JuKEEilT17U2EkEqeCKl2bXx+IpJVAcOPoaAuPADAg05FCHgcdx60z39Oop56ZHWgVwKBGCt0b7 rDqPbNPw4Gd2QP71ChZYih60RtyY3++P1oGNctjlfyqHLZOFH4mrezIqJ056VLKRRkEjHYTwx5wK QLuRhjqT+FWvL6nHIqPZikVcqMM8+vNNAP5VLIuGx2z/ADpgGDz+NIq4ox+FJLDvT5eGXkU5cdPS noeOaq1ybtO6J7O5M65biQAA+/vVu13PbxFQflbBx35rMQiC4VhwrHmtKxl2Wm3BB3n8ea8XEUvZ 1LLZn02Cr+3pJvdE3AmPbceaHkxv2Nzt/rUcsgEgOMEGmseXO37y9q52dy2BQSyA8nOKsI2G2nrj pmqvmAOmB0bNO3h5c9BnrTgKY6SQl8dfmPP40nmYdAOm0/zqEzKRjB3Fs0oIMik+hGPxq5GaHKCn nAN8rNnFLMSYFGMYNKoCsW3d6jmlILRnhcZH1pIoeh3qicZ3DkVGCPLdfY0tqzGaM5AG4CmkfNKP rSG0OgQlVAbpxU6FjIcjO3GDVWJwgR1J56irTyKVAXIHPGOpq0QZ2oQFoZdsgX5d4B6E56UVNcI0 sDqFyoTtzRRYlq5wR5fNPAGTioyfmArW0ew+1zGR8+XHg9Op9K6oxcnZHDOahFyZo6TYlI8kYdxl j6LWxEgYGQD5V4Ueppwt9kQQHDN1qZlCIkY5APJxXpwhyqx8/Wqucm31BFwAPbmnDhjS4whz1xTc 9O/NaGApx+FQx4+bI7mpTyc1En8R9yaAQOOhprjcvHFPI+WmHj6GkNMYpO0N3HFSIfmwOlIq4JHt R0wfXj6UDF5ilzn5TUsqF1EifeHTHemld6EUsDnBQ9RQHmKr7lDUN+GKaV2P7Gn7cipKQzHH1qI/ 1qZhxUbY5oKKs46ED2JqJl71YnU+WfXrUYHFKw09CEcNn1709RyRSkcUdDQNiOm5GXg1Y02Ytasm PmDck1ADyR+VOtCqXDqeNwyK5MbBSp83Y9DLKrhW5OjLUkgaUb+lSbyq5HQqcVWmVixzyPrUtuu+ LHop6nrxXkH0gMwXBxzkGnSuocbelROC2T3GDUbkgK2OD1pwFIcHBh5AznPvUYkIkTnjJFNeQbV2 /dOA3uajdsRQuEIIcg+/FXIzL4kUMwb8/Shtj5XA9c1AvLlmBAximv0OD16e9SiyWF8HIGBkU4Pm RvTcaYsm75CPu0itiZ89yelIbEjBaIgHoalJ4AJOPX3qtAxGc8Z6j0qVz6fd9KtEMtQbTbSAZyVN FV7WQNIVbkFG6fSigLHAK37xfYV3Ok2gtbOKJvvY3v8AU1yWj232jU4gwyi5dvoP8iu6hBC7j1Jr 1cLD7R89j6tkoIeOZMjtQzEDd3HakQnBYDqaG5Qiu1HkPclI+TIOQR3qNeUP4GkBLQ47jgUlud3D Dt0/E0xDwe9MRcAe/eljH7tgR0O2nAfL3oAaw468UhXK1J2oUdqQXIVHQ9x1pXjwDjoaD8kvs386 mIyuKCrkUb5UgjkHk0x8o24dqNpST0zTiu6kMkBDIKQEetRIcAjNPBpDBjkkA00A7akQAndjPtTF PXGOCaQ76DNuV5HUVXVTtH0q4RxUBGEGabBMgbpmmEgYP4VPgE4PeoHXIK96lloGGCre+DUcx2SI wJGO9SHLxe+P1psgEqxsPUZFTJc0Wi6c3Cakug7zJDgAEknjnrVqJ33gP19PwqjhwzFWwFwAvv7V bt3/AHq78AjrmvBnFxbT6H19OaqRUlsx0rHy2cd1HH40yU5EWSAGByKSbAt2Gei/1qHCsobJJ/rU wKkKcsm1OBjnirCJusk5P+syBnpxVX5gigHAPYVPE6/YXyfmEgGK0exnYiYYlZGmYhRwx6n2pyxY j3MRntUEuXmAxngUqMxOM8Lxz2zULY06EkT5yDgY71OcCZx71XKqsLDIJ9V9afu/0hj70MBoOFI2 5OOvtUjSqy7cDp2qBJXO9Oo6fQU6P5XG4EA/rVITLVhETeDHIAbP5GiltrqNJkCqQcnJz2x0oouS 0zA8NW+RPKR95ggPsOTXTSNtQgfQVh+G/wDjwH++3862n++n+8K92irU0fJYtt1nckHyqF9KB6Yp T/F9KQda3ONjY/vOP9qiPiZ8ds/405PvP/vVGn/HxN/uigCYHMYOOvNIOelK/wDq/wAqB0oEL1zQ BQOn4Ud6AGTpuTjrSwSeYgPQjg081Wt/vy/71LqUtUSzITg01eBU8v3jUC9/rSGnoNZeQfzozxTz 9ymnofrQUhyk01ThjmlbtTf4qQh45HSmEfL61Kv3ajH3T9aYJldwQeR0qN1+YH1/nU71G/Vallog XhyDUb/uhntnpUrf6wVHdfd/EUnsWtyxEsbtdA5LKFKr2qOBSk6c5UnvSw/6+f6Uif62P614mL/i yPqsv/3aIrsPJYY5CtUAO1FKtkt+lSSfdb/daoE/1X41hE6pDzJIybcgDdnP9KkRl+zSgDnevNNm /wCPFf8AeFNg/wCPaX/fFadDIb5myXf3ApJAWJKnBY9u9RS/eapF/wBZH9B/OpXc06CiWSONkULg fNtNFtP588oOQVYc/hSTf65/pTLT/j7uPotJrqInQiNJHz/FRvLLz1A7VD/yxP1FPP3/AMKcQFhw LqJWOQSKKF/5CEf/AF0FFKQN2P/Z ------=_NextPart_01C9D87E.59029470 Content-Location: file:///C:/68E9C635/Sammans-2005-filer/image027.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0a HBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCACpANIDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDltGmS UPsIORmtgDdCwHUHIrlfDrlNQmjYEFlA/GutgHy4oQhLmy87bIuBuGTWDNF5c7KQOua7Sxt0ubXa 38B6e1c1q8Xl3uQODnH0zUyQRZnqKkVaRRUqjpWTLACnBaeF46UoFIYsAzJj2NU7l5I7jCNgFQcG tC3X9+v4/wAqy9UiuWuk8gqB5YByM9zVx2Je4efL1ODUkd5KHUBIBuON0g4H1qgLTUZPuyj6BaR7 LUFHzTMCOoFJwTBSsdja+F9a1Ex4h0xlYZVhgg+/Tn86yNdsbzR5fKu/7IaYHmOGKNnHvwnH51zk sNzGvzXD7SckD19ag2Nj/WuPXFc0aE1K8np6HTKsnGyRakmduPKQf7sQH8hW3poysvso4rl2iJzm WT/vquo0Zf3cwzn92nJ+ldcUuhytt7jHHzt9aaRUzj9431phwOScVm9y0QsOKbins6noaYWGOjH6 CnZhdCYpMU7OezD6jFGKT0Avxj90v0paWIful+lOxWyIIpB+7NVGGKvOMRk1TfnNAiyn+rXr0FFO Qfu169BRSGZljCR4hkKjjzHTHvuNdVEo3KB6GudkzB4ldegEpI9+9dKg2yDHUEg1URGlpcbETEcg HJHsR/8AWrI8SQgbXUABZNp/Kuj0EL+9DjOQpH5sD/MVh66pFrKpH8SN+uDRPYFuc0crGxUZIUkC rkdiTt3XRG4fwxj+tV1Xdx61fRZHjt3jUlmjDA+g4NTBXKkQPb7baaRLqRjGpbBVccfhQBinW8e+ G7wOWjZeOmcUq/MoI6EA1EwiSWq/6TGPVsU6O2M1zIvop/Qj/Glthi6h9nH86v2Cgaw8Z7xSD8dy U4bBIrA21jOkdwXDSL8oSMtkAj0qC5ubG5vPIhMvmSHADxFeQOetbV/4dfVL22u4rpYhADGyMud2 SDn6gZqFfCP2PUodRa/LlCQIxGBkbehOavl6kXOU1a18q3B+o/I1yOpXk1rPGkRUKykkkZ716Fr8 Y+xMO6lh/L/69ee6zbzSyQmKNnwrA7RnHSpe5XQXTrqW6WVpGUkHjAxiuz8PAtbSF87vIUnPXpXE 6TbTwmQSwtGCBjd3rvPD65iZvW3I/lQtxdCOQfvX+tROQg3khQOSfSrEo/evx3qtcxiSBkIBB4IN R9ovoVLieUOPLK7QMknnPtSNOQfmXCjGearzAxOBEMAJwB0BqlKlzA8byggbzhic5Na6kLQ0be9W 6ndUB2IOp71cxxVW2ZXkLBQpK8gVbxWU9y4bGhGP3a0uKI+Il+lQ3Mpjgl8ogzBCyL6kDNarYgfL nyjVGQ7SB6nFNTVIbiC6n8wCCLaB7kgH8eTj8KZFOJcnaQT1zSuBpp/q14PQUU5B+7X6DvRQMwjf NeayLh1Cl5OFXoBjgV2qHE6sehIP5gV53Y5eWMjqHBPPau/Q77eFh/EgqoiOjsI5LeUq0bAMG5xx jhsg9O361z+v3ai4ntCrFlPXtyd1d7afvdGdR6GvO/EKb9akZejxo36Y/pSqeQRMtcZq3a3/AJEc SG1lbyxt4dQCAMZ5qqoIOO9PyFBLEADuayUmi7XJ47rYSRYyZP8A02Wo4UKQxq3LKoBI9cURSxy/ 6t1bHXBqWlKTe40rDosLKjejCtOCFm8ReUpwxkZVP/ASf/ZazFxWolwkHiGCd3CJ5pJJ7bkYfzNV BqzuTMvTXM0Fy0AmURqGJKjJJAz3pwe7luhCbkyR8NjYMj9KW/lsDYXbxzIJBGTjPLHp079Kx31u 7t5oI7KOG4hkiVmkklcGNiT8oXvxjr61EanMroiVn8I3xPYC3tbj5icHI964krjg112ta3bX9ldr JKoZIso8anEhynBz0xkjPt71x73May+VklhjcQOlVzKWxq4OC1GsAD/hXTeG8GPHpC4rnojA8yCR n2MwBKKCea6Dw2ymPjqVb8sVS3Je1xJv9a31qvPxExx6VZlx5zDNRFVcFWJAPUjrUP4h9DPSRPIk VgOd3frUF3HHPbwzPneCNoz3P86mk0mEzlvMlPpzSDTIVYEM+Qcj5ula+0ViOVjbJQJHx0xitCOF pn2IAWwzdccAEn9AarxQRwsWTOT1yal37MsW2jB5Jx2rGWuxrCyWpNOXtrdp/PO1RnYyggnsB0PP SsLVdW8treSS2aKWOQEgNkOmDuGfxrbuPNeAOkZIj5XB5Y4/z71yGsJN87yyiVchWfbwrHPyg9+n WtuhkyjHclp2UE4ZyVyenp+X9BXWabHHN5cUMaxyOQnztg5Jxlif51yVtYNdtJHEQWjTepTnuBit /SS6qgmdleMnlz2xnHNLUI6bnUhlQBCcleMjkGiljXManHYUUxnI2qG1Jll+UckL3P8AhWnH4ukh VI/s8TIgwPmOfxqpNbfaSxGTuP4mqE1jLE4+XcM+lPUR6TpvxKt00WWFdPlN7jEaFx5be5PUY9MV xl54ovriYyXKxhlAVdiYGOTj9TU1tp0LWazxx+XKo+ZRmp7jw7JD5TMRJHLj5lHQnnBpbsvkdroq 2eupOG89ArD+7/hWJfeIL+W6kiikEcQOBtUdveuvbw5aW1lKsvkybuRICcqfrXG6dbBWneZD50Zw FYYwfXFLlVwkmkRGe5h2XERaOfqXXg8+tXtL8SXiXOLmR5o2IyGA/Sq1zvEp4ypGQR61Lp2nm71G 3AI2B8sBxkD/ACaTRCvfQ7wYxkfUVZuZIYruGa4wIFeIyFhkBcjJxUGOKmubA6lA9vv2I0a7nxkj nt78VNNXuipnEarbTTvLdFxLKzM2SnbJAxntirvhiWedLiG53lo9rRSHoVHy8H6itjUtCuiJzbwv JFGM54zsyBz75P8AXpUUWivpulieJcXDQhJBvLAgdgPz6VpGHRdBySSTKEmmJ9rkhkuQqNHlzuwS mR+R4FVWiitS0UI82MkBHLbuMdCfzqTzCz79qHcMYKjH5UG1Mt3Hbwcu5xgjhR6nHSly2Y4vqVra EPqDfKrZXbjkAe+R6VYvLqS02wQl1RhtcoTu5PA9cV19ppUWn2XlZDyuP3r4++fQe3pXPahbrY6t DOyN5bYClRnHbkj61cqbSuTdSdijd6VJp+68W7YlsYQZAUDrVywuvtVqHJy6kq3GPxq3dwtcb4oY meRk2RZ6MT2H1rN021uLTzkuomhkYg7GGPxHt2/Csmrq5ckouyLzEdelYk+vIJP3MW5M43Hv9K07 6NpbGZEYqWQ4IODXKwxKIGUsMDvnipSEP1XWrl/Lks5pYcZWQDGPY4qi82uSR7pTdlCcjK4BPaug 8O2Cz3VwX2+agURZXIBJJz/SugudElYNK0m/jBytaJIVm9Tz641PWoSI7i7uo8jgMcZFX9Btb3W5 gLmQyWcHysrDg5/hFaOsWKtYOjrudRmPjkHHr36YrX8GW0cejoYuXkcsxI+8fUfhxSm+VDpRUpWZ owaZD/q4YYYU7hQFFU9SsLN42jXdu6HjFdSiwGMhyFHfjk1XntLJgN7gepIwT7UQV1qzWo1F2S0P OmuNejYpHqMmxThflHSiuyMWnhiN4/Fhmir5Tn0MdXYzsPlXHUdea3rTSmubZMhQ5OQMdffNYNgY 9QchSY5lHP8AEp9/UfrXXWEhNtGzEB4vlI9MUpSsjWjFN2ZWu4VgV1SEM4XlV71e06aJbOGNHJYK M7u/uPaq00iuXZepzj2rHXVrGyM6TzhbnO9UKkHZjjae/fj1qFe9zomlBFrXorQXAmuXdU/5aBVL bs9OO5zXNTfbljRtQt5fOVAS+wABOcA4/wA+tR6p4mkvVX7IXhEbbxJnDkjpx6U/SfFEs8clvdyf vVUuCAP3gHUexp+8jnlKM3YoKk11Ocf6kAs7AYxjt9a2vDNkgiluD80wcrz/AAjHGPr/AErk9Q1q 6ud6ZEcTnBRRyQfU1veF7gyvEjNljCR9cHjNU02ZJo7BYnPRc/Q1bW68m2Eaxv5ruFDbcg/SsKK9 SC5l3TyLHIcBUTOMcH8+RUc2rXKxlI0vEnY5QMVXKn+Lg5FKKcHog5k1qM1nXJbW6mjjk/chSjnd wSM8j/J6VPrNzLaalJYJK7wxGLzZTx8rKMAD3yOB3rCntmuYJLeXaxaRm3HgFuQBn8+veuosYftO taiMARXWlopyoJLFUxyemCCc+1KSa965UHF+6zEaD/SdyRSrBv8AlLr074P51oaBc28GqXIuHWNp UUK7HAK55H1zVFIJ7UJay2ELXCKF2YJctkYJIPOfpVW8jvIoGIhKkDlQDlRVKV3dCTVmmd5MxaUI APXjpipbe0hMTXMoDCM8Z6DHWszShG+nwNGwEZjUhF6jIzg+ta8bb9GvydoWMOB6jC85rqfwkRV5 WMzwpAJ5ZL51+VAWQehYnA/Af0reu9Ot57NkuFyevHVfoai8NWwh0aJtuDJmQj36L+grSlTMfIyD yfc/4VlCOhpVfvtI81kV47iW2lQFkfYf9oHofxBBrMufCsl55pspZXYENsC5C/U16GdMtpbqa5kU 7pAFdgcEqOw9KSYiGFUhURRr91UGBWcoq+gRelmeb+GUu7O+uLC4DwXC5Zeh5HUfiCPzrriJPLZ5 JpF5ztHGevQfl+VYvjBfsV5pms20ZMzSGKSNRkyAj+eMj8q2LZjdxxiK1kiMig7HX5xntipkrM1p SVrM5rXplS2kBdWkYHB3cp2H5/41u6KbW50rTjFD9nSGHbtjk9+cnvzzWN450GW00uO68wECUB0U cBT057nP86g8K6mllpyWlyrRt5hMbnkYPQH0pTTsKnKKmzq7iGK4cAs20HncSc1lazHHEtv5OVcP l8k8rz/9atB/mfOSo965TW9Q852gt3PlpwXU/ePt7VFO7ZrW5VG9hDLkk+U5z329aKwhMVGNgOOO tFbanFc9Ij0eHT7vcJB5q8be+abpc3+lXCDcUIPH90g9PyrqrtkigGAiSyHDPt6HHH05/KsOZXs7 pnUIJpotpeHjBB6/XkflWd77nY4cmsSpduc+XCB5jnA5/wA8Vk6no6XabpmbzlACzD+H2x6VvlAI 3MkeZI+Rt4xkZPTsPT/JicZjDMVzgZPaun2Sik11OarUcmedtYvDcGzmZYpHP7uRvuOfQnt9fXrW VIZILnJQpJG/3W7EdjXoWpaVFfW7oVww5x6H1H+ea5e70+a/iZSh/tK3TJHe5i7MPVh+oqGjIwZC SisOc1oaZdeSF2MUljbcjKcMP8+lZ7MPLxtAyewqbT7Fr+9jtkmSOQ5Klgeo7cd6W407M9F0e3lm jgmYOsOf3jhAeee5rWuNNUzFTdSTq4yTuYtj0HYD6U7QhcW9hFY29o9xIBkncFDcc9avx3l3GAZd CKM3ILKBu/SiS6JhCS6o56HRGin/ANCti8K8ZLgEZHXH1NZkkV1bSs8km7A2B1bPQYwPbrj8a6q9 12HUEW3hSFXRsugOW3diCAD65FZV0rXSKuIxGq7dsYB4/pxk0SheNmJyTehkqzySqpVnVsB+M/L0 55H861IYoL0FZ7u+3KmRuhMacdBk4z9Kzv3VhapJKZG3MwITqDjj86sq0CWzXlypWOM4IXliD3x6 e2aimkohqindW01vKU03VLiK2GTJEi7TnuVIyQPxrd8KyyXnhnV7Wdn8ySRyruxJZXXAbP4UtnPp F2irFDqO4lxveILGpXjBc9M+nNTWd5b2khSMOInbkcHafXitovXUabi7nYWp8i1jXaSAoUnP3cL1 /T9aS6mWO327gHOABWXda9bWYWMq0gYb1ReDjtkmsM6zNeXxvHixDGpESE8A+vvRKajoXGEpamzc X8UVx5BzhRyR0yf8ioZGE/yxkMDxkHgVgG6nurhkhjZ5WO5mIwBnufQVvWNqltCkILszEvI/949y Kyi29WazSirLclKJBDG6qjzsxSAsP4jnp6d8+wqzZWf2aBckvMR88j9cnkj8zViOONvKcqhcDdGP 7gPGfyqVAWY46A8U9zK+ljhPFOuW89peaem77SkwhdXHBXqWX27eoqr4O8Kz6/NNcNsS2iUiN5Qd jS5GOB1A5J98D1qmtp/wlnjZ4LFjHHe3JKyMPuIB8zfkpIH0rvZvFdp4d0SSLT9Kmh+zSG0gSdgo 3Ln5vVueT0zmt4wu/JENmB4vmsPDlt/ZNrM11qbp/pNy3SBD/Co/vH16gehNefMpYDgADoBVieaS 6uXnuHMsruXkZjyzHnJ/z6U1iPwqZW2jsU23qyqbcEkkDmip+D2oqCbHsd6bby5GeVXfbjGM7ay7 26hPkzlcZTcffP8A+qtO7vbWG3beShPAAXkknjjvXMiSS7mmikiZXEm1UPUD/PNc6PRqz92yLFnm W0cnO1mZg2OgJ5H8ueaQrkYbBB6YFFrFJHbNtBAY9CSAeOP1GfXHtVmSLzSBuCngBsZx+XbPpXqc t4JHBJXKG0qvf5TwfUVmalbGaBLi3ST7VG+63aMZIOeQf9k9612VWcrvJUMNuz+Lj/8AXVeJsCOI D5ox859M1g1rYzPPNe2Tzx6hCuyK6GWQfwSDh1/kfxqz4PgafxAmBkRxO659sD+tWtbsQNVmsVZF S4kEyE9EY5B/X9CPStfw1pElhezGW3aOVU+8X3KwJHp34rNLUU9Itna6f5wGUaWaT0S3yB7fe5/K qVxpd/PPLcPaz7ncht0jccdVUsMD6VPbX0kbKXt5WTquHwR+HFP1K5utQKGO/uYIwP8Aj3RACx9S xBH69qvlk3okQpRtrJmO8NrpzsrusE+1cB/lOM8YH1zz3p8A2ELGPLDfMQPYdfbvTW0ZJXMkzStM SP30j7349M8D04FWJ7Zbe22x4Zs7gHbn8D/j707a3I5lsjn9emjS0SAoCxYMMdxyD9eabFcLJpXm qm6Xy1IVkBDY4IP/AOqtXVNMF1IjGINJFHJvZSwKYUncD3PHQ9uaseENM/tfR5JHdUjgiBCrHksN xyfr1rPkbloaJ2VzQsrHTE8Lx6jqDGG5nu33YTZGQe68euenSltYfDtxeG3hu5ZLkI37lFyB05Dj qMY79+laWomGbwHocUe7yPPmUKcjB3Nk/nmsNYyqHZcSCMsWCoAMDtz196Sg9my6lWK+yRana2Xm brQyhkJDI5znjpzzn9Kwl1YXcjRxMwSNtj4G0jHUc1vfZotxc+aW/vM+ayda0Fb5WubTMV+o4cNg Sex/oabpp6kxxL+HZGjZ38NqhWKMopPAPO7tkt7Cm33ig2EDTRWLyR52l2k28euMdDXI6DLqM+ti xmnkXGfMWUZ2kdj6E+tdXqEVj9lurEhvN+yNOoPcDg8+oIrOUrOyOqnDmTZHP8QbkW4+z2ECyk9X kLAD6DHNYl54v1y9h8lr4wx4Ib7OojLfUjn8sVgCQYOTjIFWLOE3l7BbqHbzZFQiP7xye3vVmVzt /hrpzz6rPfOAttBGVkmJ6Ejp+IJyfQe9YfibW31jV7i6VibZWYQKf7v976tjP5DtXYeKY9N8IaC+ l6NHJFNqpzMzzs7NGowTzwM/d47ZrzdjucDGNvNav3Y27iW9yIEl8E5OMmnt7YzTFJ818+tSxwS3 M6QQKWllYKoxnk1mMiJ5+9+lFev2/gPT0t4keGcsqAE+RnJx65oqeYChLZ3OtThYWRY4SHLM2CSD 29f/ANVPm0aa2mX7VJG6ODjy84bvjcef/rZPOAKjuE1DSdTSFdqzDPkufuSZORn054I9D+Nb9rdQ a9pCTwEoHPAb70Mg6qf88iroqKs2jes3zXWxkuAB6dunTt0/Lj1AHGDVbd1QjaR26/X/AOvVqQFc h/kI4IJxjt/gM9ewOSRVSVSFyPlAAXkYOM9AO1ei1cxKkriJgduGYNgd+vH5561SeMopaH5SWycd P/r1rSxjaxPVcY9aqSKIlzhsA9/8R/n9K56kLu6JaOf17TWvRFIFVZjgliOG7YP44rQ8Im8eK5tr xTugKhHJzkHtn2q48IkjYYYFsc+nermnJDbLM0kgRpZAcfhWKVncyqP3bHWaf4eiuNPLXG5ZpDlG Q/cHb65qvP4ehsplmn1DcuNphPy5PZgM9a0mkM1tthZWiZAVRGHUfy+lJaafNeJukxGdxUllySfp WNSpJ3UVqawowWrM4adYSxho5ZRsGWCKTke+c4/zxViTw5YXtmro7rv+4+7J6/l2q9HoiQajHJIV a2VWj+WRkK59QOv506e50rSI5fKBbHzEIxYD9cCppyml75U6dO/uI4Fra6W71G05VirI4JJKHbgM vr1P/ASKseEbLUNAgubM6fLfTywqqragsh/i+8eDwRn0rXm8URzzxzGAogOzqN5B6/0qxqN69pbQ WlpHIWnkCoiyB2BI7L6+/HrWrUlLmRimmrFS+ilg8D6TA0SpN9rlUoRgKS7E8H0BNYUV3H9qaKaG ZIY22GRRuAPvjJA98V1osbx/DsVtfWDp9hlZ5c3SL5mT0yfun9fSudvP7Nvzbah581kUiKNFEoeN Mk/KFyCX45NEKkJap3uTNWauaFvF4euod0t7DA4yqsLhQy+/zHip5Y9BwItPWC4aNQXCSBiB/eLZ /wDrVzQuJkUb3DJ0UyRg8eoBB/Kk+1XSL+7uvJJ4JjjCcenAo5I35k2HtVa1i5f2GnyCWaMeRJt5 dW+/6Dnr+HSqKw3V4sMv2VHdMqsrEBhkcjP8x3qqbXLZMrs2T1GauWdxNYybkIdT99T0Yf4+9TKC buXDEuOnQdD4Q0lnUfYo1P8AFvdmB/AnGKb4ato7rxvd5REh05PKt41UBVycE4Hfg/nWjJ4i0uNH Wa4COq7jEynePbpg/nWD4fvo77xDrpt90P2+0YQLJgNv2kce+efxqoq+jLbMXxJrP9ta5cXu4mHP l24PaNfu/n1/GsdM4JPUmmqwKBj0IGPpS84xjj2pzd3cY4cL9etbGgSWdneW2ozSjzbWcP5T5wwx 8vTng5zWbaWct2z+XG7RRKGmdRnYmcZNaEos7W6J8nz4JlBGGKFcEj5T68c544qVZ6FcsuXmtoej D4g25UZhhJxzi4/+tRXAC00pwG/tSVM87WgyV9iaKPZx7hzeX9feeuajZfbbcwbxHcKMxSYyM+/s f061wEN/ceFtRNzLE5tZHEN7B3BHRx/tD9RXpGC6EYwy81zXjXSbjUtBluLIjz4lzLFt3ecg5OP9 oYyPypO6fMilJW5WWNSjjuLaK/t3WWNgG8xeQyno/wCGee/WsmUMsZIG4njGev1/z/jWJ8P9blW7 /sWYebazqzxbv+WbAZP/AAEj9a6G9t/s9w8T9FI2ZPVf8eP09Bx20ZXXKZlAEhckgBhwO6jpg+lJ HtYBC3zdMkHg+lWdjbnU9f7u0cHrn8RjrjHJPArOMCXTmZTLGRxvAzGR1xnoT6cVtbUB8ym2LOWH k9ckgbf8/wCNV3JkkJBznoe2KmuDOiqGAljIOVPBP+eKE8uNFVVHTuOB7CuOTTm0uhjiPdin3NrS 9XjijRLxfugDzAp6Dp0roYdW00gH7ayAnk5Yk+nBXtXDhgOcYFO81Nu4tgDv1ArB0It3M1i5pWsd nLrOmbVxdtK4znMTDP1O2ua1PUHvFMEEbIh+Us7fMR6Y7VVjlSQDZIhGOpYcUpVigYA7T096f1eK eoSxNSStaxXjgCxsHO3AzyPStTSILmV/t6XsVg9uFYHaR5i4AyvY8A5GcnNUxAjxOxkVCuTtwTkV LJqLyWC2IjkigJDFA7bWIGOh4H4d6idScbpa/f8A5EwfVkesarqOr2iPLdzRhXEssQ+63PXH8JBw fYcVHfxhZ4JVChWb7o9SByaFSNy0QbhhsYZ7cfn6UcSoEd1R4nYbznbjOB0H0GfauB1nzX6rv+Q7 NrUbMnlzMhYyMo4C/KB2+Y+g/wAaZdWEq2qTAiSJ1J3rnAIPI5+mRxU6xRAnzGyyk8AHAOfxFEkv kWk8bCRmkeNhNsx5eDnaT3BHX6V0Ua056FcpXOx8nc3XB4pCqA4Ibp0zVy005JI4p5ZCkcpBVcck Hv6Y/nW7N4Yt0sJJIBe3l7kN5bDyy/PIGBjp09K6XVijONKUji7+yhvotuzZIoJjkzkr/wDW9q5e UTWsxhaIJKhyCT+RH+NezL4Jhli2PJPaXA6iNxKv4bhz1rB1zwDcSwfup0nkT7rbfLdT9OhHryK0 vfY1hGUN9jy5slmdiWZiSSeck9/rT4Laa7uI7e3iMkrnCovWp7vTL+yumtrqMQSrzh1PI9R6irWl aJqNxam7jlETZITnBYdDg5HH1qGu5vdCQSXvh682SxSRHgsp43Ajgq3fj8DyDWpv0+8GIII4Y5xu LBzs3dNu0/c6fge+KoPfapp9xFBqKG6gVy/k3B3q4IxgE8gd8Vqabb2d/psaI0NpJHwsjkhG5+5I ex9HPUcGh6HVhmpPklsM/wCETnblReBTyAIww/PPP1oq9/YXiBPlWxvNo4GzJX8CDgj6UUc0jf6n R/nPTpcJOWB4wBSDBO+M89xUjIDkHoahJIO1U2kdTQcBxdn4aTTfG813EUS0kiaSGPPIZjh1A9By f+BCtrWLZ57JpoP+Pi2BcY6sncfpn6qKt6tYy3tmfs0ohvYjvt5mGdj4xz7EEg+xqvpc9zf29vcS W7W8xTE0b9FOeR7iqi7Wa6Acmtzby24aKVFBHAVT374J5JPPP9KpvfGKZxBEH9ZWdjuPqAeld1d+ F9Mu/m8nynzy0Xy7vw6VzsFrbrdytBC0aoxVRISSMcc57+tbTxaS8whSlN2Rhx3U894N6qqnjA7D /GtzTtIm1OVtjLHGOXlYcDPoO5qddKUMZkhUrwQrnG8d2HHP04qXTNUGnF4pFZ4S2QwHI+o7/wA6 yhPnu0tTLE0uSUed6G/Y6BpVsAZIhcOP45u34Ditt9J22zSrHDbpGudsUaFm9uhGPWufh1awZ8pd qO4Q/e/I4Irdi1lPIARsADsFz/OlKMuwRlDoxrWMFpaJJLb2rhyDxbJxn8K5/wATWtpLp1zdjEU8 acOo4I/u49T7c0useKrpZWtreCKRVwTLLPgD6IASfwrm7q7kvHU3ZN468pHt2QofUL1Y/wC9j8au nTkrORFSrT7lLTrktIsbLm3VCpAPIyMjn/PFXPKjcKw3AdiWHXPt25qtHbv/AGlLdmbJkUBo9uMk Z5/XGMdKv5ihtifLyyDOcn5vTg8dfSqlrsjD2ik9SnKuLhZImUyJxgccAdf0zVSRJoCZFUgEdHOE z15x1FaEWyRSzQgKSSzDJx68fXNZF+JBEzOPmSMgY6KcZBx9TiuHEQV1KxtT1TGx6pbX1zFDaWMF oGhBbypXYuw/3jjBPbt61rvZXsmj3J/t+SMO4le2Yncr4JIUY+7nrz6VyWmu8F3bE/wn58445P8A XFdBNqYkJkkVZDcNtR9p4DL7cdD3zWkIqS1HzXepNpWp3v2CCd7R3hmi+cwkMU49G6+mOMevau0s PFelTQQ2sOqXFu8YBWK5j2gY/wBoAfzrhtIiVNOt2jdiwQKWVsDI7cdvatFvMnwJUjnJ6maMSY+m RWyo0uXb8TKOIadrHVXPijT7spGmqWcnzgDy3OQfwH86t3TSqqrNOMjgBTkn8a4eW0tiYtkVqWYH cBCBtx+GD/KnXGo6hIWX7QwA4cQYA/HFX7OK2Zbr90XvFyWt5pi2cpAuA4MJH3o/U/QjjH+FZ1j4 ysLGZdPv9OltYFQIhVt4x0HQcj1Jqq6TZ+QYbPJaF2P161XvLCO/gaOVJFkH3ZDHtwfUeo9RUyin oKNZp3a0NDX20jUJIrO3lQyzRNLC2flGOnI+jfkK5CeG+0W6xJugk6B1YFWHp6H6V066H9s8M2tr BIgvLXknByr5zkd9pH5Vkp4hubeeS01qyF2uSW82L5w3Zsnt9KlbHRddCmNdYKB9ltTgdR5g/QNg fhRW7GngZokLly5ALZSXr+dFTfyNvbVP5n956gsqyxLImdrDIyMH/PahyUdW7Ec0xf8AXXX/AF8t /Jalf78dN7kCZDLyBijaEwpAUdsU1en/AAGlP/LL/dNJgRz5jYcgg9DWJqPkpOszEIXOGYDjPqf5 VsXP3E+pqnH/AKq5/wB3+lTJXRUJOLujm9TuJZra3jgV0glkw5K/Lu7hD6H24qpKJPlWEAHcM7jn Arpdf/48LL/e/pXPx/cb6f1rWlFJHFiqrlU16CJCSSzPH0+5lj/7KKk8myVgwR1fqwxuU/m39KF+ 9UTdfxra5yuRMsihsKg2ddu1QB/47UbSSPE0ciwmN+CBEFBpzdE/GmHtQJzl3CNAqgAcDgccCrMS JJBMkmASh2knpUS9PxpZusv0NSJOzuEMoysBtTIqSAsw5GPQ46Z9+ay9YVrbRoY4wfOupGjJWPLA Y6/mQOfw6VOOsn/XMfzFaln/AMhSX/rg39K5cXW9hRdS17f5nQp8qb7HnkumXTP5axz5diqkjhzn B7V082kahZwR208LqyGMy/IQwYeg7jjrXY23/Lv/ANdYv/QhXpV3/wAhUf7g/nXJgcV9YjKdrW0/ A2pvnVzwTR7Kaxa6glyMuHCd1znr6HofxrZWNwsrBGYhNvHqfp7ZrW8Yf8jrqf8A1yh/kataR/yL Gpf7ifzrulJxSSKpUVObv0OXniVoVCoW2tjHpxVeNcSQNGuzJMZGevB/qK0Lr/Wj/gVUh0T/AK6/ 41pHVGFRWuhT1wDjnqTTCoHp7kCpz9yX8P51AelaHOIryxZe3mMMmCBIoDY98Hg1zWsX+r3B+z6n cyXAi+aPcAFI6ZGMetdM3+pT6msbXv8Ajzi/3m/9BqWjajUafL0LCzKyKUkstpGR+4k6UVdsP+Qd bf8AXJP5CiubTsemsQz/2Q== ------=_NextPart_01C9D87E.59029470 Content-Location: file:///C:/68E9C635/Sammans-2005-filer/image028.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0a HBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCACqAJIDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDhtv50 0rU2KaRVHEQrA9zcxwRzCHcGJbZu6DpiludKltrZrg3kkuwjK+SqggnHb60SR7ipWSSNlOQ0blW/ MVXa1QsGd5nIORvlY8j8aC01bUYy5PSmFeKmkITljgVEHVvuuD9DSIsyrdoDav6jBrPjA3VqXI/0 SX/dzWbFz0pFx+E9D8Avmylj/uTfzFekW3+okPrXlvgKQCW6jz3Rv6V6lZ4Nv9TTNYbDpV3S4H/P JhXPvGAnXOR6Vum5j8/G2Q4DL8qE5+lc9e3NrbWgaKeSaY8Ivlld359BWTaKkmzftLhGso5nZVUp 8zMcY+v61mTeIdLXYBdB8ZBKKSOlYC2F3eKqXk4EQ5EeTtX8KRrO0jDLGHkIGMt0p8zWhpyX1NP7 db3Ls8cmdxJAIwTXJ6nzfy/Wn3mnzyyM8bSCT1B6YqtJDO2SzFnQZYf3h61an3MqtN20GAUoFKhD rlTkGnY5qzlYm2incUUxFbFYWpavJHP5FsvIOM+tdARWKbe1tNRd5nxzuTPOM/Ss5G9GKk7MEa/V FaQFmKhsgZz7U8XJkhY8JKDtI9D7VcZ3mh8yKE7lwQW4xz29ax9QuZRqfliPKoi7ynb3P51Ckbyp K5kXdxdMzxuz4TruHI+tOs7oxMu4bkHUZxXZ7bSa3VHthMScNuiyVx61gf8ACNvJcS7rhIbSMFt2 PmCjJ6UlJPc0dJrYS1la9hnjABYDC89RWxb6DbC2iMpKS/xEHO78K5nS7hE1SEjO0OF4GOPf1rvk iS6l3EfKMIAexpuVjKnR5pWRPplpDaAm2+Vmxn3roLLXZLWZIrgEw7sFj/CaowQ/ZlWNo+eu4H+t T3NuyRGbyztbk4pXuW4cuh1Ft80tu2c5Q8/lXG6hBcC+tp8lUxtXA4zW94e1OG5MNu0yGdC4CZ+b aMYJrNv7iKR4EDxMYyTs3YIB7n24rNyTZUINTV1oW7a2aeHHJ96vR6OAhPHPNJbTrEAiDfIoyUHo ffpV55ppI1AKx7v4ev61cVpqb1U29DKlt44l2ltuOc9DVSeygVkdAocjJFSXsRii8x5GZyeGJznH UY/L86qRTLGxjdixx1NMznTcFqcnxHrWp2in5YZAVA7bhnH51Pis7SXa8kv9Qc/Nc3LHj+6OBWmB WyPNn8TExRTsH3oqiCKZdkzp6Eiqd3Czx7owC68jP+fpWlfri6b1IBrl/EeovAkVlDJslmPzsDyq 9MfjUPY2hdT0NSK7RQiCaN5PSPkCuKN49vf3GQGbzS2c9CG/Ue1adpMbO3lKADyxhf8AGsCGN7md UTl3bvWcY6s762i1PQNOujcRO8PllN24SZxween6c1T1md1068mjkxGwCZU/eOR+lc5C5t9Rit7e RmjZwjgscOTweK0dSuDLcWmnrxGjCVj1znkfp/Oo9n7yH7XmgVNOspTeeZIgVVyRzkFuldlpbTMp kSTdBIgcBhgqen4nrWRpvy2sZZQVf5yp5wSc/wBa1tPje3kSCFVmgOSFlY/LznHuOtaTjpc5cFiI yruD+Rt2U14tmJJ2WbDYEg+UH/HHFakupAWx3uMFST2H51Q25t1Qk8tgIDkCsjVr0pI1pKWEAIwU XOW9G9v/AK9YwlqelXjHluxt3cRwXkUdmITJcAq48v7wP8OSfWuh02DS0szFEmDIg8syNknjk+uP Y+9cTrCTR31qPLllWUiJlWLcGwQcqOmeeK3bqTULa2nv59kH2eMbBIQWboFGOoyD/hUTjJT5kjCl iqrtRv7vY67Ssx6eg+8+MFiP6Va84rLuJyfWs3S53+yq+/zFcBzhNuPwqeZmHOOScYpt2eh2FfUJ w0QYEsQ2eTzxzXFa9rk0CfZYV3XdyNijuue+K7OaEtGU/i5JNc1qujyWSwatNEElL+Vg/e8sjjPo cjitKScpGGL0hcqWFqtjZQ2ynIjXBPqe5/OrYFQQyJMpaNs4OCO4PoamHWuk8R76jv8APWil5opi IdduLgT2ljaSCKe7JXzMcoo5Yj3xXC/ZEuvErWlmhIWTy0ySWdum4k+/Ndjqlwja/ok27CgzRtnq MrxWb4CS2ufEuo3zkbowTECf7zHn8B/OpSvI7oSStIXxVoEuj2tzdjb9ncKincAdxA4x+BNc3okE bLc3EuQiLtyPzP6fzrrfiVqQBsdPGeAZ3wevZf8A2asy0tkhshBwVKncfUkc0NLmdjDFV2oK5g28 aNqUPlBtokBCFgD7DNasekyPO1xJL877gVA4GQR19qpaTBjVQjuEaLJAI+8R2/mfwrpgMCiMUzDF V502oxYRRhcAcKoq5ZRXc0zG2RiVAJI4Cj3J4FQxRNK6oB95gAPU9hXapb2dpYyoM4jBAKgMXGdp fHY7gRjr+FXJpKzMMFQnWqOUXa3bcybW7D7SWBYrlcDP/wCv/wCvTLawu7m/e4hD+aDhVUZBGerD p+daWnaXaO1vFJYTQSQgLMGm+XPBCgZyN2QQOvbA61rq322wyFFnpwbLcGLagJGRg5ZvlHX147Yw 9ir3bPfniE1axj3Saza/8TCUJJHtHmeUFOB0BOOD+FZupaj/AGjKweLzRJEI3MoHIHoFx0z9amvb 9tSuHI/d26sRFEOFVRwOPWs+Ncuz46/KK9Cnh0tWebKq7+6TReIZNNijthEJAAAq8hiOmT+X411F rFPcyA+W5bAPzDAUdetef3Wy1v5JiFBWMMfrzj+leieFtQWTwpBdXkyxsvmeZJK2OAxJPPbB/Sue tQhe6Vjro4maWupqW1jHA3mH55fU9B9P8a47xRrUF+TZ2wWSJGy8vUMw7L7e9P1zxHLfweTaI0Nm 5ILtw0o/oD6dT+lc5tyMKOegrSFPlMp1HN3bKlgGg1edSpCXKBwe29eCPywa2AtQTWoWEK2cZySD yreo+lOgmbcIZiPNxkEdHHqP8KVSm46nLJ3ZPj6UU7FFZklO8vdW1azWA6VCykbWZ4tpzj7wX7w4 78VT0HwJqtvrMVza3Sw2nV5TyfdAP4s12kBlcNDGWJBbzQp5ZCRtHrz0z7VqQWM9qd0O23bBwrfM T747GudVeV6o9CFKT1izz3x54YeWeW6jMkktoiBo1UfPEScYx/ECSDWa1vLaSNbyR+W0QClD1Xgc H3wRXo1zqMMCtPPEwuoVbCkkh88jB+oBrzcS3moXM4Nlc+aGMkr7ABknJP06/hWkainqjkxdGdkr EMFsE1a6lAHKrz6E5z/KtDcFGT0yBzVOBJVuZ5JeFaQGPBzkYxz/ADqd3bhTH34B71rGLOGdGpOS 9EadqUW5gMjqieYpZicADPNdNc3VheXV1dx6ykcUMZnWKA5G5f4j/ebP+TXn8hlkGWYjYwAHT/PF OjQu/lu2Gz9Rn/69U6fNud2CjLDJ23Zo3fijU7hnnt2a2EknmskZILtgDk/QAcYxWpBOZYEbzWZC A6gscAHngVgrCGjKMeR8pNLYXptJBDcH91ngn+Anv9D+hPvWtO0WVO7RuxoYoCucnBP61IsYESY7 fzpsXMWB2HerEY4HsOK6jA5nWXXzpkY/eKqB7AZJrU0r7XdaZbxXRItYyXjhP8bZ++/qfQdO9UxZ rqGuSsQSkJ25HToM10aIFUDgD2rNRvK7NHKyshm0YwRuz2IqCOyVZw6cKuTg9jVsJk/jzTxt6Dp2 rTczuVZoQQQTWXeW5e0yoIkjbdG3T5h05/T8a39g9OKa8atEVYZBHIoaTVmFzHi1jSnhR5NQhidl BaNkOVPcHntRUEnhyzkld2ijJYkkkdaK4fqs/wCY15odh1pq08mr3ESloQ1tJCzuzcELuTHPHCnp jtjFa/gu51G9sW1G4tVghkdWiKYAIC4bAz0LZ5NcNE1yJf7QtwTbJceWZGH3towDz3x7VqeHfEzT 6xp2mXN35WkPGsC71CqrjB5PfnI54+auFpvoddKqk7M9DuRAIfMnlVh/C3A+lOtJbNZYirKzA/Me xqa50vw5ocRvPPjE685uZwVyevDcfl+FVf7Ts72y+0WRtMlyFkgQHBH6f0ohRvqzV4h2OH1G1W01 S7tQMCKZkH0B/wAKg8sEY6dx9RUuuD7RqRkt76Z92TM+1WLN7HH06VVhtbiWWOKK7kLOQq7lByT+ FdymjzZVoKVgkiZ8Hb8xHOPoaYYydisOSvX0YV2f/CIxqI1GoyNOQSF8pRkjr36cinL4DMsxCasC v3gwt+cf99U/aRN+VnCuszlnjK5JyysOD/hVeQkgq8aISOTu4Feo2/w/0uDEl3dXVwQCW+YRrjr2 5H51PLZ6Xptlc/ZLa2jWUrFHt5LAkZJJyTwrN9BUuoug1FnBWd1JpVtBBqUM1uTHlDIpO9MnnPtj HNbcfzIHQ5BGVPtWt4x0973RstGoCFpkQffjH8XPHykc/gMVwVte3Vk6pLM7w+gwSB6j1+n9eK2p 1dNTKcOx1UESxrgAbj94gYyfWpsY6dagtrlZkVgykMMqy9GHrUskiohZiAAOTXQjFiF12EqcjpTt 3lpnqzcfU1nF2jugiozbnBYjkCrsJMrGZsgDhB7etUIsKTs+YjPtTJDhCe3FO/hxUNw2IiPUgUmC IS7EnDKPaisCfWrGKeSN5fmVip+oNFLmRfI+xa0LwvDqEuqwG8fzHsJZoYkwMlO54/usvuc1QsdB s5NH+06fp08pI3NIGLNjHQnoB+XSt/wnrf2XXNJa9yIZRc292qIGMa7FKj5eeuAfXj0rI0i7mg0k W/mzrbSXM0KAMRGQpzhgTjIyDzXjzpXUbS6f1c1S6sarQNFD5NlFKfK/1sjOWUeuM4Ix7VJ/pBjW CSR40BYRxvGU3KD/AArgDHIzxWje2c1raWVnHd20c7x/uXt5F87G4nc2CTx0p/iLw9qmm+PhaXF1 c6ncOimN2bczBlzxk4Azn0pyrJVOS9ypUJSpt9jLNqQQfOIx6DP6dKtacYrK/iuHV3CnJAwCSe4H Sukt/A2qXEIaW4trU8fK2ZCB68cZpZfCdrFfPaXF7qW5ACzwxIgJPQDIJ5rSUoxV2zmjSqNp2Ltr qtveyytbF5o7ZQspAK4JwR168frxWzZ3glj3eW4UnC9MkfTrWRZeB4bQG6s76+hdgVzcqHz9RwGH cZroFaG1jwV2qgAyOgH+FTFqUU46pnar9RJrV7iPlmC/xJx8w9CCCCKyn8zz1MQYG1LRwbsZeV9q kjrlVUkc85YjHFdBtkPIXjrXF6v4m0RRdixvYLi9jJU28bblL92+g5zg89OacdXYbM3xZqskcz6d BIpG3bIykk7Sc7cnnBwD+frXJsnykbcjPT/D0qxLM1xK08khkkkJZ3bqSe9NC8DHX3rqiklYxbuy pBdyWMv7pwY2OWjcHaT6+x+n61oPr6yxRrZqTOH+dHG4KMHnIIB9v5VEwKElRyeo6Z/+vUMKL53m FApHGMYx61SbWwmk9y3Yag17emJbNYnCku6SHH/fOB6966FFCRqo7VzH2iW0l8+BULH5cMCQQfpV tPEFyw4soCF64mb/AOJrSNTo2RKDexv56D1rH1u/ltY7SC2CG4u5tib+i/7X4VFBr8gdvPgWRGBZ TFw6j/dJ+Ye6n8KoS38V94oWeAPcQWNtlfKGcu316elTVqpQbW4Qg+bUQeCLEgGWeZ5D95vU9zRX S28nnW0UvlTpvQNsZOVyOhory+ZHXZnK2Og3tkdj6hIbTervAgKrMRkqX5x/OtKSGzsrBrR1ZjLd vOsSjIAZVBH6HirFza7rqNQGUuAVzzgbeP6Vq2nhqSYvr11JHFpVtB59xIz4IC8FR3yeg+tdXKrH nRnOUjnZNBnsJ7XULSJ4dJt5GhW5uh5TTDzAVCg8k84OBjgk16Z4x0a+0rU9L8VarfWqxxtHZSLG GIOc7ZN36EYrxOe51PxBC099dSyyNIwie5eSR1HXA7AdBmvojxpGuv8AwVS4nyhNtbXD+qEFdx+o yT+Fc0/Zzn7RK1jtpzUU4pkWm3qXE0bLMvlEn5h8yn6EcE10BkslZmGAz4JJj3E/ia8W0S6szYp9 o0iDzo8x/aFmaJ5AOjFVHGQR3rRVbK7cxGxcZBz9o1OTZx9eDW7pQmr30f8AXczWIjst/n/kdrre uWUDqr3lqkiEr+8kRDj3H6VmXOqWtjp63LzpO0i5jVDnzPoPT1NcNLHYjHkabpsOOjLGWc/Qkk/l TWDsgKiU8YXYirjHbnnH4VahBKyMZ4l9EYniy/8AE8tisTahNJpSIFMUI2YA/v45Ye9YWgW0sU00 kqSRkIFUFcbgec12a2l3E7FfLidxgvPK8zY9MDC/yqndaZOjLJC3mlR8yhcbv90dvpSUfeuOGIVu WTKPmssnCg56qDg/UVOkgfAJw3cHg1WVkmBAGGH3lbrT1Viqr8zex6/ga3NiwfY5B96MqUXjIz3p ihwQu/K91YcgexoaMo+ZsSQscZ6FfrQBUN9EGYNEwwOjc4q5azrIh2lcei8c1KyDdlQMnjIquYlk OVxHKOjLx+Y70xE00UcincNpJ5Pv6mq/hdd9rdXjHc1xcMdx64HA/rUeq3Pk6bKVP7xl2LjuTxVD T/PsIlEblSBz6E+hrmxEkrI1po6/an91fyorGGuygAG3UnucnmiufmRdmdNFHtNvIMRhO28E/wCT 79K6uwtF1f4d+INPkmCGSKQsSpO3G1+3XoeKwpo4Le8eMS3C4fbtmYA/iQvB/CtqO5GlaY97YtHu hkJuIWyIWIKgMCo/2vbtkA13WvF3PLpaTvfY4kSz6fodrp89tGJIVEQw6DzBk7Sp6nINeu+GFm1T 4PNYvhbz7HNGAxD85ba3uOn5V5dJBLYweVZXkqadOGbyppEMe4FThDgHODzj9a9C8AXqnR8eYGhh u2jkGMYD4BH05BrghhY0JNrr/n/wToo0o06jkuv/AA55vZLb7ZvIuDcAvlpSdxdio3N+JBx7Yq15 ETfKQp+vSobK2Szub2wjeEy2sxidYAcJy2FY45fHXHsO1W8Dhc4B713LY4a+lVlZbeFHLrGAxGGf qT9aeQT8zE+wIq0ypFbPM4yAcKBxu/OqQu535CqqjoDQrdDNpvWTFCcHn9eRSbcfL1J/HPpUguGa SPzUADHZnHRv6irUVssiTSSEBYxnaTt/X/OaUpqKuwUW3ZGPcaUl3MHjizcAZ6dR3z/jWeQY/lC4 I6ity4u7JENu2peWH/5Z2kDFivuTzzWXNP5iLELQQRj7skrYb8BUQrJnbRVSNovYpuCcY++pypPQ +opxXII46Y2nvRcJLBMYmVGGAyv1Dj1H+FVWlmGCzBVPGVX/ABrbmR0pp6otdQQeOe9U7q+tLZgJ JQZP4UQ5Y/gKYyCVvmYsD0y1c3pUf2rxGWCjars+B0wOn9KipU5FdFRjdm0Y57y6jmnj8uKM7kjb li3qatMgb/e9aslOMH9KZtIbFefOTk7s3Stoiv5LdgtFWfKHr+tFLUZ1tyrPKZruQJuO9jO20se5 2jLH9KvTTTT6TJb28TrBjLEfKW+YH7o+6MgcdeOaqw21nbhWitU39NzHJ/KtGwuhaSOZIvMSRNu3 pjnII/EV6nqeGqqTtHQ5rSIre3nvobfTbi81Jd7lL9v9HiwNxZVUgucetdF8KbqW903XNNl8wFlR 4t3I5BBA/ED86nNtpzXkYaWWaZxghHVCynsT7A4ycdKzYbS40/Uhd6a00RB+VpjvIGeowMHAzxXN VqQgryZ3Qn71mXtb0+G08R61gxJJJdmd8tgkyKGzj05A/CqGPlYhsqo+fBz39q6rRPDF/qtxc6jr UklxLO4kUkAM8RRivThfu4A7ZqprGgHS7FbozW8GGEe9wcSED52B69TtVQMnBJrNVKnLeCuZVcNe Tl0Ocv2Jgtok5bknK9O/4f8A6qRLW7WIgWFw0igsf3JGBjOTnt3rVjuTLocd0BtK7ss43BWBGB7j kfnXoNt4yt7mASXti/EBmkEZD4Axwo7nJxVc9Xl0STKhTpv4meU/2XfatG8lkUl2qJIpCfl3gj5c /Xn6VuXfg28XTG03U9TLXDSKzPb7khG7IwxA3MAA2AB1NdJDqEGsXIntbRbZJT5UcKYIHIyxAHBx uz6YFa18ok1QNu2gvFx6/eonfS50KnFapGTpvhfw3pVmz317bXm9f3bMnk4A4OOeR04/xq/J4W0B 5Ghh0zSluoyu9JyAVz0zjJJ6dcVJrFlaPZi5lhJFmu5SoywAOce+TXLX6yQyFY40F1IyK0shG5mU H5mPsD+g9K5cRWcavNNvbbS35X/E0irKyRZu9C8O39zJZXMMTAHma0kZdrZPPPTHSsLWfhVcRhpd I1ATjr5NxhSfo44/AgfWuntLZ4bXbNc24ZchiF2sSfvZOeBz+daFlqEC4xIZmCYYr0UDsB3rop1b kqMVseAavDeaSZ7SS0li1EZVIWXD5x1x3GOeOtYXhm3lh1SZZ4nidYzkOpB6j1r6L8ZeErPxv4dk t3iC30aGSznx80T9QpP909CPf2rwjSGn2LJM0rRQjylEsod97NhuM/KMrjBq6ickCfKzVaMn7vJq PueuemKsBUkBKscZxgeo9ajaCOTKuuf89q5Tcj2n0op32dAMfzNFFhHURvG9xJDv/eIMsB2q0m3b 15H61Q0oAxSMQCc9TWvOALhwBgZr0ou6PCqwUJcqGZJBdyO+ScZFWNF0m51bVrhW1W3VfMby4rhW Kyc+3pnIP0FQL1Nb3h+ea10i+e3leJvPUZjYqcBeBxUVKUKmkkbYWbjLQ9J022i02ySLy5Iwg2oj vvKr1wG7j61geKdRijKQWuh3mpXBTbmOFxCgPZnA/MD8a0tLlkm0C1lldpJGQkuxyT+NXy7DQN4Y hxb5DZ5zivNpYiUsXUotK0UvxPXcfcT7njcVxFcLPEYYECsB9nhRlRCMKcA5JP1p0du4eeISjyZk YBdpGMjPB6H7v6e1SeNJ5hrVs4lcPJp6M7bjljluT69KZandpVuTyROwBPoY6dem6b9173OFP3mn 0FtZNSsJlNlbkxac37x3bb9qPQ49eO3Xv6V166jBqlmt5YurPE4ZlfhlK/wsOxql4XJbUr+MklNs fynpygJ4/E1k+Iv9D8Q6dJa/uHkfY7RfKWXjgkdRya61N1FGL00NU7a9zf1XXo5dCmjWB1mcfvEb GABzjPfJ9KyYhGt+0k0jSFuVIOMnOcH1/H61Yv0Qi/BVSFYheOnyt0rChdvs8R3HPyHr9a8WvUlO TcuhTdmac0MF2+CJIY2bgHJGK6HQdIijjBltRPaydXBztz39RWbp/wA0EAbkGRAQe4xXeWKqsUe0 AZz0HoTXdh6Efie5XL1B9ItHUL+9UKcjbIeK8l8R/CG7tr2TVNHSC5lPLxqNhkGc8jpuz3H4ivaK zb12W7k2sR8idD/tiuxJWsDXU+cWjaO7mjmhlgnUYeGVCrqw9Qf50wq38QwO1e9+PbO1n8J3lxNb QyTRIfLkdAWTr0J5FeGLzCpPJ2ispKxqittHqKKx3J3tyetFV7M5/rHkf//Z ------=_NextPart_01C9D87E.59029470 Content-Location: file:///C:/68E9C635/Sammans-2005-filer/image029.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0a HBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCACoAN8DASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDDkton gWMxgovAUrkDHSomgWHHlwIe2AvNWNj/AN4UbZB0IqmVYr+c6DlAvOORSi6f0X8qdPuIAcc9QajV OMVjJ2ZSRKLlz6c+1OFzJjqPypgjFP8ALFTzFWF+0y/3v0p6TTO+0Mf0pgQVLCoEyY4yaE7sLD8T n+L9aUJMf+Wh/wC+qh1S+fT4UdIlctjgnHU1lHxBdE/LDGvtnP8ASr5URzG6Ipf+ev8A48acsEh/ 5a5/E1gv4gv0QMlvE53AFdxHHrmr/wDbNyeiH/vqjlj2DnNIWjsfvn8jThYSHu5+i1mDVrwngfmx pf7UvT/Cn5t/jTtHsHOzU/s1/wC7If8AgNVbiERplSTzjmqQvL2SeMSTFYy4DKO4rUnX90OP4jSk lbYak2ygSc+1Ic+tWMU0isrmlisQ2TmmkH3NWSKYRRzCsVypqWxgLSSs2dp2j8s0EVq6XDujX5d2 QSR68/8A1quGrJlsJBbhm6ZA/WrqJg/RsVbSHagKrhO31qIrsEnsa3ijMyNYGRbnvlqyMc1tawuI rc/7R/LFY+Kzqblx2N7wwhZrkjGflxn8a6JVIww6jgisPwuuFnb1df0BrpGGx2I5BPTFVT+EmW55 xIlz/asMiOxgxhxkbcf45q5gYqYjmjjI4pjKcygupHpTVApbuFJJoy4J2jjBxSgVhPc0jsLilAoA p2KgoTFSRjEin3poFPXhh9RQnqDKfiY7NOgYgkeYoOPTNc4LiHH3ZfTqK6nxLHu0bd2G4/kRXHYr oOWTJAiN80f2n6Ftwq/FdLH/AKuzcHpnv+dJpSlyyAZ5/wA/yrsbbQ3ZFdlOCM9KLIRyovZicLas fxNOF1dt92zbH+8eK619JETwxsMM524/CrI8PsqncnIBp2A4uB7qS5j8y32JkEt6V1U8WYeD/F/S qt9ZfZJVGMcj+ZrRkGbY+zj+VJrRmkNzLK4PNIRVl4wz1CVwSK5joISKYRxU5FRstAiAiui0eL5V xwQgIPp3rn2FdJpgIhTHGdvP0H/161pbmc9jTZcsoxg/eK9h/nms9wGeYH+9/hXQrpxa3KgEMRy+ eMd6xLrm9udoABfgenAroRmYOsrmaBvRSB9CRWIvnzZMSIq5I3SN1/Af1rf1s4e3X0Vif0rFtnWK FgxwPNZR7/5zUTtctbHS+FFYW9yrnLJLtz/wEH+tdIvMo9ua5/wuMxXmOpuD/wCgrXRAgvKR0AH8 6qOxEtzhsZoxTsYoC5pGlircj94PxpijrU92hUqfeoowC4HYmueesjSKshwFLjmrLW8SnBdvzppE C9mNV7Jic0QYpwHIqV1jMBdAQQe9RAcVLjysadx2vIH8OXBP8KOR+Wa4fpxXod/F5uiyLjO9jHj6 qa4xbeE/8sk574rc5pIseHfmvypHXGP1FezW9qpt9oHVSB+IAH868T0J/K1OP/aGK9ttS/2YHfgE Dn09/wBBTWxJg60v/E1XaeFACgjjOCc/qK3rAi80u2uNpBkjUsGGDnGDx26frXJ3sxluDMSSXfPJ 6ZPStfw5cOftNg7tvQ+YhPGQeD+uPzqIy1JTMbxRFsKtjneD9OR/jUL5+xvz0cfyq74wTYG5BztY HPqRj+VVGGbGU47qactmbQ3KoGQKpuC11KGkZVUDjOBk5q6v3RWfdqDNIu4DIU8kDufWsIbm0thr taofmlIPpvNNYRkK0ZY/OBkk8isaW1n3ERJGhwQHeZSfrgGrOnRTRFhO6sWZcBWzjGf8RWkrW2Mo 3uaDCug0y5SZI1QndFtDgjGMn/8AXWCRT7GV49ZhRWwsigMPXByKiErM0kro9ShJNuB6qa5a5Rll fplua6yAYhT/AHM1z2owYQXO7GAE249+tdEdzJ7I5bWuZLc+iN+pH+FYTgmFyFLFZ24HuBW3rpxN bD1R8/8AfQ/xrNtD8845+8D+YqJfEWtjofDc0dvDfNI6IEKuS5wBkH/Cuit2DQyspypAwfXvXnsr HzJE/hIViMdwCP6139h89mR7J/6DVRlrYmS6nJuvzYpU2hsMcZBxjuccD86qXk/lW0kgJGB1Ga52 PXo/7Rhch2G35mAGd/TAGQMGk30L5knc7G4SFxD5mQhYBivUfnWaOGyPWpXut8BkMci+WQzIwAJx zxziq0MgliSQAgMN2D2rCas7m3MnoTahZpNIkpdY3xgMSfw6VFHFEoB+2DgclUzmrnnxkAFWOKBL EOkR/St+dLqc7g77DIlT7IwTfgHPzjBPvSAcU57hFifK7Vwcn0FZQ1C5LtiEBc4C4yfxNZzfM9C4 JpanRT/Noc/qMOPyNeY3WoNDbxoJpDPIo2DGSPfiuq1LxQ9hpbq1i0u8qu5XwB9e9czp0mmXlwpZ ZY7gR7QxPUir5rmUovmsx+izyRzRNNKXYOASRyoPavb/AO0I49F3bgG8vA9yw6fpmvFVjjj1hLVZ Ud2dHz0yD6/rXS3U8oCr9rMn2dg6RZ+VCOhxQ2+XQFC7sTzeIrd5xbW8M8uJOZMgDg84HWj/AIWH pFlrKMZbsmF9pZIlKkE/MCc9MVxd7rEGmaw4TMjlyzdgu7nB/OsG+0+W3bzQC6OzEFR93vzUpMl0 0tuh65408T2kklqtviWC4iWRLhW+Uru6D6dK0v8AlxuR6bP/AEKvILYebptsjq2Y3YjccAqSD+hH 45r1yJ99nO2fvKp/Wq6MqO5Cv3ajkALcgU7PGAaYa5zoGE8VG2fWsHxRrlzphggsyokfLOzLuwOw FY9j4k1aWRhIYZDt+UFcAn8KaTZLkk7HYSOsas7EKqjJJ7Vzz+L7C21aCVI5phGwyFwM/TNRxapq 01wlvcwW/lSEh3APA5zUGo6Gom80qqRcAbBwKuMe4pXauj2DRfH3h3VbMP8AbVs5FARobr5WBz2P Qj3FTXksc+ll4pEkjMgw6MGB5PcV4c4jtyqwoFQ9TjJ/WtzR9XfTrkO0hhtiu2SNjw3ocetaKTRl Y6bXeZ7fPaM4/EjP8hWPskEjNHMyFsZHGOKbfa7bXmobklfy9oVQwwBjv+NOimWQkA5wetKb1uXH YkRZMOZHDsR1xivRdK+aD/gKf+g156oyCK7LSdYsFSKF7qNZWQHDH0HrSg9bsJHGXOnfa9sk1xPt 4JXPyY9P/r1Sg0uzOr3s7m3ktjED5e8NsPc8dMYrRETG3WDy2MS/dTgKPwpPIcgrsRc9TmtuUi6J opIBa5STfGoxk5LHH1GTVe1lD2671eNxwVbGR/jUot3JyXQfRaSWPYoG9j0FROKerKjJocGBJxnj 1pwPFV5JUgiaSRtqqOTWfHrJuY5JoIhHax8GeboT6ADrWFrvQ1vbc0bzH2OTIJAwSB3AIJqMagjk xQwKzL/EWwDg9q0dOukNlHKyRu0nOQOAP89qwr7yLDUDEuxYZE3Ar/C2T0Hp0xWyi4pkKSchuoRy 3cLqI40JIYbmyAQc9P0/Gs6fQYVthIkjvPkbViOAT9e31robSyNym4IUZvuknO78un0qZ9I+zkvM 7Nxgrt6596SVi372tjh9Q1K3tvESl0BRIlRnQ8qfUfStWaY2sgSRgyOQyuP4we4/SuT1zTl07VZ4 UVvJ3kxE85Hp+FVJbmaSK3Uu+IM+USegzn+dVZctmYKpaTNzxckCyWhVf3sgZnPcjgD+tXYMxbcO zblG7cfaudi87Ur+AXEryNn5mkbJ2jnGa1mlDa6wGcQwdAOuTzSS0ByvLmRswKsoMcq7lHOOuPcV 2enzCXTTtJJCBW9QRXO2Kwr9rhdE8x41KSuDiLaw3nI9sir2mXccSztHuNqBt3nuT0OO3p+NTzLV FctrM1DnmmnrSK24AgEA88ikNYmxxnjqNle2nVSQQVJA96o+FEVpJiUQbSOSRkdTjnt0rW8ZTvIt npsKq0szF+TjAHA/rVSXwrNp0LXlvK008MgUlOAwzjIHdc5Fbwg5LQycuWdy7bfJNKAgUSHLZ6fh 7ZrY8v7QVWSSRYipUqBx/npWXBp84u2uL4xKke0vufAHHT6/410V1FGiku5ZmH7sAY5pcrubwl7r MHU9ANnC09tI7ouAdwyQf730rLS1YTMs6sJ1OGVh+WD712A1GP7PHazTxxyyEKqORls+g71Fq+ky z3UEkIBdo9rSnsQcgk1V7OzM5U1Jc0Thr+2ninZzwB1PpWvp0rqEIztk4II7jvTtTWGG4ks3LSCN trNnqcZ/r+lTWWnefKq5BjJUtg9MDtRK1rmUYvmsSatJcWtiJkDbH+Ujt+PeuOnuZ7iUs8zk9OvS vUW0+2uDF58BeOM5Eeflc+471yniO0slmVrKIIR8pWGLA69/elHVG1Wjy+8iWw8V2sViv9otKJVO 3ckZbeOx+tSxeMdFlbAnkQY+9JGQP61ywMkN0SgdZI244PBFMt9Jubi42xW8jhmJyVxwetaczOfU 9A0/UbfUYpHt2LBCAxIx1GRippx8g5qh4e0S4023dHT5nxwDnpWlcQssZ3fKR60XT0L5JLWxiawC 9skSsAHbnntVa4tYbiJLOJl/csqhV6Anq3+fQVNrLN9kV4iCytzn34rLgSWOSERbnMhLvg87QBgE 9ualJLQTlc6GyeW3uF0y0O1WjJMjjIX3qvPbRXF1Mkz7pAMqW/jH09P5UiaqZIxJLAtv5oESOFOT 9B+lWoi/2iy3PMmxWQoU4Vs/e9wen4U2NEOgyOySxtLLGFAIOff+daV5csLN5J7lhtwFIwOcgD8e lQ2cMkRuSyRqjPgKvR+T+PTA+uayvE/9oOIl+zrBp0vzmfduBboAfQ9cCotc6vhhYXVtLbUdDdHR fPjBkjP8SN1Iz3B6V5wQQOfTjPavT7G5aS2SJmIlCDdHIfmZOm/2Pt/jXDnSHsvEKW8yM0G4mOQ8 hgOQT/Wt5pOzR58otOzL2g6T9pt5rkkkABdkcZdgP5ZqaTR/I1MXCmV2JyxkjKbRjj9R0rqtJzJY vEuqMSRjCcY+h4/x96zdYtR9oVlW7nYY2m47D67mP+e1RyldCzo0kn2rUbaLf9mn0+dCsbBSxADY b06Cq+nA2bhJZEMjR7m8sZGODg/ln8Kdo1zH/bhgkhMcflyKs2DlmKk4PqM8A+orQ0vQ5C9xqkx8 qEBUdQfmZgMk4wTgnjJ/CsZWjLRblKbdkac7kxsIY7vcg/1iRZVh7j+tVbe8aRX8/fDs5LSqE+X1 9qsW62145P2aEKjZRd2AMdwD25/Op73RLGeSO5uEg44MTPvGPdc7TVJoq19UzyjUtXebXpdQVtyi YFB1+VDwPocZr1+8ljtdOPlrhW4GOODyfpn+tcZe+E7TUfFrNbskNiSryRKMEn+JVHYH17V1mqP+ 8jA6AcD/AD9K2jomyEtdTmdX099QhitjctGUfc21Rln6/hgYq1bWwtisfnTSOASXllLH688VZY5Y sCOmOnNV5LYTxybyVSTAfB5I7KPrzVKy1Fd3M2MNqWtHV2ULaw4jgwMNMRxke2Sea6uKZryPBZ1A 52jvj+lZsNuikfKABwqjoB2A9qg1nVZNKjtUtgDczzKig8gLn5iaznT5/eZrTquOgzVtAee4e6t9 rRyHe8ROOfUGr2h2EtuSbjCkrtCAg4A9xUd94lsdNj2ySGScjIij5bn17D8a5eLxfqCaj9p2xCHO PIC8Af73XNYx5mbTcISv1PTSxjVFUYJ6YrOvPBV9qzedYuYhnOZWwp+hOc1oyazomh2UF9q83m3D xiSCxi+Z2B7sOw+uB9a4/WPibr2pOVtHTTrfPyrBy+Pdz/TFbwppLmkyKte/uo1bHw7f3+Jbl/LQ 9FAwa3IvDggA2k59Wrfhli2IFwP8BWikIkA2kHPpXNJzZ0wpwjscqY2tOGiGOm4DI/GrCLb3SFXV ee2OK2biyBBUemeaxJ7WSBi8ZIxyyjnP0qVJdTRp9DifGHh9rFUuIh/ojN8+f+WZ9fpXObVa2jlB PEigAybfMHqcdP8A61eoahLBqGjSw3JyCpJ7bgOo9q2dI8MeGbRLa7tLGJosiSOQytIAcdRkn8q6 qcbrVnDWST0PL9Msr6+inuXtvtLQS4SNcHZjtz3rfERt7aO4ufk2x5ZCACT/AHQPX/Gu31e0i09/ 9HjSOKTJCqAAGrn9c09dNhRpYlnM8bQu7Lny39AO3fPrwalxbLp8qt5mXOkn9lrCQBcW4EmR12Hk /kc/kaheFrvwbcrEP32ZBDkdGGCvX8R+Na0NskN5GNrSNLCdzO2WJXj9QxGKo6i6aLpU08MXnpbj zAu7BzuGRnn/AB4rWMVa5q3dWPOpFOnW1nqdtcia4vWYebP1jwcEEfXIzWrbqb69aSb5BGuHI5VS eMDPriuZ+z3V+G8gBjCxdY84GGJY4/Guy8IFpNMkuL2VY3mmKglegXj+dRHXQ8+TstEalvZad5LS SR3suAcYJXcfr0qre20G3FjbsshGR5kofb6jA/xrp20m1a2M51hIECktIUzx+PH41i3mo6VCFjsr l7+U/dWFM7vqQMCrUU3pcl81tkYlvGPthYuBcw4SVSOFPDKQD6ZzmtG1tdU1KC6cFphEPPmJcE7Q cbvXH/1qlt5kuyJPJkiwjHDsD8wODjA//Vg1qeHFibxNbSPGklvKJ0lV/mVsxsfxrGvTco6Mum43 9452PzYtrKY33g7gzbeOmPWt19Wi2eU2khp8lWZpwpQfTHJ5PFUmtgbp4cojxqQQFBO8dvx456et IIzbu8koN2WckJB+6IGME5Yjj9ea1jSi4oXtGtENure2FwZbe3lhf+GZX2lT645p8Ur+SoncvIqj e7fxHHX8av2S6ZdoPM064sXij2q0s6uJTk85ySSM1SvEh3FIImU5xlW3K/4+lNK+lrC5uV3bKzSC SY8AAjpTyC0qL02gnHpWZdXK/wBq2dhGu2SZ90n+yi/N+pGK1YzucSHvnH0rSSSdkU+6JT/rEA7V yfi+8aPVLbZ/rIYCVI6hmOAfyzXWKQXJyCenvXD+JJ1uNblKA4hURFs9SOTj86mXwsVzCCeWMkYH 86XJYlR06YFTPyQvfGaihUhtw6dBWIi3JLNM7SzSPLK+Nzu2WbjHJ+nFNHXjpRjA96XjmmB7vZtD P91No6bs5/St2xV4mCqOCepqhaWcmnIJZIH2t/zzQsT+Aq/FqMInAkDwyf3JFK4pWTO9Rkmastsr KOMg+tZdzZK2Qy/Q1sxyblyTmo51VkzisZQNoto4C7ig0nW4LyePzrYth4WPys+DtOP0rsNH0Oaz tJpbkQJcXUhmeKAYjj9FAHAI7461yfipRKI0WRVInUnJ+tegqZCihmwSBz2b6GuqinyHJifiMbUL D7dYTWMvBZSsbHpnHH+H0rG0sN4h8KSW8pAvIcQvu6hl5Rj6HA2/hXWyKSdsgyD0I659jXH2DHR/ Ht1YNgQahyuehY/Mp/Pd+dW1rbuaYZe0pTh1XvL5b/h+Rk3s01te28AhxcI5DJIMbeM/4c1ynjC9 u10z7HBsEcsh8+Q9QD/CPy5rtvGyvbajaahHuXdC0bEdip6kd+GA/CuSuzDqEMkU4YFxyQd3PqPS snJJOIazhdHB25+yli4LE/dwPSvStLsAunWyqOSocn7uS3PP51xdvoV3LfIvyMrsqq6t2zycV6HJ bPvVYUOwD72/btHbBHJq6a6xPPq6WhIv2+kXkkD+Q1mOMbZnLr+QPWqVzZPZxsbh4lRPvjf8g9// ANdWZc3Nk1u808HOQbdypY+7A5APtWXLo9vMyM9qsrKMbp53kyPocj9Ku0urIlKnaxWjvbC5Qi3k jbjKkR4DeuMj9as2DmC8hnjk2lG8vPl7sAgg8Y+vvzVpbSONZZWXH7vkDoAoJGOO3NZL3ljdIyTr bzWskYZmVigAbByXK8Y9e1RLt3Cm1uuhfjR57ZxIhM/mEsm3BznoR24qpd3D2MYaW1UqzbWSRxGV OPRvXH6VoeCI7STUHihvEurdL1m8+MMAwySMbuSOnJ610OvadFNq1z9p3S3ByzhAdmT83HsB3+tK /K7FxgpJvqcxYra6hCFKTxSn76Ivf/eAI/Wta3sNIJmRZJZpo1G1DGy7eO3GWqS0BhH2dbd2iaQA BeWHB5x6eta7pcibNvayNhQGAGQR/jWLm3K6ubqlFR1Rwt/Z6bc3SXEC/wCkwqyo4Oc56qeP/wBV VYiCihSCF4x3Hbmu2uNLgknNzcWaLKeGDOVbHvg1yfiOztLSeS6i+W2wrsCSMKf4s9Qf510QfMYS 9x+RTd4bcSTzOsYjG5mY/wAIrzW7vBcX91cICEmkJ2n0qxrOszak3lK8gtFb92rEEn3J71kvnHLf L09aiUuiHc2tNsftcBml3YJ2gA/1pbqxWycKuSvO3d1981U0u9ltf3WBIhbfk9jVq5unuZNzAALw oHahWsCIQOo/M0h45HP0HNKO/wDKlXuelIZ9RM/mWxx1GEx12gd/xNQAJIDFOFkXphhxUSzCQKNw DjrjjNK/TrzWZ7MY9GEloIcNYXMlsSfuffjP/AT0/Co7i/uYbR3vI4xEo3GWEn5vwPSnpIM854qp elp08vJEfmA4z1IOf507ilD+U5y7sRd63plp5BiW5JcSs2S3P+A6djXpaho+Adyeh7Vw+vq8FnBf AgC1lBRs8E5wQP8A61djaXHnW8Uq52SIHUN1AIzXTS+A8/ERtMfcDuvUciuV8c2DtYW2q2/E1oQd 3+znIP4HFdc/KiqcyR3FjLBMoZBlWB/u/wD6s05K6FQrOjUVRdDkfFd5FdeH7HUwAUuMYHozqdw/ 76UfnVBNLj+yRRTwoXVFVgFxyAAf1rVl8NTyeDdQ0FpFedZHktSemA2VB9M8Z+teIS3OtafdSW7X l7bTRNtePz2UqfzrKaV79x1ZKMnGGybseptpUEEqyxqVbdjg8VrW1hLdHK7UB79a4fwJeahqEt8b 28mnWFU2LI+7ls85/Cu2t5kjlKvNHsPBBPP6VUVZaHHNxnP3mTnTD9qW23zLuUnzAgx+H0JHWmya Q1tDlr4yFRy0kYXP1A6VrDVIIrfCSoML90sOf1rh76fxBqEz/aNUs7JScbIFLEDthgCc/iKcIzd7 sbVJIlvL+3VprJLlBclWQDJADEZXLYxzkfnXHy22p32njT44lM7ypG6ZCZxyB9ORnHZc9K2NQsLH RtHkvxK00iSLmWZSQNxwflHr68n0q3ZPDc3VnqCwxsyFcp9+M8ZUg9x1x78Vz4iVqiXQiKje6F8D wvpXiy4sGkE9vu2+cq4BlO08D0P9Peug8XTzxeIdQEc7xIUTcA+3dlAM8c8Vr6FpVtLpEeorptz9 qubhJWaSXeYNvKhDzhQMjB6Z56cY3ihpjr2oyI5KhhGfmGVwq5yAfaqpzjzOPb+t+prJNRuS6Dfp GkguCzAbQCx68evWtSfWoYIty3ESADklf646Vylqbt4pFgngRydwEqEbiTjG8nA56ZrS0e1tpZWt 9QQSXsSl3WYbtrAZIVTwpA7ACi1PuEZzZSub838bOs5lgJwzJnBPf6VHf2ZvIHhupGBlQxgyY9MA YrrLG40XV7SKS0mtJJFXI8mQMR9cdabe/wCjcKokjIJ+UEbcfXrThJxk1YU6Tlq5Hzvqllbabqtz afZZ/wB0AmySXGD/AHsjkjuKyyT0ySccV7B4t8P2mvwJcRL5N7GPlkiXcWj7gjofauNfwYkUTzS6 gv2ZVLbhHtZuMgDnHNKSsUrs5qzQKm/pnpU59f608ReWAuOMU3Ge3tQAgJY89D0p2ccfyp20Bc96 Qt14z2p7AfQEdyryI6NkYwceoq6swY9cmuekc6M/MR+zk5ZTzt9we4rThlj2K4OUcZVhWK12PY57 q5fO8t8rAdjVDULz7NbyXEuDDB8xywGSP89K0Utr+UDZYXOCMhgnUetcx4hsrtdX02Ca0dIgzTM8 wwPlHAA753c/hWkYttIynWSWjMS6068icXl8XnF5IbmF2YlE44jweAce3INekeHNUF/pyxSj97Aq gnHVSPlP5DH4Vh2M0d7ayadc8q4wmex9B/MVk6dqc2heIPIkbbGGCMWHADY6+2ec+/1rvSVrI8py bd2emZGMA5FVzEI7hpSgJZQhb8en0pn27D7TbFZPdgQfoe4qRX86RWYgKgyfY1FirkM6+W8FxnG3 ML59e39K5vxF4I0rxMGllUw3IXCXUX319iOjD2NdPdRQXAYNGrF8Dnvnr9fWoZbOa3y1pMUZhjDj cAfWpautR3PPfC/he58Nf2hDdvHJLJMoWSM8NGBkHHY5Y8e1bKWkcaBMCRRk/vVVzk+pxmrEcc0d sBHE1xLnLAMAWJPJJbj3qcWl0/PlxRKPvea+f/QQaSdkczUpSbiVPJhGNltDGwOQ0a7Tz7igRsMh ZZRk5OHPNSG0vboz2sUbQS+USkxHyhs4445qKSw121TaxtrkgcEMY2+p3AZ+gxRGcZK6YnTqdUZ3 iMyDQLqRZmSRAGSQjcy4OcjPU+1VI5IL3TYgkwn2p5ZmaMRmXPOdoAwOQM46j2zUupSre6bNpxaZ 5lZfOFzE0JK557HHsRmsyCyktoLeGFGgSABELsJSQM8ByBkHJ5257cVjiZR5ORuzLhonc3tFv49K spjLcz4QNMLdBlT0DcnnJOG7dKW+ZdV1lF01HMs5XcXwqs2wc8+w5zz/ACrLXaCyOJN2Cuwn5f8A OcVdh1e50EpcsTGIF80pwV24IwQATj2HPBrzliXPliy7q1jo9R8GWD6fHFHeCC6yHmed/NO3ByoU Yzz0x6dK5G7W8iud7uwMam3UlSpZBlASOxIyTnnJ56VrxeObeS+kWWS3upLi1LiSC2dCnHG4PkEE jBHUVkRvOrXF0YAbIkl5VnUKhPOAC2R39667OGtlv57f5lNKXwBp0kMc6vp8dtFdqpj8yOMKdvpu PX14H5VduDqc7BnmEmOm5gMfpVA3AudR0weczKCEVepBCE/1ArZud9uq7oJnd/uRohJb/D8a64Ns 56i10Kdut1ub7SEH91kcHP14Fcl400eVYhqMDyNbof30PZCf4wPQ967awttTuopWudOmt2D4RWXG VwPzont5o38qazuAr5XLRHYwx0J6VTS2ZMeaLukeJyYXCk596jbODjqDzW94n0A6LeBolJs5mPln rsPdD9O3qKwG465z7Vg1Z2Z1Jpq6GZYjPb0pVfcSdwHqaaeWPBA+lNIKt3weR7VIz6E1kI6BJCpY g8MOv4UukaTOLRxYI0sakAKXGUJ7cnkUUUqK3Z1SqOCVj0aymaS2TfGY3CgNGcfIfSs3xFpf9sWh tgQksS+dHJ/dfoo+h5zRRWr3OZnm7xyKD8pimjbDL0KMOoP4/wCNP1mzXWtLS9jAW7iBWQdA2OSD /MUUVvHqRLubfhDVk1bTDZ3GDPbqNuerRno34dK2VtipyG5B6MMiiiqluNbFfUNQh0eE398SyLhE WPksx9B9P0zWE/jwTXEcNpp7MzsFDO+BycdMfjRRXPOo1JI9zBYCjVwzrT1av+CNBSyR/uxnHGOm fzqW1kaS5i8wN5Ybldpwf8aKKmR4lN3imbrX1vGhdmEaqDyVAAH1PSuP1PxHp0MzCK8W4LMcCJvN JPp8vGfqRRRWuHoxndsKk2jn7i21XUbh9QkQ2gSPbGrElmHOBt989aFsYHjt7lAGguU3hmxnBwce x4NFFTUhGdpNLQ55N81iO7RWZmHylcNx39aqyWmYJ2MiEBEIaZtsYy+CWPpg9e1FFede2LVupVrF Szt7bT9Ytpo9WtbmZ4QrQ2hZhtBPzeYQB1I4x+VYd79nTUDI6xsv2pXcbfvEN3HfvzRRXfiW7snl StY7v7VZjxM88cqxwfanMUgOwFSflGT2Oa7BLplDCNdzA/Mvr+FFFE1ZXRvRd9y8dPu7nd/pAtY8 5/dxrIT+JqC63WcxQMXB+Y5G38sUUVz03do2kjF1SysdbtJbO7hEkTj5ivDL6MD2IrwvW9FudG1O S1nDOgYmKbGFlXPUe/qPWiiuh6xZjLRozCrA8MfoaZ16H8C1FFZAf//Z ------=_NextPart_01C9D87E.59029470 Content-Location: file:///C:/68E9C635/Sammans-2005-filer/image030.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0a HBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCACQAMYDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDzO55v XIHDEH8xXPTQyRXQccEHriujnGWhb+9EvP4Y/pUTKzsSRGcnulYwdkXJXMMxyzS+aygN34p6tNJM u95HOcDPGBW2IicZigP4MM/rT0gcNuWOIH2cj+hqudEODZsRkvbwu33jGN31zUsf3gfeq1u7eUqs u0gHgHI61ZXpXP1Onojq7A5Ft/uuv6H/ABq85AjUkgDmuRu/EqaakUVvH5txGST/AHVz2PvWJPre r3IIN0FGdpUDG2upy7HOotnfG7t3YxrMm48YzVGyG7TdWT/p3I/8deuHW9mTawcllzy3Oa09I8Ti 3SeC7iciaMpvHbr1/Op5u5fLZC+ZjWdPb+8kTZ/4CB/SkmkWDT7V5GCpHdJuJ6ABjk1EzAX+l4OS sUSnjvkj/CrcVvKxyl0VjS4kLIqD5sOeMntWnM9GTFdAGrafz/pSH6Zb+lMOq2QLYmcjawGIZDzg /wCzV3p04oZnxwx/Or9sw9j5lfbiFBnBwP5VXbJPGPrVpl+X2qFxzisTchZT65JrvPCQx4Zsvd2P /kU1whHWu/8ACi48Lab77j/5FaqRlUOrj/49pazT941ppxazVnEc1z1/iHT2ACngUgFPArEsAKXF KKMUAJiinYooEeDOd1tasDn5CufoTSKegqNB/wAS63AB+VmUD8jTQxUqxDAE4IYYxnoa3JLaVYQV AnWrMRAIJ6VJSJ4xg0t3ci0gG0ZkbhR707IOMc1FDbm9uzMRujhI4HeiKuwdyW00xkhaQrvuCP4u gJ/iP0qa38PSmNo0csSSzvjH4D/PtWgsixR7Yw7yPyQvb29quWZupLqNd22NjlgF2gn/AAFb3sJR b2Oau9DnQ/u1LMOcA/KtZVxb7IWX0bJr1qeOzWP7Mx3yFckIOQP6D3rjdb0FWXzIDsjycgdc+lRo zVwaMTSQ1xBEjNl7eZGT/d3DNbUPAn5J/wBJm6/75qnpVsySABDtzj6dPm/OrkQx547+fJx9WzVr YytaQNyfagj5acRTWOFoKGt0qtJgnP41MW3VC9AyNjxXoHhT/kV9JH+yf/RjmvPn613Gk6jbaP4J 0++u2KwQx7mxyTlmwB7kmqRlUO0H/HpL9RWcQc15te6/qutIbhp3jtiC6wxn5UHQDH8THpk1Rsbj VLG7ZY5ZoW+8FZsBunB9Dz3rCrFt3Q4KyPWBUgrntB186hIbO7jMV4oyOMCQeo9/augHNYeRY/FL SCnCgBMUU7FFAHzy100UMUkeFMDAqzEd+2PeqqXTXcskk02XJwdxzkdhj2qa1sopYLozDfKFUh+6 84OKrafbR+ZIXBYg8E8GujTUxdzWVyJFUgYboV7fWrqdKpRxKpyg2r/dHSrsdQ0WmWY+lanhcKf3 BUHz0kc/8AYHH5ZrLjqHS7yeC4RrRws9tMWUdc56jHoRxVU92aJ2kmd9pFmbny7gkAA5TAxyDx9a 0YrWBJDFLGrOqjjJww7N+P6dKjN3HL5jxRrCFAPlr0VscgVp2sS3kAWQlWx8jqcMo749qbnd2Oyl R5U2tyudKsZCdk8sEnDCPohb8Bz+dZl5mC4MUsD7cElkG4D6gVaDajMFt2kjbK4PRW98jHH1qS9v JNKiCPG4YxCQlW3dTjngY9eM/X1Y3JNNNHJNdWtrC8ittZiMs67cKDk4FZjXtrbT3Uc0oRxM3ynJ POKb4wW4uZbO/u1hQyxuYo4+G2g8Mw/x5p86qdQvjtBPn+n+ytaKJ5sqiUtCFtVtCcK0jH/ZjJph 1AMo221y3/AMfzqbt17UhHyCnyC9r5Fc30xztsZP+BOBUEl1eMeLaJR/tSZq0RUMlHKhe0ZWaa9Y Zzbp+BNaurrNqGgaJp0b7jHZpKyDgbnPBP0HT6ms0jj8afaXUd5dW7kMUjgihw3GdqjP4ZzQ1YE3 JnS6LbrLcRwKv7uDGGHtwP611F5p0ckZJQEhcbscise2gngtQbVUbedzNvKBPYY9qutfSGJYWllz u2lifb1rBu7uelSp2jZo5zUp5dPuInk4w42P/Ep9m7/jXoNjcLd2UFwrblkQMD61wXiK0ln0WeSZ l8yF96MrFsr7k963/AUrv4YijY5WKRkRieSOvP0zWdRbM56keV2OpFOApq08VmZhiiloouB8vR38 rA7UdyOvzdvpV22vVkOA2HHVWXBpb6KL7O84ULKvzB++aJj/AMTS1AADjdux6Yr0eXocPtLq6NCK Y9Cp/AVfhcMBis9t4+VFLSOcKqjJJ9hXaaT4bi0q1judZXzbqZQ0GnAkEn1cjkD2H060ew5tgp15 N6oz7GzmvZ0ihXLMeCeg9/p/hW9F4ctrDTTq9v8AvJJZlhLkdOGOV9AcdfatOztSkUksgHnzqQAi 7RnHCqOwHfHTAHatDSIjeaVfaWmCyKJolAxnad2P/QlqpUFGnJx3/q5vGr+8jfYzxbeTexpn5JsE fXof8+9dIqvbfvUlCqBg8ZxjrWBdlmFvKg/1bbhW9p91HcjcjDPOAeoBrhXc9hvllYmH2d4DcQ3i zYHJD/e+grJ1iPCCKYjdOojiLYOCc8jHbv8AhSarbRmJ1TKA8kKdoJx19jVJJrO7+ys0qq1qSIQz bMnBBJyPm6ke1bRjzuyMa9R0o6u9zzzUbBbVPJDtLMJ5o3lc5Z8FcE1faSOa8u5IWLRtKCp/4CvW tHxBoV1HJJcQRswd3lYY6BsH5SOCOPasfTI8IyEY3OP1ArazR5RNjrmjHyc1rf2dCpO5nbt1xS/Y 4EGBGD9TmmIwz9aiaN2Pyox/Cug8tE+6ir9BTAjyHCKzY64HA+vpQBgNZ3DRtiMg4PXiszTzLYS2 8hhLuIsMh6MrLn+Rrt1052G5ztTBOcHkYzn8v5j1ol8Owte2becVaFQrIVzvIGADzwcfXtUzWlzW km5WNG11CazsD5eUXaCzgDOPbPSmSSFLIztHMFJ8zew6f8CJ9/rVu/T7LgAcSDOPQ9xVB1sRbRKi JuUliMHg+v1rl06nsxbZHqNwz6Y6TDiVdoz1OfWuk8MWUVlosaxEESMZCR05wMD8AKwViW4MFzJH uETkRxMMjO3O4jvgevFbdprBjkWO5iVI8fK8eeBgnp6cH8MetDpT5bnDWqqcjdFOFIuMdfy5p+07 QexrAyAcc0Up7D0ooA+bbhRJPbwZ+V33P/urzWhomiXfiDxRKlouUUBDKfuqSMn9M1WSye714IGV yiLtGzaASf8APJr1zQol0DQ9Q1BUQOrG3hVMHEhyWJ993X/dr2IR5tTg5OUp2Wm2+l3xsdKWM3MY xPfSruKkdQvYAfz47GteKxsbIGaSSWWaTvK/zy+5PZam0rTVtrfY3L8tLzk5HAGe/wDiaZo8sV3c 3sV5BvuOGiLn7uOduOnt+IPerfUa0Ksl1Essbyvkvjy0wQZeflA/uoSMZ79/Z9hqzJqln4gEaRw3 MskbpH91GzyvPY5B/wC2lXfiBalrDTtZjG5Yz5TleMq3K/rkfiKp+FLOLU7fW9GlIxJtuoSRwGIP QenzAH2p865Oa23/AAzDlvoaWs2Qs7vzoQDaz/PGewz2rIub+K1TzY0IuEGd0fQj3rVsdRm/sOfS LmGOTUoWCwJM+1HB6kn0xz9R71QNpbusX2OOXytyOwkPzMcg7Qf5GuGpR5JabHpUK7qQ5WtUNup9 QgvtHjvhCFumUTIF+6zKSgJz2OM/SpfCdlb6zc3lteozyrEsgmjPltwcHOPvdR1z0qtr0Uq6HJKU VH0/U4YwoYEh9pJyRwRkjn3NXfAsmzxA8S8GaCRST7EN/SuyMVGm+U4ZTlN3kSX2ljT9OgurN5We R2Qo5BDENjkADqO/X3rn9d0NtPube8G1RdoJTGv8O1trfqVP416DqMeywuCuAYbrcCRkBWGACPwF cXrk95daTAJ4zI9g4iaUHJCNjAPr8wX5u496m3MiLmY5+Y/Wo2PFOc5JIPB6VGayKGNzwAST0Aq/ ZQLHH5ki9s7sZ24689PTGPfniqWCsMs4P+qwBkZBc9Af0/OtYsRGkg2pj50TPVe49/T6j0bhpq9i 4xdrkwBRXDr/AKsq5VfVGw2D9PlHruX0o8poSkYCp5YIUqN3yjIyv5EgfhSyAtFI8TgssY2sehxj afoAq/lmmuQZ2ljZjGyxsqgdDjGeeh2hR9FPTrTKHSSC6tv3i/MBzg8e/wCVZ89rFCEEbbnc5LH+ ECrU29HXg+XjkqOM+nt249vwDFEUyjfyC44A7dx+VcUk1Kx68JKVNTJIebcMy4zG37vHTIXg/wDA FYH6UOCptXLFjFN+82jJYblz+e5j9KkeNpVnBwxKMDhuCTx+rHA+ppDtVC6lSkJRxuOAxAbk+wEa H8a7krKx5N7mnolyTbi0dNrxBuc53/Owz+PX8a2U681zVk6213bzHKxv8mGPbhQxH/AVwfQmul6J n1NebWsqjSNknypsaTk0UlFZgeG6Nf2kuv3txpizMgjiWNpBggjqfbPOK9BsIG/4Q/TLYEt9p1Z3 wOcoCc8/8BPPvXnnwzjin8RzaS7BPt9qyRE95lIZP5H869LizbeHPC8eCrfaJCwPUAMc/wA/1r3K LXJ5nDPctalM9sy3SSts8x2YAAgKMEn8hV69tWsr+11WPbI6BZJVj58yP+8P9pc8juPwqhqZxbxq oyfJbj13MEP866m2hRdBi2RI00j7FDHbgjIHP1/Q0vhgpCe9g1mzW58Lazp+QyxxNLCfYDzFI/UV xfhGc2+v6FL0W8smtifVlJA/VV/Ku0sJJLu1njeJ45vsxheNxgqVGAP/AB79K88sJWt/D2iagvH2 O8JJ7gMcn/PvU043Tj3/AMmh3Oo16xgstbjnjAX7WJC6kcF+n67l/Ks7TZBBYQTzKyeSmXRTn5l7 D/gQxW541Xa9hcIMjzHUewKbx/6AB+NYN8jpJNaxqWiuCX3E/wCryQGJ9jkEe+azcedRZtRqKnzX 7M39X0uRfh1NHMoFymLqYqOrBgzf+O8VzWhymy8R6bMTgP5a49d3yfqea9B04/2t4ZhVwS1xbeWw P97G3n3yK8zkk+y2+iXB+8k21j/tJNu/kRW0F704f1qjG+iZ6Dr05s7DUdpG8tAVBGQSWCgH8jVL R7a21S01Kzb7s0UcJbvhtxU/h835VL4xR3hu0UgbtmSenyk4H4kgVmeHZkj8QRlWKQS2+2JexKDo ff7xHrlqhR5o+or2OGN0kI8qZj50eUkAXow4P8qx9T8WWOnEoys8o/gBGR9fSnfEqZ9H8RaikeQ9 xL5kZ9AwDE/mSK85S0kmuTEzKrjl2c8LWLZokel6DrkOt2GBtjn+0kyRA87cHafp2/Cu1tUElsI2 wcHIz2PqPQ15J4WSCw19Uin83zIm3ELgAgg4Fetab86j0NctaTU7o9LDRjKm0wG6BPs4ZWD5XY4w y+jc5yOCOCcgY7cu3khSpXLD5S3O7nqfqd34VLd8XECnGCxU9+qlQfwJB/CoEIiU7gGwFVT14WKI j+ZP411Up88bs5a0FTlZEMix+Sq7T5YChe7BfX1zjPTjORg4NRRwtvUrKpKnIZVIw2QFPI6Asp/L 3q/sHmIuOOB+ewfzY1EoyFcEE7kGAOodEb9CM03BN3Yo1ZRi4p6MaGVwWQCMfeXHQDgoPwAz/wAB 96axPkvHH8m9PlxxtOOAPTBR8fSn7cBcHAI4AHY9PzC4/wCBGq7jjeDu8ss+3uf3ZBP/AI8v6+tW QPmUGHYuQo4HrXS6fdfa7CGTPzY2t/vDg1gx7XxhgVI4Oadp94NOu2ilOLeU/e7I3r9DXkzTTuen Nc8NDpDRQTnmikch8zWN9PpOpWep27HzrSdZlA/2TnrXt0k4vvD2k3Ea+WJFuJEQ/wAJLxso/IEV 4dLsSNt3A6ZFe3W6lfBOgSgZHlsceuFdh+ZVa9mhszhmW7x/OltlXqyRqB9WJP6rXY26s8emopAG 15fT5uB/WuJvnUajA+T5YdJUxxlckEfhurvLcCW5twMMsVuDx0JOM/0q5P3F6v8AIjqYmhax9v8A HOrQsCFVPJCenlNgn6kfyrmLqAWfhnWrM9bW/dMenzoV/mPyqzoV6lh4luYUlMlw2sMs0rDmWNmI Bz+dXdUgjm8V+INFZlSW8CSxFumTGMn3wSD+FGiaS7flb/MruWtUlXUPAdncsf8AViIue+VYIc/X P61Qhd7h40Fuz+fYFWcEbUcDABHUk7R09Kd4WZtS8Ja1pcgybfLIO/zA/wBVzUPhyZptpPJAjjPt 98H+f6UrWuuz/MDrfCE+/TXjB5juHwT/ALWH/wDZsfhXnHiSWKCO+gZgn2fWJRGG4IVxv/LgCu48 KSeU9/COieWV98blJ/MVgpDFcfEi+ujlpA74VuR8qhSapaVL+Qls/U2fFl0Gt1cyLkxLchc/McMp yPbn9a56FxGdM2sFuI5oY89mIYKf1zj2JqaaJLvWNbnk2BbS1jhUkcndhjn8xwKqSQNZvpvmSHZB PvllPrlGJA+gJ/A1K0SSH3MX4yaaXubO+Rch41yf9wkEfkwNeXQ2TIAWZSZEWTIOeCP59a99+Jen LP4WW4VvMNuxUjt84wD+YWvALRvs+o+W5/dzD5T29R/n3rB7ItGvotlKdWimiUlYAXlb0U/L/Miv XNMOIEINeeaAHji1MKny+UjbsehOR9e+K7nSpwbdBn6Vx4jSzPRwWzRaupv+JnbDcFbJ4P8AEeBj 9TT2OLUlQAQW98fu4RVc5k1AsM7ooy2cDrngficD8z2q4+MIAP3eXP5uVH/oFdGH+C5jif4hHIxE rso4V/5MCP8A0X+tBOGJzwNx49QscQ/mx/CmNgRbhzxuP58D+dK3RoxnliufQFnH82X8q3OcDtPT qpHPsDj/AD9ajEfnXFqoHyqwyPfccA+3yc+1IzFv3g4HLY/74b/2b9Ks6eD9tysZk2pyAecb5KU2 +V2GtyNIBYXrWo/1JG+HPZe6/h/LFQapLHAm1xu3dAO9bN5DDexqqSeTcRndGZBgA9wfY1VuNFK6 Iuq3LbH+0GBoW7cZBB7jrXny133O6jK6MrSvEctjCYLmJpol/wBWUPzKP7vPUUU65sE2hl+6Txjm isfZz6FtU27s8P1B/mWNT2z+Jr3bSM3Hwq0iX/njsZvoJSD+hNeG3sMsuoyMiM5RBIdo/hHU/hXt ngt2uvhPcR9dv2gDJ6YGRivXovT+vM8qZPf/APIItZlGXjkSQDuyFckfmufwrttLutjWUkQ3hkYZ 6hlDAj+dcarM+i2lyoyY1b5cdQpIx+TGt3Q5nj8NL5B3NFH+5Ydtw4H1DYrWf8N+T/4Bn1RxtpA3 /CTXcFu+9Y7xwsg4DlRI38v51t6zfL/wmNpqkq7VeBVkJ7ZXbn8wM/WsPw9BNbvpiyhxcTNcyyIw 5GF8v887q2/FSK9pplyFHKPESO/APNN6TX3fn/kBZ8FStF4z1i1P3ZFkZU7cSbhx/un9arW6jRL7 VoGilcQuCiQruYru4wPpgn03Vo6LFGdf0vVojtaSL7Pck/xBkwG/76AX8RUuvL9l8T28o+VbuAoQ O5HHP1O0VLfvteQ+hJpThfE91CMDzYWOB/dDIw/9DNYNnIreNdTmQ5jEs+D7F61NLcjxZbuSN00W 3n025P8A6AK5q2uZbCbWb+aPa8UjRsOv7wMSRx7lTVJ/l+okidkaaTV78ZaJdQVASePlTaT+AP6V cu4BeaXhpcHbubA7gFGz7jJ/KqukrdWeiJbS48q8X7Y24Ali5IBz1GQOlR3UKm3KdvT/AD+FctXE xi7W1R108LKet9DZ8S+JdIuPh/cxzX9lDePEMW5mG7erAHA69iR04r57ZBc6ZvQ5e2bbkddvY10V 7YQfa7gCNAzMQWx3rnLIGK+ls3ZkWXMZAGcnt+tJy5te+pjy8unY9V0Oyb/hGYI2AEs0PmSEf3mH +GKv6PhZQh+4wBU+meoqxb7FiSMEBdo/Icf4DseeOtQyiS0lS4jGYiT5iDseuR+p/AVFem5Ruuh1 YapySt3L9xA0M/nqMrtwcdcZB4/KnLIGhiVSCdmOPeRm5/M1dtJob+1zGwYEflWbKjWMzDpE55J4 CnB5NZUanK+WWxvXpcy5o7jvmWPqANh/Tkfyx+NGMvk/3iBn/ropNSnbtVjt2jnp2zn9cE/Qe9Qu 2yF2Zs4YD05+Zj+e0V2nARsMW7YJOFI/8dOP/QRV+xtLua7E1vE7BXZtw4AySep46ORWZJewJMFJ JQOMsBxgHr78fzruUniVFWMARKo2gdMf4UpO2hCnGWzI1sZpVxcJA4Hck5/lV3UvDVld+B8iPZJL GsiJJKSiyn+I/gSKYkyzNsJCRkHc/Ujg4+n1roNUt7OXw3aWt84itnVAzZxjC5H6ispW3Li2tjxf UtH1zR4A8agRs4UFJQR0PY/SitXxhqkO230jS7iO7ihAka5x35AT04z/AEorWnKDinLRmEk07Jv7 zxTVDNayLcwMybkaJyp6qwwQfYg4r1f4TSR3XgG9tRKFkSaRHz2BTg/zrz260w3dq6CJySMq8p2j PsK1fh1r9jomk+ILDULuK1lljJh8zI3NscYB+u2ik9bN/wBXNZq6O90TN3occLZVW8yM+wZf8K1f CV2r6PqFq2MxjcuPpuH5Zx+FZWl61pcVhaobq3yu7KAcjJ47VJ4c1EWc8kkikoyAEKoJb5SD/wCy /lWspxSldk+zm7WTNbWLfy/FGj3KggPHJEzDvjbz9ear64gl8HxSsMGB0c49/lP8x+VV31VDqlle TwzNHbweSV37iec7gOnoPpUviS7iTwQAjKftkqqNp6fNvP5bQPxrKM1O3K+v6v8AQqVKcPiRSS5k HgWOaKQrLsTy3HG1/N3L/wCg1s+I521Tw9pOsRKFckSEA8IWGD+TD9a58o8PgyKJxyGiYcdiTj9M fnXR2FsZvhrbKil5Bb+aqjqSDuI+vUfWtpWvfzM+hkC/QX1vdwhwInUsSpA5w2Ae/DNnHTbTtesI 4vFhiIIstZhJkUdpk6ke/ANVbPyp7Z7N3BjILI3bGfm/nu+jGtK9ji8SaRcW1wkkN9p4LQzRyc79 p5/NeR9DWb017fl/wCkzFtbeWzia2lbc0UrL1yAoPGPbv+NPuD8jZNRWVw91G8jsH3YO4d+OtQar ceRp8jn+EEA+tebWblNnr0dIJnDzxw3d1PLFMVm3kMyHPPuO9c/fW8lvrlu0ioS7oRt4B+YflXXJ DGCGMarIRguF6j0NZOvQeVNp9yQNqTjJPIxkHn24rriraHmSd3c9Qa2e2mYSghgBgEdR2IHcY/8A rd8PJQ53sCM8jPGD/kfoeua66JLfVbGEyxJKqjO/bgKvXjHrWLqyaZaRj7AbwTKf40Pln3y2Ofpn /HqcGjL2sUveOcME+l3HnwMfLOC6EYxnpkdjwfyPpk6rX9pd2ZaU7X9MZJrKlvQknlSOyZGQWBwe nG7uflFKoXAxjHauZ4aMnuEsylCPur5scsnlxGPO5B8yjGSFAAxVF3uHkeVW3qcna+fx5/pVq6tW aG4kRG2jy4iUOGBOTn2qmJrmSN1MiuoOEzHuP+eOtbJKOhySqzqWk+pHDG88bCOUrN/clGf8/h+V WbDxFe6VBtmiMlsvKtG24L/usOg9jkUaa7zXDhzhUVThVCgNkc8U2bTY8ZRCmcghSQp+oFCE5pNP Z/1/XU6jUtQvbLULOK2WzMV3Ah2ysySZY7SVxkE+xru/HMix6ZawfY3ukaTmNMcADqckcVwCKL/W PDHJG4W5K9QMFWI/nXRfFVonOmwyEfKJHHB9h26VlTtOykump2TnKF5Is+HbPw9e2AN7pcMcwJ4Z cEDPTKmimeHIvM022hiQb0gUsD6Hoc96K6vZUrLocntat31P/9l= ------=_NextPart_01C9D87E.59029470 Content-Location: file:///C:/68E9C635/Sammans-2005-filer/image031.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0a HBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCACRANgDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwCsrV1P hhNMvEurS9t2eV4iYnUElWH0rkgalt5niuoGRip3bcg+oNeW48zSPRU+VMc/DEHgg4xXOSJe3+sT Gyl+zqsqwG5UZfgfdX0AJOT61uuWZGw2GOcH096zJLsQeVb2KqwRhwBnnPr9e5qo6MiXvGiNHuPs CrdeIL2NV6sHVR+JIrF128kuYo9C067W8RwDLKYwREB0+ZR1P0rSvY7u1tJdQvTDI8O5tpTzAnPQ Zwo+uCa5CTVboWs0ZvJGa4kMj/ZvkBb3YDc/0HA9a6jlkypeWttE0EEO7cvyyuzAhm77T0wPfnNZ W8rJvRmKhvl3d/TNac9/PHZtbQXN15BUgo5yvvVHbm3QfKccY7+tFzN+Qsty00jyyndJISztjuTS yBkjQZUq3zcd/rQERkO2QYCnK45HtnpSSqSQm8ONuFHTHtS6isaNre4eZzfXSB0VJvK2pvX+6PUV v6aLqNN9jOLqGMlRHOSr47euDiuMKyRtyMMnVT1Famj3F2szzW0oDqPmQ917nHfFM0iz1LwfaQeI r1YkDW29ysgOMqw68etOvLc2l7LCxyY3Kk/Ss7wneCDxrp7SRyQSTAiZEPDEKSrq3Q8jFaGoSK2q 3fl7tglbG45PXuaUebm8jpk48p1SH/RB/uD+VOvPmsbgesbfyqKFt1mp9Y/6VJOc2kvvG38q0ezM VucFIeaaDSSGmqwriZ0osKeKlU9KrqamU1JRMD+8qSM9Kh3fvKfGaQi4hqVTVZT0qZTzTC5YU1OP up+NVVarAPyp9D/OmInU0UxTRQI5VbeQ9gPxpsiNE8bEg4dTx9axW12Z8GCS2k/3pqzdZ1y6Fm8d wEjikQjKENz2960UXcTeh07J9uuZbdWZIUOXcd+eAKLmCG1ixEuFHIHcn3/xrldB18La/ZEVpHQl jjJLZ+p5rWGotduYVhZXI5ZgRgflTcXzAtEW9VgjulZ7y6QuGJVDkxx8Z4X+I+5/KsyCC10yzxc+ e85CiQROUJ46ZHuTxU9pFNqGoqsILBWABP8AM1qy2SPMYzswpwHVTkn1JPWtrmfJqcr9jtNTvW8q KO2iVf8AVE/qT61kXuiXNrMdv7yHdjcg6fWvUbfSIJXKW9t5H/PW4lxlj9OtSvb21uvlxysynrlM UWJsrnAT+G73+xbC5LW2yUPsAcb8A87hnI71kadawyatCky745JVhcr1AbjI9wa7fU9MSeJigPzc hs7dorB8OaZc3HiSRHwtrZyLNNjGHfnZj8yfzqYJ3Kk1bUta74TR9XMOmjYWtzMsIBxkHBAPbI5A 9q5aFpbdxMr7JYm4PQgj/GvYRsZy4wSwAJHcD/8AWa868TW5j1y8dFHlSNsIA4BVFP8ALP5VrJGF jrPDF+upavpUm0xyRykMn1Rv0qzeErqsyby2+V2Ax05PesHwfIIvFmmRu8YPzOWDYBBTj9efzrWv Zo4b26m3lh5j87s96OhR15voLLTI5biRY08scsevFcnrXxFtobVobBfMlYbd7j5QPXHeuY1S/udU mSNnJCKFVB0ArOGgyXCSSgjCDJJ71m6l2dEaTZRm8QX8zbDMSB3Xip49RvIdk8czY9DyDSJor7lb GATjmrgsfKhYN07+1S3HoVyyT1Ol0zUEv7YSLww4ZfQ1pIeK4jS5Xs9QChv3bHBrtEasJKzKvoT/ APLTrT0NRZxJTkbmpEXENSqTmq6HipVNMRYU1ZB+RPx/nVNTVpT8qfQ/zoAnWikU0UgPmnHeppXw kaKxOAT7UxJNmRtBB6g96SRw8hYAgdga9I5SaG6uYTmGZ1I/umuu8IXdzeXxS6mZ43GzLduR3ri1 YqwZTgjvXbeCo/tc2JWVFJyCFAAxUyRUWej6XptrYAJuYhrgxsB1wOv9K1p9MjW/RrT5ioDnvj0/ H/61c/d6g322WK1TeqPuY54BIGau2Oqzwz4ldfmG4D1FRpsaJStzGk8UCOFYBlf/AFxP971B7GqM sHl7js/4EO4+nrV24uYmhCqBn7zfjWfc3BMLMV3bRwO5rOUrGsKaauzL1Bt0Ln7yoCQq/wARrzC0 125i1drsymFy3GBkD2NemyTRywG4MbJEFOd2MEV4/fpHDfzpDJujDnafbPSrpu7M6sFGx2q+MboH /W2kwHQvEAT+tSf8JiktvMkun6e7FTk7TnkY7jrXnufelDHtWupjZdDb+0RLFA8xXzFZdu8blwvq O9aNrqzzWKW0a5iVdo2DkY/GuWEhqaK8mhbMTlT7VFiltY7C0ZBdRucjexHI5Ga6WxSN45LZxgt9 30NcHY3N9cRC/cJNFayJG42/Mu7O0kjnBIxn1ruNPvnlUx+WWxEGcHpGSe3cisnTsddGdyWXTSIm iGHU/wB08qazLu0eKHdNkY/iNbdjHcJ5geURkv8AxRgLt7YA5zVq6gh8rypczHqd4xjPoO1ZySj1 NlHn0scNbQSX1ywtIC6w4aSQnAHPQV1FvKsqB0cMp6EHIq5ClnYWEyxx+Wh+9t4A+prJtAlvEsUS hUUYAHak0nsZVI8iVzTDfvadGeRVcP8AvR9KkjPNQZF5GqVTVdD0qVTQBYU1ZU/Kn0P86qIasqfl X6UxFhTRTQelFSB820Zoor0jlFrsPB8imZYIeZN245PUHgiuPq5pl7LZajBNEeRIvB6Hmk1cpOzP Y7ZEs7qWIMG8wbgx+uP5Ypl+yiIzB/mV849Bn+oOa56W9u2vkuYySoYqyHqDnoff+YArWubpL9Y4 5YTGrNh/r/hXPPSVztpvmp2ZsWN1HcQjaSVbofWlvEkVSEJywIBHSq9pCltGFiGF7AdqsyylYSTj Pas29bo1jtZlW6tp7jQ5rS2cecsZCE9M4rxNldHZXBDgkMD1z3r1vWNVl0rT5biFlLIpYK2D/kGv J7q5ku7ua5lx5krl22jAyfQVtS6nNiWrqxEaOKQGjNbHMLS96TNKKALdk93HMWtfMJxh1T+Je4Pq K9O0S8hWJZEGTcAEOD0x1zXnGl6s2mebiMOJVwRnHStbQtbU77G6ACSzebGw42nuB6VM0nE1w9Rx m01oemL5cU4nPlO3qBhlpty25hIcgd8+lQ2JgjtuVUMBgnOT+dMu7hbnbFGTycE+1cktT07tHPeI b6eKK3jDMYpH3uo79xUljdpPEGBxnqPSofEsbSxgxcSRgOv4E8VmG4aHZkAF03pg8MO4+o/WtqdN zhePQ4MTJQnaXU6tW/eipkPNY1hqVtOEAuE345DHBrWjYEZBBHtWMk1uQmXoz0qZTVeLPHHepl69 agq5YQ81aU8J9P61USrQ6L9KBk6nNFZF/qk1lrOm2qiJYbhgJGcHJy2OMemc0UWFc8IIHoabRk08 AmvSszlG4qSCCW5mSGGNpJHIVVUZJNJgd69U+FegRTWd3q8sIZ1k8mFsfdG35iPzAp8vcLmfaafc 2EhtrpledUXeeoyRn9PWtgkSW4jI47Y7H1rW8Q6WyXEN6nKOPKkI7MOn5j+VY7IyhgOMHiuOoveP RoWcC1Z3TRusUrjPY+tXZgJhh13oP4R3rIG1yvnJle4A6Vs6Nosl3EZ1upLeJyVgVl3lz9ewpKDl sE5qGsjz/wAcFYRHGkbr5zZZi2cgdv1ri61tc1C71C+dLwBHgZk8teikHB/lWWU9K6oQajqcNSop yuhopfakKkf/AFqWm0K4UUlWrGykvptiEKO7HoKEm3ZCbtqyOGCSd9sSlj39q1VggsrQyqQ0xHDn +g/rVwW8dsEiSRo0HBZBkH3/APr1WkR3kaJ03A8hjwSPX0rpjS5d9zndXm22NPQ7yWC9EVxvkU/w uT36Yrto4mMYa3dWjYZBzivN3ScW6t2jOI2xhiM9/WvTvAXiC0bybO/it5I7hvklkjUmOU/wsewY /kfrWVahzK6OnDYv2btLVFCTSrrU7/7PbRmRzGDkDgDPOT2rlNRbytJt1AzLajIOP9r/APXX0TdR iCyZY1VEA+4ihR+Qr531GOS6tWSIhvOdU3ZwBk9fyzRhqfImTjK/tZJ2sZt2vlybo14lUSIPQNzX QadYXUNrFPaOIz5e5txyrf7wrIkMc77wxZExGPcLwP5Z/GtaKSV4I7USMocbpSOAif4n+VdKhF3v scbnJWtudFp19HeZXaFmjIDpnOPce1aKnmuI+0SWmrwyW0RLMQqxr/EOm38a7OGVZI1cdD2PUe1e ViKPs5abHfRqc8ddy2lW0xhfpVRDVuP+H6VzHQS+VHIyM8aMyHchZQSp9R6UU9eKKQj5ywPpS0gp a9g4rhXoWg/Ea38O+FINKtNOllugXeSR3CoWZie2SeMenSvPqWiwXPXbD4maNe6f5GpRzWc2QWAQ yRN+XP6Zou9c8NbZJbPWrdsj/VOrqQfYkc15GOlKGqJUoy3LhVlB6Hpdv4n8Nw/vry5uJgDxb28R Jf6scAD8aWT4rGXxBYPFZm10e3JV4RhnZSMZ4447AfnXmeTRThTUdgqVZTd2TXk73l7cXUnLzStI 31Jz/WoMdKU80lWZh+VA60o6UEZHNTKN0OLsxdoI6A1p2oa3hVECiSTkZ4INZdvEJriOJjgO4Un0 BOK9VuPC9rqlxIWJibeAkg524C43AfiABzxSpKzux1dVY4VN90VjUhZlzuOcFv6VOthfWq4mRpIA CRsHK+4FXJ/Dl0jSPdQyBI3ZRcKMjcGwQfQ9OuKntYb6WPyTdRybGwFmBDL9GBH1rrjG+pySlYSz ilnBa3xLF6Zz25+lXF0+a1sjLbRiUY+ZM8gf4f54qGPS7zzmLywBj0kD7XH4g8/jVwxahBGheZvN GdrrwTjsccGtF5mLfZno3hXxXDrWhT21xL/p1pEQwfq6gcH69M+vX1ryi5uEh0xI0ADyYxnnjByf 1Ira0aEw6nLevcRQSQbS6qD+93NgDHbnOfY+9YmoW0fmsZCTtcRxxE4z/s8du9csZxjUcFudMoyl BSewkEcUdpFGW3kyE+WOC/Ax+HHNaMt5FZ2MjSFDLJ95iOWJ9PYYH0rKMy2yh7gqZH+4gHGOmTj+ Edh3qBp4bi3YXSbrgEmOZRjI54IPatuZLQz5G9SfTkur68W4SEyJCyj5vu5J4B9utdpb2tzYM8Nx z5jNIjgYBycke3tVj4e+H/t1k1xMoS0hdfkKjMsgyST7DIrqdTsormdLSUbI5ldQ68ENkFSPcEVw 1Vz6M7Kb5dUc6h7Vei/h+lVXtprOYwXBUypwSvRvcfWrUXb6V50lbQ7FqiyoopUFFSM+cR1o6Ud6 D+lewcItL1NIMUvemIX60Ud6WgAxS4zSGlAoAB0pMetKKXHPNADce1OxSdqcvSgCzpkAfVrMMCVM 6Aj23Cvd4LcQWOqIE2iK75b2Xb1/KvFfDkRm8S6ZEDjdcx8j/eBr3275hvUf5vtNyEAx/eYDH4YN SupUug2LSDJqckKPLEWiEksiHJfPBUZ49/auW8f+Hl02wtdSt/lZH8uVcAEDBx0/n17V6PGoj1KK fBAdCjEHjOQQf51m+O7RL7wzcRMOWZBn0560KTT0IlHTU8Fdokn3/Zo5PLPzDe2Cf6im3MjySOy7 Fb+5Gu0D1xjtQilfNSXG4DGfocZ/SgJm4A9v6USqSHGmr3GLdTRxOqtw/wB4nk04XkjTidym9Vxu Iz+nrUXJwaAuPrWPNrfqdCgrWaGXMzTOxlClieWHU1ZjRdqE8sd5x2+hqBkILbhzjoaniPlrvGS2 wj1HerhK7uzOcLKyPbfh8UPhlUQ5QOxB/KuiayhneMzLlYyHU56MK5f4Zwz/ANhSxOMKrjBx1JAP 54/nXctAADuHah7kraxyPiO0eQreqvyqfLkx2PUVlRDp9K7eW2yskRQSwSr86N/Q9jXIT2/2a7eE EkKcAnqRXHXhb3jopvoSRjiilj6UVzmp820hpfekJr2DgHDpS0g6UtMA6U7pSA0UCFyKXOab+FKO KBi0opKT8aBC04U3vTgaBm94Pbb4x0jjObpAR9a921SCeDUkuQAbVm8117qehNeC+FZVg8V6XK3R bhe/4CvpRTHdxIsqcghh9aT0Y3qiXb51oGU9MMpAqvq4FzpdxCVKs8bL04zjg1qooZSXbg9ajuLW GRCfLQOFwC3U/X2qBnzL0MyNksuec9+lH3Zg3p/hXZ+I/BV3Dq1/NpltmzwJBGpyQ3O4Aeg61xWc SHJII4+hqZM1pq4ojz9KlhUwypKg+ZGDAkZ5FT2cIkcKBmvQ7P4dy3PhubVDII0RNwB6t9K4atdQ dmelCgnHmbsea6jdXN/eTXd1KZJ5WLSSMMEk1BG6g5Y4UJ1xWjqFuyzMojRSOPlGK6nwf4Gj1m0t 9TuzF9mjmJcKxBYKDkNnjrt6ds10UZXWhzYik47nf+FZFsNHCwbPKfa4IPAG0en4V0kd07IPlxu6 Mayrc2iqFjiVE4xtHatiPaUG3DLjr6itjisU7k4ZlbIx0IP3q5+8hD3pGRuCgNj1roLhQGOzHld1 9Pp6VzFxLDb3MsTOA6MclmwBWVWLcbFwlZlaS7SMsEz8rbScZ5FFYbXkEMcbfaNrKxYFjwc855or llBrZHTGzPEfxpppc+1IeuK9Q4Bw6UtMHFOByKYDqTOKTHFGOaAFzThTeaUZoAdQeDShGZc5ApCN pwetK6YgPAzThnFRknAzThk9xTGWLeZ7e4jnT78bB1+oOa+otOvIZtKtLoyL5U0SyK+eoIzXyyM4 7cV6R4M10RCDT7zUXWIxKsKF9pjPPygn+E5J4NJjR7dBcrJH9odgsYB8sH8s0RSSTDKS/Ie/X8q5 +S6s7axjZL+QErlcTZOfcd61dNcy3VrOwAEsRJx/EeCD+WfzqBl4x+THsiGw9S3evOtR8Cpq2u3F 5NdmLzmyVjiBx7nnn3NelAksGbgu2M+gqGWFUl5UAgE5HpUtFwm4u6PNY/AH2TVLOJdRQwzTpEzN HgruPbHU13XjSC+0PwlDa2TA2MbeW/UyHJyM+1QakDCtiyjkX0JbPbLVtePb+9sfD/nWLIJt4XD5 5B6gY71y1KEZt3OqOKmuVvVI+frgtNOQAWkLY2gZJP0rvfCuha/b6bJBNcGztpSG8pzkj3A/hz3/ AAqhZ6nrkupNqEmmWU86oIwyAKVHr1zk+vNdJaa7dTHZNY+U5HTcQc9uo/rVxjyqxdbEuotLFu18 NWttfQ3zXUzzxEkE9GyCCD6jmtyNxGCFLYNYUWtXEWTJBtCKQ/yHr0B3DPeqC+J5TJtluVkb0iY+ uO9Xey0ON3k7s6ySRChVpTGmDkD9a4C8hluJG8tklBDYWVTkse+R6ZFdFLq0kthcNDNvYRt8jgHH FeLanq95fXkonvJMhzhN23b7AelDbegRstTR8QRrps8Md3aukzIGD+YcMuMDjHsaK52e7nmaISsv 7tBGMHHA7n1PPWik0jWPkzm6j7UUV1HL1JD1FNX+tFFMQ+hetFFDEPHT8aQ/fNFFA0X9M/49tQ/6 9x/6GtVJf9YPw/lRRWUPjZHVkTfeFKKKK0LJX/1TfStB/uJ/up/OiilMcdz2Bv8AkGwfRq7rSP8A U6X/ANe5/wDQKKKhDNKf/ln/AL/9KbJ0H+6aKKYI5bxD/wAhaz/6+oP/AEMV0fxD/wCReT/ruv8A Wiip+0TP4X8zz3Rv9dN/uj+da9z/AMfCf9c//ZhRRUVPiHQ+BAf9TqX/AF0H8xVKP/WWn/XaSiio XxG7+EtXX/IYt/8ArzH8jXiesf8AITuP980UVa+Iz6IoP90/U0UUVQSP/9m= ------=_NextPart_01C9D87E.59029470 Content-Location: file:///C:/68E9C635/Sammans-2005-filer/image032.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0a HBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCACPAN8DASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDgQvNP A96QCnitDjFApwFKAadigAApwFAFOAoAAKNtOxS45pgNxWLrYxLZH/bP8q3MVja6P+PI/wDTUj9K mWxUPiH3w/0tuSBgc+lJb2Rhx5kqrhyVO7Ix2xSalIqXXIBYoMZ6VFb3lvbKwk3PI5G1VH9e1Q2a vfUs3YWIKVI2QrkIOhY9KybqwltYg7zpv3DKrngHv+tXrrULWS5MXlo8GzBYk8nHceop6y289u9u Cr7gd3zDLBeu30HpXPUnKMlZaDUUzNaBktll25LAs2RnA/8A1CmvH5W1WGwsBuXHTvikaJZ5J3BK SltoUtnOB0zV6+hbyLW4GWQxgP25HH9K0hFPcp1JJcpJYMDOyrjaEPAqDSVxLd/74/lUmlkmZxnI CHGfrTdKH767/wB5f5VqtyJfAaGKQjipMZq9p+ky34eUukFtGfnnlOFB9B6n2qm7bmKTeiMlh2ph B5Fad3d6NZOY4zNdOM8nCofoOtUX1aOcHbp8QUepIrP2qN1RfUrMKYR6Co7m7t3jJjgmilHTbJlf frWUbyeMhlYkZ6GjnB0maTA5qJhS2+oxzBVuVwrdJF6/jU9xEYyBwQeQw6EU1JMiUHESyH7w9ehq SUff+v8AhTbMfvD34qSUff8Ar/hQy4bGiKeBSDrUgFaHOAFPAoAp4FACAU8KWIVVLMegFKqliFUZ YngV0Gn6QUVWcnceSR/KonPl2OihQ9o9djJXS7phn5Vz26kVINGugRmRce611sViM5xUjWoAwVyO 3Fc/PLueisPStaxxUljcR/wb1Hdetc/ry4S0zkESnr9K9Qa2Kgny+D7Vga9oMN9ZAqpWVDlGHrVR qvaRlPCRXvQOH1UH7UgxnMQzisedSHJPIxk1t6sDHdxZyGWHB+oOKyZI+Que/J9q6OhxTRECWUEk bugOP0pfNCqz9GLZBI+7g/Lj25NFw4CbIxhAeT3NLhfKERxvbpnoP8/0rOSITG24wwbk4/8A1f1r p7MJNo0fnAbWQ5yOvP8A9auYSfy3XqAD97vx3rUXVlto1t2g34yxwcDnpj2pvyHF63ZPZ2wtb6Rc 5VoyVB64qLSh++uv94Uumzm51SeU5G9CdvpzS6UP311/vCn1Kl8BsWdsbq5SIZweTjrgda1dQtLm 4ZLZI9kEKj5FPypxz+PvUOgAw3Uly43ZXYi54/H/AD2rsLxhN4eWK2wtxcSDzHA5A/zgfjWU5pux rRptJeZwWneH3ubm5k8s7IhtwV7ninXuhSxeaFQ4+9t74/zmvQNM08afp11EuTIfLbd6kE5/nTrk wvfKlxFtwNuV6j1+orLpc6GrOx5A+nea5RSAzH5Se59Kjh0SZgwdCDuwBjGD/wDrxXpFx4ZW21mK BRutp8tG2OCPTPY1oQ6fby22CoDkHG7s6ngH64B/Gq8iGjy610FJjNBkAlS4U9iOfyP9K1oNBlks mtmHzbMoT6//AK/51s6/Ypa3tle23y7TtlUHqhOQfw6fgKsX9zEUWO3O0lWRWH8LDoPx4FNOzE43 RwVqpWcg8EZBHpT5By/1p4fzL6R/7/zH6kc0kg5fA71sznjsaWBTwKbTwK0OccKeBSAUk7eXbu47 KaAN7RbESN5rDJ7e1dXHbKiqSO1c/wCHzs0i3lLH5sctXTwsZFyFbGOOKxm1c9WirRSQ+OHIA6e1 WhCuB/OqyylScjGDwD3q4vzKBn8axudOpBJHj5dmeM9azrlEBIKkZ457VqSOwVmj5C9SeM/jVH7S t0MMYznjhwT9OOtNIq6PPvF+lbgk8ERMynacdwf/AK9cl/Zl8cE2sh/L/GvV9ZSD7PLFPI8agYLI u5gfYf4155NZas0reXfgR5O0MOce9bxu1Y8/EcqkZUmm6gfu2jn6kf40w6Rf/vSLVzxhMkc8/WtM 6fqxznUV/I0w6ZqX/QSH/fJ/xp8r7HPKcZbszG0e/PW1PfncOv50PpGottH2fOPVhWidK1Dvqf8A 44f8aQ6Tff8AQTP/AHwf8aOViUorqM0rT7q0upHnj2qYyAcg81BHdrZRXszDOCMD3qz/AGTd99SY /wDAD/jUd5pUh0+4TzQ7vg5C46UWYSnGSsbujXbXMcQU8eWGx3Oa7nR1VoUBfLkZIPQV538OdRtk nm067CmaVlji+Unb2xn0JJ/GvTrSSOzVo57UwOPlG4rhxnqDmuOVPldz0qVpRTNWONdmG6Nj86jn s1uyZuNwPOKmtFW4t33ttAxjJ5HPpUFxI9quVOe3Tg+9OD0CpF3uVYZnRCk6grH80THqCO1Zc9w8 rFYl2NjOB0cVozuDGInHyyDII7HuKlgSGWFyNvyg9e1Xa+hi9DidVe4lZTIpKoMH6elZ27GmyKGz cE+avsAP0rr9TgRLa5c8EHIH1AyK4G7WVJhcQsQpB+X0GMEU+WwnIz4HEt07jo2TxT3+8596isV2 vtIwcGpm++31rZHNE0hTwKO1OHFaHMKo5qO+5sZv9w1MKSZN9u6eqmh7AjpPCDR3mkQNMxMUSRgr 6lh3roruxsQHl8vcQhVCSQevQjNeeeA7plgNsXwSXgOT/EDlT+dej3c2+3ZhGQqkguSCDk81yz3Z 7lH+GrFK1tY3VSvmRZHWGVkNagspRF/o+p3SY7OqS/q6k1k6czqijOccVvWx4BFZRZvKBgara6pM Le2knSW0eTdKY02YVRkhh/Fk46Y+lV9IsJRdYfa4d9iFYwuFz0GOn1rqbi3S4QhiQR0welZ0QMU3 lL84jHRcLnPYHNapkOLasjhvFkmp2324TzCWxRWliRcIW+Ygbj1bAAI+tMt9P+z+GLC6l3G4nfDc 5G3axyfxAH/Aq6TxRpz3ulvIbc7VGQuRzjnb+lcrBq02sWlvKbcWttGu2GDduxnqxPqcD6VrTODH LlfkIRSECpCKaa2PNIyozTStSkUw0AREUx0DIVI4PFSmmuQqknoOtIZF8O/DEknjeS4kIFrbDdnr ljyB+ma9V8TWi39jJGbZZRGcAHIHXrXM+ANW0w6VcGKaMXnnESKSNwOeDjuMDiulvb2RmVDKGLE5 Pv8A0rmk9Wz28PT9xFfRLWeysY1aZpdvGH+Ykex9q23jQRjemQRkZqlYxbFErjI96lvLppZNxwB0 AHAFZOXUtws7Fe8to3T5QBjkc9KzjEYMYJ+Y81dkMjeykYNNBDhWMW9VJIJOAT2qk7mfs7yKGpWM clm6vN5jPG2SDxkDP+FcfDGEtjNOoOxCcEe3+NdXf3H2iaWItliCzhegzjjHrwP8muN1meXyPsyD Z5mSxPp/n+daLUjEOMdInP2p3TMfXJqRh+8bjv8A0ptunlzlSQTjtTm/1rfX+laM4YbGnTh7UwZP QZNDSxxLukkRFHUswFaHMTj1qeCFriVYk+83/wCs1iTeItLts5uRIR2iG7P49K1PAWqnWNWvvNAU Ii+UgPRCdp+p5FVGzZag2bmrWlvp0WjLbJsWSDBwercE/Qg5J+vtVmHWHlsTHcJvPzKCpxg+pFbu reHptQsrPYWM9qzSRQjo+R+8Qf7QPIHcE+1ctaxebqU0eMx5zXHXuqjv1Pawsk6aS6HQ6b86qwxz 61r2rkMy4/8Ar1iWe62TY38Pc/zrUs5A5J75rHZnQ2aDHZEzd8VnK3lqCW929Pc1dn+W3Y559Kw7 /TYrpSJpZQRyMNxn6VpEL3MzWLkslzHFK20hMorccsQf0FYQVUUKoAUcAAYxVy4hWztmgWTzN05O 89ThQMH8TVOuqmtDxcdK9Wy6CUmO1LjJoz1xWhxjGqrDdRXMs0URJaFtrcY55/wNXSoBGfrXLWVw bLVNYkjeF/nVyJG+91PGKl6Dir3Ni3vIbtphCxbym2Nx3qSWBriF4kJBYcY61W8C6Le6obyVY2SC WUMZmHyZychfXtXq9j4Ng064guILiQzgblkbscEHA+hNOMZSV0U0lLXY8s8IeFdU0e4n126hzpig xlwfmJJ4fb3UHAz78V6YtxbalarJBcRvyDwcMPcjrWjqdvFDoN5bSKwRIlKgHjKsMY9icH8axtNs 7aPaFtow2ck4B/GscRCMbM9PA1OeD8ma9u58oqeOeajlbc56BR0oP7qQjoDyKrXlyIgABlm4VR3r jOtvTUbc3AVT7cVWaUfZWJmZWCjAD87ieVx6Y5z29eadFGS5kmOW7eg+lVLxwZwv6VcJKLMndq9y om+GTzFUbASdo5JYdMn0rmNdivofLnuLN44XXKSgfKc/y/GvWdDt0bQ4TIisC7ScjPU9adewwTDb PGr28qASK4yByRn+Vd1KkmuZnlVa7UmjwuBi8+7GOMUrZ8xsHBz1rutb8BR2CvPprSFgf9Q53bs/ 3T+B/KuIljeKZvMVkwxHzAiidNx9B05qSOQu9c1C8J3Tsidkj+UCqDM0hyzFj6k5pV6UhHpU2NFZ CYNdN4D1aPSPF1lLcLutpW8iUf7L8fzwa5xeeKlXI6cH2q4aO4mfW6ASRt5rsXXBdk+84/hlX1bs T0GD7Zzb3QI7m6ku41SK/BHnqg/dy56OvoPU+uc+tR+FtS/tPw9pd/CRJI8Ab/exxJER67gSo+lY HxA+Idt4aQWGkzrPq+zCyKQwtomHR/8Aa6EKOmAT6EqRXwsqE3F3Ro3Fo0eVkQo4+Uq3+eagtrhI GZW3ZHUAE14da+ItTs5Xa31O6jZ+XzISGJ9c1vWfxF1e3cG5htr1QeSco36cfpXPLDvodkcXF/Fo etG/WQ/MGCZ4JHT61DeSRumRKFUAZJbj865aD4p6JJalrmG5gmxzH5e/J9iP61peGZ9P8baVe3Qt Dt3vA0DLk7CucjH8RGTj260oUpN2NJYiMFdanFXnivTE1a4t2ncxxttSQLuX35HPWtCC5huohLbz JLGf4kOcV5xrukyaHrl5pkjB2t5CocHIZeoP4gg1Wtrq4sZRLbTPE47qev19a3jorHl1I88nLqer cYx/Ol+XGd36VzOjeJ/t7LbXEH+lH7pQgK/59DW550h48jB9DKv+NVdHO4SRLMf3Mgz1Q/yrN8I/ D288TyW1yNi2RQ+dIjEmQZxsXP8AEQCc9gR3qa4nu44SxsxtwQSZQAK9O8D2n9l+DNOtV2oWTzWZ OQGY5AXOST6URSkyk3GLNjT7GC2WK2hRVhjGIkAwAo7e5H/1/WtW6+W0+VssoOCvb5Tz+lLJGNqy gbd/LD0b/wCvUcuWwgweNh9AG4/qfyrdGMm+XUknsYbyC4ScfIwKsw64rmrLRr5CYk8pscby2APq Ov8AOuskwLGQEffYrx6E/wCGTUNmDhn7sSSfWpnCM17yLpV6lJvkZwl9Ldxanc2jPEPs5AYqSScg H0461XCF5WZ5GEqcHfyPw9qm8TRmw8c/aTnyb2ONGB6b1XA/MDH1HvTrqF/MEsQ+ZRkAH7wrzaqU ZuKPaotzpqTEMhCgFSvHU9DWTOWediGAIBHXp71pSyiSzDqchu3vWdNbN8kFuALifox/gXu3+HuR WO+iNnZK7PQNOjEOjW8ajAEK/wAqjlTeAv8AejYD3I2kfyNXlVVtdqjGOAPQVE42xxP/AHWH5Hj+ tezTVkkfN1He7IJoy9sLgc7VyAemMDP6Z/Osm6sbZ3MLxqdoByy5Bz36dSc10FsVMEkRU4VyuPbt +jfpWQ4Y3CZ+80ez8V/yavZEx+K58qp0pT60J3FSwwNczLGpxnqT0FcvQ9NJt2RB0NTI/rV86OxU mO5ic9weKqy2FzAfmiJHqvIoWhUqU0tUeofDrxQNK8Ha4qyYm0//AEyJOOQw25HfIfYOOzGvMp3N 1PJPOzSTSMXkdurMTkn8zVcMy5A3DPB7VIrsP4W+mK0bTd2ZWfQXYgX7zUeSCOGIpwiuJPuQSY/3 ad5Fygz9nkx67c0aFcsuxXMOTjJxXpHws8SW+gHV0uiotkt/tYywB3JkYGTg53AY6n8687LY+9w3 oe1QlWlcKgLMewodktCVdss6pqNxrOr3Oo3TAz3UhkfHQE9voOlU29KuS2FxBD5jx/L6g5x9agig Mz4Lqijks3QVnbQtxadmhsTtEwlQ4ZGDA+45rtrO4vb2FHXU4QHAO0QIW/LFcdcQ+R8quHVuQw6V oaRIjwNHIuTGeD6A0NGVTRXZ0uq+H7y4sdq33nTscRxCHHmE8YBAxnmvctCsvsNnb2zNuaC2iT6E Lg4/HPPt715/4G0W4e3GqXUpW36QJsGfd84+oH416NBvScTEEbvlIH1z/OtYRsrmLldGwo3xbSOA QcVBjddFe7OrZHryD/Kp7Zw7EcfOhx7/AOf6VHjF3EwHBzu/KrRhMW9b5Y414xkgD16D8uv0p0av FGT8qD3GauNGnkq+0byMk49sf1qpduEtXJGfYfXH9TQTtqcx4ito79ImukDbkKPt4IIOQR6H+orI snuZrldNkHm3DKRDMpUCQf7QJ+Vv0Pau71HSMaDPK3zyhhOOOg74+uSfxrgdQ02z1RES6gWQAkjI +7n61w1oxc7vZntYac1QXKtUQbg48q0ikmK8bmRkjHqSzAfpmr+lWaRzIHcyyu4aSTGMhedoHZfQ e+aSRSkCRRZEYUKqDooHatPQ7ZvmkY4ZhhQB255/MVlTgnOyNsRU5aXM92bbh2gLKMbAWwe/tS/L LbmFshmGMHt7/h/SrojVECY+XjPvVGL76gk524/Ecf8As1eoj59vUjt2JlYkFTLGGPsRwf0P6Vmz H/SumP3pIx6MpNbrnahNYkg3X5A6bh+it/jTew0rWPlaGJ5ZhHGpZj0FWrycKn2RIhHsPzkHqR/S rck9vpqtFaDfMRy55x9f8KzFSW6mO0NJI3PHf3rmsew1yLlTu2NXjB/WpVuriPBWV8DsTkUslpPE P3kT/UDNQng88H0NVoZtTg9dC6ur3I5IjJ91pzaxcsOFjX8M1nnO3dSA9+3rUle2qdy5/aN5Iw/f Ff8AdGKsx6leR4/ehx/tqDVCPkjB5qTPrnFaJIj21S+7Lz6yZP8Aj4s4ZG9e/wCtULi9EjbYIlgX vt6n8ajcMudwx3qxbaVdTL5oVAD2ZsGoa1sbRlWraLX5Bb3U1tyDuB+8jnINRT3Bu51HlpGg42oM Cn3Ebw5WRCjDsR1qSw06e5ZWGEQn7zf0qmlciEas37OKbfYgaKSSQRbSGGcrjke2KvQadcWymUDb uBBBPJrRiBa4mnaMxlsAccsBxmp2USRsO3rS3O+nlqnScm9dbHqPw68QJ4g0ZLOVBFdacEjkiHdQ MCT6ZAH15r0JAm0KAO2BivJvhna/Z57m6VcSv5cbN+DEj8Qf0r1aNwUywGMdDWkXpqeA46sI5DFM iqwBBUA9RyeT+AH61oygCUED5Scj6GshFBm+Qn72MAZHAwT/AEH4etXQZEYbjmNh3GCCKpmLvqy8 WJjVfwqrc4zgjICliPXAx/UVMrZf6DmoJfmuSvYhV+nPP6CkKWxsae3nWBhk+fyy0TZ/iHT+Vefa lYnStQktmzgNuQ/3kPQ/0/Cu80tsQM5/5aOW+nNQ67oqaxahQQlxHkxuenup9jXPVp8yselhK3Jb m2Z56F82dVHVmwD6etdLYxLDeKmOAxOT3zjaPwANZ1npGqQahFuspAYZAzEgbQoPJz06ZxWqV8ps 4+6Ch99h4H/fOBSwsd7kZlU96KT0NOY4VselZ+Ql2w9N5/NlNXC2VznPHX1qhJxfduf/AI3/APWr rR5z0aJrg4UiseQASyZIBD7ufTA/xrVnO4gD1zWVdoJHfDY8whM+mMn+goRbPlZ+G2dD0NbGnRxw bWPMjD5h6D0qvY2rNA9wdjb/AJTkZIFXYQFOMVypn0+Cwzi1Ul8i7tJJ5/KnSIYzn5DxnsaUcDPr SAljwq59TVnuWViAlSCCMfhUkUqL8pUCrAiRF3SHirFjYtq0yw2lr5jE4HzKP5mi1hOChrJpEMZj 6rtH4AVBNaW8m4vChYnk9z+VaM2iz2wDNAyf8DU/1qpcLJChJXBJAHPtRdDbozjaVn9zM57SDzFj jjGRySecCrq/u0AXApYIdq7jyx6mpMBcluvtTSJhSVNOUY/cRSkONrKGX0NLEMMDQyZ4zjPSiNgG IOQR+tBSactVqI4LS/SptgEWMdagTLXTj0NTyMFQk9MUIcUmm2egfDKeKa1urdsCeNg49SpGP516 KG8uJnVclRkE14b4O1L+ytetrpiREX8uQD+43B/ofwr2xD5h8orhfmBIPYYHH51cT5PNKPsqvMtp a/5li03ByF7BV/Qn/D8qmusEwpuIw2SaRGjjB2IR6k1Gzl/NHVmYKCe3H/16pHkS2L1od8fmf89D uH07fpTN2ZnPuTn6Lj/2anR4SIKPugAfhVfcTHvIBzHkj13En/CgmWisbNmAtlDj+7n8+asJLjg9 PWmRx7IETOdqgZ+lNqdzsirRSLJdccniuduV8u5mXoMrICfTG0/pmtkmsrVY1MsTt90tg+p4yP5G mlYyrRurkdvnyQjdV+U/hxVa5OL2M+q5/MEVLAxDlSTnH6jIP8s/jUOofKIJR/C+0/5/GqRzPZMV 3C7nJ4ArJn3u0SHBySAOmMjP9D+daFy4CqoGQzAfXvVSfY00RjOAG+6R/smgvTqf/9m= ------=_NextPart_01C9D87E.59029470 Content-Location: file:///C:/68E9C635/Sammans-2005-filer/image033.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0a HBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCACjAK4DASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDnWXIG OOabhhUxHI+tBWkUQZx1FGR61NtpFQZPA6UgIPJjZgGRcE88VF5XGVYjirijDCotp2DA5oArFpV6 ruHtSechOCMH0qUn1BFNYKwwcEehoEM+U9CKgeyil/5ZjPcrxVpLRWVn4VV5OScVi3jTGRnaR1Qn CpGSoFDdiow5iq8YJII74phgyODinRSieVkywx3FCyEnYww2Mj3HqKakmYTpShq9iI70cMhIPqDg 1PFqlxFgM2/jOHGf/r00io2XI56VVjNNrYvyavMy/IqJ9Bk/rVd7q5lzulcj64piqAOAMdafjNFk HM2QBZMHnHNPEWGJLE5p4FP20ARqgx05NOx+VPVeKXbQA0LS44p2PTrTsUwOsI5WgjmpMfMv4/0o xUHSRYoVeT9KfilUfe+lICIDmmAdPr/jUuOv0NIB/Mf1oGV2Xk1BOpWJiuN3QZ7VZldIkaSRlVF5 LMcAVg3WsSS2ourOFjaCbyluGYDewGWUL16HrQB0KSW+77OZF3vuCAnH0z+n5VXm0SWeBtm0hRnA 6lvpVjTreGexEexX83DZx83Xrntj2qa2uJbSQxSvugJ2iVuq+zf41HtE2dfsHBLXc5iDSJLVHZ0A d25HXFZ2sube1H7keYjBkkHBX29xXfXqRwxHKggrzjoDXGeJHt/sUp7kAAe9YJtVNDonCLoWfQpx v5sKSYxuUHFBFNsQf7Pg3cHZUhFdp4THAcU4ClC07FMQ0CngcUYp2KAEUcUuKVRwKcBQMbilxTsU uKBHWFSQMEZ96bhu6qakY7QMjOfSk3r7j8KzOojPurCq95qNnp1u013OI1IIUEcsfQDvVmWeGGJ5 ZXCxopZ29AOteV6tqc2r6g9zKSF6Rp2Rewo3A3L3xtcuxFlbpDHyN0g3Mfw6CsyXxRq8h4vCo/2E Uf0rK46UhHOKrlFcsXOoXl8FF1dSzAdA7ZArZ8OW5mhmb+42Oe2R/wDWrnR1rr/BaiS3vVPUOh/Q 1nV+B2OjC61Vc6LTZ3RmQDCrwv8AU1sxbWJ3ICHXnIyD7VjHEDjAxk1eE7xxnaC5/hA4rjPVdijc zXEMg0+2VphIw2rjJjH9R6Z6etcjr8wuJBHjEaT7XkOAGxwceveuiuPEkGmS4ZJJJpDzGn3s9K52 wsiDJLdQ/vTISm47iorppQ6s8/GVVBcifyLhA7dO1MIqU0wjNdJ5I/GKXFOxS470CG4p2KAOadji gYKMAUuOOKUDgUF1UgFlBPYnrSAAKdigCmG4gXgzR/8AfQouhpX2Oyx8y/jTcD0qQdV/GkxUnUcl 431EW2npYR/6y55c+iA/1P8AI1wIrY8VXv23xFckHKQnyU/4D1/XNZAHGcU4oli96Q9aKTOc1QC+ hrv/AIZaO+sLrcUAJuoYI5oUzjf8xBX6kdPeuA7V6h8EJ/K8TaipPDWYz+Dj/GmoqTsxxk4NSQ1Y ZLtdRUoymztJriXI5RlHAIPQ5/lXJQ+MbtbTypYI5H2435xn6ivoHxLbwT2moBIEWeW1cTyqoy6h SQpPfp+VfLY+6PpUSoxikjaeJnKXNHQmN1Obr7SZCZs7txrrbeXz7aKbGC6hsVxhrsbRAlhbKDke WOaaOSp3HtTDUhFNNMyJihXr3FJjinYoxQIz2TU5p5EtyhVGxkKPw6ms65ubuK4Nubp3l6ERsMA+ mRV+8vzaNNbLuElwygMvBVe/41q6X4W8wCaNFiHXzJB39AKyckkddOi5vQyH01IrYSXt95UhH3Hk J/SqkJs0fzI5UbaCSeh+uDWr4o0C5jVr2Rx5aYXgda5lLSaSLKw8HOGPX/61StUaTpuMrWOxjcOg ZSCDyCKfYWNrKJGkt1Ztx5IrCtUu9NaFLk4idtgP909q6fTxiF88fP8A0FaXu0YKPLo/63OmA5X6 1DdTi1tJrlukMbSfkM1OB9361k+I2J0O4gQ/vrgeVGvdskZ/TJpM0PKCWllLHJdjk+pJqy1pPFF5 ksbRoOm4da6i10/+zoVEEKvcMOe5P1Pp9KzdWjuJIh9okTd1IYqg/BR8x/Gjn7D5LLUwW9e1N/h+ tSQztA44WRAclGGQfzqze2nlJFcL8sUwyi46fjVX1JsUz0rsPhv4gtvDuv3N3dJM8b2jRgRJuO4u mM89ODXHtWx4e3N/aMCjLz2oRecY/fRH+laR+Iln0BrN3Lp8Ze5dYrU2jPMhjLytNIwRE4OOc9B6 dcV8zFSpKtwRwR9K99g1catpHhqe8lVp7jVLKGU9Q7xli2fruz+FeEXYxe3Ax0lcfqaqqgRAeMV1 +nMH0q2IzwmPy4rkDXV6M2dHhz2LD9ayIqbFthTcU800daZkTnn6UH1pfXNKoXcu/OzcN23rjPOP woEPsPD0GqX32u4dgsRGFX+L6139pZu6hiqhccAntXJ+HopP7UuYoHEtv5pYK57Acc9s8DFdBBdT 2988TRuVZcqVGdpxyCOTXNJantULKmrFbxJZpcpHbMw8sEkgeoHFYiW1hZoFlZMYDdO//wBcVpeJ psaVIXtrlWJDLJtAC/rn9K4+LTdT1bTzdRxkqsZYfNgkZ9Km1wqXctChr2oB98ULKYGAxnqCDwfw /rW7pVwZrLzNpO/a3/jorgpi25g4IYHBB7V2FhJqFraRpBFHtZFPznnpWyVmjhnK53w7fWuU8Q6h 5N66gHIi8sHP3cnJx7ngV1fp9a8x8VPK+rzBA5j8wLnHBbHTNKWrSKj3NvQpRLKWmYJCg4BP3if1 NaV34XguCZEi5YbnOOnoKs6F4ZeOG1lUo87jOXzsQ4zk+uP6V1+mhFcQG5t7yCNh5jpGwYv2GeQf /rVDVzthTSWpwMvgyK3RwUGUMYyB3wcj/PpXN+IkFvYwWyj5Y2J2/wB36e1eyagUts7poUGDJ5hy yrnOCQOTXlvjmwe2WG5jlE0UmVc+WUKE9iD/AJ5oje4V4xUXY4nsKs2AzcYJwu05Oe1V8cV6B8IY IJvFd358MUqrYPtWRQwDF0AOD+NdcPiR5r2Ow8HaJp2t+C9PS4lkV4Lp7tZIJNrxOXwp/wC+V7iv GJpVTUZpTGk6mR/lkzhsk8nGPrX0PrmswaNotzeuVSJANijgbUAAAHu2B+NfOMzmSR5GwGZixx6n mqqu4JER710Hh6QG1mi3/MH3BfQY61z9avh//j+k558o/wAxWQp7HQtTN2CKc5xUunQJc3caknIb cR6r/wDr/nTMUrj8MckIxAPUDpQCCMjmr898umpOkhCxRgMpxj5c9/5VxWra495dSGz329uT90cF vUn/AAoexp7Psd5olz9nlkVigRyNzN1XsMV08QhhkEkTeYSOCT92vJvCNreXusyPAryJFEZJ2yTt XIGT+Jr0yGO1tkXy3VpG/iByTWFRdT1cLJeys3sOviLmRxP8w6kHpWLqWvppGhOttD5k8hYLGifd A7n0ArprPSJ9Uy4YRWwOJJjzz6Ad64z4hanY6TAfD2lDEsmGvZs5cjqEJ9+pH0qqVCTXPLYVXExj pHc4oNFfS221fmecBtx59T+HNdj0NedKWVw6sVYHIIPIrYtvEl5CmyRY5gBwW4P5irWh5s05O561 0wayrO2ttZ07U9Nnby3DrPC6j5i54wPyI+hNHiPUBp2g3MwbEjr5UfuzcfyyazLa6fTrkXidUUOO eo29PzBrKR10Gk3c7jRH8q3W3I4KDOa1jDbxQs0UKRfxGQdyP61yXhrVJdVigu5dq/aFdhs6DnlR 9OK7CZxZ2wdo5JAB/AM4z1qdnqelS5ZRTMuOOQXVnMqbVkLRkuMg9wP8+tcl8Q3ig0V4zGELSqNo HU9ePyrq7nUIzNCIba4Em8EZGFHrXIfFgBYrOMEGTJlYD2A5/WjqkLE2UHdanl3v616H8JExquqz ZxstVT/vp/8A61efTY8xscc5rpfDWvJ4e0DWriJl+3XBjghXPI4JLfh/PFdUXZnimv8AE7XWuLyH T4XHlwkF1HTOOAfoD+tcA1OeRpYELsWcyklmOSc+tMb+dJu+oDat6ZMtvqMTuwROQSegyKqU1xxm pB6neaVfacbhnkvIBtGAGYY5+tTaXd6fHq1wv2yDYDhWaQDIJrzmnKM80CSsdN4t1iK81GW1sZhL ZxkL5oXHmkZ555A5P865yiigZb07U73SbxLzT7mS3uF4Doe3cH1Hsa9k8KRp4m0qz1ecRwyNIUuY 4hsVtrckemRgGvEK9o8DeIdP8K/C4atfosjC4kit4M/NM/XA/MZPYVpTSk+V7BzOOqNnxp42tfB9 qtpb2ha+niLQRMAFjB4DMO3fAHXHNeAyyyzzPNM7SSOxZnY5LE9Sava5rV54g1i41O+fdPM2cDog 7KPYCs+nVqczstiUrBSUVbsNNvtUnaDT7SW5lVd7JEu4hcgZ/Mj86yKOz+IMhEGmpn+N3x9AKoSX hu9GMcZ/fbCAP72eo/z71peJ9F1HWL9riOF0sbSIKZnBCZPJIPfsOM9KzPD3hy71C7XKuIQ6/Oyk BjuGAAfb+lQ1fQ1g7M9F8LaIdO0uLTWwssYEwO7dhz/jXVx3qMux4iGXhh3FRLAPtqXCDCyxhSB2 I5H6E/lV77Mkp34+boazn8Wp20Ze4rGTeSxo4McfBOOmDmvOfEttda54raC4dgu1FRlH+rBDbh7j ofwr1eSyQMZCckfpWDFoMUviWa7mkDYjHloB93nqT7gfzpJ+8grvmjdnj914L8QwSsP7OlnVc/PD 8wIHH17ViTWs9sJFuYJYeRjzEK/zr6SuFWKSKUEYztk9h2P4Ut3aw31kYbqGOdR1WVQw4Poa6Dzj 5kjbgL/tZqXyJHhkmVCY4yFdvQnp/KvSPEnw/icfa9IiSCVB81uOFf6Z6H9KwNBsI5PDWrJdnyt8 u1yw5QqpOT9CaLiORpsnSngcUxxxQAwDJqQelIowKXvQAUUd6WgBKleeaSGOF5XaKIkxoTwpPXA9 8D8qjopgFFFb+g+GZ9RlW4vo57fTFz5kwX5mOMhUHVmPYCk3bcDn69j8OatpuheDNMOk6jY6bq88 Ye5uA6JLKu5xtJYnoQMjjqpHFeUaq1o2pSmxXbbjAVdhXbgYxgknPqfWrtr4X1O9ghmghVvNUvhj twM8dfWplOENZvQTZ9B5IT6ce30/KneTGtyuEUBQSoA6dKHi5VlPsfcVOV33O4dF4P481ZRGm8xs uANhwv8AMGpIrslv3ihc8cd6eigF1/2uafho1bywvz/eR13K3vj196znT5tTalW9n6ESzOWMCKHd j6Zx6Z/w71Pc6Yuk2sckm77RKx+Un5vx9z+mK6XQrfTobVLq0h8tmGGDsXZW78n+dYeuO82tMJOB Eg2D03ck/lgVUaPIrsqriOfSOxjGP55GKjcX5A9x0qVQYxsPOQMf5+lOYYuJF9VDCnXIHlpJ/d5/ Qj+tM5ytPbK6E44ry3xtpUFhdPdPLNFaXilLgRDO6ReUOPfGD9K9dVd8QwDgCuX8X6N/aujTW6gb yN6Z7Fef6Y/GkNOzPLm8KW5tvNEkinAYqGGQD9a57VNP/s+ZU83eGBI4wR9RXYHW7a/jeWOORdmN y7D8uAOMj8T+FcReXDXN5NMXL7mOGPp2qIc19Tor+yt7hBRg5pcVv6F4TvdftdUuIGCrp9obp8jO 4BgNo98En8KuUlFXZhCEpu0Tnwe9KOaklgMMhQ/Srtt4f1i8Utb6bcsoGclMfzo5ktRckr2sZ568 UCnSRSQyGOVGjcHBVhg0gqiTX0vQv7Rs7i43yr5MLykBMggYxzUF69/cTCD9/Klp8iEIQQB3OM81 1HhKyFzoGtXKXfkNa2LMiFsFyXQHHr3qbwtceIftV9a6VqDR7oJ7gwYXBIHDfMpGCeMe1VyScU0t 2/0E2o6s5ey1C1urxY9bhSWNuHudpEq+hyDz9TnrXUSM91aCKEjy43ABy2AMcAFQMjHfpxXF6q9+ +rXJ1RWW9DYlV4whB/3QBimwajfWyhYLy4iVQQAkhAANclXD87T7Ccb6n0pIcKSODU8PLOexfP6C oJFJTp+tLZOcYbOQCpz7f/WNdJZZH/Hw49gan7VBH99m7k1Pn5TQI2tAICToemQ2c9M+34VD4it8 zxXajhh5b/h0/rUekI8lxIob+DP61syWpngeCQHawxnuD2NbKPNADiriRI54izDO05A5OOO1V59Y s1WOLE7OxICCI5b2HrS6lZw6ddn7Q7wOEMRkClsEfMCR6HnmuZaae107UzFcrEZLdjG00OTE2Mhl kHIOR19e9ZJaA3Y1ZNPf+ypbi9tfEqlyfLeN9qp6cDoOnArnbfxHfQ6nNBdRyf2Zb4R5bhxJKG4A BI68n8gaw7rxNqqeD9NtYNTulu/t75cTseNsYAJz0yf0p0UEstiZHaIQje2x2JYnqxJ/r1qElzLW +nn/AJkqqpLQ5TWZV0jUr82jedZ3+54HB4zkg/iDn9K5qvSj4Tm1T4fSXyJuuDK1zAg4+UcMB9cf oK817cUyhQcHNeu/CS/ij0PxYkgXcdMZhnv97ivLYdI1G7gWeCzlkiOcOBwcdcV7n8KvhjpGu+CI dYubzUYLi7aSKVbeZVQorMoGNprKrByjZG1GpyPXY888GW1re6pdSzW6ylArRsBl1bnoPSu+lMjq UWeYRnlgIwOAPXFcPfnT/A3xS1PTbYyrp0LCAPI+WX5QdxIHqT2711j6nHPp0lzFd+bGQASsquAC wHYAjr6VE4NOx106qkmzndZsYbjMdxEhmkTKgDJ/Pr+OK5G80y3tpNpVU5A+W43Z47cV0eteJI4f E3nwHeYwAsqkYGO49etWdXvodb8T2z3UYkUXCu8sXCuvy7RxwM4PPvXRShaLucdealJWMltOay0m eFBGVe0yHfht2/nHoRyD64OK7D4dxaNYPd3kmqmx1ZLKUK0jLJA27oR3UjjIOc8mswaZf4uZIGdL cQO8pJ42Bhnj64q34u1S2jmgGl2At82UayqqjqAOfxx3raLcXft/wDnmk9Gef+LQ58R3Esl8l+8g VnuY4tiO2BkLwMgdM96xURnOFKj/AHjit7W7VntLKUfekkZRkYA6cfma1f8AhF7V9Gtr1pYIBIxX H71myB3+Qj8jWbbnK66lLY9uYAoahtAFlcD+8D+h/wABRRSKLaVL2oooEbHh8/6e3/XI/wAxXSmi itY7AcZ44RDd2SlQRKQrjH3gM1514o/5AWpSfxkSrn0GX4HoOBRRWb2ZMjyVHY6HbITlVvcgH3QZ /kK7GdmOl3KFjsWOQgZ4GQ2aKKy+18jL7SPSNIRR4NsIgo2fY04+q5P86+cWUCYqB8ofGPbNFFWb nrUUMcF68USKscEaiNQOFHSvYfhAixfDu2RBtVbq5AA7DznoooA+cfin/wAlS8Qf9fX/ALKKyfCq LJ4q0uN1DI9woZT0IoopgdfHZ2w1lAIIwN0f8P8AsV195ptlY+P7q3trWKOFLCWRUC5Ct9n3bhnv uAPtRRXTCKbenb8zAr+KNSuongjjdUSURRuFjUblI3EdPU1D4zVVuS4RQz2UJYhR12j8ulFFXKK7 dP8AItbnL+JI0fSrBiigpeyBSo24GV9K9j1fQtP/AOEZ0tljmjJVSfKuJIwTsHJCsM0UV51ZuNV8 um5rT1R//9l= ------=_NextPart_01C9D87E.59029470 Content-Location: file:///C:/68E9C635/Sammans-2005-filer/image034.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0a HBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCACfAPQDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDXjKqs YABUR7QO1ZzqkUsarwATj2qSyVxbfvCeMqCT1Gab5DuQz9jxUVLthHYmQL949AMk1zdxL507yf3m Jrb1GcW9mY1PzyfKPYdzWAazm9S4rqdN4Y/5B1+fdf5GpMUzwyP+JZqH+8v8jUpp1do+g47sSkIp aQn2rK5Y1unSmEU4kmkIoAYRSYpxpCKBjcVLHCXh80HA8wpjHp3qOpo50SyMRYiTznf7pPBqoJN6 kyb6Grpb7UMJGTktmrzjh/p/jWVpsckl39oRj5IQrg+ua1G+7J9P8a6Y7aGL3KiYqQ/6s8UxOMVI w+Q1QjIssE3B/wCmp/kKskcVXshxMfWUn9BVhulA0JD39+P0rTe2KecTjCZ59eVA/nWZEflP4/yq 60hJYZODyBn6f4VcbW1AjI5FT2QtjcN9qIEYidhnu2OB+dQn734GmiRkSbacfJj8yKhplppMrP8A SoGHtU7VC3WqRDIWFQsKneqlxcRW7IsjBTI2Fp3EBHWiWNUWPDhiy5YD+E56VXuLlUXerYWNlL+6 HjI9uf0qXIYK2CAQDyMVDKiy/Z26yQAs8anJ+8SKKrM21UH+yKKpbDNRlBZ2xkL0HqewqKcrHHy3 CglmPf1NXbpAUOCEGdxJOK5rUr8TjyITmFTy398/4VjN8uhMVcoXU5uJmc5A6KPQVBinGm1zmx03 hkf8SnUD/tr/AOgmpTUfhr/kD6h/10X/ANBNSmtKu0fQmO7GGkNPwT2ppBrEsYaSnGm0ANpKcaaa YxD1oA5o704CkBuaUB9kbH96rbj5JPp/jVXSP+Pd/wDeq444f6f4110/hRhLcor2qU/cP41GvapD 9w5qyTKsvuS/9dDU7dKgss+XJ/10NTN0oBDUyMADjdz+VWF3ByDjHUD0z/8AqqvC370DsTVgPvIO MAVSGOP3/wAP8KYf9TN7lR+tOJ+YfQ1CZY/JkIlj4lVG+YcHng+/PSh6CGt3qE9alNQyNsUtgnHY GgDI1S5uRHcGx3u8aAZUZVW3cg+nGPzqjqFz9r0uK9j3ouQHUHBU55HrjqM/Squr38eY5YJ5Yxk7 keM+WWPU88EY4yKp33iBf7Kmt0imDGIRLmQNGD1JGOcnnrWMp2YEs0McsqhGKoxLLArcFDjCD8MO e3aukckkkgivPtE1KGyuvOnV32CQKF6HIAAP15rpLXXdLCKqNOrHgoylsE9+uPypRmt2CZvTH5wP RRRVZ761kkYrcxYHHLgfoaK15kVcbealc3pxM42f3FGBVQmg0VymtrDDSd6f+FMNSB0/hv8A5Auo f9dF/wDQTWH4l8TRaMn2eBle+YAhWGRGp7n+gq1HqTaT4L1e8RcuJEVB7sMA/hnNeQ311PJcyPIz ySNy7seS1azjzNehKdrmjd+JL+eR43vJcOeTvwKjt/EN5bSK0d3PxgcSdqyI7WeWRFC/vGOBu4yc /wD6qnGn3ELlJYXB7+lP2cdrBzS3PR/D3i+O/MdvekLIx2pOBhWPow7H36GuqI5rxFgyI0akKrDO TwTivW/D9+mo6Fazq7OyoI5N3UMvBz/jWc4W2KTuaJptONNNQUJTlptOWkBu6P8A6h/96rr/AHZP p/Q1S0f/AFD/AO9V5/uyf7v9DXXT+FGE9zPU9KexJjYDrg81BuAHvT3mEcJIGTjAHqaskoxKY4VZ FG1uSM8809nYcNGwzwOKRSBGqDgqu04OaxNf1KRJGsrZs5XfM3TaOwz7/wAqG0NIj1Dxbp9hIUiB uZl6heFH1Nc/N471R3YQxQIo9FyR+NYq2DljJJnYTkADJY9vwqvdI0ccrKuB/CG7k9az1Lsjo4Pi PeQyoLy0t5I84ZkJDY78dK07S9sta8WRX9tbq8SJku64I+QjJ/2txH5V5lJlmwAck1qaPeX+jalH MgZM8EHgH2NDuJHrt1f21pEZZ5FRB3OetYcvidZpfJsrRpCQcOxKggdSOO1XTp9rqpF7cSNL5gDx jICovYY/nVK+8MwSsZLd2KMwd4TJgZ55zgmrkpPZkGBJJeXn2iWFJ4gqbpNpJyh7lTgEHP8AWudk BUpC5+737H14/KvUbO0jtLRoWkDySbmlfJySewzzgDA5ry28glbUVVIzs37Ac/eyRj8KynTtG73C 1xJYXgcs0bBG4Qnof8a7rTxG9jE0WmxeXIg3FSpyf5n+lXoNM060tTHDbQlmUByUyX4xzn8az7LT JdOvZDbuTASHKEHa3t7Ecc1UKfLqhLQmbT/nby/MC5+7sDhfYEgkD2oq+HZSwy2M8YWitrIZnHj2 +tOWKR+ERj9FJrskFjB/qLNf++AP50/7a6jEcap9D/Sublgt2a3fY5OPSNQlHy2sg9Cw2j9asR+G 79/v+VH/ALzf4V0DXc56sB9F/wAaid3bhnYj0zS5qa8wtI5fxXZyaV4OngMqP5t1EzY4IADcfnj8 q4rTNBfVIy23En3g0inY+R6jp616RrmmJqukXFo7KhdcrI38DDkEmuV0fUDpul2kMgmeUAoPLVSp AbGcnt70Kd3oaU4q/vFn/hCI54Yy95ItwgBDrGoUHjnH4dalm8L2sqIt7PJdNCNowoXA9OO1ah1d 3tJSsbJIrAEsOxxzjv1+lVraW9SadY7iOQSqVXK7inuOw+v6U93qdVo20R5/rel2unajtjZ0t3GE DksP/rV0vw8cmy1CMEmJZlKntnHb8AKs+KNHt5dMldoi1xt3B2OSMelb+l6fFp2mQQQQiJdgZgO7 Ec59Tmhu8Wc0qdm2WDTTTjTTWAhKctNpy0Abuj/6l/8Aeq9J92T/AHf6GqGj/wCpk/3hV+To/wDu /wBDXVT+FGE9zldc1OfS7ZZLfTri9ZieIuiY7se35VwmqeJ9W1aE27Wj2EAIYkEhjjsTwf8A9Ven yxCaFh930Pv2rKubVLiMpMiSp3WZM1o1ck870C8Gm6yLh9wiCMGCEndkd/XHWrYvTfalLd7mNvK5 YZGcg9OPZVGPeull0LSyh3WQTI/hOR+tY+jiGG7kt5UXy1nG0Edj0P5VDLiXbPTXuyrmDyi3OetZ 8ulTM+GhWUt/q26k5PHPQDvXW2YQxSqTksCvXjFbPh+yt7Ab5X85x90EfKv4ep/wFRGV9ztdC6uj zzRPBkk96bq6XEEZzjHDH29q09Y0u3MaDyxhecV6BcyB4wUUZAwAO1chrQ228m4hcggA8UpXuaRp xUGO8PwObe6t8GZYJz5bA/wNyOfrurSe2IOPIJPoCP8ACsDw4kltC8plAaTKBi+AQvP55aptQsBf TtK+q3EbEY2pM20fQDpXRF6HmyjZ6mo8EiLv2BMEcn/GsBNFtZPEDygg4bcqdFL9eOc/04qCfQre WMRvqEzKCDkPKTx7E4p0enW0JI+13DA84dST+ZNDu+gjfuVjt/L828hjaQkAPIqgkDJ5JxUHDTeQ skLydQiyoxP5GsjUrew1JYY7uI3CqSQCAMccn69KpQaHo1pdxXVtpxSWJw6HPQjkdqoR0sSQumWf DAkEFcYwaKzBI/OIJOSSfmPU8+lFGoHV/hTcU7tTT0rzjpA00mnGmGkBHNFHcQvDKgeJwVdT0IPY 1zttpvkXsto7lEVt0IUDAjPQdOxyK6NiByTiqF3C0k0dzHkNGpBGfvL1/Tn8zVRvcqDtLUqRrCkk sYG1C/ylnwf8TV20kjVijMr4HVSMj0z7VSjR49TkntrlEDqpDNGGI+masfZY0mSdppJXA6uxwvrg dq10sdib6EepRmSJty7sVJZ3l/dSXElzbLHbkqIXU5xxgg+/Gakum891QD5fvNj07CtCWDZHFEQM EYYD17n9KmK7mFVlNlK4JHXoajNa3lq0eCBtNVpbDjMZ/A0nDsc5RpymmspRirDBFCmoGb2jn9zJ /vCr0hyJP93/ABqho/8AqZf94VefpJ/u/wCNdVP4UYT3M8HPemz2qMhc5De3enRHLCpbg4ixWhJi yxSJnYwIPUdKxJLBrnT45+Eu7aUQPj+JM8H8MgV0j9cVlT3C6feO8xYWlypWTaMkMBwRUy7mtN62 fUjs5GRz5YXGM5c4HuK1LfV5XZoY44CV6hHJP8sViaHcK29CwYFtwNdDNIqRgbgGxgf/AFqxVj1I wlypp6BcXFysKBGAMgLADHT296xrizd3cypGwbgSmUyOwP4YWrMvmDTxP8xEbZ5PvSyXCSWxbOGI 3DPpTT0G6ab1ZU0sx/YVSRWYoz5wcd/14FWGmtVXdhCPdmrnrfWBZk+bZrPE7F87yGXJ7dq6O1ms r638232so6gjlfqK3pvSx5NVe8yFpoB92FD7qmaie9RSQqA46Yj6/rV0xoMYRfrikJ5xWhkZwuJ+ W2SB2HICjAx+FMaa4dhtEhHfnFaLH1qHqB64FAFAi7JJAf8AGQ0VcPWilYLnRGkOcdcUZppNeadQ E000pOOoH40wnNAEZ+aQ+3AqxFDnBNQRD/SCD0yCPxHP8q0UK4xjHHSt47CMa+0o+d51nhWbJMR+ 6fp6fSs77W08QJy38q6hkyuAeWwg/GuZvrWO01e7gViiRyMqknjg4H8qHob0pN6F/T4D50Zc5YsM 1pzndd7B/Avf3rP0xv3plP3UTg+prQtwxWadhyzZ/DFCFVetiQJhelSRx7vmI49akWPeR9asFMKB +FMyMy7s1lU4HzY4PpWMuQcGuhlcLu29Txn2rCnQR3Mig8bjipmuojZ0fIgl/wB4Vcf7sn+7/Q1S 0ji3kP8AtCrch+SQ+39DW1P4UYz3M9H2nOKyNW8TwWpaCCPzpV+8ScID6epqbU7s2mnSyqcOflQ+ 57/1riFTMSsecgHn35pyY4RvuW7nW7+7BBn2IeixDb+Z61nP5kjgO5c9yTnFP8vccD1wafsManHU 9ak1SLWk7orl41JCkb0b09QfbvXQzTSWyrJLG8yMcEpyQPpVXwRp6alrLpNnyTA6OR1G4gKfzA/K tPULSbR7s2N4MA8xyAfLIvqP8KOR25jpo1b+42RvLbpalTMzQn5vKMhPP0Az+dUpWZ7J5pRh3HCD ooP/ANarksIFuC052L/CTjArH1aWSMpFsMaPHvXdwxQng49Dg49hRa+xpUagrmMSJ5GGMHoKIJpL WdWgk2SDuD+mO4prSYdVQDI/Oqy5LbyCARQcTZ1dpr0MwCXIETj+IfdP+FaWVYBwQVxnIPFcIkvl gAjjPerdpfSWzF4ZCmeqHlW+oq1NrczcF0Osd+SvqvFM9ayV1m2eN5LuZLdUGSWbj8DWjBdQXlus 9tKskL/dYdDVppmbVhxPNFITzRVElm98S6Xp5H2y4MORlcrnd9AOaP8AhI9Mlmigs7hb25lGUgty CxGMkknAAA9TXieQGLNyx6k9TU1jcy2moW91EWR4ZBIhBxyK41RXVm3Oz2a91abT4/Om0y5e3H35 IGWRo/cqDkj3Gat2l7bX9pHdWc6TQSDKuh4Pt7H2otbpLuCG6hI2SoHUj0IrFjt10bxOPs67LLU0 dniH3UnQZ3D0yM5+lZ26dS7nQ253XQGOQw59sVdVPMYZzhe1VbZf3qMOgYfiKuQNncT35rVKyGRv dw2A+0XbFYIWDSMBkgA+lcrHfnW0m1BvL3STSNhRlCA5x+gBp3xBufJ8NSxqebiVE/Dqf5VheDWn GnTRSxOkeRJEzDAbPBx+Qx+NO14sunNKpZnZ6XE81oZHOFeT8SK2dv7iY9OTUUMIgt7eHpt5P5VZ Azby/WkKTu2yxCixRBmIz94k+lQNMZIzLghP4R3NOl2tMYG+7xketSyKMByMKPuL6n1oZKKDqUwW 5YnJrH1a4t7G2a7upFiiRwHdzgDJwM/jit9gAcvyfSuU8eW8l14VvoLaMySu0e1V6nDgn9BRYGaW kaktyoFpLDPExyTGd2B746fjWxIfkkx6f0NfN9nPf6bqAe1uJba6Q8AEo2fTP+NeveDPGf8AwkME llfBU1KJCxwNolUdTjsw7j8a1iklZGDdw8SyFoYIQfvB2/Jf/r1zykmBMA52j+VbGvzbr+3izwsZ J/HisuIEAAngYGDSe5pDYav7vGFJqCWQ4YZAz6VYlI2MVJ44zWe+GyAeT1NIs9C+HFtvhvZgPmYx wj8QWFee61ruqX3iTVLu5uXV1uXQxk/IqoxCrj04/U1698N7TGhvJ2a5P/joA/rXj013HF4u+3zW sckX9pvLLbE5Rtshyp9uK6GrUkKkrzbPd9H0nQrjTbbWm0pbbfbi4eKYE+Vxk/KSQMdvwryLWdQm 1TVLq/mY7rmQuPYdFH4AAV6v401MWvhadImy16yxBuhYN8x/8dFeSSKHB3Yx6UquiUUZwu9WUVT5 s9h3pAoMKehGTRcRbsoWO09BU0saxW69ScYHvWJoZ8+AflpsTFX3H7o6/wCFWFtzMwA49SalSBB8 4GR/DnsPX8aQhAqxwsdoJcY2noB6VvaKiRaNBFGgVYtyAD2JP9a54yeY7BACBxmt/RONNxkH526V UdyZ7F45zRSHrRWxkeMGU9hj9afE3zDc2BnkntV3TdNN9GTGglmLbVRn2KB3Y+v0rq9K0W2svNnm toLia24YohVV79+v1rC5djd8GX23QpLW4O17SYqAeu08j+v6VpXWqafJdKk7BfKGRIxGELDnPPHH r61LZw29zbrIFAJ5G09v8aw9X8F3w0fUdZPltb3N15YPO9CvQ/Q9PwrnnOMZc0jblajdHZQ/uVX5 jjI4I9/WtEoREx4IGErBsiRFE6ynYwXdnuDg5reaT5FH1c/0rUDH1TR7bWIyb2GWSCB9xMQDeWSC NxU9QOaqWOjxNfRSiaG5h3JtaMEbAvIyDyOuPSuy0R0WKcErvLge/A/xJrH8QaXYaLHLrvnG3t7c +ZPGF3bssPu88c9un4V0R0gYyfvFmY4kUj1OKsKAsLiud0jxPYa9fNBarMrwxq7CRQAQfcE10SAs kg78GuY2TTV0QzOqX0Jbo8YJ/AVYEnm/NkE+x6VSuw5mgKY3qmMfU1bWGKMYYrI47cE02CGS4Vd7 kAL61z2qz7mSLv8Aeb29K6JooZMghcgdR1X6g/0rk7uN0nnVhhlk+b8utEVqKb0MTxV4ct9R8J3O pRxhb20Yybx1dABkGuIW9fS7/R9dgO1pYxJJjuysUcf8CAz+Neo6pdJaeA9WldgMxtGuem5gFA/W vNvEdnBbaBoVtbCQq8M06bx82xnO0n6jBrVowOo1KcXWrSuv3C21D7CmIfkDD8qp5EcSq2TtAGfc CpomJUAHpUG6JJciA8gEmqvlYuFHuBVuRkYbSvA7+lMC/vwTz3oGer+FLiPTvBgupDiJY5blz6Kp OT/47XgUpee285/9YxeRsepBJ/U16z4n1NdF+FFpapxcami26DvsPzufyOP+BV5giLsRG4DYU/Qn Brom/dSLwsbtyZ6f4xvjP/ZVkpz9nso5JAP77op/9BC/ma5SXKgsuDgVeu7prq+nuG7ttUHsqgKP 0AqhcFeWGc9F+tZTd2ZRVkU5lMr7V+VBy5PU+1LcKZFQZySegpxUJtXk5PNSRgBg7dFFQUMZRGot 14JGX+lQXbIi4kkCIf4V6mlRmxJM333bIz2HaoEgxK0zo0rfwj3pkjSxEfyIUTGEU9WJ71teHGzZ zruBCyDH5daxyJC7b8ecwOB2jHrVvQW8i+SIDCyKUx9Bkfy/WhaMmWx0n5UUGitjMxnslgl2g7Bw oCDAAAGBxxgZ6VLpjxo12ZHUCRtp2kjp3x+lRXuo2t9OYIbgpCjbiFXg8DP0PAzx2FWVjht7KNAY pFErjzAONpYH+v51jBW1Nak09ImpohEkDLk+WCeQOOxA/I5rorrRfEd54Cu7e1ewNs8kl4hd2LbA BhemM8H865zwvaJLZS3E0gjhSZzMirzIdoO5j1AAPbrXo/gS9g1fwJHJDHst5DMip6LvYD9Kmrh1 KLFGtpqeV6Pq0TaNZGWVRIYtrKTg8HAP5YrpjdYkUMeOBgVy3w61Rlmbw9cRo8kZeSN3QE+6+/HI +legeZDKoygGRkb48URtIOZ2OGHj/Sba8ntZvPVopmXfsBU89jmrOt61aeLfDzaPZahC0s8yKokJ DAg579uKu6t4L8OajvaTT1t5mOTLbHy2z3PoT9Qa4vVfCdr4Qk+2TXJv7IMu+1f92zKTgNuB4IPc CrilsyZSuWfCcD6f8QJ7Sdt8y2To0mc8qV9OMcdfavUoVCO65PzDIz/SvLNO8V2U2v6ZaaXZR6fA 77JFEnmPOdjAb3PJ5IwOleiPcl1UEMMAE4PPSio4t3jsKhdRsS3GVu1wcYQDPvRG8Qfy7kMQehHS oPL8xhk7fx6090jCbD95DnBasToRN5TRzlYn+6u9M8gj2rP1mGOWGO5UYJBVvYjtVuOVUdCrghVb gn7vFZksjzwbl/1W0Hn+I+v05NUiZHB+LbmW9l03wupaMTTC4nfHGzGAfwAY/XFZut6sNX8Tz2Nk qwWkccVsjMhJRITu6DpluK7/AFqzhjjg1RUUyWnzgvzlT1T6E449q87gsI7aeSVxK80x/eSO3U5z /OrUmyHAnVnODMob1yKuwyYUMDVMq8L4Rsg9Eb+VSxOGjJIIOcY9KRSLgO4gk9s0qsAJH/hVTVcO emM8VaEscEAnmGYwQ0g9VHJH5UWGJ4/1E3niW10tWzDpFpHagA8eZtBc/wAh+BrEhHnX9vB2Zst/ ujk1nx3El7f3F5O26WeRpHb1LHJ/nWnpCl7+5m7RoI1+p5NaTdzaHuUzpvl2cnjuarojSSlyuFHC j0piblJyDwM8mnJIV3Fsgdsc1mYjJnAdl6/SmSNiAg9cc0uNzZIPvn/PSo7jLKTjjGDj1oAbkSH+ 6g9f50pZpFIUbU9T3psCMyqGOQBk56VMzKMe3SmBA6CFNsYyx5JJ5NSWZZdQtDjB81QfxOKauWJc 8t6GkgfdcRYOWEi49c5pCZ1mTnt+VFRlxklVbH0orYxOb0w21pq4eUEKJY8J/C8eDuzn/gPtUVsl xqeotIsG5pXwtumQvTp1BrTlthJd7WRZGRBGwY8gAd+3pTrfQ9VZVWK1ZwwBUrIgzx2yRVJXs0tD nc0laT1Gadcvp8UsaEhLiJ4ZVJ6kqQG+ozXp3wjV4PBn2WSNozFMwCt/dIGCD0I68jivN7zQ7/Tb KOTUoFiVn2shcHjGSDtzxjPSu++FH2SKxvo7OGWGN2jm8t33Abl/hPpxnn1puG9+wUndaO9jzizt LnQvirBJdW7QRPPc+U8q4V0+cAjPbkV1mt+NNM08EvcC7uAuRFbMH4HqRwK5rxsFsvFVw8oV4U1h 0KsuQVMUbdB7safaahbXUEqW9xb2RK/KkVrt8wngYPJX65FRTpxUVfp/w5o5tOyR0k2r/ZtWNvcx hLXyEnjnLFi+4fdCgcnP+RXD+NL661m/gR4kjs1Qsscj43EdM49Op/CuwMzW2k2/24eY8AIlfqWV CV/qPyNY+oR2Pm2zSW3nxTqTvEzI49SBgj86zu52ikbTp2Tk3t0PPZNLvIfsQdrQybcRLBIu8DJ4 OB97689K9k8Nz3N3oNpPeowuwpjm3jBLKcZ/HiuFvrHTY7W5u9LvWuIY8NIDEUdT02nPBPuOK7iy vVt9OmW4cgRiIAAZzmNTiplGV2mhUp2bvsX7u4+zxp0GckknjA/+visc3V7NIy20qng4ICqvAycV n6nqjTh1kUrbrHjav3iCeefwFQi9tLGRYZCu51y3yHAAH3aORp2OinONRcyeha+23MrOs11HIdpw I0GfxwOP61Ye/mtbbCASLLGGRZs/LkZHzD+VYOkvqes6gJbCLyrWFhuJdcYB44rr7fw3q8sUXnPD JCg2qXbtnsMUnCW6GqtO/KzgLzVb65byrieQhDgRnhVx7CoQxkyGyue/UGu5n+HN7c3Ms39oWiB2 yFMTHA9+agk+G+poPlvrWQj0Vl/xqrMyco30ZxI3KCjjdGDj6UgwASTkZ6966G/8G69YJJPJawyR qMu0MwIA9cNg/lmuaUyCZ4ZE2OrcrkHgjI6e1ArlpUJPT8ar6zcbNFaLoSRH+Gev5CrkHf2rI147 jDF6Euf5UFozrP5QT6V0OjR+XZqW+/Ixkb8eg/KsK3j/AHMmB2rp7E/6JDGEjBKgl8HceBx1xj8K Zcn7qRcJV8gHnFRyyKowF6e9LIPLc9BxUMnOaRAwOwOen0pj55JJJ+tKXCjOcYNQNIrDnPLcn0oA nPmKuQcZ5OaiALHc7YH1pXmk24DH33VFuJ++qN9Bg0CHyXK5CQLk9MmrGnRhNTt0b5tzFs9sgH+u KjjVBgqMbsjJqSAkahZn+ITKPqCaQM6bgUUFTnrRWpkf/9k= ------=_NextPart_01C9D87E.59029470 Content-Location: file:///C:/68E9C635/Sammans-2005-filer/image035.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0a HBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCACdANADASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDYK0xl qY0xq847CArzWxbLnRroe39KyiK2LQZ0i7H+z/Srp/EiZ/Ccjcri8fjPApgz/dqe4H+mt/uik2iu owIwf9k0oI6cipAKa4wV+tAEF8v+gy/QfzFTbfmP1qndajYyW88SXcLSBeVDjI5q5HIkuWjdXX1V gR+lJAxJlzbSj/ZP8q4bVF/0x/ov8hXeyDMEg9q4bUx/pZ/3F/lUVDWkZDrk4A9qrsvBOOKv6eQ+ qxjOdsvP4DNQI5OnTH+9Og/Rv8aSRo2P0hcX6/7pp13Akl/OHLdvunGaXShi/Q9iG/lUtxxq8me8 YNXEzmRxRpFkwwqvHXHJqFwu8MYxuAxkVdCl8gHHvVd0APDfnTY0iu5R0AbnHYimtIUHyhce1Ak3 zSx7eY8ZJ70jJz0xSbHYPPf2/KkM0h5zS7aNo9KzuPlIzLIf4jTC7k8k/nUxAppFO4WGmP3qMxgd 6L1mRF2nGTWeWYnlj+daJIzbZ9EE1Gx4pxqNulcZqMNbNlzpV2P9g/yrEY8+1bOn86ddD/YP8qun 8SJn8JzE/wDx+n/dpcUkv/H9/wAApxHPWuowYx5EijaSRwqKMsx6AVxOp63Lql41rHKYYOgCjqPU n+laPifUA8c1jFIqmMBpCTjJPQVgafZG4RpDnd1JHNSy4xJNM0aa9u5ILdgvljcz45B/z2qU6FfR PmKG4triM4byQRk+ox1rqvB0aG+lDDazDp64ruDZnbhT8vpWMptPQ7IUouOp5NNrGr6dtFyJwgGJ PNQc+4OKpz3C3LJMB8pUDn2GK9O1OxSWJ4p4g6MMEEV5tqlr9ju3twMBMBeO3alz8ysE6KhZoybO eG21Gd2cgKWPzcclTimRD/iV5/6eD+ij/GpHA5OOT1ph+XS4ufvTSH/0Ef0rSJhJWLWn8XVt9GqW 5VTqvOdxj/TNRWDf6bGh7Rip7kf8TRD/ANMz/MVS3JexJGoUHiqcigMeO9XV4UfWoRF5srDdjGMg USdkVFXKJUZJAwaYwIfHbGa37a30OSJheXFzDIvdEDg1UuYNJUMYNQlDAcCSDr7ZBqOa+xVrGXik xSiVc4YYwO1SMnyqwwQRmpKsQEU01IRTDTQmiC9XKL9f6VR2DuavXwYxDbjr3rLdnBxkfgK3Suc0 nZn0QTUbGhmqJjXEdAE81s6Yc2VyP9isJmra0k5t7gesdXT+JEz+E5yTm/X/AK509hg5PTrUZOb5 f9ypZRnIHcV1IwZ53Fp11r0l21rEk0skjszyHAQbsA/XjFXLa1OkzmG581J8DcQu5W9MY4xVzwJM INdvtPlDK2WO1Tgna2f65rsNcsPMSCeHy9yy7cD07c96xcnex2Rpr2fMtxnh2yQyLfRAbCSMe/eu re8ihiJlKop4GTzWXYwReTGJFG4j7w4P5ilvrP8AcyiSeRlZSBuAyp7YIrFPU2tsOuJ4LuMvbyrI B94A815v4sGNV6YO2u3js2s9Pk2W+2XYfmzyPy615xqU809yxmG4r1bOadupU27cpluKhl4srRex MrH/AL7x/SrDYzVW9dY4LUMQAISfzc1pBnNUWxYt4lOpQEk5AXoau3XGpRH/AGG/pWRBqNt9sjk8 wALjqO4FX7y5iF3BN5iiPa3zE8VavcyduhdRJJnjghQyTSnaiDua6mbRLax0mO2/d/axzNKnJck5 4PoPWuW0C+Ua1HKHG0DaGzwMnmvRrCJbl52lTDM2Ru9uMVjVk9janC+p54bX7NKjiNZV6lGHDD0q neaYVTz4gShbJU/eUf1rvbjS40mdZIt6dDjgqfUGs6701lEcaI7QtkMO45rKNRpmkoo5qPQXnu7c RHKzghT6N6GrM/hu+01lkkTKK2G77T6YrtLG0eOGKS7XMcanrwfY8elY+q665kcRsCF/i64pqcmK xxlzbmORwwII5xiqR6V0WoXUN3YsWUCYcggdq549K2TujJp3HiLzUlz/AApmsOUfvGFdBBnE3p5e DWDLzI31roic0z35qiapTUbVxHQRHrW5ogJWUeqVhn1rb0PkyDGcp0q4fEiZ/Cc0w/0+If7NWJCQ BwKo3l7Z2d3E9xdwRKBgl3AqlL4s0p7u2s7Of7Xc3EqwosQ+UFiACSeMc11I52Zl7p1//b0up2UR TyApaccBT0/E+1dbc31xM1nC6jc43MyjHP8Ak1s6xp00Fhb2kKr9laQ+a2OWdcY/DqfwqjdWokt1 ZVIkiO5CPWueo7TO2iv3bNO3jUMqY4Axg1dcDygGOT0HvXN6TqktxL5c6FZQdoC8hvpU92975heR RGQSERm7CoUdTVS7F+6vIxKI5X2LjAPb8a8q8QCGK+ZLf7hySR3OTXY/bJZ7hgY8RjGST1NcXrqn 7Sz44BYE+nztWnLpcznUd+XsYpYg1nay3mXEManiOBVP15J/nVwkk4AyTVJ7C4knLsVJJ4OcCrpq zuZVHdWM8IuAM4b0q3dwyvcQQSHCiJSvpyMmn/YnhkHmKpXOdwOfwq9ch3CNkZRRjjsKtysyIwut Slpsgsr3q2zI3Z9M17nYI9peW6zSb4LmLzYsLgoMDgivHtA0/wDtjxHaWmB8zbn56qOtevyxTQ6v ESdwCFQ47gelc9V6nbRho7Mm1SF4XEoy1ueN6jIx71Dbq0c0cquCo6MAD+BrdF1ssPJijBB5bPO6 sW6t0tFE8DZjc5Kdh6iudxtqhtN6C6oonhIkmeMAfdjGB/8AqrhdStVhdtpQhuN1dFqky2duoMzP 5jfLzkmsW/hyoiZxnhlJHBFUjNq2hzF2PLjzHwudrAis4nitnVGZLSODbhA5cHHUVjNW8djOW5PE 4RJs948CsCQ4ck+5rbW+NgHlEEU25Gj2yLkDcMbh7jqKydUvEvLlp47aK3VlUeXEPlBAAJ/HqfrW 0W72sYyUbXvqe9mo2qUjmuO8aeKjpEf9n2R/06VMtJ/zxU/+zHtXNGLk7IpySV2S+IPGFjosjW6A 3N4BzGhwE/3j/SuDvPGOv3vmL/aM0EL8GK3OxcenHP61hHLEliSxOST1NOA4/SuyFKMTnlNsbjJy eSepNWbK5exvbe7j+/BKsq/VSD/SosZ5pwHNaE3Prqyaz1jS4ZV+a0u4lkjb2IyD9RmsK706XT5W ilGSOjdmHrWH8FdYOp+E7nR5WzLpsoMZPURPkj8mB/MVkx/Fy3u/EuoWetKDo5nZLW5hTLRKDgEg ckHGcjnnvWVSmpeprSqODt0NyeKCznW8hbyp+cxjo/4dvrVHXr+wTSoNS1GSWzR+FLKTkHPAA7nB x9KoeKfF/hzRrcJplzHq1+3I2ZMSjtvbv67R+NYPjjxYviTwFo1w6RxXU8pjmjjGFBi4OB2HzKfx qIU39o0qVI7x3LNn4u0jVbj7PA7W+04iSYbd49c+p9Kw9fYq5XsWYn8GP+NcOU9atR6lcIixTO0k Q6bjkr9DVyhpoZQlZ6l+HkFsd6mNU47mGJC8kgVSeD60p1S0BwXYEeqHmkkXzF4AY5Gc+1RTxkod gzxwM4zSRXlvKoaOVcZwd3HJp1yyyQMoPJ6ik9C46uyKCyz21yL6CVkfqjJ8pWvTPCWvxalZQLLP LJeQ/LIXU8k+9ef25DWpfKmR/wB2F4+XHU4q94QvbrStYMRl22TH94QMjPY+tROF43NKNRqfKe2o g2rIDlSOMVXvpcxGNAN78Yx1qhDrNsq7YJo3z/CXAAq9DHkb5ChZum05FcyOp6PUytStY82+9QfL 7npn/wCvXF6veTyTunlhACdoxwPpXe30RbGOea5TxBAFuVYZ/wBXu6dOaa3LUIyepympXst4sUTR hBGvPuayZQY8buAeh7GukubQOgYD5WGR7Gsa7jLWrdeGAH1raLM6lFJGTfN/ovyn+IVlN83HJreX TLiSBpvL/dqMlm4FV30t/sa3KqUEhIjJ6EjrW0ZLY4alCS1PZNb1eDRdLmvZsHYMInd2PQV4jeXk +oX013cvumlbcx/z2r0HxHJPqt9hEBt4DtiBP3j3auW1LSZPkbywhyRuA4opQ5VdkTXNszCxnijo KmntZrfBkQgZ6jkVCTkkdq2MbW0HLyDTgcU1fu5p3FAG1oHiXUfDUl7Jp0gR7y1e1cnsrY5HuO1Z Q46dqjBqRRnpz9KRSEPPSruo3wu1tYoozFbWsIjijJBOersSOpZsn6YHaq/2eUjiNj+FMKkcEEH0 NK5XKxgFIV4qRV4pjDk0XFYI5BAZDj5iuFbGSvPOK10s7VU/1anjJZhkn8fesdlyOfStTTpDLbbW PMfy/UdqTGhbi3ihSNgi+TvCyREZGCeo96gYCyvPKVmMLjIB52kf0q7cr5ktvDuyGk3k47Lz/hUM 483VCD0ii6j1JqbX3Lu07oam4XKxwD5pSB9PetW2i8jU5rMcgMADVXRoD5Ul4U3bJUGRwFXdj9TW 1PatD4iLY6qX/IVjLex6GHjePP1JNqsXwPlDBRXo+mW7CC1nG7ybmIOuBwrdCD+Irz0R4tpP9nBP 516r8ONRSXTPszN88DEFf9knP881MI8zsaYluEeZdCzFot1qAUJCyAHJeQYXH9a5nxvp0dpqtpaq BgWrbm/vEnrXr8zgDdt9sV5P8R5S/iBUVsMtqMY7Hk1rKmoxOPD1pTqrscHDzE0D5BBwfY1VutKK 26SLnaxJBPerTsZVW6QDO0bh71oyySy6XbBsCAhivHTnmsjve6Rl3FrM+hRwpEzST4SMD3NaNjpd reeC9ctEiQzWTp5MgGdzBckg++DxTpNRXT7d5Qw85EHlK3POMZ/D1rpPhjEsnhu4cxiSWW4beSeo wBz79fzralE4sZO1l2PH18WXwk3NHCR6basr4ngnj8u7tmAOBuVsgfhXLc5p3Y1uecdhPYfaLRmh YSIy9Pb29a52TTXN4I4lcpjLH0p+kazLpc+ceZCww0ZP6j0qS78Q3El5M9thInxhWXmixbm3oy5B pUOAFtZJD+NXYdIZsEWCge4rETxBqQ6TjGOgQVdi8U6knVo27fdxSsV7R9EjcTRWKKfs0YyRjpVi HRpjtIjjUHHUVkQ+ML5VA8mHIOR16/nS/wDCU6gxGPKXAGAEzUPlRrGc3skdBFozsBukUdPujNRT +GYn+Z5QScdh3rAOqanO283Minp8vFRSNPJzLPK592NZucUb+zqtasuXvh+JQzW0m4r99eMj8Kwr ywe3AYsrKe4q2Hltn3wyMjEdQetVp55JpVa5O5TwT0xTUrmcoW3K8NtJOTsAwByTXV6DaLbygyIp jdNgDDqRyD/OqVm2k29vlpw3cqM9aoajrMtzco1uTEkR+THWtEYyslZHXRW9pL4jkAgi2Q2ijbt4 3Mx5/SsVVtY01+8aBCyziCEY6HGOKwoNY1BJZp45H3yKqswHpnH9av8AhtZ9R1mK3yzIZDMVPQyH gE/iQaHsZq9zTtbOaNW09yFiEZkI9GC5zWvPcRzvaTOMOYzE3+9gUvi3TjoviR7OB2AZEXcxzkFQ D+uao6vIo09HjADKysygY2tjkD2rnkj1MPNWdjQVAYJ19UNa3g3Vf7L1uCR2xDJ+7l9MHv8AnWfF +9tYZQQVkUHPqDVG3YjOOo5qFozoklONu59JycwbwQRwRivHPHM4k8WSei7UP/fI/wAa7/wfrX9s eHI97ZngAikHrjofy/lXl/iWb7T4guZM8NM+PwOP6V0VHeJ52Eg41Wn0MS2Hly3Ns/oStbVnIr6F Cq4Z4JG3Ie69f61kTKyyxXQGQvyyfSnDfa2z3SE+WJQMj0NYnfLdPzB4PtOpXNnDtYPMrB/7sf8A d/EkflXpngDTorLwvC4HMzuzN+J4rlfB2lLqWpXyoRtmaJ3PpF1OPxGDXpGl2CaZpy2kbZjVmZc+ 5zXTTWh5WJd5NHyHlh1FAb1FNB5wTSqryOsaAlmO1QO5PSrMNxjZAHB55Ge9ALe1b3jGFLXWorVF CLBaxJtA6HBzWCCBUxd1cGrOw8Fh1NSBz0AqJcZ71IoXvzTGixECSMt+Va1lbF2Hy9fWs22ySMAA Vv2GQy5rkrzsj1sDQU3qdhpXgS71HQZtUhIZIX2vGPvYxnd9KxL3TTbZGORXsPww1SAW0li7KDLg qD3PpWH8R9CTTL3zYkxBPlk9j3FeUpT5VUTur2fl2+9HZzpVpUJK3Y8fnjxniq95b/8AEvglC43F gT6kGtG7XDHFVLmUtpAh6lZuPxFejTldHJWjZmN0pCBjjNXNQthZ381skqTCMhfMTlScDOPx4/Cq jA4rriedMWGR4iyqQFbg5r1v4MaEk0F/q08YYGRYoiR3Xkn8yK8kSMvk5UKo3EM2M/SvpLwFCmle A9MQoEcxl3Hcsxz/AFFWjGRx/wATLHZ4mtLiPlltxJJz6NjP8q5PXVCsm37tzaRzYPY4/wDrV6f4 00g3mk3N4AxuSFL4/hjXnFeXa64ZLE7tzLbCMg9sE4/Q1nNanVQna1iXw9cNNpclmxwyHdCT6/3f x/nUgbbOrBcBjg5HQ1m+H5Y01E28uBHONvPY9q2ri0lV5I35ljG7P99ezD+RrB7npU2rXOi8I+IU 8P6hJJOzfZZI2Vwoyc9VOPr/ADrFvJBJcozH7wZifxqhJJ+7Y4yVw/4d6SW8jDgytj5NuccHnrTu 7WGoJScu5oBgARnPYiludMurV42trmJVdQ0kTngexzWct8kIW5DB1TAYeo7flT3uBqF55s0m1HOf wo6EvWXod/8ADm28q7up1ERJTaPLOVXnnFd+6gDGelc94KsIbTRBMgVRMxIIHYcV0TFfc11U1aKP JxMuaq2j4vz+IrrvBGmrLff2jLH5hhO2FO2/+8fpXLWdpNf3cVrbqDLK21QeBXremwQ6PpkNlbAM UX55MffbuaJK6sYp21ON+INuqapbXDuvnzRneg7AHg1yA61ueMZ2n8RzBmJ2Iqj24z/WsMU0rKwt x49qevWmCnAj2oGi/bnGDW1bNgjmsC3ck7VBP0Fa9slyTgQv+IxXNVpuWx7GBxEYbnV6Tq01lIhi Zg2RjHXPtXrPiCLWfFHga1V9Km+3btw4wSBxkg9M14baXMlpf2zOMFZFb8iK+uI23xo/95Qa5aeF bk1exrmGKS5JRV33Pk/W9Pu9LvHtL63eCdQCUccgHoawbglUUMCAx3c969R+L8YTx75jjIa2jYDs SMj+lcLFo+p+KtSnfTrXesYAOSFVeOma6IQcXY451uZcxzbZJLHvzTDzWhqel32kXRtr+1kt5sZC uOo9Qe4qrDHvYtjgVutDkbuOtbNrq9trZRlppVTA68kCvpmxt3t7aOEA7YhtUHtXzppcgttb064Y 4WO5jYk9huFfSK3fnTEQ/Nz1PSriZTViW8thfWUkEm9VdNpCnhvrXlnxF0e00qHTorQDcfM3ZOT2 /wA/jXr6ogX5mJ9+lee/EywjubOC4hIHkLIG6gDI/nRJaDpytI8g2tC4zkODXVw3p1KziJkK3KDI K/eyP4h/UVzNxLDeasiRFmV9i598AGtq4sriw1KYsqoVAVQo3KOBwfrWMo9Tvo17Pl7luSFjPB8m xpDtbdwpzwfpVa8gsY7hbd18+NHG+aCUgFe+AR/nFXYkkkRIlfcWPKdQKPFVvcaDetZMF8xAoz1R gVBxx9amJrWvdKLOau1MQKWqvLDu4kC8kdsitLQtN1bxA5i06zZ/JI8x2O1V+pPerumBbu8j+z2s avI6qIVDbXOeee341634cFpZ3V3ptrtwQLkgc4J4I/StIRUjCrWlS0W5Y0PTLjS9Kgt5bgSlBlgo 4XPYVoSKw/jP0zUqbXjVg2HxUTgAnI5rdKx57k27s+brPQX8M+JHTUTuKR77eSMZWRTxuH+HrXRJ qMEv3WbHqVxWj4yhFzb2N2x+fznX/vpVJ/UfrXNJwAo6VSimrnHVryhJxRg+JNIuZ9UlvLZfOjkA JC9VOMdKyF0u7B+eFk+qmu/jG3kdasxDB55qlBX1M/rkl0PPItNBP7xm+gGK0IrK3iVWES49Tyf1 ruhGkj4ZQce1Pa0t5MboIz25UVrFwj0D623ujj0LooEarsHoMGrCorqCCwY+9dWdKsSVH2dBnuKd Joun5AEBBz1DGtHUi9zSGLSehwd4zx3CksePWvsHS5PO0iyk/vwI35qK+bfFPhixs9IS9iMol3Ac txg+1fQ3hdzJ4U0lj1NpF/6CK4Zpc7sdvt/bU0+x438b4iviqzkAPzWY5+jGuE0HW5tNuVhMrRws fvKSNpPfivW/i/pYvdQsJfN2MsDL93Ofm+tePz6cIST5m7/gNS6aa1HGuouy6Hb+Jri11/wvcQXz btQs4vPt5sYJXIGPf3/CvPEijSFY+DxzxXXajBDbWNlBGjG5vIkElw7EkKcHaq9AOlP8e+F7bwnf QQ2s8kySR5PmgZB71FrKzLcle66nFzQCZCqfePTjFep+C9au9Skkt55RDDAiBnBwXOPX8K888Or9 t8QWkM4DRO+GTHUYrvPBulR22s6lGJXKLtZQMAj2JqokSZ6JDcWiSqElHmLhgxJOKr6lp9nq8LvI vmIcnAb7/vUaQK0KOWkzKwDfNTtQiexXfBLgY6Fasg8bl0yC38Wi2azCRli0Mi5U4HY9jS62081z c3yiRYjIisx4A4OB+ldfrkUUrWd4yYmSXIYHqDwRiuP1i6byHtyAys5fk8ZAPapsaJu5Lp+o21qG LNumYfLtPQVa1rU7DVI2BgEMkUKHCszeYRwWOe+MVxEV1MAGV9ufQdKnudbvzfJdPIjSqoUHywBg DA4H0qLI6eeSVnuen+CrOK5097iSBlulkzECSCF9SPWuusUW112EqNnmxOhCj6GuG+HPiebULq5j mto96KCWBOGycdK7N3b/AISfTgCckuCf+AmtIpLY5qkm2+Y6FOGbK4B6A0+VlOET5iDyewqN3Kkj r700uVGBVGR//9l= ------=_NextPart_01C9D87E.59029470 Content-Location: file:///C:/68E9C635/Sammans-2005-filer/image036.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0a HBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCACoAOADASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDlgvFM kHyipwOBUUg61QjzjU18vVLoekrH9c12CgG7gYnGUz9ehrldeXZrV6B3k/oK6lWBFlIe6Lj8hUxG zpoRwpHTaP5VO08MC5lkVAOpJqvbtiNCegWuW8UXReHHmDyzj5fqf1P+FVKVhpXNbUtfs0XMku7u iIeMdiT6n9BWHJ4ituALcBM7s+YR/XA/HmsmziRmVXVXByvPPPap7bRmN0UljMiFiDs521h11Nkn bQ39N1+/ukcacBeEDLQzHEi/T1Fbmnaol7GIpYXt7pQN8T8ge4PQis2DwF56pPbytFKDlCpP4HPa tFPDV/pkQuLrUQDtIDuMkfjjn6H3q1OwnSZJOBk5HpV+xH+hxY7Csaz1Bb+2ZgVMkbeXKFPG4dx7 HrWzp/Nmn4/zrVu+pgWgKMU4CipGNxRin4pMUxDMVj60MRy/SL+bVtVj62P3cn+7H/6EaaE9jHK0 3AqVhzTcVocxHimEVKRTWFICAio2FTkVEwpAQMKiccVYYVC460DMMf8AIRvT6IaqRSEOqJtbJHJH SrR/4/dQPohrLPSs2zoS0PV8cUwjNTY+Wo8c9KoZ594kXbrtyPXaf/HRXQ2Z3WGnNgH92vX6VieK Vxr8vbdGh/T/AOtWzpu59EsGT723H5MRURGzenmeHTS68PtAH51zHiKzJWNAeUYAn8DXSXAIs4t2 CN6jrx1rOutPaVS8zFABu3HsQB+hqam5pBXTOe0yxdsbmbaDhSein39K7vw7YE6gjTRsj55Y9/x7 03StKi+Sc8+Zguo6e1dfY20FsUUIdzNgY7d+neo63OiGmiNOG1EaBf4cYG3t7YqpfWMTROrrwwwc d627co6YkC7v7w4zWZqV1ZwLtluY0JOAGbqaGkbx7M80+wDTfFF1DASYpbfzGz7MMfzIro9OH+ij /eP86g1Nka9RE2lthZjnkL2/WrGmjFtjPRjWsfhRwVklN2LYHrS4pcUuKozG4oJzTsUmKBDccVj6 1/q5P9xP/QzWzisjWwdkmBk+Wn/odNCexlbC7YAqeLTZpiMOFH0rX03T127pF3E+pwBW2lpCpHyr ms51HfQ6qOFio3krs5J9DnAyshJ9wMVnTQTQNtmj256EdDXezwKFIBx6Csm7gR4yr4ZTxyKUZsqp hoSWisciwqNhVu4gMErRnnHQ+oquwro31PMlFxdmV2FQuKssKicUhHOH/j41M/7JrLNa6KJJ9RQu qFzgFjjvVU6cB1u7f86zZ0rY9OPFNUc1I3UUgXHb3qgOE8XjZr0bY6wA/qa0NEO7QLYk42uwz+Jq r44Tbf2kndoiPyP/ANerGgYbw/GD0EzZqEM6KaI3GmSRqfmKkj68Gqlu/wDaqxQyMQspCsV/hHQ/ kcVrWYUKMZxnFczfLJp51BUJJWQOgB+YBs5Yfpn6UVF1LpuzPQLbQLWxhtvsO5CcLsLE88jnPFXd K82SRhc4DRvu2+h6Y/nWH4Q165vrFYtRtmeRVyZEfG4DoxGevuK6OykS4Z5lH3j+NZPc9F8srSia 8kBePKSYHfjJrHtrGN9UaW4QOoXagb17nFa0DsqEDqfWqk8Lyy4Q428njOT6UKQ1BX1Zz2vWsMWo yXEXKSqBx0XHaotMObdv98/0p2rXc0t21uJEe3jXJCgZD/h+dJpg/cuOnz/0FbR+E8+ukqjsXgKK UCigyG0UtFMQmKxtUuIYtStoZiAsiZx64atoCuYu4YvEN7Gm0GOK5aK4U85RRkAfUmk3oXBNySRs XWryWEqW8dj5+fmIBO8rnnAx2z0rZTzZYwUs9oPZpgCPyBqkLQnUo50kZTt+ViDyMY4zW4qR7M7u awkz0oxktzEna5hJ8xYsA8ZLEj8cUCyluowd6IX5Tk4IxVi9359cUW/MIwWUjhT/AA98/wBKmO5p KJx+rhkvEjZcMpKt9cZqgwrQ1VTJqDSyEjL71/LGPyqiwrrpu6PGxceWoV2FQtVhxULCrOVGVNpd q8jO0ZJY5PzGoW0q1H/LL/x41rOKgcVNkXzM69q0LULqFr9kYqJ4gTAxOMjqUP8AT6ms5wCpB6VU t5pLO6A3HrlW9DWc1dG5y3jO4t55LYRSBpYGeORcfdPBpnh/ULeDTRbSE+aZiyjbkHpWr4+iiudN 0vVoLeKP7QXNwwX52kzySe4+vTPesPw5pdzqMha3TCxSAmRjgD/E1NOTkroa1O60+4WdPlQjByTj AFXXsbG4iuL66gjcbQmX9M/zq1Z2CpCEwRgbj7mrllZfabARFcgEuw+lby0QRV5JGfoMaW0UcSrt GOB6DtWvDFJZvlOYyc/SqX2ZoJFYD7prbV1MAY9Md65Nz0F7uxYhuARuqnqFuLqJw6uwPOBIVH6U 1I57mRUt4jljhSe5rc1Dw49vZQKt3LJJI21kyqA8ev8A9erjSlLVCdZQ3PO2hktYQsduSrjfw2cZ qbSbgu0kZABwG68+ldLJpM6FMwMP3mxVA5+bjGPrx7H6iq9z4Yu7KRLv7O0bSDgcEHdzjHXPGTjp W/KcMpXd2V80uajyVba42n9DT6mxIUZopKAFridYudS8L+IZ9Q0+IfZLhFM7FchPmxnjoea7YVzn jCISaHfDnP2bgD2kWla403F3R0EN9a3AVorhDICG27uT6/nW6qAoJB6dDXE+EJra90eGVLcCRl2u /Xnoa7WKZUiEbsocDv3rnkewpXimVLoAqaxnuZI0kjVdoCnLDqfataYEyEYJqtNp8lxGYYU3zzHa i+pNSrjb0Odnt31Qq0ecqPMbA9Og/E8Vkq6Sxh42DKe4r0n+yYtJ0sQRESyk7S4H+sfoWHtztH4m vDvEMkmieMNSjs5vlSc7gDlWPUjHcZzXbCHJC7PIxMlVndHSOKgasD/hK5CebNPwc05fE8TEeZbS L7qwNPmRy8kjXeoGqKHVLS7IWOTDn+Fhg1I1FxWsddVS9i8yI4OGHQ+lWiahmV5EKxsFY8AkVG50 FeEaZ4q8N3Wh2ST2t1byLKiy/OjMOJCGPcgkhfaul0fwxa6Bo0PkyeZ5rEyZYE7sdfb6VRtNDXSJ lmtSwaPDSEdSx53D8c1t6TcvqMcqSoqOHOCnCS55Jx/Cx/Lr0qFB03pt1JHxhSSFIYHgkNnB/wAm tjQo1j1O3RlGxiUOfQg1mzQx2qxGOMKJATJx33MSTV2zdlmjaMbnRweK6U0mM3l8LJNqPk7iIGOd 2QCPbnvXQXmgaVbWoVrFN7ptLqMAY74HAP0rnvEmo32n26S2YY4IYMqhiPfBBrnJfH+qWmnnSraG XzVXe95K+6R23FmbByMEYGO1c+JptxcKUuVvyuaxqSbVz0Wz0a1V2uLePbn7qE8KPQd/xrK164hE apIkMxaRU8uScxDJzgAgEkk8YA71Q0DxhdyTy6VLaGRFyI53lw3qO3T9an8RpfT2jvayiOUo5Drg FOME59cVdBSVFczvpvtciUuZ3HNrLadZwRi1LoXwrXDeYsbcfIr4GT6Z6Yx6Ylk1WHVQqTvFbzkF QGBxIoxkqCR8vtnqOh4rzwSazp+oSXt7ILzZLHciJkJBaJWCqDnAUF8kKMccVome71e2uba4jdI7 qKJiQSyeYuB5idGRz35OamMZOo3fTsSXtZ09IZiN0b5/hRNhX2K9qxZIvKI5yp6GtmOAxRJG0rSb ejOcnH1qhcICJYxyyHco9uv8uK0auhlKkozxSGoAWsjXRm0nBxjyec/9dErX68DrXmHjTxI1/fSa fZuVtYsxyMp/1pzz/wABBFAC6D4sk0G9ewcxPYmckSryYwTyR6ivWYJIbi1EkM8ciEbt2QQR65r5 2PSuu8byS2x0nTEXZbRWMUi7eN5ZRyfwAH/66hwvqdFOu4Kz1PSb/wAR6Vo4Jur+HdjhEbe35CuY vPiy1tdJ/ZGnqYgcSS3J+eRT1CgcJ9eT/KvMgSOgxSHJqoxUSaleU9NkfSOgeItO8WWltdWDGIRt tnhcjdC2Dge6hckHoSa8A8TP5ninVmGQPtkoUEYwNxA4+lRaXq9/otybjT7qSByMNg8OPRh0Ipur 6k+r6tdajJFHDJcyGRkiztBPXGatyvGzMSjikxS0VACdDkVvaXqBnXyJWzIo+Vj/ABD/ABrCpY3a KRZEOGU5BoFJXR64fvUwkCWHPAaVAf8AvoU41WvWZIBIvVHRvyYVcd0M7eRQcSN90ja3sPWi3hto 5mZ3WJwPmRWA3N2IHfrmpojHJlR91xlfQ1myeH7LUNas5bvzmeFwqqkpTzFzypPb6+lVKLeidiWd FZIuprbyqskhTcowMFiDgqQT15qKO5jtrrfAqtGcbFXnGd3Bz1xirutyR6ZDawRCC2u1WSZjaqQw AIGRzuIz35/WuTube4t2nnadJ44p1fzDgEgB88cYI3LXDUblenF9UJ9j0fZFqGjKVw6svyt04/pW PaWllbTESRqY9hO5xnkdean8P30dxZr5Vyk8Uq+apHUjv/SqHiC/+wyvDG+1g33eMkEV1PEQ9mqn UG9Lkz3VvYazH5BjVHkQP83coOT+Y61b8VajHb2P2eGVDNJiMgEHaCf/AKxrk9VldIoLt1zEI1RX VQdzDgg/l1qESRXkdpLFyUjVXbk78ZBb3PYfhXlwxcoxlT7vfsRzPU2rdv8AS7cysoULgknHJ4x+ Of1qZ2xGOpIHYdTxxWbqG9mtVRCvmXseSf4VT5j/AIVPqd/9kuJRBlmjkOGPygMMEnnsDx+FejGt BX1OhxUYKV9zrLXw88FrHcX8UuD1iQ/dH+1/9b8ayfEGh2dhbRahBdyKrkgRypnOOo3D+eK5yy+K 11oT2R1F3vLRZZIn2/fdfvMwBIHykqoyeQT6VsnxZ/wk+gKPsqxRu7PtyDjJOAMAdjznnJNTT55V HUUvd7W/G+4rxcdtTm2+V2A6A8U3NPjQRufPBbC8AcZxx+uM0iRO+cggL1zVOpFX12JujC8Vav8A 2RocjxnFzP8AuoQOuT1P4D+leQFSv3gR9RXtepaXbT3EVxdW8c3lqAgkB+XPJ6kAe/0rnPEemT3O lSMqadDa2wMxViqu/A43f09e1ZRxEJSshKcXoebGtjVdffWtM02C6i/0qxQwi4B/1kf8IYeo9e4+ lZ5uQi7YEEY6nPJNPgLOxb7F5rAZJCnA9yB9D+VdC0NbLuV1SRvuozD2FPFtcMOIX/KnvfXLf8tS o9FGBUTXEzdZXP8AwKmP3PMk+w3J58vH1IpPscmcFox9XqEsx6sT+NNpCvDsS/NbTEfIxH4ipWiW 5hMsShZF++i/zFR29u9w5VMDAySegpFaWzuASCreh7igpJpXa91kPenxwvKflH1NW2gimnWRMhHB JHvVhEAGAAFApG1LDOTu9j0dgUJDAgg4IPao5IJbny7eCJ5ZZXVVRFJLc9hV4atK6kSW1k4GQN0A JwffrWzouoWtlcxzXcNnaR3UDxoybwy5ZUHG7oSfyDUQcrpNHHdo6bT9GttPjiN9IkjIQQjNtRfZ j3APU8DipLDQ5Zba/v7LU412u6uLVPPZcHBwAeBjsO3FSeI/Fuh+HNPsbOWMTR3n2iC5IK+cpAxu wT0LdO2K4WwvHmt4bu3S7eVxhzasrFGGOGH0HBHb6Vx3nSqOdeXMm3a1rLy+7r1FOSdrIvX8FvJ4 zS+F1BK1za+TG8JKjbzhQp5GBwe/tUFzqBtIXZ0lmDyOjKiCRX5UYZe4+Xr2z1zzUlxBcSGOaKK7 ilRlw0trheCMg8jjHepZ7nT4prpdQtdUWOSb7Qk1ryqk4ypyDkDGcH1xUVKsHU5k9ASTaZVs5/Kv gNOX7KocpLa3QwIZhyFPHpyrDqD7Gr9/cRx2hLwStJCQ0YkffvB+YqxA3Z6kZzkHGaqXWseHZlIt tTMjOmyQTw7HA5wCue2c56iizntww26iJ1T7rSK2RnGMHnIwPfpXHVqu1radjNy6FkGDU4o5YUZ3 KqRFuxu29FJz8uD1qjpdxOuqzW72KW3lgMrwnKL2Oc85PbPXrzW1p+mwW1ws8LI8MoZZI2k/1mSW DKx6EEnnoR9KeZp4NVvVKrFJ5Uasr43EHI3c9+n51y8yaa6fiiehjqHGoRxpOqwwq0zRs53EhiFB H++oHaqmrG6aUwyDbIyje+0jPGA2PfsP8a1NRghjuZ9RJjIW2Vn6BWCnIx1xkn9abMqXEkF1GrPH cRq5LvkhB1z9O3+FdkasIyV/hX4srm6dDKg0fTUt7U38YEsMYU88Ek7m/Mn9Kvy3BhgENhbDG3PG Qo9Pz96kj0qedXuJAJPmJd5SQqcj7qjn0H9K07qEeb5EHl2yopDtLktIwPfBwufYZHTIqqlbmSQ2 9DNWeOzP/Ewuwkr5/dKMvjgDIPA59T3GOKr3WsQzWrRo72qCXhpISwPA+8/fPOOgB4x3qw1sGcgW wSQjcJMhjnpz6np16/yhk8HWd40b6hqF9Mkh3mNJFVUGOME8Hr7n+dKm4p3e44crdmcq+kW90yQR +KS7yKCMYQEEE8ggY4GPbk+xguPCXh6KOWa912WTyztzI+RuAPBA5/ukjqMEc9rviLwHDqUJn027 023ngjJjtopSxcDBO9iSS3+109h1rzW18xUl3BnlYBlB5/i+Ymu2K5vhk18kayik3y7Ho1nN4StI khV4o+yy3MBwOc84B9AOeuAehNV7zxbqGmMDbaIYk2jEskfyuOoPcDrnHT8zXK6wS+jaaPnaRml8 wGMADJBGCCffggYwOtdDY+PoTAlpd6eh2YVzzyB0GDxwf5UOi1Z/FfzJoQ9p2fzOQazmvrqaeQRx CRy5C8gZOcAU9tIjX/lo5/Kt3WbixuLiO50+KVC6ZuEbG0P/ALGO31rPF1FjBYg+4rti7rU92jhK HJ76s/Morp0HQ7z+NKbC27I351obVkXcpqNk445NVY0lh6UdOX8CnFAkD5jyA3BzUOqw4Mcwzk/K auvC5xtGT39KklQMmDzilYmVBTpuFrGXawyxrufKqei+9WyNsR9cVI/zbfTqaZMcxn3qbEwpKnGy OrtVu5dY+zLtXzVVlPJBGaueIND1HVtcC2+IbGDbGJHJCgKMH075P51rw6LLHcJe2TWc1qixuspk 2yRrgE+YjEFeee/tVSea71G88+MJbWUUhkhVlwTzyxHvnPPpXLWqqM0lK39du54DfUvw6bpctnEN SZNQmt8hbi4yMAnJHXLDOSAfU0xZXYm2smeJFz8tpCIo2B9WGDn0OTioUls451l3xTSsAS5G4j2x VuS5urhVEcNyU4y4IQD6UpSpKN2m/XT+vkg5tDOn0/WobpHS9gnTHTUicj0BZcg849PcVuWdvKsL CSzWyJ4kksJSSwzxzjGMeoz19apfY5pEI8wMWG0q79B7k8H/ADxUUNrKF+z/AGmZYXf5oWLMg46j AXHpkdzXDUnKWqVv6+QlJrUt30EUCidi2pAMBJ58ce9BnqGwD028c5xUqQ2zyMgiV0OAAeCfoRxz SQaKhjfzJruFSeSG3AH6d/xpEs4o5nWO7W53AbVVcNnr3xgdeT7cVhOMpb6MiXNuWNKhudM1WaKF W+xTKZYnc7kjPOY259ACPfPrW5Pq9l5rzSokjKqokinaSoJOODzzyOtZMpuoLWNrkCKIORt3Da2C OpB5HT6+gFQmGW6jadn8qMrzIFG7ngAE8L+vSpk5N2YXbehbgktLbSL6YJGsPnRxnLBQmdxJGeoO eR9DUsEVtHamWMskTJh28zb8vGPnIzg+2P5GoNOmdEvIoYGuoAUuI5ZEwVkUFSCvfjHT0zWdcRaz qt6VgjEK7R8rLtIHIGAc/n7VvCnKS0KjBydjcnvZvKW3tRFHMVOVQZG7uufb35557YwE0TxVqUga 2+Vc5ZUZU8tgeMd26evr6muy8O6J9mltra5uPM2jzp38wEJxnIz74PFdJtiCSrbTtsYkl5Y1Yknu Bj/Cu6jQUNZGkYXfc8ofwp4ktwRFfXglRQCjEYGD0PfBPfrT/EHhrWNUaxMcKieRQnlCXCeYMDAz 14xyfpXXatpb/ZnYag8wdgGSZABn/Z2Yx+RqxZyzW+qWEd3bzwwRSK6s65TgchcHPPPGOaTnD2iX U2jCUJKS3RysPw01bwnfNfl0vreGFmKW8bFwSMbdvJI5PT0rjb7wpb2uuapczSN9m+wyTW7MwUmQ EEL0wSOQRnOQa+gL/VWg1FJWLLBIdikevbNcf4putD1K7uLLWrl4bd41dHiRWYMDyQT0OO9dqgo1 FUb00uTWrTmm5HlHiIM3hPScnBy+4A8nnqa5gGx8lGmdSSoyteqX3jb4caTaWtrZaTNqlxAflN2h dVJ9iQp/LivItc1C41jW73UTBsNxMz7UXAHsMcV3YmrSqyTgrGWXylhItWTuWDqdrCu2ONiBwBjA /Wqs2oxycrbDPqWqgsUrZAjc/wDATThZ3J5EMnPtXNddjunj681a6+5FqLUHhPMasnopxirkep20 j7SxQ+rDg1l/ZrodYXpPslw3/LB/yo9ApY+tDRu6N8ncoIIx65qnNeQwjBfc3ovNZhsLtR/q2A9M j+VKbC9AGbOfB6ERkilc2nmUpL3VYu27vdxnC45IwPSrMqRCM5ZyV54AxTLGy1DTsT3VjdQwY3oz wsqt7gkc1FJN9sRN9sGZz96N9pA5/Dt6VPqZvFvl31PWtFtP7V0KyuA1uo+z+U7SdEK8cDrk1kaj Z2kWtxW8l1d6iz/K8ca4Cn6dcc5rQ8GJJHo00LqV8u4YY9Bgf/XqTXtBuLiX7bp0nlXyrghWx5gx xyOhxxWU1GdpHmwtKKZgDWb7Trme2t9EgRIJDxICSoGM85Gc5H5110dteXtsGdEijfDBwxyQecAD j+dUbTSbu7VJb6J4LkKEkDlW8zHRsqcZxjP+6K7HS/DOqPYwpFbt5UaBVeTCZA+tUqcV6lWRjRad YwFWb7Qj/wB4S5H45qtcXsUU48mWQlG4kC8H+9161pa3DJpcyW9/A8asNx77h049a57UrgWsLy22 nXTLg/vHhYKB/X9B9a5q0fazslsKqlGKkyO6uXYF9kg3ZYbJAvqfu4Ht0qS1uFWHYpZAcEOv3kPq v16Y981zyavqUrHy9J3K3c9f/rVc0u5u5Lxory2MGI3kBwcsV+bjHHQEYH1rCWFqLXQ5oPmdlub0 emR743uLqd0jAMZfhgT2A7frVq7uIEjkHmjfICpXBzn3Uf41RlWaVsvK8nkyKUXfhRGOdp/Pvj71 aFxJaiHCQww7s5fux9Nx5xzjd71ze6m+bXyN1HlV+o1NReOJnW3R2lUQpGTgO7cYGPqR9B1713cO n6d4W09Y2hS41OUbmVRkb++B6DnrXAaAjXer6POx/drdiV1Axt2YK59sn8ePpXpFnp7XWoy312is WxtzzkDkflXpYelammlq/uHG6Wha0vSopLGU3uXluG3uQCpHpTbnRnjXdbXIZh0WQY49MitNpAmB nHYKBkmm+dxwrqe7sv8AnFdLowaszSE5Q+E4250zWbjUoIGtgsIYsZCwxuxx0NdRFoxCR/bZ0bYd yxoowCBxz7UksluZRKGJ2dWfgfrWbf6lIU2Qjh8AuCMge1c/sqNJ80mbOdSo9jT1NYI9NuzHCJZI 4WkWMtgsVBIAz0zjr71853PiS915bq9ubKO1WRSYY48ny1AIGSeSST19FzXX6/oFpq0iXs00sbKz CGON9oZ+fvnGT0rzTXb+WcrZWo8iBflckjdKT1PsOAMVdaXNBRXX8jzq8lJumvmc99ivoxFPLbyL HKCySMvDAHkg98Zp7NMGZN7BVJ4U4A5//XW5quk6vHoFgJml+xYZoUfO1cnnAPTOM1l2WjXpvYYJ EaETsEWRhlM5Hp9a0jKKaNlOL6lTc/aVwfc0jzTgDdNJg9DmvSdP+DuqXo3T6nbQxbvvCNmyO+Ac Zro774LaYnhu6isLy7m1MASRvKVCMQOVCgcZ9c1s32RUWnqeKp9peJpBK2xepL+tR+bL1+0N6/er 2HwV4e8PeKfBd7oWo6bBaa1ZNslukixN1OyTPUjqpHt71X0hhoelaj4P1nS7Y6pbEtaTtAp86Jzj IYjJ2k5+h9qSd2VY41ln07REaPdG+0NNM3U+qk9uo4rn3u5HZmN0fpg817RYeHtKulYbZyJPmJyQ Tnk/h7Gobj4Y6PMzsgRQ399OR9CpXH5Uk9LIa3PM7C61G40krLdzyCMAxbpWOxMnIHPAqS1USSRi 7jEgU5bePnx3O4c+vNepXfg/TNO0W0tYFjQNGokaQFm6nnIwcfWuVPh6aO9jECROjLsIEhUnjB/O m7uzkEvIraT4nl0fUrj7ak32WbBHlEZDdM8jGMda7BfEUDfMttcNuGcmWPn/AMdNeU2l7MLdYGUS BchN4ByAenvXX23nrpsLWpQKSQgeFnIHBA+X0zjn0rChNfBNeh5vtKkfci7Hd+H9ZF5rEcDQ+Wro 219xcqwxg9APUdO9eiPN4hW8S1itrcQFMvOzc9Og7D9ehrwaxTWLa+S++0OJojujBwBjuNg45HGT nrXuuh6i1/psM4w6OoYFG25/DpW9WEpJOGh00KqatJ3ZxvjOAR67aW7zPJ+6XezuWxlj69Old/Hq mnX+nkWF3BIUTBSNwcAYH5dKp3mh6df6l9uuLWV5uMqZflOOmRUUWgabp9/NqFvZSxSyoUdY5gEI PJ4x61zQp1I7r8TqlUTtY4nWtPW2vnnjiEdvMx2bem4dQPT1rFkaKO5tXdSWEyquH2/e+Tk+nzc+ 1b2v6m2oXQt4kSKztSVijUliW/iYt3PasG4ktYg++DzbgjEa9s+prpmn7Jq1zyZSiqt47CvEIQJp WaJMDam37x2joD3GD71VvlmltJs8byioRgAD09R6UWt7PqEg+2Qqbq3ISWJgOCDnI9mU/lkdqrX0 pRnSNi1u7xjIOeEPb8/1rwqlOVOVj04pcvMbugQbdW0m6aQCOOaZnjH+50/MjrXqFvqMMakSmRiR lVCY/LNcB4SsluJ5dQmjYwKrRwjGBvYgsw9cDA+pPpXobnzrSNWTbGgwpI5Arp9pJJKL2R1Qira9 Ri36QK8qJM/Y5TJB9znika4l2vIJGYgZEa/KM+55/lU8durWYhjZkUcs5XO6oXlsoYyiOXB6ljtP H60XqNDvFFTcLi38x8Ncbc/KMhT7fhWLqM6nT7cT7kdZNyovLMc9+/XFaVxeBxst4vKU/eJPP4Vn eSTIZWJkl6bz2HtVU8LUm9dEc9bHUqa913ZzOq2kkj6akrBPMuduwnliytnJ9yf1rzDxDYQadPBJ P5kMsihij/MV9uAMcV6l4uhRNKSZm27ZslsnA+Vua5zUdJb4i6Tp/lSxp4lsoViuI24NzH2kAH3v cjOPoeO2tRW8ei/A4KEHVg5Pe5hX+palfeGbGwe6ZrNS3krszj5uRn6iquhXQa9t7aX5y8yA5PP3 h1/EVd1DTLzSYbXT79Rb3UUm/Yxz8pyQeKxfCFi83iSG+eVDBA4kLLyM7sKPfLED86xnFzsm79iV Su1zdD6I80bjjpmnC4jiTfKTycBRxk1iRXUm48fMoy6Z5X3Hqvv+eDUGqXAc2oWTcGcgR/UY57// AK67GmtDtUk1dGLq7waN4ti8U6fc+QAhivYYVDeYh69wOuDnPB59aTWNY07V72y1JZTPJbozo5Q7 lGQCBnr1rcs5tNvbJowI/IZSjKRwAeCM/wCNcHfWLaDfX32meSayitGVLj+HJAIAHrkj8qSjdajc jV026aTzI3mcFWO3GQSB/QdMitm2u7hJAPOLKDxv/wDr155q3i9Lm2tJLGNd0SB1ZiflO0ZwBx25 rmh498QiXalwHTOAmzipbW9y7Pqex6/rLXcpjl8lJUjXAPAIA/nWFZX+lyqyT2+Zgeh4Iz6V59fe OL+9usXllEJF4IU7cVLa6zZ6hdIJC1tKvJOQdxHTn1rKteTsmWlpc3bq0UIry26+SFyECYAxzgVJ oswnsJFQYVZcgf3FOeP5UUVyYDSo0fJYaTcXfuaiIzHAz9Sa7DwRJfLfPZW0yGHHmNG44Uk87f8A CiivaWx24eT9qkeji0ujg+bF+OayvE32600eWVLiOMYC5QfNknGBnvRRXOpO56tRWg2jzuOLGBjg VMlrEJPN2Df60UVueOhZfC91rUq3VnBKbqIbQwHyuv8AcY9PoexrWtvhdqM8oN3qSxWxbPl7AzgY 46cZ/OiiuSok5XPXwq/dnX2PgyzsIkjhuZ0CDA8s7a0DoFsy7ZLi7cf7UxNFFSbKEVoNbw7aMMeb cD/gearyeG8D9xOv0dP6iiiqU2tiZUKct0Zd3pd7ajLRZTu6/MMVRcZBBwaKK3pyclqefiKUacrR MPxKWTSFZEUlZlwHPBzkc57c15b4xh03TL+xbR2nhYq2+IsR5DqxBUA8r2I+tFFdFNa36o1w38Nm Dqmv3kjl7u5nuJjGFSSVy7DGeMntWt4BQy2gAAOdQtI8nsAzP/SiiuafvYjX+tDa37u57MYQ+DJw VO4MpIKn1B6isvVTIstrIVSQiUbJ1G1hyOCOhz6jHTvRRWrSsebCpKOiehBHBALuZw/2SXzGG5c7 G9zjlfx49xVPxZpNxPpCTnzZndih2MZIyhXqcEgfMB70UUrW1Xmd1GpKa1PGXmmt3ukaQqJCVkjf OVwen6V1PhPw9A6W+o3JLEkMsa46ds0UVzpLY61Ny1ZQ8dW08viSW7WFY553LOiKAq+nHb2rjhJP EZIMld5BYe46c/jRRSq6yuaJt2R//9l= ------=_NextPart_01C9D87E.59029470 Content-Location: file:///C:/68E9C635/Sammans-2005-filer/image037.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0a HBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCACmAN0DASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDmLK6L lVfjPy8e1WoZ3huVaNsOrBkPoRyKrW9l5Lsi8b87D6fWtS2s0khWVx81Zc6auTY9itb1dR06z1JO BMgLD0Pf9c1fU5Vl7EZFcZ4EvC9pPpcjDGPMi9vUfyP511sDnYM/eU81qncotRHn6ijoxpiHaR7G ntxJ9aYDXPyE1NP1b6ZqvJxuHYjIqaQ7o0b1QUANU/Iv0oY4VfpTUP7pfoaJThf+A0gM9jkk+9MB wc+lBPyimk8VwyerOhbFTTQVhltx/wAsJ5EH0zkH9atNwap2526lfqP4jG//AI5j+lWSaQwNJnmk JppNIZXlP+nn0EJ7VSDCRuP/ANdWZmxfTnjiEDn3IrPa4t7cF3dUx1Jpq1jOruef/EiBY9bs5Ixt d7fL++Ca4eV2cZLc9skmu/8AiIyXIsrqGVJGMbR7U6gE5Brz4oBGxbcOMAEda7qduVWMSBbgqpOP mwVp1vIp+8hYgYHoKrsDt3bTjOM+9WbXAQ5zg9qpMDctJCtrCCQUDMcVFqkoaNFXhGy+PcnNOiUt aBRkn+H3pjx/aJoox0b5Rn0FQ9ylsdjpEYj0e1UjHG4/l/8AXrQEcTHPmKSPVc1RsJFktE+ZURVA GeP89qvAKy4WRCO/WueVupL3LVnCqNJIoj5AUkLg9avk1m2qbJu/UAehrQJrGVr6HRT+E4A3M4dS CgK9MitW2lMgUDGHUZA9e9dxHoHheEgibPs0xI/lVqHTfDUfMZjOP9rNdChbS5HJG3U5PTb19L1S 3uoywSN8sMfeXuPyr1LevnLIjAxzKGUjvXPva+HZU8t/LIzn72K07Ka1e2NtaMGW3AKAHOF9K1ho yXF9jUQ9R6VKxyEb8KrRMGwc9RipGY+Q+ByvIrQgfMflB9iKN2bSI/7OK4rUvHcGmGZL1MSRPt2r zkHof0P5Vzp+MsMamH+yywUnafNwfxpXQ7M9Ujb90PbNF02EP0FefaV8VtIuFVbyCe2zn51Xeo+v eupbX9N1G0kksL+3uMLuwj8jjjI60roLMnJ4ppNNDHaM9cDNJmuE6CshA1adR1MEbH/vph/SrBNV E51ic+ltGP8Ax5z/AFqyTSGBNNzQTWfrF62n6RdXcaM7xxkqo9emfw60AjmvF/iiPT5Jo7OT9+V2 yPjKrjsPevK7jX55pSxLkHk5ckt71dvZZL8GMqTKGyQRt3Z6n3rLW1fzQXGGBxxXRCKSFK7ehLLq lzN+9TO1cLkr0+tRmZLuNxk+Yv6/hVufTUgCs7BsrkIv9apzWwLQME2jPVT2zVq3QmSfU1IdNL+D p2IYO05kXjpt4x/OsO2hn80RiN8sf7prufAG241O5tp445o/K3ASIDyCBn9a9ANhZjpaQf8AfsVm 6rg2gVNNHl+g2nmttnwm3dt3sFycYA596bFYSw3qCUxr8rc+Ypx+tentZ2va1h/79imm2t16QRD6 IKj2z7FezRy9vDaLaxlprXvw0i5U9KDFaKwImt/T5ZP8K6UxRjpEg/4CKaVUdFX8hUOSbvYOTzMy 0kjadFSZH6nAOSPxrQNHT0ppNSUlZWPJ1u0bGHGCOMGpraSXJndjHbq4UyLzj3x3q5N4ch+8UQBs 44xQnh+aaEafb7mWV8iNTkk+1dPs4rc3+vVXaxdTVre8uyBqM1tC52qFThcdzznmtbQ9ctdA1+3u RqM11HIfKnBBC7T359DXLwaHBA+GaYfjWxFptpIofBcj8avmt0OKbbZ7fG4DFQcr1U+3asbxn4hl 0DQJbq2KfaJBsTf0B7n61R8K6p9o05baRiZrYBMnqU7H8Olef/FTXXvNdg0mNiILcZkAPVj1/StO a6IS1OLuL681u4keaUGZ33szcbuCazChjk2sTzyK05oCyB4lKoD97tnoKhS1aTCNjOTtYenXFIYt pcyRsBuIbpk9PpWl9uQqoaAhuh2HBzVW2s2UuSp2g56Z49avCzHmSRGPcM8/05oGdl4Y8cvp6R2e pb5bQnEdweWT2b1FelrIsiK6MGRgCrA5BB714hHYSm1WN13JnnNdz4D1CZRPpEzFo4R5kBJyUGeU PsOo+tc9SFldFxfQ6tGCatOp6yQo6/QEg/0/OrJNVLsbb2xlH99oj9GXP81WrRrEsQmszXbhrfRr lo/vsBGvsWIH9a0sZNcZrt5d39ot1ATHbW9yUeArhmK5GSexB6D3oQ1uLHY2xdZDAnmBcBsdBWgm h6fJbmVII/NX1XPFZ1jff6J9oZfM2thlQgsPwrYsNStZ7Z3icNkfLj+tWjtbstDl9Z0aBLV2QBSC AD6CuKljFvGWbA2k4B9M8CvQdcmjkt5IXmaMuONgy34CvNp9P1S8wI4JJsZwU5498VpTehy14tvQ 6H4d3Ak8R3gbAP2X5QvT7wzXpRNedfDbSp7e+1C7mBXYot9vo2QT/T869DY8VjVfvGcU0tRpPvUb GnHmo24qChhPFRsRTmPrwajJoAaTTCaU1GTTA5JlY8i4bP8At0RzXMcitG3zqchlOD9RUroMEYVx 7nNVrkFI2KoI2xhWBOAe1aqq3uZxg5SUVuVdR8RTO8NtsV1tQVLEYxkkke/JNaWlXGn3rRwqn2W4 IwoUnY31HauTZjI6W0yLGYckk8bj7nvUugzOfECHJAGT+Qro5FY1pV5wnydL9j07TdNuNM1L7Slx GwGQY8n5h6V5Nr13PeeIb2aQnc0rBfYGvW7G2h+0Q4JLlgPxrzHXLY22uzhgBlyQPX1oUOR2Jr4h Yh81rW0ILO/CQMtwvmJgKiDjpW3ZNa3YzLtDBQoPTGew+g71ysikSJtOMoMY/WrlmJAxLEhVBUDN Xc5zo0i85D5SHZyS2OvNK0iCTcQDhtmMdRkdaktZ1jtkKlVjVQmQefyq/Bpz300UVpt3H5zwMAdy alu2pSTbsPxH5ojEm4Ek7R1AxnNb/g/Sz9sl1PbtRk2Jxjd6mmX1pYWdj5UaotzKuzzT1GeprptK nRrRYAoV4VCkAYyOxrmnU5tEb+xcVcdqrCO1jnPSGeORj/shhn9M1cIwSO4qnqqCXSL2M94HP5DP 9KlhmM1tDMeskaufxANZEkhrkPEtrbQavZyQqYpbwv55WQqsm0LgsOmfeusdgiF2IVR1YnAH415/ 4w1ewvNTsILK/imnjWQMsR3BTgYyenY04q7Kg7SRdltLZERI9qsudjL0PrnFOttJEcYaSZ4kxn90 Rub8e3161jWj3ZjJihJCjLbTx054rZiuS1pHK3y7kzg1T0O/R6NWKN20KB4oY9oYfMxOSfqTyaks RbaZpivEjDCEs2eDnrk+vasm6naeb7PD80jnJPpWfrkUsvh/UDLcy/6G8OwbsKxJII9z0NEIuTsT UnGC5rbHf6FpsunaTHFMD5zs0snHQsc4/AYFX2BHUEV89td3AOftM249/MOf51LDquo2rhoL+6jb 1WVh/WtHh33PO9r5HvRNRtXmeg/EG9t50h1d/tFqxwZtuHj9+Oo/WvSFkWSNXjYMjAMrA5DA9xWM 4OD1LjJS2BjUbU5jjrUbGpGMY1GTzTmNMJ5pgYAQ5yycex/+tVXUAn2bC/dJqW3uY7lS0RyM4Iql rcRuLaGJMo7TKM7uf88VlG8mkUuahU99WaMa9JFuu6DzmB4IOCB/ntRpRU6kJDD5TbDheeeOTU5K sdp4KnBFS26XFoVvrbrG2SGHT/GuiNdwXKz2VgqeLn7VOz09DsNJ1W2k1S1iR5HZ5FAKxtjOfXGK xPiZp32LVUu1wEmOUGO56/410Ph/WEvZgJFMBQqxDuMcnt7VL8QNLg1q0tvKu4w8QZsA7sjGcjFd DqKS5jx8Rgnhp+z3ueQGchQduSMj8K6vwXpP9p363d9CWskbG1hw7f1AqrpvhOadVkckKeelegaR a/ZoBb7iFVcgDtWVSurWiKlh2nzSOf8AF2hyWQ/tW1gHkvt2xoOAemcCug8M2c9pYxzXaYnZAp47 e9TjUGkmS3e1m2oC24D5cDgH8c/pV37Ysi7IcEnv6Vk6kmuU39nFS5kVtUWGWOT5QMLya2NJsZLO 23Tz+fcSD5nC7QB2AH9awmjW5uIrcBpEaQK+D971/IV1eAoCqMKOABUoitLoiK6Uy2dxGvV4nUfU qRXnWrfEyGw0+Cy0iIT3ccKRvNIP3cbBQCAP4jx9K1fiVrj6XoC2cEhS4vmKZU4IjH3vz4H514v9 OldFKmpK7OOc7aI0NS17VNXctqF9POCc7WbCD6KOKhsLz7Bfw3IQOsbZK+oqtRszjHU+ldXKrWMr u9z0K38aaZFCShkWRzuIZT1qz9tuNQgWWLaYn5Vwcg155eaZfac6Ld20sDOu5RIuMioEklhJMTyR k9TGxGfyrL2UWtDodeafvI9Kso1tbnLMN56l2Cj8Sa5vxhrFrO8em6fOJreJjLcTJ92aY8fL6qo4 B781y0jvIxaRmcnu5yaQDJ5qoU+V3Jq13OPL0EHJ3H8KQ8mnGk6c1oYAea7fwN4jeGWPR7twYHz9 nZv4G/u59D2964gd6cpIwQSG6gg9KicFJWZUZWdz3djng1GTxWN4Y1v+2tKV5CPtUOEmHqezfj/j Wux5rgaadmdSd1cRjURPNPY1ETzQBxtrEbMlstyORSXNwsqgPjKsGB+lOjcuuT1+tQTzW9vayTNg sB8oIyD9KUY8rRGJxk683Oo7tlBDPIkkzIFiDnaQDkD/AA96cviKK1ZU8nzUVTkBurdj9Kxr/Uru /k3TSfLjAReB+XeqYXiuv2ClrMKeLqwg4J6M001udtRjuZ40kVW3GE/dI9K9l0ezs9Q0+DULRw0U i7h7dip9x0rwfB7V2HgbxYdCu3s7xyunznJOMiN/730PelVopx93oXDETlNubvc9SWxigidh91B9 6q9qvl2kty+csCRVyW9t7i08mJiQ+PnK4UD196S7kEenuVx8mMD0wR1rhskztTbKWo372lj5cERm nVCVizjJAziuCs/HJnkZL+WWzU8boIBJj6gkGuv1XMdtGVm2HBKy5wd/JrybWDGdXuWjkEgLZZx0 LHrj8a6aCjJtNHNiHKCTTPYfDOt+GR+7t9cE91J3uh5TfRRjAH411xr5hAyOeletfCzXpLu0uNHu ZWke3AlgLHJ8voV/A4/OrqUeVXRzKd3qYPxVmaTxPBCeFitVx77iSa4TnFdn8TpA/jORMj93bxKf rjNcaa6KS9xGU/iG98dq3vC+iSazqqoDiKEh3OOvPArCx2r1nwJZiPw3b3KqImkzlh95zkjNTWk4 x0NcPTU569Cz4s0RtY010a7jM1t88RK8jjla8gb6V9ExxA2jQxW6uxU5Zhx/9evHfG+kf2ZrBdI1 WKUdU6Fu9ZUJWfKzfEwuudHKkU09ae1NxXWcIlIelOpNpYhQMknAHvSAb0peTiugXwfqEgXDwbmG cbj19M1XTwzqrsVW2BYejDn6VHtIdzX2NTsHhzVzo2sRTsT5D/u5h/snv+HWvWdykAghgRkEdxXi csUkMrRSIUdDhlbqDXceC/EO9U0i7b5gP9HcnqP7n+FY1oX95Dpys+VnYtUZ61MymoJJI4seZIiZ 6bmAzXMbnFRRu0TpsyDjvWDq90skqwRhgsf3t3c17LeeDtP0rTbi+ur+4MdvGZG2hR0H0rwqeZrm 4knf70jFzn3rppU7SuzhcFe5GelCnIooVRk+9dQxf6UZ4zQRSUho9H8B+K4nSPQtSIwPltJj/wCg H+n5V3c2ySN4ZFDR+Wy8da+fx1yCR7g969R8H6+2s2ptp5AL+BPmyf8AWp03fX1/OuLEU2veid2G qp+7Iz/G8/2az02W3dxJDcF13cgHAwSOh6V59LK000kr4LOxY4GBk89O1ehePodmiwkjlbgD9DXA XlpNY3b21woWVMbgGDDkZ6j61rhnemZYr+IyIcLXR+BLprXxtpZV9nmSeU2TwQwxj88VzZPNXNIu UstasruT7kFxHI30Ug1tJXTRzrc1PGN19s8Y6tLngXBRfouB/SsKpbqc3V3PcN96aRpD9SSf61Bn mnFWikS3di9812PgTxQdOu/7PvGL2xz5BP8AyzJPI+nNcdTrV/JukkPRW/8A10qkeaNjSlNwlc+i xOhhZmn2RY52nrXl/wAQ7yxuGtVtXO5ckqOhHrXQ6Xc3Kad5MzOy44xzkdua888Uyxya7N5e35QF bb6+lc1FXkdleVoMxTSGg0V2HniUqsUZWXGVYMMjjIOaSkJHegEeuaDqseuW8F3LGrzYw0Ua8Jjg gVvJaESgvGI/YnmvMPAes/YtaW0mujDbzA7CRkbz2/GvVwSzjakzgKDvkXCj2rz50+WTPUp1eeKZ 5b8QdMSz1pLpZAftK5YDsRj+mK5FXKOGQkMpyCOCDXbfEyXOo2Ufy5EbHj3I/wAK4XdxzXXS1gji r29o7HoVh46j/sGSS62tfW6hdrdZiehH9a5G5lfVm+36tqf2cyk+Uvll8gdcAdB2Hrg1lHHI9eKl m33kxKgIqKqKuegAx/j+dCpxjqjNzbVme5/FrUhbeEhbQuCbqZUYqf4Rzj8a8Lr1X4v3A+zaXbBl O6R3Kg88DrXlVXElgOvvRjk+9IRRkjgnnsaoQ4NmkpnTJz9KfnvQAvQ1NbXk9lcR3NtK0U8Zyjr2 qtvGfWl3ex/KkNM6bxD4oGu6TYRGMJPGS04HQt0BH15NcyfWr9pp0N1pV/evqVtBJa7NlrJnzLjc cHZ9OprPPPB4FTGKirIcpOTuwXufWgnrSE847CgVQh+eKTPfFN7fSjJxyfamIUvxRwQRSEADafqK MfIcdaBHeab4ujj8ISpJj7ZbL5agnl88K3+fSuG3liWckknJJ7moxzSkkdBkVEYKOqNJTckrj85p DTeD904PpS/N3GfpVkB16cUm2l/Ojr3oARHeKRHjYrIjBlYdQRyDXSN478QSQ7Xu1bI+9sGa5vFd TYeFrfW9FjvNOuTFcD5JYZeV3j0PUZ61Eknui4za2Zzd3dS3ly88zlnY85Oag71dv9KvdMkCXlu0 efut1VvoapEe9NCd3uJ1NTG4KxLEUTCksGI5Ocfpx+pqLy32lwrbR1OOBWjBps2rWMT2ykyQlo5M enBX9CR+FO4jrvitOZvFFupA/d2qgY9yTXC10/xEnabxteBicRpGi/Tbn+tcsTQthBSHlaXOaQ0w G/ROaUb/AFAp1GKAE59c0AYPBP0p2KXFIAxnr1FNJrQ03ThqJuh9stbX7PA05Nw5XfjHyrgcsc1n gbuT+AoAbjH40oob1pBzzQAN16+9IedlKe1IOUx6UxD5BnIPXt70wDK5H4il3/LhuR/KhRjI6+9A C5wPrSikxSr7flQAu3IwRQEK9Dx6GnCloAQ009acRSYoGJ1rpvBOpJY6nLbzzLHDcJgbuhcHj6d6 5sDuacq8VLKSuexPGksZjlRXXurrkfkap/2Xp6tuWwtg3r5Q/wAKp6Fq8N6iWcZlkeGBS8rDhjwK 1mqQaMvXLNbrQrq2RAP3ZZVAxyOf6V5xpesT6QZvJwfN25z7Z/xr1ZsHg9D1ryTULf7LqNzDjhJC B9M0xHV/E2GKHx3eJEONkZPPOdtcga7H4of8j9fH/Yj/APQa53R9Iudb1FLK02CR8nLHgAetHMox uybmfSMOnNT3lu1nez2rSKzROULL0OO4qHaOhqk01dDG7gO9KHB7ijaPajbnrQA7ePUUFhj71IEx 6UuMDnFACYVupzilJAq5DdWEekXdvLp/m3sroYbrzCPJUfeG3uT71TxntgUAMYk9vwox65o2knNL gj6elAF3R9O/tbVbawEpjM7bA5GcHHGfajUNG1HSrprW8tJUlzgEKSr+6kda2fAVt9o8XWhIysKv L9MDg/mRXsJOevOOmaTYWPBZtE1O200X9xZSw2u4IHkG3JPTg81S6HrzXsPj3ym8JXXmsA25DHnu +eB+Wa8fIz1FNCYoNBFJtWlA9zTAVW7HrS7vYinRxSStsjRnb0C5NW49KvXbZ5ShsZwzgf1oFdFL I65pRU09tPazeVPC0cnoy4pgUnqM0ikIOT0qxDEXPTimKnrWlYx73UAZrObsjelHmdjW0a+k0pTt tEdHPztkhj6e1dHHrWnzAf6QsbE42yDaa6zwV4Qs9U8PahJdRgFowkbsv3D1yPyq1aeF9F08/urK OaQDJllAc/rwPwrmo1ZT32OjEU6cdFujkyC4yo3Dtt5rgPEemXTa7cNHbTMGw2RGe4r6DSLCjCxo vbtigNCSR58QIODmupM4jxv4hWa3HxMEL8pMkRI9sVKGh0+bXNWtoUhCN9mjSMY27flJ/QmiiuTE vVLp/wAE55nARwvdTOQRvILksfxpbEw/2hai5iMsLSqHQHbuXPIz2oortNTvI9JhaNZWgtPsyynb B5Oc4UHDN1xiuBl2+dIVUIu84UdFGen4UUUIUWNx70bc0UUyh20Y6VqaLpS6jKxkI8tOq5IzRRU1 G1G6LpJOaTOiutBsfJMZt1WRQdpRiBnryPSuPvLT7LMEyCGRZB9CKKKzoNtal10lJWPQPB1pb6F4 YbXHUyz3bCNQONq7sAfnyfwruXjfLfvMADoBRRWrMepxPjeQzWkKzKJIBOV2E4+YLnII+tcHe2EU NtHdRFvLkYrsbkqR79xRRVIhvUpYxilVc9hRRQB0OkRLa+HbvUGJ3zzC3j2j7oHJ6+px+VbWh6lB FKbfUbGO4hlAQMrEPGezKeOfrRRSjuKUVozW8S6PHpWty6ZNsu7UqJEDrgqGGRyOh57Vjv4TsEj8 0SzsuR8hIGM+/eiihfEZ1m4rQng0LTUK4t8k92JNbKWK2b7UCAL2UYooq5JWOeE5OWrPQvDVtfp4 dmEckJivgxQsxDIQPp04rkJNOuAhmR4mGeQ25T1x1FFFeeoR5mz31N+z9SFb/wAmQpKs4I4zHcsR +RFXIdQhmUlbi9XHGDtNFFbo5pn/2Z== ------=_NextPart_01C9D87E.59029470 Content-Location: file:///C:/68E9C635/Sammans-2005-filer/image038.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0a HBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCACkAIEDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDIuk/d qSO4/wA/rXH65xqAH+wK7e8jZAyOCCjEEe4PNcb4gTGoqT3QfzNbyd0ZSVjJHLZNWFAyOlQqMYqd BUEHs/g87/Aum/7AZf8Ax9v8a09PGJ4PZx/OsrwId/ga2z/DPKv5NWtZ8SRn0cfzpPc2Wxq2BWO+ uWdgqqGJZjgAA9TTJPEAdXWztHnXtI7bFP0HWszUQ1xq8lmpxErF5R/e5+Vf6/lWrBbIqYwQevAr nnUd7I7KOHUo80jPfWZS266sWjXpujbcPyq1DPDcpvhkVx7dqsS2iOpxyvpWTLZPDcEwP5buMA+h 7H86x5HJ3NZ0lFaGgVqGReKLC7F/YRXG3YzAh1/usDhh+YNSuvFZmJz9zIyaRcSKzAvdNjbnJxn/ AArlJfEJJWEi7bPVwCQP1611N2jyaHbbGADySSOS23jk8epzWC0lhpkiIyGTZHnLc4zzwOlbvmSV noYy5b6kNtLNcy4CTHChy8jbQtWodUWCPe8zsW7Ak/Ssi41Kad5o7eXczA7t653gc4x0H0qvZiW4 uo0EiNueONcc7hkZI/lWMqs11HGmmr2PQfJb1/WitPZH/dFFb+8Roef3b+arSZJ3ANk9Tkda5DxI mLuE46x4/X/69dWsgktlxn7uORjpXMeJCPOg46AjP5V27RRlN3bZhAVOg5FRA8VMnapMz1/4dnd4 MZf7lzJ+pBratxh/o/8AWsD4Ztu8L3y/3bs/+gKa3WmhtUmnuJUhijYlpHbCrz61MtzWOxMoZ9Vv ZTwGuHH1GcD+VdXp1tE8ZdyMelcrp13BqSS3Vq2Y5ZGkjYjqpJ/Kuis5mEYXpxXOlZ3Z66V6aSH3 kcaztsHA9KxbwqqySHAwM1furgIxHPPeufvJ/PmETAt5h2qgOMjvz+n40KWpMleNjkbT4haLoup6 np16t0irdsyPHEGXkDd3yOa6Ky8Z+HdWBSz1a3MxB2xSkxsT6YbFeafE+zgi1+ArAEupY/MnYv1G dq8dAMLxjtXCNbnHB3etarCqa5os4ZzcJOLPotFU2MFtcadNJsTHzIw69e1QtZWTMXOihnIxuZP8 a8n8K+O9T8OSJb3bSXemk4MTnLR+6E9Pp0r2qxvrXVLGK9spRLbyjKsP5H0NY1HUp6SCMYy1RmCy tlUhNEhAPUeWv+NNW2SJw8WjwIwOQQigg/nW2RUZFY+1kacqMrfqX/PMfp/jRWniij2sg5EeJeH/ ABQ2oSm0u0CXGMoUHyv/AIGn+IAQYyepcn/x0f4VyGgM41+yWMqHMgGT0x3rtvEMZkji2jJ3Lx9Q a9FfCckkc8tTqCAOOKnWxe2gM7lcqMqrDhqgGqQsyBpFLMMEMMEfWs3UV9Clh5Pd2PSPAGrWmk+F Nbu76YRW8MysxPViVwFUdyduAK8/1/xXqHiPUVnOYbWKQyW9upyqEHgt/eb37dqW609r20klhlJV DkIp+RiB1A+nestIPKG1gQwHIPUGt6KjN3CUZU9D0XwRrcVos0Nq8vlN++e3kO5oz/EVPcE4969C 0/XElVZCNhZQwSZWjYg/7wwfwNeFaPfyaVqlvdwkZRxuDDIKnggj6V7vdk6fGLO4tWnDR/IwGUKn ow/Cs69Pkd1sd2FqKceV7lieYyxvM2BEBu8zPasBXkn1SCTBBeZVVepVc4/PnNK9ssU0UgErIBhY VlbYTnuvQ496pxeKtE0DxLAmsPKZB837lN4hI+7uA555PHoK5VFylZG85qEG2Y/xl0mO11nTriP/ AJawtHI56sVIIJ/76NeZ7AuRgc1678XLq21rQtI1fTLqG5tPtMkTSxNnBZBj6fcbg15H/EQecV61 L4UeNJ3epXZRhjjoOK7H4beI20rVf7LuX/0O6PyknhH7GuTcZUg9f/r00owk3Rna6tuQjsRWdekq kHEqEuV3PpFhTGFZfhjVRq+gW1wTmUKElHfcK1TXh6rRnaMopaKQHz5qVlp2keI5P7MLGO1k2o0n OWHB/Xj8K07TUDrEiRyRqqxFXkYNgFVyT1+tc22WChixJHJJ5z61seHztilCgGYNyCMgLzk+npXu YlKNPRHJRXNPU1L5DcWxsrdiyysZJSTkgnsv+FZ9l4OuLm6K+X5Sh/vydFGM812vhfS01C9lE0hW ParYHf6HtXoWjabY2FoYiTMxkOW2bsHpjPsO59TXnRPTjST1Z5Zpnh+5vLMG0hdoJGaN7peACvBw p7fzrntV0xdMmeMuDcK4V8Nwwx1xX0BeRxxwLFGCAchPLUZwOwHQGvK/Hmk/ZvK1YQ4Unypld9+e flOe3cVpC8ZJoVanHlscCcElcZ9QK7O9+Imt32madbeSIZ9PAVLmLdmRNu3Dqcg9Ac+1cwdRuAMQ iOBT2iQD9aVbm/kGRcTkexr1HDm3R569nHaT+7/gmzdePPEE8DxRzW8G8YaSJMOfxycfhXKN50rs Wk2ljlivLMfc1fS8aElZLaBmPO54+TTzqV1j5GjjGf8AlnGBUxpqOyKbjKznN/cQQ2lwY/LhgmKH BwAcE46n3qYaXdhcuip/vyAVFJc3MvElxKw92NRFR1bn61dmReiujf4f5j7q0a3VC0sTFsrhHyR0 61p6dpyjbPcLyTlUI/U/4VRsgpvYQVBXdit3efMyO3yj6n/61RJtaHtZTg6VZutJbPRfqdb4KvRF fTWTH5Zl3r/vD/61dqa8n0+7e1u4rmM/NE+4e+D0r1aOVJ4UmjOUkUMp9jXjYqHLUv3HmVHkrcy2 YvPrRRRXOeefM9wHjmZCNrIcMp7EcEf0rU0YzWqtJIoAmG5N44YA1q+PtBew14XUQBhvsvkdFk/i H/s34ms2dWjs4Z2lxzsU9/lHP+Fe/VTqRsjipvllod94SugmpyRTb48R7drjaTnBBxXo0Not7Ejx s2FX5IwSFHqceteQ+HtT127aznk0q41CxtMqkgQCQL6buN2PQ5r1XSZ47u1WS1kYICQyOpV09VIP II9K8+cHTlY9ehKE4lu5tmx5a78DkOBnn2rH8VWw1Xw1fW7xDcsRBP8AdI5H6itwT3kdy9u0QIIy CrkKV/LNc34ivW03wxrDyhY/O2rAAMfM3y47/XqaWvQ05ubS2h5hpei28yrI8jsnQL0raGm2yNwh OPfiqWiTAxNFgZB4FbHzYznge1d7nLuegsHh47QX5mdeaVbTw8x7Se6nkVkLo0SMwZpWVTjsK6fj bz19KgndEmMqkeX39qcZuw3hMO3dwRjJp1oP+WW4/wC0xNTrbwR/chjH0UUySVUlLLymePpQLsNy AB9KbbOyNClD4IJfJDbuQJEMYG4gHHHenogEgUZ+UEj6k1m6repEincN2QVB7nPSq0+oSyswDeUh AGAeTj3pJXZhiswo4XSW/ZGjPqcdsTHEA7qSCf4R/jXpng2/N94bhLfejJQ/TqP5143FBNOSsUbN gckdB9TXoXw9u/s00+myTROXXeojbO0jt/P8q5sdTXImuh85Ux1TEz9/boj0DdRTcmivKJOR8RWl pdaJdpdSiMohkWQ87WXJB/p+NeeWGnR6hf8Ahu3cMyXHEig9s5P/ANeprDx/BqunTaR4oRhHcAr9 vtUAaPPqgGCPpzXXeBtAhLrfQ3n2u0WNo7SbYUOCfm4P5V7cqiUW0YUIpycX1/zud9DHDBZrEqBI 0AVVAxx7f4VVtjHaaluJAWbA35/iHT884/KtaOwh8vPzAZ2qCe3vWdfWLQwXWzBWMbxnt9K8xJ3u eutEacmpRwbX2ByBjGa43xFpp8YELc3T29tCzCOOIA7nx1bPoDx+NbF3EZ4UnQf6s5dB3FQWMWbe QKeXYsOehycHFbLRnJVmqlJuJ50PAWqaPM0+n6gtwQP9VMu3f7bgcZqgfETQyvDc27Q3CHa8bZyp HWvWz++iEiqVyOQa81+I2nIl1aalsAEw8mU4/jXlT+WR+FddKd3aRywxVakrQlZGXJ4hnKlYVRc9 yM1nS312+czdf9kf4VThltogBKspXoCjD+vSpjqFijbRZPu/6bSnB/Kun3ewnjMQ/tv7yI6jeQqU 3AxnuE5FVmmvXf8AcTykn+6c1al1FCpMcNsnp8uT+tUJb26m/dI2M/wxDaD+VS0kS8VXe8397Ibh J45llus7wRhS2WY9vpWzHDDbzLMJUuJc52FDgfXP8qpWmmvb/wCl3CnI53P0H+Jq3ZLLqFy4jVQc ZyTwB70oPU5XV5m307kl3fTzrsaTCn+BBtX8qu6BePputWs8YOVIyB6d6kh0mJJMzuZmHYcAf1rQ jgVJEMMQjReWOMFvaiqouDi+xjHFRU0o6nqn9o2H/PZfzorz3+yb70k/I0V8x7SZ7nLHueYT6PJ/ bclipx84VPfccKK+lNC00aXbW1tEiskMMUQTHI255B985NeSeAbCbxH4pl8RzRrHaWOEROuXIO36 4+8T64r2q1ZRJCWYKoADMf4cV7c1pZHFh24yTmWVkyIhtOS5bHr14qrNmXzlcHbI4wR6DqDVmMyI 8KysFVIiw75J9Peo2X92AOoHNZKJ3163LG0So6GFw4HHfHcVA8PlyAr9w8pjt3q6o3Aq3Q9D6Gq8 gKIYyPl6qR6d6po4qdTkdyCNyLpozjYyhhzyDz1Fc542tFbQJ2ZgoidZdzDIxnB/nWpBc3Q1e7tL tIwynzbaRBgSQHA5/wBpW6/7wNXL+GO8s3jljDo6FXQ9CCORVJ2aZlOKaaPFfsdrKDvtFZTwWibj 9KRdLsx8rxTSx9g3VazJEEMzpvlhkRirAqdyke45/Shru4UkJq+F/wBpGyP/AB2u65yfVqv2Zfia y6Tp6fMLRyPV8/1NQtqdrav5Nnah5um1AP6VjySo/M99c3B9FQjP4t/hUtrFc3YMdnB9niPDPnLE e7f0FK5UcJ/z9lclupri7lW3z5twx+cJ91f9gfzJrXsrcaRZPJJiSRmBODgemP51NYafDYxYT5nP DN6/4U+7jEtu67QzINy56A0dTdxjJcuyHRanFIceTKv+6u7+VWw/2gLFC/7yRggBGDk8dDXMiRmb PmSZ9d1auiNPeajbWjTyujSpjuV56g/nTqq0GzGGFo8yauet/wBlD/noaKt5X+83/fVFeZ7Jdjr5 mcP8J43h8EOWUFZ7qRlx7BRz+RrvVHfp9K4j4cG1h8KItpcNNb+ex3uu0qxAyCO3613A+6CDwemK 2luSWYgKlOCOarRPg9asA5FSBBJ8oLAZx83+P6Uk4BjUrj5fm49PWnSgBg3bvSAE4XPABFAGffWr TxpJEF+0QnfCT0zjBU+zDIP19qIZFmgDKDsYZAbqPY+46H6VZU87T0qtPPDa3kcMrLGLhXZSTgbl ALfpz+BoA8+8V2UC624eBSrorcr1OMH+Q/OueOkWTt/qWA9FY16D4ugjaxEzECRCCp9ecEfqPyrh kdpJ444kZ2kbaoQbixx0ArrpyvEllZdLsUPywgn/AGiTVxFVRtACgdABgCk3ZHBxj0FGM8Zb6VYD qbIyJBISeApzj6UFF79c/WnxxR3EyQlfMjchSuOo71L01Gld2MBYTHG5K4CffyPu/X0rpfALRHXx uZSfLfbz3x/hmvUbOy0wadtOm27LgBgYVJIxjnjniuR/srTdO8aWZsrWK2jmhlkEca4+ccZP4f1r mlivaR5bHRPCun71zqs0VHuopWMDnfA+mppnhO2hjdpN7PKS3uen4YrsLZg8O0duMelZVhbmy0y0 tmA8yOJVbb03Y5x+NXoyQQd31FJ7gWsFD7etTKSOe1RK+V55GKehAOBnFICRxleDTVbPWlyPT9ag eRYmAbjJwAaASb2GyDbIDj+Lmub+IHmw+GhfwjdLYXEc4GOq8qwPsQxH410NwwR9uTjOag1ZBc6T dR8HfHkD1Ycj9QKEBzXi2NbjQrSYQtGqOhMTdUBQjafpkD8KwfCFsbrxdZSdVtw8xI7YGB+rCu31 6KG5tru3JHlhQpY9yOM/nWD8PrcibVbh1w8ZS2+mMk/rj9K0jL3XEfLpzFPx5bG2123uY1UJcxfN gcF1PJPvgiubWTdkjgjrXoHjqBX0FborlraZT052t8p/ofwrz4BOqEr9K3pu8SGPwe9anh6ETa1D kfKgLnt0FZg6HPNanh1RJq6rnA8pzj1xipq/AzWh/EiejW86mFh0HbjtXP60gt/E2lX/AEgcyWzH OdrMMr+ddOwjjtBGFAbGRkfrXO+I4JLzRrmCABZflKAnblgwx9Oh5rz4J3R6VdLkd2Xd59f0orJ+ 1XfqP++x/hRW95fys8b21P8AmN1jz92pUx6ZqFcs+c5zVlcgDGKDQcjuvAwPrUkNwqz7ZsHPKk/y qMHJwaHQSJtbp1HqKTLpyUZXaubokRUBjVVqpfwpdwHaecduxqlbSyJEyyEyRr0buPY1pRNFIv7t 1YdazZ6sWrXiYCkyTmO5+WUfkR60XUkcUKpCcsXXntwQT+gNXNStfNU4OHHzK3XBritKvtUu/Ees x30axJbGNYYVGQYzu5B9SRk//Wq4u+55+Io8j5o7G9MvmBVIzuYZH0OaoaI/9n+IL+xcbUvf9JiJ 7uow4/LB/Oprm4uI54Fgyiu4R5yufLHfHbPbJ6Zqr4gtZ7eF7yyG+8BDxMTuZSD0XPTI4+lF7SQ6 ceajI1vEUJuvDmpQgctbtj2xz/SvJra43jDcSfxD1r1i41AT27IIztkQqwb5QMjkYrmIfD2nWwV2 hNxIP45Tkfl0rspppHm1MTTj1uc7BBNcnbDE7/7o/rWxpWiXVtqlrfTtGEhO7ys5L8YwSOlbqqVR QFCrjgAYAFSqg9frVNXVmcrxk7+7oaEuqTzQRRGJAYzy+c5GOmKpeWZHG5izdBn+QpVTnjgfpXT+ ErC3lkkvJeZYJAsYHRTjO4+vXj6VHJGGqRXt62IfJKRg/wBjah/z4XX/AH5b/CivUPK/2z/32aKj nNfqse55suNwAAAzjirZO0EjtRRWJ2A5ITPemo5EROc4zwaKKQDJrmWyvLQREYmOHyOvFbMttETG QCpcZO04xRRUT2R3YZ+6QNlkKsSccAmuD8ZzTafZTXVpM8M2ApZepGelFFKPxo2qK9ORQ8L6FbSa cmrSy3MlyMEBpTtGQc8f4106ElfrRRXoU9dWfK4iTcrX0DylaMkjkc5qEKGGDx9KKKs5iWSNE2gL 19eaZJ/rxF2zjPeiimCLawLt5Zj9afZXs9hc7oWHPysp5DD3ooqdzWk2pJnWf2jcf3v1P+NFFFc1 j2D/2W== ------=_NextPart_01C9D87E.59029470 Content-Location: file:///C:/68E9C635/Sammans-2005-filer/image039.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0a HBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCACqAOIDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD36iii gAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKA CiiigAooooAKKKKACiijIoAKKTcKTcKBXQ6im7xRvFOwuZDqKbupdwpDuhaKTIpc0DCikJAo3D1o FdC0Um4etG4UBdC0UmRS5oC4UUUUDCiiigAooo5oAKKSigDFPivRQ2Pt6dcZ2nH8qmTxDpcmNl9C Seg3c15GZCUPTFMMgXqB+FbqETj9tI9gGvacTgXsOfTdUo1OBj8sit9DmvHVddw55/umpFcqdyuV PtxinyRF7WR6+dQi6b6QahGe5/KvJDcu5XdI5I4HzHihbqSIrsnlXHAwxqlCAvazPXDfRYzvqM38 efvH8q84tvEF5AAHl81B2k/xrYt/EVnKmZSYm9Dzn8apU4EurM6w6imejGkOornhT+JrDiv7ab/V zxt7bqn3jrVqjEj2sjX/ALSXtGT9TSHUieiKKyd9O30exiHtpdzS+3ueyj8Kct/ID/CR6YrNBz1N PVl7daTpx7Aqku5p/wBoj/nn+tTJfQscElT7isjzB6Cl3DsDUOjFlqvNG+NrDIII9RRsFYaO68o5 X9KcLydTgSn881n7F9GarER6o29oowKyF1KdeuG+oqdNVX+OMj/dNS6M0XGvTZo0VR/tSH+JWA9e Kd/a1gOGuo1PoTUuEl0NFVg9mXKKz/7c03/n7Q/QGq8/ibToSArtJ67RjH50uV9iuePc2KK5yXxl YoMLG7N3BIAH41Rl8XzzLi3WGM9ywLU1CRDrQXU7Dmmkn0rhT4n1TaV+1Rf7wjAIqpca3fzp81yx Q9y2BVKn3ZnKuuh6Lhv7tFeUnVpM/wDH0fzNFV7LzI9t5HNrIefmHHvThKTgZBHpVX7ONvDYzzjP tUJLphfMU47559anmuZ2NVHx2b2oZ1B5JBPTms5JG2Bt4z+WBUi3PHzJkZ7npRzNBoXRz3HHvQWX vz64NUGk3HGAAcY5zSFcodpw3+10+lVzhYvjZ13Hnr7Uo2jpJ+dZOyfAJYH6HrU6xPjlsn0HcVXO +4WNVJRkdMe571bi1Ge2I8q4ZB6Fsiuf3OGwBjJ44pFMzY+TPoaXO9wsjrW8TTrGAPKLjgnHX3pp 8T3IweMZA4WuWWOTJyvy+/NMw/GFfIPQ9ven7aXcXIjrD4jnPzjf16f/AFqcPFFwF/1f4muXG8Hn coznnvRvlLcqvXPJzmp9rLuHKjpz4pnVs5XjtgYpjeJbhsfvSCQehx2rm2O0hn5HYBaYXXawEbZH QgUvay7hyo6VvFF5zslXtjPUetQnxBfvkG7PqMcVgtuUE7TjvxgfWgFvLHzqVPQij2r7j5V2N1fE V8FK/bG5GOaG8Q3zDDXbEe1YDRkBU81RnnmmNH5Y+aUCl7TzHZdjdbWpiWJcnPY9KibWJewP8q59 76GO3WRnb5hnZVSe+Iu8q2VCZUZ6k0va+Y+U6oaxL3x+FMOq5HKgH61yqag7b2ZwvBAH48fzqKTU WKuAwBCcEetHtR8h1J1YP9wjFVpfEDIkZjKlS/JA7DOa5u3vgsRRid7MGU0yW1uo7VUmMUTBiQJJ R39MZpe0lLYOQ6oa5JIWC4BU88daqXmuSC13o5LZXGB71j291FBG4a5dmIGfKjPGP97A/Wqc2pWX liJ5XIByT5qqGPPUDJHX1o5pFKn5HTDUXIzRXNDW4QoAhOAOP38n/wATRT5n3H7JnTGWbDqFV48F chhz3qBJQDkqMnt71iJdyeWsj7gu4lfQ9qet4HWRy2PL6+/FYKZLizZEnKgqAScc8e/8qlTbvKlE 4HAPNYNxfYdJAuMHdycj/PNTnUnMUhzsHO3HUAdKOcOU2PMh25JXBHGBSpIrnA5OcZFZFlqLS2sc ZZc4YEjrjHH61eF4BGrNtCBVYEDkn0pOdtxcpcR03AE7SO59f8imPeRxK/J3AZ2jAJ+lQaZb3mva /a6dZzIkzSuxLA7UVVzk9/X8662f4W6nPctKdYs13ADiJ81aUpK41E5aLUw7suBwx2k9eMf41DNq q7lIXOH2kZ6elddH8JbpXLNrMHIIOIG7/jXK+MfCf/CKS2qLqH2l51LsPK2BFBA9TnrT5Wldj5RE 1ADIPUNj9Bx+tS/b23LGCG+7jJGDkH/CuYlldQZMEKW7nv0P8qlUyOquuCFGcZxwCah9wsdAbtsF iV+XqvU454psd4JJJN02xQF6j144rDLy5lMmMkDIz35/xqVkVgmFAAxuwecdahz1DlRrzXMaE4lB IA4J65NRJdh5EUu+Dnp171l3DB7jdHjlcAd+KSEOQrqckJ+XFHOPlL323MTBmyMMuM4yOxohuI1j jPADL8wJyBjpVGK3BwXlHT5MDvjvUMpMEKrxvx1HQ80c72DlLj3piuCdwI6AfUVTe5mBRpFYfKyk t1OSTUbLK6RygDCHB9T9PWpWQOCH5A7Hpii4WKZuCYcb+ORSJMXbdgnGASPQ01rRpHJjIWMZPzd/ YAVZtUaBdzEbvUHj8Kd0AxE3z+SkoTPdz059qWUR25dPOEhK7QduMVBqMsce0ENvVt3AxnPU1Ilj HJbx3LzZMh3EbuMHpj3o7NjRXMjhyCpAKnHHbtV231C8vS0k9zLIE+QA/N29KoW3N88bMQEU/h6G rFrb/ZFYs/zs3Tkf5NEnYOpsx6PZSWltJJCHeSM5LZPO5vX2AqzZ6XaJO6LAg4XHy9iKdbzj7BaM CuNjL9eTVy1uVa8mAx8qx549VqbSZ1xkrDPso7RcfSinNPIHYZHX1op8jHzHLtmS3SJdu5cYUnk4 z3pIQksRjjRS4wWOe/1Pt2pBDPNFAiLiQM3pkdBUtrbXFvGY3RsAZZ8ZAB6nP9ahxaRxtMgkRftP knd5YG1uefrSOhRvL387m257iryWyXMm5YJAykfN2x/tD3HpUL6Neb0AVVKPnaGzwfenBNhqJZ2+ zekj8KflYDOeKdcuIogd+VHAP0/+tU0NnM8xO9EiVjj95nAz9KfNpaSyBpZV2HhAuT9M+n1p8smw szt/hvqGiaebrUdRvoLe7ZRBGj5LbOGJ4HfgfhXdv448MxjLavER6hHx/KvEobWdZYVQs4IIVkBG 4fh9B+dTvZ3DSBQygA4PVucg8evSuiMmopWLUVbU9iPj7wuM/wDE1U4GeInP9K4Hxvdrrt7PdwOT BEqmJiv8AWM5A/2vN/lXNNaOpw80fzHHT29elW2uJWsjb7CWMATIIxkKg6/9s+vvVN3WoWtsYUlu 0ySx5IyOGI6nHX/PrT3c20QOMY42DoDjrVqOyntriPzJoFCkeZubdtGew70lzBLJbz2MOZJJLnzV YZC7cEdce4/KuZqTViEmUlLFC28DccE5zgdakeYrGycSFv8AVnrkCnjTbxkHCbQpDEnpTX0m98gx mSIbTl2ySAD05A4yanll2CzKL3UkdxLC20BfT16VPBKscOGboMVZk0KSW6lkaeNVyejAgA9//r06 LRhGrCC4mkKtgmOLjp0yTVuDY+VlN5mAUbiABkgjtVSWZpAIxlgQT0zg/wBa3DocEYErPLKoULgD nPX7vf8AOp7aOEIRHbrEAB87jGe2Cc9e2PeqUO4KL6mJvMKiI4GG6kdR6UGTMTyKCQDjPrx6fjXQ tpCzh1nim8tGDN+7AKeg3c47cdeKkMkVvAzLHDKCNmx0Ct6lgcEZ/wCA5oVMfKctbLcCYIEkwWzu wTx/SrsdhLczSRu3l7OT8ucDqc9ga0rSSzVHFpIAFcttY8MTx1+63PQcHjpU0pWKPMztCGGUAIGR 6cHk9un401BXDlMqfw6ZyVMuXGMoV/n3HHr14pJ7S6ls1kWLdn5cDtjtWvHJJIkTNGFmVSYl/wBW ig5wu4cDr6j1qG6iCQEPDJHgEyHzGwnTrtO0ZPem4Jj5UcxbWM0uqsqq+SmckYVc8c1uQaZ5TD7R OHkYHdEB1x3/ACq9tu3t3HnusSlSqvjewyOpHHuOmc4pQkzIrxzBYFO5CFJY8cd+g9Pas5U3LqFj PnjEE0EaqVVdyhCenBNOtWKalMO2yMf+O1XvLnZfujszPFIxO8YJBUkcfiKbHcp9rdlbIJTkdK0U bKxotjOlvpRK/wC9f7x/iNFZMjkyMdx5J7UVYjso55pINzRxbi52/wASk/h/j6YFJK6xRiAQyI+D sWOTgccncQeB0AI4q09pbyzedDH+7kQZaIhScDqeef8A69ILdrOFXYxSAuMCX5U5GOW5z+OakRHM WFuEEbnAA5kxkkdsYJz0z70xL0S7Yxb+WwGCSpP4ZI5HHX1NXFsI7ZYp5bRC8p2giRX3jjhQOMZH QjNS3EskaeRbpAjOzBuGHC4LAtjjHtxwaAGfZHu2JECpIv3RynGOcZ9/f86d9mt4QMK4LFdxC5HH TH/1+OKrCeVjuWdyNpRSCWRuOmCOh/3s0yO4El01st3ChX5TGqOyMfTn7x7fXFAFhbmAKFZJvNkB O3aMnHHTnA988YFEeoySxrsXMStg7WVdvzcDPXt6iooZVksSJVBCD97FtLF89+Dnk9uR09KZ9tj3 o72xQnDlmcDPHpnk46464oAsPdxSOVHlJIMAYTLHrzjknp7UvlTXVx5qzEW4Gx4mxtY9lIznPuRV SZr6GXzcA2rEMhTBH4kYI4Oc4qa0l86OSOAbgqlIwIeC3dgeTx0xx0oAkkBnjQB4YWiU4VzlSffH I4/pVWO2u503RMINg2oZeQwzzhTjOMf1q1aC7hhAuIwfmJZ5dsYAzxszjnJ9xxSNeEh0N5bh1BX9 2huSDnnIRcAcdiKOZD5WVgl2jEfaYBIGYSSNLuY5P8Sk9cc4z2q6bdlQIJQ7NmSJ0OVAHsM5Pv71 Rvb6ztFil1G3lcuPkYRGFdmME43HI6ZBA7elSC8smtPs8EtuEcho/JaT5QPoOnbnHalzIfJIkWYR yK6xBI8AzO4UnPTA6jj2q0+I0guG8xbX5fmwULDkAhec8DHA+hrMurrStwmaOdlU7yRBIoAOPTqR 6nnmqqa7oPn7ha397OTy5BPzc4IXPGBgYGBxRzIOR9ToJooze+VHAwk271WQMyDnOSWPH488YFRL OyqZfta+VgqGDHKt/d5zz078dKzV1gTWzQx2F3JGxGImkjVifUn73YYyePTmpQlzo9ugg0Ga1mn+ Xy5Zgc5GRnggnGDj/wDVScwUCcXdlL+6UlpMZMctwwZSOw7ZOfT8ah8qynmylszYHmOxyeO4B68Y 9R24pthbXtw2+O0jgXqxfPfhtoOCQMn8/erCDMLwSRqpDFQNpTcvZif8acXzGsKDkr3GJ5FtOZLK 1UMreYZ9gGAMrjPrz2OamW7vJnKQwFZQ2XYANxnqCeOh9fzqeG1ZCJDcbUVvuRsVwfXH9faiRVkg eDbH5chySxI4Jzjryfzqku4LDy6maXnmupBzbyngLN0Hc8Dgeuea6XS/D91qTI91f2toqnDR7zKS PXAI/I1z80UMsgLRI4zt2rliCB09M9wc1Mun209vKkNxBbTnAdVXeScdyDyfYe9F1fUznTcTpZ9B kt4pDZrcShQR5l5PHuc5/gUDAGM9TVRtHuYrGWSb7Hc3DLkJbSMNoHPJIAyT6VyculW0V3NFcTxL 5agqq790hPbhuPr0+tXoCYozAZpYHTCxxrPKAufUZP1pucOxPL5mI9pc6hM1xHCtsr4Ja7Y5TAxz wOfwqd9KtIY0VZZp5v4wiAD689qsSzyISksm90bgrIXzj/aNU7y9fAVQWDMVJ9D2zXLVrvmtEqbS tyjRoELANti55+a8AP4jbxRVqPWZVjVTcXKkADAmAAopfWBXLatLcRjYn7pBkvK+AnsE5LAeuOcV aiN1K4sEuLecBAyxum7HXGVIG3PqTnA61m6fq+nXC/Zp8XDOTMJI4HdkHfBDZ7dTj6VbFx/pfly4 S2kjEu9+HZW7seODg8DJGO1dNiR0qTgtGbbBTBzGQB05G4n5hjn2+tVQoto1QxXrtzGwjlO+M8YZ RgAjqc5PTmppJAtoLiOGNrOFxl0l+byyeRn+7nHqOuKdLcJrBtlso0iUktIspLFxnA2EjGDnnmgB 63cVpcm6jglkeaHMabwWf35bBJ9hjpWa2t3EttHFaWsen3fnbPIuAxdwR/DjOR+XXvWp9nFgN8ky QyxAyRrAv71fQ7snJyParMjM0UKW98yiQgspdZGZjyc85De/btUyTZovd3MueHVYboRXN3DDIijc RYuAo6cMwUN196nuTa2i/wClarKMjfulCRJkdeVyT06dao6vZR6gGWLUb6W1xseQuQY3z6EH5e3X nFXNJuLrTNLkiV7TU5IgSTKFRVPtu7n9faspJrcuLT0SGnxJHbQl/sySSkAQq1z1JPfOcAjGAMfr Vj+2b24zBc2k0B28nIYHn0BGOaojX9ZlL+RpWlRiNwMwjeM9vuj8akk1PxZJ88VvbfMMY2FSPfJA 4/Gk0irtFKaC7S4MlswmBH3jtVs88cr1HapnsdYYIjWLEyAH/SruXAzxztwoP646iqt83jG8jVJP KK9VDTccd8Z7VnxWHiIXiSXjCSNX/eck88c5p7ITZuReH5beeTfLaLFIpA8qJdyEng5JJP41YXTA Eh+16kzW8IH7tJmALjHJGcDOOw9aqJatJdfapMjKFACAc89Tz/kU6clYmR8nC9SRyO/9azWIinYF Ugty55GlBpGMduzbdrbjuYL1yfX8fSmWr2NjbtLLexSiINkC2+UZ5+6cLnHt1qqvlfKCUYlQCAOS Pc/nVuSHTZwUltS0UyASgT43AccenAHXP0qlXUlqN1YzWpq6Ymjw2LapcyG2gZSIU8ja1xxyFUD9 f/11FdXjGW4vXtH3S7XtbXdvYA8GRmzkDrwT19e9JrlcxPJc21vHAMo10/mMCOBtx8q8dwKek8CT SXAYyXDD5pXbc35496bqqKVzKTQ+4bIPmSTHfgtuY5HPbjj8OBVeW9MkuNoGFGN3HPeqt3dmZGYt uZnwCT14qoH2zu24lk2s2QeCTzmsHOctUSqkre6aBvg6KzEKjng55yBUTXQ3hmO7DY29iOlY0k+D Iily0fzfe7Z/lionudrkZOFPJH1pqbXqJYiSOkSQr8+A6EkbGbp2qRpb2NW+zCJOSzq4ymOMYxyD 0/PtWJDeEZBzyMjn361p2ty7Iw3Mdx6YzzTjWaepXtebRllVurOyWSG3Qo6ESfPwC3GeuT+PTNMM sjaQsZjuGus/vGaVTCAOpwOhPXGe/pxUtw3yLhZY5ud7DG085GMnPTrSC6khVmaeRRgAqjgKw98f QVo68Y6sNOphixvkUSQpGi7vkG8fl+varDW5Yorl9o+dWQjO6nXWstHC+IiURsg5yc9znvWbJrJM iqCQWHbqK55TvK8SHNLY0R9pCgcnjqQmf5UVnGWRiW3MM84z/wDWop88+7L9vLuX7eNIfslpPap5 khIJ2/Ic4OFUdefx6Vpf2Ja30RVo7y2kVwh37TGVByBgHOMn9ae+3T9NBaRfNSQt94MwOcdCcL3/ ACzzTTcs6Fo7x0LKOdoYsce4rs9ok0ioQTJHS3smUzJbrKBtDRg+SVHGCwyeew/CqV1b3C2ySNCb ZUlaWY7WZ2PQFOmVx25q1K2As7KhQnc3J2Lj/Z6dPSpbPUr5ViJfdEgCxrMdy4PrnOBSdaPUt8r0 YyyuIiwkOSwTZG2OW54zVKbVSLu5ktfIF0UCS+UmOAeAemOv8q0GiSO8by2UbGOQgIU+655I571W ls7YRSyy4xLy2xdrL/j2/Ksfrdm7h7ZOOo2e6DpDfzaZDDEwLyzQqGkV+AAB1564/nWbqVtZSWPm zLcT8KwkY7d3PIVRjAArojHDKY9u5BGcFAAQR6e/FXftMTbZFjQMT/CMEY6D6cUPERaulsQo63Rz r6YssEaW7x2WW3+WkbBXz7dgAaspoNsdwbU5yoJLRlPuNjn8OAPxrS86QyYOdx7AenWkeNRI0jux BPTpg/h2/WsZV5TlamaO8n7pQj0q3jJVjcSJuyFkOAM47fgKsNb21vJv+zs0siEMfUHOcfnSSM6T Koc4AzlvpVaaeVHTA3Kx49RiuepUm2ZybRFKsoyNqxxAcDOcVQDs8MzSYGRx19M8VYkluJpoVVWI JIZiMAY/z2qpdBvKYJkbDlz1wP8AOOKjmdznld6lS1EzgMcD5j19MVfS4WNoy2OccEZqCxjUwyBs k8MuR1+tOMaOwY7nIAbB7A8H6nP8qpzbYWfY0Wv1CEM5VScYXHpWVfau0MgPmM5IIJY5NUmLsFBB YHr2xz1qVbYw3BkL/eBRCy8jjnitIRfUTUmrMs24Z5Jw28MkiMuR/CRk1c2E+b5oBEj5yfX/ADzV GW7lUxqxbe65wD0zTVvSYXOMdDzVXZSl0I7uMxX8s52hWcFevOPUYx29+tUZ5fJZEU5GWEj9SDkV pJci4wsnRz39KoXVgJU8lXBcEncnfPXr+FWpL7RD1Ksd7vLlM/Io3EDituxutrICGyMZ55rKEUfl sojdXAC/L/ER1OD6VcjiMUKMqtn3yeM1FRpocdzffUIpnyR8zA9ew7e1OE/mr8oGeQQR1rFDOjEP GTnBz7ev6VbiudnysRweSTiueWitubFkwJKCm3KA5YAHA9+Krto9pIcCEqcYBPXrnP41MJiwBG7B 4O2j7TI/yqpbaOCaabSK5UiIaciAKsjADgDJoqwXkBIKkEdsH/Cii77kWXcuwXdsRMGs7dsnAyMB Ce64xjPpVR2jtssqnYWxtDHoecfzqoLgKUkMQKnggE/MfWoZ7hlZE8syLyQAOMgd/wAK1u2hqVkb tleWKQRK9vI8hPzfvRj8qdcXEAib7Osm7OWBZSAP5muft7kyRqQuFf7oXoB659BzUM2pbH3IzFXI AzwDUzcnpYXtO5tC7ie5jL+Zs7AYzke5pHulkQso5AO4+2eP61zN7qiW80YGRtXJO35sEd/eporw vBK8TNgtjP5GmqT+Rndu51ltcxiBvlcvnkkjGMcUR3ieYVAfcWymW6exHeudsrkuhBcdQCcHocf1 IrQRxHJFndkDbnrnJ6UpK25pzOyNWO7jkvd7xb0Xqpcj8M1LcT6a6O3lXKsQANkuF+hyKw5C29sN jdyMVX+0HeIsq69hnqR3rBJ30I52jca5SVYyDJkYHJ6D0+lLHhl2oqnJzz19vpWWjNGvzYweFIqb zh5+1SfmGMA/kafK09RqTW5bdd0RHyu2OD2H41UeJfL8zAdjwVKZwDmklllWWONcfN1P86Le9UQE FR8pxnr+NUra6Fpp7jDb4dGXcu3+HH3ielNmmuIl3xxbjgHH8quNcKylx5e5Wxg9Tnvj0xUiTRbS xiQ5OQ5GP0qW0tbD03K5QyQBjBGG7qRmmG3jfDCLDDuwyatsm8OXVAoJIIBHJ6ZqN4fOiYlmUKBk g49uM9aV5vVCabMS/tXWZCNxVuGweAKqTW0yRYEgLO2cdcAdPb8q6ZbBscSMOOBjnGe4qI6Snmf6 kNjj7xH6VrGq9mHIc8lo0m2TzEaUN0JwG/8Ar1ft1lVx5kaoMffY960Rp8AUnBBBxknpTmsI3XKO eORlhg0pTUtw9miERgyABc57nvTvs5ztGOfSphbrGMeaqsRjHU4x1pht2Rv3cm44PXPNLm7Gih0Q CwyuDnbjqD+lBskVCmF7cn/CmtFclVDHBPGRjDUw+aMgjOBxkdaNQUGh72oEZ+cg5HCjHSnY2AtG cHuO4ppuJVGFCrng8E4oWS5A/gPTI9qHFvcTixhkuMn5z+YoqUyvn7q0UezF7Iwba6MkMvJWNTjJ OQfUfXmr1pbXV3brBDEhmdPkEj7OQff6fjVHwsS806sSwE64B5x1rqoh/o0I7Zb+ZrtVFXM2rGBJ ZXcMot7gASj5VTeAp9xnjHr9Kr6hoGqy3ERuo5YbRf4olWRV+pU459qveIGYi4YsSyIhQ55X5gOP Titq9gii09/LiRMW0hG1QOdmc/nWyopXYjmX0Iap5kCTpCUj2gOByPXjvxjNCeHzFaxw/bYpzIQ2 /dwoPUlhz/I12tzbwx6LbTpDGszW9vmRVAY5Xnn3rloXZrmfLE4KgZPbNQ/diWo2VyrZ20W66WQC QI21vJy6jj+8fUc/StCSSF0DoHKbSPm9vcHg1LsRUi2qoyhY4HU881VuOdOCnlQvA7daxnaWtid0 KzwrKgYPhgArA4APcEVfT7IsSiGYxSLhsBep9j2rNYf6Cr/xbsbu9Ot55onVY5XRZCFcKxAYY6H1 FZU5a28iR0iIADIJMvxsPH8/apHWTaiomVUYU9hj1p9/JI8C73ZsScZOatxcRqR1wR+tZz912Je5 WigeRTKx4K7VGOM+tRfYZoSq+WvlFeMH+daak7156JxWggBVSQCef5VlzWK2OdWLLHfypGQCvGea lAZAQqlmA4755rTKqoYqoB3qeB7VT6XZxxyen1p37msdy1GYyVIV8sNuDg5z3JNXRETCspVAuSct wB/+us1R/pSe65NWrYlrCXcSfmPX/rmT/OnFX3LYboVZsFSzHnBxj/Cq7OkjBgRgtnBbBzVOPqp7 461bhVd4+UcHjj6VXKkirKw7yFYEZGPXrTWtmxw2cZ78UkRPnMuTjYDiph9xvqf50rAopibSBl0U 8YY7f0qB4kUhUUBR0zzVsgC1Ugc7jVTJyee9XE1toRhWDkg9Tx8uce1L5TYB2puwOOozTo6kbqPp WkUrk26ESplyCoAz160yRirZyuD7VOgHmtx3qGQDzDxTjFC5St5zDjY/+fwop+B6Ciiy7BY//9k= ------=_NextPart_01C9D87E.59029470 Content-Location: file:///C:/68E9C635/Sammans-2005-filer/image040.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0a HBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCADAAJADASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD2+5nh 0/TvlkYBMIGAyc/1rzHxrZgzvcJdCSOQ/IY1Axhc4x+IFbOp6hI728bsgeclmHPPHTrjHAx/jXL+ K5FuL4MssLR7D9xiuCBge3tkc8U6q90mrHlt56nJhGaUBceZtJBY5Ix1GPXFFvaz3IkaLlItqsmz j5jwuT3qxeSt5DNFEJIwqhyqAMTg5/QHmqmn3U9tqVqECvHLPGSjdDyOv5j86wgkpK5ja5c1a1Ww 1d4I3it4/L3iSWM7ZenCjntx+HNZtm9mLm2doUmSNiNkozG3ODx69/w/CvQ/GVzG+n6hcSaEljc2 +EhmMyusiE7RgdjnBAHHPrXGX9uumy28tnuV4Y47lXwWKjaHJ54/i79eneul2vzRZq6coO0ia+eO 3vLhMKqyvv8AMUAjkHapI6HA7etVItKvteF3c2tskxt18ybYuAQW67R/nFTW8iX19aXV/dXNyqsv mkoVw5YfK2eMEMec8Yr0TWprd7QjTraCwngbh4gE3LzkcHnp3H4Umlza7PoKNOUouS2R5jLDBHFs hkdGziVCuBxyMD2/n6Vr6XHNLNHHDHM0rMqRIWwVz+uM4H4U6/0+Qymzitpt8jAu6jeqrgkHdx3J ByB2NW/Daapb20FzDYR5WQMi3B2tw3r1PH4fjR7KSld7GSu9j1HwgL1bWQ3Mc6RscIsoClCvBG0D Az14rpa4Q+Nb4AAwRh+hGw8H86j/AOEw1N8lWgUYPLKMD9autHl96RpGotjv6ow3dnqN1d2gi3va uqyCRBjJGRj1rgLnxXqRVGXUCd2f9WgXB7fhVY6tdwXyyrczK9zGhldGwSwyOayjKLTd9h86ZqL4 a0u/8a66LxFNpC1uyWxH7tpWQ/Mw74xwPc+tdxa2kVkNqLGuQB8qBScfzrxuS+Z7q+nFzOskkima Td94qCB39OKhm1S5kYBry6Yqu9CJM7cDIxzxVSruegcyue2JfW0gmImQCFykm442kdf5iuH8R6tB dWyN59qlmd7RlW3s2ORkDp34/wAa8/8AOMiPI8srAt82ZPvZ6k8delRPPDGAPLdjt5y2Bnj0HvQp 8om7ncssWoeG55Jndri3ZVjl3fOEYk7c46ZzWHq1pbNpFvdPcGQXDvGyAgmPaQFHTPODVOPXLdUe 0ilVlcAPtbpjpWOsuGvWDSLE1wHO2QbeAO3rXfiYqVOVvUcldEkM0Udk0LQPuYkM3mZwPw5qQ6JH NayXDxoEeMbVWRsMcDn2AOai8to5Yl+zKA7ZVsk55wO9X5DbXbTWUFxHp8ybir3DhA20evXHp/Kv OhJSu2enk+FpVqrlV2jrYtapZ3eoaOt7dXUCQb1h2JHl94XoRjPQZyDyCPesXxIs+dIYNLAXtFSR o8kjC4zkdjgc1cN00U8bw3Uc0ZTkoCB29QDng1ZkaS8GjXMGJtqyhdxx913A6+grRtNWO/NMFTp0 lVj1f4dPusVLWdbW0S28x5nni/eNI+5cd8D8KuR67eNNcRiK3CSMAW5LLgjp25wSfrWLPczjxDKj Tk4hkdjngnP/ANeoRqZJKGaTPmckDkDNa2seThYRbcXtY6EXtzLB5txFJGwB2jkBxkjIHpkH8qfd 3Vte6PBYFHjuYondZJNwWPI6nGN3Y45rk9Mv7uee5W5km3GP5d7NgEE5Az68n8a6m3ieWzgu5Ad7 QhSOQDn1Pp29qXxStLZG2AwUqrm4tJrv/XkMexlFkLhNzFipCnhwduMsD0zg1LAJgsrSsiINx5I5 6kVTsr6S9F6TsUwMqbM/fzu6A9e1XWimSyQtDlyCAJGIDEg/nXLXV2rIjM8JDD1LU3dMSKcfZ2BK hHJDFV4/OptQKwR2TNk4i28dSdzZrOKPNhXQgKoIxnBGe1XdWiY6dZKqM5YNwOSMu3Pv1rOlHSXo eYr6lBp4clFLqJN2d2Ofr/L8KaIYpnRYxL9w5l2cEYNWrzSZGWzba43A7l2jhif0/Cuo0Tw8yaM1 9curs0bfZraXAEkmCAWGeme3eqUG5KxXK7lO4i26La2dtMdszCNoxHu378ADnABznn2rm7nRmt7q eO5d40B+Xnlxgc9OK9uXSbJGhuJ7eF7mJQTMUxyBjdisMQ6Xerc6Hqf7yW1kJjcjB8t+U2nvgHbj 2rdQi4vU3qvmtZCahofh9ri3E+iaY7ynCHy1jbIGew54rkvFvh61S/sRpNhDbJJGYmEa7VyDnJGR k4P1rr72IStbSjaMFTud8AcdefY1DeTxTlQCGCAgso4z3rPEVuWm22DSaOHaykTEcNtiRVJJDEc+ tUNZt2TTLZ5gC7O52nGTgDjPr/jXYtJbtG00cDbCxUyAc8etLDbWuoGFLqBBAkvmqzrkbsEZxXFR rrm5e5vgMQsJiI1rXt/lY8zb5bco8iRKjAkngBiDW/o/nXFppTA7riOWUbscEAqdxz9SfwroNU8I 6al9aeWjATuS8QZgvTOcZ4pZrO10u+02GzjKHz5kIx8vK9ueeBXoNcsWz1swzWni6fs4xa1v+Bwl 5bXtt4ilt52IcLIjeXkhun3T6HINSWvwz8XaqfNVreO3kYuryXRGVPThQcfSux1HQrbV/HMcQkgj uDbR3MpVMSSDGCDg8dB26c11mnXTwaubYOWVkDN0HIJHT6Y5rVzurtbniwbhrFnmq+Cr3RdYvl1S SNoo7czRzLISsskjYAweeMEfl61DfEHT1WaFDDGCgV2AAx65/TnPFd9qmkW+oa/eXl64lhmiS2Ns 4BUBGLBh75JrxJnuJLuaG4FsJoZA6SbueDgjGTnkDk+4rOE+eckuh6mBxtPDU5c271Oz8M2bTX1t HNbbI13XD4Gd3oueg6j8q7O4urKyKLMVj3H92o5J+npXE+CNR+z/ANtzX96twwhE5dmOeN3y8Dgd KxbTWWv9WkuLq73SgbnV43Aj7Y5GMDIHtVU8O61ZqTtGP4nJj8d7aXNHY9R8LX2najqE1tqf2cT8 rFDnAOCePUnGP51c1LTre31qO2TJh+zFl46Dd0/WvCr3xKdI8YrqFtcuskCnbG0WR8yFTj5u2TXr fh6+nutM0i7vJneS4tZXJfGQN42j8BSxMeTmUdjGdRVLSWj0/Lc2ngtgRwvy4AwAfyqaC9RYvIeD zYgdyKeqt2x6c1Ck0Dj5Z1Y4zx1FMkvIbOJp2Kts+cKGGSBzXlwlOLUrk8itds7DCmARzbs4G7Ld /rWXrPmWSme2hiXcBG0uMsPbHT8a4TUfi5a6Zbp/xJbh5nbYuJl29AepGcc9MUuj+PbrXZTHepDa Qg+WkCHO5+D8xPp7YHNexWoVacJSa2MIzjJqxrJN5+n3W8q6xy5HYCNgA34Z6H39q5jwhJLY2V7Z vKp8qbgyHduGMD164rR0bUN91FaXCACaMwyup6bhwQR0x/Sq9pbiC9e1ngEnkszSNG5OB7DHIzg8 9M15DalBry/IqLvqbMUjqATPCuQeV6e9XYbmATbMoDGRvJ6fr61nBDAilQvkNgnf054yRnrx2p5n hKkxPIm4ciQA4PTr+Ga5FdbMp1LbM0teV/t9jtQl0zuA9xxmue8QXkwG+38tbm1u1VTndhijZ4HN bcEwmuEuRFgAfK7E/Nx37Y461kX9jLc3FwyImRcJKjo4JbBPJ74FempuolZd/wAgg77FDQdSvJfG dhdXKGVmi8kTNDtwp6Lux2rqWv0h8aGGXYoFtuKDg53ZJ9x0rI05Xg1e1kuWjjCSfewNqnsTz061 vSxmPxfayyJD5hjIZ1AJxhhx3x3q4VuaCuttB2sZ2q3aQ39yxSJgrrhmyeCM5P6V5Dr0dpD4ylVZ wvnSsSipkLuGf0NexeI4o7fU0RfLl8yIH5wAM5OOPpXmvjG2cXqX4ltkRYwWiEaFy6nOSSeB0/Kp oVOXENNb/wDDkTb2JvCEduJtWtnUSxTwLllHIXJBGPXLA8+lNmtba1uyGBUxExOQMZU8g9cHtVrR x5Xii5hLxSwSRu67VRSgLDAznJHOPwqDxQJTrFtaiaFROqrtwrE/N6Y54/lXfhcSliJR6NXM6ivB NbpnPw+HY9VvpBDB8sM4M8wnTzBGMncvGCACcge1enRs7rp32UBUjR40GMgINv8ASuck8i28bomk zM1miI0qy7gchWDLwMdMH9K3ZbtRNay5ZcIxJUHJwR2NYYyqubTZq5tCy0e5c3vG43CBWzltgOW+ nNY+vahNZQSk2+6PO0uQdoBGP8B9TWopacTCPcpRtpL5B+v0qG70h7mDy5LiQxk5Y5wVwQQRz1ry qWJ5ai5lomNzT904ufw5f38qSy2cUMkaK0Ql46N6g4zt7GuubSLXVLBxtRJDJuVuSGcd+2fTjAzx WRq13NY3kSQaZLLHJ8lqoB2EL0JzxnPqe2eat2MN8YLVWmtrcSYCIpLEkD04IIAGR7HGK7cXja1f 327GChGnFOJZayt49Rkkgmdkj2MkR+YMTxyT/P8A/XW6ZLWa7FyxVNwD+Wuc5xjdxXIQW2p/a1uL yVhFHhiM4yQeOmfxrZkkkBSUSbIlI3E84BP3e/TnpXBKd7/0jNyaJtYmlGml4ZESbB+UuOAMdOfT 8PSsWS+EFq1u0hmd2Ad0j2+Znjp1Axj0qzf26XdqBFdXEbKwkTy8ku20Ad+QDxWBZ2LRylLyBvNB yxBOGH94f7PestFoxbm7p/ibEG1HWOKMEFmYBcdMZp9hqiwzyGKOSVpYm+UJkK34cDgnjPvVSDRL G9gwYrkQun3ncEEngEcflVxbWzG2FPOgfYADuJ+Vegz/AFpxrxpyum7mycUWIh5kQ+ULgjJddwI+ h6mmtq13BdQSHmaFWMdwxJUsSeM9s+nQZqOO3EUoY3FxKnU7uUIJ/WmJaAXZcx+dCxG0PgAcZxjr 071n7S75kLnuzS1BhrF2Jp41jfYAzRybVJ449M9eRWVqmi2+s24gkVMb/voc7exz61KZrSaYRtbS RsuVbbGQDnjp3GPTvVpL827uDDPAzEKiSYUy+/XlRwKPbVHLmT2ByuVP7FsYNWubmFPlkTZHEW+Z VHv+Bp15pdw9zbXCSQQxRP8ANn5nY5HAPbIyOP8AGmN4m0prlLe3L7wuSQrNHnuBkZ7VE9+txbzS pexxSRsMMHCtnPKnnIBGe3XvVRq1U738v0GpdCxEBbXM8omMxnfIXcSoz14zgDjtSTa5YWqxtNse 4iABKrk4J5IA4xnj6Vi3cs4SeG4kgjtZcjyxIQQeuAcEn3x7+1Zf2W9Es/lxpsMW0F1O1Mr685Pp 9K2VOU3dsu0nqdJ/wlRF2QtuiIcLJJKh49uv+fwrRuLu3gsobvzQ7zsSHBVCRjhQDnnI/wAiuGGn pbtFPAY7hSPlwQQvBOMevfjmn3lxdahaW0UwDPvBigA2hSBjjIyTjJwOOcVTopJWehEotHSjUUgK pH9qWWVxGQ5BeVuoxjqxH5dxVW9nlW+82zaIPjy7g7c5GCVAPQEnOQfasaySfTrP7FNLsFypDzIu ZASTgNxnODgfU08okJSyFyFili3pujJZipJyDgD1HIPXuQKfsrMSjrodhdFYiAVfafn+/tA7H1x1 /Q1Qur2FnihsWjlZ2IYyMwJ44II45GeO/asm0vGudQu4LjW2tG3eZbxwRja6LkHI75A6Z7++K1Vs NLS2RZjdlZIyn7nA3kkZGSOGPTrxnHoahwhSqKMinTtq9i8to+mD/SZYomcbl2lmIX0HH61LaLaX MKvKMNHyXcYJGeQAOv14rF8Q3OtRaQ11HdpBDbuEH2hcTCPGNu7HOenf6mqNjrV0mn4ET7CQCjnP kgc4XueD1/StMVRSSdNWCUOVaHbK8Ese8KCDnaFx84HsOvNNzB5e8vtzwASMAH3rmrbUdTeaWIKt rb4Uo24cep24JIz37ZPpWrZ6j5kwWOICNjkyzrkNkE7gfyrzJUmiFfZlxlkVBJAC6dSw6Y9QPbiu d1m8uLVUkUR4lDYcEKMg/wAW4cfLg5HHatyXyWRltiocDcRC2xl7k8jkdxWXqknmNHBcWsbxpKd0 jxhi0e0csDgN16CtKUUpajStqc7ceIr2GCVZJLcsqkpvyWyeRxx1Hfnrk4ohstW1q+F7cJswUMaS gEfKQRhTkY6cdK2Dd2Ama1juQzSoWeV4Q+UHRTuA6A4Hp+tW4LUXhHkSeXGPkQou+N+O/I2nnAHF dDkorRCW17GFrGjXYnWaG3gm8wfMYBgM+e3PynHXOc1C/hd3BWS4jR3/AIcEFsDOfc98kiupW3tb eZVk3xFm2gPu/EHBIz1wR7U/fbSxOMBI9uwqjCTzF+7068f55pU69nqjSEba9WcppdkVinW8aBbV 5S0SNklh/Ecjjn8OtIs9vpjR2F3Y3UGnoARLz+9OejYPC+/PQVp3q20CxObWRGUkpLYq37tehLZw Bx1ByfesDWUvrrRxHp0ck0ONzM8wUMBgbs56ZOTn3rvp1ISRakjrJk0u5eOS2v7Pzm+YJBKUyAB9 08A/Xg1j3d60a/Z7hY4zuG6RJCwXvx16tjv2riNH0yaO6SCXfqEeCZVjO1kJ5IBPUfWvUtNsvC+m eTPEiRNIrMxuCfkGOQQeh46A5rdwUit1qYBgF7Ok3npvLDLzuysAOeSwGT3yPWuduYdZt55bpNQ3 6ZK2JXEG4BQeSmSC3A68ZroPEF1o2rPHbaKkttcO4bzpY3VSACeBxXPQXstkHt3ESR/MgKOCVBz/ AHjkZ+taQSSsJq2x0l/c2Ojakt3NCqpK5YN1CuxznHOc4P8AOoLrXrzUSI3h8y3ypikTIJUnk9uR jPTORUlnBYanaLFdlV2xbI0lOSjKRlgc8n3FN1oW0Omu8zRrLMf3TB2LTP8ALkcew69s/WvKtGc+ tzRyajy9CXV9Nu74Wy+ZFJZm33QqzOWl29AMDBODnHt71Pp2gtNZTQS3MEOMKrgO7rnqBkgY7Af4 U/S763gs3cSwWtrAFk+0lflDLyQSfuknAyB0xTbu91LUD51lqFlazTBWEfkM8jv6q2QOfQj1rthD 2us1/XmZvdMy7yO98MSizuCJ4ELPCzFlYHI49BwDxnrz0qmvjK1mLWsDwW9u6kK4BHlHkncMHIB7 j19qs6tfXYtZJdauvtBG3azFRGSM4IXgAj1wevasW4t11a1M1gbWO2AX90X3szgAE5A6sT0xRPBw k7ktLYtf8JPfQTQzoiLKuMeUp2BW5DEHjHIznnqa04PE811Gkd6JI43k8tyBlFJ6DnGBu9+1c7oV vKs7RSWD2+8iI+duwNxA9v8AOK2oLu1huJhMIAmdwiLrnBHAKnk/d7d/Ss50IRV0rsqyS2NySTTL W6N0I1eS4k2M0mHDtnAbHXqNvX3zxUnn6NOj3UupRWslsu1TvBKkkZJXnr7D6VgySwX+rxXW8LG6 MqtBCVCBR2A+pz0781Wj8PJqzF7jWA7yIEQr+6Zv97PQD2p4ekmtU2RFNKxtSeIrCzO6C/vNQugA BD5BWNl5GSW4HB9O3SqMvicWWoedvhjnhix5EeHikGOoJxnnsKo6T4e+xQTNICXKsFuLaQFXIzz0 yMjoSO9SWmhWzTRB0jZHGC2RxnsOcVssNBu6RopcuiNOPxnDfeVIllF58kSsxAABycYYkYIxznHp zxWzPLp82lNC8EYE4aUSQy483D5CKzDAAzjHQZ4rm7rQrOLTZHXzbe8gkAibeArqCBsx3x2A9zWb G8AvpEiDpBuzhs+WcgZIB6gnJ/lUSw7VmtDJxu9GdDeRC0vG3rGElVSWhILA9h2zx9On5JqWvW+k KlvJLfOwTLGCEEYz3IJHTHerdtasAhwskicNtTzQFxjA7GqVyllbW7wXVruinwRCImQOM9wHAGOv Q1uoO3vGvO7WHR65LBYG5vbe5EEjBoXMaOyjHBGGyM1g3GtozyFLaVm25w21HZR6Ann+dMhu9Ts7 kNEFiJUmZrPBDcdcOuM4/Cq+k3I1LzGtIPLZblJPtk4LFhtK446fxce/tVJ26ieo+6hLu1xNc+W/ m/ubVG+Zvqe31xWv4ZvXlvZbm4YJeJuVYgRtQHoQOo+vXOc0lpaWlqNl5Pbi7lPlwtbRgqc8YJPU 57+4o1Kwsr+WzYRSPFZrIJbnb5auN3AHfGB79hRGlGCvEXMzT1XxJoc8g06SNZZXDedcwwh1gyOU 5Ay5/Qjn0rCurWz0k+RpUdys7r+4lMvzOhxkbWyQCD1OMds1Wu55LoLa6d9oSxjnKmGO4VBJwADj I+bqM1Fef2XBdR3dujItuAspQb1VvUyL1YngHpVN31FsWm0kNcRutwokY4EMjhlIxnDOwGf0HtWh NZ3NmYtWhs8AOkckZlVCpbhSQv8ACcEZ9xSXYgk0d764eZLKY7lCrsaVxghV3Z6Enrx+dZ+k30k9 4bUFsvlgjyEhienyH5egoSV7DuzTvbYxiFrgfv8AO7p9w5yAKjmk0xXljmi8x5CWVpPmLN0wcf0r QfSZXnWG51KS8ldThyQq5Xr0xn29cVu2mm2uhqttCkc0yZYyGI7vcZ/xpJX1DqYGoaFZtbWi2EbQ qXZWWdSVkkIBwfm+XHQA9cCsl7V7GfdcxafH5Z4VLUEMB1+fJHtW34h1C0vdIuNIWaJ7tjiNYlLt 5gwQxxnJ+g9a5220i4aSKzvdQMUmDIHNvtKn65yD9RSbUXYLNiPJb31/bLbx3NvEznekcg2ng4wv Tt9MdqtRaNYzl4Vs5UmVuiKTsyeMYBGenQ0+00uRLp7m1vS0pzH5kx3ZHTgYGD3yD0rpbTS7QIkU 81zO7DcEjyiZA7KOp980XQWZymoQRGRRNqt1e3CLtILKTxnjlh/nPes6VrgvJtiVMAdJMlMdeBnj /wCtXbX+leUWvIbYQ+XHgNMN0gxkkAtnjn9ayo/DlpOVvJXilkDLktGY974zsAHBH4VabewmrC6b qlpZWZWSBpZkX/WAOMg9DnGOenPXnFQXC6ne6jGbCBEVlz/pOYwvTOB37fSuy07SYZJGjTyo50Ql ZViXKn0yBj8aybpQ2nva3Msi3UTqobHBCnIPqCDzkdaS10G42I9J0PXdSjWPUJ3jSRyVigUvFOmc EFuoHr09KmvPC9tZYjTUQil/MaCMAiM5OQoA4Oe2ataR4g+z6XLZvqOZbdmkKh+TvOefUZzU139o azEtxcPIrciMAnJPAyR6+9TdJ2aKUb63MGTSba10Ge3XNxeuoEHlEKbdwMgIT1+ZQT2wKo6Jodzf oJ9S1dpY4XGbOMMpyeu4kck89al0uO3lklXVZ51vLkbYo4iWlQ5JDuTwAMn8OKk8TSBdQsZob/7E iI0XytlnPBwxAJHXgkc5NXZbkMy/E1xo1vrNvDDYWUYZMTTQxKSsZx1x/EMHnrUetQm/sbXTtEhi VI8MqEfNMpOQ278O9Q6jatKsl35FtEkhBa4mJdmYHhV9CcegFdL4etol0GaZIIkuH/1zfMGPPUse nA6f/WpWvcZzGmJfQ3Hm3thLcWiJhRHtHP8AwLjPHFSPqUz6ciMzwDIcRSrgcnAwfT26cdq0E1Zr m8MMCb1icbVJbYoB5A5+bPXI9PSrcVhLaWzWw2vPIuWOwvheTjmoUrbluN9hBa3uqC3hjvhCbVSW jRFJRjj5mPc8cDii4sbh4wdRv7jLZKqxCq69OQOv510Vja2zwSR2irbRovzvGgBkOM46c9TzWjZ6 fbIGb774C5dst9P84pJthbZIwNKjtrOGKaKHySvSUL5Qx1zkjpVWW90+a/eS3lN05OWy4G73J6/h Uus6mmpCKytollijnGZVBILAkFRyPf2qvDpgMjMZSJA+AUwqt7Z6n6ihNbBbUlTy4Z3a7uJLK3Pz I0a+aobHKgEEgkYI7dadaX3mOZYl/wBHiH7uW5kVS7dfm9BXPa5KYdRiie5jlDq7LGGICkLyTz19 Pxq5BaqjSXY/s1njGHRpgGUgcgZ5z3zQ30QW1Nl5ZEha8aXzQ653lXCOB0AyecHkcD8axX1nN8kS wSLcBNsCmMkOW6kYOCf8PrTri806MOfst1I7gbQ68Ic845A/HrXMvql1PqafZZZ7cK3yhGJLdccc +p7VUZ6CaPQNMXxBbXTSQ27TK3zBJGVCSc+54/M1n6i+pzahLLeQQWIPy7BNubI98Y/TvVSy1S9j tYnmklLPMEABK85I/Gk1OLUZp3F4k06r91TIFYj3OMihT1Hyhdm2hCXNu8Ukm0pIkwO11xyDgcDj 09KhvddsodKhWF3sEkLLujcOwPXkchh7+3vTXjnL+VFbzKoAzHLlvxJApk+gJNp/mvpkH2kv5Xlq BgDHBz+vNPrcTvaxuRZg1MpaIk0t1tYyoQWQZOecd+mDnp9auK1hFcT27Wyu0oJlaeQfvW6NheQw xgccc8VjWOqNd6W168aiAiNZ5S48xc5IjjHXr1PQZ+gq5p8CXOsteh0cRvs8pvlKnGefoePfBq+u uwjXt9H0q7tJNK8+W3tJVMqoiBvLX0zx34zzjiuc1rTYj4hNr/wkMsMFiizxwzxhQVYdyMZOBj1x 0o1rx9HoOuT2ItvPPlqlxsAxE2c4RvQg8jHWrS3GleIJo9aktnwY9rQuAy5XkbsD5uB079KhtNKS Bb2IdFto42e53BmQZBTklWPXPpxj8K6KYCMxTCFXO4HHYE1ni8W88mWE4iKYhjiXbnnkEHtnt2xx Tn1mNJmt9jttIw2Rg+uKlK5pex0Oi24EUkjMEIJREZQAQCcnHvnv6VS1pLC2uJpoGaVwmVgt1Kg+ 5xgEfU4ptiMK8jqxwgKRr93cTyST+eKx/FSSWzWtzK843syTKhwjgYO3j3xxWHNqU0kVHvrHw5or FbSM3kmWcuwfGWzhR2HIPvWc3im5uFCKkQbGCBgEfQ9B+NKliLuza/mYXE1xMVRAuBGFHJx354qf VbKwsLGdrm0hcrERloxw56bfTHPNXB9CZGG2q2k1y7+UHuwjRHzRmNAep45Jq3tE8sTP5DkRrF5q E/OSAcscdeR+VZ2o2sMKXTqhWPykcKo2qGOBgA98E/pVq9g0yaHMHmRyjqWb5wR6kHB/+vVNCTuP uIr2W1VGURA5/erIWyfTI6H/ABqhPbiK+ihklLExlgBIxA7jv+mPWqdxqsDWKecGa+3hV2phgB3J x94DvW9pq6HI0l5c3ZlkYHImyxUkAc57fz601HohNpsqwPPFcAJEs6x7SYSxVhnkfXPXI54Iq9f6 pNJcvPCtzKmSWBJDKeuDxxTL1b4TreRnT441T74Z13xZ6bQOmRx6VkXXia4vbmSRZQxXG5oxjd6k E8ke2KpxsJSNf+1YNhEsdwZHHClCSD74PNP1a41F7IG1+zR/ZgWKum3IHqrNk/lWJYak7S+W8qxA fM4CcsuecNn3pNTubZdSaO51EyJbkmKN5WOwnkEHGf17U+ZhodLm71PzrOSSNZYZoyQ2BtXoc4PA Hr+tWb+zlj06P+ztQjt75myII03NKpOA24dAOue/4iuel0PUrZpYVKwS3KjKxSZMiE9W9DXb+G3s 9B0pRqAjlaVwkhRSvHb1PHOf5U7qb5VuQchaeDptPuVOrQOPMJkV2IZJD3yec9ea7aEW6W6W5Zts cnCFQOPXina5NEbS5nCkiNjCh8wbRzyfyIwKprHu2MGYysVKkN145z7VnKKUi4kVmkVrvtlldHhU 7fkPUse/t7etZl8LOG+QAM10DuVs4Ixz0/8Ar10OoaS8qPdR3CxmKLfKG6sCe3vzXOeRKHJG0HqE XgD/AHj3NSWkdFp96bhh9naQIdo/dnGc8gcg4+vWsjxNdx3biKdvNMZA+Vx5an3FT6bDHFI8alys RG5Q2N3oD7fyrE8RajJcX6KU/d7lxxhAM5O0Z6cdfasralSehDL4kutKtvLs4IIBs275kDOVJxx/ dOeeM1mSTtevI91PJOVj+VWY55PufWiBI7m4t2acSLIxO888duf/AK1BtmivRGSEaV9qs/Tr94gf pzWkXrYyvdhdRTXDTyyBSZSv8RbYwIzwOn/16t2dvGp+5LO6jmUrjaPcetXri2hsLa2SFssHBQSA MHPckA+lVyWQHbMC5OSVHy7voMnH6VUlYpMguYbee1fdH5ePmR5Dgk+ox/niubdr+KdjECd8YXdG MA49c/zrX1O+QwrBLsjUnJfP3wMcZ69e1QreRravcRXVusQYAeZONxPoBycVaREhtpo1/qUQWYvB bElmIUk+4zVyTQ3sokaC6jfapAjKYbBGOtRr4lVoioM8qox5iRtp/wAaqveS6jE032VEhQbS7glv yB4/OlcCpf2dxZXSfa1lidcMjMuQR9enQn8qztTEj6jtYL2AfaACPr3qd5pyIx9qV41GEjYnHHp1 rNSCWVS8YLSZJ4fkYPpSYj1BYJtS1RJblXeNgySKmRvbPAHoKt6gx0u5hsNPjHnQ8z/asttJ4wBn /wCvU8102geHg928ck7EhBHkbz29845NcrZ65uRvNQS3JcyZHADHpkjsP6Vq7R9R7m1f3M90qvNM gEZAkSP70nPJY9yO3pXTafElvaljhn+9k9j6CuMe/WS8t/tLhlkbEsa8BVJB+bGM846V19oomhTY OQCMKf8APXFZS7lpaD7zUIbqFUaFmLHcXzjGOMVz87RDmJVAJ3MoBAx61qXsYj0tZJItjRt5RXOM 5P8ALpWXBG/nKGDncSGCKW/Cs2yy3pKx/wBnTId7GUFWZeNpIPU9uK5/7ARKWdd+0jKnJDEZ/Su3 s7CKxtPOkbLMdzAn5fbjvWHqhjlVvLCrEx5LELnJwcDvn0+tZp+8KSujm5LlHSKG1hCJG4UOcdR7 dz+lJdxxAFJp4o3JDbnkKkc9d3akliLK4NwIMMAX4wOcY5qtLFZwwurOszkbTklm69fbrWsbGbC3 hsbqR2DGYqjO8zMT9Cvc89hxUhe22r513K2FO0wxkL/wI5zk/lUM11bhYXsSkRiJPmyORuHdQP7p 9aW2u7a7ZBNOqEHJWLcQe2Cx4H4CncSaI51tZpkikIS3UZO/LH/dyOgPU1v21h4bhQTlIUxyTIwH H0NcxJfR2DlY5iqM7jG0MuM9CDnNVzqVzc58iTzGB4LjOB+NUmrCudPd6lpG8fYocjHzFVwPxJxW RPqjMhS1hUA5yHPX8B/WqAtdXubeRlJmReMAAY561F5F1b2aCSOTcSSSg3A5+lF0FzWtbRrlP3+M Hhgq4H/16wXtJ7e/+zRHIZyRt4wM4rX067mtrVU8pjt5bzQQFP61lvdmPURP5glnyRjG1VzyB/8A Xpaseh//2R== ------=_NextPart_01C9D87E.59029470 Content-Location: file:///C:/68E9C635/Sammans-2005-filer/image041.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0a HBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCAC8AIADASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD36iii gBCqnBIBI5GR0rmdd12ytmTyXElyTjy1fbuwfunHJz2HerfiPVksrKREuRDccfL0ZlPHGe9ebadN Hea4qX1ztDBYpMDYQPvAg44bj8auKM5S6Gjd6xqEUE11aSyNO1wrmNoWBjY5HPr0wOKuav4ruItN eyltQHaLJkdc+mSUOPl5bByfaodYInU6nbSSX0KoI8oNrRgHO/d0Yj15ArlwJNWu5GvdS3FmA89z lVA9T19ulW1roZ3aG6XcMLl1iBKSSBnZiSMg9SSD64P1rqfDMp/4StZ0gSLzEaMW68KpHJwfTPb3 rPFnpSRLbpcyPZiQb4EGX92zjIPQY7le1Si7Be11BLN44bW6CzFeFkGMkk568/lQo2jo7gnZnrXX pRTIpI5Yw0TAr2xT6xOgKKKKACiiigAooooAKKKKAKt5ptnqBiN1bpL5R3LuGa8l8b2zaZrYVCqW /LoVyG5xwTnJxivZK4X4hrp1zbCKVpRexJujKplRnoGOO9Wm3oRNK1zgD5p01EjmxaF/LO0HBznj 0HHJHsKgsklto/tazgLEwUJn76twQo7jjnjA/StNYbK7gd1hkjgAZsKjOsZC8dz19c4HTrTlF0Li 3nvlkgWOAJYBrdRE7bc7G7EHI5P49KuMEtTE6Xw5pdtckyS2DpayqGRQOQpxgM/GcYyB9O551NZ8 PLp3h/V3t2eSJkjljhkYkqyHJOfcVzseoroGsw29/fFwyojiFy6ooBOOQcYOMYrvzdWus6Dcm1mW WN4GXcCD1XuP8aJT1sjWCG+GLlrrw5ZO/wDrFTY3sRx/LFa9cp4CvheaPMpXZJHKCyZJ25UevY4N dXWUty0FFFFIYUUUUAFFFFABRRRQAVka/pUuqWRjglZJMYAD7Qc9cnB/D0rXrE1nxDp2laY8moXL Wxfcqqo/eHBx8o/rTTs7ieuhwsumGxvES3smWFUjN1cFCjKS5I5PGMgDIX0J71H4j8YaVBbQwW1u Lu6hbCrJ/qYyM9F5BPTp6dcVzfiTxndazcTLaBrS0ZQhRW+Z1A43Hv8ASuWYxxRiSZ9qnp6n6Vq5 N+RKikT3DSXcpaU/MTnCnGD+FaWl6/rvhxzJY3jtCxG5HGVbHr61yt5qU0keyIGCPsOjH/CpbTW7 jG2TbcIeobhvzqLx7FWZ6d4K8f2Gm3N3/aSTR/a3DFwAQh549SOa9X07WNO1aLzLC8inHcK3I+o6 ivmdbi1ugQGEUh/hk4/XpUqG806RJ7SeSJlOQUYgj8aHG+qYbbn1BRXh2jfFfWdPKxagi3sQ4O/h /wAx/XNeiaR8R/D2qRruuDazEf6uYfyI4qWmtxnW1BPIYmRs/LnDcdKxrnxbZRD9zG8vGdx+UVyW u+LZ7vMMZFuS3VMjI9z3p8rWsjN1I9DvZNViiukjeSJEKksXbBA7Eexqrd+J9Otx8kjTN/0zH9TX lwvZbi7QM7ySE4yWJJ9vUmrt7b3tvGpltZoy2QBImDRBxabZDqS6HY6H4nFzpl/NNJl4pQQT0AfG B9Ac1ZfxMrWWo3KfKIIYnXI6bx+uDXj41OOy066R7oxrMNoTls4IIx+VYN5r95fKYVlaGAqFYKcb wOmfWlGSl0KTkz1DXviqLWOW20rZNcNt2zkfLH8oyAD945z7V5nc3d3ql49xdzySyucs0jZP+fas 4SpDGHdtu7oo5Zqp3mpHZtyVHXyk6n6mm2o+pok2XpL2OMtHDiR1+8xPyp/jVexhvdd1GOz02Jrm 5c4DHgKPqeAKnsdBlv51N9MIoM/6qI8kdck9h79a6myddOVIoIhC1vG2xYxjJyeSR1/Gs3Vjf3tS ZTUdImvB8OtO8N2FvqesXkd5erPGzw7S0IXI3DHG44PfA9q7PXvC/hDX4FlvLKO2nZAwuLdhE4H4 cH8Qa8zvtWupYbmGaaVlaZZRvJOSVHY/hVyG/RoFaSYRuFOUY9fSr+tWe1jFuRg+I/CM+i38cWm3 g1K3lBK712OuOx5wTz2rDS7nsJWglWW2kH3opV4/I13K6nZfb4HuLuIAq6n/AEhR1HH+FULzVtHu A9tdXNrNEefnIcj6eh47VnKqm7pGsZySV9TAW8gk5nhK5/5aRfMPy/8Ar05oBOm63kWTHQr1H1HU VTv0todUZbJt9sQrRlSTuXA9aYFZiZI1ZQDweVIrWMpPzNbRfkadtrOp2B2BzJH0KPzx7Vej12G7 k2tKsDn/AJ6ZAH4isH7TIOJfn75bg/nTSLeU5JKN7/40Oz0egnSvrud3Y3XlajE8TqSGDLJjsO4P 61v+MNe/tNQIkC+UAjtn5pD6kdMAj8M15LH9vsH32s7DnO0cj64rQTxTK6iPULc+0ka5/MVm4SWx k4dEYwkmu5N7MWJ5yewqQyERsLaMyygZLYyB7gd/r0pGsdRk/dCyuSEbaUERwD7nHNbNhoV7FHI7 oWTZudVYD5R6jPP0qnJ9EbKK6mfaWQkmRrqXEzg8Hqfx7VnTaLqFmUW4iDPICw8txJx05Kk4NdTA zMd0dncSDHAWLAH54qW7uBaW8Nx5e/zP4RwRxnmpVrXbE2ZK22rTOs8WsQWKFFURM7BlAUA52qfS mPpk8jF5fEbyMepRJST69StdNYR/b9NhvAgUvkBNgYggkH69M1ItpEzjM3yZOcYXkex6VooR3sQc k2gxsw3andy56n7Ockfi5pE8OQZwZbh+Mn5FX/Gu3axtowQZJC4wVDH/AAqRYrT/AFn2ZVB44G7v jr/+unaI9TkrTw5p7yDKSFe+6UA/oBV1fD2mBwoRifUyE5roXhtmiT5Yh8u5tqbT1464/KtCWCOI mIpCSw3jaOSp5AHA9eKV1ew9TlhpOlQzQqRGr5CjdLjaM44ya6bUfEt28jaZ4asbCDTbUYH2i180 3BA5bBHT3PJ61zmtx/8AE6s7nCs6xocHvtZq37HV2mmzFcWyiOXIaSTZj1BIxnGcEcVnKtJe6tDp w9KE3eRm+IPDBR4J7i0tIpryLzzDbEqiHuADyBk5x25rm38OXLOEiITd/wA9OQOQOcV6BqmowXOs pbS3gklWHdGw+66knOD3wR9frVURqquVhRVJ4IVST+YzjFU3zLmkROTptqJx+k6RG2oC1uzKGz8y xkgAeuPwouNO8qZJAwaDrggE12LgQ3Mkxgd9wVcRDIBGewxnr6UDTrTUrdY0kMRVcJkFcenWsZTl HS2hzycm73NRbV5IVQXGVK/IoIJT3z3P/wCqho1Em2YA4TJONqMOn3s4J6cfrQ6QSLgsM7cKuSAD 9B0pHslYgRiOUZ5JJySPYHj60LGU+rG0MgtdgXYozjjIrC8Q2pPh6OLZH/o8gwwPzYJIwRjp+NdY qBAgPBHWsjXrZP7OvCIyWbkMB05B5qpzUY3fUa3MfwtDv0ZozBIyRTPmRXH7skArkdwSTT9W1LQd LnRby4dLrAJWA7nVeo3YGAD0A9+9ZOn+JYvDcF8XTzZ5NjW0QHJbkE/QcE5rlJrzUJGZo5rxZZna WZmmwHJ6/KuMGrjLQLHdaZrei61MkSLqkUhOF3WzEED1ZRx168CtiTSbRNzRvcMWHVTsB/HHPX/O K870tZdHjk1RVvYpf4BHOQpfqFbIwQeR3rr/AAJq7X+nztcuEaEgsWOCAQSw/MZx7miU+VXHGN3Y s6pPp+hqk085Uuv7uLcZJP8AgK98/XHvWM3jPy51a402/WADAYIudp/2fT2z+NZmtvdazcRanGXD TpuSFOPKQ9MsfUYP51RtbK1sik8rebchv3Z/hRvr3P1/CpcluztweX1MVK0NurOxvLi2vnSSKEqR EMZ6889Oxo0zwbeapo0L6ObYxPdSLcCdtoi24+bgcgjsPY+tY2nXKzRRtG25GUgHoTzWna+I7kab caXaS+Tb3YMk0ijD7RgHae2eAfaoi9dT6bF5dBYeFPD2TTWvro3+Iapp2nea8cl5JMIRtFwDsBx/ EozgKCOB6D3rodOCXCROSssjLhucDOOo61zP9mWrwK8SKvmLgOo5+uTmrK3r2lu/lOf3YUq2O4ol JtWLqZRRqUuRLXv+r7nZRoQiygAEgfcXvT/IlkDLx1yWbBHYd/aqGjao19pyyvGEfo/ORn29KvLc 8LhhsboRjHsK811ZRdmz5CtRlRqOnPdFaOeJ+ecY524qRpIYwm7IDcZYnn2/rVNL8l/9XIoA5IGc df8ACnG1huJGLSySFxkKScD6D/69cnN3OPnZdV43hWRWGM8HPWq+qxI9vMD8zyRsIxuIyceg61Su p/ssEUSMzKCfvde3FJNPJrekP9hV/tIRkTB28g/y4r12+egreX6FX0uchb6hY287wG0kuLo8OikZ GOxz90Dnj6mobjxZpcd48UFogCNsaQzLjdnHTvWD4lt5DZXE8Uqx3dvIHkaF8NvOQfmB5ODjjiuE GnXLc7DXWij1jW9XW+8NuRGiqZoyrRsTnn1xS+AtSshbarp8qYuZJS5nZRtEe0D52PA5OPU5rFFn dXvhbTbS2j33MrRRovTkKOvsOua6K08E2ukwtc219dx3qfOsquNocD723HPJOPSscROmlyS6ji0n qV/FCnRTDskEqTJtCKOmOny9cVydvfBrhftVy8UTfLhBnJ7DnGBXP3tzf2V/JsuX8yRcu2/efxJ7 +tZxa4YkmSTPXrVKn3PRWZVYU1SpaJfeeieHpdjvbb2bb84DDlQe1WFRYo8qDuEcyg+gHb+tZGgO yOyhiF2IXH97jv78iti7/cmEIMIS6bT0wwOeKmSsz6PLa0q+EU56uLt+KJbm58i0TdI3lvGEZVOC fpWPb6jL57JcXjoqJgFhwyen1rUtY3kU/Z7jLAgNDOgYfWo57aM3MHnJAQJFLYQhcZGQec9M1DZ6 c1LkU49PxNXRPGEFjIRdp5cDDC7cllX1b0zXaWuqxzwq8TLIsnQKQVccZOfTn68VxOmWCx3U0FzE GuIpCrqcAEg+ncV21lYR2duGRARJHykf3FJ64/X9a5MRBNKR83ntFOEK7er/ABW41JLiUFVCoh5C 7OR/OrDal5MEhaWLzFUHbggDPSstAsdsVhQ92+UDJPTPX8ahklWQKwRYz8oyzcsfX/Oa41FM+X5l sO1TUFuRANytsUhsDHJwcVa8OXsdt9oErqoA4Zj0zWPqKyGBW5ZsjL4xnrVBrlk027eNdxWEOF9c MP8A69enhZLlRql7pBr+lyXWsXUlnFbtazy+ZgSDPXrz05yeKpnRpGRUVoICn3VAJz/vZJz9BUcv iO4srZpZIFJxwgY5PsOP84p+ka/JrUkyvbQ2ojUMN7bi2fYdK7IuMl7rJTvsOsbW+028SX+0mMaj Cx+UCBxj8a3NQ8U/uCsNpaDKbCXUk49ucZrltU1aC3YrBLHPcK4DKsR2qO/JNZp1W8un2qw752gD p256VE1C95K7E5LqQXWnm6vDJHaCKLAVd7gcc457k1DNphhdtyxoyY3DeME9qVbp3kdLhFbAJ3Pn J/z7VpQwlXfFvCwIA2soIx+PSo59SlVXYfpVqVindDkMFQt/DnIOB+ArQ3GSdM4BWRF5/EfzNVrh 54PJ8qRNisu4FsKEPGcdgPWtHVfCmrW/yr5EikArIkm7cMgg469qG+azR9JlOYUKWGlCTs73GyW+ 5xJbSbLpRhVJwXH90/0Nbng/wbP4rkmnNyIILeTZLuXdISRnAX156nj61ytvpGpThQm375jyZNpU gZ5z04rvPhzNc6Pql2bi6jm/dhtok3kgZ3DOOuCCPpRCKb1O3HZvTVBuhJcxX8WWV/o+p3N4tspt WkAiYjljgZ5HOc9+9atrNHpunQxBSZjmSTBON55OM1Y1LUbnVdRK3MX2RRuKxZJb7wwfToazbgeW 0hS4QrjIZm4x/jXDipqUuSGx85jMwnWo06F9Ir+vuM5LsStKUYnyUDybyANuccfjiq7alKLjaZUG 18YOSB9Kk+xxI28M+8N8hbnC/Tvg+vSoxZRopeaJHD8tvfAz1zj8etZWgldHluy1G3TyyW4852Cj 5hx79R6dap24DO0cZ3xPHIgOevynv9auahOpTy2QzQvgEEZVQOOR27VSh2QXKKoVE3fdHTHSuqhK 8beZrSu4sy7y0ga0828kUbU3FHIAHp746Vjac7arey6cl0kdsiZkeM7EHboPvVf1fT7aSP7P5fDJ knGDuUZyPfrx71nafoN7pk7vtUJIozht+BxwQPfv7V1xlCCS2HpGyIL+2a0vWVCWDqoU+uP0zViJ 0j/dbzuVcspYHBI/n3ravNLaeWM5XdGg+Uc54xxWXbxLcXbiZXVkyowpC4Bx17n61hOak3bUwlq3 YpW87XOqEIihUA3/ACHLHnt6/p+dbMKgwcq3UgZ7nHSpLXSGt/3q/ujJjIbqQD39KsQQIkLbAArS lh7k81m6yexN7oo3kl2IlRYVbauGDj92wOeea9oWKOXSLeXBCvCj4GMA7RwM9B7kV5TdB9vlI4Ds MfdB/SvUtKlX/hFdOklI3iBVOR/EOOnfpXRRmpI3ptWOT+yMNcuoVAGUDhicAEjbWtZlbGO5SONd jQ+Wr9CGJx+ufwxXP3M7p432H5Ve3xye+T/j+tdQtv5tlcMx/dqVLN64YdK0empdzNhv1QRrM0kj Ku0ln+91I45xUri3LJMrLHDklkbg9u/THJ5/SnmzBiZ4oQeR1Y43Y5I9KY0U8WRLD5LD5gVcfNjv 9cZFedHkb5pbMzjbe5TLbgyhM+WRvY9Tms2W2uJlkjF0fLP3Uc4A78cetazz7Yw3lBkJA2Y+97E/ jUD2wyy7Sc8qjDrz0J9fas+Z302InvoRtdadb2TwNb5lYiO2cyKFQYwAxH3znJ6Z7ZFc+J4Y7kST guFyUjAyXIHT88frW5qdikFs/wBktprksMqxYAQAjByxwM5zg9eeATXEX8pE6PGn+rXCg9wOv5mu qnNSfMXRle5sNb2+tTyCSVoIVUyb1IyD2/LvVxrYNN5becwQD5sDbKuOX47Z7DuKp2WoWMMQsLd5 JZZF+0Euo8sc5GR6jAz9aW78WiCSOKS0PmK2c9nUjt6HNY1nOU7IyqtuVivO6z3CRWU8kBBI/egu WxjPJ6cHOP0p+r3CW9rHAU/fN91wuAAOvP49PeodSvW1CDyrZf3ZlWXfHkN6dPUH8ajn025E6DUJ ZZfLHCA549sdamKV05aEJWaZb0e9czRwTxrPGcBWbIZAPTsT9fStCeW32CCOGRI9xSOUBRuYfdJ+ tY8Ra3nWSxIjaLhCw6ZBBz6nmrlte3Fu7BYEMTBcKSTtxk4+pzz/APXqZx15kXyPdFS6JecM8uJY jwydR9P0/Ku30bUWOh2xZiTEzJID9f8AAjFcJexSG9ZznJwU+bPXpj/PTFdD4alEmnXdsp+YNvXn Psf5Cuqg7OxVPSVg1OBn8QpOUZA8YJfdu3AZAx6cY/L61tPc3Nro8oMv7v5AQMfNls8/QCs2Xa0k MrYG35WGfrz9Oat6xm30MiUFRLMq8dsAnP6VtK8lJf1sbPZojttTlDCOInbKcELnI9xV/wC0S3Ei M102Ex0UbTzj8+fxrmE/dwMY5MuZMNGq5OMZB9AO3HcVp6ZOsrt5zbthU5QEcg/z4rz/AGVtWYQe pbgmjfCO3y9eR2q8JYCzGMliR3bAAI4wfT/CuPtb0tc8qG2jO3ceucjnt1q+izTyIwlLZAJHQevP tVTWwm21Ytam6TaephYyxQr5gRF3KMZwcegx9a4J3+3zEpMhiJwNp5/AV2tw8jQuzw74wcEkgb1H PJ/z6YqGO30mW6jlRPsnyhGWMdznDEngen481cZ8kbFxk0rM5YaXNE6Om7JIwVX7zen1qZNPZt0U qMZPMyXkHOf511c2+zmglEAlVcv94dPbNPvbhHdPPs1JIBVifug4PPrWHtZPUlRbd+hzsVsRCE2g Kp2gnjv3NWns3hkO6JSVUbsEdD06VcEMEyCSFiTuwzcnvyMfjT5rV3fd5iblwACP88/yo5ilHsZO EwzmL5mywQcZz3HrSRSmWBwLeZN6qFZu/bgdhkH8K12sZI9kg2HacYbqPapvKWFVcRt5QyMIozx2 /wA9qtNWHrYyfspMWfLc+WQWVm4BPo2D7nJ7fWr+hiOHV3ABI2sSoA3YAHAGcHr174qO+kfzjBEH RWXucZA/z+lbHhtLDTrA3sjxNcyDL7mB2r2UDOc8Zraim2hRjZj7iK3eWKC2jmSSYtgTRAkDHOQC fpVnWLcwafai4t9zyucBv9XhAMkLjI69ap6JKv8AbUl/qG9o9mIgFJC5Odox0OMda0vEWsR6zcQr DHIILeMxq7/KeeeB+nrXTKSlF8pq3daGKUj2K0NmVwpG1Uxux3yPqeKHso7mFpmaZGLD5ScYp8b4 3f671Y4OM4xk1MUuCCWkcoejsOn45/xrn9m2JI5JwbLULqEKQElYFSMhhuP5YFbGkzLKyKiB9xB2 lsbh3xnr9K5P7RN/bM8fmvsM7ggtn+I+ta9ucujEdVJI6DOcdulEorQ55K2x2UhimtjbEADgIrA/ 57Zz7VCNMtoVM8AYsrAkkDBP+FUI49t1kSPuCZDE8jpVjQppP7RvrdmLxpJwG5zx3rPF1nN+7oFW vKbuLPHJBIyGAsCMB8cYpsllsZGlXbuHCk8AD+VX583F/Z72ba+QUBwKgaNXmR3yzMh+8c4APSuW EtBqs7EEFxDZYVAm45YZHOBT2kUkBkVdv3dq8AevSpJtv2SSYxoWRFC8ccn/AOtmoNxKgnksckn8 60iawqX0GJIzBmZG27wFO7H4/wD6qa880M4U+Tgkbl7n69qkjmZZAQBjPTnHHI4p9xEojjIyCx3E +/FOxfKtyOW1Bfd9nd0Ufe3YHrkU2exgXdujZWYblJPGPUen/wBaqkl3NHdRxhvlY7SPQZxxWi6k XFym9iqR5Abnpz/WjoTIbDGzqgRZNrFsAHBOTgc+nXmr6kW8vlsI2OPlUDqf8f8ACmRIGmhOSNoL ADpkZH9KqHd9piHmN8xOfwP/ANenGTQJ8upcnWFn83aF4JKq2QSPb9arSXKh2SKMLwGBJPc/p/8A XqlFIz3RVjnBHPfoTTp18va4Zic5AY5wT1P6V10+Z6XK31P/2V== ------=_NextPart_01C9D87E.59029470 Content-Location: file:///C:/68E9C635/Sammans-2005-filer/image042.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0a HBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCAC8AI0DASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD36gnA zRWR4lkuotEuJLaRUAUiQnqFPcHsR/nHWnFXdhN2VzTgnjuYEmiO6NxlTjGRUlcL4A137XprwyOz NHL5aBjkBBkk57+p+oruVYMoZSCD0Iqpx5WKMroWiiioKCiikyAQCRk9KAForL13VRo1jHdt/qxN Gj/Ln5WbB/nV2G7guAxhkDbW2nHY0+V2uK6vYp6lqp06VENu8gkVmVgDgbcZBIBx1715hrt+/iC5 GrW+nCK6hiDOJWVlEfPfHzMdv4D3r0XxLdRR6fJBKbpN6Z8yFN20Bhk46Y9cjFc9faPplrLNc3tw 9jFcyDypCoLBCMsoGPkHOCeR0xjiuqkoqN2ZTu3Yw4vGlzp9rBLPpIQzkM627GBpSoABGOi8gdMn A7V5PdCQ6n9suoysC3Cu0TDJdGbJUevGea9Y8X6lpOkBLi3tbOeMRMlugj3swJCvK56dsAk9q828 SagbhIAtzGqRgROMFXdeMc+gyQTngipqWurMS3selX/jmTxHpF7ZWkcUEyzCEBJgfPib7vlqw+Yn gHOAveucvLSyv57iU5t7GzCvK6zqZ7iU/L5jAcjnjOSPbNdN4Y8M6Pb+DVmjU3lw1vvRrZwHVlPJ R8Z74z9fes+w00zWptp79LSK/wBrM0UH/LMgFXJJP8QKkkYGAelbQScbIUlqc/Z3NxFHGscYF5IV 8lVATcSP9bkDaQTtXaR159at63Nb6frMltdW11CyQxf6pvL3krkk8gnrjJ9OPQdjY6ZDY6g/7y6v bKB0iikgwqYbqR5Y6hsA455zxznsI4olRXa2R0dQVZgC/wBGIznHr71MuVKwKNzarm/G959m8OXE X75WnUqskS52t2zXSVy/jDVYYNPlto4muLrGBEchOe7Hpj698Vy01eRtPY4OyuiunGNEaOwZimEK qiysoJRicE52k+nNeqaKSNKgiIx5ShA2chwOjDk9a8i0+a0jnktZYVW1ecTTOZAdnB3YPI65A9cE dhXonhfVrS5drfT0C2SFkQs5LtjvgjoQc5PaumsrxMoOzOppks0UC7pZEjXpljgVDfXLWtq0iBWf ICKzBQSe2a4Lxnr1zLYx28sPkRPt3sPmye4H6DH+TzRg2rmkpqJ1+ra7Hp1t5sQjmIdVOZAq844z 64INc3deJrudkmhCQhQJvIkO53XJBCsOBwAc+ma4SxlspmvVuhJ524eQQMqoOASewPuR3q3pGuPZ WslxKTcAytG8LtudPkxuVsHI+VRz79RW0YxjuZSm7mv4suL69tbRrO4eeFY1kaBZV3ow5BGeSeeR zWHo3iDV4rFxp9xBBEblQfObqxAKjJ4wO+DnGOKkS4XVtTezu7B7O5aLdb7VCMJCMqWz1VuD/nFV IklWK2tHglVifLCbAFdpBjnKnIJGOfTiqsmRfqdddawLq80rTZdSsvNaTzZnDtIrNvBChvy4B/DF ZXxBn1C3hu7SSZZ7fdvCu2GV9p2gAHkKPmx9KuW2hXt5d6db+VLJbWbFZpdnzLKTk4YjoM7e+PqK vSfDj7UrINWmMaSM6+YN+Se2c5I6e/UVcrR0bLs2jk9ZvbW5tbUTWvn6Y5jU3gYRmR+rrGM8Y5Oc H5jxjArldb0hLfX7GxsYZrWCXdKySYZuB93LDHXsRmum8aeC10G3gv8Azy1uQNyynDmXqcY7dcZH 49K4y38QNDeSPLI8itySW5B/r2rCtVto9QjpLU0LTXQtjbWemO8VrGdpQPtEi5ywO0cjdux0z+Ve 3abJBqWhtajTY492VClcq24Z3Jkc8HnpjFfPZuIZNTWeDZGpcBkU5U//AFz+hr2awu9U1PTLKfSb 5lFrFuWIYbzmGAQTjockexB/CacnJvXUfNqaVhptto8LJIf7Ot7diUlRdpYZ5DLznHQHJyDWDd+I zZ6vevAiXdrI48otGMDA5IAYdc9e/FZtp4rvNQjubbV7tSkRMflKfnO44znrx1HXpXNxz2xZ1unE hUjYWYgbe2D+FdG+rE32PojNcP421K1My2q6nb2kiKTIzx7snqBnsRjv0yPWuymm8mJpNpYKM4HW vJPH2p2FxMtzYyLNPGc+WXBAz1PzcZyBx2Fc9P3XzFzloYJaBZPtLIF+026KlvNN5aPIHYklv4cZ yM9Tmuu8FeIbzz4bSGyjkhLbXkKmMxnALe7Dtz3ry+2v2MslxNCrTFHhYcvndgBj246flxXqHhae Oyit0ncvLEdjeQGkLKSd4woPGRnJ+bk810p88TNbnReOdSubXSkltYneFTvaVeR2x059a87uLn+0 t1zy5X5HLk/M5H8IPc9S3YZ6cZ7zVNdv7i2msNO8PXZgkynnTBVBU+ik5HXuPwrAOh3pVv8ARmBI wTuRQoPXALZ/HvRSgl8RTjd3OQmssqyxfKBGNrDoT3z7H9OKyIZbiG4SzmKs7PjaxxjjoffpzXpD 6BfuVWGztxjICvcjLDnPQH0P5VUl8JzyvHJJaRebHzHKkys6deOQAw69aupGE+uopQuMsdItL+9S P7dC5hxmdZGLRyFSwj5PY/1rpNKskks9KlmgabKKGmeJSFwu5OfvDGSR9c5rg9P0LV49ZlnsjlYp FMymUQ7gRkDlj1z+dejafqr22INRtZ4IIoo1DR7ZAgC87tpPGeenpWSbs9BRQ2HQtTtvEjX1pqyL Y5BOnQjb8uOoI4zwDkjn2roNPnsNPthFuFuhY4Mm5UY+zN1P8z9ap6dDarPcNZ6o0yTkyyqkmV6D HzYO3jGRmoLW61KS0khuNNs0tZGO1ncyRmPb1J5Dc4HbNS1zGi0Of8X6zZXWm31pq8jLFFl0SI/v cjjbjHTk/Meox+Pg1xJFfavv09JZZA28o38WMfXr3z3NdZ4ltbq0dmCFZrnc3kSyZ8uMEDcAcHpt Az2HTgViZGqn7Hpc9rbxRCQSlWYCU8EOQeRkeuPXiprJLTsTFczuyterfyX7i9CQTbwZU2BTFkdM Dg4GOldro+rXWlaPFbRPJJYF0eUQyMuSevzD7pxgmuUu4J/LRbi4E00YO1m+YMOrAk8nk9/Sum8H XclvcTwBV2XK4Z3jBGO67cYAPPTnisIyjGd2S9yCS8Euoy3EVm5yjAFpGGxlBK4cjGeMgY7GuZnl aZxKsixh1B4JwT7f5716T4w1ay8mG20llMEg2jeDlWUlW46jJz161wTRozu8jx7i2GWUYII6+nqP yrWpJPS+orH0Rr+rPY2xijVWklRsBl3Z6ADHvkivnzxFP9oupGePyirkvhfvHPJPvXq3i/Wra90j UHtJMPaMsUjgZJBPbPuOo614vfXQZ+57Bxk8ms6zs0kDdzpvCWs6Zp9tcpJpi32pFmeEuwUFFTJy TweQaoah8V/E2oQtBp9vaaZbOCoEabnAOe54zg+nauVtQGZnmClUOAwPQn/9XStq10yOTQ7m/wBs jNC4jADKFXIByQeT6YFVGcmrdjuwdOErufl+JBP418XzSHfrlwpDbvkVV5zu7D1x+QrOk17X5Ttf W79sDp5xHp6f7o/Kpp4v38hx3qJYAUJ49ahzZ7Cw1PpEhW51SSVWfU74seh+0Nnv7+5/M1IZtVjU MNWvlVe/2huMfj71ZSIBomHStrRbdnunWMkSm3m2NtVipxnIDcZ4PWlGTlJK5U6NOFNy5VoZNvqG svEWa9uvKkA+Zc/NgEAH1GCa2bTxHrP2+0aG/l/eHZKsvzjaeO5wc4A59Ku6uslrK8hBZJ3c4Qhd gDEAEDgcAH6fjWEw+zMqSxh3GNpU8e/PoOlZNuMrdjzOSnVg5ONu1j0e+1uW20S212JbeOTi2uHi YLI8rn+IZ4GM1m/8LI1u3soraC4ilWKQsZsbt5OeSc7SuSeFwAQK4u4VJGjJDtIRiMA4GcdSAeoG RnriojKsltKkOVAUBmYAZPoB26YraVfnWh5voXbvUby6aZrh47gu+BNK29yduB15A6inxaLd2moQ TCQILq0W5kdlyAA2CMfQDn3FZdlHeQQYYqsRRtpZvuE84HXpz2rZ0fU2jltXumJEELQrnKkccfr+ FZKerUhxtcp3fy3skyALFL80R3ZwD06f1pft00QRUZYyjBiyHqTjmonncXU3ntlmkIJ3fMRnP0+p qPA2i4lJCElm2fyPrWMrtkNGtZyvJfQRlxvnkVF3c5y3es27i865uGSKR1M7kBWPA4/+vU3hgC71 mFpDxDKHZScfdBb/ANl6Vq6BD9sW6kIXlx346VvCHLuOKILi+doJ4oW2rMwLxjjdjn19TmueuoFk 2/6zOSCFAAGOxqzcXKFgAVJODwcZ/GqhkG2Ry4Ea5UAgZNZ3ZCM5J4FuC5dgUc4Reprr7EzHwtqA iV2TzVL4jDADHUk/d/CuMnUIrOowucjcvQ5rajntzGN8m4gZwucVvTlbU9LAR5uZen4MdKP3zc+n X6VV85Vyueec0+eeMyM+H55xjsPwpv2lcH91J78Vm9z3k9CZWAWM981o2U8UMuZyojeOSMs0ZdQW QgEqOSM4rIWZSAPIkODgY9fzqYTOudtu20cnJ59KSfK0xu04uL6mzqFzBLLutbpZgxYsEheJVBIw MNyT1qjD5ELRqFLFj8wU8DHp6U603tNIuFAQZ3AnDU1sQ74mUKZDkBn46ZHJ/wAiplLmbPPnCjTX s47pCO/lOCyCV0JBXPy7uMY98VWmt5pnVYQvlvKE37TucHr9AAPqaq3WoT2q7baNoS/G7OSG6nk+ v9Knt757eJY5pRlTkbTlmPQAeopax2PDWhoy/ZraPYzswbgoePy+laGl6NbyXFjcLdFrpE84RM2F zjOwqeD2GPeuRe5kd3ti7M3DkL8zZ9M5+XrXfeGNMdJdPvLiALAYMqcgs7KcqcDqSR169KqEWncq C1Kn9lWtzdTE4SMO21V3L1OcHsSB2q9H4eS4tBEZcbS4DBQRye/rgg/nVV9Vlt5JfIZULybvLkj+ ZWLHKk9ePcVa07UH2eWhRzJIW2A42568CsqlWpqkkHMtrIu6do9ppTSmOBN7blDY6gqV6DpwTU8E 8VgCsSQoGA/hznFMLTSYDgj1HQU5LeFEGCM98GsY1cRPRs0jztWVjztbO6uoI3aIxFOMv1/WtDT9 NE3mB38tUfBkBz82D0qhc3isfmmk2g5J3cnn+XtSWs2dKv3D7cyxMvJ+XO4V0w5nqYxgVLvTLoOV /wBYxVnaVX+UD6deOKjkNzbsIlETY4JQ5FbOgy/ahrSMwI/sqd0Of4gB/wDXrE0x3nimcoAFcAED A6VpFOyZ24F2qWXUazXzruyB8rKQPfv+FRN9rdHUyY3IqnHUY7/U1pmEiPJAIPvVVUO7IxQ9z21F NFcLctIXMmMyiXj1H9KcYJthTzm27WXHsxyatBCWAC5Ppg1aMRVihRc47DpipsXyw6mev2pS/wC+ zvILZHXAx/SpYIp97Qi4ACIDlwWJ/wA5q75KkjaDnbnAGecdBV/RrRZtZaO4jIiEXJC8nFD0TbOP FShye41f/gGQmkS3UQa+njSJujE8KfYdzXRwaZYeTBHHH9pYJsdpGwwxz0GB2/lzW/8AZLOHG7Dq gOxTzj+lOWaJMiKLDN3ArKNS61R4ypmBD4dVN0i20Mcmcg7eB9a6fwte/btWGlTQ+XHpyKIWViRK 2TnOeuMjAqlJK8rbcOFHp3NbWhW+dbgmaKNWS32RTJyynvuHQN61pQd7gkk9Dn9U0GCfVLu6FyxM 0zOByAMnj61Pb6bBbb9iOd643Z2ge4I5FN1x7u01KNbe5ikLSOZWdCS/U5z27CprK4luYd0+2NuM hTkHjrjtUzlJXkrGkbMnZTGmHnJZgOAd36mopCynAVJPcnFTTSJGgQjG7OCOpqoby1jRcpIWI5Ow mud1HJ66+grxORj8KXJ3NcTQq5OSI8/iSTWpb+H4LewltVcjztpkbHJ2nI/UmtmKymKgS/OxGent zzVmOxQZMjHjkY6V0899hxgnsippFhZaa8zDc/nQvEwxwAwGfx4BqhqOkRPJElmr92cKuSa6Jfs6 xbVUFeuTUcjrGWEZxjglfWmqiRtCPI+ZWObfw5eyAZjkx2yOvtTR4Su0A/0aTIJxhOCD61q3GmTX xVpp5AFbIVlGf8+9LFoUCT+cxkkUYby8gD8+tP2kX1NHXqWsmRDwhJLHu05xJM3WCTCSdOQvOD+e faqGoac1jGxlt5d0TfOqqCw9sZ/PNbblYTtjgCJj7q/560rRm4icsqSs/wAzSyDLsMYwW61MqtO+ xjJzbvJnFx2yXDkNHdxnf+78uINheOGHGDyDkZrp7OxitFWSFhPKV5AwjBT7Mc1bSERgKIzgkDYO g9znmnOyIShk2soPzdh+NZuvHsQuVPQlVIlYNKm0r1y2Tn2xT1aA5KwscDJwetV2EUKbnYyMewHN PjEgbKR5A56ZNR7a+yLU09CXcwyvlLGOuM45rptKQwm3t4bcwI0KzNMDhXcn9a427mMZLbS7AdN2 BXS6Ncww/ZtQnkkii+yoNknKggfNjjnrXRQlzNkTavZGFq8SzX1xE7y7w5BfjJ55PFRRqIgNqjgn Jx2NNvWU6rfXEcxkhllYoCTuVagi1G1ZOH39VBwecVy15e80tTHmVy7NI24tyFVNrZ9PWoFkUDCA kD1GKak+4eciA7Rlt3T86rzX93kCJI9o743A+4pK73Kd2bL32DkIPWmO/nt8km3jLL1/WsWAXsoa e5j8uDJ2sXwGI7ZP9KtR38QBTB2Jw25sqCcd/X/Ct1zyV2joVTmV2rGk0bKqsNr8YB/rSIrqu2IA MfQZ3VT85iAxkBBPyHOQfWrKXDhhsl8sqOAOfrj3qG4IJTj0JG3hczMyYyCQOn/16ri5Gd6NlD3Y 03zFTLSSsxzjnoM0jMrOY1BYNkZB4/8ArVPMmtiVUbHC4ikOxnGR1AHAzU0ZjLLGMqg6baoMqPbt hZ1bGMbscfWraMkPlkoWdQAM+1JQXUaT6lzdC0bRxq5PQnGajlt3jXfhFBGNp/nUf2qRh8vC9frT JIZZgH8xsg9B1xQ4wSBx0uRSTRxyqr7ct0OM/wCTTJLwx7k+Zg2MFfSg2gwWyWw25lPf3pr2YkG3 zHiQtn5f8ay922xjd7mdOGbcNsnznIdD0Oe+a7fw+iw6daytdysGjLNCR8qDJHBHOOOlYKW9tars A3r055zXb6NAP+Edsrtn2Bd2cnoNx/z+NdeFtzNJCtZ3PP8AxLZX8mvXXkyoE3BlIXkqQDj3qCOw mfG4BFBGVziun8Q3uzVZngBmjZQwJGTtwD3rKE6SsS6Yb26D61jXi3OwnTcim2ktJvLyAtwAF4zS fYY4VCxMQvuMnNXS7EhSxOT8oP60p3IBjK54x0rGTSSKUVsZlylvJazWzICzjyxnkLnALD0O3PPv Wa0UVjZLZPEW8w4QP0IwcHH1raWBXIklIOeWJ6D2pUs7d5S7AZ5ABOcd67oVVCLjuaQUYpoytLjn tZmiIC24jXZGvQMOuK2o4lwWADHHf61BJeW1rMsbkZHdiOlWxOHTfGcKRyRxXFOUpvmehhzpsCm4 ghdpxjHrShCi7VJT0YHBB+tRmVd6guG5yc9h61n/ANqRPdmJZVwOOCCc+1ZRnJEqq09y/GrLIFaT K4xkipWHGFOT1wDz+Vc4dYVpzA8UqSKduQeVBJ5+n+NWbPUI7lC9q7eZA33X+8emefy4rePPKOpp 7V2NseYqthMZyFGeo6c/jSwi4BB+6Bw2OgrOElwzMy5eJmDeYr5AB9wTU9u0xjVw4dCxVhnJHpx9 KLyWhSqq2hdMTAlmkPXmozE0jffBjHJVgc4qsbiWWK4xA6Mn3IzwT7fpSpdG52homQMvQHgdOaGp t3Jc2QS3DQ3CFAChJ4z3rv8AQbiQ6TZRvIWglQ7F8oFEy5xk55J+lcM9rA+GlZyrHPP8OK9D0m2l j8PaSVk/d7GLg8knccdB7V04XSbEm2cr4kKQ+JJY0XaDGpPPTIrNSPcwVuW28lRz7VpeK3lXWZtq l8Qoo3fd5rNhlwPKaMoUGCcYHp+X+Nc1e8ajsieZptIQR77gsxIA7k9af5ikfMe5wDnj8qiAty7p K/JwWVj0pgTyoIxbeZIjZbKn19azjzSe1wg5MkaFWijHXPBxyfT+n61UcmFyIYvkPRvfvUQ1VWj+ XKo36ZqKK6u52EbRYVl+UKDgnPTNJc3RFNSexSl0yeaZ7i6iieRk2xI4yq98j0NXJ0uoYomd96E4 ZEGM5HqasSeZmO1mBR2xnvgfjVO7gRoyqy48sdF5x3qW2375nyq+otxKOIwVaMj5hknj0qkotNyz JGyvzsKjafpUq6fDdyvEs8gzgkg4JPsPpUv9iolzGRK6p2wSS3U8VrypKxXKhsdjbSzEziNULbmj JIYnuRjr+PpWlaxaUJnD2sSyPuk/eSACQ49zz9B37VClp5ccsgSRiqkkSZHHfiubnvILVmVmNmJW 2rcLbhw57DGOO/SqjFzehlUUr+6dTLe2tqI4TGYGJ+6jdM9sdT6mmzxJC2YzMd+PkBAAOexHf8vr WeVhuriLUbsRXd3JwdgHlg46kE9lHPTGfWtQxNDNGEuwsBG1kVQRyDx/9em4JPe4o3Wr1IPtYjjx EvmPvOfLPHBGBn1PFRtqEcTcZ68Z/lQ9u7RebbL5caZG2Nfb5qhC4lcohUFMEseGx/8AqNbpRijq UVY0ZZlkzcR/KsmeCcgfl/KvS9PheGxsuWGy2RdvI52gk9ec5/SvJrbzG+XYcMckNxj0x+NesQXI n0uNYHYTeSm3C+gHH863w8oyk0inyt22ON8WXfla4yH5ZGjQli3YA4rDSXzoN4i3Fn3MxP3Sev8A KtjxLJDPqJklAUtEoJxkY9D+fH0rJVYRuiQmKEAAZHH1zWGISjJtsVlHcWLyF+eVTIpbICEEqfT6 1Cs0vJ3MGyQcAetXQYoVK/M0mQcAYB9c9/SoCsSSOAUUbjwWxzXO60bpR3DnSasRIkaTRxQeU0ZG GyvHHrViJ2dmcS7Qp+VtufwxQ0ETRvKihST82P4hTlZ0HlIp9SCcfX611xpKNRqTsvLU6lFRk+bR FNylxcSB2cbiAS5wBTZLSIMcPJlhk7eeQauunCxNC7x5zwRwf6ZpZIFDReUxAUc7u/8As/TnrXJO nJ3szmlFblKKW1glVHeRmUfMQMnjp/SpzfqzsnCkZ2Njn6Y/zmnRW8aPI+Rju2eo+vbtxSC1DzSS 5AVSAcjqcdR7VN1F2YJKOjKx1fbPLFsdF9Ccn68ds1DLYQ39yvn27PD5YKMTxn2NaRsoUlSdQdwG AykZ+h9am8wRwhfL3kkcsMnP+Bodbl91CklFaGfFbQiSESqsaRkuI0y2CAcdefXv2qyI4p7p/KAR wMOTyNvoOBSSoTCx3YCEEHIHIpgkiBlfdwQFyvfGentQ5Nxstzm0TWpJNZsiC2YtmM4LAY5yaals V+WWRmZfujbjA9PpzU0LhgpZiF3bWBbJHNOUl4juBVOR0xjB457VnKrJbl+1UVqUJkmCq0MZQq4I wc7jnr+fFdLBrF2kLOfldVUtgDk45/D61lxMgt23FA3UnvjtTliMigYZGODkE496dOvKPw6Fe1Ut iC7k+2O7yOyh+oXtzyR9arBRHKzK5bfjg4wKnmhMJMcRTeuAOcE9802Icq5KhCMDeBhiD654/H3q HVbfvMi90MdCXEjScAYwBwfc06OGeYvIjEgnBGOh/wAmpY0BkzvBcHIBXAH+SMUNqDWgxFEjKxJ5 Xp7fzrJKWshRm9XEItyPKD1wuPcj09qfhRPuJCnIPsSaggkYrljuJGST34o8xgydCD1B717UlLlW uj2OuTfKknoSefsLBctnoT1yKPMBfzFUqn3lOc5/CqqEyAOTgk9vrTFUEFySWL7Sc9vSudtLQyex opszuACseOp/z2qs7jY3/joJ7VEgMcm5WOevr3/+vU23MAn6Pn0GBXFVnqjKUnLQmWTzgHkyi4O7 jB9qT7SyTHO1Y9uMNyB6H61VuJmjmljGCF4BPWob6dzp1u3AMkYJx26dKcKT5XUuRyuSbvsQyXRa cod4O7LZOeev4VFbXElwHEeWEI6+oznp+FQ2r4bywqhWBzxU4URSi3UnBikO/PzAn0/KrirLQqNJ NJtlm3lF1JbneEMuQQDx0zuz+B4qxes1vGB5pdZiAoXGc/4e1ZUZNskRjxllUkkD0Bp1yxaV0J+X Oce/Sul06botNe90Zr7OKw7TWvc0bVDBF5pxPvw3lnqCP6d6lUszusM7IxXnA+4R3Hv7VSh+azHb M7KcH2NWZx9nVEiJUgKdw68rn6Vyyio2RlotPIsDy2d2kWZkT5MxYJJA74+vSmSwwtb5i3/ux36k 9Oa1Us4YrSIgE+Ypdgehbpn9BWTPKyq2AOp/CsLPRrqJNbW3GSDeqbCSMHOG5p0TYZzKJFUn5cDd n1pjktIASfvbc98VBbR+fbqzMQfbHcA/1rVQRrGKWrP/2b== ------=_NextPart_01C9D87E.59029470 Content-Location: file:///C:/68E9C635/Sammans-2005-filer/filelist.xml Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/xml; charset="utf-8" ------=_NextPart_01C9D87E.59029470--